Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400"

Transkript

1 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2 Den side er bevidst efterladt blank

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Om denne manual Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger Tilhørende dokumentation... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Nødprocedurer Oplysninger om genanvendelse... 3 Systembeskrivelse Om Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Kontrolpaneler Strømningsoversigt... 4 Installation Krav til installationsstedet Transport i transportkasse Udpakning Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Transport uden emballage Opsætning Konfigurér Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Tilslutning af trykluftforsyningen Retningslinjer for tilslutninger Jordforbindelse Tilslut en kolonne... 5 Betjening Klargør Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og Afsluttende handlinger før betjening Priming Pak en kolonne Udpak en kolonne Frakobling efter brug... 6 Vedligeholdelse Tidsplan for brugervedligeholdelse Rengøring Opbevaring... 7 Fejlfinding Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 3

4 Indholdsfortegnelse 8 Referencedata Specifikationer Kemisk resistens Støjniveau Sundheds- og sikkerhedserklæringsformular Yderligere oplysninger... Indeks Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

5 1 Introduktion 1 Introduktion Om dette kapitel Dette kapitel indeholder vigtig brugerinformation, beskrivelser af sikkerhedsbemærkninger, tilsigtet brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, forskriftsmæssige oplysninger samt en liste over tilhørende dokumentation. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 1.1 Om denne manual 1.2 Vigtig brugerinformation 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.4 Tilhørende dokumentation Se side Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 5

6 1 Introduktion 1.1 Om denne manual 1.1 Om denne manual Formålet med dette dokument Betjeningsvejledningen giver dig de anvisninger, der er nødvendige for at installere, betjene og vedligeholde Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 på sikker vis. Dokumentets rækkevidde Manualen gælder for alle varianter af standard Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Konfigurationen for pakkestationen beskrives i produktdokumentationspakken og på produktmærkaten. Typografiske konventioner Ting, der har med softwaren at gøre, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed kursiv tekst. Et kolon separerer menuniveauerne, og File:Open henviser således til Open-kommandoen i menuen File. Ting, der relaterer til hardwaren, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed tekst (fx Power (Strøm). 6 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

7 1 Introduktion 1.2 Vigtig brugerinformation 1.2 Vigtig brugerinformation Læs dette inden brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Alle brugere skal læse hele Betjeningsvejledningen, før systemet installeres, tages i brug eller vedligeholdes Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Sørg for altid at have betjeningsvejledningen ved hånden under betjening af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 bør kun betjenes i overensstemmelse med det i brugerdokumentationen foreskrevne. I modsat fald kan det medføre potentielt farlige situationer, der kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret. Tilsigtet brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er beregnet til brug til pakning og udpakning af Chromaflow-kolonner med medieopslæmning. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 må ikke anvendes til kliniske procedurer og diagnostiske formål. ADVARSEL Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 må ikke betjenes på anden måde end beskrevet i brugerdokumentation. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 7

8 1 Introduktion 1.2 Vigtig brugerinformation Forudsætninger For at du kan betjene Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 på sikker vis og i henhold til den tilsigtede anvendelse, skal følgende forudsætninger være opfyldt: Du skal have kendskab til brug af generelt biobehandlingsudstyr og til håndtering af biologiske materialer. Brugeren skal læse og forstå kapitlet Sikkerhed i denne betjeningsvejledning. Systemet skal installeres i henhold til anvisningerne i Kapitel 4 Installation, på side 47. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder ADVARSLER, anvisninger om at udvise FORSIG- TIGHED samt NOTATER, der alle vedrører sikker brug af produktet. Se definitionerne nedenfor. EKSPLOSIONSFARE-advarsler ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE fremhæver instruktioner, der skal følges for at undgå dødsfald eller alvorlig personskade ved arbejde i potentielt eksplosionsfarlige miljøer. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Advarsler ADVARSEL ADVARSEL - angiver en farlig situation, som, hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Forsigtighedsregler FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. 8 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

9 1 Introduktion 1.2 Vigtig brugerinformation Notater NOTE NOTE - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Bemærkninger og tips Bemærk: Tip: Bemærkninger benyttes til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre brugen af produktet problemfri og optimal. Tips indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 9

10 1 Introduktion 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Introduktion Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 overholder. Produktionsoplysninger Nedenstående tabel opsummerer de krævede produktionsoplysninger. Se EF-overensstemmelseserklæringen for yderligere oplysninger. Krav Producentens navn og adresse Indhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-overensstemmelse Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i skemaet, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. Overensstemmelseserklæringen udleveres på forespørgsel. Direktiv 2006/42/EØF 1994/9/EØF Navn Maskindirektivet (MD) ATEX-direktivet 1 1 Gælder ikke alle Chromaflow Packing Station 200- og 400-enheder. Se EF-overensstemmelseserklæringen og/eller mærkepladens identifikationsmærkat/produktmærkaten. Internationale standarder Standardkravene, som dette produkt opfylder, opsummeres i nedenstående tabel. Standard EN ISO Betegnelse Maskiners sikkerhed. Generelle principper for design. Risikovurdering og risikoreduktion. Bemærkninger EN ISO standard er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF 10 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

11 1 Introduktion 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Standard Betegnelse Bemærkninger EN EN Eksplosionsfarlige atmosfærer - Forebyggelse af og beskyttelse mod eksplosion - 1. del: Grundlæggende begreber og metoder 1 Ikke-elektrisk udstyr til brug i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer - 1. del: Grundlæggende metoder og krav 1 EN standard harmoniseret med EU-direktivet 1994/9/EF EN-standarden er harmoniseret med EU-direktivet 1994/9/EF 1 Gælder ikke alle Chromaflow Packing Station 200- og 400-enheder. Se EF-overensstemmelseserklæringen og/eller mærkepladens identifikationsmærkat/produktmærkaten. Yderligere overholdelse af lovkrav Tabellen herunder viser yderligere lovkrav, som opfyldes af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Krav ASME-BPE USP <88> klasse VI CFR FDA EN 287:1, 1418, EN ISO 15607, , , 5817, 6520, Betegnelse Alle stålrørsvejsninger, inkl. kontaktsvejsninger United States Pharmacopia (USP) Bioreaktivitetstestning, invivo Code of Federal Regulations, Food and Drugs Title 21, Part 177 FDA Svejsning Bemærkninger Gælder for stålrør Gælder for polymermaterialer i kontakt med processtrømmen Gælder for polymermaterialer i kontakt med processtrømmen Gælder for stålrør Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 11

12 1 Introduktion 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger CE-mærke CE-mærkningen og den tilsvarende overensstemmelseserklæring gælder for instrumentet, når det: anvendes som en enkeltstående enhed, eller er tilsluttet til andre produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugerdokumentationen, og anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE Healthcare, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, der tilsluttes Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal overholde sikkerhedskravene i EN /IEC eller relevante harmoniserede standarder. Alt udstyr tilsluttet Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 i EX-klassificerede omgivelser skal som minimum opfylde tilsvarende EX-klassificering som Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. I EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. 12 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

13 1 Introduktion 1.4 Tilhørende dokumentation 1.4 Tilhørende dokumentation Introduktion Dette afsnit beskriver dokumentationen for Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Produktspecifik dokumentation Udover denne Betjeningsvejledning indeholder dokumentationspakken, der leveres sammen med Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, også ringbind, som indeholder detaljerede specifikationer og sporbarhedsdokumenter. De vigtigste dokumenter i dokumentpakken med hensyn til de tekniske aspekter vedrørende Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er: Dokument Piping og Instrument Diagram Equipment Data Sheet Assembly Drawing Functional Specification Forkortelse P&ID EDS AD FS Indhold Skematisk oversigt over hele processtrømningen som bl.a. alle komponenter og instrumenter. Tekniske data for systemet. Fysisk layout Viser alle data vedr. mål. Detaljeret beskrivelse af samtlige systemfunktioner. Komponentdokumentation Individuelle komponenter kan have deres egen separate dokumentation. Hvis sådan dokumentation eksisterer, er den ligeledes inkluderet i dokumentpakken. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 13

14 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner Om dette kapitel Dette kapitel beskriver sikkerhedsforanstaltninger og nødnedlukningsprocedurer for Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Mærkaterne på instrumentet og information om genanvendelse beskrives ligeledes. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.2 Mærkater 2.3 Nødprocedurer 2.4 Oplysninger om genanvendelse Se side Vigtigt ADVARSEL Inden Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 installeres, betjenes eller vedligeholdes skal samtlige brugere læse og forstå alt indhold i dette kapitel, så de bliver opmærksomme på de faremomenter, der er forbundet med produktet. Læser man ikke kapitlet, kan det medføre legemsbeskadigelse eller dødsfald, eller beskadigelse af udstyret. 14 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er inddelt i følgende kategorier: Generelle forholdsregler, på side 15 Brandbare væsker og eksplosionsfarligt miljø, på side 16 Personlige værnemidler, på side 18 Installation og flytning, på side 19 Betjening af systemet, på side 21 Vedligeholdelse, på side 22 Generelle forholdsregler ADVARSEL Lav en risikovurdering af alle de risici, der er forbundet med processen eller det miljø, som processen udføres i. Vurdér de påvirkninger, som brug af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 og driftsprocesserne kan have på klassificeringen af det farlige område. Processen kan måske føre til, at området skal udvides, eller at zoneklassificeringen skal ændres. Implementér de tiltag, der er nødvendige for at reducere risikoen, herunder anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr. ADVARSEL Kunden skal sørge for, at al installation, vedligeholdelse, betjening og eftersyn udføres af kvalificeret personale med passende oplæring. Personalet skal forstå og overholde de lokale bestemmelser og betjeningsvejledningerne og have et grundigt kendskab til Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 og hele processen. ADVARSEL Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 må ikke betjenes på anden måde end beskrevet i brugerdokumentation. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Brandbare væsker og eksplosionsfarligt miljø ADVARSEL Brandfarlige væsker. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er ikke godkendt til håndtering af brandfarlige væsker. EX-mærkede pakkestationer er konstrueret og godkendt til at blive placeret i en potentielt eksplosiv atmosfære i henhold til mærkepladen/produktmærkaten, men bør aldrig bruges til at håndtere brændbare væsker. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE EX-klassificeringen af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er kun gyldig, når systemet anvendes i overensstemmelse med den EX-relaterede sikkerhedsvejledning i dette og efterfølgende kapitler. Oplysningerne foreslås som bedste arbejdspraksis, men må ikke tage forrang over det individuelle ansvar eller lokale bestemmelser. 16 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Risikovurdering af EKSPLOSIONSFARE! Lav en risikovurdering af alle de risici, der er forbundet med processen eller det miljø, som processen udføres i. Vurdér de påvirkninger, som systemet og de processer, hvori det anvendes, har på klassificeringen af det farlige område. Processen kan måske føre til, at området skal udvides, eller at zoneklassificeringen skal ændres. Implementér de tiltag, der er nødvendige for at reducere risikoen, herunder anvendelse af personligt beskyttelsesudstyr. Ting, der skal indgå i risikovurderingen: Alt personale, der er involveret i betjening, vedligeholdelse og servicering af systemet, skal have passende kendskab til ATEX og ATEX-systemer. Risikoen for væskeudsivning i tilfælde af fejl eller brud på systemet. Lav procedurer for, hvordan lækager skal håndteres, samt afprøvning efter udbedring. Risiko for, at der kommer luft ind i strømningsvejen i forbindelse med fyldning og tømning af systemet, hvilket kan skabe en eksplosionsfarlig atmosfære, når luften blandes med fordampet opløsningsmiddel. Risikoen for mindre udsivning under vedligeholdelse. Sørg for, at der ikke forefindes aktive antændingskilder i området under vedligeholdelse. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 betjenes eller vedligeholdes i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, SKAL det jordes korrekt for at undgå statiske udladninger. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 anvendes i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, SKAL der anvendes EXklassificeret værktøj og beklædning. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE På grund af risikoen for statisk afladning må der ikke bruges en tør serviet til at rengøre pumpens/-ernes polymerdele. ADVARSEL Nogle af de kemikalier, der anvendes med Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er muligvis brændbare under visse betingelser. Sørg for kun at bruge kemikalierne under betingelser, hvor de ikke er brændbare. Se de lokale og/eller nationale klassifikationer af brændbare væsker. Personlige værnemidler ADVARSEL Når du bruger farlige kemikalier og biologiske reagensmidler, skal du træffe alle egnede beskyttelsesforanstaltninger, såsom brugen af beskyttelsesbriller og handsker, som er resistente over for de anvendte stoffer. Følg de lokale og/eller nationale regulativer for sikker drift og vedligeholdelse af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. ADVARSEL Personlige værnemidler (PVM). Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 pakkes ned, pakkes ud, transporteres eller flyttes, skal man bruge beskyttelsesfodtøj, helst med stålforing, og beskyttelsesbriller. ADVARSEL Højt tryk. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 fungerer under højt tryk. Bær beskyttelsesbriller og andet personligt beskyttelsesudstyr (PPE) på alle tidspunkter. 18 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Der skal anlægges høreværn ved arbejde i nærheden af systemet, når det er i drift. Installation og flytning ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE Når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 betjenes eller vedligeholdes i en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, SKAL det jordes korrekt for at undgå statiske udladninger. ADVARSEL Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal installeres og klargøres af personale fra GE Healthcare eller af en tredjepart, der er autoriseret af GE Healthcare. ADVARSEL Flytning af transportkasser. Sørg for gaffeltrucken er stor nok til at sikkert at løfte vægten af kassen. Sørg for kassen er i balance, så den ikke pludseligt vælter, mens den flyttes. ADVARSEL Instrumentet er tungt. Da Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er meget tungt, skal der udvises stor forsigtighed ved flytning, således at ingen personer kommer i klemme eller bliver mast under flytningen. ADVARSEL Tung genstand. Brug en gaffeltruck med tilstrækkelig løftekapacitet, når Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal løftes. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Systemet er ikke udstyret med løfteøjer eller andre anordninger til løft med hejseapparat eller lignende udstyr. Systemet bør kun løftes ved hjælp af den nederste del af støtterammen. FORSIGTIG Hjulene på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal være låst under normal brug. Hjulene skal kun være ulåste, når enheden flyttes. FORSIGTIG Sørg for, at alle rør, slanger og kabler er placeret, så risikoen for snubleulykker minimeres. FORSIGTIG Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er kun designet til indendørs brug. FORSIGTIG Sørg for, at der altid opretholdes korrekt lufttryk. For højt eller for lavt lufttryk kan være farligt og kan forårsage fejlagtige resultater og lækage. FORSIGTIG Til forebyggelse af bakterievækst er Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 muligvis delvist fyldt med denatureret ethanol (18 % C 2 H 5 OH (ethanol), 2 % C 3 H 7 OH (isopropanol) og 80 % H 2 O (vand) ved levering. Den denaturerede alkoholblanding kan være sundhedsfarlig for mennesker, hvis den indtages. Den denaturerede alkohol skal skylles ud, inden Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 samles, testes eller integreres i den tilsigtede proceskontekst. 20 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Lufttilførslen må ikke åbnes, før alle tilslutninger er udført og kontrolleret. Betjening af systemet ADVARSEL Sikker afstand. Oprethold altid en sikker afstand fra Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 under dræning eller andre aktiviteter, der kan indebære stænk. ADVARSEL Før drift skal alle procestilslutninger og rørsystemet kontrolleres for utætheder ved maksimalt tryk for at sikre vedvarende beskyttelse mod personskade som følge af væskestråler, rør, der springer, eller potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. ADVARSEL Driftsbegrænsninger. Overskrid aldrig de driftsbegrænsninger, der er angivet i dette dokument og på produktmærkaten. Betjening af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 uden for disse grænser kan beskadige udstyret, og der kan forekomme læsioner eller dødsfald. ADVARSEL Nødnedlukning. Når knappen, EMERGENCY STOP (nødstop) trykkes, kan Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 forblive under tryk. Åbnes et rør eller en beholder på dette tidspunkt, kan det medføre udslip af en potentielt farlig proces eller rengøringsvæske, hvilket kan medføre personskade. Ved genoprettelse efter nødnedlukning skal det kontrolleres, at trykket er fjernet fra alle rør og beholdere, før de åbnes. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Benyt kolonner, der kan modstå de forventede tryk. I modsat fald kan kolonnerne revne, hvilket kan medføre personskade. ADVARSEL Reducér pumpeindstillingerne før brug af knappen, START/RESET, for at undgå en øjeblikkelig, høj trykstigning i systemet, når det aktiveres igen. En pludselig trykstigning kan forårsage brud på rørforbindelserne og efterfølgende utæthed. ADVARSEL Reducér pumpeindstillingerne, før knappen AIR SUPPLY drejes hen på OFF for at undgå en øjeblikkelig, høj trykstigning i systemet, når det aktiveres igen. En pludselig trykstigning kan forårsage brud på rørforbindelserne og efterfølgende utæthed. FORSIGTIG Sluk altid for tryklufttilførslen, før Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 kobles fra kolonnen. Vedligeholdelse ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE På grund af risikoen for statisk afladning må der ikke bruges en tør serviet til at rengøre pumpens/-ernes polymerdele. 22 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

23 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL LÅS AF/AFMÆRK! Inden vedligeholdelse eller afvikling af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 skal det sikres: enheden er tom og ikke under tryk. at de relevante energikilder og procesfødeslangen er frakoblede. Alle fugtige områder, der anvendes under processen, er rengjorte og dekontaminerede. enheden ikke kan tændes igen, genfyldes eller forurenes igen under vedligeholdelse ved et uheld. at der er tydelig aflåsnings-/afmærkningskilte. ADVARSEL Rørsystemet skal kontrolleres for utætheder under anvendelse af maksimalt tryk med henblik på vedvarende beskyttelse mod personskade som følge af væskestråler, rør, der springer, eller potentielt eksplosionsfarlig atmosfære. Efter samling eller vedligeholdelse Før drift eller CIP ADVARSEL Der må ikke udføres vedligeholdelsesarbejde, mens Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er forbundet til lufttilførslen. ADVARSEL Sørg for, at Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 er blevet grundigt rengjort for at fjerne eventuelle smittefarlige eller aggressive væsker, før planlagt vedligeholdelse/service. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 23

24 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Dekontaminér før service. Før du udfører servicearbejde på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, skal du sørge for, at systemet er blevet ordentligt dekontamineret. 24 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

25 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater 2.2 Mærkater Introduktion Dette afsnit beskriver de forskellige mærkater på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Produktmærkatillustration Illustrationen nedenfor viser et eksempel på en produktmærkat. Bemærk: Produktmærkaten herunder er blot et eksempel uden værdier. Faktiske data er specifikke for hver enkelt enhed og trykt på produktmærkaten. Chromaflow GE Healthcare code no. GE Healthcare serial no. GE Healthcare model no. Year of manufacture Operating temperature Supply air pressure Air consumption Max. outlet pressure Pump capacity II 3G T6 GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan UPPSALA Sweden Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 25

26 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Chromaflow GE Healthcare code no. GE Healthcare serial no. Beskrivelse af produktmærkaten GE Healthcare model no. Year of manufacture Operating temperature Supply air pressure Air consumption Max. outlet pressure Pump capacity Oplysningerne på produktmærkaten forklares i nedenstående tabel. Mærkattekst. Betegnelse Instrumentet overholder gældende EU-direktiver. Se Internationale standarder, på side 10. II 3G T6 GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan UPPSALA Sweden GE Healthcare code no. GE Healthcare serial no. GE Healthcare model no. Year of manufacture Operating temperature Supply air pressure Air consumption Max. outlet pressure Pump capacity EX-koden på produktmærkaten definerer udstyrets eksplosionsbeskyttelsesniveau. Udstyrets EX-kategori skal være i overensstemmelse med beskyttelsesniveauet for det rum, som det anvendes i. Dette symbol angiver, at produktet er i stand til at fungere i overensstemmelse med driftsparametrene, der er fastlagt af producenten, og til at sikre et normalt beskyttelsesniveau. Udstyr i denne kategori er beregnet til anvendelse i områder, hvor det er usandsynligt, at der opstår eksplosionsfarlige atmosfærer, som forårsages af gasser, dampe eller tåger, og hvis de alligevel opstår, vil det sandsynligvis være sjældent og i en meget kort periode. Systemkodenummer. Systemets serienummer. Systemmodelnummer. Fremstillingsår. Driftstemperatur. Krav til tilførselslufttrykket. Luftforbrug. Maks. udgangstryk. Pumpekapacitet. 26 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

27 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Sikkerhedsmærkater Tabellen viser sikkerhedsmærkaterne, der muligvis kan ses på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. Symbol / tekst Betegnelse Advarsel! Læs brugerdokumentationen, inden du anvender systemet. Åbn aldrig dæksler eller udskift dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i brugerdokumentationen. EMERGENCY STOP (nødstop) mærkat, gul med sort tekst. (EMERGENCY STOP-knappen er rød). Se Afsnit 2.3 Nødprocedurer, på side 29 for at få nærmere oplysninger om nødstop. WARNING This equipment must not be used for pumping flammable liquids. ADVARSEL. Dette udstyr må ikke bruges til at pumpe brændbare væsker. WARNING Packing Station must be grounded if used in explosive environment. ADVARSEL. Pakkestationen skal være forbundet til jord, hvis den bruges i områder med eksplosionsfare. Der skal bruges høreværn, når der arbejdes i nærheden af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400, mens den kører. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 27

28 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Symbol / tekst Betegnelse Jordforbindelsespunkt. Sørg for at forbinde systemet til jord i overensstemmelse med anvisningerne i Afsnit Jordforbindelse, på side Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

29 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer 2.3 Nødprocedurer Introduktion Dette afsnit beskriver, hvordan man udfører en nødnedlukning så vel som proceduren for genstart af Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 i så tilfælde. Forholdsregler ADVARSEL Nødnedlukning. Når knappen, EMERGENCY STOP (nødstop) trykkes, kan Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 forblive under tryk. Åbnes et rør eller en beholder på dette tidspunkt, kan det medføre udslip af en potentielt farlig proces eller rengøringsvæske, hvilket kan medføre personskade. Ved genoprettelse efter nødnedlukning skal det kontrolleres, at trykket er fjernet fra alle rør og beholdere, før de åbnes. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 29

30 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Nødnedlukning Trin 1 Handling Tryk på EMERGENCY STOP-knappen på nedre kontrolpanel på Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400. (Chromaflow Packing Station 200 vises herunder.) Tilkald lægehjælp, eller giv førstehjælp, hvis der er tilskadekomne. Tag trykket af ledningerne og karrene, der er under tryk. Det gøres ved forsigtigt at åbne ventiler og afmontere slanger. Find frem til, og afhjælp årsagen til problemet. Kontakt GE Healthcare, hvis problemet ikke kan løses. 30 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB

31 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Genstart efter nødnedlukning Følg vejledningen nedenfor for at genstarte Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 efter nødlukning. Trin 1 2 Handling Sørg for, at den tilstand, der udløste nødnedlukningen, er afhjulpet. Nulstil EMERGENCY STOP-knappen ved at dreje den med uret. 3 Reducér pumpeindstillingen, og tryk på knappen, START/RESET, på nedre kontrolpanel. (Chromaflow Packing Station 200 vises herunder.) ADVARSEL Reducér pumpeindstillingerne før brug af knappen, START/RESET, for at undgå en øjeblikkelig, høj trykstigning i systemet, når det aktiveres igen. En pludselig trykstigning kan forårsage brud på rørforbindelserne og efterfølgende utæthed. Chromaflow Packing Station 50, 100, 200 og 400 Betjeningsvejledning AB 31

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ÄKTA ready Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger...

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere