Den gode praktikoplevelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode praktikoplevelse"

Transkript

1 Den gode praktikoplevelse Integrationsministeriet, Et mangfoldigt arbejdsmarked Jørn Trust, Business College Horsens & Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelse

2 Formål og hovedaktiviteter Projektet har gennem interviews med praktikværter for indvandrere, identificeret hvad der er god praksis, beskrevet disse i en folder for derigennem at stimulere flere virksomheder til at indgå aftaler med indvandrerunge. Endvidere har vi tilbudt kurser til praktikværter, nye såvel som gamle. Beskrivelse Formålet er gennem gode eksempler på praktikforløb for indvandrere, at give virksomheder gode ideer til, hvad man kan få ud af at indgå uddannelsesaftaler med indvandrere. Sekundært at give indvandrerelever gode råd til, hvad der er betydning for at et uddannelsesforløb i en virksomhed får et godt resultat. Målgruppen for projektet er primært potentielle praktikværter indenfor både tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. Sekundært er målgruppen indvandrerunge der er praktikpladssøgende. Vi har: på baggrund af en række interviews med praktikværter, udarbejdet en folder, som giver eksempler på god praksis med indvandrere i praktik (vedhæftet), på baggrund af et samarbejde med et projekt i Silkeborg, udarbejdet et forslag til forløb i jobsøgning for svage elever, herunder indvandrerelever (vedhæftet) tilpasset et i forvejen udarbejdet kursus for praktikvejledere/praktikværter med erfaringerne fra dette projekt vedr. indvandrere i praktik (vedhæftet) og i den sammenhæng forgæves forsøgt at formidle dette, dels i et udbud, dels et arrangement i regi af Junior Chambers afdeling i Horsens foranstaltet en række interviews med elever og praktikværter, offentliggjort i Horsens Folkeblad (vedhæftet) Resultater og erfaringer I starten af projektet blev følgende succeskriterier opstillet (kursiv) og vi beskriver her, hvilke resultater vi har opnået i forhold hertil: Stigning i antallet af tilmeldte indvandrere til grundforløbet med 50 % i 2010 ift Det er ikke muligt at måle resultatet af projektets indflydelse på tilgangen på nuværende tidspunkt, da folderen af forskellige grunde først for nylig er færdig. Vi vedhæfter dog udviklingen i antallet af praktikpladser for de to skoler. Mindst halvdelen af indvandrereleverne på grundforløbet tegner en uddannelsesaftale med en virksomhed. Af samme grund er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at se en virkning på indgåede aftaler. Udarbejdelse af materiale om de gode historier. Vi har som nævnt udarbejdet en folder (se vedhæftede), som er tænkt anvendt i vores markedsføringsarbejde og det praktikpladsopsøgende arbejde. I den forbindelse kan det nævnes, at vi på Tømrerafdelingen

3 på VIA Erhvervsuddannelser har udarbejdet en folder (se vedhæftede) med praktikpladssøgende elever (heraf en enkelt indvandrer), som vi anvender i det opsøgende arbejde. Udvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter for virksomhedernes ledelse og personale med ansvar for oplæringen. Vi har tilpasset allerede eksisterende AMU-kurser for praktikvejledere hvori der indgår, hvordan man håndterer de særlige problemstillinger og muligheder, indvandrerelever giver. I den sammenhæng er der i kursusmaterialet ligeledes indskrevet de nye erfaringer fra projektet her. Gennemført kompetenceudviklingsforløb for mindst to virksomheder, som er eller ønsker at være praktikværter for indvandrere. Det har desværre ikke været muligt at gennemføre ovennævnte kurser, vi er ramt af krisen, hvor det er helt andre kurser virksomhederne har efterspurgt. Vi har som beskrevet forsøgt at indgå et samarbejde med Junior Chambers om at holde et arrangement om indvandrerelever i praktik, men dette har heller ikke kunnet lade sig gøre. 5 historier i lokalpressen. Det er lykkedes os dels at få offentliggjort et interview med os om projektet, dels at 4 af de medvirkende virksomheder og deres elever er blevet interviewet til Horsens Folkeblad. Endelig har vi planer om, efter projektets afslutning, at arrangere et interview med os selv, enten i Horsens Folkeblad eller i lokalradioen. Rekruttering af 10 virksomheder til interview. Det er lykkedes at gennemføre 7 interviews. Formidling og forankring Vi har som nævnt udarbejdet en folder som vi vil anvende situationsbestemt i det praktikpladsopsøgende arbejde. Vi har fået bragt en række artikler i den lokale avis og har gennem samtaler med de praktikpladsopsøgende medarbejdere på skolerne, formidlet de gode ideer til disse. Endelig har BCH gennemført en række JobTV-programmer som præsenterer eleverne på videoklip og VIA Erhvervsuddannelser har på tømrerafdelingen udarbejdet en folder, som præsenterer eleverne for eventuelle praktikvirksomheder. Beskrivelse af tilskudsmodtagers samarbejdsparter og organisatoriske placering Undertegnede, Morten Piil Hansen fra VIA Erhvervsuddannelser, er ansat som udviklingskonsulent og har blandt andet ansvaret for at vedligeholde de praktikpladsopsøgende medarbejderes kompetencer. Jørn Trust, BCH er praktikpladskonsulent og varetager som sådan det praktikpladsopsøgende arbejde. I projektet har vi skønsmæssigt holdt 20 projektmøder, deltaget i en række konferencer formidlet via Integrationsministeriet og et par møder med Poul Erik Nygaard, Silkeborg Handelsskole om hans projekt vedr. Job TV.

4 Eventuelle ændringer i projektet Vores oprindelige intention om at gennemføre kompetenceudviklingsforløb for praktikværter har ikke kunnet lade sig gøre, det er formentlig krisen som har formindsket virksomhedernes lyst til at bruge tid og kræfter på oplærerkompetencer set i relation til indvandrerelever/lærlinge. Vi har derfor fokuseret mere på eleverne og har således på BCH arbejdet med Job TV og på VIA Erhvervsuddannelser med en elevpræsentationsfolder. Øvrige forhold Projektet har på flere måder været en øjenåbner for os, vi har fået en indsigt i indvandrerelevernes og virksomhedernes syn på og forventninger til hinanden og vi har fået fokus på indvandrerelevernes adfærd og deres betydning for praktikpladsoprettelsen. Vi har opdaget at det ikke er så let at identificere interne statistiske materialer over indvandrerforhold, vi er af gode grunde nødt til at basere identifikationen på udenlandsk klingende navne! Vi synes det har været vigtigt at fastholde udgangspunktet i det gode (den gode historie, det gode eksempel), uden dog at være naive overfor de problemer der selvfølgelig også er. Jørn Trust, Business College Horsens & Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelser

5 Den gode praktikoplevelse

6 Et godt valg for begge parter

7 Han kom bare forbi en dag, hvor jeg gik og var ved at rydde op. Han kom gående i sit civile tøj og havde ikke rigtig nogen gode referencer eller andet end sin optræden og fremtoning. Han er nu færdigudlært og var ganske tæt på at score bronze, så både fagligt og bogligt var han stærk. Vi prøver at skabe rum til at give de særlige hensyn, som kan være nødvendige, men i bund og grund skal de unge jo kunne fungere på de vilkår, der er på arbejdspladsen. Hvis de gør noget for det - hvis de viser initiativ - så giver det respekt blandt kollegerne. Som ny lærling er det vigtigt, at man sørger for noget så enkelt som at møde til tiden om morgenen og tale ordentligt til kunderne. Hvad det angår har vi gode erfaringer med en lærling med vietnamesisk baggrund, som er mere høflig end de fleste danske drenge i den alder. Men ellers adskiller han sig ikke fra andre - han skal have ros, når han gør det godt, og en skideballe, når han står og sover.

8 Arbejdsmoralen er vigtig En rummelig arbejdsplads

9 Det er vigtigt, at man møder til tiden og er ansvarsbevidst. Det er knap så vigtigt, at man skriver og staver godt. Bare man har motivationen det må siges at være nummer et. Vi undgår for så vidt muligt forskelsbehandling, da vi oplever, at jo mere ens folk bliver behandlet, jo nemmere er det at passe ind i et fællesskab. Vi tager højde for de små nuancer, men behandler ellers alle ens. I sommerferien skulle han for eksempel have fem uger fri, fordi han skulle ned og besøge familien. Det fik han. Det vidste vi jo på forhånd. Han holdt også ramadan, som jo betød, at han i den periode ikke måtte spise om dagen. Det måtte vi forholde os til - han er jo muslim.

10 Er sproget en barriere? Ledelsen skal være synlig

11 Det er da et stort ansvar, som vi tager alvorligt. Vi skal være med til at præge deres holdninger og vise, at ting har konsekvenser. Så det lærer vi dem. Man er nødt til at være åben, for det er lang tid at investere for begge parter. På kontorsiden og i den administrative del skal man kunne tale godt dansk. Ellers hænger det simpelthen ikke sammen. Det er min opfattelse, at jeg har en relativt større autoritet i forhold til udlændinge end danskere. De bliver ikke utilfredse, med mindre noget har hobet sig op gennem længere tid.

12 Gode råd til virksomheden: > > > til eleven/lærlingen: > > >

13 Forslag til Forløb i jobsøgning specielt for svage elever Selv om alle elever har mulighed for at deltage i de generelle aktiviteter på BCH med henblik på praktikpladssøgning, vil der være behov for et særskilt forløb rettet mod vores svage elever, der er karakteriseret ved et eller flere faktorer: svage familieforhold svagt netværk problematisk skolegang anden etnisk baggrund end dansk normproblemer problemer med personligheden svagt selvværd/selvtillid På grund af disse faktorer går meget af vores generelle undervisning/information hen over hovedet på denne elevgruppe, og forslaget skal derfor være, at hovedvægten i forløbet skal ligge på konkret, praktisk og personlig hjælp til at gennemføre en praktikpladssøgning, der kan føre til et job. Først en kort, generel og fælles gennemgang af emnerne: Jobønsker/drømme/selverkendelse hvad er min drømmekarriere hvad kunne jeg ønske mig med hensyn til job efter HG? hvad er mine stærke og svage sider, og hvad er realistisk her og nu og på længere sigt? Personlig fremtoning personligt image personlig attitude påklædning sprog hygiejne Jobsøgning brug af netværk brug af LOP funktionen jobannoncer i aviser og på nettet uopfordret ansøgning skrivning af jobansøgning tips til jobsamtale

14 Næste skridt er, at hver elev udfylder et skema, der udfordrer den enkelte til at se både muligheder og begrænsninger i sin egen situation, og dette skema danner så baggrund for det videre individuelle forløb: hjælp til arbejde med sin egen personlige fremtræden hjælp til søgning efter jobmuligheder hjælp til konkret jobsøgning hjælp til skrivning af ansøgning eller personlig opsøgning og andre helt praktiske gøremål kort sagt en slags mentor mht. jobsøgningen. Det vil kræve et betragteligt forbrug af mandetimer, afhængigt af antallet af elever, men 5 10 timer pr. elev vil nok ikke være urealistisk. Gedved d. 6. februar OH

15 Praktikvejleder/Oplærerkurser Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge (1,0 dag) (AMU nr ) Tid: Torsdag d. 29. januar 2009, kl Sted: Silkeborg tekniske Skole Pris: 160,- pr. dag i deltagerbetaling, oplærerne har mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) Deltagere: Oplærere, lærlinge og lærere tilknyttet projektet Fra vekseluddannelse til udvekslingsuddannelse (uddannelserne: Bygningsmaler, Smed, Industrioperatør og Data & Kommunikation) Underviser: Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelser Indhold: Kurset vil blive skræddersyet til de deltagende uddannelsesområder og følgende punkter vil indgå: o Virksomhedens driftsopgaver og uddannelsens mål/lærlingens kompetencer hvad er virksomhederne forpligtet på gennem uddannelsesaftalen? Hvordan kan virksomheden dokumentere lærlingens kompetenceudvikling? o Dialogen med lærlingen om opgaver og mål kompetencemålsskema, hvordan anvendes det i det daglige? (Øvelser med fokus på kompetencerne) o Elevplan som planlægnings- og kommunikationsværktøj mellem skole og virksomhed hvad kan den bruges til? o Trænerguide en hjemmeside for oplærere Evaluering: Skema fra Vis kvalitet anvendes Kompetencemål: o Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperioder i virksomheden. o Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole. o Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign. Tilmelding: Gitte Kjærby Bekker, senest d. 15. januar 2009

16 Praktikvejleder/Oplærerkurser Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (2,0 dage) (AMU nr ) Tid: Tirsdag d. 24. februar og onsdag d. 25. marts 2009, begge dage kl Sted: Silkeborg tekniske Skole Pris: 160,- pr. dag i deltagerbetaling, oplærerne har mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) Deltagere: Oplærere, lærlinge og lærere tilknyttet projektet Fra vekseluddannelse til udvekslingsuddannelse (uddannelserne: Bygningsmaler, Smed, Industrioperatør og Data & Kommunikation) Underviser: Morten Piil Hansen, VIA Erhvervsuddannelser Indhold: Kurset vil blive skræddersyet til de deltagende uddannelsesområder og følgende punkter vil indgå: o Virksomhedskultur og ungdomskultur, hvordan kan de leve i fredelig sameksistens? o At tage udgangspunkt i det lærlingen kan ikke det han/hun mangler! Hvordan? o Dialogen med lærlingen om opgaver og mål kompetencemålsskema, hvordan anvendes det i det daglige? (Øvelser med fokus på spørgeteknik) o Samspillet med skolen, hvordan kan det udvikles konstruktivt? ( Praktikum projekter fra virksomheder til skole) Evaluering: Skema fra Vis kvalitet anvendes Kompetencemål: o Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdes i sin erhvervsuddannelse, kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. o Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen. o Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog. Tilmelding: Gitte Kjærby Bekker, senest d. 10. februar 2009

17

18

19 søger Tømrer-elever læreplads

20 FORORD Elever i denne brochure går på Grundforløb indenfor Tømrer, Gulvlægger, ALU-tømrer og Tækkemand på VIA Erhvervsuddannelse. Eleverne tilbyder hermed virksomhederne at starte som lærlinge efter endt grundforløb. I den bagerste del af brochuren finder du en oversigt over skolepraktik elever I brochuren giver eleverne en kort præsentation af sig selv, endvidere bidrages med nogle informationer omkring indgåelse af uddannelsesaftale. VIA Erhvervsuddannelser vil med denne brochure, hjælpe med til at formidle kontakten mellem elev og virksomhed, og opfordre virksomhederne til at ansætte en elev, det sikrer arbejdskraften i fremtiden. På forhånd tak Med venlig hilsen Henrik L. Christiansen Teamleder 2

21 TILSKUDSMULIGHEDER VED INDGÅELSE AF UDDANNELSESAFTALER Tilskudsmuligheder: Voksenlærlingetilskud (2010): Gives til elever over 25 år og er på 30 kr. i timen i 2 år. Tilskuddet gives når eleven er hos mester, på skoleophold gives den store AER sats. Præmierings- og bonusordning: Tilskud til alle lærlinge, kan ikke kombineres med voksenlærlingetilskud. Tilskuddet kan gives til alle uddannelsesaftaler indgået efter , og frem til udgangen af Med ALLE uddannelsesaftaler menes alle gyldige uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne, dvs. aftaler som alm. uddannelsesaftale, kombinationsaftaler, korte aftaler, delaftaler og ny mesterlæreaftaler. Præmieordning for 2010 består, kort beskrevet af kr pr. prøvetidsmåneder i alt kr og en bonus på kr efter 4 måned og igen efter 7. måned, i alt kr denne ordning ophører 31/ NYE TILSKUDSMULIGHEDER FRA 15/ TIL OG MED 2011 Konkret bibeholdes den eksisterende præmie for de tre første måneders prøvetid på i alt op til kroner, der udbetales som i den gældende ordning med kroner for hver måned af den gennemførte prøvetid. Herefter udbetales 1. bonusrate på kroner efter seks måneder, og 2. rate efter ni måneder fra aftalens indgåelse. Desuden udbetales en 3. og 4. bonusrate på hver kroner efter henholdsvis 12 og 24 måneder fra aftalens indgåelse. Arbejdsgiverne vil herefter kunne få op til kroner per elevplads fordelt på i alt kroner i prøvetiden samt kroner efter henholdsvis 90 dage, 180 dage, 270 dage og 630 dage efter prøve-tidens udløb. Præmien bliver udbatalt efter 30 dages interval excl. skoleforløb. Virksomhederne kan søge disse tilskud hos AER. 3

22 HVORDAN KONTAKTES ELEVEN? Læs brochuren med præsentation af eleverne igennem. Ring til VIA Erhvervsuddannelser på tlf.: Eleverne kan naturligvis også kontaktes på deres mobiltelefoner eller ring direkte til elevens kontaktlærer. MULIGHEDER FOR UDDANNELSESAFTALER Den alm. aftale, som omfatter hele læretiden praktikvejen Den alm. aftale, hvor eleven har bestået grundforløbet inden aftalen indgås skolevejen Kort aftale: Hvor aftalen omfatter mindst en praktikperiode og et skoleophold, herefter har eleven mulighed for at færdiggøre sin uddannelse i skolepraktik. Delaftaler: En aftale som indgås med en skolepraktikelev, perioden aftales individuelt. Vi hjælper gerne med at formidle kontakten mellem virksomhed og elev og kunne du evt. tænke dig en skolepraktikelev som måske er længere i sit uddannelsesforløb så kontakt underviser Lars Jensen på Vi er naturligvis behjælpelige med udarbejdelse af uddannelseskontrakt m.v. Skulle ovenstående have interesse eller er der spørgsmål så kontakt praktikpladskoordinator Gitte Østergaard på eller og få en snak om de muligheder der er. ELEVLØNNINGER Lønninger pr. 1/ pr. 1/ Lønrefusion under skoleophold (AER): 1. løntrin 56,05 pr. time 57,45 pr. time 1. års lærlinge 2.060,- kr. pr. uge 2. løntrin 67,75 pr. time 69,40 pr. time 2. års lærlinge 2.310,- kr. pr. uge 3. løntrin 77,10 pr. time 79,05 pr. time 3. års lærlinge 2.600,- kr. pr. uge 4. løntrin 93,10 pr. time 95,40 pr. time 4. års lærlinge 2.910,- kr. pr. uge Voksenlærling sats: 1. marts ,75 pr. time Voksenlærling 4.060,- kr. pr. uge 1. marts ,25 pr. time 4

23 ELEVER DER SØGER LÆRERPLADS Dennis Møller Sørensen Ejstrupvej Hampen Født: Tlf.: Erhvervserfaring: fejedreng Kontaktlærer: Michael Bech Tlf / Martin Møller Pedersen Sundvej 6A, Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Aage Østergaard 00/08 Kørekort: Ja (B, C, BE, CE, EU Kval.) + truck Kontaktlærer: Michael Bech Tlf / Per Andreasen Smedegade Hampen Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Michael Bech Tlf / Lasse Anker Smith Kjergaard Septembervej Horsens 04/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, flaskedreng, butiksassistent Kontaktlærer: Michael Bech Tlf Patrick Zacho Pedersen Græstrupvej Brædstrup Født: Tlf.: efterskole Erhvervserfaring: Brædstrup stål Kørekort:Nej (ca. 27/12/11) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf /

24 Frederik Stenshøj Tulipanparken Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: Grafisk reklame, Ledtek (nov 10) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Kim Christian Enevoldsen Gyvelvej Rask mølle Født: Tlf.: Erhvervserfaring: Reklamebud, lagerarbejder (sommer 2011) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Mads Hansen Commerou Dybdalvej 6, Aale 7160 Tørring Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: anlægsgartner Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Daniel Jacobsen Egernvej Horsens 15/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, arbejdsdreng hos slagter Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf Marc Bank Kristensen Uthvej Horsens Født: Tlf.: / Erhvervserfaring: Opvasker, ungarbejder i butik Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf /

25 Mathias Hansen Agerbakken Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Dan La cour Skolebakken 6A 8740 Brædstrup 15/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, Ungarbejder ved OK plast Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf Benjamin Vase Over vrøndingvej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: Burgerking (2år) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Simon Zacho Larsson Søbyvej Odder Født: Tlf.: produktionshøjskole Erhvervserfaring: ungarbejder i brugsen (12/6-2011) Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Martin Mortensen Vinten skovvej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: servicemedarbejder i lund brugs Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf /

26 Kasper Thygesen Eliselunden Hornsyld Født: Tlf.: Erhvervserfaring: flaskedreng Kontaktlærer: Torben M. Jensen Tlf / Kristian Jacobsen Horsensvej Skanderborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Martin Overlund Glentevej 6A 8660 Skanderborg 04/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse, 1½ år Handelskole Erhvervserfaring: butiksassistent i superbest 3 år fuldtids Kørekort: Ja Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf Daniel Tykjær Pedersen Stampemøllevej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: cykelmekaniker, opvasker Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Jacob Gade Dalagervej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: lagermedarbejder Kørekort:Nej Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf /

27 Christian Hofstedt Vroldgade Skanderborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: servicemedarbejder i bolighuset Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Kim Tofte Boesen Ranunkelvej Horsens 04/ Født: Tlf.: Erhvervserfaring: tømrer arbejdsdreng (1 år), lagermand (2år) Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf Kasper Jensen Smedegade 85 1.TH 8700 Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: butiksassistent Bilka Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Nicki Block Eriksen Horsensvej Skanderborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: arbejdsdreng ved tømrer Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Sune V. Svane Sjællandsgade 24 2.sal 8700 Horsens Født: Tlf.: HTX Erhvervserfaring: arbejdsdreng ved tømrer Kørekort: Ja Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf /

28 Bjarke Sørensen Riberhusvej Klovborg Født: Tlf.: Erhvervserfaring: arbejdsdreng og fejedreng Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Nicolai Hodde Rosdahl Rasmussen Claus cortensgade TH 8700 Horsens Født: Tlf.: HG Erhvervserfaring: salgsassistent fona 2år Kørekort: Ja Kontaktlærer: Kim B. Hansen Tlf / Jonas La Cour R. Poulsen Åesvej 23, Tvingstrup 8700 Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Sean Bilde Kirkedalsvej Hovedgaard Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: avisbud, landmands hjælper Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Mads Zabo West Sandbjergvej 13, Søvind 8700 Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: ap company Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf /

29 Thomas Ditlefsen Risengård Horsens 18/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: servicemedarbejder i brugsen og kvickly Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf Michael Bo Frandsen Hornsyldvej 8, Vrigsted 7140 Stouby Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Frederik Næsted Saloparken Odder Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse, Gymnasie Erhvervserfaring: Kvickly, Føtex Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Kasper Korshøj Adsbøl Dalagervej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Michael Mejlstrup Jensen Kastaniealle 3, Egebjerg 8700 Horsens 18/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: smed gypo, sunset, tiger og peugeot skanderborg (jan 2011) Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf

30 David Damgaard Charlotteparken Horsens 18/ Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse efterskole Erhvervserfaring: tømrer og tagmontør (jan 2011) Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf Emil Nyvang Misser Sattrupvej Østbirk Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Delil Ekici Firkløvervej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: Pizzaria Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Jonas Thedex Kristensen Carl günthersvej Horsens Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse Erhvervserfaring: arbejdsdreng ved tømrerfirmaer (marts 2011) Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Jacob Brødsgård Christensen Lindbækvej Flemming Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud, pedel Kørekort: Ja Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf /

31 Anders Dissing Nordre torstedvej Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: trælastmedhjælper Stark Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Anders Pedersen Allegade Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: opvasker i bageri Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Nicholaj Litchfield Fruenshave Hovedgaard Født: Tlf.: Erhvervserfaring: avisbud Kontaktlærer: Bo H. Pedersen Tlf / Rasmus Jørgensen Gersdorffsgade 10, 1.TV 8700 Horsens Født: Tlf.: Erhvervserfaring: Mørk Andersen Byg og Poul Thomsen Aps Kontaktlærer: Lars Jensen Tlf Skolepraktikelev Thomas Højgaard Hansen Aalevej Tørring Født: Tlf.: Uddannelse: 10. klasse + HHX 1år Erhvervserfaring: Statoil, minkfarm og diverse tømrerfirmaer Kørekort: Ja Kontaktlærer: Lars Jensen Tlf Skolepraktikelev 13

32 BYGGE OG ANLÆG TRÆ-UDDANNELSE ADMINISTRATIONEN TEAMLEDER VÆRKSTEDSASS. Finn P. Jensen Tlf Uddannelseschef Gitte Østergaard Tlf Lære- og praktikplads (LOP) Jette V. Nielsen Tlf Efteruddannelse Kursussekretær Elsebeth Jensen Tlf Elev-administration Sekretær Henrik L. Christiansen Tlf Teamleder Chano Høst Kjærhus Tlf Skolepraktik (SKP) FAGLÆRERE Bo Holst Pedersen Tlf Søren Boesen Tlf Christen L. Christensen Tlf Kim B. Hansen Tlf Torben M. Jensen Tlf Rasmus Møller Tlf Jens-Kurt Mikkelsen Tlf Per Skydsgaard Tlf Michael Rasmussen Tlf Studievejleder Vagn Sørensen Tlf Michael Bech Tlf Lars Jensen Tlf Skolepraktik (SKP) UDDANNELSESUDVALGET: Formand, Hans Jørgen Jørgensen Tlf Næstformand, Erik Grunnet Tlf Per Andersen Tlf Bill Cramer Tlf TILFORORDNEDE: Henrik L. Christiansen Tlf

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler.

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler. HANSENBERG ønsker at skabe et positivt image omring Skolepraktikordningen i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Hvad mener I, vi som skole kan iværksætte for at vi kan komme i mål med denne opgave? -Fokusere

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde onsdag d. 28. maj 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Joan Halager-Dam, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært Opkvalificering af grønne medarbejdere i folkekirken til anlægsgartnere Muligheder med mere... Om projektet Kompetenceudvikling af medarbejdere er i de senere år blevet et nøglebegreb

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc

Mercantec. VFU I udlandet. MiniMerc VFU I udlandet MiniMerc Indhold: 1. Kort præsentation af MiniMerc 2. VFU i udlandet det praktiske 3. Elevkompetencer og forudsætninger 4. Erfaringer og effekt 5. Udfordringer og barrierer Mission MiniMerc

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Kom godt fra start med. lærlingen eleven

PRAKTIKPLADS. match. Kom godt fra start med. lærlingen eleven PRAKTIKPLADS match Kom godt fra start med lærlingen eleven praktikanten Praktikpladsmatch Kom Godt fra start med lærlingen, eleven eller praktikanten Redaktion: Chefkonsulent Heike Hoffmann, chefkonsulent

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro.

Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. Skolepraktik og elevplan på uddannelsescenter Holstebro. I denne vejledning kan du læse hvordan og hvad der skal til inden at man kan bruge mange af elevplans faciliteter i forbindelse med skolepraktikelevens

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE

SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE SMED ELLER INDUSTRITEKNIKER PÅ PRØVE Et trainee uddannelsesforløb for kommende lærlinge i industrivirksomheder Et godt tilbud til elever i afgangsklasserne i folkeskolen og øvrige, som vil prøve kræfter

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev marts 2015

Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Vvs-nyhedsbrev marts 2015 Indhold: Danmarks bedste vvs-energilærling Nyt om den nye vvs-energiuddannelse Vvs-branchens efteruddannelse Nye ventilationsspecialister i Aalborg Statistik Fødselsdagsreception

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere