HISTORISK OPDATERING Side 13: Keltisk musik- og sangstævne i Wales. Side 16: Mandskorfremstød i Øresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORISK OPDATERING 1983-2008. Side 13: Keltisk musik- og sangstævne i Wales. Side 16: Mandskorfremstød i Øresundsregionen"

Transkript

1 Glostrup Sangforening af tiden efter 100-års jubilæet - HISTORISK OPDATERING Kronik Nr Side 13: Keltisk musik- og sangstævne i Wales Side 16: Mandskorfremstød i Øresundsregionen Side 28: Han forlod koret i 1985 i protest en sangerprofil Side 40: Det store operaprojekt

2 2 GLOSTRUP SANGFORENING af 1883 De første 25 år efter 100-års jubilæet HISTORISK OPDATERING Hæfte nr. 3 Marts 2012 Redigering og layout Jørgen Andersen, tlf Initiativtagere Sørn Haagen Nielsen og Jørn Laursen Arbejdsgruppe Sørn Haagen Nielsen, Jørn Laursen, Benny Toftegaard Hansen, Kurt Nielsen og Jørgen Andersen Det hele nedskrevet af Jørgen Andersen En digitaliseret udgave lægges efterfølgende på foreningens hjemmeside (hvor hæfte nr. 1 og nr. 2 allerede findes) Tryk Center For Autisme, Herlev Hjemmeside Udgiver Glostrup Sangforening af 1883 Hans Lindberg-Jensen, formand Tlf / Trykt i 65 expl. til foreningens medlemmer Forsiden Glostrup Kirkes navn møder man hyppigt under studiet af foreningens historie. Der har siden foreningens stiftelse altid været et samspil, med skiftende frekvens ganske vist, men det har altid eksisteret. I sognet er der foruden Glostrup Kirke fra 1150, også Østervangkirken, indviet i Sognet hører til Helsingør Stift og er et af landets allerstørste. Glostrup præstegård har altid været en stråtækt gård beliggende tæt op til kirken, med kreaturhold og store markarealer. Præsten har

3 3 Rekapitulation Godt i gang med at fortælle de seneste 25 års GShistorie altså årene lige efter de første 100 er vi nu nået til I 1998 sundede man sig ovenpå italiensturen i oktober året forinden. Og der rådede stadig en stemning af frustration og rådvildhed, som dirigentens utilfredshed med konkurrenceforløbet, konkurrenceresultatet, og berettiget eller ikke med sangernes indsats under det forudliggende øvearbejde, havde skabt. Hvad skulle man dog gøre, og skulle man gøre noget i det hele taget? Elitekor-spøgelset blev for sidste gang sluppet løs. Men det kom der ikke noget brugbart ud af. Et elitekor, altså et lille kor i det store, tiltalte ellers mange sangere, som gerne ville ofre mere tid på arbejdet med stoffet, og som havde set hvor langt man i virkeligheden kunne komme hvis man terpede noget mere. Andre mandskor i GS omgangskreds havde haft held med den slags, og dirigent Böwig havde skam allerede en hemmelig liste i inderlommen med navnene på den lille snes sangere, 18 var det vist, som han mente, koret i koret burde bestå af det var almindelig kendt. Genlæs de sidste sider af Kronik Nr 2. Man fandt ikke en model, som alle kunne enes om. Der blev holdt snakkemøder og medlemsmøder og, efter en underskriftsindsamling, en ekstraordinær generalforsamling. Det kom så vidt at Hans Lindberg-Jensen, formand siden 1991, udtalte at han ville trække sig fra formandsposten. Men på generalforsamlingen i januar 1998 sagde bestyrelses- og sangudvalgsmedlemmerne at deres afgang ville være en konsekvens af en eventuel mistillid til formanden. Generalforsamlingen gav så formand, bestyrelse og sangudvalg den nødvenaltså haft nok at gøre udover kirketjenesten. En junidag i 1905 gik der ild i tømrerværkstedet på den anden side af Roskildevej, og ilden blæste over vejen og fik fat i gården der nedbrændte. Den nye præstegård kom til at ligge lige øst for den gamle og stod færdig i Siden 1982 ejes villaen af Glostrup Kommune. På 1.salen findes Glostrup Lokalhistoriske Arkiv. Foto: J.And. Hans Lindberg- Jensen

4 4 dige opbakning. Endelig sænkede roen sig over foreningen. Projektkor-idéen var ganske vist ikke helt død endnu. Men fra nu af gik det mest ud på at højne kvalitetsniveauet og at tiltrække og fastholde nye sangere. Dirigenten, Gerner Böwig Petersen, og med ham to yngre sangere, brød sig ganske vist ikke længere om lugten i bageriet og fratrådte efter Holmens Kirke, juni Disse begivenheder i 1997/98, og den store sprængning af koret i januar 1985, må bestemt være de alvorligste anslag mod foreningens eksistens i den periode, vi her beskæftiger os med. Ja, måske i det hele taget. Martin Granau tiltrådte som ny dirigent efter sommerferien Den 22. januar var der både ordinær og ekstraordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Den obligatoriske årsberetning var for første gang blevet udsendt forlods til medlemmerne i form af et A4-hæfte på 15 sider. Hovedomdrejningspunktet i beretningen og på generalforsamlingen blev ikke uventet det rent foreningsmæssigt turbulente år 1998 med de mislykkede forsøg på en omstrukturering af koret (lille kor i koret), den aflyste englandsrejse, den ekstraordinære generalforsamling med nyvalg til formand og bestyrelse, mv. Samt ikke mindst omstændighederne der førte til dirigentens opsigelse, og sangerfrafaldet, som dette trak med sig., etc Men der faldt mange positive bemærkninger fra de fremmødte om det gode samarbejde, der var kommet i stand med den nye dirigent, Martin Granau sangglæden var vendt tilbage. Der blev også udtrykt tilfredshed med at den RETTELSE TIL KRONIK NR 2: Jeg fik sat et forkert navn på damen på billedet nederst til venstre på bagsiden (fra fødselsdagsfesten i Ejby Lilleskole i februar 1992). Det er Benny Toftegaard Hansens nu afdøde, hustru Birgit, som Jørn Laursen taler med på billedet. Beklager fejlen. J.And Hans Hagen

5 5 ekstraordinære generalforsamling i april 1998 var endt som den gjorde med, at formand og bestyrelse var blevet overtalt til at blive siddende. To sangere fik hædrende omtale på generalforsamlingen, Bent Rasmussen ( indm. 1985, død 2007) for hans medvirken til at Tuborg Fonden donerede et beløb der muliggjorde at man kunne købe et mobilt klaver, og Flemming Petri (indm. 1989) fordi han havde formidlet forbindelsen, der havde ført til ansættelsen af den nye dirigent. Ekstraordinær generalforsamling Eneste dagsordenspunkt her var valget af Martin Granau til sangforeningens dirigent, sådan som vedtægten jo foreskriver at man skal gøre i den slags situationer. Formanden redegjorde for forhistorien og oplyste at han og bestyrelsen anbefalede Martin Granaus ansættelse, og det var der heller ingen der modsatte sig. I weekenden 23. og 24. januar var der indkaldt til ekstraøvning i Nordvangskolen den årlige såkaldte Samklang-weekend. Efter et stop på tre år sprang koret torsdag den 29. april igen på vognen og deltog endnu engang i Kordirigentforeningens korkomsammen i Bethesda. Og det gik jo mildt sagt meget godt: Efter en afstemning blandt både publikum og de deltagende kors dirigenter blev glostrupkoret udpeget som aftenens kor nummer ét. Tørstige sångerbröder Den 8. maj var der koncert sammen med det finske kor Jakobstads Sångerbröder i Mantziussalene i Birkerød. Arrangementet var kommet i stand på opfordring af Dansk Sanger Forbund. Birkerød og Jakobstad i Finland er venskabskommuner. Efter koncerten var der fællesspisning i Ejby-skolen i Glostrup. Her blev der sunget og Flemming Petri

6 6 hygget, uddelt gaver, nåle, vimpler osv., og alt forløb under udfoldelse af højt humør og helt uden problemer. Man har åbenbart fundet det nødvendigt at gøre denne tilføjelse, for, som der står i protokollen, vi havde vel ikke forudset de mængder af spiritus, et finsk mandskor kan konsumere på 3-4 timer de kunne ikke lade være med at drikke alt hvad de havde medbragt fra flyrejsen. Kirkerne i Tveje Merløse og Stigs Bjergby 18. maj var der koncert i Tveje Merløse Kirke. Kontakten skyldtes et menighedsrådsmedlem, som havde hørt koret i Sions Kirke på Østerbro ved juletid. Programmet blev også brugt den 20. maj i Stigs Bjergby Kirke. Her havde koret på det tidspunkt en rigtig god kontakt til organisten, Kirsten Schou, som ligeledes var organist i Kundby Kirke hvor koret gav koncert den 29. august Markedsføring Der holdtes et medlemsmøde den 27. maj om aftenen hvor man benyttede sig af at dirigenten havde meldt afbud. Mødets tema var pr-virksomheden og medlemshvervningen, og man kom virkelig hele vejen rundt om emnet: Annonceringen, reklamefolderne, medlemsbladet, og internet-hjemmesiden som på det tidspunkt netop var blevet etableret via CyberCity. Også udstillingsmontren som GS nu siden september 1998 disponerede over i gangtunnelen imellem Glostrup Centret og jernbanestationen, blev vendt og drejet. Bestemt en god og livlig debat med mange friske idéer, noterede formanden sig. Dansk, tysk, svensk samklang Søndag den 30. maj var der koncert i Marmorkirken i København med Josef Seliger Chor fra Plochingen og Landskrona Allmänna Sångförening. Det tyske kor var på gennemrejse med destination Landskrona. Landskrona i Skåne og Plochingen i Tyskland er Mogens Andersen

7 7 bp Presse-FOTO Glostrup, Stationsvej 77 tog disse billeder i 1973 i anledning af 90-års jubilæet. Ganske vist er vi dermed lidt længere tilbage i tid, men hvad gør det gode billeder bliver aldrig for gamle. Anthon Berg, formand Ernst Gunne Rasmussen formand Søren Simonsen formand venskabsbyer. Den 1. juni gentog det tyske og det danske kor deres programmer i Skelgårdskirken på Amager. På 150-årsdagen for Danmarks Riges Grundlov d. 5. juni sang koret en håndfuld danske sange i rådhushaven. Borgmester Gunner Larsen talte og Glostrup Byorkester spillede. Efter opfordring af Rudolf Tegners Museum i Dronningmølle sang mandskoret søndag d. 6. juni, sammen med to andre kor, i den store udstillingshal et par af numrene fra dagen før. Ved Danmarks-Samfundets flaguddeling i Holmens Kirke d. 15. juni sang koret Der er ingenting der maner og I Danmark er jeg født. Højtideligt og festligt, står der i protokollen. I weekenden 11. og 12. september rejste korets sangere i træningslejr i Skælskør Folkehøjskole. Det var renæssancetidens musik, koret beskæftigede sig med i denne periode og som derfor fik en ordentlig overhaling. Peter Baunsøe

8 8 Joseph Seliger Chor, som det så ud i sommeren 1966 da GS besøgte Plochingen. Et blandet kor som det ses Glostrup Sangforening fik i sin tid forbindelse med dette tyske kor gennem Landskrona Allm. Sångförening. Formanden hed i mange år Helmut Letfuss. Den 21. oktober var koret engageret til at synge i Fuglebjerg Kirke hvilket var kommet i stand fordi kirkens organist havde overværet koncerten i Tveje Merløse Kirke. Copenhagen Cornetts & Sackbutts Lørdag d. 30. oktober var der for første gang Kulturnat i Glostrup, og Glostrup Sangforenings Mandskor optrådte med et program indeholdende Hassler, Monteverdi og andre 1500 tals komponister i Glostrup Kirke, afvekslende med renæssanceorkestret Copenhagen Cornetts & Sackbutts. Dette orkester der var blevet dannet i 1989 og allerede havde turneret her i landet og i flere europæiske lande, bestod af professionelle freelancemusikere med speciale i tidlig musik. Det særlig interessante ved ensemblet var, og er, for det eksisterer stadig mens dette skrives i 2012, at det udelukkende betjente sig af kopier af originalin- Jan Hasselby

9 9 strumenter fra det 16. århundrede derfor dets i danske ører, besynderlige navn. Cornett er et blokfløjtelignende instrument med et særligt mundstykke, og sackbutts er en fællesbetegnelse for renæssance- og barokbasuner. Et ensemble med denne sammensætning var forløberen for Det Kgl. Kapel som blev dannet under Christian III. Nok så interessant. Den 31. oktober gentog GS-koret sammen med renæssanceorkestret, koncerten fra dagen forinden, nu i Brøndby Strand Kirke. Se billedet side 12 Julens koncerter Den 9. december var mandskoret bestilt til at underholde i Odd Fellow Palæet i København. Et logemedlem havde hørt koncerten i Tegners Museum. Det blev en slags julekoncert koret leverede i logesalen, og senere samme aften også i logens spisesal. Besøget gav GS erne et indblik i et logeceremoniel som de færreste kendte. Logen bød på smørrebrød og drikkevarer. To offentlige julekoncerter blev det til i Den ene var den 19. december i Glostrup Kirke hvor organisten Karen Margrethe Olsen havde opfordret koret til at komme, og det blev et dejligt gensyn efter to års fravær. Den anden var den 21. december i Sions Kirke på Østerbro. Jørn Laursen fejrede sin 60-års fødselsdag den 9. januar med morgenbord i Maltasalen i Glostrup. Flemming Petris 50-års fødselsdag blev også fejret ved et morgenarrangement, det skete den 27. marts i Hundige Kirke. Den 24. april underholdt 12 sangere med et par barbershopnumre ved Sørn Haagen Nielsens 60-års fødselsdagsfest. Dagen efter var der reception hos fødselaren i hjemmet i Taastrup. Torben Schjødt Jensens 60-års dag blev fejret mandag den 24. maj i hjemmet i Frederikssund udover Knud Jønsson

10 10 På 150-års dagen for Danmarks Riges Grundlov d. 5. juni 1999 sang koret danske sange i rådhushaven morgenbord blev der senere på dagen inviteret på herremiddag under en sejltur til Kattinge Vig med galeasen Hjalm af Holbæk. 16. oktober: Pernille og Lars Kraghts bryllup Finn Blak Pedersens datter blev gift, og koret gratulerede med et par sange i Glostrup Kirke. Stiftelsesfesten den 20. november blev holdt i Stadionhallens selskabslokaler. To bemærkelsesværdige sangerjubilæer fandt sted i 1999 to bassangere fejrede deres hhv. 40 og 50 års medlemsskab se næste side. Benny Rasmussen

11 40 år 11 Den 1. oktober 1999 fejrede 2. bassangeren Børge Jørgensen 40 års jubilæum som aktivt medlem. Foreningen festligholdt begivenheden ved en morgenreception på Leragergård den 2. oktober med mange gratulanter og taler og sang. Fysikken satte en stopper for Basbørges fortsatte deltagelse i koret og han trak sig efter jubilæet tilbage. Børges sangerhistorie og meget mere fortalte han til vennen Sørn Haagen Nielsen i anledning af jubilæet, og det blev til en lang artikel i GS medlemsblad for november 1999 den artikel er ikke kedelig; den giver et socialt og sangligt livagtigt, ja kærligt, billede af livet i GS i disse fyrre år, set med Basbørges briller. Han døde i 2001, 83 år gammel. 50 år Den 1. april fejrede Hans Otto Andersen, bedre kendt som HO, sit 50 års sangerjubilæum. Det skete blandt andet ved en morgenreception den 10. april i Ejby Lilleskole hvor nuværende og tidligere sangere hyldede jubilaren. HO var æresmedlem siden Da han afgik ved døden i 2003 havde han været aktivt medlem af foreningen i 55 år. HOs usædvanlige sangerkarriére er fyldigt beskrevet i medlemsbladene april 1999 og maj 2004 her får man virkelig et interessant billede af sangforenings-kulturen så langt tilbage i tiden. Se også Kronik Nr 2, side 7. Benny Toftegaard Hansen

12 12 Med zinker og barokbasuner 30. oktober 1999 optrådte GS-koret med et program af Hassler, Monteverdi, og andre tals komponister i Glostrup Kirke, afvekslende med renæssanceorkestret Cobenhagen Cornets & Sackbutts. Orkestret betjener sig udelukkende af kopier af originalinstrumenter fra det 16. århundrede. Se side Ved årsskiftet var der 44 aktive sangermedlemmer. På generalforsamlingen den 21. januar vedtog man bestyrelsens forslag om at danne et koncertudvalg bestående af formanden og to sangere. Udvalgets opgaver blev defineret som værende alle praktiske forberedelser forud for koncerter valg af koncertsted, forlods vurdering af forholdene på koncertstedet, osv. Valgperiode 2 år. Der var to store projekter, der kom til at præge 2000-året, og som begge havde været under forberedelse i lang tid: Flemming Reib

13 Finn Blak Pedersen 13 Llangollen, Wales 2000:...hvert år i juli måned ET KULTURTRÆF AF DIMENSIONER juli 2000 keltisk musik- og sangstævne i Wales GS-koret deltog i juli i det årlige kulturtræf i Llangollen i Wales. Martin Granau havde i 1998 deltaget og vundet to konkurrencer med et blandet kor i denne internationale festival og kunne altså øse af sin erfaring. Han havde siden overtagelsen af GS-koret arbejdet på at opnå en mere forfinet, dæmpet klang med et næppe hørligt pianissimo. Og han bedømte at den klang koret nu efterhånden havde fået, ville blive påskønnet af dommerpanelet. Resultatet af konkurrencen blev dog ikke helt hvad han havde forventet, det skulle vise sig at dommerpa- De tre billeder her og på næste side er fra St.Johns Church i Weston Rhym som GS under opholdet fik lov til at benytte til øvested, og en enkelt koncert blev det også til. Der blev senere fremstillet en cd med denne lille familie-koncert. Foto: Benny C. Hansen

14 Leif Olsen 14 nelets indstilling til mandskorsang var en anden end i 1998, og så opstod der i øvrigt senere tvivl om hvorvidt koret i det hele taget var blevet placeret i den korrekte sang-kategori. GSkoret deltog i 2 kategorier, en Folk Song Group (med I skovens dybe stille ro og For alle de små blomster) og en afdeling for Mail Choirs (Pilgrimskoret som obligatorisk nummer, Den blå anemone og Cantabile). For præstationen i den første kategori fik koret 86 point (af 100) og i den anden 79. Derudover deltog koret i åbningskoncerten uden pointgivning (I de lyse nætter, Septembers himmel er så blå og Serenade (Kornmodsglansen)). Selskabet rejste hjemmefra med fly til Manchester onsdag d. 5. juli og var tilbage i Kastrup søndag d. 9. Festivalen var en stor oplevelse alle former for musik, sang, dans, ensembler og korgrupper var repræsenteret, og i opvisningsteltet var der arrangementer hver dag fra kl.12 til kl.23. Selskabet fra Glostrup blev indkvarteret hos forskellige familier i byen Weston Rhym cirka 15 km fra festivalpladsen. Stor var gæstfriheden hos disse værter og alle følte sig velkomne. Se også side Llangollen-festlighederne startede i 1947 med det formål at medvirke til at genopbygge et krigshærget Europa. Festivalen tiltrækker årligt ca besøgende.

15 Peter Gjedsted Larsen 15 Billederne her og på næste side: Kor af sorte husmødre fra Botswana. Der er mange seværdigheder i området, blandt andet et veterantog med damplokomotiv. Llangollen Kanalen krydser på sin vej Deedalen via akvædukter, visse steder hævet 37 m. over terrænet. Her sejler man på store hestetrukne pramme, og det gjorde selskabet fra GS naturligvis også. Foto: Benny C. Hansen En trafikulykke Uheldigvis kom sangeren Sørn Haagen Nielsen på en af opholdets sidste dage ud for et alvorligt trafikuheld. Sørn, hans hustru Kaja og deres datter Helle havde besøg af en bekendt, en tidligere Newport-sangers hustru, som havde lejet en bil. På vej tilbage fra Snowdon blev vognen med familien involveret i en trafikulykke. Kaja og Helle blev indlagt med alvorlige kvæstelser i ryggen på et hospital i Wrexham og senere fløjet til Danmark. Efter hjemkomsten blev de indlagt i amtssygehuset i Glostrup. Familien er nu (2012) stort set uden mén efter ulykken. Det andet store 2000-projekt knyttede sig til Øresundsbroens indvielse.

16 Villy Malmgren 16 Mandskorsamarbejde i Øresundsregionen ved Øresundsbroens indvielse i juli 2000 Den nye broforbindelse mellem Skåneland og Storkøbenhavn/Amager koblede regionens enkelte dele endnu mere sammen. Navnet enedes man som bekendt om at fastsætte til det dansksvenske ØRESUNDS- BRON. Hvordan denne tættere sammenknytning bedst lod sig fejre, ja det skortede det ikke på forslag til. Det involverede alle områder, særligt det kulturelle, og Glostrup Sangforening fandt at lejligheden burde benyttes til at slå et slag for mandskortraditionen, og fik derfor Landskrona Allmänna Sångförening til at være enig i at broens åbning ville være en oplagt anledning til at foretage et fælles mandskorfremstød. For også i Sverige var mandskor-dyret allerede i 2000 ved at være en uddøende race. Projektledelsen blev forankret i den til lejligheden oprettede organisation Stemmer i 1000 år såvel som i den dansk/svenske fond Kulturbro 2000.

17 Torben Pedersen 17 Blandt de adskillige kulturfremstød i regionen i indvielsesåret lykkedes det Glostrup Sangforening at få organisationernes accept til at lade de to gamle kor fra Landskrona og Glostrup repræsentere mandskor-traditionen. Resultatet blev fire koncerter sammen med svenskerne. To i Danmark, søndag d. 1. oktober i Vor Frelsers Kirke, Christianshavn, og søndag d. 22. oktober i Østervangkirken. Og to koncerter i Sverige som fandt sted søndag d. 5. november i Sofia Albertina Kyrkan i Landskrona, og søndag d. 26. november i S:t Andreas Kyrka i Malmø. Hver koncert var på cirka 90 minutter uden pause. Det til lejligheden sammensatte fælleskor kom til at bestå af 40 GS-sangere, forøget med 9 sangere fra Det Grafiske Kor, og 20 medlemmer af landskronakoret. Glostrup Sangforenings Kammerorkester, som ligeledes var sat sammen til lejligheden, bestod af 21 strygere. Der deltog desuden 4 kvartetsolister fra Danmark, samt 1 solist og en organist, som kom fra Sverige. Inklusive de 2 dirigenter, Martin Granau og Martin Harborg, udgjorde hele ensemblet 98 personer. Koncerterne indeholdt en dansk, en svensk og en fælles afdeling. Orkestret spillede uden kormedvirken 3 kvartetstykker af J.P.E. Hartmann og Liten suite för stråkar af Lars Erik Larsson. Koncertens store hovednummer var Joseph Haydns Missa Brevis, den såkaldt kleine orgelmesse, og her deltog til gengæld alle, dvs. orke-

18 18 ster, orgel, to kor samt solisterne. Til dette temmelig omfattende arrangement vel nok sangforeningens til dato største blev der ydet forskellige former for tilskud og støtte fra følgende: Stemmer i 1000 år (Greiff Musik), Glostrup Kommune, Københavns Kommune, Københavns Amt, Landskrona Kommune, Nordisk Råd, Unibank, en dansksvensk kulturfond samt en privat sponsor i Malmø, Karin Ekdahl. Ledelsesansvaret Som en del af samarbejdsaftalen med svenskerne blev ledelsesansvaret for projektets heldige gennemførelse placeret hos Glostrup Sangforening. Og samarbejdet med myndigheder og sponsorer forløb hele vejen upåklageligt. Samarbejdet med sangervennerne i Landskrona, der fra begyndelsen var blevet nedfældet i en fælles skriftlig agenda, gav dog undervejs GS hovedforhandlere og dirigent grå hår i hovedet. Dels var der divergerende opfattelser af agendaaftalens ellers klare opgave- og kompetencefordeling, og det gav økonomiske problemer og betød et negativt resultat på bundlinien på sangforeningens slutregn- Poul Thomsen

19 19 skab som ikke burde have været der. Og dels blev de aftalte, meget vigtige, fælles øve -sessioner ikke overholdt svenskerne mødte ikke altid op når det var deres tur til at komme til Glostrup. Projektet blev dog gennemført med et smukt resultat og der kom nogle rigtig gode koncerter ud af det. Samarbejde og planlægning var nøgleordene. Til trods for forskellig opfattelse af den nødvendige indsats, og den traditionelle forskel, som sangforeningen vidste, der var på de to kors arbejdsmetoder, så fastslog Hans Lindberg- Jensen efterfølgende at der var gjort et godt stykke arbejde. Ikke alle synes, sagde formanden, at en stram planlægning er nødvendig. Men når så mange penge er på spil må tingene ikke gå galt, sådan at foreningen fremstår dårligt i sponsorernes øjne. Arrangementer i øvrigt i 2000 Som optakt til Kulturbro 2000-projektet med svenskerne sang Glostrup Sangforenings Mandskor og Landskrona-koret søndag d. 30. april i Glömsö Kyrka ved Helsingborg. Dagen blev i øvrigt brugt til fællesprøver i Landskrona på de kommende store koncerter. Efter en pludselig svensk idé underholdt glostrupkoret om eftermiddagen med et par forårssange i halvlegspausen på et fodboldstadion i Landskrona (Landskrona AIK: 3-2). Den begivenhedsmættede søndag sluttede med bålfest på stranden i anledning af Valborgs Aften. Billederne på side 18 og 19: Øverst tv. GS og LAS foran Sofia Albertina Kyrkan i Landskrona. På de andre to herser hhv. Martin Granau og Martin Harborg med korene. Foto: Benny C. Hansen Torben Schjødt Jensen

20 20 De to koncerter på dansk grund blev holdt i henholdsvis Vor Frelsers Kirke d. 1. oktober (øverste billede, som dog er fra en af de få gange forinden hvor det lykkedes at gennemføre en fællesøvelse med orkester og sangere), og i Østervangkirken d. 22. oktober (hvor det nederste billede hidrører fra). Foto: Benny C. Hansen Flagfesten burde vi ikke hellere slutte? 15. juni har nu i mange år været identisk med højsang i Holmens Kirke. Det er jo Danmarks-Samfundets særlige gudstjeneste og flagfest, der finder sted. Men højtideligheden var falmet noget, syntes man. Der uddeltes ikke mere så mange faner, og den kongelige protektor prins Joachim, dukkede stadigvæk ikke op. Skulle vi ikke hellere slutte, funderede formanden noget overraskende over i den følgende årsberetning. Nå, men det Hans Frederiksen

21 21 gjorde vi nu ikke. Efter højtideligheden i kirken i 2000 marcherede koret på opfordring af Danmarks- Samfundet gennem Strøget til Tivoli hvor det medvirkede ved en optræden på Plænen. Koret sang til et folkedanseroptrin og fremførte derudover to danske sange. 23. juni sang koret ved St.Hansaftensarrangementet i Byparken. Det var på opfordring af Glostrup Kommunes skole- og kulturforvaltning koret sang tre numre. Samarbejde med forfatteren Niels Birger Wamberg Den 28. oktober optrådte mandskoret for anden gang i Glostrup Kirke i Foreningsunionen og Glostrup Kommunes kulturnat-arrangement. Temaet var denne gang danske sange fra guldalderperioden, og gæsteforelæser Niels Birger Wamberg causerede over periodens komponister og forfattere. Andentenoren Villy Malmgren fejrede sin 60-års fødselsdag lørdag den 8. april. Den dag var koret netop samlet til ekstra øve fødselaren trakterede med en bedre frokost. Sigrids begravelse Sigrid Lauridsen, Hans Lauridsens hustru, blev bisat fra Østervangkirken den 21. juli. Parret har altid været foreningen til megen hjælp i stort og småt, så selvfølgelig ville koret efterkommen Hans anmodning om at stille op i kirken. Men koret var sommerferieramt, og dirigenten var også forhindret. Efter en rundringning mobiliseredes dog 23 sangere, og Gerner Böwig som var fratrådt to år tidligere, indvilgede i at dirigere. Og på denne måde ikke mindst bistået af Den blå anemone og Sommersalme fik foreningen sagt tak til Sigrid for mange års aktivt passivt medlemskab. Phillip Faber

22 22 HOs 80-årsdag Lørdag den 2. september fyldte æresmedlem af Glostrup Sangforening 2. bassangeren H.O Andersen, 80 år. Takket være det store telt som fødselaren havde ladet opslå i haven til villaen i Hareskoven, ødelagde det kraftige regnvejr ikke den gode stemning. Fra tidlig morgen myldrede det med gratulanter, Glostrup Sangforening, Søborg Motetkor hvor HO og Anne også sang [blandet kor, 50 medlemmer, stiftet 1942] samt familie og venner og bekendte. Der var masser af musik, sang og taler. Søndag den 10. september fejrede 1. tenoren Erik Christiansen sin 60-årsdag med morgenkaffe mv. på bopælen. Først sang koret dog i gården og blev herfor honoreret med småmønt fra vinduerne. Stiftelsesfesten den 18. november i Stadionhallens selskabslokaler var arrangeret af førstebasgruppen Formanden Hans Lindberg Jensen, modtog i januar Glostrup Kommunes lederpris for gennem sit 10- årige formandskab at have styrket og udviklet Glostrup Sangforening af Hædersprisen blev overrakt af borgmester Søren Enemark ved en sammenkomst i Fritidscentret. Året bød ikke på koncerter de første seks måneder. Tiden skulle bruges til indlæring af repertoiret til sommerens englandstur. Da antallet af sangere der havde meldt sig, var relativt lille, kun 16, fik de ikketilmeldte tidligere sommerferie end sædvanligt. Til gengæld fik englandskoret nogle travle uger op til afrejsen. St.Edmundsbury, England, juni der var tale om en genvisit; Bury-koret havde senest været på besøg i Danmark i Udover de 16 san- Helmut Stark

23 23 gere og Martin Granau, deltog guitarist Michael Petersen og seks klappere. Rejsen foregik med fly via Stansted, og de sidste 50 kilometer blev selskabet kørt af otte medlemmer fra Bury-koret. Der var privat indkvartering. Om lørdagen på andendagen var der Summer concert med Glostrup Male Voice Choir og St.Edmundsbury Male Voice Choir i baptistkirken Garland Street i Bury. God koncert, et godt kirkerum at synge i og rigtig mange tilhørere. Guitaristen spillede til nummeret Steal Away. To tidligere barbershopnumre fik ligeledes guitarstøtte. Jan Friberg Knudsen, 2. tenor, som havde været i kortvarig dirigentlære blandt andet på et kursus via Dansk Sanger Forbund, dirigerede to danske sange. Programmet i den engelske baptistkirke så for GS -korets vedkommende sådan ud: Cantabile, Pater Noster, Cantate Domino, Steal Away, Close Thine Eyes, My Lord What a Mornin, I Danmark er jeg født, Den blå anemone, Kornmodsglansen, Moders navn, to barbershop-potpourrier, og til sidst fælles med Bury-koret The Rhythm of Life og When The Saints. Søndag den 17. juni sang GS-koret ved morgenmessen i Holy Trinity Church i byen Long Melford, Bury Saint Edmunds ligger cirka 40 km øst for Cambridge og har indbyggere. I 869 blev kong Edmund af East Anglia dræbt af danske vikinger ved Hoxne, der ligger en snes km østpå. Ved hans helgengrav byggede Knud den Store i 1021 et benediktinerkloster, hvoraf en del er bevaret. Farvestrålende parker, og gader med gregorianske huse gør Bury St.Edmunds til en af Suffolks smukkeste byer. St.Edmundsbury Male Voice Choir er allerede omtalt under 1992 her i beretningen [Kronik Nr 2, side 10] i hvilket år glostrupkoret første gang besøgte det store engelske mandskor [stiftet 1988 af 20 sangere, i dag, 2012, er de 86]. I 1994 var burykoret på genbesøg i Glostrup. I 1998 måtte GS sige nej til en invitation fra englænderne på grund af strukturproblemer i koret og et verserende dirigentskifte. Se billederne på næste opslag. Harald Sohn

24 24 20 km syd for Bury. Tre numre før gudstjenesten og tre numre efter. Senere var der frokost på en stor pub i Long Melford, og dagen sluttede i et kulturhus Horringer Village Hall udenfor byen, med mad og drikke og dans til et stort danseorkester. Det var en succesrig tur og et fremragende arrangement vores venskabskor havde tilrettelagt, som Henning Hansen skrev i medlemsbladet efter hjemkomsten. Efter englandsturen Onsdag d. 29. august blev der holdt en fælles koncert med Albertslundkoret i Opstandelseskirken i Albertslund, og dagen efter havde koret fra Glostrup en aftenkoncert i Herstedøster Kirke. I weekenden september deltog 35 GSsangere i et såkaldt indlæringskursus i Skælskør Folkehøjskole. Ole Jørgensen

Referenceliste for afholdte koncerter. Opdateret pr. 31.12.2011.

Referenceliste for afholdte koncerter. Opdateret pr. 31.12.2011. Referenceliste for afholdte koncerter. Opdateret pr. 31.12.2011. 2011-12-31 2012 Torsdag d. 15. Julekoncert 3. Glostrup Kirke, Glostrup Sogn dec. 2011 De ni læsninger Søndag d. 11. Julekoncert 2. Vor Frues

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017 Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton 24.-28. maj 2017 Gladsaxe Folkekor I Kr. Himmelfartsferien rejste 41 sangere samt dirigent og pianist fra Gladsaxe Folkekor til Gladsaxes venskabsby, Sutton, ca. 20

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

" # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+# " #..). ) &2 ".#. * " + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9

 # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+#  #..). ) &2 .#. *  + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9 ! " #$% #& #$#'()#* #'#$+, #& # - ( +%)#, +#- $#& $.#/ " # ( & #& #, " #( #* 0 #0 +#'1 # '/ 2 #3 ( #3 ( #2. %)#'3 & #4 # & #- #1 5 )#& #6#63 #( % #%.! #/ #, 5!! " # $ %/. + / +.. & -... + # $ 7 ' $ ( )

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Velkommen til vores ordinære generalforsamling, 15. nov Inden vi går over til generalforsamlingens dagsorden, vil jeg lige sige et par ord.

Velkommen til vores ordinære generalforsamling, 15. nov Inden vi går over til generalforsamlingens dagsorden, vil jeg lige sige et par ord. Velkommen til vores ordinære generalforsamling, 15. nov 2011 1 Inden vi går over til generalforsamlingens dagsorden, vil jeg lige sige et par ord. Torsdag den 10. nov modtog vi den sørgelige meddelelse,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Skumsprøjten. Juli 2015

Skumsprøjten. Juli 2015 Skumsprøjten Juli 2015 Formanden skriver. Første halvår har været præget af optakten til DM og VM, som vi lige er vendt hjem fra. Det foregik i Brøndby på stadion og i hallen. P.g.a. VM var det et meget

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 24. årgang Marts 2016 Nummer 1 VHK forårsmatiné 2015 VHK aktiviteter Generalforsamling Harmonikakoncert Hjælp søges - kagebagning Spil op 30 år Vestegnens Harmonika Klub 1 2 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016 Nyhedsbrev nummer 8 Ollerup, den 5. april 2016 Kære forældre Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester og Big Bandet øver for sidste gang før

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

December Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole

December Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole Julehilsen fra Solh Julehilsen fra Solhverv Privatskole December 2016 Kære elever, forældre og øvrige med tilknytning til Solhverv Privatskole Mit kalenderlys fortæller mig, at vi nærmer os afslutningen

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

August: September: Oktober: Vor Frue Cantori. Sæsonplan efterår Torsdag, den 7: ordinær prøve kl

August: September: Oktober: Vor Frue Cantori. Sæsonplan efterår Torsdag, den 7: ordinær prøve kl Vor Frue Cantori Sæsonplan efterår 2003 August: Torsdag, den 7: ordinær prøve kl. 19.30 Tirsdag, den 12: Koncert i anledning af 3-organ Festival kl.? Forprøve kl.? Påklædning: kordragt med tørklæde Torsdag,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

I hele maj sætter vi fokus på musik! Musikalsk. Tak for samarbejdet til:

I hele maj sætter vi fokus på musik! Musikalsk. Tak for samarbejdet til: på I hele j sætter vi fokus på musik! Musik er nge ting. Mange forskellige stilarter leveret af nge forskellige mennesker. Individuelt, i små og store grupper eller hele orkestre. Der er skrevet sser af

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/

Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFFII (Social Netværks og Aktivitets Forening For IT Interesserede) torsdag d. 11/ Referat af stiftende afdelingsmøde i SNAFF (Social Netværks og Aktivitets Forening For T nteresserede) torsdag d. 11/6-2009. Omtrent 30 personer var mødt op til at give deres mening og støtte til kende,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Venedig, Gardasøen og Østrig.

Venedig, Gardasøen og Østrig. Venedig, Gardasøen og Østrig. Lørdag den 13. juni 2015 tog 39 personer fra Nordjylland på Agri Nord seniorklubs årlige sommer tur, der i år gik til Venedig, Gardasøen og Østrig. Vi blev samlet op i en

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår Hulemøde: kl i Helligåndshuset

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår Hulemøde: kl i Helligåndshuset Program for 1. halvår 2017. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 24. januar 2017 Tirsdag 14, februar 2017 Tirsdag 14. marts 2017 Lokale 8 Fritidscentret (aflevere tekster til Randers

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Økonomi: Folkets Hus har en dårlig økonomi lige nu evt. kan overskuddet gå til hjælp.

Økonomi: Folkets Hus har en dårlig økonomi lige nu evt. kan overskuddet gå til hjælp. 1 Folkets Hus Spillefolk Generalforsamling 2006 Ifølge vedtægternes 4 afholdtes generalforsamling med nedenstående dagsorden lørdag den 22. april 2006 kl. 15-18: Referat: 1. Valg af dirigent Asger Ref.

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Formandsberetning for Veteranorkesteret

Formandsberetning for Veteranorkesteret Formandsberetning for Veteranorkesteret Dette er generalforsamling nr 66. Som jeg nævnte til indledning, er den 11. nov i år et jubilæumsår, nemlig 65 år siden, at en lille flok FDF- er startede Veteranorkesteret,

Læs mere