Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering"

Transkript

1 Unge uden ungdomsuddannelse på højskole Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering 1

2 Kære UU, kommune og højskole I denne folder er der samlet eksempler på, hvordan man på forskellige måder og med forskellige bevæggrunde i 4 kommuner har valgt at afsætte midler til et højskoleophold for unge uden ungdomsuddannelse. De succesrige eksempler indledes med en beskrivelse af, hvordan et højskoleophold kan finansieres. I folderen er der også eksempler på henholdsvis en kombinationselev og en mentorelev. Folderen er tænkt som et inspirationshæfte til, hvordan unge uden ungdomsuddannelse der af UU-vejleder vurderes til at kunne få gavn af det kan få mulighed for et højskoleophold. Vi håber, at folderen vil bidrage til inspiration hos jer og jeres samarbejdspartnere. Med venlig hilsen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 2 3

3 En motiverende og forebyggende indsats for de årige Unge under 18 år er omfattet af ungepakke 2. Unge over 17 ½ år kan iht. vejledningsbekendtgørelsens 15 ansøge om at få et højskoleophold med mentorstøtte. Højskolerne har særlige tilbud til unge mellem 16 og 25 år uden ungdomsuddannelse, hvor der sættes fokus på den enkelte unge og de færdigheder, der skal styrkes for at forberede den unge til videre uddannelse eller til at genoptage et afbrudt forløb. Eleven vil kunne få tilknyttet fast vejleder/mentor. De unge vil kunne profitere af højskolens særlige læringsrum og kostskoleformen, og ikke mindst er de sammen med andre unge, der er på vej videre i uddannelsessystemet. Et højskoleophold som indledning og overgang til en ungdomsuddannelse kan give de unge sociale, personlige og faglige kompetencer, som er nødvendige for at gennemføre en uddannelse. Finansiering Der findes flere forskellige tilskudsordninger til et højskoleophold. Hvis eleven er kombinationselev, udløses der et tilskud fra kombinationspuljen til højskolen, når et højskoleophold er en del af den unges uddannelsesplan. Hvis eleven er mentorelev, udløses der også et tilskud til højskolen. Eleven kan godt være både mentorelev og kombinationselev. Du kan læse mere om disse ordninger bagerst i folderen. Tilskuddet skal som udgangspunkt bruges til øget vejledning, særlig tilrettelagt undervisning mm. Højskolen kan dog i særlige tilfælde efter konkret vurdering nedsætte elevens egenbetaling. Højskolelovens 29a siger, at en kommunalbestyrelse kan yde tilskud til nedsættelse af en elevs egenbetaling. Den kommunale støtte kan omfatte helt eller delvis tilskud til elevens egenbetaling. På de følgende sider er der eksempler på, hvordan fire kommuner med hjemmel i Højskolelovens 29a har afsat midler til unge uden ungdomsuddannelse. Ingen af de unge modtager kontanthjælp eller lignende, og de er således ikke omfattet af betalingsloven. Derved udløser eleverne almindeligt statstilskud. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at en ung godt kan frasige sig kontanthjælp og dermed ikke længere være omfattet af betalingsloven. Den kommunale støtte til egenbetalingen kan ikke omfatte lommepenge, hjemtransport og lignende. Som det fremgår af de 4 eksempler på de kommende sider, er der flere forskellige muligheder og bevæggrunde for, hvordan kommunerne afsætter midler til højskoleophold. Der vil typisk for kommunerne i eksemplerne være en restfinansiering på kr. pr. uge. Et langt forløb på 20 uger koster således kommunen ca kr. Hvis den unge havde været under betalingsloven ville det tilsvarende beløb alene for højskoleopholdet have udgjort ca kr. 4 5

4 UU Randers: - har mange værktøjer til at få de unge i gang med en uddannelse. Højskolen er et af dem. UU Skive: - bruger højskoleforløb som element i indsatsen for ungdomsuddannelse til alle. Arbejdsmarkedsudvalget i Randers Kommune har i 2012 med baggrund i en forsøgsordning ( ) vurderet, at man med fordel kan oprette en pulje til finansiering af støtte til højskoleophold for udsatte unge over 18 år. Baggrunden for forsøgsordningen var, at Arbejdsmarkedsudvalget ønskede at afsætte midler til en forebyggende indsats i forhold til at undgå, at unge kommer på kontanthjælp, og et højskoleophold viste sig som en god mulighed for at give udsatte unge troen på, at de kunne komme i gang med en uddannelse. Det er ikke kun de faglige forudsætninger, der skal være i orden for at gennemføre en uddannelse, og derfor har det været nødvendigt at udvide viften af muligheder, som UU i Randers har haft af forberedende og afklarende forløb. Et højskoleophold anvendt som en forebyggende foranstaltning for unge, der er kommet ind i en uddannelsesmæssig blindgyde, er en rigtig god mulighed for den unge til at komme væk fra byen i en periode og få chancen for at få nye kammerater og tilegne sig andre og positive sociale omgangsformer. Annette Holm, UU-vejleder i Randers Højskolernes unikke muligheder for at arbejde med sociale relationer og forskellig faglighed kan udfordre den unge med større selvværd og selvindsigt som resultat. Desuden kan mødet med andre meget forskellige unge inspirere til at opdage nye uddannelsesveje. I Skive Kommune er alle uddannelsesinstitutioner samlet i Skivemodellen, som er et netværk, der arbejder sammen om at få alle Skives unge til at tage en ungdomsuddannelse. Det viste sig dog, at samarbejdet mellem de lokale aktører ikke formåede at få alle unge med på uddannelsesvognen. UU Skive ansøgte derfor Det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) om midler til i en forsøgsperiode at tilbyde højskole til den gruppe unge, som de lokale tilbud ikke kunne rumme. LBR-midlerne har gjort, at UU Skive gennem de sidste 1½ år har haft 22 unge på højskole. Alle de unge var af UU forud for højskoleopholdet vurderet til at være i risikogruppen for ikke at få en ungdomsuddannelse og med stor risiko for heller ikke at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Af de 22 ophold, kommunen har bevilliget, er langt de fleste godt på vej videre i uddannelsessystemet. Bente Overgaard, UU-vejleder i Skive Selv om alle de unge har haft mange problemer med i bagagen, er næsten alle efter endt højskoleophold gået i gang med en uddannelse. LBR-projektet er netop blevet evalueret, og Jobcenter, Socialafdeling, UU Skive og Familieafdelingen har i fællesskab besluttet at finde midler til en uddannelsespulje, som bl.a. kan give tilskud til højskoleophold. Henry Hansen, leder af UU Skive Med LBR-projektet lykkedes det at vise de forskellige kommunale afdelinger, at højskoleophold ofte er en effektiv vej til at gøre flere unge klar til uddannelse. UU Randers har i perioden ydet støtte til 36 unges højskoleophold. Af disse unge er 31 nu (januar 2012) i gang med uddannelse eller andre uddannelsesforberedende aktiviteter. I 2012 har Randers Kommune afsat en pulje på kr. til finansiering af højskoleophold for udsatte unge over 18 år. UU Skive har i perioden haft 22 elever på højskole. Hovedparten er efter højskoleopholdet kommet godt videre. Som UU-vejleder Bente Overgaard siger Højskolerne er dygtige til at udvikle de sociale og personlige kompetencer hos de unge, og det har gjort, at de unge på højskolen er blevet motiveret og klædt på til at begynde på en uddannelse. 6 7

5 8 9

6 Arbejdsmarkedsområdet i Hjørring Kommune: - har valgt at tilbyde højskoleophold til unge for at gøre dem uddannelsesparate. UU Center Syd i samarbejde med Hvidovre Kommunes Jobcenter: - tilbyder med succes højskoleophold til unge. Arbejdsmarkedsområdet i Hjørring Kommune prøver som noget nyt at tilbyde et højskoleophold til udvalgte unge, som vurderes at kunne profitere af det, og som har behov for en særlig indsats med målet, at de kan blive uddannelsesparate. Tankerne bag ordningen tager afsæt i ønsket om at arbejde forebyggende i forhold til at få unge videre i uddannelsessystemet, job og i livet. Målgruppen er unge 17½ -25-årige, der ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse. De er uafklarede om fremtidige uddannelses- eller jobvalg, og mulighederne for at vejlede til et eksisterende tilbud eller uddannelse er udtømt. Ofte er det unge, der af en eller anden grund har behov for at komme væk hjemmefra, eller unge med svage sociale relationer til andre unge og voksne. Christina Brun Paulsen, koordinator i Ungesekretariatet På højskolen får de unge mulighed for at finde troen på sig selv og egne evner samt udfordre dem i samvær med andre og i trygge rammer. Dannelsesaspektet i uddannelsesperspektivet kommer i fokus, og opbyggelse af selvværd og selvtillid gør, at de unge får mere mod og tro på uddannelse. Som led i et samarbejde mellem Jobcenter Hvidovre og UU Syd har der i efteråret været 8 elever på højskole som en forebyggende indsats. Alle de unge var af UU vurderet til at have svært ved at få fodfæste på en ungdomsuddannelse på grund af personlige og sociale udfordringer. Indsatsen har i forsøgsperioden været finansieret af midler fra Det Lokale Beskæftigelses Råd. Over al forventning er det lykkedes at få de unge i uddannelse efter højskoleopholdet, og vejlederne i Jobcenteret er fulde af forundring. Alice Jakobsen, jobkonsulent i Hvidovre Det er gået over al forventning. Vi har ikke set en eneste af dem siden. Annette Menkes, UU-vejleder i Hvidovre Det gode for denne gruppe er, at højskolen er rummelig og uden eksamen. Flere af dem har lidt knæk i folkeskolen og prøvet kræfter med uddannelser, som er gået lidt skidt. På højskolen har de fået styrket det personlige og sociale og er blevet klar til at påbegynde en uddannelse. Forsøget med tilskud til elevernes egenbetaling startede i 2011 og har vist sig at være en succes, da de fleste unge, der blev tilbudt et ophold på højskole, efterfølgende er kommet videre i uddannelse. Det er på den baggrund blevet besluttet, at ordningen videreføres to år til ultimo 2013 med henblik på yderligere erfaringsopsamling. Kim Jakobsen, afdelingsleder på Jobcenter Hjørring Indtil videre har det været en fornuftig investering for kommunen og ikke mindst for den unge, da det har vist sig, at flere end forventet er blevet motiveret til at komme videre i livet med uddannelse. Et samarbejde mellem UU Syd og Hvidovre Kommunes Jobcenter har givet 8 unge mulighed for et højskoleophold. De 7 er efterfølgende i gang med en ungdomsuddannelse. Det har været en stor styrke, at de unge mod forventning har været glade for i en periode at flytte til en anden del af landet for at gå på højskole, da det har modnet dem og givet dem tro på sig selv og tro på uddannelse, siger Gitte Høgh, afdelingsleder, Jobcenter Hvidovre

7 Tilbud 1 - Kombinationsprojekt Kombinationsprojektet er et samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser om en forebyggende og motiverende indsats for unge mellem 16 og 25 år, der potentielt kan blive restgruppen i uddannelsessystemet. På højskolen arbejdes der med den unges sociale, personlige og faglige kompetencer. Projektet er et tæt samarbejde mellem 20 højskoler, erhvervsskoler, UU, m.fl. Læs mere EKSEMPEL Kombinationselev: Line, 18 år, butiksassistent Line er ved at tabe modet i forhold til at skulle tage en ungdomsuddannelse. Hun har i to omgange prøvet at færdiggøre det merkantile grundforløb, men hun er begge gange blevet slået ud af dårlige læsefærdigheder og store problemer i hjemmet. Hun har desuden ikke rigtig nogen, hun kan tale med om sine problemer. Line beslutter at droppe uddannelsen og komme på kontanthjælp. Lines UU-vejleder taler med Line, og sammen finder de ud af, at Line skal på højskole - dels for at arbejde med sine boglige færdigheder og dels for at komme væk hjemmefra og møde nye mennesker og igen få tro på tingene. UU-vejlederen bevilger Line kr. til et 19 ugers forløb. Forløb Højskole m ordblinde- HG Uddannelsesaftale undervisning Grundforløb Salgsassistent Varighed 19 uger 2 år 2 år Tilbud 2 - Mentorordning Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, kan som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med UU - tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med mentor med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Læs mere EKSEMPEL Mentorelev: Martin 19 år Martin har svært ved at finde ud af, hvad han vil. Han har været i gang med både STX, EUD og HF, men er hver gang stoppet grundet uoverensstemmelser med lærere og højt fravær. Han er nu nået til et punkt, hvor han ikke orker at skulle lide endnu et nederlag ved igen at stoppe med en uddannelse. Hovedet fejler ikke noget, men han er alligevel i risiko for aldrig at få en ungdomsuddannelse, da de mange uddannelsesforsøg har givet lavt selvværd, og miljøet, som Martin færdes i, ikke understøtter uddannelsesvejen. Martin taler med sin UU-vejleder, og i samtalen bliver det klart, at han har svært ved at indgå i forpligtende sociale sammenhænge. Sammen med UU-vejlederen beslutter Martin sig for at søge Jobcenteret om penge til egenbetalingen til et højskoleophold. Jobcenteret bevilger, med hjemmel i Højskolelovens 29a, kr. til et 21 ugers forløb. Forløb Højskole HF Varighed 21 uger 2 år Modelfoto Modelfoto 12 13

8 Ungdomshøjskole Seniorhøjskole Nordiska folkhögskolan Kungälv, Sverige Vrå Nordjyllands Idrætshøjskole Bornholms Aalborg Sportshøjskole Mariager Seniorhøjskolen Nr. Nissum Skals Livsstilshøjskolen Gudum Krabbesholm Gymnastik. Viborg Den Skand. Designhøjskole Nørgaards Væksthøjskolen Hadsten Rønde Højskolen Performers House Egå Ungdomshøj. Højskolen på Kalø Silkeborg Idrætshøj. i Århus Djurslands Idræts. Ikast Gellerup Den Europæiske Filmhøjskole Vestjyllands Familiehøjskolen Ry Den Internationale Testrup Brande Odder Rude Strand Senior. Rørvig Krogerup Egmont Grundtvigs Luthersk Missions Den Rytmiske Uldum Samsø Vallekilde Engelsholm Brandbjerg Suhrs Vejle Idræts. Kunsthøjskolen Borups Ubberup Børkop Innovationshøjskolen Askov Snoghøj Nordfyns Kolding Internationale Brenderup Rødding Ungdomshøj. v. Ribe Ryslinge Musik og Teater. Oure Løgumkloster Højskolen på Helnæs Højsk. Østersøen Gym. i Ollerup Idræts. i Sønderborg Rønshoved Kunsthøj. på Ærø Bornholms Gerlev Idræts. Idræts. Bosei Teaterhøj. Rødkilde Jaruplund Højskolen Marielyst Ny højskole-app Katalog, kurser og meget mere til Android, iphone og ipad 14 15

9 Det du ikke lærer andre steder Folkehøjskolernes Forening i Danmark Højskolernes Hus - Nytorv København K Tlf Projektleder: Jakob Hvenegaard Andersen, FFD Tlf.: Mobil: Projektmedarbejder: Karin Junkov, FFD Tlf.: Udgivet af:folkehøjskolernes Forening i Danmark, 2012 Foto: Ulrik Jantzen Layout: Katrine Dahlerup Tryk: Dystan / 2. oplag / Oplag:

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne

Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne Tid til et pitstop? Hold ind til siden, tag på højskole og genfind energien til studierne 1 Er du gået død i studiet? Selvom du er godt i gang med din videregående uddannelse, kan du stadig få brug for

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Projektet Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet

Projektet Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet Efterværn gør en forskel Projektet Fastholdelse af ressourcesvage unge på arbejdsmarkedet 1 Indhold Efterværn gør en forskel 3 Mål og metode 4 Om efterværn 5 Afprøvning af efterværns-metoder 6 Efterværn

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere