Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400"

Transkript

1 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2 Den side er bevidst efterladt blank

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Om denne manual Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger Tilhørende dokumentation... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Nødprocedurer Oplysninger om genanvendelse... 3 Systembeskrivelse Om Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Kontrolpaneler Strømningsoversigt... 4 Installation Krav til installationsstedet Transport i transportkasse Udpakning Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Transport uden emballage Opsætning Konfigurér Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Tilslutning af trykluftforsyningen Retningslinjer for tilslutninger Jordforbindelse Tilslut en kolonne... 5 Betjening Klargør Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Afsluttende handlinger før betjening Priming Pak en kolonne Udpak en kolonne Frakobling efter brug... 6 Vedligeholdelse Tidsplan for brugervedligeholdelse Rengøring Opbevaring... 7 Fejlfinding Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 3

4 Indholdsfortegnelse 8 Referencedata Specifikationer Kemisk resistens Støjniveau Sundheds- og sikkerhedserklæringsformular Yderligere oplysninger... Indeks Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

5 1 Introduktion 1 Introduktion Om dette kapitel Dette kapitel indeholder vigtig brugerinformation, beskrivelser af sikkerhedsbemærkninger, tilsigtet brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, forskriftsmæssige oplysninger samt en liste over tilhørende dokumentation. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 1.1 Om denne manual 1.2 Vigtig brugerinformation 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.4 Tilhørende dokumentation Se side Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 5

6 1 Introduktion 1.1 Om denne manual 1.1 Om denne manual Formålet med dette dokument Betjeningsvejledningen giver dig de anvisninger, der er nødvendige for at installere, betjene og vedligeholde Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 på sikker vis. Dokumentets rækkevidde Manualen gælder for alle varianter af standard Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Konfigurationen for pakkestationen beskrives i produktdokumentationspakken og på produktmærkaten. Typografiske konventioner Ting, der har med softwaren at gøre, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed kursiv tekst. Et kolon separerer menuniveauerne, og File:Open henviser således til Open-kommandoen i menuen File. Ting, der relaterer til hardwaren, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed tekst (fx Power (Strøm). 6 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

7 1 Introduktion 1.2 Vigtig brugerinformation 1.2 Vigtig brugerinformation Læs dette inden brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Alle brugere skal læse hele Betjeningsvejledningen, før systemet installeres, tages i brug eller vedligeholdes Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Sørg for altid at have betjeningsvejledningen ved hånden under betjening af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 bør kun betjenes i overensstemmelse med det i brugerdokumentationen foreskrevne. I modsat fald kan det medføre potentielt farlige situationer, der kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret. Tilsigtet brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er beregnet til brug til pakning og udpakning af Chromaflow-kolonner med medieopslæmning. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 må ikke anvendes til kliniske procedurer og diagnostiske formål. ADVARSEL Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 må ikke betjenes på anden måde end beskrevet i brugerdokumentation. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 7

8 1 Introduktion 1.2 Vigtig brugerinformation Forudsætninger For at du kan betjene Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 på sikker vis og i henhold til den tilsigtede anvendelse, skal følgende forudsætninger være opfyldt: Du skal have kendskab til brug af generelt biobehandlingsudstyr og til håndtering af biologiske materialer. Brugeren skal læse og forstå kapitlet Sikkerhed i denne betjeningsvejledning. Systemet skal installeres i henhold til anvisningerne i Kapitel 4 Installation, på side 47. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder ADVARSLER, anvisninger om at udvise FORSIG- TIGHED samt NOTATER, der alle vedrører sikker brug af produktet. Se definitionerne nedenfor. EKSPLOSIONSFARE-advarsler ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE fremhæver instruktioner, der skal følges for at undgå dødsfald eller alvorlig personskade ved arbejde i potentielt eksplosionsfarlige miljøer. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Advarsler ADVARSEL ADVARSEL - angiver en farlig situation, som, hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Forsigtighedsregler FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. 8 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

9 1 Introduktion 1.2 Vigtig brugerinformation Notater NOTE NOTE - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Bemærkninger og tips Bemærk: Tip: Bemærkninger benyttes til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre brugen af produktet problemfri og optimal. Tips indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 9

10 1 Introduktion 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Introduktion Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 overholder. Produktionsoplysninger Nedenstående tabel opsummerer de krævede produktionsoplysninger. Se EF-overensstemmelseserklæringen for yderligere oplysninger. Krav Producentens navn og adresse Indhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-overensstemmelse Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i skemaet, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. Overensstemmelseserklæringen udleveres på forespørgsel. Direktiv 2006/42/EØF 1994/9/EØF Navn Maskindirektivet (MD) ATEX-direktivet 1 1 Gælder ikke alle Chromaflow Packing Station 200- og 400-enheder. Se EF-overensstemmelseserklæringen og/eller mærkepladens identifikationsmærkat/produktmærkaten. Internationale standarder Standardkravene, som dette produkt opfylder, opsummeres i nedenstående tabel. Standard EN ISO Betegnelse Maskiners sikkerhed. Generelle principper for design. Risikovurdering og risikoreduktion. Bemærkninger EN ISO standard er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF 10 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

11 1 Introduktion 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Standard Betegnelse Bemærkninger EN EN Eksplosionsfarlige atmosfærer - Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion - 1. del: Grundlæggende begreber og metoder 1 Ikke-elektrisk udstyr til brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer - 1. del: Grundlæggende metoder og krav 1 EN standard harmoniseret med EU-direktivet 1994/9/EF EN-standarden er harmoniseret med EU-direktivet 1994/9/EF 1 Gælder ikke alle Chromaflow Packing Station 200- og 400-enheder. Se EF-overensstemmelseserklæringen og/eller mærkepladens identifikationsmærkat/produktmærkaten. Yderligere overholdelse af lovkrav Tabellen herunder viser yderligere lovkrav, som opfyldes af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Krav ASME-BPE USP <88> klasse VI CFR FDA EN 287:1, 1418, EN ISO 15607, , , 5817, 6520, Betegnelse Alle stålrørsvejsninger, inkl. kontaktsvejsninger United States Pharmacopia (USP) Bioreaktivitetstestning, invivo Code of Federal Regulations, Food and Drugs Title 21, Part 177 FDA Svejsning Bemærkninger Gælder for stålrør Gælder for polymermaterialer i kontakt med processtrømmen Gælder for polymermaterialer i kontakt med processtrømmen Gælder for stålrør Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 11

12 1 Introduktion 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger CE-mærke CE-mærkningen og den tilsvarende overensstemmelseserklæring gælder for instrumentet, når det: anvendes som en enkeltstående enhed, eller er tilsluttet til andre produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugerdokumentationen, og anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE Healthcare, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, der tilsluttes Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal overholde sikkerhedskravene i EN /IEC eller relevante harmoniserede standarder. Alt udstyr tilsluttet Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 i EX-klassificerede omgivelser skal som minimum opfylde tilsvarende EX-klassificering som Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. I EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. 12 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

13 1 Introduktion 1.4 Tilhørende dokumentation 1.4 Tilhørende dokumentation Introduktion Dette afsnit beskriver dokumentationen for Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Produktspecifik dokumentation Udover denne Betjeningsvejledning indeholder dokumentationspakken, der leveres sammen med Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, også ringbind, som indeholder detaljerede specifikationer og sporbarhedsdokumenter. De vigtigste dokumenter i dokumentpakken med hensyn til de tekniske aspekter vedrørende Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er: Dokument Piping og Instrument Diagram Equipment Data Sheet Assembly Drawing Functional Specification Forkortelse P&ID EDS AD FS Indhold Skematisk oversigt over hele processtrømningen som bl.a. alle komponenter og instrumenter. Tekniske data for systemet. Fysisk layout Viser alle data vedr. mål. Detaljeret beskrivelse af samtlige systemfunktioner. Komponentdokumentation Individuelle komponenter kan have deres egen separate dokumentation. Hvis sådan dokumentation eksisterer, er den ligeledes inkluderet i dokumentpakken. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 13

14 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner Om dette kapitel Dette kapitel beskriver sikkerhedsforanstaltninger og nødnedlukningsprocedurer for Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Mærkaterne på instrumentet og information om genanvendelse beskrives ligeledes. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.2 Mærkater 2.3 Nødprocedurer 2.4 Oplysninger om genanvendelse Se side Vigtigt ADVARSEL Inden Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 installeres, betjenes eller vedligeholdes skal samtlige brugere læse og forstå alt indhold i dette kapitel, så de bliver opmærksomme på de faremomenter, der er forbundet med produktet. Læser man ikke kapitlet, kan det medføre legemsbeskadigelse eller dødsfald, eller beskadigelse af udstyret. 14 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er inddelt i følgende kategorier: Generelle forholdsregler, på side 15 Brandbare væsker og eksplosionsfarligt miljø, på side 16 Personlige værnemidler, på side 18 Installation og flytning, på side 19 Betjening af systemet, på side 21 Vedligeholdelse, på side 22 Generelle forholdsregler ADVARSEL Lav en risikovurdering af alle de risici, der er forbundet med processen eller det miljø, som processen udføres i. Vurdér de påvirkninger, som brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 og driftsprocesserne kan have på klassificeringen af det farlige område. Processen kan måske føre til, at området skal udvides, eller at zoneklassificeringen skal ændres. Implementér de tiltag, der er nødvendige for at reducere risikoen, herunder anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr. ADVARSEL Kunden skal sørge for, at al installation, vedligeholdelse, betjening og eftersyn udføres af kvalificeret personale med passende oplæring. Personalet skal forstå og overholde de lokale bestemmelser og betjeningsvejledningerne og have et grundigt kendskab til Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 og hele processen. ADVARSEL Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 må ikke betjenes på anden måde end beskrevet i brugerdokumentation. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Brandbare væsker og eksplosionsfarligt miljø ADVARSEL Brandfarlige væsker. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er ikke godkendt til håndtering af brandfarlige væsker. EX-mærkede pakkestationer er konstrueret og godkendt til at blive placeret i en potentielt eksplosiv atmosfære i henhold til mærkepladen/produktmærkaten, men bør aldrig bruges til at håndtere brændbare væsker. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE EX-klassificeringen af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er kun gyldig, når systemet anvendes i overensstemmelse med den EX-relaterede sikkerhedsvejledning i dette og efterfølgende kapitler. Oplysningerne foreslås som bedste arbejdspraksis, men må ikke tage forrang over det individuelle ansvar eller lokale bestemmelser. 16 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Risikovurdering af EKSPLOSIONSFARE! Lav en risikovurdering af alle de risici, der er forbundet med processen eller det miljø, som processen udføres i. Vurdér de påvirkninger, som systemet og de processer, hvori det anvendes, har på klassificeringen af det farlige område. Processen kan måske føre til, at området skal udvides, eller at zoneklassificeringen skal ændres. Implementér de tiltag, der er nødvendige for at reducere risikoen, herunder anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr. Ting, der skal indgå i risikovurderingen: Alt personale, der er involveret i betjening, vedligeholdelse og servicering af systemet, skal have passende kendskab til ATEX og ATEX-systemer. Risikoen for væskeudsivning i tilfælde af fejl eller brud på systemet. Lav procedurer for, hvordan lækager skal håndteres, samt afprøvning efter udbedring. Risiko for, at der kommer luft ind i strømningsvejen i forbindelse med fyldning og tømning af systemet, hvilket kan skabe en eksplosionsfarlig atmosfære, når luften blandes med fordampet opløsningsmiddel. Risikoen for mindre udsivning under vedligeholdelse. Sørg for, at der ikke forefindes aktive antændingskilder i området under vedligeholdelse. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 betjenes eller vedligeholdes i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, SKAL det jordes korrekt for at undgå statiske udladninger. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 anvendes i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, SKAL der anvendes EXklassificeret værktøj og beklædning. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE På grund af risikoen for statisk afladning må der ikke bruges en tør serviet til at rengøre pumpens/-ernes polymerdele. ADVARSEL Nogle af de kemikalier, der anvendes med Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er muligvis brændbare under visse betingelser. Sørg for kun at bruge kemikalierne under betingelser, hvor de ikke er brændbare. Se de lokale og/eller nationale klassifikationer af brændbare væsker. Personlige værnemidler ADVARSEL Når du bruger farlige kemikalier og biologiske reagensmidler, skal du træffe alle egnede beskyttelsesforanstaltninger, såsom brugen af beskyttelsesbriller og handsker, som er resistente over for de anvendte stoffer. Følg de lokale og/eller nationale regulativer for sikker drift og vedligeholdelse af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. ADVARSEL Personlige værnemidler (PVM). Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 pakkes ned, pakkes ud, transporteres eller flyttes, skal man bruge beskyttelsesfodtøj, helst med stålforing, og beskyttelsesbriller. ADVARSEL Højt tryk. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 fungerer under højt tryk. Bær beskyttelsesbriller og andet personligt beskyttelsesudstyr (PPE) på alle tidspunkter. 18 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Der skal anlægges høreværn ved arbejde i nærheden af systemet, når det er i drift. Installation og flytning ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 betjenes eller vedligeholdes i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, SKAL det jordes korrekt for at undgå statiske udladninger. ADVARSEL Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal installeres og klargøres af personale fra GE Healthcare eller af en tredjepart, der er autoriseret af GE Healthcare. ADVARSEL Flytning af transportkasser. Sørg for gaffeltrucken er stor nok til at sikkert at løfte vægten af kassen. Sørg for kassen er i balance, så den ikke pludseligt vælter, mens den flyttes. ADVARSEL Instrumentet er tungt. Da Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er meget tungt, skal der udvises stor forsigtighed ved flytning, således at ingen personer kommer i klemme eller bliver mast under flytningen. ADVARSEL Tung genstand. Brug en gaffeltruck med tilstrækkelig løftekapacitet, når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal løftes. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Systemet er ikke udstyret med løfteøjer eller andre anordninger til løft med hejseapparat eller lignende udstyr. Systemet bør kun løftes ved hjælp af den nederste del af støtterammen. FORSIGTIG Hjulene på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal være låst under normal brug. Hjulene skal kun være ulåste, når enheden flyttes. FORSIGTIG Sørg for, at alle rør, slanger og kabler er placeret, så risikoen for snubleulykker minimeres. FORSIGTIG Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er kun designet til indendørs brug. FORSIGTIG Sørg for, at der altid opretholdes korrekt lufttryk. For højt eller for lavt lufttryk kan være farligt og kan forårsage fejlagtige resultater og lækage. FORSIGTIG Til forebyggelse af bakterievækst er Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 muligvis delvist fyldt med denatureret ethanol (18 % C 2 H 5 OH (ethanol), 2 % C 3 H 7 OH (isopropanol) og 80 % H 2 O (vand) ved levering. Den denaturerede alkoholblanding kan være sundhedsfarlig for mennesker, hvis den indtages. Den denaturerede alkohol skal skylles ud, inden Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 samles, testes eller integreres i den tilsigtede proceskontekst. 20 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Lufttilførslen må ikke åbnes, før alle tilslutninger er udført og kontrolleret. Betjening af systemet ADVARSEL Sikker afstand. Oprethold altid en sikker afstand fra Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 under dræning eller andre aktiviteter, der kan indebære stænk. ADVARSEL Før drift skal alle procestilslutninger og rørsystemet kontrolleres for utætheder ved maksimalt tryk for at sikre vedvarende beskyttelse mod personskade som følge af væskestråler, rør, der springer, eller potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. ADVARSEL Driftsbegrænsninger. Overskrid aldrig de driftsbegrænsninger, der er angivet i dette dokument og på produktmærkaten. Betjening af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 uden for disse grænser kan beskadige udstyret, og der kan forekomme læsioner eller dødsfald. ADVARSEL Nødnedlukning. Når knappen, EMERGENCY STOP (nødstop) trykkes, kan Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 forblive under tryk. Åbnes et rør eller en beholder på dette tidspunkt, kan det medføre udslip af en potentielt farlig proces eller rengøringsvæske, hvilket kan medføre personskade. Ved genoprettelse efter nødnedlukning skal det kontrolleres, at trykket er fjernet fra alle rør og beholdere, før de åbnes. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Benyt kolonner, der kan modstå de forventede tryk. I modsat fald kan kolonnerne revne, hvilket kan medføre personskade. ADVARSEL Reducér pumpeindstillingerne før brug af knappen, START/RESET, for at undgå en øjeblikkelig, høj trykstigning i systemet, når det aktiveres igen. En pludselig trykstigning kan forårsage brud på rørforbindelserne og efterfølgende utæthed. ADVARSEL Reducér pumpeindstillingerne, før knappen AIR SUPPLY drejes hen på OFF for at undgå en øjeblikkelig, høj trykstigning i systemet, når det aktiveres igen. En pludselig trykstigning kan forårsage brud på rørforbindelserne og efterfølgende utæthed. FORSIGTIG Sluk altid for tryklufttilførslen, før Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 kobles fra kolonnen. Vedligeholdelse ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE På grund af risikoen for statisk afladning må der ikke bruges en tør serviet til at rengøre pumpens/-ernes polymerdele. 22 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

23 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL LÅS AF/AFMÆRK! Inden vedligeholdelse eller afvikling af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal det sikres: enheden er tom og ikke under tryk. at de relevante energikilder og procesfødeslangen er frakoblede. Alle fugtige områder, der anvendes under processen, er rengjorte og dekontaminerede. enheden ikke kan tændes igen, genfyldes eller forurenes igen under vedligeholdelse ved et uheld. at der er tydelig aflåsnings-/afmærkningskilte. ADVARSEL Rørsystemet skal kontrolleres for utætheder under anvendelse af maksimalt tryk med henblik på vedvarende beskyttelse mod personskade som følge af væskestråler, rør, der springer, eller potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. Efter samling eller vedligeholdelse Før drift eller CIP ADVARSEL Der må ikke udføres vedligeholdelsesarbejde, mens Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er forbundet til lufttilførslen. ADVARSEL Sørg for, at Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er blevet grundigt rengjort for at fjerne eventuelle smittefarlige eller aggressive væsker, før planlagt vedligeholdelse/service. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 23

24 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Dekontaminér før service. Før du udfører servicearbejde på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, skal du sørge for, at systemet er blevet ordentligt dekontamineret. 24 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

25 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater 2.2 Mærkater Introduktion Dette afsnit beskriver de forskellige mærkater på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Produktmærkatillustration Illustrationen nedenfor viser et eksempel på en produktmærkat. Bemærk: Produktmærkaten herunder er blot et eksempel uden værdier. Faktiske data er specifikke for hver enkelt enhed og trykt på produktmærkaten. Chromaflow GE Healthcare code no. GE Healthcare serial no. GE Healthcare model no. Year of manufacture Operating temperature Supply air pressure Air consumption Max. outlet pressure Pump capacity II 3G T6 GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan UPPSALA Sweden Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 25

26 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Chromaflow GE Healthcare code no. GE Healthcare serial no. Beskrivelse af produktmærkaten GE Healthcare model no. Year of manufacture Operating temperature Supply air pressure Air consumption Max. outlet pressure Pump capacity Oplysningerne på produktmærkaten forklares i nedenstående tabel. Mærkattekst. Betegnelse Instrumentet overholder gældende EU-direktiver. Se Internationale standarder, på side 10. II 3G T6 GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan UPPSALA Sweden GE Healthcare code no. GE Healthcare serial no. GE Healthcare model no. Year of manufacture Operating temperature Supply air pressure Air consumption Max. outlet pressure Pump capacity EX-koden på produktmærkaten definerer udstyrets eksplosionsbeskyttelsesniveau. Udstyrets EX-kategori skal være i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet for det rum, som det anvendes i. Dette symbol angiver, at produktet er i stand til at fungere i overensstemmelse med driftsparametrene, der er fastlagt af producenten, og til at sikre et normalt beskyttelsesniveau. Udstyr i denne kategori er beregnet til anvendelse i områder, hvor det er usandsynligt, at der opstår eksplosionsfarlige atmosfærer, som forårsages af gasser, dampe eller tåger, og hvis de alligevel opstår, vil det sandsynligvis være sjældent og i en meget kort periode. Systemkodenummer. Systemets serienummer. Systemmodelnummer. Fremstillingsår. Driftstemperatur. Krav til tilførselslufttrykket. Luftforbrug. Maks. udgangstryk. Pumpekapacitet. 26 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

27 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Sikkerhedsmærkater Tabellen viser sikkerhedsmærkaterne, der muligvis kan ses på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Symbol / tekst Betegnelse Advarsel! Læs brugerdokumentationen, inden du anvender systemet. Åbn aldrig dæksler eller udskift dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i brugerdokumentationen. EMERGENCY STOP (nødstop) mærkat, gul med sort tekst. (EMERGENCY STOP-knappen er rød). Se Afsnit 2.3 Nødprocedurer, på side 29 for at få nærmere oplysninger om nødstop. WARNING This equipment must not be used for pumping flammable liquids. ADVARSEL. Dette udstyr må ikke bruges til at pumpe brændbare væsker. WARNING Packing Station must be grounded if used in explosive environment. ADVARSEL. Pakkestationen skal være forbundet til jord, hvis den bruges i områder med eksplosionsfare. Der skal bruges høreværn, når der arbejdes i nærheden af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, mens den kører. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 27

28 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Symbol / tekst Betegnelse Jordforbindelsespunkt. Sørg for at forbinde systemet til jord i overensstemmelse med anvisningerne i Afsnit Jordforbindelse, på side Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

29 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer 2.3 Nødprocedurer Introduktion Dette afsnit beskriver, hvordan man udfører en nødnedlukning så vel som proceduren for genstart af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 i så tilfælde. Forholdsregler ADVARSEL Nødnedlukning. Når knappen, EMERGENCY STOP (nødstop) trykkes, kan Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 forblive under tryk. Åbnes et rør eller en beholder på dette tidspunkt, kan det medføre udslip af en potentielt farlig proces eller rengøringsvæske, hvilket kan medføre personskade. Ved genoprettelse efter nødnedlukning skal det kontrolleres, at trykket er fjernet fra alle rør og beholdere, før de åbnes. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 29

30 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Nødnedlukning Trin 1 Handling Tryk på EMERGENCY STOP-knappen på nedre kontrolpanel på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. (Chromaflow Packing Station 200 vises herunder.) Tilkald lægehjælp, eller giv førstehjælp, hvis der er tilskadekomne. Tag trykket af ledningerne og karrene, der er under tryk. Det gøres ved forsigtigt at åbne ventiler og afmontere slanger. Find frem til, og afhjælp årsagen til problemet. Kontakt GE Healthcare, hvis problemet ikke kan løses. 30 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

31 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Genstart efter nødnedlukning Følg vejledningen nedenfor for at genstarte Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 efter nødlukning. Trin 1 2 Handling Sørg for, at den tilstand, der udløste nødnedlukningen, er afhjulpet. Nulstil EMERGENCY STOP-knappen ved at dreje den med uret. 3 Reducér pumpeindstillingen, og tryk på knappen, START/RESET, på nedre kontrolpanel. (Chromaflow Packing Station 200 vises herunder.) ADVARSEL Reducér pumpeindstillingerne før brug af knappen, START/RESET, for at undgå en øjeblikkelig, høj trykstigning i systemet, når det aktiveres igen. En pludselig trykstigning kan forårsage brud på rørforbindelserne og efterfølgende utæthed. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 31

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTAprocess. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTAprocess. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ÄKTAprocess Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

ChromXACT. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

ChromXACT. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk ChromXACT Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

FLA Image Eraser. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

FLA Image Eraser. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk FLA Image Eraser Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTApilot. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTApilot. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ÄKTApilot Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ÄKTAprocess. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

ÄKTAprocess. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk ÄKTAprocess Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper

Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper Lindab Brugervejledning - læsseramper 1404.01 Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper Indhold 1. Generelt... 3 1.1 Brug af vejledningen... 3 1.2 Operatør/tekniker... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Eftersalg...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BRUGERMANUAL BB 700 1

BRUGERMANUAL BB 700 1 BRUGERMANUAL BB 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ÄKTA ready Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

ÄKTA ready. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

ÄKTA ready. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk ÄKTA ready Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger... 1.3 Tilhørende dokumentation...

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere