Den gode praktikoplevelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode praktikoplevelse"

Transkript

1 Den gode praktikoplevelse Integrationsministeriet, Et mangfoldigt arbejdsmarked Jørn Trust, Business College Horsens & Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelse

2 Formål og hovedaktiviteter Projektet har gennem interviews med praktikværter for indvandrere, identificeret hvad der er god praksis, beskrevet disse i en folder for derigennem at stimulere flere virksomheder til at indgå aftaler med indvandrerunge. Endvidere har vi tilbudt kurser til praktikværter, nye såvel som gamle. Beskrivelse Formålet er gennem gode eksempler på praktikforløb for indvandrere, at give virksomheder gode ideer til, hvad man kan få ud af at indgå uddannelsesaftaler med indvandrere. Sekundært at give indvandrerelever gode råd til, hvad der er betydning for at et uddannelsesforløb i en virksomhed får et godt resultat. Målgruppen for projektet er primært potentielle praktikværter indenfor både tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Sekundært er målgruppen indvandrerunge der er praktikpladssøgende. Vi har: på baggrund af en række interviews med praktikværter, udarbejdet en folder, som giver eksempler på god praksis med indvandrere i praktik (vedhæftet), på baggrund af et samarbejde med et projekt i Silkeborg, udarbejdet et forslag til forløb i jobsøgning for svage elever, herunder indvandrerelever (vedhæftet) tilpasset et i forvejen udarbejdet kursus for praktikvejledere/praktikværter med erfaringerne fra dette projekt vedr. indvandrere i praktik (vedhæftet) og i den sammenhæng forgæves forsøgt at formidle dette, dels i et udbud, dels et arrangement i regi af Junior Chambers afdeling i Horsens foranstaltet en række interviews med elever og praktikværter, offentliggjort i Horsens Folkeblad (vedhæftet) Resultater og erfaringer I starten af projektet blev følgende succeskriterier opstillet (kursiv) og vi beskriver her, hvilke resultater vi har opnået i forhold hertil: Stigning i antallet af tilmeldte indvandrere til grundforløbet med 50 % i 2010 ift Det er ikke muligt at måle resultatet af projektets indflydelse på tilgangen på nuværende tidspunkt, da folderen af forskellige grunde først for nylig er færdig. Vi vedhæfter dog udviklingen i antallet af praktikpladser for de to skoler. Mindst halvdelen af indvandrereleverne på grundforløbet tegner en uddannelsesaftale med en virksomhed. Af samme grund er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at se en virkning på indgåede aftaler. Udarbejdelse af materiale om de gode historier. Vi har som nævnt udarbejdet en folder (se vedhæftede), som er tænkt anvendt i vores markedsføringsarbejde og det praktikpladsopsøgende arbejde. I den forbindelse kan det nævnes, at vi på Tømrerafdelingen

3 på VIA Erhvervsuddannelser har udarbejdet en folder (se vedhæftede) med praktikpladssøgende elever (heraf en enkelt indvandrer), som vi anvender i det opsøgende arbejde. Udvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter for virksomhedernes ledelse og personale med ansvar for oplæringen. Vi har tilpasset allerede eksisterende AMU-kurser for praktikvejledere hvori der indgår, hvordan man håndterer de særlige problemstillinger og muligheder, indvandrerelever giver. I den sammenhæng er der i kursusmaterialet ligeledes indskrevet de nye erfaringer fra projektet her. Gennemført kompetenceudviklingsforløb for mindst to virksomheder, som er eller ønsker at være praktikværter for indvandrere. Det har desværre ikke været muligt at gennemføre ovennævnte kurser, vi er ramt af krisen, hvor det er helt andre kurser virksomhederne har efterspurgt. Vi har som beskrevet forsøgt at indgå et samarbejde med Junior Chambers om at holde et arrangement om indvandrerelever i praktik, men dette har heller ikke kunnet lade sig gøre. 5 historier i lokalpressen. Det er lykkedes os dels at få offentliggjort et interview med os om projektet, dels at 4 af de medvirkende virksomheder og deres elever er blevet interviewet til Horsens Folkeblad. Endelig har vi planer om, efter projektets afslutning, at arrangere et interview med os selv, enten i Horsens Folkeblad eller i lokalradioen. Rekruttering af 10 virksomheder til interview. Det er lykkedes at gennemføre 7 interviews. Formidling og forankring Vi har som nævnt udarbejdet en folder som vi vil anvende situationsbestemt i det praktikpladsopsøgende arbejde. Vi har fået bragt en række artikler i den lokale avis og har gennem samtaler med de praktikpladsopsøgende medarbejdere på skolerne, formidlet de gode ideer til disse. Endelig har BCH gennemført en række JobTV-programmer som præsenterer eleverne på videoklip og VIA Erhvervsuddannelser har på tømrerafdelingen udarbejdet en folder, som præsenterer eleverne for eventuelle praktikvirksomheder. Beskrivelse af tilskudsmodtagers samarbejdsparter og organisatoriske placering Undertegnede, Morten Piil Hansen fra VIA Erhvervsuddannelser, er ansat som udviklingskonsulent og har blandt andet ansvaret for at vedligeholde de praktikpladsopsøgende medarbejderes kompetencer. Jørn Trust, BCH er praktikpladskonsulent og varetager som sådan det praktikpladsopsøgende arbejde. I projektet har vi skønsmæssigt holdt 20 projektmøder, deltaget i en række konferencer formidlet via Integrationsministeriet og et par møder med Poul Erik Nygaard, Silkeborg Handelsskole om hans projekt vedr. Job TV.

4 Eventuelle ændringer i projektet Vores oprindelige intention om at gennemføre kompetenceudviklingsforløb for praktikværter har ikke kunnet lade sig gøre, det er formentlig krisen som har formindsket virksomhedernes lyst til at bruge tid og kræfter på oplærerkompetencer set i relation til indvandrerelever/lærlinge. Vi har derfor fokuseret mere på eleverne og har således på BCH arbejdet med Job TV og på VIA Erhvervsuddannelser med en elevpræsentationsfolder. Øvrige forhold Projektet har på flere måder været en øjenåbner for os, vi har fået en indsigt i indvandrerelevernes og virksomhedernes syn på og forventninger til hinanden og vi har fået fokus på indvandrerelevernes adfærd og deres betydning for praktikpladsoprettelsen. Vi har opdaget at det ikke er så let at identificere interne statistiske materialer over indvandrerforhold, vi er af gode grunde nødt til at basere identifikationen på udenlandsk klingende navne! Vi synes det har været vigtigt at fastholde udgangspunktet i det gode (den gode historie, det gode eksempel), uden dog at være naive overfor de problemer der selvfølgelig også er. Jørn Trust, Business College Horsens & Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelser

5 Den gode praktikoplevelse

6 Et godt valg for begge parter

7 Han kom bare forbi en dag, hvor jeg gik og var ved at rydde op. Han kom gående i sit civile tøj og havde ikke rigtig nogen gode referencer eller andet end sin optræden og fremtoning. Han er nu færdigudlært og var ganske tæt på at score bronze, så både fagligt og bogligt var han stærk. Vi prøver at skabe rum til at give de særlige hensyn, som kan være nødvendige, men i bund og grund skal de unge jo kunne fungere på de vilkår, der er på arbejdspladsen. Hvis de gør noget for det - hvis de viser initiativ - så giver det respekt blandt kollegerne. Som ny lærling er det vigtigt, at man sørger for noget så enkelt som at møde til tiden om morgenen og tale ordentligt til kunderne. Hvad det angår har vi gode erfaringer med en lærling med vietnamesisk baggrund, som er mere høflig end de fleste danske drenge i den alder. Men ellers adskiller han sig ikke fra andre - han skal have ros, når han gør det godt, og en skideballe, når han står og sover.

8 Arbejdsmoralen er vigtig En rummelig arbejdsplads

9 Det er vigtigt, at man møder til tiden og er ansvarsbevidst. Det er knap så vigtigt, at man skriver og staver godt. Bare man har motivationen det må siges at være nummer et. Vi undgår for så vidt muligt forskelsbehandling, da vi oplever, at jo mere ens folk bliver behandlet, jo nemmere er det at passe ind i et fællesskab. Vi tager højde for de små nuancer, men behandler ellers alle ens. I sommerferien skulle han for eksempel have fem uger fri, fordi han skulle ned og besøge familien. Det fik han. Det vidste vi jo på forhånd. Han holdt også ramadan, som jo betød, at han i den periode ikke måtte spise om dagen. Det måtte vi forholde os til - han er jo muslim.

10 Er sproget en barriere? Ledelsen skal være synlig

11 Det er da et stort ansvar, som vi tager alvorligt. Vi skal være med til at præge deres holdninger og vise, at ting har konsekvenser. Så det lærer vi dem. Man er nødt til at være åben, for det er lang tid at investere for begge parter. På kontorsiden og i den administrative del skal man kunne tale godt dansk. Ellers hænger det simpelthen ikke sammen. Det er min opfattelse, at jeg har en relativt større autoritet i forhold til udlændinge end danskere. De bliver ikke utilfredse, med mindre noget har hobet sig op gennem længere tid.

12 Gode råd til virksomheden: > > > til eleven/lærlingen: > > >

13 Forslag til Forløb i jobsøgning specielt for svage elever Selv om alle elever har mulighed for at deltage i de generelle aktiviteter på BCH med henblik på praktikpladssøgning, vil der være behov for et særskilt forløb rettet mod vores svage elever, der er karakteriseret ved et eller flere faktorer: svage familieforhold svagt netværk problematisk skolegang anden etnisk baggrund end dansk normproblemer problemer med personligheden svagt selvværd/selvtillid På grund af disse faktorer går meget af vores generelle undervisning/information hen over hovedet på denne elevgruppe, og forslaget skal derfor være, at hovedvægten i forløbet skal ligge på konkret, praktisk og personlig hjælp til at gennemføre en praktikpladssøgning, der kan føre til et job. Først en kort, generel og fælles gennemgang af emnerne: Jobønsker/drømme/selverkendelse hvad er min drømmekarriere hvad kunne jeg ønske mig med hensyn til job efter HG? hvad er mine stærke og svage sider, og hvad er realistisk her og nu og på længere sigt? Personlig fremtoning personligt image personlig attitude påklædning sprog hygiejne Jobsøgning brug af netværk brug af LOP funktionen jobannoncer i aviser og på nettet uopfordret ansøgning skrivning af jobansøgning tips til jobsamtale

14 Næste skridt er, at hver elev udfylder et skema, der udfordrer den enkelte til at se både muligheder og begrænsninger i sin egen situation, og dette skema danner så baggrund for det videre individuelle forløb: hjælp til arbejde med sin egen personlige fremtræden hjælp til søgning efter jobmuligheder hjælp til konkret jobsøgning hjælp til skrivning af ansøgning eller personlig opsøgning og andre helt praktiske gøremål kort sagt en slags mentor mht. jobsøgningen. Det vil kræve et betragteligt forbrug af mandetimer, afhængigt af antallet af elever, men 5 10 timer pr. elev vil nok ikke være urealistisk. Gedved d. 6. februar OH

15 Praktikvejleder/Oplærerkurser Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge (1,0 dag) (AMU nr ) Tid: Torsdag d. 29. januar 2009, kl Sted: Silkeborg tekniske Skole Pris: 160,- pr. dag i deltagerbetaling, oplærerne har mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) Deltagere: Oplærere, lærlinge og lærere tilknyttet projektet Fra vekseluddannelse til udvekslingsuddannelse (uddannelserne: Bygningsmaler, Smed, Industrioperatør og Data & Kommunikation) Underviser: Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelser Indhold: Kurset vil blive skræddersyet til de deltagende uddannelsesområder og følgende punkter vil indgå: o Virksomhedens driftsopgaver og uddannelsens mål/lærlingens kompetencer hvad er virksomhederne forpligtet på gennem uddannelsesaftalen? Hvordan kan virksomheden dokumentere lærlingens kompetenceudvikling? o Dialogen med lærlingen om opgaver og mål kompetencemålsskema, hvordan anvendes det i det daglige? (Øvelser med fokus på kompetencerne) o Elevplan som planlægnings- og kommunikationsværktøj mellem skole og virksomhed hvad kan den bruges til? o Trænerguide en hjemmeside for oplærere Evaluering: Skema fra Vis kvalitet anvendes Kompetencemål: o Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperioder i virksomheden. o Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole. o Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign. Tilmelding: Gitte Kjærby Bekker, senest d. 15. januar 2009

16 Praktikvejleder/Oplærerkurser Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (2,0 dage) (AMU nr ) Tid: Tirsdag d. 24. februar og onsdag d. 25. marts 2009, begge dage kl Sted: Silkeborg tekniske Skole Pris: 160,- pr. dag i deltagerbetaling, oplærerne har mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) Deltagere: Oplærere, lærlinge og lærere tilknyttet projektet Fra vekseluddannelse til udvekslingsuddannelse (uddannelserne: Bygningsmaler, Smed, Industrioperatør og Data & Kommunikation) Underviser: Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelser Indhold: Kurset vil blive skræddersyet til de deltagende uddannelsesområder og følgende punkter vil indgå: o Virksomhedskultur og ungdomskultur, hvordan kan de leve i fredelig sameksistens? o At tage udgangspunkt i det lærlingen kan ikke det han/hun mangler! Hvordan? o Dialogen med lærlingen om opgaver og mål kompetencemålsskema, hvordan anvendes det i det daglige? (Øvelser med fokus på spørgeteknik) o Samspillet med skolen, hvordan kan det udvikles konstruktivt? ( Praktikum projekter fra virksomheder til skole) Evaluering: Skema fra Vis kvalitet anvendes Kompetencemål: o Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdes i sin erhvervsuddannelse, kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. o Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen. o Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog. Tilmelding: Gitte Kjærby Bekker, senest d. 10. februar 2009

17

18

19 søger Tømrer-elever læreplads

20 FORORD Elever i denne brochure går på Grundforløb indenfor Tømrer, Gulvlægger, ALU-tømrer og Tækkemand på VIA Erhvervsuddannelse. Eleverne tilbyder hermed virksomhederne at starte som lærlinge efter endt grundforløb. I den bagerste del af brochuren finder du en oversigt over skolepraktik elever I brochuren giver eleverne en kort præsentation af sig selv, endvidere bidrages med nogle informationer omkring indgåelse af uddannelsesaftale. VIA Erhvervsuddannelser vil med denne brochure, hjælpe med til at formidle kontakten mellem elev og virksomhed, og opfordre virksomhederne til at ansætte en elev, det sikrer arbejdskraften i fremtiden. På forhånd tak Med venlig hilsen Henrik L. Christiansen Teamleder 2

21 TILSKUDSMULIGHEDER VED INDGÅELSE AF UDDANNELSESAFTALER Tilskudsmuligheder: Voksenlærlingetilskud (2010): Gives til elever over 25 år og er på 30 kr. i timen i 2 år. Tilskuddet gives når eleven er hos mester, på skoleophold gives den store AER sats. Præmierings- og bonusordning: Tilskud til alle lærlinge, kan ikke kombineres med voksenlærlingetilskud. Tilskuddet kan gives til alle uddannelsesaftaler indgået efter , og frem til udgangen af Med ALLE uddannelsesaftaler menes alle gyldige uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne, dvs. aftaler som alm. uddannelsesaftale, kombinationsaftaler, korte aftaler, delaftaler og ny mesterlæreaftaler. Præmieordning for 2010 består, kort beskrevet af kr pr. prøvetidsmåneder i alt kr og en bonus på kr efter 4 måned og igen efter 7. måned, i alt kr denne ordning ophører 31/ NYE TILSKUDSMULIGHEDER FRA 15/ TIL OG MED 2011 Konkret bibeholdes den eksisterende præmie for de tre første måneders prøvetid på i alt op til kroner, der udbetales som i den gældende ordning med kroner for hver måned af den gennemførte prøvetid. Herefter udbetales 1. bonusrate på kroner efter seks måneder, og 2. rate efter ni måneder fra aftalens indgåelse. Desuden udbetales en 3. og 4. bonusrate på hver kroner efter henholdsvis 12 og 24 måneder fra aftalens indgåelse. Arbejdsgiverne vil herefter kunne få op til kroner per elevplads fordelt på i alt kroner i prøvetiden samt kroner efter henholdsvis 90 dage, 180 dage, 270 dage og 630 dage efter prøve-tidens udløb. Præmien bliver udbatalt efter 30 dages interval excl. skoleforløb. Virksomhederne kan søge disse tilskud hos AER. 3

22 HVORDAN KONTAKTES ELEVEN? Læs brochuren med præsentation af eleverne igennem. Ring til VIA Erhvervsuddannelser på tlf.: Eleverne kan naturligvis også kontaktes på deres mobiltelefoner eller ring direkte til elevens kontaktlærer. MULIGHEDER FOR UDDANNELSESAFTALER Den alm. aftale, som omfatter hele læretiden praktikvejen Den alm. aftale, hvor eleven har bestået grundforløbet inden aftalen indgås skolevejen Kort aftale: Hvor aftalen omfatter mindst en praktikperiode og et skoleophold, herefter har eleven mulighed for at færdiggøre sin uddannelse i skolepraktik. Delaftaler: En aftale som indgås med en skolepraktikelev, perioden aftales individuelt. Vi hjælper gerne med at formidle kontakten mellem virksomhed og elev og kunne du evt. tænke dig en skolepraktikelev som måske er længere i sit uddannelsesforløb så kontakt underviser Lars Jensen på Vi er naturligvis behjælpelige med udarbejdelse af uddannelseskontrakt m.v. Skulle ovenstående have interesse eller er der spørgsmål så kontakt praktikpladskoordinator Gitte Østergaard på eller og få en snak om de muligheder der er. ELEVLØNNINGER Lønninger pr. 1/ pr. 1/ Lønrefusion under skoleophold (AER): 1. løntrin 56,05 pr. time 57,45 pr. time 1. års lærlinge 2.060,- kr. pr. uge 2. løntrin 67,75 pr. time 69,40 pr. time 2. års lærlinge 2.310,- kr. pr. uge 3. løntrin 77,10 pr. time 79,05 pr. time 3. års lærlinge 2.600,- kr. pr. uge 4. løntrin 93,10 pr. time 95,40 pr. time 4. års lærlinge 2.910,- kr. pr. uge Voksenlærling sats: 1. marts ,75 pr. time Voksenlærling 4.060,- kr. pr. uge 1. marts ,25 pr. time 4

23 ELEVER DER SØGER LÆRERPLADS Dennis Møller Sørensen Ejstrupvej Hampen Født: Tlf.: Erhvervserfaring: fejedreng Kontaktlærer: Michael Bech Tlf / Martin Møller Pedersen Sundvej 6A, Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Aage Østergaard 00/08 Kørekort: Ja (B, C, BE, CE, EU Kval.) + truck Kontaktlærer: Michael Bech Tlf / Per Andreasen Smedegade Hampen Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Michael Bech Tlf / Lasse Anker Smith Kjergaard Septembervej Horsens 04/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, flaskedreng, butiksassistent Kontaktlærer: Michael Bech Tlf Patrick Zacho Pedersen Græstrupvej Brædstrup Født: Tlf.: efterskole Erhvervserfaring: Brædstrup stål Kørekort:Nej (ca. 27/12/11) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf /

24 Frederik Stenshøj Tulipanparken Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: Grafisk reklame, Ledtek (nov 10) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Kim Christian Enevoldsen Gyvelvej Rask mølle Født: Tlf.: Erhvervserfaring: Reklamebud, lagerarbejder (sommer 2011) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Mads Hansen Commerou Dybdalvej 6, Aale 7160 Tørring Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: anlægsgartner Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Daniel Jacobsen Egernvej Horsens 15/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, arbejdsdreng hos slagter Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf Marc Bank Kristensen Uthvej Horsens Født: Tlf.: / Erhvervserfaring: Opvasker, ungarbejder i butik Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf /

25 Mathias Hansen Agerbakken Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Dan La cour Skolebakken 6A 8740 Brædstrup 15/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, Ungarbejder ved OK plast Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf Benjamin Vase Over vrøndingvej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: Burgerking (2år) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Simon Zacho Larsson Søbyvej Odder Født: Tlf.: produktionshøjskole Erhvervserfaring: ungarbejder i brugsen (12/6-2011) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Martin Mortensen Vinten skovvej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: servicemedarbejder i lund brugs Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf /

26 Kasper Thygesen Eliselunden Hornsyld Født: Tlf.: Erhvervserfaring: flaskedreng Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Kristian Jacobsen Horsensvej Skanderborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Martin Overlund Glentevej 6A 8660 Skanderborg 04/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse, 1½ år Handelskole Erhvervserfaring: butiksassistent i superbest 3 år fuldtids Kørekort: Ja Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf Daniel Tykjær Pedersen Stampemøllevej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: cykelmekaniker, opvasker Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Jacob Gade Dalagervej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: lagermedarbejder Kørekort:Nej Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf /

27 Christian Hofstedt Vroldgade Skanderborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: servicemedarbejder i bolighuset Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Kim Tofte Boesen Ranunkelvej Horsens 04/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: tømrer arbejdsdreng (1 år), lagermand (2år) Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf Kasper Jensen Smedegade 85 1.TH 8700 Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: butiksassistent Bilka Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Nicki Block Eriksen Horsensvej Skanderborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: arbejdsdreng ved tømrer Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Sune V. Svane Sjællandsgade 24 2.sal 8700 Horsens Født: Tlf.: HTX Erhvervserfaring: arbejdsdreng ved tømrer Kørekort: Ja Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf /

28 Bjarke Sørensen Riberhusvej Klovborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: arbejdsdreng og fejedreng Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Nicolai Hodde Rosdahl Rasmussen Claus cortensgade TH 8700 Horsens Født: Tlf.: HG Erhvervserfaring: salgsassistent fona 2år Kørekort: Ja Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Jonas La Cour R. Poulsen Åesvej 23, Tvingstrup 8700 Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Sean Bilde Kirkedalsvej Hovedgaard Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: avisbud, landmands hjælper Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Mads Zabo West Sandbjergvej 13, Søvind 8700 Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: ap company Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf /

29 Thomas Ditlefsen Risengård Horsens 18/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: servicemedarbejder i brugsen og kvickly Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf Michael Bo Frandsen Hornsyldvej 8, Vrigsted 7140 Stouby Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Frederik Næsted Saloparken Odder Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse, Gymnasie Erhvervserfaring: Kvickly, Føtex Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Kasper Korshøj Adsbøl Dalagervej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Michael Mejlstrup Jensen Kastaniealle 3, Egebjerg 8700 Horsens 18/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: smed gypo, sunset, tiger og peugeot skanderborg (jan 2011) Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf

30 David Damgaard Charlotteparken Horsens 18/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: tømrer og tagmontør (jan 2011) Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf Emil Nyvang Misser Sattrupvej Østbirk Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Delil Ekici Firkløvervej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Pizzaria Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Jonas Thedex Kristensen Carl günthersvej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: arbejdsdreng ved tømrerfirmaer (marts 2011) Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Jacob Brødsgård Christensen Lindbækvej Flemming Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, pedel Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf /

31 Anders Dissing Nordre torstedvej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: trælastmedhjælper Stark Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Anders Pedersen Allegade Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: opvasker i bageri Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Nicholaj Litchfield Fruenshave Hovedgaard Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Rasmus Jørgensen Gersdorffsgade 10, 1.TV 8700 Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: Mørk Andersen Byg og Poul Thomsen Aps Kontaktlærer: Lars Jensen Tlf Skolepraktikelev Thomas Højgaard Hansen Aalevej Tørring Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse + HHX 1år Erhvervserfaring: Statoil, minkfarm og diverse tømrerfirmaer Kørekort: Ja Kontaktlærer: Lars Jensen Tlf Skolepraktikelev 13

32 BYGGE OG ANLÆG TRÆ-UDDANNELSE ADMINISTRATIONEN TEAMLEDER VÆRKSTEDSASS. Finn P. Jensen Tlf Uddannelseschef Gitte Østergaard Tlf Lære- og praktikplads (LOP) Jette V. Nielsen Tlf Efteruddannelse Kursussekretær Elsebeth Jensen Tlf Elev-administration Sekretær Henrik L. Christiansen Tlf Teamleder Chano Høst Kjærhus Tlf Skolepraktik (SKP) FAGLÆRERE Bo Holst Pedersen Tlf Søren Boesen Tlf Christen L. Christensen Tlf Kim B. Hansen Tlf Torben M. Jensen Tlf Rasmus Møller Tlf Jens-Kurt Mikkelsen Tlf Per Skydsgaard Tlf Michael Rasmussen Tlf Studievejleder Vagn Sørensen Tlf Michael Bech Tlf Lars Jensen Tlf Skolepraktik (SKP) UDDANNELSESUDVALGET: Formand, Hans Jørgen Jørgensen Tlf Næstformand, Erik Grunnet Tlf Per Andersen Tlf Bill Cramer Tlf TILFORORDNEDE: Henrik L. Christiansen Tlf

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H UDDANNELSE af lærlinge styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for at udruste lærlinge med de kvalifi kationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er fl ere fl eksible

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det.

Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. Virksomhedssekretariatet 19.januar 2010 Siden oplyser om: Praktikpladssituationen lige nu, sådan som konsulenterne fra Københavns Tekniske Skoles Virksomhedssekretariat ser det. fag/uddannelser indenfor

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed godkendt?

Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Kravene til at blive godkendt er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Det faglige udvalg for din branche skal foretage godkendelse. DU KAN STARTE HER... Handel

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013 infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Efterår 2013 Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf.

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. HG - Velkommen 2014-15 Vordingborg Gem dette hæfte - du får brug for det zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære nye hg-elever Velkommen til Handelsskolernes

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden. - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! nu med mulighed for yderligere tilskud Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale?

Læs mere

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer

8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt. Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer 8. klasse PRAKTIK lektionsoversigt Ramme: Forarbejde 4-6 timer Praktik 2-5 dage Efterarbejde 4-6 timer Beskrivelse: Herunder findes tre forskellige praktikforløbsbeskrivelser: 1. Forældrepraktik, hvor

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Til virksomheden der søger elever eller lærlinge PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Velkommen til praktikcentret Roskilde Tekniske Skoles praktikcenter rummer elever fra femten forskellige uddannelser

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl MØDEREFERAT Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne Den 13. januar 2016, Kl. 08.00 Til stede: Peter Bøgh, Søren Bisgaard, Steen Lidsmoes, Jan Rasmussen, Carsten Schmidt, Henrik Pedersen,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

praktiske råd og oplysninger

praktiske råd og oplysninger PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Ta en elev praktiske råd og oplysninger November 2006 Før eleven ansættes 1 Før institutionen ansætter en elev bør man overveje, hvad der skal til

Læs mere

Ansæt flere elever det lønner sig

Ansæt flere elever det lønner sig Ansæt flere elever det lønner sig inspiration til skoler, uddannelsesinstitutioner og styrelser på Undervisningsministeriets område Forord Som led i den politiske aftale om fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Drenge 4athlon totaltid

Drenge 4athlon totaltid Drenge 4athlon totaltid Total Efternavn Fornavn 00:59:52 Meier Jacob 01:03:05 Boye Henrik 01:04:50 Hansen Søren 01:07:39 Lindved Andreas Østergaard 01:07:58 Nyborg Emil Bjerg 01:09:37 Andersen Simon 01:10:47

Læs mere

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc VFU I udlandet MiniMerc Indhold: 1. Kort præsentation af MiniMerc 2. VFU i udlandet det praktiske 3. Elevkompetencer og forudsætninger 4. Erfaringer og effekt 5. Udfordringer og barrierer Mission MiniMerc

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

RESULTATLISTE Vodskov stævnet 50 og 200 meter

RESULTATLISTE Vodskov stævnet 50 og 200 meter RESULTATLISTE Vodskov stævnet 50 og 200 meter 07-09-2014 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 111109 Bastian Boldt 01-514 Vodskov Skytteforening 200/10 200/15 400/25 G 2 102409 Magnus Larsen 01-514 Vodskov Skytteforening

Læs mere

Effekten af praktikpladspræmien

Effekten af praktikpladspræmien Effekten af praktikpladspræmien Introduktion... 1 1 Praktikpladspræmiens betydning... 2 Næsten 40 pct. indgår kortere uddannelsesaftaler...3 Årsager til at indgå en kort aftale eller delaftale...4 Bygge-

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 VI39-fodbold-kasserer@live.dk Elite Tommy Larsen 21722134 tla@auroragroup.dk

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575

TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 TELEFONLISTE Hold Navn Telefon Mail Formanden Thomas Bendtsen 22858110 thomas_bendtsen@outlook.com Kasserer Flemming Berg 53635575 VI39-fodbold-kasserer@live.dk Elite Tommy Larsen 21722134 tla@auroragroup.dk

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler.

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler. HANSENBERG ønsker at skabe et positivt image omring Skolepraktikordningen i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Hvad mener I, vi som skole kan iværksætte for at vi kan komme i mål med denne opgave? -Fokusere

Læs mere