Den gode praktikoplevelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode praktikoplevelse"

Transkript

1 Den gode praktikoplevelse Integrationsministeriet, Et mangfoldigt arbejdsmarked Jørn Trust, Business College Horsens & Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelse

2 Formål og hovedaktiviteter Projektet har gennem interviews med praktikværter for indvandrere, identificeret hvad der er god praksis, beskrevet disse i en folder for derigennem at stimulere flere virksomheder til at indgå aftaler med indvandrerunge. Endvidere har vi tilbudt kurser til praktikværter, nye såvel som gamle. Beskrivelse Formålet er gennem gode eksempler på praktikforløb for indvandrere, at give virksomheder gode ideer til, hvad man kan få ud af at indgå uddannelsesaftaler med indvandrere. Sekundært at give indvandrerelever gode råd til, hvad der er betydning for at et uddannelsesforløb i en virksomhed får et godt resultat. Målgruppen for projektet er primært potentielle praktikværter indenfor både tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Sekundært er målgruppen indvandrerunge der er praktikpladssøgende. Vi har: på baggrund af en række interviews med praktikværter, udarbejdet en folder, som giver eksempler på god praksis med indvandrere i praktik (vedhæftet), på baggrund af et samarbejde med et projekt i Silkeborg, udarbejdet et forslag til forløb i jobsøgning for svage elever, herunder indvandrerelever (vedhæftet) tilpasset et i forvejen udarbejdet kursus for praktikvejledere/praktikværter med erfaringerne fra dette projekt vedr. indvandrere i praktik (vedhæftet) og i den sammenhæng forgæves forsøgt at formidle dette, dels i et udbud, dels et arrangement i regi af Junior Chambers afdeling i Horsens foranstaltet en række interviews med elever og praktikværter, offentliggjort i Horsens Folkeblad (vedhæftet) Resultater og erfaringer I starten af projektet blev følgende succeskriterier opstillet (kursiv) og vi beskriver her, hvilke resultater vi har opnået i forhold hertil: Stigning i antallet af tilmeldte indvandrere til grundforløbet med 50 % i 2010 ift Det er ikke muligt at måle resultatet af projektets indflydelse på tilgangen på nuværende tidspunkt, da folderen af forskellige grunde først for nylig er færdig. Vi vedhæfter dog udviklingen i antallet af praktikpladser for de to skoler. Mindst halvdelen af indvandrereleverne på grundforløbet tegner en uddannelsesaftale med en virksomhed. Af samme grund er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at se en virkning på indgåede aftaler. Udarbejdelse af materiale om de gode historier. Vi har som nævnt udarbejdet en folder (se vedhæftede), som er tænkt anvendt i vores markedsføringsarbejde og det praktikpladsopsøgende arbejde. I den forbindelse kan det nævnes, at vi på Tømrerafdelingen

3 på VIA Erhvervsuddannelser har udarbejdet en folder (se vedhæftede) med praktikpladssøgende elever (heraf en enkelt indvandrer), som vi anvender i det opsøgende arbejde. Udvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter for virksomhedernes ledelse og personale med ansvar for oplæringen. Vi har tilpasset allerede eksisterende AMU-kurser for praktikvejledere hvori der indgår, hvordan man håndterer de særlige problemstillinger og muligheder, indvandrerelever giver. I den sammenhæng er der i kursusmaterialet ligeledes indskrevet de nye erfaringer fra projektet her. Gennemført kompetenceudviklingsforløb for mindst to virksomheder, som er eller ønsker at være praktikværter for indvandrere. Det har desværre ikke været muligt at gennemføre ovennævnte kurser, vi er ramt af krisen, hvor det er helt andre kurser virksomhederne har efterspurgt. Vi har som beskrevet forsøgt at indgå et samarbejde med Junior Chambers om at holde et arrangement om indvandrerelever i praktik, men dette har heller ikke kunnet lade sig gøre. 5 historier i lokalpressen. Det er lykkedes os dels at få offentliggjort et interview med os om projektet, dels at 4 af de medvirkende virksomheder og deres elever er blevet interviewet til Horsens Folkeblad. Endelig har vi planer om, efter projektets afslutning, at arrangere et interview med os selv, enten i Horsens Folkeblad eller i lokalradioen. Rekruttering af 10 virksomheder til interview. Det er lykkedes at gennemføre 7 interviews. Formidling og forankring Vi har som nævnt udarbejdet en folder som vi vil anvende situationsbestemt i det praktikpladsopsøgende arbejde. Vi har fået bragt en række artikler i den lokale avis og har gennem samtaler med de praktikpladsopsøgende medarbejdere på skolerne, formidlet de gode ideer til disse. Endelig har BCH gennemført en række JobTV-programmer som præsenterer eleverne på videoklip og VIA Erhvervsuddannelser har på tømrerafdelingen udarbejdet en folder, som præsenterer eleverne for eventuelle praktikvirksomheder. Beskrivelse af tilskudsmodtagers samarbejdsparter og organisatoriske placering Undertegnede, Morten Piil Hansen fra VIA Erhvervsuddannelser, er ansat som udviklingskonsulent og har blandt andet ansvaret for at vedligeholde de praktikpladsopsøgende medarbejderes kompetencer. Jørn Trust, BCH er praktikpladskonsulent og varetager som sådan det praktikpladsopsøgende arbejde. I projektet har vi skønsmæssigt holdt 20 projektmøder, deltaget i en række konferencer formidlet via Integrationsministeriet og et par møder med Poul Erik Nygaard, Silkeborg Handelsskole om hans projekt vedr. Job TV.

4 Eventuelle ændringer i projektet Vores oprindelige intention om at gennemføre kompetenceudviklingsforløb for praktikværter har ikke kunnet lade sig gøre, det er formentlig krisen som har formindsket virksomhedernes lyst til at bruge tid og kræfter på oplærerkompetencer set i relation til indvandrerelever/lærlinge. Vi har derfor fokuseret mere på eleverne og har således på BCH arbejdet med Job TV og på VIA Erhvervsuddannelser med en elevpræsentationsfolder. Øvrige forhold Projektet har på flere måder været en øjenåbner for os, vi har fået en indsigt i indvandrerelevernes og virksomhedernes syn på og forventninger til hinanden og vi har fået fokus på indvandrerelevernes adfærd og deres betydning for praktikpladsoprettelsen. Vi har opdaget at det ikke er så let at identificere interne statistiske materialer over indvandrerforhold, vi er af gode grunde nødt til at basere identifikationen på udenlandsk klingende navne! Vi synes det har været vigtigt at fastholde udgangspunktet i det gode (den gode historie, det gode eksempel), uden dog at være naive overfor de problemer der selvfølgelig også er. Jørn Trust, Business College Horsens & Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelser

5 Den gode praktikoplevelse

6 Et godt valg for begge parter

7 Han kom bare forbi en dag, hvor jeg gik og var ved at rydde op. Han kom gående i sit civile tøj og havde ikke rigtig nogen gode referencer eller andet end sin optræden og fremtoning. Han er nu færdigudlært og var ganske tæt på at score bronze, så både fagligt og bogligt var han stærk. Vi prøver at skabe rum til at give de særlige hensyn, som kan være nødvendige, men i bund og grund skal de unge jo kunne fungere på de vilkår, der er på arbejdspladsen. Hvis de gør noget for det - hvis de viser initiativ - så giver det respekt blandt kollegerne. Som ny lærling er det vigtigt, at man sørger for noget så enkelt som at møde til tiden om morgenen og tale ordentligt til kunderne. Hvad det angår har vi gode erfaringer med en lærling med vietnamesisk baggrund, som er mere høflig end de fleste danske drenge i den alder. Men ellers adskiller han sig ikke fra andre - han skal have ros, når han gør det godt, og en skideballe, når han står og sover.

8 Arbejdsmoralen er vigtig En rummelig arbejdsplads

9 Det er vigtigt, at man møder til tiden og er ansvarsbevidst. Det er knap så vigtigt, at man skriver og staver godt. Bare man har motivationen det må siges at være nummer et. Vi undgår for så vidt muligt forskelsbehandling, da vi oplever, at jo mere ens folk bliver behandlet, jo nemmere er det at passe ind i et fællesskab. Vi tager højde for de små nuancer, men behandler ellers alle ens. I sommerferien skulle han for eksempel have fem uger fri, fordi han skulle ned og besøge familien. Det fik han. Det vidste vi jo på forhånd. Han holdt også ramadan, som jo betød, at han i den periode ikke måtte spise om dagen. Det måtte vi forholde os til - han er jo muslim.

10 Er sproget en barriere? Ledelsen skal være synlig

11 Det er da et stort ansvar, som vi tager alvorligt. Vi skal være med til at præge deres holdninger og vise, at ting har konsekvenser. Så det lærer vi dem. Man er nødt til at være åben, for det er lang tid at investere for begge parter. På kontorsiden og i den administrative del skal man kunne tale godt dansk. Ellers hænger det simpelthen ikke sammen. Det er min opfattelse, at jeg har en relativt større autoritet i forhold til udlændinge end danskere. De bliver ikke utilfredse, med mindre noget har hobet sig op gennem længere tid.

12 Gode råd til virksomheden: > > > til eleven/lærlingen: > > >

13 Forslag til Forløb i jobsøgning specielt for svage elever Selv om alle elever har mulighed for at deltage i de generelle aktiviteter på BCH med henblik på praktikpladssøgning, vil der være behov for et særskilt forløb rettet mod vores svage elever, der er karakteriseret ved et eller flere faktorer: svage familieforhold svagt netværk problematisk skolegang anden etnisk baggrund end dansk normproblemer problemer med personligheden svagt selvværd/selvtillid På grund af disse faktorer går meget af vores generelle undervisning/information hen over hovedet på denne elevgruppe, og forslaget skal derfor være, at hovedvægten i forløbet skal ligge på konkret, praktisk og personlig hjælp til at gennemføre en praktikpladssøgning, der kan føre til et job. Først en kort, generel og fælles gennemgang af emnerne: Jobønsker/drømme/selverkendelse hvad er min drømmekarriere hvad kunne jeg ønske mig med hensyn til job efter HG? hvad er mine stærke og svage sider, og hvad er realistisk her og nu og på længere sigt? Personlig fremtoning personligt image personlig attitude påklædning sprog hygiejne Jobsøgning brug af netværk brug af LOP funktionen jobannoncer i aviser og på nettet uopfordret ansøgning skrivning af jobansøgning tips til jobsamtale

14 Næste skridt er, at hver elev udfylder et skema, der udfordrer den enkelte til at se både muligheder og begrænsninger i sin egen situation, og dette skema danner så baggrund for det videre individuelle forløb: hjælp til arbejde med sin egen personlige fremtræden hjælp til søgning efter jobmuligheder hjælp til konkret jobsøgning hjælp til skrivning af ansøgning eller personlig opsøgning og andre helt praktiske gøremål kort sagt en slags mentor mht. jobsøgningen. Det vil kræve et betragteligt forbrug af mandetimer, afhængigt af antallet af elever, men 5 10 timer pr. elev vil nok ikke være urealistisk. Gedved d. 6. februar OH

15 Praktikvejleder/Oplærerkurser Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge (1,0 dag) (AMU nr ) Tid: Torsdag d. 29. januar 2009, kl Sted: Silkeborg tekniske Skole Pris: 160,- pr. dag i deltagerbetaling, oplærerne har mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) Deltagere: Oplærere, lærlinge og lærere tilknyttet projektet Fra vekseluddannelse til udvekslingsuddannelse (uddannelserne: Bygningsmaler, Smed, Industrioperatør og Data & Kommunikation) Underviser: Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelser Indhold: Kurset vil blive skræddersyet til de deltagende uddannelsesområder og følgende punkter vil indgå: o Virksomhedens driftsopgaver og uddannelsens mål/lærlingens kompetencer hvad er virksomhederne forpligtet på gennem uddannelsesaftalen? Hvordan kan virksomheden dokumentere lærlingens kompetenceudvikling? o Dialogen med lærlingen om opgaver og mål kompetencemålsskema, hvordan anvendes det i det daglige? (Øvelser med fokus på kompetencerne) o Elevplan som planlægnings- og kommunikationsværktøj mellem skole og virksomhed hvad kan den bruges til? o Trænerguide en hjemmeside for oplærere Evaluering: Skema fra Vis kvalitet anvendes Kompetencemål: o Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperioder i virksomheden. o Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole. o Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign. Tilmelding: Gitte Kjærby Bekker, senest d. 15. januar 2009

16 Praktikvejleder/Oplærerkurser Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (2,0 dage) (AMU nr ) Tid: Tirsdag d. 24. februar og onsdag d. 25. marts 2009, begge dage kl Sted: Silkeborg tekniske Skole Pris: 160,- pr. dag i deltagerbetaling, oplærerne har mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) Deltagere: Oplærere, lærlinge og lærere tilknyttet projektet Fra vekseluddannelse til udvekslingsuddannelse (uddannelserne: Bygningsmaler, Smed, Industrioperatør og Data & Kommunikation) Underviser: Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelser Indhold: Kurset vil blive skræddersyet til de deltagende uddannelsesområder og følgende punkter vil indgå: o Virksomhedskultur og ungdomskultur, hvordan kan de leve i fredelig sameksistens? o At tage udgangspunkt i det lærlingen kan ikke det han/hun mangler! Hvordan? o Dialogen med lærlingen om opgaver og mål kompetencemålsskema, hvordan anvendes det i det daglige? (Øvelser med fokus på spørgeteknik) o Samspillet med skolen, hvordan kan det udvikles konstruktivt? ( Praktikum projekter fra virksomheder til skole) Evaluering: Skema fra Vis kvalitet anvendes Kompetencemål: o Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdes i sin erhvervsuddannelse, kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. o Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen. o Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog. Tilmelding: Gitte Kjærby Bekker, senest d. 10. februar 2009

17

18

19 søger Tømrer-elever læreplads

20 FORORD Elever i denne brochure går på Grundforløb indenfor Tømrer, Gulvlægger, ALU-tømrer og Tækkemand på VIA Erhvervsuddannelse. Eleverne tilbyder hermed virksomhederne at starte som lærlinge efter endt grundforløb. I den bagerste del af brochuren finder du en oversigt over skolepraktik elever I brochuren giver eleverne en kort præsentation af sig selv, endvidere bidrages med nogle informationer omkring indgåelse af uddannelsesaftale. VIA Erhvervsuddannelser vil med denne brochure, hjælpe med til at formidle kontakten mellem elev og virksomhed, og opfordre virksomhederne til at ansætte en elev, det sikrer arbejdskraften i fremtiden. På forhånd tak Med venlig hilsen Henrik L. Christiansen Teamleder 2

21 TILSKUDSMULIGHEDER VED INDGÅELSE AF UDDANNELSESAFTALER Tilskudsmuligheder: Voksenlærlingetilskud (2010): Gives til elever over 25 år og er på 30 kr. i timen i 2 år. Tilskuddet gives når eleven er hos mester, på skoleophold gives den store AER sats. Præmierings- og bonusordning: Tilskud til alle lærlinge, kan ikke kombineres med voksenlærlingetilskud. Tilskuddet kan gives til alle uddannelsesaftaler indgået efter , og frem til udgangen af Med ALLE uddannelsesaftaler menes alle gyldige uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne, dvs. aftaler som alm. uddannelsesaftale, kombinationsaftaler, korte aftaler, delaftaler og ny mesterlæreaftaler. Præmieordning for 2010 består, kort beskrevet af kr pr. prøvetidsmåneder i alt kr og en bonus på kr efter 4 måned og igen efter 7. måned, i alt kr denne ordning ophører 31/ NYE TILSKUDSMULIGHEDER FRA 15/ TIL OG MED 2011 Konkret bibeholdes den eksisterende præmie for de tre første måneders prøvetid på i alt op til kroner, der udbetales som i den gældende ordning med kroner for hver måned af den gennemførte prøvetid. Herefter udbetales 1. bonusrate på kroner efter seks måneder, og 2. rate efter ni måneder fra aftalens indgåelse. Desuden udbetales en 3. og 4. bonusrate på hver kroner efter henholdsvis 12 og 24 måneder fra aftalens indgåelse. Arbejdsgiverne vil herefter kunne få op til kroner per elevplads fordelt på i alt kroner i prøvetiden samt kroner efter henholdsvis 90 dage, 180 dage, 270 dage og 630 dage efter prøve-tidens udløb. Præmien bliver udbatalt efter 30 dages interval excl. skoleforløb. Virksomhederne kan søge disse tilskud hos AER. 3

22 HVORDAN KONTAKTES ELEVEN? Læs brochuren med præsentation af eleverne igennem. Ring til VIA Erhvervsuddannelser på tlf.: Eleverne kan naturligvis også kontaktes på deres mobiltelefoner eller ring direkte til elevens kontaktlærer. MULIGHEDER FOR UDDANNELSESAFTALER Den alm. aftale, som omfatter hele læretiden praktikvejen Den alm. aftale, hvor eleven har bestået grundforløbet inden aftalen indgås skolevejen Kort aftale: Hvor aftalen omfatter mindst en praktikperiode og et skoleophold, herefter har eleven mulighed for at færdiggøre sin uddannelse i skolepraktik. Delaftaler: En aftale som indgås med en skolepraktikelev, perioden aftales individuelt. Vi hjælper gerne med at formidle kontakten mellem virksomhed og elev og kunne du evt. tænke dig en skolepraktikelev som måske er længere i sit uddannelsesforløb så kontakt underviser Lars Jensen på Vi er naturligvis behjælpelige med udarbejdelse af uddannelseskontrakt m.v. Skulle ovenstående have interesse eller er der spørgsmål så kontakt praktikpladskoordinator Gitte Østergaard på eller og få en snak om de muligheder der er. ELEVLØNNINGER Lønninger pr. 1/ pr. 1/ Lønrefusion under skoleophold (AER): 1. løntrin 56,05 pr. time 57,45 pr. time 1. års lærlinge 2.060,- kr. pr. uge 2. løntrin 67,75 pr. time 69,40 pr. time 2. års lærlinge 2.310,- kr. pr. uge 3. løntrin 77,10 pr. time 79,05 pr. time 3. års lærlinge 2.600,- kr. pr. uge 4. løntrin 93,10 pr. time 95,40 pr. time 4. års lærlinge 2.910,- kr. pr. uge Voksenlærling sats: 1. marts ,75 pr. time Voksenlærling 4.060,- kr. pr. uge 1. marts ,25 pr. time 4

23 ELEVER DER SØGER LÆRERPLADS Dennis Møller Sørensen Ejstrupvej Hampen Født: Tlf.: Erhvervserfaring: fejedreng Kontaktlærer: Michael Bech Tlf / Martin Møller Pedersen Sundvej 6A, Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Aage Østergaard 00/08 Kørekort: Ja (B, C, BE, CE, EU Kval.) + truck Kontaktlærer: Michael Bech Tlf / Per Andreasen Smedegade Hampen Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Michael Bech Tlf / Lasse Anker Smith Kjergaard Septembervej Horsens 04/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, flaskedreng, butiksassistent Kontaktlærer: Michael Bech Tlf Patrick Zacho Pedersen Græstrupvej Brædstrup Født: Tlf.: efterskole Erhvervserfaring: Brædstrup stål Kørekort:Nej (ca. 27/12/11) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf /

24 Frederik Stenshøj Tulipanparken Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: Grafisk reklame, Ledtek (nov 10) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Kim Christian Enevoldsen Gyvelvej Rask mølle Født: Tlf.: Erhvervserfaring: Reklamebud, lagerarbejder (sommer 2011) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Mads Hansen Commerou Dybdalvej 6, Aale 7160 Tørring Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: anlægsgartner Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Daniel Jacobsen Egernvej Horsens 15/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, arbejdsdreng hos slagter Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf Marc Bank Kristensen Uthvej Horsens Født: Tlf.: / Erhvervserfaring: Opvasker, ungarbejder i butik Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf /

25 Mathias Hansen Agerbakken Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Dan La cour Skolebakken 6A 8740 Brædstrup 15/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, Ungarbejder ved OK plast Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf Benjamin Vase Over vrøndingvej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: Burgerking (2år) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Simon Zacho Larsson Søbyvej Odder Født: Tlf.: produktionshøjskole Erhvervserfaring: ungarbejder i brugsen (12/6-2011) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Martin Mortensen Vinten skovvej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: servicemedarbejder i lund brugs Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf /

26 Kasper Thygesen Eliselunden Hornsyld Født: Tlf.: Erhvervserfaring: flaskedreng Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Kristian Jacobsen Horsensvej Skanderborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Martin Overlund Glentevej 6A 8660 Skanderborg 04/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse, 1½ år Handelskole Erhvervserfaring: butiksassistent i superbest 3 år fuldtids Kørekort: Ja Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf Daniel Tykjær Pedersen Stampemøllevej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: cykelmekaniker, opvasker Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Jacob Gade Dalagervej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: lagermedarbejder Kørekort:Nej Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf /

27 Christian Hofstedt Vroldgade Skanderborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: servicemedarbejder i bolighuset Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Kim Tofte Boesen Ranunkelvej Horsens 04/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: tømrer arbejdsdreng (1 år), lagermand (2år) Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf Kasper Jensen Smedegade 85 1.TH 8700 Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: butiksassistent Bilka Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Nicki Block Eriksen Horsensvej Skanderborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: arbejdsdreng ved tømrer Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Sune V. Svane Sjællandsgade 24 2.sal 8700 Horsens Født: Tlf.: HTX Erhvervserfaring: arbejdsdreng ved tømrer Kørekort: Ja Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf /

28 Bjarke Sørensen Riberhusvej Klovborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: arbejdsdreng og fejedreng Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Nicolai Hodde Rosdahl Rasmussen Claus cortensgade TH 8700 Horsens Født: Tlf.: HG Erhvervserfaring: salgsassistent fona 2år Kørekort: Ja Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Jonas La Cour R. Poulsen Åesvej 23, Tvingstrup 8700 Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Sean Bilde Kirkedalsvej Hovedgaard Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: avisbud, landmands hjælper Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Mads Zabo West Sandbjergvej 13, Søvind 8700 Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: ap company Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf /

29 Thomas Ditlefsen Risengård Horsens 18/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: servicemedarbejder i brugsen og kvickly Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf Michael Bo Frandsen Hornsyldvej 8, Vrigsted 7140 Stouby Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Frederik Næsted Saloparken Odder Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse, Gymnasie Erhvervserfaring: Kvickly, Føtex Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Kasper Korshøj Adsbøl Dalagervej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Michael Mejlstrup Jensen Kastaniealle 3, Egebjerg 8700 Horsens 18/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: smed gypo, sunset, tiger og peugeot skanderborg (jan 2011) Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf

30 David Damgaard Charlotteparken Horsens 18/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: tømrer og tagmontør (jan 2011) Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf Emil Nyvang Misser Sattrupvej Østbirk Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Delil Ekici Firkløvervej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Pizzaria Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Jonas Thedex Kristensen Carl günthersvej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: arbejdsdreng ved tømrerfirmaer (marts 2011) Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Jacob Brødsgård Christensen Lindbækvej Flemming Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, pedel Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf /

31 Anders Dissing Nordre torstedvej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: trælastmedhjælper Stark Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Anders Pedersen Allegade Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: opvasker i bageri Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Nicholaj Litchfield Fruenshave Hovedgaard Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Rasmus Jørgensen Gersdorffsgade 10, 1.TV 8700 Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: Mørk Andersen Byg og Poul Thomsen Aps Kontaktlærer: Lars Jensen Tlf Skolepraktikelev Thomas Højgaard Hansen Aalevej Tørring Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse + HHX 1år Erhvervserfaring: Statoil, minkfarm og diverse tømrerfirmaer Kørekort: Ja Kontaktlærer: Lars Jensen Tlf Skolepraktikelev 13

32 BYGGE OG ANLÆG TRÆ-UDDANNELSE ADMINISTRATIONEN TEAMLEDER VÆRKSTEDSASS. Finn P. Jensen Tlf Uddannelseschef Gitte Østergaard Tlf Lære- og praktikplads (LOP) Jette V. Nielsen Tlf Efteruddannelse Kursussekretær Elsebeth Jensen Tlf Elev-administration Sekretær Henrik L. Christiansen Tlf Teamleder Chano Høst Kjærhus Tlf Skolepraktik (SKP) FAGLÆRERE Bo Holst Pedersen Tlf Søren Boesen Tlf Christen L. Christensen Tlf Kim B. Hansen Tlf Torben M. Jensen Tlf Rasmus Møller Tlf Jens-Kurt Mikkelsen Tlf Per Skydsgaard Tlf Michael Rasmussen Tlf Studievejleder Vagn Sørensen Tlf Michael Bech Tlf Lars Jensen Tlf Skolepraktik (SKP) UDDANNELSESUDVALGET: Formand, Hans Jørgen Jørgensen Tlf Næstformand, Erik Grunnet Tlf Per Andersen Tlf Bill Cramer Tlf TILFORORDNEDE: Henrik L. Christiansen Tlf

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen

Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 45543 Praktikvejledning inden for industrislagteruddannelsen Udviklet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: 122084 Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

Indhold. Nr. 2, november 2010

Indhold. Nr. 2, november 2010 Nr. 2, november 2010 Indhold Leder v/ Områdechef Lars Holm, UCR... 2 Det Lokale Uddannelsesudvalg v/ Formand Inge Sønke, KRAM... 2 Den friske giffel i kurven v/ Esther Bruus Midgley, UCR... 3 Kyllinge

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative FoU konferencen 2007 Indtryk fra Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense 24.-25. januar 2007 Mange bud på fastholdelse Frafaldet i erhvervsuddannelserne skal ned, og skolerne myldrer med ideer

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere