O P M A N D S K E N D E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 12. juni 2013 i faglig voldgiftssag FV : Forbundet 3F for A (Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Hansen & Andersen, Næstved A/S (Henrik Olsen)

2 - 2 - TVISTEN Spørgsmålet i sagen er, om As tilskadekomst den 22. marts 2012 var af en sådan karakter, at virksomheden var uberettiget til at afskedige ham. PÅSTANDE Klager, Forbundet 3F for A, har nedlagt følgende påstande: Principalt: Virksomheden tilpligtes at anerkende, at arbejdsulykken ikke var selvforskyldt, og at opsigelsen af medarbejderen A derfor er overenskomststridig. Virksomheden tilpligtes derfor at betale ,00 kr. i skyldig løn. Subsidiært: Virksomheden tilpligtes at betale sygeløn for den periode, hvor virksomheden ikke har kritiseret ugesedlerne, i alt ,00 kr. Indklagede, Dansk Byggeri for Hansen & Andersen, Næstved A/S, har nedlagt følgende påstande: Principalt: Frifindelse. Subsidiært: Betaling af sygeløn fradraget sygedagpenge SAGENS BEHANDLING Sagen blev forhandlet mundtligt onsdag den 29. maj Som sidedommere udpeget af klager fungerede Christian Dyrberg og Jan Nielsen, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede Thorsten Wilstrup og Mogens Rold Sørensen. Som opmand fungerede højesteretsdommer Jon Stokholm. SAGENS OMSTÆNDIGHEDER Hansen & Andersen, Næstved A/S, er en murer- og entreprenørvirksomhed, der inden for de seneste år har oprettet en tømrerafdeling. Tømrersvend A blev ansat i virksomheden den 9.

3 - 3 - november I marts 2012 udførte A vinduesudskiftninger på byggepladsen Frøparken i Haslev. Den 22. marts 2012 blev A ramt af en gaffeltruck, hvorved han kom til skade og måtte indbringes på skadestuen. Virksomheden opsagde A den 28. marts 2012 med overenskomstmæssigt varsel til fratræden den 30. marts A blev raskmeldt den 8. juli 2012 og tilmeldtes samme dag som ledig. Af skadestuejournalen på Slagelse sygehus fremgår bl.a. følgende: "Skadestuebesøg påbegyndt: kl. 11:53 Skadestuebesøg afsluttet kl. 15:00 ANAMNESE Henvender sig på sk.st., efter i dag på sit arb. at være faldet med fra en gaffeltruck og slået hø. knæ ned i asfalten. Efterfølgende har gaffeltrucken muligvis kørt henover pt's hø. fod. Pt. bar ikke sikkerhedssko. Har nu sm. sv.t. hø.knæ og hø. fod. OBJEKTIVT Vågen og klar." I virksomhedens anmeldelse af arbejdsulykke indsendt 23. april 2012 fremgår bl.a.: "Hændelsesforløbet Hændelsesklassifikation: Kollidere med en genstand, inklusive køretøjer eller med en person i bevægelse (tilskadekomne er i bevægelse) Teknikklassifikation: Andet mobilt håndteringsudstyr Beskrivelse af forløbet: A kører sammen med kollega på trucken. Ingen ad dem har trucksertifikat, og ingen af dem har fået tilladelse til at køre trucken. Da det bliver påtalt, hopper A af trucken i farten og falder ind under trucken, da hans bukser hænger fast i trucken og trækker ham med i farten nogle meter. Resultatet blev en kraftig afskrabning af huden på det ene inderlår." Virksomheden skrev 18. juni 2012 således til 3F, Næstved: "Medsendt fil med indberetning af arbejdsulykke, hvor du kan se hændelsesforløbet.

4 - 4 - Den kommer A selvforskyldt til skade på arbejdspladsen. På dette tidspunkt er det planlagt at A stopper hos os d Vi ved også at han havde et nyt job på hånden. A oplyser selv, at han ikke selv er skyld i skaden, og får derfor udbetalt sygepenge indtil d Senere får vi den sande historie om hændelsesforløbet og fyrer A som planlagt. Dvs. at A har fået udb. sygeløn, som han ikke skulle have, da ulykken er selvforskyldt. Vi har ikke gjort krav på tilbagebetaling, og jeg ved også at A har fået udbetalt sygedagpenge fra kommunen siden han stoppede hos os." 3F, Næstved, skrev den 21. juni 2012 til Arbejdsskadestyrelsen: "Bemærkninger til anmeldelse Arbejdsgiver har anmeldt aktuelle arbejdsskade. Vores medlem har følgende rettelser til anmeldelsen, under punktet: Beskrivelse af forløbet Sjakket på 6 medarbejdere havde været i gang med opgaven at skifte vinduer og døre i rækkehusbebyggelsen i flere måneder. For overhovedet at kunne udføre denne arbejdsopgave, skulle de bruge en truck til at køre vinduer og døre fra leveringsstedet og dertil, hvor de skulle bruges. Arbejdsgiver havde aldrig instrueret dem i andet, sagt at de ikke måtte køre trucken eller henvist dem til andre metoder til at få flyttet vinduerne og dørene. A blev den påkørt af en truck. Han stod bag den, da den bakkede ind i ham chaufføren havde ikke set ham. Han fik flænset sine bukser fra fod til skridt, da de blev viklet ind i hjulet. Han blev trukket et stykke hen af vejen, og fik derved en afskrabning af især knæ, som nogle steder gik helt ind til knoglen. Dermed er der ikke mange rigtige oplysninger om hændelsesforløbet i arbejdsgivers beskrivelse. Det bliver urigtigt påstået at: - A kørte på trucken sammen med en kollega Kollegaen bakkede ind i en stående A. - Ingen af dem har fået tilladelse til at køre med trucken De kan ikke bærer/løfte de vinduer og døre de skal sætte i, og det er almindeligt kendt at trucken bruges, uden det på noget tidspunkt blev påtalt. - A hoppede ikke af trucken den bakkede ind i ham, fordi føreren havde overset ham." I en korrespondance 23. marts 2012 mellem A og virksomheden hedder det bl.a.: "Fra: A Sendt: 23. marts :09 Til: Tina Madsen, Hansen & Andersen A/S Emne: Re: SV: A syg Okay men jeg kom til skade på arbejdet i går. En af mine kolegaer skulle vende trucken og jeg stod ved siden af og på en eller anden måde kom mine bukser ind i hjulet så jeg blev slynget i asfalten. Så der skal jo laves en skades anmeldelse.

5 - 5 - Den 23/03/2012 kl skrev "Tina Madsen, Hansen & Andersen A/S" Hej A Har nu fået at vide at det er sket således: I kører rundt 2 personer uden truckkort, hvorpå du hopper af, og får bukserne ind i hjulet og ryger i asfalten. Er dette den sande historie? Med venlig hilsen Hansen & Andersen A/S Tina H. Madsen Fra: A Sendt: 23. marts :09 Til: Tina Madsen, Hansen & Andersen A/S Emne: Re: SV: SV: A syg Hej Tina Jeg har først set din mail nu da jeg har været hos lægen for at få skiftet mine forbinder. Jeg ved ikke hvem du har talt med om ulykken men det der sket var det som jeg har forklaret. Hilsen A" A har modtaget sygedagpenge fra kommunen. B har afgivet følgende skriftlige vidneforklaring: "Jeg B var ansat hos Hansen & Andersen på samme arbejdsplads, Frøgårdsvej, Haslev som A. Jeg kørte trucken som ramte A, da jeg var ved at vende trucken og denne fik fat i As bukser og trak ham i jorden. Jeg kørte sammen med min kollega Jesper til skadestuen på Slagelse sygehus. Firmaet vidste godt at ingen af os ansatte havde taget truck-kørekort, idet opgaven som vi løste, udtagning af gl. døre og vinduer og isætning af nye, krævede at vi fragtede døre og vindues elementerne med trucken. Vi havde alle været ansat på en anden plads tidligere og her var der ansat en person med truck-kørekort, men han var fyret.

6 - 6 - Så vores formand Kasper Bøje og firmaets tømremester Claus Hemmingsen der begge var på arbejdspladsen løbende, vidste at det var os uden truck-kørekort der kørte trucken." Jesper Bøgvad har afgivet følgende skriftlige vidneforklaring: "Jeg Jesper Bøgvad var ansat hos Hansen & Andersen på samme arbejdsplads, Frøgårdsvej, Haslev som A, som er min A. Jeg så ikke selve ulykken, men kom tilstede meget hurtigt og kørte sammen med min kollega B til skadestuen på Slagelse sygehus. Firmaet vidste godt at ingen af os ansatte havde taget truck-kørekort, idet opgaven som vi løste, udtagning af gl. døre og vinduer og isætning af nye, krævede at vi fragtede døre & vindues elementerne med trucken. Vi havde alle været ansat på en anden plads tidligere og her var der ansat en person med truck-kørekort, men han var fyret. Så vores formand Kasper Bøje og firmaets tømremester Claus der begge var på arbejdspladsen løbende, vidste at det var os uden truck-kørekort der kørte trucken." Claus Engvald Larsen har afgivet følgende skriftlige vidneforklaring: "Jeg Claus Engvald Larsen var ansat hos Hansen & Andersen på samme arbejdsplads, Frøgårdsvej, Haslev som A og var kommet til efter alle de andre og var så med de sidste uger. Jeg så ikke selve ulykken og det var mine kollegaer B og Jesper der kørte A til skadestuen på Slagelse sygehus. Jeg har truck-kørekort, men firmaet spurgte mig først om det, da de ville have mig til at lægge navn til i stedet for B efter ulykken, som ikke har truck-kørekort." RETSGRUNDLAGET Bygningsoverenskomsten 2012 mellem Dansk Byggeri og 3F indeholder bl.a. følgende bestemmelser: " 42 Løn under sygdom og tilskadekomst Periode og betaling 1. Virksomheden betaler løn under sygdom i indtil 4 uger, regnet fra 1. hele fraværsdag. Virksomheden betaler løn under tilskadekomst i indtil 8 uger, regnet fra 1. hele fraværsdag. Betaling til løn under sygdom og tilskadekomst udgør fuld løn, dog maks. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge hvori indgår

7 marts kr. 133,00 1. marts kr. 134,50 Beregningsgrundlaget er medarbejderens samlede indtjening (herunder akkordtillæg, bonus, genetillæg mv.) pr. arbejdstime i de sidste 4 uger før fraværet. Såfremt det præsterede antal arbejdstimer i den forudgående 4 ugers periode ikke er kendt, beregnes timetallet efter reglerne i sygedagpengeloven, og sygeløn for indtil 37 timer om ugen beregnes som det opgjorte timetal ganget med den til enhver tid gældende sats. Tilskadekomst 3. Den i stk. 2 nævnte bestemmelse om anciennitet er ikke gældende ved fravær på grund af tilskadekomst i virksomheden under arbejdets udførelse. Det er en forudsætning, at medarbejderen er dagpengeberettiget i henhold til sygedagpengelovens bestemmelser. 71 Opsigelsesregler Varslers længde ved timelønsarbejde 1. Opsigelsesvarslernes længde er følgende: Virksomhed Medarbejder Fra 0 8 ugers beskæftigelse 1 arbejdsdag 1 arbejdsdag Fra 8 uger 1 års beskæftigelse 2 arbejdsdage 2 arbejdsdage Fra 1 år 2 års beskæftigelse 3 arbejdsdage 3 arbejdsdage Fra 2 års beskæftigelse 10 arbejdsdage 10 arbejdsdage Afskedigelse under tilskadekomst 6. Medarbejdere, der uforskyldt kommer til skade ved arbejde for virksomheden, herunder erhvervsbetinget sygdom, der åbenbart skyldes arbejde for den pågældende virksomhed, kan ikke opsiges indenfor de første 8 uger af den periode, hvori vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af tilskadekomst." FORKLARINGER Der er under sagen afgivet forklaringer af B, A og Kasper Bøje. B har forklaret, at han på ulykkestidspunktet havde læsset nogle gamle vinduespartier af sammen med A. Han satte sig op i trucken igen. Han overså A, der gik bag om trucken, og kørte ind i ham, mens han bakkede med trucken og ramte ham. Trucken har vel slæbt A en meters penge. Hjulet fik fat i As bukseben Han hoppede ned af trucken og satte den i fremadgående gear. Han samlede A op. Kasper Bøje stoppede trucken. Det var ikke første gang, Kasper Bøje så ham køre med trucken på denne byggeplads. Han har ikke fået skriftlig instruks om ikke at køre med trucken. Kasper Bøje så ulykken.

8 - 8 - A har forklaret, at han ikke husker så meget af omstændighederne omkring sin tilskadekomst. Han kan bekræfte Bs skriftlige vidneforklaring. Han gik om bag trucken og blev slynget i asfalten. Han gik i chok. Han har ikke truckcertifikat. Han ved godt, at han ikke må køre med trucken. Han vidste, at det var i strid med loven, at han kørte med trucken, men det var nemmere at transportere de store vinduespartier på trucken. De havde på pladsen en "hund" og en trækvogn til at køre vinduerne. Kasper Bøje var til stede på pladsen og så ulykken. Han har afgivet forklaring om ulykken flere gange, og dette er årsagen til, at der er nuanceforskelle i indholdet i forklaringerne. Han så ikke trucken komme. Han hørte ikke trucken komme. Kasper Bøje har forklaret, at han er arbejdsleder bl.a. på denne byggeplads. A blev opsagt sammen med andre svende, fordi arbejdet var ved at være slut. Der var en gaffeltruck på arbejdspladsen, som anvendtes til aflæsning af vinduer af den vognmand, der leverede vinduerne. Nøglen til gaffeltrucken var ophængt i et tøjskab i arbejdslederskuret. Instruksen var, at svendene, som ikke havde truckcertifikat, ikke måtte køre med trucken. Han har aldrig set dem køre med trucken. Han ville have stoppet det, hvis han så det. På ulykkesdagen kom han på pladsen og gik ind i skurvognen for at udføre noget papirarbejde. Kort tid efter hørte han trucken på pladsen komme nærmere. Han gik straks ud og konstaterede, at B kørte på trucken, og at A hang på siden af den med en smule affald på gaflerne. I det samme begyndte B at køre trucken rundt om sig selv med høj fart. Han råbte højt, at det måtte de ikke. A sprang af trucken i farten og faldt i springet. Det forekom ham, at B ikke var opmærksom på, at A faldt af. Der skete derfor dette, at trucken kørte ind i hans ben og lår og trak A videre hen over asfalten. B sprang af trucken og glemte at trække håndbremsen. Han måtte springe ind og trække den for at få presset den fremad. De fik A ud, båret ind i en bil og kørt ham til skadestuen. Det hele tog vel 1 minuts tid. PARTERNES ARGUMENTATION Klager, Forbundet 3F for A, har gjort gældende, at A var sygemeldt med baggrund i en arbejdsulykke den 22. marts Indklagede har begået brud på Bygningsoverenskomstens 71, stk. 6, ved at afskedige ham i denne periode.

9 - 9 - Indklagede, Dansk Byggeri for Hansen & Andersen, Næstved A/S, har gjort gældende, at B uden aftale med virksomheden og uden truckkørekort havde taget trucken. A befandt sig på trucken. Ulykken skete i fælles kådhed, ufornuft og grov uagtsomhed helt uden virksomhedens medvirken eller skyld. Virksomheden var følgelig berettiget til at afskedige A som sket i henhold til Overenskomstens 71, stk. 6. OPMANDENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT Efter bevisførelse og procedure voterede voldgiftsrettens medlemmer. Der kunne ikke blandt de af parterne udpegede medlemmer opnås flertal for en afgørelse, der derfor skulle træffes af opmanden, som udtaler: Ved vurderingen af bevisførelsen må udgangspunktet tages i As forklaring den 22. marts 2012 til skadestuejournalen. Denne forklaring om hændelsesforløbet støttes af Kasper Bøjes forklaring. As senere forklaring og de fremlagte skriftlige vidneerklæringer måtte tillægges mindre betydning. Med dette bevisresultat finder opmanden, at ulykken den 22. marts 2012 og As tilskadekomst ikke kunne anses for "uforskyldt" i Overenskomstens 71, stk. 6's forstand. Virksomheden havde derfor været berettiget til at opsige ham med det anvendte varsel. Indklagedes påstand tages derfor til følge. T h i b e s t e m m e s : Indklagede, Dansk Byggeri for Hansen & Andersen, Næstved A/S, frifindes. Hver part skal bære egne sagsomkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. København den 12. juni Jon Stokholm

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0040): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket v/ A og B (faglig sekretær Jens Kirkegaard) mod Dansk Byggeri for MPS Murermester & Entreprenørfirma (advokat Thea

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde!

Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde! Uberettiget bortvisning af en medarbejder, der i arbejdstiden havde brugt internettet til private formål Århus Byrets dom af 21. maj 2013 Sag BS 9-827/2012 [person1] (advokat Tom Uldall Hansen) mod [virksomhed1]

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere