INSPIRATION. Gør livet let QUATTRO FÆRDIGKVIST. Så let kan det gøres:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATION. Gør livet let QUATTRO FÆRDIGKVIST. Så let kan det gøres:"

Transkript

1 QUATTRO FÆRDIGKVIST Gør livet let Så let kan det gøres: INSPIRATION QUATTRO FÆRDIGKVIST har produceret og leveret tusindvis af kviste til de danske huse i mangfoldige udgaver. Vi producerer individuelt udformede kviste på basis af et fleksibelt konstruktivt koncept. Det er vigtigt at kviste passer til den bygning de placeres på. Benyt derfor vor rådgivningstjeneste fra tegnebord til tag. QUATTRO FÆRDIGKVIST Ulstrupvej 12 * Ulstrup * 4160 Herlufmagle Tlf: Fax: Mobil: Hjemmeside: ET TAG ET HUL EN KVISTRAMME MONTERING

2 Produktbeskrivelse Halvbuekvisten er en enkel kvist bestående af det valgte frontvindue samt 2 flunkrammer med glas i. Flunke kan også vælges lukket med enten zink, kobber eller træ. Træ: Alt udvendigt træværk er vaccumimprægneret i klasse DS 2122, klasse B eller behandlet med Boracol 20/RH20. Frontvindue: Er et DVK-godkendt produkt fra valgfri producent. Frontvindue kan vælges så dets udseende og farve svarer til husets øvrige vinduer. Termoruder: Er U=1,4 eller U=1,1 Front 06 ZG2 Flunk Taget: Tagkonstruktion er isoleret med 95 mm A-batts og afsluttet med 9 mm Gyproc undertag. Tagkonstruktion er ventileret, så kondensskader undgås. Taget fås med enten zink, kobber eller tækket med 2 lag tagpap. Tagkanter samt skot- og vandrender er udført i zink nr. 12. Kvisten leveres med alle skotog vandrender samt bly ved kvistfront. Loftet er som udgangspunkt vandret. Overflader: Det samlede produkt er færdigmalet fra fabrik med godkendt overfladebehandling i henhold til DVK ordning. Indvendig beklædning: Består af 13 mm gipsplader. Tilsætninger/lysninger: Kvisten afsluttes på stedet. Montering: I taget er monteret hejsejern. Efter opsætning fjernes disse og huller lukkes med plastprop. Kvisten fastgøres til tagkonstruktion med 6 stk. vinkeljern og franske skruer. Jvf. Montage-vejledning.

3 3 Alle konstruktioner er ventilerede For at undgå skadelig kondens, skal kvistkonstruktionen sikres god udluftning. Dette sørger Quattro Færdigkvist for ved hjælp at den såkaldte skorstenseffekt hvor luften suges og trækkes gennem ventilationskanalerne, som i flunkene har forbindelse til fri luft ved kvistrod og løber sammen med tagkanalen i toppen. Dette sikrer en fri ventilation af kvisten uafhængig af om taget den sidder på er ventileret eller ej. Gør livet let! Lad Quattro Færdigkvist gøre arbejdet. En kvist består af: Ab fabrik Quattro Færdigkvist fremstilles under ordnede forhold i moderne produktionslokaler. En rationel og effektiv serieproduktion sikrer en høj og ensartet kvalitet - til konkurrencedygtige priser. Alt arbejde er færdigudført fra frabrik. Bl.a. tømrer-, snedker-, blikkenslager-, tagdækker-, glarmester-, og malerarbejdet. Alle indvendige beklædninger er ligeledes monteret ab fabrik. Men det behøver du ikke at tænke på når du bruger Quattro Færdigkvist.

4 4 LAD INSPIRATIONEN RÅDE ELLINORSVEJ 11 I CHARLOTTENLUND DIMEN 44 I AABENRAA SLOTSGADE/STORMGADE I DRONNINGLUND

5 KVISTE MED GESIMSLISTER 5 Ved kvisttyper hvortil der hører gesimslister er det meget vigtigt, for helhedsindtrykket, hvilken type gesimsliste der vælges monteret på kvisten. Der kan vælges mellem 2 typer gesimslister som standard, typisk det kantede profil til sadeltagskviste mens det runde primært bruges på halvbue- og københavnerkviste. Men der kan vælges frit i mellem profilerne. Ved fredede eller bevaringsværdige ejendomme kan der være behov for specielle gesimslister og her er Quattro leveringsdygtig i alle profiltyper hvoraf, der her er gengivet et par eksempler. STANDARD STANDARD SPECIAL SPECIAL

6 KVISTE UDEN GESIMSLISTER VALG AF SPEJL 6 Mange kvisttyper er egnet til at blive udført uden gesimslister men giver et bedre design hvis tagkanten udføres i fx zink. Denne afslutning kan være plan med kvistfronten eller udført med lille udhæng. Se de forskellige muligheder og Quattro udfører den bedst egnede på dine kviste. Spejlet på kvistene er som standard udført i imprægneret og malet vandfast krydsfiner som øverste billede viser. Men der er ingen grund til at holde sig til denne løsning, kun fantasien sætter grænsen for mulighederne. For at minimere vedligeholdelsen af kvisten kan spejlet udføres i fx zink, kobber eller vedligeholdelsesfrie plader. Man kan vælge at lade spejlet gå helt op til tagoverside og således få et helt plant spejl uden vindskeder. Vi tilpasser kvistene til det enkelte hus og ønske om udformning.

7 KVISTE MED UDHÆNG Taske, fladtags og rytter er de kvisttyper der for det meste forsynes med egentligt udhæng. Dette afpasses på en sådan måde at udhænget er i harmoni med den aktuelle bygnings arkitektur og øvrige udhæng. VALG AF FLUNKE 7 Siderne på kvistene, kaldet flunkene, kan udføres i utrolig mange forskellige materialer. Quattro udfører flunke i zink, kobber, plader, træbeklædning, glas udformet på forskellig vis, skifer og også pudsede flunke udføres. Vi udfører flunke i det materiale der måtte ønskes.

8 FREDEDE EJENDOMME Quattro er specialist i levering af kviste til fredede og bevaringsværdige ejendomme hvor der stilles særlige krav til slankhed, konstruktioner, gesimser og synlige blyinddækninger. 8 INSPIRATION GESIMSLISTE 68 x 95 MM PSYKIATRISK HOSPITAL I AARHUS

9 SADELTAGSKVISTE UDFØRT MED TRADITIONELLE UDHÆNG 9 RINGSTEDGADE I NÆSTVED P. P. ØRUMSGADE 9 I AARHUS INSPIRATION

10 KOM PÅ DEN GRØNNE PRODUKTION Produktionen af Quattro Færdigkviste foregår tit i serier og bliver dermed også meget rationel. Dette medfører mindst muligt spild og affald. Træafskæringer genbruges eller benyttes som CO 2 neutralt brændsel til opvarmning af produktionshal. Zinkaffald indsamles ligeledes og omsmeltes til ny zink. 10 TRÆ Hos Quattro Færdigkvist bruges udelukkende træ fra skandinaviske skove, hvor der plantes flere træer end der fældes. Hermed støtter vi og vore kunder udviklingen af skov i Skandinavien og er samtidig ikke medvirkende til skovødelæggelse og tab af dyre- og plantelivets mangfoldighed. ØKONOMI Den grønne kvist har en længere levetid end traditionelle kviste, bl.a. pga. linoliemalingen som forhindrer træet i at udtørre. De fleste komponenter i den grønne kvist kan genanvendes ved omsmeltning eller brændsel. Merprisen for en grøn kvist vil trods de miljøvenlige materialer og arbejdsmetoder typisk være under 10%. Vælg miljørigtig, vælg den

11 GREN MALING Quattros grønne kvist males med linoliemaling (ikke kun grøn), som fås i 14 forskellige farver og er et produkt med malekoden 00-1, hvilket indikerer et ufarligt produkt. Linolie har den egenskab at kunne trænge dybere ned i træværk end nogen anden maling bl.a. pga. dens meget små iltmolekyler: 0, mm til sammenligning har en alkydolie en molekylestørrelse på ca. 0,001 mm. Når linolien er trukket ind i træet begynder den at optage ilt i malerfilmen, for herefter at danne stoffet linoxyn. Under denne proces udvider linolien sig med op til 20 %, hvilket betyder at malerfilmen vokser og overfladen blive mere fyldig end ved andre træbeskyttelser. Linolie presses ud af hørblomsten og er ganske uskadelig for naturen. ISOLERING Som isoleringsmateriale bruges hørisolering. Isoleringen består af ca. 80% hørfibre og ca. 20% rest og overskudsfibre af polyester fra tekstilproduktion. Hørisolering giver mulighed for diffusionsåbne konstruktioner fordi hørulden er i stand til at optage og afgive fugt, hvilket medfører forbedret indeklima. Derfor bruger vi i den grønne kvist en særlig diffusionsåben, men samtidig lufttæt dampbremse. BEKLÆDNING Indvendig beklædning Den indvendige beklædning består af gipsplader. Ud over gips indgår kun stivelse, luftporreropbyggende middel, flydende tilsætning og vand i den almindelige gipsplades kerne. Kartonen omkring gipsen består udelukkende af genbrugspapir. I produktionen af gipsen indgår ligeledes svovldioxid fra fossile kraftvarmeværker, hvilket indebærer en særdeles effektiv måde at mindske forurenende udslip. 11 GLAS Glasset i den grønne kvist har som standard 2-lags højisolerende ruder. Glasset fremstilles af en sammensmelte af naturmaterialerne: sand, kalk og soda. Glas er fuldt genanvendeligt. Imellem de 2 lag glas er en ugiftig ædelgas(argon). Ruderne er inderst forsynet med en belægning der mindsker varmetabet i boligen, men som samtidig lader sol/dagslys komme ind. METALLER Den grønne kvist kan beklædes med zink eller kobber, begge naturlige grundstoffer som er fuldt genanvendelige. Spild ved produktionen indsamles og smeltes om på ny. Den grønne kvist indeholder ikke bly som de traditionelle kviste. Ved tagfod bruges formbar eller tilpasset zink. Skotrender udføres også i enten zink eller kobber. BEKLÆDNING Udvendig beklædning Der findes i kvistene ikke krydsfiner eller andre former for træplader, men udelukkende flader af brædder, som fx underlag for zinken, eller som selvstændig beklædning, behandlet med linolie. naturlige kvist

12 12 Altankviste leveres fuldt færdige incl. gelændre og bunde udført i træ. På få timer kan du gå ud og nyde din udsigt og en lille en på altanen. Vi udfører altankvisten så den lige passer til dit hus i de materialer og med de vinduer og døre du ønsker.

13 13 NYD DIN UDSIGT FRA EN QUATTRO ALTANKVIST

14 INSPIRATION RISBYHOLMVEJ 3 I BRØNSHØJ 14 KVISTE KAN VÆRE HØJE OG SLANKE HØJSTRUPVEJ 100 I BRØNSHØJ DE KAN OGSÅ VÆRE BREDE OG FLADE

15 15 TAG EN 1/2 INSPIRATION TAG EN KOBBER TAG EN HEL TAG EN QUATTRO FÆRDIGKVIST

16 UNDERTAGS TÆTNING RAMMER OPLAGT I TAG 16 LET OG ENKELT 100% TÆT EN RAMME SKOTRENDE HVILER PÅ RAMME ET GUMMIPROFIL UNDERTAGET ET ALUPROFIL NEM AFDÆKNING I TAGET NOGLE SKRUER UDFØRLIG VEJLEDNING FØLGER MED KVISTE

17 UNIKT HEJSE SYSTEM EN STUDS MED GEVIND 17 NEMT LET ELEGANT HEJSEØJE HEJSNING MONTAGE EN DUT QUATTRO FÆRDIGKVIST

18 Hvad har Magasin Du Nord på Kgs. Nytorv tilfælles 18 De har begge monteret kvalitetskviste fra Quattro

19 19 med Snukkerupvej 6, i Korsør? Her er vist et eksempel på fleksibiliteten hos Quattro Færdigkvist. Vores koncept er opbygget således at kvistene kan tilpasses ethvert husmiljø og derved falde naturligt ind i omgivelserne. Færdigkvist

20 20 SELVBYGGERKVIST KVIST MED PLATTE I mange byejendomme er kviste trukket tilbage i tagkonstruktionen således at der opstår en zinkdækket platte foran kvistene. Traditionelt udføres denne platte på stedet men med Quattro-systemet er platten udført sammen med kvisten. Kvisten monteres almindeligt og frontblyet trykkes ned i tagrende og kvisten er færdig. Det regner, det sner, det blæser, det er koldt, man skal kravle en masse gange op og ned ad taget. Der bruges mange planker, brædder, plader og pinde og der skal hele tiden dækkes af. Gør dog livet let og glæd din økonomi. Brug en Quattro Færdigkvist og ar- bejdet er afsluttet på få timer.

21 LYS LUFT UDSIGT 21 I TAG- ETA- GEN! OP MED EN QUAT- TRO FÆR- DIG- KVIST!

22 MANTZIUSGÅRDEN I BIRKERØD 22 BISKOP SVANESVEJ 56 I BIRKERØD TORDENSSKJOLDGADE 5 I KØGE INSPIRATION ISTEDGADE 30 I KØBENHAVN SKOLEVEJ 27 I FODBY

23 SCT. PEDERSGADE 3 I NØRRESUNDBY HASSERISVEJ 113 I HASSERIS 23 FØLFODVEJ PÅ AMAGER HASSERISVEJ 139 I HASSERIS RÅDMANDSVEJ 61 I HADERSLEV

24 TRIP HALLØJ DRENGE! JEG ER HELT KLAR JEG KOMMER NEMLIG FRA QUATTRO FÆRDIGKVIST I N S P I R A T I O N 24 BRYGGERGÅRDEN I RINGSTED kontakt os QUATTRO FÆRDIGKVIST TRAP TRÆSKO NØRREGADE 8 I RINGSTED

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Made in Denmark. Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION MÅSKE - VERDENS BEDSTE FOLDEDØR

Made in Denmark. Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION MÅSKE - VERDENS BEDSTE FOLDEDØR Made in Denmark Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION - HER KAN DU VÆRE UDE OG INDE PÅ SAMME TID Velkommen til en verden af muligheder for at åbne boligen helt op til naturen med Lacuna Foldedøre.

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

En smuk og naturlig løsning

En smuk og naturlig løsning En smuk og naturlig løsning Produktkatalog www.lemming-hegn.dk Lemming Hegn - den naturlige ramme om din bolig Lemming Hegn står for en gedigen kvalitet, der er let at montere. Lemming Hegn giver dig mulighed

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap Indhold ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap... 3 ICOPAL Plade-/Plankedækning Horisontale linjer... 26 Bag om ICOPAL Tagpap... 4 ICOPAL Shingles Elegante,

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE

OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE www.optimera.dk Skab sammenhæng Optiform-serien af træ til udendørs brug giver dig muligheder, du aldrig har haft før. Nu kan du nemlig få samme trætype overalt i

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Indhold Side 3/5 Åben pejs Side 6/7 Placering Side 8/9 Opbygning Side 10/11 Pejse i mange størrelser Side 12/17 Der er mange måder at få varmen på Side 18/21

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til. Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01

Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til. Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01 Lindab Doorline Garageporte Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01 Lindab Doorline En port til drømme og det man skal passe på Når garagen

Læs mere