Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aarhus: Gasser. Ordregiver AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 Danmark-Aarhus: Gasser AARHUS UNIVERSITET Rammeaftale vedr. indkøb af Gasser og Tøris til Aarhus Universitet. ønsker at samle sine indkøb af gasser på flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere, flydende nitrogen til faste tankanlæg samt flydende helium på en række rammeaftaler Det er forventningen, at samling af disse indkøb vil medføre en volumen i omegnen af DKK årligt. Den endelig mængde af indkøb er dog afhængig af en række forhold herunder særligt konkrete behov samt debevillinger der gives i rammeaftalens løbetid. Fordelingen af omsætningen på de enkelte produktkategorier var i 203 ca. som følgende: basis flaskegasser inkl. flaskeleje 57 % tøris 8 % flydende nitrogen til små kryobeholdere 4 % flydende nitrogen til store tankanlæg inkl. tankleje 7 % flydende helium 4 %. Det forventes at fordelingen af omsætningen på de enkelte produktkategorier vil være ca. den samme under denne rammeaftale. Der ønskes tilbud på en eller flere af følgende delaftaler: ) basis flaskegasser og hertil leje af flasker, tøris, flydende nitrogen til små kryobeholdere 2) leje af store tankanlæg og hertil flydende nitrogen 3) flydende helium. vil indgå rammeaftale med én leverandør på hver af de 3 delaftaler. CPV: , , 24000, AGA A/S Vermlandsgade København S AGA A/S Vermlandsgade København S

2 Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Konsulentydelser til Væksthusene. I foråret 203 blev Væksthusene evalueret. Som led i opfølgningen på evalueringen blev der udarbejdet en ny vækstmodel for Væksthusene Væksthusene 2.0. Som led i realisering af strategien for den ny vækstmodel for Væksthusene, skal der gennemføres en række aktiviteter 0 i alt jf. handlingsplanen. De udbudte kontrakter omfatter levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af 3 af disse aktiviteter, der alle skal være med til at styrke Væksthusenes position og bidrage til at skaffe redskaber til fremtidig indsats over for en række specifikke brancher/typer af virksomheder. Aktiviteterne er fordelt på følgende områder: ekspertgrupper (delaftale ) kollektive forløb (delaftale 2) tilbud til kreative erhverv (delaftale 3). Ekspertgrupper (delaftale ) Følgende hovedopgaver forventes løst af den konsulent, der er indgået aftale med vedr. Ekspertgrupper (delaftale ): etablering af et samlet overblik over vækstlaget i de enkle regioner udvælgelse af prioriteret branchesegment for hver af væksthusene gennemførelse og facilitering af ekspertgruppe workshop udvikling af et koncept for et faciliteret workshopforløb for ekspertgruppen udarbejdelse en samlet rapport med anbefalinger fra de enkelte brancher og med et samlet sæt af anbefalinger. Kontrakten forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms og opgaven forventes færdig udført senest Kollektive forløb (delaftale 2). Følgende hovedopgaver forventes løst af den konsulent, der er indgået aftale med vedr. Kollektive forløb (delaftale 2): etablering af et samlet overblik over allerede udviklede og afprøvede kollektive forløb kortlægning af væksthusenes ideer til nye typer af kollektive forløb samt forslag til temaer for udvikling af nye kollektive forløb, hvor indhold og/eller målgruppe ikke allerede er dækket udarbejdelse af et estimat for timer og udgifter til afholdelse af de forskellige typer af kollektive forløb udvælgelse af de eksisterende kollektive forløb, som skal afprøves i andre væksthuse udvælgelse af de evt. nye kollektive forløb, som skal udvikles og afprøves udarbejdelse af en metode for erfaringsopsamling udvikling af en drejebog for væksthusenes kollektive forløb gennemførelse af kompetencedag på tværs af Væksthusene Kontrakten forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms og opgaven forventes færdig udført senest Tilbud til kreative erhverv (delaftale 3) Følgende hovedopgaver forventes løst af den konsulent, der er indgået aftale med vedr. Tilbud til kreative erhverv (delaftale 3): etablering af et samlet overblik over de eksisterende tilbud vedr. forretningsforståelse og forretningsudvikling som findes i og udenfor væksthusene og hvor målgruppen er kreative erhverv

3 udvælgelse af et delsegment af de kreative erhverv for hver region, som er prioriteret i regionen, og som væksthuset har et ønske om at komme tættere på, og hvor den største værdiskabelse forventes udvikling af et koncept for et faciliteret workshopforløb. Kontrakten forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms og opgaven forventes færdig udført senest For nærmere beskrivelse af opgaverne omfattet af de enkelte delaftaler henvises til ydelsesbeskrivelsen og det øvrige udbudsmateriale, der kan rekvireres på Væksthus Midtjylland bliver kontraktpart på de udbudte aftaler, men aftalerne udbydes og indgås på vegne af samtlige følgende danske Væksthuse: Væksthus Hovedstaden Væksthus Sjælland Væksthus Syddanmark Væksthus Midtjylland Væksthus Nordjylland. CPV: , , Epinion Toldkammeret, Nordhavnsgade Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Pluss Leadership H.H. Seedorfs Stræde 3-5, 4. sal 8000 Aarhus C Mailadresse: Telefon: Internetadresse: PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

4 Danmark-Brøndby: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing DANSKE SPIL A/S Udbud af mediebureau. Danske Spil har indgået en kontrakt om mediebureauydelser. Kontrakten omfatter håndtering af mediebureauydelser for Danske Spil koncernen, herunder for de 2 datterselskaber Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S, samt de enkelte brands under begge selskaber. Kontrakten omfatter: mediestrategisk rådgivning på alle platforme medieplanlægning og rådgivning (taktisk niveau) mediehåndtering (operationelt niveau) medieforhandling rådgivning i forbindelse med øvrige medierelaterede opgaver, herunder men ikke udelukkende sponsorater, digitale medier samt sociale medier. Derudover omfatter kontrakten bl.a. rådgivning og håndtering af fx nye medier, platforme mv. CPV: , , Dentsu Aegis Network Oven Gaden Neden Vandet 7 44 København

5 Danmark-Hørsholm: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder I/S NORDFORBRÆNDING Bygninger for ovnlinie 5, kloak- og betonentreprisen. Det samlede byggearbejde omfatter etablering af bygninger i forbindelse med ny Ovnlinje 5, herunder ovnhal og turbinebygning. Byggeriet er primært en klimaskærm, hvor udformningen af og kravene til bygningerne i høj grad er definret af den nye ovnlinje (ovn, turbine mv.) der etableres på stedet samt af arkitekturen af de eksisterende bygninger. Monteringen af den nye ovnlinje vil ske sideløbende med etablering af bygningerne, hvorfor der ikke kan forventes en kontinuerlig byggeproces især af bygningens lukning. Etablering af byggegrube er under udførelse under anden entreprise. Nærværende bekendtgørelse omhandler kloak- og betonentreprisen. Kloakentreprisen omfatter primært tagvandsafvanding og i mindre omfang kloakarbejder. Betonentreprisen omfatter et råhus i pladsstøbt armeret beton med kælder i varienerende dybder med et terrændæk i kote 9.90 og med spredte rumformationer med dæk vægge og søjler op til kote CPV: , , , , , , , Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup

6 Danmark-Kolding: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) MEDICOTEKNIK, REGION SYD Indkøb af 2 stk. Scannere til Odense Universitetshospital (OUH) Afdeling for klinisk Patologi. Til brug i afdelingens histologiske laboratorium, agter Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital, Odense DK, at indgå aftale med Hamamatsu photonic GMBH om køb af 2 stk. Nanozoomer XR, Whole Slide Image skanner. CPV: Hamamatsu Photonics GmbH Arzbergstr Herrsching TYSKLAND Telefon:

7 Danmark-København: Brystproteser KØBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDDELCENTRET Brystproteser. Levering af brystproteser til borgere i Københavns Kommune i henhold til servicelovens 2. CPV: Sahva A/S Borgervænget København Ø.

8 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter ARENA CPHX P/S CPV: , , , 45227, , , , , Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter. Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Bygge- og anlægsarbejder. Opførelse af centre til underholdningsformål. Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene. Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder. Tagdækning og maling af tage. Tagdækning. Tætningsarbejder. G.V.L Entreprise A/S Oldvej Farum Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

9 Danmark-København: Dykning ØRESUNDSBRO KONSORTIET CPV: , Dykning. Dykning i forbindelse med undersøiske borehuller. Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB Oljevägen Malmö

10 Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ØKONOMI OG INDENRIGSMINISTERIET Kontrakt om etablering, vedligeholdelse, support, videreudvikling og drift af løsning om digitalisering af vælgererklæringer. I. Baggrund: Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker at etablere en digital selvbetjeningsløsning til indsamling af vælgererklæringer for nye partier. Formålet med løsningen er at digitalisere og derved effektivisere og forenkle proceduren for indsamling af vælgererklæringer, så det bliver nemmere for nye partier at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. Den hidtil gældende procedure for indsamling af vælgererklæringer samt formålet og kravene til en fremtidig digital løsning fremgår af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer). Lovforslaget kan hentes på På baggrund af den administrative og økonomiske lettelse, som den digitale løsning forventes at medføre for partierne, estimerer ministeriet, at op imod 7-9 partier årligt vil indsamle hver op imod vælgererklæringer (samlet ca ), og at de øvrige partier sammenlagt vil indsamle ca vælgererklæringer årligt. Sammenlagt forventes ca vælgererklæringer årligt. Ved systemets idriftsætning forventes ca. 300 henvendelser til servicedesk per måned. II. Udbudte ydelser:. Etablering af en webbaseret selvbetjeningsløsning, som skal kunne håndtere elektronisk indsamlede og fysisk afgivne vælgererklæringer, herunder: Automatisk at afsende en standard til vælgeren hhv. et standard brev vedlagt en fysisk vælgererklæring med fysisk post til vælgeren Verificere vælgerens identitet Modtage signatur/underskrift af vælgererklæringen Kontrollere vælgerens valgret i CPR registret og om vælgeren tidligere har afgivet en vælgererklæring for samme eller et andet parti for samme valgtype Afsende kvittering samt andre standardmeddelelser gennem Digital Post og fysisk post Brugeradministration, hvor det bl.a. skal være muligt for Kunden at oprette administratorbruger hos det enkelte parti. 2. Vedligeholdelsesydelser, som bl.a. omfatter rettelse af fejl, vedligehold af systemgrænseflader, levering og implementering af nye versioner af programmel og af patches og releases til programmel og udførelse af problem-, release- og changemanagement. 3. Supportydelser, som bl.a. omfatter 2nd level support til kunden og partierne, som vil blive beskrevet nærmere i udbudsmaterialet. 4. Driftsydelser, som bl.a. består af drift og vedligeholdelse af infrastrukturen, herunder netværket. 5. Videreudviklingsydelser, som bl.a. omfatter ændringer af løsningen som følge af ny eller ændret lovgivning eller andre politiske tiltag på valgområdet, herunder ændring af integrationer og brugergrænseflade samt udvikling af ny funktionalitet. CPV: , , , , , , , ,

11 KMD A/S Lautrupparken Ballerup 2

12 Danmark-København: Porte I/S AMAGER RESSOURCECENTER CPV: , , , Porte. Isætning af porte. Branddøre. Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter. Protec Industrial Doors Stuartweg 4 43 NJ Vianen NEDERLANDENE Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

13 Danmark-Nordhavn: Maskiner til sortering og soldning KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, KMC NORDHAVN Anlæg til sortering af jord og brokker. Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning driver ved Kalvebod Miljøcenter (KMC Nordhavn) et depot for forurenet jord i Nordhavnen. KMC Nordhavn planlægger at etablere et jordkarteringsanlæg på Nordhavnsdepotet og vil til det formål anskaffe sig et sorteringsanlæg, der kan frasortere brokker fra den modtagne jord. Anlægget skal være mobilt, og forsynet med en bæltedrevet undervogn, der kan bruges til at flytte anlægget på pladsen. CPV: KCS ApS Selinevej 4, Port København S Mailadresse: Telefon: Fax:

14 Danmark-Næstved: Møbler til medicinsk brug NÆSTVED KOMMUNE Genbrugshjælpemidler. Indkøb af genbrugshjælpemidler og tilhørende ydelser fordelt på 5 delaftaler til de deltagende kommuner i FUS-indkøbssamarbejdet: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg. CPV: , , , , , , 39432, , Mobilex a/s Grønlandsvej Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Dan-rehab A/S Messingvej Randers SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S

15 Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Handicare A/S Park Allé 289G 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 2-23A 8200 Århus N. Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: PF mobility ApS Bjerregårdvej Vildbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Mobilex A/S Grønlandsvej Skanderborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Handicare A/S Park Allé 289G 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon:

16 Internetadresse: Meyra Ortopedia Danmark K/S Støberivej 3660 Stenløse Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Etac A/S Egeskovvej Horsens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: VELA Gøteborgvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: VELA Gøteborgvej Aalborg SV Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Invacare A/S Sdr. Ringvej Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: TA. Service A/S Orupgade 32B 4640 Faxe Mailadresse: Telefon: Internetadresse: TA. Service A/S Orupgade 32B 4640 Faxe 3

17 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej Rødekro Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Medema A/S Enggårdvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Medema A/S Enggårdvej Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Jørn I 4

18 Danmark-Støvring: Perler REBILD KOMMUNE Levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb. Levering af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb. CPV: 85300, , , , , , , , , , , , , , Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Creativ Company A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro

19 Danmark-Tarm: Affaldscontainere RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE (DK) Rammeaftale for indkøb af døgnstationer (minigenbrugspladser). Kontrakten omfatter indkøb af ca. 20 stk. delvist nedgravede døgnstationer og ca. 5 stk. døgnstationer placeret oven på terræn. CPV: , Joca a/s Industrivej Vinderup

20 Danmark-Valby: Opførelse af politistationer BYGNINGSSTYRELSEN OPP Holstebro. Tilrådighedsstillelse, herunder projektering, anlæg, drift, vedligeholdelse, forsyning, udvendigt terrænpleje og finansiering af en ny hovedpolitistation til Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro på ca m². Fra tidspunktet for ibrugtagning af bygningen vil kontrakten løbe 25 i år. CPV: 4526, , , A. Enggaard A/S

21 Danmark-Aabenraa: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND, AABENRAA Totalrådgivning vedrørende udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, til akutsygehus, fase 2. Totalrådgivning i alle byggeriets faser vedrørende udbygning af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus, fase 2. Kontrakten er indgået efter forudgående projektkonkurrence med vinderen om realisering af det vindende konkurrenceprojekt. CPV: , , COWI A/S Havneparken 700 Vejle

22 Danmark-Aabenraa: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, til akutsygehus, fase 2. Sygehuset i Aabenraa er en del af Sygehus Sønderjylland, og skal fremover varetage akutfunktionen for det samlede sygehus, som ét af fire akuthospitaler i regionen. For at få belyst mulighederne for en optimal om- og udbygning, der tager hensyn til en drift og logistik der understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange, har Region Syddanmark besluttet at udskrive en projektkonkurrence for 2. fase af sygehusbyggeriet. Den første fase er iværksat, og vil stå færdig i 204. Det udbyggede akutsygehus i Aabenraa skal dække et optageområde med indbyggere, og skal være fremtidens sygehus med fokus på nye behandlingsmetoder, der understøtter moderne patienthensyn. Fremtidens sygehus fokuserer på mere skånsomme behandlingsmetoder, færre indlæggelser og mere ambulant- og dagbehandling. Det skal understøttes af servicefunktioner, der sikrer patienternes oplevelse af en hurtige og effektiv behandling, uden unødige ventetider. De fysiske rammer skal indgå i samspil med disse mål, og indeholde en fleksibilitet i ruminddeling, en generalitet i form af multifunktionalitet og en elasticitet, der gør det muligt at udvide og ændre bygningsmassen efter behov. Visionen for de fysiske rammer på SHS Aabenraa er et hus, hvor patienten er æresgæst. Ankomsten er forberedt, opholdet foregår i rammer, der indgyder ro og tryghed. Der bliver sørget for en god helhedsoplevelse. Et sygehus der inddrager den helbredende arkitektur og signalerer»hjem«frem for»institution«. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, er opført i 992, og der er tilbygget bl.a. centerskadestue i Fase af udvidelsen gennemføres i perioden 202 til 204. Sygehuset er beliggende på Kresten Philipsens Vej 5, med gode og direkte adgangsveje til både det lokale og det statslige vejnet. Det oprindelige sygehus fra 992 og 2005 er opført i gule teglsten, og har gule teglsten på taget. Det arkitektoniske udtryk videreføres delvist i fase, idet nybygningerne etableres med gule teglstensfacader, suppleret med lette facader i glas, aluminium og plader. Sygehusets funktioner vil efter afslutningen af fase være opbygget omkring to tværgående centergange (hovedstrøg). En der er syd/nord gående, og en anden der er øst/vest vendt. Fra disse centergange er der adgang til behandlingsafsnit (ambulatorier) og sengeafsnit. På østsiden er den oprindelige del af sygehuset etableret i etplans-bygninger, mens den vestvendte del af sygehuset er i 2 etager. I fase sker der både til- og ombygninger. Nybygningerne udformes overvejende som tilbygninger til det eksisterende hus i 3-4 etager, i den sydlige og vestlige ende af bygningskomplekset. Disse bygninger danner grundlaget for fase 2, og for en evt. fremtidig videreudvikling af sygehuset. Sygehuset har efter fase 2 et samlet areal på ca m² brutto. I fase 2 er der planlagt om- og nybygning af ca m² netto med en samlet anlægsramme på ca DKK. Byggeriet i fase 2 skal ske på et sygehus, der under hele perioden er i drift, hvilket stiller særlige krav til gennemførelsen af byggeriet for så vidt angår fleksibilitet, samarbejdsevne og hensyntagen. Projektet omfatter bl.a. opførelsen af behandlings- og sengeafsnit, ombygning til apotek og laboratorium, samt ny intensivafdeling og laboratoriebygning. Herudover skal ombygges til undervisning og læringsafsnit, specialambulatorier, samt anlægsarbejder inklusiv helikopterlandeplads. Det er håbet med projektkonkurrencen, at generere et banebrydende og visionært forslag til nye sengeafsnit og servicefunktioner, som

23 videreudvikler det sygehus som findes i Aabenraa når fase er gennemført. Det er et sygehus bestående af oprindelige bygninger, tilbygget bl.a. et familiehus, en ny varemodtagelse, et akutcenter og råhus til en ny restaurant. CPV: , ,

24 Danmark-Aabenraa: Implementering af programmel STATSFORVALTNINGEN ESDH anskaffelse, implementering og vedligehold til Statsforvaltningen Hermed udbudsmateriale til ESDH anskaffelse, implementering og vedligehold til Statsforvaltningen CPV: , , cbrain A/S Dampfærgevej København Ø Mailadresse: Telefon:

25 Danmark-Aabenraa: Programmelrelaterede tjenester AABENRAA KOMMUNE Support og vedligehold af ESDH-system. Vedligeholdelse af ESDH-system. CPV: Formpipe Software A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

26 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder PLUS BOLIG A/S (DK) 8 Ungdomsboliger på Visionsvej, Plus Bolig. Opførelse af 8 ungdomsboliger i 2 til 7 etager ca m². Udbud er betinget af Skema-A godkendelse. Fagentreprise. Alm. fundering. Delvis kælder. Betonelement hus med sandwichfacader. Facader beklædes med facadeplader. Varmt tag med tagpapdækning. Præ. fab. badekabiner. Trægulve i boliger. Træ/alu facadepartier i boliger. CPV: Bodilsen Totalbyg A/S 7870 Glyngøre FRANKRIG Hirtshals Entreprenørforretning A/S 9850 Hirtshals Toppenberg HOK ApS 9400 Nørresundby Bravida Danmark 9000 Aalborg Anton Lassens Eftf Aalborg

27 Danmark-Aalborg: CT-scannere REGION NORDJYLLAND CT-scanner. Indkøbet omfatter køb af brugt CT-scanner (GE Discovery 750HD) og tilhørende rekonstruktionscomputer på særlig fordelagtige vilkår. CT-scanneren skal stå i»fodaftrykket«af en ældre eksisterende scanner (GE LightSpeed), hvilket fordrer minimale bygningsmæssige omforandringer. Købet muliggør endvidere store dosisbesparelser ved patientundersøgelser. Rekonstruktionscomputeren betragtes som en supplerende levering til delvis fornyelse og udvidelse af allerede foretagne leveringer og installationer fra anden leverandør. Derfor er det et krav, at der er kompatibilitet mellem nyindkøbt og eksisterende udstyr. I forhold til afdelingernes udnyttelse af udstyrets fulde funktionalitet gennem udstyrets levetid, er det afgørende, at der nødvendigvis er forenelighed mellem nyt og eksisterende udstyr. Indkøb af andet udstyr/fabrikat/type vil medføre et leverandørskifte som vil gøre det nødvendigt at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed vil medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I det konkrete tilfælde, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. udbudsdirektivet, artikel 3, stk., litra b. CPV: CCBR Clinical Research Glerupvej Rødovre Telefon:

28 Danmark-Aalborg: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer HEF ENERGITEKNIK A/S 24 kv metalkapslede højspændingsanlæg. Anskaffelsen omfatter levering af 4 stk. komplette indendørs, metalkapslede højspændingsanlæg til transformerstationerne i Terndrup og Tinghøj. 2 stk. 24 kv Anlæg med 8. koblingsfelter til Terndrup stk. 24 kv anlæg med 9. koblingsfelter og stk. 24 kv anlæg med 0 koblingsfelter til Tinghøj 2 stk. ekstra feltenhedsrelæer option på yderligere 3 anlæg til 60/20 kv stationerne i Vårst og Støvring, jf. II.2.2). De enkelte felter skal være selvbærende, komplet med bæreramme og understøtninger. Der stilles krav om, at anlæggene er forberedt til senere udvidelse af felter. I forbindelse med leveringen skal leverandøren desuden kunne håndtere og gennemføre: Montage af felter. Interne forbindelser inklusive føringsveje. Levering af specialværktøj, som er nødvendigt for at gennemføre almindelig servicering af anlæggene. Levering af dokumentation, der er nødvendig for drift og vedligeholdelse af anlægget, herunder både instruktioner og tegninger. Gennemførelse af et afprøvnings- og idriftssættelsesprogram, der skal sikre idriftsættelse af anlægget. Koblingsanlæggene skal indeholde afbryder, adskiller, jordslutter, spændingstransformere og strømtransformere. Anlægget skal leveres med isoleret samleskinne og skal indeholde transformerfelt, 5-7 linjefelter, lokalfelt, koblingsfelt. Leveringsgrænsen mellem koblingsanlægget og bygherrens 24 kv kabler skal følge IEC Anlægget skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen og være konstrueret, således at normale drifts og vedligeholdelsesarbejde i henhold til leverandørens instruktioner kan udføres uden fare for personer eller anlæg. Anlægget skal kunne operere i et temperaturinterval på -5 C til +40 C. Leverandøren skal som en del af anskaffelsen, transportere, levere og montere anlægget på opstillingsstedet. Leverandøren skal selv medbringe nødvendigt værktøj og hjælpematerialer til brug for monteringen. Levering af anlæggene forventes at skulle gennemføres til Tinghøj primo november 204 og til Terndrup primo 206. CPV: , , , , , 5000, ABB A/S Håndværkervej Frerdericia

29 Danmark-Aarhus: Pumper INDKOEBSAFDELINGEN, TEKNIK OG MILJOE, AARHUS KOMMUNE CPV: , Pumper. Fjernvarmerørledninger. Desmi Danmark A/S Tagholm 9400 Nørresundby Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

30 Danmark-Ballerup: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISTION AND LOGISTICS ORGANISATION CPV: , 89300, , Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr. Rygsække. Små punge. Personlig udrustning og støtteudstyr.

31 Danmark-Espergærde: Byggearbejde BOLIGSELSKABET NORDKYSTEN, C/O BOLIGKONTORET Renoveringsprojekt i Afd. Skovparken. Hovedentreprise. Renoveringsarbejder i parkbebyggelse opført i Bebyggelsen omfatter 6 blokke med hver 2 opgange, kælderplan samt 3 etager. Blokkene varierer lidt og den samlede bebyggelse indeholder 68 lejligheder og 4 erhvervslejemål. CPV: , 45234, 45230, , , , , , , 45425, , , Adserballe & Knudsen A/S 3520 Farum Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 Danmark-Højbjerg: Trafikovervågningssystem MIDTTRAFIK Udbud af realtidssystem. Midttrafik er et trafikselskab, der siden den har administreret den kollektive trafik i den midtjyske region. Midttrafik er ejet af Region Midtjylland og de 9 kommuner i regionen. Midttrafik har blandt andet til opgave at planlægge bustrafikken i den midtjyske region og i den forbindelse udbyde og indgå kontrakter med eksterne leverandører om kørsel. Udgifter til busdriften afholdes af de enkelte ejere på baggrund af omkostningerne i den enkelte kommune. Midttrafik har i den forbindelse truffet beslutning om at indføre realtidssystem i en række af de busser, der forestår driften af Midttrafiks ruter. Midttrafik er kontraktpart på aftalen og kan foretage indkøb på egne vegne og på vegne af Midttrafiks ejer kommuner og Region Midtjylland. Implementeringen af realtidssystemerne forventes primært at ske i løbet af Det udbudte indkøb vedrører kontrakt på realtidssystem til ca. 200 bybusser i Aarhus med option på tilkøb af realtidssystem til op til yderligere 800 busser i Midttrafiks kørselsområde. De udbudte realtidssystemer forventes at indeholde følgende hovedfunktioner: prognoseberegning som minimum baseret på historiske data og køreplansinformation realtidsoverblikskort over positioner for samtlige busser i systemet funktion til administration of chauffører, køretøjer og udstyr. visuel brugergrænseflade til kommunikation med chauffører fælles login med rejsekortudstyr integration med rejseplanen integration med trafikplanlægningssystem hos midttrafik web interface til back-office løsning. Samt følgende optioner: bus computer content management system til håndtering af informationsskærme i busserne styring af og integration med stoppestedsannoncering wifi i busserne alarm i busserne og integration med back office informationsskærme i busserne korrespondancesikring busprioritet interface til Lane management (»dynamic platform allocation system«). som Midttrafik frit kan til og fravælge efter behov i den enkelte bus. Den endelige aftale for de 200 bybusser i Aarhus har en værdi på i alt DKK ekskl. moms. Optionsdelen på tilkøb af realtidssystem til op til yderligere 800 busser i Midttrafiks kørselsområde forventes at have en samlet værdi på ca DKK ekskl. moms. CPV: , , , , , , , Adibus A/S Holstebrovej 6A 7800 Skive

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering

Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Opstart af firma midt i finanskrisen 2 ½ år senere maj 2015 Udvalgte projekter Kommende udbud Building_Information_Modeling (BIM) Projektering Digitalt udbudsmateriale Opstart af firma midt i finanskrisen

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller

læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for jer.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere