FORARBEJDE TIL AT STARTE EN BUSRUTE TIL TUNNELBYGGET RØDBYHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORARBEJDE TIL AT STARTE EN BUSRUTE TIL TUNNELBYGGET RØDBYHAVN"

Transkript

1 FORARBEJDE TIL AT STARTE EN BUSRUTE TIL TUNNELBYGGET RØDBYHAVN BUSINESSPLAN Vores mission er at fremme aktionerernes og investorerned bedste. Firmanavnet kommer indtil videre at vaere European Staff Transports (afkortet EST, se nærmere under punkte 11). Markedsidéen er at starte en regelmæssig bustransport fra København til campen i Rødbyhavn. Dett er nodvendigt fordi produktionen holder kørende 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, året rundt. Arbejdstiderne på området for produktion vil vaere 7 15, og Det vil gå til som så at virksomheden køber ind eller lejer en komplett rejseservice med bus og chauffør. Det kommer at ske med licitation og indkøb. Det centrale er, at tilslagsmottageren folger de kriterier tilbudsgiveren ønsker. Aftale skal skrives. Fakturering sker månedligt. Selskabet vil begynde Virksomhedsåret vil blive opdelt i to faser. Under den forste halvdel af året kommer EST at vare et udviklingsprojekt. Under det andre halvår, førventes transporterne at komme igång og at selskabet begynder at tjene penger. Model af virksomheden under udviklingsfasen af EST : INDKØB INTERNEORGANISATION MARKED Kontakt med busselskaber Bygge af datasystemer Kundekontakter PERSONLIGE FORHOLD Grunden til at jeg onsker starte dette projekt er mange. Forst og fremmest er det et måde at tjene penger. Dette er en markedsidé hvor den økonomiske satsningen er minimal. Selskabet vil blive registreret i Danmark som et IVS-selskab.1 Førretningens domicil er in tilsvidere Malmø, men det vil vaere aktivt i Danmark. Hvis forretningen går godt er det muligt at en filial kan startes i Malmø. DEN RAETTE TIDPUNKT Det er nu det skal gøres. Det tager tid att arbejde op en organisation som denne. Fra at skrive( november 2013 )til den første bus skal køre ( måned ) er det otte måneder. Timingen er idealisk for at bygge op en organisation uden at stresse. NÆTVERK KONTAKTER Det krævs to medarbejdere/investorer (M/I) med henblik på at udvikle virksomheden. Først en ITprofessionell person, der kan opbygge en hjemside. Denne side vil blive knyttet til en

2 betalingsfunktion som via en computer eller mobil, så at man let skal kunne bestille eller købe en tur. Det er også ønskeligt at udvikle en funktion typ Øresundsbrons brobizz. M/I bor også vaere ansvarlig för hjemmesidens løbende vedligeholdelse så at den kan betjenes. Det centrale er, at det kommer ind penger til virksomheden. Den andre M/I skal ha indgående kenskab om bustrafikbranschen og deres organisation. Efter alt, er det en virksomhed fra den branschen som kommer at være den viktigste leverandør. I den inledende fase, er det ønskeligt at M/I har en uafhængig økonomisk status fra selskabet. Dette er nødvaendigt, fordi at virksomheden ikke har nogen omsættning i det første halvår. MARKED KUNDEBASE KONKURRENTER Markedet vil være lidt speciell fordi det ikke er sporsmål om nydetrafik. Det er udelukkende baseret på kundernes behov. Det drejer sig om folk som ska til og fra sin arbejdsplads. En camp der er langt ude på landet hvor transportforbindelserne er temmerligt dårlige. I dette tilfælde skaber dårlige transportkommunikationer en god kundebase. Kobenhavns Universitet har på vegne af Femern Belt-konsortiet udfort en beregning af, hvor mange mennesker der vil blive ansat i lobet av den periode då tunnelbygget er igang.2 Generelt ment tror man at c:a mennesker i en eller anden måde kommer at være knyttet til tunnelbygget. Thelle (2013) avgiver også i den her beregningen at c:a personer erhvervsmæssigt kommer att vare knyttna til produktionsområdet (campen). Sedan tilkommer det infrastrukturpersonale og servicepersonale til infrastrukturen. Jeg vil mene at campen kommer at vaere et samfund i samfundet. Kundebasen diskuteres i regnskabsafsnittet. Hvis EST vil attrahere 300 personer om dognet, vil selskabet betale sig. Man kan også kontakta de selskab som er involveret i tunnelbyggeriet. (outsourcing) Då undgår de selve at arrangere transporterne. Dessuden er det i nuværende situation c:a 125 kontrakterede entreprenører. Den her kundepotentialen kommer at ha ansatte som kommer at pendle til campen.vikariebureauerne og jobcenters er også en potentiel kundekreds. Kundekontakterne er konstant under udvikling. Der er masser af konkurrenter. Forst og fremmest DSB som redan nu kør ruten København Rødbyhavn med tog. DSB har både førdeler og ulemper. De kør i al slags vejr. Toget er en overlegen måde at ta sig frem når snestormerne kommer ind over det sjællaendske landskabet. DSB har den ulempen at den rejsende selv må tage sig til campen fra togstationen. Så er det pendlere som rejser i deres egne biler eller kore sammen med andre. Nogle af licieringstagerne selve vælger at transportere sina ansatte, må man også tage med i beregningen. Det kan komme andre selskaber med samme markedsidé som EST har. I sidste ende vil konkurrencen blive hård. Men EST vil vaere den første på startlinjen. MARKETING Markedsføringen vil starte hurtigst muligt i Den udføres i to parallelle skridt. Dels udføres den på internet, hvor det går ud på at EST og budskabet ska bli kendt. Det er før M/I at finde ud af og finde de sider, hvor selskabet gå ud og formidle deres budskab. På den anden måde ska EST nå ud till tunnelbyggeriets alle entreprenører. Vi håber det vil bli kendt at vi vil underlette for de

3 ansatte at pendle til tunnelbyggeriet. INTERNET Internet kommer at bruges som det er nævnt i punkte 6. SALG Organiseringen af salget vil have forskellige varianter. De ansatte som pendler som privatpersoner kommer at betale i forskud genom at man reserverer en plads genom sin computer eller mobil. Det er også ønskeligt at finde en mulighed lig den som Øresundsbron har. Det är en typ af transmitter som gør den nyligen inkøbte rejsen til en kredit som man fx. betaler i efterskud på sitt bensinkort. Variationerne er mange. Det tilkommer naturligtvis et bestæmt gebyr til kortfirmæt. En anden måde for at ta ind penge til selskabet at outsourca et antal faste transporter for de entreprnører som er intresserte. Det betyder nemlig at ta hånd om deres transporter för att underlette för entreprenører. Fakturering sker månedligt. Et tredje måde er at entreprenøren selv reserverer et antal faste pladser som sedan faktureras i månedligt efterskud. BUDGET RENTABILITET Budgeten diskuteres i et separat bilag. REGNSKAB REVISION Regnskaberne skal gøres af EST. Selskabet kommer at købe ind extern revision. FIRMANAVN Selskabets navn ska være European Staff Transports IVS. I dette prospekt nævnt som EST. Navnet forteller precis hvad vi gør. Derudover er det internationellt. Det skal også undersøges hvis navnet kan fungere på nettet. RET FORRETTNINGSFORM Firmaet ska starte som et iværksaetterselskab IVS. Med tiden ska det bli et aktieselskab. Det kommer at være en ren ydelseforettning. BANK FINANSIERING Finansieringen er virksomhedens blodbane. Dette er et projekt hvor det kontante inskud er lavt. Bemærk at kunderne betaler i forskud for at ta del af tjensten. Det gor at selskabet får ind penger inden den forste faktura skal betales. Det hele forklares nermere under punkten budget.

4 SKATTER GEBYRER TILSTAND LOVGIVNING Når selskaber er registreret hos Erhvervsstyrelsen er det også registreret hos Skat.dk. Det skal betales A-skat og moms og ev. Lønsumafgifter. Leverandøren af transporterne skal ha alle nødvendige tilstand som er påkrævet. EST skal følge dansk lovgivning. FORSIKRING En forsikring skal være specialtilpassed til den egne virksomheden. Det er ønskeligt med en fuldt omfattende konsultforsikring. Den ska vaere tilpassed efter følgende modell : LEVERANDORSKONTAKTER INTERNORGANISATION KUNDEKONTAKTER * På leverandørssiden skal den leverende part selv ta sitt ansvar genom at ha den rætte forsikring. Det skal nedskrives i aftalet. AFTALE * Den sedvanlige forsikring mod inbrud, tyveri og brand * Formueforsikring * Ansvarsforsikring * Skadeerstatning * Kapitalforsikring Aftale skal skrives. Med M/I skrives partnerskabsaftale. Et separat aftale skrives med leverandøren af busydelserne, et licieringsaftale. LOKALER UDSTYR For at iværksætte er der brug for et kontor i København. Dette er nodvendigt for di at selskabet skal få en adresse. I øjeblikked (nov 2013) er der et stort utbud af kontorlokaler i København. Kontorslejen skal deles på lige vilkår mellem os tre der ska arbejde der. Dette gælder indtil de første indtægter kommer ind på kontoet. PERSONALE Under de første sex måneder kommer det ikke at være noget behov af extra personale. Derefter må tid og efterspørsmål sørge før behovet. KONTAKT MED ERHVERVSORGANISATIONER og er hjemmesider der kan bruges før opdatering af nyheder og erhverv. Det bør også holdes personlige kontakter med erhvervsorganisationerne.

5 START Meddelelse sendes til Erhvervsstyrelsen den 2 januar BUDGET 6 Vid salgpris 190 kr. Fuld bus 48 x 6 x 30 = st. Nettopris : 142,50. RESULTATBUDGET (Månedsvis) (1) Nettosalg (2) Leverandørskostning (3) Kontorsleje (4) Øvrige kostningar (5) Månedsresultat NUANALYSE Nuanalyse eller break-even betyder i det här tilfældet at man redoviser hvilket laveste salg som virksomheden kan ha uden at visa negativt resultat. Om virksomhedens kostninger per måned uppgår til vid priset 190 (brutto) går break-even vid st. eller 22 st. per bustur. Vid priset 190 kr. går break-even vid st. eller 22 st. per bustur. Årsresultat vid salg af st. (6) Nettosalg (7) Leverandørskostning (tilbud) (8) Kontorsleje (9) Øvrige kostninger (10) Resultat inden ebitda

6 (11) Skat (25 %) (12) Resultat år Kommentarer til budgeten 1. Virksomhedens salg undantaget moms. 2. Maksimale leverandørskostninger per måned. (liciering) 3. Kontorsleje per måned. Just nu er det en god adgang på ledige kontorslokeler i København hvori lejekostningen kan bli meget lav. 4. Bufferkostninger som omfatter lønekostninger og andre kostninger som kan dukke op under virksomhedsåret. 5. Månedsresultatet vid maksimale kostninger per måned. 6. Nettosalg per år. 7. Maksimale leverandørskostninger per år. 8. Dette er summen af hvad et kontor får kosta per år. 9. I øvrige kostninger findes kostningerne fra punkte 4. Under denne punkte tilkommer også selskabets royaltykostninger. 10.Ebitdaresultatet kan bli lit lavere hvis det gøres afskrivninger til aktionærerne.det er muligt at tekniske afskrivninger kan forekomme. 11.Den summe som går til skat. 12.Årets resultatet. BILLETPRISETS KOSTNINGSANALYS Vilka kostninger ligger i priset? 1. Billetpris Moms 47,5 3. Leverandør 46,3 4. Øvrige kostninger 18,75 5. Royalty (20 % på nettopriset ) 28,5 6. Resultat per billet 48,95 1. Billetets bruttopris. 2. Moms 25 %. 3. Leverandørskostning. (bus) 4. Her er lønekostninger og reserv til oforudsette kostninger. 5. Royaltyfordelning. Hovedejern 10 % og to investerende medarbejdere 5 % hver.

7 6. Den delen av billetets summa som geninvesteres i selskabet. IVS er et ivaerksaetterselskab. Den okonomiske input er DKK 1. Det er en ny virksomhedsorganisation. Registrering kan kun foretages efter 1 januar Thelle m. fl. (juni 2013) Beskæftigelseeffekter af Femern Belt Byggeriet. Rapporten kan også hentes som PDF-fil. EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization) er en måle på et selskabs resultat inden renter, skatter, afskrivninger og amortiseringer.

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 Sidsel Knudsen, Nikolai Hyldgaard og Thomas Hansen Ide Den oprindelige ide kom fra et andet produkt der blev solgt på coolstuff.dk. Produktet gik i al sin enkelhed

Læs mere

Hvis du har mindst 12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du har mindst 12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Start med at teste dig selv: 1 Jeg er god til at lytte til folk og forstå deres behov 2 Jeg har en god faglig ballast 3 Jeg har solid erfaring fra tidligere jobs 4 Komplekse problemer tiltaler mig 5 Jeg

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Sprogservice Globaliseringen buldrer frem, og Danmark er ved at blive et multikulturelt samfund. Forståelse for sprog og kultur bliver vigtigere og vigtigere. Ganske vist behersker mange mennesker engelsk.

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Er taxikørsel noget for dig?

Er taxikørsel noget for dig? Taxa I modsætning til de fleste andre erhverv kan du ikke uden videre starte en taxiforretning. Du skal have en tilladelse. Antallet af tilladelser til taxikørsel fastsættes af kommunerne og af Storkøbenhavns

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

- start som selvstændig konsulent

- start som selvstændig konsulent Konsulent - start som selvstændig konsulent Danmark skal overleve på at være et videnssamfund, siger de økonomiske spåmænd. Der handles da også med viden som aldrig før. Viden er faktisk en af de vigtigste

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Frisør Alle vil gerne se godt ud, og mange interesserer sig for mode. Næsten uanset alder. Markedet for skønhed er i vækst. Mange synes, at de har råd til at forkæle sig selv. At det styrker deres selvtillid.

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Vil du være god til IT-service?

Vil du være god til IT-service? IT-service Der er ikke ret mange hjem eller virksomheder uden computer. Næsten alle har taget IT og internet til sig. Udstyret er nemt at bruge. Men det er ofte besværligt at få det til at fungere. Derfor

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdensførende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdensførende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdensførende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet

Betalingskortloven. Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet Betalingskortloven Konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet 2000 2 Forord Konkurrencestyrelsen offentliggør hermed en redegørelse om konkurrenceforholdene på betalingskortmarkedet. Redegørelsen er

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Vil du være god til at lave hjemmesider?

Vil du være god til at lave hjemmesider? Webbureau En virksomhed uden en hjemmeside er et særsyn i dag. Organisationer, foreninger og projekter af enhver størrelse har deres eget website. Og nogle familier har deres egen familiehjemmeside. Teknologien

Læs mere