Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12"

Transkript

1 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d

2 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen og dens anvendelse...5 Moduler med registrering af miljøsager og -tilsyn... 6 Modulernes datastruktur...6 Datalagring i modulet... 7 GeoEnviron kalendervinduet... 8 Modulets anvendelse...8 Kalendervinduets faneblade...9 Fanen Opfølgning... 9 Fanen Tilsyn... 9 Fanen Sager Fanen Indg. dokumenter Fanen Checkliste Fanen Menu Funktionalitet for fanebladene Faneblade til Sagsoplysninger Fanen Sagsoversigt...13 Fanen Sag...14 Fanen Dokumentoversigt Fanen Dokument Fanen Relaterede sager Fanen Sagsforløb Fanen Sagsnoter/Noter Fanen Checkliste Fanen Bilag Fanen Eksempler Fanen Miljølokaliteter - i modulet Rotter...24 Fanen Igangværende byggesager...24 Faneblade til Tilsynsoplysninger De to typer af tilsynsregistrering...25 Fanen Tilsyn...25 Fanen Opfølgning...27 Tilføjelse af periodiske tilsyn og kontroller Fanen Håndhævelse...29 Fanen Tilsynskommentarer...30 Fanen Timeforbrug...33 Fanen Eksterne ydelser...34 Fanen Klager - i modulet Vindmølle udgave, juli

3 GeoEnviron 7.5 Indhold Generering af Word dokumenter Fælles opsætning Opsætning af stamdata Indsætte bogmærker i en brevmaske Generering af et bogmærkedokument Stamdata Fælles stamdata for Diverse...42 Fælles stamdata for Tilsyn...42 Fælles stamdata for Sag og Journal...45 Rapporter for Tilsyn og Sager Rapporten: Arbejdsplan...46 Rapporten: Arbejdsplan, Opfølgning...47 Rapporten: Igangværende sager...48 Rapporten: Afsluttede sager...50 Rapporten: Sagsopfølgning...51 Rapporten: Planlagte tilsyn...52 Rapporten: Udførte tilsyn...54 Rapporten: Antal tilsyn...55 Rapporten: Håndhævelsesoversigt...56 Rapporten: Statistik...57 Rapporten: Tilsynsberetning...58 Rapporten: Senest udførte tilsyn...58 Rapporten: Tilsyn og kommentarer...59 Rapporten: Ingen tilsyn...60 Rapporten: Tilsyn pr. indberetningskategori...62 Rapporten: Tilsynsprogram og frekvenser...63 Rapporter for modulet Journal Rapporten: Postliste...66 Batch opdaterende programmer Opdateringsprogrammet Ekspander kontroller og tilsyn...67 Opdateringsprogrammet Sagsforbrug...69 Tastaturgenveje Liste over tastaturgenveje i GeoEnviron udgave, juli

4 GeoEnviron 7.5 Indledning Indledning Udviklingen af GeoEnviron programmet Siden slutningen af 1994, hvor Geokon startede på udviklingen af GeoEnviron Miljødatabasen, er der sket en omfattende forbedring af systemet, både i bredden og i funktionaliteten. GeoEnviron systemet kan således i dag leveres med over 20 forskellige moduler, tilpasset bredt til varetagelsen af forskellige typer registrering, tilsyn og rapporteringer. Manualen og dens anvendelse Denne manual rummer en gennemgang af registrering af miljøsager og -tilsyn i GeoEnviron. Manualen er en foreløbig udgave af version 7.5 manualen, idet alle tilføjelser og ændringer fra version 7.0 og frem beskrives endnu blot som ændringspunkter (kopieret fra vore nyhedsmanualer) i de enkelte kapitler. Manualen forudsætter et basalt kendskab til GeoEnviron basisprogrammet og standard faciliteterne, svarende til det der bliver gennemgået i manualen 'Basisprogram, grundmoduler og grundlæggende principper'. Hvis du i forbindelse med gennemgangen af nærværende manual er usikker på, hvordan du indtaster data i de forskellige typer datafelter, hvordan du navigerer rundt mellem de forskellige datavinduer, eller omkring hvornår du skal gemme eller hvordan du søger, vil vi anbefale at du starter med at opfriske denne viden. Du kan finde tingene beskrevet i kapitlerne 'Introduktion til GeoEnviron', 'Indtastning af data og almindelig brug' og 'Søgning i GeoEnviron' i ovennævnte basismanual. Manualen er tilrettelagt så den kan anvendes som en konkret anvisning i brugen af modulerne. Herudover indeholder den flere steder en forklaring på bagvedliggende sammenhænge, som kan tjene som en perspektivering af forståelsesrammen. Manualen kan således bruges i forbindelse med et eventuelt selvstudium, forudsat at en maskine med en korrekt installation af GeoEnviron 7.5 er til rådighed. Her vil det dog være en fordel, at en eller flere personer med kendskab til programmet kan være behjælpelige med råd og vejledning. OBS! Ved selvstudium eller kursusvirksomhed anbefaler vi imidlertid, at træningen foregår på en kopi af den eksisterende database, så dette ikke medfører datatab. Geokon, juli udgave, juli

5 GeoEnviron 7.5 Moduler med registrering af miljøsager og -tilsyn Moduler med registrering af miljøsager og -tilsyn Oplysninger om miljøsager og -tilsyn kan registreres i følgende GeoEnviron moduler: Virksomhed Landbrug Åbent land Vindmølle Råstofgrave Jordforurening Jordforurening DKJord Vandindvinding Journal (kun sagsoplysninger) Jordflytning Vandløb Rotter (kun sagsoplysninger) Modulernes datastruktur Den niveaudeling som du ser i modulerne med hovedoplysninger i hoveddata vinduet og detailoplysninger i de forskellige faneblade er i stor udstrækning en afspejling af den struktur, der er i databasen. Modulet Virksomhed med visning af fanen Sag og den underliggende fane Dokument. Denne struktur er den grundlæggende, men der er dog undtagelser. I modulerne Virksomhed, Landbrug, Åbent Land, Vindmølle, Råstofgrave og Journal skal der indtastes og gemmes oplysninger på fanebladet Sag, før end det er muligt at gemme oplysninger på fanebladene 'Relaterede sager', Sagsforløb og Sagsnoter/Noter, selv om disse faneblade er placeret i samme niveau som fanebladet Sag. 1. udgave, juli

6 GeoEnviron 7.5 Moduler med registrering af miljøsager og -tilsyn Datalagring i modulet Registrering i modulet foretages ved først at vælge den aktuelle hovedpost øverst i modulet, og herefter knytte data til den under de enkelte faneblade. Ved klik på Indsæt-knappen (mens du har fokus på en fane) kan du tilføje ekstra poster på de enkelte faner. Data for hvert datavindue (faneniveau) skal gemmes særskilt ved klik på Gem-knappen. Glemmes dette er det ikke muligt at tilknytte (gemme) underliggende dataposter før det overordnede niveau er gemt. Husk! Hvilke data der gemmes afhænger af hvilket datavindue (hvilken fane) din markør har fokus i, når du klikker på Gem-knappen. Da markørfokus således har stor betydning i GeoEnviron, ændres baggrundsfarven til lysegrønt i det aktuelle fokusfelt. 1. udgave, juli

7 GeoEnviron 7.5 GeoEnviron kalendervinduet GeoEnviron kalendervinduet Modulets anvendelse Modulet GeoEnviron Kalender er tilføjet for at gøre det muligt for dig at se dine (eller andres) planlagte tilsyn, frister, åbne miljøsager og ikke-udførte opgaver på en overskuelig måde. Kalendervinduet viser data fra standardfanerne Tilsyn, Opfølgning, Sag og Checkliste, som findes i moduler med registrering af miljøsager og -tilsyn. Modulet åbnes via menupunktet 'Andre moduler GeoEnviron Kalender'. Men kalendervinduet kan også indstilles til automatisk at blive vist med de aktuelle data for den sagsbehandler, der anvender den pågældende computer, når GeoEnviron startes op. Første gang du kører GeoEnviron skal du dog åbne kalendervinduet manuelt. Øverst i kalendervinduet kan der vælges afdeling (enten én bestemt eller alle afdelinger) og sagsbehandler (enten én bestemt eller alle i den valgte afdeling). Kalenderens rulleliste viser kun afdelinger med aktive sagsbehandlere tilknyttet. Vælg din afdeling og sagsbehandler-initialer øverst til højre i vinduet. Hak af i feltet 'Start GeoEnviron med kalender' hvis du ønsker, at GeoEnviron skal vise kalendervinduet ved opstart af programmet. Når vinduet lukkes, bliver begge disse oplysninger gemt i Windows registreringsdatabasen. Det er imidlertid også muligt at vælge Alle i kalenderens rulleliste for sagsbehandlere. Herved kan du skabe dig et overblik over de samlede arbejdsopgaver i de valgte perioder - og eventuelt samle op på fraværende og ophørte medarbejderes opgaver. Tilføjelser og ændringer i ver Øverst i GE kalendervinduet har vi tilføjet et nyt rullelistefelt, hvori det enten kan angives om kalenderen skal vise data fra aktive, lukkede eller alle lokaliteter. På fanerne vises, hvor mange poster (med de aktuelle udtrækskriterier), der er fundet. 1. udgave, juli

8 GeoEnviron 7.5 GeoEnviron kalendervinduet Kalendervinduets faneblade Fanen Opfølgning På fanebladet Opfølgning vises dine planlagte opfølgninger for den valgte periode. Visningsperioden kan ændres i en lille kalender, der er knyttet til hvert af datofelterne. Ved åbning af GeoEnviron kalendervinduet vil dags dato dog altid være valgt i det sidste af datofelterne, men datoen, der er valgt i det første af datofelterne når vinduet lukkes, huskes næste gang vinduet åbnes. Tilføjelser og ændringer i ver På fanebladet er der tilføjet kolonner for visning af lokaliteternes lokalitetstype, hovedaktivitet (anlægstype for vandindvindingslokaliteter) samt postnummer. Tilføjelser og ændringer i ver Sagsbehandler vises til sidst på fanen Opfølgning. Fanen Tilsyn På fanebladet Tilsyn vises dine planlagte tilsyn for den valgte planlægningsperiode. Visningsperioden kan også her ændres via de to datofelter samt kalenderen, der er knyttet til dem. Alle tilsyn, hvis tilsynsperiode blot delvis ligger inden for perioden, der angives med de 2 datofelter, vil blive vist i delvinduet. Ved åbning af kalendervinduet vil indeværende planlægningsperiode dog altid vises. Tilføjelser og ændringer i ver På fanebladet er der tilføjet kolonner for visning af lokaliteternes lokalitetstype, hovedaktivitet (anlægstype for vandindvindingslokaliteter) samt postnummer. Tilføjelser og ændringer i ver Sagsbehandler vises til sidst på fanen Tilsyn. 1. udgave, juli

9 GeoEnviron 7.5 GeoEnviron kalendervinduet Fanen Sager På fanebladet Sager vises dine igangværende sager (sager uden afsluttet dato), der er igangsat (modtaget) i indeværende år. Via det første af de to årsfelter er det muligt at angive, at visningen også skal dække ikke-afsluttede sager fra dette år eller foregående år. Ved åbning af kalendervinduet vil indeværende år altid være valgt i det sidste årsfelt, men året, der er valgt i det første årsfelt når vinduet lukkes, huskes næste gang vinduet åbnes. Tilføjelser og ændringer i ver På fanebladet er der tilføjet kolonner for visning af lokaliteternes lokalitetstype, hovedaktivitet (anlægstype for vandindvindingslokaliteter) samt postnummer. Tilføjelser og ændringer i ver Sagsbehandler vises til sidst på fanen Sager. Fanen Indg. dokumenter Tilføjelser og ændringer i ver Fanebladet 'Indg. dokumenter' viser alle indgåede dokumenter, der ikke er kvitteret læst/behandlet med en markering i OK-tjekfeltet på dokumentfanen. Ved dobbeltklik på en dokumentlinje åbnes og vises dokumentposten i et modul. På fanebladet er der kolonner for visning af lokaliteternes lokalitetstype, hovedaktivitet (anlægstype for vandindvindingslokaliteter) samt postnummer. 1. udgave, juli

10 GeoEnviron 7.5 GeoEnviron kalendervinduet Fanen Checkliste Denne fane vises, når modulet Kvalitetsstyring indgår i GeoEnviron systemløsningen. På fanebladet Checkliste i kalendervinduet vises ikke-udførte opgaver (fra underfanen Checkliste i moduler med sagsregistrering) for den valgte sagsbehandler - eller for alle. En opgave vil kun blive vist i kalendervinduet, når der er registreret en dato i feltet Frist på checklisten, og opgaven ikke er markeret som udført ved angivelse af en slutdato. Opgaven skal desuden være defineret til at vises på kalenderen på fanen Checkliste i modulet Kvalitetsstyring. Feltet Udløber viser hvor mange dage der er til fristens udløb. Samtidig skifter feltets baggrundsfarve i forhold hertil: Når der er over 6 dage til fristens udløb, er feltet grønt. Når der er 4-6 dage til fristens udløb, er feltet gult. Når der er mindre end 4 dage til fristens udløb eller når fristen er overskredet, er feltet rødt. Efter fristens udløb vises antal overskredne dage med et foranstillet minus, f.eks Ved åbning af kalendervinduet vil dags dato altid være valgt i det sidste af datofelterne, men datoen, der er valgt i det første af datofelterne når vinduet lukkes, huskes næste gang vinduet åbnes. Tilføjelser og ændringer i ver På fanebladet er der tilføjet kolonner for visning af lokaliteternes lokalitetstype, hovedaktivitet (anlægstype for vandindvindingslokaliteter) samt postnummer. Fanen Menu På fanebladet Manu er der mulighed for at kalde forskellige ting i Geoenviron, idet det er et udvalg af menuerne, der vises her. Klik på -knapper (eller et tryk på tasten på tastaturet) åbner for et punkts underpunkter. Dobbeltklik (eller tryk på tasten på tastaturet) kalder et menupunkt. 1. udgave, juli

11 GeoEnviron 7.5 GeoEnviron kalendervinduet Funktionalitet for fanebladene Fanebladene har følgende funktionalitet: Et eller flere klik på en kolonneoverskrift sorterer datavinduets poster enten stigende eller faldende efter data i den pågældende kolonne. Fjernelse af et flueben ved periode- eller årsvisningens start/sluttidspunkt viser henholdsvis alt bagud og alt fremad i det aktuelle faneblad. Med et dobbeltklik på en post hoppes der til registreringen af den aktuelle post. Programmet åbner det relevante modulvindue, viser lokaliteten og den relevante fane med markørfokus på den aktuelle post. Peger du med musen mellem to kolonneoverskrifter, ændrer musemarkøren udseende til dette krydssymbol, og ved at klikke og trække med musen kan du nu gøre den venstre kolonne større eller mindre. Data fra kalenderens faneblade kan udskrives på printer ved at klikke på - knappen på værktøjslinien, vælge fanebladets navn i en listboks og igangsætte udskrivningen. Tilføjelser og ændringer i ver Data i kalendervinduets faneblade kan nu eksporteres. Det gøres for én fane ad gangen via højrekliksmenupunktet 'Gem som...'. Via den nytilføjede højrekliksmenu er der også mulighed for at vælge Sorter, Filter og Egenskaber, så en sortering i flere niveauer f.eks. kan defineres. Tilføjelser og ændringer i ver Brugeren forhindres i at angive et tidsinterval med fra-dato efter til-dato på fanerne i GE kalender-vinduet. 1. udgave, juli

12 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger Faneblade til Sagsoplysninger Vi vil nu se på de datavinduer (faneblade), hvor oplysninger om sager kan registreres. Faner for sagsoplysninger findes under følgende overordnede faneblade i modulerne: Virksomhed: Administration Landbrug: Administration Åbent land: Sag/Tilsyn Vindmølle: Sagsoplysninger Råstofgrave: Administration Jordforurening DKJord: Sager og Tilsyn Vandindvinding: Sag/Tilsyn Journal: Hoveddata vinduet Jordflytning: Sager og Tilsyn Vandløb: Sager og Tilsyn Rotter: Sagsoplysninger Fanen Sagsoversigt Fanen Sagsoversigt giver en oversigt over miljøsager, der er registreret på fanen Sag (i tilknytning til den valgte lokalitet). Ved dobbeltklik på en sag i sagsoversigten hentes sagen frem på fanen Sag. I standardopsætning vises der kun igangværende (det vil sige ikke-afsluttede) sager. Via knappen er det dog muligt at skifte til visning af alle sager. En ændret visningsindstilling vil bevares, indtil vinduet eller programmet lukkes. OBS! Det kan defineres som en personlig brugeropsætning, at alle sager i modulet Virksomhed skal vises på fanen Sagsoversigt uanset om de er afsluttet eller ej. Gruppe Overskrift Værdi Beskrivelse Virksomhed Sagsoversigt - vis alle Ja Ja angiver, at alle sager skal vises på fanen Sagsoversigt i GE Virksomhed. 1. udgave, juli

13 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger Integration til ESDH Hvis integration til Acadre eller edoc indgår i GeoEnviron systemløsningen, så vises dette symbol i sagsoversigten, når sagen er overført til ESDH-systemet. Tilføjelser og ændringer i ver Rækkefølgen af felter på sagsoversigten i miljømodulerne, så den så vidt muligt svarer til sagsoversigten i modulet Byggesag. Hele journalnummeret vises som tooltip, når musen føres henover journalnummeret. Tilføjelser og ændringer i ver Der sorteres efter sagens afslutningsdato (faldende) og modtagelsesdato (faldende), sådan at afsluttede sager vises nederst, når man vælger at få vist alle sager. Fanen Sag Under fanebladet Sag indtastes en række basisoplysninger vedrørende en miljøsag. Der kan tilføjes et ubegrænset antal sager under fanebladet. Er der indtastet mere end én sag indikeres det ved, at der tilføjes et rullepanel til højre i fanebladet. Den senest modtagede, uafsluttede sag bliver vist først på fanen, evt. ældre uafsluttede sager vises umiddelbart herefter mens afsluttede sager vises nederst i rullepanelets liste. Fanens felter og knapper Ved registrering af sager kan systemet automatisk generere et nyt journalnummer. Der er mulighed for enten fuldautomatisk eller halvautomatisk journalnr-tildeling. Alternativt kan sagens journalnr. indtastes i feltet. Opsætning af journalnr tildeling for miljøsager er beskrevet i en kort vejledning under Manualer på GeoEnviron ERFA Service hjemmesiden på internettet, der åbnes med ERFA-knappen i GeoEnvirons værkstøjslinje eller med menupunktet Filer ERFA. Journalnr.: Krævet felt. Ved registrering af sager kan systemet halvautomatisk generere et nyt journalnr. Når faciliteten er slået til, genererer du et journalnr. ved klik på - knappen til højre i feltet Journalnr. ( ). Vælg så koder for del 1 og 2, og klik på knappen 'Nyt journalnr.', hvorefter journalnummeret genereres. Ved klik på Okknappen 1. udgave, juli

14 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger returneres til fanen Sag. Samtidig indsættes journalnummeret i feltet Journalnr. og ledeteksten for del 1 og 2 i feltet Sagsnavn. Er den automatiske journalnr. generering ikke slået til, skal de enkelte journalnumre indtastes direkte i feltet Journalnr. Denne mulighed må anvendes når journalnumrene, der skal bruges i tilknytning til sager, stammer fra et eksternt journalsystem uanset om der er lavet integration til journalsystemet eller ej. Når journalnumre oprettes på denne måde er det ikke et krav at journalnumrene skal være entydige det samme journalnummer kan med andre ord kobles på mange sager. Internt nr.: Krævet felt. Autofelt. Dette felt tildeles automatisk et entydigt nummer, når du gemmer fanebladet efter indtastning. Der kan søges i feltet i søgetilstand. Modt. d.: Krævet felt. Indtast sagens modtaget dato her. Afslut. d.: Dato for sagens afslutning angives, når sagen er afsluttet og skal lukkes. Så længe dette felt ikke er udfyldt vil sagen vedblive med at figurere som i gangværende i rapporterne. Når en sag er afsluttet, kan der sættes godkendelsesdato og udløbsdato på sagen, men ingen af sagens øvrige data kan ændres, og data vises med grå tekst på fanen Sag og underfaner. Godk. d.: Angiv eventuelt en godkendelses- eller tilladelsesdato for sagen i dette felt. Ved valg af diverse godkendelses-, spildevandtilladelses- og registreringsdatoer på fanerne Virksomhed eller Landbrug i modulerne Virksomhed/Landbrug bliver datoen sat ud fra feltet Godk.d. på sagsfanen - altså ikke som tidligere ud fra feltet Afslut.d. (se også feltet sagstype) OBS! Ved opgradering til GeoEnviron kopieres automatisk en eventuel dato i feltet Afslut.d. til feltet Godk.d. for alle miljøsager. Udløb d.: Angiv evt. en udløbsdato for en godkendelse eller tilladelse i dette felt. Noter: Et hak i denne checkboks indsættes automatisk, når en note er tilføjet sagen. Sagsbeh.: Krævet felt. Klik på tekstknappen og vælg sagsbehandler fra listboksen eller indtast i feltet. Herved vælges medarbejderens afdeling samtidig i feltet Afdeling. Afdeling: Krævet felt. Når sagsbehandler vælges fra listboks indsættes medarbejderens afdeling samtidig i dette felt. Ved klik på knappen kan en anden afdeling vælges fra listboksen. Sagstype: Krævet felt. Klik på knappen Sagstype og vælg sagstype fra listboksen: Når en tilføjet sag er en godkendelsessag eller en spildevandsgodkendelse (dvs. sags- 1. udgave, juli

15 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger typer defineret i stamdata med tilladelsesattributten 'Godkendelse 33' eller Spildevandstilladelse), så kan godkendelsesdatoen for sagen vælges manuelt via listboks på fanen Virksomhed/Landbrug i modulet Virksomhed/ Landbrug. Samme funktionalitet findes for felterne husdyrbrugstilladelse og registreringsdato på fanen Landbrug i modulet Landbrug. Her skal tilladelsestypen 'Husdyrbrugstilladelse 10' eller Registrering være knyttet til sagstypen. Sagsnavn: Krævet felt. I dette felt angives en kort beskrivelse af sagen. Feltet er krævet, idet indholdet af det udskrives i rapporterne. Hvis der er gang i mange typer sagsbehandling på den samme lokalitet, som f.eks. vilkårsopfølgning, støjklage, ankesager og lign., oprettes sager i tilsvarende omfang, og sagsnavnfeltet ovenfor bruges til kort at beskrive sagsbehandlingens karakter. Ved klik på knappen kopieres adresseoplysningerne til feltet Sagsnavn fra modulets hoveddatavindue - fra felterne Adresse, Postnr og Postdistrikt. Tillægsmodulet GE Kvalitetsstyring Hvis tillægsmodulet Kvalitetsstyring indgår i GeoEnviron systemløsningen, så tilføjes ekstra funktionalitet vedrørende sager. Når man vælger en sagstype via listboks, vises en tilknyttet procedure også i listboksen, og procedurenavnet kan efterfølgende ses på sagsfanen i feltet Procedure. Ved dobbeltklik på procedurenavnet kan man springe til proceduren i modulet Kvalitetsstyring og orientere sig i denne, hvis man er kommet i tvivl. Når data for en sag er gemt, vil et klik på knappen automatisk tilføje opgavepunkter på underfanen Checkliste, hvis der er koblet en procedure med checkliste til sagstypen. Dato for sagens afslutning angives, når sagen er afsluttet og skal lukkes. Angives afsluttet dato før alle sagens opgaver, opført på underfanen Checkliste, er markeret som udførte, vil du få besked herom. Når en sag er lukket, kan ingen af sagens data ændres, og sagens data vises med grå tekst på fanen Sag og underfanen Checkliste. Integration til ESDH Når integration til Acadre eller edoc indgår i GeoEnviron systemløsningen, så tilføjes denne funktionalitet vedrørende sager: Ved oprettelse af ny sag i GeoEnviron oprettes denne automatisk i ESDH-systemet. Herefter synkroniseres fælles sagsoplysninger automatisk, når sagen søges frem i GeoEnviron. Der kan laves opslag på en sag i ESDH-systemet fra GeoEnviron. 1. udgave, juli

16 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger Tilføjelser og ændringer i ver Der er mulighed for at sætte godkendelsesdato og udløbsdato på en sag efter at den er afsluttet. Det vil sige at felterne Godk.dato og Udløb.dato ikke låses for indtastning, når sagen afsluttes ved at sætte en dato i feltet Afslut.dato. Tilføjelser og ændringer i ver Der sorteres efter sagens afslutningsdato (faldende) og modtagelsesdato (faldende), sådan at afsluttede sager vises nederst, når man vælger at få vist alle sager. Fanen Dokumentoversigt Fanebladet Dokumentoversigt giver dig en oversigt over alle de dokumenter, der er tilknyttet den miljøsag, der har fokus på fanen Sag. Ved dobbeltklik på et dokument hopper du til registreringen af dokumentet på underfanen Dokument. Og ved klik på knappen yderst til højre på en række, repræsenterende et dokument, åbner du den markerede dokumentfil i det tilknyttede program alt efter filassociation. Integration til ESDH Hvis integration til Acadre eller edoc indgår i GeoEnviron systemløsningen, så vises dette symbol Fanen Dokument i dokumentoversigten, når dokumentet er overført til ESDH-systemet. På underfanen Dokument er der mulighed for at registrere et ubegrænset antal dokumenter i tilknytning til en miljøsag, samt mulighed for at registrere forskellige oplysninger i tilknytning til de enkelte dokumenter. Underfanen Dokument bruges altså til at referere til korrespondance i tilknytning til en sag. De enkelte dokumentposter, der registreres på fanen, knyttes således som underordnede data til den sagspost, der har fokus på fanen Sag ovenover. På dokumentfanen kan I lave Word-dokumenter med udvalgte data fra GeoEnviron, der bliver ført over til Word via bogmærker, som er sat ind i en dokumentskabelon. Generering af Word-dokumenter er beskrevet i et selvstændigt kapitel i denne manual. 1. udgave, juli

17 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger Fanens felter og knapper Dok. nr.: Autofelt. Dette nummer genereres automatisk når oplysningerne på fanen gemmes i databasen. Der kan søges i feltet i søgetilstand. Reg. Dato: Krævet felt. Angiv registreringsdatoen for dokumentet. Type: Krævet felt. Angiv her om dokumentet er indgående, udgående, et internt notat, en (ind- eller udgående, hvilket angives nærmere i feltet Beskrivelse) eller en web-side. Når dokumentposten er gemt, kan indholdet i feltet ikke ændres. Dok. Dato: Krævet felt. Angiv dokumentets egen dato. Initialer: Angiv sagsbehandlerens initialer her. Afsender/Modtager: Krævet felt, når typen er Ud eller Ind. Alt efter om det er et indgående eller udgående dokument registreres her afsenderen eller modtageren. Ved klik på knappen til højre kopieres data til felterne fra de registrerede oplysninger i modulets hoveddata vindue - fra felterne Navn, Adresse og Postnr. Ved klik på knappen Afsender/Modtager åbnes en listboks med en oversigt over alle de adresser i det centrale person- og adresseregister, hvorfra adressen på en person eller virksomhed kan vælges. Herved kopieres oplysningerne til de respektive felter. (Når fanens data er gemt i databasen, kan adressen ikke umiddelbart genvælges via Afsender/Modtager-knappen - ikke før du har slettet alle oplysninger om dokumentet). OBS! Uanset om person-/adresseoplysningerne hentes fra hoveddata vinduet eller fra det centrale person-/adresseregister sker der en kopiering af oplysningerne herfra - hvilket betyder at oplysningerne ikke opdateres automatisk, hvis kildeoplysningerne ændres. Men de indsatte person-/adresseoplysninger kan dog ændres manuelt. Person-/adresseoplysningerne kan dog også indtastes direkte i felterne på fanen, hvis man f.eks. ikke ønsker at tilføje dem i det centrale person- og adresseregister. Fandt du ikke den person/adresse, som du søgte efter, i det centrale adresseregister kan den tilføjes hertil via knappen 'Opret Ny Adresse'. Ved klik åbnes dette vindue: 1. udgave, juli

18 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger Her tilføjer du de oplysninger du har om den pågældende person/virksomhed/ myndighed etc. hvorefter du klikker på knappen 'Gem adresse'. Oplysningerne bliver herefter indsat i felterne på fanen. Att: Angiv attention person hos afsender/modtager. Beskrivelse: Angiv en kort beskrivelse af dokumentet. Dok.navn: Her kan du tilføje dokumentstien til dokumentet, som kan være en hvilken som helst type fil, der er relevant for sagen - eller adressen på en webside når typen Web er valgt (denne webadresse skal starte med s kan også tilknyttes, når typen er valgt, men kun når de er gemt som selvstændige filer i programmet (- typisk via kommandoen 'Gem som..'). En fil tilføjes ved at klikke på mappeknappen, og i filudvælgelsesboksen der kommer frem på skærmen, vælges herefter drev ved hjælp af rullelisten øverst. Klik dig så ned igennem mappestrukturen og vælg den relevante fil. Filhenvisningen bliver nu indsat i dokumentfeltet. Ved hjælp af knappen til højre for dokumentfeltet kan du efterfølgende åbne den tilknyttede fil/webside/ . Sted: Her angives arkiveringssted for papirdokumentet. Ret Jour.nr.: I det gråtonede felt til højre for denne knap kan der - ved klik på knappen - tilknyttes et andet journalnummer til dokumentet end det for sagen (- ellers gælder journalnummeret for sagen). I en listboks får du herefter mulighed for at vælge et af de andre journalnumre, der er tilknyttet sagen. Påvirker retstilstand: Marker her, hvis dokumentindholdet påvirker retstilstanden. Dok. Afsluttet / Beskyttet: Dette felt vises først, når der er registreret en sti til en fil/et Word-dokument i det foregående felt, og når oplysningerne på fanen er gemt. Når du hakker af i dette felt kaldes dokumentet ganske kortvarigt i tekstbehandlingsprogrammet, og der sker en låsning af filen/dokumentet, så den/det efterfølgende ikke kan ændres. (Det er ikke nødvendigt efterfølgende at gemme oplysningerne på fanen). Integration til ESDH Når integration til Acadre eller edoc indgår i GeoEnviron systemløsningen, så tilføjes denne funktionalitet vedrørende dokumenter: Når et dokument er færdigbehandlet i GeoEnviron, kan det overføres til ESDH. Herefter låses dokumentet i GeoEnviron for yderligere redigering, således at efterfølgende tilpasninger kun kan ske i ESDH-systemet. Dokumenter kan åbnes i skrivebeskyttet tilstand fra GeoEnviron. Der kan laves opslag på et dokuments metadata i ESDH fra GeoEnviron. Dokumenter oprettet i ESDH kan ses og åbnes direkte fra GeoEnviron. 1. udgave, juli

19 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger Tilføjelser og ændringer i ver På fanen Dokument skjuler vi nu feltet 'Gemt i', når ESDH integration ikke er slået til. Tilføjelser og ændringer i ver På fanen Dokument har vi tilføjet et nyt tjekfelt, feltet OK, som dog kun vises på dokumenter af typen Ind (dvs. på indgående dokumenter), Notat og . Feltet skal benyttes til at angive i, når det indgående dokument er læst/behandlet af sagsbehandleren, så ved oprettelse af en ny dokumentpost fødes feltet umarkeret. Feltet er desuden knyttet op til en ny fane i GE kalendervinduet læs mere om dette i et selvstændigt afsnit om GE kalendervinduet tidligere i denne manual. Fanen Relaterede sager Fanebladet 'Relaterede sager' giver dig mulighed for at knytte en eller flere relaterede sager til den miljøsag, der har fokus på fanen Sag. Ved registrering vil et klik på L-knappen vise en listboks med alle registrerede miljøsager i GeoEnviron. Vælg nu en relateret sag fra listboksen, og angiv evt. en bemærkning om denne sag i feltet Bemærkninger. Når der er registreret relaterede sager på fanen, vil et klik på knappen yderst til højre på fanen ud for en af posterne bringe registreringen af den relaterede sag frem på skærmen. (Der hoppes således til den lokalitet, hvortil sagen er knyttet. Du kommer tilbage til den oprindelige lokalitet ved at åbne oversigtsvinduet og dobbeltklikke på lokaliteten igen). Fanen Sagsforløb Under fanebladet Sagsforløb kan miljøsagens hændelsesforløb registreres, så det altid er muligt hurtigt at skabe sig et overblik over hvor sagen befinder sig. Registreringerne på fanen knytter an til den sag, som har fokus på fanen Sag. Øverst på fanen er det desuden muligt at foretage en beregning af den pågældende sags tidsforbrug i hele dage på basis af de registrerede hændelser. Fanens felter Dato/Klokkeslet: Krævet felt. Start med at indtaste dato (og evt. tid) for sagshændelsen. Klik herefter på L-knappen til venstre for feltet Hændelse (krævet felt) og vælg en sagshændelse fra listboksen, der vises på skærmen. Ved valg indsættes data i hændelsesfeltet og i de 2 tilstødende, gråtonede felter. Bemærkninger: Slut af med eventuelt at knytte en bemærkning til hændelsen. 1. udgave, juli

20 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger Hændelsesforløb Et eksempel på et sagsforløb - læg mærke til kolonnen Bevægelse. I tilknytning til den beregning af en miljøsags tidsforbrug, som kan foretages øverst på fanebladet, er det vigtigt at registreringerne af sagens hændelser følger visse grundregler. Disse regler vil vi se nærmere på her. Det grundlæggende princip er, at når det registreres, at en miljøsag er overført til et andet kontor, skal det også altid registreres at den kommer tilbage til jer igen, før den kan sendes et andet sted hen - også selvom sagen sendes direkte fra en ekstern myndighed og videre til en anden. Registreringen skal altså følge dette mønster: Eksternt kontor Jeres kontor (lokalt) Internt kontor De forskellige sagshændelser har nemlig alle en bevægelsesattribut knyttet til sig, og der skal være den nævnte sammenhæng imellem hændelserne og de datoer, de er registreret med. En hændelse vil altid have en af disse 5 bevægelsesattributter knyttet til sig: Bevægelse Ud - Intern Ind - Intern Ud - Ekstern Ind - Ekstern Ingen Forklaring Sagen overføres til et andet, internt kontor Sagen kommer tilbage fra et andet, internt kontor Sagen overføres til et eksternt kontor Sagen kommer tilbage fra et eksternt kontor Hændelsen foregår her (lokalt) på kontoret Med registreringen af en dato i feltet 'Modtaget d.' på fanebladet Sag knyttes sagen automatisk til jeres kontor. Den første bevægelse skal altså - ligesom den sidste, angivelsen af sagens afsluttet dato - ikke angives som en hændelse på fanen Sagsforløb. De forskellige hændelser, der som standard er oprettet i systemet kan ses herunder (- flere kan nemt oprettes i stamdata ved at vælge menupunktet 'Stamdata Fælles stamdata Sag og Journal' og fanebladet Hændelser). 1. udgave, juli

21 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger Kode Hændelsesnavn Bevægelse Kode Hændelsesnavn Bevægelse 01 Modtaget fra ansøger Ind - Ekstern 22 Godkendelse unødvendig Ud - Ekstern 02 Kvitteringsskrivelse afsendt Ingen 23 Godkendelse meddelt Ud - Ekstern 03 Ansøgning annonceret Ingen 24 Godkendelse annonceret Ingen 04 Anmodet om supplerende Ud - Ekstern 25 Anke modtaget Ind - Ekstern oplysninger 05 Supplerende oplysninger modtaget Ind - Ekstern 26 Anke sendt til Miljøstyrelsen Ud - Ekstern 06 Ansøgning frafaldet Ud - Ekstern 27 Miljøstyrelsens afgørelse modtaget Ind - Ekstern 07 Høring i Arealkontoret Ud - Intern 28 Miljøstyrelsen stadfæster Ingen 08 Høringssvar fra Arealkontoret Ind - Intern 29 Miljøstyrelsen omgør Ingen 09 Høring i Grundvandskontoret Ud - Intern 30 Miljøstyrelsens afgørelse anket Ind - Ekstern 10 Høringssvar fra Ind - Intern 31 Anke sendt til miljøankenævnet Ud - Ekstern Grundvandskontoret 11 Høring hos Arbejdstilsynet Ud - Ekstern 32 Ankenævnets afgørelse modtaget Ind - Ekstern 12 Høringssvar fra Arbejdstilsynet Ind - Ekstern 33 Ankenævnet stadfæster amtets Ingen afgørelse 13 Høring hos ansøger Ud - Ekstern 34 Ankenævnet omgør amtets Ingen afgørelse 14 Høringssvar fra ansøger Ind - Ekstern 35 Produktion startet Ingen 15 Fremsendt til politisk Ud - Intern 36 Produktion ophørt Ingen behandling i udvalg 16 Politisk afgørelse modtaget fra Ind - Intern 37 Godkendelse bortfaldet Ingen udvalget 17 Fremsendt til politisk Ud - Intern 38 Sag henlagt Ingen behandling i amtsråd 18 Politisk afgørelse modtaget fra Ind - Intern 39 Sag afsluttet Ingen amtsrådet 19 Anmeldelse af vindmøller afvist Ud - Ekstern 40 Godkendelse ikke udnyttet Ingen 20 Anmeldelse af vindmøller Ud - Ekstern 41 Tilsynsskrivelse afsendt Ud - Ekstern accepteret 21 Godkendelse afslået Ud - Ekstern Beregning af tidsforbrug Øverst på fanebladet Sagsforløb er der tilføjet 7 autofelter, der udfyldes automatisk, når sagens tidsforbrug beregnes. Det gøres ved at klikke på knappen 'Beregn dagsforbrug' til højre på fanebladet. Herefter opgøres tidsforbruget og indsættes i felterne øverst på fanen. Felterne rummer følgende oplysninger: Tidsforbrug, dage pr.: I dette felt indsættes datoen hvor beregningen af tidsforbruget er foretaget. Sidste hændelse: Her indsættes stedet for den sidste hændelse i sagen (ved beregningstidspunktet), hvis sagen endnu ikke er afsluttet. Modtaget: I dette felt kan du se hvornår sagen er modtaget/påbegyndt (datoen overføres fra feltet 'Modtaget d.' på fanen Sag). Afsluttet: Og her vil du se en dato når sagen er afsluttet (datoen overføres fra feltet 'Afsluttet d.' på fanen Sag). I de nederste 3 felter opgøres tidsforbruget i dage fra sagen er modtaget (dvs. ud fra modtaget dato på sagsfanen). Dagene opdeles i tre kategorier på basis af de hændelser, der er opført nederst på fanen. Felterne vil indeholde følgende oplysninger: 1. udgave, juli

22 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger Lokalt: Tidsforbrug i dage lokalt i afdelingen. Internt: Tidsforbrug i dage i andre interne afdelinger. Eksternt: Tidsforbrug i dage hos andre instanser - altså eksternt. Det samlede tidsforbrug i dage fås ved at sammenlægge tallene i de 3 felter. På billedet øverst er det samlede tidsforbrug altså 56 dage (inklusive helligdage og andre fridage). Hvis der er fejl i de hændelser, der er opført nederst på fanebladet, får du en fejlmeddelelse. Fejlen vil typisk skyldes manglende registrering af hændelser, idet der både skal registreres, når sagen forlader afdelingen, og når den kommer tilbage igen. For en nærmere forståelse af en sags hændelsesforløb, se forrige afsnit. Tidsforbruget for alle miljøsager, der er registreret i GeoEnviron-databasen, kan også beregnes centralt ved hjælp af opdateringsprogrammet Sagsforbrug. Læs mere herom under beskrivelsen af opdateringsprogrammet Sagsforbrug i kapitlet 'Specielle funktioner for tilsyn og sager'. Tilføjelser og ændringer i ver Ved indtastning af en dato i feltet Dato/Klokkeslæt på fanen Sagsforløb, kan du nøjes med at skrive dd for (dags dato), og når du forlader feltet vil dette automatisk ændres til den aktuelle dato; før fremkom en besked om ugyldigt dato format, men datoen blev dog indsat korrekt. Fanen Sagsnoter/Noter Denne fane findes i alle moduler med mulighed for registrering af miljøsager og -tilsyn - undtagen i modulet Vindmølle. Under dette faneblad har du mulighed for at knytte en række noter til en miljøsag - men dog kun én note af hver type for hver dato der angives. Angiv evt. sorteringsnøgle for noten, som bestemmer rækkefølge af visningen af noterne, og indtast herefter dato for registrering af noten. Klik så på L-knappen og vælg en notetitel (notetype) i listboksen (krævet felt). Til sidst kan du indtaste din notetekst i det store, hvide tekstfelt. knappen øverst i højre hjørne anvendes til at forstørre notetekstfeltet, så det fylder hele fanen i højden, hvilket gør det nemmere at læse eller indtaste noten. Det vil altid være noten, som har fokus, som vises når knappen aktiveres, men via rullepanelet kan der skiftes til de andre noter. Under denne visningsform er knap, som ved aktivering returnerer til normal, multivisning af noter. knappen forandret til en 1. udgave, juli

23 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Sagsoplysninger Tilføjelser og ændringer i ver Sagens noter sorteres som standard efter dato (faldende) og type (stigende), så de nyeste noter vises først. Fanen Checkliste Denne fane vil du kun se, når modulet Kvalitetsstyring indgår i GeoEnviron systemløsningen. Her opføres alle opgaver for den procedure, der er knyttet til sagens type. Du kan læse mere om fanen i manualen for GE Kvalitetsstyring. Fanen Bilag Denne fane vil du kun se, når modulet Kvalitetsstyring indgår i GeoEnviron systemløsningen. Her opføres alle bilagsdokumenter for sagens procedure. Fanen Eksempler Denne fane vil du kun se, når modulet Kvalitetsstyring indgår i GeoEnviron systemløsningen. Her opføres alle eksempeldokumenter for sagens procedure. Dokumenter kan åbnes via knap. Fanen Miljølokaliteter - i modulet Rotter Denne fane i modulet Rotter viser en oversigt over lokaliteter, der er registreret i andre GE Miljømoduler for ejendommen. Koblingen sker på basis af ejendomsnummeret. Klik på knappen for en miljølokalitet på fanen for at få vist detaljer om lokaliteten i et modulvindue, der åbnes automatisk. Fanen Igangværende byggesager Denne fane vises i alle moduler med registrering af miljøsager - undtagen i modulerne Vindmølle, Journal og Vandløb. Fanen viser en oversigt over de igangværende byggesager, der er registreret i GE Byggesag for ejendommen. Koblingen sker på basis af ejendomsnummeret. En igangværende byggesag er en sag uden afslutningsdato. Ved tryk på knappen for en sag på fanen 'Igangværende byggesager' bliver den pågældende ejendom og byggesag hentet frem i modulet Byggesag. 1. udgave, juli

24 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger Faneblade til Tilsynsoplysninger Vi vil nu se på de datavinduer (faneblade), hvor miljøtilsyn kan registreres. Faner for tilsynsoplysninger findes under følgende overordnede faneblade i modulerne: Virksomhed: Administration Landbrug: Administration Åbent land: Sag/Tilsyn Vindmølle: Tilsynsoplysninger Råstofgrave: Administration Jordforurening DKJord: Sager og Tilsyn Vandindvinding: Sag/Tilsyn Jordflytning: Sager og Tilsyn Vandløb: Sager og Tilsyn De to typer af tilsynsregistrering Grundlæggende skelnes der mellem to typer af tilsynsregistrering i GeoEnviron: Tilsyn Vores definition af et tilsyn er, at det er når du tager din taske i hånden, går ud af døren, og tager ud på virksomheden (eller hvor det nu er der skal inspiceres) og foretager et tilsyn. Kontrol I modsætning hertil opererer vi med definitionen en kontrol. Kontroller er interne frister, som du kan sætte - med andre ord den type tilsyn, som du kan foretage fra dit skrivebord, f.eks. kontrol af om I har fået tilsendt bestemte oplysninger til tiden, etc. Inden for begge kategorier kan der defineres et ubegrænset antal forskellige typer. Fanen Tilsyn Fanebladet Tilsyn giver et overblik over alle de tilsyn, der er knyttet til lokaliteten - samt eventuelle bi-aktiviteter for en virksomhed eller et landbrug. Dette faneblad vil således vise alle de tilsyn som er tilføjet lokaliteten i vinduet 'Generér periodiske tilsyn', som kaldes med knappen 'Periodiske tilsyn' øverst på fanen. Men det er også muligt at tilføje nye tilsyn direkte på fanebladet, bl.a. med knappen 'Næste tilsyn'. Når et tilsyn er udført kvitteres der med dato og initialer. 1. udgave, juli

25 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger Tilsyn kan tilføjes direkte her på fanebladet på følgende måde: Klik på Indsæt-knappen, så en ny række indsættes. Klik på L-knappen og vælg en tilsynstype i listboksen. Klik i feltet Init. og indtast sagsbehandler-initialer. I felterne 'Til periode' og 'Fra periode' er automatisk indsat nuværende periode. Klik evt. på L-knappen og vælg en anden fra-til-periode (tilsynsperiode) i listboksen. Klik evt. på L-knappen til venstre for feltet Journalnr og vælg en sag i listboksen. Listboksen viser alle de sager, der er registreret på sagsfanen for lokaliteten. Hvis tilsynet er knyttet til en biaktivitet for en virksomhed eller et landbrug, så angiv hvilken via L-knappen under feltet Bi-akt. Slut af med at klikke på Gem-knappen nederst i vinduet. Et klik på knappen åbner et lille vindue for indtastning og visning af en bemærkning til tilsynet - men du skal gemme fanebladet først, for ellers kan du ikke gemme teksten. Når der er tilføjet en bemærkning til tilsynet, vil knappen ændres til gang data hentes fra databasen - evt. med funktionstasten F5. næste Ved udskrivning af fanen 'Tilsyn (Tilsynsoplysninger)' i modulet Virksomhed udskrives også teksten i notevinduet, der åbnes via knappen. Der indsættes automatisk et flueben i checkboksen Tilsynskom. for tilsynet, når der er tilføjet en eller flere kommentarer til tilsynet på fanebladet Tilsynskommentarer. Også dette sker først, når data genhentes fra databasen (med funktionstasten F5). Via knappen til højre for hvert udført tilsyn med tilknyttet tilsynskommentar er det muligt at springe til fanen Tilsynskommentarer og få vist tilsynets kontrolpunkter og tilhørende kommentarer. Du kan sortere rækken af tilsyn, der vises under fanebladet, på forskellig måde. For alle knapper, der bærer felternes titler, er samtidig sorteringsknapper. Et klik på en af disse knapper sorterer posterne ud fra den valgte kolonne. Kvittering for udført tilsyn Når du har udført et tilsyn, kvitterer du på tilsynsfanebladet ved at udfylde felterne 'udført dato' og 'udført af' for det pågældende tilsyn. (Alle tilsyn oplistes i rapporten Arbejdsplan så længe der ikke er kvitteret i disse to felter). Tilføj evt. også kommentarer til tilsynet (læs mere under beskrivelsen af fanen Tilsynskommentarer). Periodiske tilsyn Se afsnittet 'Tilføjelse af periodiske tilsyn og kontroller' umiddelbart efter gennemgangen af fanen Opfølgning senere i dette kapitel. Næste tilsyn Ved klik på knappen 'Næste tilsyn' i modulet Virksomhed eller Landbrug oprettes det næste regelmæssige tilsyn automatisk på fanen. 1. udgave, juli

26 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger Denne oprettelse sker dels på basis af den tilsynsfrekvens (i måneder), der kan angives på fanen Kategorisering (og som vises på fanen Virksomhed eller Landbrug), og dels på basis af stamdata definitionen af tilsyn (der kan kaldes via menupunktet 'Stamdata Fælles stamdata Tilsyn' og stamdata fanen Kontrol-/Tilsynstyper), hvor det er muligt i kolonnen 'Næste tilsyn' at angive, at en tilsynstype skal bruges i forbindelse med oprettelse af det næste regelmæssige tilsyn. Når du klikker på knappen 'Næste tilsyn' søger programmet således efter det sidst udførte tilsyn på fanen med en tilsynstype, der har et Ja i attributten 'Næste tilsyn'. Herefter opretter programmet et nyt tilsyn af samme type som det fundne, X antal måneder senere - svarende til det antal måneder der er angivet i feltet tilsynsfrekvens. OBS! Knappen 'Næste tilsyn' virker altså ikke, hvis ingen tilsynsfrekvens er angivet, eller hvis der ikke er registreret nogen udførte tilsyn på fanen, hvor tilsynstypen har attributten 'Næste tilsyn'. Tilføjelser og ændringer i ver Man kan åbne listboks med initialer for sagsbehandleren, der har planlagt tilsyn, via L- knap på fanen Tilsyn. Tilføjelser og ændringer i ver Vi har forbedret dataudskrivningen fra fanen, idet noter koblet til de enkelte tilsyn nu udskrives på indrykkede linjer under de enkelte poster, og altså ikke længere i en smal kolonne til højre. Fanen Opfølgning Fanebladet Opfølgning giver et overblik over de kontroller (interne frister) der er tilføjet lokaliteten, enten via vinduet 'Generér periodiske kontroller' eller direkte på fanen her. Når en kontrol er udført, kvitterer sagsbehandleren med dato og initialer. En kontrol kan tilføjes her på fanebladet på følgende måde: Klik på Indsæt-knappen, så en ny række indsættes. Klik på L-knappen og vælg en kontroltype i listboksen. Klik i feltet 'Kontrol dato' og indtast datoen for kontrollen. 1. udgave, juli

27 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger Klik i feltet Init. og indtast sagsbehandler-initialer. Klik evt. på L-knappen til venstre for feltet Journalnr og vælg en sag i listboksen. Listboksen viser alle de sager, der er registreret på sagsfanen for lokaliteten. Indtast evt. en bemærkning til kontrollen i bemærkningsfeltet. Et klik på knappen åbner et lille vindue for indtastning og visning af teksten - men du skal gemme fanebladet først før det vil åbnes. Slut af med at klikke på Gem-knappen. Rækken af knapper ovenover felterne er sorteringsknapper. Et klik med musen sorterer rækkerne på basis af den aktiverede kolonne. Kvittering for udført kontrol Først når der er kvitteret i feltet 'Udført dato' ud for en kontrol, samt indskrevet sagsbehandler initialer for udførelsen, vil kontrollen ikke vises i rapporten Arbejdsplan. Tilføj eventuelt også en ny bemærkning til kontrollen. Periodiske kontroller Se det næste afsnit 'Tilføjelse af periodiske tilsyn og kontroller' for en beskrivelse af vinduet, der kaldes via knappen 'Periodiske kontroller'. Tilføjelser og ændringer i ver Når man tilføjer eller retter i en notetekst til en opfølgning ved at åbne notevinduet, rette og trykke 'gem og luk' i notevinduet, så bliver ændringen vist med det samme i feltet Bemærkninger. Tilføjelse af periodiske tilsyn og kontroller 'Periodiske tilsyn' & 'Periodiske kontroller'. Når du klikker på en af disse knapper, som sidder henholdsvis på fanerne Tilsyn og Opfølgning, åbnes vinduet, du kan se herunder. Dette vindue giver dig mulighed for to ting; enten at tilføje sagen (eksterne) tilsyn, eller at tilføje kontroller (som er interne frister du sætter) på sagen. De oprettede poster bliver herefter synlige på fanebladet Tilsyn eller Opfølgning. Og samtidig vil de figurere på din personlige arbejdsplan, når du henter data i standardrapporten Arbejdsplan. Det er to lidt forskellige vinduer, du kommer ind i alt efter om du kan generere tilsyn eller kontroller. Men de har det til fælles, at du både kan generere periodiske 1. udgave, juli

28 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger kontroller/tilsyn og ekspanderbare kontroller/tilsyn i dem. De ekspanderbare kontroller/tilsyn tildeles automatisk en løbetid på 2 år, men de kan altid forlænges yderligere ved hjælp af opdateringsprogrammet 'Ekspandér kontroller og tilsyn'. Tilsynsperiode: Krævet felt. Når du har valgt at generere tilsyn, klikker du på knappen Tilsynsperiode og vælger start-tilsynsperiode (altså perioden for det første eller enkelte tilsyn, du vil tilføje) i listboksen. Kontroldato: Krævet felt. Ved kontroller indtastes i stedet den første kontroldato. Sagsbehandler: Krævet felt. I dette felt angiver du dine sagsbehandler-initialer. Initialerne fra dette felt bliver knyttet til de genererede kontroller/tilsyn, og vil være afgørende for på hvis kalender de genererede kontroller/tilsyn dukker op. Interval i mdr.: Krævet felt. Angiv så et interval i hele måneder mellem de enkelte kontroller/tilsyn i dette felt. Sidste dato: Her kan du indtaste en slutdato for genereringen af kontroller/tilsyn. Indtaster du ingen dato i feltet, bliver de genererede kontroller eller tilsyn automatisk gjort ekspanderbare. Hermed genereres de kun for en toårig periode ad gangen. Ved kontroller anbefaler vi at indtaste en dato, der ligger nogle dage senere end den sidst ønskede kontrol - ellers kommer den ikke med. Ved tilsyn skal slutdatoen ligge inden for de i systemet definerede tilsynsperioder - ellers får du en fejlmelding, når du vil generere dine tilsyn. Tilsynstype/Kontroltype: Krævet felt. Klik på knappen Tilsynstype eller Kontroltype. Listboksen, der herefter kommer frem, viser forskellige tilsyns- eller kontroltyper, som du kan vælge at generere. Ved valg indsættes kode og beskrivelsesnavn i de tilstødende felter. Bemærkninger: I dette felt kan du skrive en bemærkning, som vil blive tilknyttet alle de genererede tilsyn/kontroller. Feltet anvendes typisk til at specificere, hvad de genererede tilsyn/kontroller drejer sig om. OK: Når du klikker på denne knap genereres de definerede tilsyn eller kontroller. Disse vil herefter være synlige på et af de to faneblade Tilsyn eller Opfølgning. Fanen Håndhævelse Fanebladet håndhævelser bruges til at registrere håndhævelser overfor virksomheden. Du angiver en håndhævelse på følgende måde: Start med at klikke på Indsæt-knappen, så der indsættes en ny række. Klik så på L-knappen yderst til venstre. 1. udgave, juli

29 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger Vælg/marker en håndhævelsestype i listboksen, der vises, og klik OK. Indtast derpå sagsbehandler-initialer og håndhævelsesdato i felterne Init. og Dato. Klik evt. på L-knappen i kolonnen Miljøforhold og vælg en kode via listboksen. Dette felt kan bruges både i forhold til årets tilsynstema i for virksomheds- og landbrugsområdet og generelt. Klik på L-knappen i kolonnen Lovgivning og vælg via listboksen den lovgivning, der ligger til grund for håndhævelsen. Klik evt. på L-knappen til venstre for feltet Journalnr og vælg en sag i listboksen. Listboksen viser alle de sager, der er registreret på sagsfanen for lokaliteten. Klik på Gem-knappen. Med knappen yderst til højre, kan der tilføjes en bemærkning til en håndhævelse. Knappen ændres til, når en bemærkning er tilføjet. Med knappen yderst til højre kan der oprettes et opfølgende tilsyn eller en kontrolfrist for håndhævelsen på en af de 2 foregående faner. Klik på knappen til højre for den pågældende håndhævelse. Herved åbnes et vindue, hvorfra du enten kan oprette et tilsyn eller en kontrol i tilknytning til den registrerede håndhævelse: Klik nu på en af knapperne 'Opret tilsyn' eller 'Opret opfølgning'. De vil henholdsvis bringe dig til fanen Tilsyn eller Opfølgning hvor tilsynet/kontrollen halvvejs vil være oprettet for dig. Udfyld nu resten af grundoplysningerne omkring tilsynet/kontrollen. Husk at slutte af med at klikke på Gem-knappen på denne fane. Tilføjelser og ændringer i ver Vi har forbedret dataudskrivningen fra fanen, idet noter koblet til de enkelte håndhævelser nu udskrives på indrykkede linjer under de enkelte poster, og altså ikke længere i en smal kolonne til højre. Fanen Tilsynskommentarer Under fanebladet Tilsynskommentarer er der mulighed for at knytte kontrolpunkter med tilhørende kommentarer til et udført tilsyn på en lokalitet. Dette gøres ved først at gå til fanen Tilsyn og her markere det udførte tilsyn, der skal knyttes kommentarer til. Gå så tilbage til fanen Tilsynskommentarer. 1. udgave, juli

30 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger Fanens felter og knapper Kontrolpunkt: Krævet felt. Indsæt-knappen kan bruges til at tilføje nye tomme kontrolpunkt-poster med. Klik så på L-knappen og vælg et kontrolpunkt i listboksen. Ved valg indsættes kode og beskrivelse i felterne Kontrolpunkt og Navn. Desuden vil du nu øverst i fanebladet kunne se at oplysninger for det aktive tilsyn er overført til felterne 'udført dato', 'udført af' og type (tilsynstype). Ved klik på knappen øverst til højre på fanen er der mulighed for at kopiere alle kontrolpunkter (men ikke kommentarer for kontrolpunkter) for det sidst udførte tilsyn af en tilsynstype, der kan genereres som næste regelmæssige tilsyn. Eventuelle kopierede kontrolpunkter, der ikke er relevante for dette tilsyn, kan slettes. Sortering: Angiv et heltal her. Kontrolpunkterne sorteres stigende på denne kolonne. Kommentar: Skriv din tilsynskommentar til det valgte kontrolpunkt. Feltet kan rumme ubegrænset tekstmængde. Når der er registreret kontrolpunkter med tilhørende kommentarer for et udført tilsyn på fanen Tilsynskommentarer, så er det muligt via denne knap Tilsyn, hvor tilsynet automatisk bliver markeret. at springe til fanen Tilsynsrapport: Når tillægsmodulerne 'Tilsynsrapport for Virksomhed' eller 'Tilsynsrapport for Landbrug' er tilkøbt, kan en tilsynsrapport for virksomheden eller landbruget genereres ud fra en Word-dokumentskabelon via denne knap. Læs nærmere herom i dokumentationen for det pågældende tillægsmodul. Denne knap åbner et rapportvindue med en forhåndsvisning af tilsynskommentarer for det aktive tilsyn. Med Udskriv-knappen nederst i vinduet kan disse data udskrives. Rapporten kan gemmes som fil ved at højreklikke med musen i rapportvinduet og vælge 'Gem som' i højrekliksmenuen. OBS! I dette rapportvindue kommer den sidste del af en meget lang kommentar til et kontrolpunkt ikke med ved udskrivning, når kommentaren fylder mere end en side. Derfor må I fordele en lang kommentar til et kontrolpunkt på to kontrolpunkter. 1. udgave, juli

31 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger Tilføjelser og ændringer i ver Tilføje kontrolpunkter for tilsyn via kontrolpunktprogram Der er mulighed for at definere et sæt kontrolpunktprogrammer for tilsyn med virksomheder, landbrug og andre typer af lokaliteter. Til hvert af disse kan så knyttes en række kontrolpunkter fra kodelisten samt angivelse af en sorteringsrækkefølge. I 'Stamdata Fælles stamdata Tilsyn' er tilføjet en ny fane Kontrolprogram bestående af en øvre fane til programmer og en underfane til programmets kontrolpunkter. Når et program er gemt på fanen, kan man tilføje kontrolpunkter til programmet i en listboks, der kaldes med knappen til højre for rækken. Flere kontrolpunkter kan vælges enkeltvis i listboksen ved at holde Ctrl-tasten nede, udpege punktet med musen, og klikke OK. Flere kontrolpunkter i rækkefølge kan vælges i listboksen ved at udpege det første punkt med musen, holde Shift-tasten på tastaturet nede, udpege det sidste punkt med musen, og klikke OK. Kontrolpunkter kan også tilføjes eller udskiftes enkeltvis direkte på underfanen. De oprettede programmer kan bruges til at tilføje flere kontrolpunkter på én gang. Der kan benyttes flere kontrolpunktprogrammer pr. lokalitet. Desuden er der mulighed for at få overført kommentarer fra det seneste udførte tilsyn med lokaliteten, hvor dette kontrolpunktprogram er benyttet. Et kontrolpunktprogram vælges på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsynskommentarer via knappen, der er placeret til venstre for overskriften for kontrolpunktnavn. Når man tilføjer et program via denne knap, bliver man spurgt, om man vil overføre kommentarer til kontrolpunkter fra det senest udførte tilsyn, som var skabt via det aktuelt valgte kontrolpunktprogram for denne lokalitet. Hvis der i forvejen findes et tilføjet kontrolpunkt, som det valgte program også 1. udgave, juli

32 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger indeholder, så bibeholdes det eksisterende kontrolpunkt, og en eventuel tidligere kommentar overføres ikke. Tilføjelser og ændringer i ver Når du gemmer data på fanen Tilsynskommentarer bevarer du nu fokus på den række du stod på dvs. at fokus ikke som hidtil flyttes til den første tilsynskommentar. Tilføjelser og ændringer i ver Vi har også forbedret udskrivningen af den rapport, der åbnes via printer-knappen på fanen Tilsynskommentarer. Her udskrives nu med større tekststørrelse, og højre margen er samtidig gjort mindre, så siden udfyldes bedre. Fanen Timeforbrug Når medarbejdere har registreret timeforbrug i tilknytning til en miljølokalitet i modulet Tidsregistrering, bliver timeforbruget vist på fanen Timeforbrug i lokalitetsmodulet. Hver enkelt medarbejders forskellige registrerede aktiviteter pr. uge vil her optræde som selvstændige poster, med en visning af uge, medarbejder-initialer, afdeling, aktivitetskode og tekst, samt med en summering af ugens timeforbrug. Data sorteres som standard efter uge (faldende) og tekst inden for hvert kalenderår (det seneste år vises først), således at den nyeste dato står øverst. I højre side af fanen beregnes det samlede timeforbrug på denne lokalitet for året. Fanen giver således et godt overblik over timeforbruget på lokaliteten. Markering i et checkfelt på fanen Timeforbrug viser, om aktiviteten er fakturerbar. Fakturerbare aktiviteter kan vælges for virksomheder/landbrug i GE Tidsregistrering. En faktura dato bliver vist, når de pågældende timer (aktivitetsposten) angives som faktureret via rapporten Fakturagrundlag. I denne rapport kan virksomheder/landbrug med betalingsposter i en given periode udtrækkes og angives som faktureret. En knap vises, når der er knyttet en note til datalinjen i modulet Tidsregistrering, og et klik på knappen vil vise et notevindue med bemærkningen. OBS! Standardfanen Timeforbrug bliver vist i alle de moduler, der er defineret til tidsregistrering på stamdata fanen Moduler i stamdatavinduet for Tidsregistrering. 1. udgave, juli

33 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger Fanen Eksterne ydelser Når fremmede tjenesteydelser til f.eks. rådgivere og laboratorier, indgår i forbindelse med tilsyn med virksomheder eller landbrug, så kan disse udgifter videredebiteres virksomheden/landbruget med en procentsats, der pr. 1. januar 2005 udgør 57,79 % af fakturabeløbet uden moms. Data for sådanne eksterne ydelser kan registreres på dette faneblad sammen med forskellige administrative oplysninger herom. Fanen er delt i to dele, idet den består af to datavinduer, der skal gemmes særskilt. I den øverste del indtastes data om bilagstype, bilagsdato, kreditor mm. Og når disse data er gemt (ved klik på Gem-knappen mens fokus er på denne del af fanen) kan de forskellige aktiviteter og beløb herfor angives på den nederste del af fanen. Nye poster tilføjes med Indsæt-knappen, og der sluttes af med af gemme disse data. Faktureringsgraden, der vises i den nederste del af fanen, og som brugerbetalingsbeløbet beregnes ud fra, hentes fra stamdata fanen 'Timerater mm' under stamdata for Tidsregistrering, hvor faktureringsgraden angives for hvert nyt år. Felter i fanens øverste datavindue Bilag: Krævet felt. Angiv bilagsnummer, maksimalt 15 tegn. Bilagstype: Krævet felt. Vælg bilagstypen, Godkendelse eller Tilsyn, via rullelisten. Bilagsdato: Krævet felt. Angiv bilagsdatoen. Kreditor: Krævet felt. Klik på knappen til venstre for feltet, og vælg kreditor fra listboksen. I de tilstødende, gråtonede felter (inkl. feltet nederst til højre) vises herefter data for den valgte kreditor. 1. udgave, juli

34 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger OBS! Eksterne rådgivere, konsulenter, laboratorier etc. skal først være tilføjet i person-/adresseregisteret, og derpå være defineret på stamdata fanen 'Rådgivere', før de kan vælges på fanen 'Eksterne ydelser'. Du kan læse mere i afsnittet om stamdata fanen Rådgivere. Ekstern fakturanr.: Angiv fakturanummeret fra kreditors regning. Fakt. dato: I dette felt bliver vist en fakturadato, når den eksterne ydelse angives som faktureret via rapporten Fakturagrundlag. (I denne rapport kan virksomheder/ landbrug med betalingsposter i en given periode udtrækkes og faktureres). Forfaldsdato: Her vil en forfaldsdato for betaling af den eksterne ydelse blive vist, når betalingsposten er angivet som faktureret via rapporten Fakturagrundlag. Bemærkninger: Angiv evt. en bemærkning til den eksterne ydelse. Felter i fanens nederste datavindue Aktivitet: Krævet felt. Klik på L-knappen til venstre for feltet og vælg en aktivitet fra listboksen. Når den valgte bilagstype i datavinduet ovenover er Godkendelse, vil listboksen vise alle aktiviteter opført på stamdata fanen Aktiviteter, der har faktureringstyperne: Godkendelse - aktiviteter på virksomheden Godkendelse - aktiviteter udenfor virksomheden Godkendelse efter 11, 12 aktiviteter på husdyrbruget Godkendelse efter 11, 12 aktiviteter udenfor husdyrbruget Godkendelse efter 16 aktiviteter på bedriftens arealer Godkendelse efter 16 aktiviteter udenfor bedriftens arealer Ingen Og når bilagstypen Tilsyn er valgt, viser listboksen alle aktiviteter med disse faktureringstyper: Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden Tilsyn m.v. - aktiviteter udenfor virksomheden Tilsyn m.v. aktiviteter på husdyrbruget Tilsyn m.v. aktiviteter uden for husdyrbruget Tilsyn m.v. efter 16 aktiviteter på bedriften Tilsyn m.v. efter 16 aktiviteter udenfor bedriften Ingen Beløb: Krævet felt. Angiv beløbet for aktiviteten (fra kreditors faktura). Fakt. Grad: I dette felt vises den faktureringsgrad i procent (angivet på stamdata fanen 'Timerater mm'), der er gældende i bilagsdato året. Brugerbetaling: Det beregnede brugerbetalingsbeløb (beløb faktureringsgrad) for aktiviteten vises automatisk i dette felt. 1. udgave, juli

35 GeoEnviron 7.5 Faneblade til Tilsynsoplysninger Tilføjelser og ændringer i ver På underfanen Aktiviteter vil feltet Brugerbetaling nu vise det faktiske beløb der opkræves, når der registreres aktiviteter med faktureringstyperne Godkendelse efter 11, 12 og 16. Og samtidig vil feltet Fakt.grad vise den faktiske faktureringsgrad for disse aktiviteter (dvs. årets faktureringsgrad x aktivitetens faktureringsgrad sidstnævnte vil typisk være 80% eller 100%). Man kan registrere rådgiverydelser på virksomheder/landbrug, som der ikke skal opkræves brugerbetaling for. For virksomheder/landbrug omfattet af brugerbetaling kan der vælges aktiviteter under eksterne ydelser, som har faktureringstypen "ingen" og systemtypen "godkendelse" eller "tilsyn". Faktureringsgraden er altid 0 for aktiviteter med faktureringstypen "ingen". For eksisterende aktiviteter sættes faktureringsgraden via indberetningskategorien ved kørsel af GeoEnviron databasepatchen. Fanen Klager - i modulet Vindmølle Fanebladet Klager findes kun i modulet Vindmølle. Her kan du registrere de klager, der kommer ind - eller se de klager der tidligere er kommet ind - omkring vindmøllelavet. Øverst i højre side af fanen finder du en knap, som ved aktivering vil vise den fulde beskrivelse af feltet bemærkninger. Under denne visning vil knappen bringe fanen tilbage til dens oprindelige udseende. 1. udgave, juli

36 GeoEnviron 7.5 Generering af Word dokumenter Generering af Word dokumenter Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver ført over til Word via bogmærker, som er sat ind i en Word-skabelon. I opretter selv de Word-skabeloner, som I ønsker at bruge. Når I genererer et nyt dokument, oprettes en kopi af Word-skabelonen med et filnavn, der er løbenummeret for dokumentposten på fanen Dokument, fx doc. Filen gemmes i en defineret hovedmappe for lagring af sagsdokumenter i en undermappe for året og en undermappe for sagstypen. Det forudsættes, at disse mapper er oprettet. Fælles opsætning Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: Åbn GeoEnviron-programmet, og log på databasen med administrator-login. Vælg menupunktet 'System adm. Opsætning Systemopsætning'. Gå til fanen 'Fælles opsætning'. Angiv word i feltet værdi for rækken, hvor gruppe = Generelt og overskrift = Tekstbehandlingssystem. Tryk på Gem-knappen. Afslut GeoEnviron-programmet. Åbn GeoEnviron-programmet, og log på databasen under eget brugernavn. Opsætning af stamdata Før der trækkes oplysninger ud i bogmærkedokumenter, skal disse stamdata tilpasses: Parametre og Brevmasker. Parametre I 'Stamdata Fælles stamdata Sag og Journal' på fanen Parametre skal der være angivet definitioner af stier til eksterne filer. 1. udgave, juli

37 GeoEnviron 7.5 Generering af Word dokumenter I feltet 'Sti til dokumenter' defineres hovedmappen for lagring af dokumenter. Når der klikkes på knappen 'Opret ny mappestruktur for året', oprettes der i denne hovedmappe en mappe for indeværende år, og under denne mappe oprettes der undermapper for hver sagstype, defineret på stamdata fanen Sagstyper, med sagstypernes kode som navn. Alle dokumenter, der genereres og registreres under en sag på underfanen Dokument, gemmes i mappen for den pågældende sagstype. NB! Første dag i et nyt år (og før modulet tages i brug) skal der klikkes på knappen 'Opret ny mappestruktur for året' på denne fane, så der tilføjes en dokumentmappe for det nye år med underliggende sagstypemapper. Glemmes dette vil der opstå fejl ved dokumentgenerering, når programmet ikke kan finde en eller flere krævede mapper. Brevmasker I 'Stamdata Fælles stamdata Sag og Journal' på fanen Brevmasker angives hvilke Word-skabeloner, der kan bruges ved sagsbehandlingen af miljøsager i GeoEnviron. Programmets brevmaske-funktionalitet virker kun sammen med Microsoft Word. Alle dokumentskabeloner der registreres her på fanen skal være gemt med filtypen.doc eller.docx. Start med at lægge alle Word-skabeloner i en bestemt servermappe, og tilknyt dem herefter en for en til nye brevmaskeposter her på fanen. For hver Word-skabelon (brevmaske) indsættes en række, hvor følgende angives: Brevmaskens navn Beskrivelse af brevmasken Evt. sagsbehandlerinitialer (bruges til sortering i liste for valg af brevmaske) Brevmaskens type: Ingen (øvrige typer bruges kun i modulet Rotter) Evt. afdeling (bruges til sortering i liste for valg af brevmaske) Brevmaskens modul-systemtype: Miljø Fuld filsti til brevmasken inkl. filnavn, fx X:\Skabeloner\Svarbrev.doc En fil tilføjes ved at klikke på mappeknappen og herefter vælge drev i rullelisten øverst i filudvælgelsesboksen, der kommer frem på skærmen. Klik ned igennem mappestrukturen og vælg filen. Filhenvisningen bliver nu indsat i dokumentfeltet. Når fanens data er gemt, kan man åbne den brevmaske, der har markørfokus på fanen, ved at klikke på knappen til højre for feltet 'Sti til brevmaske'. 1. udgave, juli

38 GeoEnviron 7.5 Generering af Word dokumenter Indsætte bogmærker i en brevmaske Du kan finde en oversigt over de bogmærker der kan anvendes i Miljø/Kvalitetsstyring under Manualer på GeoEnviron ERFA Service hjemmesiden på internettet, der åbnes med ERFA-knappen i GeoEnvirons værkstøjslinje eller med menupunktet Filer ERFA. Bogmærker indsættes i brevmasker på denne måde: Åbn brevmasken i Word. Word : Vælg menupunktet Funktioner Indstillinger. Marker feltet Bogmærker på fanen Vis. Klik OK. Word 2007: Tryk på Microsoft Office-knappen, der er placeret i øverste venstre hjørne af Word-vinduet og åbner en menu. Tryk på knappen Word-indstillinger nederst i menuen. Klik på Avanceret i venstre side af vinduet Word-indstillinger. Sæt flueben ved 'Vis bogmærker' under 'Vis dokumentindhold'. Klik OK. Word 2010: Vælg menupunktet Filer Hjælp Indstillinger Avanceret i Word. Under 'Vis dokumentindhold' vælges 'Vis bogmærker'. Klik OK. Indsatte bogmærker vises i dokumentet således: Placer markøren det sted i brevmasken, hvor du gerne vil indsætte et bogmærke (lav altid mindst et mellemrum efter anden tekst). Vælg menupunktet Indsæt Bogmærke. Skriv navnet på bogmærket øverst i vinduet, og klik Tilføj. Gentag de foregående 3 punkter for hvert bogmærke du vil tilføje i brevmasken. NB! Hvert bogmærke kan kun indsættes én gang i hver brevmaske derfor findes flere af bogmærkerne i flere eksemplarer med et efterstillet nummer. Slå visningen af bogmærker fra under samme menupunkt, hvor visningen slås til. Gem og luk dokumentet. 1. udgave, juli

39 GeoEnviron 7.5 Generering af Word dokumenter Generering af et bogmærkedokument Et bogmærkedokument (til en enkelt person) kan genereres fra underfanen Dokument, der er placeret under fanen Sagsoplysninger/Sag i miljømoduler med sagsregistrering. Når man vil oprette et bogmærkedokument, skal man gøre følgende: 1. Hent den aktuelle sag for miljølokaliteten frem på sagsfanen. 2. Hav markørfokus på underfanen Dokument. 3. Tryk på Indsæt-knappen for at indsætte en ny post på dokumentfanen. 4. Angiv dokumentets registreringsdato i feltet Reg.dato. 5. Angiv sagsbehandler initialer i feltet Initialer (kan vælges fra listboks). 6. Angiv dokumentets modtager i Afsender/Modtager felterne på en af disse måder: Ved klik på knappen kopieres data til Afsender/Modtager-felterne fra felterne Navn, Adresse og Postnr. i modulets hoveddata vindue. Ved klik på Afsender/Modtager-knappen åbnes en listboks med en oversigt over alle adresser i det centrale person-/adresseregister. Ved valg af en person/ virksomhed/myndighed i listboksen, kopieres adressedata til dokumentfanen. Person/adressedata kan tilføjes i det centrale adresseregister via denne knap 'Opret Ny Adresse'. Ved klik på knappen åbnes dette vindue: Her tilføjer du oplysninger om personen/virksomheden/myndigheden, og klikker på knappen 'Gem adresse'. Oplysningerne bliver også indsat på dokumentfanen. 1. udgave, juli

40 GeoEnviron 7.5 Generering af Word dokumenter NB! Uanset om person-/adresseoplysningerne hentes fra hoveddata vinduet eller fra det centrale person-/adresseregister sker der en kopiering af oplysningerne. Det betyder, at oplysningerne ikke opdateres automatisk, hvis kildeoplysningerne ændres. Men de indsatte person-/adresseoplysninger kan dog ændres manuelt. Person-/adresseoplysningerne kan dog også indtastes direkte i felterne på fanen, hvis man fx ikke ønsker at tilføje dem i det centrale person- og adresseregister. 7. Angiv evt. attention person, når modtageren ikke er en privatperson. 8. Angiv en beskrivelse af dokumentet i feltet Beskrivelse. 9. Vælg dokumenttypen Ud eller Notat i feltet Type (vælges fra rulleliste). 10. Angiv evt. dokumentets egen dato i feltet Dok.dato. 11. Klik på Gem-knappen, så dokumentoplysningerne gemmes i databasen. 12. Klik herefter på knappen Dok.navn nederst på fanen. 13. Vælg en brevmaske i dialogboksen der åbnes, og klik OK. Listen med brevmasker kan sorteres ud fra sagsbehandler initialer og afdeling på brevmaskedefinitionerne ved at klikke på overskriften for en af disse kolonner. 14. Nu oprettes bogmærkedokumentet automatisk i Word. Samtidig bliver filhenvisningen indsat i dokumentfeltet på dokumentfanen. 15. Tilret evt. teksten i dokumentet, før du gemmer, udskriver og lukker det i Word. 16. Ved klik på knappen til højre for dokumentfeltet åbnes dokumentet i Word. 17. Når dokumentet er afsendt, kan det låses for yderligere redigering ved at sætte markering i checkfeltet 'Dok. Afsluttet/Beskyttet' på dokumentfanen, og gemme. NB! Hvis I har integration mellem et ESDH-system og GeoEnviron, kan I læse mere om journalisering af et dokument i GeoEnviron og ESDH-systemet i en kort vejledning til integration mellem Acadre/eDoc og GeoEnviron (miljø og byggesag). Når man sletter en post på dokumentfanen i moduler med miljøsager, og gemmer, så vil dokumentfilen også blive slettet i mappen, hvori den ligger. 1. udgave, juli

41 GeoEnviron 7.5 Stamdata Stamdata De relevante stamdata for registrering af miljøsager og -tilsyn findes i undermenuen 'Stamdata Fælles stamdata' og menupunkterne Diverse, Tilsyn samt 'Sag og Journal'. Disse stamdata er nærmere beskrevet i manualen 'Superbruger information'. Fælles stamdata for Diverse På den fælles stamdata fane Adresser/Adresser finder du det centrale adresseregister, hvor ændringer i adresseoplysninger skal foretages. På den fælles stamdata fane 'Typer & koder/sagsmedarbejdere' defineres de forskellige sagsbehandlere, der skal bruge systemet. Her er der i øvrigt mulighed for at gøre en sagsbehandler inaktiv, hvilket betyder at han/hun kun vil optræde i Init./ Sagsbehandler listbokse i forbindelse med søgning. Felterne K.adm og S.adm. bruges ikke i standardudgaven af programmet. Fælles stamdata for Tilsyn På den fælles stamdata fane Planperioder defineres planlægningsperioderne, der kan vælges mellem ved oprettelse af tilsyn. Længden af perioderne (og antal perioder pr. år) er valgfrit, men rapporten 'Antal tilsyn' (pr. periode) kan maksimalt optælle 4 perioder pr. år. De definerede perioder må ikke overlappe hinanden - det vil resultere i fejl i systemet! Tilføjelser og ændringer i ver Det er nu muligt at skjule gamle planlægningsperioder i listboksen på fanen Tilsyn, idet vi har tilføjet et aktiv felt på de enkelte perioder i stamdata kodelisten. Det vil dog kun være ved indtastning på Tilsynsfanen, at inaktive perioder skjules i listboksen - ved brug af listboksen i søgetilstand, vil alle perioder blive vist og kunne vælges. 1. udgave, juli

42 GeoEnviron 7.5 Stamdata På den fælles stamdata fane Kontrol-/Tilsynstyper defineres de forskellige typer tilsyn og kontroller/frister, der kan anvendes henholdsvis på fanerne Tilsyn og Opfølgning. Tilsynstyper kan have yderligere 2 attributter tilknyttet. Ja i feltet 'Næste tilsyn' definerer, at denne type tilsyn skal kunne oprettes med knappen 'Næste tilsyn' på fanen Tilsyn i modulerne Virksomhed og Landbrug. Dette definerer tillige, at et tidligere tilsyns kontrolpunkter kan tilføjes med knappen på fanen Tilsynskommentarer. Markering i afkrydsningsfeltet 'Samlet tilsyn' definerer, at denne type tilsyn skal optælles som et 'Samlet tilsyn' i rapporten Tilsynsberetning (til Miljøstyrelsen). Marker i afkrydsningsfeltet Tilsynsberetning ud for hver tilsynstype, der skal tælles med i tilsynsberetningens anden delrapport, Tilsyn og opfølgning, i kolonnerne Tilsynsbesøg og 'Besøgte virksomheder' (kolonne 3 og 4). Dog optælles udførte tilsyn, hvor tilsynstypen har markering i afkrydsningsfeltet 'Samlet tilsyn', i kolonnerne 'Samlede tilsyn' og 'Besøgte virksomheder' (kolonne 5 og 6) i tilsynsberetningen, uanset om tilsynstypen har markering i afkrydsningsfeltet Tilsynsberetning eller ej. Marker i afkrydsningsfeltet Aktiv ud for hver type tilsyn og kontrol, der skal kunne anvendes. Inaktive kontrol-/tilsynstyper vises ikke i listbokse ved søgning, og de kan ikke angives ved registrering. På den fælles stamdata fane Håndhævelsestyper defineres de forskellige typer af håndhævelser samt den kategori, som håndhævelsestypen skal indberettes med i rapporten Tilsynsberetning (til Miljøstyrelsen). Marker i afkrydsningsfeltet Aktiv ud for hver håndhævelsestype, der skal kunne anvendes. Inaktive håndhævelsestyper vises ikke i listbokse ved søgning, og de kan ikke angives ved registrering. På den fælles stamdata fane Miljøforhold defineres de forskellige typer af miljøforhold, der kan bruges i forhold til årets tilsynstema i for virksomheds- og landbrugsområdet og generelt. I kodelisten for miljøforhold kan det angives, om en kode kan benyttes i alle eller kun i et bestemt miljømodul. Desuden kan det angives, om koden er aktiv eller inaktiv. 1. udgave, juli

43 GeoEnviron 7.5 Stamdata På den fælles stamdata fane Kontrolpunkter defineres kontrolpunkterne, der er noteoverskrifter til de kommentarer, der kan knyttes til et udført tilsyn. Kontrolpunkternes tekst kan trækkes ud i Tilsynsrapporterne for Virksomhed og Landbrug, når kontrolpunktet har en bestemt systemtype. Marker i afkrydsningsfeltet Aktiv ud for hvert kontrolpunkt, der skal kunne anvendes. Inaktive kontrolpunkter kan ikke angives ved registrering. På den fælles stamdata fane Lovgivning specificeres lovgivningsgrundlag i forbindelse med alle typer af håndhævelser og desuden i forbindelse med uheld på virksomheder. Den fælles stamdata fane Tilsynsrapport vises kun, når mindst en af tilsynsrapporterne er installeret. På stamdata fanen defineres filsti til brevmasker for tilsynsrapporterne samt mapper for lagring af de genererede rapporter. Den underliggende fane, indeholdende udtræksdata, vedligeholdes af Geokon. Tilsynsrapporterne for Virksomhed og Landbrug genereres med knappen Tilsynsrapport på fanen Tilsynskommentarer henholdsvis i modulet Virksomhed og Landbrug. På den fælles stamdata fane Tilsynsprogram kan registreres et tilsynsprogram, så brugerne kan følge med i, om kommunens egne frekvenser for samlede tilsyn med virksomheder og landbrug er overholdt via rapporten 'Tillsynsprogram og -frekvenser'. For hver kombination af indberetningskategori og kategoriseringsniveau angives kommunens tilsynsfrekvens og minimumsfrekvensen for tilsyn jf. aftale om dette, det vil sige det antal uger der skal være mellem hvert udførte samlede tilsyn. Felt Note Indberetningskategori Indberetningskategorier for hovedaktiviteter for virksomhed/landbrug Kategorisering Kategoriseringsniveau i forhold til graden af systematik/information og lovlydighed for virksomhed/landbrug Interval mellem hvert tilsyn (uger) Kommunens egen tilsynsfrekvens, dvs. det antal uger der skal være mellem hvert udførte samlede tilsyn Min. interval mellem hvert tilsyn (uger) Minimumsfrekvens for tilsyn jf. aftale om dette, dvs. det antal uger der skal være mellem hvert udførte samlede tilsyn Bemærkning En eventuel bemærkning kan angives her 1. udgave, juli

44 GeoEnviron 7.5 Stamdata Fælles stamdata for Sag og Journal På den fælles stamdata fane Sagstyper er der mulighed for at gøre sagstyper modulspecifikke, så en sagstype kun kan vælges i et enkelt modul. Man kan stadig have tværgående sagstyper, der er fælles for alle miljømoduler og modulet Journal. Marker i feltet Aktiv ud for hver sagstype, der skal kunne anvendes. Inaktive sagstyper vises ikke i listbokse ved søgning, og kan ikke angives ved registrering af sagstype. En sagstype kan have attributten 'Godkendelse 33' i kolonnen Godkendelse/Tilladelse. Når en sådan sagstype vælges på sagsfanen i modulerne Virksomhed og Landbrug, så vil sagens godkendelsesdato blive valgbar i feltet Godkendelsesdato henholdsvis på fanerne Virksomhed og Landbrug. På tilsvarende vis fungerer tilladelsesattributterne Spildevandsgodkendelse, 'Husdyrbrugstilladelse 10' og Registrering. De to sidstnævnte anvendes kun i modulet Landbrug. Sagens godkendelsesdato kan blive vist på fanen Landbrug, når en sag med en af disse godkendelses-/tilladelsestyper er tilføjet og godkendt på sagsfanen: Godkendelse 11, 12, 16, 33 Husdyrbrugstilladelse 10 Tillæg 11.3, 12.3 Lokaliseringsgodkendelse Revurdering, revurdering ajourført Anmeldelse 17 ( 15bkg), 17 ( 19bkg), 3-15 DE Efter at der er tilføjet en sag med en af disse tilladelsestyper, skal du manuelt vælge tilladelsestypen i rullelistefeltet og derpå vælge sagen (via listboksen for feltet), hvis dato ønskes vist. På den fælles stamdata fane Afdeling defineres de afdelinger, der kan vælges mellem ved registrering af de forskellige sagsbehandlere, der skal bruge systemet. På den fælles stamdata fane Parametre skal der være angivet definitioner af stier til eksterne filer. 1. udgave, juli

45 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Rapporter for Tilsyn og Sager Rapporten: Arbejdsplan Rapporten Arbejdsplan oplister alle igangværende (uafsluttede) sager der er indgået i den angivne periode, samt alle kontroller (opfølgninger) og tilsyn der er planlagt i perioden (- dog evt. kun for den anførte sagsbehandler), og som er registreret enten i et af modulerne med miljøsager og -tilsyn eller i dem alle. Aktive pr.: Det checkes, om lokaliteten er aktiv pr. den angivne dato. I modulerne Virksomhed og Landbrug checkes der på etableringsdato og lukket dato. Er der ikke data her - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er virksomheden eller landbruget aktivt, uanset hvad der er angivet i checkboksen Aktiv på fanen Virksomhed eller Landbrug. I modulet Råstofgrave checkes der på etableringsdato og lukket dato på fanen Virksomhed. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er råstofgraven aktiv. Hvis intet er registreret på fanen Virksomhed, vil råstofgraven dog optræde som inaktiv. I modulet Vandindvinding checkes der på startdato og udløbsdato på fanen Anlæg. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet udløbsdato senere end dags dato - er anlægget aktivt. Hvis intet er registreret på fanen Anlæg, vil anlægget dog optræde som inaktivt. I øvrige moduler er alle hovedposter aktive. 1. udgave, juli

46 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Opfølgningsperiode: For dette udtræksfelt gælder følgende: Sager med en modtaget dato, der ligger før den periode du angiver i feltet, kommer ikke med i rapporten. Tilsyn med en tilsynsperiode, der blot med en delmængde ligger indenfor den periode du angiver i feltet, kommer med i rapporten. Angiv modul via rulleliste feltet, aktiv dato, opfølgningsperiode (via listboks eller ved indtastning), evt. sagsbehandler initialer. Klik på Hent-knappen. For hver post udskrives følgende felter: Hovedpostens navn, adresse og postnr. - fra de respektive hoveddata vinduer Kommunenummer og navn - fra de respektive hoveddata vinduer Hovedtype (anlægstype) og typenavn - fra fanerne: Virksomhed/Landbr./Anlæg Opgave (sags-, kontrol- eller tilsynstype) - fra fanerne: Sag, Opfølgning, Tilsyn Opgavetype (sag, kontrol eller tilsyn?) - fra fanerne: Sag, Opfølgning, Tilsyn Tidsfrist/Indgået (f. kontrol/f. sag, start tils.per.) - fra fanerne: Sag,Opfølgning,Tilsyn Init. (sagsbehandler initialer) - fra fanerne: Sag, Opfølgning, Tilsyn Bemærkning (sagsnavn/bemærkning) - fra fanerne: Sag, Opfølgning, Tilsyn Lokaliteternes postnummer og postdistrikt er blandt de data, der kan eksporteres fra rapporten (via højrekliks menupunktet 'Gem som '), og som efterfølgende kan bruges som kildefil ved brevfletning. Denne knap åbner et vindue med den SQL-forespørgsel, som rapporten bliver lavet ud fra. Indholdet i SQL-vinduet kan markeres og kopieres til udklipsholder via højrekliks-menuen. Rapporten: Arbejdsplan, Opfølgning Rapporten 'Arbejdsplan, Opfølgning' oplister alle afsluttede sager der er indgået og afsluttet i den angivne periode, samt udførte kontroller og tilsyn i perioden (- dog evt. kun for den anførte, udførende sagsbehandler), og som er registreret enten i et af modulerne med miljøsager og -tilsyn eller i dem alle. Opfølgningsperiode: For dette udtræksfelt gælder følgende: Sager med en modtaget dato, der ligger før den periode du angiver i feltet, kommer ikke med i rapporten. Tilsyn og kontroller, der er udført indenfor den periode du angiver i feltet, kommer med i rapporten. Angiv modul via rulleliste feltet, opfølgningsperiode (via listboks eller ved indtastning), evt. sagsbehandler initialer. Klik på Hent-knappen. 1. udgave, juli

47 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager For hver post udskrives følgende felter: Hovedpostens navn, adresse og postnr. - fra de respektive hoveddata vinduer Kommunenummer og navn - fra de respektive hoveddata vinduer Hovedtype (anlægstype) og typenavn - fra fanerne: Virksomhed/Landbr./Anlæg Opgave (sags-, kontrol- eller tilsynstype) - fra fanerne: Sag, Opfølgning, Tilsyn Opgavetype (sag, kontrol eller tilsyn?) - fra fanerne: Sag, Opfølgning, Tilsyn Init. (udførende sagsbehandlers initialer) - fra fanerne: Sag, Opfølgning, Tilsyn Indgået (modt.dato, kontroldato, start tils.per.) - fra fanerne: Sag, Opfølgning, Tilsyn Afsluttet dato (udført dato) - fra fanerne: Sag, Opfølgning, Tilsyn Bemærkning (sagsnavn/bemærkning) - fra fanerne: Sag, Opfølgning, Tilsyn Lokaliteternes postnummer og postdistrikt er blandt de data, der kan eksporteres fra rapporten (via højrekliks menupunktet 'Gem som '), og som efterfølgende kan bruges som kildefil ved brevfletning. Rapporten: Igangværende sager Rapporten 'Igangværende sager' oplister alle igangværende sager, der er modtaget i den angivne periode, og som er registreret enten i et af modulerne med miljøsager eller i dem alle, men evt. kun for den anførte sagsbehandler. Aktive pr.: Det checkes, om lokaliteten er aktiv pr. den angivne dato. I modulerne Virksomhed og Landbrug checkes der på etableringsdato og lukket dato. Er der ikke data her - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er virksomheden eller landbruget aktivt, uanset hvad der er angivet i checkboksen Aktiv på fanen Virksomhed eller Landbrug. I modulet Råstofgrave checkes der på etableringsdato og lukket dato på fanen Virksomhed. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er råstofgraven aktiv. Hvis intet er registreret på fanen Virksomhed, vil råstofgraven dog optræde som inaktiv. 1. udgave, juli

48 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager I modulet Vandindvinding checkes der på startdato og udløbsdato på fanen Anlæg. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet udløbsdato senere end dags dato - er anlægget aktivt. Hvis intet er registreret på fanen Anlæg, vil anlægget dog optræde som inaktivt. I øvrige moduler er alle hovedposter aktive. Opfølgningsperiode: For dette udtræksfelt gælder følgende: Sager med en modtaget dato, der ligger før den periode du angiver i feltet, kommer ikke med i rapporten. Angiv modul via rulleliste feltet, aktiv dato, opfølgningsperiode (via listboks eller ved indtastning), evt. sagsbehandler initialer. Klik på Hent-knappen. For hver igangværende sag udskrives følgende felter: Hovedpostens navn og adresse Kommunenummer og navn Hovedtype (anlægstype) og typenavn Indkommet (modtaget dato) Sagstype Sagsbehandler initialer og navn Sagsnavn - fra de respektive hoveddata vinduer - fra de respektive hoveddata vinduer - fra fanerne: Virksomhed/Landbr./Anlæg - fra fanebladet: Sag - fra fanebladet: Sag - fra fanebladet: Sag - fra fanebladet: Sag 1. udgave, juli

49 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Rapporten: Afsluttede sager Rapporten 'Afsluttede sager' oplister alle færdigbehandlede sager, der er afsluttet i den angivne periode (uanset modtaget datoen), og som er registreret enten i et af modulerne med miljøsager eller i dem alle, men evt. kun for den anførte afdeling eller sagsbehandler. Angiv modul via rulleliste feltet, opfølgningsperiode (via listboks eller ved indtastning), evt. afdeling og sagsbehandler initialer. Klik på Hent-knappen. For hver afsluttet sag udskrives følgende oplysninger: Hovedpostens navn og adresse Kommunenummer og navn Hovedtype (anlægstype) og typenavn Indkommet (modtaget dato) Afsluttet (dato) Sagstype Sagsbehandler initialer Sagsnavn - fra de respektive hoveddata vinduer - fra de respektive hoveddata vinduer - fra fanerne: Virksomhed/Landbr./Anlæg - fra fanebladet: Sag - fra fanebladet: Sag - fra fanebladet: Sag - fra fanebladet: Sag - fra fanebladet: Sag Tilføjelser og ændringer i ver Rapportens udtræk kan begrænses til alle færdigbehandlede sager, der er afsluttet eller godkendt i en angiven periode (uanset modtaget datoen), og som er registreret i et af modulerne med miljøsager eller i dem alle, men eventuelt kun for den anførte afdeling eller sagsbehandler. Rapportens titel er ændret til 'Afsluttede/Godkendte sager'. Der er indsat nye felter til afslutningsdato og godkendelsesdato, således at til- og fra-dato kan indtastes. Kodelisten til opfølgningsperiode er fjernet. Sagens godkendelsesdato vises også. 1. udgave, juli

50 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Rapporten: Sagsopfølgning Rapporten Sagsopfølgning oplister alle igangværende og afsluttede sager, der er modtaget inden for den angivne periode, og som er registreret enten i et af modulerne med miljøsager eller i dem alle, men evt. kun for den anførte sagsbehandler. Rapporten opgiver tidsforbrug fordelt på de tre kategorier: Lokalt, Internt og Eksternt. OBS! Før du bruger denne rapport, anbefaler vi, at du foretager en genberegning af tidsforbruget på samtlige hovedposter med tilknyttede miljøsager. Det gøres ved at køre opdateringsprogrammet Sagsforbrug, som du finder under dette menupunkt: 'System Adm. Batch Opdaterende Programmer Sagsforbrug'. Opdateringsprogrammet er beskrevet i kapitlet 'Specielle funktioner for tilsyn og sager'. Aktive pr.: Det checkes, om lokaliteten er aktiv pr. den angivne dato. I modulerne Virksomhed og Landbrug checkes der på etableringsdato og lukket dato. Er der ikke data her - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er virksomheden eller landbruget aktivt, uanset hvad der er angivet i checkboksen Aktiv på fanen Virksomhed eller Landbrug. I modulet Råstofgrave checkes der på etableringsdato og lukket dato på fanen Virksomhed. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er råstofgraven aktiv. Hvis intet er registreret på fanen Virksomhed, vil råstofgraven dog optræde som inaktiv. I modulet Vandindvinding checkes der på startdato og udløbsdato på fanen Anlæg. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet udløbsdato senere end dags dato - er anlægget aktivt. Hvis intet er registreret på fanen Anlæg, vil anlægget dog optræde som inaktivt. I øvrige moduler er alle hovedposter aktive. 1. udgave, juli

51 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Opfølgningsperiode: For dette udtræksfelt gælder følgende: Sager med en modtaget dato, der ligger før den periode du angiver i feltet, kommer ikke med i rapporten. Angiv modul via rulleliste feltet, aktiv dato, opfølgningsperiode (via listboks eller ved indtastning), sagstype (krævet), evt. sagsbehandler initialer. Klik på Hent-knappen. For hver sag udskrives følgende feltoplysninger: Lokalitets Id og hovedpostens navn Journalnr. Bemærkning (sagsnavn) Lokalt, Internt og Eksternt B(eregnings) status Rapporten: Planlagte tilsyn - fra de respektive hoveddata vinduer - fra fanebladet: Sag - fra fanebladet: Sag - fra fanebladet: Sagforløb - info vises kun her, når det er nødvendigt at foretage genberegning af tidsforbrug Rapporten 'Planlagte tilsyn' oplister alle planlagte tilsyn, der helt eller delvis ligger inden for den angivne periode, og som er registreret enten i et af modulerne med miljøtilsyn eller i dem alle, men evt. kun for den anførte sagsbehandler. Rapporten viser også tilsynstype og dato for det sidste tilsyn på lokaliteten. Det er muligt at fremsøge planlagte tilsyn på enten aktive eller inaktive lokaliteter ved fra rullelisten at vælge enten 'Aktive pr.' eller 'Inaktive pr.' Det angives ved valg i rulleliste felt, om udtrækket skal indeholde alle tilsyn eller kun samlede tilsyn, hvor tilsynstypen har markering i feltet 'samlet tilsyn' på stamdata fanen Kontrol-/Tilsynstyper under fælles stamdata for Tilsyn. Det er muligt at begrænse udtrækket til planlagte tilsyn for en bestemt afdeling. Rapportens udtræk kan begrænses til planlagte tilsyn på lokaliteterne, hvor en bestemt 1. udgave, juli

52 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager sagsbehandler er registreret i modulets hoveddata vindue. Lokalitetens sagsbehandler kan vælges fra listboks. Når udvælgelsesfeltet benyttes, udskrives initialerne for lokalitetens sagsbehandler sidst i overskriften for rapporten. Aktive/Inaktive pr.: Det checkes, om lokaliteten er aktiv eller inaktiv pr. den angivne dato. I modulerne Virksomhed og Landbrug checkes der på etableringsdato og lukket dato. Er der ikke data her - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er virksomheden eller landbruget aktivt, uanset hvad der er angivet i checkboksen Aktiv på fanen Virksomhed eller Landbrug. I modulet Råstofgrave checkes der på etableringsdato og lukket dato på fanen Virksomhed. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er råstofgraven aktiv. Hvis intet er registreret på fanen Virksomhed, vil råstofgraven dog optræde som inaktiv. I modulet Vandindvinding checkes der på startdato og udløbsdato på fanen Anlæg. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet udløbsdato senere end dags dato - er anlægget aktivt. Hvis intet er registreret på fanen Anlæg, vil anlægget dog optræde som inaktivt. I øvrige moduler er alle hovedposter aktive. Opfølgningsperiode: For dette udtræksfelt gælder følgende: Tilsyn med en tilsynsperiode, der blot med en delmængde ligger indenfor den periode du angiver i feltet, kommer med i rapporten. Angiv modul via rulleliste felt, aktive/inaktive pr. dato, alle tilsyn eller samlede tilsyn via rulleliste felt, opfølgningsperiode (via listboks eller ved indtastning), evt. sagsbehandler initialer. Klik på Hent-knappen. For hvert planlagte tilsyn udskrives følgende oplysninger: Hovedpostens navn og adresse Kommunenummer og navn Postnr. og postdistrikt Hovedtype (anlægstype) og typenavn Sagsbehandler initialer Tilsynstype Tilsynsperiode Bemærkning - fra de respektive hoveddata vinduer - fra de respektive hoveddata vinduer - fra de respektive hoveddata vinduer - fra fanerne: Virksomhed/Landbr./Anlæg - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn For hvert sidste tilsyn udskrives følgende oplysninger i linje 2: Sagsbehandler initialer Tilsynstype Udført dato - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn Klik på knappen for en lokalitet i rapporten for at få vist detaljer om lokaliteten i et modulvindue, der åbnes automatisk. Tilføjelser og ændringer i ver Antal tilsyn i alt vises lige under udvælgelsesfelterne, når data er hentet i rapporten. 1. udgave, juli

53 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Rapporten: Udførte tilsyn Rapporten 'Udførte tilsyn' oplister alle udførte tilsyn, der er kvitteret udført indenfor den angivne periode, og som er registreret enten i et af modulerne med miljøtilsyn eller i dem alle, men evt. kun for den anførte afdeling eller sagsbehandler. Det angives ved valg i rulleliste felt, om udtrækket skal indeholde alle tilsyn eller kun samlede tilsyn, hvor tilsynstypen har markering i feltet 'samlet tilsyn' på stamdata fanen Kontrol-/Tilsynstyper under fælles stamdata for Tilsyn. Rapportens udtræk kan begrænses til udførte tilsyn på lokaliteterne, hvor en bestemt sagsbehandler er registreret i modulets hoveddata vindue. Lokalitetens sagsbehandler kan vælges fra listboks. Når udvælgelsesfeltet benyttes, udskrives initialerne for lokalitetens sagsbehandler sidst i overskriften for rapporten. OBS! Der oplistes udførte tilsyn for såvel aktive som inaktive virksomheder, landbrug og vandindvindingsanlæg. Angiv modul via rulleliste felt, alle tilsyn eller samlede tilsyn via rulleliste felt, opfølgningsperiode, (via listboks eller ved indtastning), evt. afdeling og sagsbehandler initialer. Klik på Hent-knappen. For hvert udført tilsyn udskrives følgende oplysninger: Hovedpostens navn og adresse Kommunenummer og navn Hovedtype (anlægstype) og typenavn (Planlagt for) sagsbehandler (initialer) (Tilsyns-)type Planlagt tilsynsperiode Udført (dato) (Udført) af (sagsbehandler initialer) Bemærkning - fra de respektive hoveddata vinduer - fra de respektive hoveddata vinduer - fra fanerne: Virksomhed/Landbr./Anlæg - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn 1. udgave, juli

54 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Lokaliteternes postnummer og postdistrikt er blandt de data, der kan eksporteres fra rapporten (via højrekliks menupunktet 'Gem som '), og som efterfølgende kan bruges som kildefil ved brevfletning. Klik på knappen for en lokalitet i rapporten for at få vist detaljer om lokaliteten i et modulvindue, der åbnes automatisk. Tilføjelser og ændringer i ver Antal tilsyn i alt vises lige under udvælgelsesfelterne, når data er hentet i rapporten. Rapporten: Antal tilsyn Rapporten 'Antal tilsyn' oplister for det angivne år antallet af planlagte og udførte tilsyn, dels fordelt på de fire planlægningsperioder, dels som en samlet årlig beregning. Beregningen foretages på alle hovedposter (aktive og inaktive), hvorpå der er oprettet tilsyn det angivne år. Der kan vælges at se på data registreret enten i et af modulerne med miljøtilsyn eller fra dem alle samlet. OBS! Rapporten kan vise op til fire årlige planlægningsperioder, defineret i stamdata under menupunktet Stamdata Fælles stamdata Tilsyn' på fanen Planperioder. Angiv modul via rulleliste feltet og år. Klik på Hent-knappen. For hver hovedpost med tilsynsregistrering udskrives følgende oplysninger: Kommunenummer og navn Hovedpostens navn og adresse Planlagte tilsyn for årets 1. plan.periode Udførte tilsyn for årets 1. plan.periode Planlagte tilsyn for årets 2. plan.periode - fra de respektive hoveddata vinduer - fra de respektive hoveddata vinduer - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) 1. udgave, juli

55 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Udførte tilsyn for årets 2. plan.periode Planlagte tilsyn for årets 3. plan.periode Udførte tilsyn for årets 3. plan.periode Planlagte tilsyn for årets 4. plan.periode Udførte tilsyn for årets 4. plan.periode Totalt antal planlagte tilsyn for året Totalt antal udførte tilsyn for året - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) Rapporten: Håndhævelsesoversigt Rapporten Håndhævelsesoversigt oplister alle håndhævelser, der er registreret inden for den angivne periode enten i et af modulerne med miljøtilsyn eller i dem alle (- både for aktive og inaktive hovedposter). Angiv modul via rulleliste feltet, opfølgningsperiode (via listboks eller ved indtastning). Klik på Hent-knappen. For hver håndhævelse udskrives følgende oplysninger: Hovedpostens navn og adresse Kommunenummer og navn Hovedtype (anlægstype) og typenavn Håndhævelsestype Miljøforhold Bemærkning Sagsbehandler initialer Håndhævelsesdato - fra de respektive hoveddata vinduer - fra de respektive hoveddata vinduer - fra fanerne: Virksomhed/Landbr./Anlæg - fra fanebladet: Håndhævelser - fra fanebladet: Håndhævelser - fra fanebladet: Håndhævelser - fra fanebladet: Håndhævelser - fra fanebladet: Håndhævelser Lokaliteternes postnummer og postdistrikt samt kode og kodenavn for miljøforhold er blandt de data, der kan eksporteres fra rapporten (via højrekliks menupunktet 'Gem som '), og som efterfølgende kan bruges som kildefil ved brevfletning. Klik på knappen for en lokalitet for at få vist detaljer om lokaliteten i et miljømodul, 1. udgave, juli

56 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager der åbnes automatisk. Tilføjelser og ændringer i ver Rapportens udtræk kan begrænses til håndhævelser af et bestemt miljøforhold, der kan vælges fra listboks. Indberetningskategori for lokaliteten vises også i rapporten. Ejendomsnr. og årstal for udtagelse af landbrug til krydsoverensstemmelseskontrol er blandt de data, der kan eksporteres fra rapporten (via højrekliks-menupunktet 'Gem som...'), og som efterfølgende kan bruges som kildefil ved brevfletning. Disse data kan bruges både i forhold til årets tilsynstema i for virksomheds- og landbrugsområdet og generelt. Tilføjelser og ændringer i ver I rapporten er det nu også blevet muligt både at søge på Håndhævelsestype og Lovgivning. Og samtidig bliver information om lovgivningen også vist i rapporten. Rapporten: Statistik Rapporten Statistik foretager en statistisk beregning af forskellige forhold omkring sagsbehandlingen, så som antallet af indkomne og behandlede sager, ekspeditionstider for sagsbehandlingen, etc. enten i et af modulerne med registrering af miljøsager og miljøtilsyn eller samlet for dem alle. Angiv modul via rulleliste feltet, opfølgningsperiode (via listboks eller ved indtastning). Klik på Hent-knappen. Rapporten udskriver følgende oplysninger: Antal indkomne sager - beregnet felt (data fra fanen Sag) Antal afsluttede sager - beregnet felt (data fra fanen Sag) Antal afsluttede sager inden for 3 måneder - beregnet felt (data fra fanen Sag) Antal afsluttede sager efter 3 måneder - beregnet felt (data fra fanen Sag) Antal planlagte tilsyn på antal hovedposter i perioden - beregnet felt (data fra fanen Tilsyn) Antal planlagte kontroller på antal hovedposter i perioden - beregnet felt (data fra fanen Opfølgning) 1. udgave, juli

57 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Rapporten: Tilsynsberetning Du kan finde en kort vejledning til rapporten Tilsynsberetning (til Miljøstyrelsen) under Manualer på GeoEnviron ERFA Service hjemmesiden på internettet, der åbnes med ERFA-knappen Rapporten: Senest udførte tilsyn i GeoEnvirons værkstøjslinje eller med menupunktet Filer ERFA. Rapporten 'Senest udførte tilsyn' oplister de senest udførte tilsyn på lokaliteterne. Der kan vælges at se på data enten fra et af modulerne med registrering af miljøtilsyn eller fra dem alle samlet. Der er mulighed for at angive en bestemt tilsynstype. Det angives ved valg i rulleliste felt, om udtrækket skal indeholde alle tilsyn eller kun samlede tilsyn, hvor tilsynstypen har markering i feltet 'samlet tilsyn' på stamdata fanen Kontrol-/Tilsynstyper under fælles stamdata for Tilsyn. Hvis der er registreret flere tilsyn på en lokalitet på den samme dato, vil alle disse tilsyn blive vist i rapporten. Rapportens udtræk kan begrænses til de senest udførte tilsyn på lokaliteterne, hvor en bestemt sagsbehandler er registreret i modulets hoveddata vindue. Lokalitetens sagsbehandler kan vælges fra listboks. Når udvælgelsesfeltet benyttes, udskrives initialerne for lokalitetens sagsbehandler sidst i overskriften for rapporten. For hvert senest udførte tilsyn med landbrug udskrives også landbrugets samlede antal tilladte dyreenheder og vægtkorrigerede dyreenheder for animalsk produktion i linje 2. Aktive pr.: Det checkes, om lokaliteten er aktiv pr. den angivne dato. I modulerne Virksomhed og Landbrug checkes der på etableringsdato og lukket dato. Er der ikke data her - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - 1. udgave, juli

58 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager er virksomheden eller landbruget aktivt, uanset hvad der er angivet i checkboksen Aktiv på fanen Virksomhed eller Landbrug. I modulet Råstofgrave checkes der på etableringsdato og lukket dato på fanen Virksomhed. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er råstofgraven aktiv. Hvis intet er registreret på fanen Virksomhed, vil råstofgraven dog optræde som inaktiv. I modulet Vandindvinding checkes der på startdato og udløbsdato på fanen Anlæg. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet udløbsdato senere end dags dato - er anlægget aktivt. Hvis intet er registreret på fanen Anlæg, vil anlægget dog optræde som inaktivt. I øvrige moduler er alle hovedposter aktive. Angiv modul via rulleliste felt, aktiv dato, alle tilsyn eller samlede tilsyn via rulleliste felt, evt. tilsynstype og sagsbehandler initialer. Klik på Hent-knappen. For hvert senest udførte tilsyn udskrives følgende oplysninger: Hovedpostens navn og adresse - fra de respektive hoveddata vinduer Kommunenummer og navn - fra de respektive hoveddata vinduer Hovedtype (anlægstype) og typenavn - fra fanerne: Virksomhed/Landbr./Anlæg (Planlagt for sagsbehandler) initialer - fra fanebladet: Tilsyn Tilsynstype - fra fanebladet: Tilsyn Planlagt tilsynsperiode - fra fanebladet: Tilsyn Næste planlagte tilsynsperiode - fra fanebladet: Tilsyn Udført (dato) - fra fanebladet: Tilsyn Samlet antal vægtkorrigerede dyreenheder - fra fanen: Landbrugsteknik Produktion Registreret (Udført) af (sagsbehandler initialer) - fra fanebladet: Tilsyn Samlet antal tilladte (aktive) dyreenheder - fra fanen: Landbrugsteknik Produktion Tilladt Bemærkning - fra fanebladet: Tilsyn Virksomheders og landbrugs kategorisering og tilsynsfrekvens (fra fanen Kategorisering i de to moduler) samt lokaliteternes Id, postnummer og postdistrikt er blandt de data, der kan eksporteres fra rapporten (via højrekliks menupunktet 'Gem som '), og som efterfølgende kan bruges som kildefil ved brevfletning. Klik på knappen for en lokalitet i rapporten for at få vist detaljer om lokaliteten i et modulvindue, der åbnes automatisk. Rapporten: Tilsyn og kommentarer Denne rapport viser udførte tilsyn og tilknyttede tilsynskommentarer for en udvalgt lokalitet inden for en angivet periode. OBS! I listboksen for feltet 'Lok. Id' kan der vælges blandt alle lokaliteter fra modulerne, hvor tilsyn kan tilknyttes, så det er også muligt at vælge en lokalitet uden et udført tilsyn og uden nogle tilsynskommentarer. Angiv lokalitets-id via listboksen, periode (via listboks eller ved indtastning). Klik på Hent-knappen. 1. udgave, juli

59 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager For hvert udført tilsyn for den valgte lokalitet udskrives følgende oplysninger: Hovedpostens Id og navn (Tilsyns-)type og navn Udført dato Udført af (sagsbehandler initialer) Sortering Kontrolpunkt (kode) (Kontrolpunkt) navn Kommentar - fra de respektive hoveddata vinduer - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsynskommentarer - fra fanebladet: Tilsynskommentarer - fra fanebladet: Tilsynskommentarer - fra fanebladet: Tilsynskommentarer Rapporten: Ingen tilsyn Denne rapport viser alle de virksomheder, landbrug, vandindvindingsanlæg, åbent land lokaliteter eller vindmøller med en bestemt indberetningskategori (aktive inden for en given periode) uden et planlagt tilsyn, og som ikke har haft et udført tilsyn efter en angivet dato. Det kan angives ved valg i rulleliste felt, at udtrækket kun skal omfatte samlede tilsyn, hvor der udtrækkes de lokaliteter (aktive i den angivne periode) uden et planlagt tilsyn, og som ikke har fået et samlet tilsyn efter den angivne dato. I rapporten kan der vælges at se på data enten fra et af modulerne med registrering af miljøtilsyn eller fra dem alle samlet. OBS! Vandindvindings- og åbent land lokaliteter er her indeholdt i indberetningskategorien 'Andre virksomheder'. For vindmøllernes vedkommende er der derimod lavet en selvstændig kategori med benævnelsen Vindmøller. 1. udgave, juli

60 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Aktive pr.: Det checkes, om lokaliteten er aktiv pr. den angivne dato. I modulerne Virksomhed og Landbrug checkes der på etableringsdato og lukket dato. Er der ikke data her - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er virksomheden eller landbruget aktivt, uanset hvad der er angivet i checkboksen Aktiv på fanen Virksomhed eller Landbrug. I modulet Råstofgrave checkes der på etableringsdato og lukket dato på fanen Virksomhed. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er råstofgraven aktiv. Hvis intet er registreret på fanen Virksomhed, vil råstofgraven dog optræde som inaktiv. I modulet Vandindvinding checkes der på startdato og udløbsdato på fanen Anlæg. Er der ingen data i disse felter - eller er en angivet udløbsdato senere end dags dato - er anlægget aktivt. Hvis intet er registreret på fanen Anlæg, vil anlægget dog optræde som inaktivt. I øvrige moduler er alle hovedposter aktive. Angiv modul via rulleliste felt, alle tilsyn eller samlede tilsyn via rulleliste felt, indberetningskategori via rulleliste felt, aktivperiode (ved indtastning), uden udført tilsyn efter dato (ved indtastning). Klik på Hent-knappen. For hver lokalitet udskrives følgende oplysninger: Lokalitetens Id, navn og adresse Hovedtype (anlægstype) og typenavn (Lokalitets) type Etableret (dato) - fra de respektive hoveddata vinduer - fra fanerne: Virksomhed/Landbrug/Anlæg - fra de respektive hoveddata vinduer - fra fanerne: Virksomhed/Landbrug Lokaliteternes postnummer og postdistrikt er blandt de data, der kan eksporteres fra rapporten (via højrekliks menupunktet 'Gem som'), og som efterfølgende kan bruges som kildefil ved brevfletning. 1. udgave, juli

61 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Tilføjelser og ændringer i ver Rapporten 'Ingen tilsyn' henter både lokaliteter uden planlagt tilsyn OG lokaliteter uden udført tilsyn efter en given dato; før hentede rapporten ikke lokaliteter med udført tilsyn før den angivne dato. Rapporten: Tilsyn pr. indberetningskategori Denne rapport viser alle planlagte og udførte tilsyn inden for en angivet periode, som er registreret på virksomheder, landbrug eller vindmøller med en bestemt indberetningskategori. OBS! Vandindvindings- og åbent land lokaliteter er her indeholdt i indberetningskategorien Andet. Vindmøllerne har sin egen selvstændige kategori. Planlagt periode: For dette udtræksfelt gælder følgende: Tilsyn med en tilsynsperiode, der blot med en delmængde ligger indenfor den periode du angiver i feltet, kommer med i rapporten. Angiv indberetningskategori via rulleliste feltet, planlagt periode (via listboks eller ved indtastning), evt. sagsbehandler initialer. Klik på Hent-knappen. For hvert planlagt tilsyn udskrives disse oplysninger i første linie: Hovedpostens navn og adresse Kommunenummer og navn Hovedtype (anlægstype) og typenavn (Planlagt for sagsbehandler) initialer Tilsynstype Planlagt (tilsyns)periode Udført (dato) (Udført) af (sagsbehandler initialer) - fra de respektive hoveddata vinduer - fra de respektive hoveddata vinduer - fra fanerne: Virksomhed/Landbrug/Anlæg - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn 1. udgave, juli

62 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager Bemærkning - fra fanebladet: Tilsyn For hvert planlagt tilsyn udskrives oplysninger om det sidst udførte tilsyn i anden linie: (Planlagt for sagsbehandler) initialer Tilsynstype Planlagt (tilsyns)periode Udført (dato) (Udført) af (sagsbehandler initialer) - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn - fra fanebladet: Tilsyn Tilføjelser og ændringer i ver Visningen af start- og slutdato for planlagt periode i rapporten er nu rettet, så der blot vises datoer og ikke dato og tid. Rapporten: Tilsynsprogram og frekvenser Via denne rapport kan brugerne følge med i, om kommunens egne frekvenser for samlede tilsyn med virksomheder og landbrug er overholdt. Rapporten viser virksomheder og landbrug, der skal have foretaget tilsyn senest en angiven dato ifølge kommunens eget tilsynsprogram og -frekvens samt det seneste udførte samlede tilsyn med virksomheden/landbruget. Virksomheder og landbrug uden et udført samlet tilsyn bliver også vist i rapporten. Udfyld disse udvælgelsesfelter øverst i rapportvinduet: Udvælgelsesfelt Udvælgelseskriterium Note Virksomheder/landbrug virksomheder/landbrug der er aktive denne dato [1] aktive pr. Som skal have foretaget tilsyn senest som skal have foretaget tilsyn senest denne dato ifølge kommunens eget tilsynsprogram og -frekvens [2] 1. udgave, juli

63 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager den Indberetningskategori Kategorisering samt seneste udførte samlede tilsyn med denne indberetningskategori eller alle med denne kategorisering, alle, eller ingen 1. udgave, juli

64 GeoEnviron 7.5 Rapporter for Tilsyn og Sager [1] På fanerne Virksomhed og Landbrug tjekkes på etableringsdato og lukket dato. Er der ikke data her - eller er en angivet lukket dato senere end dags dato - er virksomheden eller landbruget aktivt, uanset angivelsen i tjekboksfeltet Aktiv. [2] Virksomheder og landbrug uden udført samlet tilsyn bliver også vist i rapporten. Klik på Hent-knappen for at hente data i rapporten. For hver lokalitet hentes data i disse felter i rapporten: Felt Fane Note Lokalitets-id Hoveddata vinduet Hovedaktivitet Virksomhed/Landbrug Navn Hoveddata vinduet Adresse Hoveddata vinduet Postnr. og postdistrikt Hoveddata vinduet Niveau for seneste Kategorisering kategorisering Dato for seneste kategorisering Kategorisering Kommunens tilsynsfrekvens (uger) Tilsynsprogram Fælles stamdata for Tilsyn Seneste samlede tilsyn Tilsyn Klik på knappen for en lokalitet i rapporten for at få vist detaljer om lokaliteten i modulet Virksomhed eller Landbrug, der åbnes automatisk. Tilføjelser og ændringer i ver Rapportens udtræk af data kan begrænses til kun virksomheder eller landbrug ved valg i rullelistefelt. 1. udgave, juli

65 GeoEnviron 7.5 Rapporter for modulet Journal Rapporter for modulet Journal Rapporten: Postliste Rapporten Postliste vil du kunne se, når modulet Journal indgår i systemløsningen. Rapporten oplister alle indgående eller udgående sagsdokumenter for en afdeling, der er registreret i systemet med en angiven registreringsdato (- dog evt. kun for den anførte sagsbehandler). Oplysningerne hentes fra alle moduler med registrering af sagsdokumenter i miljøsager. Angiv registreringsdato for sagsdokumenter (dags dato indsættes automatisk), dokumentype (indgående eller udgående) via rulleliste feltet, afdeling sagen tilhører (via listboks), evt. sagsbehandler initialer. Klik på Hent-knappen. For hvert sagsdokument udskrives følgende oplysninger: (Afsender eller modtager) navn (Afsender eller modtager) adresse (Dokument) beskrivelse (Sagens) journalnr. (Sagsbehandler) initialer - fra fanebladet: Dokument - fra fanebladet: Dokument - fra fanebladet: Dokument - fra fanebladet: Sag - fra fanebladet: Dokument 1. udgave, juli

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 GeoEnviron 7.1

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 GeoEnviron 8.0 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 69 Udskrevet d

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 69 Udskrevet d Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 03-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 Modulområdet Recipient MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Materialet og dets

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 Modulet Rotter Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 GeoEnviron 7.1.2 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Denne manual og

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Modulet Rotter Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 GeoEnviron 8.0.0 Indhold Indhold Indledning...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Modulområdet Tilsyn GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Kort introduktion til modulerne... 10 Modulernes historie...10

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Modulet Virksomhed Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Kort introduktion til modulerne... 7 Modulernes historie...7 Hovedposter i modulerne...7

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.0.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.0.0 - set i forhold til version 6.6.0 af programmet. Indhold

Læs mere

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 19. april 2001 og den 26. april 2001 1. Mødedeltagerne Erfa-mødet var for første gang delt op i et møde hos Geokon i Rødovre og et møde på

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 GeoEnviron konceptet... 4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Denne manual og dens anvendelse... 4 Introduktion

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Modulområdet Tilsyn Indhold Indhold Indledning... 8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Kort introduktion til modulerne... 9 Modulernes historie...9 Hovedposter i

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 Modulområdet Jordflytning Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug 1. OPSÆTNING AF STAMDATA I GEOENVIRON... 2 1.1 KONTROLPUNKTER... 2 1.2 KONTROLPROGRAM... 3 1.3 TERMINALER... 5 1.4 FUNKTIONALITET PÅ TERMINAL... 5 1.5 OVERBLIK/REDIGERING AF BOGMÆRKER TIL TILSYNSRAPPORTER...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.3.0 Dato: 18.07.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 GeoEnviron Kalender... 6

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding.

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding. GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002 1. Nye faciliteter i GeoEnviron 4.1 Som indledning præsenterede Geokon nogle af de nye faciliteter, som kommer i GeoEnviron

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Vi vil arbejde på en løsningsmodel, således at der kommer flere tegn til rådighed - det kunne gøres på flere måder:

Vi vil arbejde på en løsningsmodel, således at der kommer flere tegn til rådighed - det kunne gøres på flere måder: REFERAT FRA MØDE ERFA-MØDE 1. LÆNGDE PÅ FELTET SAGSNAVN A. Der ønskes mere plads i feltet Sagsnavn på sagsfanen (Faaborg-Midtfyn, Aabenraa, Næstved, Slagelse). I den kommende GE 7.3 udvides feltet til

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning til GE 7.2.4

Vejledning til GE 7.2.4 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011 Vejledning til GE 7.2.4 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.1.0 Dato: 03.03.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 Tilsyn, opfølgninger og håndhævelser...

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Jordforurening DKJord - Kommuner

Jordforurening DKJord - Kommuner Jordforurening DKJord - Kommuner GeoEnviron 7.3.0 Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 GeoEnviron 7.5.2 Ændringer i ver. 7.5.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.2 - set

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 1. Nyt BBR og andre kommende ting Geokon gav en kort præsentation af, hvad der kommer af nye produkter. Det første bliver integration til

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 7. JAR-Manual, Version 1.0. Matrikler i JAR. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 7 Matrikler i JAR Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 7 Øvelsesemne: Stamdata for matrikler Øvelsesbeskrivelse: Giver dig et overblik over oplysninger omkring matrikel i

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010

Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Vejledning til registreringsnet - hvedegalmyg 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet Vælg Indberetning.

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag

NR. 55 LUDUS. Valg af valgfag DEN 7. OKTOBER 2011 LUDUS. Tilpas valgfag NR. 55 LUDUS DEN 7. OKTOBER 2011 INDHOLD LUDUS Tilpas valgfag Om valgfag i øvrigt Tilpas studieretning Fag i studieretningen Valgfag til studieretningen Fag til fravælgelse af valgfag Kopier studieretning

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) ØNSKER/FORSLAG I begyndelsen af mødet kom der en række ekstra punkter til dagsordenen. Disse er angivet i nedenstående referat med nr. 0.A, 0.B osv. Vi har forsøgt at strukturere dem mest hensigtsmæssigt.

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere