Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen."

Transkript

1 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-34 Allerød Køge Kommune EVALUERING AF KAMPAGNE Telefon 48 Fax CVR-nr Tilsluttet F.R.I Aktiv Transport 14. december 9 1. Indledning Som led i en sundhedskampagne i Køge Kommune er der i uge gennemført forsøg vedrørende bilfri zone omkring 3 udvalgte skoler. Forsøget har til formål at motivere skoleelever til i højere grad at anvende cyklen som transportmiddel frem for at blive kørt i bil. Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen. Nærværende notat indeholder opsamling og evaluering af kampagnen. I evalueringen opsamles også kampagnens effekt, herunder også vurdering af de praktiske erfaringer, der er gjort i forbindelse med kampagnen. 2. Kampagnen Aktiv Transport Selve kampagnen løb af stablen i ugen op til efterårsferien, uge 41. Det omkringliggende vejnet på 3 skoler (byskolerne Søndre Skole og Hastrup Skole samt Vemmedrup Skole i Vemmedrup) blev lukket af for bilkørsel, så eleverne kunne føle sig trygge ved ikke at kørt til skole. Skolerne har selv registreret, hvor mange elever, der før, under og efter kampagnen aktivt har transporteret sig til skole. Aktivt dækker over gående, cyklister og gå-bus. Et spørgeskema blev udarbejdet, med vægt på at klarlægge elevernes transportmiddelvalg både før og under kampagnen, herunder også elevernes oplevelse af trafikmiljøet omkring skolen. Formålet hermed er at opnå en vurdering af den oplevede trafikale tryghed/utryghed i nærmiljøet, som kan bruges fremadrettet i en eventuel trafiksikkerhedsindsats.

2 2 Spørgeskemaet er opdelt dels i baggrundsspørgsmål vedr. klassetrin, køn og afstand til skolen; dels i specifikke spørgsmål rettet mod kampagnen og valg af transportmiddel. Hvis eleven blev kørt til skole, er der endvidere blevet spurgt til årsagerne hertil. I spørgeskemaet kunne respondenten endvidere videregive gode idéer til en mere sikker skolevej. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag 1, og de foreslåede idéer er samlet i bilag Resultat Eleverne blev spurgt til deres transportvaner henholdsvis før, under og efter kampagnen. Svarprocenten varierer betydeligt inden for både uger og skole. Resultaterne for de enkelte skoler gennemgås derfor separat i det følgende. 3.1 Søndre Skole Registreringer Skolen har selv registreret antal elever for hvert klassetrin, som i uge 37, uge (kampagneuge) og uge 41 har transporteret sig aktivt til skole. Diagrammet herunder viser udgangspunktet for skoleelevernes transport. Som forventet er det specielt i de lave klassetrin, at eleverne bliver kørt til skole; kun ca. halvdelen af eleverne i. og 1. klasse går eller cykler til skole. Søndre Skole - aktiv befordring før kampagne (uge 37) % 9. klasse. klasse 8. klasse klasse klasse 5. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 3 8. klasse 9. klasse Ugedag Figur 1: Andel af elever på Søndre Skole, der anvender Aktiv Transport Diagrammet herunder viser udviklingen i andelen af elever, som har anvendt aktiv transport før, under og efter kampagnen. Generelt ses en tendens til, at eleverne i de fleste klassetrin i kampagneugen i høje-

3 3 re grad har benyttet aktiv transportform. Det skal bemærkes, at de klassetrin (3. og især 4. klassetrin), som i mindre grad har benyttet aktiv transport, må relateres til ændrede skoleaktivitet i den pågældende uge for netop de klassetrin. Det skal bemærkes, at der kun er inkluderet de klassetrin, hvor der foreligger registreringer i alle tre uger; således der ikke data for., 4. og 9. klassetrin. Aktiv befordring - før, under og efter kampagne % 3 Uge 37 Uge Uge klasse 2. klasse 3. klasse 5. klasse 7. klasse 8. klasse Figur 2: Andel af elever på Søndre Skole, der anvender Aktiv Transport før, under og efter kampagne For alle klassetrin gælder, at der i selve kampagneugen (uge ) ses en effekt på andelen af elever, som anvender aktiv transport. For 1., 5. og 7. klassetrin ses der en lille blivende effekt af kampagnen, hvor den aktive andel af elever ligger over udgangspunktet i uge 37. Stigninger er så små, at den generelle konklusion er, at kampagnen ikke har virket efter hensigten. Dette kan dog skyldes flere forhold; f.eks. dårligere vejrlig, eller ændrede skoleaktiviteter i den pågældende uge Spørgeskemaundersøgelse På Søndre Skole har i alt 32 elever svaret på spørgeskemaet. Indskolingen (-3. klassetrin) indgår ikke i svarene. Respondenterne fordeler sig på klassetrin, som vist i tabellen herunder. Klassetrin. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Antal svar Den ret lave svarprocent og manglende svar fra de lave klassetrin medfører en vis forsigtighed i konklusionen af spørgeskemaundersøgelsen, herunder Langt størstedelen af eleverne bor i umiddelbar nærhed til skolen, som vist i tabellen herunder.

4 4 Afstand -1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 4-5 km > 5 km Antal svar % I spørgeskemaet spørges endvidere til elevernes transportmiddelvalg før og under kampagnen. Resultatet heraf er vist i nedenstående diagram. Søndreskolen - valg af transportform Procent 77 Cykle Gå 3 23 Normalt Kampagne Figur 3: Transportmiddelvalg før og under kampagneuge Som det ses, har kampagnen stort set ikke haft effekt på elevernes transportmiddelvalg. Det skal dog bemærkes, at de klassetrin, hvor eleverne bliver transporteret i bil, ikke er med i svarprocenten. Som det ses af Figur 2 ovenfor, er der for de lave klassetrin registeret en ca. 1/3 forøgelse af elever i 1. kl., der anvender Aktiv transport i kampagneugen. Resultaterne for spørgeskemaundersøgelsen på Søndre Skole anvendes i stedet til at kvalificere årsagerne til elevernes transportmiddelvalg Årsager til transportmiddelvalg på Søndre Skole De elever, der plejer at blive kørt i skole, har svaret på årsagerne hertil. Svarerne fra de 5 elever, der har svaret, fordeler sig som følger: 1. turen er for farlig (1 svar) 2. afstanden er for lang (1 svar) 3. det går hurtigst (1 svar) 4. forældre skal alligevel samme vej (2 svar) Kun årsag 1 er en fysisk årsag, som skolen og kommunen umiddelbart kan gøre noget ved; resten er adfærd og vaner, der kan være vanskelige at ændre.

5 Tiltag for at ændre til Aktiv Transport på Søndre Skole 17 elever har angivet tiltag, der vil medføre, at de vil gå/cykle til skole i stedet for at blive kørt: 6% svarer, at de skal følges med nogen 18% svarer, at biltrafikken omkring skolen skal reduceres 6% svarer, at der skal være en skolepatrulje De resterende har angivet Andet som forslag til tiltag. 3 elever har angivet idéer til, hvordan skolevejen bliver mere sikker: biler burde stoppe op, når man skal over vejen Der er alt for mange biler! Luk skolen af for biler, så cykler har lettere ved det Udsagnene er alle et udtryk for, at skolenærmiljøet opleves som usikkert pga. for meget biltrafik. 3.2 Vemmedrup Skole Registreringer Skolen har selv registreret antal elever for hvert klassetrin, som i uge 37, uge (kampagneuge) og uge 41 har transporteret sig aktivt til skole. Diagrammet herunder viser udgangspunktet for skoleelevernes transport. Som forventet er det specielt i de lave klassetrin, at eleverne bliver kørt til skole; kun ca. halvdelen af eleverne i. og 1. klasse går eller cykler til skole. Vemmedrupskolen - aktiv befordring før kampagne (uge 37) % 3 man tir ons tor fre. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Figur 4: Andel af elever på Vemmedrup Skole, der anvender Aktiv Transport

6 6 Diagrammet herunder viser udviklingen i andelen af elever, som har anvendt aktiv transport før, under og efter kampagnen. Generelt er tendensen, at eleverne i alle klassetrin i kampagneugen i samme eller højere grad har benyttet aktiv transportform, dog er der en faldende tendens for 8. klassetrin. Aktiv befordring - før, under og efter kampagne % 3 Uge 37 Uge Uge 41. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Figur 5: Andel af elever på Vemmedrup Skole, der anvender Aktiv Transport før, under og efter kampagne For alle klassetrin (undtagen 8. klasse) gælder, at der i selve kampagneugen (uge ) ses en effekt på andelen af elever, som anvender aktiv transport. Der foreligger ikke registreringer for., 1., 2., 4., 5. og 9. klasse efter kampagnen, hvilket gør det vanskeligt at konkludere på, om kampagnen på Vemmedrup Skole har virket efter hensigten Spørgeskemaundersøgelse Fra Vemmedrup Skolen har i alt 6 elever svaret på spørgeskemaet. Respondenterne fordeler sig på klassetrin, som vist herunder. Klassetrin. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Antal svar Langt størstedelen af eleverne bor i umiddelbar nærhed til skolen, som vist i tabellen herunder. Afstand -1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 4-5 km > 5 km Antal svar %

7 7 I spørgeskemaet spørges endvidere til elevernes transportmiddelvalg før og under kampagnen. Resultatet heraf er vist i nedenstående diagram. Vemmedrupskolen - valg af transportform Procent andet bil bus Cykle Gå Normalt Kampagne Figur 6: Transportmiddelvalg før og under kampagneuge Vemmedrup Skolen er karakteriseret af, at en høj andel af eleverne bor i umiddelbar nærhed af skolen, hvilket forventeligt også giver en høj andel af gående/cyklende skoleelever. Som det ses af diagrammet er andelen af cyklende steget med 7 %- point i kampagneugen. De 7% er alle hentet fra bil-andelen. Dette viser altså, at en lukning af vejene omkring skolen i Vemmedrup får flere børn over på cyklen Årsager til transportmiddelvalg på Vemmedrup Skole De elever, der plejer at blive kørt i skole, har svaret på årsagerne hertil. Svarerne fra de 18 elever, der har svaret, fordeler sig som følger: 1. turen er for farlig (3 svar) 2. afstanden er for lang (1 svar) 3. det går hurtigst (7 svar) 4. forældre skal alligevel samme vej (6 svar) 5. må ikke gå eller cykle (1 svar) Kun årsag 1 er en fysisk årsag, som skolen og kommunen umiddelbart kan gøre noget ved; resten er adfærd og vaner, der ikke umiddelbart kan ændres Tiltag for at ændre til Aktiv Transport for Vemmedrup Skole 21 elever har angivet forslag til tiltag, der vil medføre, at de vil gå/cykle til skole i stedet for at blive kørt:

8 8 29% svarer, at de skal følges med nogen 14% svarer, at skoleruten skal være mere sikker 5% svarer, at der skal være en skolepatrulje De resterende har angivet Andet som forslag til tiltag. Nogle elever (og forældre) har angivet kommentarer og idéer til, hvordan skolevejen bliver mere sikker. Flere har svaret, at der i dag er et godt og veludbygget stisystem, men der er alligevel forbedringspunkter: cykelsti fra Spanager til Vemmedrup (høje hastigheder) fodgængerovergang i Vemmedrupkrydset mere lys på cykelstierne dobbeltrettede cykelstier bum eller chikaner på Poppelvej Flere har svaret, at trafiklukningen af vejene omkring skolen har resulteret i farlige situationer på især Granvej og Gartnervej, hvor folk kunne parkere. En har svaret, at parkeringspladsen på skolen i forvejen er meget sikker, da cyklister og gående ikke kan komme derud. Udsagnene er alle et udtryk for, at skolenærmiljøet af nogle opleves som usikkert, primært pga. mangelfuld udstyr på det eksisterende stisystem. 3.3 Hastrup Skole Registreringer Skolen har selv registreret antal elever for hvert klassetrin, som i uge 37, uge (kampagneuge) og uge 41 har transporteret sig aktivt til skole. Diagrammet herunder viser udgangspunktet for skoleelevernes transport (uge 37). Ift. de to øvrige skoler er der på Hastrup Skole en endnu lavere andel af eleverne i de små klassetrin, som transporterer sig aktivt til skole; kun ca. 1/3 af eleverne i. klasse går eller cykler til skole.

9 9 Hastrupskolen - aktiv transport før kampagne (uge 37) % 3. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. C 5. C 6. A 7. klasse man tir ons tor fre Figur 7: Andel af elever på Hastrup Skole, der anvender Aktiv Transport før kampagneuge Diagrammet herunder viser udviklingen i andelen af elever, som har anvendt aktiv transport før, under og efter kampagnen. Der foreligger kun registreringer af elever i 4., 5. og 6. klassetrin. Aktiv befordring - før, under og efter kampagne % 3 4c 5c 6a Uge 37 Uge Uge 41 Figur 8: Andel af elever på Hastrup Skole, der anvender Aktiv Transport før, under og efter kampagne Det ses, at kampagnen ikke har resulteret i, at de registrerede elever i væsentlig grad har ændret deres transportvaner, og kampagnen har derfor ikke en registreret effekt. Som nævnt foreligger der ikke registreringer for de øvrige klassetrin, hvilket gør det vanskeligt at konkludere på, om kampagnen på Hastrup Skole har virket efter hensigten Spørgeskemaundersøgelse Fra Hastrup Skolen har i alt 147 elever svaret på spørgeskemaet. Respondenterne fordeler sig på klassetrin, som vist herunder.

10 Klassetrin. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Antal svar Langt størstedelen af eleverne bor i umiddelbar nærhed til skolen, som vist i tabellen herunder. Afstand -1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 4-5 km > 5 km Antal svar % I spørgeskemaet spørges endvidere til elevernes transportmiddelvalg før og under kampagnen. Resultatet heraf er vist i nedenstående diagram. Hastrupskolen - valg af transportform % % % % Procent % % % 3% Andet Bil Bus Cykl e Gå % % % 29 N o rmalt Kampagne Figur 9: Transportmiddelvalg før og under kampagneuge Hastrup Skolen er karakteriseret af, at en høj andel af eleverne bor i umiddelbar nærhed af skolen, hvilket forventeligt også giver en meget høj andel af gående/cyklende skoleelever. Som det ses af diagrammet er andelen af cyklende steget med 14 %- point i kampagneugen. Heraf er ca. 9% hentet fra gående, og en mindre del fra biler og andet. En lukning af vejene omkring skolen i Hastrup får således flere børn over på cyklen, men det er primært på bekostning af elever, som i forvejen går til skole Årsager til transportmiddelvalg på Hastrup Skole Kun 2 af de elever, der plejer at blive kørt i skole, har svaret på årsagerne hertil. Begge har angivet som årsag til at blive kørt, at forældre alligevel skal samme vej.

11 Tiltag for at ændre til Aktiv Transport for Hastrup Skole 7 elever har angivet forslag til tiltag, der vil medføre, at de vil gå/cykle til skole i stedet for at blive kørt: 15% svarer, at der skal være færre biler omkring skolen 15% svarer, at der skal være en skolepatrulje 15% svarer, at skoleruten skal være mere sikker De resterende har angivet Andet som forslag til tiltag. Nogle elever (og forældre) har angivet kommentarer og idéer til, hvordan skolevejen bliver mere sikker: hastigheden på Moltkesvej skal ned direkte cykelsti mellem skole og centrum forbud for knallerter cykellygter skal udleveres til eleverne Udsagnene er alle et udtryk for, at skolenærmiljøet af nogle opleves som usikkert. Det skal dog bemærkes, at antallet af respondenter på Hastrup Skolen er meget lille, hvorfor ovenstående ikke nødvendigvis er et udtryk for virkeligheden. 4. Opsamling I forbindelse med kampagne for at aktivere flere skoleelever til at anvende gåben eller cykel til skole, er der i uge gennemført en kampagne Aktiv Transport på 3 skoler i Køge Kommune. Skolerne har selv foretaget registreringer af transportmiddelvalget for skolens elever før, under og efter kampagneugen. Dette er suppleret med målrettede spørgeskemaundersøgelser for at kvalificere elevernes (og forældrenes) opfattelse af skolernes trafikale nærmiljø. For alle skoler gælder, at den laveste andel af aktiv transport er i de lave klassetrin (især.-1. klasse). For Søndre Skole er der i kampagneugen registreret en stigning i den aktive transportform, størst for 1. klasse. Ugen efter kampagneugen er andelen af elever, som anvender aktiv transport stort set tilbage til niveauet før kampagnen. På den baggrund kan det konkluderes, at kampagnen ikke har den ønskede varige effekt. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen på Søndre Skole er mangelfuld, og inkluderer ikke svar fra de laveste klassetrin, som er de elever, der typisk bliver transporteret i bil. På den baggrund vurderes resultaterne fra spørgeskemaundesøgelsen kun at kunne benyttes til at foreslå tiltag, som kan gøre bruge af Aktiv Transport mere attraktiv: - reduktion af biltrafik omkring skolen; - skolepatrulje; mulighed for at følges med nogen. Endelig er der angivet tre udsagn, der indikerer at

12 12 det trafikale skolenærmiljø opleves som usikkert pga. for meget biltrafik. For Vemmedrup Skolen er der registreret en markant stigning af antallet af elever, der anvender den aktive transportform i kampagneugen. Registreringer af transportmiddelvalg i den følgende uge har desværre været mangelfuld, hvilket gør det vanskeligt at konkludere på, om kampagnen har haft en effekt på elevernes transportmiddelvalg eller ej. Spørgeskemaundersøgelse på Vemmedrup Skole omfatter i alt 6 respondenter. Vemmedrup Skolen er karakteriseret af, at en høj andel af eleverne bor i umiddelbar nærhed af skolen, hvilket forventeligt også giver en høj andel af gående/cyklende skoleelever i udgangssituationen. I kampagneugen overflyttes 7% af eleverne fra bil til cykel; vejlukning omkring skolen har altså her en positiv effekt på transportformen. Eleverne har angivet forslag til tiltag, der vil forbedre forholdene for aktiv transport: - mulighed for at følges med nogen; - mere sikker skolevej, - skolepatrulje. Generelt opfattes det trafikale nærmiljø omkring skolen som godt; men der er alligevel angivet kommentarer og idéer til, hvordan skolevejen bliver mere sikker, f.eks. mere lys og cykelsti fra Spanager til Vemmedrup. For Hastrup Skole er datamaterialet mangelfuldt; der foreligger således kun registreringer af transportmiddelvalget for elever i klassetrin. Dette gør det vanskeligt at konkludere på, om kampagnen på Hastrup Skole har virket efter hensigten; i hvert fald har kampagnen ikke resulteret i, at de registrerede elever i klassetrin i væsentlig grad har ændret deres transportvaner som følge af kampagnen. Også besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen på Hastrup Skole er mangelfuld, og inkluderer ikke svar fra de laveste klassetrin, som er de elever, der typisk bliver transporteret i bil. Overordnet har kampagnen for eleverne i klasse medført, at andelen af cyklende er steget med 14%-point; primært på overflyttet fra elever, som i forvejen går til skole. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen kan bruges til at identificere tiltag, som kan gøre bruge af Aktiv Transport mere attraktiv: - reduktion af biltrafik omkring skolen; - skolepatrulje; - mere sikker skolerute. Generelt har datamaterialet for de medvirkende skoler har været af svingende kvalitet. Dette gør det vanskeligt at konkludere på nogle generelle tendenser for kampagnens effekt; men resultater fra spørgeskemaerne kan bruges fremadrettet til at forbedre den oplevede trafikale tryghed omkring skolerne.

13 13 Bilag 1 - Spørgeskema

14 14 Bilag 2 Forslag til mere sikker skolevej De idéer og kommentarer, der er kommet ind som en del af spørgeskemabesvarelsen er samlet i følgende skema. Vemmedrup Skole Forslag - Der er mange der sætter deres børn af for enden af Granvej i stedet for at tage de normale skoleveje, kunne I have fokus på det også? - Vi har i vores grundejerforening snakket om at det ville begrænse kørselen hvis man lukkede tilkørslen til Vemmedrupvej fra både Egevej og Fyrrevej - det ville betyde at man ikke kunne køre rundt i Vemmedrup, man skulle samme vej ud som man kommer ind! - At børn ikke altid bliver kørt - Cykelsti fra Spanager til Vemmedrup. Biler kører mere end på hele ruten og vejen er ikke overskuelig. - Man kan gøre sådan, at man må cykle både frem og tilbage på samme cykelsti. - Der skal laves cykelstier på Spanagervej -Bjæverskovvej hvor trafikken køre stærkt og tæt og fodgængerovergang i Vemmedrupkrydset - Hvis man har reflekser på - Flere gadelygter - Hvis der var noget mere vej lys, ville det være en hjælp her i den mørke tid. - De skulle lave bum eller chikaner på Poppelvej Kommentarer - Jeg synes, at det var et godt projekt, men årstiden var ikke den bedste. Vi afleverer kl og der var det for mørkt til, at jeg synes at mit barn skulle cykle. Derfor har vi kørt som vi plejer, blot holdt på Granvej. - Bilfri uge er ikke løsningen for Vemmedrupskolen - der er gode cykel/gå veje allerede - bilfri uge gav flere gener end fordele - Det nytter ikke noget at lukke adgangen til skolens parkeringsplads, da folk så bare holder på Granvej, som er den eneste vej i Vemmedrup, hvor man må kører km, og der kører rigtig mange børn den vej hver dag til skole. Så jeg synes ikke, at det var et særligt godt tiltag, da jeg har svært ved at sende min søn til skole på cykel med ro i sindet, da folk ikke kører særlig pænt om morgen, når de har travlt. Og det er nok også nok noget, der skal gøres mens der er lyst om morgen, da forældre nok er endnu mere beskyttende over for deres børn, når det er mørkt, og de er bange for at bilerne ikke kan se børnene - Bilfri skole god Ide, men mange biler som lærerne kører i, blev parkeret på Granvej, dårlig ide - Svarene ovenfor kan virke misvisende. Det er ok at cykle og det tager nødvendigvis heller ikke længere tid. Men tiden efter afleveringen kan være vigtig for mig som forældre, da jeg Ikke kan nå hjem igen og hente bilen, hvis jeg skal nå mit arbejde til tiden. Og jeg vil gerne selv aflevere min søn, der er startet i o. klasse i år. - Der har været en del ekstratrafik på de små sideveje, som har givet en del farlige situationer, da børnene ikke er vant til den øgede trafik.

15 15 - Vi synes, umiddelbart at initiativet var godt, men desværre blev børnene fra Granvej vej til skole værre end den plejer, da mange valgte at køre deres biler herned og at parkere, og der derfor var mere trafik på Granvej, end normalt. - Skolevejen til Vemmedrup skole er sikker i forvejen. Der er et godt sti-system til cyklerne og det gør ikke skolevejen mere usikker, hvis der er enkelte børn der af den ene eller anden årsag skulle have behov for at blive kørt i skole. - Vi kan læse en hel del i avisen, at man i Borup gør mange tiltag til at gøre Parkeringspladsen omkring Borup Skole mere sikker, men i Vemmedrup kan man ikke få et trafiklys, rundkørsel, Gangbro, km zone eller Ilgnene når de "små" skal krydse Ringstedvej. Men selvfølgelig gør en parkeret bil mere ondt at ramme end en bil med rninimum km i timen. Hvad vil der blive gjort når Lellingeskolen bliver lagt Ind under Vemmedrupskolen - så skal RIngstedvej krydses. - Jeg mener, at parkeringspladsen omkring Vemmedrupskolen er meget sikker, idet cykler og gående ikke kan/bør komme derud. I ugen med bilfri zone opstod der mange farlige situationer omkring Granvej og Gartnervej, - da disse 2 veje Ikke er gearet til at småbørnsforældre parkerer for at følge deres børn i skole - og bakker rundt mellem hinanden. Søndre Skole Forslag - Biler burde stoppe op, når man skal over vejen - Luk skolen af for biler, så cykler har lettere ved det. Kommentarer - Jeg bor lige skråt over for skolen nærmest, så for mig er vejen derhen sikker - Alle de snotunger der bliver kørt i deres forælders store biler er livsfarligt! Der er alt for mange biler! Hastrup Skole Forslag - Der skal være en cykelsti direkte til og fra centrum - Flere fodgængerfelter og lyskryds - Der skulle være en gåsti og en cykelsti det samme sted - Udlevere cykellygter til eleverne - Hastigheden skal dæmpes på Molktesvej - Etablering af skolepatrulje - Forbud mod biler i en måned - Generelt forbud mod at blive kørt til skole - Forbud mod knallerter - God cykeladfærd, f.eks. at cyklister rækker hånden ud, når de skal dreje, samt lys på cyklerne! Kommentarer - Jeg skal forbi et skarpt sving, der ville det være rart med et spejl så jeg kunne se om der kommer en bil

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen. - Førundersøgelse

Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen. - Førundersøgelse Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen - Førundersøgelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. METODE... 3 2.1 SPØRGESKEMAER... 3 2.2 PRAKTISK UDFØRSEL AF SKOLETRAFIKUNDERSØGELSEN... 4 3. UNDERSØGELSE

Læs mere

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm Hjælp os på vej! Er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken? Nu skal dit barn til at gå i skole og det glæder I jer sikkert begge til. Men er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken?

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Allerød Kommune NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Sammenfatning... 3 3 Analyse... 4 3.1 Usikkerhed... 4 3.2 Elevbesvarelser... 4 3.3 Transportmiddelvalg...

Læs mere

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også

Læs mere

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen.

På vej Retningslinjer til børn, forældre, lærere om, hvordan vi færdes i trafikken rundt om skolen. Udkast Mål for trafikpolitikken Trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Espergærdeskolen. Det sker bl.a. ved At så mange børn som muligt går eller cykler til skole.

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Trafikpolitik Filipskolen

Trafikpolitik Filipskolen Trafikpolitik Filipskolen Indholdsfortegnelse Filipskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13 Samarbejde... 15 3 Forord

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen.

Denne politik er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsen og skolen. Trafikpolitik Politikken ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til og fra skolen. Trafikvanerne dannes tidligt, og

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning.

Ved parkeringspladsen på Lunavej er der for få pladser og derudover er der manglende respekt for skiltning. Lavet registreringer 4 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 650. Klassetrin: 0. til 9 + centerbørn. Aflevering af skoleelever med bus og taxa er

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Rudersdal Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Rudersdal Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Rudersdal Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juni 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Vinding Skoles Trafikpolitik

Vinding Skoles Trafikpolitik Vinding Skoles Trafikpolitik Skolebestyrelsen ved Vinding Skole har i flere år drøftet, hvorledes sikkerheden for elever, der går og cykler til og fra skole kunne bedres. Et innovativt trafikprojekt i

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Trafikpolitik ved Bogense Skole

Trafikpolitik ved Bogense Skole Trafikpolitik ved Bogense Skole Bogense Skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at så mange elever

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Ansøgning til Cykelpuljen 2013 Bilag 5

Ansøgning til Cykelpuljen 2013 Bilag 5 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K 11. april 2013 Svendborg kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Projektleder: Bente Hansen Mail: bente.hansen@ svendborg.dk

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen: Skoleelevers transportadfærd i Gladsaxe Kommune

Resultater fra undersøgelsen: Skoleelevers transportadfærd i Gladsaxe Kommune Teknisk notat Resultater fra undersøgelsen: Skoleelevers transportadfærd i Gladsaxe Kommune Kræftens Bekæmpelse, september 2015 Projektmedarbejder Louise Ulff-Møller Nielsen Forebyggelse & Oplysning, Fysisk

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Mål ken skal medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed på skolevejen. Skolen ønsker, at elever cykler eller går i skole i så høj grad som muligt. Elever, forældre og medarbejdere har hver især ansvar

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere