Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere, flydende nitrogen til faste tankanlæg samt flydende helium på en række rammeaftaler Det er forventningen, at samling af disse indkøb vil medføre en volumen i omegnen af DKK årligt. Den endelig mængde af indkøb er dog afhængig af en række forhold herunder særligt konkrete behov samt debevillinger der gives i rammeaftalens løbetid. Fordelingen af omsætningen på de enkelte produktkategorier var i 203 ca. som følgende: basis flaskegasser inkl. flaskeleje 57 % tøris 8 % flydende nitrogen til små kryobeholdere 4 % flydende nitrogen til store tankanlæg inkl. tankleje 7 % flydende helium 4 %. Det forventes at fordelingen af omsætningen på de enkelte produktkategorier vil være ca. den samme under denne rammeaftale. Der ønskes tilbud på en eller flere af følgende delaftaler: ) basis flaskegasser og hertil leje af flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere 2) leje af store tankanlæg og hertil flydende nitrogen 3) flydende helium. vil indgå rammeaftale med én leverandør på hver af de 3 delaftaler. CPV: , , 24000, AGA A/S Vermlandsgade København S AGA A/S Vermlandsgade København S

2 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser til Væksthusene. I foråret 203 blev Væksthusene evalueret. Som led i opfølgningen på evalueringen blev der udarbejdet en ny vækstmodel for Væksthusene Væksthusene 2.0. Som led i realisering af strategien for den ny vækstmodel for Væksthusene, skal der gennemføres en række aktiviteter 0 i alt jf. handlingsplanen. De udbudte kontrakter omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af 3 af disse aktiviteter, der alle skal være med til at styrke Væksthusenes position og bidrage til at skaffe redskaber til fremtidig indsats over for en række specifikke brancher/typer af virksomheder. Aktiviteterne er fordelt på følgende områder: ekspertgrupper (delaftale ) kollektive forløb (delaftale 2) tilbud til kreative erhverv (delaftale 3). Ekspertgrupper (delaftale ) Følgende hovedopgaver forventes løst af den konsulent, der er indgået aftale med vedr. Ekspertgrupper (delaftale ): etablering af et samlet overblik over vækstlaget i de enkle regioner udvælgelse af prioriteret branchesegment for hver af væksthusene gennemførelse og facilitering af ekspertgruppe workshop udvikling af et koncept for et faciliteret workshopforløb for ekspertgruppen udarbejdelse en samlet rapport med anbefalinger fra de enkelte brancher og med et samlet sæt af anbefalinger. Kontrakten forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms og opgaven forventes færdig udført senest Kollektive forløb (delaftale 2). Følgende hovedopgaver forventes løst af den konsulent, der er indgået aftale med vedr. Kollektive forløb (delaftale 2): etablering af et samlet overblik over allerede udviklede og afprøvede kollektive forløb kortlægning af væksthusenes ideer til nye typer af kollektive forløb samt forslag til temaer for udvikling af nye kollektive forløb, hvor indhold og/eller målgruppe ikke allerede er dækket udarbejdelse af et estimat for timer og udgifter til afholdelse af de forskellige typer af kollektive forløb udvælgelse af de eksisterende kollektive forløb, som skal afprøves i andre væksthuse udvælgelse af de evt. nye kollektive forløb, som skal udvikles og afprøves udarbejdelse af en metode for erfaringsopsamling udvikling af en drejebog for væksthusenes kollektive forløb gennemførelse af kompetencedag på tværs af Væksthusene Kontrakten forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms og opgaven forventes færdig udført senest Tilbud til kreative erhverv (delaftale 3) Følgende hovedopgaver forventes løst af den konsulent, der er indgået aftale med vedr. Tilbud til kreative erhverv (delaftale 3): etablering af et samlet overblik over de eksisterende tilbud vedr. forretningsforståelse og forretningsudvikling som findes i og udenfor væksthusene og hvor målgruppen er kreative erhverv

3 udvælgelse af et delsegment af de kreative erhverv for hver region, som er prioriteret i regionen, og som væksthuset har et ønske om at komme tættere på, og hvor den største værdiskabelse forventes udvikling af et koncept for et faciliteret workshopforløb. Kontrakten forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms og opgaven forventes færdig udført senest For nærmere beskrivelse af opgaverne omfattet af de enkelte delaftaler henvises til ydelsesbeskrivelsen og det øvrige udbudsmateriale, der kan rekvireres på Væksthus Midtjylland bliver kontraktpart på de udbudte aftaler, men aftalerne udbydes og indgås på vegne af samtlige følgende danske Væksthuse: Væksthus Hovedstaden Væksthus Sjælland Væksthus Syddanmark Væksthus Midtjylland Væksthus Nordjylland. CPV: , , Epinion Toldkammeret, Nordhavnsgade Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Pluss Leadership H.H. Seedorfs Stræde 3-5, 4. sal 8000 Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

4 Danmark-Brøndby: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing DANSKE SPIL A/S Udbud af mediebureau. Danske Spil har indgået en kontrakt om mediebureauydelser. Kontrakten omfatter håndtering af mediebureauydelser for Danske Spil koncernen, herunder for de 2 datterselskaber Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S, samt de enkelte brands under begge selskaber. Kontrakten omfatter: mediestrategisk rådgivning på alle platforme medieplanlægning og rådgivning (taktisk niveau) mediehåndtering (operationelt niveau) medieforhandling rådgivning i forbindelse med øvrige medierelaterede opgaver, herunder men ikke udelukkende sponsorater, digitale medier samt sociale medier. Derudover omfatter kontrakten bl.a. rådgivning og håndtering af fx nye medier, platforme mv. CPV: , , Dentsu Aegis Network Oven Gaden Neden Vandet 7 44 København

5 Danmark-Hørsholm: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder I/S NORDFORBRÆNDING Bygninger for ovnlinie 5, kloak- og betonentreprisen. Det samlede byggearbejde omfatter etablering af bygninger i forbindelse med ny Ovnlinje 5, herunder ovnhal og turbinebygning. Byggeriet er primært en klimaskærm, hvor udformningen af og kravene til bygningerne i høj grad er definret af den nye ovnlinje (ovn, turbine mv.) der etableres på stedet samt af arkitekturen af de eksisterende bygninger. Monteringen af den nye ovnlinje vil ske sideløbende med etablering af bygningerne, hvorfor der ikke kan forventes en kontinuerlig byggeproces især af bygningens lukning. Etablering af byggegrube er under udførelse under anden entreprise. Nærværende bekendtgørelse omhandler kloak- og betonentreprisen. Kloakentreprisen omfatter primært tagvandsafvanding og i mindre omfang kloakarbejder. Betonentreprisen omfatter et råhus i pladsstøbt armeret beton med kælder i varienerende dybder med et terrændæk i kote 9.90 og med spredte rumformationer med dæk vægge og søjler op til kote CPV: , , , , , , , Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup

6 Danmark-Kolding: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) MEDICOTEKNIK, REGION SYD Indkøb af 2 stk. Scannere til Odense Universitetshospital (OUH) Afdeling for klinisk Patologi. Til brug i afdelingens histologiske laboratorium, agter Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital, Odense DK, at indgå aftale med Hamamatsu photonic GMBH om køb af 2 stk. Nanozoomer XR, Whole Slide Image skanner. CPV: Hamamatsu Photonics GmbH Arzbergstr Herrsching TYSKLAND Telefon:

7 Danmark-København: Brystproteser KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDDELCENTRET Brystproteser. Levering af brystproteser til borgere i Københavns Kommune i henhold til servicelovens 2. CPV: Sahva A/S Borgervænget København Ø.

8 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter ARENA CPHX P/S CPV: , , , 45227, , , , , Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter. Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Bygge- og anlægsarbejder. Opførelse af centre til underholdningsformål. Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene. Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder. Tagdækning og maling af tage. Tagdækning. Tætningsarbejder. G.V.L Entreprise A/S Oldvej Farum Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-København: Dykning ØRESUNDSBRO KONSORTIET CPV: , Dykning. Dykning i forbindelse med undersøiske borehuller. Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB Oljevägen Malmö

10 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ØKONOMI OG INDENRIGSMINISTERIET Kontrakt om etablering, vedligeholdelse, support, videreudvikling og drift af løsning om digitalisering af vælgererklæringer. I. Baggrund: Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at etablere en digital selvbetjeningsløsning til indsamling af vælgererklæringer for nye partier. Formålet med løsningen er at digitalisere og derved effektivisere og forenkle proceduren for indsamling af vælgererklæringer, så det bliver nemmere for nye partier at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. Den hidtil gældende procedure for indsamling af vælgererklæringer samt formålet og kravene til en fremtidig digital løsning fremgår af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer). Lovforslaget kan hentes på På baggrund af den administrative og økonomiske lettelse, som den digitale løsning forventes at medføre for partierne, estimerer ministeriet, at op imod 7-9 partier årligt vil indsamle hver op imod vælgererklæringer (samlet ca ), og at de øvrige partier sammenlagt vil indsamle ca vælgererklæringer årligt. Sammenlagt forventes ca vælgererklæringer årligt. Ved systemets idriftsætning forventes ca. 300 henvendelser til servicedesk per måned. II. Udbudte ydelser:. Etablering af en webbaseret selvbetjeningsløsning, som skal kunne håndtere elektronisk indsamlede og fysisk afgivne vælgererklæringer, herunder: Automatisk at afsende en standard til vælgeren hhv. et standard brev vedlagt en fysisk vælgererklæring med fysisk post til vælgeren Verificere vælgerens identitet Modtage signatur/underskrift af vælgererklæringen Kontrollere vælgerens valgret i CPR registret og om vælgeren tidligere har afgivet en vælgererklæring for samme eller et andet parti for samme valgtype Afsende kvittering samt andre standardmeddelelser gennem Digital Post og fysisk post Brugeradministration, hvor det bl.a. skal være muligt for Kunden at oprette administratorbruger hos det enkelte parti. 2. Vedligeholdelsesydelser, som bl.a. omfatter rettelse af fejl, vedligehold af systemgrænseflader, levering og implementering af nye versioner af programmel og af patches og releases til programmel og udførelse af problem-, release- og changemanagement. 3. Supportydelser, som bl.a. omfatter 2nd level support til kunden og partierne, som vil blive beskrevet nærmere i udbudsmaterialet. 4. Driftsydelser, som bl.a. består af drift og vedligeholdelse af infrastrukturen, herunder netværket. 5. Videreudviklingsydelser, som bl.a. omfatter ændringer af løsningen som følge af ny eller ændret lovgivning eller andre politiske tiltag på valgområdet, herunder ændring af integrationer og brugergrænseflade samt udvikling af ny funktionalitet. CPV: , , , , , , , ,

11 KMD A/S Lautrupparken Ballerup 2

12 Danmark-København: Porte I/S AMAGER RESSOURCECENTER CPV: , , , Porte. Isætning af porte. Branddøre. Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter. Protec Industrial Doors Stuartweg 4 43 NJ Vianen NEDERLANDENE Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

13 Danmark-Nordhavn: Maskiner til sortering og soldning KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, KMC NORDHAVN Anlæg til sortering af jord og brokker. Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning driver ved Kalvebod Miljøcenter (KMC Nordhavn) et depot for forurenet jord i Nordhavnen. KMC Nordhavn planlægger at etablere et jordkarteringsanlæg på Nordhavnsdepotet og vil til det formål anskaffe sig et sorteringsanlæg, der kan frasortere brokker fra den modtagne jord. Anlægget skal være mobilt, og forsynet med en bæltedrevet undervogn, der kan bruges til at flytte anlægget på pladsen. CPV: KCS ApS Selinevej 4, Port København S Mailadresse: Telefon: Fax:

14 Danmark-Næstved: Møbler til medicinsk brug NÆSTVED KOMMUNE Genbrugshjælpemidler. Indkøb af genbrugshjælpemidler og tilhørende ydelser fordelt på 5 delaftaler til de deltagende kommuner i FUS-indkøbssamarbejdet: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg. CPV: , , , , , , 39432, , Mobilex a/s Grønlandsvej Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dan-rehab A/S Messingvej Randers SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S

15 Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Handicare A/S Park Allé 289G 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Århus N. Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: PF mobility ApS Bjerregårdvej Vildbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Mobilex A/S Grønlandsvej Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Handicare A/S Park Allé 289G 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon:

16 Internetadresse: Meyra Ortopedia Danmark K/S Støberivej 3660 Stenløse Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: VELA Gøteborgvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: VELA Gøteborgvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: TA. Service A/S Orupgade 32B 4640 Faxe Mailadresse: Telefon: Internetadresse: TA. Service A/S Orupgade 32B 4640 Faxe 3

17 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej Rødekro Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Medema A/S Enggårdvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Medema A/S Enggårdvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Jørn I 4

18 Danmark-Støvring: Perler REBILD KOMMUNE Levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb. Levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb. CPV: 85300, , , , , , , , , , , , , , Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro

19 Danmark-Tarm: Affaldscontainere RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE (DK) Rammeaftale for indkøb af døgnstationer (minigenbrugspladser). Kontrakten omfatter indkøb af ca. 20 stk. delvist nedgravede døgnstationer og ca. 5 stk. døgnstationer placeret oven på terræn. CPV: , Joca a/s Industrivej Vinderup

20 Danmark-Valby: Opførelse af politistationer BYGNINGSSTYRELSEN OPP Holstebro. Tilrådighedsstillelse, herunder projektering, anlæg, drift, vedligeholdelse, forsyning, udvendigt terrænpleje og finansiering af en ny hovedpolitistation til Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro på ca m². Fra tidspunktet for ibrugtagning af bygningen vil kontrakten løbe 25 i år. CPV: 4526, , , A. Enggaard A/S

21 Danmark-Aabenraa: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND, AABENRAA Totalrådgivning vedrørende udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, til akutsygehus, fase 2. Totalrådgivning i alle byggeriets faser vedrørende udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus, fase 2. Kontrakten er indgået efter forudgående projektkonkurrence med vinderen om realisering af det vindende konkurrenceprojekt. CPV: , , COWI A/S Havneparken 700 Vejle

22 Danmark-Aabenraa: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, til akutsygehus, fase 2. Sygehuset i Aabenraa er en del af Sygehus Sønderjylland, og skal fremover varetage akutfunktionen for det samlede sygehus, som ét af fire akuthospitaler i regionen. For at få belyst mulighederne for en optimal om- og udbygning, der tager hensyn til en drift og logistik der understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange, har Region Syddanmark besluttet at udskrive en projektkonkurrence for 2. fase af sygehusbyggeriet. Den første fase er iværksat, og vil stå færdig i 204. Det udbyggede akutsygehus i Aabenraa skal dække et optageområde med indbyggere, og skal være fremtidens sygehus med fokus på nye behandlingsmetoder, der understøtter moderne patienthensyn. Fremtidens sygehus fokuserer på mere skånsomme behandlingsmetoder, færre indlæggelser og mere ambulant- og dagbehandling. Det skal understøttes af servicefunktioner, der sikrer patienternes oplevelse af en hurtige og effektiv behandling, uden unødige ventetider. De fysiske rammer skal indgå i samspil med disse mål, og indeholde en fleksibilitet i ruminddeling, en generalitet i form af multifunktionalitet og en elasticitet, der gør det muligt at udvide og ændre bygningsmassen efter behov. Visionen for de fysiske rammer på SHS Aabenraa er et hus, hvor patienten er æresgæst. Ankomsten er forberedt, opholdet foregår i rammer, der indgyder ro og tryghed. Der bliver sørget for en god helhedsoplevelse. Et sygehus der inddrager den helbredende arkitektur og signalerer»hjem«frem for»institution«. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, er opført i 992, og der er tilbygget bl.a. centerskadestue i Fase af udvidelsen gennemføres i perioden 202 til 204. Sygehuset er beliggende på Kresten Philipsens Vej 5, med gode og direkte adgangsveje til både det lokale og det statslige vejnet. Det oprindelige sygehus fra 992 og 2005 er opført i gule teglsten, og har gule teglsten på taget. Det arkitektoniske udtryk videreføres delvist i fase, idet nybygningerne etableres med gule teglstensfacader, suppleret med lette facader i glas, aluminium og plader. Sygehusets funktioner vil efter afslutningen af fase være opbygget omkring to tværgående centergange (hovedstrøg). En der er syd/nord gående, og en anden der er øst/vest vendt. Fra disse centergange er der adgang til behandlingsafsnit (ambulatorier) og sengeafsnit. På østsiden er den oprindelige del af sygehuset etableret i etplans-bygninger, mens den vestvendte del af sygehuset er i 2 etager. I fase sker der både til- og ombygninger. Nybygningerne udformes overvejende som tilbygninger til det eksisterende hus i 3-4 etager, i den sydlige og vestlige ende af bygningskomplekset. Disse bygninger danner grundlaget for fase 2, og for en evt. fremtidig videreudvikling af sygehuset. Sygehuset har efter fase 2 et samlet areal på ca m² brutto. I fase 2 er der planlagt om- og nybygning af ca m² netto med en samlet anlægsramme på ca DKK. Byggeriet i fase 2 skal ske på et sygehus, der under hele perioden er i drift, hvilket stiller særlige krav til gennemførelsen af byggeriet for så vidt angår fleksibilitet, samarbejdsevne og hensyntagen. Projektet omfatter bl.a. opførelsen af behandlings- og sengeafsnit, ombygning til apotek og laboratorium, samt ny intensivafdeling og laboratoriebygning. Herudover skal ombygges til undervisning og læringsafsnit, specialambulatorier, samt anlægsarbejder inklusiv helikopterlandeplads. Det er håbet med projektkonkurrencen, at generere et banebrydende og visionært forslag til nye sengeafsnit og servicefunktioner, som

23 videreudvikler det sygehus som findes i Aabenraa når fase er gennemført. Det er et sygehus bestående af oprindelige bygninger, tilbygget bl.a. et familiehus, en ny varemodtagelse, et akutcenter og råhus til en ny restaurant. CPV: , ,

24 Danmark-Aabenraa: Implementering af programmel STATSFORVALTNINGEN ESDH anskaffelse, implementering og vedligehold til Statsforvaltningen Hermed udbudsmateriale til ESDH anskaffelse, implementering og vedligehold til Statsforvaltningen CPV: , , cbrain A/S Dampfærgevej København Ø Mailadresse: Telefon:

25 Danmark-Aabenraa: Programmelrelaterede tjenester AABENRAA KOMMUNE Support og vedligehold af ESDH-system. Vedligeholdelse af ESDH-system. CPV: Formpipe Software A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

26 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder PLUS BOLIG A/S (DK) 8 Ungdomsboliger på Visionsvej, Plus Bolig. Opførelse af 8 ungdomsboliger i 2 til 7 etager ca m². Udbud er betinget af Skema-A godkendelse. Fagentreprise. Alm. fundering. Delvis kælder. Betonelement hus med sandwichfacader. Facader beklædes med facadeplader. Varmt tag med tagpapdækning. Præ. fab. badekabiner. Trægulve i boliger. Træ/alu facadepartier i boliger. CPV: Bodilsen Totalbyg A/S 7870 Glyngøre FRANKRIG Hirtshals Entreprenørforretning A/S 9850 Hirtshals Toppenberg HOK ApS 9400 Nørresundby Bravida Danmark 9000 Aalborg Anton Lassens Eftf Aalborg

27 Danmark-Aalborg: CT-scannere REGION NORDJYLLAND CT-scanner. Indkøbet omfatter køb af brugt CT-scanner (GE Discovery 750HD) og tilhørende rekonstruktionscomputer på særlig fordelagtige vilkår. CT-scanneren skal stå i»fodaftrykket«af en ældre eksisterende scanner (GE LightSpeed), hvilket fordrer minimale bygningsmæssige omforandringer. Købet muliggør endvidere store dosisbesparelser ved patientundersøgelser. Rekonstruktionscomputeren betragtes som en supplerende levering til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer fra anden leverandør. Derfor er det et krav, at der er kompatibilitet mellem nyindkøbt og eksisterende udstyr. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. Indkøb af andet udstyr/fabrikat/type vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: CCBR Clinical Research Glerupvej Rødovre Telefon:

28 Danmark-Aalborg: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer HEF ENERGITEKNIK A/S 24 kv metalkapslede højspændingsanlæg. Anskaffelsen omfatter levering af 4 stk. komplette indendørs, metalkapslede højspændingsanlæg til transformerstationerne i Terndrup og Tinghøj. 2 stk. 24 kv Anlæg med 8. koblingsfelter til Terndrup stk. 24 kv anlæg med 9. koblingsfelter og stk. 24 kv anlæg med 0 koblingsfelter til Tinghøj 2 stk. ekstra feltenhedsrelæer option på yderligere 3 anlæg til 60/20 kv stationerne i Vårst og Støvring, jf. II.2.2). De enkelte felter skal være selvbærende, komplet med bæreramme og understøtninger. Der stilles krav om, at anlæggene er forberedt til senere udvidelse af felter. I forbindelse med leveringen skal leverandøren desuden kunne håndtere og gennemføre: Montage af felter. Interne forbindelser inklusive føringsveje. Levering af specialværktøj, som er nødvendigt for at gennemføre almindelig servicering af anlæggene. Levering af dokumentation, der er nødvendig for drift og vedligeholdelse af anlægget, herunder både instruktioner og tegninger. Gennemførelse af et afprøvnings- og idriftssættelsesprogram, der skal sikre idriftsættelse af anlægget. Koblingsanlæggene skal indeholde afbryder, adskiller, jordslutter, spændingstransformere og strømtransformere. Anlægget skal leveres med isoleret samleskinne og skal indeholde transformerfelt, 5-7 linjefelter, lokalfelt, koblingsfelt. Leveringsgrænsen mellem koblingsanlægget og bygherrens 24 kv kabler skal følge IEC Anlægget skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen og være konstrueret, således at normale drifts og vedligeholdelsesarbejde i henhold til leverandørens instruktioner kan udføres uden fare for personer eller anlæg. Anlægget skal kunne operere i et temperaturinterval på -5 C til +40 C. Leverandøren skal som en del af anskaffelsen, transportere, levere og montere anlægget på opstillingsstedet. Leverandøren skal selv medbringe nødvendigt værktøj og hjælpematerialer til brug for monteringen. Levering af anlæggene forventes at skulle gennemføres til Tinghøj primo november 204 og til Terndrup primo 206. CPV: , , , , , 5000, ABB A/S Håndværkervej Frerdericia

29 Danmark-Aarhus: Pumper INDKOEBSAFDELINGEN, TEKNIK OG MILJOE, AARHUS KOMMUNE CPV: , Pumper. Fjernvarmerørledninger. Desmi Danmark A/S Tagholm 9400 Nørresundby Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

30 Danmark-Ballerup: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISTION AND LOGISTICS ORGANISATION CPV: , 89300, , Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr. Rygsække. Små punge. Personlig udrustning og støtteudstyr.

31 Danmark-Espergærde: Byggearbejde BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN, C/O BOLIGKONTORET Renoveringsprojekt i Afd. Skovparken. Hovedentreprise. Renoveringsarbejder i parkbebyggelse opført i Bebyggelsen omfatter 6 blokke med hver 2 opgange, kælderplan samt 3 etager. Blokkene varierer lidt og den samlede bebyggelse indeholder 68 lejligheder og 4 erhvervslejemål. CPV: , 45234, 45230, , , , , , , 45425, , , Adserballe & Knudsen A/S 3520 Farum Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 Danmark-Højbjerg: Trafikovervågningssystem MIDTTRAFIK Udbud af realtidssystem. Midttrafik er et trafikselskab, der siden den har administreret den kollektive trafik i den midtjyske region. Midttrafik er ejet af Region Midtjylland og de 9 kommuner i regionen. Midttrafik har blandt andet til opgave at planlægge bustrafikken i den midtjyske region og i den forbindelse udbyde og indgå kontrakter med eksterne leverandører om kørsel. Udgifter til busdriften afholdes af de enkelte ejere på baggrund af omkostningerne i den enkelte kommune. Midttrafik har i den forbindelse truffet beslutning om at indføre realtidssystem i en række af de busser, der forestår driften af Midttrafiks ruter. Midttrafik er kontraktpart på aftalen og kan foretage indkøb på egne vegne og på vegne af Midttrafiks ejer kommuner og Region Midtjylland. Implementeringen af realtidssystemerne forventes primært at ske i løbet af Det udbudte indkøb vedrører kontrakt på realtidssystem til ca. 200 bybusser i Aarhus med option på tilkøb af realtidssystem til op til yderligere 800 busser i Midttrafiks kørselsområde. De udbudte realtidssystemer forventes at indeholde følgende hovedfunktioner: prognoseberegning som minimum baseret på historiske data og køreplansinformation realtidsoverblikskort over positioner for samtlige busser i systemet funktion til administration of chauffører, køretøjer og udstyr. visuel brugergrænseflade til kommunikation med chauffører fælles login med rejsekortudstyr integration med rejseplanen integration med trafikplanlægningssystem hos midttrafik web interface til back-office løsning. Samt følgende optioner: bus computer content management system til håndtering af informationsskærme i busserne styring af og integration med stoppestedsannoncering wifi i busserne alarm i busserne og integration med back office informationsskærme i busserne korrespondancesikring busprioritet interface til Lane management (»dynamic platform allocation system«). som Midttrafik frit kan til og fravælge efter behov i den enkelte bus. Den endelige aftale for de 200 bybusser i Aarhus har en værdi på i alt DKK ekskl. moms. Optionsdelen på tilkøb af realtidssystem til op til yderligere 800 busser i Midttrafiks kørselsområde forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms. CPV: , , , , , , , Adibus A/S Holstebrovej 6A 7800 Skive

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Bilag 1 - Opgavebeskrivelse 1. BAGGRUND 1.1 Om DEFF IV Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er ejet af et konsortium bestående af Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

181 Ungdomsboliger på Visionsvej, Plus Bolig.

181 Ungdomsboliger på Visionsvej, Plus Bolig. 181 Ungdomsboliger på Visionsvej, Plus Bolig. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/40785810.aspx Ekstern udbuds ID 333066-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285437-2011:text:da:html DK-Aalborg: Opførelse af bygninger med flere funktioner 2011/S 174-285437 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder

Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Områdekontor Køge Istandsættelse af fraflytterlejligheder Byggeplads: Borup, Ll. Skensved, Bjæverskov og Herfølge Trin: Muligheder Kaldenavn: Total pris: Adresse: Køge Egen pris: Post nr: 4600 Kvm: By:

Læs mere

Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise.

Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise. Thomas B. Thriges Gade, Nordlig P-kælder, Råhusentreprise. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/43931034.aspx Ekstern udbuds ID 307206-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg.

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/27733865.aspx Ekstern udbuds ID 402600-2011 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm.

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32474786.aspx Ekstern udbuds ID 389496-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. PET/CT-scanner, Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39490648.aspx Ekstern udbuds ID 194609-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER

DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER DAUREHØJ ERHVERVSBYG A/S INDLÆG BUILDING NETWORK 13.09.17 DIALOG OM BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER 1 PRÆSENTATIONEN INDEHOLDER Baggrund og historie Kunder og forretningssegmenter Uddrag af nogle af vores igangværende

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger.

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/28721556.aspx Ekstern udbuds ID 154594-2012

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet.

14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet. 14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47006905.aspx Ekstern udbuds ID 333513-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret.

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40613526.aspx Ekstern udbuds ID 280283-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Kontrakt om realisering af Odense Musik- og Teaterhus (»OMT«).

Kontrakt om realisering af Odense Musik- og Teaterhus (»OMT«). Kontrakt om realisering af Odense Musik- og Teaterhus (»OMT«). Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41766704.aspx Ekstern udbuds ID 368947-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere