Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse"

Transkript

1 Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse /version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af GVU-elever... 1 Trin 1: Opret elev på A581 Elev på ÅU/AMU... 2 Trin 2: Holdplacering på A702 Holdplacering-ÅU... 3 Trin 3: Rediger tilstede-timer og fraværstimer... 7 Afslutning af GVU-uddannelsen... 8 Afgangsmelding... 8 Bevis... 8 Tilskud... 9 Centrale begreber... 9 Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter en GVU-elev i EASY-A og får eleven holdplaceret på et eller flere ÅU-hold med samlefag og evt. andre hold (hvor der også kan være holdplaceret fuldtidselever) til selve undervisningen og karakterregistreringen. Hvis du placerer flere elever på samme hold, skal de have samme varighed, da du ikke kan ændre varigheden på den enkelte elev. Det er nu blevet muligt at tilpasse en enkelt elevs tilstededage og registrere tilstedeværelse og fravær på GVU-samlefagene. Det er derfor ikke længere et krav, at GVUeleven skal holdplaceres på flere hold af hensyn til overførslen til efteruddannelse.dk, årselevindberetningen eller selve undervisningen. Denne vejledning erstatter de afsnit i vejledningen GVU-elever (af ), der handler om oprettelse og holdplacering af GVU-elever, samt afslutning af GVUuddannelsen. Oprettelse af GVU-elever Oprettelse af GVU-elever består af følgende trin: 1. Opret elev på A581Elev på ÅU/AMU 2. Holdplacering på A702 Holdplacering-ÅU 3. Redigering af tilstede-timer og fraværstimer på A702d Tilstededage 1

2 Trin 1: Opret elev på A581 Elev på ÅU/AMU En GVU-elev oprettes som Åben Uddannelses-elev i vinduet A581 Elev på ÅU/AMU ved at angive en af uddannelserne 3514 (merkantil), 3569 (teknisk), 3004 eller 3005 (de to sidste vedrører SOSU). Samtidig udfyldes de felter, der specifikt vedrører GVUelever. Blokken CPR-nr. og navn Felt CPR-nr. Bemærkning Undersøg først om eleven allerede findes i EASY-A ved at fremsøge eleven på CPR-nr: Fremsøg elev: F7 + indtast CPR-nr. + F8. Hvis eleven allerede findes: Gå til feltet Uddannelse. Hvis eleven ikke findes: Annuller søgningen. Tast CPR.nr. igen og tryk på knappen CPR-opdatering. Gå derefter videre til feltet Uddannelse. 2

3 Blokken Alternativ adresse Alternativ adresse Ønsker eleven post fremsendt til anden adresse end folkeregisteradressen kan du registrere det her. Perioden for denne alternative adresse bør registres med både fra og til-dato. Blokken Uddannelser Udd. Tast en af disse uddannelser: 3514, 3569, 3004, Ver. Indskrivningsform Indmeldelsesdato ÅE-rekvirent Feltet udfyldes af systemet med nyeste version. I feltet skal du skrive GVU. Feltet udfyldes af systemet med dags dato. Du skal rette datoen, hvis eleven holdplaceres med en startdato før dags dato. Indmeldelsesdatoen skal være før eller lig med holdplaceringsdatoen. Feltet udfyldes automatisk med UVM af systemet. Du skal rette til korrekt ÅE-rekvirent, hvis Jobcenter/Kommune skal betale for eleven. Elev Afd. Du skal vælge en elevafdeling fra værdilisten F9. Elevplan elev GVU udd. GVU ver. GVU spec. Her skal du skrive J for at få eleven overført til Elevplan. Her angiver du den fuldtidsuddannelse, eleven skal have uddannelsesbevis for. Uddannelsen skal fremgå af GVU-planen og kan vælges fra værdilisten F9. Her angiver du den nyeste version. Er automatisk udfyldt af systemet, hvis du har brugt værdilisten i feltet GVU udd. Her angiver du det speciale, som fremgår af elevens GVU-plan. Kan vælges fra værdilisten F9. Du kan tilknytte kontaktlærer til GVU-eleven i vinduet B294 Kontaktlærertilknytning eller i vinduet B304 Person med kontaktlærere. Trin 2: Holdplacering på A702 Holdplacering-ÅU Du skal bruge vinduet A702 Holdplacering - ÅU til alle holdplaceringer på din GVUelev. 3

4 Har skolen kompetenceafklaret eleven skal eleven holdplaceres på ét hold med faget (kompetenceafklarende forløb) med den varighed kompetenceafklaringen varede. Du skal holdplacere eleven ud fra GVU-planens indhold: Skal eleven gennemføre fag som henføres til merkantile uddannelser, skal den samlede varighed af disse fag registreres på faget Læs nærmere i afsnittet Centrale Begreber. Skal eleven gennemføre fag som henføres til tekniske uddannelser, skal den samlede varighed af disse fag registreres på faget Alle fag der ikke kan henføres til merkantile uddannelser registreres på Selve undervisningen og karakterregistreringen skal ske på de fag, eleven skal have registreret karakterer på og dermed indgå i elevens uddannelsesbevis. GVU-eleven kan godt holdplaceres på hold, hvor der er holdplaceret almindelige fuldtidselever i forvejen. På kan du finde en vejledning, der omhandler de generelle forhold for GVU-elever. I det følgende gennemgås de felter, du skal udfylde på holdplaceringsvinduet A702 Holdplacering - ÅU Blokken Hold Aktivitet Fremsøg det hold, som du vil holdplacere eleven på. 4

5 Blokken Elever på dette hold CPR-nr. Her taster du elevens CPR-nr. eller du kan søge eleven frem på en liste (F9). Udd. Her angiver du elevens ÅU-uddannelsesnr. (3514, 3569, 3004, 3005). Har du fremsøgt eleven fra listen i CPR-nr. feltet, er Udd. automatisk udfyldt. Startdato Slutdato Rate Betaler Udfyldes automatisk af systemet med holdets startdato. Kan rettes. Udfyldes automatisk af systemet med holdets slutdato. Kan rettes. Udfyldes automatisk af systemet med 1. Kan rettes, hvis deltagerbetaling bliver opkrævet i flere rater. Her skriver du GVU. Kan også vælges fra værdilisten (F9). Hvis Jobcenter/kommune er betaler, skal du rette Betaler til L. ÅE-rekvirent Feltet udfyldes automatisk af systemet med UVM. Du skal rette dette, hvis Jobcenter/Kommune skal betale for eleven. ÅE-rekvirent = SJ6L, hvis eleven er ledig og under 6-ugers selvvalgt uddannelse ÅE-rekvirent = relevant kommune/jobcenter, hvis eleven er ledig og ikke er under 6-ugers selvvalgt uddannelse. Tilmeldingstype Tilmeldingstype vælges fra værdilisten (F9). Tilmeldingstypen skal være MEDARBEJDER eller VIRKSOMHED, hvis eleven har en arbejdsgiver, som skal søge VEU-godtgørelse. Tilmeldingstypen skal være LEDIG, hvis eleven er ledig Arbejdssted-CVRnr. Løbe-nr. Du skal udfylde feltet, hvis eleven har en arbejdsgiver, som skal søge VEU-godtgørelse. Dette gælder kun holdene med 0098Xfagene. Du skal udfylde feltet med det løbenr. elevens arbejdsplads/afdeling er oprettet med i EASY. Du kan bruge F9 i feltet Arbejdssted-CVR.nr. til at åbne vinduet B609 Værdiliste for lærested. Her taster du arbejdsstedets 5

6 CVR-nr. og kan derved finde den korrekte adresse og løbenr. Betaler CVR-nr. Elever med ÅE-rekvirent = UVM skal ikke opkræves, derfor skal feltet ikke udfyldes for disse elever. Dette felt kan du udfylde med Jobcenter/kommunes CVR-nr., når de skal betale for en ledig GVU-elev. Alternativt kan du anvende debtitortype N på A424 Opkrævninger for aktivitetsplacering. Løbenr. EAN-nr. Du skal udfylde feltet med det løbenr. jobcenterets/kommunens CVR-nr. er oprettet med i EASY-A. Du kan bruge F9 i feltet 'Betaler-CVR-nr.. til at åbne vinduet B609 Værdiliste for lærested. Her taster du Betaler CVR-nr. og kan derved finde den korrekte adresse, evt. kontaktperson og løbenr. Når du bruger værdilisten i feltet Betaler CVR-nr., vil du kunne vælge det relevante EAN-nr. Er der flere EAN-numre, kan de søges via værdilisten (F9). Blokken Efteruddannelse.dk oplysninger Information sendes til mv. Kunde person ref. Kunde ordre nr. Hvis du ønsker at anvende brevgenerering på skolens sider på EfterUddannelse.dk, skal du udfylde de relevante felter. Se vejledning på AdmSys om brevgenerering: Jobcenter/Kommunen ønsker ofte denne oplysning på fakturaen. Udfylder du dette felt kommer det med på fakturaen. Jobcenter/Kommunen ønsker ofte en reference på fakturaen. Udfylder du dette felt kommer det med på fakturaen. Bemærk Der kan ikke søges om VEU-godtgørelse, hvis: GVU-eleven er ledig hvis eleven tilmelder sig som privatperson hvis der mangler Arbejdssted-CVR-nr. 6

7 Når holdplaceringen er gemt, åbner du A702a Skolefag for eleven på holdet ÅU ved hjælp af F2 og tilretter de enkelte fag, eleven skal knyttes til Skolefag, Niv. og Type TMK Er der fag, som GVU-eleven ikke skal arve fra holdet, sletter du dem her brug F6 (slet linie). TMK er overført fra holdplaceringen og skal ikke rettes. Betalingsstatus Sørg for, at faget har Betalingsstatus = 5. For de øvrige 0098X-fag skal betalingsstatus være 3. På alle andre fag på GVU-elevens holdplaceringer skal betalingsstatus ikke rettes. Betalingsstatus er som udgangspunkt oprettet med 6. Trin 3: Rediger tilstede-timer og fraværstimer Når eleven er holdplaceret skal tilstededagene for hvert enkelt samlefag tilrettes. Der oprettes kun tilstededage på samlefag, da det kun er disse, som vises i elevens digitale ansøgning om VEU-godtgørelse. Det gør du på vinduet A702d Tilstededage, som du åbner fra A702 Holdplacering-ÅU. Højreklik og vælg A702a Skolefag for eleven på holdet-åu, højreklik på det pågældende fag og vælg Tilstededage A702d. 7

8 Tilstede timer Tilstede timer udfyldes med det antal, som er angivet på holdet i A326 og/eller på Skolefag på hold i A335. Du skal rette timetallet til 0 de dage, hvor der ikke er undervisning, samt tilrette timetallet de dage, hvor der ikke er undervisning hele dagen. Fraværstimer Når undervisningen er gennemført, skal du udfylde feltet med det antal timer, eleven har været fraværende den enkelte dag. De dage, eleven har været til stede uden fravær, udfylder du med 0,00. Fraværet overføres til A-kassens side og til virksomhedens side på Efteruddannelse.dk. Fraværsårsag Har eleven været fraværende, skal du angive en årsag til elevens fravær. Du kan bruge værdilisten, som du finder med F9. Afslutning af GVU-uddannelsen Afgangsmelding Når GVU-eleven har afsluttet sin uddannelse, og du har udskrevet et bevis, skal du huske at afgangsmelde eleven. Afgangsmelding sker tidligst med datoen efter seneste holdplacering. Afgangsmelding skal være registreret senest 6 år efter planens udarbejdelse. Bevis Når GVU-eleven har gennemført sin uddannelse i henhold til den fastsatte personlige 8

9 uddannelsesplan/gvu-plan herunder bestået eventuelle afsluttende prøver skal der udstedes bevis. Du kan bruge Uddatas udskrifter: U123 Tjekjob-GVU-skolebevis, U124 Skolebevis GVU-elever, U208 Dokumentation GVU-elever U911 Uddannelsesbevis, handel og kontor. samt EASY-A udskrifterne: R049 Udskrivning af bevis for enkeltfag B583 AMU-bevis Tilskud Skolen kan få tilskud for at gennemføre afsluttende prøver for GVU-elever på de tekniske uddannelser (svendeprøver). Skolen kan kun hente disse tilskud, hvis der er tale om en ægte svendeprøve. Uddannelserne kan findes i IEU-instruksen på Undervisningsministeriets hjemmeside. Tilskuddene indberettes som varighedsuafhængige tilskud. Bemærk, at de varighedsuafhængige tilskud til GVU-skuemester (SKUME) og GVU-lokaleleje (LOKLE) sker på faget 00986, og at de kun kan indberettes sammen med CØSA-formålet De varighedsuafhængige tilskud oprettes i EASY-A i vinduet B790 Varighedsuafh. tilskud ÅU og AMU. Bemærk, at GVU-elever ikke udløser færdiggørelsestaxameter (FÆRTA). Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse Betalingsstatus Betalingsstatus er et udtryk for dels om eleven skal betale deltagerbetaling, dels om deltagerbetalingen er betalt. Betalingsstatus kan antage følgende værdier: 0. Ikke relevant for deltagerbetaling 1. Eleven har betalt 2. Eleven er ledig dagpengeberettiget med ret til uddannelse efter eget valg 3. Eleven deltager som led i GVU-uddannelsesplan 5. Eleven deltager som led i Individuelt Kompetence Afkla- 9

10 ringsforløb (IKA) 6. Eleven har ikke betalt EfterUddannelse.dk EfterUddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU-kurser og GVU-hold. På portalen kan virksomheder og kursister/elever finde kurser, foretage tilmeldinger, ansøge digitalt om VEU-godtgørelse og befordringstilskud samt få overblik over kursusaktiviteter og status for ansøgninger. Portalen bruges også af de uddannelsessteder, som udbyder kurserne samt af a-kasserne, som administrerer VEUansøgningerne. (https://www.efteruddannelse.dk) GVU Grunduddannelse for Voksne (GVU) giver voksne over 25 år mulighed for - ved at kombinere erhvervserfaring med konkrete kurser - at gennemføre en uddannelse på faglært niveau. Læs mere om GVU på Undervisningsministeriets hjemmeside og i Undervisningsministeriets instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse. GVU-elev i EASY-A Indberetningsprincip Selv om en GVU-elev er en elev, der er i gang med en fuldtidsuddannelse, administreres GVU-eleven i EASY-A som ÅU-elever (og AMU-elever, hvis eleven følger fag knyttet til en Fælles Kompetence Beskrivelse), idet GVU-elevens tilskud beregnes som ÅU/AMU-elevers, dvs. baseret på den samlede varighed af de fag eleven følger. Indberetningsprincippet - bevirker, at holdet medtages i ÅU-årselevindberetningen. Holdets tælledato fastsættes automatisk ud fra holdets startdato. Antallet af tælledatoer på holdet fastsættes automatisk ud fra holdets slutdato. På et kalenderår er der 4 tælledatoer og 4 indberetningskvartaler. Særlige GVU-fag Der er udmeldt nogle specielle fag til registrering og indberetning af bidrag for GVU-elever: kompetenceafklarende forløb praktisk faglige forløb GVU, merkantil GVU merkantile fag GVU tekniske fag 10

11 00987 praktisk faglige forløb, teknisk GVU-plan indrapporteres under 00985/00986 og GVUlokaleleje samt GVU-skuemester indrapporteres under Teknisk eller merkantilt fag? Jf. IEU-instruksens afsnit om indberetning af GVU (version ) skal fagkode skal altid anvendes ved grundfag, som er fælles med de merkantile uddannelser. Du kan afgøre om et fag er merkantilt ved at slå det op på A889 UVM-fag, oversigt. Findes faget på uddannelse 1036 Merkantil, så skal dette fags varighed registreres på GVU Merkantile fag. Hvis faget ikke findes på uddannelse 1036, skal varigheden registreres på GVU Tekniske fag. Husk altid at holde dig orienteret i IEU-instruksen om de gældende regler! Tælledato Angiver, hvilken dato der opgøres årselever på holdet. Uddannelsesguiden.dk På UddannelsesGuiden - ug.dk - findes information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. (http://www.ug.dk/servicemenu/omuddannelsesguiden.aspx ) Uddannelsesplan/GVU-plan En GVU-elev skal have en uddannelsesplan/gvu-plan. Af uddannelsesplanen/gvu-planen fremgår det, hvilke fag eleven skal følge for at bestå uddannelsen. VEU-godtgørelse VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. (http://www.veug.dk/borger/veu-godtgoerelse) 11

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere