Indvandrer og tillidsvalgt. Side 12-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandrer og tillidsvalgt. Side 12-13"

Transkript

1 nr. 4 April 2006 Indvandrer og tillidsvalgt Side Flere lærlinge kan redde Lindø Side 3 Succes med voksenlærlinge Side 6-9 Nye værktøjer skal få sygefravær ned Side 16

2 Velfærds-misbrug Leder Alle er enige om, at flere skal uddanne sig, at flere skal være aktive på arbejdsmarkedet, og at der er brug for en langt bedre integrationsindsats. Derfor er det ærgerligt, at VK-regeringens længe ventede udspil til velfærdsreformer mere har karakter af traditionelle borgerlige nedskæringer. Og vel at mærke nedskæringer, der rammer nogle af de svageste grupper i samfundet - pakket godt og grundigt ind i pæne ord om, at man vil redde fremtidens velstand og velfærd. Der er ingen forslag til velfærdsforbedringer på sundhed, ældreomsorg, bedre tilbagetrækningsmuligheder på arbejdsmarkedet eller forslag, der begrænser den stigende ulighed i samfundet. Og der satses alt, alt for lidt på uddannelse og opkvalificering. Hvad er det for et menneskesyn, der ligger bag, når man fx hæver folkepensionsalderen fra 65 til 67 år, hæver efterlønsalderen til 63 år og skærer ned i efterlønnen på en måde, der lige bestemt rammer de lønmodtagere, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, haft det hårdeste arbejde og de laveste indtægter. Og som om det ikke var nok, hæves kontingentet til efterlønsordningen. Det kan få mange lavtlønnede til at fravælge ordningen, selv om det netop er de grupper, der får allermest brug for ordningen til sin tid. Men det er måske også det reelle mål, nemlig af få afskaffet efterlønsordningen ad bagvejen. Pisk til de ledige Og hvad ligner det at komme med forslag om at halvere ydelserne til arbejdsløse mellem 25 og 29 år. Ikke alene er det i strid med regeringens løfter om ikke at røre ved dagpengesatserne, men også helt ubegrundet, da denne gruppe ikke har større ledighed end andre. Det er ikke mere pisk, men en aktiv arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, der er brug for. De unge, der går ind i uddannelser, slipper heller ikke fri. De skal hurtigere i gang og hurtigere gennem uddannelserne. Og gør de ikke det, skæres der drastisk ned i uddannelsesstøtten. Der er dog også lyspunkter i oplægget. Fx vil regeringen styrke indsatsen for at forebygge nedslidning på arbejdsmarkedet med 100 millioner kroner årligt til en Nedslidningsfond. Den skal finansiere aktiviteter på virksomhederne for at reducere og forebygge fysisk og psykisk nedslidning, som det hedder. Det lyder godt og rigtigt, men halvdelen af pengene skal tages fra parternes nuværende arbejdsmiljøindsats. Det vil sige fra det forebyggede arbejdsmiljøarbejde, der allerede er blevet skåret stærkt ned af den nuværende regering. Råd til velfærd Danmark er ikke et forarmet, gældsplaget land, hvor bunden er ved at blive slået ud af statskassen. Vi er et af verdens rigeste lande. Der er overskud på statsbudgettet, og udlandsgælden er væk. Vi har til nu haft et af de mest fleksible arbejdsmarkeder i verden, hvor op mod en tredjedel af arbejdsstyrken hvert eneste år skifter job, hvor produktiviteten er i top, og hvor medarbejderne er blandt de mest omstillingsparate i vor del af verden. Det er ikke mindst i kraft af et velfungerende arbejdsmarked og et godt og veludbygget velfærdssystem, at Danmark har kunnet klare sig i den stadigt voksende internationale konkurrence. Fra hele verden er politikere og eksperter de senere år strømmet til Danmark for at studere den danske model. Når det danske arbejdsmarked er så fleksibelt, er en afgørende del af forklaringen, at vi har haft et godt og velfungerende dagpengesystem og et anstændigt velfærdssystem. Det risikerer VK-regeringen at sætte over styr. Velfærdsudspillet i sin nuværende form er for meget pisk til de svageste grupper og alt for lidt fremadrettet, der gør Danmark klar til fremtidens udfordringer. indhold Flere lærlinge kan sikre Lindøværftet 3 Tysk gigant bag vindmølle-eventyr 4 Succes med voksenlærlinge 6 50 år og nyuddannet 8 Lærlinge tiltrækker lærlinge 10 Fra militærdiktatur til Århus 12 Sygefraværet skal ned 16 DI taber sag om søndagsarbejde 17 International fagbevægelse pct. i bil til job 21 Faglig orientering 22 Lærlinge-ambassadør 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal 1790 København V. Tlf Fax Fax - redaktionen Redaktion: Bjarne Kjær (ansvarsh.) (DJ) Tlf Administration: Lise Trampedach Tlf CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, medarbejdervalgte A/Sbestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. Bladet udkommer 11 gange årligt hver måned undtagen juli. Udgivelsesdagen er normalt den tredje onsdag i måneden. Oplag Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS ISSN Forside: Tillidsrepræsentant Oscar Levcovich, Scanvægt i Århus. Foto: Søren Holm, Chili.

3 Af Erik Sandager Foto Niels Nyholm 300 lærlinge - Hellere 300 lærlinge - Det er den bedste måde, vi kan være konkurrencedygtige på, siger fællestillidsrepræsentant Lars Hansen, Lindø Hvis Odense Staalskibsværft skal have forbedret effektivitet og konkurrenceevne, bør der sættes turbo på uddannelsen af fremtidens skibsbyggere og skibsmontører, mener fællestillidsrepræsentant Lars Hansen, Lindø. Han synes, at værftets mål om at øge antallet af lærlinge fra i dag 150 til 200 lærlinge ikke er tilstrækkeligt til at sikre værftet effektiv og velkvalificeret arbejdskraft i fremtiden. - Ledelsen snakker om 200 lærlinge. Jeg mener målet bør være 300 lærlinge, hvis vi skal effektivisere og fremtidssikre værftet. Det er den bedste måde, vi kan være konkurrencedygtige på. Flere faguddannede skibsbyggere og skibsmontører er den bedste mulighed for at være effektiv. Ifølge fællestillidsrepræsentant Lars Hansen forlader omkring 250 medarbejdere hvert år værftet. Ud af denne gruppe går mellem 150 og 200 yderst velkvalificerede og erfarne skibsbyggere på efterløn. - Hvis vi, hver gang vi skal bruge folk, skal lave efteruddannelse og omskole, tager det ofte to-tre år, før de er fuldgyldige værftsarbejdere. Det koster i effektivitet. Derfor skal vi uddanne så mange lærlinge som muligt. Det er den bedste mulighed for at øge effektiviteten, mener Lars Hansen. Ifølge dagbladet Børsen ventes Lindø at komme ud med et underskud på millioner kroner i Hvis værftet skal bestå, skal produktiviteten op, og værftet skal gøres konkurrencedygtigt, lyder budskabet fra Lars Erik-Brenøe, der er personlig assistent for Mærsk Mc-Kinney Møller. A.P. Møller Mærsk lukker med udgangen af 2006 Maersk Container i Tinglev i Sønderjylland. Virksomheden har 250 ansatte i produktionen. Den administrerende direktør Finn Buus Nielsen flyttes fra Maersk Container til Lindøværftet. På spørgsmålet om, hvordan tillidsfolk, medarbejdere og lærlinge reagerer på underskud og nye trusler om lukning, siger fællestillidsrepræsentant Lars Hansen, at det giver anledning til bekymring. - Når underskuddet er så stort, tager vi det alvorligt, siger han. Den bedste måde at effektivisere og fremtidssikre værftet på er at uddanne flere skibsbyggere og skibsmontører, siger fællestillidsrepræsentant Lars Hansen, Lindøværftet. CO-Magasinet side 2-3

4 Tysk gigant bag nyt vind Af Erik Sandager Foto Michael Bo Rasmussen Siemens Wind Power har fordoblet medarbejderstaben siden overtagelsen Halvandet år efter at Siemens Wind Power overtog Danmarks ældste vindmøllefabrik Bonus Energy A/S, er medarbejderstaben i Brande og på vingefabrikken i Aalborg fordoblet til 1600 ansatte, og inden for det næste år ventes antallet af medarbejdere at passere En udvidelse med 1200 medarbejdere. Fællestillidsrepræsentant Erik Steen Jakobsen fra Siemens Wind Powers hovedsæde i Brande oplyser, at medarbejderstaben, totalt set, er mere end fordoblet, siden Siemens for halvandet år siden købte den privatejede vindmøllefabrik i Brande. På det tidspunkt var Bonus verdens 5. største vindmølleproducent. Tillidsfolkene har fået oplyst, at Siemens forventer at ansætte endnu flere medarbejdere i Brande, Aalborg og Engesvang. Indtil nu er det lykkedes - fra et stort opland - at tiltrække hundredvis af nye medarbejdere. Og jobfesten fortsætter. Siemens Wind Power investerer p.t. og udvider hovedsædet i Brande med kvadratmeter, mens vingefabrikken i Aalborg udbygges med kvadratmeter til i alt kvadratmeter. Hertil kommer købet af ny vingefabrik i Engesvang. Det er LM Glasfibers midtjyske vingefabrik, der har stået tom siden december Når produktionen er oppe på fulde omdrejninger, ventes en medarbejderstab i Engesvang i Midtjylland på medarbejdere. Godt nyt for ufaglærte i et arbejdsløshedsområde. Hjælper ledige nordjyder Fællestillidsrepræsentant på Siemens vingefabrikker i Danmark Tor W. Pedersen fra Aalborg oplyser, at der var omkring 200 ansatte på vingefabrikken i Aalborg, før Siemens overtog virksomheden. Siden er antallet af medarbejdere mere end fordoblet. Mange af de nye medarbejdere kommer fra lukkede virksomheder i hele Nordjylland og har kvalificeret sig til at komme i jobbank til Siemens via et vingekursus på AMU i Aalborg. Et eksempel på at efteruddannelse betaler sig. - I Nordjylland er der lukket en del virksomheder i løbet af de sidste år, konstaterer Tor W. Pedersen. Han nævner blandt andet Danish Crown i Hjørring, en stor kiksfabrik og andre virksomheder. De ledige har været på omskolingskurser til vindmølleindustrien, før de er blevet ansat. Job ved underleverandører Ifølge fællestillidsrepræsentant Erik Steen Jakobsen fra Brande har Siemens udvidet antallet af underleverandører af hensyn til leveringssikkerheden. Han tør ikke gætte på antallet af nyoprettede job ved underleverandører, men det anslås, at omkring 95 procent af produktionen - blandt andet store komponenter, produktion af tårne og styresystemer - foregår ved underleverandører. Alt tyder på, der er oprettet i hundredvis af nye job ved underleverandører. Godt ry Afdelingsformand Egon Nykjær, Dansk Metal, Herning, oplyser, at der p.t. ikke findes ledige metalarbejdere i området. Men det er alligevel lykkedes for Brande-virksomheden at finde de faglærte, de har behov for. Måske fordi firmaet altid har haft et godt ry i lokalområdet. Det gælder både lønmæssigt og med tryghed i ansættelsen. I modsætning til de fleste andre virksomheder i branchen, har den store vindmølleproducent i Brande, aldrig været i betalingsstandsning eller konkurs. Fagforeningen og firmaet har drøftet muligheden for via uddannelse af lærlinge at få udlært flere faglærte. Men det er problematisk, påpeger Egon Nykjær, fordi Siemens Wind Power hovedsagelig er en samlefabrik. Komponenterne fremstilles ved underleverandører og samles i Brande eller ved opstilling af vindmøller. Vingefabrik i USA Fællestillidsrepræsentant Tor W. Pedersen fra vingefabrikken i Aalborg oplyser, at de p.t. har specialister udstationeret i Engesvang til at oplære nyansatte kolleger i at opbygge, støbe og efterbehandle vinger. Næste år rykker de til USA for at medvirke ved opstart af en vingefabrik, Siemens planlægger at etablere. Ideen med at udsende erfarne vingefolk er at undgå børnesygdomme.

5 mølle-eventyr af vindmøllefabrikken Bonus i Brande Fra slagteri til vingefabrik Mogens Christensen fra Vrå er en af mere end 200 nyansatte medarbejdere på vingefabrikken i Aalborg Det er lidt af et kulturchok at skifte til andet arbejde i en anden branche, fortæller Mogens Christensen, der efter 20 år på Danish Crown-slagteriet i Hjørring er en af de mere end 200 nyansatte på Siemens vingefabrik i Aalborg. Mogens Christensen fra Vrå i Nordjylland blev sidste år omskolet efter 20 år på daghold på Danish Crown i Hjørring til aftenhold på Siemens Wind Powers vingefabrik i Aalborg. Den 44-årige nordjyde pendler sammen med tre kolleger hver eftermiddag fra Vrå nord for Limfjorden og til Aalborg. Han arbejder på aftenholdet med arbejdstider fra klokken ca. tre eftermiddag til cirka midnat. Aftenholdet har 4 dages uge. Han er en af over 200 nyansatte medarbejdere i løbet af halvandet år. Han kvalificerede sig til jobbet ved i opsigelsesperioden fra Danish Crown at deltage i et vingekursus på AMU i Aalborg. Han kom i første omgang i jobbank, i anden omgang i job. Danish Crown i Hjørring lukkede i august. Kun to måneder senere blev der ringet, at der var et ledigt job med tiltrædelse til november. Kulturchok Det var lidt af et kulturchok og en stor omvæltning at skifte fra et job som truckfører på Danish Crown og til vingefabrikken, hvor han medvirker ved opbygning af store vinger til vindmøller. Alt var næsten nyt. Han har aldrig før kørt langt for at komme på arbejde og har aldrig pendlet. Han har altid arbejdet på daghold, på 5- dages uge - aldrig på aften- eller nathold eller på 4-dages uge. Han har aldrig arbejdet i industrien og synes, arbejdet var bedre og mere effektivt tilrettelagt på slagteriet. Årsagen er måske den voldsomme ekspansion på vingefabrikken med store udvidelser og ansættelse af mange nye medarbejdere. Men det er sådan et lokomotiv, Nordjylland har brug for, mener Mogens Christensen. - Når man har arbejdet på samme arbejdsplads gennem 20 år, er det lidt af et kulturchok at skifte til andet arbejde, i en anden branche. Der er mange nye ting, man skal vænne sig til. Men jeg er da glad for skiftet, tilføjer Mogens Christensen. Fin løn Medarbejderne på vingefabrikken i Aalborg har netop fået lagt en femmer på timelønnen som led i en 3-årig lokal lønaftale, således at grundlønnen for en ufaglært 3F er p.t. er på 143,85 kr. i timen. - Lønnen er udmærket, mener Mogens Christensen. Vi ligger i nærheden af 144 kr. i timen, og så har vi et skifteholdstillæg på omkring 30 kr. i timen. Som ufaglært er det en fantastisk fin løn. I betragtning af, at der er ufaglærte der går for omkring 100 kr. i timen. CO-Magasinet side 4-5

6 voksen 3 skiftes til at passe 2 job, mens de på skift er på uddannelse Af Erik Sandager Foto Jens Bach Succes med voksenlærlinge - Det er flot, at 48 voksenlærlinge går op til svendeprøve. Hvis de ikke havde bakket hinanden op, ville de ikke kunne præstere det. Det er et fantastisk sammenhold og kammeratskab, de har udvist, siger fællestillidsrepræsentant Gunnar Krarup Andersen fra kemikaliefabrikken Cheminova ved Harboøre. Til foråret sender Cheminova yderligere 19 medarbejdere i voksenlære som procesoperatør. De vil blive fordelt på 3 hold, så den hidtidige rotation, hvor 3 medarbejdere skiftes til at passe 2 job, mens 1 går i skole, kan fortsætte. Årsagen til at Cheminova for to et halvt år siden startede tre hold med 16 voksenlærlinge på hvert hold, som skulle skiftes til at passe vagterne på fabrikken og til at tage en uddannelse som procesoperatør på Fredericia-Middelfart Tekniske Skole, var et ønske om at undgå afskedigelser og at få opkvalificeret ufaglærte til faglært niveau. Ideen om uddannelse i stedet for afskedigelse kom fra tillidsrepræsentanter på Cheminova, mens en kreativ produktionsmester Villy Bjerreskov udarbejdede rotationsplanen, der åbnede mulighed for, at tre medarbejdere kan deles om to job, mens de på skift er på uddannelse. På fuld løn Interessen for at komme i voksenlære med fuld løn, lommepenge, kørepenge, computer og alle skolematerialer betalt - og naturligvis med jobgaranti i uddannelsesperioden - var overvældende. Omkring 70 ufaglærte operatører søgte om at komme i lære. Uddannelsesforløbet startede i april 2003, og det sidste hold på 16 elever var oppe til svendeprøve i slutningen af januar Uddannelsen har omfattet otte skoleophold af hver fem ugers varighed. Mellem skoleperioderne har medarbejderne passet deres normale arbejde på virksomheden. Derfor har forløbet kunnet gennemføres uden store påvirkninger af arbejdet. - Uddannelsen som procesoperatør er krævende og stiller store krav til den enkelte elev og til baglandet hjemme, oplyser Henning Aaberg fra Fredericia-Middelfart Tekniske Skole. Alle tre hold har været utrolig dygtige til at arbejde sammen og støtte hinanden på de mange skoleophold. Uden opbakning fra familie, virksomhed og bagland kunne det ikke lykkes at gennemføre forløbet uden frafald. Svendeprøven foregår i den sidste af de fem uger på det ottende skoleophold. Der er tre eksamensdage med teoretiske og praktiske prøver, og eleverne bedømmes efter 13-skalaen. Eleverne har fremhævet, at skoleophold afviklet på kostskole langt fra hjemmet og lokalområdet har betydet, at lektierne er blevet klaret på skolen, så der har været mere tid til familien, når de kom hjem på weekend. Cheminova har med de tre hold nyuddannede procesoperatører nu 120 uddannede operatører ud af den samlede styrke på 300 medarbejdere. Kanon idé at uddanne i stedet for - Jeg tror voksenlærlinge er mere engagerede og ærekære end unge lærlinge, Johan Bjerg, nyuddannet procesoperatør - Det var en kanon måde at løse en træls situation på, at virksomheden i stedet for at afskedige valgte at sende 48 mand i voksenlære, fortæller 46-årige Johan Bjerg fra Lemvig. Han er en af de 48 voksenlærlinge fra Cheminova, der har bestået svendeprøve som procesoperatør. Han har været på virksomheden i 19 år, arbejder i forsøgsafdelingen og er valgt som sikkerhedsrepræsentant. Når den tidligere handelsuddannede købmand valgte at gå i voksenlære i en moden alder, var det i håb om at sikre sig større tryghed i ansættelsen. - Jeg føler mig mere tryg i ansættelsen som faglært, fortæller Johan Bjerg. Det er relativt nyt med procesoperatører på Cheminova. I min afdeling er vi nu tre faglærte og 13 ikkefaglærte, men der starter tre nye voksenlærlinge til foråret. På sigt tror jeg de fleste vil blive faglærte. - Jeg var fortaler for, at uddannelsen skulle foregå lokalt i Lemvig-området, men der var mange fordele ved at undervisningen foregik i Fredericia. Der var ingen forstyrrende elementer. Der var god tid til at lave lektier i løbet af ugen. Når jeg kom hjem i weekenden kunne jeg holde fri. - Mit bagland har bakket mig helt utroligt op. Jeg har været fritaget for alle pligter i hjemmet, mens jeg har været på skole. Når jeg kom hjem fredag eftermiddag, var der gjort rent - det var ren luksus. - Jeg synes der har været et fantastisk sammenhold på holdet. Jeg synes vi har været gode til at hjælpe hinanden gennem hele forløbet. Heldigvis var stærke og svage sider jævnt fordelt mellem os. Derfor har vi kunnet hjælpe hinanden med alle fag. - Mine bedste fag var matematik og kemi. Det værste var de mange skriftlige rapporter og el-fag. Når vi skulle skrive rapporter kunne vi trække på og konsultere ingeniører og andre eksperter på Cheminova. For mig var det en stor udfordring at skulle formulere mig skriftligt. - Alle medarbejdergrupper har bakket os op. Når vi skulle bruge tid på at udarbejde rapporter, har kolleger taget over og dækket os

7 Henrik Krogh (til venstre) er kommende voksenlærling. Johnny Vinkel Jensen, Albert Jensen og Johan Bjerg har bestået svendeprøve som procesoperatør. at afskedige fortæller sikkerhedsrepræsentant ind. I perioder har der været mange lektier og rapportskrivning. Kastede op til svendeprøve Johan Bjerg mener, at voksenlærlinge er mere engagerede og ærekære end unge lærlinge. Ingen kan klage over manglende engagement. Alle gik op i uddannelsen med liv og sjæl. Meget opsatte på at gøre det så godt som muligt. - Til svendeprøven var det lige ved at kamme over. Flere af mine kammerater var så nervøse og stressede, at de blev syge og måtte på toilettet og kaste op. Nogle kunne knap nok holde på blyanten - så meget rystede de på hænderne. Men alle gennemførte. Og alle på mit hold bestod. - Jeg var ikke mere nervøs under svendeprøven end man skal være, men jeg har oplevet ubehagelig eksamensfeber. Under en tidligere prøve var jeg så nervøs, at jeg havde mavepine under hele prøven, der varede i 4 timer - det var som at have en mursten liggende i maven. - Mit råd til kommende voksenlærlinge er, at baglandet skal være i orden. Familien skal være indstillet på at bakke op. Og voksenlærlinge skal være indstillet på, at der vil komme op- og nedture. Det er en krævende uddannelse, som ingen kommer sovende til. Til eksamen opnåede Johan Bjerg karakteren 11 i teori, 9 i drift og 8 i fejlfinding. Et - I stedet for at afskedige valgte virksomheden at sende 48 mand i voksenlære. Det var en kanon måde at løse en træls situation på, synes Johan Bjerg, sikkerhedsrepræsentant i forsøgsafdelingen og nyuddannet procesoperatør. gennemsnit på 9,3 i karakter efter 13-skalaen. - Mine fremtidsplaner er at jeg forhåbentlig kan blive på Cheminova i mange år og forhåbentlig i forsøgsafdelingen. Vi har alle produkter i forsøgsafdelingen, og det er spændende og afvekslende. CO-Magasinet side 6-7

8 50 år - og nyuddannet Det var en stor sejr, fortæller Bjarne Pedersen, der har bestået svendeprøve efter to et halvt år som voksenlærling Det er 35 år siden, han gik ud af folkeskolen - efter 8. klasse. Det er to et halvt år siden, han gik i voksenlære. Bjarne Pedersen fra Lomborg ved Lemvig er nu 50 år. Stoltheden lyser ud af ham. Han er nyuddannet procesoperatør. Han er ikke kommet sovende til sin uddannelse. - Uddannelsen som procesoperatør tager to et halvt år, og du får indsigt i alt hvad der foregår. Jeg vidste godt, det ville blive hårdt, når jeg har været væk fra skolen i så mange år. Men jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til. Det startede stille og roligt, men det strammede hurtigt mere og mere til. Og det blev hårdere og hårdere. Og vanskeligere og vanskeligere at følge med. - Det eneste tidspunkt, jeg overvejede at give op, var i sidste skoleperiode. Det, der skræmte mig var, at der blev ved at komme flere og flere opgaver. Det blev sværere og sværere at følge med, du skulle hele tiden hænge i. Hvis du ikke er med hele tiden, er du på skideren. Bjarne talte med to faglærere på Fredericia- Middelfart Tekniske Skole om at droppe ud af uddannelsen. Det blev han stærkt frarådet: - Hæng i - du skal nok klare den, lød opfordringen. - På sidste modul måtte jeg sige nej til alt. Når jeg kom hjem fredag eftermiddag, var jeg bombet og færdig. Der skulle ikke være for mange problemer - farmand trængte til ro og fred. Krisemøde Efter cirka et års forløb - efter 3. skoleperiode - fik Bjarne Pedersen brev med hjem til Cheminova fra faglærerne på Teknisk Skole. Noget skulle ske, hvis han skulle gennemføre uddannelsen. Han havde nogle hængepartier i matematik og kemi. På et krisemøde på Cheminova fik Bjarne Pedersen fuld opbakning til at fortsætte fra virksomheden. - Hvis jeg manglede hjælp eller frihed til rapportskrivning, ville de skaffe det. Det blev besluttet at iværksætte ekstra undervisning i matematik og kemi. Min kone Gitte, der er lærer på Lomborg Ungdomsskole ved Lemvig, og hendes kollege, har hjulpet mig med matematik og kemi. Min svoger hjalp mig med pumpelære. - Sammenholdet på mit hold har været rigtig, rigtig dejligt. Jeg har fået den hjælp, jeg havde behov for fra alle på skolen, lærere og elever. Hvis jeg kom og sagde: - Det her har jeg problemer med, lød svaret: - Det kan vi ordne i eftermiddag. Omkring? af læretiden har Bjarne Pedersen haft ekstra lektier. - Det værste var de lektier. At få det ind i hovedet. Jeg har intet overblik over, hvor mange timer jeg har brugt på lektier. Matematik havde jeg det meget svært ved i starten. Derfor var det også her, der blev sat ekstra ind. Stor sejr - Det vigtigste var ikke mine karakterer, det vigtigste var, at jeg - og alle på mit hold - kom gennem svendeprøven. Det var en stor sejr for mig. Jeg har fået fantastisk god opbakning fra familie, søskende, forældre og naboer. Mine børn Nadja på 10 år og Kira på 15 år har også bakket mig op. Nu kan jeg bedre hjælpe den mindste med lektier. Den store har hjulpet mig med matematik. Jeg har fået lært meget mere matematik. Det havde vi ikke meget af, da jeg gik i skole. - Hvis vi ikke havde fået fuld løn, mens vi var på skole, havde jeg ikke taget uddannelsen. Jeg tror ikke nogen ville have gennemført uddannelsen uden fuld løn. I weekender blev vi tilbudt at tage ekstra vagter, men kun et par stykker tog imod tilbudet. Vi fik normal løn og 1100 kr. i ekstra lommepenge per fem ugers skoleperiode, kørepenge og fik stillet bærbare computere og cykler til rådighed under skoleophold. - Jeg håber da, jeg kan blive her. Ja, jeg føler mig mere tryg i jobbet som faglært. Vi får 12 kr. mere i timen. Jeg kan udføre flere arbejdsopgaver og er blevet mere alsidig og selvstændig. Jeg går mere op i mit arbejde end før, og jeg prøver at fejlfinde, før jeg tilkalder assistance. Nej, jeg har ikke fortrudt, jeg har taget uddannelsen. Mit mål var at sikre min fremtid på virksomheden. - Mange har hjulpet mig med at tage uddannelsen som procesoperatør, fortæller 50-årige Bjarne Pedersen, der arbejder som operatør på MP1. Han er uddannet tjener og arbejdede som restauratør, indtil han for 20 år siden skiftede erhverv og fik ansættelse på Cheminova.

9 Far til tre går i lære - for anden gang Efter 18 års ansættelse ved kemikalievirksomheden Cheminova går 41-årige Henrik Krogh fra Thyborøn, far til tre børn på 19, 13 og 11 år, i lære som procesoperatør. Han er en af de 19 medarbejdere fra Cheminova, der i løbet af foråret og sommeren - fordelt på tre hold - starter på uddannelsen som procesoperatør. - Det foregår på den måde, at tre mand deles om to arbejdspladser i produktionen, således at der hele tiden er to mand på arbejde, mens der er en på skoleophold ved Fredericia-Middelfart Tekniske Skole. Jeg er nummer to i denne turnus, fortæller Henrik Krogh, der starter på uddannelsen 2. maj i år. Flere produktionsmestre har opfordret Henrik Krogh til at søge om at komme i voksenlære med fuld løn. Hans svoger er netop blevet færdig som procesoperatør. Det er over 25 år siden, Henrik gik ud af 9. klasse og kom i lære og blev uddannet som bager. Men han er ikke nervøs for, om han kan klare den krævende uddannelse. Dels betragter han sig selv som normalt begavet, dels har han kendskab til mange forskellige anlæg ved Cheminova, fordi han har arbejdet som sygeafløser. Nu arbejder han på GCH-anlægget. - Det er ingen skam at lære noget nyt. Jeg forventer via uddannelsen at få et yderligere indgående kendskab til flere ting. Når jeg Efter 20 år som operatør på Cheminova får 41- årige Henrik Krogh chancen for at komme i voksenlære som procesoperatør. går i lære, er det fordi jeg gerne vil blive herude. Man må gå ud fra, man er mere tryg i ansættelsen som faglært end som ufaglært. - Som faglært procesoperatør får du 12 kr. mere i timen. Med min alder kan det godt betale sig at tage uddannelsen. Det vil sandsynligvis blive et fremtidigt krav, at du er uddannet procesoperatør, hvis du vil arbejde ved Cheminova. Flere og flere får uddannelsen. Alle tre brødre procesoperatør Tre brødre fra Thyborøn er alle uddannet procesoperatør - Min verden er blevet større. Jeg gik i lære, fordi jeg aldrig har haft en uddannelse, fordi jeg gerne ville have 12 kr. mere i timen og fordi jeg gerne ville føle mig mere tryg i ansættelsen. Sådan forklarer storebror Johnny Vinkel Jensen, 38 år og fra Thyborøn, hvorfor han som den sidste af tre brødre fra Thyborøn har taget en uddannelse som procesoperatør. Johnny Vinkel Jensen og hans lillebror Albert Jensen, 32 år, arbejder begge på Cheminova. Albert på PMG og Johnny på EP2. Begge er uddannet som procesoperatør. Samme uddannelse har den yngste lillebror, Jens Jensen på 26 år, mens han var ansat på Aalborg Portland. Lillebror Jens Jensen har valgt at læse videre til maskinmester. Storebror Johnny Vinkel Jensen har kunnet trække på sine yngre brødres ekspertise og hjælp under uddannelsesforløbet. De to yngste brødre Jens og Albert Jensen har opildnet storebror Johnny Vinkel Jensen til en dyst om, hvem der kunne opnå højeste karakterer til svendeprøven, men her måtte Johnny give fortabt. - Mine to brødre var svære at slå med eksamenskarakterer, idet de opnåede henholdsvis 9,6 og 11 i gennemsnit, mens jeg måtte nøjes med et 9-tal og to 8-taller, men jeg var nu godt tilfreds med, at jeg og hele mit hold bestod, fortæller Johnny Vinkel Jensen. - Det er 23 år siden, at jeg gik ud af 9. klasse i Harboøre Skole, og jeg var da betænkelig ved at komme i skole igen. Det, jeg var mest bange for, var matematik og kemi. Det var sort snak for mig, og derfor tog jeg også et kursus på VUC før jeg kom i lære. Efter at Johnny kom ud af skolen kom han ud at fiske og senere til Norge som ufaglært tømrer. Siden han var 20 år har arbejdspladsen været Cheminova. Det var for at sikre sin fremtid på virksomheden og undgå afskedigelse at han pressede på for at komme i voksenlære. - Jeg har fået meget hjælp af mine brødre under uddannelsen. Jeg har kunnet ringe til dem, når jeg var gået i stå med et problem. Mit bagland, kone, barn og familie har også bakket mig op. - Mine planer er at blive på Cheminova, men min kone opfordrer mig til at læse videre, men det har jeg ingen planer om på nuværende tidspunkt. Hvis jeg på et tidspunkt vil søge væk fra Cheminova, er mine jobmuligheder større, fordi jeg nu har en uddannelse som procesoperatør, fortæller Johnny Vinkel Jensen. To af de tre brødre fra Thyborøn, der alle er uddannet som procesoperatør. Det er storebror Johnny Vinkel Jensen siddende og Albert Jensen stående. CO-Magasinet side 8-9

10 Af Erik Sandager Foto Niels Nyholm Lærlinge tiltrækker lærlin - Hellere 200 end 150 lærlinge, lyder meldingen fra Lindø, der med stor su tiltrække unge til en lærlingeuddannelse blandt andet ved at lade unge t På Odense Staalskibsværft, Danmarks eneste skibsværft for nybygninger, ejet af A. P. Møller - Mærsk, har lærlinge stor succes med at tiltrække andre unge mennesker som lærlinge. Omkring 150 unge mennesker har i dag en lærlingekontrakt med Lindøværftet i Munkebo på Fyn. Målet er at komme op på 200 lærlinge. Opskriften er blandt andet at lade lærlinge tiltrække lærlinge og sende lærlinge ud som en slags ambassadører på skoler og uddannelsesinstitutioner. Lindø betragtes som en attraktiv læreplads, fordi der er så mange unge lærlinge samlet på et sted, fordi værftet har eget lærlingeværksted, og fordi der er indbyggede karrieremuligheder. Mange fremskridt Lærlingene har deres egen tillidsrepræsentant. Det har gennem 6 år været Lars Rasmussen, der samtidig er tillidsrepræsentant for klejnsmedene. Ifølge lærlingenes tillidsrepræsentant er der sket væsentlige fremskridt for unge uddannelsessøgende i løbet af de sidste år. Lars Rasmussen fremhæver blandt andet, at lærlingeværkstedet er blevet opgraderet, at instruktører har været på pædagogisk grunduddannelse, at værftet er meget opsøgende i forsøg på at tiltrække lærlinge ved hjælp af lærlinge, og at uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at skaffe den enkelte lærling den bedst mulige uddannelse. Bedre til at lytte Lars Rasmussen mener, at instruktører på grund af gennemgået pædagogisk grunduddannelse er blevet bedre til at lytte til og forstå unge mennesker. Uddannelsesforløbet bliver tilrettelagt efter den enkeltes behov og kvalifikationer. Hvis nogle har behov for ekstra timer, får de det. På den måde bliver alle hjulpet til at få en god uddannelse. - Før havde vi ikke vor egen uddannelseschef, der kun arbejder med uddannelse og efteruddannelse, men det har vi fået med Thomas Thomsen. Dermed er der kommet mere fokus på lærlingeuddannelsen. Daglig leder af lærlingeværkstedet er Heine Rasmussen. Og jeg synes vi har et godt samarbejde. Det er vore lærlinge, der sammen med vor uddannelseschef optræder som ambassadører for lærlingeuddannelsen. Mange unge lærlinge er med ude på skolerne for at lave reklame for lærlingeuddannelsen. Målet er 200 lærlinge - Det er vanskeligt at finde unge til smedefaget, men jeg tror, at Lindø har lettere ved at Hver 10. lærling er De har ikke vanskeligere ved at gennemføre en fagl 18-årige Tousic Abou-khadra kom sidste år i lære. Han er godt tilfreds med sin læreplads og befinder sig godt på Lindø. Han synes det er spændende at være i lære som skibsbygger. Tousic er palæstinenser fra Libanon, men han er født i Danmark og bor i Odense. Han gik ud af 10. klasse og har derefter taget to grundforløb på Teknisk Skole. Først som mekaniker, dernæst som skibsbygger. Det var umuligt at finde en læreplads som mekaniker og derfor skiftede Tousic til skibsbygger-branchen. Hans fætter arbejder som svejser på Lindø og sagde, det var en Uddannelsesleder Heine Rasmussen til venstre og 18-årige Tousic Abou-khadra på lærlingeværkstedet på Lindø-værftet. god arbejdsplads. Før Tousic tog til Lindø for at søge om en læreplads, fik han et par tips og ideer fra fætteren. - Jeg mødte op personligt og talte med uddannelsesleder Heine Rasmussen. Og så fik jeg en læreplads. Jeg har ikke søgte andre lærepladser, fortæller han. - Hvorfor tror du Lindø har succes med at integrere nydanskere? - Det har ikke noget med nationalitet at gøre: Om du er dansker eller nydansker, om du er araber eller tyrk. Man skal passe sit arbejde og overholde det hele, så kører det. Jeg tror ikke, de kigger på, hvor man kommer fra. - Hvordan er forholdet mellem danskere og nydanskere? - Det kører meget godt herude. Der er ikke

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde

nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Gør arbejdsmiljø til konfliktområde nr. 09 September 2005 Integration med succes Side 4-8 Lang kamp for anerkendelse Side 16-17 Nye job til nordjyder Side 10-11 Gør arbejdsmiljø til konfliktområde Side 14 Befriende klarhed Leder Den socialdemokratiske

Læs mere

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen

nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Udflager HK-job til Polen nr. 07/08 August 2005 Til Ungarn og hjem igen Side 4-6 Alt for mange sager ender ved voldgift Side 8-9 Slagter lønforskelle Side 12-13 Udflager HK-job til Polen Side 3 Efterløns-vildskud Leder Den radikale

Læs mere

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10 nr. 05 maj 2005 Kort arbejdsuge - lang weekend Side 8-10 Robotter hindrer udflytning Side 3-7 Udflytning uden social dumping Side 11 Et helt liv på samme arbejdsplads Side 12-13 Udflytningens omkostninger

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

Går på grund af kræft

Går på grund af kræft nr. 06 Juni 2004 Fem Fem fyringsrunder fyringsrunder på på 10 10 måneder måneder Rekord-lavt Rekord-lavt antal antal industri-job industri-job side side 8-9 8-9 side side 14-15 14-15 Lønstigninger fra

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera

nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Afslører spionkamera 245770_CO-mag_okt04 10/13/04 10:27 AM Side 1 nr. 10 Oktober 2004 Ildsjæl i sikkerhedsarbejdet Side 12-13 Klare regler for forsømt tid Side 15 Afslører spionkamera Side 24 Af Erik Sandager Foto Niels Nyholm

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

Parat til andre udfordringer

Parat til andre udfordringer nr. 3 marts 2008 Parat til andre udfordringer Side 12-13 De største har flest TR Side 3 Fuld knald på lønforhandlinger Side 4-5 Fyret efter 22 års ansættelse Side 6-7 Hvor er de kvindelige tillidsrepræsentanter?

Læs mere

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13

Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser. Side 12-13 nr. 06 juni 2005 Kun tillidsfolk i A/S-bestyrelser Side 12-13 LEGO flytter 110 job til Tjekkiet Side 3 Jeg gjorde alt for at skjule mit drikkeri Side 4-7 Direktør-lønstigninger på 20 procent Side 14-15

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17

Fusion vil give mere indflydelse. Side 12-13. OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 nr. 1 januar 2007 Fusion vil give mere indflydelse Side 12-13 OK2007 skudt i gang Side 4-5 Underbetaling på Ærø Side 6-9 120 på særlige vilkår Side 16-17 Godt Nytår Leder Ansvarlighed. Ordet er efterhånden

Læs mere

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE

CO-Magasinet BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ? SIDE 10-11 DU KAN MERE, END DU SELV REGNER MED SIDE 12-13 ORDENTLIGE FORHOLD TIL FLEKSJOBBERE CO-Magasinet Nr/År 07/2012 INDUSTRIENS ARBEJDSPLADSER ER I FOKUS SIDE 4-5-6 BLIV DYGTIGERE PÅ ARBEJDSFORDELING SIDE 7 UDDANNELSE UDEN GEBYR SIDE 8-9 IN GEBYR BETYDER FLERE PÅ UDDANNELSE SIDE 8-9 INDUSTRIENS

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17

Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13. Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 nr. 1 januar 2008 Splid og ballade er ikke Arne Side 12-13 Den danske model er i fare Side 4-5 Flere bliver syge af stress Side 6-7 Nyt arbejdsliv til alle Side 16-17 Kapitalfondenes grådighed skal stækkes

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13 nr. 6 juni 2007 Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede Side 12-13 Kræftramte snydes for erstatning Side 4-5 Underrapportering af kræft Side 6-7 Til lønforhandling første gang Side 10-11 Alt for mange får

Læs mere

Optakt til OK 2007. skudt i gang. Side 4-5

Optakt til OK 2007. skudt i gang. Side 4-5 nr. 10 oktober 2006 Optakt til OK 2007 Side 4-5 skudt i gang Mor til to tvunget på nathold Side 6-7 Vikar-bureau opkræver ublu gebyrer Side 3 Ulovligt at videregive job-oplysninger Side 14 Ballademagerne

Læs mere

side 12-13 Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9

side 12-13 Massefyringer medfører sygdom og død side 7-9 nr. nr. 05 05 Maj Maj 2004 2004 LEGO LEGO fyrer fyrer nu nu funktionærer funktionærer side side 3 3 Holdt Holdt for for nar nar side side 5 5 Lukker Lukker og og slukker slukker side side 12-13 12-13 Massefyringer

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15

CO-Magasinet CEN SIDE 14-15 CO-Magasinet Nr/År 07/2011 MILLIARDER PÅ VEJ TIL INDUSTRIANSATTE SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 STATEN AFVISER ERSTATNING FOR MISTET FERIE SIDE 6-7 ENGAGEME GIVER PRAKTIKPLADSPRISER SIDE 8 MILLIARDER PÅ VEJ

Læs mere

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr.

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2004 Jeg vil ikke dø af stress Ja til ny overenskomst Taber millioner på medarbejderaktier Fyret skal genansættes Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Læs mere

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA

CO-Magasinet INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA CO-Magasinet Nr/År 01/2012 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER ER STARTET SIDE 4-5 HIP, HIP, HURRA SIDE 6 NY GLOBAL ORGANISATION FØDES I KØBENHA SIDE 7 VI HAR DET GODT SIDE 8-9 INDUSTRIENS OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr

Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska. verdag og kr CO-Magasinet Nr/År 09/2009 Industrien skal være spydspids Side 4-5 Mindsteløn, natarbejde og IKUF på dagsordenen Side 6-7 Klimaudfordringer ska tackles med rettidig omhu Side 8-9 INDUSTRIEN SKAL VÆRE SPYDSPIDS

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK

CO-Magasinet. FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK CO-Magasinet Nr/År 01/2011 FÅ HJÆLP TIL MATEMATIKKEN SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 HJÆLP TIL HJERTEt SIDE 6 PRISER TIL DE GODE EKSEMPLER SIDE 7 PENSIONEN SK kal RÆKKE LÆNGERE SIDE 8-9 MØD CO-INDUSTRIS KONSULENTER

Læs mere

OK2010 Side 5 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lindø stopper med at bygge skibe Side 14-17 Det handler jo ikke om sex Side 10-11

OK2010 Side 5 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lindø stopper med at bygge skibe Side 14-17 Det handler jo ikke om sex Side 10-11 CO-Magasinet Nr/År 07/2009 TekSam årsdag 7. oktober Side 24 25 år og ny tillidsrepræsentant på Lindø side 4 En plads i bestyrelsen Side 6-7 Lokalaftale holder styr på Lean Side 8-9 Det handler jo ikke

Læs mere