.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T"

Transkript

1 A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten) Køge W84 af J w L Flindt, ifgl. bilbrev dt- Køge 14 maj Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: platgattet. Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt med glat stævn. Bygget på: kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 6 0 E 9 Bredde: 15 f 3 Dybde: 5'5 Drægtighed: 37,54 t. Peter Brønnum LTøller med borgerbrev dt. Stevns Faxe herredskontor 7 maj 1884 (Køge 2o/5 84). J R laørch med borgerbrev dt. Amager birks kontor 8 jan (9/2 91). Ifølge bilbrev dt. Køge 14 maj I884 og nationalitets og ejendomserklæring dt. København 15 maj 1884 tilhørende: Aktieselskabet "Kastrup glasværk", stiftet d. 15 jan , hvis bestyrelse der har til sæde I København, består af nedennævnte aktionærer: Frederik Duns adm. direktør København Alfred Benzon kontrol kommateredes forman, apotheker " J G-lilckstadt etatsråd, bankdirektør^, -,, H P Larsen landstingsmand ^ojrcroiki :ommiterede Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 34 9 Rigsarkiv : Overført til nyt skibsregister, bind 1, fol d. 4/6 94

2 ATVT T\ 17 T O ét\ <n CrtT7A B T C 'TCPPT T» ir Ti gy, TVT T> r% to gi "Ids", fra 1878 "Hanne" :Fanø, fra 1878 Hykøbing Falster, fr København Galease, fra 1879 skonnert samt kendingssignal-bogstaver: R M w P. (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Sønderho pr. Fanø 1854 *f S.J.Sønnichsen iflg. bilbrev dt. Sønderho 18/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Pletgattet Beskrivelse af forskibet: med glat stævn. Bygget på: Kravel af Middelfyldigt eg. Hoved-Dimensioner Længde: 66 T 9 Bredde: 18'0 Dybde: 8' 4 Drægtighed: 82,93 tons(77, 25) Hiels Mathiesen,Sønderho,borgerbrev dt. Fanø birk 1/ Niels Christian Hielsen,Fanø,borgerbrev dt. Hjørring 15/3 1862(26/8 1876) ^asmus Pedersen,borgerbrev dt. Hykøbing Falster 9/3 1868(19/2 1878) F.C.C.Lassen,København,borgerbrev dt. København 1/ : 1875: Skibsfører,best.reder H^ns P.H^rrebye Sønderho 63/120 Fru Ida A.E.Hoppe København 24/120 Grosserer Jørgen Hoppe 33/ : Skib"fører Rpsmur Pedersen Hykøbing pr, Falster 1382: Skibsfører F.C.C.lassen København Hoved-skibsregistrerings-protokol: : mr.br. dt. København 21/4 1865: 40 Istr. Købesum i marts 1878 = 3200 kr. Ombygget i 1879(ruf borttaget, folkerum indrettet forude og galeasen omrigget til skonnert) Iflg. gen.dir. skrivelse af 10/ er dette skib I Christiania solgt til tysk ejendom. Slettet af registret 22/

3 TT A TVT T>, T? C gt gi Cg%T7t. TinnClT\/WfJCIT?SYrgY st fr Ti gt Ti.7 Ti gt Ti gi navn: Ida Skibets hjemsted: København art: jagt Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: H I M R (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Skal være bygget i Arms i87y, bilbrev haves ikke. Indført fra Maasholen i april Dækkenes antal: 1 Masternes antal: l Agterskibets form: platgattet. Beskrivelse af forskibet :middelfyldig bov, glat stævn. Bygget på: kravel af eg. gde: 37 E 2 e: 11'5 5.9 :5i*ghed:i8,37 t J Jans af Dragør med borgerbrev dt. Helsingør 31 caaj 1859 Ifølge skøde dt. København 18 april 1883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. København 19 april 1883 tilhørende: R d Jans skibsfører Dragør Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 2o4 Indfir^ira^aåsholen i april Indførselstolden er ifgl.kvittering dt. Københavns toldkammer 23/4 83 betalt med 48 kr, som er 3f af købesummen I600 kr. Yed forklaring dt. København 19/4 83 har mæglerfirmaet Hecksher & søn i København påtaget sig forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5- Ifølge ejerens anmeldelse af 11/4 o4 solgt til S Monson Rønneby i Sverrig for 725 kr., certifikatet af 24 april 1883 afleveret til registrerings og skibsmålings bureauet København 19/4 19o4- Udslettet som solgt til udlandet, hvorefter registreringen afsluttet d. 19/4 19o4.

4 TT 4MTM?T C g\ gi O g% 7 4 TJ TP C" Tt, 'TCTTTTT fr Ti gt YKJ Tf gt Ti gi "Ida" : Rudkøbing Jagt Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: H Q D Y (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Rudkøbing 1856 af H.H.Høgh ibd. iflg. bilbr. dt. Rudkøbing I.6.I856 [askinernes antal og hestekraft Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form:platgattet Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt m. glat stævn Bygget på: Kravel af eg Længde: Bredde: le: : L.H.Andersen, borgerbr. Rudkøbing IO.3.I852 44<8 12? 5 6 f 4 25,49 tons og endnu 1876: Ovnnvt. fører L.H.Andersen, Ristinge på Langeland Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. København : 13 lstr. Iflg. G-renå Toldkammer indberetning af 3-4-.l879 er dette skib indstrandet natten mellem 30. og 31. marts 1879 ved Fornæs'^ Skibet var på rejse fra Rudkøbing til Ålborg i ballast. Mandskabet reddet ved egen hjælp. Caeeo assureret for 2500 kr. Vraget solgt for 360 kr. Slettet af reg. 1, og derefter ophugge^.

5 "Ida" St. Thomas Skonnertbrie: B D L (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) P'å Hova Scotia (Intet bilbrev). Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl Beskrivelse af forskibet: Ingen galionsfigur Bygget på: Kravel af fyr Hoved-Dimensioner Længde: 80! 8 Bredde: 20! 7 Dybde: 9'4- Drægtighed: 136,20 John Frazer Farrow, borgerbr. St.. Thomas tons :1876: Købmand David Elias Pierre, St. Thomas Hoved-skibsregistrerings-protokol: :Skibet indført som købt ved offentlig auktion på St. Thomas I8.3.I876. Som fremmed ejendom hed skibet "Hunter". Ingen oolysninger om told. Iflg. Gen.dir. skrivelse af i3.lo.l876 er dette skib totalt forlist på St. Lomingos kyst. Ingen oplysninger om assuranceforhold. Slettet af reg

6 TIT i M I M? T O gt gi CigXTr-kTiTitYTk, T O T? 71 nr Ti fr Ti gtt\t Ti gt Ti gi "Ida" Skibets hiemsted: Randers Skonnertgaliot H B T W ygmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Elsfleth, Oldenborg, 1857 af Gerh. Weertmann ibd. iflg. bilbrev dt. Elsfleth 16/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Rundgattet. Længde; 80*0 18'0 Beskrivelse af forskibet: Skonnertbov m. skæg og krølle Bygget på: Kravel af eg. : Tilh.M.C. Kolen af Fanø. 113,47 tons Redere: 1868: Ovnnvt. fører Tilh.M.C. Kolen 5/l6 med 6 andre. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Købesum 4-868: Goldtfr. Mlr.br. dt. Ålborg 12/4 1867: 6li lstr. På rejse fra London ballastet til Hewcastle d. 25/ forladt i synkefærdig tilstand ca 30 mil udfor Humbereh.Ulykken forårsagedes af en brådsø, der tog t styrmanden overbord, hvorved han druknede, og slog den ene af lugerne itu, hvorved skibet blev halvt fyldt med vand. Kaptajnen og 3 mand bjergedes af en engelsk fiskebåd og landsattes i Grimsby.. Certificatet gik tabt. Skibet, der antages sunket, var forsiktet for kr.

7 Skibets Navn IDA 0 L5- OG isra-ii'sf' PAA KRONBORG Skonnert Kbhvn.Helsingør, Registrerings- samt Kendings-Signal-BogstaverIT B F K Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eilcr Skibsbygningsattesten) Helsingør 1858 af J.E.Iøwe & Søn Bilbr.Kels.9/7 58. paa Kravel af Rg. Dækkenes Antal I Masternes Antal 2 Ågterskibets Form platgattet Beskrivelse af Forskibet Gal.m.Krølle. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 70 2 Bredde I8 6 Dybde 9 8 Drægtighed Tons. (_$7JZ) P.H.Rømer{Kbhvn 1852). Ludwig Smil Theodor Meyer(Kbhvn 1858 P.H.Rømer. Hans Christian Hansen af Kbhvn. cre: Ifl.Bilhr.l858 og endnu 1863: J.W.Iøwe.Skibsbygger m.3 andre. 1872:JoachimeArnholm,Enkefru. Kbhvn. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 357 Haalebr.Helsingør 9^7 58:51 1/2 Lstr. Der hørtes intet til Skibet siden det 26/IO 77 afgik fra Skelskø-r til Newcastle og det antages derfor totalt forlist og Mandskabet,ialt 6' Mand,druknet. Casco assureret for I4OOO Kr. HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

8 Navn "Ida", før 1363 "Kielsine Marghrete" Pejø pr. Bandholm?, før 1863: Påborg Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver R G P Q. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) I Palsled 1852 af B.Nielsen ibd. iflg. bilbrev dt. 5/ Omb. og forlænget i Skelskør af C.Rasmussen ibd iflg. skibbvgningsattest dt. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Middelfyldig bov, glat stævn For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 40'3 (5V5) Bredde 12'3 (12? 8) Dybde ( 5 '9) Drægtighed 22,25 tons (30,57) Førere: C,W.Rasmussen,Fe ø,borgerbrev dt. Maribo 19/ n g endnu 1871' Redere: Ovennvt. skibsfører C.W.Rasmussen, Pejø pr. Bandholm er: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv AnmærkningerMlr.br. dt. København 24/7 1862: 12J Lstr, Seneste registrering dt. 2/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

9 w Ida"' r Nyborg, fra 1878: Odense Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlng3Qttes cn I Nyborg 1868/69 af P. Petersen ibd. if bilbrev dt. Nyborg 27/ På Kravel af Rg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget med flad' spejl Beskrivelse af Forskibet Med Kvindelig gallionsfigur R C P P Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 98'7 Bredde 22'7 Dybde 11'9 201,17 tons J. Johansen, Borg.br. Nyborg 13/ Ådoloh Poul Albert Ericksen, Borg.br. Østerflakkebjerg herre«22/ (6/7 78) 1878: 1869: Skibsbygmester P. Petersen, Nyborg Købm. og konsul W. Kruuse, " -J- A/S "Odense Sklbsfartsselskab"% stiftet 12/6 1873, hvis bestyr relse, der har sit sæde i Odense, er følgendæ: Sparekassedir. H. I. Helveg, Købm. Wilh. R. Maegaard, do A Boe= sen, Skolelærer Kl. Berntsen og Gårdejer J. Chr. Olsen, alle af Odense. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Købesum i Juni 1878: kr. Iflg. rederiets anm. dt. 4/ er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 16/ afsejlede fra Lagas til Cana= len SO med en ladning palmekærner, hvorfor det m\ anses for totalt forlist og mandskabet omkommet. Casco assureret for kr. fragten for kr. Slettet af reg. 9/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

10 St SY CY SYi SY k»-» m Ci -fi IC S 7 CY SY SY rsi st ST St St TV T T> l"~* St SI "Ida" Ærøskøbing Skonnert kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) R R Y S I Fåborg 1870/71 af R. Dyreborg ibd. bilbrev dt. Påborg 7/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med krølle. Bygget på: Kravel af eg. 1876/77: 1887: Hoved-Dimensioner Længde: 6 9'8 Bredde: 19 f 2 Dybde: 9! 0 Drægtighed: 86,19 t ons. Hans Christian Petersen, borgerbrev Ærøskøbing 12/ (Nævnes enévidere 1873, 6/4 81, 28/4 82, 27/4 83 og 7/4 84). 3.H. Halmøe, borgerbrev Ærøskøbing 7/ (??? og 24/10 73) Andreas Pedersen,.. " " 16/ (18/12 74). Lauritz Åndersen Ihærø, " " 16/ (27/8 81). R.N. Caspersen, " " 17/ (7/11 82 og 8/9 83). P.W. Larsen, " " 25/ (21/10 86). Oplysningerne for perioden 6/ til 24/ er meget sparsomme i protokollen og må tages med forbehold* 1871: Ovnnvt. fører Hans Christian Pedersen bestyrende reder med 2/6, skibsfører Peter Buglslaus Goldmann 2/6, konsul og mægler Claus Philip G-oldmann 1/6, skibsf. Peter Andreas Petersen 1/6, alle af Ærøskøbing. P.A. Petersen! s 1/6 og P.B. Goldmann's 2/6 til H.Chr. Pedersen, 5/6 H.Chr. Pedersen er stadig bestyrende reder med 5/6, C.P. Goldmann's enke, Anna Goldmann har 1/12 og skibsreder N.H. Goldmann's enke, Marie Dorthea Goldmann, Ærøskøbing har 1/12. Hoved-skibsregistrerings-protoko! Iflg. førerens anm. dt. Ærøskøbing 12/ er dette skib på rejse fra København til Island forlist ved Kobberskær på Islands nordkyst d. 27/9 s.å. p.gr.a. pålandsstorm. Af besætningen på 5 mand reddedes de 4 i storbåden. Casco kr. assureret for kr. Ladningen 400 tdr. rug, 100 halvsække mel og diverse urtekramvarer, 150 tdr. kul og 5 tdr. petroleum på dækket, hvis værdi og assurance ikke kendes; vraget solgt for 43 kr. til islændere. Slettet af reg. 15/

11 Skibets Navn Bagenkop pr Rudkøbing, fra 1874: Nakskov, fra 1892 Rudkøbing. Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygni ogsåttesten) I Marstal af H. Glæser ibd, iflg. bilbrev dt. 2 5/ (Bortkommet). På kravel af eg Dækkenes Antal 1 Masternes Anta) 1 Agterskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat stævn. N B!\> I For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 35! 4 Bredde 10'6 Dybde 4'3 Drægtighed 12 f 26 tons CC. Rasmussen. Rasmus Petersen af Nakskov. Erik Gunnersen " " (Naksokv indbg, R. Olsen af Rifbjerg (1892). 2/5 77) 1874: 1877: 1892: 1870: Skipper R.H. Rasmussen's enke, A.C. Rasmussen, Bagenkop. Ovnnvt. fører CC. Rasmussen, der med det samme sælger til " " Rasmus- Petersen 3 Nakskov. Skipper Pre&erik Perdinand Jørgensen, Nakskov, der igen sælger til ovnnvt. fører Erik Gunnersen, Nakskov. Osnnvt. fører Rasmus Olsen, Rifbjerg pr Rudkøbing. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 3-H5 Mlr.br. dt. Bandholm 1/9 1865: 6J- Lstr. Købesum i marts 1892: 450 kr., som er seneste registrering.

12 Skibets Navn? Ida'\ fra 1883: '"Preia 1 " Thisted, fra 1883: Svendborg Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller SkibsbygnlngaattcsCcn) I Ålborg 1868/69 af C T. Vang ibd. if} gbilbrev dt. Ålborg 1/ N C Q G For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På Kravel af Rg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Halvrund hæk Beskrivelse af Forskibet Almindelig stæv7 Gallionsfigur: kr ølle i» Hoved-Dimensioner Længde 97'6 Bredde 21'9 Dybde 10' 7 Drægtighed 175^ 52 tons C. V. Nielsen, Borgerbr. Ålborg 13/ C. A. Prederiksen, " Sunds-Gudme herred ^8/2 188' 1869: Ejerforholdet delt op i 4^-dele, hvoraf Lærer?. H. Helles ejer 5, Gross. C. Jakobsen 4,Jernst. V. Bonne 4, Skibsf. C. V. Nielsen 4, Slag= ter C. Balhansen 4, Skovrider V. Larsen 2, Puldm. P. Lindholm 1, Postf. L. Car= stensen 1, Propr. A. Dessauer 2 7 do P. Hagensen 2,Gårdej. J. Mikkelsen 2, do P. Overgaard 2,do N. C. Klemmensen 1, do P. Klemmensen 1, alle Thisted, Skibsbg C. T. Vang 4, Puldm. G. Vallentin 2, Potogr. H. Tønnies 2, og kobbersm, Hvilsom 1, alle Ålborg. ^. T. Vang 1 s 4/42 overtages af: L. Carstensen, J. E. He Iles, P. Lindholm og Havnefoged J. Kløvberg, alle Thisted, hver 1/ : Skibsf. E. Iversen, best reder med 4/12, do?. Prederiksen ovnnvt. fører C. A. Prederiksen 5/1^? alle Skaarupøer, samt Snedker R. x ;xx Vaarø pr Tåsinge l/l2 Redere: 2/li, Nielsen, Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Seneste registrering ved navneskifte og overflytning ti! Svendborg dt. 9/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

13 IT ixtttfctcto gt gi Cl glt TY k Ti HT Cl Ti. M Y 7 C< TY T? ~ Ti ST T» gt Tfc.T Tt gt st SI Ida Prederikshavn Piskekutter N W M L (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Prederikshavn 1888 af H.V. Buhl ifl. bilbrev dt. Frederikshavn 17. april Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: rundgat t e t. Beskrivelse af forskibet: skarpt. Bygget på: klink af eg. Hoved-Bimensioner Længde: Bredde: 45' 13 ( 5 4 Dybde: 6' 5 Drægtighed: 25,22 tons. R. Chr. Sørensen Bødker med borgerbrev dt. Skagen 21. april april 1888 tilhørende: P. Schou, bst.rd., købmand, Prederikshavn, Hiels Sørensen Bødker, Johan Jakobsen, Chr. Sørensen Bødker, Simon S. Bødker, Hiels Jensen, Jens N. Klarup, R. Vestergaard, skipper, fisker, do. do. do. do. købmand, 4. maj 1888 sælger P. Schou til: Hoved-skibsregistrerings-protokol: Skagen, do. do. do. do. do. Løkken, (vend) 10/30 part 3/30-3/30-3/30-3/ /30-3/30-2/30 - FN 35 Udslettet.

14 REDERE (fortsat): 4. maj 1888 sælger P. Schou til: Carl C. Møller, købmand, Julius Mørk, sagfører, Firmaet Cloas & Lorentzen, Margrethe Fibiger, frøken, Sæby, do. do. København, 2/30 part 2/30-2/30-2/30 - lo. juni I893 sælger Cloas og Lorentzen deres part til: Carl Sophus Cloas, fiskehandler, Sæby, 2/30 part P. Schou ejer stadig 2/30 part og er vedblivende bestyrende reder.

15 Ida Æ'røskøbing Skonnertbrig Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) R W R G bil Kan ikke oplyses, da intet brev haves. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: bov med skæg. middelfyldig Bygget på: kravel af fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 84 7 Bredde: 20' 7 Dybde: 11' 7, 10' 2 Drægtighed: 149,54 t., 133,08 t. H.C. Petersen af Ærøskøbing med borgæxbrev dt. Ærøskøbing 12. januar P.W. Larsen af Ærøskøbing med borgerbrev dt. Ærøskøbing 21. marts september 1888 tilhørende: H.C. Petersen, bst.rd., skibsfører, J.M. Jensen, fhv. skibsfører, Ærøskøbing, 5/6 part, do. 1/6 part. 27. august 1890 sælger H.C. Petersen 1/12 part til medejeren, så ejendomsforholdet herefter bliver: H.C. Petersen, bst.rd., skibsfører, Ærøskøbing, 3/4 part, J.M. Jensen, fhv. skibsfører do. 1/4 part. Hoved-skibsregistrerings-protokol: indført fra Archangel i september 1888 under navnet "Polarnaje Swesda", der efter ejerens begæring er forandret til "Ida", som solgt ved offentlig auktion i København den 31. august Indførselstolden er ifl. kvittering dt. Københavns Toldkammer betalt med 120 kr 60 øre, som er 2/0 af købesummen 6030 kr.målt efter regel II på grund af indeholdt ladning og ballast. Ved erklæring dt. Ærøskøbing 8~9~88 har medrederen J.M. Jensen påtaget sig forpligtelser efter reg. cirk. no. 5- Ommålt efter regel I ifl. Ærøskøbings målingsbevis dt , hvorefter nyt certifikat er udstedt 23-H-88. Ifl. den bestyrende reders anmeldelse af 15- ds. er dette skib den 19. september d.a. på rejse fra København til Island forlist i Rudefjord, idet ankerkæaerne sprang under en storm, og skibet drev i land. Mandskabet - 6 mand - reddet. Skibets værdi var kr, assurancesum kr. Vraget solgt for 1500 kr. Ladningen, stykgods og trælast, hvis værdi (vend) st SY ci SY SY k tr» nrr rni«"itn SY SY T st sr -et st. ikt T> st ir» gi

16 AHMÆRKNIH&ER (fortsat): og assurancesum ikke kendes, er bjerget, den beskadigede del solgt ved auktion for 62 kr 60 øre. Certifikatet afleveret. Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet den ,

17 "Ida" 1 København Slup Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar byggel Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygolngsattcstcn] I København 1848 af K. Jørgensen ibd. iflg. bilbrev dt. København 31/ På kravel afeg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Eundt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat stævn R R G R For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted 58 ( 1 18'6 70, 77 tons Dirch ITIelsen Steffensen, Sorgerbr. Prederikshavn 30/ A.A. H.C. Gottlieb, " København 28/ (19/10 75) og endnu 1869: ''Interessenterne i Bjergnings-Pnterprisen i København'* som er: E.Z. Svitser, gross. 5/16? skibsreder C.P. Sta= ge 5/16, skibsfører Jul. Andersen 4/16, alle København, og fhv. marinekapt. G. Gjode sen, Helsingør 2/16. Pt A/S, bestående af: Grosserer J.D.S. Adolph, etatsr. C.A. Broberg gross. Alf. P. Hansen, etatsr. M. Levy og do C.P. Tietgen med ~~. Z. Svitser som forretningsfører, alle København. J.D.S. Adolph afløses i bestyrelsen af etatsr. Moritz G. Melchior. Ved Melchior^s død indtræder etatsr. L.P.Holmblad I bestyrelsen. Ved C.A. Broberg's død indtræder kaptain Pduard Suenson. Porretningsfører er nu gross. H.P.J. Lyngbye, P/A Pm.Z. Pvitser. 1893: Ved L.P. Holmblad og V. Revy * s død indtræder gross. Jacob Holmblad og do Peter Karberg, begge København i bestyrelsen. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Mlr.br. dt. København 6/ : 37-r Lstr Seneste registrering dt. 1/ * HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

18 TVT rts T? T c rtén cai:* DTC TIOT? vnnxi "Ida" fra I889: "Julie" : Hyborg, fra 1889: Nibe Skonnert ^»»su.u-bogstaver: R D L P (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Carentau (Prankrig) 1844 Intet bilbrev Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Gal. u. fig. Bygget på: På kravel af eg og fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 69' 5 Bredde: 20! 9 Dybde: 9 S 8 Drægtighed: 113,35 tons Førere:oie Rasmussen, borgerbr. Ærøskøbing Johan Henrik Wassmann, borgerbr. Hyborg Laurita Christian Lund, borgerbr. Hyborg 13.I.I88O Ovnnvt. J.H.Wassmann, ( ) L.C.Lund, ( ) Jørgen Chr.Petersen, borgerbr. Hibe ( ) Hiels Peter Pedersen, borgerbr. Hibe 25.1*1889 (8.IO.I890) Ovnnvt. J.C.Petersen, (25.2.I89I) Jens Pedersen, borgerbr. Hibe ( ) 1874; 1889: 1890: : Skibsfører Christen Jørgensen Boye, Hyborg, 1/2 Mægler Hans Priis, Hyborg, 1/2 - - eneejer Fabrikant J.S.Wibroe, Hibe, (best. red.), 1/2 Ovnnvt. fører Jørgen Chr.Petersen, Hibe, 1/2 1/2 Ovnnvt. fører Jens Pedersen, Hibe, (best. red.), 1/4 Rebslager Anders Jensen Poldager, Hibe, 1/4 Ovnnvt. fører J.C.Petersen, Hibe, 1/3 H.P.Pedersen, -, 1/3 Jens Pedersen, Hibe, (best. red.), 1/3 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3~l8 c,-'- Skonnerten tidligere ført som fremmed ejendom under navnet "Margaret" Tilkøbt i London. Told: I3.IO.O, som er 3 pet af købesummen: 450. Int.nat. certifikat dt. Set. danske Konsulat i London 8.I.I87O: 109,16 reg.tons. Købesum i januar 1889: 3500 kr. Ommåling på grund af mindre ombygning Seneste reg

19 M T>. SY T Ci gy gi Ci SY. SY t st CiT\mS7CiSYSYTi T> i ST Ti gy TfcT Ti gt TT* SY "Ida" Rønne Brig R L W R (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Kristinestad, Pinland, 1859 af 0. Granskog iflg. bilbrev dt. Kristinestad rådhus 19/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt, skæg m. krølle Bygget på: Kravel af fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 101'7 Bredde: 23'6 Dybde: 14 ' 6 Drægtighed: 284,08 tons (276,01) Hans Peter Lund,... borgerbrev Rønne 30/ Hans Peter Åndersen, " " 8/l 1879 (17/1 79). H.P. Hielsen, " " 20/ (30/8 86). 1875: 1877: 1879: 1883: 1887: 1874: Købmand Chr. Hay, Rønne, eneejer. Chr. Hay er nu bestyrende reder med 4/24, købm. M. Christiansen har 3/24, ovnnvt. fører H.P. Lund 3/24, købm. M.J. Ipsen 2/24, particulier H. Riis 2/24, bødkerm. Pernstrøm's enke Marie 2/24, dampskibsf. J.P. Thorsen 1/24? bagerm. L. Punck 1/24? købm. J. Riis 1/24, do Å.P. Ellebye l/24, do A.P. Schor 1/24, snedkerm. Joh. Hansen 1/24? alle Rønne, gross. Åd. Rasch, København 2/24. J.P. Thorsen's 1/24 "til H.P. Lund, nu 4/24? men denne sælger til ovnnvt. fører H.P. Åndersen, Rønne 4/24. C. Hay's 4/24 ved arv til sagfører H.C.H. Wimmer, Rønne. M. Christiansen bestyrende red. J. Riis's 1/24 til købmand J.P. Hintze, Rønne. 1884: Ad. Rasch's 2/24 til bogtrykker P.W. Tryde, Rønne. 1887: H.P. Åndersen's 4/24 til ovnnvt. fører Hans Peter Hielsen, Rønne. Å.P. Schor f s 1/24 til købm. Chr. Peter Bentzen og do Carl Mathias Schor? Rønne, l/48 hv. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Pinland aug med mlr.br. som fremmed ejendom dt. København 22/9 1873: 272,74 reg.tons., købesum Rd. dansk rm., told 2/> Rd. Mindre ombygning Iflg. rederiets anm. dt. Rønne 28/ er dette skib, formentlig under stormen 28/8 s.å., på rejse fra Kronstadt til Grangemouth med 120 stand planker kæntret i den finske bugt. Skibet blev fundet i søen og af et i Reval hjemmehørende skib, "Pranchen", indbragt til Helsingfors, hvor det solgtes ved auktion for 550 finske mark. Skibet var assureret for 7/8 casco = kr. Pa der ingen efterretninger er om besætningen, 8 mand ialt, må den antages at være omkommet. Slettet af reg. 10/

20 TY k 71.7 TY TT? T Cl gt gi C gx TT? k Ti HT C ' T C P F T fr Tt st XT fy g~\ Ti gi "Id> Kirstine" Stege, frp København, fra 1879 Lragør, fra 1890 Samsø Jagt Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: H M Y W. (Efter bilbrevet eller skibsbygningsaltesten) I Rudkøbing 1854 af S.E.Boas iflg. bilbrev dt. Rudkøbing 3/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: l Agterskibets form: Platgettet Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt med glat stævn. Bygget på: Kr-vel pf eg. Længde: 35'4 Bredde: 11*5 Dybde: 5? 0 Drægtighed: tons Førere: Jørgen Hansen,København, borgerbrev dt. Stege 18/ Morten Hans Christensen,København,borgerbrev dt. København 7/5-78(23/5-78) Jens H.MeglebyejPragør,borgerbrev dt. Købehavn 19/3 1851(31/ ). Morten Jensen,borgerbrev dt. Samsø birkskontor 27/ (13/ ). lere: 1867 og endnu 1875: Skibsfører Jørgen Hansen 1878: Skibsreder M.Christensen 1879: Skibsfører Jens H.Maglebye 1890: Skibsfører Morten Jensen Køb.onhavn København Dragør Besser på Samsø Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-230, : Mlr.br. dt. Svendborg 14/4 1866: 7i Istr. Købesum i ppril 1878 = 1200 kr. Købesum i 1890= 1250 kr. Seneste registrering dt. 17/

21 Navn "Ida Marie" fra 1872 "Patrikur" Hykøbing Sjælland, fra 1872: Patrikfjord Handelssted Jagt (Isafjord). Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver HDTW(LBDG) Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsnttcstco) I Kiel 1840 af P.J.Prahm ibd. bilbr. dt. Kiel iflg. For Dampskibe; Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Dækkenes Antal 1 Masternes Antai 1 Agterskibets Form På kravel af Platgattet. eg. Beskrivelse af Forskibet Middelfyldig bov m. glat stævn. Hoved-Dimensioner Længde 36 ' 1 Bredde 11 1 Dybde 6' 0 Drægtighed 17,02 tons. Førere: Lars Pedersen, borgerbr. dt. Holbæk Hans Jacob Hansen, borgerbr. København : Ovnnvt. fører Lars Pedersen, Hakke pr. Hykøbing Sjælland. 1872: Islandsk købmand S.Bachmann, Patriksfjord Handelssted. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Mlr,br. dt. København : 9 lstr. Iflg. skrivelse fra Landshøvdingen over Island af er dette fartøj for mange år siden ophugget og derfor udslettet af det islandske skibsregister. Slettet af reg

22 TkT TTV SY T CY St SY CY SYi T? k St T Cl Tk IC Y 7 Cl TY YY St k TT Ti St T*T st st tr» SY "Ida Ho 19 A " : St. Carlsminde pr. Prederiksværk Læksbåd, fra 1892: Kvase R P V I (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Slesvig 1861, (intet bilbr.) Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Spidsgattet Beskrivelse af forskibet:middelfyldigt m. glat stævn Bygget på: Klink af eg og fyr : Lars Jørgen Larsen, St. Carlsminde Hoved-Bimensioner Længde: Bredde: 10! 0 Dybde: 2*7 Drægtighed: 4,15 tons. Redere: 1876: Ovnnvt. fører L.J.Larsen, St. Carlsminde Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-70 Skibet indført fra Slesvig i juni Told 4 Rd. 48 sk. Mlr.br. dt. Prederiksværk ?: If lstr. Overført til Åfd. II bind II s. 395 P& ejerens begæring dt Predefiksværk 3i.lO.l892. Ombygget til kvase i Prederiksværk med mlr.br. dt. 9/9 I892 5*94 tons.

23 " Ida Vilhelmine' 1 Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) Antagelig i Vordingborg, når og kan ikke oplyses, da intet bilbr. af h ln r em ave s. R C D P For Dampskibe: Maskin ernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På Kravel sf Pg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn Hoved-Dimensioner Længde 34? 1 Bredde 10 T 9 Dybde 5 f l Drægtighed 1<',^6 tons Anders Nielsen Hansen,. Borg.br Ærøskøbing 11/ og en&nu 1869: Skibstømrer Philip Philipsen Lresmann, Marstal Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 2-87 er rar.br. dt. Marstal 16/2 1859: 7 Lstr. Iflg. erkl. fra Marstal told er dette skib ophugget og derfor slettet af reg. 28/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

24 rir 1 -m.t ir-» S Ci St SI CY SYL SY k St TY Cl Ti IW T T CY SY TY Ti Ti ft Ti st TYT Ti gt Ti gi Idog Århus skonnert R B H G (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Wenersborg 1866 af Å. Eliasson ifl bilbrev dt. Wenersborg 25. juni Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med flad spejl. Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt uden gallion. Bygget på: kravel af fyr og eg. Bredde: e: 68' 6 21* 4 8' 9 104,90 tons Phillip Pettersson af Ålborg med borgerbrev dt. Ålborg 4. april juni I889 tilhørende; Knud Knudsen, detaillist, Århus. Hoved-skibsregistrermgs-protokol: Indført fra G-oteborg i juni Indførselstolden er ifl. Generaldirektoratets skrivelse af indbetalt med 102 kr, som er 31 ai " købesummen 3400 kr. Skibet var forsynet med interims nationalitets-certifikat dt. Kgl. dansk G-eneralkonsulat i G-oteborg lydende på 97*77 tons. Skibet var forsynet meé målebevis dt. København 8. oktober I867 lydende på 100,95 tons.for skibet som "svensk ejendom". Udslettet.

25 I. D. S. Adolph København 2 mst. fiskekutter H Q S (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Ry Kalkbrænderi ved København 1892/93 af Å. I. Rosenfeldt Iflg. bilbrev dat 21. marts Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækb./fl. spejl Beskrivelse af forskibet: middelf,/glat stævn Bygget på: kravel af eg og bøg Hove d-dimensi oner Længde: 54'6 Bredde: 15' 2 Dybde: 7*7 Drægtighed: 53,34 t. Elias Mink af København med borgerbrev dat København 7. aug marts 1893 tilhørende: Kiels Chr. G-rsm islandsk købmand København Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,342 Overført til nyt register bind I, fol. 199 den 19/2-94

26 TTTT k TWTTTV gt SI CYSY T?kTi~CiTkltrYTCIfYT?~- TT* gt \7 Ti gt Ti SY "I.P. Erichsen", fra 1877: "Ingeborg" København Skonnertbrig HBIP (H R B E ) (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I København 1868 af C.W. Popp & P.C.T. Michelsen iflg. bilbrev dt. København 28/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: G-alionsfieur en krølle, get på: Kravel af eg og fyr. Johan Prederik Lohmann af København. Hove d-dimensioner Længde: 107'0 Bredde: 21'7 Dybde: 11'4 191,14 tons (206,67). 1869' 1877: 1868: G-rosserer C.Å. Erichsen, København 6/16. Skibsbygmestrene Popp & Michelsen, København 4/16, samt 5 andre. Popp & Michelsen sælger senere samme år deres part til C.Å. Erichsen. G-rosserer C.Å. Broberg, P/Å Chr. Broberg & Søn, køber - - part af C.Å. Erichsen for Ed., men udtræder af selskabet, senere på året. En række salg af de mindre lodder finder sted. P/Å Beatus Petersen & Co-, København ejer nu -_r part, og senere samme år nævnes C. Hoepfner, formodentlig som eneejer. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Samtidig med salg til Hoepfner 1877 (18. juni) navneforandring til "Ingeborg" samt ny signalbogstaver. Overført til hovedregistret bind VIII, fol. 334.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

A. C. Aabak, grossererforretning. Grundl. i 1907 af A. C. Aabak. Nuværende indehaver: A. V. J. Eriksen (f. 1893). Adresse: Amalievej 20, Kbhvn. V.

A. C. Aabak, grossererforretning. Grundl. i 1907 af A. C. Aabak. Nuværende indehaver: A. V. J. Eriksen (f. 1893). Adresse: Amalievej 20, Kbhvn. V. Aa Mølle Kridtslemmeri. Grundl., så vidt det har kunnet oplyses, omkring år 1809 af Jørgen Kaas. Indehaver (siden 1905): Poul Bang (f. 1876). Adresse: Aa Mølle pr. Hadsund. A. C. Aabak, grossererforretning.

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

Slægtsbog for. Gustav Nilsson

Slægtsbog for. Gustav Nilsson Slægtsbog for Gustav Nilsson (1925-2002) Et ufuldendt studie Jan Løve Østerbye februar 2009 1 Forord For en del år siden lavede jeg et lille forstudie på en del af min svigerindes svigerfamilie. Dette

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN HARDSYSSELS AARBOG UDG IVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 45. BI ND KØBENHAVN l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN 1951 Samfundets styrelse: Amtmand A. Karberg. Ringkøbing (formand). Forf,1tteren,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere