Gardehusaren Nr. 3 - april årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gardehusaren Nr. 3 - april 2005 5. årgang"

Transkript

1 Gardehusaren Nr. 3 - april årgang

2 Indhold nr Danske styrker i Irak leder stor operation Dem vi aldrig hører om Min far er soldat Navnenyt Forsidebillede: En deling fra 1. kompagni har linet op til fotografering på en PMV. I sne og slud, skal soldaten ud Hærvejsmarchen menige blev uddannet i at være talsmænd Gardehusaren udgives af Gar de hu sar re gi mentet i samarbejde med Sjællandske Liv re gi ments Soldaterforening og Danske Gar de hu sar forenin ger, hvis pro tek tor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. Kom bare an, jeg er klar Danske Gardehusarforeninger Sjællandske Livregiment Soldaterforening Bladet fordeles til alt tjenst gø ren de personel ved Gar de hu sar re gi men tet og ud sen des til alle med lem mer af Sjæl land ske Liv re gi ments Sol da ter for ening og Gar de hu sar for enin ger ne i ind- og ud land samt per so nel i international tjeneste. Redaktion: Major K.A. Vennike, ansvarshavende redaktør Oberstløjtnant Knud Skafte, redaktør Oversergent Janne U. Ramsing, redaktør Bladudvalg Knud Rasmussen Knud Skafte. tlf Freddy Rasmussen Henning Madsen Helmer Christensen Per Küster Major K.A. Vennike Seniorsergent Marianne Beske Oversergent Janne U. Ramsing Assistent Vivi Hansen Soldaterne fik set og oplevet militærets udstyr og virke på tættest hold Se side 12 Mikkel fortæller om tjenesten i Afghanistan Se side 6 Redaktionens adresser Lokalstof: LESEK/INFOELM/GHR, 4200 Slagelse Tlf , lokal 7911 Fax: Redaktionens meninger må ikke ta ges som udtryk for regimentets officielle standpunkter. Ligesom re dak ti o nen ikke be hø ver at dele den op fat tel se, for fat te re af de for skel li ge ar tik ler giver ud tryk for. Trykt oplag: 5000 Repro & tryk: Slagelsetryk Marketing ApS Bladet udkommer 10 gange årligt Annoncetegning: Slagelsetryk Marketing ApS Rosengade 7C, 4200 Slagelse Telefon Fax mail: En anmeldelse af den nye bog til børn hvis far eller mor skal udsendes Se side 9 Hesteskadronens aktiviteter 1. april Indvielse af Forsvarets Personeltjeneste på Holmen Tjenesteblad for Gar de hu sar re gi men tet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Sol da ter for ening og Danske Gardehusarforeninger Stof til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31. marts 2005.

3 Overraskelse var absolut nødvendig, så fire kampunderafdelingerne omringede byen, for hurtigt at kunne rykke direkte ind til de udpegede områder Danske styrker i Irak leder stor operation Af: Christer V.F. Nielsen, Presse- og informationsofficer DANCON/IRAK5 (tekst og foto) Den danske bataljon i Irak har lørdag gennemført en storstilet Search operation med indsættelse af fem danske og britiske kampunderafdelinger, samt irakiske sikkerhedsstyrker. Operationen var vellykket og alle soldater er til aften vendt sikkert tilbage til Camp Danevang. Beslaglagt store mænder af våben og ammunition Formålet med operationen var at finde og konfiskere tunge våben ved to stridende stammer i Al Hartha, et byområde nord for Basra, samt at bygge et check point i området mellem stammerne. Chefen for den danske bataljon Oberst Henrik Lyhne betegner operationen som en stor succes: - Vi har i dag sendt et klart signal til de stridende stammer om, at vi ikke vil tolerere deres kamphandlinger og at tunge våben ikke har noget at gøre i Al Hartha. Inden for de sidste ti timer har vi beslaglagt store mængder af ammunition og våben, alt sammen noget, de nu ikke længere kan beskyde hinanden med. Henrik Lyhne roser samtidig sin bataljon. - Bataljonens indsats har været fortræffelig. Alle har arbejdet hårdt både op til og under operationen, og soldaterne har holdt hovedet koldt i skarpe situationer, hvor der ikke skal meget til, før der er ballade. Samtidig vil jeg understrege, at succesen i høj grad har været afhængig af et godt samarbejde med vores britiske kolleger og ikke mindst de irakiske sikkerhedsstyrker, siger Henrik Lyhne. Både den irakiske hær, irakisk politi og irakiske specialenheder deltog i operationen i forskellige funktioner. Samtidig var en række britiske enheder underlagt den danske bataljon, herunder tre britiske kampunderafdelinger med pansrede køretøjer, Challenger kampvogne, engelske ingeniørsoldater med speciale i afsøgning, engelsk militærpoliti med erfaring fra Nordirland samt Lynx og Puma overvågningshelikoptere. Fordi området ligger i floddeltaet, hvor floderne Eufrates og Tigris løber sammen, har bataljonen også haft patruljebåde med dykkere til sin rådighed. Operationen var en udfordring, fordi de fire kompagnier direkte indsat til at afsøge landområder og huse var spredt ud over et stort område. Det betød en opsplittet og synkroniseret operation, hvor Henrik Lyhnes stabschef, oberstløjtnant Kim Nielsen og stedfortrædende stabschef, oberstløjtnant Søren Soltau Petersen, fungerede som chefer for hver deres to kompagnier, indsat med kilometers mellemrum. Henrik Lyhne befandt sig i sit eget køretøj med eskorte, hvorfra overblikket kunne bevares. Total våbenmæssig overlegenhed Den danske bataljon kunne på grund af operationens logistiske kompleksitet trække på ekstra ressourcer fra Den Engelske Division. Det er den division, som har ansvaret for det sydvestlige Irak. I praksis betød det, en deling fra den danske bataljons panserinfanterikompagni stod klar ( ) 3/2005 3

4 Ingeniørerne byggede et checkpoint mellem de stridende stammer, som nu skal bemandes af irakisk politi. Danske soldater vil i begyndelsen fortsat støtte politiet ved checkpointet Til Deres tjeneste - døgnet rundt!! til at blive indsat med den store amerikanskbyggede Chinookhelikopter, der har to sæt rotorer og kan løfte op til 36 mand med udrustning. Samtidig blev luftrummet frem mod indsættelsen lørdag morgen og under selve indsættelsen overvåget af et MR2 NIMROD overvågningsfly fra stor højde. - Det kan virke overdrevet, at vi både har kampvogne, store helikoptere og overvågningsfly indsat i operationen. Men det skyldes, at vi ønsker at demonstrere total våbenmæssig overlegenhed overfor eventuelt aggressive elementer i de to stammer. På den måde undgår vi at skulle bruge vores våben. Vi kan klare os med at vise dem frem, forklarer stabschefen Kim Nielsen. I alt var cirka 800 soldater indsat, hvoraf langt de fleste var direkte under oberst Lyhnes kommando. Stridens parter De to stridende stammer, Halaf og Garamsha, hvor Garamsha er en tilflytterstamme, bor i bebyggede områder få kilometer fra hinanden på hver sin side af Highway 6, der er hovedfærdselsåren mellem Bagdad og Basra. Det har hidtil ikke afholdt nogen af stammerne fra at beskyde modparten med både tunge maskingeværer og mortergranater til stor fare for lokalbefolkningen og trafikken. Bataljonen har fungeret som mægler i striden, men selv med en indgået våbenhvile og massiv patruljering i området har stammerne fortsat smuglet tunge våben til byen. Det er baggrunden for, at både lokalbefolkningen, lokalstyret og Basra Regional Council, som er det sydlige Iraks øverste folkevalgte myndighed, har rettet henvendelse til koalitionsstyrkerne og bedt dem indtrængende om at gribe ind. Indsat kort efter ankomst Planlægningen forud for operationen strakte sig over en uge, hvor bataljonsstabens cirka 40 soldater sov i gennemsnit 5 timer i døgnet. En barsk begyndelse for bataljonen, som knap har nået at vænne sig til de fremmede himmelstrøg. - Det er rigtigt, at vi nærmest lige er landet, nogle for mindre end en uge siden, men vi har ikke desto mindre været fulde af selvtillid og sikre på, at vi kunne løse opgaven, siger oberst Lyhne. Natten op til operationen blev samtlige soldater og køretøjer opmarcheret på Shaiba Log Base ved Camp Danevang. Klokken seks forlod første køretøj basen og præcis en time senere, ved daggry, rykkede de første køretøjer ind i Al Hartha. På grund af adgangsvejene var det kun muligt at køre fra basen til Al Hartha i en enkelt kolonne, som til gengæld var flere kilometer lang. Da overraskelse var en betingelse for at finde de tunge våben, inden de blev skjult i marsken, så skulle ( ) 4 3/2005

5 operationen holdes hemmelig. Og den mindste fejl planlægningen og rækkefølgen af køretøjer kunne skabe forsinkelse. - Med over to hundrede køretøjer kan meget gå galt på vejen til målet, og det betyder igen, at overraskelsesmomentet kan være tabt. I vores tilfælde skulle vi ankomme ved daggry. Senere ville betyde, at der ville være mennesker på gaden, som kunne advare de to stammer med mobiltelefon, forklarer major Henning Dons, der er chef for logistiksektionen ved staben. Soldater fra Ingeniørregimentet havde i nattens mørke ryddet ruten for eventuelle spærringer og militærpolitiet lavede trafikkontrol, så kampunderafdelingerne kunne rykke direkte ind til de udpegede områder. Overraskelse var absolut nødvendig. House search I byen omringede de fire kampunderafdelinger, tre britiske og panserinfanterikompagniet fra Gardehusarregimentet i Slagelse, deres udpegede mål. Befolkningen blev informeret om operationen på irakisk og blev opfordret til at blive i deres huse. Da soldaterne var på plads cirka en halv time senere var der samtidig faldet så meget ro på indbyggerne, at de begyndte at bevæge sig rundt i deres daglige rutiner. Børnene samlede sig omkring soldaterne. Efterhånden som den første time gik i byen, blev både specielle sporhunde og patruljebådene med dykkere indsat til afsøgning af de områder, hvor soldaterne ikke selv kunne afsøge. Mens panserinfanterikompagniet var den ene af de fire kampunderafdelinger, som afsøgte huse og landområder, så var spejdereskadronen fra Dragonkasernen i Holstebro opdelt i tre delinger, hvoraf en udførte bataljonens øvrige pligter i ansvarsområdet, en deling var indsat i den nordlige by Al Qurnah, og sidste deling var reserve, klar til støtte i tilfælde af problemer. Det blev heldigvis ikke nødvendigt. Billedet ændrede sig stort set ikke i løbet af dagen. Soldaterne gik slavisk frem, undersøgte huse, de havde fået ransagningskendelse på og der var ingen optræk til ballade i området. Lokalbefolkningen virkede til at være tilfredse med at blive fri for de tunge våben, hvilket bekræftede efterretningsbilledet af, at det var et fåtal i begge stammer, der fortsatte kamphandlingerne og et tavst flertal, der gerne så det stoppet. Sikkert ikke sidste gang Klokken kunne den danske bataljon, de irakiske sikkerhedsstyrker og de britiske kampunderafdelinger trække sig ud af byen efter en veloverstået operation under dansk ledelse. Oberst Lyhne ser frem til de næste fem en halv måned: - Med en operation som denne i rygsækken er vi kommet rigtig godt i gang med arbejdet, og jeg er sikker på det ikke er sidste gang, vi får lov til at planlægge og udføre en operation af denne størrelse. De næste dage for bataljonen vil gå med at evaluere operationen i detaljer, holde pressekonference i samarbejde med irakisk politi og så få slappet lidt af. En deling fra panserinfanterikompagniet er nødt til at tiltvinge sig adgang til et hus. I denne bygning fandt de håndgranater 3/2005 5

6 Patrulje teamet som består af seks mand med grad fra overkonstabel til kaptajn, har sat sig til rette på en gammel T55 kampvogn. Øverst fra venstre ses Henning, Rasmus, Casper, Morten, Mikkel, og Lasse Dem vi aldrig hører om Af: Overkonstabel Mikkel K.Jørgensen, Stabskompagniet 1 Bataljon I det nordlige Afghanistan har Danmark bidraget med et militært observations team (MOT TEAM). Teamet hører under det britiske provincial reconstruction team`s (PRT), med hovedkvarter beliggende i områdets største by Mazar e Sharif. Eget hus og lokalt vagtværn Patruljen består af seks mand som kommer fra flere forskellige regimenter, vi udgør tilsammen MOT DELTA. Sammen med et britisk team har vi ansvaret for at observere og monitere sikkerheden og *DDR processen i provinsen Samangan. Byen Aybak ligger i den nordlige ende af vores provins og det er herfra vi kører patruljer og løser de opgaver, vi får fra hovedkvarteret. I byen Aybak, er vi inkvarteret i et safe house (sikkert hus). Huset vi bor i er et 3 etages hus som efter Afghansk standard er ret godt, det vil sige der er de fornødne indretninger som toilet, bad, strøm og køkken. Da vi selv har sørget for at leje huset, har vi naturligvis kunne indrette det, som vi syntes var hensigtsmæssigt. Holdet før os, boede i et mindre hus i samme by, men da *DDR processen omhandler at desarmere diverse krigsherre og gamle commandere. De brugbare folk og våben bliver så registreret og kommer ind i en recirkulation, til den nationale armè og politi. bidraget muligvis skal øges, fandt vi et noget større hus som vi flyttede ind i mellem jul og nytår. Vi har et lokalt vagtværn til at stå for sikkerheden omkring huset, og da de har været med siden hold 1, har de fået rutinen, så vi er glade og tilfredse med dem. Koordinerer afhentning og bortsprængning Situationen i vores provins vil jeg betegne som rolig, de lokale hernede er meget venlige og gæsfrie mennesker som virker glade for at vi er der. Politiet som vi har en del med at gøre, er også glade for vores tilstedeværelse, og vi har en del møder med diverse chefer og guvenører i vores provins, hvor vi snakker om eventuelle problemer ( ) 6 3/2005

7 og rådgiver dem. Desuden giver det et godt billede udadtil, at ISAF følger op på politiets proces og har et samarbejde kørende. Et eksempel på vores indflydelse i DDR processen kan være, at indrapportere de ammunitionlagre vi finder i byerne rundt omkring og derefter koordinere, at et minerydningshold kommer og afhenter og bortsprænger det. Mange gange er det befolkningen selv der er interesseret i at det kommer væk, men vi kan også godt mærke, at der er folk som ikke er helt tilfredse med, at deres lager bliver fjernet. Ugen hvor vi kører local patrols, er gerne den uge hvor vi ordner en masse i huset. Jerrycans skal fyldes på den lokale tankstation, så generator og varm-40 ikke kører tør og en del andre ærin- Local og longrange patrols Vores arbejdsuger er opdelt i et system så vi køre lokale patruljer i en uge, og ugen efter kører vi longrange patrol, (patruljer på op til 4 dages varighed). Mange veje i området uden for hovedvejen, er kun stier og grusveje. Nogle steder er de meget dårlige og til tider er der ingen, så der kører vi i flodsenge eller over åbne marker. En tur på bare 30 kilometer kan sagtens tage flere timer, specielt hvis vejret og underlaget er dårligt. Derfor tager en patrulje ned til det sydlige i vores område, gerne flere dage. Undervejs snakker vi med de lokale og vejrer stemningen og de bliver rigtig glade hvis vi har taget et Overnatning i bjergene nær byen Aybak. Det er rigtig flot men isnende koldt par multisproget-nyhedsaviser med til dem. Formålet med de lange patruljer er, at sørge for at vedligeholde kontakten med politi og guvenører i områderne længst væk, samt indhente informationer om området til efterretningstjenesten, f.eks. om hvilke commandere som er i hvilke områder, og hvem som har noget at skulle have sagt, ud over politiet. Byen Aybak hvorfra patrulje teamet løser deres opgaver I provinsen Samangan, i områdets største by Mazar e Sharif, ligger det britiske hovedkvarter som vi sammen med har ansvaret for at observere og monitere ( ) 3/2005 7

8 ApS Slagelse Tæpper badeværelser trappebelægning alt i gulvbelægning vinyl linoleum kork træ/laminat tæpper Teknikvej 2A, Slagelse Midt i ingenting og med stadig flere timers kørsel til byen Dehi, møder vi en æseldriver med sin flok der, som at afhente forsyninger, tanke bilerne, reparere, bygge, og lave mad. Lever i naturen med få midler Til at komme frem og tilbage har vi vores Toyota landcruisere, som er udstyret med radio og alt vores gruppemateriel som består af ekstra ammunition, HF radio, værktøj, vand, mad og gasblus mv. Vores motto er: vi klarer gerne det hele selv, så derfor har vi udstyr med til at ordne små reparationer, punkteringer og hvis det uheldige skulle ske, at vi sidder fast i sne/ mudder osv. Det er det, som er så specielt for mig ved denne mission, at man skal kunne klare sig selv og at vi med få midler lever i naturen. Det kan man også se på udvalget af folkene, hvor ca. halvdelen har en form for håndværksmæssig bagrund, og i øvrigt mange udsendelser bag sig. Ud over os selv, har vi tildelt en tolk som fast er med os. Han har sine ting og sovepose i bilen som os andre, og vi kunne ikke klare os uden ham, da vi er i megen kontakt med de lokale. I øvrigt fungerer han også som rådgiver når vi skal handle, eller hvis vi har brug for at få noget at vide om kultur og leveregler. God uddannelse Vores missions orienterede uddannelse i Danmark startede ved DANILOG, hvor vi fik udleveret og indskudt vores våben, en sikkerheds/situations briefing, sprogkursus, føren fra hold 1 kom og holdt et rigtig godt foredrag. Derudover skulle alt det administartive på plads. Ved kampskolen blev vi omskolet til landcruiseren, fik opfrisket kamp/ ild og bevægelse på patruljeplan, omskolet til LSV (Forsvarets nye lette støtte våben, som erstatter det gamle LMG M62) samt indøvet skydning fra køretøj i fart. Opholdet på kampskolen gav os et godt grundlag at arbejde ud fra, og det var et godt sted at få samarbejdet op at køre. Sidste punkt i forberedelserne havde vi på Aalborg kaserne med et udvidet sanitetskursus, hvor vi fik gennemgået det samme som en sygehjælper, endvidere havde vi en masse momentøvelser og gennemgik sanitetsforholdene under kamp. Det var et godt kursus hvor vi fik de sidste ting pudset af. Vi sluttede vores uddannelse af, med at besøge Randers regnskov, hvor vi kiggede på kryb og kravl. 8 3/2005

9 Min far er soldat Af: Forsvarsakademiet Forsvaret udgiver børnebog Min far er soldat er titlen på den seneste udgivelse fra Forsvarsakademiet. Bogen er det nyeste skud på stammen af initiativer, der skal hjælpe familie og pårørende til udsendte soldater. De 4-7-årige er normalt meget langt fra Forsvarsakademiets normale målgruppe. Men med børnebogen håber Fakultetet for Militærpsykologi, at udsendte soldater kan mindske de problemer, som børn får ved at undvære deres far eller mor. Problemer, der bliver ekstra store, når en forælder er udsendt til et konfliktområde. Gennemsnitsalderen for udsendte danske soldater har de seneste år ligget på omkring 28 år. Dermed er der mange af de udsendte, der har børn derhjemme. Mens der længe har været hæfter og pjecer, der beskriver forholdet mellem soldaten og partneren, så har der været tomt på hylden med emner for børn. Undersøgelser og erfaringer har vist, at der er et stort behov for information til udsendte soldaters familier. For at opfylde informationsbehovet og give soldaterne og partneren et værktøj til at forklare børnene om den omvæltning, der skal ske, er der også en række gode råd og praktiske forslag til, hvordan man som forældre kan tackle situationen. Min far er soldat er skrevet af sociolog Christoffer Boserup Skov, der har været tilknyttet Forsvarsakademiet i de to måneder, det har taget ham at skrive bogen. I hans research til historien har Christoffer Boserup Skov talt med både psykologer, udsendte soldater og deres hjemmegående koner/kærester. Målet med bogen er at få beskrevet situationen fra børnenes perspektiv. Hvordan oplever de situationen? Hvad er de glade for og hvad er de bange for? Hvilke tanker har de gjort sig i forbindelse med, at deres far skal udsendes?, forklarer Christoffer Boserup Skov. Bogen er skrevet, så børn selv kan læse den eller forstå den, hvis den bliver læst højt. Illustrationerne er lavet af tegneren Cay Brøndum. Forsvarets Velfærdsfond og Hærens Konstabel og Korporalforening har støttet trykningen af bogen. Min far er soldat bliver distribueret, så den kan indgå i den samlede informationspakke, som soldaterne får, inden de udsendes i international tjeneste. Derudover vil den blive rundsendt til de danske biblioteker. For yderligere oplysninger kontakt Sektionschef Birgitte Hommelgaard, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik, Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne på telefon eller Forfatter Christoffer Boserup Skov træffes på telefon Bestillingen af bogen: Børnebogen er gratis for udsendte soldater og deres pårørende samt soldater, der skal udsendes og deres pårørende. Andre interesserede kan købe bogen for kr. 69,95 ved bestilling hos Det Kongelige Garnisonsbibliotek på telefon eller online på: Bestilling af bøger. 3/2005 9

10 Navnenyt GARDINER RULLEGARDINER MARKISER PERSIENNER Smedegade Slagelse Kaptajn L. Brandt-Erichsen, Premierløjtnant P.B. Christensen og Premierløjtnant P. Thomsen, Skovsøviadukten Slagelse Tlf Fax Alt i murer & flisearbejde HANS ERIK HANSEN ApS Havremarksvej 7 - Slagelse Forsvarets medalje Premierløjtnant P.B. Christensen, Kaptajn L. Brandt-Erichsen, Premierløjtnant P. Thomsen, har 7. marts 2005 modtaget Forsvaret medalje for deres virke ved det Danske kontingent under de internationale koalitionsstyrker i Irak Udnævnelse oberstløjtnant F. Winkler, udnævnes til oberst 1.marts OB beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH/KTA/FST fra 1. marts 2005 mh.p. CH/ UDVAFD/FST. OB forsættes til FKO fra samme dato Uddannelse Kontorelev Karina Øhlenschlæger, modtog 28. februar 2005 sit uddannelsesbevis som udlært kontorfunktionær Forsættelse Kaptajn J.F.H. Assum, beordres uden ansøgning til varig tjeneste ved KURLD/OGU/ HO i tiden 1. august februar 2009 Kaptajn C.S. Pojezny, beordres uden ansøgning til tjeneste ved ST/DIB i tiden 1. august juli 2009 mhp. tjeneste som PO/USEK/2 BDE Kaptajn H. Lundsgaard, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som LÆ/FAGGRP LUF/HO fra 25. juni 2005 Kaptajn G.E. Kristensen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som LÆ/VUTAFD(TAK)/ HO fra 25. juni 2005 Kaptajn N.E. Andersen, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som CH/LOGC/ST/ DANILOG fra 25. juni 2005 Kaptajn K.G. Mandøe, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som LÆ/TAK E/HO fra 25. juni 2005 Kaptajn F.S. Bastrup, beordres uden ansøgning til varig tjeneste som SBH/OPN/OP/FST fra 1. september 2005 Sergent C.M. Havemann, forsættes til GHR fra 1. april 2005 Seniorsergent G.K. Petersen, beordres efter ansøgning til varig tjeneste som VSLD/VS-ELM/LFR SJ i tiden 1. april marts 2008 Overkonstabel af 1.grad R. Dundorf, forsættes efter ansøgning til LG fra 1. marts /2005

11 Navnenyt Overkonstabel af 1.grad T.E. Svensson, forsættes til GHR fra 1. marts 2005 Tjenestefri Seniorsergent M. Rosenbæk, meddeles efter ansøgning tjenestefri uden løn i tiden 1. april marts 2006 Oversergent T.S. Poulsen meddeles efter ansøgning tjenestefri uden løn i tiden 1. marts februar 2006 Ansættelse Overkonstabel af 1.grad J.R. Nielsen, ansættes til langtidstjeneste 60 år fra 1. maj 2005 Konstabel D. Gorm-Rasmussen, Konstabel N.E. Thyboe, Konstabel L. Kold, er ansat til korttidstjeneste (tidsubestemt) 35 år fra 1. marts 2005 Afskedigelse Major H.-E.C. Bonde, afskediges på grund af alder 31.maj 2005 Karina Øhlenschlæger Major F.H. Rasmussen, Major J. Andersen, Kaptajn N.E. Modin, afskediges på grund af alder 30. juni 2005 Major A. Knudsen, Kaptajn R.P. Wetterstrøm, afskediges på grund af alder 31. juli 2005 Oversergent K.L. Hansen, afskediges på grund af alder 45 år, 31.marts 2005 Overkonstabel af 1.grad S. Bantz, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste 35 år er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 9. februar 2005 Overkonstabel C. Nielsen, indgåede kontraktforhold om korttidstjeneste 35 år er efter ansøgning bragt til ophør med forkortet varsel 15. marts 2005 Rengøringsassistent A. Heinesen, ansættelse som RENASS er efter ansøgning bragt til ophør 28. februar 2005 Kørelærer T. Jensen, ansættelse som KØRLÆ er efter ansøgning bragt til ophør 13. februar 2005 Overassistent M.R. Dam, ansættelse som OASS bringes efter ansøgning til ophør 28. februar 2005 Overassistent J.F. Jensen, ansættelse som OASS bringes til ophør i f.m. forsvarsforlig 31.juli 2005 Assistent T.H. Rasmussen, ansættelse som ASS bringes efter ansøgning til ophør 28. februar 2005 Materielassistent U.V. Laritzen, ansættelse som MATASS bringes efter ansøgning til ophør 28. februar 2005 Værd at vide Åbningstider: Regimentets kontorer: Mandag - fredag: Reception: Mandag - torsdag: Fredag: Cafeteria: Mandag - torsdag: Fredag: Grillen Mandag - Torsdag Regnskabskontor: Dagligt (Dankort automat forefindes). Byttedepot: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Linneddepot: Mandag Tirsdag - onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Miljøgården: Mandag - tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag - fredag: Service: Messer, møntvask, mønttelefoner findes i centerbygningen. Taxa: Slagelse Taxa tlf afhenter gerne på kasernen. Bus: Busrute 310 direkte mellem stationen og kasernen. Stoppested v. forhindringsbanen. Busruterne 30, 31 og 88 stoppested på Næstvedvej ved kasernens indkørsel. 3/

12 Fotografen har været en tur på taget, for at få taget det store fællesbilled til familiealbummet, af alle tre uddannelses kompa I sne og slud, skal soldaten ud Af: Seniorsergent T.Thomsen Hærensreaktionsstyrke uddannelseskadre 1 Fotograf: sergent V. Knudsen Hærensreaktionsstyrke uddannelseskadre 1 En kold sludfyldt fredag formiddag den 11 marts i tidsrummet havde soldaterne ved II uddannelsesbataljon (2 Brigade) mulighed for at gøre deres egne observationer/ pille, rode, rage på materiel pt. forekommende ved Gardehusarregimentet. Der var ligeledes mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med en spejderdeling fra spejdeeskadronen, der er ved at uddanne sig til udsendelse i august måned. Dagen forløb således at der var en station hvor man kunne se forskellige uniformssystemer bl.a. sommer/ørken, fragmentationsvest og hvad der ellers dertil hører. En station viste tungt maskingevær, gevær m/96 med granat kaster og det forholdsvis nye lys/laser sigte, Dyssekanon, Let Støtte Våben (LSV) og meget mere. Netop denne station var en succes og blev undersøgt intenst, sammen med de forskellige observationsmidler som ligeledes vakte stor interesse. Der var også mulighed for at se nærmere på en spejdergruppe og med mulighed for at få en køretur kunne man på egen krop, at finde ud af, at brugen af seler og motorbriller er uundværligt!! Der blev forevist beskyttelses udstyr der anvendes under udsendelse. til stor moro og høje tilråb. Ved den anden station havde en Spejdergruppe, en demonstration af nogle af de ting de bruger en stor del af deres tid på i øjeblikket. Nemlig fremrykkemetoder, eskortering af VIP (Very Important Persons) i køretøj og til fods. Under denne fremrykke metode til fods, blev der udført et angreb på VIPen hvilket blev afværget på flotteste vis og til stor overraskelse for de godt frysende HBU -soldater. Slutteligt var der en biludstilling/ Køretøjs demonstration, interesse for netop denne station var også stor. Der blev forevist Pansret mandskabsvogn G3 (PMV), en Hummer (HMMWV), en BMW 650 motorcykel, en Mercedes Gelände 240 (GD), en Hydrema, en bjærgningslastbil 6X6 og en bjergningsvogn Leopard (som skabte miljø, når denne blev startet op). Den ene underafdeling, satte ny rekord i hvor mange der kan være i et førerhus på en Hydrema, antallet blev opgjort til 14 personer, hvilket må siges at være flot. Slutteligt dukkede der tre Piranha op hvilket gav soldaterne mulighed for også, at studere dette køretøj nærmere. Som det sidste på denne kolde forårsdag blev der taget fællesbillede til familie albummet. Til trods for det tidligere dårlige vejr, havde de højere magter åbenbart besluttet sig for, at lade solen skinne på 12 3/2005

13 gnier som er linet op i følgende opstilling: 3. kompagni til venstre, 2. kompagni til højre og 1. kompagni i midten bataljonen, og som det ses, smilede alle, hvilket med sikkerhed skyldes denne uforglemmelige formiddag. Der skal rettes en stor tak til i n s truk tø r e r, hjælpere, depoter, sektioner, underafdelinger og mange flere, der gjorde det muligt at gennemføre denne dag. Ca. 200 soldater har indtaget højen for at kigge på spejderdelingens demonstration af fremrykning og eskortering af VIP Billederne forneden er klip fra dagens demonstration og som man kan se på soldaterne store smil, så var det en dag hvor man slappede af, fik nærstuderet, pillet, set og prøvet mange af de ting der hører med til en soldats dagligdag/udsendelse, 3/

14 Hærvejsmarchen klar til at modtage mere end 7000 marchgængere i 2005 vi ønsker flere hold fra Forsvaret, idrætsforeninger, organisationer og virksomheder Langes Gård 4200 Slagelse Efter en grundig evaluering af hærvejsmarchen 2004 er der nu skabt nye rammer omkring blandt information, flere interessegrupper og inddragelse af lokalbefolkningen. Ruterne lørdag og søndag er tilrettelagt gennem den smukke midtjyske natur med hede, skov, bakker og søer. Skiltningen på kaserneområdet og langs ruterne er helt i top. Informationsstanden er udvidet med et hold tolke, således at de udenlandske gæster kan få god vejledning og hjælp. På kaserneområdet ved start og mål vil der lørdag og søndag være musik og speak til underholdning. Informationerne fra ruten og under ankomst til mål bliver fulgt op af en gruppe radiofolk. Samtidig planlægges der for etablering af en storskærm, hvor billederne fra marchruten og tidligere hærvejsmarch vises. I 2005 håber vi på et større deltagerantal fra Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Hjemmeværnet og Beredskabstjenesten. Deltagelse fra internationale enheder er pænt stigende. Som noget nyt er der etableret en speciel 10 km. Rute for stavgængere. Stavgang er en ny og populær sportsgren. Hærvejsmarchen forventer et stigende antal deltagere af nye marchgrupper. Det kan være forskellige interesse- og handicapgrupper - ja, selv en spillekortgruppe deltog sidste år. Hærvejsmarchen vil hermed opfordre alle former for grupper til at samle sig et marchhold. Få en god sund oplevelse i den dejlige natur sammen med mange interessante marchdeltagere. Mere end 200 frivillige hjælpere står klar til at skabe en god hærvejsmarch. Tilmelding kan foretages på tlf Fax: se hejmmeside: 14 3/2005

15 15 menige blev uddannet i at være talsmænd Af: Kaptajn Tom Johansen, Ledelsessektionen Gardehusarregimentet gennemførte og 28. februar 2005 lokal talsmandsuddannelse uddannelse (LOKATA) på baggrund af midlertidig direktiv fra Hærens operative kommando vedrørende samarbejdsordningen. Uddannelsen, der er tilpasset de nye 4 måneders Hærens basis uddannelses hold, blev gennemført med 15 talsmænd fra II uddannelses bataljon ved Gardehusarregimentet samt deltagere fra hesteskadronen og III uddannelses eskadron fra Bornholm. Uddannelsens indhold Uddannelsen af talsmænd gennemføres ved uddannelse af 5 dages varighed Dag 1 1. Mandskabets uddannelse, chefens egen bemyndigelse m.h.t. uddannelse, tilrettelæggelse og valg af uddannelsesmetode. 2. Mandskabets friheder, løn - og ydelser, mundering, tag og skade, disciplinarmidler, straffe- og klageregler og chefens holdning til ovennævnte. 3. Enhedens egne instrukser og bestemmelser samt disse reglers nærmere fortolkning og motivering. 4. Tjenestestedet og lokale forhold. 5. Kontaktudvalgsformandens tjenesteområde i relation til enheden. 6. Fritidsvirksomheden ved tjenestestedet 7. Almindelige drøftelser om det forestående samarbejde. 8. Talsmandsvirket. 9. Præsentation af lokale ressourcepersoner, herunder som minimum socialrådgiver, job- og uddannelsesrådgiver, idrætsofficer samt chefen for afdelingen. 10. Særlige pligter og rettigheder gældende for de menige og talsmændenes virksomhed under lokale forhold. 11. Pligter og rettigheder. - befalingsmandens pligter og beføjelser - menig personels pligter - forplejningsbestemmelser Uddannelsen blev gennemført ved II uddannelses bataljons foranstaltning. Dag Uddannelse i arbejdsmiljø og sikkerhed 2. Forsvaret som samfundsinstitution. - formål og samfundsmæssige placering - værnepligtens betydning i totalforsvaret. 3. Forsvarets opbygning. - orientering om forsvarets organisation - egen myndigheds organisa- Seniorsergent Jesper Laursen forklarer talsmændene hvordan de skal forholde sig til, og takle krænkende adfærd 3/

16 THOMAS JULL OLSEN LØNGGÅRDENS GRUSGRAV & VOGNMANDSFORRETNING - SORØ CONTAINERTRANSPORT Løngvej Sorø Telefon: Telefax: t j t j o. d k Vand Varme Sanitet Gas Ventilation Solvarme Blikkenslagerarbejde NATURGAS INSTALLATØR Aut. Gas- og Vandmester tion og kommandosystem. 4. Uddannelsesmål og metoder. - gennemgang af Forsvarets pædagogiske principper 5. Udnyttelse af fritiden. - orientering vedr. Forsvarets fritidsvirksomhed 6. Rådgivning og støtte. - orientering vedrørende lægetjeneste og bedømmelseskommission - orientering ved Forsvarets Rådgivning om Omstilling og virke 7. Retsforhold. - orientering om militær straffelov og retsplejelov - orientering om disciplinarmidler, arbitrære straffe - klageregler - erstatningsansvar 8. Samarbejde. - orientering om forsvarets samarbejdsordninger - redskaber i mødeaktivitet - introduktion til forsvarets IT-systemer 9. Orientering ved Værnepligtsrådet. - varetagelse af de værnepligtiges interesser - mødestruktur - valg til værnepligtsrådet Uddannelsen af talsmænd vil fremover blive gennemført som en centraliseret talsmandsuddannelse uddannelse af 5 dages varighed, hvoraf 1. dag gennemføres lokalt og 2-5 dag gennemføres som internatkursus. Den centraliserede talsmandsuddannelse iværksættes først fra og med indkaldelserne april og august KIA MOTORS Kjerulff A/S Sverigesvej Slagelse Slagelse Svane Apotek City 3 Jernbanegade Slagelse Tlf Fax Selvom det er koldt og man er på skydebanen, så kan de værnepligtige sagtens finde ud af at more sig. Her har de moret sig med at bygge en ca meter høj snemand, ærgerligt at den skulle væltes inden de forlod banen Billedet er taget af servicemedarbejder Torben Bøgelund 16 3/2005

17 Kom bare an, jeg er klar Af: Landstalsmand Glen Odgaard, 1. kompagni II uddannelsesbataljon Mit navn er Glen Odgaard, 27 år, og jeg skriver til jer i egenskab af, at være landstalsmand for de menige i uddannelsesbataljonen. Jeg vil være jurist Inden jeg påbegyndte min værnepligt arbejdede jeg som juridisk sagsbehandler i København Kommunes Vej & Park, og min opgave bestod blandt andet i at behandle erstatningssager. Ved siden af dette var jeg i gang med at gøre mit speciale færdigt, der blandt andet omhandler den amerikanske forfatning fra 1787, og om den amerikanske højesteret har kompetence til at erklære love for grundlovsstridige. Papiropsamler på en parkeringsplads Tidligere har jeg beskæftiget mig med mange forskellige ting. Af de lidt pænere ting kan nævnes, at jeg har arbejdet som pressemedarbejder på Christiansborg, været udvekslingsstuderende i Tyskland, domsmand i Københavns byret og gennem mere end 13 års uafbrudt foreningsarbejde, haft nærmest alle tænkelige og utænkelige opgaver i en forening, ligesom jeg har været både foredragsholder, mægler og juridisk rådgiver for blot at nævne noget af det. Men jeg har f.eks. også prøvet at være papiropsamler på parkeringspladsen i Legoland, været interviewer hos AC Nielsen AIM og udlejet videofilm i en Blockbuster. Så som i kan se, er der tale om en landstalsmand med mange bolde i luften. Jeg er vant til at arbejde under stor frihed og stort ansvar. Det er en kompetence, jeg håber, vil være til gavn for et godt samarbejde mellem de mange nye menige og ledelsen. Landstalsmand Glen Odgaard er klar til at hjælpe hvis det er muligt Går godt men kunne være bedre Indtil videre er det min fornemmelse at det går godt, men der er også mange ting, vi ønsker, der kunne gå bedre eller bliver gjort noget ved. Det er f.eks. et problem at der mangler varmt vand. Efter en dag i felten, er der mange der på samme tid skal bruge badet, for at få vasket sløringen af ansigtet. Så ender det ofte med, at det kun er den ene halvdel, der når at vaske sig i varmt vand. I starten var der også problemer med befalingsmænds manglende overholdelse af sikkerhedsafstande, når vi menige var på handlebaner eller blev vækket om natten under døgnøvelserne. Men det er der blevet skredet hurtigt ind over for og det er mit indtryk at der allerede er sket forbedringer på dette område, hvilket kunne tyde på at kommandovejen fungerer. Ligeledes har der været utilfredshed med at blive undervist i en kold garage, som mange desværre er blevet syge af. Men når alternativet er undervisning udenfor, idet vi er så mange indkaldte, så ser det desværre ikke ud til, at der er så meget at gøre ved det. Problemet løses forhåbentligt ved mere påklædning, samt at vi nu går foråret i møde. Med ønsket om en god værnepligt til jer alle Glen Odgaard Bygning 18 stue 21 tlf. : lok /

18 Danske Gardehusarforeninger Referat af præsidiemøde i Antvorskovstuen på Antvorskov Kaserne fredag den 11. februar Præsidenten gennemgik forslag til præsidiets beretning for året 2004/2005. Forslaget blev godkendt. Hovedkassereren gennemgik og kommenterede årsregnskaberne for regnskabsåret 1. januar december Regnskaberne blev godkendt. Det blev besluttet at overføre beløbet kr. 2785,- fra Husejer L..P. Larsen og Hustrus Mindelegat til Gardehusarforeningen København til anvendelse til godgørende formål. Legatet er dermed nedlagt. Præsidenten udtalte sin anerkendelse af hovedkassererens store arbejde med udarbejdelse af regnskaberne med tilhørende noter. Præsidenten kunne oplyse, at hovedkassereren gerne så en afløser udpeget, så den pågældende kunne være med til at udarbejde kommende års regnskaber og komme ind i den daglige rutine. Præsidiemedlemmerne bør se sig om i kredsen af medlemmer, der kunne tænke sig at overtage jobbet på lidt længere sigt. Hovedkassereren fremsatte derefter forslag til budget for det kommende år, som blev vedtaget uden bemærkninger. Præsidenten refererede forløbet af formandsmøde 5. februar 2005 i Danske Soldaterforeningers Landsraad, samt de på mødet trufne beslutninger. Det af præsidiet for Danske Soldaterforeningers Landsraad udarbejdede notat til ny struktur blev indgående drøftet. Det blev besluttet, at videreføre Danske Soldaterforeningers Landsraad under de nu kendte økonomiske betingelser. Vægten i arbejdet skal lægges på følgende områder: Traditionspleje, styrkelse af forsvarsviljen, støtte til indsatte soldater i udøvelsen af deres virke og forbedrede vilkår for anvendelse af forsvarets etablissementer. Bladet Vedetten ophører og erstattes af et månedligt informationsbrev, der udsendes elektronisk. Formålet med udsendelsen af nyhedsbrevet er, at informere landsforeningernes medlemmer som det primære. Regionsrepræsentanterne bibeholdes. Danske Gardehusarforeninger slog fast, at Danske Soldaterforeningers Landsraad kun kan fortsætte, hvis der opnås landvindinger - om end begrænsede - inden for de ovenanførte indsatsområder. Præsidenten oplyste, at estandarten til Gardehusarforeningen Antvorskov ville være færdig til indvielse på Gardehusarforeningens generalforsamling den 17. marts. Den samlede pris for estandarten ville næppe overskride kr. 4000,-. Præsidenten oplyste, at regimentet vil gennemføre Jubilarstævne 2005, lørdag den 27. august og samtidig afholde forældredag for den værnepligtsstyrke, der indledte den firemåneders uddannelse 1. august. Stævnet vil blive indledt med parade kl Formanden for Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt, Bjarne Jensen, oplyste vedr. repræsentantskabsmødet den 29. maj 2005., at mødet gennemføres på Hundested Kro. Der gennemføres dametur. Detaljer vil tilgå snarest. Lasse Dahl konstaterede, at Gardehusaren kan nedtages fra internettet. Det var efter hans mening et skråplan at komme ind på, at medlemmer kunne nedtage bladet fra nettet, hvorfor så betale for det via indkrævet kontingent. Præsidenten fandt, at det for regimentet havde været en nødvendig beslutning for at holde produktionsprisen nede på bladet, at det blev lagt på regimentets hjemmeside. I øvrigt ville det næppe have indflydelse på medlemstilgang eller frafald, idet medlemmerne sagtens kunne forstå, at hvis ingen ville købe bladet, ville der ikke være noget fælles blad, som er livsnerven for lokalforeningerne og Danske Gardehusarforeninger. Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at anmode regimentet om at lægge bladet ud på nettet med en måneds forsinkelse. Problemet med adresse for et præsidiemedlem samt en forsinket udlægning af bladet på nettet er løst af regimentet. Præsidenten indledte med at bemærke vedr. tildeling af Danske Soldaterforeningers Fortjensttegn, at indkaldelsen blev udsendt på et tidspunkt, hvor beslutningen om Danske Soldaterforeningers Landsraad fremtid ikke var truffet. Præsidenten lå inde med fem indstillinger om tildeling af fortjensttegnet. Præsidiet besluttede, at så længe Danske Gardehusarforeninger var medlem af landsrådet skulle der indstilles om tildeling af tegnet. Ad dagsordenens pkt Næste møde. Næste møde gennemføres fredag 26. august på Antvorskov Kaserne, aftenen før Jubilarstævnet. Præsident ( ) 18 3/2005

19 Danske Gardehusarforeninger Repræsentantskabsmøde Præsidiet indkalder til repræsentantskabsmøde søndag den 29. maj 2005 på Hundested Kro med Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt som vært. Dagsorden i henhold til Fællesvedtægter for Danske Gardehusarforeninger 5. stk. 3: 1. Præsidenten byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af 2 stemmetællere. 4. Præsidenten aflægger præsidiets beretning. 5. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder redegørelse for Gardehusaren s økonomi, til godkendelse. 6 Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af vicepræsident. 8. Valg af sekretær. 9. Valg af 2 interne revisorer. 10. Fastsættelse af vært og dato for næste års repræsentantskabsmøde. 11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeninforeningers Landsråd. 12. Eventuelt. Vicepræsidenten og sekretæren kan genvælges. Skriftlige forslag skal være Præsidenten i hænde senest onsdag den 15. april Detaljer om mødets program og afvikling vil blive bragt i Gardehusarens majnummer. Præsident Redaktør: Oberstløjtnant Knud Skafte Krogen 12, 4700 Næstved Tlf.: knud. (Foreningsstof og fødselsdagslister sendes til denne adresse). NB: Stof skal være redaktøren ihænde senest den sidste dag i måneden, for at blive bragt i næste nummer. Til-og framelding af medlemmer og "Gardehusaren" samt permanent adresseforandring sendes til: eller Danske Gardehusarforeninger, v/freddy Rasmussen Banetoften Næstved Foreningernes kontor: Kontoret kan kontaktes telefonisk alle onsdage kl Tlf ( ) 3/

20 Gardehusarforeningen København Bowling Den 21. februar holdt vi bowling aften på bowlingcentret Strike i Tårnby. Vi havde en meget hyggelig aften. Vi bowlede en time og spiste derefter stegt flæsk med persillesovs i den tilstødende restaurant. Vi var enige om, at gentage arrangementet igen ved samme tid næste år. Vi kunne godt have været lidt flere deltagere, men vi regner med, at den gode omtale vil friste flere til at være med til den tid. Aftenens vinder blev Ole Jacobsen, nr. to Arne Pedersen og nr. tre Kjeld Aggelund. Koncert Hjemmeværnets Musikkorps, København, afholder koncert i Frederiksberg Rådhushal, tirsdag den 12. april kl Gratis adgang. Besøg på Pionergården Så er der igen fællesarrangement for de 4 naboforeninger i København og Nordsjælland. Torsdag den 14.april besøger vi Pionergården, Fælledvej 251, Dragør. Vi skal høre foredrag om ammunitionsrydning, lokalt og internationalt, og hvis omstændighederne tillader det se Rulle Marie, der er kendt som hende man tilkalder, hvis man støder på en mystisk taske eller lignende. Tilmelding til Ole Jacobsen, Vadum Alle 36, 2770 Kastrup, tlf , eller ole.jacob senest mandag den 4.april. Tilmelding er absolut nødvendig, da Pionergården på forhånd vil vide, hvor mange vi kommer. Antallet er for øvrigt begrænset, så hurtig tilmelding tilrådes. Pionergården ligger på Sydamager. Man kører ad Englandsvej mod Dragør. Ved begyndelsen af Store Magleby viser 2 vejskilte mod Søvang og Kongelunden. Disse skilte følges og vejen hedder Kinkelgade i Store Magleby og går herefter over i Fælledvej, som følges til nr. 251 som er på venstre side af vejen. Man kan også komme til stedet med bus nr. 32, som udgår fra Ørestad station. Man skal i såfald stå af ved stoppestedet Birkelund. Der vil blive mulighed for at købe øl og vand på stedet. Aktiviteter i 2005 Der erindres om kommende planlagte aktiviteter i resten af Bakketur: Lørdag den 21. maj. Fugleskydning: Søndag den 5.juni. Skydning: Onsdag den 14. september forventes afholdes på militærets nye skydebane på Kalvebod. Dette arrangement er en invitation fra Hjemmeværnsdistrikt Amager, hvor vi bl. a. vil få mulighed for at skyde med forsvarets nye gevær M/95. Nærmere om arrangementet annonceres senere. Traditionen tro afholder vi bankospil fredag den 4.november, og julefest søndag den 20.november. Husk at notere disse datoer i jeres kalender. P.b.v. Ole Jacobsen Gardehusarforeningen Frederiksborg Amt Generalforsamlingen 2005 Den 22. februar afholdt vi den årlige generalforsamling. Denne gang foregik det på Restaurant Split i Hillerød. 24 husarer deltog. Man indledte aftenen med spisning. Først serveredes en lille lækker forret, der bl.a. indeholdt blæksprutteringe. Hovedmenuen bestod af oksehøjreb. Efter dette lækre måltid begav man sig til et andet lokale, hvor formanden bød velkommen og mindedes de gardehusarer, der var afgået ved døden siden sidste år. Herefter gik man over til punktet uddeling af jubilæumstegn. Det var et let job for Præsidenten, idet der var syv gardehusarer, der kunne modtage tegnet, men én havde sendt afbud og kun én var mødt, og det var gardehusar 4028/49 Melby Hans Carsten Larsen, der modtog 50-årstegnet. Hans Carsten kvitterede med en pæn lille takketale, hvori han gav udtryk for den glæde, han havde haft ved at Hans Carsten Larsen dekoreres af præsidenten Peer Høegh-Guldberg være medlem af foreningen. Han har i mange år været medlem af bestyrelsen, de seneste mange år som formand, indtil Bjarne Jensen overtog formandsposten. Så indledtes den egentlige generalforsamling. Efter bestyrelsens forslag blev Præsidenten eenstemmigt valgt til dirigent. Han ledte generalforsamlingen godt og kyndigt, så den hurtigt var overstået. Efter formandens beretning fulgte kassererens beretning. Foreningens drift har givet et pænt overskud, hvilket for en stor del skyldes den årlige fugleskydning. Alle valg var genvalg, på nær Curt Valentin, der blev valgt til bestyrelsessuppleant, og Henning Madsen der blev revisorsuppleant. Der var ingen indkomne forslag, og punktet eventuelt var også hurtigt overstået, idet kun et par medlemmer havde ordet. Efter generalforsamlingens afslutning orienterede Præsidenten os om forsvaret i dag,og til slut viste han billedserien 43 år på Gardehusarkasernen i Næstved. Besøg på Pionergården Et fælles arrangement torsdag den 14.april for de 4 naboforeninger i København og Nordsjælland. Se program og kørselsvejledning i dette nummer under GHF København. Skydning Sidste skydning i denne sæson er mandag den 11. april på Tikøb Skole kl Repræsentantskabsmøde Søndag den 29. maj på Hundested Kro. ( ) Poul Schjellerup ( ) 20 3/2005

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 9 - november 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 9 2004 Gardehusarregimentet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Indhold nr 2. 2005 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke.......3 Generalforsamling, Sergent klubben............6 Generalforsamling, Antvorskov 6 Stormvejr

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Indhold nr. 5 Leder...3 Combat Tracking kursus ved I/GHR...4 Fremstilling af V GHR for RC...6 Flagdag ved GHR: De danske heltes dag...7 Navnenyt...8 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2011 11. årgang Indhold nr. 2 Regimentchefens indlæg...3 De gamle dyder længe leve...4 Danmark bidrager til NATOs hurtige reaktionsstyrker i 2012...6 Forsidebillede: De afghanske

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 Døgnøvelse I - Luksusophold i Kastrup Skov...4 Ambassadørmodtagelse i København...5 II PNINFBTN skydeperiode uge 12...6

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 2 - April 2012 12. årgang Indhold nr. 2 Regimentschefens leder...3 KPKMP ekskursion til Tedworth House...4 Et nytårseventyr...5 ST/II GHR gik højt!...6 Navnenyt...8 Forsidebillede: Kamppausekompagniet

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2012 12. årgang Indhold nr. 1 Regimentschefens leder...3 En husar på Fredensborg Slot...4 Trak sin sabel i messen...5 Gæstebesøg ved Gardehusarregimentets Hesteskadron...6

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2011 11. årgang Indhold nr. 5 Legater...2 Mindeord for Jacob Steen Olsen...3 Tur til Broholm...4 En forrygende tur til Bornholm...5 En beslagsmeds erindringer (Del 1)...7 Forsidebillede:

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang

TRÆNREGIMENTET. Hærens Center for Logistik og Militærpoliti. Nr. 4 December 2011 66. årgang TRÆNREGIMENTET Hærens Center for Logistik og Militærpoliti Nr. 4 December 2011 66. årgang Trænsoldater til søs De værnepligtige blev udsat for lidt af hvert, da der blev afviklet en grænseoverskridende

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 6 November 2007 G R A F E N Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 2 Marts 2011 tel. & fax +45 33 12 82 53 postgiro nr: 102-3071 danske bank: 3015-127201 e-mail: mwm@mwmorch.dk dk-1054 københavn k peder skrams

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere