Gardehusaren Nr. 3 - april årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 3 - april årgang

2 Indhold nr Danske styrker i Irak leder stor operation Dem vi aldrig hører om Min far er soldat Navnenyt Forsidebillede: En deling fra 1. kompagni har linet op til fotografering på en PMV. I sne og slud, skal soldaten ud Hærvejsmarchen menige blev uddannet i at være talsmænd Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Kom bare an, jeg er klar Danske Gardehusarforeninger Sjællandske Livregiment Soldaterforening Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Soldaterne fik set og oplevet militærets udstyr og virke på tættest hold Se side 12 Mikkel fortæller om tjenesten i Afghanistan Se side 6 Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: En anmeldelse af den nye bog til børn hvis far eller mor skal udsendes Se side 9 Hesteskadronens aktiviteter 1. april Indvielse af Forsvarets Personeltjeneste på Holmen Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og Danske Gardehusarforeninger Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31. marts 2005.

3 Overraskelse var absolut nødvendig, så fire kampunderafdelingerne omringede byen, for hurtigt at kunne rykke direkte ind til de udpegede områder Danske styrker i Irak leder stor operation Af: Christer V.F. Nielsen, Presse- og informationsofficer DANCON/IRAK5 (tekst og foto) Den danske bataljon i Irak har lørdag gennemført en storstilet Search operation med indsættelse af fem danske og britiske kampunderafdelinger, samt irakiske sikkerhedsstyrker. Operationen var vellykket og alle soldater er til aften vendt sikkert tilbage til Camp Danevang. Beslaglagt store mænder af våben og ammunition Formålet med operationen var at finde og konfiskere tunge våben ved to stridende stammer i Al Hartha, et byområde nord for Basra, samt at bygge et check point i området mellem stammerne. Chefen for den danske bataljon Oberst Henrik Lyhne betegner operationen som en stor succes: - Vi har i dag sendt et klart signal til de stridende stammer om, at vi ikke vil tolerere deres kamphandlinger og at tunge våben ikke har noget at gøre i Al Hartha. Inden for de sidste ti timer har vi beslaglagt store mængder af ammunition og våben, alt sammen noget, de nu ikke længere kan beskyde hinanden med. Henrik Lyhne roser samtidig sin bataljon. - Bataljonens indsats har været fortræffelig. Alle har arbejdet hårdt både op til og under operationen, og soldaterne har holdt hovedet koldt i skarpe situationer, hvor der ikke skal meget til, før der er ballade. Samtidig vil jeg understrege, at succesen i høj grad har været afhængig af et godt samarbejde med vores britiske kolleger og ikke mindst de irakiske sikkerhedsstyrker, siger Henrik Lyhne. Både den irakiske hær, irakisk politi og irakiske specialenheder deltog i operationen i forskellige funktioner. Samtidig var en række britiske enheder underlagt den danske bataljon, herunder tre britiske kampunderafdelinger med pansrede køretøjer, Challenger kampvogne, engelske ingeniørsoldater med speciale i afsøgning, engelsk militærpoliti med erfaring fra Nordirland samt Lynx og Puma overvågningshelikoptere. Fordi området ligger i floddeltaet, hvor floderne Eufrates og Tigris løber sammen, har bataljonen også haft patruljebåde med dykkere til sin rådighed. Operationen var en udfordring, fordi de fire kompagnier direkte indsat til at afsøge landområder og huse var spredt ud over et stort område. Det betød en opsplittet og synkroniseret operation, hvor Henrik Lyhnes stabschef, oberstløjtnant Kim Nielsen og stedfortrædende stabschef, oberstløjtnant Søren Soltau Petersen, fungerede som chefer for hver deres to kompagnier, indsat med kilometers mellemrum. Henrik Lyhne befandt sig i sit eget køretøj med eskorte, hvorfra overblikket kunne bevares. Total våbenmæssig overlegenhed Den danske bataljon kunne på grund af operationens logistiske kompleksitet trække på ekstra ressourcer fra Den Engelske Division. Det er den division, som har ansvaret for det sydvestlige Irak. I praksis betød det, en deling fra den danske bataljons panserinfanterikompagni stod klar ( ) 3/2005 3

4 Ingeniørerne byggede et checkpoint mellem de stridende stammer, som nu skal bemandes af irakisk politi. Danske soldater vil i begyndelsen fortsat støtte politiet ved checkpointet Til Deres tjeneste - døgnet rundt!! til at blive indsat med den store amerikanskbyggede Chinookhelikopter, der har to sæt rotorer og kan løfte op til 36 mand med udrustning. Samtidig blev luftrummet frem mod indsættelsen lørdag morgen og under selve indsættelsen overvåget af et MR2 NIMROD overvågningsfly fra stor højde. - Det kan virke overdrevet, at vi både har kampvogne, store helikoptere og overvågningsfly indsat i operationen. Men det skyldes, at vi ønsker at demonstrere total våbenmæssig overlegenhed overfor eventuelt aggressive elementer i de to stammer. På den måde undgår vi at skulle bruge vores våben. Vi kan klare os med at vise dem frem, forklarer stabschefen Kim Nielsen. I alt var cirka 800 soldater indsat, hvoraf langt de fleste var direkte under oberst Lyhnes kommando. Stridens parter De to stridende stammer, Halaf og Garamsha, hvor Garamsha er en tilflytterstamme, bor i bebyggede områder få kilometer fra hinanden på hver sin side af Highway 6, der er hovedfærdselsåren mellem Bagdad og Basra. Det har hidtil ikke afholdt nogen af stammerne fra at beskyde modparten med både tunge maskingeværer og mortergranater til stor fare for lokalbefolkningen og trafikken. Bataljonen har fungeret som mægler i striden, men selv med en indgået våbenhvile og massiv patruljering i området har stammerne fortsat smuglet tunge våben til byen. Det er baggrunden for, at både lokalbefolkningen, lokalstyret og Basra Regional Council, som er det sydlige Iraks øverste folkevalgte myndighed, har rettet henvendelse til koalitionsstyrkerne og bedt dem indtrængende om at gribe ind. Indsat kort efter ankomst Planlægningen forud for operationen strakte sig over en uge, hvor bataljonsstabens cirka 40 soldater sov i gennemsnit 5 timer i døgnet. En barsk begyndelse for bataljonen, som knap har nået at vænne sig til de fremmede himmelstrøg. - Det er rigtigt, at vi nærmest lige er landet, nogle for mindre end en uge siden, men vi har ikke desto mindre været fulde af selvtillid og sikre på, at vi kunne løse opgaven, siger oberst Lyhne. Natten op til operationen blev samtlige soldater og køretøjer opmarcheret på Shaiba Log Base ved Camp Danevang. Klokken seks forlod første køretøj basen og præcis en time senere, ved daggry, rykkede de første køretøjer ind i Al Hartha. På grund af adgangsvejene var det kun muligt at køre fra basen til Al Hartha i en enkelt kolonne, som til gengæld var flere kilometer lang. Da overraskelse var en betingelse for at finde de tunge våben, inden de blev skjult i marsken, så skulle ( ) 4 3/2005

5 operationen holdes hemmelig. Og den mindste fejl planlægningen og rækkefølgen af køretøjer kunne skabe forsinkelse. - Med over to hundrede køretøjer kan meget gå galt på vejen til målet, og det betyder igen, at overraskelsesmomentet kan være tabt. I vores tilfælde skulle vi ankomme ved daggry. Senere ville betyde, at der ville være mennesker på gaden, som kunne advare de to stammer med mobiltelefon, forklarer major Henning Dons, der er chef for logistiksektionen ved staben. Soldater fra Ingeniørregimentet havde i nattens mørke ryddet ruten for eventuelle spærringer og militærpolitiet lavede trafikkontrol, så kampunderafdelingerne kunne rykke direkte ind til de udpegede områder. Overraskelse var absolut nødvendig. House search I byen omringede de fire kampunderafdelinger, tre britiske og panserinfanterikompagniet fra Gardehusarregimentet i Slagelse, deres udpegede mål. Befolkningen blev informeret om operationen på irakisk og blev opfordret til at blive i deres huse. Da soldaterne var på plads cirka en halv time senere var der samtidig faldet så meget ro på indbyggerne, at de begyndte at bevæge sig rundt i deres daglige rutiner. Børnene samlede sig omkring soldaterne. Efterhånden som den første time gik i byen, blev både specielle sporhunde og patruljebådene med dykkere indsat til afsøgning af de områder, hvor soldaterne ikke selv kunne afsøge. Mens panserinfanterikompagniet var den ene af de fire kampunderafdelinger, som afsøgte huse og landområder, så var spejdereskadronen fra Dragonkasernen i Holstebro opdelt i tre delinger, hvoraf en udførte bataljonens øvrige pligter i ansvarsområdet, en deling var indsat i den nordlige by Al Qurnah, og sidste deling var reserve, klar til støtte i tilfælde af problemer. Det blev heldigvis ikke nødvendigt. Billedet ændrede sig stort set ikke i løbet af dagen. Soldaterne gik slavisk frem, undersøgte huse, de havde fået ransagningskendelse på og der var ingen optræk til ballade i området. Lokalbefolkningen virkede til at være tilfredse med at blive fri for de tunge våben, hvilket bekræftede efterretningsbilledet af, at det var et fåtal i begge stammer, der fortsatte kamphandlingerne og et tavst flertal, der gerne så det stoppet. Sikkert ikke sidste gang Klokken kunne den danske bataljon, de irakiske sikkerhedsstyrker og de britiske kampunderafdelinger trække sig ud af byen efter en veloverstået operation under dansk ledelse. Oberst Lyhne ser frem til de næste fem en halv måned: - Med en operation som denne i rygsækken er vi kommet rigtig godt i gang med arbejdet, og jeg er sikker på det ikke er sidste gang, vi får lov til at planlægge og udføre en operation af denne størrelse. De næste dage for bataljonen vil gå med at evaluere operationen i detaljer, holde pressekonference i samarbejde med irakisk politi og så få slappet lidt af. En deling fra panserinfanterikompagniet er nødt til at tiltvinge sig adgang til et hus. I denne bygning fandt de håndgranater 3/2005 5

6 Patrulje teamet som består af seks mand med grad fra overkonstabel til kaptajn, har sat sig til rette på en gammel T55 kampvogn. Øverst fra venstre ses Henning, Rasmus, Casper, Morten, Mikkel, og Lasse Dem vi aldrig hører om Af: Overkonstabel Mikkel K.Jørgensen, Stabskompagniet 1 Bataljon I det nordlige Afghanistan har Danmark bidraget med et militært observations team (MOT TEAM). Teamet hører under det britiske provincial reconstruction team`s (PRT), med hovedkvarter beliggende i områdets største by Mazar e Sharif. Eget hus og lokalt vagtværn Patruljen består af seks mand som kommer fra flere forskellige regimenter, vi udgør tilsammen MOT DELTA. Sammen med et britisk team har vi ansvaret for at observere og monitere sikkerheden og *DDR processen i provinsen Samangan. Byen Aybak ligger i den nordlige ende af vores provins og det er herfra vi kører patruljer og løser de opgaver, vi får fra hovedkvarteret. I byen Aybak, er vi inkvarteret i et safe house (sikkert hus). Huset vi bor i er et 3 etages hus som efter Afghansk standard er ret godt, det vil sige der er de fornødne indretninger som toilet, bad, strøm og køkken. Da vi selv har sørget for at leje huset, har vi naturligvis kunne indrette det, som vi syntes var hensigtsmæssigt. Holdet før os, boede i et mindre hus i samme by, men da *DDR processen omhandler at desarmere diverse krigsherre og gamle commandere. De brugbare folk og våben bliver så registreret og kommer ind i en recirkulation, til den nationale armè og politi. bidraget muligvis skal øges, fandt vi et noget større hus som vi flyttede ind i mellem jul og nytår. Vi har et lokalt vagtværn til at stå for sikkerheden omkring huset, og da de har været med siden hold 1, har de fået rutinen, så vi er glade og tilfredse med dem. Koordinerer afhentning og bortsprængning Situationen i vores provins vil jeg betegne som rolig, de lokale hernede er meget venlige og gæsfrie mennesker som virker glade for at vi er der. Politiet som vi har en del med at gøre, er også glade for vores tilstedeværelse, og vi har en del møder med diverse chefer og guvenører i vores provins, hvor vi snakker om eventuelle problemer ( ) 6 3/2005

7 og rådgiver dem. Desuden giver det et godt billede udadtil, at ISAF følger op på politiets proces og har et samarbejde kørende. Et eksempel på vores indflydelse i DDR processen kan være, at indrapportere de ammunitionlagre vi finder i byerne rundt omkring og derefter koordinere, at et minerydningshold kommer og afhenter og bortsprænger det. Mange gange er det befolkningen selv der er interesseret i at det kommer væk, men vi kan også godt mærke, at der er folk som ikke er helt tilfredse med, at deres lager bliver fjernet. Ugen hvor vi kører local patrols, er gerne den uge hvor vi ordner en masse i huset. Jerrycans skal fyldes på den lokale tankstation, så generator og varm-40 ikke kører tør og en del andre ærin- Local og longrange patrols Vores arbejdsuger er opdelt i et system så vi køre lokale patruljer i en uge, og ugen efter kører vi longrange patrol, (patruljer på op til 4 dages varighed). Mange veje i området uden for hovedvejen, er kun stier og grusveje. Nogle steder er de meget dårlige og til tider er der ingen, så der kører vi i flodsenge eller over åbne marker. En tur på bare 30 kilometer kan sagtens tage flere timer, specielt hvis vejret og underlaget er dårligt. Derfor tager en patrulje ned til det sydlige i vores område, gerne flere dage. Undervejs snakker vi med de lokale og vejrer stemningen og de bliver rigtig glade hvis vi har taget et Overnatning i bjergene nær byen Aybak. Det er rigtig flot men isnende koldt par multisproget-nyhedsaviser med til dem. Formålet med de lange patruljer er, at sørge for at vedligeholde kontakten med politi og guvenører i områderne længst væk, samt indhente informationer om området til efterretningstjenesten, f.eks. om hvilke commandere som er i hvilke områder, og hvem som har noget at skulle have sagt, ud over politiet. Byen Aybak hvorfra patrulje teamet løser deres opgaver I provinsen Samangan, i områdets største by Mazar e Sharif, ligger det britiske hovedkvarter som vi sammen med har ansvaret for at observere og monitere ( ) 3/2005 7

8 ApS Slagelse Tæpper badeværelser trappebelægning alt i gulvbelægning vinyl linoleum kork træ/laminat tæpper Teknikvej 2A, Slagelse Midt i ingenting og med stadig flere timers kørsel til byen Dehi, møder vi en æseldriver med sin flok der, som at afhente forsyninger, tanke bilerne, reparere, bygge, og lave mad. Lever i naturen med få midler Til at komme frem og tilbage har vi vores Toyota landcruisere, som er udstyret med radio og alt vores gruppemateriel som består af ekstra ammunition, HF radio, værktøj, vand, mad og gasblus mv. Vores motto er: vi klarer gerne det hele selv, så derfor har vi udstyr med til at ordne små reparationer, punkteringer og hvis det uheldige skulle ske, at vi sidder fast i sne/ mudder osv. Det er det, som er så specielt for mig ved denne mission, at man skal kunne klare sig selv og at vi med få midler lever i naturen. Det kan man også se på udvalget af folkene, hvor ca. halvdelen har en form for håndværksmæssig bagrund, og i øvrigt mange udsendelser bag sig. Ud over os selv, har vi tildelt en tolk som fast er med os. Han har sine ting og sovepose i bilen som os andre, og vi kunne ikke klare os uden ham, da vi er i megen kontakt med de lokale. I øvrigt fungerer han også som rådgiver når vi skal handle, eller hvis vi har brug for at få noget at vide om kultur og leveregler. God uddannelse Vores missions orienterede uddannelse i Danmark startede ved DANILOG, hvor vi fik udleveret og indskudt vores våben, en sikkerheds/situations briefing, sprogkursus, føren fra hold 1 kom og holdt et rigtig godt foredrag. Derudover skulle alt det administartive på plads. Ved kampskolen blev vi omskolet til landcruiseren, fik opfrisket kamp/ ild og bevægelse på patruljeplan, omskolet til LSV (Forsvarets nye lette støtte våben, som erstatter det gamle LMG M62) samt indøvet skydning fra køretøj i fart. Opholdet på kampskolen gav os et godt grundlag at arbejde ud fra, og det var et godt sted at få samarbejdet op at køre. Sidste punkt i forberedelserne havde vi på Aalborg kaserne med et udvidet sanitetskursus, hvor vi fik gennemgået det samme som en sygehjælper, endvidere havde vi en masse momentøvelser og gennemgik sanitetsforholdene under kamp. Det var et godt kursus hvor vi fik de sidste ting pudset af. Vi sluttede vores uddannelse af, med at besøge Randers regnskov, hvor vi kiggede på kryb og kravl. 8 3/2005

9 Min far er soldat Af: Forsvarsakademiet Forsvaret udgiver børnebog Min far er soldat er titlen på den seneste udgivelse fra Forsvarsakademiet. Bogen er det nyeste skud på stammen af initiativer, der skal hjælpe familie og pårørende til udsendte soldater. De 4-7-årige er normalt meget langt fra Forsvarsakademiets normale målgruppe. Men med børnebogen håber Fakultetet for Militærpsykologi, at udsendte soldater kan mindske de problemer, som børn får ved at undvære deres far eller mor. Problemer, der bliver ekstra store, når en forælder er udsendt til et konfliktområde. Gennemsnitsalderen for udsendte danske soldater har de seneste år ligget på omkring 28 år. Dermed er der mange af de udsendte, der har børn derhjemme. Mens der længe har været hæfter og pjecer, der beskriver forholdet mellem soldaten og partneren, så har der været tomt på hylden med emner for børn. Undersøgelser og erfaringer har vist, at der er et stort behov for information til udsendte soldaters familier. For at opfylde informationsbehovet og give soldaterne og partneren et værktøj til at forklare børnene om den omvæltning, der skal ske, er der også en række gode råd og praktiske forslag til, hvordan man som forældre kan tackle situationen. Min far er soldat er skrevet af sociolog Christoffer Boserup Skov, der har været tilknyttet Forsvarsakademiet i de to måneder, det har taget ham at skrive bogen. I hans research til historien har Christoffer Boserup Skov talt med både psykologer, udsendte soldater og deres hjemmegående koner/kærester. Målet med bogen er at få beskrevet situationen fra børnenes perspektiv. Hvordan oplever de situationen? Hvad er de glade for og hvad er de bange for? Hvilke tanker har de gjort sig i forbindelse med, at deres far skal udsendes?, forklarer Christoffer Boserup Skov. Bogen er skrevet, så børn selv kan læse den eller forstå den, hvis den bliver læst højt. Illustrationerne er lavet af tegneren Cay Brøndum. Forsvarets Velfærdsfond og Hærens Konstabel og Korporalforening har støttet trykningen af bogen. Min far er soldat bliver distribueret, så den kan indgå i den samlede informationspakke, som soldaterne får, inden de udsendes i international tjeneste. Derudover vil den blive rundsendt til de danske biblioteker. For yderligere oplysninger kontakt Sektionschef Birgitte Hommelgaard, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik, Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne på telefon eller Forfatter Christoffer Boserup Skov træffes på telefon Bestillingen af bogen: Børnebogen er gratis for udsendte soldater og deres pårørende samt soldater, der skal udsendes og deres pårørende. Andre interesserede kan købe bogen for kr. 69,95 ved bestilling hos Det Kongelige Garnisonsbibliotek på telefon eller online på: Bestilling af bøger. 3/2005 9

10 Navnenyt GARDINER RULLEGARDINER MARKISER PERSIENNER Smedegade Slagelse Kaptajn L. Brandt-Erichsen, Premierløjtnant P.B. Christensen og Premierløjtnant P. Thomsen, Skovsøviadukten Slagelse Tlf Fax Alt i murer & flisearbejde HANS ERIK HANSEN ApS Havremarksvej 7 - Slagelse Forsvarets medalje Premierløjtnant P.B. Christensen, Kaptajn L. Brandt-Erichsen, Premierløjtnant P. Thomsen, har 7. marts 2005 modtaget Forsvaret medalje for deres virke ved det Danske kontingent under de internationale koalitionsstyrker i Irak Udnævnelse oberstløjtnant F. Winkler, udnævnes til oberst 1.marts OB beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH/KTA/FST fra 1. marts 2005 mh.p. CH/ UDVAFD/FST. OB forsættes til FKO fra samme dato Uddannelse Kontorelev Karina Øhlenschlæger, modtog 28. februar 2005 sit uddannelsesbevis som udlært kontorfunktionær Forsættelse Kaptajn J.F.H. Assum, beordres uden ansøgning til varig tjeneste ved KURLD/OGU/ HO i tiden 1. august februar 2009 Kaptajn C.S. Pojezny, beordres uden ansøgning til tjeneste ved ST/DIB i tiden 1. august juli 2009 mhp. tjeneste som PO/USEK/2 BDE Kaptajn H. Lundsgaard, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som LÆ/FAGGRP LUF/HO fra 25. juni 2005 Kaptajn G.E. Kristensen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som LÆ/VUTAFD(TAK)/ HO fra 25. juni 2005 Kaptajn N.E. Andersen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH/LOGC/ST/ DANILOG fra 25. juni 2005 Kaptajn K.G. Mandøe, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som LÆ/TAK E/HO fra 25. juni 2005 Kaptajn F.S. Bastrup, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som SBH/OPN/OP/FST fra 1. september 2005 Sergent C.M. Havemann, forsættes til GHR fra 1. april 2005 Seniorsergent G.K. Petersen, beordres efter ansøgning til varig tjeneste som VSLD/VS-ELM/LFR SJ i tiden 1. april marts 2008 Overkonstabel af 1.grad R. Dundorf, forsættes efter ansøgning til LG fra 1. marts /2005

11 Navnenyt Overkonstabel af 1.grad T.E. Svensson, forsættes til GHR fra 1. marts 2005 Tjenestefri Seniorsergent M. Rosenbæk, meddeles efter ansøgning tjenestefri uden løn i tiden 1. april marts 2006 Oversergent T.S. Poulsen meddeles efter ansøgning tjenestefri uden løn i tiden 1. marts februar 2006 Ansættelse Overkonstabel af 1.grad J.R. Nielsen, ansættes til langtidstjeneste 60 år fra 1. maj 2005 Konstabel D. Gorm-Rasmussen, Konstabel N.E. Thyboe, Konstabel L. Kold, er ansat til korttidstjeneste (tidsubestemt) 35 år fra 1. marts 2005 Afskedigelse Major H.-E.C. Bonde, afskediges på grund af alder 31.maj 2005 Karina Øhlenschlæger Major F.H. Rasmussen, Major J. Andersen, Kaptajn N.E. Modin, afskediges på grund af alder 30. juni 2005 Major A. Knudsen, Kaptajn R.P. Wetterstrøm, afskediges på grund af alder 31. juli 2005 Oversergent K.L. Hansen, afskediges på grund af alder 45 år, 31.marts 2005 Overkonstabel af 1.grad S. Bantz, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste 35 år er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 9. februar 2005 Overkonstabel C. Nielsen, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste 35 år er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 15. marts 2005 Rengøringsassistent A. Heinesen, ansættelse som RENASS er efter ansøgning bragt til ophør 28. februar 2005 Kørelærer T. Jensen, ansættelse som KØRLÆ er efter ansøgning bragt til ophør 13. februar 2005 Overassistent M.R. Dam, ansættelse som OASS bringes efter ansøgning til ophør 28. februar 2005 Overassistent J.F. Jensen, ansættelse som OASS bringes til ophør i f.m. forsvarsforlig 31.juli 2005 Assistent T.H. Rasmussen, ansættelse som ASS bringes efter ansøgning til ophør 28. februar 2005 Materielassistent U.V. Laritzen, ansættelse som MATASS bringes efter ansøgning til ophør 28. februar 2005 Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Grillen Mandag - Torsdag Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Miljøgården: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 3/

12 Fotografen har været en tur på taget, for at få taget det store fællesbilled til familiealbummet, af alle tre uddannelses kompa I sne og slud, skal soldaten ud Af: Seniorsergent T.Thomsen Hærensreaktionsstyrke uddannelseskadre 1 Fotograf: sergent V. Knudsen Hærensreaktionsstyrke uddannelseskadre 1 En kold sludfyldt fredag formiddag den 11 marts i tidsrummet havde soldaterne ved II uddannelsesbataljon (2 Brigade) mulighed for at gøre deres egne observationer/ pille, rode, rage på materiel pt. forekommende ved Gardehusarregimentet. Der var ligeledes mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med en spejderdeling fra spejdeeskadronen, der er ved at uddanne sig til udsendelse i august måned. Dagen forløb således at der var en station hvor man kunne se forskellige uniformssystemer bl.a. sommer/ørken, fragmentationsvest og hvad der ellers dertil hører. En station viste tungt maskingevær, gevær m/96 med granat kaster og det forholdsvis nye lys/laser sigte, Dyssekanon, Let Støtte Våben (LSV) og meget mere. Netop denne station var en succes og blev undersøgt intenst, sammen med de forskellige observationsmidler som ligeledes vakte stor interesse. Der var også mulighed for at se nærmere på en spejdergruppe og med mulighed for at få en køretur kunne man på egen krop, at finde ud af, at brugen af seler og motorbriller er uundværligt!! Der blev forevist beskyttelses udstyr der anvendes under udsendelse. til stor moro og høje tilråb. Ved den anden station havde en Spejdergruppe, en demonstration af nogle af de ting de bruger en stor del af deres tid på i øjeblikket. Nemlig fremrykkemetoder, eskortering af VIP (Very Important Persons) i køretøj og til fods. Under denne fremrykke metode til fods, blev der udført et angreb på VIPen hvilket blev afværget på flotteste vis og til stor overraskelse for de godt frysende HBU -soldater. Slutteligt var der en biludstilling/ Køretøjs demonstration, interesse for netop denne station var også stor. Der blev forevist Pansret mandskabsvogn G3 (PMV), en Hummer (HMMWV), en BMW 650 motorcykel, en Mercedes Gelände 240 (GD), en Hydrema, en bjærgningslastbil 6X6 og en bjergningsvogn Leopard (som skabte miljø, når denne blev startet op). Den ene underafdeling, satte ny rekord i hvor mange der kan være i et førerhus på en Hydrema, antallet blev opgjort til 14 personer, hvilket må siges at være flot. Slutteligt dukkede der tre Piranha op hvilket gav soldaterne mulighed for også, at studere dette køretøj nærmere. Som det sidste på denne kolde forårsdag blev der taget fællesbillede til familie albummet. Til trods for det tidligere dårlige vejr, havde de højere magter åbenbart besluttet sig for, at lade solen skinne på 12 3/2005

13 gnier som er linet op i følgende opstilling: 3. kompagni til venstre, 2. kompagni til højre og 1. kompagni i midten bataljonen, og som det ses, smilede alle, hvilket med sikkerhed skyldes denne uforglemmelige formiddag. Der skal rettes en stor tak til i n s truk tø r e r, hjælpere, depoter, sektioner, underafdelinger og mange flere, der gjorde det muligt at gennemføre denne dag. Ca. 200 soldater har indtaget højen for at kigge på spejderdelingens demonstration af fremrykning og eskortering af VIP Billederne forneden er klip fra dagens demonstration og som man kan se på soldaterne store smil, så var det en dag hvor man slappede af, fik nærstuderet, pillet, set og prøvet mange af de ting der hører med til en soldats dagligdag/udsendelse, 3/

14 Hærvejsmarchen klar til at modtage mere end 7000 marchgængere i 2005 vi ønsker flere hold fra Forsvaret, idrætsforeninger, organisationer og virksomheder Langes Gård 4200 Slagelse Efter en grundig evaluering af hærvejsmarchen 2004 er der nu skabt nye rammer omkring blandt information, flere interessegrupper og inddragelse af lokalbefolkningen. Ruterne lørdag og søndag er tilrettelagt gennem den smukke midtjyske natur med hede, skov, bakker og søer. Skiltningen på kaserneområdet og langs ruterne er helt i top. Informationsstanden er udvidet med et hold tolke, således at de udenlandske gæster kan få god vejledning og hjælp. På kaserneområdet ved start og mål vil der lørdag og søndag være musik og speak til underholdning. Informationerne fra ruten og under ankomst til mål bliver fulgt op af en gruppe radiofolk. Samtidig planlægges der for etablering af en storskærm, hvor billederne fra marchruten og tidligere hærvejsmarch vises. I 2005 håber vi på et større deltagerantal fra Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Hjemmeværnet og Beredskabstjenesten. Deltagelse fra internationale enheder er pænt stigende. Som noget nyt er der etableret en speciel 10 km. Rute for stavgængere. Stavgang er en ny og populær sportsgren. Hærvejsmarchen forventer et stigende antal deltagere af nye marchgrupper. Det kan være forskellige interesse- og handicapgrupper - ja, selv en spillekortgruppe deltog sidste år. Hærvejsmarchen vil hermed opfordre alle former for grupper til at samle sig et marchhold. Få en god sund oplevelse i den dejlige natur sammen med mange interessante marchdeltagere. Mere end 200 frivillige hjælpere står klar til at skabe en god hærvejsmarch. Tilmelding kan foretages på tlf Fax: se hejmmeside: 14 3/2005

15 15 menige blev uddannet i at være talsmænd Af: Kaptajn Tom Johansen, Ledelsessektionen Gardehusarregimentet gennemførte og 28. februar 2005 lokal talsmandsuddannelse uddannelse (LOKATA) på baggrund af midlertidig direktiv fra Hærens operative kommando vedrørende samarbejdsordningen. Uddannelsen, der er tilpasset de nye 4 måneders Hærens basis uddannelses hold, blev gennemført med 15 talsmænd fra II uddannelses bataljon ved Gardehusarregimentet samt deltagere fra hesteskadronen og III uddannelses eskadron fra Bornholm. Uddannelsens indhold Uddannelsen af talsmænd gennemføres ved uddannelse af 5 dages varighed Dag 1 1. Mandskabets uddannelse, chefens egen bemyndigelse m.h.t. uddannelse, tilrettelæggelse og valg af uddannelsesmetode. 2. Mandskabets friheder, løn - og ydelser, mundering, tag og skade, disciplinarmidler, straffe- og klageregler og chefens holdning til ovennævnte. 3. Enhedens egne instrukser og bestemmelser samt disse reglers nærmere fortolkning og motivering. 4. Tjenestestedet og lokale forhold. 5. Kontaktudvalgsformandens tjenesteområde i relation til enheden. 6. Fritidsvirksomheden ved tjenestestedet 7. Almindelige drøftelser om det forestående samarbejde. 8. Talsmandsvirket. 9. Præsentation af lokale ressourcepersoner, herunder som minimum socialrådgiver, job- og uddannelsesrådgiver, idrætsofficer samt chefen for afdelingen. 10. Særlige pligter og rettigheder gældende for de menige og talsmændenes virksomhed under lokale forhold. 11. Pligter og rettigheder. - befalingsmandens pligter og beføjelser - menig personels pligter - forplejningsbestemmelser Uddannelsen blev gennemført ved II uddannelses bataljons foranstaltning. Dag Uddannelse i arbejdsmiljø og sikkerhed 2. Forsvaret som samfundsinstitution. - formål og samfundsmæssige placering - værnepligtens betydning i totalforsvaret. 3. Forsvarets opbygning. - orientering om forsvarets organisation - egen myndigheds organisa- Seniorsergent Jesper Laursen forklarer talsmændene hvordan de skal forholde sig til, og takle krænkende adfærd 3/

16 THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: t j t j o. d k Vand Varme Sanitet Gas Ventilation Solvarme Blikkenslagerarbejde NATURGAS INSTALLATØR Aut. Gas- og Vandmester tion og kommandosystem. 4. Uddannelsesmål og metoder. - gennemgang af Forsvarets pædagogiske principper 5. Udnyttelse af fritiden. - orientering vedr. Forsvarets fritidsvirksomhed 6. Rådgivning og støtte. - orientering vedrørende lægetjeneste og bedømmelseskommission - orientering ved Forsvarets Rådgivning om Omstilling og virke 7. Retsforhold. - orientering om militær straffelov og retsplejelov - orientering om disciplinarmidler, arbitrære straffe - klageregler - erstatningsansvar 8. Samarbejde. - orientering om forsvarets samarbejdsordninger - redskaber i mødeaktivitet - introduktion til forsvarets IT-systemer 9. Orientering ved Værnepligtsrådet. - varetagelse af de værnepligtiges interesser - mødestruktur - valg til værnepligtsrådet Uddannelsen af talsmænd vil fremover blive gennemført som en centraliseret talsmandsuddannelse uddannelse af 5 dages varighed, hvoraf 1. dag gennemføres lokalt og 2-5 dag gennemføres som internatkursus. Den centraliserede talsmandsuddannelse iværksættes først fra og med indkaldelserne april og august KIA MOTORS Kjerulff A/S Sverigesvej Slagelse Slagelse Svane Apotek City 3 Jernbanegade Slagelse Tlf Fax Selvom det er koldt og man er på skydebanen, så kan de værnepligtige sagtens finde ud af at more sig. Her har de moret sig med at bygge en ca meter høj snemand, ærgerligt at den skulle væltes inden de forlod banen Billedet er taget af servicemedarbejder Torben Bøgelund 16 3/2005

17 Kom bare an, jeg er klar Af: Landstalsmand Glen Odgaard, 1. kompagni II uddannelsesbataljon Mit navn er Glen Odgaard, 27 år, og jeg skriver til jer i egenskab af, at være landstalsmand for de menige i uddannelsesbataljonen. Jeg vil være jurist Inden jeg påbegyndte min værnepligt arbejdede jeg som juridisk sagsbehandler i København Kommunes Vej & Park, og min opgave bestod blandt andet i at behandle erstatningssager. Ved siden af dette var jeg i gang med at gøre mit speciale færdigt, der blandt andet omhandler den amerikanske forfatning fra 1787, og om den amerikanske højesteret har kompetence til at erklære love for grundlovsstridige. Papiropsamler på en parkeringsplads Tidligere har jeg beskæftiget mig med mange forskellige ting. Af de lidt pænere ting kan nævnes, at jeg har arbejdet som pressemedarbejder på Christiansborg, været udvekslingsstuderende i Tyskland, domsmand i Københavns byret og gennem mere end 13 års uafbrudt foreningsarbejde, haft nærmest alle tænkelige og utænkelige opgaver i en forening, ligesom jeg har været både foredragsholder, mægler og juridisk rådgiver for blot at nævne noget af det. Men jeg har f.eks. også prøvet at være papiropsamler på parkeringspladsen i Legoland, været interviewer hos AC Nielsen AIM og udlejet videofilm i en Blockbuster. Så som i kan se, er der tale om en landstalsmand med mange bolde i luften. Jeg er vant til at arbejde under stor frihed og stort ansvar. Det er en kompetence, jeg håber, vil være til gavn for et godt samarbejde mellem de mange nye menige og ledelsen. Landstalsmand Glen Odgaard er klar til at hjælpe hvis det er muligt Går godt men kunne være bedre Indtil videre er det min fornemmelse at det går godt, men der er også mange ting, vi ønsker, der kunne gå bedre eller bliver gjort noget ved. Det er f.eks. et problem at der mangler varmt vand. Efter en dag i felten, er der mange der på samme tid skal bruge badet, for at få vasket sløringen af ansigtet. Så ender det ofte med, at det kun er den ene halvdel, der når at vaske sig i varmt vand. I starten var der også problemer med befalingsmænds manglende overholdelse af sikkerhedsafstande, når vi menige var på handlebaner eller blev vækket om natten under døgnøvelserne. Men det er der blevet skredet hurtigt ind over for og det er mit indtryk at der allerede er sket forbedringer på dette område, hvilket kunne tyde på at kommandovejen fungerer. Ligeledes har der været utilfredshed med at blive undervist i en kold garage, som mange desværre er blevet syge af. Men når alternativet er undervisning udenfor, idet vi er så mange indkaldte, så ser det desværre ikke ud til, at der er så meget at gøre ved det. Problemet løses forhåbentligt ved mere påklædning, samt at vi nu går foråret i møde. Med ønsket om en god værnepligt til jer alle Glen Odgaard Bygning 18 stue 21 tlf. : lok /

18 Danske Gardehusarforeninger Referat af præsidiemøde i Antvorskovstuen på Antvorskov Kaserne fredag den 11. februar Præsidenten gennemgik forslag til præsidiets beretning for året 2004/2005. Forslaget blev godkendt. Hovedkassereren gennemgik og kommenterede årsregnskaberne for regnskabsåret 1. januar december Regnskaberne blev godkendt. Det blev besluttet at overføre beløbet kr. 2785,- fra Husejer L..P. Larsen og Hustrus Mindelegat til Gardehusarforeningen København til anvendelse til godgørende formål. Legatet er dermed nedlagt. Præsidenten udtalte sin anerkendelse af hovedkassererens store arbejde med udarbejdelse af regnskaberne med tilhørende noter. Præsidenten kunne oplyse, at hovedkassereren gerne så en afløser udpeget, så den pågældende kunne være med til at udarbejde kommende års regnskaber og komme ind i den daglige rutine. Præsidiemedlemmerne bør se sig om i kredsen af medlemmer, der kunne tænke sig at overtage jobbet på lidt længere sigt. Hovedkassereren fremsatte derefter forslag til budget for det kommende år, som blev vedtaget uden bemærkninger. Præsidenten refererede forløbet af formandsmøde 5. februar 2005 i Danske Soldaterforeningers Landsraad, samt de på mødet trufne beslutninger. Det af præsidiet for Danske Soldaterforeningers Landsraad udarbejdede notat til ny struktur blev indgående drøftet. Det blev besluttet, at videreføre Danske Soldaterforeningers Landsraad under de nu kendte økonomiske betingelser. Vægten i arbejdet skal lægges på følgende områder: Traditionspleje, styrkelse af forsvarsviljen, støtte til indsatte soldater i udøvelsen af deres virke og forbedrede vilkår for anvendelse af forsvarets etablissementer. Bladet Vedetten ophører og erstattes af et månedligt informationsbrev, der udsendes elektronisk. Formålet med udsendelsen af nyhedsbrevet er, at informere landsforeningernes medlemmer som det primære. Regionsrepræsentanterne bibeholdes. Danske Gardehusarforeninger slog fast, at Danske Soldaterforeningers Landsraad kun kan fortsætte, hvis der opnås landvindinger - om end begrænsede - inden for de ovenanførte indsatsområder. Præsidenten oplyste, at estandarten til Gardehusarforeningen Antvorskov ville være færdig til indvielse på Gardehusarforeningens generalforsamling den 17. marts. Den samlede pris for estandarten ville næppe overskride kr. 4000,-. Præsidenten oplyste, at regimentet vil gennemføre Jubilarstævne 2005, lørdag den 27. august og samtidig afholde forældredag for den værnepligtsstyrke, der indledte den firemåneders uddannelse 1. august. Stævnet vil blive indledt med parade kl Formanden for Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt, Bjarne Jensen, oplyste vedr. repræsentantskabsmødet den 29. maj 2005., at mødet gennemføres på Hundested Kro. Der gennemføres dametur. Detaljer vil tilgå snarest. Lasse Dahl konstaterede, at Gardehusaren kan nedtages fra internettet. Det var efter hans mening et skråplan at komme ind på, at medlemmer kunne nedtage bladet fra nettet, hvorfor så betale for det via indkrævet kontingent. Præsidenten fandt, at det for regimentet havde været en nødvendig beslutning for at holde produktionsprisen nede på bladet, at det blev lagt på regimentets hjemmeside. I øvrigt ville det næppe have indflydelse på medlemstilgang eller frafald, idet medlemmerne sagtens kunne forstå, at hvis ingen ville købe bladet, ville der ikke være noget fælles blad, som er livsnerven for lokalforeningerne og Danske Gardehusarforeninger. Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at anmode regimentet om at lægge bladet ud på nettet med en måneds forsinkelse. Problemet med adresse for et præsidiemedlem samt en forsinket udlægning af bladet på nettet er løst af regimentet. Præsidenten indledte med at bemærke vedr. tildeling af Danske Soldaterforeningers Fortjensttegn, at indkaldelsen blev udsendt på et tidspunkt, hvor beslutningen om Danske Soldaterforeningers Landsraad fremtid ikke var truffet. Præsidenten lå inde med fem indstillinger om tildeling af fortjensttegnet. Præsidiet besluttede, at så længe Danske Gardehusarforeninger var medlem af landsrådet skulle der indstilles om tildeling af tegnet. Ad dagsordenens pkt Næste møde. Næste møde gennemføres fredag 26. august på Antvorskov Kaserne, aftenen før Jubilarstævnet. Præsident ( ) 18 3/2005

19 Danske Gardehusarforeninger Repræsentantskabsmøde Præsidiet indkalder til repræsentantskabsmøde søndag den 29. maj 2005 på Hundested Kro med Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt som vært. Dagsorden i henhold til Fællesvedtægter for Danske Gardehusarforeninger 5. stk. 3: 1. Præsidenten byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 stemmetællere. 4. Præsidenten aflægger præsidiets beretning. 5. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder redegørelse for Gardehusaren s økonomi, til godkendelse. 6 Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af vicepræsident. 8. Valg af sekretær. 9. Valg af 2 interne revisorer. 10. Fastsættelse af vært og dato for næste års repræsentantskabsmøde. 11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeninforeningers Landsråd. 12. Eventuelt. Vicepræsidenten og sekretæren kan genvælges. Skriftlige forslag skal være Præsidenten i hænde senest onsdag den 15. april Detaljer om mødets program og afvikling vil blive bragt i Gardehusarens majnummer. Præsident Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: knud. (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde senest den sidste dag i måneden, for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf ( ) 3/

20 Gardehusarforeningen København Bowling Den 21. februar holdt vi bowling aften på bowlingcentret Strike i Tårnby. Vi havde en meget hyggelig aften. Vi bowlede en time og spiste derefter stegt flæsk med persillesovs i den tilstødende restaurant. Vi var enige om, at gentage arrangementet igen ved samme tid næste år. Vi kunne godt have været lidt flere deltagere, men vi regner med, at den gode omtale vil friste flere til at være med til den tid. Aftenens vinder blev Ole Jacobsen, nr. to Arne Pedersen og nr. tre Kjeld Aggelund. Koncert Hjemmeværnets Musikkorps, København, afholder koncert i Frederiksberg Rådhushal, tirsdag den 12. april kl Gratis adgang. Besøg på Pionergården Så er der igen fællesarrangement for de 4 naboforeninger i København og Nordsjælland. Torsdag den 14.april besøger vi Pionergården, Fælledvej 251, Dragør. Vi skal høre foredrag om ammunitionsrydning, lokalt og internationalt, og hvis omstændighederne tillader det se Rulle Marie, der er kendt som hende man tilkalder, hvis man støder på en mystisk taske eller lignende. Tilmelding til Ole Jacobsen, Vadum Alle 36, 2770 Kastrup, tlf , eller ole.jacob senest mandag den 4.april. Tilmelding er absolut nødvendig, da Pionergården på forhånd vil vide, hvor mange vi kommer. Antallet er for øvrigt begrænset, så hurtig tilmelding tilrådes. Pionergården ligger på Sydamager. Man kører ad Englandsvej mod Dragør. Ved begyndelsen af Store Magleby viser 2 vejskilte mod Søvang og Kongelunden. Disse skilte følges og vejen hedder Kinkelgade i Store Magleby og går herefter over i Fælledvej, som følges til nr. 251 som er på venstre side af vejen. Man kan også komme til stedet med bus nr. 32, som udgår fra Ørestad station. Man skal i såfald stå af ved stoppestedet Birkelund. Der vil blive mulighed for at købe øl og vand på stedet. Aktiviteter i 2005 Der erindres om kommende planlagte aktiviteter i resten af Bakketur: Lørdag den 21. maj. Fugleskydning: Søndag den 5.juni. Skydning: Onsdag den 14. september forventes afholdes på militærets nye skydebane på Kalvebod. Dette arrangement er en invitation fra Hjemmeværnsdistrikt Amager, hvor vi bl. a. vil få mulighed for at skyde med forsvarets nye gevær M/95. Nærmere om arrangementet annonceres senere. Traditionen tro afholder vi bankospil fredag den 4.november, og julefest søndag den 20.november. Husk at notere disse datoer i jeres kalender. P.b.v. Ole Jacobsen Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt Generalforsamlingen 2005 Den 22. februar afholdt vi den årlige generalforsamling. Denne gang foregik det på Restaurant Split i Hillerød. 24 husarer deltog. Man indledte aftenen med spisning. Først serveredes en lille lækker forret, der bl.a. indeholdt blæksprutteringe. Hovedmenuen bestod af oksehøjreb. Efter dette lækre måltid begav man sig til et andet lokale, hvor formanden bød velkommen og mindedes de gardehusarer, der var afgået ved døden siden sidste år. Herefter gik man over til punktet uddeling af jubilæumstegn. Det var et let job for Præsidenten, idet der var syv gardehusarer, der kunne modtage tegnet, men én havde sendt afbud og kun én var mødt, og det var gardehusar 4028/49 Melby Hans Carsten Larsen, der modtog 50-årstegnet. Hans Carsten kvitterede med en pæn lille takketale, hvori han gav udtryk for den glæde, han havde haft ved at Hans Carsten Larsen dekoreres af præsidenten Peer Høegh-Guldberg være medlem af foreningen. Han har i mange år været medlem af bestyrelsen, de seneste mange år som formand, indtil Bjarne Jensen overtog formandsposten. Så indledtes den egentlige generalforsamling. Efter bestyrelsens forslag blev Præsidenten eenstemmigt valgt til dirigent. Han ledte generalforsamlingen godt og kyndigt, så den hurtigt var overstået. Efter formandens beretning fulgte kassererens beretning. Foreningens drift har givet et pænt overskud, hvilket for en stor del skyldes den årlige fugleskydning. Alle valg var genvalg, på nær Curt Valentin, der blev valgt til bestyrelsessuppleant, og Henning Madsen der blev revisorsuppleant. Der var ingen indkomne forslag, og punktet eventuelt var også hurtigt overstået, idet kun et par medlemmer havde ordet. Efter generalforsamlingens afslutning orienterede Præsidenten os om forsvaret i dag,og til slut viste han billedserien 43 år på Gardehusarkasernen i Næstved. Besøg på Pionergården Et fælles arrangement torsdag den 14.april for de 4 naboforeninger i København og Nordsjælland. Se program og kørselsvejledning i dette nummer under GHF København. Skydning Sidste skydning i denne sæson er mandag den 11. april på Tikøb Skole kl Repræsentantskabsmøde Søndag den 29. maj på Hundested Kro. ( ) Poul Schjellerup ( ) 20 3/2005

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45. Fruerlund 22 2850 Nærum Tlf.: 45801134 Email.: ibhso@mail.dk 9. februar 2009 Til Præsidiemedlemmerne Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Præsidiets beretning for året 2008/2009

Præsidiets beretning for året 2008/2009 Præsidiets beretning for året 2008/2009 Danske Gardehusarforeningers mål. Præsidiet vil arbejde for, at gardehusarforeningerne (GHF) fremtræder som relevante foreninger, der er tiltrækkende for Gardehusarregimentets

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 2 ESK(HBU)/V UDDBTN/JDR Dragonkasernen 7500 Holstebro Tlf. 7282 3631 VELKOMMEN TIL 2 HBU ESKADRON UDDANNELSESBATALJONEN/JYDSKE DRAGONREGIMENT 1. SITUATION: Du er tilsagt at skulle aftjene din værnepligt

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 4 - december 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdagscafe

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere