KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L"

Transkript

1 KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR ÅRGANG MARTS 2015

2 Beretning fra Klub-kl. Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Endnu et år er gået, og tiden er igen inde til en beretning fra bestyrelsen. Hvis vi ser lidt væk fra vores egen klub, oplever jeg et Danmark i en udvikling, som jeg ikke helt forstår. For ikke særligt længe siden, oplevede vi en gal mands værk ved Krudttønden på Østerbro, og ved synagoen i indre by. Hans handling kan jeg kun kan tage helt afstand fra. Vi ser også en fagbevægelse under pres, med dalende medlemstal, og med en forestående kamp mod Ryan Air i Københavns lufthavn. Dette er en kamp, for ordentlige løn og arbejdsforhold, som vi kender til i Danmark. Når en virksomhed, som Ryan Air, ikke vil tegne overenskomst, så bliver den danske model udhulet. Det kan og vil vi ikke acceptere. Så derfor håber jeg, at I vil lade være med at bruge dette firma ind til der er kommet ordentlige forhold for deres medarbejder. Men nu tilbage til beretningen. Jeg vil også i år, dele beretningen op i punkter og afdelinger. Klubben. Arbejdet i bestyrelsen, har igen i år fungeret godt. Der er også i år blevet skiftet ud i TRrækkerne i nogle afdelinger. I Tranmission afd. 662 ( 594 ) er det lykkes, at få valgt en TR som hedder Carsten Jensen, og efter en periode på et halvt år, hvor sikrings afd. 720 ( 515 ) har været uden en TR er det lykkes, at få valgt Nenad Savic. Derfor et stort tillykke til jer. Men set tilbage på vores struktur med flere TR, er det et problem når det ikke er muligt at finde nogle der vil stille op. Vi skal i fremtiden have en snak med firmaet, om hvem der i så fald kan repræsentere kollegaerne fra de afdelinger, hvor der ikke er valgt en TR. For lige at slå det fast, har alle de afdelinger som indgår i Stor klubben nu valgt en TR. Medlemmer. Vi startede året med 256 medlemmer. Grundet den nye struktur i firmaet, hvor firmaet flyttede service afdelingen fra Albertslund ud til Stamholmen, har vi overflyttet 37 medlemmer til Klub 137 Hvidovre. Det er foregået efter aftale mellem de to klubber. Vi har den politik, at når firmaet flytter kollegaer over til en afdeling, hvor der allerede er en

3 klub, så flytter kollegaerne over til den aktuelle klub. Samtidige benyttede vi lejligheden til, at rydde op i listen, og fik fjernet kollegaer, som havde glemt at melde klubben fra, efter de havde forladt KL. Desværre må vi også denne gang konstatere, at der stadigvæk er nogle, som vælger klub og fagforening fra. Nogle melder sig ind, men "glemmer" at betale, og enkelte prøver helt at slippe uden om. Det er ærgeligt, at der stadigvæk er nogle få, som tror at god løn og gode arbejdsforhold er noget der kommer af sig selv og ofte har de en oplevelse af at det kan de selv klare bedre. Derfor skal jeg igen i år opfodre jer til, hvis I har en på pladsen, som mener det er en god ide, at melde sig ud, eller har glemt hvad sammenhold kan gøre for os. Så husk at du med gode argumenter og i en pæn tone kan opfordre dem til at melde sig ind i DEF. Arrangementer i klubben. Der har i perioden været afholdt flere arrangementer i klubben. Den årlige skovtur, bankospil og julefrokosten. På skovturen var vi ude og sejle på Vejle sø ved Holte. Efter en lille frokost, blev vi hentet af en bus og kørt til Bakken. Det årlige bankospil blev som altid ført med hård hånd af nummermanden Ib. Julefrokosten blev igen i år afholdt i DEF i Tikøbgade, og ca 90 deltog. Gamle drenge udgjorde halvdelen, men som altid blev det en god aften. Derfor skal der også i beretningen lyde et stort tak til festudvalget for deres mange gode idéer. Lønsedler. Igen i år kan vi skrive lidt omkring lønsedler. Firmaet er ved at indføre et nyt lønog indrapporterings system, og det har her i 2015 haft en del opstart problemer. Vi har oplevet, at timer og tillæg er lagt sammen i lønperioder, forkerte oplysninger vedrørende restferie, feriefridage og tekster som vi ikke helt kan gennemskue. Feriekort mangler også at blive udsendt, så lønningskontoret har nok at tage sig til. Check derfor dine lønsedler på e-boks

4 Samarbejdsudvalget. I samarbejdsudvalget har vi stadigvæk ikke gennemgået gamle aftaler, som jeg skrev om sidste år. Året har båret præg af, at der var noget nyt under opsejling. Det kom så med start fra november 2014, hvor firmaet meddelte, at det ville lave om på strukturen i koncernen. Vi skulle gå til at være et firma i stedet for tre. I december 2014, hvor vi afholdte det sidste su møde i Albertslund, blev vi enige om, at lade være med at aftale nye møder før vi vidste hvordan det nye KL så ud. Det har vist sig, at være en forkert beslutning, da det ser ud til at trække ud med planlægningen af TR/SU organisation i KL. Derfor har jeg skrevet til Allan Jørgensen, og forslået, at vi i perioden frem til den nye struktur er på plads, opretter et 2 midlertidig SU et i Hvidovre og et i Albertslund. Allan Jørgensen har over for mig givet udtryk for, at han også syntes det var en god idé. Det der nu mangler, er aftale nogle datoer. Ny struktur. Ud over de møder, som har været afholdt i Albertslund og Hvidovre, hvor Allan Jørgensen fortalte om visionerne i sammenlægningen af de tre firmaer, har samtlige TR/SU medlemmer i firmaet været indkaldt til møde d På mødet deltog Direktør for teknikhusene Ole Arnfeldt, forretningsudvikler Carsten Bo Knudsen og HR chef Tinne Bertelsen. Her fremlagde firmaet deres forslag til TR/Su organisation i KL. De ønskede TR som både tog sig af smedeok, elektrikerok, blik- og rørok. Altså en multi TR. De ønskede også at reducere i antallet af SU-medlemmer, nogen steder kunne et SU bestå af 2 personer. En mærkelig tanke, hvis jeg var blevet spurgt. Samtlige TR afviste multi TR. Vi ønskede derimod at blive mere brugt og hørt i firmaet, samt en fællestr repræsentation, eventuelt på regionsplan. Vi ville godt indgå i drøftelser med firmaet om en ny SU struktur, men ønskede en overbygning i form af et hoved SU, som mødtes minimum 2 gange årligt. Arbejdet med ny struktur forsætter, og der var blandt medarbejderne enighed om, at stille med to personer fra hver faggruppe til videre forhandlinger. For elektrikerne blev det Flemming fra Hvidovre og Henrik fra Fyn.

5 Kongressen i DEF. Kort om kongressen i DEF Fra klubben deltog Ib, Ole, Johnny og jeg. Det var en kongres, som bar præg af kontingentforhøjelser ikke kunne komme på tale. En af de helt store punkter var en bedre organiseringsgruppe i forbundet, som kunne støtte op om afdelingerne. En større og bedre indsat mod social dumpning. Entreprise afdelingen 641 (544) Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Lønforhandlingerne for Entreprise, Service, og Højspænding blev endnu en gang en hård omgang. Der skulle mange møder til, før vi begyndte at nærme os hinanden. Forhandlingsudvalget bestod af Johnny Hansen og jeg. Det lykkedes os, at blive enige om en to årige aftale, som I kan se på klubbens hjemmeside. Det er ikke den bedste aftale, men den bedst opnåedelige. Hele 2014 har for entreprise øst, været noget magert. Der har kun været enkelte opgaver, og kun en opgave af lidt større varighed, nemlig ATP. Det har også betydet, at mange har oplevet at blive sendt rundt til andre afdelinger. eks. trafik og infrastruktur samt sikringsafdelingen. 2015, kommer efter min opfattelse, derimod til at se helt anderledes ud, da firmaet har vundet en del flere større sager. Rigshospitalets nordfløj, opgaver på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. En opgave med opførsel af ressource center Amager (Amager forbrændingen) skal også i gang. Så derfor ser jeg frem til et år med mere aktivitet i entreprise. Service afdelingen 421 ( 563 ) Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Afdelingen har også oplevet en mindre nedgang. Rammeaftaler på Nationalbanken, region Hovedstaden, blev ikke vundet igen. Nye opgaver skulle tages ind, og det var til tider svært. Opgaver som ombygninger på DTU, en rammeaftale med forsvarets materiale tjeneste, samt FL Schmidt var nogle af de opgaver der skulle tages hul på. Afdelingen flyttede i januar 2015 til ny adresse på Stamholmen i forbindelse med den nye struktur, og blev sammenlagt med afdelingen for service i Hvidovre.

6 37 kollegaer blev overflyttet til klub 37 Hvidovre, derfor har jeg ikke denne afdeling mere. Tak for et godt samarbejde, og jeg håber vi i fremtiden kan finde sammen i en fælles klub i Storkøbenhavn. Højspænding afdelingen 661 ( 562 ) Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Denne afdeling har haft mere gang i den. Ombygninger på Avedøre værket, DTU, Kyndby mm. har gjort, at der har været brug for nogle af de ledige fra entreprise. Nu ser det desværre ud til, at der er en mindre nedgang i afdelingen. Men jeg har forhåbninger om, at den nok skal komme stærkt igen. Det var min del af den skriftlige beretning for bestyrelsen, samt mine afdelinger. Årsberetning 2014 afdeling 567(725) Tillidsrepræsentant Tom Kristensen Endnu et år er gået og nu er det allerede tid til at jeg skal lave en ny beretning om vores afdeling. Vi startede året med travlhed, vi havde gang i et projekt hvor vi skulle udskifte de gamle "flapskilte" på alle S-tog stationerne, til nye og moderne skærme. Siden har vi haft gang i en del store og små projekter for DSB og Bane Danmark både på kyst, nær og fjernbanen. Vi har også haft travlt de sidste måneder med at klargøre til udskiftning af ca. 150 billedrørsmonitorer på S-tog nettet, til nye fladskærme samt få dem tilsluttet med fiber, i stedet for coax og lign. Dette projekt løber også godt ind i 2015, da vi skal være færdige den 31/3. Vi har sluttet året af med at vinde en spændende rammeaftale hos Bane Danmark, som omhandler montering og installation af trafikinformationsudstyr på stationer i Danmark. Vi havde også en del arbejder i årets løb for Vejdirektoratet, vi passer de midlertidige installationer på M14, det blev så udvidet sidst på året til også at omfatte M11, fra Folehaven og ud til Albertslund. Denne kontrakt var i udbud sidst på året, og vi var så dygtige at de godt ville bruge os igen på de midlertidige anlæg, så den vandt vi. Det betyder så at vi overtager lidt mere, så nu vil i også fra foråret begynde at se os på Køgebugt (M10), da det var en del af udbuddet. Vi har også etableret flugtvejslys i både Fredrikssundsvejs tunnelen, og Guldbogsunds tunnelen, så nu er i sikre på at i kan finde ud når i drøner igennem Udover dette har vi en del arbejde med driften af broerne i København, servicering af Robotter for

7 BAT, servicering af underjordiske p- anlæg, diverse industri kunder, ejendoms selskaber osv. alt dette har været med til at gøre at vi har haft et godt år med vækst i vores afd. Lønforhandling 2014 trak i ud men vi fik den afsluttet, og det lykkedes os faktisk at få en lille lønstigning på 2,50 kr. vi lavede dog kun en 1 årig aftale, så vi skal på den igen lige om lidt Vi var en del fra afdelingen der deltog i skovturen, som var super hyggelig og godt planlagt med overraskende ellementer. Vi håber at vi kan gentage succesen igen i år. Vi prøvede at holde en lidt anderledes julefrokost i år, så i stedet for at være ude et sted i byen, holdt vi det privat hos en kollega der ville stille faciliteter til rådighed, dette arrangement var super hyggeligt og jeg er ret sikker på at alle havde en julefrokost de sent vil glemme. Hvad 2015 bringer er svært at spå om, da firmaet har varslet en større omstrukturering i forhold til SU og tillidsmands virke, i forbindelse med den nye struktur, men et er sikkert i vil ikke høre os råbe" 567" mere, men det vil i fremtiden være "725". Sikrings afdeling 515( 720 ) Tillidsrepræsentant Nenad Savic Jeg er blevet valgt som tillidsmand i sikrings afdeling i Albertslund. Det at være tillidsmand er noget nyt for mig og jeg glæder mig til at tage imod mine udfordringer. Jeg vil gøre mit bedste for at udføre min pligt som tillidsmand så godt som jeg kan. Jeg takker fordi i har valgt at vælge mig og tager imod opgaven med et smil. City afdeling 552 ( 424 ) Tillidsrepræsentant Christian Emil Jørgen Jensen Jeg har nu været tillidsmand i 552 i næsten 2 år. I den tid har afdelingen gennemgået et ledelsesskift samt et generationsskifte. Vi har taget afsked med flere ældre kollegaer som har valgt, at tag på pension. Til gengæld har vi budt mange nye og yngre kollegaer velkommen. Ledelsen af firmaet har fra den 1. januar 2015, kørt René Bjerkan i stilling som ny afdelingsleder. René afløser Holger Garde, som gik på pension sidst på året. Vi byder René velkommen og ser frem til et godt sammenarbejde, fra både VVS & EL afdelingerne. Faglige sager har der ikke været så mange af, dog var der en hvor firmaet undlod at betale en kollega hans personlige tillæg. Efter vi havde gjort firmaet opmærksom på si-

8 tuationen, valgte de stadigvæk ikke at ville udbetale det tilgodehavende beløb. Kollegaen og jeg indkaldte så til et møde med ledelsen, som så førte til et uenighedsreferat. Der måtte både afholdes mæglingsmøde og et ti-mandsmøde i Tekniq, før der kom en afgørelse på sagen. Kollegaen fik medhold i sin sag, og K&L fik besked fra Tekniq, at udbetale et en gangs beløb som kompensation for den tabte indtægt. Løsningen viste sig, at være til kollegaens fordel. Sagen danner nu præcedens for lignende sager, hvor en kotumemæssig aftale ikke bliver overholdt fra arbejdsgiverens side. Afdelingen 552 deles af både elektrikere, blikkenslagere samt en smed. Den seneste tid er disse to faggrupper begyndt, at arbejde tættere sammen, på samme måde som begge tillidsmænd har fundet et velfungerende samarbejde. Lufthavn afdeling 535 ( 426 ) Tillidsrepræsentant Christian Krogh Schubert Sidste år i marts startede lufthavns afdelingen sine lønforhandlinger, hvor der var blandede ønsker fra begge sider. Det var dog først da Albertslund fik sin aftale på plads, at vi fulgte med i nogenlunde samme spor. Jeg vil gerne takke mine kollegaer for den opbakning de gav under forløbet. Beskæftigelsen har været svingende, det er den stadig. Vi har lånt folk ud til andre afdelinger, når vi manglede lidt at lave, og ligeledes har vi lånt folk. Her på det sidste, har vi vundet nogle store sager, en total renovering af de lokaler over for check-in i Terminal 2. Finger C, er en udvidelse med 2 etager, så større fly kan ligge til. Vi har også fået udvidet staben af montører en smule, så vi kan følge med det arbejde vi får ind, og tage de forskellige typer arbejde. Jeg vil gerne sige tak til Hans Jørgen Riel, formand, som har været i Kemp & Lauritzen i over 45 år, hvor de 31 år var i lufthavns afdelingen. Vi ønsker ham al held og lykke fremover i hans pensionist tilværelse. Ncore afdeling 518 ( 715 ) Tillidsrepræsentant Claus Tolstrup I Ncore har der været en stabil aktivitet, som har resulteret i, at vi stort set er det samme antal elektrikere som i 2013.

9 Vi havde en lønforhandling som overraskende nok lignede alle de andre afdelingers, dog med den lille forskel, at vi har gået med til at udligne noget at den forskel som vi har i vores timeløn blandt kollegaerne. Se den detaljerede lønaftale på Der har været en enkelt faglig sag, hvor en kollega blev afskediget, selv om han havde meddelt, at han snart skulle være far for første gang. Sagen endte med et forlig i DA. Derfor vil jeg lige opfodre ALLE til at huske at udfylde de blanketter/mail som det nu kræves, samt at sørge for at få bekræftet at firmaet har modtaget dette. Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til, endnu en gang, at ønske tillykke med 40 års jubilæet til Verner Viager, samt 25 års jubilæet til Claus Thue Andersen. Med venlig hilsen TR Claus Tolstrup, Ncore Bella Center Afdeling 565 ( 425 ) Tillidsrepræsentant Karsten Thun Gyldmark BC er kommet med et udspil, der indbefatterat de vil have deres egne elektrikere til det daglige vedligeholdelses arbejde, samt til mindre messer. Men de ønsker forsat, at kunne trække på Kemp & Lauritzen som buffer til levering af ekstra mandskab til nødvendige situationer. Vi er pt. 10 svende tilknyttet afdelingen, samt 2 lærlinge. Der udover har vi lånt 3 kollegaer fra andre afdelinger. Vi er samtidigt i gang med en masse renoverings opgaver i Bella centeret. Vi har bygget 3 nye restauranter og 2 kontor områder. Byggerier afsluttes i disse dage. Vi har også en del arbejde på hotellet i forbindelse med, at det er blevet et Marriot hotel. Der er en del der skal tilpasses det nye koncept. Fremtiden byder på flere ombygninger, hvor vi afventer opstart. Området hvor vi har ophold og omklædnings faciliteter, skal nedrives og ombygges til boliger hvor vi så skal være er endnu ikke afklaret. I Bella Centeret står vi i den situation, at Bella centeret har opsagt vores rammeaftale pr , men med henblik på genforhandling. Som tiden skrider frem, virker det mindre og mindre som om, at alt vil blive som det var for bare et år siden.

10 I skrivende stund har der ikke været noget møde eller indkaldelse til et. Jeg modtog også en kopi af alle arbejdsskaderne i K&L, dette stoppede også i november. Arbejdsmiljøberetning Arbejdsmiljørepræsentant Kristian Faurholt Hej alle Så er det igen blevet tid en årsberetning for arbejdsmiljøet i K&L for 2014/2015. Firmaet har med deres nye struktur gjort,at der er mange der ikke rigtig ved hvem der er deres tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant. Til dem der er i tvivl, så kan de altid kontakte mig, hvis det drejer sig om arbejdsmiljø. Sikkerhed på timeout. Sidst i november blev der i ArbejdsMiljøUdvalget (AMU) forelagt at der skulle ske om forandring i koncern K&L. Hvad det indebar kunne vores sikkerhedschef og daværende direktør ikke sige noget om, ikke andet end at, man arbdede på højtryk for at få det på plads. Når man går ind på kan man under arbejdsmiljøfanen se vores arbejdsmiljøorganisation, den er vist sat på timeout. Jeg har drøftet dette med Niels Berlev (DEF), lovgivningen omkring dette har jeg fortalt til vores sikkerhedschef og han har lovet at man tager den nuværende AMU med på råd. Men har intet hørt. Jeg tror personligt at firmaet har gabt over en for stor en mundfuld, man har ikke overblik over hvad det er man har sat i gang. Man kan kun håbe på det bedste. Ulykker. Vores ulykkesstatistik ser rigtig godt ud, vi ligger nogenlunde på samme som sidste år. Ulykkerne har ikke så meget fravær, så det er i sig selv positivt. Til gengæld er AT begyndt at skrue bissen på, med hensyn til et retsligt efterspil i form af en politi anmeldelse og senere en ordentlig bøde.

11 Vi har desværre stadigvæk alt for mange el-ulykker, hvor det er den forulykkede der helt og alene bærer hele ansvaret for at han/hun kommer til skade. Alle mener at denne opgave skal vi alle være meget bedre til at løfte. Kontrolmåling, sikring mod genindkobling og brug af det rigtige værktøj til formålet. Generelt skal alle være meget bedre til at: Værktøjsudvalg. Værktøjsudvalget er ligesom AMU sat på timeout. Der er ikke nogen i udvalget der ved om det kommer til at opstå igen, Med venlig hilsen Kristian Faurholt / / lave en indledende risiko vurdering (IRV). Denne lille ting skal lige få en, til at stoppe op, inden arbejdet startes. Tænk opgaven igennem, kan man lave opgaven uden risici, skal der slukkes og har man det rigtige værktøj. Sikkerhedsgrupperne. Det fælles møde hvor alle AMR erne og AML erne var indkaldt til, har jeg kun fået positive tilbage kendegivelser på. I forhold til forrige år, hvor man følte at det var mere en repetition end noget man kunne bruge til noget, så var sidste års møde været rigtigt godt og lærerigt. Læreren vi havde, kunne man tydeligt mærke, at han brændte for at give videre af hans kunnen.

12 Lærlingeberetning 2014 Ib Hesselholdt Vi er i dag kun 11 lærlinge alle er med i def, det skyldes nok mest firmaets strukturomlægninger, at vi ikke er flere, så vi håber de hurtigt falder på plads, så alt kan blive normalt. I vores lønaftale med firmaet står der at vi skal have 10 % lærlinge i forhold til svende, det vil for nuværende svare til ca. 25 stk., men med alle de nye store pladser som Amagerforbrændingen & Riget, vil det hurtigt blive til mange flere. Kemp & Lauritzen er desværre også begyndt at lave kort-tidskontrakter, det er vi i bestyrelsen meget kede af, så vi agter at lave en protestskrivelse til ledelsen. K&L siger, at korttidskontrakter er for at lærlingen skal oppe sig, både i praktikken i firmaet samt på tekniskskole, så de yder det maksimale. samt første hovedforløb (storset som vi kender det i dag), men efter h1, skal lærlingen & mester finde ud af hvilke moduler lærlingen skal have på h2 h4. Det bliver spændende, at se hvordan dette vil spænde af, men det ser vi om ca. 1,5 år, når de første lærlinge når til det nye h2. Lærlinge udvalget har besluttet, at lave en sammenrystningstur for lærlinge i Kbh. til Høje Tåstrup hvor vi skal spille Hard Ball, se annonce andet steds i bladet. Vi har pt. ingen lærlingeformand i klubben, men vi arbejder hårdt på at overtale en til jobbet. Vi ses på generalforsamlingen Men vi kan se, at det gør lærlingene meget usikre, tør jeg overhovedet brokke mig, får jeg nogensinde mit svendebrev? Lærlingene skulle så (efter firmaets mening) blive mere motiverede, vi mener, at det bliver de automatisk i kraft af, at de bliver ældre & mere erfarne. Vi får en ny lærlinge uddannelse til august, her har man et grundforløb,

13 Lærlinge udflugt. Vi i bestyrelsen, vil gerne samle lærlingene til nogle fælles arrangementer. Vi har valgt at starte med en 'hardball' tur, dette vil foregå i foråret, når det er varmere og der er blade på træerne! Det vil foregå i Tåstrup på 'badboys-hardball's bane. Man skal være over 16 år for at deltage og hvis man er under 18 år, skal man have en udfyldt forældretilladelse og ID med (det er MEGET vigtigt, ellers får man ikke lov til at spille med). I kan læse mere på deres hjemmeside, eller på QR linket. Vi vil sende et brev til jer om hvor og hvornår det bliver afholdt. Det koster kr 50 at deltage. Spørgsmål til udflugten kan stilles til Karsten Gyldmark på tlf

14 Nyt fra A/S bestyrelsen. Tonny Haurholm I 2014 har der ikke været de store opkøb af firmaer, men bestyrelsen har haft fokus på, at få de tre firmaer Glenco, Rørbyg og Kemp & Lauritzen, til at arbejde mere sammen. Vi tog den beslutning, af slå dem sammen til et firma, med den mulige risiko at nogle ville få det svært med denne sammenlægning. Jeg gav udtryk for bekymring, men måtte også erkende, at det skulle ske på et eller andet tidspunkt. For at gøre det nemt for dig, besluttede vi, at bibeholde navnet Kemp & Lauritzen, da det trods alt var moderselskabet. Alt det var nemt, at snakke om, men det skulle også realiseres. Et nyt indrapporterings system skulle der til. Altså ikke tre forskellige systemer, men blot et enkelt system i hele virksomheden. Der blev også i ledelse lavet en del om i En ny økonomi direktør blev ansat, og Knud Degenkolw valgte at gå på pension. Teknikhusene blev for alvor sat i søen, og Ole Arenfeldt Jensen blev direktør for området. Specialer blev også et nyt udtryk for nicheområder, og her blev Rene Lund Rasmussen direktør, og i entreprise blev Kim Kruse valgt som direktør. Om det er lykkes både med sammenlægning, omlægning og indrapporterings systemet, kan kun fremtiden vise. Dette var efter min mening det vigtigste fra året der gik.

15 Elektrikerskovturen i år byder på rundvisning DieselHouse med dertilhørende opstart af denne imponerende maskine verdens største dieselmaskine. Derefter en hyggelig gåtur til Carlsberg hvor skovturs frokosten vil blive severet på cafe elefanten. I år inviteres også kolegaerne fra Hvidover afd. Program: Let morgenbuffe kl på græsplanen foran dieselhouse Elværksvej 50, København, ops der er indgang fra Vasbygade overfor Uno-X Rundvisning kl Cafe elefanten kl Pasteursvej 20, København V Derefter stå programmet pt åben. Svende Pris 175 kr. og lærling pris 50 kr. Som tilmelding indbetales på konto eller mobilpay/swip på senest den. 26. maj. Vel mødt.

16 Generalforsamling Torsdag den KL I DANSK EL-FORBUND KØBENHAVNS AFDELINGS LOKALER, TIKØBGADE KØBENHAVN N. Der vil være en bid brød og en øl fra kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigenter. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkommende forslag. 5. Valg. a) Kasserer. b) 1 Revisorer. c) 1 Revisorsuppleant. 6. Eventuelt. Generalforsamlings forslag. Forslag 1 ifølge vedtægter. a. Valg af festudvalg. b. Der afholdes skovtur i c. Der bevilges 500 kr.pr. deltager. Forslag 2 Smedeklubben i Slotsholm teknik deltager på lige fod med et bestyrelsesmedlem i klubbestyrelsen. Smedeklubben i Slotsholm teknik kan deltage på klub- kl's klubmøder. Arrangementer så som Skovtur, Banko og Julefrokost kan de ligeledes også deltage i, men de afholder selv de faktiske omkostninger. Dette er en beslutning, som træder i kraft efter generalforsamlingen, og løber frem til en eventuel ny struktur fremlægges.

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 30. ÅRGANG MARTS 2013 Lønforhandling 2012 Beretning fra elektrikerklubben. Lad mig starte beretningen med at stille spørgsmålet er krisen ovre? Nogle mener

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Afholdt 24. februar, 2014 i Munkebo Forsamlingshus

Afholdt 24. februar, 2014 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 24. februar, 2014 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere