WHP+ BETJENINGSHÅNDBOG PUMPEN FORMULAR NR.: L381525DK REVISION: 01/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WHP+ BETJENINGSHÅNDBOG PUMPEN FORMULAR NR.: L381525DK REVISION: 01/2013"

Transkript

1 BETJENINGSHÅNDBOG WHP+ PUMPEN FORMULAR NR.: L381525DK REVISION: 01/2013 LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING FØR BETJENING ELLER SERVICERING AF DETTE PRODUKT.

2 ISS T Indhold: DK Afsnit Side Beskrivelse - 2 Snittegning 0 5 Advarsler 1 6 Introduktion til WHP+ programmet WHP+ programmet WHP+pumpen, valgmuligheder og ekstraudstyr Bestemmelse af pumpetype Bestemmelse af motortype 2 7 Installation af pumpen Placering Tilpasning af rørsystemet Elektrisk tilslutning Væsketilslutning til væskeskyllet akseltætning Tilslutning af damp eller dampkondensat for aseptisk anvendelse 3 8 Før ibrugtagning Kontroller pumpehuset for fremmedlegemer Afprøvning af pumpen 4 8 Pumpen sættes i drift Skyllevæske/damp/kondensat el. lign. 5 9 Vedligeholdelse Kontrol af akseltætningen, Udskiftning af akseltætning Smøring af motorer Udskifning af motor eller motorlejer Anbefalet lagerbeholding af reservedele 6 13 Tekniske data Lydtryks- og lydeffektniveau for WHP+ pumper Max. tilladeligt afgangstryk for WHP+ pumper Tilspændingsmoment for løbehjul og aksler Tilspændingsmoment for pumpehus og mellemflange 7 30 Pumpens mål 7 34 Reservedelsliste - - Pumpe komplet - 36 Løbehjul - 37 Akseltætning - 38 Komplet tætningssæt, enkelt - 39 Komplet tætningssæt, dobbelt - 40 O-rings sæt - 41 Aksel - 42 Mellemflange og afdækning - 44 Stativ - 46 Konsol - 48 Dæksel og kappe - 49 Motor

3 ISS S Snittegning WHP+ Udsnit 1 Akselstørrelse ø25 og ø35 Udsnit 2 Akselstørrelse ø25 og ø35 2

4 ISS S Snittegning WHP+ 1: Pumpehus 2: Kalotmøtrik 3: O-ring 4: Løbehjul 6: O-ring 7: Bagflange 8: Stift 9: Skrue 10: O-ring 11: Aksel 14: Mellemflange Udsnit 1 Enkelt tætning for akselstr. ø25 og ø35 Udsnit 2 Dobbelt tætning med væskeskyl/dampskyl for akselstr. ø25 og ø35 5.1: Tætningshus 5.3: Trykring 5.4: Drænrør 5.5: O-ringe 5.6: Statorring 5.7: Rotorring 5.8: Stift 5.9: Tætningshus 5.10: O-ring 5.11: Trykring 3

5

6 0. Advarsler 1. Gennemlæs instruktionsvejledningen, inden pumpen installeres og tages i brug. Ved tvivlsspørgsmål kontakt nærmeste APV-forhandler. 2. Kontroller at motor og motorstyring er korrekt specificeret specielt i driftsmiljøer, hvor der kan være eksplosionsfare. 3. Start ikke pumpen, før alle rørforbindelser er omhyggeligt monteret og tilspændt. Hvis pumpen anvendes til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 4. Start ikke pumpen, før afskærmning over pumpeakslen er forsvarligt monteret. 5. Pumpen indeholder roterende dele. Stik aldrig hænder eller fingre ind i en pumpe, som er i drift. 6. Berør ikke pumpehuset under drift, hvis pumpen anvendes til varme medier, hvor der kan være risiko for forbrænding. 7. Berør aldrig motorkappen under drift, den kan være meget varm. 8. Luk aldrig for både pumpens tilgang og afgang, når den er i drift. Hvis pumpen kører med væske uden cirkulation, kan væsken opvarmes, så den omdannes til damp og der opstår eksplosionsfare. 9. Fjern altid alle montageværktøjer fra pumpen, inden den sættes i drift. 10. Spul aldrig med vand eller rengøringsvæske direkte på el-motoren. 11. Løft aldrig pumpen i motorkappen, da denne ikke er konstrueret til at bære motorens vægt. Afmontér kappen, før pumpen løftes. Anvend altid forsvarligt monterede løftestropper ved løft med kran eller andet løfteværktøj. 12. Demontér aldrig pumpen, før den elektriske forbindelse til motoren er afbrudt. Sikringerne fjernes og kablet til motorens klemkasse demonteres. 13. Alle elektriske installationer skal foretages af faguddannet personale. 14. Demontér aldrig pumpen, før rørsystemet er tømt. Vær opmærksom på, at der altid vil samle sig væske i pumpehuset. Hvis pumpen anvendes til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 15. De nedenfor angivne værdier for pumpens afgangstryk må ikke overskrides: Max. 60 bar: WHP+30/80, WHP+55/60, WHP+60/110 Værdierne for max. afgangstryk gælder for vand ved en temperatur på 20 C. 5

7 1. Introduktion til WHP+programmet 1.1 WHP+ programmet: Denne manual dækker alle standardudførelser af WHP+ pumpen. Kontroller pumpens typeskilt for at sikre, at der er tale om en WHP+ pumpe. W+ og W+140/50 beskrives i en speciel manual, der vil medfølge pumpen. 1.2 WHP+ pumpen, valgmuligheder og ekstraudstyr Inden for WHP+ programmet findes der en række standardoptioner, pumperne fås således: - med og uden kappe - med stativ med indstillelige tæer eller med fast konsol. - med akseltætning i henholdsvis kul/sic eller SiC/SiC - med O-ringe i henholdsvis EPDM eller FPM (Viton) (Kalrez og evt. andre). - med enkelt mekanisk akseltætning eller dobbelt mekanisk akseltætning forberedt for væskeskyl eller dampskyl. - i 3A version Ekstraudstyr: - lyddæmpet kappe WHP+ pumperne kan leveres med alle normalt anvendte svejseforskruninger & clampringe med skyldig hensyntagen til systemtryk. 1.3 Bestemmelse af pumpetype På pumpens mellemflange er der anbragt et skilt, som vist på fig. 1. Fig. 1 Eksempel: Type WHP+30/80: Angiver pumpetypen, her WHP+ 30/ : Angiver løbehjulets diameter. Serial No: Pumpens unikke serienummer. Order No.: APV's ordrenummer. Year: Angiver fremstillingsår. Det tomme felt kan bruges til at identificere pumpen med hensyn til placering i anlægget. 1.4 Bestemmelse af motortype Motoren identificeres ved at fjerne motorkappen og aflæse kw angivelsen og motorens byggehøjde på typeskiltet. 6

8 2. Installation af pumpen 2.1 Placering Vær opmærksom på følgende: Pumpen placeres, så sugeledningen bliver så kort som muligt, og der er fald mod pumpens sugestuds. Begræns antallet af ventiler, bøjninger og T-stykker på pumpens sugeside mest muligt. Der skal være tilstrækkelig plads omkring pumpen til rørføring og adgang til vedligeholdelse. 2.2 Tilpasning af rørsystemet Tilpas rørene omhyggeligt til pumpens suge- og trykstudse. Sørg for at rørsystemet er tilstrækkeligt understøttet af rørbærere, så pumpehuset i alle driftssituationer aflastes for spændinger og vægtbelastning fra rørsystemet. 2.3 Elektrisk tilslutning Motoren tilsluttes ledningsnettet via et motorskab i henhold til gældende stedlige regulativer. Motoren tilkobles efter anvisningen, som findes i motorens klemkassedæksel. Fig. 2 Motoren tilsluttes sådan, at motorens - og dermed løbehjulets omdrejningsretning - er mod uret set forfra mod pumpehusets sugestuds (fig 2). Fig Væsketilslutning til væskeskyllet akseltætning Pumper med væskeskyllet akseltætning har to slangetilslutninger i tætningsflangen (fig 3). Slangetilslutningerne er 1/8" og passer til Ø6,0 mm slange. Nødvendig væskemængde er l/t. Max. tryk er 7 bar. Slangetilslutningerne i tætningsflangen skal altid anbringes lodret, med væsketilgangen forneden og afgangen foroven. Væskeforbruget kan begrænses ved indbygning af magnetventil på tilgangssiden for skyllevæsken. Magnetventilens åbne/lukkefunktion kan styres af pumpens start/stop-sekvens. Brug ikke skyllevæsketilslutningen til damp eller dampkondensat. Ønskes damp anvendt som spærremedie, kræves en speciel aseptisk rørføring. Se 2.5 for tilslutning. 2.5 Tilslutning af damp eller dampkondensat for aseptisk anvendelse Akseltætninger for aseptisk anvendelse er forsynet med Ø6/Ø4 teflon rør for tilslutning. Tilslutning for damp eller dampkondensat ved statisk dobbeltætning ved pumpehus er forsynet med fittings for 8 mm stålrør. Der kan anvendes damp op til 150 C og 5 bar. 7

9 3. Før ibrugtagning Inden pumpen startes skal tilgangsrøret demonteres og rengøres. Eventuelle fremmedlegemer i pumpen skal fjernes. 3.1 Kontroller pumpehuset for fremmedlegemer Pumpehuset afmonteres som beskrevet nedenfor. Snittegningen bruges som reference (side 2). 1. Afbryd strømtilførslen. 2. Pumpehuset (pos 1) afmonteres ved at fjerne skruerne (pos 9) og forsigtigt trække pumpehuset af. 3. Løbehjulet (pos 4) drejes for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer bag det. 4. Hvis der er fremmedlegemer i pumpen, fjernes disse. 5. Når pumpehuset er rent og frit for fremmedlegemer, samles pumpen igen. Pumpehuset påmonteres som beskrevet nedenfor: 6. Pumpehuset trykkes ind over O-ringen (pos 6) og skruerne (pos 9) monteres. Tilspændingsmoment: M16: 250 Nm (185 lbf ft) M12: 100 Nm (74 lbf ft) 7. Montér til- og afgangsrørene. Kontroller, at rørsamlingerne er ordentligt tilspændt, og at rørbærere er påmonteret. For at lette monteringen af pumpehuset, anbefales det at påføre O-ringen et tyndt lag levnedsmiddelgodkendt, syrefrit fedt eller sæbe. Fig Afprøvning af pumpen For at kontrollere at pumpen virker tilfredsstillende, hældes vand i pumpen, og den startes for et kort øjeblik. Kontroller omdrejningsretningen (fig 2). Vær opmærksom på eventuelle mislyde. Ved pumper med væske- eller dampskyllet akseltætning skal skyllekammeret ved akseltætningen være væske/dampfyldt. Lad aldrig pumpen køre uden væske, det vil ødelægge akseltætningen. 4. Pumpen sættes i drift Kontroller følgende før pumpen startes: - at afskærmningen af akslen er forsvarligt monteret. - at der er fri tilgang af væske, - at ventilen på tryksiden er lukket Ventilen på tryksiden lukkes under opstarten af hensyn til motorbelastningen, men åbnes igen umiddelbart efter opstarten Skyllevæske/damp/kondensat el. lign. Ved pumper med skyllet akseltætning kontrolleres, at der er åbnet for skyllemediet, og at mediemængden er tilstrækkelig (ca l/t).

10 5. Vedligeholdelse 5.1 Kontrol af akseltætningen Kontroller jævnligt pumpens akseltætning for eventuelle utætheder. Er akseltætningen utæt udskiftes den, eller dele af den, som beskrevet nedenfor. 5.2 Udskiftning af akseltætning Den store snittegning (side 2) viser akseltætningens placering og opbygning, når der er tale om henholdsvis en almindelig tætning og en tætning med væskeskyl/dampskyl. Demontering af pumpen For at kunne udskifte akseltætningen er det nødvendigt at demontere pumpen som beskrevet nedenfor. 1. Strømtilførslen afbrydes i motorskabet ved at fjerne sikringerne og afmontere kablerne. 2. Luk for damp- og skyllevæskeforsyningerne. 3. Luk for til- og afgang til pumpen og sørg for at pumpehuset er tømt for væske. Hvis pumpen anvendes til varme og/eller aggressive væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 4. Når til- og afgangsrør er forsvarligt lukket, løsnes skruerne (pos 9), pumpehuset (pos 1) fjernes og løbehjulet (pos 4) tages af. Afmontering af akseltætningen 5. Statorringen (pos 5.6), der er monteret i bagflangen (pos 7) tages ud med fingrene. 6. O-ringen (pos 5.5) til statorringen fjernes. 7. Rotorringen (pos 5.7), der er monteret i løbehjulet (pos 4) tages ud med fingrene. 8. O-ringen (pos 5.5) til rotorringen fjernes. 9. Stator- og rotorringskamrene rengøres evt. med luft eller vand. 9.a Ved væskeskyllet/aseptisk akseltætning skal bagflangen afmonteres for demontage af bageste akseltætning. Den bageste tætningsstatorring (pos 5.6) er monteret i trykringen (pos 5.11) og rotorringen (pos 5.7) er monteret på akslen (pos 11). Disse afmonteres ligesom forreste tætningsdele. Kontrol af sliddele 10. Undersøg O-ringene (pos 5.5) for tegn på stivhed, manglende elasticitet, sprødhed og/eller opløsning. Slidte eller defekte dele udskiftes. 11. Statorringen (pos 5.6) og rotorringen (pos 5.7) undersøges ligeledes for tegn på slid. Slidfladerne skal være absolut fri for ridser, er de ikke det, skal både rotor- og statorringen udskiftes. 9

11 5. Vedligeholdelse 11a. Ved væskeskyllet/aseptisk akseltætning undersøges også de bageste tætningsringe (pos 5.7,5.6) for slitage og udskiftes om nødvendigt. 12. Nye O-ringe monteres på statorring og rotorring. OBS! Husk at fugte disse med vand. Montage 13. Rotorringen (pos 5.7) monteres på løbehjulet uden brug af værktøj. OBS! Rotorringens "hak" skal fikseres således, at det passer til medbringerstiften (pos 5.8) i løbehjulet. 13a. Ved væskeskyllet/aseptisk tætning monteres også en rotorring (pos 5.7) (m. O-ring, pos 5.5) på akslen. Igen uden værktøj. 14. Statorringen (pos 5.6) monteres på bagflangen uden brug af værktøj. OBS! Statorringens "hak" skal fikseres således, at de passer på medbringeren i bagflangen. Kontroller at statorringen sidder således, at den glider let frem og tilbage i bagflangen. Placeringen af væsketilslutningerne 14a. Ved væskeskyllet/aseptisk tætning tages "drænrøret" (pos 5.4) af statorringen til såvel forreste som bageste tætning før disse monteres i henholdsvis tætningshus (pos 5.9) og bagflange (pos 7). 15. Efter montage rengøres slidfladerne. 15a. Ved væskeskyllet/aseptisk tætning monteres bagflangen (pos 7). 16. Løbehjulet (pos 4) monteres. Husk korrekt tilspændingsmoment: M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) 17. Kontroller at stiften (pos 8), hvis den er til stede, i toppen af bagflangen passer til halvhullet i pumpehuset. Pumpehuset (pos 1) trykkes omhyggeligt ind over O-ringen (pos 6) uden at beskadige den. Fastgør med skruerne (pos 9). Tilspændingsmoment: M16: 250 Nm (185 lbf ft) M12: 100 Nm (74 lbf ft) 5.3 Smøring af motorer Motorerne er specielle motorer med toradede vinkelkontaktlejer for optagelse af de større aksialkræfter, der kan forekomme i WHP+ pumpen. Motorerne er monteret med smørenipler og kræver jævnlig smøring. Smøreinterval og kvantitet fremgår af side 49 og et skilt på motoren. 10 Smøremidler: Ved gensmøring må der kun bruges specielt kuglelejefedt med følgende egenskaber: - lithium base eller lithium komplex fedt af god kvalitet - basisoliens viskositet cst ved 40 C - konsistens NLGI 2 eller 3 - temperaturområde -30 C C kontinuerligt.

12 5. Vedligeholdelse Fedt med de korrekte egenskaber kan leveres af alle større smøremiddelproducenter. Hvis smøreintervallerne er korte på grund af lejetemperaturer på 80 C eller derover, skal der anvendes højtemperaturfedt, som normalt tillader omkring 15 C højere lejetemperatur. Motorkappen skal afmonteres, før smørenipler er synlige og smøring mulig. Bagflange Skrue Mellemflange Motor Fig Udskiftning af motor eller motorlejer. Udskiftes motoren, skal den ny motor ligeledes have et toradet vinkelkontaktleje. Det anbefales at bruge de orginale ABB motorer. Se reservedelsliste side 49. Lejerne skal udskiftes, når de begynder at støje. Lejetype: Se reservedelsliste. Følg nedenstående fremgangsmåde ved udskiftning af motor eller motorlejer: Snittegningen bruges som reference (side 2). 1. Strømmen til pumpen afbrydes. 2. Pumpehuset (pos 1) tages af. Se afsnit 5.2, punkt Løbehjulet afmonteres. 4. Kappen afmonteres og om muligt anbringes pumpen, så den står på motorens endeflade. Se fig.10. Aksel Skrue Fig De 4 bolte mellem motor og mellemflange løsnes og afmonteres. Se fig Bagflangen, mellemflangen og skiven (pos 17), hvis den er til stede, der endnu er boltet sammen, løftes op og fri af akslen. Se fig Se fig 11. Skruerne i akslen løsnes og akslen trækkes af. Motor Notgang Motoraksel Balancehul Pumpeaksel Fig Se fig 12. Inden den nye pumpeaksel monteres, fjernes alt snavs og fedt fra motorakslen og muffekoblingens indvendige spændeflader. Pumpeakslen monteres løst. Balancehullet skal være anbragt over notgangen. 9. Bagflange og mellemflange sættes ned over akslen. 10. Boltene spændes. 11. Pumpen vendes igen, så den støtter på ben/konsol. 12. Løbehjul monteres. Husk tilspændingsmoment: M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) 11

13 5. Vedligeholdelse Løbehjul Plaststjerne Pumpehus Fig. 13 Fig Se fig 13. Plasticstjerne sættes på løbehjulet (pos 4). 14. Pumpehus (pos 1) monteres med skruer (pos 9). 15. Se fig 14. Akslen (pos 11) skubbes frem, indtil løbehjulet (pos 4) ligger an mod plasticstjernen. 16. Akslen (pos 11) spændes med 30 Nm på 8 mm skruer og 55 Nm på 10 mm skruer. 17. Stjernen fjernes ved at den trækkes ud gennem indløbet. 5.5 Anbefalet lagerbeholdning af reservedele Tætningssæt Ved lagerlægning af reservedele til WHP+pumpen anbefaler vi at have såvel tætningsdele som servicedele på lager. Tætningssæt til WHP+pumpen består af pumpens sliddele og er specificeret på side Servicedele Servicedele er en række af pumpens hovedkomponenter, som ikke er sliddele, men som det alligevel kan blive nødvendigt at udskifte: aksel, løbehjul, kalotmøtrik og fixing kit. Nedenstående skema viser anbefalede lagerbeholdning af reservedele ved henholdsvis normal drift samt i tilfælde, hvor der er særlige behov, for eksempel fordi der arbejdes i døgndrift med slibende medier eller fordi en proces er følsom selv overfor mindre produktionsstop. Sliddele (tætningssæt se side 38-39) Normal drift Særlige behov Antal pumper i drift > 20 Sæt Sæt Sæt / 10 pumper Servicedele (aksel, løbehjul, kalotmøtrik side 35, fixing kit side 37) Normal drift Særlige behov Antal pumper i drift > 20 Sæt Sæt Sæt / 10 pumper

14 6. Tekniske data 6.1 Lydtryks- og lydeffektniveau for WHP+pumper Målingerne er udført i henhold til ISO 3743 grad 2 og ISO 3746 grad 3 Tolerance ±3dB LpA i db refererer til lydtryksniveauet i 1 meters afstand fra pumpens overflade i højden 1,6 m over gulvhøjde, jævnfør EF-direktiv (89/392/ EØF) LwA angiver lydeffektniveauet. Driftsbetingelserne A, B og C har følgende betydning: A. Nominelt flow og max. driftstryk B. Nominelt flow og 60% driftstryk C. 60% flow og max. driftstryk Nominelt flow og max. driftstryk er f.eks. (WHP+55/60) - 60 m 3 /h og et driftstryk på 55 mvs Det er en forudsætning for brug af oplysningerne, at den anvendte motor er en ABB aluminiumsmotor og at motorens størrelse passer til pumpens effektbehov. Støjnivauet vil måske ændres væsentligt, hvis der monteres reduktionsfittings på ind- og udløb. De viste værdier gælder når pumperne kører 2900 omdr./min og er forsynet med kapper over motoren. Hvis pumperne kører 1450 omdr./min reduceres værdierne med ca. 20 db. Driftsbetingelser WHP+30/80 LpA LwA A B C A B C WHP+55/ WHP+60/ Max. tilladeligt afgangstryk for WHP+pumper De nedenfor angivne værdier for pumpens afgangstryk må ikke overskrides. (Gælder for vand ved 20 C). Max 60 bar: WHP+ 30/80, WHP+ 55/60, WHP+ 60/ Tilspændingsmoment for løbehjul og aksler Nødvendigt tilspændingsmoment for skruerne i akslen: M8: 30 Nm (22 lbf ft) M10: 55Nm (41 lbf ft) Nødvendigt tilspændingsmoment for kalotmøtrikken: M14: 70 Nm (52 lbf ft) M20: 200 Nm (148 lbf ft) 6.4 Tilspændingsmoment for pumpehus og mellemflange M16: 250 Nm (186 lbf ft) M12: 100 Nm (74 lbf ft) Ret til ændringer forbeholdes. 13

15 WHP+ ČPUMPEN SPX Flow Technology Poland sp. z o.o. Hermana Frankego Bydgoszcz, Poland P: (+48) F: (+48) SPX reserves the right to incorporate design and material changes without notice or further obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing. Please contact your local sales representative for product availability in your region. For more information please visit ISSUED 01/2013 Translated operating manual COPYRIGHT 2013 SPX Corporation

BETJENINGSHÅNDBOG PUMPEN FORMULAR NR.: L453147DK REVISION: 06/2013 LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING FØR BETJENING ELLER SERVICERING AF DETTE PRODUKT.

BETJENINGSHÅNDBOG PUMPEN FORMULAR NR.: L453147DK REVISION: 06/2013 LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING FØR BETJENING ELLER SERVICERING AF DETTE PRODUKT. BETJENINGSHÅNDBOG W+ PUMPEN FORMULAR NR.: L453147 REVISION: 06/2013 LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING FØR BETJENING ELLER SERVICERING AF DETTE PRODUKT. Formular nr. L453147 revision 06/2013 Indhold Side 1.

Læs mere

Indhold: Afsnit Side Beskrivelse. - 2 Snittegning. 0 5 Advarsler

Indhold: Afsnit Side Beskrivelse. - 2 Snittegning. 0 5 Advarsler Þ ÛÌÖ Û Ò ÒÙ Í Ø[Ò Ü ÞÑÙ É õ ÐË Ó ÐÛ Ò ÚÑÎÓËÔßÎ ÒÎòæ ÔìëíîêïÜÕ ÎÛÊ Í ÑÒæ ðïñîðïí ÔZÍ ÑÙ ÚÑÎÍÌ[ ÜÛÒÒÛ ÊÛÖÔÛÜÒ ÒÙ ÚHÎ ÞÛÌÖÛÒ ÒÙ ÛÔÔÛÎ ÍÛÎÊ ÝÛÎ ÒÙ ßÚ ÜÛÌÌÛ ÐÎÑÜËÕÌò 453260 ISS A 08.2008 Indhold: DK Afsnit

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 1A - SP 5A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 3.1 SP

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

GH833 Sæt til direkte nedsænkning

GH833 Sæt til direkte nedsænkning Vejledning GH833 Sæt til direkte nedsænkning 311569B - Til installation af tårnbeslag. - Delnr. 287843 Vigtige sikkerhedsforskrifter Læs alle advarsler og vejledninger i denne brugerhåndbog. Gem disse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor.

Pacer S-serie. Pacer S kan leveres med drift for el-, hydraulik,- pneumatik- eller benzinmotor. Pacer S-serie Max. flow 64 m 3 /h Max. tryk 36 m.vs. Pacer S pumpen er produceret ved anvendelse af de nyeste keramiske materialer og med udnyttelse af moderne teknologi indenfor sprøjtestøbning. Dermed

Læs mere

TopLobe LOBROTORPUMPER

TopLobe LOBROTORPUMPER TopLobe LOBROTORPUMPER SPX har udviklet en ny serie lobrotorpumper med helt nye designmæssigforbedringer, der giver hurtigere service og en nem og effektiv rengøring, som tilsammen reducerer stilstandstiden

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE)

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) 1 Vigtigt! Denne betjeningsvejledning er en integreret del af dækmaskinen. Der må ikke tages kopi af denne betjeningsvejledning eller dele deraf uden tilladelse! Da den danner grundlag for forståelse og

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Driftsvejledning. MDM-serien

Driftsvejledning. MDM-serien Driftsvejledning MDM-serien (MDM25...MDM50) 11.12.2007 Nr. MDM0101-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse............................................. 3 2. Generelt....................................................

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Driftsvejledning MD(F) serien

Driftsvejledning MD(F) serien Driftsvejledning MD(F) serien 02.01.2008 Nr. MD0101-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Vigtig information...................................

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

DESMI transportabel centrifugalpumpe

DESMI transportabel centrifugalpumpe DRIFTS- OG SERVICEVEJLEDNING DESMI transportabel centrifugalpumpe SA50-T (50-135/14) HATZ 1B20/30 DK-9400 Nørresundby Danmark Fax: +45 98 17 54 99 Internet: www.desmi.com Manual: T1411 Sprog: DK Revision:

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489

RINGBAKKEN 32, GANLØSE 3660 STENLØSE TLF 48184098 - FAX 48184489 ÅBEN PUMPELØBER MED 12 mm FRI PASSAGE 1" GEVINDMUFFE-TILSLUTNINGER PÅ TIL- OG AFGANG HØJTSIDDENDE KONTRAVENTILKLAP I SUGEÅBNING MEKANISK AKSELTÆTNING EFTER MEDIE MONOBLOKKOBLET MED EL-MOTORER FOR 12 V,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG SKINDRENSER 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5 5.

Læs mere

Technology of Confidence NAKAKIN. Japansk kvalitet der flytter noget

Technology of Confidence NAKAKIN. Japansk kvalitet der flytter noget Technology of Confidence Japansk kvalitet der flytter noget Japansk kvalitet der begejstrer Clamp - miniclamp Diverse flanger SMS - DS - DIN - IDF sanitære loberotor pumper er Japansk teknologi når det

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med

NYHED. Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1. Monterings- & Driftvejledning. Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med Monterings- & Driftvejledning Brugsvandscirkulationspumpe Ultracirc Type S1 NYHED Ultracirc udskiftningsmotor leveres nu med planpakning der passer til Vortex og Grundfos UP 15-14! Anvendelse Ultracirc

Læs mere

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger

Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Trykpumper, elektromotorer, motorkoblinger Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: EVMG trykpumpe Rovatti MEKV trykpumpe Caprari HVU trykpumpe Bauer Famos traktorpumpe side

Læs mere

Brugsanvisning DGS 205, 254

Brugsanvisning DGS 205, 254 Brugsanvisning DGS 205, 254 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...6 Betjening...10 Vedligeholdelse...11

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CRI (N) 1, CRI (N) 3 og CRI (N) 5 Model A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse. CRI (N) 1, CRI (N) 3 og CRI (N) 5 Model A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning CRI (N) 1, CRI (N) 3 og CRI (N) 5 Model A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 3 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler...

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Transport... 3 Ibrugtagning... 4 Montering...

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere