Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel"

Transkript

1 Maj 2014 Erfaringsopsamling fra det første stilladskursus i et fængsel med virksomheden FA Stillads og High:five Interviews med indsatte i Horserød Statsfængsel

2 INDHOLD Kort om stilladskurset 3 Før kursusstart forventninger og tvivl 4 Hvordan hørte du om kurset - og hvorfor sagde du ja?... 5 Hvilke reaktioner fik du fra de andre indsatte - og fra de ansatte?... 5 Hvad var dine forhåndsforventninger og var du nervøs for noget? ugers kursus oplevelser og udbytte 7 Hvordan oplevede du starten - og hvordan var undervisningen?... 7 Hvad skete der undervejs og hvordan gik din eksamen?... 8 Er der noget, der kan gøres bedre næste gang?... 9 Hvad er det vigtigste du har med dig fra kurset?...10 Vil du anbefale kurset til andre?...10 Efter kurset ligenu og i fremtiden 11 Hvad vil du gerne nu? Er der sket ændringer i dine planer på kurset?...11 Hvad var High:fives rolle på kurset? Vil du bruge High:five fremover?...12 Fængselsledelsen får ordet 14 Er der forskel på stilladskurset og anden undervisning i fængslet?...14 Hvad har I lært af det første stilladskursus?...14 Hvad skal der ske med stilladskurset fremover?

3 KORT OM STILLADSKURSET I efteråret 2013 tilbød Horserød Statsfængsel, FA Stillads og High:five i tæt partnerskab et 3-ugers stilladskursus for 15 indsatte. Da jeg hørte om kurset, tænkte jeg, at det var da helt utroligt, at en privat virksomhed interesserer sig for os, der sidder her i Horserød. At de kunne have brug for os, og at de gad komme herind og lave noget. Det var ligesom at få en håndsrækning fra verden udenfor. Det var første gang, en privat virksomhed rykkede ind i fængslet for at undervise og tilbyde efterfølgende praktik i stilladsfirmaet for alle, der kunne bestå kurset og aflægge en ren urinprøve ved kursets afslutning. Baggrund I Rambølls evaluering fra 2012 blev det dokumenteret, at High:fives indsats har en kriminalpræventiv effekt især hos unge afsonere. Anbefalingen var at prioritere indsatsen i fængslerne, fordi High:fives metoder kan indgå i en tidlig koordineret indsats og kan styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører omkring den unge. DISCUS evaluering 2012 beskrev, hvordan High:fives indsats for afsonere er virkningsfuld, fordi High:fives metoder spiller sammen med fængslets faste strukturer og bygger bro til virksomhederne udenfor fængslet. Anbefalingen var her, at High:five skal tidligt ind og have en tæt kontakt til afsonerne, ligesom High:five skal styrke det opsøgende arbejde overfor fængslerne og dialogen om, hvordan High:five kan supplere fængslernes opkvalificering af unge afsonere. High:five har i 2013 udviklet og udvidet indsatsen for unge afsonere. Dette er sket gennem samarbejde med Kriminalforsorgen bl.a. om tættere kobling af High:fives jobindsats til de nye uddannelsesinitiativer i fængslerne. High:five har bidraget til udvikling af en offentligprivat samarbejdsmodel om erhvervsrettet opkvalificering af indsatte i fængsler med brobygning til arbejdsmarkedet udenfor. Partnerskabet omfatter 3 primære aktører: fængsler (arresthus, åbent og/eller lukket fængsel) private virksomheder High:five Desuden involverer partnerskabet erhvervsskolerne og evt. kommunerne, som myndighedsansvarlige ved udslusning fra afsoning. Stilladskurset i Horserød er det første eksempel på et partnerskab. Kurset er beskrevet og evalueret af de tre samarbejdspartnere, og det indgår også i Evaluering af High:five 2013 (se

4 Erfaringsopsamling blandt deltagerne High:fives styregruppe besluttede i februar 2014 at bede kursusdeltagere om at fortælle om deres oplevelse af kurset. Interviewene skulle dreje sig om deltagernes forventninger og motivation for at sige ja til kurset, om deres oplevelse af selve kurset og om deres fremtidsplaner og drømme. Kursisternes in-put vil indgå i overvejelserne om fremtidige initiativer for indsatte. Som afslutning på interviews med kursusdeltagerne har vi spurgt ledelsen i Horserød om fremtiden for stilladskurset og om samarbejdet med FA Stillads og High:five. Det er lykkedes os at få kontakt til 10 af de 14 deltagere, der gennemførte kurset, og 8 af dem sagde ja til at medvirke i interview. Interviewene er lavet i Horserød, på FA Stillads, i Ringe Statsfængsel, på udslusningspensionen Avedøre samt som telefoninterview i Statsfængslet Søbysøgård og med en løsladt i hans kolonihave. Denne rapport er resultatet af disse interviews. Jeg tænkte meget over, hvilke job jeg mon ville kunne få, når jeg kom ud herfra. Om der var nogen, der ville have mig. Om jeg kunne gøre noget for at redde mig i land oven på det her. Jeg var meget i tvivl og havde ingen konkrete planer. Derfor søgte jeg om at komme med på kurset. Mens rapporten blev færdiggjort har de tre samarbejdspartnere besluttet at tilbyde stilladskursus nr. 2 fra uge 24, og der planlægges med et 3. kursus i efteråret (se det afsluttende interview med fængselsledelsen i rapporten). Flyer, som blev uddelt i fængslet Stilladsforløb - mens du afsoner Kurset starter i november 2013 og slutter senest april 2014 (½år) Tilbud til 15 indsatte 3 ugers systemstillads i Horserød Få truck kran D stort kørekort på dusør Praktik perioder i stilladsvirksomhed Efter gennemført forløb mulighed for arbejde med løn i stilladsvirksomhed og uddannelse som montør (2 år) Er du interesseret i stilladsforløbet - kontakt Anina inden 16.september 2013 Forløbet er et samarbejde mellem FA Stillads, High:five og Statsfængslet Horserød - 4 -

5 FØR KURSUSSTART FORVENTNINGER OG TVIVL Hvordan hørte du om kurset - og hvorfor sagde du ja? Stilladskurset blev præsenteret på flere forskellige måder i Horserød bl.a. med en flyer, ved informationsmøder på værkstederne og ved modtagelsen af nye afsonere. Deltagerne hørte om kurset ad de forskellige kanaler: Jeg så tilfældigt en af sedlerne om kurset. Jeg så nye muligheder for mig selv, hvis jeg også kunne få stort kørekort, kran og truck. Jeg trængte også til nogle input her og noget fysisk arbejde. Jeg følte mig helt låst. Jeg hørte om kurset på værkstedet, hvor de to fra FA Stillads og Lisbeth fra High:five kom. Jeg var med det samme meget positiv pga. AMU beviset. Med et AMU bevis har man da noget med herfra og har ikke helt spildt tiden. Lige da jeg ankom til Horserød, blev jeg spurgt, om det var noget for mig med stilladskursus. Jeg tænkte, ja lad os få udnyttet tiden her og få noget på papir. Det er godt at have noget at falde tilbage på. Og at det kom udefra, det var noget nyt. Begrundelserne fra de 8 interviewede for at sige ja til kurset dækkes fint af de tre citater, nemlig at få øje på nye muligheder for sig selv, at få et AMU-bevis med sig fra afsoningen og at bruge tiden i fængslet på noget fornuftigt. For næsten alle havde det stor betydning, at kurset blev lavet af en privat virksomhed, særligt hvad angår troværdigheden. Jeg var positiv over for, at det var et privat firma, der stod for kurset. Så ville der være rene linjer, når det ikke var Kriminalforsorgen, der lavede det. Så tænkte jeg også, at det var for vores skyld, det blev lavet, og ikke af nogen anden grund. Det lød godt, at det var et privat firma, der var inde. Så troede man ligesom mere på det. Jeg kendte også godt FA, altså jeg vidste, at det var et stilladsfirma og havde set deres navn før. Her kom der en ny lærer helt udefra, det var friskt gjort. Hvilke reaktioner fik du fra de andre indsatte - og fra de ansatte? Oplevelserne er meget forskellige. Nogle mødte stor skepsis fra de andre indsatte, og andre mødte nysgerrighed eller misundelse. Et par deltagere oplevede negative reaktioner fra de ansatte, andre oplevede uvidenhed - og atter andre fik opbakning til deltagelsen. Jeg hørte ikke noget negativt fra de andre. Mere at de ikke troede på, at det blev til noget, at de var skeptiske, at det næsten var for godt til at være sandt. Vagterne vidste ikke rigtig noget om det. Os, der havde været til samtale, vidste mere end dem. Det var ikke så godt, der var noget, der var kikset der

6 Ja, der er altid meget ævl og kævl. De negative sagde, at FA bare gjorde det for at få billig arbejdskraft. Vagterne var meget blandede, der var både positive reaktioner det er godt med en ny chance. Og negative ja ja, det bliver sikkert ikke til noget. Jeg har ikke hørt noget negativt, jo mest at flere indsatte gerne selv ville have været med. Også de ansatte, jeg talte med, var positive. Det handler nok også lidt om ens egen taktik og attitude, hvilke reaktioner man får. Hvad var dine forhåndsforventninger og var du nervøs for noget? Interviewene viser, at der var skabt mange positive forventninger hos alle før kursusstart. Det skyldtes især det personlige møde - på informationsmøde eller i en samtale - med underviseren Magnus fra FA Stillads, direktøren Stefan fra FA Stillads og Lisbeth fra High:five. Informationsmødet med Stefan og Magnus var helt i top. De har en fed humor, og snakkede om vind og vejr. Jeg fik et godt indtryk af FA. Stefan og Magnus virkede rigtig flinke. De var gode til at forklare, hvad de ville. Jeg var til samtale med Stefan og Lisbeth, og der fik jeg et godt indtryk af det hele. Jeg glædede mig til at komme i gang. Men der var også en vis nervøsitet før kursusstart - for at de øvrige deltagere skulle ødelægge kurset eller for at starte i ny sammenhæng. Jeg var mest bange for, at de andre skulle ødelægge det. Altså ved at snyde og fuske, trække det hele ned. Få dårlige urinprøver, så det hele blev stoppet. De to indvandrere på holdet, det var jeg lidt usikker på, altså om de ville ødelægge det. Du skal vide, hvor meget stress, der er i et fængsel. Jeg var helt stresset og sov ikke, man er på vagt hele tiden. Der bor måske 22 mænd på en gang med forskellige sprog, og vagterne er også over én. Jeg var også urolig for at starte på holdet - for hvordan det ville være med de andre dér. Nogle var på forhånd bange for at komme på skolebænken igen, pga. dårlige skoleerfaringer. Jeg var ikke så nervøs. Jo måske lidt for det med papir, altså læse og teori. Det praktiske var jeg ikke så bange for. Men jeg glædede mig mest. Jeg er ikke den boglige type. Jeg vil gerne bruge mine hænder, lave noget praktisk. Så jeg håbede, at der ikke var for meget teori. Det var jo mange år siden, jeg havde været på skolebænken, så jeg vidste ikke rigtigt, hvordan det ville gå. Jeg har været ordblind fra barnsben, så det er ikke altid så let

7 3 UGERS KURSUS OPLEVELSER OG UDBYTTE Hvordan oplevede du starten - og hvordan var undervisningen? Ifølge de interviewede kom kurset meget flot fra start. Jeg blev fanget med det samme. De første dage sad vi indenfor. Det var noget med sikkerhed og sådan noget, vi skulle lære. Så kom vi udenfor og i gang. Det var bare så spændende. Der var stor gejst på kurset helt fra starten, altså begejstring. Og sammenhold. Man fik nærmest en ny familie herinde. Os 15 på holdet og Magnus (underviseren) blev hurtigt en helt speciel gruppe. Alle var meget positive på kurset. Der var stort sammenhold, også med de to indvandrere. De var med, og de vidste også noget, som jeg ikke vidste. Det var fint nok, at der var tre ældre (35-42 år) på holdet også. De var lidt mere rolige, og de havde også noget arbejdserfaring, der kunne bruges. Fra alle interviewede er der stor ros til underviseren fra FA Stillads. Han har haft altafgørende betydning qua sin faglige erfaring, sin indlevelsesevne og tålmodighed i undervisningen, sin humor og sin personlige troværdighed. Alt blev interessant for mig. Det var Magnus, han var ekstremt god, han var jo faglært, kendte hele området. Han gjorde en masse for at få os til at køre på, for at holde interessen. Fx havde han fotos med fra stormskader, så snakkede vi om dem. Vi fik også et godt grin, det er vigtigt, det er jo ikke for sjovt at sidde inde. Magnus var meget tolerant og kunne fange de forskellige. Og god til at kombinere teori og praksis. Og så har han selv siddet inde engang, da han var ung. Magnus var rigtig god. Han forklarede tingene flere gange på forskellige måder, og en gang til, til man forstod det. Han holdt også mange små pauser, og man måtte godt stå op eller gå rundt i klassen, hvis man ikke kunne sidde stille. Han vidste en masse praktisk, og så forstod han os, han havde selv siddet inde. Magnus havde et godt tag på os, han havde selv siddet inde, og vi var ligesom i øjenhøjde. Vi havde respekt for ham. Han har udstråling, humor og masser af energi. Han gik roligt frem, det var godt, for der er mange, der har noget ADHD og svært ved at huske og lære nyt også med alle de stoffer, der bliver taget. Undervejs kom en matematiklærer fra fængslet på i nogle timer. Flere fremhæver uopfordret hans undervisningsform. Vi havde fængslets underviser inde i matematik, det var faktisk helt ok. Altså matematikken var jo ret svær, særligt en udregning vi skulle lave. Den var enormt svær. Så kom der en matematiklærer og gjorde det på en fed og spændende måde. Med nogle farver, det var virkelig godt. Han skal have ROS

8 Hvad skete der undervejs og hvordan gik din eksamen? Både teoriundervisningen og bygning af stilladser foregik uden for fængslets hegn på den anden side af vejen, hvor også fængslets skole ligger. Det varierer, hvor stor betydning den fysiske placering af kurset havde for deltagerne. Det var godt, at kurset lå uden for hegnet. Det understregede, at kurset var lavet af et firma udefra. Det gav en følelse af frihed at skulle udenfor hver dag. Hegnet betyder meget, når man sidder herinde. Der var frihed i, at kurset blev holdt uden for hegnet. En tillid, der blev vist os. Det betød ikke så meget for mig, at det var uden for hegnet. For jeg kom lige fra arrest, hvor man bare sidder inde bag nogle sorte vægge og venter. Bare det at komme til Horserød var dejligt for mig. Komme lidt ud, mere plads. Det var ikke så anderledes for mig. Jeg var vant til at arbejde i VVS afdelingen I Horserød. Jeg byggede for dem, og de havde tillid til mig, så jeg kom meget rundt, også før stilladskurset. Der var stor begejstring for det praktiske arbejde med at bygge stilladser. Vi byggede stilladser hver dag. Det var spændende, lidt for løssluppent nogen gange, for jeg har lidt højdeskræk. Vi fik bygget nogle fine stilladser. Til sidst et meget højt et, 13 ½ meter. Jeg kan godt lide, at noget er lidt farligt. Det mest spændende var de ekstra ting, vi byggede. En hængebro med trykstænger og trækstænger. Det var nogle fede mennesker, Stefan og Magnus. Vi fik lov til de her ting, fordi vi var så interesserede. Også kursets logbog, som én af de lidt ældre kursister ajourførte hver dag, bliver rost af alle. Logbogen gav overblik, dokumenterede deltagernes viden og kompetencer og var en hjælp for alle ikke mindst de læsesvage deltagere. Jeg skrev logbog for hele holdet hver dag. Så læste jeg op, og vi lagde fotos ind. Godt skrevet, sagde de. Det var fint nok, nu har alle logbogen at tage med sig ud. Logbogen blev rigtig god, vi har den alle sammen på et USB stik. Så kan man vise arbejdsgivere, hvad man har lavet. Og også selv bedre huske det. Vi fik en bog om koblinger o.a., den kiggede jeg meget i, og så havde vi logbogen med fotos. Den var god til os med læseproblemer. Jeg kigger tit i den, den giver et godt tilbageblik. Alle var med, det var fantastisk. Eksamen gik over alt forventning, da alle 14, der gennemførte kurset, også bestod eksamen. Det tilskrives især underviseren, koblingen af teori og praksis samt engagementet hos deltagerne at alle ville bestå

9 Jeg var nervøs for eksamen. Den var meget svær, hvis man ikke havde sat sig ind i det. Men jeg sad hver aften i cellen og læste pensum. Så jeg satte mig ind i det og bestod. Hvis man er interesseret, så kan det virke. Eksamen var nem. Vi fik meget hjælp på forhånd fra Magnus, han var en ener. Alle bestod, så vi kan kalde os gadestilladsarbejdere. Jeg havde kun 2 fejl. Og jeg fik ikke problemer med teorien, for det var blevet sat sammen med praksis. Det passede mig godt. Er der noget, der kan gøres bedre næste gang? Der er meget stor ros til kurset fra alle deltagere, både hvad angår intentionerne med kurset, selve undervisningen og fællesskabet. Alt var, som det skulle være. Jeg kan kun give topkarakter til kurset. God indlæring, alle var interesserede. Hver dag var en god dag. Hver dag var spændende. Det var sgu ikke "dum i arbejde" det her. Det var noget særligt. Det var ikke noget selvfølgeligt, det her. Mine forventninger er mere end opfyldt. Både undervisningen og den måde vi blev behandlet på. Man kan faktisk ikke gøre noget bedre. Kurset var alt for kort. Det var så spændende. Jeg ville ikke slippe det. Det er svært at foreslå forbedringer. Vi var de første, og det var mega godt. Vi fik et venskab, mens vi var på kursus. Det kom af at løse fælles opgaver, du blev sat tilfældigt sammen med nogen, så skulle vi løse en opgave. Fint! Dog kom der et par ting frem, der kan gøres bedre næste gang: mere styr på udstyret, bedre udvælgelse af deltagerne, tydelig information om muligheder efter stilladskurset og mere styr på ventetider og frigang for den enkelte ved praktik. Også en samlet uddannelsesplan. Næste gang kunne de have lidt bedre styr på materialer. Jeg fik først mine sikkerhedssko næsten 3 uger henne i kurset. Det var rigtig godt. Bortset fra at udvælge deltagerne bedre, stille nogle HV spørgsmål til dem. Hvad vil du med kurset? Hvad skal du bruge det til? Det er træls, når der er nogen, der ikke vil noget med det, fordi man skal tidligt op som stilladsarbejder, eller man bliver beskidt. Så kunne en anden jo få chancen. Det med kørekort osv., det fik vi ikke ordentlig at vide fra starten. Altså man selv skulle betale, og at man skulle have det lille kørekort først. Det skulle vi have haft at vide. Jeg ville have meldt mig alligevel, men vi skulle have haft det at vide. Altså der er jo det med frigang og praktik, det er jo forskelligt, hvornår det kan passe ind, men det er noget møg med for lange pauser. Nu er man lige oppe og køre, er begejstret og godt i gang, og så skal man bare vente. Det er jo også i de pauser, man kan falde i med stoffer og ødelægge det for sig selv

10 Det vil være godt, at kurset indgik i en uddannelsesplan, så man kunne arbejde lidt med alle de forhindringer, der er fx med kørekort osv. Altså lidt mere planlægning af et forløb for hver person, det er så ærgerligt med de huller og pauser. Hvad er det vigtigste, du har med dig fra kurset? Der er ingen tvivl om, at kurset har sat dybe spor hos de 8 interviewede. Det er meget rørende at høre dem fortælle om kurset og den betydning, det har haft hvad enten det er de nye faglige kompetencer, kendskab til et privat firma med jobmuligheder, selve AMU-beviset eller øget selvtillid og tro på en fremtid uden kriminalitet. Jeg har haft 6 domme på 5 år, nu gider jeg altså ikke mere. Jeg fandt jo også ud af, at man kan tjene lige så meget som stilladsarbejder, som man kan som tyveknægt. Det snakkede jeg med Magnus om, så han har jo nok haft lidt pædagogisk indflydelse alligevel. Det vigtigste for mig er mit AMU-bevis. Og så tiden med Magnus. Tiden gik rigtig hurtigt, det var fordi man havde noget at brænde for. Jeg var vildt glad imens. Det var en ny vending for mig, jeg fik en tro på fremtiden. De tre uger gik rigtig hurtigt. For første gang sov jeg hele natten, jeg var træt, havde brugt min hjerne og krop. Der var stort sammenhold på kurset, vi hjalp hinanden og gav hinanden gode råd, holdt hinanden oppe. Vi ville have, at det skulle lykkes, blive en succes. Jeg har selvtillid med fra kurset. Jeg kan udøve nogle helt nye ting og bestod med bravour. Det gav jo også selvtillid, at jeg kunne hjælpe de andre lidt. Mange fanger kan faktisk mange ting, men de har ikke selvtillid, har ikke haft det så godt og har dummet sig. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at arbejde med de unge, der sidder inde. Jeg har en del erfaring, jeg kunne godt tænke mig at bruge i et job engang i fremtiden. Og måske kombinere det med al det praktiske, jeg kan. Kurset var virkelig en vending, en ny chance for mig, jeg tænker på det hele tiden nu. Jeg havde ikke nogen fremtidsplaner før stilladskurset, jeg havde ikke tænkt på noget, måske noget med transport ligesom min far. Nu er det stillads, jeg vil. Det vigtigste er AMU beviset. Og at jeg fik indblik i et firma (FA). Og jeg var så heldig at være blandt de første i praktik og videre på skolen. Det var dejligt. Vil du anbefale kurset til andre? Alle de interviewede vil anbefale kurset til andre, hvis det bliver lavet igen. Jeg vil gerne anbefale kurset som alternativ til at være kriminel. Jeg vil helt klart anbefale det til andre. Genialt, fedt. Og godt med et AMU bevis til bagefter. Vi bestod jo alle sammen. Jeg vil helt sikkert anbefale det til andre. Det har jeg allerede gjort

11 EFTER KURSET LIGE NU OG I FREMTIDEN Hvad vil du gerne nu? Er der sket ændringer i dine planer på kurset? Af de 8 kursister har kun én indtil nu fulgt masterplanen for det samlede forløb. Vedkommende afsoner stadig i Horserød, er i praktik i FA, tager kurser på Erhvervsskolen (truck) og får snart et job i FA Stillads. Jeg vil gerne blive i FA. Jeg er kommet med i et projekt her, hvor FA betaler for certificering, du ved ISO Dansk Standard, de vil gerne have certificeret stilladsbranchen. Jeg håber, jeg kan hjælpe med dét, jeg har arbejdet med det før. Mine forventninger er blevet indfriet helt vildt. Over forventning. Jeg er blevet helt afklaret med, hvad jeg vil med job. De øvrige 7 kursister: o som noget positivt er de løsladt/tæt på løsladelse og i gang med jobsøgning eller i job o som noget negativt er de overflyttet til lukkede fængsler, kan ikke aflægge ren urinprøve, som er betingelsen for at komme i praktik, eller har på anden vis for en tid ødelagt det for sig selv. Tre kursister, der stadig afsoner, håber, at de kan komme i praktik i FA senere. Jeg drømmer om stillads, jeg tænker på det hele tiden, jeg vil bare gerne tilbage. Men jeg dummede mig, så jeg nåede ikke at komme i praktik. Nu er jeg i misbrugsbehandling i et lukket fængsel, bagefter vil jeg gerne tilbage til Horserød og i praktik hos FA. Jeg har tænkt på at ringe til Stefan og spørge, om han vil have mig. Jeg var ret god på kurset, så det håber jeg, han vil. Jeg er mere bevidst. Altså om, hvad jeg vil. Jeg brænder for stillads nu. Min onkel er i et stilladsfirma, han vil hjælpe mig til job, hvis jeg kan holde mig i skindet. Det kunne måske også blive i FA, de er rigtig flinke derude, jeg vil gerne i praktik igen. Jeg håber, de vil tage mig tilbage. Jeg kunne godt tænke mig praktik i FA. Og måske få et job der, jeg synes ikke, at stilladskurset var så svært, jeg tror godt, jeg kunne klare et job. Så det er en ny mulighed for mig. Måske, hvis jeg får styr på stofferne. To andre går efter et job i stilladsbranchen. Da jeg kom ud, lagde jeg mit CV ind på Jobnet og fik tilbud fra 2 stilladsfirmaer til 230 kr. i timen. Men jeg har en skulderskade lige nu, så min læge siger, jeg skal vente 1 måned med at arbejde. Stefan og Magnus har også sagt, at jeg bare kan ringe, og så har jeg en ven med et stilladsfirma. Så jeg får nok noget i branchen. Min storebror har et nedrivningsfirma. De har også stilladsarbejdere. Han har brug for en, der har stilladskurset, har beviset ligesom mig. Der kan skrive under på, at stilladset er ok. Så det er min plan nu, om en måned, når jeg er ude. Jeg kunne også godt finde på at kontakte FA igen, altså kontakte Magnus for et job

12 De to sidste skal meget snart tilbage i deres gamle job med de nye kompetencer i bagagen. Jeg har fået bedre jobmuligheder. Hos min gamle chef kan jeg lave lidt andre ting i jobbet. Få mere ansvar, godkende ting. Jeg er den eneste i firmaet med et stilladskursus. Ellers kan jeg nok få job i et stilladsfirma, men jeg starter i mit gamle firma først, når jeg kommer ud om 1 1/2 måned. Jeg var så heldig at være blandt de første i praktik og videre på erhvervsskolen. Det var dejligt. Nu skal jeg tilbage til mit gamle firma, så vil jeg prøve, om jeg senere kan få det lastbilkørekort. Hvad var High:fives rolle på kurset? Vil du bruge High:five fremover? Kun 3 af de 8 interviewede kendte High:five på forhånd, de havde alle hørt, at High:five hjalp folk i job. De øvrige 5 kendte ikke High:five. Deres egne forklaringer på dette er: at de ikke har afsonet før, at de bor på Bornholm - eller at de er for gamle ifht. High:fives målgruppe. De fleste har bemærket, at Lisbeth fra High:five havde en vigtig rolle i forbindelse med stilladskurset. Der er ingen kritiske bemærkninger, men udelukkende positive tilbagemeldinger på High:fives og Lisbeths evne til at smidiggøre samarbejdet med fængslet, sikre kursets fremdrift og praktikken på FA Stillads - og bakke op om det den enkelte kursist. Jeg kunne godt mærke, at High:five arrangerede en masse rundt om kurset. Lisbeth fra High:five hun var i øjenhøjde med os. Sød. Imødekommende. Vi følte os værdsat. High:five gjorde en masse for at det skulle fungere. De havde gennemslagskraft ifht. fængslet fx med udstyr, materialer o.a. Altså hvis det ikke er der, kan vi jo ikke gennemføre kurset. Det sparede tid, for alting går så langsomt i et fængsel, hvis man skal have lov til noget. High:five har mest været inde efter kurset. For at få tingene til at hænge sammen. Men Lisbeth har også været der undervejs, bakket op, rost os. Det er også vigtigt. Jeg synes, at High:five var meget vigtig undervejs. Det var dem der tog al snakken og al bøvlet med fængslet, altså løste nogle problemer fx søgte om, at vi fik computertilladelse i fængslet. Det var tydeligt, at High:five var med til at lave kurset, men det betød ikke rigtig noget for om jeg ville deltage. Til gengæld var det altafgørende undervejs, at Lisbeth var der og viste interesse for mig og opbakning til holdet. Hjalp med en plan, for det gjorde skolen her i Horserød ikke. High:five har garanteret lavet en masse baggrundsarbejde, ellers var det nok ikke blevet til noget. Men det var ikke noget, jeg rigtigt bemærkede undervejs. Det var nok fordi, det kørte godt. Kursisterne kunne også finde på at bruge High:five igen og anbefale High:five til andre

13 Ja, jeg vil bruge High:five. De skaber jo job for os. Jeg ringer nok til Lisbeth en af dagene, jeg vil jo rigtig gerne tilbage til FA. Jeg synes, det er positivt, at High:five følger op. Og spørger os, som har været med på kurset, så vi bliver inddraget. Jeg vil også ringe, hvis jeg ikke finder et job. Selvfølgelig vil jeg da bruge High:five og anbefale dem til andre. De kommer jo med en håndsrækning udefra. Som løsladt kunne jeg nok godt finde på at kontakte High:five. Jeg vil anbefale High:five til de unge. High:five har gode intentioner, de kommer udefra. Det er der brug for her. Det er godt, at High:five sørger for, at folk kommer ud i job. Lisbeth motiverer folk, også mig, det er super fedt. Hun interesserer sig, giver ikke op. Hun er cool. Jeg vil helt hundrede bruge High:five igen og helt sikkert fortælle det til andre. Jeg vil måske bruge High:five, når jeg kommer ud. Men først vil jeg prøve selv at finde et job. Min onkel vil hjælpe, nu jeg har AMU beviset. Jeg kan godt anbefale HF, men jeg vil især anbefale kurset. Det var bare genialt!

14 FÆNGSELSLEDELSEN FÅR ORDET Efter interviews med de 8 kursusdeltagere har vi bedt fængselsledelsen i Horserød om at medvirke i et interview. Lars Kure har været beskæftigelsesleder i Horserød i fire år. Jeg har to opgaver som ansvarlig for beskæftigelsen, dels at skaffe intern beskæftigelse for de indsatte i form af arbejdsopgaver på vores værksteder og dels at hjælpe med at skaffe beskæftigelse eksternt at få de indsatte godt ud over hegnet, når de har afsonet en dom. Det er hele målet for vores arbejde. Er der forskel på stilladskurset og anden undervisning i fængslet? Horserød er landets største åbne fængsel med ca. 220 indsatte. Fængslet er under udbygning, så der bliver plads til 250 indsatte. Fængslet har landets højeste frigang og er kendt for at arbejde meget målrettet med uddannelse og udslusning, og der foregår masser af undervisning og kurser i form af FVU, AMU, EUD m.m. Den uddannelse, vi normalt laver, fører jo ikke automatisk til job. Det er her, samarbejdet med en privat virksomhed som FA Stillads er anderledes. På kurset opbygges en relation mellem arbejdsgiver og arbejdstager, som kan føre til job bagefter. Som jeg ser det, er det relationsopbygningen, der er mest afgørende. Med stilladskurset i efteråret 2013 var det første gang en virksomhed kom inden for murene og underviste de indsatte. Det blev mødt med skepsis fra både indsatte og ansatte. Folk var forbeholdne og troede ikke rigtig på det. Kan det virkelig passe? Ud over de 3 ugers stilladskursus gav vi jo også mulighed for at komme i praktik hos FA, tage truckcertifikat, stort kørekort m.m.. Det var en god pakke, vi havde fået lavet, måske næsten for god, med alle mulighederne bagefter for truck, stort kørekort osv. Alligevel var det svært at få de indsatte til at melde sig, vi skulle bruge et hold på 15 deltagere, og det var kun lige, at vi fik det. Hvad har I lært af det første stilladskursus? De tre samarbejdspartnere Horserød, FA Stillads og High:five - har lært en masse undervejs, som skal bruges, når der i 2014 køres to nye hold stilladskurser. Skepsis forsvandt, da de gode historier begyndte at komme frem. Historier om sammenhold, om underviseren fra FA, om hvor spændende det var, og til sidst om at alle bestod kurset. Derfor er det med at holde gryden i kog og sætte et nyt hold i gang, nu hvor der er kommet en efterspørgsel og en positiv stemning. Partnerskabet har stået sin prøve. Det har været forberedt gennem 1 ½ år og har krævet mange ressourcer. Der er gjort nogle hard core erfaringer med hold 1, som man vil forsøge at tage højde for på de næste kurser. Det første problem har været at få et sammenhængende forløb for den enkelte deltager med kursus, praktik, undervisning på Erhvervsskole, uden slip og huller

15 Det andet problem har været stoffer. Med de næste hold har vi afsat dedikerede sagsbehandlerressourcer, så vi kan løse problemer omkring frigang til praktik eller til kurser i truck o.a., så hurtigt og smidigt som muligt. Også problemer med afsoning i andre fængsler eller på pensioner vil vi forsøge at løse up front for kursisterne, så vi kan skabe en sammenhængende proces. En anden vigtig ting er, at vi kobler misbrugsbehandling på fra kursusstart for de deltagere, der ikke afleverer en ren urinprøve. Det er simpelthen et krav for at kunne deltage, at man går i behandling. Lars Kure giver High:five en stor del af æren for, at partnerskabet har fungeret. Lisbeth fra High:five har været meget engageret og lagt meget arbejde i partnerskabet. Normalt har High:five en snæver målgruppe, hvad angår alder og krav om at være stoffri. Den har man set bort fra her, hvad vi synes, er meget vigtigt. Og så har deltagerne fået en stærk relation til High:five, som de vil kunne få gavn af på den lange bane. Hvad skal der ske med stilladskurset fremover? I juni starter hold 2 af stilladskurset og i efteråret hold 3. Her vil man tydeligt præsentere, at det er et 3-ugers stilladskursus, deltagerne kommer med på. Og at der så efterfølgende er mulighed for praktik, truck osv., hvis den enkelte selv tager ansvar for sit forløb, bl.a. hvad angår at holde sig stoffri. Med de næste hold sættes antallet af deltagere også lidt op, så økonomien forbedres og de tre samarbejdspartnere har præciseret deres indbyrdes roller og opgaver, så de hver for sig gør det, de er bedst til. Det er meget afgørende, at værdikæden er på plads: at partnerskabet er økonomisk bæredygtigt og giver et out-put til alle parter. Med stilladskurset får de indsatte en oplevelse af, at erhvervslivet kan bruge dem; de får en relation til en arbejdsgiver - og de får et AMU-bevis. Fængslet medvirker til resocialisering, skaber fornuftig beskæftigelse for de indsatte og får indfriet nogle AMU-måltal. Og FA skulle gerne få nogle nye medarbejdere - de har fået én medarbejder ud af hold 1, og målet med hold 2 og 3 er fem nye stilladsmedarbejdere per hold

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet Periode: Juni 201 December 2013 Partnere: BornPro, Jobcenter Bornholm, UU Kontaktperson: Lars Vesløv, Uddannelseschef, Campus Bornholm Pædagogisk Samarbejde Styrket EUD Formål At udvikle danmarks bedste

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen

Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune. En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Fravær og frafald på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Guldborgsund kommune En kvalitativ undersøgelse v/ Antropolog Mette Andreasen Projektet 6 mdr. vidensindsamling omkring frafald på SSH uddannelsen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

EVALUERING 2013. High:five

EVALUERING 2013. High:five Februar 2014 EVALUERING 2013 High:five Et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge 1. Status på match i 2013 4 Jobmatch i 2013... 5 Spot på elevpladserne Uddannelsesmatch i 2013... 7 Spot på High:fives

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Tilstede er fire drenge (dreng) og to fra Dansk Byggeri. (int 1 og 2)

Tilstede er fire drenge (dreng) og to fra Dansk Byggeri. (int 1 og 2) BILAG 5. Fokusgruppeinterview med elever fra Københavns tekniske skole, foretaget af Dansk Byggeri. Tilstede er fire drenge (dreng) og to fra Dansk Byggeri. (int 1 og 2) Int 1: Hvad er det ved jeres uddannelse,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere