Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere, flydende nitrogen til faste tankanlæg samt flydende helium på en række rammeaftaler Det er forventningen, at samling af disse indkøb vil medføre en volumen i omegnen af DKK årligt. Den endelig mængde af indkøb er dog afhængig af en række forhold herunder særligt konkrete behov samt debevillinger der gives i rammeaftalens løbetid. Fordelingen af omsætningen på de enkelte produktkategorier var i 203 ca. som følgende: basis flaskegasser inkl. flaskeleje 57 % tøris 8 % flydende nitrogen til små kryobeholdere 4 % flydende nitrogen til store tankanlæg inkl. tankleje 7 % flydende helium 4 %. Det forventes at fordelingen af omsætningen på de enkelte produktkategorier vil være ca. den samme under denne rammeaftale. Der ønskes tilbud på en eller flere af følgende delaftaler: ) basis flaskegasser og hertil leje af flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere 2) leje af store tankanlæg og hertil flydende nitrogen 3) flydende helium. vil indgå rammeaftale med én leverandør på hver af de 3 delaftaler. CPV: , , 24000, AGA A/S Vermlandsgade København S AGA A/S Vermlandsgade København S

2 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser til Væksthusene. I foråret 203 blev Væksthusene evalueret. Som led i opfølgningen på evalueringen blev der udarbejdet en ny vækstmodel for Væksthusene Væksthusene 2.0. Som led i realisering af strategien for den ny vækstmodel for Væksthusene, skal der gennemføres en række aktiviteter 0 i alt jf. handlingsplanen. De udbudte kontrakter omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af 3 af disse aktiviteter, der alle skal være med til at styrke Væksthusenes position og bidrage til at skaffe redskaber til fremtidig indsats over for en række specifikke brancher/typer af virksomheder. Aktiviteterne er fordelt på følgende områder: ekspertgrupper (delaftale ) kollektive forløb (delaftale 2) tilbud til kreative erhverv (delaftale 3). Ekspertgrupper (delaftale ) Følgende hovedopgaver forventes løst af den konsulent, der er indgået aftale med vedr. Ekspertgrupper (delaftale ): etablering af et samlet overblik over vækstlaget i de enkle regioner udvælgelse af prioriteret branchesegment for hver af væksthusene gennemførelse og facilitering af ekspertgruppe workshop udvikling af et koncept for et faciliteret workshopforløb for ekspertgruppen udarbejdelse en samlet rapport med anbefalinger fra de enkelte brancher og med et samlet sæt af anbefalinger. Kontrakten forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms og opgaven forventes færdig udført senest Kollektive forløb (delaftale 2). Følgende hovedopgaver forventes løst af den konsulent, der er indgået aftale med vedr. Kollektive forløb (delaftale 2): etablering af et samlet overblik over allerede udviklede og afprøvede kollektive forløb kortlægning af væksthusenes ideer til nye typer af kollektive forløb samt forslag til temaer for udvikling af nye kollektive forløb, hvor indhold og/eller målgruppe ikke allerede er dækket udarbejdelse af et estimat for timer og udgifter til afholdelse af de forskellige typer af kollektive forløb udvælgelse af de eksisterende kollektive forløb, som skal afprøves i andre væksthuse udvælgelse af de evt. nye kollektive forløb, som skal udvikles og afprøves udarbejdelse af en metode for erfaringsopsamling udvikling af en drejebog for væksthusenes kollektive forløb gennemførelse af kompetencedag på tværs af Væksthusene Kontrakten forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms og opgaven forventes færdig udført senest Tilbud til kreative erhverv (delaftale 3) Følgende hovedopgaver forventes løst af den konsulent, der er indgået aftale med vedr. Tilbud til kreative erhverv (delaftale 3): etablering af et samlet overblik over de eksisterende tilbud vedr. forretningsforståelse og forretningsudvikling som findes i og udenfor væksthusene og hvor målgruppen er kreative erhverv

3 udvælgelse af et delsegment af de kreative erhverv for hver region, som er prioriteret i regionen, og som væksthuset har et ønske om at komme tættere på, og hvor den største værdiskabelse forventes udvikling af et koncept for et faciliteret workshopforløb. Kontrakten forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms og opgaven forventes færdig udført senest For nærmere beskrivelse af opgaverne omfattet af de enkelte delaftaler henvises til ydelsesbeskrivelsen og det øvrige udbudsmateriale, der kan rekvireres på Væksthus Midtjylland bliver kontraktpart på de udbudte aftaler, men aftalerne udbydes og indgås på vegne af samtlige følgende danske Væksthuse: Væksthus Hovedstaden Væksthus Sjælland Væksthus Syddanmark Væksthus Midtjylland Væksthus Nordjylland. CPV: , , Epinion Toldkammeret, Nordhavnsgade Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Pluss Leadership H.H. Seedorfs Stræde 3-5, 4. sal 8000 Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

4 Danmark-Brøndby: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing DANSKE SPIL A/S Udbud af mediebureau. Danske Spil har indgået en kontrakt om mediebureauydelser. Kontrakten omfatter håndtering af mediebureauydelser for Danske Spil koncernen, herunder for de 2 datterselskaber Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S, samt de enkelte brands under begge selskaber. Kontrakten omfatter: mediestrategisk rådgivning på alle platforme medieplanlægning og rådgivning (taktisk niveau) mediehåndtering (operationelt niveau) medieforhandling rådgivning i forbindelse med øvrige medierelaterede opgaver, herunder men ikke udelukkende sponsorater, digitale medier samt sociale medier. Derudover omfatter kontrakten bl.a. rådgivning og håndtering af fx nye medier, platforme mv. CPV: , , Dentsu Aegis Network Oven Gaden Neden Vandet 7 44 København

5 Danmark-Hørsholm: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder I/S NORDFORBRÆNDING Bygninger for ovnlinie 5, kloak- og betonentreprisen. Det samlede byggearbejde omfatter etablering af bygninger i forbindelse med ny Ovnlinje 5, herunder ovnhal og turbinebygning. Byggeriet er primært en klimaskærm, hvor udformningen af og kravene til bygningerne i høj grad er definret af den nye ovnlinje (ovn, turbine mv.) der etableres på stedet samt af arkitekturen af de eksisterende bygninger. Monteringen af den nye ovnlinje vil ske sideløbende med etablering af bygningerne, hvorfor der ikke kan forventes en kontinuerlig byggeproces især af bygningens lukning. Etablering af byggegrube er under udførelse under anden entreprise. Nærværende bekendtgørelse omhandler kloak- og betonentreprisen. Kloakentreprisen omfatter primært tagvandsafvanding og i mindre omfang kloakarbejder. Betonentreprisen omfatter et råhus i pladsstøbt armeret beton med kælder i varienerende dybder med et terrændæk i kote 9.90 og med spredte rumformationer med dæk vægge og søjler op til kote CPV: , , , , , , , Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup

6 Danmark-Kolding: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) MEDICOTEKNIK, REGION SYD Indkøb af 2 stk. Scannere til Odense Universitetshospital (OUH) Afdeling for klinisk Patologi. Til brug i afdelingens histologiske laboratorium, agter Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital, Odense DK, at indgå aftale med Hamamatsu photonic GMBH om køb af 2 stk. Nanozoomer XR, Whole Slide Image skanner. CPV: Hamamatsu Photonics GmbH Arzbergstr Herrsching TYSKLAND Telefon:

7 Danmark-København: Brystproteser KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDDELCENTRET Brystproteser. Levering af brystproteser til borgere i Københavns Kommune i henhold til servicelovens 2. CPV: Sahva A/S Borgervænget København Ø.

8 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter ARENA CPHX P/S CPV: , , , 45227, , , , , Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter. Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Bygge- og anlægsarbejder. Opførelse af centre til underholdningsformål. Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene. Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder. Tagdækning og maling af tage. Tagdækning. Tætningsarbejder. G.V.L Entreprise A/S Oldvej Farum Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-København: Dykning ØRESUNDSBRO KONSORTIET CPV: , Dykning. Dykning i forbindelse med undersøiske borehuller. Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB Oljevägen Malmö

10 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ØKONOMI OG INDENRIGSMINISTERIET Kontrakt om etablering, vedligeholdelse, support, videreudvikling og drift af løsning om digitalisering af vælgererklæringer. I. Baggrund: Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at etablere en digital selvbetjeningsløsning til indsamling af vælgererklæringer for nye partier. Formålet med løsningen er at digitalisere og derved effektivisere og forenkle proceduren for indsamling af vælgererklæringer, så det bliver nemmere for nye partier at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. Den hidtil gældende procedure for indsamling af vælgererklæringer samt formålet og kravene til en fremtidig digital løsning fremgår af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer). Lovforslaget kan hentes på På baggrund af den administrative og økonomiske lettelse, som den digitale løsning forventes at medføre for partierne, estimerer ministeriet, at op imod 7-9 partier årligt vil indsamle hver op imod vælgererklæringer (samlet ca ), og at de øvrige partier sammenlagt vil indsamle ca vælgererklæringer årligt. Sammenlagt forventes ca vælgererklæringer årligt. Ved systemets idriftsætning forventes ca. 300 henvendelser til servicedesk per måned. II. Udbudte ydelser:. Etablering af en webbaseret selvbetjeningsløsning, som skal kunne håndtere elektronisk indsamlede og fysisk afgivne vælgererklæringer, herunder: Automatisk at afsende en standard til vælgeren hhv. et standard brev vedlagt en fysisk vælgererklæring med fysisk post til vælgeren Verificere vælgerens identitet Modtage signatur/underskrift af vælgererklæringen Kontrollere vælgerens valgret i CPR registret og om vælgeren tidligere har afgivet en vælgererklæring for samme eller et andet parti for samme valgtype Afsende kvittering samt andre standardmeddelelser gennem Digital Post og fysisk post Brugeradministration, hvor det bl.a. skal være muligt for Kunden at oprette administratorbruger hos det enkelte parti. 2. Vedligeholdelsesydelser, som bl.a. omfatter rettelse af fejl, vedligehold af systemgrænseflader, levering og implementering af nye versioner af programmel og af patches og releases til programmel og udførelse af problem-, release- og changemanagement. 3. Supportydelser, som bl.a. omfatter 2nd level support til kunden og partierne, som vil blive beskrevet nærmere i udbudsmaterialet. 4. Driftsydelser, som bl.a. består af drift og vedligeholdelse af infrastrukturen, herunder netværket. 5. Videreudviklingsydelser, som bl.a. omfatter ændringer af løsningen som følge af ny eller ændret lovgivning eller andre politiske tiltag på valgområdet, herunder ændring af integrationer og brugergrænseflade samt udvikling af ny funktionalitet. CPV: , , , , , , , ,

11 KMD A/S Lautrupparken Ballerup 2

12 Danmark-København: Porte I/S AMAGER RESSOURCECENTER CPV: , , , Porte. Isætning af porte. Branddøre. Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter. Protec Industrial Doors Stuartweg 4 43 NJ Vianen NEDERLANDENE Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

13 Danmark-Nordhavn: Maskiner til sortering og soldning KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, KMC NORDHAVN Anlæg til sortering af jord og brokker. Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning driver ved Kalvebod Miljøcenter (KMC Nordhavn) et depot for forurenet jord i Nordhavnen. KMC Nordhavn planlægger at etablere et jordkarteringsanlæg på Nordhavnsdepotet og vil til det formål anskaffe sig et sorteringsanlæg, der kan frasortere brokker fra den modtagne jord. Anlægget skal være mobilt, og forsynet med en bæltedrevet undervogn, der kan bruges til at flytte anlægget på pladsen. CPV: KCS ApS Selinevej 4, Port København S Mailadresse: Telefon: Fax:

14 Danmark-Næstved: Møbler til medicinsk brug NÆSTVED KOMMUNE Genbrugshjælpemidler. Indkøb af genbrugshjælpemidler og tilhørende ydelser fordelt på 5 delaftaler til de deltagende kommuner i FUS-indkøbssamarbejdet: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg. CPV: , , , , , , 39432, , Mobilex a/s Grønlandsvej Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dan-rehab A/S Messingvej Randers SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S

15 Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Handicare A/S Park Allé 289G 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Århus N. Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: PF mobility ApS Bjerregårdvej Vildbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Mobilex A/S Grønlandsvej Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Handicare A/S Park Allé 289G 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon:

16 Internetadresse: Meyra Ortopedia Danmark K/S Støberivej 3660 Stenløse Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: VELA Gøteborgvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: VELA Gøteborgvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: TA. Service A/S Orupgade 32B 4640 Faxe Mailadresse: Telefon: Internetadresse: TA. Service A/S Orupgade 32B 4640 Faxe 3

17 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej Rødekro Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Medema A/S Enggårdvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Medema A/S Enggårdvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Jørn I 4

18 Danmark-Støvring: Perler REBILD KOMMUNE Levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb. Levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb. CPV: 85300, , , , , , , , , , , , , , Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro

19 Danmark-Tarm: Affaldscontainere RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE (DK) Rammeaftale for indkøb af døgnstationer (minigenbrugspladser). Kontrakten omfatter indkøb af ca. 20 stk. delvist nedgravede døgnstationer og ca. 5 stk. døgnstationer placeret oven på terræn. CPV: , Joca a/s Industrivej Vinderup

20 Danmark-Valby: Opførelse af politistationer BYGNINGSSTYRELSEN OPP Holstebro. Tilrådighedsstillelse, herunder projektering, anlæg, drift, vedligeholdelse, forsyning, udvendigt terrænpleje og finansiering af en ny hovedpolitistation til Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro på ca m². Fra tidspunktet for ibrugtagning af bygningen vil kontrakten løbe 25 i år. CPV: 4526, , , A. Enggaard A/S

21 Danmark-Aabenraa: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND, AABENRAA Totalrådgivning vedrørende udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, til akutsygehus, fase 2. Totalrådgivning i alle byggeriets faser vedrørende udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus, fase 2. Kontrakten er indgået efter forudgående projektkonkurrence med vinderen om realisering af det vindende konkurrenceprojekt. CPV: , , COWI A/S Havneparken 700 Vejle

22 Danmark-Aabenraa: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, til akutsygehus, fase 2. Sygehuset i Aabenraa er en del af Sygehus Sønderjylland, og skal fremover varetage akutfunktionen for det samlede sygehus, som ét af fire akuthospitaler i regionen. For at få belyst mulighederne for en optimal om- og udbygning, der tager hensyn til en drift og logistik der understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange, har Region Syddanmark besluttet at udskrive en projektkonkurrence for 2. fase af sygehusbyggeriet. Den første fase er iværksat, og vil stå færdig i 204. Det udbyggede akutsygehus i Aabenraa skal dække et optageområde med indbyggere, og skal være fremtidens sygehus med fokus på nye behandlingsmetoder, der understøtter moderne patienthensyn. Fremtidens sygehus fokuserer på mere skånsomme behandlingsmetoder, færre indlæggelser og mere ambulant- og dagbehandling. Det skal understøttes af servicefunktioner, der sikrer patienternes oplevelse af en hurtige og effektiv behandling, uden unødige ventetider. De fysiske rammer skal indgå i samspil med disse mål, og indeholde en fleksibilitet i ruminddeling, en generalitet i form af multifunktionalitet og en elasticitet, der gør det muligt at udvide og ændre bygningsmassen efter behov. Visionen for de fysiske rammer på SHS Aabenraa er et hus, hvor patienten er æresgæst. Ankomsten er forberedt, opholdet foregår i rammer, der indgyder ro og tryghed. Der bliver sørget for en god helhedsoplevelse. Et sygehus der inddrager den helbredende arkitektur og signalerer»hjem«frem for»institution«. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, er opført i 992, og der er tilbygget bl.a. centerskadestue i Fase af udvidelsen gennemføres i perioden 202 til 204. Sygehuset er beliggende på Kresten Philipsens Vej 5, med gode og direkte adgangsveje til både det lokale og det statslige vejnet. Det oprindelige sygehus fra 992 og 2005 er opført i gule teglsten, og har gule teglsten på taget. Det arkitektoniske udtryk videreføres delvist i fase, idet nybygningerne etableres med gule teglstensfacader, suppleret med lette facader i glas, aluminium og plader. Sygehusets funktioner vil efter afslutningen af fase være opbygget omkring to tværgående centergange (hovedstrøg). En der er syd/nord gående, og en anden der er øst/vest vendt. Fra disse centergange er der adgang til behandlingsafsnit (ambulatorier) og sengeafsnit. På østsiden er den oprindelige del af sygehuset etableret i etplans-bygninger, mens den vestvendte del af sygehuset er i 2 etager. I fase sker der både til- og ombygninger. Nybygningerne udformes overvejende som tilbygninger til det eksisterende hus i 3-4 etager, i den sydlige og vestlige ende af bygningskomplekset. Disse bygninger danner grundlaget for fase 2, og for en evt. fremtidig videreudvikling af sygehuset. Sygehuset har efter fase 2 et samlet areal på ca m² brutto. I fase 2 er der planlagt om- og nybygning af ca m² netto med en samlet anlægsramme på ca DKK. Byggeriet i fase 2 skal ske på et sygehus, der under hele perioden er i drift, hvilket stiller særlige krav til gennemførelsen af byggeriet for så vidt angår fleksibilitet, samarbejdsevne og hensyntagen. Projektet omfatter bl.a. opførelsen af behandlings- og sengeafsnit, ombygning til apotek og laboratorium, samt ny intensivafdeling og laboratoriebygning. Herudover skal ombygges til undervisning og læringsafsnit, specialambulatorier, samt anlægsarbejder inklusiv helikopterlandeplads. Det er håbet med projektkonkurrencen, at generere et banebrydende og visionært forslag til nye sengeafsnit og servicefunktioner, som

23 videreudvikler det sygehus som findes i Aabenraa når fase er gennemført. Det er et sygehus bestående af oprindelige bygninger, tilbygget bl.a. et familiehus, en ny varemodtagelse, et akutcenter og råhus til en ny restaurant. CPV: , ,

24 Danmark-Aabenraa: Implementering af programmel STATSFORVALTNINGEN ESDH anskaffelse, implementering og vedligehold til Statsforvaltningen Hermed udbudsmateriale til ESDH anskaffelse, implementering og vedligehold til Statsforvaltningen CPV: , , cbrain A/S Dampfærgevej København Ø Mailadresse: Telefon:

25 Danmark-Aabenraa: Programmelrelaterede tjenester AABENRAA KOMMUNE Support og vedligehold af ESDH-system. Vedligeholdelse af ESDH-system. CPV: Formpipe Software A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

26 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder PLUS BOLIG A/S (DK) 8 Ungdomsboliger på Visionsvej, Plus Bolig. Opførelse af 8 ungdomsboliger i 2 til 7 etager ca m². Udbud er betinget af Skema-A godkendelse. Fagentreprise. Alm. fundering. Delvis kælder. Betonelement hus med sandwichfacader. Facader beklædes med facadeplader. Varmt tag med tagpapdækning. Præ. fab. badekabiner. Trægulve i boliger. Træ/alu facadepartier i boliger. CPV: Bodilsen Totalbyg A/S 7870 Glyngøre FRANKRIG Hirtshals Entreprenørforretning A/S 9850 Hirtshals Toppenberg HOK ApS 9400 Nørresundby Bravida Danmark 9000 Aalborg Anton Lassens Eftf Aalborg

27 Danmark-Aalborg: CT-scannere REGION NORDJYLLAND CT-scanner. Indkøbet omfatter køb af brugt CT-scanner (GE Discovery 750HD) og tilhørende rekonstruktionscomputer på særlig fordelagtige vilkår. CT-scanneren skal stå i»fodaftrykket«af en ældre eksisterende scanner (GE LightSpeed), hvilket fordrer minimale bygningsmæssige omforandringer. Købet muliggør endvidere store dosisbesparelser ved patientundersøgelser. Rekonstruktionscomputeren betragtes som en supplerende levering til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer fra anden leverandør. Derfor er det et krav, at der er kompatibilitet mellem nyindkøbt og eksisterende udstyr. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. Indkøb af andet udstyr/fabrikat/type vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: CCBR Clinical Research Glerupvej Rødovre Telefon:

28 Danmark-Aalborg: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer HEF ENERGITEKNIK A/S 24 kv metalkapslede højspændingsanlæg. Anskaffelsen omfatter levering af 4 stk. komplette indendørs, metalkapslede højspændingsanlæg til transformerstationerne i Terndrup og Tinghøj. 2 stk. 24 kv Anlæg med 8. koblingsfelter til Terndrup stk. 24 kv anlæg med 9. koblingsfelter og stk. 24 kv anlæg med 0 koblingsfelter til Tinghøj 2 stk. ekstra feltenhedsrelæer option på yderligere 3 anlæg til 60/20 kv stationerne i Vårst og Støvring, jf. II.2.2). De enkelte felter skal være selvbærende, komplet med bæreramme og understøtninger. Der stilles krav om, at anlæggene er forberedt til senere udvidelse af felter. I forbindelse med leveringen skal leverandøren desuden kunne håndtere og gennemføre: Montage af felter. Interne forbindelser inklusive føringsveje. Levering af specialværktøj, som er nødvendigt for at gennemføre almindelig servicering af anlæggene. Levering af dokumentation, der er nødvendig for drift og vedligeholdelse af anlægget, herunder både instruktioner og tegninger. Gennemførelse af et afprøvnings- og idriftssættelsesprogram, der skal sikre idriftsættelse af anlægget. Koblingsanlæggene skal indeholde afbryder, adskiller, jordslutter, spændingstransformere og strømtransformere. Anlægget skal leveres med isoleret samleskinne og skal indeholde transformerfelt, 5-7 linjefelter, lokalfelt, koblingsfelt. Leveringsgrænsen mellem koblingsanlægget og bygherrens 24 kv kabler skal følge IEC Anlægget skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen og være konstrueret, således at normale drifts og vedligeholdelsesarbejde i henhold til leverandørens instruktioner kan udføres uden fare for personer eller anlæg. Anlægget skal kunne operere i et temperaturinterval på -5 C til +40 C. Leverandøren skal som en del af anskaffelsen, transportere, levere og montere anlægget på opstillingsstedet. Leverandøren skal selv medbringe nødvendigt værktøj og hjælpematerialer til brug for monteringen. Levering af anlæggene forventes at skulle gennemføres til Tinghøj primo november 204 og til Terndrup primo 206. CPV: , , , , , 5000, ABB A/S Håndværkervej Frerdericia

29 Danmark-Aarhus: Pumper INDKOEBSAFDELINGEN, TEKNIK OG MILJOE, AARHUS KOMMUNE CPV: , Pumper. Fjernvarmerørledninger. Desmi Danmark A/S Tagholm 9400 Nørresundby Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

30 Danmark-Ballerup: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISTION AND LOGISTICS ORGANISATION CPV: , 89300, , Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr. Rygsække. Små punge. Personlig udrustning og støtteudstyr.

31 Danmark-Espergærde: Byggearbejde BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN, C/O BOLIGKONTORET Renoveringsprojekt i Afd. Skovparken. Hovedentreprise. Renoveringsarbejder i parkbebyggelse opført i Bebyggelsen omfatter 6 blokke med hver 2 opgange, kælderplan samt 3 etager. Blokkene varierer lidt og den samlede bebyggelse indeholder 68 lejligheder og 4 erhvervslejemål. CPV: , 45234, 45230, , , , , , , 45425, , , Adserballe & Knudsen A/S 3520 Farum Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 Danmark-Højbjerg: Trafikovervågningssystem MIDTTRAFIK Udbud af realtidssystem. Midttrafik er et trafikselskab, der siden den har administreret den kollektive trafik i den midtjyske region. Midttrafik er ejet af Region Midtjylland og de 9 kommuner i regionen. Midttrafik har blandt andet til opgave at planlægge bustrafikken i den midtjyske region og i den forbindelse udbyde og indgå kontrakter med eksterne leverandører om kørsel. Udgifter til busdriften afholdes af de enkelte ejere på baggrund af omkostningerne i den enkelte kommune. Midttrafik har i den forbindelse truffet beslutning om at indføre realtidssystem i en række af de busser, der forestår driften af Midttrafiks ruter. Midttrafik er kontraktpart på aftalen og kan foretage indkøb på egne vegne og på vegne af Midttrafiks ejer kommuner og Region Midtjylland. Implementeringen af realtidssystemerne forventes primært at ske i løbet af Det udbudte indkøb vedrører kontrakt på realtidssystem til ca. 200 bybusser i Aarhus med option på tilkøb af realtidssystem til op til yderligere 800 busser i Midttrafiks kørselsområde. De udbudte realtidssystemer forventes at indeholde følgende hovedfunktioner: prognoseberegning som minimum baseret på historiske data og køreplansinformation realtidsoverblikskort over positioner for samtlige busser i systemet funktion til administration of chauffører, køretøjer og udstyr. visuel brugergrænseflade til kommunikation med chauffører fælles login med rejsekortudstyr integration med rejseplanen integration med trafikplanlægningssystem hos midttrafik web interface til back-office løsning. Samt følgende optioner: bus computer content management system til håndtering af informationsskærme i busserne styring af og integration med stoppestedsannoncering wifi i busserne alarm i busserne og integration med back office informationsskærme i busserne korrespondancesikring busprioritet interface til Lane management (»dynamic platform allocation system«). som Midttrafik frit kan til og fravælge efter behov i den enkelte bus. Den endelige aftale for de 200 bybusser i Aarhus har en værdi på i alt DKK ekskl. moms. Optionsdelen på tilkøb af realtidssystem til op til yderligere 800 busser i Midttrafiks kørselsområde forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms. CPV: , , , , , , , Adibus A/S Holstebrovej 6A 7800 Skive

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK)

Overskrift Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE (DK) Danmark-Aabenraa: Udsendelse af vikarer til private husstande AABENRAA KOMMUNE (DK) Sundhedsfaglige vikarydelser. Levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Aabenraa Kommune. CPV: 9853300, 854200, 85420,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere