RUNDT OM DANMARK. Forældres retskafne eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNDT OM DANMARK. Forældres retskafne eksempler"

Transkript

1 RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Forældres retskafne eksempler Ældste Clifford Herbertson, Storbritannien Områdehalvfjerdser D et første vers i Mormons Bog:»Jeg, Nefi, der er født af agtværdige forældre, jeg blev derfor oplært en del i al min fars lærdom«, giver en klar indikation om familiens og forældres rolle og vigtighed i Mormons Bog og i Jesu Kristi evangelium. Jeg har fundet stor lærdom og indsigt ved at overveje de mange eksempler på retskafne forældre i Mormons Bog. Når jeg har læst om Lehi og Sarijas undervisning og vejledning af deres børn, har jeg bestræbt mig på at»anvend[e] skrifter[ne] på [mig selv]«1 i min faderrolle. Når min hustru og jeg overvejer retskafne forældres eksempler i Mormons Bog, kommer vi i tanker om flere andre. Da Enosh var alene i skovene og tænkte på sit liv og behovet for at få»forladelse for [sine] synder«, 2 overvejede han»de ord, som [han] ofte havde hørt [sin] far tale angående evigt liv og de helliges glæde«. 3 Enosh kendte sin far»som en retfærdig mand«. 4 Enoshs far Jakobs retskafne eksempel var medvirkende til, at Enosh fik tilgivelse for sine synder. I Mosija læser vi om Kirkens»opvoksende slægt«, som ikke troede på profeternes ord, som ikke ville»lade sig døbe«og som blev»et udskilt folk, hvad deres tro angik«. 5 Dette skabte stor uro og bekymrede profeten Alma og kong Mosija, som blev forbitrede, da nogle af deres egne sønner blev forkæmpere for Kirkens modstandere. Et stort mirakel indtraf, da en engel viste sig for Alma den Yngre og Mosijas sønner for at sætte en ende på deres oprør. 6 På dette tidspunkt ser vi igen et eksempel på en retskaffen far, Alma, som, da han så sin stumme og ramte søn,»frydede sig, for han vidste, at det var Guds kraft«. 7 De retskafne forældre til Alma den Yngre og Mosijas sønner var en væsentlig grund til, at de blev trofaste missionærer og ledere. Da Helamans tapre og trofaste sønner blev spurgt, hvad kilden til deres tro, mod og styrke var, svarede de, at de var blevet»fortalt af deres mødre, at hvis de ikke tvivlede, ville Gud udfri dem«. 8 Deres mod er et vidunderligt eksempel for alle, og der var ingen tvivl for dem om deres mødres retfærdighed og tro, idet de sagde:»vi tvivler ikke på, at vore mødre vidste det«. 9 Disse er kun nogle få eksempler på retskafne forældre i Mormons Bog. Jeg har altid fundet det interessant, at nogle af disse retskafne forældres børn i flere tilfælde var faldet væk fra forældrenes lærdomme og vejledning. Det er en situation, som mange står over for i Kirken i dag. I sådanne situationer må retskafne forældre (på Mormons Bogs tid og i vore dage) forblive trofaste og lydige. Ligesom Alma beder de ihærdigt for deres børns velfærd og fastholder ligesom Enosh troen på, at de vil komme i en situation, hvor de vil overveje forældrenes undervisning og eksempel og foretage de nødvendige ændringer i deres Ældste Clifford Herbertson Februar 2015 R1

2 NYHEDER liv, så de på ny kan nyde rigets velsignelser. Præsident Boyd K. Packer:»Det er ikke ualmindeligt for ansvarlige forældre for en tid at miste et af børnene til påvirkninger, som de ikke har kontrol over. De pines på grund af oprørske sønner eller døtre. De spekulerer på, hvorfor de er så hjælpeløse, når de har prøvet så hårdt på at gøre det, de skulle. Det er min overbevisning, at disse onde indflydelser en dag vil blive underkendt Vi kan ikke overvurdere værdien af tempelægteskab, beseglingsordinancens bindende bånd og de tilhørende værdighedsstandarder, som må opfyldes. Når forældre holder de pagter, de har indgået ved templets alter, vil deres børn for evigt være bundet til dem.«10 Behovet for retskafne forældres eksempler i vore dage er så stort, som det nogensinde har været. Vore børn har brug for trofaste, lydige og tapre forældre at se op til for at støtte dem i deres vej tilbage til vor himmelske Fader. NOTER: 1. 1 Ne 19: En 1:2. 3. En 1:3. 4. En 1:1. 5. Mosi 26: Mosi 27: Mosi 27: Alma 56: Alma 56: Boyd K. Packer,»Vores moralske miljø«, Stjernen, juli 1992, s Kirkehistorie fra landsbyen Grejs lidt nord for Vejle Bror Bent Bisgaard, Fredericia Menighed Liahona/Stjernen bragte mig på sporet 1971 læste jeg for første gang I i Stjernen om, at der havde været mormoner i Grejs»min landsby«helt tilbage til Det var biskoppen i Ribe Stift (Folkekirken) Elisabeth Dons Christensen, der havde fundet ud af det ved at skrive sin kandidatopgave om mormoner og baptister i tidsperioden 1850 til Brødre omvendes Under treårskrigen blev der fremstillet og syet tøj på en fabrik i Grejs. Det var uniformer til de danske soldater. Brødrene Larsen arbejdede på fabrikken og blev derfor sendt til København for at sy tøj. De hørte, at et par mormoner skulle tale i baptistmenigheden. De gik fredag aften hen for at høre missionærerne og blev grebet af den nye lære. Johannes og Laurids lod sig døde om mandagen derefter. Deres bror Christian John Larsen blev døbt lidt senere. Virkede som missionær Christian John Larsen kom jeg først på sporet af, efter jeg læste bogen Mirakler på Fyn. Jeg kontaktede forfatteren, og hun lod mig købe Christian John Larsens dagbog. Christian fungerede som missionær i nogle år, blandt andet på Fyn, hvorfor han nævntes i Miraklet på Fyn. Han blev også sendt til Norge for at missionere, men nordmændene ville ikke have mormoner til at gå rundt og prædike. Christian kom i fængsel, men omvendte fængselsbetjenten, og betjenten lod ham komme ud om aftenen for at undervise i norske hjem. Efter et halvt år sendte nordmændene ham retur til Danmark. BENT BISGAARD, FREDERICIA MENIGHED Forfatteren ved Larsen gravstedet R2 Liahona

3 Rejsen til Amerika I 1854 blev Christian John Larsen kaldet til at lede 400 medlemmer til Salt Lake City, heriblandt hele Grejs Gren. Ægteparret Larsen, deres tre sønner og to døtre var med, kun de ældste et tvillingpar blev i Danmark, og de var ikke blevet medlemmer. I Amerika var Christian med til at bygge templet i Logan, og her arbejdede han i templet i ca. ti år som tempeltjener. Ved familiens grav Christian var blevet gift med en søster fra Ålborg, før de rejste til USA, men senere tog han sig af et par danske søstre og blev nu gift med dem. I 1890 måtte han lade sig skille fra de to sidstnævnte søstre efter den nye lov. Kun en hustru pr. mand. I 1915 døde Christian John Larsen, og han ligger begravet på Logan Kirkegård, hvor jeg er fotograferet ved hans gravsten. På gravpladsen ligger en del af hans familie også begravet. Endvidere er bror Steve Clawson, gift med Marion, også en slægtning af familien Larsen fra Grejs. Steve har været på mission i Danmark i 1960 erne og bor nu i Danmark. En barndomsven blev medlem I 1950 erne rejste Niels Monrad Petersen brugsuddelerens søn i Grejs til USA for at studere handel. Han følte sig alene og kom snart til at kende en gruppe flinke unge mennesker. Han blev gift med en af dem og sammen fik de 11 børn. I 2003 blev bror og søster Monrad Petersen kaldet som missionærægtepar i Danmark. Niels Monrad og jeg har gået i indre missions søndagsskole som børn i Grejs. Min omvendelse I 1966 rejste jeg en tur til Canada for at opleve verden. Jeg havnede i Vancouver i efteråret 1967 og kom til at bo hos en dansk mormonfamilie Iversen, som også har tjent i Danmark som missionærægtepar i Sønderborg Gren. Ved min diskussion om religion kritiserede jeg Mormons Bog som falsk.»har du læst den?«blev jeg spurgt, svaret var nej. Prøv at læse den og kom og fortæl os, hvad der ikke er sandt. En god idé synes jeg. Da jeg havde læst ca. 100 sider i Mormons Bog, kom Helligånden til mig og fortalte mig, at bogen var Guds ord fra ende til anden. Jeg indså, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige var den eneste sande kirke i verden. For tredje gang kom der en fra Grejs og tilsluttede sig Herrens kirke. En tur i metroen Søster Adyrene Thorsen, Gladsaxe 1. Menighed Et gammelt område ændrede karakter D et var i løbet af efteråret 2014, at Københavns Stavs EV Enlige Voksne drog en tur til Vestamager. Læsere af en vis alder vil erindre, at Vestamager tidligere blev anvendt som militært øvelsesområde med en række skydebaner. Sådan fungerede området fra 1943 til I 1990 blev området fredet som en del af Kalvebodkilen og efter et kompromis delt mellem forskellige interesser. Således er det her i området, at man finder Metroens hjerte, og det var målet for turen. I kontrolrum Indledningsvis besøgte vi kontrolrummet, hvor 4 personer var på vagt. Den ene var en kvinde, der tidligere havde arbejdet med fly, og hun var meget interessant at tale med. Hver af personerne betjente 3 computere, og vi kunne på skærmene følge med i togenes drift, passagerernes kommen og gåen og kontrollen med passagererne. Det gav os en tryg følelse at vide, at der var så fin overvågning med passagerernes sikkerhed. Remisen og lidt økonomi Vi blev efterfølgende vist rundt i remisen eller hallen, hvor togsættene repareres. Vi fik forklaret, hvordan der i togsættes første og sidste vogn sidder en strømsko, kaldet Tredieskoen, fordi den har forbindelse med tredieskinnen. Der er tale om 750 volt, og skoen koster omkring kr. Skoen spiller sammen med nogle grå piller på banelegemet forsynet med strøm, så togene kan køre. Desværre udsættes togene for hærværk fra tid til anden. Således smadres der årligt ca. 10 forruder Februar 2015 R3

4 ved hærværk. Prisen for en forrude er ca kr., så det er ikke særligt hensigtsmæssigt. Hyggelig afslutning Som altid afsluttede vores tur med lidt godt mad. Vi gik til Cafe 8 tallet og spiste frokost. Cafeen ligger lige ved Metroen og med en dejlig udsigt til vandet. Vi var glade for deltagelse af såvel præsident Olsen fra stavspræsidentskabet som bror Svend Aage Andersen fra højrådet. Det er godt at vide, at vi bliver støttet. Gruppen samlet foran et af togsættene ADYRENE THORSEN, GLADSAXE 1. MENIGHED NAVNENYT JOHN ØDER MADSEN, FREDERIKSBERG MENIGHED Nyt biskopråd i Frederiksberg Menighed Bror John Øder Madsen, Frederiksberg Menighed Tid til afløsning S øndag d. 31. august blev biskop Andreas Vestbø afløst efter 4 års trofast tjeneste i biskoprådet i Frederiksberg Menighed og dermed også hans to rådgivere bror Peter Andersen og bror Anders Ryttersgaard. Det nye biskopråd i Frederiksberg Menighed Det musikalske kendetegn Biskop Vestbø er måske mest kendt i staven for sit store engagement og talent i det musikalske sammen med sin hustru Amy, hvor vi er mange søskende, som har nydt godt af dette. I Frederiksberg Menighed er biskop Vestbø en afholdt biskop, som har ledt og betjent mange søskende. Biskop Vestbø takkede Frederiksberg Menighed for, at han har kunnet tjene som biskop i disse mange år. Biskoppen takkede også sin hustru Amy for hendes støtte til ham som biskop. Frederiksberg Menighed takker ligeledes ham og Amy for deres tro tjeneste og gode eksempel i menigheden. Den nye biskop Som ny biskop er kaldet bror Peter Andersen, viet til Karen, tidligere Jepsen. Søster Andersen tjener i øjeblikket som primarylærer. Sammen har de 2 piger og 1 dreng. Biskop Andersen er»født«ind i Kirken, og hans barndom har rummet både en biskop og en stavspræsident som far. Han har tjent på mission i Polen, hvortil både han og hans familie er vendt tilbage på ferie og har berettet om, hvor velsignede vi er i Danmark med en stærk rodfæstet kirke med stærke medlemmer. Han berettede til nadvermødet, at deres børn var begejstrede, da forældrene fortalte børnene, at far nu skulle tjene som biskop.»så bestemmer du alting i kirken«, og»så bestemmer du, hvor længe møderne skal vare«og andre håbefulde ønsker fra den yngste familie. R4 Liahona

5 Praktisk religion og fortsat uddannelse Biskop Andersen er kendt for sit gode eksempel på praktisk religion. Nemlig det at tjene andre, om det er høj eller lav, og samtidig være et godt eksempel for andre. Han har det seneste ½ år tjent som rådgiver for biskop Vestbø, og før den kaldelse tjente hans som kvorumspræsident i adskillige år. Desuden har han tjent både i Primary som lærer og som UM- præsident og har derfor stor erfaring i at betjene de unge i menighed, hvilket ikke er en dårlig erfaring for en nykaldet biskop. I det civile liv er han uddannet blikkenslager, men er lige nu hoppet på skolebænken for at læse til vvs- installatør, som er en 2- årig uddannelse.»en noget uvant oplevelse at gå i skole igen, som man lige skal vænne sig til,«fortæller biskop Andersen. Visioner Spurgt om visioner for Frederiksberg menighed udtaler biskop Andersen:»At gøre mit bedste for at hjælpe organisationerne til at fungere bedst muligt. Være der for det enkelte medlem og lede ved eksemplet. Et ønske om at alle medlemmer har en kaldelse i menigheden. At vi som menighed gør en mere aktiv indsats med de ca. 250 mindre aktive medlemmer, som menigheden rummer. Som tempelmenighed skylder vi også at være et eksempel. Vi vil som biskopråd arbejde på, at vore medlemmer har en gyldig tempelanbefaling. Og missionærtjeneste kræver en vedholdende indsats.«ny 1. rådgiver Som 1. rådgiver har biskop Andersen kaldet på bror John Ø. Madsen viet til Marianne Offersen og de har sammen to piger, som er flyttet fra reden, så bleskifte og teenagebørn er en saga blot. Bror Madsen har de sidste 4 år tjent som stavsassistent i Københavns Stav. I det civile liv arbejder bror Madsen med IT, programmer og databaser. Ny 2. rådgiver en erfaren genganger Som 2. rådgiver er kaldet Anders Ryttersgaard, viet til Caroline tidligere Blønd Vestergaard. Caroline tjener i øjeblikket som primarylærer. Bror Ryttersgaard kommer også ud af en stavspræsident- familie, dog med jyske aner, og arbejder som fuldmægtig i et ministerium. Bror Ryttersgaard kender til at tjene i et biskopråd, da han sammen med nu biskop Andersen tjente i biskoprådet i de sidste ca. 4 måneder. Før dette tjente han som rådgiver i ældsternes kvorumspræsidentskab Nyt grenspræsidentskab i Amager Gren Finn Lykkegaard, redaktør Besøg af stavspræsidentskabet S øndag den 7. september 2014 fik Amager Gren nok uventet for de fleste besøg af stavspræsidentskabet, hvilket medførte en del gætterier blandt de tilstedeværende medlemmer. Afløsning og opretholdelse Spændingen blev hurtigt udløst. Efter 3 års tjeneste blev præsident Lars Toft Krag afløst som grenspræsident og sammen med ham hans to rådgivere bror Henrik Olsen og bror Joachim Valgren. Mange ting var sket i grenen gennem de tre år, og præsident Krag har tjent som en meget afholdt leder. Det nykaldede grenspræsidentskab blev opretholdt og består af grenspræsident Henrik Olsen med bror Thomas R. Willemann som 1. rådgiver og igen som 2. rådgiver bror Joachim T. Valgren. Det nye grenspræsidentskab i Amager Gren SEBASTIAN MICHANEK, AMAGER GREN Februar 2015 R5

6 Den nye grenspræsident Nogle læsere vil måske umiddelbart tænke:»bror Henrik Olsen, jamen hører han ikke til Gladsaxe 1. Menighed?«Og jo, rent umiddelbart, men præsident og søster Olsen blev for ca. halvandet år siden kaldet til at tjene i Amager Gren for i en periode af 2 år at styrke grenen. Så det var med glæde, at medlemmerne modtog budskabet om, at de nu skal blive og tjene betydeligt længere. Præsident Olsen, der er 56 år, er gift med søster Olsen Hanne og sammen har de 3 voksne børn. Præsident Olsen har, ud over at have tjent som rådgiver til præsident Krag, tjent i en lang række kaldelser i Kirken, herunder tidligere som biskop. Søster Hanne Olsen har tjent som præsident for Hjælpeforeningen i Amager Gren, men blev afløst, da hendes mand blev kaldet som biskop. Præsident Olsen arbejder i sin»fritid«som politiassistent i Nordsjællands Politi. Bror Thomas Willemann Bror Willemann stammer oprindelig fra det jyske, er 43 år og gift med Katja. De har 2 døtre på hhv. 9 og 19 år. Bror Willemann træder ligeledes ind i det nye grenspræsidentskab med mange års erfaring fra mange kaldelser, herunder tidligere grenspræsident på Amager og medlem af stavens højråd, hvor han blandt andet i en lang periode nærmest pendlede til Bornholm for at støtte Rønne Gren. Bror Willemann arbejder som selvstændig. Bror Joachim T. Valgren Til de, der tænker»valgren, jamen er det ikke?«er svaret jo. En ny generation Valgren tjener som præstedømmeleder. Bror Valgren er 26 år gammel og har ud over at have tjent som 2. rådgiver til den tidligere grenspræsident også tjent som grenssekretær. Bror Valgren er endnu ugift og læser til datamatiker. Ved siden af arbejder han dels på Jensens Bøfhus, dels for Michael Olsen & Partnere. Liahona ønsker tillykke Måske nogen tænker:»hvor svært kan det være i en lille gren?«amager er ikke en lille gren, men en ret pæn gren i størrelse. Med udfordringerne i Kirkens enheder er ikke proportionale med enhedernes størrelse. Så Liahona ønsker det nye grenspræsidentskab lykke til med de mange opgaver, der ligger foran dem ikke alene med at styrke medlemmerne i at holde ud, men også føre andre sjæle på Amager til Kristus. God vind. En mærkedag i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Aarhus Stav Bror Jørn Holm Bendtsen, Aarhus Stav En tid til afløsning og tak S å kom tiden, da der skulle kaldes et nyt stavspræsidentskab i Aarhus Stav. En tak for indsatsen til de afløste brødre Kurt Frederiksen, Torben Buur Pedersen og Michael Jacobsen vil være på sin plads. De har ydet en formidabel indsats og især taget vare på at holde de unge i aktivitet ved de afholdte stavsarrangementer. September måned 2014 blev tiden, hvor der så blev sat nye på posten over Aarhus Stav. De nye kaldelser blev bekendtgjort på stavskonferencen den 21. september, der blev afholdt i lejede lokaler i Silkeborg. To af Kirkens ledere på europæisk plan, ældste Boom og ældste Obando, begge områdehalvfjerdsere, interviewede en lang række kvalificerede personer om lørdagen og valgte ud fra disse det kommende stavspræsidentskab. Ny stavspræsident Valget faldt på bror Steen Buur Kreiberg som stavspræsident. Bror Kreiberg er 50 år gammel og velkendt i kredsen af sidste dages hellige. Han blev R6 Liahona

7 KURT BALASC, ODENSE 2. MENIGHED Det nye stavspræsidentskab I Aarhus Stav omvendt til Kirken sammen med sin familie, da han var 9 år gammel. Kirkearbejdet har budt på mange oplevelser, idet præsident Kreiberg har arbejdet en del blandt børnene og de unge, ligeledes har han virket som biskop i Aarhus. De mange administrative opgaver og nærkontakt til medlemsskaren er et godt erfaringsgrundlag for arbejdet i det nye kald. Præsident Kreiberg værdsætter familielivet. Sammen med hustruen Lone er de forældre til 3 børn, hvor den ældste er gift og studerende, nummer to tjener som missionær i Florida, mens den mindste passer sin skolegang i Aarhus. Præsident Kreiberg er uddannet civilingeniør, har som iværksætter oparbejdet sin egen virksomhed og er nu fabrikant af materialer til udstillingsbrug. Forventningerne og intentionen til sin egen arbejdsindsats i det nye arbejdsområde i Kirken ligger klart på at skabe gode rammer for alles deltagelse. Man skal føle, at man går fra kirke med gode budskaber, der kan varme i en kold tid selvom det er sommer. Ny 1. rådgiver Til sine rådgivere faldt valget på bror Torben Steen Jensen fra Aalborg. Han er uddannet elinstallatør, har taget en diplomuddannelse som leder og har været beskæftiget med ledelse siden I dag er han regionschef for en større materieludlejningsforretning. Han er 48 år, gift med Ember, som kommer fra USA. Sammen har de 5 børn. Børneflokken er godt i vej, den ældste er gift og har givet familien titlen bedsteforældre. En datter tjener som missionær for Kirken, hjemme er der så tre teenagere, som passer skolegangen. Det har været en positiv udfordring at opdrage en stor børneflok, men som præsident Jensen udtrykker det:»min hustru og jeg besluttede, da vi blev gift, at sådan skulle det være. På den måde blev det en besluttet glæde. Og enighed binder sammen, så vi har trukket på samme hammel.«kirkelivet blev udlevet i menigheden i Aalborg, i trygge omgivelser, og med mange opgaver gennem årene. Der har været en enkelt afstikker til Sønderjylland, hvor bror Jensen i en periode var biskop i Esbjerg Menighed. Præsident Jensen tjente som biskop og menighedsleder, da han blev kaldet til denne nye opgave. Kaldet blev modtaget med glæde og taknemlighed, idet det nære liv i kirkeregi på lokalt plan nu skal overføres til et større område. Ny 2. rådgiver Bror Kristian Schmelling Ravn- Petersen fra Aarhus blev udpeget til at udfylde den anden plads i det nye team. Han er 31 år gammel og dermed den yngste, der er kaldet til at virke på dette niveau i Kirken. Præsident Ravn- Petersen er gift med Lisa, der stammer fra Canada, men hun har dog danske rødder, idet faderen, Svend Hansen, har haft landbrug i Hornstrup, men udvandrede til Canada for år tilbage. Sammen har de 2 mindreårige børn. Ravn- Petersen har sit daglige virke som jurist i Aarhus. Han er født som medlem af Kirken, idet forældrene tidligere var omvendte. Præsident Ravn- Petersen tjente en toårig mission for Kirken i Salt Lake City og har virket med flere opgaver i den lokale menighed og har der lært og udviklet sine organisatoriske evner. Vision og ønske Det nye stavspræsidentskab har et ønske om, at styrke de enkelte medlemmer i deres kristenliv, opmuntre til at leve retskaffent, at tage de ti bud alvorligt samt efterleve det kristne kærlighedsbudskab. Februar 2015 R7

8 FOR DE YNGRE: MIT YNDLINGSSKRIFTSTED MISSIONÆRER Mit yndlingsskriftsted Bror Anders K., 13 år, Slagelse Menighed Første Nefi, kap. 18, vers g det skete, at Laman og»o Lemuel greb mig og bandt mig med reb så fast, at jeg ikke kunne røre mig det kompas, som var blevet beredt af Herren ophørte med at virke Vi var lige ved at blive opslugt i havets dyb de løste mine reb mine håndled og mine ankler var overordentlig opsvulmede og stor var smerten fra dem. Alligevel så jeg hen til min Gud og priste ham dagen lang.«dette er mit yndlingsskriftsted, fordi det handler om, at Gud altid er der for at hjælpe dig, selvom det ikke ser ud til det. Han er der for dig og det er det, jeg er glad for at vide, så jeg kan føle mig tryg. FINN LYKKEGAARD Nyligt udsendte missionærer Af Finn Lykkegaard, redaktør Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet til at tjene en mission: Søster Rebekka Grand Hansen, Slagelse Menighed Sidney South Mission, Australien November 2014 til maj 2016 Ældste William Grand Hansen, Slagelse Menighed FINN LYKKEGAARD German Speaking Alpine Mission November 2014 til november 2016 KONTAKT OS Bror Anders K., Slagelse Menighed FINN LYKKEGAARD, SLAGELSE MENIGHED Skriv til lokalsiderne Artikler til lokalsiderne»rundt om Danmark«er altid velkomne. Skriv venligst tydelig afsender, samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til. Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem ca ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotos afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads. Redaktør: Finn Lykkegaard eller DANISH R8 Liahona

JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE APRIL 2009. Kirkenyt

JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE APRIL 2009. Kirkenyt JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE APRIL 2009 Kirkenyt Denne måned for halvtreds år siden opfordrede præsident David O. McKay ethvert medlem til at være missionær.»ethvert medlem en missionær«-

Læs mere

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE I løssalg DETV dansåe- STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE April 1975 124. Årgang Nummer 4 Det første præsidentskab Spencer W. Kimball N. Eldon Tanner Marion G. Romney De tolvs

Læs mere

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde,

Læs mere

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts.

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts. Nummer STJERNE Februar 1976 125. årgang 2 Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin 81-års fødselsdag den 28. marts. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar 1976 125. årgang Nummer

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige August 1987 136. årgang Nummer 8 August 1987 136. årgang Nummer 8 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. K IMBALL KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME SPENCER W. KIMBALL Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Forslag og kommentarer til denne

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. Joseph Fielding Smith Kirkens præsidenters lærdomme Joseph Fielding Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME JOSEPH FIELDING SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City i Utah Bøger i serien Kirkens

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5 DmNdcwsAe STJERNE Maj 1982 1 31. Årgang Nummer 5 forandringer, STJERNE Organ Maj 1982 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 5 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N.

Læs mere

Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50

Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE MARTS 2014 Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50 Guddommeligt forsyn for vildfarne børn, s. 16 Helbredelse efter misbrug, s. 12, 46 Læsning for de unge:

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

STJERNE. September 1 982. 1 31. Årgang Nummer 9

STJERNE. September 1 982. 1 31. Årgang Nummer 9 STJERNE September 1 982 1 31. Årgang Nummer 9 kirken, Europa DEN Organ September 1 982 (^ FM) W WJ1 "EP "MT W71 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 9 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982 Rapport fra den tii»;:;: i^lvårlige generalkonfereiip.;;;,^^.^iiiii-si'bt!;-'l irke ^af/sidste Dages --Ifeiiiii E--0ff-3. oktolier 1982 ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ NTJERIVE Organ for Jesu Kristi

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV LÆRERENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

Min Frugt er dit vidnesbyrd

Min Frugt er dit vidnesbyrd Min Frugt er dit vidnesbyrd Vidnesbyrd fra læsere af Sandt Liv i Gud i Danmark Introduktion til vidnesbyrd Sandt Liv i Gud Når man ser på kirkens historie, er der ikke megen tvivl om, at kristne profetskikkelser

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I Os i tf J cd W O Q W H en Q HH fa HH os NN I E-I en HH PS c«ds od 05 - c o u c

Læs mere

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *..

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. : Oktober 1988 137. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere