RUNDT OM DANMARK. Forældres retskafne eksempler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNDT OM DANMARK. Forældres retskafne eksempler"

Transkript

1 RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Forældres retskafne eksempler Ældste Clifford Herbertson, Storbritannien Områdehalvfjerdser D et første vers i Mormons Bog:»Jeg, Nefi, der er født af agtværdige forældre, jeg blev derfor oplært en del i al min fars lærdom«, giver en klar indikation om familiens og forældres rolle og vigtighed i Mormons Bog og i Jesu Kristi evangelium. Jeg har fundet stor lærdom og indsigt ved at overveje de mange eksempler på retskafne forældre i Mormons Bog. Når jeg har læst om Lehi og Sarijas undervisning og vejledning af deres børn, har jeg bestræbt mig på at»anvend[e] skrifter[ne] på [mig selv]«1 i min faderrolle. Når min hustru og jeg overvejer retskafne forældres eksempler i Mormons Bog, kommer vi i tanker om flere andre. Da Enosh var alene i skovene og tænkte på sit liv og behovet for at få»forladelse for [sine] synder«, 2 overvejede han»de ord, som [han] ofte havde hørt [sin] far tale angående evigt liv og de helliges glæde«. 3 Enosh kendte sin far»som en retfærdig mand«. 4 Enoshs far Jakobs retskafne eksempel var medvirkende til, at Enosh fik tilgivelse for sine synder. I Mosija læser vi om Kirkens»opvoksende slægt«, som ikke troede på profeternes ord, som ikke ville»lade sig døbe«og som blev»et udskilt folk, hvad deres tro angik«. 5 Dette skabte stor uro og bekymrede profeten Alma og kong Mosija, som blev forbitrede, da nogle af deres egne sønner blev forkæmpere for Kirkens modstandere. Et stort mirakel indtraf, da en engel viste sig for Alma den Yngre og Mosijas sønner for at sætte en ende på deres oprør. 6 På dette tidspunkt ser vi igen et eksempel på en retskaffen far, Alma, som, da han så sin stumme og ramte søn,»frydede sig, for han vidste, at det var Guds kraft«. 7 De retskafne forældre til Alma den Yngre og Mosijas sønner var en væsentlig grund til, at de blev trofaste missionærer og ledere. Da Helamans tapre og trofaste sønner blev spurgt, hvad kilden til deres tro, mod og styrke var, svarede de, at de var blevet»fortalt af deres mødre, at hvis de ikke tvivlede, ville Gud udfri dem«. 8 Deres mod er et vidunderligt eksempel for alle, og der var ingen tvivl for dem om deres mødres retfærdighed og tro, idet de sagde:»vi tvivler ikke på, at vore mødre vidste det«. 9 Disse er kun nogle få eksempler på retskafne forældre i Mormons Bog. Jeg har altid fundet det interessant, at nogle af disse retskafne forældres børn i flere tilfælde var faldet væk fra forældrenes lærdomme og vejledning. Det er en situation, som mange står over for i Kirken i dag. I sådanne situationer må retskafne forældre (på Mormons Bogs tid og i vore dage) forblive trofaste og lydige. Ligesom Alma beder de ihærdigt for deres børns velfærd og fastholder ligesom Enosh troen på, at de vil komme i en situation, hvor de vil overveje forældrenes undervisning og eksempel og foretage de nødvendige ændringer i deres Ældste Clifford Herbertson Februar 2015 R1

2 NYHEDER liv, så de på ny kan nyde rigets velsignelser. Præsident Boyd K. Packer:»Det er ikke ualmindeligt for ansvarlige forældre for en tid at miste et af børnene til påvirkninger, som de ikke har kontrol over. De pines på grund af oprørske sønner eller døtre. De spekulerer på, hvorfor de er så hjælpeløse, når de har prøvet så hårdt på at gøre det, de skulle. Det er min overbevisning, at disse onde indflydelser en dag vil blive underkendt Vi kan ikke overvurdere værdien af tempelægteskab, beseglingsordinancens bindende bånd og de tilhørende værdighedsstandarder, som må opfyldes. Når forældre holder de pagter, de har indgået ved templets alter, vil deres børn for evigt være bundet til dem.«10 Behovet for retskafne forældres eksempler i vore dage er så stort, som det nogensinde har været. Vore børn har brug for trofaste, lydige og tapre forældre at se op til for at støtte dem i deres vej tilbage til vor himmelske Fader. NOTER: 1. 1 Ne 19: En 1:2. 3. En 1:3. 4. En 1:1. 5. Mosi 26: Mosi 27: Mosi 27: Alma 56: Alma 56: Boyd K. Packer,»Vores moralske miljø«, Stjernen, juli 1992, s Kirkehistorie fra landsbyen Grejs lidt nord for Vejle Bror Bent Bisgaard, Fredericia Menighed Liahona/Stjernen bragte mig på sporet 1971 læste jeg for første gang I i Stjernen om, at der havde været mormoner i Grejs»min landsby«helt tilbage til Det var biskoppen i Ribe Stift (Folkekirken) Elisabeth Dons Christensen, der havde fundet ud af det ved at skrive sin kandidatopgave om mormoner og baptister i tidsperioden 1850 til Brødre omvendes Under treårskrigen blev der fremstillet og syet tøj på en fabrik i Grejs. Det var uniformer til de danske soldater. Brødrene Larsen arbejdede på fabrikken og blev derfor sendt til København for at sy tøj. De hørte, at et par mormoner skulle tale i baptistmenigheden. De gik fredag aften hen for at høre missionærerne og blev grebet af den nye lære. Johannes og Laurids lod sig døde om mandagen derefter. Deres bror Christian John Larsen blev døbt lidt senere. Virkede som missionær Christian John Larsen kom jeg først på sporet af, efter jeg læste bogen Mirakler på Fyn. Jeg kontaktede forfatteren, og hun lod mig købe Christian John Larsens dagbog. Christian fungerede som missionær i nogle år, blandt andet på Fyn, hvorfor han nævntes i Miraklet på Fyn. Han blev også sendt til Norge for at missionere, men nordmændene ville ikke have mormoner til at gå rundt og prædike. Christian kom i fængsel, men omvendte fængselsbetjenten, og betjenten lod ham komme ud om aftenen for at undervise i norske hjem. Efter et halvt år sendte nordmændene ham retur til Danmark. BENT BISGAARD, FREDERICIA MENIGHED Forfatteren ved Larsen gravstedet R2 Liahona

3 Rejsen til Amerika I 1854 blev Christian John Larsen kaldet til at lede 400 medlemmer til Salt Lake City, heriblandt hele Grejs Gren. Ægteparret Larsen, deres tre sønner og to døtre var med, kun de ældste et tvillingpar blev i Danmark, og de var ikke blevet medlemmer. I Amerika var Christian med til at bygge templet i Logan, og her arbejdede han i templet i ca. ti år som tempeltjener. Ved familiens grav Christian var blevet gift med en søster fra Ålborg, før de rejste til USA, men senere tog han sig af et par danske søstre og blev nu gift med dem. I 1890 måtte han lade sig skille fra de to sidstnævnte søstre efter den nye lov. Kun en hustru pr. mand. I 1915 døde Christian John Larsen, og han ligger begravet på Logan Kirkegård, hvor jeg er fotograferet ved hans gravsten. På gravpladsen ligger en del af hans familie også begravet. Endvidere er bror Steve Clawson, gift med Marion, også en slægtning af familien Larsen fra Grejs. Steve har været på mission i Danmark i 1960 erne og bor nu i Danmark. En barndomsven blev medlem I 1950 erne rejste Niels Monrad Petersen brugsuddelerens søn i Grejs til USA for at studere handel. Han følte sig alene og kom snart til at kende en gruppe flinke unge mennesker. Han blev gift med en af dem og sammen fik de 11 børn. I 2003 blev bror og søster Monrad Petersen kaldet som missionærægtepar i Danmark. Niels Monrad og jeg har gået i indre missions søndagsskole som børn i Grejs. Min omvendelse I 1966 rejste jeg en tur til Canada for at opleve verden. Jeg havnede i Vancouver i efteråret 1967 og kom til at bo hos en dansk mormonfamilie Iversen, som også har tjent i Danmark som missionærægtepar i Sønderborg Gren. Ved min diskussion om religion kritiserede jeg Mormons Bog som falsk.»har du læst den?«blev jeg spurgt, svaret var nej. Prøv at læse den og kom og fortæl os, hvad der ikke er sandt. En god idé synes jeg. Da jeg havde læst ca. 100 sider i Mormons Bog, kom Helligånden til mig og fortalte mig, at bogen var Guds ord fra ende til anden. Jeg indså, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige var den eneste sande kirke i verden. For tredje gang kom der en fra Grejs og tilsluttede sig Herrens kirke. En tur i metroen Søster Adyrene Thorsen, Gladsaxe 1. Menighed Et gammelt område ændrede karakter D et var i løbet af efteråret 2014, at Københavns Stavs EV Enlige Voksne drog en tur til Vestamager. Læsere af en vis alder vil erindre, at Vestamager tidligere blev anvendt som militært øvelsesområde med en række skydebaner. Sådan fungerede området fra 1943 til I 1990 blev området fredet som en del af Kalvebodkilen og efter et kompromis delt mellem forskellige interesser. Således er det her i området, at man finder Metroens hjerte, og det var målet for turen. I kontrolrum Indledningsvis besøgte vi kontrolrummet, hvor 4 personer var på vagt. Den ene var en kvinde, der tidligere havde arbejdet med fly, og hun var meget interessant at tale med. Hver af personerne betjente 3 computere, og vi kunne på skærmene følge med i togenes drift, passagerernes kommen og gåen og kontrollen med passagererne. Det gav os en tryg følelse at vide, at der var så fin overvågning med passagerernes sikkerhed. Remisen og lidt økonomi Vi blev efterfølgende vist rundt i remisen eller hallen, hvor togsættene repareres. Vi fik forklaret, hvordan der i togsættes første og sidste vogn sidder en strømsko, kaldet Tredieskoen, fordi den har forbindelse med tredieskinnen. Der er tale om 750 volt, og skoen koster omkring kr. Skoen spiller sammen med nogle grå piller på banelegemet forsynet med strøm, så togene kan køre. Desværre udsættes togene for hærværk fra tid til anden. Således smadres der årligt ca. 10 forruder Februar 2015 R3

4 ved hærværk. Prisen for en forrude er ca kr., så det er ikke særligt hensigtsmæssigt. Hyggelig afslutning Som altid afsluttede vores tur med lidt godt mad. Vi gik til Cafe 8 tallet og spiste frokost. Cafeen ligger lige ved Metroen og med en dejlig udsigt til vandet. Vi var glade for deltagelse af såvel præsident Olsen fra stavspræsidentskabet som bror Svend Aage Andersen fra højrådet. Det er godt at vide, at vi bliver støttet. Gruppen samlet foran et af togsættene ADYRENE THORSEN, GLADSAXE 1. MENIGHED NAVNENYT JOHN ØDER MADSEN, FREDERIKSBERG MENIGHED Nyt biskopråd i Frederiksberg Menighed Bror John Øder Madsen, Frederiksberg Menighed Tid til afløsning S øndag d. 31. august blev biskop Andreas Vestbø afløst efter 4 års trofast tjeneste i biskoprådet i Frederiksberg Menighed og dermed også hans to rådgivere bror Peter Andersen og bror Anders Ryttersgaard. Det nye biskopråd i Frederiksberg Menighed Det musikalske kendetegn Biskop Vestbø er måske mest kendt i staven for sit store engagement og talent i det musikalske sammen med sin hustru Amy, hvor vi er mange søskende, som har nydt godt af dette. I Frederiksberg Menighed er biskop Vestbø en afholdt biskop, som har ledt og betjent mange søskende. Biskop Vestbø takkede Frederiksberg Menighed for, at han har kunnet tjene som biskop i disse mange år. Biskoppen takkede også sin hustru Amy for hendes støtte til ham som biskop. Frederiksberg Menighed takker ligeledes ham og Amy for deres tro tjeneste og gode eksempel i menigheden. Den nye biskop Som ny biskop er kaldet bror Peter Andersen, viet til Karen, tidligere Jepsen. Søster Andersen tjener i øjeblikket som primarylærer. Sammen har de 2 piger og 1 dreng. Biskop Andersen er»født«ind i Kirken, og hans barndom har rummet både en biskop og en stavspræsident som far. Han har tjent på mission i Polen, hvortil både han og hans familie er vendt tilbage på ferie og har berettet om, hvor velsignede vi er i Danmark med en stærk rodfæstet kirke med stærke medlemmer. Han berettede til nadvermødet, at deres børn var begejstrede, da forældrene fortalte børnene, at far nu skulle tjene som biskop.»så bestemmer du alting i kirken«, og»så bestemmer du, hvor længe møderne skal vare«og andre håbefulde ønsker fra den yngste familie. R4 Liahona

5 Praktisk religion og fortsat uddannelse Biskop Andersen er kendt for sit gode eksempel på praktisk religion. Nemlig det at tjene andre, om det er høj eller lav, og samtidig være et godt eksempel for andre. Han har det seneste ½ år tjent som rådgiver for biskop Vestbø, og før den kaldelse tjente hans som kvorumspræsident i adskillige år. Desuden har han tjent både i Primary som lærer og som UM- præsident og har derfor stor erfaring i at betjene de unge i menighed, hvilket ikke er en dårlig erfaring for en nykaldet biskop. I det civile liv er han uddannet blikkenslager, men er lige nu hoppet på skolebænken for at læse til vvs- installatør, som er en 2- årig uddannelse.»en noget uvant oplevelse at gå i skole igen, som man lige skal vænne sig til,«fortæller biskop Andersen. Visioner Spurgt om visioner for Frederiksberg menighed udtaler biskop Andersen:»At gøre mit bedste for at hjælpe organisationerne til at fungere bedst muligt. Være der for det enkelte medlem og lede ved eksemplet. Et ønske om at alle medlemmer har en kaldelse i menigheden. At vi som menighed gør en mere aktiv indsats med de ca. 250 mindre aktive medlemmer, som menigheden rummer. Som tempelmenighed skylder vi også at være et eksempel. Vi vil som biskopråd arbejde på, at vore medlemmer har en gyldig tempelanbefaling. Og missionærtjeneste kræver en vedholdende indsats.«ny 1. rådgiver Som 1. rådgiver har biskop Andersen kaldet på bror John Ø. Madsen viet til Marianne Offersen og de har sammen to piger, som er flyttet fra reden, så bleskifte og teenagebørn er en saga blot. Bror Madsen har de sidste 4 år tjent som stavsassistent i Københavns Stav. I det civile liv arbejder bror Madsen med IT, programmer og databaser. Ny 2. rådgiver en erfaren genganger Som 2. rådgiver er kaldet Anders Ryttersgaard, viet til Caroline tidligere Blønd Vestergaard. Caroline tjener i øjeblikket som primarylærer. Bror Ryttersgaard kommer også ud af en stavspræsident- familie, dog med jyske aner, og arbejder som fuldmægtig i et ministerium. Bror Ryttersgaard kender til at tjene i et biskopråd, da han sammen med nu biskop Andersen tjente i biskoprådet i de sidste ca. 4 måneder. Før dette tjente han som rådgiver i ældsternes kvorumspræsidentskab Nyt grenspræsidentskab i Amager Gren Finn Lykkegaard, redaktør Besøg af stavspræsidentskabet S øndag den 7. september 2014 fik Amager Gren nok uventet for de fleste besøg af stavspræsidentskabet, hvilket medførte en del gætterier blandt de tilstedeværende medlemmer. Afløsning og opretholdelse Spændingen blev hurtigt udløst. Efter 3 års tjeneste blev præsident Lars Toft Krag afløst som grenspræsident og sammen med ham hans to rådgivere bror Henrik Olsen og bror Joachim Valgren. Mange ting var sket i grenen gennem de tre år, og præsident Krag har tjent som en meget afholdt leder. Det nykaldede grenspræsidentskab blev opretholdt og består af grenspræsident Henrik Olsen med bror Thomas R. Willemann som 1. rådgiver og igen som 2. rådgiver bror Joachim T. Valgren. Det nye grenspræsidentskab i Amager Gren SEBASTIAN MICHANEK, AMAGER GREN Februar 2015 R5

6 Den nye grenspræsident Nogle læsere vil måske umiddelbart tænke:»bror Henrik Olsen, jamen hører han ikke til Gladsaxe 1. Menighed?«Og jo, rent umiddelbart, men præsident og søster Olsen blev for ca. halvandet år siden kaldet til at tjene i Amager Gren for i en periode af 2 år at styrke grenen. Så det var med glæde, at medlemmerne modtog budskabet om, at de nu skal blive og tjene betydeligt længere. Præsident Olsen, der er 56 år, er gift med søster Olsen Hanne og sammen har de 3 voksne børn. Præsident Olsen har, ud over at have tjent som rådgiver til præsident Krag, tjent i en lang række kaldelser i Kirken, herunder tidligere som biskop. Søster Hanne Olsen har tjent som præsident for Hjælpeforeningen i Amager Gren, men blev afløst, da hendes mand blev kaldet som biskop. Præsident Olsen arbejder i sin»fritid«som politiassistent i Nordsjællands Politi. Bror Thomas Willemann Bror Willemann stammer oprindelig fra det jyske, er 43 år og gift med Katja. De har 2 døtre på hhv. 9 og 19 år. Bror Willemann træder ligeledes ind i det nye grenspræsidentskab med mange års erfaring fra mange kaldelser, herunder tidligere grenspræsident på Amager og medlem af stavens højråd, hvor han blandt andet i en lang periode nærmest pendlede til Bornholm for at støtte Rønne Gren. Bror Willemann arbejder som selvstændig. Bror Joachim T. Valgren Til de, der tænker»valgren, jamen er det ikke?«er svaret jo. En ny generation Valgren tjener som præstedømmeleder. Bror Valgren er 26 år gammel og har ud over at have tjent som 2. rådgiver til den tidligere grenspræsident også tjent som grenssekretær. Bror Valgren er endnu ugift og læser til datamatiker. Ved siden af arbejder han dels på Jensens Bøfhus, dels for Michael Olsen & Partnere. Liahona ønsker tillykke Måske nogen tænker:»hvor svært kan det være i en lille gren?«amager er ikke en lille gren, men en ret pæn gren i størrelse. Med udfordringerne i Kirkens enheder er ikke proportionale med enhedernes størrelse. Så Liahona ønsker det nye grenspræsidentskab lykke til med de mange opgaver, der ligger foran dem ikke alene med at styrke medlemmerne i at holde ud, men også føre andre sjæle på Amager til Kristus. God vind. En mærkedag i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Aarhus Stav Bror Jørn Holm Bendtsen, Aarhus Stav En tid til afløsning og tak S å kom tiden, da der skulle kaldes et nyt stavspræsidentskab i Aarhus Stav. En tak for indsatsen til de afløste brødre Kurt Frederiksen, Torben Buur Pedersen og Michael Jacobsen vil være på sin plads. De har ydet en formidabel indsats og især taget vare på at holde de unge i aktivitet ved de afholdte stavsarrangementer. September måned 2014 blev tiden, hvor der så blev sat nye på posten over Aarhus Stav. De nye kaldelser blev bekendtgjort på stavskonferencen den 21. september, der blev afholdt i lejede lokaler i Silkeborg. To af Kirkens ledere på europæisk plan, ældste Boom og ældste Obando, begge områdehalvfjerdsere, interviewede en lang række kvalificerede personer om lørdagen og valgte ud fra disse det kommende stavspræsidentskab. Ny stavspræsident Valget faldt på bror Steen Buur Kreiberg som stavspræsident. Bror Kreiberg er 50 år gammel og velkendt i kredsen af sidste dages hellige. Han blev R6 Liahona

7 KURT BALASC, ODENSE 2. MENIGHED Det nye stavspræsidentskab I Aarhus Stav omvendt til Kirken sammen med sin familie, da han var 9 år gammel. Kirkearbejdet har budt på mange oplevelser, idet præsident Kreiberg har arbejdet en del blandt børnene og de unge, ligeledes har han virket som biskop i Aarhus. De mange administrative opgaver og nærkontakt til medlemsskaren er et godt erfaringsgrundlag for arbejdet i det nye kald. Præsident Kreiberg værdsætter familielivet. Sammen med hustruen Lone er de forældre til 3 børn, hvor den ældste er gift og studerende, nummer to tjener som missionær i Florida, mens den mindste passer sin skolegang i Aarhus. Præsident Kreiberg er uddannet civilingeniør, har som iværksætter oparbejdet sin egen virksomhed og er nu fabrikant af materialer til udstillingsbrug. Forventningerne og intentionen til sin egen arbejdsindsats i det nye arbejdsområde i Kirken ligger klart på at skabe gode rammer for alles deltagelse. Man skal føle, at man går fra kirke med gode budskaber, der kan varme i en kold tid selvom det er sommer. Ny 1. rådgiver Til sine rådgivere faldt valget på bror Torben Steen Jensen fra Aalborg. Han er uddannet elinstallatør, har taget en diplomuddannelse som leder og har været beskæftiget med ledelse siden I dag er han regionschef for en større materieludlejningsforretning. Han er 48 år, gift med Ember, som kommer fra USA. Sammen har de 5 børn. Børneflokken er godt i vej, den ældste er gift og har givet familien titlen bedsteforældre. En datter tjener som missionær for Kirken, hjemme er der så tre teenagere, som passer skolegangen. Det har været en positiv udfordring at opdrage en stor børneflok, men som præsident Jensen udtrykker det:»min hustru og jeg besluttede, da vi blev gift, at sådan skulle det være. På den måde blev det en besluttet glæde. Og enighed binder sammen, så vi har trukket på samme hammel.«kirkelivet blev udlevet i menigheden i Aalborg, i trygge omgivelser, og med mange opgaver gennem årene. Der har været en enkelt afstikker til Sønderjylland, hvor bror Jensen i en periode var biskop i Esbjerg Menighed. Præsident Jensen tjente som biskop og menighedsleder, da han blev kaldet til denne nye opgave. Kaldet blev modtaget med glæde og taknemlighed, idet det nære liv i kirkeregi på lokalt plan nu skal overføres til et større område. Ny 2. rådgiver Bror Kristian Schmelling Ravn- Petersen fra Aarhus blev udpeget til at udfylde den anden plads i det nye team. Han er 31 år gammel og dermed den yngste, der er kaldet til at virke på dette niveau i Kirken. Præsident Ravn- Petersen er gift med Lisa, der stammer fra Canada, men hun har dog danske rødder, idet faderen, Svend Hansen, har haft landbrug i Hornstrup, men udvandrede til Canada for år tilbage. Sammen har de 2 mindreårige børn. Ravn- Petersen har sit daglige virke som jurist i Aarhus. Han er født som medlem af Kirken, idet forældrene tidligere var omvendte. Præsident Ravn- Petersen tjente en toårig mission for Kirken i Salt Lake City og har virket med flere opgaver i den lokale menighed og har der lært og udviklet sine organisatoriske evner. Vision og ønske Det nye stavspræsidentskab har et ønske om, at styrke de enkelte medlemmer i deres kristenliv, opmuntre til at leve retskaffent, at tage de ti bud alvorligt samt efterleve det kristne kærlighedsbudskab. Februar 2015 R7

8 FOR DE YNGRE: MIT YNDLINGSSKRIFTSTED MISSIONÆRER Mit yndlingsskriftsted Bror Anders K., 13 år, Slagelse Menighed Første Nefi, kap. 18, vers g det skete, at Laman og»o Lemuel greb mig og bandt mig med reb så fast, at jeg ikke kunne røre mig det kompas, som var blevet beredt af Herren ophørte med at virke Vi var lige ved at blive opslugt i havets dyb de løste mine reb mine håndled og mine ankler var overordentlig opsvulmede og stor var smerten fra dem. Alligevel så jeg hen til min Gud og priste ham dagen lang.«dette er mit yndlingsskriftsted, fordi det handler om, at Gud altid er der for at hjælpe dig, selvom det ikke ser ud til det. Han er der for dig og det er det, jeg er glad for at vide, så jeg kan føle mig tryg. FINN LYKKEGAARD Nyligt udsendte missionærer Af Finn Lykkegaard, redaktør Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet til at tjene en mission: Søster Rebekka Grand Hansen, Slagelse Menighed Sidney South Mission, Australien November 2014 til maj 2016 Ældste William Grand Hansen, Slagelse Menighed FINN LYKKEGAARD German Speaking Alpine Mission November 2014 til november 2016 KONTAKT OS Bror Anders K., Slagelse Menighed FINN LYKKEGAARD, SLAGELSE MENIGHED Skriv til lokalsiderne Artikler til lokalsiderne»rundt om Danmark«er altid velkomne. Skriv venligst tydelig afsender, samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til. Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem ca ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotos afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads. Redaktør: Finn Lykkegaard eller DANISH R8 Liahona

Vor himmelske Fader elsker os og

Vor himmelske Fader elsker os og Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse. Guds kærlighed Ældste José A. Teixeira, Portugal Præsident for Det Europæiske Område Vor himmelske Fader elsker os og ønsker det bedste for os hver især.

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

RUNDT OM DANMARK. Individuel omvendelse gennem tro på Jesus Kristus

RUNDT OM DANMARK. Individuel omvendelse gennem tro på Jesus Kristus RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE. Individuel omvendelse gennem tro på Jesus Kristus Ældste José A. Teixeira, Portugal Områdepræsident i Europa T ro på Herren Jesus Kristus er evangeliets første

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

RUNDT OM DANMARK. Overholdelse af pagterne beskytter os

RUNDT OM DANMARK. Overholdelse af pagterne beskytter os RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Overholdelse af pagterne beskytter os Ældste David P. Homer, USA Områdehalvfjerdser I kke længe efter ankomsten til Salt Lake Vally forudsagde Heber C. Kimball,

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Omsluttet af hans kærligheds arme

Omsluttet af hans kærligheds arme Præsident Gordon B. Hinckley Omsluttet af hans kærligheds arme Oprettet: 19. september 2007 Det er den bedste kvindeorganisation i hele verden. Den har guddommelig oprindelse. Mine kære søstre, hvilken

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER

ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER ÅNDENS GAVER MOD DE HÅRDE TIDER Ældste Henry B. Eyring De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 10. september 2006 Brigham Young University Jeg er taknemlig for den smukke musik og for Ånden,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Vælg den gode del. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Vælg den gode del. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Ældste Marvin J. Ashton, De tolv apostles Kvorum Vælg den gode del Oprettet: 14. september 2007 Da jeg for et par uger siden var i Idaho for at omorganisere et stavspræsidentskab, mødte jeg ikke alene

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

RUNDT OM DANMARK. Når vi holder sabbatten hellig, bliver vi helliggjort RUNDT OM DANMARK

RUNDT OM DANMARK. Når vi holder sabbatten hellig, bliver vi helliggjort RUNDT OM DANMARK RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE. Når vi holder sabbatten hellig, bliver vi helliggjort Ældste Paul V. Johnson, førsterådgiver, det europæiske områdepræsidentskab Ældste Paul V. Johnson RUNDT

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

har tusset rundt i det store hellige hus i en menneskealder og lidt til. Han kender alle rutinerne og ritualerne. Han har holdt kulten

har tusset rundt i det store hellige hus i en menneskealder og lidt til. Han kender alle rutinerne og ritualerne. Han har holdt kulten 3.søndag i advent, 15.12.2013. Domkirken 10 og Gråbrødre 17: (90 Op glædes alle), 80 Tak og ære, 89 Vi sidder i mørket, 86 Hvorledes skal jeg møde, 117 En rose, Nadver: D. 88 Hør det, Zion, G: 78 Blomstre

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Rundt om Danmark. Vores»sande«kald. bruger til at definere kaldelsen. Med andre ord mener en kvorumspræsident,

Rundt om Danmark. Vores»sande«kald. bruger til at definere kaldelsen. Med andre ord mener en kvorumspræsident, Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse Vores»sande«kald Ældste Massimo De Feo, Italien Områdehalvfjerdser D a min hustru og jeg blev interviewet til vores nuværende kaldelse, spurgte hun:»hvad er

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Skriftlæsning Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten fortsætter: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Det er forår. Trods nattekulde og morgener med rim på græsset, varmer solen jorden, og det spirer og gror.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Forord. Thomas Kristensen

Forord. Thomas Kristensen Forord Der blev stor opstandelse i Jerusalem, da Jesus opstod. Han var virkelig Kristus, Guds Søn! Disciplene glædede sig. Men alligevel var de bange og holdt sig inden døre. Hvordan skulle de dog få dette

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen.

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Rundt om Danmark. Et budskab om taknemlighed

Rundt om Danmark. Et budskab om taknemlighed Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse Et budskab om taknemlighed Det europæiske områdepræsidentskab Det europæiske områdepræsidentskab Vi vil gerne udtrykke vores taknemlighed for den godhed og

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

studie Frelsens erfaring

studie Frelsens erfaring studie 4 Frelsens erfaring 28 Åbne spørgsmål Hvornår i dit liv har du følt dig længst væk fra Gud? Hvad hjalp dig i de situationer til at komme tættere på ham? Åbningshistorie Sådan er livet. Det var et

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig

Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident Hvad sidste dages hellige kvinder er bedst til: At stå fast og urokkelig Oprettet: oktober 2007 Vi må stå fast og urokkeligt med hensyn til tro, stå fast

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere