Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400"

Transkript

1 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2 Den side er bevidst efterladt blank

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Om denne manual Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger Tilhørende dokumentation... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Nødprocedurer Oplysninger om genanvendelse... 3 Systembeskrivelse Om Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Kontrolpaneler Strømningsoversigt... 4 Installation Krav til installationsstedet Transport i transportkasse Udpakning Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Transport uden emballage Opsætning Konfigurér Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Tilslutning af trykluftforsyningen Retningslinjer for tilslutninger Jordforbindelse Tilslut en kolonne... 5 Betjening Klargør Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Afsluttende handlinger før betjening Priming Pak en kolonne Udpak en kolonne Frakobling efter brug... 6 Vedligeholdelse Tidsplan for brugervedligeholdelse Rengøring Opbevaring... 7 Fejlfinding Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 3

4 Indholdsfortegnelse 8 Referencedata Specifikationer Kemisk resistens Støjniveau Sundheds- og sikkerhedserklæringsformular Yderligere oplysninger... Indeks Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

5 1 Introduktion 1 Introduktion Om dette kapitel Dette kapitel indeholder vigtig brugerinformation, beskrivelser af sikkerhedsbemærkninger, tilsigtet brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, forskriftsmæssige oplysninger samt en liste over tilhørende dokumentation. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 1.1 Om denne manual 1.2 Vigtig brugerinformation 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.4 Tilhørende dokumentation Se side Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 5

6 1 Introduktion 1.1 Om denne manual 1.1 Om denne manual Formålet med dette dokument Betjeningsvejledningen giver dig de anvisninger, der er nødvendige for at installere, betjene og vedligeholde Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 på sikker vis. Dokumentets rækkevidde Manualen gælder for alle varianter af standard Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Konfigurationen for pakkestationen beskrives i produktdokumentationspakken og på produktmærkaten. Typografiske konventioner Ting, der har med softwaren at gøre, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed kursiv tekst. Et kolon separerer menuniveauerne, og File:Open henviser således til Open-kommandoen i menuen File. Ting, der relaterer til hardwaren, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed tekst (fx Power (Strøm). 6 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

7 1 Introduktion 1.2 Vigtig brugerinformation 1.2 Vigtig brugerinformation Læs dette inden brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Alle brugere skal læse hele Betjeningsvejledningen, før systemet installeres, tages i brug eller vedligeholdes Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Sørg for altid at have betjeningsvejledningen ved hånden under betjening af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 bør kun betjenes i overensstemmelse med det i brugerdokumentationen foreskrevne. I modsat fald kan det medføre potentielt farlige situationer, der kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret. Tilsigtet brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er beregnet til brug til pakning og udpakning af Chromaflow-kolonner med medieopslæmning. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 må ikke anvendes til kliniske procedurer og diagnostiske formål. ADVARSEL Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 må ikke betjenes på anden måde end beskrevet i brugerdokumentation. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 7

8 1 Introduktion 1.2 Vigtig brugerinformation Forudsætninger For at du kan betjene Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 på sikker vis og i henhold til den tilsigtede anvendelse, skal følgende forudsætninger være opfyldt: Du skal have kendskab til brug af generelt biobehandlingsudstyr og til håndtering af biologiske materialer. Brugeren skal læse og forstå kapitlet Sikkerhed i denne betjeningsvejledning. Systemet skal installeres i henhold til anvisningerne i Kapitel 4 Installation, på side 47. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder ADVARSLER, anvisninger om at udvise FORSIG- TIGHED samt NOTATER, der alle vedrører sikker brug af produktet. Se definitionerne nedenfor. EKSPLOSIONSFARE-advarsler ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE fremhæver instruktioner, der skal følges for at undgå dødsfald eller alvorlig personskade ved arbejde i potentielt eksplosionsfarlige miljøer. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Advarsler ADVARSEL ADVARSEL - angiver en farlig situation, som, hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Forsigtighedsregler FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. 8 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

9 1 Introduktion 1.2 Vigtig brugerinformation Notater NOTE NOTE - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Bemærkninger og tips Bemærk: Tip: Bemærkninger benyttes til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre brugen af produktet problemfri og optimal. Tips indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 9

10 1 Introduktion 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Introduktion Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 overholder. Produktionsoplysninger Nedenstående tabel opsummerer de krævede produktionsoplysninger. Se EF-overensstemmelseserklæringen for yderligere oplysninger. Krav Producentens navn og adresse Indhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-overensstemmelse Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i skemaet, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. Overensstemmelseserklæringen udleveres på forespørgsel. Direktiv 2006/42/EØF 1994/9/EØF Navn Maskindirektivet (MD) ATEX-direktivet 1 1 Gælder ikke alle Chromaflow Packing Station 200- og 400-enheder. Se EF-overensstemmelseserklæringen og/eller mærkepladens identifikationsmærkat/produktmærkaten. Internationale standarder Standardkravene, som dette produkt opfylder, opsummeres i nedenstående tabel. Standard EN ISO Betegnelse Maskiners sikkerhed. Generelle principper for design. Risikovurdering og risikoreduktion. Bemærkninger EN ISO standard er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF 10 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

11 1 Introduktion 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Standard Betegnelse Bemærkninger EN EN Eksplosionsfarlige atmosfærer - Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion - 1. del: Grundlæggende begreber og metoder 1 Ikke-elektrisk udstyr til brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer - 1. del: Grundlæggende metoder og krav 1 EN standard harmoniseret med EU-direktivet 1994/9/EF EN-standarden er harmoniseret med EU-direktivet 1994/9/EF 1 Gælder ikke alle Chromaflow Packing Station 200- og 400-enheder. Se EF-overensstemmelseserklæringen og/eller mærkepladens identifikationsmærkat/produktmærkaten. Yderligere overholdelse af lovkrav Tabellen herunder viser yderligere lovkrav, som opfyldes af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Krav ASME-BPE USP <88> klasse VI CFR FDA EN 287:1, 1418, EN ISO 15607, , , 5817, 6520, Betegnelse Alle stålrørsvejsninger, inkl. kontaktsvejsninger United States Pharmacopia (USP) Bioreaktivitetstestning, invivo Code of Federal Regulations, Food and Drugs Title 21, Part 177 FDA Svejsning Bemærkninger Gælder for stålrør Gælder for polymermaterialer i kontakt med processtrømmen Gælder for polymermaterialer i kontakt med processtrømmen Gælder for stålrør Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 11

12 1 Introduktion 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger CE-mærke CE-mærkningen og den tilsvarende overensstemmelseserklæring gælder for instrumentet, når det: anvendes som en enkeltstående enhed, eller er tilsluttet til andre produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugerdokumentationen, og anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE Healthcare, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, der tilsluttes Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal overholde sikkerhedskravene i EN /IEC eller relevante harmoniserede standarder. Alt udstyr tilsluttet Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 i EX-klassificerede omgivelser skal som minimum opfylde tilsvarende EX-klassificering som Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. I EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. 12 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

13 1 Introduktion 1.4 Tilhørende dokumentation 1.4 Tilhørende dokumentation Introduktion Dette afsnit beskriver dokumentationen for Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Produktspecifik dokumentation Udover denne Betjeningsvejledning indeholder dokumentationspakken, der leveres sammen med Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, også ringbind, som indeholder detaljerede specifikationer og sporbarhedsdokumenter. De vigtigste dokumenter i dokumentpakken med hensyn til de tekniske aspekter vedrørende Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er: Dokument Piping og Instrument Diagram Equipment Data Sheet Assembly Drawing Functional Specification Forkortelse P&ID EDS AD FS Indhold Skematisk oversigt over hele processtrømningen som bl.a. alle komponenter og instrumenter. Tekniske data for systemet. Fysisk layout Viser alle data vedr. mål. Detaljeret beskrivelse af samtlige systemfunktioner. Komponentdokumentation Individuelle komponenter kan have deres egen separate dokumentation. Hvis sådan dokumentation eksisterer, er den ligeledes inkluderet i dokumentpakken. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 13

14 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner Om dette kapitel Dette kapitel beskriver sikkerhedsforanstaltninger og nødnedlukningsprocedurer for Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Mærkaterne på instrumentet og information om genanvendelse beskrives ligeledes. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.2 Mærkater 2.3 Nødprocedurer 2.4 Oplysninger om genanvendelse Se side Vigtigt ADVARSEL Inden Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 installeres, betjenes eller vedligeholdes skal samtlige brugere læse og forstå alt indhold i dette kapitel, så de bliver opmærksomme på de faremomenter, der er forbundet med produktet. Læser man ikke kapitlet, kan det medføre legemsbeskadigelse eller dødsfald, eller beskadigelse af udstyret. 14 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er inddelt i følgende kategorier: Generelle forholdsregler, på side 15 Brandbare væsker og eksplosionsfarligt miljø, på side 16 Personlige værnemidler, på side 18 Installation og flytning, på side 19 Betjening af systemet, på side 21 Vedligeholdelse, på side 22 Generelle forholdsregler ADVARSEL Lav en risikovurdering af alle de risici, der er forbundet med processen eller det miljø, som processen udføres i. Vurdér de påvirkninger, som brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 og driftsprocesserne kan have på klassificeringen af det farlige område. Processen kan måske føre til, at området skal udvides, eller at zoneklassificeringen skal ændres. Implementér de tiltag, der er nødvendige for at reducere risikoen, herunder anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr. ADVARSEL Kunden skal sørge for, at al installation, vedligeholdelse, betjening og eftersyn udføres af kvalificeret personale med passende oplæring. Personalet skal forstå og overholde de lokale bestemmelser og betjeningsvejledningerne og have et grundigt kendskab til Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 og hele processen. ADVARSEL Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 må ikke betjenes på anden måde end beskrevet i brugerdokumentation. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Brandbare væsker og eksplosionsfarligt miljø ADVARSEL Brandfarlige væsker. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er ikke godkendt til håndtering af brandfarlige væsker. EX-mærkede pakkestationer er konstrueret og godkendt til at blive placeret i en potentielt eksplosiv atmosfære i henhold til mærkepladen/produktmærkaten, men bør aldrig bruges til at håndtere brændbare væsker. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE EX-klassificeringen af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er kun gyldig, når systemet anvendes i overensstemmelse med den EX-relaterede sikkerhedsvejledning i dette og efterfølgende kapitler. Oplysningerne foreslås som bedste arbejdspraksis, men må ikke tage forrang over det individuelle ansvar eller lokale bestemmelser. 16 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Risikovurdering af EKSPLOSIONSFARE! Lav en risikovurdering af alle de risici, der er forbundet med processen eller det miljø, som processen udføres i. Vurdér de påvirkninger, som systemet og de processer, hvori det anvendes, har på klassificeringen af det farlige område. Processen kan måske føre til, at området skal udvides, eller at zoneklassificeringen skal ændres. Implementér de tiltag, der er nødvendige for at reducere risikoen, herunder anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr. Ting, der skal indgå i risikovurderingen: Alt personale, der er involveret i betjening, vedligeholdelse og servicering af systemet, skal have passende kendskab til ATEX og ATEX-systemer. Risikoen for væskeudsivning i tilfælde af fejl eller brud på systemet. Lav procedurer for, hvordan lækager skal håndteres, samt afprøvning efter udbedring. Risiko for, at der kommer luft ind i strømningsvejen i forbindelse med fyldning og tømning af systemet, hvilket kan skabe en eksplosionsfarlig atmosfære, når luften blandes med fordampet opløsningsmiddel. Risikoen for mindre udsivning under vedligeholdelse. Sørg for, at der ikke forefindes aktive antændingskilder i området under vedligeholdelse. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 betjenes eller vedligeholdes i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, SKAL det jordes korrekt for at undgå statiske udladninger. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 anvendes i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, SKAL der anvendes EXklassificeret værktøj og beklædning. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE På grund af risikoen for statisk afladning må der ikke bruges en tør serviet til at rengøre pumpens/-ernes polymerdele. ADVARSEL Nogle af de kemikalier, der anvendes med Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er muligvis brændbare under visse betingelser. Sørg for kun at bruge kemikalierne under betingelser, hvor de ikke er brændbare. Se de lokale og/eller nationale klassifikationer af brændbare væsker. Personlige værnemidler ADVARSEL Når du bruger farlige kemikalier og biologiske reagensmidler, skal du træffe alle egnede beskyttelsesforanstaltninger, såsom brugen af beskyttelsesbriller og handsker, som er resistente over for de anvendte stoffer. Følg de lokale og/eller nationale regulativer for sikker drift og vedligeholdelse af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. ADVARSEL Personlige værnemidler (PVM). Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 pakkes ned, pakkes ud, transporteres eller flyttes, skal man bruge beskyttelsesfodtøj, helst med stålforing, og beskyttelsesbriller. ADVARSEL Højt tryk. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 fungerer under højt tryk. Bær beskyttelsesbriller og andet personligt beskyttelsesudstyr (PPE) på alle tidspunkter. 18 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Der skal anlægges høreværn ved arbejde i nærheden af systemet, når det er i drift. Installation og flytning ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 betjenes eller vedligeholdes i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, SKAL det jordes korrekt for at undgå statiske udladninger. ADVARSEL Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal installeres og klargøres af personale fra GE Healthcare eller af en tredjepart, der er autoriseret af GE Healthcare. ADVARSEL Flytning af transportkasser. Sørg for gaffeltrucken er stor nok til at sikkert at løfte vægten af kassen. Sørg for kassen er i balance, så den ikke pludseligt vælter, mens den flyttes. ADVARSEL Instrumentet er tungt. Da Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er meget tungt, skal der udvises stor forsigtighed ved flytning, således at ingen personer kommer i klemme eller bliver mast under flytningen. ADVARSEL Tung genstand. Brug en gaffeltruck med tilstrækkelig løftekapacitet, når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal løftes. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Systemet er ikke udstyret med løfteøjer eller andre anordninger til løft med hejseapparat eller lignende udstyr. Systemet bør kun løftes ved hjælp af den nederste del af støtterammen. FORSIGTIG Hjulene på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal være låst under normal brug. Hjulene skal kun være ulåste, når enheden flyttes. FORSIGTIG Sørg for, at alle rør, slanger og kabler er placeret, så risikoen for snubleulykker minimeres. FORSIGTIG Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er kun designet til indendørs brug. FORSIGTIG Sørg for, at der altid opretholdes korrekt lufttryk. For højt eller for lavt lufttryk kan være farligt og kan forårsage fejlagtige resultater og lækage. FORSIGTIG Til forebyggelse af bakterievækst er Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 muligvis delvist fyldt med denatureret ethanol (18 % C 2 H 5 OH (ethanol), 2 % C 3 H 7 OH (isopropanol) og 80 % H 2 O (vand) ved levering. Den denaturerede alkoholblanding kan være sundhedsfarlig for mennesker, hvis den indtages. Den denaturerede alkohol skal skylles ud, inden Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 samles, testes eller integreres i den tilsigtede proceskontekst. 20 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Lufttilførslen må ikke åbnes, før alle tilslutninger er udført og kontrolleret. Betjening af systemet ADVARSEL Sikker afstand. Oprethold altid en sikker afstand fra Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 under dræning eller andre aktiviteter, der kan indebære stænk. ADVARSEL Før drift skal alle procestilslutninger og rørsystemet kontrolleres for utætheder ved maksimalt tryk for at sikre vedvarende beskyttelse mod personskade som følge af væskestråler, rør, der springer, eller potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. ADVARSEL Driftsbegrænsninger. Overskrid aldrig de driftsbegrænsninger, der er angivet i dette dokument og på produktmærkaten. Betjening af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 uden for disse grænser kan beskadige udstyret, og der kan forekomme læsioner eller dødsfald. ADVARSEL Nødnedlukning. Når knappen, EMERGENCY STOP (nødstop) trykkes, kan Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 forblive under tryk. Åbnes et rør eller en beholder på dette tidspunkt, kan det medføre udslip af en potentielt farlig proces eller rengøringsvæske, hvilket kan medføre personskade. Ved genoprettelse efter nødnedlukning skal det kontrolleres, at trykket er fjernet fra alle rør og beholdere, før de åbnes. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Benyt kolonner, der kan modstå de forventede tryk. I modsat fald kan kolonnerne revne, hvilket kan medføre personskade. ADVARSEL Reducér pumpeindstillingerne før brug af knappen, START/RESET, for at undgå en øjeblikkelig, høj trykstigning i systemet, når det aktiveres igen. En pludselig trykstigning kan forårsage brud på rørforbindelserne og efterfølgende utæthed. ADVARSEL Reducér pumpeindstillingerne, før knappen AIR SUPPLY drejes hen på OFF for at undgå en øjeblikkelig, høj trykstigning i systemet, når det aktiveres igen. En pludselig trykstigning kan forårsage brud på rørforbindelserne og efterfølgende utæthed. FORSIGTIG Sluk altid for tryklufttilførslen, før Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 kobles fra kolonnen. Vedligeholdelse ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE På grund af risikoen for statisk afladning må der ikke bruges en tør serviet til at rengøre pumpens/-ernes polymerdele. 22 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

23 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL LÅS AF/AFMÆRK! Inden vedligeholdelse eller afvikling af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal det sikres: enheden er tom og ikke under tryk. at de relevante energikilder og procesfødeslangen er frakoblede. Alle fugtige områder, der anvendes under processen, er rengjorte og dekontaminerede. enheden ikke kan tændes igen, genfyldes eller forurenes igen under vedligeholdelse ved et uheld. at der er tydelig aflåsnings-/afmærkningskilte. ADVARSEL Rørsystemet skal kontrolleres for utætheder under anvendelse af maksimalt tryk med henblik på vedvarende beskyttelse mod personskade som følge af væskestråler, rør, der springer, eller potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. Efter samling eller vedligeholdelse Før drift eller CIP ADVARSEL Der må ikke udføres vedligeholdelsesarbejde, mens Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er forbundet til lufttilførslen. ADVARSEL Sørg for, at Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er blevet grundigt rengjort for at fjerne eventuelle smittefarlige eller aggressive væsker, før planlagt vedligeholdelse/service. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 23

24 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Dekontaminér før service. Før du udfører servicearbejde på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, skal du sørge for, at systemet er blevet ordentligt dekontamineret. 24 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

25 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater 2.2 Mærkater Introduktion Dette afsnit beskriver de forskellige mærkater på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Produktmærkatillustration Illustrationen nedenfor viser et eksempel på en produktmærkat. Bemærk: Produktmærkaten herunder er blot et eksempel uden værdier. Faktiske data er specifikke for hver enkelt enhed og trykt på produktmærkaten. Chromaflow GE Healthcare code no. GE Healthcare serial no. GE Healthcare model no. Year of manufacture Operating temperature Supply air pressure Air consumption Max. outlet pressure Pump capacity II 3G T6 GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan UPPSALA Sweden Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 25

26 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Chromaflow GE Healthcare code no. GE Healthcare serial no. Beskrivelse af produktmærkaten GE Healthcare model no. Year of manufacture Operating temperature Supply air pressure Air consumption Max. outlet pressure Pump capacity Oplysningerne på produktmærkaten forklares i nedenstående tabel. Mærkattekst. Betegnelse Instrumentet overholder gældende EU-direktiver. Se Internationale standarder, på side 10. II 3G T6 GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan UPPSALA Sweden GE Healthcare code no. GE Healthcare serial no. GE Healthcare model no. Year of manufacture Operating temperature Supply air pressure Air consumption Max. outlet pressure Pump capacity EX-koden på produktmærkaten definerer udstyrets eksplosionsbeskyttelsesniveau. Udstyrets EX-kategori skal være i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet for det rum, som det anvendes i. Dette symbol angiver, at produktet er i stand til at fungere i overensstemmelse med driftsparametrene, der er fastlagt af producenten, og til at sikre et normalt beskyttelsesniveau. Udstyr i denne kategori er beregnet til anvendelse i områder, hvor det er usandsynligt, at der opstår eksplosionsfarlige atmosfærer, som forårsages af gasser, dampe eller tåger, og hvis de alligevel opstår, vil det sandsynligvis være sjældent og i en meget kort periode. Systemkodenummer. Systemets serienummer. Systemmodelnummer. Fremstillingsår. Driftstemperatur. Krav til tilførselslufttrykket. Luftforbrug. Maks. udgangstryk. Pumpekapacitet. 26 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

27 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Sikkerhedsmærkater Tabellen viser sikkerhedsmærkaterne, der muligvis kan ses på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Symbol / tekst Betegnelse Advarsel! Læs brugerdokumentationen, inden du anvender systemet. Åbn aldrig dæksler eller udskift dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i brugerdokumentationen. EMERGENCY STOP (nødstop) mærkat, gul med sort tekst. (EMERGENCY STOP-knappen er rød). Se Afsnit 2.3 Nødprocedurer, på side 29 for at få nærmere oplysninger om nødstop. WARNING This equipment must not be used for pumping flammable liquids. ADVARSEL. Dette udstyr må ikke bruges til at pumpe brændbare væsker. WARNING Packing Station must be grounded if used in explosive environment. ADVARSEL. Pakkestationen skal være forbundet til jord, hvis den bruges i områder med eksplosionsfare. Der skal bruges høreværn, når der arbejdes i nærheden af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, mens den kører. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 27

28 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Symbol / tekst Betegnelse Jordforbindelsespunkt. Sørg for at forbinde systemet til jord i overensstemmelse med anvisningerne i Afsnit Jordforbindelse, på side Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

29 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer 2.3 Nødprocedurer Introduktion Dette afsnit beskriver, hvordan man udfører en nødnedlukning så vel som proceduren for genstart af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 i så tilfælde. Forholdsregler ADVARSEL Nødnedlukning. Når knappen, EMERGENCY STOP (nødstop) trykkes, kan Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 forblive under tryk. Åbnes et rør eller en beholder på dette tidspunkt, kan det medføre udslip af en potentielt farlig proces eller rengøringsvæske, hvilket kan medføre personskade. Ved genoprettelse efter nødnedlukning skal det kontrolleres, at trykket er fjernet fra alle rør og beholdere, før de åbnes. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 29

30 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Nødnedlukning Trin 1 Handling Tryk på EMERGENCY STOP-knappen på nedre kontrolpanel på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. (Chromaflow Packing Station 200 vises herunder.) Tilkald lægehjælp, eller giv førstehjælp, hvis der er tilskadekomne. Tag trykket af ledningerne og karrene, der er under tryk. Det gøres ved forsigtigt at åbne ventiler og afmontere slanger. Find frem til, og afhjælp årsagen til problemet. Kontakt GE Healthcare, hvis problemet ikke kan løses. 30 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

31 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Genstart efter nødnedlukning Følg vejledningen nedenfor for at genstarte Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 efter nødlukning. Trin 1 2 Handling Sørg for, at den tilstand, der udløste nødnedlukningen, er afhjulpet. Nulstil EMERGENCY STOP-knappen ved at dreje den med uret. 3 Reducér pumpeindstillingen, og tryk på knappen, START/RESET, på nedre kontrolpanel. (Chromaflow Packing Station 200 vises herunder.) ADVARSEL Reducér pumpeindstillingerne før brug af knappen, START/RESET, for at undgå en øjeblikkelig, høj trykstigning i systemet, når det aktiveres igen. En pludselig trykstigning kan forårsage brud på rørforbindelserne og efterfølgende utæthed. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 31

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W5

Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Tlf.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe laris GP (Guardrails ) infusionspumpe (med Plus-software) s Brugsanvisning da Indhold Page Indledning.... 2 Om denne manual.... 2 Oprettelse af datasæt... 3 Karakteristika for den volumetriske pumpe....

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere