Konkurrence Deltag i konkurrencen og vind billetter til "Peter Pan" på Århus Teater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence Deltag i konkurrencen og vind billetter til "Peter Pan" på Århus Teater"

Transkript

1 Leder Konkurrence Nye holdkammerater Kunsten at få folk i arbejde Kompost af eget affald Æbleopskrift Aktiviteter Gymnastik Med FVU en i skole på arbejde Leder Da Århus Kommune skulle lave budgetforlig i år blev det besluttet at fastholde den private jobplacering af flygtninge og indvandrere som supplement til kommunens egen indsats. Og man udvidede endda antallet af personer til privat jobplacering fra 400 til 900 pr. år. FO-Århus, der er en af de aktører, der deltager i denne private jobplacering, er meget glade for opgaven, men vurderer, at det ikke vil være muligt at finde 500 flere flygtninge og indvandrere pr. år, som vil kunne profitere af jobplaceringstilbuddet. Derfor må målgruppen gøres bredere. En af de fantastisk gode ting ved den private jobplacering er at de forskellige aktørers indsats er umiddelbart sammenlignelig. Aktørerne kan måles på lige vilkår, på baggrund af tilfældigt tildelte deltagere. Der følger først kontakt afregning, når projektet har succes og ikke før. Det vil sige at aktørerne får et beløb udbetalt, når en deltager har været i ustøttet job i mindst tre måneder, og en bonus, når vedkommende har været i job i 6 måneder. Som skoleleder kan man godt have ondt i maven over denne afregningsform, men det er en stor og spændende udfordring til os aktører i marken, som vi gerne tager op også på andre områder. Fakta Tallene på de enkelte leverandørers effektivitet ift. at bringe folk i ordinære jobs, blev offentliggjort i begyndelsen af november: Teknisk Skole 6 %, AOF 14 %, AMN-K 21 %, Job Compagniet 27 % FO 43 %. Konkurrence Deltag i konkurrencen og vind billetter til "Peter Pan" på Århus Teater Hvis du svarer rigtigt på spørgsmålene, deltager du i konkurrencen og får chance for at vinde tre billetter til Århus Teaters forestilling Peter Pan lørdag d. 10/1 kl Billetterne er for en voksen og 2 børn. 1. Hvor er Abdi fra Jobsjak blevet ansat? 2. Hvilket dyr er godt at have i sin kompost?

2 3. Hvem varmer op til aftenskoleklubbens generalforsamling d. 25/2 næste år? Svar sendes/afleveres til FO-Århus, Guldsmedgade 25, 8100 Århus C. Du kan også sende dit svar på Send din besvarelse senest 2. januar 04. Husk at sende navn og adresse med besvarelsen. Svarene på sidste nummers konkurrence: Naturpatruljer år. Ingen deltog i lodtrækningen Nye holdkammerater aktørerne i en ny 4. sektor Af Henriette Corvinius Andersen En ny sektor er på vej, mener Uffe Elbæk, byrådsmedlem for de radikale og rektor for KaosPiloterne. Og det er han ikke alene om. Både i USA og Nordeuropa ser det ud som om, at en ny organisations- og virksomhedskultur er vokset frem, som bryder tidligere relationer mellem det offentlige, den private og den frivillige sektor. Den nye såkaldte 4. sektor er befolket af organisationer, institutioner og virksomheder, som bl.a. er kendetegnet ved, at de er økonomisk selvfinansierende, det vil sige, de agerer på markedets vilkår, men udover tallene på bundlinjen ønsker de at blive målt på deres sociale, etiske og miljømæssige ansvarlighed. Uffe Elbæks danske eksempler er Roskilde Festivalen og Årstiderne, det økologiske online supermarked - virksomheder, der forsøger at koble normalt ikkeforenelige forretningskoncepter med begreber som demokrati, åbenhed, transparens, troværdighed og helhedssyn. De bliver også kaldt for-benefit organisationer eller virksomheder. Nicolai har spurgt Uffe Elbæk om folkeoplysningens rolle i den nye sektor. Han svarede: "Der er tre kendetegn der går igen ved 4. sektor-virksomhederne: - De er økonomisk selvfinansierede (som den private sektor) - De har en klar social ambition for øje (som den offentlige sektor) - Der er høj motivations- og arbejdslyst hos medarbejderne (som i den frivillige sektor) Umiddelbart vil jeg mene, at mange af de nye initiativer som FO står bag, kan betegnes som 4.sektor-aktiviteter. På samme måde som hele kooperationsområdet - f.eks. FDB - kunne ses i dette lys. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at folkeoplysningen kunne få en meget afgørende rolle i hele diskussionen om den 4. sektor, ved at skabe "det offentlige rum", hvor denne diskussion kunne finde sted, siger Uffe Elbæk. FO-Århus er allerede medspiller i den offentlige sektor bl.a. i et projekt med jobplacering af flygtninge/indvandrere i private virksomheder, som FO vandt udliciteringen på. Således vil flere og flere kommunale opgaver blive varetaget udenfor kommunens egne rækker fremover.

3 Ifølge Uffe Elbæk har de tre gamle sektorer taget udfordringen fra for-benefit virksomheder op ved at genopfinde sig selv: * De private virksomheder skal balancere mellem på den ene side at skulle stræbe efter et så stort økonomisk overskud til deres aktioner som muligt. Og på den anden side fastholde tilliden og kontakten til virksomhedens øvrige interessenter: lokalsamfundet, forbrugerne, underleverandører, interesseorganisationer etc. * Den offentlige sektor, som i disse år er præget af en bølge af udliciteringer, udbud eller privatiseringer af dele af de kommunale, amtslige eller statslige opgaver og institutioner, kan blive tvunget til at genopkøbe" de selv-samme opgaver og institutioner, når de private virksomheder ikke længere finder det rentabelt at drive dem. * For de frivillige organisationer gælder det, at de - på grund af hård konkurrence fra de andre frivillige organisationer og samtidig en stram offentlig økonomi - er nødt til at eksperimentere med egenindtægter, salg af ydelser og nye produkter. Alt sammen aktiviteter og økonomiske prioriteringer, der måske strider mod organisationens overordnede mission og målsætning. Uffe Elbæk, som både har skrevet artikler og holdt foredrag om den 4. sektor, ser også muligheden for en 4. vej på det politiske område. Der har været meget snak om den tredje vej. Men jeg tror faktisk, at med afsæt i diskussionen om den 4. sektor, at vi også vil se en politisk 4. vej tegne sig. Det håber jeg i hvert tilfælde, fordi for mig repræsenterer den 4. sektor et muligt bud på mange af de problemer vi i dag slås med indenfor de tre "gamle" sektorer. Så det er bare med at komme i gang. Og hvorfor skulle det ikke være FO i Århus, der tog teten og skabte den nødvendige opmærksomhed omkring dette vigtige nye politiske tema?", slutter Uffe Elbæk af med at spørge. Vi må overveje at tage udfordringen op, for det er sjældent vi lader sådan en gå vores næse forbi i FO. Du kan læse mere om den nye sektor i Uffe Elbæks artikel En ny sektor? i Radikal Politik nr. 5 i år (ligger i elektronisk udgave på eller på hjemmesiden Kunsten at få folk i arbejde tre arbejdsmarkedsprojekter i FO-Århus Af Henriette Corvinius Andersen Samme mål tre metoder. Det er hvad der kort kan siges om tre af FO s arbejdsmarkedsprojekter: Firmastewardesserne, Renholdet og Sjakbajs. Firmastewardesserne mangearmede blæksprutter i kontorjobs Firmastewardesserne er et kursus på 26 uger hos FO-Århus for kommende kontorservicemedarbejdere. Deltagerne er kvinder i alderen år, der modtager kontanthjælp, dagpenge eller sygedagpenge og målet er ansættelse i ordinært job eller flexjob. Af de 26 uger er 22 uger undervisning og 4 uger er praktikforløb fordelt på 2 praktikpladser. Indholdet i projektet er dels at opbygge job relaterede kvalifikationer for kontorservicemedarbejdere, men kurset giver i lige så høj grad mulighed for at arbejde med personlige egenskaber som stabilitet, samarbejdsevne, fleksibilitet og tro på egne evner. Hos Firmastewardesserne er der undervisning for det samlede hold i edb, engelsk,

4 køkken, jobsøgning, jobsamtaler, personlig udvikling, notatteknik, telefonkultur, bevægelse, blomsterbinding, farve og stil. Desuden tager kursisterne på virksomhedsbesøg og introduceres til arbejdsmarkedet generelt. Projektet har eksisteret i 8 år og mere end 150 kursister har gennemført forløbet. I perioden fra november 2000 til midt i juli 2002 har 33 kursister været tilknyttet kurset, hvoraf 60 % er gået direkte i arbejde (fast, vikariat, jobtræning, revalidering eller flexjob). Jobsjak butiks- eller rengøringsjobs i private virksomheder Jobsjak er en jobplaceringsopgave, som FO-Århus udfører for Familie og Beskæftigelsesafdelingen i Århus Kommune som en af fire leverandører, der har indgået kontrakt med kommunen. Målet med kontrakterne er, at målgruppen, flygtninge og indvandrere på kontanthjælp eller under revalidering, skal i ordinært arbejde i private virksomheder. Målet for deltagerne er beskæftigelse i ordinære, helst ustøttede jobs, som 50 % af deltagerne også udsluses i. Deltagerne er som udgangspunkt motiverede for at få et arbejde, men enten mangler de arbejdserfaring, har sociale problemer og problemer i forhold til personlig fremtræden, har helbredsmæssige, familiemæssige og personlige eller de kan have svært ved at overholde aftaler. Forløbet tilrettelægges således, at deltagerne tilknyttes et jobsjak med en sjakbajs et arbejdshold, hvor nogle få medarbejdere arbejder sammen under ledelse af bajsen. Sjakkene arbejder primært inden for rammerne af FO-Århus, hvor der bl.a. er rengøringssjak, pedelsjak og kontorsjak. Desuden er der indledt et samarbejde om oprettelse af jobsjak i eksterne virksomheder inden for detailhandel og rengøring. Gennem arbejdet i sjakket kommer deltagerne op i tempo, får korpsånd, påtager sig ansvar og tager arbejdsmæssige, kulturelle og personlige udfordringer op. Deltagerne tager således i stigende grad ansvar for eget liv. Undervisning på klassebasis er taget helt af bordet i dette projekt, da det er vigtigere, at deltagerne bliver afklarede i forhold til deres sprogkundskaber, motivation og helbred. Arbejdet i sjakket er grundlaget for jobplacering i en privat virksomhed. Den jobsøgende bliver i sit sjak, indtil der er fundet et ordinært job eller alternativt en aftale med en arbejdsgiver om et job med tilskud, som munder ud i et ordinært job. Projektet har eksisteret i 1 ½ år og indtil nu er 50 % af deltagerne på de afsluttede forløb udsluset til ordinære, ustøttede jobs, overvejende til små og mellemstore virksomheder. Samarbejdet med virksomhederne bygger på tillid til arbejdet i jobsjak som et godt grundlag for vellykket jobplacering. Journalist Lotte Hemmer har samlet materiale til en rapport om projektet for FO-Århus. Her er hvad en tidligere projektdeltager og hans arbejdsgiver har fortalt til hende: Abdi Isaq, fra Somalia, 22 år. Abdi Isaq ekspederer kunderne i herretøjs- og sportsafdelingen i Kvikly Xtra i Holme. Han er i øjeblikket i en delvist offentligt støttet ansættelse, men er blevet lovet, at han i november i år kan fortsætte i et ustøttet job, altså et helt ordinært ansættelsesforhold. Han startede ved årsskiftet hos Kvikly Ekstra i et arbejdssjak efter aftale mellem FO- Århus og Kvikly Xtras ledelse. Han har altid gerne villet arbejde i butik. Hans forældre og onkel i Baydabu i Somalia havde forretning og han hjalp til som stor dreng. Abdis skolebaggrund er en dansk skole og en afbrudt HG- uddannelse på handelsskolen.

5 Han kommer ikke i lære hos Kvickly, men fortsætter som ufaglært salgsassistent. Han har taget truck-certifikat og har kørekort. Begge dele har han brug for i arbejdet, hvor han også skal kunne arbejde ved en pc, som han registrerer varer på. Arbejdstiden er skiftende nogle dage fra kl , andre fra 7-16 eller Han har tid til at spille basket i fritiden. Grundkonditionen holdes ikke ved lige med cykelture til og fra arbejdet fra lejligheden på Vestre Ringgade. Han tager bussen. Abdi er en blandt mere end 100 medarbejdere hos Kvickly Xtra, hvoraf en del er flygtninge eller indvandrere. Abdis chef, tekstilchef Anne Lisbeth Christoffersen, Kvickly Xtra fortæller: Abdi Isaq har været hos os i en prøveperiode fra januar i år. Han kom med i et arbejdssjak efter aftale mellem FO-Århus og os. Han er rigtig god til dansk og det er en betingelse for, at vi kan bruge ham. Han er serviceminded overfor kunderne. At han kan dansk, er også væsentligt i forhold til kollegerne. Der skal laves aftaler og der skal kommunikeres. Vi har ingen særlige kurser for udlændinge, hvorfor vi forventer, at de kan de basale ting, når de ansøger om job hos os. Vi har en vis kvote for, hvor mange flygtninge/indvandrere, vi kan have ansat i hver forretning. Vi oplever ofte kulturforskelle i arbejdspladsregler, når vi ansætter flygtninge/indvandrere. Det kan være til inspiration med forskellige nationaliteter, men vi har visse basale ting, såsom præcision omkring mødetider og aftaler, og krav til dansk både skriftlige og mundtligt, som vi ikke går på kompromis med. Abdi lever fuldt ud op til vores krav, vi er meget glade for at have ham ansat, slutter hun. Renholdet står op med hønsene Renholdet er et uddannelsesforløb for flygtninge og indvandrere hos FO-Århus. Forløbet varer op til 6 måneder og er rettet mod ansættelse i rengøringsbranchen og mere personlig optimering af den enkelte kursists situation, så hun/han kan fastholde selvforsørgelse på længere sigt. Deltagerne modtager undervisning i rengørings fag og en række almene fag som jobsøgning, læsning af rengøringsplan, moral og etik på arbejdspladsen m.v. Deltagerne skal kunne modtage undervisning på dansk uden tolk, men alligevel har mange af dem meget begrænsede kundskaber i dansk. Målet beskæftigelsesmæssigt er også her ordinær ansættelse. Forhåndskravene til deltagerne omfatter interesse og motivation for at arbejde med rengøring samt mulighed for at overholde krav til mødetider m.v. Og deltagerne skal kunne stå tidligt op. De er mellem 25 og 50 år på kontanthjælp, og har pga. sproglige, sociale og/eller andre begrænsninger haft svært ved at få plads på arbejdsmarkedet eller fastholde en arbejdssituation. I uddannelsesforløbet er arbejdstiden 35 timer pr. uge, og der veksles mellem praktisk arbejde og undervisning. Hver dag indgår 3 timers praktisk rengøring kl Ved projektstart foregår praktikken i oplysningsforbundets regi, men efter 1-2 måneder sluses deltagerne ud i virksomheder i praktik. Kommer der en relevant jobmulighed, afbrydes forløbet og erstattes af arbejde. Derfor er forløbet ikke præcist 6 måneder for alle. På Renholdet får deltagerne en realistisk fornemmelse af de krav der stilles til dem som arbejdstagere, herunder at møde kl hver dag. Der arbejdes systematisk med deltagernes stabilitet, normer og adfærd, praktiske færdigheder, sproglige og boglige færdigheder, som er nødvendige i relation til arbejdet. Projektet har eksisteret i 5 år (i den nuværende form) og mere end 70 deltagere har gennemført forløbet. Årligt gennemføres 2 forløb med 6 14 deltagere. Typisk er 70 % af deltagerne i ustøttet

6 beskæftigelse 3 måneder efter forløbets afslutning. Ministerbesøg I august måned fik Renholdet og FO-Århus besøg af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og socialminister Henriette Kjær, som gerne ville høre mere om projektet. Vi valgte at fokusere på, hvordan og hvorfor projektet har opnået succesfulde resultater. En tidligere deltager, Hassan Omar Hussein, rengøringsassistent hos SRS, og hans chef, Niels Hjertmann Fredriksen, tilsynsførende samme sted, var således også inviteret med. Hassan Omar Hussein: Jeg har fået mange forskellige tilbud om aktivering, men de var spild af tid. Jeg er også gået ind og ud af kurser og praktikforløb. Med hjælp fra min sagsbehandler kom jeg til Renholdet og kom i job efter 3 måneder. Hassans råd til andre udlændinge er: Man skal være aktiv, åben og modtagelig for at skabe tillid og man skal selv være aktiv for at finde et arbejde. Hassan har været i Danmark i 10 år. Efter 1½ år med rengøring på Jægergården fik han en række ansvarsområder bl.a. oplæring af praktikanter. Han kom på efteruddannelse i august 2002 og var meget utålmodig efter at komme tilbage på arbejde igen. Niels Hjertmann Fredriksen: Vi har aldrig været vant til en grundig oplæring, som var nødvendig i Hassans tilfælde, for i starten var det vanskeligt med sproget, men det er kommet hen ad vejen. Arbejde er en god måde at lære dansk på, for når udlændinge bliver tvunget til at tale med danskere, kommer tingene nemmere af sig selv. Der er et godt tillidsforhold mellem Hassan og mig og det har vi også til vores fælles chef. Niels fortalte om et eksempel fra julen 2001, hvor Hassan takkede nej til en invitation til julefrokost pga. Ramadanen. Det er ikke noget problem fortalte jeg ham, fordi julefrokosten starter, når du må spise efter solnedgang og der bliver ikke serveret svinekød. Derfor mødte Hassan op med sine børn iklædt jakkesæt og fine kjoler, og han fik også julekurv ligesom alle de andre. Da Hassan mødte op på arbejde igen, sagde han pænt tak for kurven, men rødvinen fik hans overbo. Hassan har været meget åben og villig til at lære nyt og han er glad for sit arbejde. Vi går efter en person med to arme og to ben, når vi ansætter folk, og at alle møder op hver dag. Hassan måtte sygemeldes en måned på et tidspunkt, fordi han skulle opereres og han kom tilbage tre dage tidligere end aftalt det havde man ikke set en dansker gøre!, slutter Niels. Du kan læse mere på hjemmesiderne: og på denne hjemmeside under punktet: Projekter. Kompost af eget affald Af Erik Stryhn Rasmussen, grøn guide i Århus Nord Hjemmekompostering er en enkel, billig og effektiv måde til at udnytte en stor del af vores affald. Har man mulighed og lyst til at hjemmekompostere er det et godt alternativ til Århus Kommunes forsøg med central indsamling af grønt affald. Målt i vægt er 35 % af vores daglige affald af den organiske type, og har man egen have, og dermed også haveaffald, er hele 45 % af affaldet fra hjemmet grønt affald. Mange komposterer allerede en del af hjemmets affald hjemme i baghaven, men der er primært tale om haveaffald, og kun en lille del af det grønne affald fra køkkenet bliver i dag

7 udnyttet på denne måde. Derfor støtter mange kommuner i dag hjemmekomposteringen med billige eller gratis kompostbeholdere til haveejerne. I Århus kan alle haveejere købe en kompostbeholder hos Århus Kommunale Værker til kun 125 kr. Beholderen kan bestilles på tlf Bland affald fra køkken og have Følger man et par enkle regler er hjemmekompostering ikke så svært og er samtidig et af de steder, hvor man personligt kan få noget ud af sine anstrengelser med genbrug. Selvom % af det grønne affald er vand, der fordamper under komposteringen, ender man alligevel med en pæn portion kompost på liter, som man en gang om året kan fordele i sin have. Kompost er en mellemting mellem spagnum og gødning, som havejorden har rigtig godt af. Komposteringen i den lukkede beholder lykkes bedst, når man blander det våde køkkenaffald med det mere tørre haveaffald. Mindst 1/3 og max. halvdelen bør være haveaffald. Sørg for at blande affaldet godt sammen. Hav eventuelt en dynge haveaffald liggende tæt ved beholderen, så er det nemmere at huske. Det er også vigtigt, at man løbende fodrer sin beholder og bruger den hele året ellers går komposteringen let i stå. Regn med at der går et år inden komposten er færdig til brug i haven. Køkkenaffald altid i lukket beholder Det er op til kommunen at fastsætte regler for hjemmekomposteringen. Det drejer sig især om at undgå at tiltrække rotter, og genere naboerne med ildelugtende kompost. Derfor skal kompostering af det grønne affald fra køkkenet altid foregå i en lukket beholder, og man må ikke komme kød, fisk, sovs, mælkeprodukter eller andet animalsk affald i beholderen. Grønt affald, der er velegnet til kompost: Blade, blomster, brødrester, frugt, grene, græs, grønsager, gødning og strøelse fra mindre kæledyr, hækafklip, kaffegrums inkl. filter, kartoffelskræller, kerner, kornprodukter, kvas, kviste, køkkenruller, nedfaldsfrugter, nøddeskaller, papbakker, pasta, potteplanter, ris, stauderafklip, teblade inkl. filter, æggeskaller. Grønt affald, der ikke må komme i komposten: Fedt, fisk, kød, mælkeprodukter og sovs da dette affald kan lugte og tiltrække rotter. Affald, der ikke hører hjemme i komposten: Aske, gadeopfej, støvsugerposer, behandlet/malet træ. Disse typer affald kan indeholde tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer. Jord og kattegrus, fordi det fylder og ikke omsættes. Undgå store mængder vådt haveaffald. Lad nyslået græs og store bladdynger tørre, inden det kommes i kompostbeholderen. Sæt kompostbeholderen i halvskygge og i læ. Får beholderen sol giver det varme til affaldet og det fremmer omsætningen. For meget varme kan dog tage livet af de nyttige kompostorm, som man med fordel kan tilføre komposten. Kompostorm findes ikke i almindeligt havejord, men kan købes i havecentre, hos Grøn Guide Århus Nord eller fås fra venlige naboer med ormeoverskud i komposten. Fælleskompostering Har man kun en mindre have, eller bor man i lejlighed kan man gå sammen med naboerne om opgaven. Nogle kommuner har særlige regler for fælleskompostering, og typisk skal kommunen give tilladelse, når der er flere end 10 husstande involveret. Spørg kommunen - i Århus kontakter man affaldskontoret på tlf Tjek også

8 boligforeningen og andre som bliver berørt af komposteringen. Æbleopskrift Æblemuffins 250 g hvedemel 100 g sukker 4 tsk. bagepulver ½ tsk. salt 1 tsk. stødt kanel 50 g smeltet smør 2 dl mælk 1 æg 2-3 æbler Drys: 2 spsk. sukker ½ tsk. stødt kanel Tilbehør: muffins forme Bland mel, sukker, bagepulver og krydderier i en skål. Pisk smør, mælk og æg sammen og rør det i de tørre ingredienser. Æblerne skrælles, befries for kernehus og skæres i tern. Vend æbletern i dejen og fordel den i ca. 15 forme. Drys med sukker blandet med kanel og bag kagerne ved 200 grader i ca. 20 min. Aktiviteter Sæsonafslutning i FO en søndag eftermiddag med sang, dans og udstillinger Søndag d. 30. november slår FO-Århus dørene op til aulaen på Sct. Annagade Skole fra kl. 13 til 16, for at vise hvad vores kursister har fået ud af nogle af efterårets kurser. Vi har indbudt en række dygtige korsangere og dansere til at optræde, og kursister fra de kreative fag vil udstille nogle af alle de flotte ting, de har lavet. Vi vil også præsentere jer for de kommende kurser og foredrag for foråret samt servere en lille forfriskning. Der er gratis adgang og alle er velkomne. Arrangementet er aflyst Gymnastik Fra Margit Christophersen i Brabrand har vi modtaget følgende: Jeg vil meget gerne have et billede af Jørgen og Gudrun Kjær samt deres lærer Ole Christiansen med i bladet, da de tre i 25 år har været på det samme hold, så et lille jubilæumsbillede kunne være sjovt. Vi er flere, der har gået i 20 år med Ole som lærer, men med afbrydelser, men Gudrun og

9 Jørgen har ikke svigtet et eneste år. De er endda flyttet til Hørning og kommer stadig for at gøre gymnastik og holder sammenholdet ved lige. Nicolai siger tak til Margit og ønsker tillykke med jubilæet til trekløveret. Generalforsamling i aftenskoleklubben med indledning af Karin Flensborg Vi har i år inviteret Karin Flensborg som optakt til generalforsamlingen i FO s aftenskoleklub til næste år, onsdag d. 25/2 kl Karin Flensborg er ikke kun kendt som skuespiller, f.eks. i rollen som Elins mor i Nils Malmros-filmen Kundskabens træ, men også som seminarielærer, foredragsholder og ikke mindst historiefortæller. Og det er i rollen som det sidste, vi skal opleve hende. Karin Flensborg fortæller om alt muligt med emner fra den nordiske mytologi, folkeeventyr m.m. og hun gør det på en så indlevende og morsom måde, at man bliver helt opslugt som tilhører. Vi glæder os til at høre, hvad Karin Flensborg har på hjerte denne aften. Efter underholdningen fortsætter aftenen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til kurser, foredrag og aktiviteter til FO-Århus' kursusprogram. 3. Valg af 1 repræsentant til FO-Århus' bestyrelse, der sidder i et år ad gangen. Birte Bager, som er den nuværende repræsentant, er på valg. 4. Eventuelt. Enhver, der har været tilmeldt et af FO-Århus' kurser eller foredrag inden for de seneste 5 år, har adgang til generalforsamlingen med stemmeret. Foreningens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner og dette søges bl.a. opnået gennem valg af bestyrelsesmedlem til FO-Århus og gennem påvirkning af samme med hensyn til nye aktiviteter herunder kurser og foredrag inden for FO-Århus' formål Tid og sted: ons. d. 25. februar 2004 kl Norsgade 2-4, 8000 Århus C Der er gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig, men når brandmyndighederne ikke tillader flere i lokalet, må vi lukke dørene. I næste nr. af Nicolai, der udkommer i uge , vil der være en kupon, der skal benyttes som indgangsbillet. Med FVU en i skole på arbejde Af Henriette Corvinius Andersen Hvis bogstaver og ord flyder ud i et, eller tungen slår knuder, er der hjælp at hente for virksomhedsansatte, som kan få voksenundervisning under loven om Forberedende voksenuddannelse (FVU). De tilbydes bl.a. undervisning i dansk en undervisning, som også for nogles vedkommende foregår i løbet af arbejdsdagen på arbejdspladsen. Det er tilfældet hos Århus Kommunes Vej- og kloakvedligeholdelse (V & K), der sagde ja tak til tilbuddet og undervisningen i dansk startede i år 2000 hos dem. De ansatte, som fik

10 tilbud om deltagelse, var alle medarbejdere, som ønskede opkvalificering i læsning og skrivning. Og hos V & K har forløbet været en succes. Virksomheden udpegede en kontaktperson som bindeled mellem underviseren fra FO og de ansatte i virksomheden. Og ved det har man kunnet slå flere fluer med ét smæk: De ansatte kunne henvende sig til en kendt person tæt på, som også kender de ansatte og deres behov godt, og på den måde har underviseren både fået meget motiverede kursister med på holdet og har samtidigt kunnet koncentrere sig fuldt ud om det faglige. I tidens løb har der været kursister nok til at udvide undervisningen til flere hold og til også at oprette et hold udelukkende for ordblinde. Således har der i dette forår været to FVUhold med 6 og 11 kursister plus 6 deltagere på holdet for ordblinde. Desuden har der været 3 på venteliste. Deltagerne får tilbudt 6 timers undervisning om ugen i et forløb på 10 uger. På de 60 timer når man meget. Undervisningen indeholder alt lige fra udtaleregler til højtlæsning, så man starter altså ved begyndelsen, så at sige, og udbyttet har været stort for deltagerne. I evalueringen af kurserne sagde de ting som: Det giver mere selvtillid og mere lyst til arbejdet, Det er alle tiders med et hold hvor alle har det samme problem, Man er mere afslappet i det daglige, Jeg er begyndt at læse krimier, Man læser noget mere og skriver noget mere både på arbejde og privat samt Arbejdssedler udfyldes nemmere nu end før. Men en fællesudtalelse fra to deltagere rammer ret præcist noget af det, næsten alle deltagere var inde på i deres evalueringer: Vores forventninger til dette kursus var ikke alt for store da vi i mange år har kæmpet med at stave. Men den der ikke vover noget, kommer ikke videre her i livet. Så vi meldte os til danskkurset. Og vi føler at vi er blevet meget bedre til dansk og ser frem til flere kurser. Det er utroligt, hvad læsning kan føre til. Vi håber, de får ønsket om flere kurser opfyldt, så de kan komme endnu videre i livet. Fakta FVU undervisningen består af 4 trin. De forskellige trin afsluttes med en eksamen, men det er ikke et krav at tage prøven, da den ikke er kompetencegivende - den tæller altså ikke. Undervisningen bliver udbudt til alle, også evt. ansatte med indvandrerbaggrund. Ordblinde- undervisningen hos V & K foregår som specialundervisning og hører ikke under FVU.

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

Gode råd og vejledning om kompost.

Gode råd og vejledning om kompost. Kompost Gode råd og vejledning om kompost. Hvad er kompost? Kompostering er en helt naturlig proces, der sker i naturen hele tiden. Alt organisk materiale bliver efterhånden omdannet til muld. Organisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det.

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. Alt affald er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. 2 ENDNU MERE GENBRUG I dag afleverer vi i Slagelse

Læs mere

Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ

Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ Tøm ofte spanden med det grønne køkken affald, så undgår du lugt i køkkenet. Kompostering er nemt! Genbrug det grønne køkken affald Hjemmekompostering giver mere plads

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft.

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft. 27. november 2008 Af Jes Vilhelmsen (tlf. 3355 7721) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) MYTER OG REALITETER OM UBESATTE STILLINGER Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af rekrutteringsproblemerne på

Læs mere

FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN

FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN Her kan du få en masse gode ideer af Økobanden til hvordan du kan gøre din fødselsdag sund, sjov og økologisk. BEMÆRK: Fødselsdagsopskrifterne er til 10 børn. MENU 1 Æbleorm af

Læs mere

Ny af dit køkkenaffald

Ny af dit køkkenaffald Ny sortering af dit køkkenaffald Beholder med sort låg er til restaffald, beholder med grønt låg er til bioaffald. Kære borger I løbet af 2012 skal alle husstande i den tidligere Ledøje Smørum Kommune

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence!

Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! EFTERÅRSFERIE PÅ HASLEV MUSEUM 12-18. oktober 2015 Gamle lege, knipling og papirfoldning for børnene - og så er der Peberkagehuskonkurrence! GRATIS ADGANG Se mere inde i folderen PROGRAM FOR HASLEV MUSEUMS

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Dialogguide og handlingsplan. Hjælpeværktøj til BIP-redskabet

Dialogguide og handlingsplan. Hjælpeværktøj til BIP-redskabet Dialogguide og handlingsplan Hjælpeværktøj til BIP-redskabet Indledning til samtalen Formålet med vores samtale i dag Vi skal i dag se på, hvad der er sket siden sidst, vi talte sammen og se på, hvad der

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 1.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 45 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Tillykke med din nye kanin

Tillykke med din nye kanin Tillykke med din nye kanin Afkomsattest Født: Køn: Farve: Race: Opdrættet hos Opdrætters navn Højre øre Venstre øre Registreret Solgt d. Købers navn: Fuldmagt Garanti Far Farfar Farfars far Farfars mor

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

STU. Jobafklaring (STU) Aabenraa. Elevens navn CPR. 1. STU-uddannelsessted og periode. 2. STU-uddannelsessted og periode

STU. Jobafklaring (STU) Aabenraa. Elevens navn CPR. 1. STU-uddannelsessted og periode. 2. STU-uddannelsessted og periode Jobafklaring (STU) CPR 1. STU-uddannelsessted og periode 2. STU-uddannelsessted og periode 3. STU-uddannelsessted og periode 1. praktiksted og periode 2. praktiksted og periode 3. praktiksted og periode

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

FORSLAG TIL HVAD MAN KAN TAGE MED OG DELE UD I VUGGE STUE OG BØRNEHAVE I FORBINDELSE MED FØDSELSDAGE O.LIGN.

FORSLAG TIL HVAD MAN KAN TAGE MED OG DELE UD I VUGGE STUE OG BØRNEHAVE I FORBINDELSE MED FØDSELSDAGE O.LIGN. FORSLAG TIL HVAD MAN KAN TAGE MED OG DELE UD I VUGGE STUE OG BØRNEHAVE I FORBINDELSE MED FØDSELSDAGE O.LIGN. ÆBLEPANDEKAGER CA. 8 PANDEKAGER 3 ÆG 3 DL. MÆLK 2 DL. BOGHVEDEMEL 1 REVET ÆBLE 2 NIP SALT 1

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ Ny affaldsordning fra 1. oktober 2016 HVER FOR SIG HVER SIN VEJ BIOAFFALD RESTAFFALD NY BEHOLDER med 2 rum til dit affald Du får snart en ny affaldsbeholder med 2 rum. Fremover skal du nemlig sortere dit

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Til bryllupsmesse i klubben Søndergaard OBS! OBS! OBS! OBS! LUKKET fredag 28. marts

Til bryllupsmesse i klubben Søndergaard OBS! OBS! OBS! OBS! LUKKET fredag 28. marts Månedens konkurrence I løbet af den sidste måneds tid er der sket en del udskiftning blandt de voksne i klubben. Én er stoppet i praktik, én er stoppet som barselsvikar og tre er startet i hver sit praktikforløb.

Læs mere

Inviter klimaet med på middag

Inviter klimaet med på middag Inviter klimaet med på middag TEKNIK OG MILJØ Inviter klimaet med på middag Tænk på klimaet, når du planlægger og køber ind til aftensmaden Spis mindre kød Tag en dag om ugen uden kød og spar miljøet for

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere

Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere Interviews med frivillige og kommunale medarbejdere To frivillige og to medarbejdere tre historier om samarbejdet mellem frivillige og kommunale medarbejdere i Rudersdal Kommune. Kom med på besøg hos det

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere