Konkurrence Deltag i konkurrencen og vind billetter til "Peter Pan" på Århus Teater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence Deltag i konkurrencen og vind billetter til "Peter Pan" på Århus Teater"

Transkript

1 Leder Konkurrence Nye holdkammerater Kunsten at få folk i arbejde Kompost af eget affald Æbleopskrift Aktiviteter Gymnastik Med FVU en i skole på arbejde Leder Da Århus Kommune skulle lave budgetforlig i år blev det besluttet at fastholde den private jobplacering af flygtninge og indvandrere som supplement til kommunens egen indsats. Og man udvidede endda antallet af personer til privat jobplacering fra 400 til 900 pr. år. FO-Århus, der er en af de aktører, der deltager i denne private jobplacering, er meget glade for opgaven, men vurderer, at det ikke vil være muligt at finde 500 flere flygtninge og indvandrere pr. år, som vil kunne profitere af jobplaceringstilbuddet. Derfor må målgruppen gøres bredere. En af de fantastisk gode ting ved den private jobplacering er at de forskellige aktørers indsats er umiddelbart sammenlignelig. Aktørerne kan måles på lige vilkår, på baggrund af tilfældigt tildelte deltagere. Der følger først kontakt afregning, når projektet har succes og ikke før. Det vil sige at aktørerne får et beløb udbetalt, når en deltager har været i ustøttet job i mindst tre måneder, og en bonus, når vedkommende har været i job i 6 måneder. Som skoleleder kan man godt have ondt i maven over denne afregningsform, men det er en stor og spændende udfordring til os aktører i marken, som vi gerne tager op også på andre områder. Fakta Tallene på de enkelte leverandørers effektivitet ift. at bringe folk i ordinære jobs, blev offentliggjort i begyndelsen af november: Teknisk Skole 6 %, AOF 14 %, AMN-K 21 %, Job Compagniet 27 % FO 43 %. Konkurrence Deltag i konkurrencen og vind billetter til "Peter Pan" på Århus Teater Hvis du svarer rigtigt på spørgsmålene, deltager du i konkurrencen og får chance for at vinde tre billetter til Århus Teaters forestilling Peter Pan lørdag d. 10/1 kl Billetterne er for en voksen og 2 børn. 1. Hvor er Abdi fra Jobsjak blevet ansat? 2. Hvilket dyr er godt at have i sin kompost?

2 3. Hvem varmer op til aftenskoleklubbens generalforsamling d. 25/2 næste år? Svar sendes/afleveres til FO-Århus, Guldsmedgade 25, 8100 Århus C. Du kan også sende dit svar på Send din besvarelse senest 2. januar 04. Husk at sende navn og adresse med besvarelsen. Svarene på sidste nummers konkurrence: Naturpatruljer år. Ingen deltog i lodtrækningen Nye holdkammerater aktørerne i en ny 4. sektor Af Henriette Corvinius Andersen En ny sektor er på vej, mener Uffe Elbæk, byrådsmedlem for de radikale og rektor for KaosPiloterne. Og det er han ikke alene om. Både i USA og Nordeuropa ser det ud som om, at en ny organisations- og virksomhedskultur er vokset frem, som bryder tidligere relationer mellem det offentlige, den private og den frivillige sektor. Den nye såkaldte 4. sektor er befolket af organisationer, institutioner og virksomheder, som bl.a. er kendetegnet ved, at de er økonomisk selvfinansierende, det vil sige, de agerer på markedets vilkår, men udover tallene på bundlinjen ønsker de at blive målt på deres sociale, etiske og miljømæssige ansvarlighed. Uffe Elbæks danske eksempler er Roskilde Festivalen og Årstiderne, det økologiske online supermarked - virksomheder, der forsøger at koble normalt ikkeforenelige forretningskoncepter med begreber som demokrati, åbenhed, transparens, troværdighed og helhedssyn. De bliver også kaldt for-benefit organisationer eller virksomheder. Nicolai har spurgt Uffe Elbæk om folkeoplysningens rolle i den nye sektor. Han svarede: "Der er tre kendetegn der går igen ved 4. sektor-virksomhederne: - De er økonomisk selvfinansierede (som den private sektor) - De har en klar social ambition for øje (som den offentlige sektor) - Der er høj motivations- og arbejdslyst hos medarbejderne (som i den frivillige sektor) Umiddelbart vil jeg mene, at mange af de nye initiativer som FO står bag, kan betegnes som 4.sektor-aktiviteter. På samme måde som hele kooperationsområdet - f.eks. FDB - kunne ses i dette lys. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at folkeoplysningen kunne få en meget afgørende rolle i hele diskussionen om den 4. sektor, ved at skabe "det offentlige rum", hvor denne diskussion kunne finde sted, siger Uffe Elbæk. FO-Århus er allerede medspiller i den offentlige sektor bl.a. i et projekt med jobplacering af flygtninge/indvandrere i private virksomheder, som FO vandt udliciteringen på. Således vil flere og flere kommunale opgaver blive varetaget udenfor kommunens egne rækker fremover.

3 Ifølge Uffe Elbæk har de tre gamle sektorer taget udfordringen fra for-benefit virksomheder op ved at genopfinde sig selv: * De private virksomheder skal balancere mellem på den ene side at skulle stræbe efter et så stort økonomisk overskud til deres aktioner som muligt. Og på den anden side fastholde tilliden og kontakten til virksomhedens øvrige interessenter: lokalsamfundet, forbrugerne, underleverandører, interesseorganisationer etc. * Den offentlige sektor, som i disse år er præget af en bølge af udliciteringer, udbud eller privatiseringer af dele af de kommunale, amtslige eller statslige opgaver og institutioner, kan blive tvunget til at genopkøbe" de selv-samme opgaver og institutioner, når de private virksomheder ikke længere finder det rentabelt at drive dem. * For de frivillige organisationer gælder det, at de - på grund af hård konkurrence fra de andre frivillige organisationer og samtidig en stram offentlig økonomi - er nødt til at eksperimentere med egenindtægter, salg af ydelser og nye produkter. Alt sammen aktiviteter og økonomiske prioriteringer, der måske strider mod organisationens overordnede mission og målsætning. Uffe Elbæk, som både har skrevet artikler og holdt foredrag om den 4. sektor, ser også muligheden for en 4. vej på det politiske område. Der har været meget snak om den tredje vej. Men jeg tror faktisk, at med afsæt i diskussionen om den 4. sektor, at vi også vil se en politisk 4. vej tegne sig. Det håber jeg i hvert tilfælde, fordi for mig repræsenterer den 4. sektor et muligt bud på mange af de problemer vi i dag slås med indenfor de tre "gamle" sektorer. Så det er bare med at komme i gang. Og hvorfor skulle det ikke være FO i Århus, der tog teten og skabte den nødvendige opmærksomhed omkring dette vigtige nye politiske tema?", slutter Uffe Elbæk af med at spørge. Vi må overveje at tage udfordringen op, for det er sjældent vi lader sådan en gå vores næse forbi i FO. Du kan læse mere om den nye sektor i Uffe Elbæks artikel En ny sektor? i Radikal Politik nr. 5 i år (ligger i elektronisk udgave på eller på hjemmesiden Kunsten at få folk i arbejde tre arbejdsmarkedsprojekter i FO-Århus Af Henriette Corvinius Andersen Samme mål tre metoder. Det er hvad der kort kan siges om tre af FO s arbejdsmarkedsprojekter: Firmastewardesserne, Renholdet og Sjakbajs. Firmastewardesserne mangearmede blæksprutter i kontorjobs Firmastewardesserne er et kursus på 26 uger hos FO-Århus for kommende kontorservicemedarbejdere. Deltagerne er kvinder i alderen år, der modtager kontanthjælp, dagpenge eller sygedagpenge og målet er ansættelse i ordinært job eller flexjob. Af de 26 uger er 22 uger undervisning og 4 uger er praktikforløb fordelt på 2 praktikpladser. Indholdet i projektet er dels at opbygge job relaterede kvalifikationer for kontorservicemedarbejdere, men kurset giver i lige så høj grad mulighed for at arbejde med personlige egenskaber som stabilitet, samarbejdsevne, fleksibilitet og tro på egne evner. Hos Firmastewardesserne er der undervisning for det samlede hold i edb, engelsk,

4 køkken, jobsøgning, jobsamtaler, personlig udvikling, notatteknik, telefonkultur, bevægelse, blomsterbinding, farve og stil. Desuden tager kursisterne på virksomhedsbesøg og introduceres til arbejdsmarkedet generelt. Projektet har eksisteret i 8 år og mere end 150 kursister har gennemført forløbet. I perioden fra november 2000 til midt i juli 2002 har 33 kursister været tilknyttet kurset, hvoraf 60 % er gået direkte i arbejde (fast, vikariat, jobtræning, revalidering eller flexjob). Jobsjak butiks- eller rengøringsjobs i private virksomheder Jobsjak er en jobplaceringsopgave, som FO-Århus udfører for Familie og Beskæftigelsesafdelingen i Århus Kommune som en af fire leverandører, der har indgået kontrakt med kommunen. Målet med kontrakterne er, at målgruppen, flygtninge og indvandrere på kontanthjælp eller under revalidering, skal i ordinært arbejde i private virksomheder. Målet for deltagerne er beskæftigelse i ordinære, helst ustøttede jobs, som 50 % af deltagerne også udsluses i. Deltagerne er som udgangspunkt motiverede for at få et arbejde, men enten mangler de arbejdserfaring, har sociale problemer og problemer i forhold til personlig fremtræden, har helbredsmæssige, familiemæssige og personlige eller de kan have svært ved at overholde aftaler. Forløbet tilrettelægges således, at deltagerne tilknyttes et jobsjak med en sjakbajs et arbejdshold, hvor nogle få medarbejdere arbejder sammen under ledelse af bajsen. Sjakkene arbejder primært inden for rammerne af FO-Århus, hvor der bl.a. er rengøringssjak, pedelsjak og kontorsjak. Desuden er der indledt et samarbejde om oprettelse af jobsjak i eksterne virksomheder inden for detailhandel og rengøring. Gennem arbejdet i sjakket kommer deltagerne op i tempo, får korpsånd, påtager sig ansvar og tager arbejdsmæssige, kulturelle og personlige udfordringer op. Deltagerne tager således i stigende grad ansvar for eget liv. Undervisning på klassebasis er taget helt af bordet i dette projekt, da det er vigtigere, at deltagerne bliver afklarede i forhold til deres sprogkundskaber, motivation og helbred. Arbejdet i sjakket er grundlaget for jobplacering i en privat virksomhed. Den jobsøgende bliver i sit sjak, indtil der er fundet et ordinært job eller alternativt en aftale med en arbejdsgiver om et job med tilskud, som munder ud i et ordinært job. Projektet har eksisteret i 1 ½ år og indtil nu er 50 % af deltagerne på de afsluttede forløb udsluset til ordinære, ustøttede jobs, overvejende til små og mellemstore virksomheder. Samarbejdet med virksomhederne bygger på tillid til arbejdet i jobsjak som et godt grundlag for vellykket jobplacering. Journalist Lotte Hemmer har samlet materiale til en rapport om projektet for FO-Århus. Her er hvad en tidligere projektdeltager og hans arbejdsgiver har fortalt til hende: Abdi Isaq, fra Somalia, 22 år. Abdi Isaq ekspederer kunderne i herretøjs- og sportsafdelingen i Kvikly Xtra i Holme. Han er i øjeblikket i en delvist offentligt støttet ansættelse, men er blevet lovet, at han i november i år kan fortsætte i et ustøttet job, altså et helt ordinært ansættelsesforhold. Han startede ved årsskiftet hos Kvikly Ekstra i et arbejdssjak efter aftale mellem FO- Århus og Kvikly Xtras ledelse. Han har altid gerne villet arbejde i butik. Hans forældre og onkel i Baydabu i Somalia havde forretning og han hjalp til som stor dreng. Abdis skolebaggrund er en dansk skole og en afbrudt HG- uddannelse på handelsskolen.

5 Han kommer ikke i lære hos Kvickly, men fortsætter som ufaglært salgsassistent. Han har taget truck-certifikat og har kørekort. Begge dele har han brug for i arbejdet, hvor han også skal kunne arbejde ved en pc, som han registrerer varer på. Arbejdstiden er skiftende nogle dage fra kl , andre fra 7-16 eller Han har tid til at spille basket i fritiden. Grundkonditionen holdes ikke ved lige med cykelture til og fra arbejdet fra lejligheden på Vestre Ringgade. Han tager bussen. Abdi er en blandt mere end 100 medarbejdere hos Kvickly Xtra, hvoraf en del er flygtninge eller indvandrere. Abdis chef, tekstilchef Anne Lisbeth Christoffersen, Kvickly Xtra fortæller: Abdi Isaq har været hos os i en prøveperiode fra januar i år. Han kom med i et arbejdssjak efter aftale mellem FO-Århus og os. Han er rigtig god til dansk og det er en betingelse for, at vi kan bruge ham. Han er serviceminded overfor kunderne. At han kan dansk, er også væsentligt i forhold til kollegerne. Der skal laves aftaler og der skal kommunikeres. Vi har ingen særlige kurser for udlændinge, hvorfor vi forventer, at de kan de basale ting, når de ansøger om job hos os. Vi har en vis kvote for, hvor mange flygtninge/indvandrere, vi kan have ansat i hver forretning. Vi oplever ofte kulturforskelle i arbejdspladsregler, når vi ansætter flygtninge/indvandrere. Det kan være til inspiration med forskellige nationaliteter, men vi har visse basale ting, såsom præcision omkring mødetider og aftaler, og krav til dansk både skriftlige og mundtligt, som vi ikke går på kompromis med. Abdi lever fuldt ud op til vores krav, vi er meget glade for at have ham ansat, slutter hun. Renholdet står op med hønsene Renholdet er et uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere hos FO-Århus. Forløbet varer op til 6 måneder og er rettet mod ansættelse i rengøringsbranchen og mere personlig optimering af den enkelte kursists situation, så hun/han kan fastholde selvforsørgelse på længere sigt. Deltagerne modtager undervisning i rengørings fag og en række almene fag som jobsøgning, læsning af rengøringsplan, moral og etik på arbejdspladsen m.v. Deltagerne skal kunne modtage undervisning på dansk uden tolk, men alligevel har mange af dem meget begrænsede kundskaber i dansk. Målet beskæftigelsesmæssigt er også her ordinær ansættelse. Forhåndskravene til deltagerne omfatter interesse og motivation for at arbejde med rengøring samt mulighed for at overholde krav til mødetider m.v. Og deltagerne skal kunne stå tidligt op. De er mellem 25 og 50 år på kontanthjælp, og har pga. sproglige, sociale og/eller andre begrænsninger haft svært ved at få plads på arbejdsmarkedet eller fastholde en arbejdssituation. I uddannelsesforløbet er arbejdstiden 35 timer pr. uge, og der veksles mellem praktisk arbejde og undervisning. Hver dag indgår 3 timers praktisk rengøring kl Ved projektstart foregår praktikken i oplysningsforbundets regi, men efter 1-2 måneder sluses deltagerne ud i virksomheder i praktik. Kommer der en relevant jobmulighed, afbrydes forløbet og erstattes af arbejde. Derfor er forløbet ikke præcist 6 måneder for alle. På Renholdet får deltagerne en realistisk fornemmelse af de krav der stilles til dem som arbejdstagere, herunder at møde kl hver dag. Der arbejdes systematisk med deltagernes stabilitet, normer og adfærd, praktiske færdigheder, sproglige og boglige færdigheder, som er nødvendige i relation til arbejdet. Projektet har eksisteret i 5 år (i den nuværende form) og mere end 70 deltagere har gennemført forløbet. Årligt gennemføres 2 forløb med 6 14 deltagere. Typisk er 70 % af deltagerne i ustøttet

6 beskæftigelse 3 måneder efter forløbets afslutning. Ministerbesøg I august måned fik Renholdet og FO-Århus besøg af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og socialminister Henriette Kjær, som gerne ville høre mere om projektet. Vi valgte at fokusere på, hvordan og hvorfor projektet har opnået succesfulde resultater. En tidligere deltager, Hassan Omar Hussein, rengøringsassistent hos SRS, og hans chef, Niels Hjertmann Fredriksen, tilsynsførende samme sted, var således også inviteret med. Hassan Omar Hussein: Jeg har fået mange forskellige tilbud om aktivering, men de var spild af tid. Jeg er også gået ind og ud af kurser og praktikforløb. Med hjælp fra min sagsbehandler kom jeg til Renholdet og kom i job efter 3 måneder. Hassans råd til andre udlændinge er: Man skal være aktiv, åben og modtagelig for at skabe tillid og man skal selv være aktiv for at finde et arbejde. Hassan har været i Danmark i 10 år. Efter 1½ år med rengøring på Jægergården fik han en række ansvarsområder bl.a. oplæring af praktikanter. Han kom på efteruddannelse i august 2002 og var meget utålmodig efter at komme tilbage på arbejde igen. Niels Hjertmann Fredriksen: Vi har aldrig været vant til en grundig oplæring, som var nødvendig i Hassans tilfælde, for i starten var det vanskeligt med sproget, men det er kommet hen ad vejen. Arbejde er en god måde at lære dansk på, for når udlændinge bliver tvunget til at tale med danskere, kommer tingene nemmere af sig selv. Der er et godt tillidsforhold mellem Hassan og mig og det har vi også til vores fælles chef. Niels fortalte om et eksempel fra julen 2001, hvor Hassan takkede nej til en invitation til julefrokost pga. Ramadanen. Det er ikke noget problem fortalte jeg ham, fordi julefrokosten starter, når du må spise efter solnedgang og der bliver ikke serveret svinekød. Derfor mødte Hassan op med sine børn iklædt jakkesæt og fine kjoler, og han fik også julekurv ligesom alle de andre. Da Hassan mødte op på arbejde igen, sagde han pænt tak for kurven, men rødvinen fik hans overbo. Hassan har været meget åben og villig til at lære nyt og han er glad for sit arbejde. Vi går efter en person med to arme og to ben, når vi ansætter folk, og at alle møder op hver dag. Hassan måtte sygemeldes en måned på et tidspunkt, fordi han skulle opereres og han kom tilbage tre dage tidligere end aftalt det havde man ikke set en dansker gøre!, slutter Niels. Du kan læse mere på hjemmesiderne: og på denne hjemmeside under punktet: Projekter. Kompost af eget affald Af Erik Stryhn Rasmussen, grøn guide i Århus Nord Hjemmekompostering er en enkel, billig og effektiv måde til at udnytte en stor del af vores affald. Har man mulighed og lyst til at hjemmekompostere er det et godt alternativ til Århus Kommunes forsøg med central indsamling af grønt affald. Målt i vægt er 35 % af vores daglige affald af den organiske type, og har man egen have, og dermed også haveaffald, er hele 45 % af affaldet fra hjemmet grønt affald. Mange komposterer allerede en del af hjemmets affald hjemme i baghaven, men der er primært tale om haveaffald, og kun en lille del af det grønne affald fra køkkenet bliver i dag

7 udnyttet på denne måde. Derfor støtter mange kommuner i dag hjemmekomposteringen med billige eller gratis kompostbeholdere til haveejerne. I Århus kan alle haveejere købe en kompostbeholder hos Århus Kommunale Værker til kun 125 kr. Beholderen kan bestilles på tlf Bland affald fra køkken og have Følger man et par enkle regler er hjemmekompostering ikke så svært og er samtidig et af de steder, hvor man personligt kan få noget ud af sine anstrengelser med genbrug. Selvom % af det grønne affald er vand, der fordamper under komposteringen, ender man alligevel med en pæn portion kompost på liter, som man en gang om året kan fordele i sin have. Kompost er en mellemting mellem spagnum og gødning, som havejorden har rigtig godt af. Komposteringen i den lukkede beholder lykkes bedst, når man blander det våde køkkenaffald med det mere tørre haveaffald. Mindst 1/3 og max. halvdelen bør være haveaffald. Sørg for at blande affaldet godt sammen. Hav eventuelt en dynge haveaffald liggende tæt ved beholderen, så er det nemmere at huske. Det er også vigtigt, at man løbende fodrer sin beholder og bruger den hele året ellers går komposteringen let i stå. Regn med at der går et år inden komposten er færdig til brug i haven. Køkkenaffald altid i lukket beholder Det er op til kommunen at fastsætte regler for hjemmekomposteringen. Det drejer sig især om at undgå at tiltrække rotter, og genere naboerne med ildelugtende kompost. Derfor skal kompostering af det grønne affald fra køkkenet altid foregå i en lukket beholder, og man må ikke komme kød, fisk, sovs, mælkeprodukter eller andet animalsk affald i beholderen. Grønt affald, der er velegnet til kompost: Blade, blomster, brødrester, frugt, grene, græs, grønsager, gødning og strøelse fra mindre kæledyr, hækafklip, kaffegrums inkl. filter, kartoffelskræller, kerner, kornprodukter, kvas, kviste, køkkenruller, nedfaldsfrugter, nøddeskaller, papbakker, pasta, potteplanter, ris, stauderafklip, teblade inkl. filter, æggeskaller. Grønt affald, der ikke må komme i komposten: Fedt, fisk, kød, mælkeprodukter og sovs da dette affald kan lugte og tiltrække rotter. Affald, der ikke hører hjemme i komposten: Aske, gadeopfej, støvsugerposer, behandlet/malet træ. Disse typer affald kan indeholde tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer. Jord og kattegrus, fordi det fylder og ikke omsættes. Undgå store mængder vådt haveaffald. Lad nyslået græs og store bladdynger tørre, inden det kommes i kompostbeholderen. Sæt kompostbeholderen i halvskygge og i læ. Får beholderen sol giver det varme til affaldet og det fremmer omsætningen. For meget varme kan dog tage livet af de nyttige kompostorm, som man med fordel kan tilføre komposten. Kompostorm findes ikke i almindeligt havejord, men kan købes i havecentre, hos Grøn Guide Århus Nord eller fås fra venlige naboer med ormeoverskud i komposten. Fælleskompostering Har man kun en mindre have, eller bor man i lejlighed kan man gå sammen med naboerne om opgaven. Nogle kommuner har særlige regler for fælleskompostering, og typisk skal kommunen give tilladelse, når der er flere end 10 husstande involveret. Spørg kommunen - i Århus kontakter man affaldskontoret på tlf Tjek også

8 boligforeningen og andre som bliver berørt af komposteringen. Æbleopskrift Æblemuffins 250 g hvedemel 100 g sukker 4 tsk. bagepulver ½ tsk. salt 1 tsk. stødt kanel 50 g smeltet smør 2 dl mælk 1 æg 2-3 æbler Drys: 2 spsk. sukker ½ tsk. stødt kanel Tilbehør: muffins forme Bland mel, sukker, bagepulver og krydderier i en skål. Pisk smør, mælk og æg sammen og rør det i de tørre ingredienser. Æblerne skrælles, befries for kernehus og skæres i tern. Vend æbletern i dejen og fordel den i ca. 15 forme. Drys med sukker blandet med kanel og bag kagerne ved 200 grader i ca. 20 min. Aktiviteter Sæsonafslutning i FO en søndag eftermiddag med sang, dans og udstillinger Søndag d. 30. november slår FO-Århus dørene op til aulaen på Sct. Annagade Skole fra kl. 13 til 16, for at vise hvad vores kursister har fået ud af nogle af efterårets kurser. Vi har indbudt en række dygtige korsangere og dansere til at optræde, og kursister fra de kreative fag vil udstille nogle af alle de flotte ting, de har lavet. Vi vil også præsentere jer for de kommende kurser og foredrag for foråret samt servere en lille forfriskning. Der er gratis adgang og alle er velkomne. Arrangementet er aflyst Gymnastik Fra Margit Christophersen i Brabrand har vi modtaget følgende: Jeg vil meget gerne have et billede af Jørgen og Gudrun Kjær samt deres lærer Ole Christiansen med i bladet, da de tre i 25 år har været på det samme hold, så et lille jubilæumsbillede kunne være sjovt. Vi er flere, der har gået i 20 år med Ole som lærer, men med afbrydelser, men Gudrun og

9 Jørgen har ikke svigtet et eneste år. De er endda flyttet til Hørning og kommer stadig for at gøre gymnastik og holder sammenholdet ved lige. Nicolai siger tak til Margit og ønsker tillykke med jubilæet til trekløveret. Generalforsamling i aftenskoleklubben med indledning af Karin Flensborg Vi har i år inviteret Karin Flensborg som optakt til generalforsamlingen i FO s aftenskoleklub til næste år, onsdag d. 25/2 kl Karin Flensborg er ikke kun kendt som skuespiller, f.eks. i rollen som Elins mor i Nils Malmros-filmen Kundskabens træ, men også som seminarielærer, foredragsholder og ikke mindst historiefortæller. Og det er i rollen som det sidste, vi skal opleve hende. Karin Flensborg fortæller om alt muligt med emner fra den nordiske mytologi, folkeeventyr m.m. og hun gør det på en så indlevende og morsom måde, at man bliver helt opslugt som tilhører. Vi glæder os til at høre, hvad Karin Flensborg har på hjerte denne aften. Efter underholdningen fortsætter aftenen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til kurser, foredrag og aktiviteter til FO-Århus' kursusprogram. 3. Valg af 1 repræsentant til FO-Århus' bestyrelse, der sidder i et år ad gangen. Birte Bager, som er den nuværende repræsentant, er på valg. 4. Eventuelt. Enhver, der har været tilmeldt et af FO-Århus' kurser eller foredrag inden for de seneste 5 år, har adgang til generalforsamlingen med stemmeret. Foreningens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner og dette søges bl.a. opnået gennem valg af bestyrelsesmedlem til FO-Århus og gennem påvirkning af samme med hensyn til nye aktiviteter herunder kurser og foredrag inden for FO-Århus' formål Tid og sted: ons. d. 25. februar 2004 kl Norsgade 2-4, 8000 Århus C Der er gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig, men når brandmyndighederne ikke tillader flere i lokalet, må vi lukke dørene. I næste nr. af Nicolai, der udkommer i uge , vil der være en kupon, der skal benyttes som indgangsbillet. Med FVU en i skole på arbejde Af Henriette Corvinius Andersen Hvis bogstaver og ord flyder ud i et, eller tungen slår knuder, er der hjælp at hente for virksomhedsansatte, som kan få voksenundervisning under loven om Forberedende voksenuddannelse (FVU). De tilbydes bl.a. undervisning i dansk en undervisning, som også for nogles vedkommende foregår i løbet af arbejdsdagen på arbejdspladsen. Det er tilfældet hos Århus Kommunes Vej- og kloakvedligeholdelse (V & K), der sagde ja tak til tilbuddet og undervisningen i dansk startede i år 2000 hos dem. De ansatte, som fik

10 tilbud om deltagelse, var alle medarbejdere, som ønskede opkvalificering i læsning og skrivning. Og hos V & K har forløbet været en succes. Virksomheden udpegede en kontaktperson som bindeled mellem underviseren fra FO og de ansatte i virksomheden. Og ved det har man kunnet slå flere fluer med ét smæk: De ansatte kunne henvende sig til en kendt person tæt på, som også kender de ansatte og deres behov godt, og på den måde har underviseren både fået meget motiverede kursister med på holdet og har samtidigt kunnet koncentrere sig fuldt ud om det faglige. I tidens løb har der været kursister nok til at udvide undervisningen til flere hold og til også at oprette et hold udelukkende for ordblinde. Således har der i dette forår været to FVUhold med 6 og 11 kursister plus 6 deltagere på holdet for ordblinde. Desuden har der været 3 på venteliste. Deltagerne får tilbudt 6 timers undervisning om ugen i et forløb på 10 uger. På de 60 timer når man meget. Undervisningen indeholder alt lige fra udtaleregler til højtlæsning, så man starter altså ved begyndelsen, så at sige, og udbyttet har været stort for deltagerne. I evalueringen af kurserne sagde de ting som: Det giver mere selvtillid og mere lyst til arbejdet, Det er alle tiders med et hold hvor alle har det samme problem, Man er mere afslappet i det daglige, Jeg er begyndt at læse krimier, Man læser noget mere og skriver noget mere både på arbejde og privat samt Arbejdssedler udfyldes nemmere nu end før. Men en fællesudtalelse fra to deltagere rammer ret præcist noget af det, næsten alle deltagere var inde på i deres evalueringer: Vores forventninger til dette kursus var ikke alt for store da vi i mange år har kæmpet med at stave. Men den der ikke vover noget, kommer ikke videre her i livet. Så vi meldte os til danskkurset. Og vi føler at vi er blevet meget bedre til dansk og ser frem til flere kurser. Det er utroligt, hvad læsning kan føre til. Vi håber, de får ønsket om flere kurser opfyldt, så de kan komme endnu videre i livet. Fakta FVU undervisningen består af 4 trin. De forskellige trin afsluttes med en eksamen, men det er ikke et krav at tage prøven, da den ikke er kompetencegivende - den tæller altså ikke. Undervisningen bliver udbudt til alle, også evt. ansatte med indvandrerbaggrund. Ordblinde- undervisningen hos V & K foregår som specialundervisning og hører ikke under FVU.

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

Somaliere i. jobfokus. Manual til vejledere og jobkonsulenter. Frit Oplysningsforbund Århus www.fo-aarhus.dk

Somaliere i. jobfokus. Manual til vejledere og jobkonsulenter. Frit Oplysningsforbund Århus www.fo-aarhus.dk Somaliere i 1 3 2 5 4 jobfokus Manual til vejledere og jobkonsulenter 7 9 6 8 8 5 4 3 7 6 2 1 Frit Oplysningsforbund Århus www.fo-aarhus.dk Somaliere i Fokus FO-Århus har igennem de sidste ca. 15 år arbejdet

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 1.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 45 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

sunde muffins der smager magisk!

sunde muffins der smager magisk! Magic Muffin - sunde muffins der smager magisk! Hvem elsker ikke lækre hjemmebagte muffins? Nu kan nyde dem med virkelig god samvittighed - for de er uden kornprodukter, mælk og sukker. Til gengæld er

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Gode råd til en sundere hverdag

Gode råd til en sundere hverdag LOGO2TH_Lille_NEGrød Gode råd til en sundere hverdag Vægtstopperne - Behandling af børn og unge efter Holbæk-modellen Kære Forældre Det er vigtigt at dit barn oplever en god mæthedsfølelse og spiser sundt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Eksempler - Gode historier Shaqo 1.1.2008 30.6.2010

Eksempler - Gode historier Shaqo 1.1.2008 30.6.2010 1. Samso Samso er 28 år, single og har ingen børn. Hun kommer fra Somalia og har boet i Danmark siden 1998. Samso henvendte sig i 2009 til Shaqo, da hun var ansat i et vikariat som rengøringsassistent

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5

I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5 Vejledning I ndhold I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5 2. MIN UDDANNELSESBAGGRUND... 6 MIN EFTERUDDANNELSE... 6 3. MIN ERHVERVSERFARING... 7 4. MINE ERFARINGER

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. marts 2014 Fredagsbrev nr. 773 Næste uge: 17. marts 18. marts 21. marts Udlån baunen dagplejen (kl. 17.00 20.00) CP + JK kursus Censorclearing AN (8.30-12) Midtvejssamtaler

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Erhvervspraktik. UU Brønderslev

Erhvervspraktik. UU Brønderslev Erhvervspraktik INFORMATION TIL ELEVER, FORÆLDRE OG VIRKSOMHEDER 1 Information om erhvervspraktik Indholdsfortegnelse Formålet med praktikken... 3 Til eleven/forældrene... 3 Før praktikken... 3 Når du

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere