RUNDT OM DANMARK. Forældres retskafne eksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNDT OM DANMARK. Forældres retskafne eksempler"

Transkript

1 RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Forældres retskafne eksempler Ældste Clifford Herbertson, Storbritannien Områdehalvfjerdser D et første vers i Mormons Bog:»Jeg, Nefi, der er født af agtværdige forældre, jeg blev derfor oplært en del i al min fars lærdom«, giver en klar indikation om familiens og forældres rolle og vigtighed i Mormons Bog og i Jesu Kristi evangelium. Jeg har fundet stor lærdom og indsigt ved at overveje de mange eksempler på retskafne forældre i Mormons Bog. Når jeg har læst om Lehi og Sarijas undervisning og vejledning af deres børn, har jeg bestræbt mig på at»anvend[e] skrifter[ne] på [mig selv]«1 i min faderrolle. Når min hustru og jeg overvejer retskafne forældres eksempler i Mormons Bog, kommer vi i tanker om flere andre. Da Enosh var alene i skovene og tænkte på sit liv og behovet for at få»forladelse for [sine] synder«, 2 overvejede han»de ord, som [han] ofte havde hørt [sin] far tale angående evigt liv og de helliges glæde«. 3 Enosh kendte sin far»som en retfærdig mand«. 4 Enoshs far Jakobs retskafne eksempel var medvirkende til, at Enosh fik tilgivelse for sine synder. I Mosija læser vi om Kirkens»opvoksende slægt«, som ikke troede på profeternes ord, som ikke ville»lade sig døbe«og som blev»et udskilt folk, hvad deres tro angik«. 5 Dette skabte stor uro og bekymrede profeten Alma og kong Mosija, som blev forbitrede, da nogle af deres egne sønner blev forkæmpere for Kirkens modstandere. Et stort mirakel indtraf, da en engel viste sig for Alma den Yngre og Mosijas sønner for at sætte en ende på deres oprør. 6 På dette tidspunkt ser vi igen et eksempel på en retskaffen far, Alma, som, da han så sin stumme og ramte søn,»frydede sig, for han vidste, at det var Guds kraft«. 7 De retskafne forældre til Alma den Yngre og Mosijas sønner var en væsentlig grund til, at de blev trofaste missionærer og ledere. Da Helamans tapre og trofaste sønner blev spurgt, hvad kilden til deres tro, mod og styrke var, svarede de, at de var blevet»fortalt af deres mødre, at hvis de ikke tvivlede, ville Gud udfri dem«. 8 Deres mod er et vidunderligt eksempel for alle, og der var ingen tvivl for dem om deres mødres retfærdighed og tro, idet de sagde:»vi tvivler ikke på, at vore mødre vidste det«. 9 Disse er kun nogle få eksempler på retskafne forældre i Mormons Bog. Jeg har altid fundet det interessant, at nogle af disse retskafne forældres børn i flere tilfælde var faldet væk fra forældrenes lærdomme og vejledning. Det er en situation, som mange står over for i Kirken i dag. I sådanne situationer må retskafne forældre (på Mormons Bogs tid og i vore dage) forblive trofaste og lydige. Ligesom Alma beder de ihærdigt for deres børns velfærd og fastholder ligesom Enosh troen på, at de vil komme i en situation, hvor de vil overveje forældrenes undervisning og eksempel og foretage de nødvendige ændringer i deres Ældste Clifford Herbertson Februar 2015 R1

2 NYHEDER liv, så de på ny kan nyde rigets velsignelser. Præsident Boyd K. Packer:»Det er ikke ualmindeligt for ansvarlige forældre for en tid at miste et af børnene til påvirkninger, som de ikke har kontrol over. De pines på grund af oprørske sønner eller døtre. De spekulerer på, hvorfor de er så hjælpeløse, når de har prøvet så hårdt på at gøre det, de skulle. Det er min overbevisning, at disse onde indflydelser en dag vil blive underkendt Vi kan ikke overvurdere værdien af tempelægteskab, beseglingsordinancens bindende bånd og de tilhørende værdighedsstandarder, som må opfyldes. Når forældre holder de pagter, de har indgået ved templets alter, vil deres børn for evigt være bundet til dem.«10 Behovet for retskafne forældres eksempler i vore dage er så stort, som det nogensinde har været. Vore børn har brug for trofaste, lydige og tapre forældre at se op til for at støtte dem i deres vej tilbage til vor himmelske Fader. NOTER: 1. 1 Ne 19: En 1:2. 3. En 1:3. 4. En 1:1. 5. Mosi 26: Mosi 27: Mosi 27: Alma 56: Alma 56: Boyd K. Packer,»Vores moralske miljø«, Stjernen, juli 1992, s Kirkehistorie fra landsbyen Grejs lidt nord for Vejle Bror Bent Bisgaard, Fredericia Menighed Liahona/Stjernen bragte mig på sporet 1971 læste jeg for første gang I i Stjernen om, at der havde været mormoner i Grejs»min landsby«helt tilbage til Det var biskoppen i Ribe Stift (Folkekirken) Elisabeth Dons Christensen, der havde fundet ud af det ved at skrive sin kandidatopgave om mormoner og baptister i tidsperioden 1850 til Brødre omvendes Under treårskrigen blev der fremstillet og syet tøj på en fabrik i Grejs. Det var uniformer til de danske soldater. Brødrene Larsen arbejdede på fabrikken og blev derfor sendt til København for at sy tøj. De hørte, at et par mormoner skulle tale i baptistmenigheden. De gik fredag aften hen for at høre missionærerne og blev grebet af den nye lære. Johannes og Laurids lod sig døde om mandagen derefter. Deres bror Christian John Larsen blev døbt lidt senere. Virkede som missionær Christian John Larsen kom jeg først på sporet af, efter jeg læste bogen Mirakler på Fyn. Jeg kontaktede forfatteren, og hun lod mig købe Christian John Larsens dagbog. Christian fungerede som missionær i nogle år, blandt andet på Fyn, hvorfor han nævntes i Miraklet på Fyn. Han blev også sendt til Norge for at missionere, men nordmændene ville ikke have mormoner til at gå rundt og prædike. Christian kom i fængsel, men omvendte fængselsbetjenten, og betjenten lod ham komme ud om aftenen for at undervise i norske hjem. Efter et halvt år sendte nordmændene ham retur til Danmark. BENT BISGAARD, FREDERICIA MENIGHED Forfatteren ved Larsen gravstedet R2 Liahona

3 Rejsen til Amerika I 1854 blev Christian John Larsen kaldet til at lede 400 medlemmer til Salt Lake City, heriblandt hele Grejs Gren. Ægteparret Larsen, deres tre sønner og to døtre var med, kun de ældste et tvillingpar blev i Danmark, og de var ikke blevet medlemmer. I Amerika var Christian med til at bygge templet i Logan, og her arbejdede han i templet i ca. ti år som tempeltjener. Ved familiens grav Christian var blevet gift med en søster fra Ålborg, før de rejste til USA, men senere tog han sig af et par danske søstre og blev nu gift med dem. I 1890 måtte han lade sig skille fra de to sidstnævnte søstre efter den nye lov. Kun en hustru pr. mand. I 1915 døde Christian John Larsen, og han ligger begravet på Logan Kirkegård, hvor jeg er fotograferet ved hans gravsten. På gravpladsen ligger en del af hans familie også begravet. Endvidere er bror Steve Clawson, gift med Marion, også en slægtning af familien Larsen fra Grejs. Steve har været på mission i Danmark i 1960 erne og bor nu i Danmark. En barndomsven blev medlem I 1950 erne rejste Niels Monrad Petersen brugsuddelerens søn i Grejs til USA for at studere handel. Han følte sig alene og kom snart til at kende en gruppe flinke unge mennesker. Han blev gift med en af dem og sammen fik de 11 børn. I 2003 blev bror og søster Monrad Petersen kaldet som missionærægtepar i Danmark. Niels Monrad og jeg har gået i indre missions søndagsskole som børn i Grejs. Min omvendelse I 1966 rejste jeg en tur til Canada for at opleve verden. Jeg havnede i Vancouver i efteråret 1967 og kom til at bo hos en dansk mormonfamilie Iversen, som også har tjent i Danmark som missionærægtepar i Sønderborg Gren. Ved min diskussion om religion kritiserede jeg Mormons Bog som falsk.»har du læst den?«blev jeg spurgt, svaret var nej. Prøv at læse den og kom og fortæl os, hvad der ikke er sandt. En god idé synes jeg. Da jeg havde læst ca. 100 sider i Mormons Bog, kom Helligånden til mig og fortalte mig, at bogen var Guds ord fra ende til anden. Jeg indså, at Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige var den eneste sande kirke i verden. For tredje gang kom der en fra Grejs og tilsluttede sig Herrens kirke. En tur i metroen Søster Adyrene Thorsen, Gladsaxe 1. Menighed Et gammelt område ændrede karakter D et var i løbet af efteråret 2014, at Københavns Stavs EV Enlige Voksne drog en tur til Vestamager. Læsere af en vis alder vil erindre, at Vestamager tidligere blev anvendt som militært øvelsesområde med en række skydebaner. Sådan fungerede området fra 1943 til I 1990 blev området fredet som en del af Kalvebodkilen og efter et kompromis delt mellem forskellige interesser. Således er det her i området, at man finder Metroens hjerte, og det var målet for turen. I kontrolrum Indledningsvis besøgte vi kontrolrummet, hvor 4 personer var på vagt. Den ene var en kvinde, der tidligere havde arbejdet med fly, og hun var meget interessant at tale med. Hver af personerne betjente 3 computere, og vi kunne på skærmene følge med i togenes drift, passagerernes kommen og gåen og kontrollen med passagererne. Det gav os en tryg følelse at vide, at der var så fin overvågning med passagerernes sikkerhed. Remisen og lidt økonomi Vi blev efterfølgende vist rundt i remisen eller hallen, hvor togsættene repareres. Vi fik forklaret, hvordan der i togsættes første og sidste vogn sidder en strømsko, kaldet Tredieskoen, fordi den har forbindelse med tredieskinnen. Der er tale om 750 volt, og skoen koster omkring kr. Skoen spiller sammen med nogle grå piller på banelegemet forsynet med strøm, så togene kan køre. Desværre udsættes togene for hærværk fra tid til anden. Således smadres der årligt ca. 10 forruder Februar 2015 R3

4 ved hærværk. Prisen for en forrude er ca kr., så det er ikke særligt hensigtsmæssigt. Hyggelig afslutning Som altid afsluttede vores tur med lidt godt mad. Vi gik til Cafe 8 tallet og spiste frokost. Cafeen ligger lige ved Metroen og med en dejlig udsigt til vandet. Vi var glade for deltagelse af såvel præsident Olsen fra stavspræsidentskabet som bror Svend Aage Andersen fra højrådet. Det er godt at vide, at vi bliver støttet. Gruppen samlet foran et af togsættene ADYRENE THORSEN, GLADSAXE 1. MENIGHED NAVNENYT JOHN ØDER MADSEN, FREDERIKSBERG MENIGHED Nyt biskopråd i Frederiksberg Menighed Bror John Øder Madsen, Frederiksberg Menighed Tid til afløsning S øndag d. 31. august blev biskop Andreas Vestbø afløst efter 4 års trofast tjeneste i biskoprådet i Frederiksberg Menighed og dermed også hans to rådgivere bror Peter Andersen og bror Anders Ryttersgaard. Det nye biskopråd i Frederiksberg Menighed Det musikalske kendetegn Biskop Vestbø er måske mest kendt i staven for sit store engagement og talent i det musikalske sammen med sin hustru Amy, hvor vi er mange søskende, som har nydt godt af dette. I Frederiksberg Menighed er biskop Vestbø en afholdt biskop, som har ledt og betjent mange søskende. Biskop Vestbø takkede Frederiksberg Menighed for, at han har kunnet tjene som biskop i disse mange år. Biskoppen takkede også sin hustru Amy for hendes støtte til ham som biskop. Frederiksberg Menighed takker ligeledes ham og Amy for deres tro tjeneste og gode eksempel i menigheden. Den nye biskop Som ny biskop er kaldet bror Peter Andersen, viet til Karen, tidligere Jepsen. Søster Andersen tjener i øjeblikket som primarylærer. Sammen har de 2 piger og 1 dreng. Biskop Andersen er»født«ind i Kirken, og hans barndom har rummet både en biskop og en stavspræsident som far. Han har tjent på mission i Polen, hvortil både han og hans familie er vendt tilbage på ferie og har berettet om, hvor velsignede vi er i Danmark med en stærk rodfæstet kirke med stærke medlemmer. Han berettede til nadvermødet, at deres børn var begejstrede, da forældrene fortalte børnene, at far nu skulle tjene som biskop.»så bestemmer du alting i kirken«, og»så bestemmer du, hvor længe møderne skal vare«og andre håbefulde ønsker fra den yngste familie. R4 Liahona

5 Praktisk religion og fortsat uddannelse Biskop Andersen er kendt for sit gode eksempel på praktisk religion. Nemlig det at tjene andre, om det er høj eller lav, og samtidig være et godt eksempel for andre. Han har det seneste ½ år tjent som rådgiver for biskop Vestbø, og før den kaldelse tjente hans som kvorumspræsident i adskillige år. Desuden har han tjent både i Primary som lærer og som UM- præsident og har derfor stor erfaring i at betjene de unge i menighed, hvilket ikke er en dårlig erfaring for en nykaldet biskop. I det civile liv er han uddannet blikkenslager, men er lige nu hoppet på skolebænken for at læse til vvs- installatør, som er en 2- årig uddannelse.»en noget uvant oplevelse at gå i skole igen, som man lige skal vænne sig til,«fortæller biskop Andersen. Visioner Spurgt om visioner for Frederiksberg menighed udtaler biskop Andersen:»At gøre mit bedste for at hjælpe organisationerne til at fungere bedst muligt. Være der for det enkelte medlem og lede ved eksemplet. Et ønske om at alle medlemmer har en kaldelse i menigheden. At vi som menighed gør en mere aktiv indsats med de ca. 250 mindre aktive medlemmer, som menigheden rummer. Som tempelmenighed skylder vi også at være et eksempel. Vi vil som biskopråd arbejde på, at vore medlemmer har en gyldig tempelanbefaling. Og missionærtjeneste kræver en vedholdende indsats.«ny 1. rådgiver Som 1. rådgiver har biskop Andersen kaldet på bror John Ø. Madsen viet til Marianne Offersen og de har sammen to piger, som er flyttet fra reden, så bleskifte og teenagebørn er en saga blot. Bror Madsen har de sidste 4 år tjent som stavsassistent i Københavns Stav. I det civile liv arbejder bror Madsen med IT, programmer og databaser. Ny 2. rådgiver en erfaren genganger Som 2. rådgiver er kaldet Anders Ryttersgaard, viet til Caroline tidligere Blønd Vestergaard. Caroline tjener i øjeblikket som primarylærer. Bror Ryttersgaard kommer også ud af en stavspræsident- familie, dog med jyske aner, og arbejder som fuldmægtig i et ministerium. Bror Ryttersgaard kender til at tjene i et biskopråd, da han sammen med nu biskop Andersen tjente i biskoprådet i de sidste ca. 4 måneder. Før dette tjente han som rådgiver i ældsternes kvorumspræsidentskab Nyt grenspræsidentskab i Amager Gren Finn Lykkegaard, redaktør Besøg af stavspræsidentskabet S øndag den 7. september 2014 fik Amager Gren nok uventet for de fleste besøg af stavspræsidentskabet, hvilket medførte en del gætterier blandt de tilstedeværende medlemmer. Afløsning og opretholdelse Spændingen blev hurtigt udløst. Efter 3 års tjeneste blev præsident Lars Toft Krag afløst som grenspræsident og sammen med ham hans to rådgivere bror Henrik Olsen og bror Joachim Valgren. Mange ting var sket i grenen gennem de tre år, og præsident Krag har tjent som en meget afholdt leder. Det nykaldede grenspræsidentskab blev opretholdt og består af grenspræsident Henrik Olsen med bror Thomas R. Willemann som 1. rådgiver og igen som 2. rådgiver bror Joachim T. Valgren. Det nye grenspræsidentskab i Amager Gren SEBASTIAN MICHANEK, AMAGER GREN Februar 2015 R5

6 Den nye grenspræsident Nogle læsere vil måske umiddelbart tænke:»bror Henrik Olsen, jamen hører han ikke til Gladsaxe 1. Menighed?«Og jo, rent umiddelbart, men præsident og søster Olsen blev for ca. halvandet år siden kaldet til at tjene i Amager Gren for i en periode af 2 år at styrke grenen. Så det var med glæde, at medlemmerne modtog budskabet om, at de nu skal blive og tjene betydeligt længere. Præsident Olsen, der er 56 år, er gift med søster Olsen Hanne og sammen har de 3 voksne børn. Præsident Olsen har, ud over at have tjent som rådgiver til præsident Krag, tjent i en lang række kaldelser i Kirken, herunder tidligere som biskop. Søster Hanne Olsen har tjent som præsident for Hjælpeforeningen i Amager Gren, men blev afløst, da hendes mand blev kaldet som biskop. Præsident Olsen arbejder i sin»fritid«som politiassistent i Nordsjællands Politi. Bror Thomas Willemann Bror Willemann stammer oprindelig fra det jyske, er 43 år og gift med Katja. De har 2 døtre på hhv. 9 og 19 år. Bror Willemann træder ligeledes ind i det nye grenspræsidentskab med mange års erfaring fra mange kaldelser, herunder tidligere grenspræsident på Amager og medlem af stavens højråd, hvor han blandt andet i en lang periode nærmest pendlede til Bornholm for at støtte Rønne Gren. Bror Willemann arbejder som selvstændig. Bror Joachim T. Valgren Til de, der tænker»valgren, jamen er det ikke?«er svaret jo. En ny generation Valgren tjener som præstedømmeleder. Bror Valgren er 26 år gammel og har ud over at have tjent som 2. rådgiver til den tidligere grenspræsident også tjent som grenssekretær. Bror Valgren er endnu ugift og læser til datamatiker. Ved siden af arbejder han dels på Jensens Bøfhus, dels for Michael Olsen & Partnere. Liahona ønsker tillykke Måske nogen tænker:»hvor svært kan det være i en lille gren?«amager er ikke en lille gren, men en ret pæn gren i størrelse. Med udfordringerne i Kirkens enheder er ikke proportionale med enhedernes størrelse. Så Liahona ønsker det nye grenspræsidentskab lykke til med de mange opgaver, der ligger foran dem ikke alene med at styrke medlemmerne i at holde ud, men også føre andre sjæle på Amager til Kristus. God vind. En mærkedag i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Aarhus Stav Bror Jørn Holm Bendtsen, Aarhus Stav En tid til afløsning og tak S å kom tiden, da der skulle kaldes et nyt stavspræsidentskab i Aarhus Stav. En tak for indsatsen til de afløste brødre Kurt Frederiksen, Torben Buur Pedersen og Michael Jacobsen vil være på sin plads. De har ydet en formidabel indsats og især taget vare på at holde de unge i aktivitet ved de afholdte stavsarrangementer. September måned 2014 blev tiden, hvor der så blev sat nye på posten over Aarhus Stav. De nye kaldelser blev bekendtgjort på stavskonferencen den 21. september, der blev afholdt i lejede lokaler i Silkeborg. To af Kirkens ledere på europæisk plan, ældste Boom og ældste Obando, begge områdehalvfjerdsere, interviewede en lang række kvalificerede personer om lørdagen og valgte ud fra disse det kommende stavspræsidentskab. Ny stavspræsident Valget faldt på bror Steen Buur Kreiberg som stavspræsident. Bror Kreiberg er 50 år gammel og velkendt i kredsen af sidste dages hellige. Han blev R6 Liahona

7 KURT BALASC, ODENSE 2. MENIGHED Det nye stavspræsidentskab I Aarhus Stav omvendt til Kirken sammen med sin familie, da han var 9 år gammel. Kirkearbejdet har budt på mange oplevelser, idet præsident Kreiberg har arbejdet en del blandt børnene og de unge, ligeledes har han virket som biskop i Aarhus. De mange administrative opgaver og nærkontakt til medlemsskaren er et godt erfaringsgrundlag for arbejdet i det nye kald. Præsident Kreiberg værdsætter familielivet. Sammen med hustruen Lone er de forældre til 3 børn, hvor den ældste er gift og studerende, nummer to tjener som missionær i Florida, mens den mindste passer sin skolegang i Aarhus. Præsident Kreiberg er uddannet civilingeniør, har som iværksætter oparbejdet sin egen virksomhed og er nu fabrikant af materialer til udstillingsbrug. Forventningerne og intentionen til sin egen arbejdsindsats i det nye arbejdsområde i Kirken ligger klart på at skabe gode rammer for alles deltagelse. Man skal føle, at man går fra kirke med gode budskaber, der kan varme i en kold tid selvom det er sommer. Ny 1. rådgiver Til sine rådgivere faldt valget på bror Torben Steen Jensen fra Aalborg. Han er uddannet elinstallatør, har taget en diplomuddannelse som leder og har været beskæftiget med ledelse siden I dag er han regionschef for en større materieludlejningsforretning. Han er 48 år, gift med Ember, som kommer fra USA. Sammen har de 5 børn. Børneflokken er godt i vej, den ældste er gift og har givet familien titlen bedsteforældre. En datter tjener som missionær for Kirken, hjemme er der så tre teenagere, som passer skolegangen. Det har været en positiv udfordring at opdrage en stor børneflok, men som præsident Jensen udtrykker det:»min hustru og jeg besluttede, da vi blev gift, at sådan skulle det være. På den måde blev det en besluttet glæde. Og enighed binder sammen, så vi har trukket på samme hammel.«kirkelivet blev udlevet i menigheden i Aalborg, i trygge omgivelser, og med mange opgaver gennem årene. Der har været en enkelt afstikker til Sønderjylland, hvor bror Jensen i en periode var biskop i Esbjerg Menighed. Præsident Jensen tjente som biskop og menighedsleder, da han blev kaldet til denne nye opgave. Kaldet blev modtaget med glæde og taknemlighed, idet det nære liv i kirkeregi på lokalt plan nu skal overføres til et større område. Ny 2. rådgiver Bror Kristian Schmelling Ravn- Petersen fra Aarhus blev udpeget til at udfylde den anden plads i det nye team. Han er 31 år gammel og dermed den yngste, der er kaldet til at virke på dette niveau i Kirken. Præsident Ravn- Petersen er gift med Lisa, der stammer fra Canada, men hun har dog danske rødder, idet faderen, Svend Hansen, har haft landbrug i Hornstrup, men udvandrede til Canada for år tilbage. Sammen har de 2 mindreårige børn. Ravn- Petersen har sit daglige virke som jurist i Aarhus. Han er født som medlem af Kirken, idet forældrene tidligere var omvendte. Præsident Ravn- Petersen tjente en toårig mission for Kirken i Salt Lake City og har virket med flere opgaver i den lokale menighed og har der lært og udviklet sine organisatoriske evner. Vision og ønske Det nye stavspræsidentskab har et ønske om, at styrke de enkelte medlemmer i deres kristenliv, opmuntre til at leve retskaffent, at tage de ti bud alvorligt samt efterleve det kristne kærlighedsbudskab. Februar 2015 R7

8 FOR DE YNGRE: MIT YNDLINGSSKRIFTSTED MISSIONÆRER Mit yndlingsskriftsted Bror Anders K., 13 år, Slagelse Menighed Første Nefi, kap. 18, vers g det skete, at Laman og»o Lemuel greb mig og bandt mig med reb så fast, at jeg ikke kunne røre mig det kompas, som var blevet beredt af Herren ophørte med at virke Vi var lige ved at blive opslugt i havets dyb de løste mine reb mine håndled og mine ankler var overordentlig opsvulmede og stor var smerten fra dem. Alligevel så jeg hen til min Gud og priste ham dagen lang.«dette er mit yndlingsskriftsted, fordi det handler om, at Gud altid er der for at hjælpe dig, selvom det ikke ser ud til det. Han er der for dig og det er det, jeg er glad for at vide, så jeg kan føle mig tryg. FINN LYKKEGAARD Nyligt udsendte missionærer Af Finn Lykkegaard, redaktør Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet til at tjene en mission: Søster Rebekka Grand Hansen, Slagelse Menighed Sidney South Mission, Australien November 2014 til maj 2016 Ældste William Grand Hansen, Slagelse Menighed FINN LYKKEGAARD German Speaking Alpine Mission November 2014 til november 2016 KONTAKT OS Bror Anders K., Slagelse Menighed FINN LYKKEGAARD, SLAGELSE MENIGHED Skriv til lokalsiderne Artikler til lokalsiderne»rundt om Danmark«er altid velkomne. Skriv venligst tydelig afsender, samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til. Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem ca ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotos afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads. Redaktør: Finn Lykkegaard eller DANISH R8 Liahona

Rundt om Danmark. Et budskab om taknemlighed

Rundt om Danmark. Et budskab om taknemlighed Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse Et budskab om taknemlighed Det europæiske områdepræsidentskab Det europæiske områdepræsidentskab Vi vil gerne udtrykke vores taknemlighed for den godhed og

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere

Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere Ældste Christopher Charles, England Områdehalvfjerdser M ine kæreste minder fra

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Jeg har altid været fascineret

Jeg har altid været fascineret Rundt om Danmark Budskab fra områdepræsidentskabet Endnu en høst Ældste Gérald J. Caussé, Frankrig Førsterådgiver i Det Europæiske Områdepræsidentskab Jeg har altid været fascineret af beretningen om pionererne

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i

Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Taknemlighed gør os åndeligt stærke Ældste José A. Teixeira, Portugal Præsident for Det Europæiske Område Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i alle

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Rundt om Danmark. »Kirkens historie er historien om mennesker«

Rundt om Danmark. »Kirkens historie er historien om mennesker« Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse»kirkens historie er historien om mennesker«ældste Kent F. Richards, USA Andenrådgiver i det europæiske områdepræsidentskab æret af vidnesbyrd og tro»n kan

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten JANUAR 2015 To 1 1 Fr 2 Lø 3 Sø 4 Fastesøndag Ma 5 2 Ti 6 On 7 To 8 19:00-21:00 Stavens PUK-møde i Horsens Fr 9 Lø 10 Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sø 11 Horsens menighedskonference Ma

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Min missionspræsident

Min missionspræsident Rundt om Danmark Budskab fra områdepræsidentskabet En måned med mirakler Ældste Stephen C. Kerr, Skotland Områdehalvfjerdser Min missionspræsident Ben E. Lewis var før sin mission prorektor på Brigham

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde

den. Det er dem, jeg længes hjem til, når jeg er ude at rejse. Det er dem, der får mig til at holde Anden søndag efter trinitatis, 17.juni 2012. Domkirken 10.00. Salmer: 745 Vågn op, 292 Kærligheds og sandheds ånd, 163 Fuglen har rede, 140 I Nazareth, 391 Dit ord, oh Gud. Nadver: 492 Guds igenfødte,

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde

Vejledning for ledere om velfærd. Omsorg på Herrens måde Vejledning for ledere om velfærd Omsorg på Herrens måde Den egentlige langsigtede hensigt med velfærdsplanen er opbygning af karakter blandt Kirkens medlemmer, både giveres og modtageres, at redde alt

Læs mere

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke

Læs mere