Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret

2 Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen af informanter...5 Spørgeskemaet...5 Undersøgelsens resultater...7 Borgerens førstehåndsindtryk...7 Modtagelsen...7 Ventetiden...8 Venteområdet...9 Ekspeditionen...1 Modtagelsen...1 De fysiske faciliteter...11 Indtryk af sagsbehandleren...12 Delkonklusion...16 Job- og SocialCenteret...17 Metode...17 Udvælgelsen af informanter...17 Spørgeskemaet...18 Undersøgelsens resultater...18 Borgernes oplevelse inden samtalen...18 Borgerens oplevelse af samtalen...19 Delkonklusion...22 Opsamling...2 2

3 Indledning Hver 4. år gennemfører Solrød Kommune en generel borgertilfredshedsundersøgelse, senest i 214. Her spørger vi borgerne om en række emner, blandt andet tilfredsheden med borgerbetjeningen, og her viser undersøgelsen et fald i tilfredsheden henover en årrække. Byrådet har derfor ønsket en opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen fra 214. Job- og SocialCenteret og BorgerService er udvalgt til at deltage i opfølgningen. Det er vigtigt at nævne, at afdelingerne ikke er valgt, fordi undersøgelsen viser en særlig utilfredshed med disse afdelinger, men fordi det er afdelinger, betjener mange borgere dagligt, og derfor giver undersøgelser her stor mulighed for at undersøge tilfredsheden nærmere. I forbindelse med opfølgningen på borgertilfredshedsundersøgelsen er der taget udgangspunkt i de politiske og lovmæssige krav, som de to afdelinger arbejder med. Første spørgsmål har altså været, hvad er service i afdelingen med de lovkrav, som betinger afdelingens arbejde, og dernæst, hvordan opfatter borgerne servicen ud fra disse kriterier. Undersøgelsen af tilfredsheden i BorgerService baserer sig på to spørgeskemaundersøgelser, gennemført i foråret og efteråret 215. Undersøgelsen i Job- og SocialCenteret er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, gennemført i december 215. Begge undersøgelser viser en høj tilfredshed med borgerbetjeningen.

4 BorgerService Undersøgelsen viser generelt en høj tilfredshed med borgerbetjeningen i BorgerService. Den høje tilfredshed ligger stabilt for de to spørgeskemaundersøgelser og henover undersøgelsens spørgsmål. De spørgsmål, som scorer højest omhandler interaktionen med den enkelte sagsbehandler i forbindelse med den individuelle ekspedition (Tabel 7-9, A+B). De spørgsmål, som scorer lavest handler om BorgerServices fysiske indretning uden, at tallene dog på nogen måde er alarmerende (se nærmere i tabel 4 A+B og tabel 6 A+B). Spørgsmålet til borgeren: Hvad er din samlede tilfredshedshed med dit besøg i Borgerservice i dag? Tabel 1A: forår Tabel 1B. efterår meget tilfreds tilfreds 18 2 hverken/eller utilfreds 1 1 meget utilfreds 4

5 Metode Borgerservice har valgt at holde to spørgeskemaundersøgelser, hver af 14 dages varighed. Den første undersøgelse blev holdt i foråret 215 (uge 26+27) og den næste undersøgelse blev holdt i efteråret 215 (4+44). Det var tanken på denne måde at kunne indfange eventuelle sæsonforskelle i resultatet. Det var tale om en totalundersøgelse, det vil sige, at vores population for undersøgelsen var samtlige besøgende i BorgerService i de to perioder. Udvælgelsen af informanter Informanter til undersøgelsen er fundet, ved at besøgende borgere i perioden er blevet spurgt, om de kunne tænke sig at deltage i undersøgelsen. Der er således tale om en totalundersøgelse, da alle besøgende har været potentielle deltagere. Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen har været frivillig. Dette kan skabe en udfordring for resultatet, da man kan formode, at borgere, der enten har haft en meget god eller meget dårlig oplevelse kan have et større incitament til at svare. Dette skal man have i mente i forbindelse med læsning af resultaterne. Derudover kan det ikke udelukkes, at efterårets indsamlingsmetode kan være farvet, da borgeren bliver bedt om at besvare spørgeskemaet af den medarbejder, borgeren skal vurdere i spørgeskemaet. Indsamling af besvarelser i foråret forløb konkret sådan, at der i perioden stod en medarbejder i døren med en Ipad og spurgte færdigekspederede borgere, om de kunne tænke sig at svare på et spørgeskema omkring deres oplevelse i BorgerService i forbindelse med deres besøg. Undersøgelsen i foråret havde en forholdsvis lav svarprocent på ca. 21 pct. Vi valgte derfor i forbindelse med efterårets undersøgelse at foretage visse justeringer med henblik på at øge svarprocenten. Der var tale om følgende initiativer: Besøgende i BorgerService modtog i forbindelse med, at de trådte ind i BorgerService et papir med information om undersøgelsen, og at de efter deres ekspedition ville blive spurgt, om de ville deltage. To medarbejdere havde hver en Ipad, hvor borgeren kunne besvare spørgeskemaet i forlængelse af deres ekspedition, sådan, at borgeren ikke var på vej ud, når han eller hun blev spurgt. Dette højnede svarprocenten, der i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen i efteråret var på 1 pct. Spørgeskemaet Spørgeskemaet tager udgangspunkt i resultatet af en tidligere workshop i BorgerService omkring god borgerbetjening i lyset af de nye digitaliseringsopgave, hvor medarbejderne var med til at definere fælles værdier for deres arbejde. Spørgeskemaet er bygget processuelt op, sådan at der først spørges ind til borgerens oplevelse, når denne træder ind i BorgerService (modtagelse, ventetid, venteområde) og derefter til ekspeditionen (medarbejderens adfærd, informationsniveauet, de fysiske omgivelser). Formålet med den processuelle vinkel er at sikre, at der ikke kommer unødigt fokus på resultatet af ekspeditionen. Et nej til ens anmodning kan let af borgeren opleves som dårlig service, men da afgørelser er lovbestemte eller politisk besluttede er det ikke et sted, hvor vi som organisation har mulighed for at arbejde med borgerens tilfredshed. 5

6 Spørgeskemaet slutter af med en overordnet tilfredshedsmåling jf. tabel 1 6

7 Undersøgelsens resultater Undersøgelsens resultater er opdelt i to dele: 1. Borgerens førstehåndsindtryk, herunder modtagelsen, ventetiden og venteområdet. 2. Ekspeditionen, herunder modtagelsen, oplevelsen af sagsbehandleren og informationsniveauet. Borgerens førstehåndsindtryk Undersøgelsen viser, at borgerne har et positivt førstehåndsindtryk af BorgerService. Billedet er generelt stabilt fra forårs- til efterårsundersøgelsen. Modtagelsen Med dette spørgsmål ville vi undersøge borgerens oplevelse af modtagelsen, når denne trådte ind af døren til BorgerService, altså før det egentlige møde med den medarbejder, der kom til at betjene borgeren. Tabel 2 A+B viser en meget positiv holdning til den første modtagelse, som var stabil for de to spørgeskemaundersøgelser. Spørgsmålet til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg blev venligt modtaget, da jeg trådte ind i BorgerService Tabel 2A: forår 7

8 Tabel 2B: efterår meget enig enig 2 25 hverken/eller 1 11 uenig meget uenig ved ikke Ventetiden Med dette spørgsmål ville vi undersøge borgerens holdning til ventetiden i BorgerService. Begge spørgeskemaundersøgelser viser en meget positiv holdning til ventetiden, som var stabil for de to spørgeskemaundersøgelser jf. tabel A+B Spørgsmålet til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg var tilfreds med ventetiden i BorgerService Tabel A: forår 8

9 Tabel B: efterår meget enig enig 28 1 hverken/eller 4 4 uenig meget uenig ved ikke Venteområdet Med dette spørgsmål var vi interesseret i at undersøge borgerens holdning til de fysiske rammer i BorgerService inden borgerens reelle ekspedition. Undersøgelsen viser en mindre positiv holdning til venteområdet sammenlignet med de andre spørgsmål, hvilket ligger stabilt henover de to spørgeskemaundersøgelser, men dog fortsat med høj tilfredshed. Der er generelt et ønske om, at borgeren skal opleve sig godt betjent, når denne besøger BorgerService, men samtidig skal borgeren ikke nødvendigvis opleve et besøg i BorgerService som lystbetonet, da man i den udstrækning, det er muligt, skal vælge at betjene sig selv digitalt hjemme. En tilgang, som ikke begrænser sig til venteområdet alene. Spørgsmålet til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg kunne godt lide venteområdet Tabel 4A: forår 9

10 Tabel 4B: efterår meget enig enig 6 4 hverken/eller uenig meget uenig ved ikke Ekspeditionen Generelt viser undersøgelsen, at borgerene har et rigtig positivt indtryk af deres individuelle ekspedition. Spørgsmålene i denne kategori omhandlede sagsbehandlerens modtagelse af borgeren, borgerens tilfredshed med de fysiske faciliteter, borgerens indtryk af sagsbehandleren og borgerens tilfredshed med betjeningen. Modtagelsen Med dette spørgsmål ville vi undersøge borgerens oplevelse af modtagelsen i forbindelse med deres individuelle ekspedition. Tabel 5 A+B viser en markant positiv holdning til modtagelsen, som lå stabilt henover de to spørgeskemaundersøgelser 1

11 Spørgsmålet til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg følte mig godt modtaget? Tabel 5A: forår Tabel 5B: efterår meget enig enig 21 2 hverken/eller uenig meget uenig ved ikke 2 2 De fysiske faciliteter Med dette spørgsmål var vi interesseret i at undersøge borgerens holdning til de fysiske rammer i BorgerService under dennes reelle ekspedition. Tabel 6 A+B viser en mindre positiv holdning til de fysiske faciliteter sammenlignet med de øvrige spørgsmål. Den mindre positive holdning til BorgerServices faciliteter, beskrevet ovenfor, gik altså igen i forhold til dette spørgsmål. 11

12 Spørgsmålet til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - De fysiske faciliteter i forbindelse med ekspeditionen var behagelige Tabel 6A forår Tabel 6B: efterår meget enig enig hverken/eller 8 9 uenig meget uenig ved ikke 2 2 Indtryk af sagsbehandleren Med de nedenstående spørgsmål ville vi undersøge borgerens indtryk af sagsbehandleren i forhold til borgernes oplevelse af medarbejdere grad af imødekommenhed, faglig kompetence og informationsniveau. Begge spørgeskemaundersøgelser var generelt positivt for alle tre parametre. Imødekommenhed, lyttende/interesseret: Tabel 7 A+B viser en markant positiv holdning til modtagelsen, som lå stabilt henover de to spørgeskemaundersøgelser. 12

13 Spørgesmålet til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Den medarbejder, som betjente mig, virkede imødekommende, lyttende/interesseret i min problemstilling Tabel 7A: forår Tabel 7B. efterår meget enig enig hverken/eller uenig meget uenig ved ikke Faglig kompetence: Tabel 8 A+B viser en markant positiv holdning til medarbejderens faglige kompetence, som lå stabilt henover de to spørgeskemaundersøgelser. 1

14 Spørgsmålet til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Medarbejderen, der betjente mig virkede fagligt kompetent Tabel 8A: forår Tabel 8B: efteråret meget enig enig 12 1 hverken/eller uenig meget uenig ved ikke 5 5 Informationsniveauet Med dette spørgsmål ville vi undersøge borgerens vurdering af den information, som blev ydet i forbindelse med ekspeditionen. Tabel 9 A+B viser en markant positiv holdning til det ydede informationsniveau, som lå stabilt henover de to undersøgelser. 14

15 Spørgsmålet til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg følte mig tilstrækkeligt informeret af den medarbejder, som betjente mig Tabel 9A: forår Tabel 9B: efterår meget enig 82 9 enig hverken/eller uenig meget uenig ved ikke Tilfredshed med betjeningen Med dette spørgsmål ville vi gerne undersøge borgerens vurdering af selve betjeningen uden en vurdering af selve udfaldet af betjeningen, altså om borgeren fik det, denne forventede eller ej. Tabel 1 A+B viser en markant positiv holdning til betjeningen, som lå stabilt henover de to spørgeskemaundersøgelser. 15

16 Spørgsmålet til borgeren: Jeg følte mig godt betjent (uanset udfaldet af min ekspedition) Tabel 1A: forår Tabel 1B: efterår meget enig 8 91 enig hverken/eller uenig meget uenig ved ikke Delkonklusion Opsummerende indikerer de to undersøgelser, at der er høj tilfredshed med borgertjeningen i BorgerService. Den høje tilfredshed er stabil henover de to undersøgelser og på tværs af undersøgelsens spørgsmål. 16

17 Job- og SocialCenteret Dette afsnit beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse gennemført i Job- og SocialCenteret i perioden december 215. Undersøgelsen viser generelt en høj tilfredshed med den service borgerne modtager i Job- og SocialCenteret, der ligger stabilt henover undersøgelsens spørgsmål. Før undersøgelsen har der været afholdt to workshops, hvor medarbejdere i a- dagpengeteamet og sygedagpengeteamet har talt om, hvad service skal være i Job- og SocialCenteret og hvor der er eventuelle udfordringer for servicen. Centrale emner var her borgerens oplevelse af empowerment og at det nytter noget at samarbejde med os, opsummeret i nedenstående spørgsmål: Oplever du, at dit forløb hos Job- og SocialCenteret hjælper dig til at komme i job eller uddannelse - eventuelt på sigt. Som det fremgår af tabel 1 er borgerne generelt positive. De spørgsmål, som scorer højest i undersøgelsen handler om, hvorvidt sagsbehandlerens forventninger er klare for borgeren. (Tabel 11). De spørgsmål, som scorer lavest i undersøgelsen handler om indkaldelsesbrevet. (Tabel 4). Det skal her nævnes, at formuleringen af indkaldelsesbrevet ikke er bestemt af Solrød Kommune, men formuleres af fagsystemet. Spørgsmål til borgeren: Oplever du, at dit forløb hos Job- og SocialCenteret hjælper dig til at komme i job eller uddannelse - eventuelt på sigt Tabel 1: Metode Job- og SocialCenteret ønskede oprindeligt at gennemføre to fokusgruppeinterviews med henholdsvis sygedagpengemodtagere og a- dagpengemodtagere med henblik på at skabe en dybdegående afdækning af borgernes serviceoplevelse. Det viste sig dog ikke muligt at samle nok interesserede deltagere, og man valgte derfor at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse i stedet. Udvælgelsen af informanter Informanter til undersøgelsen er fundet, ved at besøgende borgere i perioden er blevet spurgt, om de kunne tænke sig at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen er således en totalundersøgelse, da alle besøgende har været potentielle deltagere i undersøgelsen. 17

18 Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen har været frivillig. Dette skaber, ligesom med spørgeskemaundersøgelsen i BorgerService en udfordring for resultatet, da man kan formode at borgere, der enten har haft en meget god eller meget dårlig oplevelse kan have et større incitament til at svare. Dette skal man have i mente i forbindelse med læsning af resultaterne. Indsamling af besvarelser forløb konkret sådan, at sagsbehandleren i perioden spurgte borgeren efter samtalen, om denne kunne tænke sig at deltage i en tilfredshedsundersøgelse. Sagde borgeren ja, fulgte sagsbehandleren borgeren ned til modtagelsen, hvor en medarbejder introducerede borgeren til spørgeskemaet. Undersøgelsen havde en forholdsvis lav svarprocent på ca. 18 pct. Spørgeskemaet I forbindelse med forberedelsen af de fokusgruppeinterviews, som oprindeligt var planlagt (se ovenfor) gennemførtes to temadage med henholdsvis medarbejdere fra sygedagepengeteamet og a-dagpengeteamet. Fokus var på medarbejdernes forståelse af service, og hvor de så potentielle udfordringer for servicen. Medarbejde bragte på temadagene en række emner op, som senere er blevet anvendt til udviklingen af spørgeskemaets spørgeramme. Spørgeskemaet består af to dele. De første spørgsmål handler om borgerens oplevelse af Solrød Kommunes service inden deres første samtale. Her spørges primært ind til borgerens oplevelse af informationsniveau og kvaliteten af den information, som vi tilbyder. I anden del af spørgeskemaet spørges primært ind til borgerens oplevelse af selve samtalen, der er bl.a. fokus på forventningsafstemning, klare mål, samarbejdet etc. Undersøgelsens resultater Borgernes oplevelse inden samtalen Med nedstående spørgsmål vil vi gerne undersøge om borgeren oplever, at de informationskanaler, som vi benytter, er intuitive. Som det fremgår af tabel 2 er borgerne generelt positive over for de informationskanaler, som vi vælger ex. hjemmesiden. Spørgsmål til borgeren: Har det været let for dig at finde information om, hvad du skal/kan gøre i din situation? Tabel 2: 18

19 Med nedenstående spørgsmål vil vi gerne høre borgerens vurdering af kvaliteten af vores informationsmateriale. Som det fremgår af tabel har borgerne generelt en positiv holdning til kvaliteten af informationsmaterialet. Spørgsmål til borgeren: Er den skriftlige information fra os let at forstå? Tabel : Med nedenstående spørgsmål vil vi gerne undersøge borgerens holdning til Job- og Socialcentrerets indkaldelsesbreve. I forbindelse med de indledende temadage med medarbejderne var indkaldelsesbrevet i spil som et område, hvor medarbejderne oplevede at give dårlig service, da brevene har en forholdsvis hård tone og er meget lovtunge. Selvom denne indikator scorer lavest i undersøgelsen, er resultatet dog i forhold til forventningerne overraskende godt. Igen skal det nævnes, at teksten i brevet ikke kan ændres af Solrød Kommune. Spørgsmål til borgeren: Hvad er din oplevelse af dit indkaldelsesbrev? Tabel 4: Borgerens oplevelse af samtalen Med nedenstående spørgsmål vil vi gerne undersøge, hvorvidt borgeren oplevede, at formålet med deres samtale med deres sagsbehandler var klart for dem. tabel 5 viser en positiv holdning til spørgsmålet. 19

20 Spørgsmål til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Formålet med min samtale er klar for mig Tabel 5: Med nedenstående spørgsmål vil vi gerne undersøge borgerens oplevelse af empowerment eksemplificeret ved det at være med til at lægge sin egen jobsøgningsplan. Tabel 6 viser en overvejende positiv holdning til spørgsmålet. Spørgsmål til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg er selv er med til at lægge min egen plan Tabel 6: Med nedenstående spørgsmål vil vi gerne undersøge, hvorvidt borgerne oplevede, at samtalen i sig selv bidrog til at styrke borgerens jobsøgning. Der er kommet fokus på at sagsbehandleren ikke længere (kun) skal fungere som mellemmand, der skal videreformidle forskellige tilbud til borgeren, men at samtalen med sagsbehandleren i sig selv skal udgøre et jobsøgningstilbud. Tabel 7 viser en overvejende positiv holdning til spørgsmålet. Spørgsmål til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg bliver inspireret af min samtale med min sagsbehandler Tabel 7: På temadagene med medarbejderne fremhævede de, hvordan tillidsfuldhed og respekt var vigtige værdier i deres arbejde. Som det fremgår af tabel 8-9 oplever borgerens disse værdier tilstede i arbejdet i Job- og SocialCentreret. 2

21 Spørgsmål til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har et tillidsfuldt samarbejde med min sagsbehandler Tabel 8: Spørgsmål til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg føler, at min sagsbehandler møder mig med respekt Tabel 9: På temadagene fremhævede medarbejdere ligeledes betydningen af at afstemme forventninger, og at forventninger var tydelige. Som det fremgår af tabel oplever borgerne, at der er klare forventninger. Spørgsmål til borgeren: Hvor enig er du i følgende udsagn? - Det er tydeligt for mig, hvad jeg skal arbejde videre med frem til næste samtale Tabel 1: Spørgsmål til borgeren: Er din sagsbehandlers forventninger til dig klare? Tabel 11: 21

22 Delkonklusion Opsummerende indikerer undersøgelsen, at der er høj tilfredshed med borgertjeningen i Job- og SocialCenteret. Den høje tilfredshed er stabil på tværs af undersøgelsens spørgsmål. 22

23 Opsamling Undersøgelsen i Job- og SocialCenteret og BorgerService viser generelt en rigtig høj tilfredshed med borgerbetjeningen, der ligger stabilt henover spørgsmålene i de gennemførte spørgeskemaer. Det vil altså sige, at tilfredsheden er forholdsvis stabil og vi ikke oplever specifikke områder, hvor borgerne er meget utilfredse. Både Job- og SocialCenteret og BorgerService vil arbejde videre med løbende tilfredshedsmålinger for at sikre, at vi fortsat opretholder et højt tilfredshedsniveau. Solrød Kommune sætter i 216 yderligere fokus på borgernes tilfredshed gennem kommunens nye imagestrategi, som bl.a. sætter fokus på, hvordan vi kommunikerer og interagerer med vores borgere igennem en række nye tiltag indenfor mundtlig- og skriftlig kommunikation samt klagebaseret innovation. Det skal til sidst nævnes at det for begge svarprocenter gælder, at svarprocenten er forholdsvis lav, hvilket behæfter resultaterne med en vis usikkerhed, som man skal holde sig for øje i brugen af resultaterne. 2

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse

Borgertilfredshedsundersøgelse BorgerServiceCenter Borgertilfredshedsundersøgelse Resultat af undersøgelse foretaget 19. - 30. november 2012 1 Side 2 af 14 sider BorgerServiceCenter er som Ritter Sport "Kvadratisk, praktisk, god." Sådan

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse

Borgertilfredshedsundersøgelse BorgerServiceCenter Borgertilfredshedsundersøgelse Resultat af undersøgelse foretaget i perioden 13.- 24. maj 2013 Side 2 af 13 Borgere er klar til den digitale fremtid Fra december 2014 bliver det obligatorisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden

Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Tilfredshedsundersøgelse af Borgerservice på biblioteker og Fælleden Oktober 2017 24-10-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Borgerserviceopgaver på henholdsvis biblioteker og Fælleden... 2 Resume...

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Brugertilfredshedsundersøgelse Ældreområdet Hjemmeplejen Efteråret 2016 Indhold Indledning...2 Opsummering...3 Høj tilfredshed samlet set...3 Potentielt udviklingspunkt

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

1. I hvilken afdeling af PTU har du modtaget behandling indenfor. Aarhus (Hvis du har været. på rehabiliteringsophold i. Rødovre, skal du vælge om

1. I hvilken afdeling af PTU har du modtaget behandling indenfor. Aarhus (Hvis du har været. på rehabiliteringsophold i. Rødovre, skal du vælge om PTUs patienttilfredshedsundersøgelse maj 2015 med Justerede procenter versus Aarhus Undersøgelsen blev sendt ud til 692 patienter og blev besvaret af 266 hvilket svarer til 38. 2. For bedre at kunne bruge

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 26-04-2017 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2016 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune

Aktivitetsopfølgning. Udvikling i Rebild Kommune Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning fokus på ressourceforløb. Nedenfor gives en kort status i forhold til historik og udvikling på området. Udvikling i Rebild Kommune Herunder

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshed 2007

Brugertilfredshed 2007 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 57 Om rapporten Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole og/eller

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Uddyb gerne dit samlede indtryk af besøget har været kunde i mange år og fået rette hjælp Altid positivt mødt. venligt personale et dejlig steg

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere