.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T"

Transkript

1 A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten) Køge W84 af J w L Flindt, ifgl. bilbrev dt- Køge 14 maj Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: platgattet. Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt med glat stævn. Bygget på: kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 6 0 E 9 Bredde: 15 f 3 Dybde: 5'5 Drægtighed: 37,54 t. Peter Brønnum LTøller med borgerbrev dt. Stevns Faxe herredskontor 7 maj 1884 (Køge 2o/5 84). J R laørch med borgerbrev dt. Amager birks kontor 8 jan (9/2 91). Ifølge bilbrev dt. Køge 14 maj I884 og nationalitets og ejendomserklæring dt. København 15 maj 1884 tilhørende: Aktieselskabet "Kastrup glasværk", stiftet d. 15 jan , hvis bestyrelse der har til sæde I København, består af nedennævnte aktionærer: Frederik Duns adm. direktør København Alfred Benzon kontrol kommateredes forman, apotheker " J G-lilckstadt etatsråd, bankdirektør^, -,, H P Larsen landstingsmand ^ojrcroiki :ommiterede Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 34 9 Rigsarkiv : Overført til nyt skibsregister, bind 1, fol d. 4/6 94

2 ATVT T\ 17 T O ét\ <n CrtT7A B T C 'TCPPT T» ir Ti gy, TVT T> r% to gi "Ids", fra 1878 "Hanne" :Fanø, fra 1878 Hykøbing Falster, fr København Galease, fra 1879 skonnert samt kendingssignal-bogstaver: R M w P. (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Sønderho pr. Fanø 1854 *f S.J.Sønnichsen iflg. bilbrev dt. Sønderho 18/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Pletgattet Beskrivelse af forskibet: med glat stævn. Bygget på: Kravel af Middelfyldigt eg. Hoved-Dimensioner Længde: 66 T 9 Bredde: 18'0 Dybde: 8' 4 Drægtighed: 82,93 tons(77, 25) Hiels Mathiesen,Sønderho,borgerbrev dt. Fanø birk 1/ Niels Christian Hielsen,Fanø,borgerbrev dt. Hjørring 15/3 1862(26/8 1876) ^asmus Pedersen,borgerbrev dt. Hykøbing Falster 9/3 1868(19/2 1878) F.C.C.Lassen,København,borgerbrev dt. København 1/ : 1875: Skibsfører,best.reder H^ns P.H^rrebye Sønderho 63/120 Fru Ida A.E.Hoppe København 24/120 Grosserer Jørgen Hoppe 33/ : Skib"fører Rpsmur Pedersen Hykøbing pr, Falster 1382: Skibsfører F.C.C.lassen København Hoved-skibsregistrerings-protokol: : mr.br. dt. København 21/4 1865: 40 Istr. Købesum i marts 1878 = 3200 kr. Ombygget i 1879(ruf borttaget, folkerum indrettet forude og galeasen omrigget til skonnert) Iflg. gen.dir. skrivelse af 10/ er dette skib I Christiania solgt til tysk ejendom. Slettet af registret 22/

3 TT A TVT T>, T? C gt gi Cg%T7t. TinnClT\/WfJCIT?SYrgY st fr Ti gt Ti.7 Ti gt Ti gi navn: Ida Skibets hjemsted: København art: jagt Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: H I M R (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Skal være bygget i Arms i87y, bilbrev haves ikke. Indført fra Maasholen i april Dækkenes antal: 1 Masternes antal: l Agterskibets form: platgattet. Beskrivelse af forskibet :middelfyldig bov, glat stævn. Bygget på: kravel af eg. gde: 37 E 2 e: 11'5 5.9 :5i*ghed:i8,37 t J Jans af Dragør med borgerbrev dt. Helsingør 31 caaj 1859 Ifølge skøde dt. København 18 april 1883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. København 19 april 1883 tilhørende: R d Jans skibsfører Dragør Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 2o4 Indfir^ira^aåsholen i april Indførselstolden er ifgl.kvittering dt. Københavns toldkammer 23/4 83 betalt med 48 kr, som er 3f af købesummen I600 kr. Yed forklaring dt. København 19/4 83 har mæglerfirmaet Hecksher & søn i København påtaget sig forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5- Ifølge ejerens anmeldelse af 11/4 o4 solgt til S Monson Rønneby i Sverrig for 725 kr., certifikatet af 24 april 1883 afleveret til registrerings og skibsmålings bureauet København 19/4 19o4- Udslettet som solgt til udlandet, hvorefter registreringen afsluttet d. 19/4 19o4.

4 TT 4MTM?T C g\ gi O g% 7 4 TJ TP C" Tt, 'TCTTTTT fr Ti gt YKJ Tf gt Ti gi "Ida" : Rudkøbing Jagt Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: H Q D Y (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Rudkøbing 1856 af H.H.Høgh ibd. iflg. bilbr. dt. Rudkøbing I.6.I856 [askinernes antal og hestekraft Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form:platgattet Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt m. glat stævn Bygget på: Kravel af eg Længde: Bredde: le: : L.H.Andersen, borgerbr. Rudkøbing IO.3.I852 44<8 12? 5 6 f 4 25,49 tons og endnu 1876: Ovnnvt. fører L.H.Andersen, Ristinge på Langeland Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. København : 13 lstr. Iflg. G-renå Toldkammer indberetning af 3-4-.l879 er dette skib indstrandet natten mellem 30. og 31. marts 1879 ved Fornæs'^ Skibet var på rejse fra Rudkøbing til Ålborg i ballast. Mandskabet reddet ved egen hjælp. Caeeo assureret for 2500 kr. Vraget solgt for 360 kr. Slettet af reg. 1, og derefter ophugge^.

5 "Ida" St. Thomas Skonnertbrie: B D L (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) P'å Hova Scotia (Intet bilbrev). Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl Beskrivelse af forskibet: Ingen galionsfigur Bygget på: Kravel af fyr Hoved-Dimensioner Længde: 80! 8 Bredde: 20! 7 Dybde: 9'4- Drægtighed: 136,20 John Frazer Farrow, borgerbr. St.. Thomas tons :1876: Købmand David Elias Pierre, St. Thomas Hoved-skibsregistrerings-protokol: :Skibet indført som købt ved offentlig auktion på St. Thomas I8.3.I876. Som fremmed ejendom hed skibet "Hunter". Ingen oolysninger om told. Iflg. Gen.dir. skrivelse af i3.lo.l876 er dette skib totalt forlist på St. Lomingos kyst. Ingen oplysninger om assuranceforhold. Slettet af reg

6 TIT i M I M? T O gt gi CigXTr-kTiTitYTk, T O T? 71 nr Ti fr Ti gtt\t Ti gt Ti gi "Ida" Skibets hiemsted: Randers Skonnertgaliot H B T W ygmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Elsfleth, Oldenborg, 1857 af Gerh. Weertmann ibd. iflg. bilbrev dt. Elsfleth 16/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Rundgattet. Længde; 80*0 18'0 Beskrivelse af forskibet: Skonnertbov m. skæg og krølle Bygget på: Kravel af eg. : Tilh.M.C. Kolen af Fanø. 113,47 tons Redere: 1868: Ovnnvt. fører Tilh.M.C. Kolen 5/l6 med 6 andre. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Købesum 4-868: Goldtfr. Mlr.br. dt. Ålborg 12/4 1867: 6li lstr. På rejse fra London ballastet til Hewcastle d. 25/ forladt i synkefærdig tilstand ca 30 mil udfor Humbereh.Ulykken forårsagedes af en brådsø, der tog t styrmanden overbord, hvorved han druknede, og slog den ene af lugerne itu, hvorved skibet blev halvt fyldt med vand. Kaptajnen og 3 mand bjergedes af en engelsk fiskebåd og landsattes i Grimsby.. Certificatet gik tabt. Skibet, der antages sunket, var forsiktet for kr.

7 Skibets Navn IDA 0 L5- OG isra-ii'sf' PAA KRONBORG Skonnert Kbhvn.Helsingør, Registrerings- samt Kendings-Signal-BogstaverIT B F K Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eilcr Skibsbygningsattesten) Helsingør 1858 af J.E.Iøwe & Søn Bilbr.Kels.9/7 58. paa Kravel af Rg. Dækkenes Antal I Masternes Antal 2 Ågterskibets Form platgattet Beskrivelse af Forskibet Gal.m.Krølle. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 70 2 Bredde I8 6 Dybde 9 8 Drægtighed Tons. (_$7JZ) P.H.Rømer{Kbhvn 1852). Ludwig Smil Theodor Meyer(Kbhvn 1858 P.H.Rømer. Hans Christian Hansen af Kbhvn. cre: Ifl.Bilhr.l858 og endnu 1863: J.W.Iøwe.Skibsbygger m.3 andre. 1872:JoachimeArnholm,Enkefru. Kbhvn. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 357 Haalebr.Helsingør 9^7 58:51 1/2 Lstr. Der hørtes intet til Skibet siden det 26/IO 77 afgik fra Skelskø-r til Newcastle og det antages derfor totalt forlist og Mandskabet,ialt 6' Mand,druknet. Casco assureret for I4OOO Kr. HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

8 Navn "Ida", før 1363 "Kielsine Marghrete" Pejø pr. Bandholm?, før 1863: Påborg Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver R G P Q. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) I Palsled 1852 af B.Nielsen ibd. iflg. bilbrev dt. 5/ Omb. og forlænget i Skelskør af C.Rasmussen ibd iflg. skibbvgningsattest dt. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Middelfyldig bov, glat stævn For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 40'3 (5V5) Bredde 12'3 (12? 8) Dybde ( 5 '9) Drægtighed 22,25 tons (30,57) Førere: C,W.Rasmussen,Fe ø,borgerbrev dt. Maribo 19/ n g endnu 1871' Redere: Ovennvt. skibsfører C.W.Rasmussen, Pejø pr. Bandholm er: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv AnmærkningerMlr.br. dt. København 24/7 1862: 12J Lstr, Seneste registrering dt. 2/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

9 w Ida"' r Nyborg, fra 1878: Odense Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlng3Qttes cn I Nyborg 1868/69 af P. Petersen ibd. if bilbrev dt. Nyborg 27/ På Kravel af Rg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget med flad' spejl Beskrivelse af Forskibet Med Kvindelig gallionsfigur R C P P Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 98'7 Bredde 22'7 Dybde 11'9 201,17 tons J. Johansen, Borg.br. Nyborg 13/ Ådoloh Poul Albert Ericksen, Borg.br. Østerflakkebjerg herre«22/ (6/7 78) 1878: 1869: Skibsbygmester P. Petersen, Nyborg Købm. og konsul W. Kruuse, " -J- A/S "Odense Sklbsfartsselskab"% stiftet 12/6 1873, hvis bestyr relse, der har sit sæde i Odense, er følgendæ: Sparekassedir. H. I. Helveg, Købm. Wilh. R. Maegaard, do A Boe= sen, Skolelærer Kl. Berntsen og Gårdejer J. Chr. Olsen, alle af Odense. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Købesum i Juni 1878: kr. Iflg. rederiets anm. dt. 4/ er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 16/ afsejlede fra Lagas til Cana= len SO med en ladning palmekærner, hvorfor det m\ anses for totalt forlist og mandskabet omkommet. Casco assureret for kr. fragten for kr. Slettet af reg. 9/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

10 St SY CY SYi SY k»-» m Ci -fi IC S 7 CY SY SY rsi st ST St St TV T T> l"~* St SI "Ida" Ærøskøbing Skonnert kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) R R Y S I Fåborg 1870/71 af R. Dyreborg ibd. bilbrev dt. Påborg 7/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med krølle. Bygget på: Kravel af eg. 1876/77: 1887: Hoved-Dimensioner Længde: 6 9'8 Bredde: 19 f 2 Dybde: 9! 0 Drægtighed: 86,19 t ons. Hans Christian Petersen, borgerbrev Ærøskøbing 12/ (Nævnes enévidere 1873, 6/4 81, 28/4 82, 27/4 83 og 7/4 84). 3.H. Halmøe, borgerbrev Ærøskøbing 7/ (??? og 24/10 73) Andreas Pedersen,.. " " 16/ (18/12 74). Lauritz Åndersen Ihærø, " " 16/ (27/8 81). R.N. Caspersen, " " 17/ (7/11 82 og 8/9 83). P.W. Larsen, " " 25/ (21/10 86). Oplysningerne for perioden 6/ til 24/ er meget sparsomme i protokollen og må tages med forbehold* 1871: Ovnnvt. fører Hans Christian Pedersen bestyrende reder med 2/6, skibsfører Peter Buglslaus Goldmann 2/6, konsul og mægler Claus Philip G-oldmann 1/6, skibsf. Peter Andreas Petersen 1/6, alle af Ærøskøbing. P.A. Petersen! s 1/6 og P.B. Goldmann's 2/6 til H.Chr. Pedersen, 5/6 H.Chr. Pedersen er stadig bestyrende reder med 5/6, C.P. Goldmann's enke, Anna Goldmann har 1/12 og skibsreder N.H. Goldmann's enke, Marie Dorthea Goldmann, Ærøskøbing har 1/12. Hoved-skibsregistrerings-protoko! Iflg. førerens anm. dt. Ærøskøbing 12/ er dette skib på rejse fra København til Island forlist ved Kobberskær på Islands nordkyst d. 27/9 s.å. p.gr.a. pålandsstorm. Af besætningen på 5 mand reddedes de 4 i storbåden. Casco kr. assureret for kr. Ladningen 400 tdr. rug, 100 halvsække mel og diverse urtekramvarer, 150 tdr. kul og 5 tdr. petroleum på dækket, hvis værdi og assurance ikke kendes; vraget solgt for 43 kr. til islændere. Slettet af reg. 15/

11 Skibets Navn Bagenkop pr Rudkøbing, fra 1874: Nakskov, fra 1892 Rudkøbing. Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygni ogsåttesten) I Marstal af H. Glæser ibd, iflg. bilbrev dt. 2 5/ (Bortkommet). På kravel af eg Dækkenes Antal 1 Masternes Anta) 1 Agterskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat stævn. N B!\> I For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 35! 4 Bredde 10'6 Dybde 4'3 Drægtighed 12 f 26 tons CC. Rasmussen. Rasmus Petersen af Nakskov. Erik Gunnersen " " (Naksokv indbg, R. Olsen af Rifbjerg (1892). 2/5 77) 1874: 1877: 1892: 1870: Skipper R.H. Rasmussen's enke, A.C. Rasmussen, Bagenkop. Ovnnvt. fører CC. Rasmussen, der med det samme sælger til " " Rasmus- Petersen 3 Nakskov. Skipper Pre&erik Perdinand Jørgensen, Nakskov, der igen sælger til ovnnvt. fører Erik Gunnersen, Nakskov. Osnnvt. fører Rasmus Olsen, Rifbjerg pr Rudkøbing. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 3-H5 Mlr.br. dt. Bandholm 1/9 1865: 6J- Lstr. Købesum i marts 1892: 450 kr., som er seneste registrering.

12 Skibets Navn? Ida'\ fra 1883: '"Preia 1 " Thisted, fra 1883: Svendborg Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller SkibsbygnlngaattcsCcn) I Ålborg 1868/69 af C T. Vang ibd. if} gbilbrev dt. Ålborg 1/ N C Q G For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På Kravel af Rg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Halvrund hæk Beskrivelse af Forskibet Almindelig stæv7 Gallionsfigur: kr ølle i» Hoved-Dimensioner Længde 97'6 Bredde 21'9 Dybde 10' 7 Drægtighed 175^ 52 tons C. V. Nielsen, Borgerbr. Ålborg 13/ C. A. Prederiksen, " Sunds-Gudme herred ^8/2 188' 1869: Ejerforholdet delt op i 4^-dele, hvoraf Lærer?. H. Helles ejer 5, Gross. C. Jakobsen 4,Jernst. V. Bonne 4, Skibsf. C. V. Nielsen 4, Slag= ter C. Balhansen 4, Skovrider V. Larsen 2, Puldm. P. Lindholm 1, Postf. L. Car= stensen 1, Propr. A. Dessauer 2 7 do P. Hagensen 2,Gårdej. J. Mikkelsen 2, do P. Overgaard 2,do N. C. Klemmensen 1, do P. Klemmensen 1, alle Thisted, Skibsbg C. T. Vang 4, Puldm. G. Vallentin 2, Potogr. H. Tønnies 2, og kobbersm, Hvilsom 1, alle Ålborg. ^. T. Vang 1 s 4/42 overtages af: L. Carstensen, J. E. He Iles, P. Lindholm og Havnefoged J. Kløvberg, alle Thisted, hver 1/ : Skibsf. E. Iversen, best reder med 4/12, do?. Prederiksen ovnnvt. fører C. A. Prederiksen 5/1^? alle Skaarupøer, samt Snedker R. x ;xx Vaarø pr Tåsinge l/l2 Redere: 2/li, Nielsen, Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Seneste registrering ved navneskifte og overflytning ti! Svendborg dt. 9/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

13 IT ixtttfctcto gt gi Cl glt TY k Ti HT Cl Ti. M Y 7 C< TY T? ~ Ti ST T» gt Tfc.T Tt gt st SI Ida Prederikshavn Piskekutter N W M L (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Prederikshavn 1888 af H.V. Buhl ifl. bilbrev dt. Frederikshavn 17. april Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: rundgat t e t. Beskrivelse af forskibet: skarpt. Bygget på: klink af eg. Hoved-Bimensioner Længde: Bredde: 45' 13 ( 5 4 Dybde: 6' 5 Drægtighed: 25,22 tons. R. Chr. Sørensen Bødker med borgerbrev dt. Skagen 21. april april 1888 tilhørende: P. Schou, bst.rd., købmand, Prederikshavn, Hiels Sørensen Bødker, Johan Jakobsen, Chr. Sørensen Bødker, Simon S. Bødker, Hiels Jensen, Jens N. Klarup, R. Vestergaard, skipper, fisker, do. do. do. do. købmand, 4. maj 1888 sælger P. Schou til: Hoved-skibsregistrerings-protokol: Skagen, do. do. do. do. do. Løkken, (vend) 10/30 part 3/30-3/30-3/30-3/ /30-3/30-2/30 - FN 35 Udslettet.

14 REDERE (fortsat): 4. maj 1888 sælger P. Schou til: Carl C. Møller, købmand, Julius Mørk, sagfører, Firmaet Cloas & Lorentzen, Margrethe Fibiger, frøken, Sæby, do. do. København, 2/30 part 2/30-2/30-2/30 - lo. juni I893 sælger Cloas og Lorentzen deres part til: Carl Sophus Cloas, fiskehandler, Sæby, 2/30 part P. Schou ejer stadig 2/30 part og er vedblivende bestyrende reder.

15 Ida Æ'røskøbing Skonnertbrig Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) R W R G bil Kan ikke oplyses, da intet brev haves. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: bov med skæg. middelfyldig Bygget på: kravel af fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 84 7 Bredde: 20' 7 Dybde: 11' 7, 10' 2 Drægtighed: 149,54 t., 133,08 t. H.C. Petersen af Ærøskøbing med borgæxbrev dt. Ærøskøbing 12. januar P.W. Larsen af Ærøskøbing med borgerbrev dt. Ærøskøbing 21. marts september 1888 tilhørende: H.C. Petersen, bst.rd., skibsfører, J.M. Jensen, fhv. skibsfører, Ærøskøbing, 5/6 part, do. 1/6 part. 27. august 1890 sælger H.C. Petersen 1/12 part til medejeren, så ejendomsforholdet herefter bliver: H.C. Petersen, bst.rd., skibsfører, Ærøskøbing, 3/4 part, J.M. Jensen, fhv. skibsfører do. 1/4 part. Hoved-skibsregistrerings-protokol: indført fra Archangel i september 1888 under navnet "Polarnaje Swesda", der efter ejerens begæring er forandret til "Ida", som solgt ved offentlig auktion i København den 31. august Indførselstolden er ifl. kvittering dt. Københavns Toldkammer betalt med 120 kr 60 øre, som er 2/0 af købesummen 6030 kr.målt efter regel II på grund af indeholdt ladning og ballast. Ved erklæring dt. Ærøskøbing 8~9~88 har medrederen J.M. Jensen påtaget sig forpligtelser efter reg. cirk. no. 5- Ommålt efter regel I ifl. Ærøskøbings målingsbevis dt , hvorefter nyt certifikat er udstedt 23-H-88. Ifl. den bestyrende reders anmeldelse af 15- ds. er dette skib den 19. september d.a. på rejse fra København til Island forlist i Rudefjord, idet ankerkæaerne sprang under en storm, og skibet drev i land. Mandskabet - 6 mand - reddet. Skibets værdi var kr, assurancesum kr. Vraget solgt for 1500 kr. Ladningen, stykgods og trælast, hvis værdi (vend) st SY ci SY SY k tr» nrr rni«"itn SY SY T st sr -et st. ikt T> st ir» gi

16 AHMÆRKNIH&ER (fortsat): og assurancesum ikke kendes, er bjerget, den beskadigede del solgt ved auktion for 62 kr 60 øre. Certifikatet afleveret. Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet den ,

17 "Ida" 1 København Slup Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar byggel Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygolngsattcstcn] I København 1848 af K. Jørgensen ibd. iflg. bilbrev dt. København 31/ På kravel afeg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Eundt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat stævn R R G R For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted 58 ( 1 18'6 70, 77 tons Dirch ITIelsen Steffensen, Sorgerbr. Prederikshavn 30/ A.A. H.C. Gottlieb, " København 28/ (19/10 75) og endnu 1869: ''Interessenterne i Bjergnings-Pnterprisen i København'* som er: E.Z. Svitser, gross. 5/16? skibsreder C.P. Sta= ge 5/16, skibsfører Jul. Andersen 4/16, alle København, og fhv. marinekapt. G. Gjode sen, Helsingør 2/16. Pt A/S, bestående af: Grosserer J.D.S. Adolph, etatsr. C.A. Broberg gross. Alf. P. Hansen, etatsr. M. Levy og do C.P. Tietgen med ~~. Z. Svitser som forretningsfører, alle København. J.D.S. Adolph afløses i bestyrelsen af etatsr. Moritz G. Melchior. Ved Melchior^s død indtræder etatsr. L.P.Holmblad I bestyrelsen. Ved C.A. Broberg's død indtræder kaptain Pduard Suenson. Porretningsfører er nu gross. H.P.J. Lyngbye, P/A Pm.Z. Pvitser. 1893: Ved L.P. Holmblad og V. Revy * s død indtræder gross. Jacob Holmblad og do Peter Karberg, begge København i bestyrelsen. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Mlr.br. dt. København 6/ : 37-r Lstr Seneste registrering dt. 1/ * HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

18 TVT rts T? T c rtén cai:* DTC TIOT? vnnxi "Ida" fra I889: "Julie" : Hyborg, fra 1889: Nibe Skonnert ^»»su.u-bogstaver: R D L P (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Carentau (Prankrig) 1844 Intet bilbrev Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Gal. u. fig. Bygget på: På kravel af eg og fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 69' 5 Bredde: 20! 9 Dybde: 9 S 8 Drægtighed: 113,35 tons Førere:oie Rasmussen, borgerbr. Ærøskøbing Johan Henrik Wassmann, borgerbr. Hyborg Laurita Christian Lund, borgerbr. Hyborg 13.I.I88O Ovnnvt. J.H.Wassmann, ( ) L.C.Lund, ( ) Jørgen Chr.Petersen, borgerbr. Hibe ( ) Hiels Peter Pedersen, borgerbr. Hibe 25.1*1889 (8.IO.I890) Ovnnvt. J.C.Petersen, (25.2.I89I) Jens Pedersen, borgerbr. Hibe ( ) 1874; 1889: 1890: : Skibsfører Christen Jørgensen Boye, Hyborg, 1/2 Mægler Hans Priis, Hyborg, 1/2 - - eneejer Fabrikant J.S.Wibroe, Hibe, (best. red.), 1/2 Ovnnvt. fører Jørgen Chr.Petersen, Hibe, 1/2 1/2 Ovnnvt. fører Jens Pedersen, Hibe, (best. red.), 1/4 Rebslager Anders Jensen Poldager, Hibe, 1/4 Ovnnvt. fører J.C.Petersen, Hibe, 1/3 H.P.Pedersen, -, 1/3 Jens Pedersen, Hibe, (best. red.), 1/3 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3~l8 c,-'- Skonnerten tidligere ført som fremmed ejendom under navnet "Margaret" Tilkøbt i London. Told: I3.IO.O, som er 3 pet af købesummen: 450. Int.nat. certifikat dt. Set. danske Konsulat i London 8.I.I87O: 109,16 reg.tons. Købesum i januar 1889: 3500 kr. Ommåling på grund af mindre ombygning Seneste reg

19 M T>. SY T Ci gy gi Ci SY. SY t st CiT\mS7CiSYSYTi T> i ST Ti gy TfcT Ti gt TT* SY "Ida" Rønne Brig R L W R (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Kristinestad, Pinland, 1859 af 0. Granskog iflg. bilbrev dt. Kristinestad rådhus 19/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt, skæg m. krølle Bygget på: Kravel af fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 101'7 Bredde: 23'6 Dybde: 14 ' 6 Drægtighed: 284,08 tons (276,01) Hans Peter Lund,... borgerbrev Rønne 30/ Hans Peter Åndersen, " " 8/l 1879 (17/1 79). H.P. Hielsen, " " 20/ (30/8 86). 1875: 1877: 1879: 1883: 1887: 1874: Købmand Chr. Hay, Rønne, eneejer. Chr. Hay er nu bestyrende reder med 4/24, købm. M. Christiansen har 3/24, ovnnvt. fører H.P. Lund 3/24, købm. M.J. Ipsen 2/24, particulier H. Riis 2/24, bødkerm. Pernstrøm's enke Marie 2/24, dampskibsf. J.P. Thorsen 1/24? bagerm. L. Punck 1/24? købm. J. Riis 1/24, do Å.P. Ellebye l/24, do A.P. Schor 1/24, snedkerm. Joh. Hansen 1/24? alle Rønne, gross. Åd. Rasch, København 2/24. J.P. Thorsen's 1/24 "til H.P. Lund, nu 4/24? men denne sælger til ovnnvt. fører H.P. Åndersen, Rønne 4/24. C. Hay's 4/24 ved arv til sagfører H.C.H. Wimmer, Rønne. M. Christiansen bestyrende red. J. Riis's 1/24 til købmand J.P. Hintze, Rønne. 1884: Ad. Rasch's 2/24 til bogtrykker P.W. Tryde, Rønne. 1887: H.P. Åndersen's 4/24 til ovnnvt. fører Hans Peter Hielsen, Rønne. Å.P. Schor f s 1/24 til købm. Chr. Peter Bentzen og do Carl Mathias Schor? Rønne, l/48 hv. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Pinland aug med mlr.br. som fremmed ejendom dt. København 22/9 1873: 272,74 reg.tons., købesum Rd. dansk rm., told 2/> Rd. Mindre ombygning Iflg. rederiets anm. dt. Rønne 28/ er dette skib, formentlig under stormen 28/8 s.å., på rejse fra Kronstadt til Grangemouth med 120 stand planker kæntret i den finske bugt. Skibet blev fundet i søen og af et i Reval hjemmehørende skib, "Pranchen", indbragt til Helsingfors, hvor det solgtes ved auktion for 550 finske mark. Skibet var assureret for 7/8 casco = kr. Pa der ingen efterretninger er om besætningen, 8 mand ialt, må den antages at være omkommet. Slettet af reg. 10/

20 TY k 71.7 TY TT? T Cl gt gi C gx TT? k Ti HT C ' T C P F T fr Tt st XT fy g~\ Ti gi "Id> Kirstine" Stege, frp København, fra 1879 Lragør, fra 1890 Samsø Jagt Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: H M Y W. (Efter bilbrevet eller skibsbygningsaltesten) I Rudkøbing 1854 af S.E.Boas iflg. bilbrev dt. Rudkøbing 3/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: l Agterskibets form: Platgettet Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt med glat stævn. Bygget på: Kr-vel pf eg. Længde: 35'4 Bredde: 11*5 Dybde: 5? 0 Drægtighed: tons Førere: Jørgen Hansen,København, borgerbrev dt. Stege 18/ Morten Hans Christensen,København,borgerbrev dt. København 7/5-78(23/5-78) Jens H.MeglebyejPragør,borgerbrev dt. Købehavn 19/3 1851(31/ ). Morten Jensen,borgerbrev dt. Samsø birkskontor 27/ (13/ ). lere: 1867 og endnu 1875: Skibsfører Jørgen Hansen 1878: Skibsreder M.Christensen 1879: Skibsfører Jens H.Maglebye 1890: Skibsfører Morten Jensen Køb.onhavn København Dragør Besser på Samsø Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-230, : Mlr.br. dt. Svendborg 14/4 1866: 7i Istr. Købesum i ppril 1878 = 1200 kr. Købesum i 1890= 1250 kr. Seneste registrering dt. 17/

21 Navn "Ida Marie" fra 1872 "Patrikur" Hykøbing Sjælland, fra 1872: Patrikfjord Handelssted Jagt (Isafjord). Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver HDTW(LBDG) Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsnttcstco) I Kiel 1840 af P.J.Prahm ibd. bilbr. dt. Kiel iflg. For Dampskibe; Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Dækkenes Antal 1 Masternes Antai 1 Agterskibets Form På kravel af Platgattet. eg. Beskrivelse af Forskibet Middelfyldig bov m. glat stævn. Hoved-Dimensioner Længde 36 ' 1 Bredde 11 1 Dybde 6' 0 Drægtighed 17,02 tons. Førere: Lars Pedersen, borgerbr. dt. Holbæk Hans Jacob Hansen, borgerbr. København : Ovnnvt. fører Lars Pedersen, Hakke pr. Hykøbing Sjælland. 1872: Islandsk købmand S.Bachmann, Patriksfjord Handelssted. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Mlr,br. dt. København : 9 lstr. Iflg. skrivelse fra Landshøvdingen over Island af er dette fartøj for mange år siden ophugget og derfor udslettet af det islandske skibsregister. Slettet af reg

22 TkT TTV SY T CY St SY CY SYi T? k St T Cl Tk IC Y 7 Cl TY YY St k TT Ti St T*T st st tr» SY "Ida Ho 19 A " : St. Carlsminde pr. Prederiksværk Læksbåd, fra 1892: Kvase R P V I (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Slesvig 1861, (intet bilbr.) Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Spidsgattet Beskrivelse af forskibet:middelfyldigt m. glat stævn Bygget på: Klink af eg og fyr : Lars Jørgen Larsen, St. Carlsminde Hoved-Bimensioner Længde: Bredde: 10! 0 Dybde: 2*7 Drægtighed: 4,15 tons. Redere: 1876: Ovnnvt. fører L.J.Larsen, St. Carlsminde Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-70 Skibet indført fra Slesvig i juni Told 4 Rd. 48 sk. Mlr.br. dt. Prederiksværk ?: If lstr. Overført til Åfd. II bind II s. 395 P& ejerens begæring dt Predefiksværk 3i.lO.l892. Ombygget til kvase i Prederiksværk med mlr.br. dt. 9/9 I892 5*94 tons.

23 " Ida Vilhelmine' 1 Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) Antagelig i Vordingborg, når og kan ikke oplyses, da intet bilbr. af h ln r em ave s. R C D P For Dampskibe: Maskin ernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På Kravel sf Pg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn Hoved-Dimensioner Længde 34? 1 Bredde 10 T 9 Dybde 5 f l Drægtighed 1<',^6 tons Anders Nielsen Hansen,. Borg.br Ærøskøbing 11/ og en&nu 1869: Skibstømrer Philip Philipsen Lresmann, Marstal Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 2-87 er rar.br. dt. Marstal 16/2 1859: 7 Lstr. Iflg. erkl. fra Marstal told er dette skib ophugget og derfor slettet af reg. 28/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

24 rir 1 -m.t ir-» S Ci St SI CY SYL SY k St TY Cl Ti IW T T CY SY TY Ti Ti ft Ti st TYT Ti gt Ti gi Idog Århus skonnert R B H G (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Wenersborg 1866 af Å. Eliasson ifl bilbrev dt. Wenersborg 25. juni Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med flad spejl. Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt uden gallion. Bygget på: kravel af fyr og eg. Bredde: e: 68' 6 21* 4 8' 9 104,90 tons Phillip Pettersson af Ålborg med borgerbrev dt. Ålborg 4. april juni I889 tilhørende; Knud Knudsen, detaillist, Århus. Hoved-skibsregistrermgs-protokol: Indført fra G-oteborg i juni Indførselstolden er ifl. Generaldirektoratets skrivelse af indbetalt med 102 kr, som er 31 ai " købesummen 3400 kr. Skibet var forsynet med interims nationalitets-certifikat dt. Kgl. dansk G-eneralkonsulat i G-oteborg lydende på 97*77 tons. Skibet var forsynet meé målebevis dt. København 8. oktober I867 lydende på 100,95 tons.for skibet som "svensk ejendom". Udslettet.

25 I. D. S. Adolph København 2 mst. fiskekutter H Q S (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Ry Kalkbrænderi ved København 1892/93 af Å. I. Rosenfeldt Iflg. bilbrev dat 21. marts Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækb./fl. spejl Beskrivelse af forskibet: middelf,/glat stævn Bygget på: kravel af eg og bøg Hove d-dimensi oner Længde: 54'6 Bredde: 15' 2 Dybde: 7*7 Drægtighed: 53,34 t. Elias Mink af København med borgerbrev dat København 7. aug marts 1893 tilhørende: Kiels Chr. G-rsm islandsk købmand København Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,342 Overført til nyt register bind I, fol. 199 den 19/2-94

26 TTTT k TWTTTV gt SI CYSY T?kTi~CiTkltrYTCIfYT?~- TT* gt \7 Ti gt Ti SY "I.P. Erichsen", fra 1877: "Ingeborg" København Skonnertbrig HBIP (H R B E ) (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I København 1868 af C.W. Popp & P.C.T. Michelsen iflg. bilbrev dt. København 28/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: G-alionsfieur en krølle, get på: Kravel af eg og fyr. Johan Prederik Lohmann af København. Hove d-dimensioner Længde: 107'0 Bredde: 21'7 Dybde: 11'4 191,14 tons (206,67). 1869' 1877: 1868: G-rosserer C.Å. Erichsen, København 6/16. Skibsbygmestrene Popp & Michelsen, København 4/16, samt 5 andre. Popp & Michelsen sælger senere samme år deres part til C.Å. Erichsen. G-rosserer C.Å. Broberg, P/Å Chr. Broberg & Søn, køber - - part af C.Å. Erichsen for Ed., men udtræder af selskabet, senere på året. En række salg af de mindre lodder finder sted. P/Å Beatus Petersen & Co-, København ejer nu -_r part, og senere samme år nævnes C. Hoepfner, formodentlig som eneejer. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Samtidig med salg til Hoepfner 1877 (18. juni) navneforandring til "Ingeborg" samt ny signalbogstaver. Overført til hovedregistret bind VIII, fol. 334.

Skibets navn. Registrerings- : TT S B G, Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-178 Rigsarkiv: Landsarkiv: "De to Bræs-åre" Npkskov Læksbåd

Skibets navn. Registrerings- : TT S B G, Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-178 Rigsarkiv: Landsarkiv: De to Bræs-åre Npkskov Læksbåd Skibets navn "De to Bræs-åre" Npkskov Læksbåd Registrerings- : TT S B G, (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Nyborg 1879 p f Peter Jensen ibd, ifl. b^gnings^ttest dt. Nyborg 50/4 1879. Dækkenes

Læs mere

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892.

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892. Prøven Thistec Slup (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Christianssand i 1851;.nærmer; ubekendt. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl. Beskrivelse af

Læs mere

"Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Herman Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted "Herman" Skelskør 3/mastet skonnert N i\. P 0 (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten) På Erholma værft pr Bjørneborg 1872 iflg. bilbrev dt. Bjørneborg 24/8 187 1. Dækkenes antal: 1 Masternes antal:

Læs mere

"Mette" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:

Mette Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: "Mette" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N L Y J (Efter bilbrevet eller skibsbysniiiesattesten) I Sønderho på Fanø 1863/64 af S.J. Sønnichsen ibd. iflg. bilbrev dt.

Læs mere

Skonnert, fra 1876: 3/mastet

Skonnert, fra 1876: 3/mastet A\nFT.Q. nn c TTCTr^T FDAMDArKf t1 Hans Andreas" Nexø Skonnert, fra 1876: 3/mastet skonnert kendingssignal-bogstaver: R 1 K Y (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Nexø 1864 af H.L. Blem ibd.,

Læs mere

Redere: 1874 A/S "Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn", stiftet 29/12 1873,

Redere: 1874 A/S Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn, stiftet 29/12 1873, "Enighed" Skelskør Skruedampskib (skonnert) Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Skibhusene ved Odense 1873/74 af Hans Lind Hansen iflg- bilbrev

Læs mere

"Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D

Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D "Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Troense 1839-40 af H.P.Hansen ibd. Iflg. bilbr. dt. Troense 31-3.1840. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets

Læs mere

"Ane Kirstine" Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M

Ane Kirstine Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M CF lo. S~F CF jtté TF t TT» CFTi/eVTCFTFTFTF Ti k TT Ti S~\ TkT 1T» itb, Tft S~F "Ane Kirstine" Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M fgmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet

Læs mere

Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert.

Skibefs Navn Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygtxlngsattcstcn) I Sandvig

Læs mere

"Pal-ton" Kastrup. Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:

Pal-ton Kastrup. Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: "Pal-ton" Kastrup Hjuldampskib (bugserbåd) Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Vides ikke, Intet bilbrev. N L T D Maskine på 30 H/K. Dækkenes antal:

Læs mere

I Brske 1855. Intet bilbrev.

I Brske 1855. Intet bilbrev. Skibets Navn "Liberta" Holbæk Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G W P. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygningsnttcaten) I Brske 1855.

Læs mere

: ISIB. : Julius Paulsen af Amager N.P. Jespersen af Boderne (Rønne indbg. ll/ll 1881) Janus Ipsen af Amager

: ISIB. : Julius Paulsen af Amager N.P. Jespersen af Boderne (Rønne indbg. ll/ll 1881) Janus Ipsen af Amager v.i TV in ir ci sv si ci sv. "Ole Bull" Rønne, efter december l88o Nexø, igen efter 1883 Rønne Læksbaad, efter 1883 fiskekvase : ISIB (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Rønne 1880 af B.H. Kofoed

Læs mere

Jorianne Camilla" fra 1874: "Olga" København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt

Jorianne Camilla fra 1874: Olga København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt Jorianne Camilla" fra 1874: "Olga" København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N T P B Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet

Læs mere

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted Verdånde : Nordby på Fanø 3 mst. skonnert N V F R (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Nordby på Fanø 1883/84 af S Abrahamsen, ifgl. bilbrev dt. Fanø 15 juni 1884- Dækkenes antal: 1 Masternes

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Jens Peter Julius Stoltenberg, Borg.br København 30/51862. "" Maribo 5'A 187? Niels Nielsen, *"

Jens Peter Julius Stoltenberg, Borg.br København 30/51862.  Maribo 5'A 187? Niels Nielsen, * Skibets Navn H Plensborg!J København, fra 1873: Nykøbing Sj. Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlagsattestcn)

Læs mere

"Berthel" : Marstal. Brig, fra 1874: Skonnertbrig. kendingssignal-bogstaver:

Berthel : Marstal. Brig, fra 1874: Skonnertbrig. kendingssignal-bogstaver: "Berthel" : Marstal Brig, fra 1874: Skonnertbrig kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninbsattesten) I Brake ved Weser 1859? intet bilbrev^ Omtaklet 1874. N K R M Dækkenes antal: 1

Læs mere

igssisnal-bosstaver:

igssisnal-bosstaver: "Hadsen" (før 1858: "Kirstine Marie Catharine"), fra 1874: "Saren Maries Minde" ^fra 1880: "Karens Munde". Frederikshavn Fiskekvase, fra 1874: Skonnert. igssisnal-bosstaver: K B D K /gmesterens navn og

Læs mere

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi Stockholm emsted: København : skruedampskib ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi. IT P C T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) Matala mekaniska versted, Horrkøping l85o ved J G Olsen, ifgl.

Læs mere

Grosserer, etatsråd L.P.Holmblad Overretsprokurator J.L.Simonsen Kaptajn i marinen C.A.Garde Bankdirektør, etatsråd C.P.Tietgen

Grosserer, etatsråd L.P.Holmblad Overretsprokurator J.L.Simonsen Kaptajn i marinen C.A.Garde Bankdirektør, etatsråd C.P.Tietgen TX 4 M IX P T C f\ fl C/7S1T7* T»TTl*TTnTiT^rp ini 'Ihunberg" '.: Københpvn Skruedpmpskib - skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N P H T (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Generation nr. 1 1. Mary Jakobine Schwartz, født 08 jun 1897 i Christianshavn; Overgaden oven Vandet 12-14.st o. G.. Hun er datter af 2. Peter Hansen Schwartz og 3.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere