Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 2.0,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 2.0,"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst, P13-5 Version 2.0,

2 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Formålet med standardsnitfladen Målgrupper Informationer i snitfladen Standardsnitfladens arkitektur Systemskitse Servicemål Forretningsmæssigt grundlag Teknisk implementering Beskrivelse Snitfladeoversigt MQ Tegnsæt Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Tilslutningsaftale Tilslutningsprøve Garantier... 8 Struktur for dataudveksling Hvilke datastrukturer skal anvendes? MQ Pakning MQ_PREHEADER Definition af MQ_TRANSMISSION_FLAG Definition af MQ_TRANSMISSION_ID Definition af MQ_SEKVENS_NR Eksempel på MQ_PREHEADER Indkomstoplysninger, inddata + kvittering / fejlbesked Header Personforespørgsel Kvittering på forespørgsel Fejlbesked på forespørgsel KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

3 8.4 Indkomst- og formueforhold, uddata Header Svar, Fast del Svar, Variabel del Advis-personkreds, inddata + kvittering / fejlbesked Header Advis person Kvittering på advis-personkreds Fejlbesked på advis-personkreds Advis om årsopgørelse Header Header pr person Detail del pr person Validering af data Validiteten af forespørgselsdata Håndtering af fejl Sikkerhed Autentifikation Autorisation KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

4 Ændringer i forhold til forrige version Dokumentrevision Dato Udarbejdet af Kommentar Version nr HHK Første version HHK Version 1.1 mindre tekstuelle justeringer HHK Første version til review hos KOMBIT/UDK 002 Side 3

5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse er en del af beskrivelsen af snitfladen KMD INDKOMST, P13-5. Den samlede beskrivelse består af: Snitfladebeskrivelse i sammenhæng. 1) Løsningsbeskrivelsen er henvendt til myndigheden (kommune / Udbetaling Danmark). 2) WEBService IndkomstEnkelForespoergsel, som indeholder en beskrivelse af synkrone forespørgsler om indkomstoplysninger. Beskrivelsen er henvendt til myndighedens it-leverandør. 3) MQService IndkomstMasseForespoergsel, som indeholder en beskrivelse af asynkrone masseforespørgsler om indkomstoplysninger og advis om ændringer i indkomstoplysninger. Beskrivelsen er henvendt til myndighedens it-leverandør. 4) Feltoversigt, som indeholder en liste over de indkomstfelter, som KMD INDKOMST, P13-5 kan levere. Beskrivelsen er henvendt til myndigheden og til myndighedens itleverandør. 5) Tegning over sammenhæng mellem MQ records (kun MQService Indkomst- MasseForespoergsel). Tegningen er henvendt til myndighedens it-leverandør. 6) Beskrivelse af fejlkoder. Beskrivelsen er en del af aftalen med KMD A/S om brug af standardsnitfladen KMD INDKOMST, P13-5. Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem myndighedens it-leverandør og KMD A/S om standardsnitfladens anvendelse. KMD forbeholder sig rettighederne til snitfladebeskrivelsen. Snitfladebeskrivelsen kan udlånes af myndigheden til myndighedens it-leverandør i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer. Udlån til andre leverandører. Snitfladebeskrivelsen må anvendes af myndigheden og af KOMBIT i udbudsmateriale. Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Team Indkomst Telefon Mail Kontakt til KMD A/S. Side 4

6 2 Formål og målgrupper 2.1 Formålet med standardsnitfladen Formålet med snitfladen er at beskrive kommunikationen mellem det kaldende system og KMD Indkomst ved asynkrone opslag. Snitfladen anvendes til at hente indkomstoplysninger i KMD Indkomst om en personkreds (der spørges om ét til mange CPR-numre og der modtages informationer om det forespurgte antal CPR-numre). Såfremt der er behov for online opslag anvendes servicen WEBIndkomstEnkelt- Forespoergsel. 2.2 Målgrupper De primære målgrupper er: De ansvarlige for KMD Indkomst i KMD A/S. Alle myndigheder, som har licens til at bruge KMD Indkomst (kommuner, Udbetaling Danmark). Myndighedens it-leverandører, der skal bruge denne snitflade ved løsning af en opgave for myndigheden (i det følgende kaldt Anvender ). KOMBIT, som har stillet opgaven. Side 5

7 3 Informationer i snitfladen Snitfladen stiller følgende informationer til rådighed: Indkomstoplysninger i årsopgørelsesregistret, seneste 3 kalenderår. Indkomstoplysninger i forskudsregistret, indeværende år og det kommende skatteår (når dette foreligger). samt advis om: Ændringer i årsopgørelsesregistret, seneste 3 kalenderår. Side 6

8 4 Standardsnitfladens arkitektur 4.1 Systemskitse Udbetaling Danmark (UDK) UDK KMD MQ Serviceplatformen Kommunen MQ Mainframe Serviceplatformen 4.2 Servicemål Denne snitflade anvender it-systemet KMD Indkomst til at skaffe indkomstoplysninger. KMD Indkomst anvender services, som SKAT udstiller og er derved underlagt de muligheder og begrænsninger, som dette medfører. 4.3 Forretningsmæssigt grundlag Denne snitflade leverer data fra følgende registre: SKATs forskudsregister, som afvikles hos SKATs it-leverandør. Kopi af årsopgørelsesregistret i KMD Indkomst, som føres på KMD. Man kan læse mere om KMD Indkomst på KMDs kundenet under Systembrugere KMD Indkomst. Side 7

9 5 Teknisk implementering 5.1 Beskrivelse Denne snitflade leverer indkomstoplysninger og advis ved asynkrone opslag. Anvender skal i hver forespørgsel anvende den tildelte MQ-kø. Navnet på MQ-køen oplyses, når en aftale indgås med KMD indkomst. I forespørgslen angiver Anvender, hvilken personkreds (én til flere personer), hvilke oplysninger og for hvilken periode, der ønskes oplysninger om. Endvidere angives det formål, hvortil oplysningerne skal anvendes. Snitfladen giver adgang til de under punkt 3 nævnte indkomstoplysninger. Fejlberørte forespørgsler afvises med angivelse af årsag. 5.2 Snitfladeoversigt MQService: IndkomstMasseForespoergsel 5.3 MQ KMD anvender IBM WebSphere MQ for z/os. 5.4 Tegnsæt Der benyttes EBCDIC (Codepage 277). Side 8

10 6 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen 6.1 Tilslutningsaftale Anvender skal indgå aftale med KMD om anvendelse af denne løsning. Anvender må kun anvende løsningen for de Myndigheder, som Anvender har indgået aftale med. Anvender forpligter sig til kun at kommunikere om personer, der er dækket af den indgåede aftaler. Det er Anvenders ansvar at føre logning af de slutbrugere og it-løsninger, der anvender denne løsning via Anvenders it-løsning. Myndigheden, som Anvender er it-leverandør for, skal have indgået de nødvendige aftaler med SKAT og KMD for at snitfladen kan fungere. Se Løsningsbeskrivelsen. 6.2 Tilslutningsprøve Det er en forudsætning, at der er foretaget en teknisk afprøvning, inden snitfladen kan tages i anvendelse af Anvender. Side 9

11 7 Garantier KMD A/S forpligter sig til, at vedligeholde standardsnitfladen i overensstemmelse med transitionsaftalen (TSA) med KOMBIT. Ændringer i snitfladen varsles med 3 måneder. Ved lovændringer, der påvirker anvendelsen af snitfladen, kan de 3 måneders varsel bortfalde. Side

12 8 Struktur for dataudveksling 8.1 Hvilke datastrukturer skal anvendes? De følgende afsnit specificerer datastrukturerne anvendt i forskellige sammenhænge. 8.2 MQ Pakning De enkelte strukturer fremsendes enkeltvis. For at sikre at strukturerne kan sammenkædes tilføjes nedenstående strukturer på alle records MQ_PREHEADER Alle transmissioner via MQ skal påføres en MQ_PREHEADER: MQ_TRANSMISSION_FLAG: Char 5 MQ_TRANSMISSION_ID: Char 18 MQ_SEKVENS_NR: Char Definition af MQ_TRANSMISSION_FLAG En transmission kan bestå af flere MQ records. MQ_TRANSMISSION_FLAG oplyser om placering indenfor transmissionen, og har en længde på fem karakterer. Status START Beskrivelse Når der sendes en START meddelelse udtrækkes et nyt MQ_Transmission_ID. Meddelelsen indeholder KUN MQ_PREHEADER FORTS (+blank) I FORTS meddelelser er beskeden hæftet på efter MQ_PREHEADER. SLUT (+2 blanke) Når alle data er sendt sendes en SLUT meddelelse. Meddelelsen indeholder KUN MQ_PREHEADER Side 11

13 Definition af MQ_TRANSMISSION_ID Unik nøgle som sikrer, at data kan sammenkædes over flere records. Ved enhver ny transmission skal det sikres at MQ_TRANSMISSION_ID er unik. Nøglen defineres ved: Sub felt Navn Kort beskrivelse Længde 1 DATO_DEL Sættes dagligt i formatet ÅÅÅÅMMDD. Eksempel: TRANSAKTION_NR Tæller på ti cifre. Total Definition af MQ_SEKVENS_NR Sub felt Navn Kort beskrivelse Længde 1 MQ_SEKVENS_NR Tæller på ti cifre. Der tælles op ved hver ny transmision. MQ_SEKVENS_NR Total Eksempel på MQ_PREHEADER Besked nr. MQ Preheader Besked 1 START FORTS Besked 1 3 FORTS Besked 2 4 FORTS Besked 3 5 SLUT Indkomstoplysninger, inddata + kvittering / fejlbesked Forespørgsel til indkomst- og formueforhold indeholder en header og mindst én personforespørgsel. Ved asynkrone opslag kan der være mere end én Personfore- Side 12

14 spørgsel under samme Header. Alle felter skal udfyldes i overensstemmelse med skemaet. Hvis forespørgslen ikke består KMD-Validering for så vidt angår informationer i headeren returneres én fejlmeddelelse. I felterne <AARSAG_KODE> og <AARSAG_TEKST> vil fejlkoden og tekst være oplyst. Fastlæggelse af fejlårsagskoder og tekster vil ske senere i projektet. I efterfølgende beskrivelser angiver M Mandatory, O Optional Header RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_INDKO_HEAD" 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT-MM-SS.XXXXXX 23 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. SAGSOMRAADE M Kode der angiver det sagsområde, som oplysninger skal bruges til. Følgende værdisæt må anvendes: F = Økonomisk friplads B = Boligstøtte D = Sygedagpenge N = Barselsdagpenge C = Aktiv beskæftigelsesindsats L = Introduktionsydelse M = Repatriering E = Fleksydelse A = Social pension K = Delpension G = Social service H = Børnetilskud O = Børnebidrag I = Opkrævning af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser samt familieydelser J = Boliganvisning 1 MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. 8 Side 13

15 FUNKTION M Kode der angiver, hvilken type indkomst-oplysninger, der ønskes leveret: 21 = Årsopgørelsesoplysninger 40 = Forskudsopgørelses-oplysninger FRA_DATO M Generel anvendelse: Angivelse af start skatte år i formatet "ÅÅÅÅ-01-01". Eksempel: " " (år 2014). 2 FRA_DATO må ikke være før 1. januar i dagsdatos år minus 3 år. TIL_DATO M TIL_DATO angives som ÅÅÅÅ-MM-DD, eksempel: TIL_DATO skal være samme år som FRA_DATO. TIL_DATO må ikke være før FRA_DATO. ANTAL_PERSONER M Angiver antal af personer i den specifikke MQ transaktion. Der foranstilles "0". Eksempel: " " Personforespørgsel RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_INDKO_PERS". 15 SEKVENS_NUMMER M Løbenummer som angiver PERSON_NUMMER placering i forespørgsel. Angives på ti tegn og stigende fra 1. Der foranstilles "0". Eksempel: " ". PERSON_NUMMER M På de(n) person(er), som Myndigheden ønsker oplysninger om. Eksempel: Side 14

16 8.3.3 Kvittering på forespørgsel (kun ved asynkrone opslag) RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_INDKO_KVIT". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT-MM-SS.XXXXXX 23 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " " 8 SAGSOMRAADE M Fra headeren i forespørgslen. 1 AARSAG_KODE M Gældende status og fejlkode, se dokument Beskrivelse af fejlkoder på KMD Kundenet. AARSAG_TEKST M Kort tekst der beskriver årsagen, se dokument Beskrivelse af fejlkoder på KMD Kundenet. ANTAL M Antal records, inkl. afviste angives på ti tegn. Der foranstilles "0". Eksempel: Side 15

17 8.3.4 Fejlbesked på forespørgsel RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_INDKO_FEJL". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT-MM-SS.XXXXXX 23 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 SAGSOMRAADE M Fra headeren i forespørgslen. 1 AARSAG_KODE M Gældende status og fejlkode, se dokument Beskrivelse af fejlkoder på KMD Kundenet. AARSAG_TEKST M Kort tekst der beskriver årsagen, se dokument Beskrivelse af fejlkoder på KMD Kundenet ANTAL M Der angives ikke antal ved fejlbesked. Feltet vil stå tomt. 138 Side 16

18 8.4 Indkomst- og formueforhold, uddata For hver forespørgsel leveres et svar i nedenstående struktur Header RECORD_TYPE M Værdi: "SVAR_INDKO_HEAD". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT-MM-SS.XXXXXX 23 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 ANTAL_PERSONER M Angiver antal af personer i forespørgslen. Der foranstilles "0". Eksempel: " ". 92 Side 17

19 8.4.2 Svar, Fast del (en forekomst pr forespurgt person) RECORD_TYPE M Værdi: "SVAR_INDKO_FAST". 15 SEKVENS_NR_FAST_DEL M Angives på ti tegn. Der foranstilles "0". Tælleren nulstilles for hver ny header. Eksempel :" ". PERSON_NUMMER M På de(n) person(er), som Myndigheden ønsker oplysninger om. Eksempel: " ". AEGTEFÆLLE_CPR O Den forespurgte persons ægtefælle i følge årsopgørelsen ved årets slutning. Eksempel: " ". Ved funktion 40, angives FRA_DATO M Generel anvendelse: Angivelse af start skatte år i formatet "ÅÅÅÅ-01-01". Eksempel: " " (år 2014). TIL_DATO M Generel anvendelse: Angivelse af slut skatte år i formatet "ÅÅÅÅ-12-31". Eksempel: " " (år 2014). KILDE M Kode, der angiver typen af feltets indhold: 01: ÅRSOPGØRELSE 02: FORSKUDSOPGØRELSE SVAR_KODE M Svarkoder er beskrevet i dokumentet Beskrivelse af fejlkoder, se KMD kundenet. 2 5 SVAR_TEKST M Tekst der kort beskriver svarkoden. 40 ANTAL_SVAR M Angives på ti tegn. Der foranstilles "0". Eksempel :" " 122 Side 18

20 8.4.4 Svar, Variabel del Én forekomst pr. felt pr. forespurgt person RECORD_TYPE M Værdi: "SVAR_INDKO_VAR" 15 SEKVENS_NR_VAR_DEL M Angives på ti tegn. Der foranstilles "0". Nulstilles for hver ny Svar, Fast del (dvs. nyt CPR-nummer). Eksempel :" ". FELT_TYPE M Kode, der angiver typen af feltets indhold: 01 for kode/tekst 02 for dage 03 for beløb/antal/år 2 FELT_NUMMER M Angives på fem tegn. Der foranstilles "0". Eksempel KMD Indkomst udstiller en liste over forekommende feltnumre, se dokumentet Indkomstgrænseflade_P13_5_Feltoversigt på KMD kundenet BELOEB_FORTEGN O Beløbsfortegn. Kun udfyldt ved felttype 3, "+" eller "-". I øvrige tilfælde er feltet blankt,. FELTVAERDI_BELOEB O Beløb, kun udfyldt ved felttype 3. Beløb angives med foranstillede 0 og komma "," på pos 14. Eksempel: " ,91" Ved felttyper forskellig fra 3, udfyldes feltet som 0. Eksempel " ,00". FELTVAERDI_DAGE O Ved felttype 2 udfyldes værdien. Angives på fem tegn. Der foranstilles "0 5 Eksempel: "00219". Ved felttyper forskellig fra 2, udfyldes feltet med 0 : Eksempel "00000". FELTVAERDI_KODE_TEKST O Feltets indhold. Kun udfyldt ved felttype 1. I øvrige tilfælde vil feltet være blankt,. 40 FELT_LEDETEKST O Kort tekst (max 50 positioner), der forklarer feltets indhold Side 19

21 8.5 Advis-personkreds, inddata + kvittering / fejlbesked Indberetning af personkreds til advisering indeholder en header efterfulgt af mindst én person der ønskes advis om. Alle felter skal udfyldes i overensstemmelse med skemaet. Ved anllering af bestående personkreds fremsendes en forespørgsel bestående af kun Header og ingen Advis person. Hvis forespørgslen ikke består KMD-Validering for så vidt angår informationer i headeren returneres én fejlmeddelelse. For præcisering af fejl og statusmeddelser henvises til dokumentet Beskrivelse af fejlkoder, som findes på KMD kundenet Header Felt O/M Forklaring Længde RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_ADVIS_HEAD". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT-MM-SS.XXXXXX 23 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. SAGSOMRAADE M Kode der angiver det sagsområde, som oplysninger skal bruges til. Følgende værdisæt må anvendes: F = Økonomisk friplads B = Boligstøtte D = Sygedagpenge N = Barselsdagpenge C = Aktiv beskæftigelsesindsats L = Introduktionsydelse M = Repatriering E = Fleksydelse A = Social pension K = Delpension G = Social service H = Børnetilskud O = Børnebidrag I = Opkrævning af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser samt familieydelser J = Boliganvisning 1 Side 20

22 Felt O/M Forklaring Længde MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 FUNKTION M Kode der angiver, hvilken type indkomst-oplysninger, der ønskes advis om: 92 = Årsopgørelsesoplysning ANTAL_PERSONER M Angiver antal af personer i den specifikke MQ transaktion. Der foranstilles "0". Eksempel: " " Side 21

23 8.5.2 Advis person RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_ADVIS_PERS" 15 SEKVENS_NR_ADVIS_PERS M Løbenummer som angiver PERSON_NUMMER placering i forespørgsel. Angives på ti tegn og stigende fra 1. Der foranstilles "0. Eksempel: " ". PERSON_NUMMER M CPR-nummer på den person, der ønskes advis om. Eksempel: Kvittering på advis-personkreds RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_ADVIS_KVIT". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT-MM-SS.XXXXXX 23 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 SAGSOMRAADE M Fra headeren i forespørgslen. 1 AARSAG_KODE M Gældende status og fejlkode, se dokument Beskrivelse af fejlkoder på KMD Kundenet. AARSAG_TEKST M Kort tekst der beskriver årsagen, se dokument Beskrivelse af fejlkoder på KMD Kundenet. ANTAL M Antal records, inkl. afviste, angives på ti tegn Angives på fem tegn. Der foranstilles "0. Eksempel: Side 22

24 8.5.4 Fejlbesked på advis-personkreds RECORD_TYPE M Værdi: "FSPG_ADVIS_FEJL". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT-MM-SS.XXXXXX 23 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. MYNDIGHEDS_ CVR_NUMMER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 PERSON_NUMMER O Blankt (Fremtidig brug). SAGSOMRAADE M Fra headeren i forespørgslen. 1 AARSAG_KODE M Gældende status og fejlkode, se dokument Beskrivelse af fejlkoder på KMD Kundenet. AARSAG_TEKST M Kort tekst der beskriver årsagen, se dokument Beskrivelse af fejlkoder på KMD Kundenet. ANTAL M Angives på ti tegn. Der foranstilles Eksempel:" ". 148 Side 23

25 8.6 Advis om årsopgørelse Header RECORD_TYPE M Værdi: "SVAR_ADVIS_AHEA". 15 TIMESTAMP M Timestamp for forespørgslen genereres af Anvender. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD TT-MM-SS.XXXXXX 23 Eksempel: TRANSAKTIONSID M Unik transaktionsid genereres af Anvender. 36 Genereres efter Anvenders valg af standard. Eksempel: de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e Feltets indhold valideres ikke af MQService IndkomstMasseForespoergsel. MYNDIGHEDS_CVR_NUMM ER M CVR-nummer på den forespørgende myndighed. Eksempel: " ". 8 ANTAL_PERSONER M Angiver antal af personer i den specifikke MQ transaktion. Der foranstilles "0". Eksempel: " " Header pr person Om hver ny og ændret årsopgørelse leveres en forekomst i nedenstående struktur. Fast del (en forekomst pr person pr årsopgørelse): RECORD_TYPE M Værdi: "SVAR_ADVIS_APER". 15 SEKVENS_NR_PERSON M Tæller. Starter ved 001, og adderes med 1 for hvert nyt felt i leverancen. Angives på ti tegn. Der foranstilles 0. Nulstilles for hver header record. Eksempel: " ". PERSON_NUMMER M På de(n) person(er), som Myndigheden ønsker oplysninger om. Eksempe: AEGTEFAELLE_CPR M Den forespurgte persons ægtefælle ifølge årsopgørelsen ved årets slutning for det sidste år der adviseres om. Eksempel: " ". Side 24

26 FRA_DATO M Generel anvendelse: Angivelse af start skatte år i formatet "ÅÅÅÅ-01-01". Eksempel: " " (år 2014). TIL_DATO M Angivelse af slut skatteår i formatet ÅÅÅÅ-12-31, ÅÅÅÅ skal være det samme som i FRA_DATO. Eksempel: " ". KILDE M Årsopgørelsen, værdi = ANTAL_DETALJER M Antallet af detaljer for givent CPR-nummer, Eksempel :" ". 77 Side 25

27 8.6.3 Detail del pr person For hver <FELT_NUMMER>, dannes én detail-record. RECORD_TYPE M Værdi: "SVAR_ADVIS_ADET". 15 SEKVENS_NR_PERSON_DET M Tæller. Starter ved 001, og adderes med 1 for hvert nyt felt i svaret. Angives på ti tegn. Der foranstilles 0. Nulstilles for hver ny person record. Eksempel: " ". FELT_TYPE M Kode, der angiver typen af feltets indhold: 01 for kode/tekst 02 for dage 03 for beløb/antal/år 2 FELT_NUMMER M Angives på fem tegn. Der foranstilles "0". Eksempel KMD Indkomst udstiller en liste over forekommende feltnumre, se dokumentet Indkomstgrænseflade_P13_5_Feltoversigt på KMD kundenet BELOEB_FORTEGN O Beløbs fortegn. Kun udfyldt ved felttype 03, og skal være "+" eller "-". Kun udfyldt ved felttype 3 - i øvrige tilfælde er feltet blankt,. FELTVAERDI_BELOEB O Beløb, kun udfyldt ved felttype 3. Beløb angives med foranstillede 0 og komma "," på pos 14. Eksempel: " ,91" Ved felttyper forskellig fra 3, udfyldes feltet som 0. Eksempel " ,00". FELTVAERDI_DAGE O Feltets indhold. Kun udfyldt ved felttype 02. Eksempel: "00009". 5 FELTVAERDI_KODE_TEKST O Feltets indhold. Kun udfyldt ved felttype FELT_LEDETEKST M Kort tekst (max 50 positioner), der forklarer feltets indhold Side 26

28 9 Validering af data 9.1 Validiteten af forespørgselsdata De forretningsmæssige valideringer kan inddeles i: Simpel validering: Datatyper, formater, mandatory data, værdisæt herunder grænseværdier og tilladte værdier fra kodelister, samt periodetjek. Udvidet validering: Sammenhængsvalidering og validering mod tabeller i KMD Indkomst. Regler for feltudfyldelse og datalængder fremgår af afsnit 8 Struktur for dataudveksling. 9.2 Håndtering af fejl Der kan opstå tre forskellige typer af fejl i forbindelse med kald til KMD WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel: Transportorienterede fejl i forbindelse med eksekvering af den startede transaktion, f.eks. at dele af den benyttede infrastruktur ikke er tilgængelig eller tekniske fejl. Formatfejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til format og indhold, som er beskrevet i afsnit 8 Struktur for dataudveksling. Forretningsmæssige fejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til indhold og formalia, som er beskrevet i afsnit 8.2. Sekvensen for validering er flg.: 1. Beskedens indhold valideres op mod de gældende formatdefinitioner. 2. Beskedens indhold valideres efter forretningsmæssige regler. Kun hvis der ikke er konstateret fejl i et trin, fortsættes til næste valideringstrin. Det betyder, at en besked kan indeholde flere fejl end der gives besked om. Side 27

29 Sikkerhed.1 Autentifikation For at benytte KMD MQService IndkomstMasseForespørgsel skal der indgåes en tilslutningsaftale mellem KMD og Anvender. I tilslutningsaftale er angivet navnet på den dedikeret MQ-forbindelse, som skal anvendes..2 Autorisation Ud fra den dedikerede MQ-forbindelse som benyttes af Anvender mappes til en systembruger defineret i KMDs sikkerhedssystem (KSP/CICS). Systembrugeren repræsenterer Anvender, og KMD sikrer ved indgåelse af anvenderaftale med serviceaftageren, at den relevante bruger er oprettet og givet de nødvendige rettigheder til at kunne konsumere snitfladen. Side 28

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, 21-02-2017 Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Brug af snitfladebeskrivelsen... 4 3 Formål

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 8.0,

Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 8.0, Snitfladebeskrivelse for MQService IndkomstMasseForspoergsel KMD Indkomst, P13-5 Version 8.0, 15-04-2016 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 18.0,

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 18.0, Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 18.0, 15.04.2016 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst Opgørelser (P13-5) Version 1.0, 21.02.2017 Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 2 2 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 3

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0,

Beskrivelse af fejlkoder. Version 1.0, Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst Opgørelser (P13-5) WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 1.0, 20.02.2017 Indholdsfortegnelse 1. Versionsoversigt...

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9

KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5. Løsningsbeskrivelse. Version 9 KMD Indkomst Indkomstgrænseflade P13-5 Løsningsbeskrivelse Version 9 Internt Indholdsfortegnelse 1 Versionsoversigt... 3 2 Referenceoversigt... 4 3 Formål... 5 4 Konceptuel løsningsmodel... 6 4 Krav til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0,

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0, Snitfladebeskrivelse KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning Version 4.0, 03.05.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ændringer i forhold til forrige version... 2 2. Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald af KMD program fra kommunalt valgfrit 3. part program (Hop IND) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration. Kald fra KMD programmer KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald fra KMD programmer til kommunalt valgfrit 3. part program (Hop UD) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009

Snitfladebeskrivelse for. DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær. Version 1.2 05.10.2009 KMD Fravær Snitfladebeskrivelse for DH300010Q - Transaktioner til KMD Fravær Version 1.2 05.10.2009 KMD 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Indledende Snitfladebeskrivelse for udveksling af data fra Ny Pension Til KMD Børneydelse Version 0.2, 13.05.2016

Indledende Snitfladebeskrivelse for udveksling af data fra Ny Pension Til KMD Børneydelse Version 0.2, 13.05.2016 Indledende Snitfladebeskrivelse for udveksling af data fra Ny Pension Til KMD Børneydelse Version 0.2, 13.05.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK

Opgave- og Løsningsbeskrivelse. Ydelsesoversigt til UDK Løsningsbeskrivelse: Ydelsesoversigt Opgave- og Løsningsbeskrivelse Ydelsesoversigt til UDK Indhold 1. Versionsoversigt... 1 2. Formål... 2 3. Opgavebeskrivelse... 2 4. Løsning... 3 4.1. Programkompleks

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.2,

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.2, Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.2, 15.11.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015

Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private Udbetalere NemKonto Version 1.02 januar 2015 NemKonto Snitfladebeskrivelse for Komplettering af Betalingsmeddelelser for Private

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI

Snitfladebeskrivelse. NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Snitfladebeskrivelse NemKonto systemets Integration med Debitormotoren i SKAT EFI Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt (ændringslog)... 5 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 6 2 Formål og målgrupper...

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014

KMD Sag As-Is Integrationsanalyse. KMJ, 19. marts 2014 KMD Sag As-Is Integrationsanalyse KMJ, 19. marts 2014 Integrationsanalyse Metode og Proces KILDE: Informationerne om integrationer og integrationstyper er tilvejebragt af KMD via udfasningsaftalen. De

Læs mere

A-kasse bestandskørsel via webservices

A-kasse bestandskørsel via webservices A-kasse bestandskørsel via webservices Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 1.0 Dato: 23. juni 2014 Release: Forfatter: STAR: Kirsten Vestergaard, Rune Gram-Madsen, Anders Ellegaard Dahl

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 MHO 0.1 Første version 2015-02-20 MHO 0.3.1

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Ældredokumentation. Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik

Ældredokumentation. Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik Ældredokumentation Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik Danmarks Statistik 11. december 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Kort beskrivelse af teknik

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA

CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA CPR/CVR-PROJEKTET: ARBEJDET MED UDFASNING AF BETALING TIL KOPIDATA HERUNDER P- OG V-DATA Michael Breuning, Odense kommune Mette Kurland, projektleder, KOMBIT Kommunedage januar 2016 CPR/CVR-projektet Formål:

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

Rammeaftale vedrørende udfasning af kritiske it-løsninger Underbilag C.4 Krav til snitfladebeskrivelser UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER

Rammeaftale vedrørende udfasning af kritiske it-løsninger Underbilag C.4 Krav til snitfladebeskrivelser UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER UNDERBILAG C.4 KRAV TIL SNITFLADEBESKRIVELSER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 SUPPLERENDE MÅLINGER... 3 2 BRUG AF SNITFLADEBESKRIVELSE... 3 3 FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 3 4 SNITFLADENS ARKITEKTUR...

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2f gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 14 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Nets DanID A/S januar 2015

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside:

Man åbner en browser og finder Skattestyrelsens hjemmeside: 1. Web-løsningen for arbejdsgivere Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattestyrelsen.

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelsee af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22.

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22. Indberetning til eindkomst via SFTP Forfatter: IBM Emne: Indberetning til eindkomst via SFTP Side 1 af 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 22.01.2007 Dato for næste revision:

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Nem Ref usion Vir ksom hed sservice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 1.9 gæld er f r a 18/06-2013 og d. 20/08-2013 (se nær m er e ver sionover sigt ) NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt...

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere