December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema"

Transkript

1

2 December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012

3 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? SÆT KUN ET KRYDS I HVER LINJE a b c d e En udearbejdende mor er i lige så høj grad som en hjemmegående mor i stand til at opbygge et varmt og trygt forhold til sine børn Et barn, der endnu ikke er begyndt i skolen, vil sandsynligvis lide under, at moderen går på arbejde uden for hjemmet Alt i alt skader det familielivet, hvis kvinden arbejder på fuld tid Det er i orden for kvinder, at de skal gå på arbejde, men inderst inde er de fleste kvinder mest interesserede i hjem og børn At være hjemmegående husmor er ligeså tilfredsstillende som at have et lønnet job Helt enig enig Hverken enig eller Helt Og i hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? SÆT KUN ET KRYDS I HVER LINJE a b Både manden og kvinden bør bidrage til husstandens indkomst Det er mandens opgave at tjene penge, og det er kvindens opgave at tage sig af hjemmet og familien Helt enig enig 2 Hverken enig eller Helt

4 3. Synes du, at kvinder burde arbejde på fuld tid, på deltid eller slet ikke under følgende omstændigheder? SÆT KUN ET KRYDS I HVER LINJE A B Så længe der er mindre børn, der endnu ikke er begyndt i skolen. Efter at det yngste barn er startet i skolen. Arbejde på fuld tid Arbejde på deltid Blive derhjemme I hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? SÆT KUN ET KRYDS I HVER LINJE A B C D Gifte mennesker er i almindelighed mere lykkelige end ugifte Folk, som vil have børn, bør gifte sig Det er i orden for et par at bo sammen, også selv om de ikke har planer om at blive gift Skilsmisse er som regel den bedste udvej, hvis et par ikke kan få deres ægteskab til at fungere. Helt enig enig Hverken enig eller Helt

5 5. Børn vokser op i forskellige typer af familier. I hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? SÆT KUN ET KRYDS I HVER LINJE a b c Enlige forældre er lige så gode til at tage vare på deres børn som to forældre, der lever sammen. To kvinder i et parhold er lige så gode til at tage vare på et barn som et par bestående af en mand og en kvinde. To mænd i et parhold er lige så gode til at tage vare på et barn som et par bestående af en mand og en kvinde. Helt enig enig Hverken enig eller Helt Alt I alt, hvad mener du er det ideelle antal børn at have i en familie? SKRIV ANTALLET I BOKSEN 7. I hvor høj grad er du enig eller i følgende påstande? SÆT KUN ET KRYDS I HVER LINJE a b c d e f At se sine børn vokse op er livets største glæde. Det at have børn begrænser forældrenes frihed alt for meget. Børn er en økonomisk byrde for deres forældre. Det at have børn begrænser enten den ene eller begge forældres muligheder for at arbejde og gøre karriere. Det at have børn øger folks sociale status i samfundet. Voksne børn er en vigtig kilde til hjælp for deres aldrende forældre. Helt enig enig 4 Hverken enig eller Helt Ved ikke

6 8. Forestil dig et par som begge arbejder fuld tid og nu har et nyfødt barn. En af dem tager orlov i en periode for at passe barnet. Mener du, at det bør være muligt at få betalt orlov, og hvis ja, i hvor lang tid? ANGIV ANTALLET AF MÅNEDER, ELLER SÆT KRYDS I BOKSEN NEDENUNDER Ja, antal måneder Nej, der bør ikke være betalt orlov 0 Gå til 11a BESVAR SPØRGSMÅL 9 OG 10, HVIS DU ER FOR BETALT ORLOV. ELLERS GÅ TIL SPØRGSMÅL 11a. 9. Og hvem skulle betale for denne orlov? SÆT KUN ET KRYDS Staten Arbejdsgiveren Både staten og arbejdsgiveren Andre

7 10. Hvis vi stadig tænker på det same par, og de begge er i den samme arbejdssituation, og begge er berettigede til betalt orlov, hvordan mener du så, at den betalte orlov bør deles mellem moderen og faderen? SÆT KUN ET KRYDS Moderen bør tage hele den betale orlov og faderen bør slet ikke tage noget af den Moderen bør tage det meste af den betalte orlov og faderen bør tage lidt af den Moderen og faderen bør hver tage halvdelen af den betalte orlov Faderen bør tage det meste af den betalte orlov og moderen bør tage lidt af den Faderen bør tage hele den betalte orlov og moderen bør slet ikke tage noget TIL ALLE 11a. Forestil dig nu en familie med et barn, som endnu ikke har nået skolealderen. Hvad vil, ifølge din mening, være den bedste måde for denne familie at organisere familie- og arbejdslivet? SÆT KUN ET KRYDS Moderen går hjemme og faderen arbejder fuld tid 1 Moderen arbejder på deltid og faderen arbejder fuld tid 2 Både moderen og faderen arbejder fuld tid 3 Både moderen og faderen arbejder på deltid 4 Faderen arbejder på deltid og moderen arbejder fuld tid 5 Faderen går hjemme og moderen arbejder fuld tid 6 8 6

8 11b. Og hvad vil, ifølge din mening, være den dårligste af følgende muligheder? SÆT KUN ET KRYDS Moderen går hjemme og faderen arbejder fuld tid 1 Moderen arbejder på deltid og faderen arbejder fuld tid 2 Både moderen og faderen arbejder fuld tid 3 Både moderen og faderen arbejder på deltid 4 Faderen arbejder på deltid og moderen arbejder fuld tid 5 Faderen går hjemme og moderen arbejder fuld tid Folk har forskelligt syn på børnepasning for børn under skolealderen. Hvem mener du primært bør stå for børnepasningen? SÆT KUN ET KRYDS Familiemedlemmer Offentlige institutioner (inklusiv offentlig dagpleje) Frivillige institutioner (f.eks. institutioner drevet af velgørende eller religiøse organisationer) Private udbydere af børnepasning (f.eks. private vuggestuer, børnehaver, dagpleje, privat ansat babysitter, ung pige i huset, m.v.) Arbejdsgiverne Hvem du mener du primært bør betale udgifterne til børnepasning af børn under skolealderen? SÆT KUN ET KRYDS Familien 1 Staten 2 Arbejdsgiveren 3 8 7

9 14. Hvis du tænker på ældre mennesker som har brug for hjælp i dagligdagen til at klare ting som indkøb, rengøring, tøjvask osv. Hvem mener du så bør være den primære leverandør af sådan hjælp? SÆT KUN ET KRYDS Familiemedlemmer 1 Offentlige leverandører af hjemmehjælp 2 Frivillige institutioner (f.eks. institutioner drevet af velgørende eller religiøse organisationer) 3 Private leverandører af hjemmehjælp Og hvem mener du primært bør dække udgifterne til at hjælpe disse ældre mennesker? SÆT KUN ET KRYDS De ældre selv og deres familie 1 Staten 2 8 xx. Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? Er du... Gift Enke(mand) Fraskilt Separeret Aldrig gift Gå til spørgsmål xxa Gå til spørgsmål xxb Gå til spørgsmål xxb Gå til spørgsmål xxb Gå til spørgsmål xxb xxa. Bor du sammen med din ægtefælle? Ja Nej Gå til spørgsmål 16a Gå til spørgsmål xxb xxb. Bor du sammen med en fast partner? Ja Nej 8

10 Tænk nu på din egen situation: 16a Hvor mange timer bruger du i gennemsnit om ugen på husligt arbejde, når du ikke medregner børnepasning og fritidsaktiviteter? Timer 16b. Hvor mange timer bruger du i gennemsnit om ugen på at passe eller pleje familiemedlemmer (f.eks. børn, ældre, syge eller handicappede familie medlemmer)? Timer DU BEDES SVARE PÅ DE FØLGENDE SPØRGSMÅL, HVIS DU FOR TIDEN BOR SAMMEN MED EN ÆGTEFÆLLE ELLER EN PARTNER. ELLERS GÅ TIL SPØRGSMÅL a Og hvad med din ægtefælle/partner? Hvor mange timer bruger han/hun i gennemsnit om ugen på husligt arbejde, når du ikke medregner børnepasning og fritidsaktiviteter? Timer 17b. Og hvor mange timer bruger han/hun i gennemsnit om ugen på at passe eller pleje familiemedlemmer (f.eks. børn, ældre, syge eller handicappede familie medlemmer)? Timer 18. Hvordan administrerer du og din ægtefælle/partner den indkomst, som husstanden tjener? Vælg den af de følgende muligheder, der kommer nærmest. SÆT KUN ET KRYDS Jeg administrerer alle pengene og giver min ægtefælle/partner hans/hendes del af pengene Min ægtefælle/partner administrerer alle pengene og giver mig min del af pengene Vi har fælles økonomi og tager hvad vi hver især har brug for Vi lægger en del af pengene i en fælles pulje, og beholder selv resten Vi har separat økonomi

11 19. Hvem gør følgende ting i din husholdning? SÆT KUN ET KRYDS I HVER LINJE Altid mig For det meste mig Mig og min ægtefælle/ partner deles nogenlunde ligeligt om det For det meste min ægtefælle/ partner Altid min ægtefæll e/partner En tredje person a Vasker tøj b c Udfører småreparationer huset Passer familiemedlemmer ved sygdom Ved ikke d Køber dagligvarer ind e Gør rent f Laver mad Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på den måde du og din ægtefælle/partner deler det huslige arbejde imellem jer? SÆT KUN ET KRYDS Jeg laver væsentlig mere, end hvad der med rimelighed kan anses som min del af de huslige pligter Jeg laver lidt mere, end hvad der med rimelighed kan anses som min del af de huslige pligter Jeg laver stort set, hvad der med rimelighed kan anses som min del af de huslige pligter Jeg laver lidt mindre, end hvad der med rimelighed kan anses som min del af de huslige pligter Jeg laver væsentlig mindre, end hvad der med rimelighed kan anses som min del af de huslige pligter Når du og din ægtefælle/partner træffer beslutninger om valg af fælles weekend-aktiviteter, hvem har så det endelige ord at skulle have sagt? SÆT KUN ET KRYDS Mest mig Mest min ægtefælle/partner Nogen gane mig, andre gange min partner Vi beslutter det sammen

12 Andre har det endelige ord Hvem har den højeste indtægt af dig og din ægtefælle/partner, når alle former for indtægt medregnes? SÆT KUN ET KRYDS Min ægtefælle/partner har ingen indkomst Jeg har klart den højeste indkomst Jeg har den højeste indkomst Vi har stort set lige høj indkomst Min ægtefælle/partner har den højeste indkomst Min ægtefælle/partner har klart den højeste indkomst Jeg har ingen indkomst TIL ALLE 23. Hvor ofte er følgende sket for dig i løbet af de seneste 3 måneder? (Hvis du ikke har været i arbejde de seneste tre måneder, bedes du sætte kryds i de fire kasser med 0). SÆT KUN ET KRYDS I HVER LINJE a b c d Jeg har været så træt, når jeg kom hjem fra arbejde, at jeg ikke har orket de huslige pligter, som skulle gøres Det har været svært for mig at leve op til mine familieforpligtelser, på grund af den tid jeg har brugt på mit arbejde. På grund af huslige pligter har jeg været så træt, at jeg ikke har kunne gøre mit arbejde ordentligt Flere gange om ugen Flere gange om måneden En gang eller to Aldrig Ikke relevant/har ikke noget arbejde Jeg har haft svært ved at koncentrere mig på mit job på grund af mine familieforpligtelser

13 24. Hvis du lige nu skulle bedømme din tilværelse i almindelighed, hvor lykkelig eller ulykkelig vil du så sige, du er? SÆT KUN ET KRYDS Fuldstændig lykkelig Meget lykkelig Overvejende lykkelig Hverken lykkelig eller ulykkelig Overvejende ulykkelig Meget ulykkelig Fuldstændig ulykkelig Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit (vigtigste) job? (Hvis du ikke har erhvervsarbejde, bedes du sætte kryds i firkant 0). SÆT KUN ET KRYDS Fuldstændig tilfreds Meget tilfreds Overvejende tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Overvejende utilfreds Meget utilfreds Fuldstændig utilfreds Har ikke erhvervsarbejde Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit familieliv? SÆT KUN ET KRYDS Fuldstændig tilfreds Meget tilfreds Overvejende tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Overvejende utilfreds Meget utilfreds

14 Fuldstændig utilfreds Overordnet set vil du så mene, at dit helbred er? SÆT KUN ET KRYDS Fremragende Meget godt Godt Nogenlunde Dårligt I perioden fra du blev født til du fyldte 14 år, havde din mor da erhvervsmæssig beskæftigelse i mindst 1 år? SÆT KUN ET KRYDS Ja, hun var erhvervsmæssigt beskæftiget Nej DU BEDES SVARE PÅ DE FØLGENDE SPØRGSMÅL, HVIS DU PÅ NOGET TIDSPUNKT HAR HAFT BØRN. ELLERS GÅ TIL SPØRGSMÅL Arbejdede du på fuld tid, på deltid eller slet ikke... (Hvis du arbejdede på fuld tid i nogle perioder og på deltid i andre perioder, så angiv den arbejdstid der var mest typisk for perioderne i underspørgsmål a-b). (Du bedes sætte kryds i firkant nr. 8 Ikke relevant, hvis dine børn ikke er nået den periode, der spørges til i underspørgsmål b). SÆT KUN ET KRYDS I HVER LINJE Arbejdede Arbejdede Arbejdede Ikke på fuld tid på deltid ikke relevant a Mens du havde mindre børn

15 b der endnu ikke var begyndt i skolen Efter at dit yngste barn var startet i skole Og med hensyn til din ægtefælle/partner, arbejdede han/hun på fuld tid, på deltid eller slet ikke... (Hvis din ægtefælle/partner arbejdede på fuld tid i nogle perioder og på deltid i andre perioder, så angiv den arbejdstid, der var mest typisk for underspørgsmål a-b). (Hvis du ikke har/havde ægtefælle/partner i de perioder, der spørges til, bedes du sætte kryds i firkant nr. 8 Ikke relevant. Du bedes også sætte kryds i firkant nr. 8, hvis dine børn ikke er nået den periode, der spørges til i underspørgsmål a). SÆT KUN ET KRYDS I HVER LINJE a b Mens du havde mindre børn der endnu ikke var begyndt i skolen Efter at dit yngste barn var startet i skole Arbejdede på fuld tid Arbejdede på deltid Arbejdede ikke Ikke relevant Hvem træffer/traf som regel beslutninger om børneopdragelse? (Hvis du aldrig har haft børn, bedes du sætte kryds i firkant 8: Ikke relevant: Har aldrig haft børn). SÆT KUN ET KRYDS For det meste mig For det meste min ægtefælle/partner Nogen gange mig, andre gange min ægtefælle/partner Vi tager/tog beslutningerne sammen Nogen andre tager/tog beslutningerne Ikke relevant: Har aldrig haft børn

16 Nu følger nogle spørgsmål om dig selv: 30. Er du..? Mand Kvinde 31a. Hvilket år er du født? Skriv hvilket år du er født: 19 31b. Hvor er du og dine forældre født? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Danmark Udlandet (skriv hvilket) Dig selv Din mor Din far 35. Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7 personer 8 personer 9 personer 10 personer 11 personer 12 personer 13 personer eller flere 36. Hvor mange personer i din husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? 15

17 Ingen personer 1 person under 18 år 2 personer under 18 år 3 personer under 18 år 4 personer under 18 år 5 personer under 18 år 6 eller flere personer under 18 år Hvis der er børn i husstanden: 36b: hvor mange af børnene i husstanden er under skolealderen? Ingen af børnene 1 barn er under skolealderen 2 børn er under skolealderen 3 børn er under skolealderen 4 børn er under skolealderen 5 børn er under skolealderen 6 eller flere børn er under skolealderen 37. Hvilken skoleuddannelse har du? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). 7. klasse eller kortere 8. klasse 9. klasse, mellemskoleeksamen 10. klasse, realeksamen Studentereksamen eller HF Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) Andet 38. Er du stadig i gang med en skoleuddannelse? Nej, har afsluttet folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spørgsmål 37 Ja, stadig i gang med folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spørgsmål Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? (Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds ved den længst opnåede uddannelse). 16

18 Specialarbejderuddannelse EFG basis år (men ikke 2.del) Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse Ingen erhvervsuddannelse 40. Er du stadig i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? Har afbrudt en erhvervs- eller videregående uddannelse før tid Nej, har afsluttet en erhvervs- eller videregående uddannelse Ja, stadig i gang med en erhvervs- eller videregående uddannelse 41. Hvor mange års fuldtids-uddannelse har du i alt? (Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervsog videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik, AMU-kurser og lignende). Skriv antal år i alt 42. Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre du arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til tekst 1, side 18 Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til tekst 1, side 18 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til tekst 1, side 18 Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til tekst 1, side 18 Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til tekst 1, side 18 Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Gå til tekst 1, side 18 Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til tekst 1, side 18 Ja, medhjælpende ægtefælle Gå til tekst 1, side 18 Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til tekst 1, side 18 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spørgsmål 43 17

19 Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spørgsmål 43 Nej, studerende (uden løn) Gå til spørgsmål 43 Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spørgsmål 43 Nej, førtidspension Gå til spørgsmål 43 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spørgsmål 43 Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spørgsmål 43 Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spørgsmål Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja Gå til tekst 1 nedenfor Nej Gå til filter 1 (lige før spørgsmål 50) Tekst 1: De næste spørgsmål handler om dit job. Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, eller hvis du er pensioneret, bedes du tænke på dit seneste job, når du svarer. 44. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din stilling branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede på din arbejdsplads: Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede inden for: 18

20 45. Hvor mange timer arbejder/arbejdede du normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen: 46. Leder/ledte du eller er/var du ansvarlig for andres arbejde? Ja Nej 47. Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på din hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, region/amt eller kommune) Gå til Filter 1, Ansat i en offentlig ejet virksomhed Gå til Filter 1, Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle Gå til Filter 1, Selvstændig Gå til spørgsmål Har/havde du nogle ansatte Ja Gå til spørgsmål 49 Nej Gå til Filter Hvor mange ansatte har/havde du? Skriv antal ansatte: 19

21 Filter 1: Hvis du er gift eller samlevende Gå til spørgsmål 50, Ellers Gå til spørgsmål 56 34b. Hvilken skoleuddannelse har din nuværende ægtefælle/partner? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). 7. klasse eller kortere 8. klasse 9. klasse, mellemskoleeksamen 10. klasse, realeksamen Studentereksamen eller HF Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) Andet 34c. Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har din ægtefælle/partner ud over skoleuddannelsen? (Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds ved den længst opnåede uddannelse). Specialarbejderuddannelse EFG basis år (men ikke 2.del) Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse Ingen erhvervsuddannelse 34d. Hvad er din nuværende ægtefælle/partners alder? Angiv vedkommendes fødselsår. Giv dit bedste bud. 34e. Hvor lang tid har du og din nuværende ægtefælle/partner boet sammen? Angiv antallet af år. Giv dit bedste bud. år 20

22 Mindre end et år 50. Er din ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til tekst 2, s Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til tekst 2, si Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til tekst 2, side Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til tekst 2, side Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til tekst 2, side Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Gå til tekst 2, side Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til tekst 2, side Ja, medhjælpende ægtefælle Gå til tekst 2, side Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til tekst 2, side Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spørgsmål 56 Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spørgsmål 56 Nej, studerende (uden løn) Gå til spørgsmål 56 Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spørgsmål 56 Nej, førtidspension Gå til spørgsmål 56 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spørgsmål 56 Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spørgsmål 56 Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spørgsmål Har din ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja Gå til tekst 2 Nej Gå til spørgsmål 56 Tekst 2: De næste spørgsmål handler om din ægtefælles/samlevers job. Hvis han/hun ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis han/hun er pensioneret, bedes du tænke på hans/hendes seneste job, når du svarer. 21

23 52. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din ægtefælle/samlevers stilling branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din ægtefælle/samlevers fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: Skriv hvilken branche din ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede inden for: 53. Leder/ledte din ægtefælle/samlever eller er/var han/hun ansvarlig for andres arbejde? Ja Nej 54. Hvor mange timer arbejder/arbejdede din ægtefælle/samlever normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen: 22

24 55. Er/var din ægtefælle/samlever offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på din hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, region/amt eller kommune) Ansat i en offentlig ejet virksomhed Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle Selvstændig 56. Er/har du tidligere været medlem af en fagforening? Ja, er medlem af en fagforening Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening Nej, har aldrig været medlem af en fagforening 57. Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, medlem af Folkekirken Ja, medlem af et katolsk trossamfund Ja, medlem af et jødisk trossamfund Ja, medlem af et muslimsk trossamfund Ja, medlem af et andet trossamfund. Hvis ja skriv hvilket: Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund 58. Hvor ofte går du til gudstjeneste eller deltager i anden religiøs ceremoni? Flere gange om ugen En gang om ugen 2-3 gange om måneden En gang om måneden Flere gange om året En gang om året Mindre end en gang om året Aldrig 23

25 59. I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der opfattes som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis du skulle placere dig selv på denne skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 10 er toppen af samfundet, hvor skulle det så være? 10 Toppen af samfundet Bunden af samfundet Er det sted, du bor En storby En forstad til en storby En by (mindre end en storby) En landsby En gård, et landsted eller lignende 60. Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? (Hvis du bor i Region Hovedstaden (Det tidligere København og Frederiksberg kommune samt København og Frederiksborg amt) bedes du sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, du bor i). Bor i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden) Mindre end 5000 indbyggere En by med indbyggere En by med indbyggere En by med indbyggere 61. Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 15. september 2011, eller var der noget, som gjorde, at du ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? 24

26 Ja, jeg stemte Gå til spørgsmål 62 Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget Gå til spørgsmål 63 Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget Gå til spørgsmål Hvilket parti stemte du på? A. Socialdemokraterne B. Det Radikale Venstre C. Det konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Y. Liberal Alliance Ø. Enhedslisten Andet Stemte blankt Husker ikke parti 63. Tænker du i almindelighed på dig selv som tilhænger af et bestemt parti? Ja Gå til spørgsmål 64 Nej Gå til spørgsmål 65 Gå til spørgsmål Hvilket parti er der tale om? A. Socialdemokraterne B. Det Radikale Venstre C. Det konservative Folkeparti F. SF - Socialistisk Folkeparti K. Kristendemokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Y. Liberal Alliance Ø. Enhedslisten Andet Kandidat uden for partierne Andre partier 25

27 65. Hvad er din samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover 66. Hvad er husstandens samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 1 million kr. eller derover 67. Angiv venligst hvilket postnummer du bor i. Skriv postnummer: 26

28 Som den sidste del af spørgeskemaet følger nu nogle spørgsmål om sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. 2. Hvor stor tillid har du generelt til SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE a. Uddannelsessystemet i Danmark? Fuldstændig tillid Stor tillid Nogen tillid Kun lidt Slet ingen tillid tillid b. Det danske sundhedsvæsen? (1) (2) (3) (4) (5) (8) 3. Synes du generelt, at det danske sundhedsvæsen. SÆT KUN ÉT KRYDS Overhovedet ikke har brug for forandringer? (1) Skal ændres noget? (2) Skal ændres meget? (3) Skal ændres fuldstændigt? (4) (8) 4. Er det efter din mening retfærdigt eller uretfærdigt, at folk med højere indkomster har råd til at give deres børn en bedre uddannelse end folk med lavere indkomster? SÆT KUN ÉT KRYDS Meget retfærdigt (1) I nogen grad retfærdigt (2) Hverken retfærdigt eller uretfærdigt (3) I nogen grad uretfærdigt (4) Meget uretfærdigt (5) (8) 27

29 5. Er det efter din mening retfærdigt eller uretfærdigt, at folk med højere indkomster har råd til en bedre behandling for sygdomme end folk med lavere indkomster? SÆT KUN ÉT KRYDS Meget retfærdigt (1) I nogen grad retfærdigt (2) Hverken retfærdigt eller uretfærdigt (3) I nogen grad uretfærdigt (4) Meget uretfærdigt (5) (8) 6. Hvor enig eller er du i følgende udsagn? SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig enig Hverken enig eller Helt Ved ikke a. I de kommende år vil det danske sundhedsvæsen blive forbedret. b. Folk bruger sundhedsvæsenets ydelser mere end de har brug for. c. Det offentlige bør kun i begrænset omfang levere sundhedsydelser. d. Overordnet set er det danske sundhedsvæsen ineffektivt. (1) (2) (3) (4) (5) (8) 28

30 7. Hvor villig er du til at betale højere skatter for at forbedre sundhedsvæsenet i Danmark? SÆT KUN ÉT KRYDS Meget villig (1) Ret villig (2) Hverken villig eller uvillig (3) Ret uvillig (4) Meget uvillig (5) (8) 8. Er du for eller imod at det offentlige betaler for SÆT KUN ÉT KRYDS Meget for for Hverken for eller imod imod Meget imod a. forebyggende sundhedsundersøgelser? b. behandling af HIV/AIDS? c. aktiviteter til forebyggelse af fedme? d. organtransplantationer? (1) (2) (3) (4) (5) (8) 29

31 9. Hvor enig eller er du i følgende udsagn? SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Folk skal have adgang til det offentlige sundhedsvæsen selv om de Helt enig enig Hverken enig eller Helt Ved ikke a. ikke er danske statsborgere. b. lever på en måde, der skader deres helbred. (1) (2) (3) (4) (5) (8) 10. Hvor mange mennesker i Danmark har efter din vurdering ikke har adgang til de sundhedsydelser, de har brug for? SÆT KUN ÉT KRYDS Ingen (1) Meget få (2) En del (3) Mange (4) (8) 30

32 11. Der kan være forskellige årsager til, at folk lider af alvorlige helbredsproblemer. Hvor enig eller er du i følgende udsagn? SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Folk lider af alvorlige helbredsproblemer Helt enig enig Hverken enig eller Helt Ved ikke a. fordi de lever på en måde, der skader deres helbred. b. som følge af de miljøpåvirkninger de udsættes for på deres arbejde eller der hvor de bor. c. som følge af deres medfødte gener. d. fordi de er fattige. (1) (2) (3) (4) (5) (8) 12. Forstil dig to syge mennesker, der har brug for den samme hjerteoperation. Den ene er ikke-ryger og den anden er storryger. Hvem burde efter din mening opereres først? SÆT KUN ÉT KRYDS Ikke-rygeren (1) Storrygeren (2) Rygevaner bør ikke betyde noget (3) (8) 31

33 13. Forestil dig nu to andre syge mennesker, der begge har brug for den samme hjerteoperation. Den ene er 30 år og den anden er 70 år. Hvem burde efter din mening opereres først? SÆT KUN ÉT KRYDS Den 30årige (1) Den 70årige (2) Alder bør ikke betyde noget (3) (8) 14. Forestil dig nu to andre syge mennesker, der begge har brug for den samme hjerteoperation. Den ene har små børn og den anden har ingen små børn. Hvem burde efter din mening opereres først? SÆT KUN ÉT KRYDS Den med små børn (1) Den uden små børn (2) Om man har små børn eller ej bør ikke betyde noget (3) (8) 15. Hvor enig eller er du i følgende udsagn? SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig enig Hverken enig eller Helt Ved ikke a) Det alternative behandlingssystem tilbyder bedre løsninger på helbredsproblemer end det etablerede sundhedsvæsen. b) Det alternative behandlingssystem lover mere end det kan holde. (1) (2) (3) (4) (5) (8) 32

34 16. Hvor enig eller er du i følgende generelle udsagn om læger i Danmark SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig enig Hverken enig eller Helt Ved ikke a. Alt i alt kan man stole på læger. b. Læger drøfter alle behandlingsmuligheder med deres patienter. c. Læger er ikke så fagligt dygtige som de burde være. d. Læger er mere optaget af at tjene penge end af at tage sig af deres patienter. e. Læger vil oplyse deres patient om det, hvis de begår en fejl under en behandling. (1) (2) (3) (4) (5) (8) 17. Hvor ofte har du i løbet af de sidste fire uger SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Aldrig Sjældent Af og til Ofte Meget ofte Ved ikke a. haft problemer med at klare dit arbejde eller dit husarbejde på grund af helbredsproblemer? b. haft smerter eller ømhed i kroppen? c. følt dig ulykkelig og deprimeret? d. mistet troen på dig selv? e. følt, at du ikke kan klare dine 33

35 problemer? 18. Hvor ofte har du i løbet af de sidste 12 måneder besøgt eller haft besøg af SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Aldrig Sjældent Af og til Ofte Meget ofte a. en læge? b. en alternativ behandler? (1) (2) (3) (4) (5) (8) 19. Har du indenfor de sidste 12 måneder været indlagt som overnattende patient på et sygehus eller en klinik? SÆT KUN ÉT KRYDS Ja (1) Nej (2) 20. Er det sket i løbet af de sidste 12 måneder at du ikke har fået den behandling du havde brug for, fordi SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Ja Nej Har ikke haft brug for behandling a. du ikke havde råd til det? b. du ikke kunne tage fri fra arbejde eller havde andre forpligtelser? c. den behandling du havde brug for ikke var tilgængelig der hvor du bor? d. ventelisten var for lang? (1) (2) (7) 34

36 21. Hvis du blev alvorligt syg, hvor sandsynligt er det så at du vil få SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Det vil jeg helt sikkert få Det vil jeg sandsynligvis få Lige stor chance for at jeg vil få som ikke få Det vil jeg sandsynligvis ikke få Det vil jeg helt sikkert ikke få a. den bedste behandling man kan få i Danmark b. behandling af en læge efter eget ønske (1) (2) (3) (4) (5) (8) 22. Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med sundhedsvæsnet i Danmark? SÆT KUN ÉT KRYDS Fuldstændig tilfreds (1) Meget tilfreds (2) Ret tilfreds (3) Hverken tilfreds eller utilfreds (4) Ret utilfreds (5) Meget utilfreds (6) Fuldstændig utilfreds (7) (98) 35

37 23. Hvor tilfreds eller utilfreds var du med den behandling du modtog SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Fuldstændig tilfreds Meget tilfreds Ret tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Ret utilfreds Meget utilfreds Fuldstændig utilfreds Ikke relevant Ved ikke a. sidst du var ved lægen? b. sidst du var ved en alternativ behandler? c. sidst du var på sygehuset? (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (97) (98) 24. Hvis du er ryger, hvor mange cigaretter ryger du så om dagen? SÆT KUN ÉT KRYDS Ryger ikke og har aldrig gjort det (1) Ryger ikke nu, men har tidligere gjort det (2) Ryger 1-5 cigaretter om dagen (3) Ryger 6-10 cigaretter om dagen (4) Ryger cigaretter om dagen (5) Ryger cigaretter om dagen (6) Ryger mere end 40 cigaretter om dagen (7) (98) 36

38 25. Hvor ofte SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Aldrig En gang om måneden eller mindre Flere gange om måneden Flere gange om ugen Dagligt Ved ikke a. drikker du mere end 4 genstande om dagen? b. er du så fysisk aktiv i mindst 20 minutter, at det får dig til at svede og trække vejret hurtigere end normalt? c. spiser du frisk frugt eller grønsager? (1) (2) (3) (4) (5) (8) 26. Vil du sige, at dit helbred generelt set er SÆT KUN ÉT KRYDS Udmærket (1) Meget godt (2) Godt (3) Nogenlunde (4) Dårligt (5) (8) 27. Har du en længerevarende sygdom, en kronisk lidelse eller et handicap? SÆT KUN ÉT KRYDS Ja (1) Nej (2) 37

39 28. Hvad er din Indtast venligst a. Højde: cm b. Vægt: kg 29. Hvilken form for sundhedsforsikring har du ud over den offentlige sygesikring? SÆT EVENTUELT FLERE KRYDSER a. Har ingen sundhedsforsikring ud over den offentlige sygesikring b. Medlem af Danmark c. Privat tegnet sundhedsforsikring ved et forsikringsselskab (fx Codan, Topdanmark, Danica) d. Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring e. Slet ingen sundhedsforsikring (heller ikke offentlig sygesikring) f. Andet (uddyb): 30. Hvis du ser på din sundhedsforsikrings dækning, vil du så mene at du er SÆT KUN ÉT KRYDS meget godt dækket (1) Godt dækket (2) Ikke godt dækket (3) (9) 38

40 31. Dækker din sygeforsikring SÆT KUN ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Fuld eller næsten fuld dækning Dækker ikke helt Dækker ikke a. den medicin, du har brug for? b. behandling hos tandlæge? c. overnatning på et hospital eller en klinik? (1) (2) (3) (9) 33. Har du i løbet af de sidste fire uger oplevet, at dine helbredsproblemer har begrænset dine sædvanlige sociale aktiviteter med familie eller venner? SÆT KUN ET KRYDS Aldrig (1) Sjældent (2) Nogle gange (3) Ofte (4) Meget ofte (5) (8) Tak for din deltagelse i undersøgelsen. Aalborg Universitet vil meget gerne gennemføre en række uddybende interviews. Må vi have lov at kontakte dig på et senere tidspunkt i den forbindelse? Nej Ja, hvis ja: angiv telefonnummer/ adresse: 39

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig?

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? Velkommen til ISSP 2015-16 - Om danskernes forhold til det offentlige og danskernes arbejdsliv Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Nationale Rygregister

Nationale Rygregister Navn: Nationale Rygregister BASISSKEMA FOR LÆNDERYGPATIENTER E-mail: Fødselsdato: STAMOPLYSNINGER 1. Højde: cm. 2. Vægt: kg. Dato for operation: 3. Ryger 4. Drikker du alkohol på ugentlig basis? Antal

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i Fædreskema 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv for børn født i 1995 Fædreskema Skemaet er henvendt til barnets far, med mindre der er tale om, at faren har forældremyndigheden

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Nationale Rygregister

Nationale Rygregister Nationale Rygregister BASISSKEMA FOR PATIENTER MED HALSRYGLIDELSER Navn: E-mail: Fødselsdato: STAMOPLYSNINGER 1. Højde: cm. 2. Vægt: kg. Dato for operation: 3. Ryger 4. Drikker du alkohol på ugentlig basis?

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429 TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni 2009 Public 56429 Metode Feltperiode: 12. juni 18. juni 2009 Målgruppe: Unge på 15-25 år Repræsentativ på køn, alder og region. Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460 Holdninger til integration QUESTIONS RESPONSES 460 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Demogra Dit køn (udfyld selv uden at spørge) 53.3% Mand Kvinde 46.7% Hvor gammel er du? https://docs.google.com/forms/d/16fzw8q1ff7zqaluroer-gx5nbbjnhvd_abpgmach4r0/edit#responses

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2005

Levevilkårsundersøgelse 2005 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2005 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet De fleste spørgsmål besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ved nogle spørgsmål er der skrevet

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Nr. DANMARKS ~ ~~M';IR~iIK ~ STATISTIK Levevilkårsundersøgelse 2004 Skema 3 Stikprøvepersonen- - 1. Hvad er Deres hoved beskæftigelse på nuværende tidspunkt? Erhvervsarbejde, lønmodtager D 01 Erhvervsarbejde,

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Levevilkårsundersøgelse 2007

Levevilkårsundersøgelse 2007 Nr. Levevilkårsundersøgelse 2007 Skema 2 Øvrige familiemedlemmer Sådan udfylder De skemaet Spørgsmålene besvares ved at sætte et kryds i rubrikken ud for svaret. Ud for nogle svar er der skrevet "Gå til

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00

KORT 4 KORT 3. De fleste mennesker ville prøve at. De fleste mennesker ville prøve. på at være reelle. udnytte mig. Man kan ikke være for forsigtig 00 KORT 3 Man kan ikke være for forsigtig 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 De fleste mennesker er til at stole på 10 KORT 4 De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig De fleste mennesker ville prøve på at

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Værestedsundersøgelse 2011

Værestedsundersøgelse 2011 Landsforeningen af VæreSteder & Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark gennemført i samarbejde med Public futures 4. Er du født i Danmark? 1. Er du? Ja 91,7% 655 Nej 8,3% 59 Mand 61,8% 444 Kvinde

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Kort 2. Ingen adgang hjemme eller på arbejde...

Kort 2. Ingen adgang hjemme eller på arbejde... Kort 1 Slet ingen tid... 00 Mindre end ½ time... 01 ½ time til 1 time... 02 Mere end 1 time, højst 1½ time... 03 Mere end 1½ time, højst 2 timer... 04 Mere end 2 timer, højst 2½ time... 05 Mere end 2½

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A

Samfundsfag A. Studentereksamen. 2. del: Onsdag den 24. maj 2017 kl Kl stx171-SAM/A Samfundsfag A Studentereksamen 2. del: Kl. 10.00-15.00 2stx171-SAM/A-2-24052017 Onsdag den 24. maj 2017 kl. 9.00-15.00 Fællesskabets forfald Opgavernes spørgsmål med bilag. Dette opgavesæt består af en

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

5. Har du nogensinde modtaget hæmodialysebehandling (på hospital eller dialysecenter)? Ja Nej

5. Har du nogensinde modtaget hæmodialysebehandling (på hospital eller dialysecenter)? Ja Nej EDITH nyrepatienter spørgeskema på dansk Velkommen til denne spørgeskemaundersøgelse for dialyse- og nyretransplanterede patienter! Den European Kidney Patients Federation (Europæiske Nyrepatienters Føderation)

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune Navn Vej Postnummer Kære modtager af hjemmepleje I Egedal Kommune vægter vi en fortsat udvikling af kvaliteten i hjemmeplejen meget højt. Af den grund er det vigtigt for os at få viden om, hvad du synes

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje 1 Vejledning Udfyld venligst skemaet med kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmålene og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne

Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Spørgeskema til ældre visiteret til madservice om madens kvalitet, måltidets rammer samt madrelateret livskvalitet og funktionsevne Vær opmærksom på at der er spørgsmål på begge sider af papiret! 1) Hvor

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Førtidspensionister kan arbejde få timer Førtidspensionister føler sig glemt

Førtidspensionister kan arbejde få timer Førtidspensionister føler sig glemt kan arbejde få timer føler sig glemt 369 førtidspensionister medvirker i denne undersøgelse, som danner baggrund for to artikler: - Hver anden førtidspensionist mener selv at være i stand til at arbejde

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere