Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5. Læs brugervejledningen inden produktet anvendes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5. Læs brugervejledningen inden produktet anvendes"

Transkript

1 Brugsanvisning for ES AWH9-V5 AWH11-V5 Læs brugervejledningen inden produktet anvendes DK

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Garantivilkår 4 Generel information 5 Komponenter 6 Drift 8 Installationstyper 10 Anlægs komponenter 14 Koblings skema 16 Montering 17 Servicehæfte 24 Med forbehold for trykfejl og ændringer i konstruktion, betjening som er tilføjet efter denne manual er skrevet R

3 GARANTIVILKÅR Kære kunde Generelle vilkår Vi lykønsker dig med valget af en E S Energy Save luft-/vand varmepumpe Varmepumpen vil reducere dine opvarmnings udgifter og skabe et behagligt indeklima året rundt. Varmepumpen er konstrueret efter de nyeste teknologi er for optimal funktion, livslængde og komfort. Garantivilkår Tilslutningerne med flare koblinger skal udføres af KMO godkendt kølefirma. Tilslutning til det vandbårne system skal udføres af en fagligt kompetent person, som kan garantere for korrekt tilslutning. For at garantien skal gælde kræves at der kan fremvises faktura fra godkendt kølefirma. På dette produkt har du som privatperson 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationretten omfatter fabrikationsfejl. Ved garanti- eller reklamations krav kræves fremvisning af købs kvitering samt dokumentation for korrekt montering og anvendelse i henhold til denne manual. Raska Teknik er Energysave s repræsentant i danmark, og vurderer som sådan garant i og reklamationer Fejl som er dækket af reklamationsretten, vurderes af Energysave som afvigende fra normal standard. Fejl eller brud som er opstået ved unormal påvirkning såvel mekanisk som Miljø mæssigt, er ikke dækket af reklamationretten. Energy Save har ikke ansvar for fejl som beror på unormale eller varierende vandkvalitet f.eks. Kalkholdigt eller aggressivt vand elektriska spændings variationer eller andre elektriske påvirkninger. Energy Save har heller ikke anvar for fejl hvis installations- og/eller tilslutnings anvisningerne ikke er fulgt. Ved modtagelsen af produktet skal dette nøje undersøges. Konstateres der fejl skal der klages over dette inden produktet anvendes. I øvrigt skal fejl meldes omgående. Energy Save har intet ansvar for såkaldte indirekte skader det vil sige skade på anden ejendom end produkt ejerens, personskade eller tab på grund af driftstop såsom omsætnings tab eller andre tab eller skader på grund af driftsstop eller lignende. Energy Saves ansvar omfatter heller ikke erstatning for eventuelt forøget energi forbrug i forbindelse med anvendelse af produktet, uanset årsag til dette. AWH9 og AWH11-V5 skal udstyres med lukke haner og unioner for eventuel reparation og der skal monteres smudsamler ved indløb til indedel. Ved garanti- eller reklamation kræves forevisning af købsfaktura, service dokumentation, samt dokumentation for at produktet er anvendt og monteret i overenstemmelse med informationen som er givet i brugervejledningen- og monteringsanvisningen. Øvrige vilkår Service og service intervaller Service skal udføres regelmæssigt minst 1 gang årligt Dansk lovgivning. Første service skal udføres indenfor det første år efter installation og start af anlægget. Vær opmærksom på at ved manglende service bortfalder garanti og reklamationretten. Brug service hæftet i denne manual, og husk kølefirma KMO nummer skal angives ved hvert service besøg og ved reklamation. Ved garanti- eller reklamations krav skal du kunna fremvise faktura eller dokumentation på at en fagmand har udført tilslutningen til husets varmesystem og vandforsyning. Alle henvendelser skal foregå via din forhandler af E S produktet.

4 GENEREL INFORMATION Vigtigt inden installation Tilslutning til det vandbårne system skal udføres af fagmand. Kølerørene skal monteres af KMO registeret kølefirma, og må ikke efterfølgende bøjes eller ændres på nogen måde. Tilslut ikke forsynings spænding til anlæg inden alle rørtilsutninger og kabel forbindelser er udført. Enhederne er tunge og der kan forekomme skarpe kanter, brug derfor handsker ved flytning og opstilling af enhederne, brug korrekt løfteteknik. Læs hele brugsanvisningen inden monteringen påbegyndes. Vær opmærksom på at alle henvendelser til Energysaves danske repræsentant RASKA-TEKNIK vil blive afvist hvis ikke montagen er udført af KMO godkendt montør og der skal foreligge faktura fra denne. IFC koblingerne skal efterkontrolleres spørg din KMO godkendte montør, Kontroller at indel og udedel har samme model betegnelse. RESPEKT FOR EL! Nyinstallationer og udbygning af eksisterende anlæg skal altid udføres af autoriseret el installatør. Fejl i husets elinstallationer kan udgøre alvorlig risiko for mennesker og dyr samt bevirke brandfare Vigtig information Varmepumpen anvender kølemiddel af miljø rigtig type som hedder R410A som er det kølemiddel som har et af de højeste energieffektivitetsværdier som findes. Anlæggene er inverterstyrede, hvilket betyder at kompressor er frekvensstyret, dette resulterer bedret virkningsgrad. Systemet overvåger hele tiden varmebehovet og omgivelserne for at være så energieffektivt som muligt. Kontrollsystemet med mikroprocessor indeholder en vel afprøvet og udviklet software som optimerer og styrer driften, optimalt uanset forholdene. Speciella vibrationsdæmpere og bøsninger gør at anlægget kan arbejde meget lydsvagt både hvad gælder udedelen og indedelen Indikatorer som viser maskinens status gør det enkelt at overvåge systemet. Softstartsfunktion med lavt strømforbrug ved hver kompressorstart. Auto-restart funktionen gør at anlægget husker sine tidiligere instillningar selv efter en strømafbrydelse. Anlægget skal tilsluttes til jord eluttag (230V / 50Hz, 16A ) med HFI/HPFI. Forvarmere og varmesnøre er monterede i udedelen for drift i lave udetemperaturer. Dette hjælper inverter med at holde temperaturen i udedelen, hvilket minsker slitage og øger livslængden for kompressor og er nødvendige for afrinningen. Funktionerne styres elektronisk og baseres på ude temperaturen. Intelligent afrimningsssystem kontrollerer udetemperaturen og tilpasser afrimningsintervallet efter dette for en optimeret drift. Programmer time-on og time-off funktion muliggør tidsstyret kontrol af systemet. Nano belagte luminiumfinner på udedelen gør at afrimningen går hurtigere og reducerer risikoen for korrosion. Varmevekseleren er konstrueret iude fra den nyeste varmepumpeteknik. Ved at øge overfladen på rørene øges effektiviteten på varme ydelsen. Sørg for at dimensionere din varmepumpe korrekt, dit varmebehov må ikke overstige varmepumpens maksimale ydelse. Varmepumper henter energi fra udeluften og effekten minskes når temperaturen ude falder, det er derfor et must at have tillskudsenergi fra det eksisterende varmesystem når det blir rigtig koldt ude, minimum el sluplering i en form, spørg din forhandler. Maximal vandtemperatur er 50 grader C, rekommenderet maximal driftstemperatur er 45 grader C. Det er vigtigt at huske at en varmepumpe ikke kan sammenlignes med olie eller gas fyr. Noter at pumpen i normal drift klarar at hæve vandtemperaturen fra2 till 5 grader pr. Gennemløb, hvilket betyder at varmepumpen ikke kan monteres i systemet som en kedel, men skal shuntes på kredsløbet i huset. Forkert tilslutning til det eksisterende system vil gøre dit anlæg mindre økonomisk. Varmepumpen skal altid være tilsluttet forsynings spændingen, afbrydelse må kun ske på betjenings panelet hvis varmepumpen ikke er tilsluttet forsynings spændingen konstant kan kompressoren ødelægges ved kold start. garantien bortfalder hvis varmepumpen styres ved afbrydelse af forsyningen.

5 KOMPONENTER Betjeningspanel Symbol Forklaring Symbol Forklaring Køl Varme Vandvarmning Defrostning Knaplås Instillninger Indstil vandtemp. Indstil stue temperatur Udetemperatur Temperatur Tiimer drift Kompressorhastighed lav Kompressorhastighed medium Kompressorhastighed høj On/off knapp Driftsinstillning Knap for højere værdi Knap for lavere værdi Bekræft Aktivere timer drift UR

6 DRIFT 1. Tryk for at starte anlægget. eller visas i display. Tryk igen for at slukke anlægget. 2. Hvis du nogensinde får behov for ekstra afrimning kan du gøre dette: sluk som vist ovenfor, vent 3 minutter afbryd forsyningsspændingen, vent 3 minutter og tilslut igen, tænd som vist herover, varmepumpen vil da udføre en afrimning i løbet af 10 minutter. 3. I køle- eller varmefunktionen tryk for at hæve eller sænke temperaturen. For hvert tryk hæves eller sænkes temperaturen med 1ºC. I ur funktionen justeras tiden ved at trykke til korrekt klokkeslet er indstillet. 4. Tryk på knappen for at vælge driftinstillning. For hvert tryk ændras driftinstillning i følgende rækkefølge: Køling, varme & vandopvarmning. I programmet er standardtemperaturen i køle og varmedrift sat til 25ºC, vid vadnopvarmning er temperaturen sat till 42ºC. 5. Når varmepumpen er i drift og instillingerne er valgt, tryk og hold knappen inde i 5 sekunder. Alle knapper bliver da låst og visas i display. For at låse op tryk og holdl den inde i 5 sekunder. 6. Når anlægget er låst op og strømmen fortsat er tilsluttet kan 2 parametre ændres. Tryk for at vælge parameter. Tryk for at aktivere parameterninstilling for respektive parameter. Tryk for at stille værdien. Tryk for at bekræfte instillningen. Ved 10 sekunders inaktivitet går anlægget ud af parameterinstillning. - Parameterinstilling 1 tid - Parameterinstilling 2 ej i bruk - Parameterinstillning 3 antal sekunder bakg grundsbelysningen lyser ( 0 30 sek )

7 DRIFT Tid ur Natsænkning 7. Når strømmen er tilsluttet men enheden er slukket, tryk for at indstille parameterrne. Tryk for at aktivere parameterinstillingen når aktuelt parameter blinker. Værdierne stilles ind ved at anvende -knapperne. For at gemme instillingerna tryk igen.hvis du ikke trykker bliver ændringerne ikke gemt og programmet går automatisk ud af parameterinstillingerne efter 10 sekunder. 8. For at aktivere tidsinstillet drift tryk på. Figuren vises derefter i display og begynder at blinke. Tryk for at indstille timer og tryk for at indstille minuter.uret visar 24 timer tid. Tryk for at gemme tidpunktet for start ogindstil derefter tiden for afbrydelse når begunder at blinke. Tidpunktet stilles ved at anvende pilknappen, og tryk for at bekræfte og gå ud af tidsinstillingen drift når vises i display. Tidsinstillingen er repeterende og tænding og slukning sker indtil funktionen tyages fra For at tage tidsinstillet drift fra tryk til forsvinder fra dislplay. 9. Indstil temperatur. Varmepumpen kan styras efter fast fremledningstemperatur eller via en rumstermostat. Instillingen stilles, når maskinen er i drift, ved at holde knappen intrykket for at vælge styring på vandtemperatur eller rumstermostat. Når lyser i display styres pumpen efter vandtemperatur. For at ændre til styring efter rumstermostat holdl knappen indtrykket til slukker.

8 INSTALLATIONSTYPE 1 udedel indedel Koldvand ind Varmvand ud Eksisterende kedel eller VV-tank expansionsbeholder udluftning Konstant tryksventil filter Du kan koble til en dedikeret varmvandtank eller til din eksisterende kedel og dermed hente varmvand som er opvarmet af dit anlæg. retur gulvvarme fremledning

9 INSTALLATIONSTYPE 2 udedel indedel elcassette Expansions beholder udluftningsventil Konstantryks ventil filter Du kan anvende en elcassette for at hæve vandtemperaturen, og dermed kan du både have radiatorer og konvektorer på samme system. retur gulvvarme frremledning radiatorer konvektorer

10 INSTALLATIONSTYPE 3 med shunt udedel indedel koldtvand ind varmvand ud Eksisterende varmekilde expansionsbeholderud luftningsventil Shuntventil filter Du kan koble en dedikeret varmvandstank til dit eksisterende luft/vandanlæg og dermed hente varmt brugsvand som er opvarmet af dit anlæg. retur gulvvarme fremledning

11 INSTALLATIONSTYPE 4 Via teknik/multitank Simplificeret installations diagram med varmvandsløsning. 2x60 liter shuntventil filter / sil Du kan koble til en multitank/teknik tank til dit eksisterende luft/vandanlæg og dermed hente varmvand som er opvarmet af dit anlæg. retur gulvvarme fremledning

12 ANLÆGS KOMPONENTER Indedel INDEDEL 1. Betjeningspanel 2. Front 3. Dæksel for elektronik 4. Koblingsmuffer 5. Trækaflastnings bøjle 6. PCB - elkort 7. Dæksel for cirkulationspump 8. Elbox 9. Konsol for cirkulationspump 10. Varmeveksler 11. Cirkulationspump 12. Flarekobling for kølemiddel 13. Flarekobling for kølemiddel 14. Kobling vand - 3/4" 15. Kobling vand - 3/4" 16. Rør fra varmeveksler 17. El til udedel 18. Signalkabel elpatron 19. Skab 20. Kabel bøsning til el. 21. Bøsning til eksternt betjeningspanel

13 ANLÆGS KOMPONENTER udedel utedel Udedel 1. Top 2. Skillevægsplade 3. Kondensor 4. Motorfæste 5. Ventilatormotor 6. Ventilator 7. Varmekabel bund 8. Håndtag 9. Frontpanel 10. Beskyttelses gitter 11. Manometer 12. Elektronikboks 13. trækaflastning 14. Tilslutnings muffer vejsventil 16. Spole till 4-vejsventil 17. føler 18. føler 19. EEV spole 20. Elektronisk expansionsventil -EEV 21. Filter 22. Sidoplade 23. dæksel 24. Kompressor 25. Flarekobling for kølemiddel 26. Flarekobling for kølemiddel 27. Varmekabel for kompressor 28 Holder 29. Holder koblingsplade 30. Bundplade

14 MONTERING Checkliste Checkliste ved placering af indedel- /udedel Placereringen af indedelen skal være indendørs. For at minimere synlig rørføring indendørs er det en fordel at indedelen placeras på indersidan af en ydermur. I agtag at alle maskiner afgiver lyd og resonans. Tænk på dette når du placerer indedelen (f.eks soverum). Forsikre dig om at vægge og murværk kan bære enhederne. I visse tilfælde er det nødvendigt at forstærke væggen med en metall- eller træramme. Lad ikke rørene fra indedelen sidde u beskyttede mod væggen, eftersom kondensvand som dannes på rørene kan skade vægge og gulv. Undgå problemet ved at anvende Isolerede rør. Undgå hvis det er muligt at placera udedelen på en trævæg og anvend vibrationsdæmpare mellem vægbeslagog enhedens fødder. Hvis ikke udedelen monteres på muren skal den placeres på egnede beton blokke eller markstativ anvendes Ved placering i områder med kraftig blæst bør enheden sikres med metalsokkel og kraftige bolte. Ved montering i vindudsat område skal udedelen skærmes mod vind, således at der ikke opstår overtryk på front af udedel. Bemærk Undgå installation af indedel- /udedel; Hvis der findes rør eller elektriska ledninger som kan skades ved boring, Hvis der kan forekomma lækage af letantændelig gas, f.ex. i køkke med gaskomfur/ovn, placer ikke udedelen i nærheden af soverumsvindue. placer udedelen så den ikke generer omgivelserne og monter gerne et halvtag over enheden. Montage Montering skal altid udføres fagligt korrekt, det er købers ansvar at dansk lovgivning bliver overholdt. RASKA-TEKNIK som markedsfører Energysave varmepumper i Danmark anviser gerne KMO godkendt firma for montage.

15 Servicehæfte Gratulerer med din nye varmepumpe! Du har valgt et produkt som vil give dig herlig varme til lav pris fremover. Ved installation skal installationskontrollen udføres og underskrives af din forhandleren eller KMO godkendt installatør. For at du kan få fuldt udbytte af varmepumpen og sikre lang livslængde er det viktigt at kontrollere, vedligehold og service udføres regelmæssigt. Din forhandler kan udføre eller formidle service. Førsta service skal udføresr inden foredet første år efter installationen. Derefter skal service udføres efter behov, eller dog mindst en gang årtligt. Service må kun udføres af KMO godkendt virksomhed Følgende skal kontrolleres: Funktion. Måling af høj- og lavtryk. Måtning af udetemperatur og vandtemperatur. Rengøring af filter. Rengøring af enhederne. Installationskontrol Model: Serienr: Tæthedskontrol af kølekreds: Tæthedskontrol af vandkreds: Udluftning af vandkreds: Ok Fel Specificer fejl Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Insttillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Anlæg er leveret og funktionskontrolleret. Næste service: Forhandler KMO no: Dato underskrift:

16 Servicehæfte Service 1 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Instilletvandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Datum, signatur: Service 2 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængd: gram Instillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service genemført iht.specifikation. Næste service: Forhandler KMO Datum, signatur:

17 Servicehæfte Service 3 Ok Fel Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Insstillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vanden ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht.specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato, underskrift Service 4 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfylld mängd: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vanden ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter Service gennemført iht.specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato,underskrift

18 Servicehæfte Service 5 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Instillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Indstillet temp. rumføler C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato underskrift: Service 6 Ok Fel Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Indstillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter Service gennemført iht. specifikation. Næsta service: Forhandler KMO: Dato,underskrift

19 Servicehæfte Service 7 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyllning: Påfyldt mængde: gram Indstilletvandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato, underskrift: Service 8 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Instillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumsrum: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter Service gennemført iht. enligt specifikation. Næsteservice Forhandler KMO: Dato underskrift:

20 Servicehæfte Service 9 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyldning: Påfyldt mængde: gram Indstillet vandtemperatur: C Instilling cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Middel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enhederne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næst service: Forhandler KMO: Dato underskrift: Service 10 Ok Fejl Specificer fejl HT: Sugetryk: Efterpåfyllning: Påfylld mängd: gram Indstillet vandtemperatur: C Inställning cirkulationspump: Instillet temp. rumføler: C Min. Medel Max. Temperatur vand ind: C Rengøring af enherne: Rengøring af filter: Service gennemført iht. specifikation. Næste service: Forhandler KMO: Dato,underskriftt:

DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER. Artikkel: VVS 024 Type: Luft - Vand

DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER. Artikkel: VVS 024 Type: Luft - Vand DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER Artikkel: VVS 024 Type: Luft - Vand Læs drifts- og montagevejledningen inden installation og ibrugtagning af varmepumpen!! Bruger du varmepumpen som beskrevet her,

Læs mere

DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER. Artikkel: VVS 015 Type: Luft - Vand

DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER. Artikkel: VVS 015 Type: Luft - Vand DRIFTS- OG MONTAGEVEJLEDNING DC INVERTER Artikkel: VVS 015 Type: Luft - Vand Læs drifts- og montagevejledningen inden montage og ibrugtagning af varmepumpen!! Bruger du varmepumpen som beskrevet her, vil

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-IV AWHP Block V200 E/H Til indedel med indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan være medleveret.

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe

www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe Spar penge med den nye Ecodan Next Generation Dette stille, effektive og miljøvenlige varmesystem giver dig et behageligt indeklima.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODEL 12 FR-N LUFT/LUFT Den nyeste generation af luft/luft varmepumper. Topresultat i forbrugertest 2006. Effektiv og nyt slankt design. P-mærket. Vælg kvalitet der er gennemtestet

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits :

montageramme METRO Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits : METRO montageramme 08:038-1611 Manual METRO montageramme til fordelerrørssystemer for væghængte systemunits 2-6 2 METRO montageramme METRO nummer: 168002000 VVS nummer: 375329910 Indholdsfortegnelse Transport

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp.

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp. TEKNISKE SPECIFIKATIONER -anlæg /sammenbygget anlæg PUHZSW75 PUHZSW100 PUHZSW120 PUHZSHW PUHZW50 (kw)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8 (kw) 3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-1 5,8-18 4.42 4.40 4.45 4.10

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010

Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Effektivitet når det er bedst! High End varmepumpe Basic Line BM 7010 Basic Line BM 7010 Ydelse 6 12 kw Både vinter og sommer Den ny-udviklede Basic Line BM 7010 er en kompakt designet luft varmepumpe

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...2 II. Produktfordele...2 III.

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere