HISTORISK OPDATERING Side 13: Keltisk musik- og sangstævne i Wales. Side 16: Mandskorfremstød i Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK OPDATERING 1983-2008. Side 13: Keltisk musik- og sangstævne i Wales. Side 16: Mandskorfremstød i Øresundsregionen"

Transkript

1 Glostrup Sangforening af tiden efter 100-års jubilæet - HISTORISK OPDATERING Kronik Nr Side 13: Keltisk musik- og sangstævne i Wales Side 16: Mandskorfremstød i Øresundsregionen Side 28: Han forlod koret i 1985 i protest en sangerprofil Side 40: Det store operaprojekt

2 2 GLOSTRUP SANGFORENING af 1883 De første 25 år efter 100-års jubilæet HISTORISK OPDATERING Hæfte nr. 3 Marts 2012 Redigering og layout Jørgen Andersen, tlf Initiativtagere Sørn Haagen Nielsen og Jørn Laursen Arbejdsgruppe Sørn Haagen Nielsen, Jørn Laursen, Benny Toftegaard Hansen, Kurt Nielsen og Jørgen Andersen Det hele nedskrevet af Jørgen Andersen En digitaliseret udgave lægges efterfølgende på foreningens hjemmeside (hvor hæfte nr. 1 og nr. 2 allerede findes) Tryk Center For Autisme, Herlev Hjemmeside Udgiver Glostrup Sangforening af 1883 Hans Lindberg-Jensen, formand Tlf / Trykt i 65 expl. til foreningens medlemmer Forsiden Glostrup Kirkes navn møder man hyppigt under studiet af foreningens historie. Der har siden foreningens stiftelse altid været et samspil, med skiftende frekvens ganske vist, men det har altid eksisteret. I sognet er der foruden Glostrup Kirke fra 1150, også Østervangkirken, indviet i Sognet hører til Helsingør Stift og er et af landets allerstørste. Glostrup præstegård har altid været en stråtækt gård beliggende tæt op til kirken, med kreaturhold og store markarealer. Præsten har

3 3 Rekapitulation Godt i gang med at fortælle de seneste 25 års GShistorie altså årene lige efter de første 100 er vi nu nået til I 1998 sundede man sig ovenpå italiensturen i oktober året forinden. Og der rådede stadig en stemning af frustration og rådvildhed, som dirigentens utilfredshed med konkurrenceforløbet, konkurrenceresultatet, og berettiget eller ikke med sangernes indsats under det forudliggende øvearbejde, havde skabt. Hvad skulle man dog gøre, og skulle man gøre noget i det hele taget? Elitekor-spøgelset blev for sidste gang sluppet løs. Men det kom der ikke noget brugbart ud af. Et elitekor, altså et lille kor i det store, tiltalte ellers mange sangere, som gerne ville ofre mere tid på arbejdet med stoffet, og som havde set hvor langt man i virkeligheden kunne komme hvis man terpede noget mere. Andre mandskor i GS omgangskreds havde haft held med den slags, og dirigent Böwig havde skam allerede en hemmelig liste i inderlommen med navnene på den lille snes sangere, 18 var det vist, som han mente, koret i koret burde bestå af det var almindelig kendt. Genlæs de sidste sider af Kronik Nr 2. Man fandt ikke en model, som alle kunne enes om. Der blev holdt snakkemøder og medlemsmøder og, efter en underskriftsindsamling, en ekstraordinær generalforsamling. Det kom så vidt at Hans Lindberg-Jensen, formand siden 1991, udtalte at han ville trække sig fra formandsposten. Men på generalforsamlingen i januar 1998 sagde bestyrelses- og sangudvalgsmedlemmerne at deres afgang ville være en konsekvens af en eventuel mistillid til formanden. Generalforsamlingen gav så formand, bestyrelse og sangudvalg den nødvenaltså haft nok at gøre udover kirketjenesten. En junidag i 1905 gik der ild i tømrerværkstedet på den anden side af Roskildevej, og ilden blæste over vejen og fik fat i gården der nedbrændte. Den nye præstegård kom til at ligge lige øst for den gamle og stod færdig i Siden 1982 ejes villaen af Glostrup Kommune. På 1.salen findes Glostrup Lokalhistoriske Arkiv. Foto: J.And. Hans Lindberg- Jensen

4 4 dige opbakning. Endelig sænkede roen sig over foreningen. Projektkor-idéen var ganske vist ikke helt død endnu. Men fra nu af gik det mest ud på at højne kvalitetsniveauet og at tiltrække og fastholde nye sangere. Dirigenten, Gerner Böwig Petersen, og med ham to yngre sangere, brød sig ganske vist ikke længere om lugten i bageriet og fratrådte efter Holmens Kirke, juni Disse begivenheder i 1997/98, og den store sprængning af koret i januar 1985, må bestemt være de alvorligste anslag mod foreningens eksistens i den periode, vi her beskæftiger os med. Ja, måske i det hele taget. Martin Granau tiltrådte som ny dirigent efter sommerferien Den 22. januar var der både ordinær og ekstraordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Den obligatoriske årsberetning var for første gang blevet udsendt forlods til medlemmerne i form af et A4-hæfte på 15 sider. Hovedomdrejningspunktet i beretningen og på generalforsamlingen blev ikke uventet det rent foreningsmæssigt turbulente år 1998 med de mislykkede forsøg på en omstrukturering af koret (lille kor i koret), den aflyste englandsrejse, den ekstraordinære generalforsamling med nyvalg til formand og bestyrelse, mv. Samt ikke mindst omstændighederne der førte til dirigentens opsigelse, og sangerfrafaldet, som dette trak med sig., etc Men der faldt mange positive bemærkninger fra de fremmødte om det gode samarbejde, der var kommet i stand med den nye dirigent, Martin Granau sangglæden var vendt tilbage. Der blev også udtrykt tilfredshed med at den RETTELSE TIL KRONIK NR 2: Jeg fik sat et forkert navn på damen på billedet nederst til venstre på bagsiden (fra fødselsdagsfesten i Ejby Lilleskole i februar 1992). Det er Benny Toftegaard Hansens nu afdøde, hustru Birgit, som Jørn Laursen taler med på billedet. Beklager fejlen. J.And Hans Hagen

5 5 ekstraordinære generalforsamling i april 1998 var endt som den gjorde med, at formand og bestyrelse var blevet overtalt til at blive siddende. To sangere fik hædrende omtale på generalforsamlingen, Bent Rasmussen ( indm. 1985, død 2007) for hans medvirken til at Tuborg Fonden donerede et beløb der muliggjorde at man kunne købe et mobilt klaver, og Flemming Petri (indm. 1989) fordi han havde formidlet forbindelsen, der havde ført til ansættelsen af den nye dirigent. Ekstraordinær generalforsamling Eneste dagsordenspunkt her var valget af Martin Granau til sangforeningens dirigent, sådan som vedtægten jo foreskriver at man skal gøre i den slags situationer. Formanden redegjorde for forhistorien og oplyste at han og bestyrelsen anbefalede Martin Granaus ansættelse, og det var der heller ingen der modsatte sig. I weekenden 23. og 24. januar var der indkaldt til ekstraøvning i Nordvangskolen den årlige såkaldte Samklang-weekend. Efter et stop på tre år sprang koret torsdag den 29. april igen på vognen og deltog endnu engang i Kordirigentforeningens korkomsammen i Bethesda. Og det gik jo mildt sagt meget godt: Efter en afstemning blandt både publikum og de deltagende kors dirigenter blev glostrupkoret udpeget som aftenens kor nummer ét. Tørstige sångerbröder Den 8. maj var der koncert sammen med det finske kor Jakobstads Sångerbröder i Mantziussalene i Birkerød. Arrangementet var kommet i stand på opfordring af Dansk Sanger Forbund. Birkerød og Jakobstad i Finland er venskabskommuner. Efter koncerten var der fællesspisning i Ejby-skolen i Glostrup. Her blev der sunget og Flemming Petri

6 6 hygget, uddelt gaver, nåle, vimpler osv., og alt forløb under udfoldelse af højt humør og helt uden problemer. Man har åbenbart fundet det nødvendigt at gøre denne tilføjelse, for, som der står i protokollen, vi havde vel ikke forudset de mængder af spiritus, et finsk mandskor kan konsumere på 3-4 timer de kunne ikke lade være med at drikke alt hvad de havde medbragt fra flyrejsen. Kirkerne i Tveje Merløse og Stigs Bjergby 18. maj var der koncert i Tveje Merløse Kirke. Kontakten skyldtes et menighedsrådsmedlem, som havde hørt koret i Sions Kirke på Østerbro ved juletid. Programmet blev også brugt den 20. maj i Stigs Bjergby Kirke. Her havde koret på det tidspunkt en rigtig god kontakt til organisten, Kirsten Schou, som ligeledes var organist i Kundby Kirke hvor koret gav koncert den 29. august Markedsføring Der holdtes et medlemsmøde den 27. maj om aftenen hvor man benyttede sig af at dirigenten havde meldt afbud. Mødets tema var pr-virksomheden og medlemshvervningen, og man kom virkelig hele vejen rundt om emnet: Annonceringen, reklamefolderne, medlemsbladet, og internet-hjemmesiden som på det tidspunkt netop var blevet etableret via CyberCity. Også udstillingsmontren som GS nu siden september 1998 disponerede over i gangtunnelen imellem Glostrup Centret og jernbanestationen, blev vendt og drejet. Bestemt en god og livlig debat med mange friske idéer, noterede formanden sig. Dansk, tysk, svensk samklang Søndag den 30. maj var der koncert i Marmorkirken i København med Josef Seliger Chor fra Plochingen og Landskrona Allmänna Sångförening. Det tyske kor var på gennemrejse med destination Landskrona. Landskrona i Skåne og Plochingen i Tyskland er Mogens Andersen

7 7 bp Presse-FOTO Glostrup, Stationsvej 77 tog disse billeder i 1973 i anledning af 90-års jubilæet. Ganske vist er vi dermed lidt længere tilbage i tid, men hvad gør det gode billeder bliver aldrig for gamle. Anthon Berg, formand Ernst Gunne Rasmussen formand Søren Simonsen formand venskabsbyer. Den 1. juni gentog det tyske og det danske kor deres programmer i Skelgårdskirken på Amager. På 150-årsdagen for Danmarks Riges Grundlov d. 5. juni sang koret en håndfuld danske sange i rådhushaven. Borgmester Gunner Larsen talte og Glostrup Byorkester spillede. Efter opfordring af Rudolf Tegners Museum i Dronningmølle sang mandskoret søndag d. 6. juni, sammen med to andre kor, i den store udstillingshal et par af numrene fra dagen før. Ved Danmarks-Samfundets flaguddeling i Holmens Kirke d. 15. juni sang koret Der er ingenting der maner og I Danmark er jeg født. Højtideligt og festligt, står der i protokollen. I weekenden 11. og 12. september rejste korets sangere i træningslejr i Skælskør Folkehøjskole. Det var renæssancetidens musik, koret beskæftigede sig med i denne periode og som derfor fik en ordentlig overhaling. Peter Baunsøe

8 8 Joseph Seliger Chor, som det så ud i sommeren 1966 da GS besøgte Plochingen. Et blandet kor som det ses Glostrup Sangforening fik i sin tid forbindelse med dette tyske kor gennem Landskrona Allm. Sångförening. Formanden hed i mange år Helmut Letfuss. Den 21. oktober var koret engageret til at synge i Fuglebjerg Kirke hvilket var kommet i stand fordi kirkens organist havde overværet koncerten i Tveje Merløse Kirke. Copenhagen Cornetts & Sackbutts Lørdag d. 30. oktober var der for første gang Kulturnat i Glostrup, og Glostrup Sangforenings Mandskor optrådte med et program indeholdende Hassler, Monteverdi og andre 1500 tals komponister i Glostrup Kirke, afvekslende med renæssanceorkestret Copenhagen Cornetts & Sackbutts. Dette orkester der var blevet dannet i 1989 og allerede havde turneret her i landet og i flere europæiske lande, bestod af professionelle freelancemusikere med speciale i tidlig musik. Det særlig interessante ved ensemblet var, og er, for det eksisterer stadig mens dette skrives i 2012, at det udelukkende betjente sig af kopier af originalin- Jan Hasselby

9 9 strumenter fra det 16. århundrede derfor dets i danske ører, besynderlige navn. Cornett er et blokfløjtelignende instrument med et særligt mundstykke, og sackbutts er en fællesbetegnelse for renæssance- og barokbasuner. Et ensemble med denne sammensætning var forløberen for Det Kgl. Kapel som blev dannet under Christian III. Nok så interessant. Den 31. oktober gentog GS-koret sammen med renæssanceorkestret, koncerten fra dagen forinden, nu i Brøndby Strand Kirke. Se billedet side 12 Julens koncerter Den 9. december var mandskoret bestilt til at underholde i Odd Fellow Palæet i København. Et logemedlem havde hørt koncerten i Tegners Museum. Det blev en slags julekoncert koret leverede i logesalen, og senere samme aften også i logens spisesal. Besøget gav GS erne et indblik i et logeceremoniel som de færreste kendte. Logen bød på smørrebrød og drikkevarer. To offentlige julekoncerter blev det til i Den ene var den 19. december i Glostrup Kirke hvor organisten Karen Margrethe Olsen havde opfordret koret til at komme, og det blev et dejligt gensyn efter to års fravær. Den anden var den 21. december i Sions Kirke på Østerbro. Jørn Laursen fejrede sin 60-års fødselsdag den 9. januar med morgenbord i Maltasalen i Glostrup. Flemming Petris 50-års fødselsdag blev også fejret ved et morgenarrangement, det skete den 27. marts i Hundige Kirke. Den 24. april underholdt 12 sangere med et par barbershopnumre ved Sørn Haagen Nielsens 60-års fødselsdagsfest. Dagen efter var der reception hos fødselaren i hjemmet i Taastrup. Torben Schjødt Jensens 60-års dag blev fejret mandag den 24. maj i hjemmet i Frederikssund udover Knud Jønsson

10 10 På 150-års dagen for Danmarks Riges Grundlov d. 5. juni 1999 sang koret danske sange i rådhushaven morgenbord blev der senere på dagen inviteret på herremiddag under en sejltur til Kattinge Vig med galeasen Hjalm af Holbæk. 16. oktober: Pernille og Lars Kraghts bryllup Finn Blak Pedersens datter blev gift, og koret gratulerede med et par sange i Glostrup Kirke. Stiftelsesfesten den 20. november blev holdt i Stadionhallens selskabslokaler. To bemærkelsesværdige sangerjubilæer fandt sted i 1999 to bassangere fejrede deres hhv. 40 og 50 års medlemsskab se næste side. Benny Rasmussen

11 40 år 11 Den 1. oktober 1999 fejrede 2. bassangeren Børge Jørgensen 40 års jubilæum som aktivt medlem. Foreningen festligholdt begivenheden ved en morgenreception på Leragergård den 2. oktober med mange gratulanter og taler og sang. Fysikken satte en stopper for Basbørges fortsatte deltagelse i koret og han trak sig efter jubilæet tilbage. Børges sangerhistorie og meget mere fortalte han til vennen Sørn Haagen Nielsen i anledning af jubilæet, og det blev til en lang artikel i GS medlemsblad for november 1999 den artikel er ikke kedelig; den giver et socialt og sangligt livagtigt, ja kærligt, billede af livet i GS i disse fyrre år, set med Basbørges briller. Han døde i 2001, 83 år gammel. 50 år Den 1. april fejrede Hans Otto Andersen, bedre kendt som HO, sit 50 års sangerjubilæum. Det skete blandt andet ved en morgenreception den 10. april i Ejby Lilleskole hvor nuværende og tidligere sangere hyldede jubilaren. HO var æresmedlem siden Da han afgik ved døden i 2003 havde han været aktivt medlem af foreningen i 55 år. HOs usædvanlige sangerkarriére er fyldigt beskrevet i medlemsbladene april 1999 og maj 2004 her får man virkelig et interessant billede af sangforenings-kulturen så langt tilbage i tiden. Se også Kronik Nr 2, side 7. Benny Toftegaard Hansen

12 12 Med zinker og barokbasuner 30. oktober 1999 optrådte GS-koret med et program af Hassler, Monteverdi, og andre tals komponister i Glostrup Kirke, afvekslende med renæssanceorkestret Cobenhagen Cornets & Sackbutts. Orkestret betjener sig udelukkende af kopier af originalinstrumenter fra det 16. århundrede. Se side Ved årsskiftet var der 44 aktive sangermedlemmer. På generalforsamlingen den 21. januar vedtog man bestyrelsens forslag om at danne et koncertudvalg bestående af formanden og to sangere. Udvalgets opgaver blev defineret som værende alle praktiske forberedelser forud for koncerter valg af koncertsted, forlods vurdering af forholdene på koncertstedet, osv. Valgperiode 2 år. Der var to store projekter, der kom til at præge 2000-året, og som begge havde været under forberedelse i lang tid: Flemming Reib

13 Finn Blak Pedersen 13 Llangollen, Wales 2000:...hvert år i juli måned ET KULTURTRÆF AF DIMENSIONER juli 2000 keltisk musik- og sangstævne i Wales GS-koret deltog i juli i det årlige kulturtræf i Llangollen i Wales. Martin Granau havde i 1998 deltaget og vundet to konkurrencer med et blandet kor i denne internationale festival og kunne altså øse af sin erfaring. Han havde siden overtagelsen af GS-koret arbejdet på at opnå en mere forfinet, dæmpet klang med et næppe hørligt pianissimo. Og han bedømte at den klang koret nu efterhånden havde fået, ville blive påskønnet af dommerpanelet. Resultatet af konkurrencen blev dog ikke helt hvad han havde forventet, det skulle vise sig at dommerpa- De tre billeder her og på næste side er fra St.Johns Church i Weston Rhym som GS under opholdet fik lov til at benytte til øvested, og en enkelt koncert blev det også til. Der blev senere fremstillet en cd med denne lille familie-koncert. Foto: Benny C. Hansen

14 Leif Olsen 14 nelets indstilling til mandskorsang var en anden end i 1998, og så opstod der i øvrigt senere tvivl om hvorvidt koret i det hele taget var blevet placeret i den korrekte sang-kategori. GSkoret deltog i 2 kategorier, en Folk Song Group (med I skovens dybe stille ro og For alle de små blomster) og en afdeling for Mail Choirs (Pilgrimskoret som obligatorisk nummer, Den blå anemone og Cantabile). For præstationen i den første kategori fik koret 86 point (af 100) og i den anden 79. Derudover deltog koret i åbningskoncerten uden pointgivning (I de lyse nætter, Septembers himmel er så blå og Serenade (Kornmodsglansen)). Selskabet rejste hjemmefra med fly til Manchester onsdag d. 5. juli og var tilbage i Kastrup søndag d. 9. Festivalen var en stor oplevelse alle former for musik, sang, dans, ensembler og korgrupper var repræsenteret, og i opvisningsteltet var der arrangementer hver dag fra kl.12 til kl.23. Selskabet fra Glostrup blev indkvarteret hos forskellige familier i byen Weston Rhym cirka 15 km fra festivalpladsen. Stor var gæstfriheden hos disse værter og alle følte sig velkomne. Se også side Llangollen-festlighederne startede i 1947 med det formål at medvirke til at genopbygge et krigshærget Europa. Festivalen tiltrækker årligt ca besøgende.

15 Peter Gjedsted Larsen 15 Billederne her og på næste side: Kor af sorte husmødre fra Botswana. Der er mange seværdigheder i området, blandt andet et veterantog med damplokomotiv. Llangollen Kanalen krydser på sin vej Deedalen via akvædukter, visse steder hævet 37 m. over terrænet. Her sejler man på store hestetrukne pramme, og det gjorde selskabet fra GS naturligvis også. Foto: Benny C. Hansen En trafikulykke Uheldigvis kom sangeren Sørn Haagen Nielsen på en af opholdets sidste dage ud for et alvorligt trafikuheld. Sørn, hans hustru Kaja og deres datter Helle havde besøg af en bekendt, en tidligere Newport-sangers hustru, som havde lejet en bil. På vej tilbage fra Snowdon blev vognen med familien involveret i en trafikulykke. Kaja og Helle blev indlagt med alvorlige kvæstelser i ryggen på et hospital i Wrexham og senere fløjet til Danmark. Efter hjemkomsten blev de indlagt i amtssygehuset i Glostrup. Familien er nu (2012) stort set uden mén efter ulykken. Det andet store 2000-projekt knyttede sig til Øresundsbroens indvielse.

16 Villy Malmgren 16 Mandskorsamarbejde i Øresundsregionen ved Øresundsbroens indvielse i juli 2000 Den nye broforbindelse mellem Skåneland og Storkøbenhavn/Amager koblede regionens enkelte dele endnu mere sammen. Navnet enedes man som bekendt om at fastsætte til det dansksvenske ØRESUNDS- BRON. Hvordan denne tættere sammenknytning bedst lod sig fejre, ja det skortede det ikke på forslag til. Det involverede alle områder, særligt det kulturelle, og Glostrup Sangforening fandt at lejligheden burde benyttes til at slå et slag for mandskortraditionen, og fik derfor Landskrona Allmänna Sångförening til at være enig i at broens åbning ville være en oplagt anledning til at foretage et fælles mandskorfremstød. For også i Sverige var mandskor-dyret allerede i 2000 ved at være en uddøende race. Projektledelsen blev forankret i den til lejligheden oprettede organisation Stemmer i 1000 år såvel som i den dansk/svenske fond Kulturbro 2000.

17 Torben Pedersen 17 Blandt de adskillige kulturfremstød i regionen i indvielsesåret lykkedes det Glostrup Sangforening at få organisationernes accept til at lade de to gamle kor fra Landskrona og Glostrup repræsentere mandskor-traditionen. Resultatet blev fire koncerter sammen med svenskerne. To i Danmark, søndag d. 1. oktober i Vor Frelsers Kirke, Christianshavn, og søndag d. 22. oktober i Østervangkirken. Og to koncerter i Sverige som fandt sted søndag d. 5. november i Sofia Albertina Kyrkan i Landskrona, og søndag d. 26. november i S:t Andreas Kyrka i Malmø. Hver koncert var på cirka 90 minutter uden pause. Det til lejligheden sammensatte fælleskor kom til at bestå af 40 GS-sangere, forøget med 9 sangere fra Det Grafiske Kor, og 20 medlemmer af landskronakoret. Glostrup Sangforenings Kammerorkester, som ligeledes var sat sammen til lejligheden, bestod af 21 strygere. Der deltog desuden 4 kvartetsolister fra Danmark, samt 1 solist og en organist, som kom fra Sverige. Inklusive de 2 dirigenter, Martin Granau og Martin Harborg, udgjorde hele ensemblet 98 personer. Koncerterne indeholdt en dansk, en svensk og en fælles afdeling. Orkestret spillede uden kormedvirken 3 kvartetstykker af J.P.E. Hartmann og Liten suite för stråkar af Lars Erik Larsson. Koncertens store hovednummer var Joseph Haydns Missa Brevis, den såkaldt kleine orgelmesse, og her deltog til gengæld alle, dvs. orke-

18 18 ster, orgel, to kor samt solisterne. Til dette temmelig omfattende arrangement vel nok sangforeningens til dato største blev der ydet forskellige former for tilskud og støtte fra følgende: Stemmer i 1000 år (Greiff Musik), Glostrup Kommune, Københavns Kommune, Københavns Amt, Landskrona Kommune, Nordisk Råd, Unibank, en dansksvensk kulturfond samt en privat sponsor i Malmø, Karin Ekdahl. Ledelsesansvaret Som en del af samarbejdsaftalen med svenskerne blev ledelsesansvaret for projektets heldige gennemførelse placeret hos Glostrup Sangforening. Og samarbejdet med myndigheder og sponsorer forløb hele vejen upåklageligt. Samarbejdet med sangervennerne i Landskrona, der fra begyndelsen var blevet nedfældet i en fælles skriftlig agenda, gav dog undervejs GS hovedforhandlere og dirigent grå hår i hovedet. Dels var der divergerende opfattelser af agendaaftalens ellers klare opgave- og kompetencefordeling, og det gav økonomiske problemer og betød et negativt resultat på bundlinien på sangforeningens slutregn- Poul Thomsen

19 19 skab som ikke burde have været der. Og dels blev de aftalte, meget vigtige, fælles øve -sessioner ikke overholdt svenskerne mødte ikke altid op når det var deres tur til at komme til Glostrup. Projektet blev dog gennemført med et smukt resultat og der kom nogle rigtig gode koncerter ud af det. Samarbejde og planlægning var nøgleordene. Til trods for forskellig opfattelse af den nødvendige indsats, og den traditionelle forskel, som sangforeningen vidste, der var på de to kors arbejdsmetoder, så fastslog Hans Lindberg- Jensen efterfølgende at der var gjort et godt stykke arbejde. Ikke alle synes, sagde formanden, at en stram planlægning er nødvendig. Men når så mange penge er på spil må tingene ikke gå galt, sådan at foreningen fremstår dårligt i sponsorernes øjne. Arrangementer i øvrigt i 2000 Som optakt til Kulturbro 2000-projektet med svenskerne sang Glostrup Sangforenings Mandskor og Landskrona-koret søndag d. 30. april i Glömsö Kyrka ved Helsingborg. Dagen blev i øvrigt brugt til fællesprøver i Landskrona på de kommende store koncerter. Efter en pludselig svensk idé underholdt glostrupkoret om eftermiddagen med et par forårssange i halvlegspausen på et fodboldstadion i Landskrona (Landskrona AIK: 3-2). Den begivenhedsmættede søndag sluttede med bålfest på stranden i anledning af Valborgs Aften. Billederne på side 18 og 19: Øverst tv. GS og LAS foran Sofia Albertina Kyrkan i Landskrona. På de andre to herser hhv. Martin Granau og Martin Harborg med korene. Foto: Benny C. Hansen Torben Schjødt Jensen

20 20 De to koncerter på dansk grund blev holdt i henholdsvis Vor Frelsers Kirke d. 1. oktober (øverste billede, som dog er fra en af de få gange forinden hvor det lykkedes at gennemføre en fællesøvelse med orkester og sangere), og i Østervangkirken d. 22. oktober (hvor det nederste billede hidrører fra). Foto: Benny C. Hansen Flagfesten burde vi ikke hellere slutte? 15. juni har nu i mange år været identisk med højsang i Holmens Kirke. Det er jo Danmarks-Samfundets særlige gudstjeneste og flagfest, der finder sted. Men højtideligheden var falmet noget, syntes man. Der uddeltes ikke mere så mange faner, og den kongelige protektor prins Joachim, dukkede stadigvæk ikke op. Skulle vi ikke hellere slutte, funderede formanden noget overraskende over i den følgende årsberetning. Nå, men det Hans Frederiksen

21 21 gjorde vi nu ikke. Efter højtideligheden i kirken i 2000 marcherede koret på opfordring af Danmarks- Samfundet gennem Strøget til Tivoli hvor det medvirkede ved en optræden på Plænen. Koret sang til et folkedanseroptrin og fremførte derudover to danske sange. 23. juni sang koret ved St.Hansaftensarrangementet i Byparken. Det var på opfordring af Glostrup Kommunes skole- og kulturforvaltning koret sang tre numre. Samarbejde med forfatteren Niels Birger Wamberg Den 28. oktober optrådte mandskoret for anden gang i Glostrup Kirke i Foreningsunionen og Glostrup Kommunes kulturnat-arrangement. Temaet var denne gang danske sange fra guldalderperioden, og gæsteforelæser Niels Birger Wamberg causerede over periodens komponister og forfattere. Andentenoren Villy Malmgren fejrede sin 60-års fødselsdag lørdag den 8. april. Den dag var koret netop samlet til ekstra øve fødselaren trakterede med en bedre frokost. Sigrids begravelse Sigrid Lauridsen, Hans Lauridsens hustru, blev bisat fra Østervangkirken den 21. juli. Parret har altid været foreningen til megen hjælp i stort og småt, så selvfølgelig ville koret efterkommen Hans anmodning om at stille op i kirken. Men koret var sommerferieramt, og dirigenten var også forhindret. Efter en rundringning mobiliseredes dog 23 sangere, og Gerner Böwig som var fratrådt to år tidligere, indvilgede i at dirigere. Og på denne måde ikke mindst bistået af Den blå anemone og Sommersalme fik foreningen sagt tak til Sigrid for mange års aktivt passivt medlemskab. Phillip Faber

22 22 HOs 80-årsdag Lørdag den 2. september fyldte æresmedlem af Glostrup Sangforening 2. bassangeren H.O Andersen, 80 år. Takket være det store telt som fødselaren havde ladet opslå i haven til villaen i Hareskoven, ødelagde det kraftige regnvejr ikke den gode stemning. Fra tidlig morgen myldrede det med gratulanter, Glostrup Sangforening, Søborg Motetkor hvor HO og Anne også sang [blandet kor, 50 medlemmer, stiftet 1942] samt familie og venner og bekendte. Der var masser af musik, sang og taler. Søndag den 10. september fejrede 1. tenoren Erik Christiansen sin 60-årsdag med morgenkaffe mv. på bopælen. Først sang koret dog i gården og blev herfor honoreret med småmønt fra vinduerne. Stiftelsesfesten den 18. november i Stadionhallens selskabslokaler var arrangeret af førstebasgruppen Formanden Hans Lindberg Jensen, modtog i januar Glostrup Kommunes lederpris for gennem sit 10- årige formandskab at have styrket og udviklet Glostrup Sangforening af Hædersprisen blev overrakt af borgmester Søren Enemark ved en sammenkomst i Fritidscentret. Året bød ikke på koncerter de første seks måneder. Tiden skulle bruges til indlæring af repertoiret til sommerens englandstur. Da antallet af sangere der havde meldt sig, var relativt lille, kun 16, fik de ikketilmeldte tidligere sommerferie end sædvanligt. Til gengæld fik englandskoret nogle travle uger op til afrejsen. St.Edmundsbury, England, juni der var tale om en genvisit; Bury-koret havde senest været på besøg i Danmark i Udover de 16 san- Helmut Stark

23 23 gere og Martin Granau, deltog guitarist Michael Petersen og seks klappere. Rejsen foregik med fly via Stansted, og de sidste 50 kilometer blev selskabet kørt af otte medlemmer fra Bury-koret. Der var privat indkvartering. Om lørdagen på andendagen var der Summer concert med Glostrup Male Voice Choir og St.Edmundsbury Male Voice Choir i baptistkirken Garland Street i Bury. God koncert, et godt kirkerum at synge i og rigtig mange tilhørere. Guitaristen spillede til nummeret Steal Away. To tidligere barbershopnumre fik ligeledes guitarstøtte. Jan Friberg Knudsen, 2. tenor, som havde været i kortvarig dirigentlære blandt andet på et kursus via Dansk Sanger Forbund, dirigerede to danske sange. Programmet i den engelske baptistkirke så for GS -korets vedkommende sådan ud: Cantabile, Pater Noster, Cantate Domino, Steal Away, Close Thine Eyes, My Lord What a Mornin, I Danmark er jeg født, Den blå anemone, Kornmodsglansen, Moders navn, to barbershop-potpourrier, og til sidst fælles med Bury-koret The Rhythm of Life og When The Saints. Søndag den 17. juni sang GS-koret ved morgenmessen i Holy Trinity Church i byen Long Melford, Bury Saint Edmunds ligger cirka 40 km øst for Cambridge og har indbyggere. I 869 blev kong Edmund af East Anglia dræbt af danske vikinger ved Hoxne, der ligger en snes km østpå. Ved hans helgengrav byggede Knud den Store i 1021 et benediktinerkloster, hvoraf en del er bevaret. Farvestrålende parker, og gader med gregorianske huse gør Bury St.Edmunds til en af Suffolks smukkeste byer. St.Edmundsbury Male Voice Choir er allerede omtalt under 1992 her i beretningen [Kronik Nr 2, side 10] i hvilket år glostrupkoret første gang besøgte det store engelske mandskor [stiftet 1988 af 20 sangere, i dag, 2012, er de 86]. I 1994 var burykoret på genbesøg i Glostrup. I 1998 måtte GS sige nej til en invitation fra englænderne på grund af strukturproblemer i koret og et verserende dirigentskifte. Se billederne på næste opslag. Harald Sohn

24 24 20 km syd for Bury. Tre numre før gudstjenesten og tre numre efter. Senere var der frokost på en stor pub i Long Melford, og dagen sluttede i et kulturhus Horringer Village Hall udenfor byen, med mad og drikke og dans til et stort danseorkester. Det var en succesrig tur og et fremragende arrangement vores venskabskor havde tilrettelagt, som Henning Hansen skrev i medlemsbladet efter hjemkomsten. Efter englandsturen Onsdag d. 29. august blev der holdt en fælles koncert med Albertslundkoret i Opstandelseskirken i Albertslund, og dagen efter havde koret fra Glostrup en aftenkoncert i Herstedøster Kirke. I weekenden september deltog 35 GSsangere i et såkaldt indlæringskursus i Skælskør Folkehøjskole. Ole Jørgensen

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Glostrup Sangforening af 1883 - tiden efter 100-års jubilæet - HISTORISK OPDATERING 1983-2008. Kronik. Nr 4 2003-2008.

Glostrup Sangforening af 1883 - tiden efter 100-års jubilæet - HISTORISK OPDATERING 1983-2008. Kronik. Nr 4 2003-2008. Glostrup Sangforening af 1883 - tiden efter 100-års jubilæet - HISTORISK OPDATERING 1983-2008 Kronik Nr 4 2003-2008 Sidste kronik 2 GLOSTRUP SANGFORENING af 1883 - de første 25 år efter 100-års jubilæet

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

Velkommen i Odder Garden

Velkommen i Odder Garden Velkommen i Odder Garden Indhold Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som nyt medlem af Odder Garden, og håber, at du i denne folder kan finde svar på de fleste spørgsmål. For yderligere information

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere