KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L"

Transkript

1 KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR ÅRGANG MARTS 2015

2 Beretning fra Klub-kl. Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Endnu et år er gået, og tiden er igen inde til en beretning fra bestyrelsen. Hvis vi ser lidt væk fra vores egen klub, oplever jeg et Danmark i en udvikling, som jeg ikke helt forstår. For ikke særligt længe siden, oplevede vi en gal mands værk ved Krudttønden på Østerbro, og ved synagoen i indre by. Hans handling kan jeg kun kan tage helt afstand fra. Vi ser også en fagbevægelse under pres, med dalende medlemstal, og med en forestående kamp mod Ryan Air i Københavns lufthavn. Dette er en kamp, for ordentlige løn og arbejdsforhold, som vi kender til i Danmark. Når en virksomhed, som Ryan Air, ikke vil tegne overenskomst, så bliver den danske model udhulet. Det kan og vil vi ikke acceptere. Så derfor håber jeg, at I vil lade være med at bruge dette firma ind til der er kommet ordentlige forhold for deres medarbejder. Men nu tilbage til beretningen. Jeg vil også i år, dele beretningen op i punkter og afdelinger. Klubben. Arbejdet i bestyrelsen, har igen i år fungeret godt. Der er også i år blevet skiftet ud i TRrækkerne i nogle afdelinger. I Tranmission afd. 662 ( 594 ) er det lykkes, at få valgt en TR som hedder Carsten Jensen, og efter en periode på et halvt år, hvor sikrings afd. 720 ( 515 ) har været uden en TR er det lykkes, at få valgt Nenad Savic. Derfor et stort tillykke til jer. Men set tilbage på vores struktur med flere TR, er det et problem når det ikke er muligt at finde nogle der vil stille op. Vi skal i fremtiden have en snak med firmaet, om hvem der i så fald kan repræsentere kollegaerne fra de afdelinger, hvor der ikke er valgt en TR. For lige at slå det fast, har alle de afdelinger som indgår i Stor klubben nu valgt en TR. Medlemmer. Vi startede året med 256 medlemmer. Grundet den nye struktur i firmaet, hvor firmaet flyttede service afdelingen fra Albertslund ud til Stamholmen, har vi overflyttet 37 medlemmer til Klub 137 Hvidovre. Det er foregået efter aftale mellem de to klubber. Vi har den politik, at når firmaet flytter kollegaer over til en afdeling, hvor der allerede er en

3 klub, så flytter kollegaerne over til den aktuelle klub. Samtidige benyttede vi lejligheden til, at rydde op i listen, og fik fjernet kollegaer, som havde glemt at melde klubben fra, efter de havde forladt KL. Desværre må vi også denne gang konstatere, at der stadigvæk er nogle, som vælger klub og fagforening fra. Nogle melder sig ind, men "glemmer" at betale, og enkelte prøver helt at slippe uden om. Det er ærgeligt, at der stadigvæk er nogle få, som tror at god løn og gode arbejdsforhold er noget der kommer af sig selv og ofte har de en oplevelse af at det kan de selv klare bedre. Derfor skal jeg igen i år opfodre jer til, hvis I har en på pladsen, som mener det er en god ide, at melde sig ud, eller har glemt hvad sammenhold kan gøre for os. Så husk at du med gode argumenter og i en pæn tone kan opfordre dem til at melde sig ind i DEF. Arrangementer i klubben. Der har i perioden været afholdt flere arrangementer i klubben. Den årlige skovtur, bankospil og julefrokosten. På skovturen var vi ude og sejle på Vejle sø ved Holte. Efter en lille frokost, blev vi hentet af en bus og kørt til Bakken. Det årlige bankospil blev som altid ført med hård hånd af nummermanden Ib. Julefrokosten blev igen i år afholdt i DEF i Tikøbgade, og ca 90 deltog. Gamle drenge udgjorde halvdelen, men som altid blev det en god aften. Derfor skal der også i beretningen lyde et stort tak til festudvalget for deres mange gode idéer. Lønsedler. Igen i år kan vi skrive lidt omkring lønsedler. Firmaet er ved at indføre et nyt lønog indrapporterings system, og det har her i 2015 haft en del opstart problemer. Vi har oplevet, at timer og tillæg er lagt sammen i lønperioder, forkerte oplysninger vedrørende restferie, feriefridage og tekster som vi ikke helt kan gennemskue. Feriekort mangler også at blive udsendt, så lønningskontoret har nok at tage sig til. Check derfor dine lønsedler på e-boks

4 Samarbejdsudvalget. I samarbejdsudvalget har vi stadigvæk ikke gennemgået gamle aftaler, som jeg skrev om sidste år. Året har båret præg af, at der var noget nyt under opsejling. Det kom så med start fra november 2014, hvor firmaet meddelte, at det ville lave om på strukturen i koncernen. Vi skulle gå til at være et firma i stedet for tre. I december 2014, hvor vi afholdte det sidste su møde i Albertslund, blev vi enige om, at lade være med at aftale nye møder før vi vidste hvordan det nye KL så ud. Det har vist sig, at være en forkert beslutning, da det ser ud til at trække ud med planlægningen af TR/SU organisation i KL. Derfor har jeg skrevet til Allan Jørgensen, og forslået, at vi i perioden frem til den nye struktur er på plads, opretter et 2 midlertidig SU et i Hvidovre og et i Albertslund. Allan Jørgensen har over for mig givet udtryk for, at han også syntes det var en god idé. Det der nu mangler, er aftale nogle datoer. Ny struktur. Ud over de møder, som har været afholdt i Albertslund og Hvidovre, hvor Allan Jørgensen fortalte om visionerne i sammenlægningen af de tre firmaer, har samtlige TR/SU medlemmer i firmaet været indkaldt til møde d På mødet deltog Direktør for teknikhusene Ole Arnfeldt, forretningsudvikler Carsten Bo Knudsen og HR chef Tinne Bertelsen. Her fremlagde firmaet deres forslag til TR/Su organisation i KL. De ønskede TR som både tog sig af smedeok, elektrikerok, blik- og rørok. Altså en multi TR. De ønskede også at reducere i antallet af SU-medlemmer, nogen steder kunne et SU bestå af 2 personer. En mærkelig tanke, hvis jeg var blevet spurgt. Samtlige TR afviste multi TR. Vi ønskede derimod at blive mere brugt og hørt i firmaet, samt en fællestr repræsentation, eventuelt på regionsplan. Vi ville godt indgå i drøftelser med firmaet om en ny SU struktur, men ønskede en overbygning i form af et hoved SU, som mødtes minimum 2 gange årligt. Arbejdet med ny struktur forsætter, og der var blandt medarbejderne enighed om, at stille med to personer fra hver faggruppe til videre forhandlinger. For elektrikerne blev det Flemming fra Hvidovre og Henrik fra Fyn.

5 Kongressen i DEF. Kort om kongressen i DEF Fra klubben deltog Ib, Ole, Johnny og jeg. Det var en kongres, som bar præg af kontingentforhøjelser ikke kunne komme på tale. En af de helt store punkter var en bedre organiseringsgruppe i forbundet, som kunne støtte op om afdelingerne. En større og bedre indsat mod social dumpning. Entreprise afdelingen 641 (544) Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Lønforhandlingerne for Entreprise, Service, og Højspænding blev endnu en gang en hård omgang. Der skulle mange møder til, før vi begyndte at nærme os hinanden. Forhandlingsudvalget bestod af Johnny Hansen og jeg. Det lykkedes os, at blive enige om en to årige aftale, som I kan se på klubbens hjemmeside. Det er ikke den bedste aftale, men den bedst opnåedelige. Hele 2014 har for entreprise øst, været noget magert. Der har kun været enkelte opgaver, og kun en opgave af lidt større varighed, nemlig ATP. Det har også betydet, at mange har oplevet at blive sendt rundt til andre afdelinger. eks. trafik og infrastruktur samt sikringsafdelingen. 2015, kommer efter min opfattelse, derimod til at se helt anderledes ud, da firmaet har vundet en del flere større sager. Rigshospitalets nordfløj, opgaver på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. En opgave med opførsel af ressource center Amager (Amager forbrændingen) skal også i gang. Så derfor ser jeg frem til et år med mere aktivitet i entreprise. Service afdelingen 421 ( 563 ) Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Afdelingen har også oplevet en mindre nedgang. Rammeaftaler på Nationalbanken, region Hovedstaden, blev ikke vundet igen. Nye opgaver skulle tages ind, og det var til tider svært. Opgaver som ombygninger på DTU, en rammeaftale med forsvarets materiale tjeneste, samt FL Schmidt var nogle af de opgaver der skulle tages hul på. Afdelingen flyttede i januar 2015 til ny adresse på Stamholmen i forbindelse med den nye struktur, og blev sammenlagt med afdelingen for service i Hvidovre.

6 37 kollegaer blev overflyttet til klub 37 Hvidovre, derfor har jeg ikke denne afdeling mere. Tak for et godt samarbejde, og jeg håber vi i fremtiden kan finde sammen i en fælles klub i Storkøbenhavn. Højspænding afdelingen 661 ( 562 ) Tillidsrepræsentant Tonny Haurholm Denne afdeling har haft mere gang i den. Ombygninger på Avedøre værket, DTU, Kyndby mm. har gjort, at der har været brug for nogle af de ledige fra entreprise. Nu ser det desværre ud til, at der er en mindre nedgang i afdelingen. Men jeg har forhåbninger om, at den nok skal komme stærkt igen. Det var min del af den skriftlige beretning for bestyrelsen, samt mine afdelinger. Årsberetning 2014 afdeling 567(725) Tillidsrepræsentant Tom Kristensen Endnu et år er gået og nu er det allerede tid til at jeg skal lave en ny beretning om vores afdeling. Vi startede året med travlhed, vi havde gang i et projekt hvor vi skulle udskifte de gamle "flapskilte" på alle S-tog stationerne, til nye og moderne skærme. Siden har vi haft gang i en del store og små projekter for DSB og Bane Danmark både på kyst, nær og fjernbanen. Vi har også haft travlt de sidste måneder med at klargøre til udskiftning af ca. 150 billedrørsmonitorer på S-tog nettet, til nye fladskærme samt få dem tilsluttet med fiber, i stedet for coax og lign. Dette projekt løber også godt ind i 2015, da vi skal være færdige den 31/3. Vi har sluttet året af med at vinde en spændende rammeaftale hos Bane Danmark, som omhandler montering og installation af trafikinformationsudstyr på stationer i Danmark. Vi havde også en del arbejder i årets løb for Vejdirektoratet, vi passer de midlertidige installationer på M14, det blev så udvidet sidst på året til også at omfatte M11, fra Folehaven og ud til Albertslund. Denne kontrakt var i udbud sidst på året, og vi var så dygtige at de godt ville bruge os igen på de midlertidige anlæg, så den vandt vi. Det betyder så at vi overtager lidt mere, så nu vil i også fra foråret begynde at se os på Køgebugt (M10), da det var en del af udbuddet. Vi har også etableret flugtvejslys i både Fredrikssundsvejs tunnelen, og Guldbogsunds tunnelen, så nu er i sikre på at i kan finde ud når i drøner igennem Udover dette har vi en del arbejde med driften af broerne i København, servicering af Robotter for

7 BAT, servicering af underjordiske p- anlæg, diverse industri kunder, ejendoms selskaber osv. alt dette har været med til at gøre at vi har haft et godt år med vækst i vores afd. Lønforhandling 2014 trak i ud men vi fik den afsluttet, og det lykkedes os faktisk at få en lille lønstigning på 2,50 kr. vi lavede dog kun en 1 årig aftale, så vi skal på den igen lige om lidt Vi var en del fra afdelingen der deltog i skovturen, som var super hyggelig og godt planlagt med overraskende ellementer. Vi håber at vi kan gentage succesen igen i år. Vi prøvede at holde en lidt anderledes julefrokost i år, så i stedet for at være ude et sted i byen, holdt vi det privat hos en kollega der ville stille faciliteter til rådighed, dette arrangement var super hyggeligt og jeg er ret sikker på at alle havde en julefrokost de sent vil glemme. Hvad 2015 bringer er svært at spå om, da firmaet har varslet en større omstrukturering i forhold til SU og tillidsmands virke, i forbindelse med den nye struktur, men et er sikkert i vil ikke høre os råbe" 567" mere, men det vil i fremtiden være "725". Sikrings afdeling 515( 720 ) Tillidsrepræsentant Nenad Savic Jeg er blevet valgt som tillidsmand i sikrings afdeling i Albertslund. Det at være tillidsmand er noget nyt for mig og jeg glæder mig til at tage imod mine udfordringer. Jeg vil gøre mit bedste for at udføre min pligt som tillidsmand så godt som jeg kan. Jeg takker fordi i har valgt at vælge mig og tager imod opgaven med et smil. City afdeling 552 ( 424 ) Tillidsrepræsentant Christian Emil Jørgen Jensen Jeg har nu været tillidsmand i 552 i næsten 2 år. I den tid har afdelingen gennemgået et ledelsesskift samt et generationsskifte. Vi har taget afsked med flere ældre kollegaer som har valgt, at tag på pension. Til gengæld har vi budt mange nye og yngre kollegaer velkommen. Ledelsen af firmaet har fra den 1. januar 2015, kørt René Bjerkan i stilling som ny afdelingsleder. René afløser Holger Garde, som gik på pension sidst på året. Vi byder René velkommen og ser frem til et godt sammenarbejde, fra både VVS & EL afdelingerne. Faglige sager har der ikke været så mange af, dog var der en hvor firmaet undlod at betale en kollega hans personlige tillæg. Efter vi havde gjort firmaet opmærksom på si-

8 tuationen, valgte de stadigvæk ikke at ville udbetale det tilgodehavende beløb. Kollegaen og jeg indkaldte så til et møde med ledelsen, som så førte til et uenighedsreferat. Der måtte både afholdes mæglingsmøde og et ti-mandsmøde i Tekniq, før der kom en afgørelse på sagen. Kollegaen fik medhold i sin sag, og K&L fik besked fra Tekniq, at udbetale et en gangs beløb som kompensation for den tabte indtægt. Løsningen viste sig, at være til kollegaens fordel. Sagen danner nu præcedens for lignende sager, hvor en kotumemæssig aftale ikke bliver overholdt fra arbejdsgiverens side. Afdelingen 552 deles af både elektrikere, blikkenslagere samt en smed. Den seneste tid er disse to faggrupper begyndt, at arbejde tættere sammen, på samme måde som begge tillidsmænd har fundet et velfungerende samarbejde. Lufthavn afdeling 535 ( 426 ) Tillidsrepræsentant Christian Krogh Schubert Sidste år i marts startede lufthavns afdelingen sine lønforhandlinger, hvor der var blandede ønsker fra begge sider. Det var dog først da Albertslund fik sin aftale på plads, at vi fulgte med i nogenlunde samme spor. Jeg vil gerne takke mine kollegaer for den opbakning de gav under forløbet. Beskæftigelsen har været svingende, det er den stadig. Vi har lånt folk ud til andre afdelinger, når vi manglede lidt at lave, og ligeledes har vi lånt folk. Her på det sidste, har vi vundet nogle store sager, en total renovering af de lokaler over for check-in i Terminal 2. Finger C, er en udvidelse med 2 etager, så større fly kan ligge til. Vi har også fået udvidet staben af montører en smule, så vi kan følge med det arbejde vi får ind, og tage de forskellige typer arbejde. Jeg vil gerne sige tak til Hans Jørgen Riel, formand, som har været i Kemp & Lauritzen i over 45 år, hvor de 31 år var i lufthavns afdelingen. Vi ønsker ham al held og lykke fremover i hans pensionist tilværelse. Ncore afdeling 518 ( 715 ) Tillidsrepræsentant Claus Tolstrup I Ncore har der været en stabil aktivitet, som har resulteret i, at vi stort set er det samme antal elektrikere som i 2013.

9 Vi havde en lønforhandling som overraskende nok lignede alle de andre afdelingers, dog med den lille forskel, at vi har gået med til at udligne noget at den forskel som vi har i vores timeløn blandt kollegaerne. Se den detaljerede lønaftale på Der har været en enkelt faglig sag, hvor en kollega blev afskediget, selv om han havde meddelt, at han snart skulle være far for første gang. Sagen endte med et forlig i DA. Derfor vil jeg lige opfodre ALLE til at huske at udfylde de blanketter/mail som det nu kræves, samt at sørge for at få bekræftet at firmaet har modtaget dette. Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til, endnu en gang, at ønske tillykke med 40 års jubilæet til Verner Viager, samt 25 års jubilæet til Claus Thue Andersen. Med venlig hilsen TR Claus Tolstrup, Ncore Bella Center Afdeling 565 ( 425 ) Tillidsrepræsentant Karsten Thun Gyldmark BC er kommet med et udspil, der indbefatterat de vil have deres egne elektrikere til det daglige vedligeholdelses arbejde, samt til mindre messer. Men de ønsker forsat, at kunne trække på Kemp & Lauritzen som buffer til levering af ekstra mandskab til nødvendige situationer. Vi er pt. 10 svende tilknyttet afdelingen, samt 2 lærlinge. Der udover har vi lånt 3 kollegaer fra andre afdelinger. Vi er samtidigt i gang med en masse renoverings opgaver i Bella centeret. Vi har bygget 3 nye restauranter og 2 kontor områder. Byggerier afsluttes i disse dage. Vi har også en del arbejde på hotellet i forbindelse med, at det er blevet et Marriot hotel. Der er en del der skal tilpasses det nye koncept. Fremtiden byder på flere ombygninger, hvor vi afventer opstart. Området hvor vi har ophold og omklædnings faciliteter, skal nedrives og ombygges til boliger hvor vi så skal være er endnu ikke afklaret. I Bella Centeret står vi i den situation, at Bella centeret har opsagt vores rammeaftale pr , men med henblik på genforhandling. Som tiden skrider frem, virker det mindre og mindre som om, at alt vil blive som det var for bare et år siden.

10 I skrivende stund har der ikke været noget møde eller indkaldelse til et. Jeg modtog også en kopi af alle arbejdsskaderne i K&L, dette stoppede også i november. Arbejdsmiljøberetning Arbejdsmiljørepræsentant Kristian Faurholt Hej alle Så er det igen blevet tid en årsberetning for arbejdsmiljøet i K&L for 2014/2015. Firmaet har med deres nye struktur gjort,at der er mange der ikke rigtig ved hvem der er deres tillidsmand eller arbejdsmiljørepræsentant. Til dem der er i tvivl, så kan de altid kontakte mig, hvis det drejer sig om arbejdsmiljø. Sikkerhed på timeout. Sidst i november blev der i ArbejdsMiljøUdvalget (AMU) forelagt at der skulle ske om forandring i koncern K&L. Hvad det indebar kunne vores sikkerhedschef og daværende direktør ikke sige noget om, ikke andet end at, man arbdede på højtryk for at få det på plads. Når man går ind på kan man under arbejdsmiljøfanen se vores arbejdsmiljøorganisation, den er vist sat på timeout. Jeg har drøftet dette med Niels Berlev (DEF), lovgivningen omkring dette har jeg fortalt til vores sikkerhedschef og han har lovet at man tager den nuværende AMU med på råd. Men har intet hørt. Jeg tror personligt at firmaet har gabt over en for stor en mundfuld, man har ikke overblik over hvad det er man har sat i gang. Man kan kun håbe på det bedste. Ulykker. Vores ulykkesstatistik ser rigtig godt ud, vi ligger nogenlunde på samme som sidste år. Ulykkerne har ikke så meget fravær, så det er i sig selv positivt. Til gengæld er AT begyndt at skrue bissen på, med hensyn til et retsligt efterspil i form af en politi anmeldelse og senere en ordentlig bøde.

11 Vi har desværre stadigvæk alt for mange el-ulykker, hvor det er den forulykkede der helt og alene bærer hele ansvaret for at han/hun kommer til skade. Alle mener at denne opgave skal vi alle være meget bedre til at løfte. Kontrolmåling, sikring mod genindkobling og brug af det rigtige værktøj til formålet. Generelt skal alle være meget bedre til at: Værktøjsudvalg. Værktøjsudvalget er ligesom AMU sat på timeout. Der er ikke nogen i udvalget der ved om det kommer til at opstå igen, Med venlig hilsen Kristian Faurholt / / lave en indledende risiko vurdering (IRV). Denne lille ting skal lige få en, til at stoppe op, inden arbejdet startes. Tænk opgaven igennem, kan man lave opgaven uden risici, skal der slukkes og har man det rigtige værktøj. Sikkerhedsgrupperne. Det fælles møde hvor alle AMR erne og AML erne var indkaldt til, har jeg kun fået positive tilbage kendegivelser på. I forhold til forrige år, hvor man følte at det var mere en repetition end noget man kunne bruge til noget, så var sidste års møde været rigtigt godt og lærerigt. Læreren vi havde, kunne man tydeligt mærke, at han brændte for at give videre af hans kunnen.

12 Lærlingeberetning 2014 Ib Hesselholdt Vi er i dag kun 11 lærlinge alle er med i def, det skyldes nok mest firmaets strukturomlægninger, at vi ikke er flere, så vi håber de hurtigt falder på plads, så alt kan blive normalt. I vores lønaftale med firmaet står der at vi skal have 10 % lærlinge i forhold til svende, det vil for nuværende svare til ca. 25 stk., men med alle de nye store pladser som Amagerforbrændingen & Riget, vil det hurtigt blive til mange flere. Kemp & Lauritzen er desværre også begyndt at lave kort-tidskontrakter, det er vi i bestyrelsen meget kede af, så vi agter at lave en protestskrivelse til ledelsen. K&L siger, at korttidskontrakter er for at lærlingen skal oppe sig, både i praktikken i firmaet samt på tekniskskole, så de yder det maksimale. samt første hovedforløb (storset som vi kender det i dag), men efter h1, skal lærlingen & mester finde ud af hvilke moduler lærlingen skal have på h2 h4. Det bliver spændende, at se hvordan dette vil spænde af, men det ser vi om ca. 1,5 år, når de første lærlinge når til det nye h2. Lærlinge udvalget har besluttet, at lave en sammenrystningstur for lærlinge i Kbh. til Høje Tåstrup hvor vi skal spille Hard Ball, se annonce andet steds i bladet. Vi har pt. ingen lærlingeformand i klubben, men vi arbejder hårdt på at overtale en til jobbet. Vi ses på generalforsamlingen Men vi kan se, at det gør lærlingene meget usikre, tør jeg overhovedet brokke mig, får jeg nogensinde mit svendebrev? Lærlingene skulle så (efter firmaets mening) blive mere motiverede, vi mener, at det bliver de automatisk i kraft af, at de bliver ældre & mere erfarne. Vi får en ny lærlinge uddannelse til august, her har man et grundforløb,

13 Lærlinge udflugt. Vi i bestyrelsen, vil gerne samle lærlingene til nogle fælles arrangementer. Vi har valgt at starte med en 'hardball' tur, dette vil foregå i foråret, når det er varmere og der er blade på træerne! Det vil foregå i Tåstrup på 'badboys-hardball's bane. Man skal være over 16 år for at deltage og hvis man er under 18 år, skal man have en udfyldt forældretilladelse og ID med (det er MEGET vigtigt, ellers får man ikke lov til at spille med). I kan læse mere på deres hjemmeside, eller på QR linket. Vi vil sende et brev til jer om hvor og hvornår det bliver afholdt. Det koster kr 50 at deltage. Spørgsmål til udflugten kan stilles til Karsten Gyldmark på tlf

14 Nyt fra A/S bestyrelsen. Tonny Haurholm I 2014 har der ikke været de store opkøb af firmaer, men bestyrelsen har haft fokus på, at få de tre firmaer Glenco, Rørbyg og Kemp & Lauritzen, til at arbejde mere sammen. Vi tog den beslutning, af slå dem sammen til et firma, med den mulige risiko at nogle ville få det svært med denne sammenlægning. Jeg gav udtryk for bekymring, men måtte også erkende, at det skulle ske på et eller andet tidspunkt. For at gøre det nemt for dig, besluttede vi, at bibeholde navnet Kemp & Lauritzen, da det trods alt var moderselskabet. Alt det var nemt, at snakke om, men det skulle også realiseres. Et nyt indrapporterings system skulle der til. Altså ikke tre forskellige systemer, men blot et enkelt system i hele virksomheden. Der blev også i ledelse lavet en del om i En ny økonomi direktør blev ansat, og Knud Degenkolw valgte at gå på pension. Teknikhusene blev for alvor sat i søen, og Ole Arenfeldt Jensen blev direktør for området. Specialer blev også et nyt udtryk for nicheområder, og her blev Rene Lund Rasmussen direktør, og i entreprise blev Kim Kruse valgt som direktør. Om det er lykkes både med sammenlægning, omlægning og indrapporterings systemet, kan kun fremtiden vise. Dette var efter min mening det vigtigste fra året der gik.

15 Elektrikerskovturen i år byder på rundvisning DieselHouse med dertilhørende opstart af denne imponerende maskine verdens største dieselmaskine. Derefter en hyggelig gåtur til Carlsberg hvor skovturs frokosten vil blive severet på cafe elefanten. I år inviteres også kolegaerne fra Hvidover afd. Program: Let morgenbuffe kl på græsplanen foran dieselhouse Elværksvej 50, København, ops der er indgang fra Vasbygade overfor Uno-X Rundvisning kl Cafe elefanten kl Pasteursvej 20, København V Derefter stå programmet pt åben. Svende Pris 175 kr. og lærling pris 50 kr. Som tilmelding indbetales på konto eller mobilpay/swip på senest den. 26. maj. Vel mødt.

16 Generalforsamling Torsdag den KL I DANSK EL-FORBUND KØBENHAVNS AFDELINGS LOKALER, TIKØBGADE KØBENHAVN N. Der vil være en bid brød og en øl fra kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigenter. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkommende forslag. 5. Valg. a) Kasserer. b) 1 Revisorer. c) 1 Revisorsuppleant. 6. Eventuelt. Generalforsamlings forslag. Forslag 1 ifølge vedtægter. a. Valg af festudvalg. b. Der afholdes skovtur i c. Der bevilges 500 kr.pr. deltager. Forslag 2 Smedeklubben i Slotsholm teknik deltager på lige fod med et bestyrelsesmedlem i klubbestyrelsen. Smedeklubben i Slotsholm teknik kan deltage på klub- kl's klubmøder. Arrangementer så som Skovtur, Banko og Julefrokost kan de ligeledes også deltage i, men de afholder selv de faktiske omkostninger. Dette er en beslutning, som træder i kraft efter generalforsamlingen, og løber frem til en eventuel ny struktur fremlægges.

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L

KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L KLAMPEN KLUBBLAD FOR ELEKTRIKERKLUBBEN K&L NR. 1 30. ÅRGANG MARTS 2013 Lønforhandling 2012 Beretning fra elektrikerklubben. Lad mig starte beretningen med at stille spørgsmålet er krisen ovre? Nogle mener

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 Der var en gang... men så kom der nye regler! Læs i dette nummer bl.a. om: - Syv 25-års jubilarer i København side 10-20 - Nye regler, rækværker og seler side 26-37

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 Læs i dette nummer bl.a. om: - AT og de nye regler i 2012 side 8-9 -Tolv 25-års jubilarer i København side 18-33 - Nye svende i København side 42-43 - Anmeldelser

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4.

Knald på luftfragten Worldwide Flight Services er vokset trods krisen. Arbejdet er hårdt, men kollegaer og løn er i orden. Læs reportagen på side 4. Kastrup Nr. 2 august 2010 Ny teknik Aalborg Lufthavn er godt med på den teknologiske udvikling Læs mere på side 9 Heinemann lille arbejdsplads med gode kollegaer Læs mere på side 6-7 Politiker-møde 3F

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012. 3F Dansk Byggeri

STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012. 3F Dansk Byggeri STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012 3F Dansk Byggeri Læs i dette nummer bl.a. om: - Mindeord for Walther Gammelgaard Petersen side 6-7 - Opfølgning på faldulykker side 18-21 - Krav til nye firmaer side

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

stilladsinformation nr. 115 juni 2015

stilladsinformation nr. 115 juni 2015 stilladsinformation nr. 115 juni 2015 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Ravn side 9-14 - Opskydeligt gelænder fra Total Stilladser side 18-23 - Nye regler - hvad sker der? side

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Kastrup Nr. 3 september 2009 Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Konkurser har trukket tænder ud i 3F Kastrup. Læs mere på side 3 Buschaufførerne

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 1 Nr. 1 - marts 2013 OST bladet Elcykler Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST 12:03 Side 1 OST bladet indhold leder Udgives af:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere