.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T"

Transkript

1 A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten) Køge W84 af J w L Flindt, ifgl. bilbrev dt- Køge 14 maj Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: platgattet. Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt med glat stævn. Bygget på: kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 6 0 E 9 Bredde: 15 f 3 Dybde: 5'5 Drægtighed: 37,54 t. Peter Brønnum LTøller med borgerbrev dt. Stevns Faxe herredskontor 7 maj 1884 (Køge 2o/5 84). J R laørch med borgerbrev dt. Amager birks kontor 8 jan (9/2 91). Ifølge bilbrev dt. Køge 14 maj I884 og nationalitets og ejendomserklæring dt. København 15 maj 1884 tilhørende: Aktieselskabet "Kastrup glasværk", stiftet d. 15 jan , hvis bestyrelse der har til sæde I København, består af nedennævnte aktionærer: Frederik Duns adm. direktør København Alfred Benzon kontrol kommateredes forman, apotheker " J G-lilckstadt etatsråd, bankdirektør^, -,, H P Larsen landstingsmand ^ojrcroiki :ommiterede Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 34 9 Rigsarkiv : Overført til nyt skibsregister, bind 1, fol d. 4/6 94

2 ATVT T\ 17 T O ét\ <n CrtT7A B T C 'TCPPT T» ir Ti gy, TVT T> r% to gi "Ids", fra 1878 "Hanne" :Fanø, fra 1878 Hykøbing Falster, fr København Galease, fra 1879 skonnert samt kendingssignal-bogstaver: R M w P. (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Sønderho pr. Fanø 1854 *f S.J.Sønnichsen iflg. bilbrev dt. Sønderho 18/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Pletgattet Beskrivelse af forskibet: med glat stævn. Bygget på: Kravel af Middelfyldigt eg. Hoved-Dimensioner Længde: 66 T 9 Bredde: 18'0 Dybde: 8' 4 Drægtighed: 82,93 tons(77, 25) Hiels Mathiesen,Sønderho,borgerbrev dt. Fanø birk 1/ Niels Christian Hielsen,Fanø,borgerbrev dt. Hjørring 15/3 1862(26/8 1876) ^asmus Pedersen,borgerbrev dt. Hykøbing Falster 9/3 1868(19/2 1878) F.C.C.Lassen,København,borgerbrev dt. København 1/ : 1875: Skibsfører,best.reder H^ns P.H^rrebye Sønderho 63/120 Fru Ida A.E.Hoppe København 24/120 Grosserer Jørgen Hoppe 33/ : Skib"fører Rpsmur Pedersen Hykøbing pr, Falster 1382: Skibsfører F.C.C.lassen København Hoved-skibsregistrerings-protokol: : mr.br. dt. København 21/4 1865: 40 Istr. Købesum i marts 1878 = 3200 kr. Ombygget i 1879(ruf borttaget, folkerum indrettet forude og galeasen omrigget til skonnert) Iflg. gen.dir. skrivelse af 10/ er dette skib I Christiania solgt til tysk ejendom. Slettet af registret 22/

3 TT A TVT T>, T? C gt gi Cg%T7t. TinnClT\/WfJCIT?SYrgY st fr Ti gt Ti.7 Ti gt Ti gi navn: Ida Skibets hjemsted: København art: jagt Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: H I M R (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Skal være bygget i Arms i87y, bilbrev haves ikke. Indført fra Maasholen i april Dækkenes antal: 1 Masternes antal: l Agterskibets form: platgattet. Beskrivelse af forskibet :middelfyldig bov, glat stævn. Bygget på: kravel af eg. gde: 37 E 2 e: 11'5 5.9 :5i*ghed:i8,37 t J Jans af Dragør med borgerbrev dt. Helsingør 31 caaj 1859 Ifølge skøde dt. København 18 april 1883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. København 19 april 1883 tilhørende: R d Jans skibsfører Dragør Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 2o4 Indfir^ira^aåsholen i april Indførselstolden er ifgl.kvittering dt. Københavns toldkammer 23/4 83 betalt med 48 kr, som er 3f af købesummen I600 kr. Yed forklaring dt. København 19/4 83 har mæglerfirmaet Hecksher & søn i København påtaget sig forpligtelserne efter reg. cirk. nr. 5- Ifølge ejerens anmeldelse af 11/4 o4 solgt til S Monson Rønneby i Sverrig for 725 kr., certifikatet af 24 april 1883 afleveret til registrerings og skibsmålings bureauet København 19/4 19o4- Udslettet som solgt til udlandet, hvorefter registreringen afsluttet d. 19/4 19o4.

4 TT 4MTM?T C g\ gi O g% 7 4 TJ TP C" Tt, 'TCTTTTT fr Ti gt YKJ Tf gt Ti gi "Ida" : Rudkøbing Jagt Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: H Q D Y (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Rudkøbing 1856 af H.H.Høgh ibd. iflg. bilbr. dt. Rudkøbing I.6.I856 [askinernes antal og hestekraft Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form:platgattet Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt m. glat stævn Bygget på: Kravel af eg Længde: Bredde: le: : L.H.Andersen, borgerbr. Rudkøbing IO.3.I852 44<8 12? 5 6 f 4 25,49 tons og endnu 1876: Ovnnvt. fører L.H.Andersen, Ristinge på Langeland Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. København : 13 lstr. Iflg. G-renå Toldkammer indberetning af 3-4-.l879 er dette skib indstrandet natten mellem 30. og 31. marts 1879 ved Fornæs'^ Skibet var på rejse fra Rudkøbing til Ålborg i ballast. Mandskabet reddet ved egen hjælp. Caeeo assureret for 2500 kr. Vraget solgt for 360 kr. Slettet af reg. 1, og derefter ophugge^.

5 "Ida" St. Thomas Skonnertbrie: B D L (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) P'å Hova Scotia (Intet bilbrev). Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl Beskrivelse af forskibet: Ingen galionsfigur Bygget på: Kravel af fyr Hoved-Dimensioner Længde: 80! 8 Bredde: 20! 7 Dybde: 9'4- Drægtighed: 136,20 John Frazer Farrow, borgerbr. St.. Thomas tons :1876: Købmand David Elias Pierre, St. Thomas Hoved-skibsregistrerings-protokol: :Skibet indført som købt ved offentlig auktion på St. Thomas I8.3.I876. Som fremmed ejendom hed skibet "Hunter". Ingen oolysninger om told. Iflg. Gen.dir. skrivelse af i3.lo.l876 er dette skib totalt forlist på St. Lomingos kyst. Ingen oplysninger om assuranceforhold. Slettet af reg

6 TIT i M I M? T O gt gi CigXTr-kTiTitYTk, T O T? 71 nr Ti fr Ti gtt\t Ti gt Ti gi "Ida" Skibets hiemsted: Randers Skonnertgaliot H B T W ygmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Elsfleth, Oldenborg, 1857 af Gerh. Weertmann ibd. iflg. bilbrev dt. Elsfleth 16/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Rundgattet. Længde; 80*0 18'0 Beskrivelse af forskibet: Skonnertbov m. skæg og krølle Bygget på: Kravel af eg. : Tilh.M.C. Kolen af Fanø. 113,47 tons Redere: 1868: Ovnnvt. fører Tilh.M.C. Kolen 5/l6 med 6 andre. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Købesum 4-868: Goldtfr. Mlr.br. dt. Ålborg 12/4 1867: 6li lstr. På rejse fra London ballastet til Hewcastle d. 25/ forladt i synkefærdig tilstand ca 30 mil udfor Humbereh.Ulykken forårsagedes af en brådsø, der tog t styrmanden overbord, hvorved han druknede, og slog den ene af lugerne itu, hvorved skibet blev halvt fyldt med vand. Kaptajnen og 3 mand bjergedes af en engelsk fiskebåd og landsattes i Grimsby.. Certificatet gik tabt. Skibet, der antages sunket, var forsiktet for kr.

7 Skibets Navn IDA 0 L5- OG isra-ii'sf' PAA KRONBORG Skonnert Kbhvn.Helsingør, Registrerings- samt Kendings-Signal-BogstaverIT B F K Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eilcr Skibsbygningsattesten) Helsingør 1858 af J.E.Iøwe & Søn Bilbr.Kels.9/7 58. paa Kravel af Rg. Dækkenes Antal I Masternes Antal 2 Ågterskibets Form platgattet Beskrivelse af Forskibet Gal.m.Krølle. For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 70 2 Bredde I8 6 Dybde 9 8 Drægtighed Tons. (_$7JZ) P.H.Rømer{Kbhvn 1852). Ludwig Smil Theodor Meyer(Kbhvn 1858 P.H.Rømer. Hans Christian Hansen af Kbhvn. cre: Ifl.Bilhr.l858 og endnu 1863: J.W.Iøwe.Skibsbygger m.3 andre. 1872:JoachimeArnholm,Enkefru. Kbhvn. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 357 Haalebr.Helsingør 9^7 58:51 1/2 Lstr. Der hørtes intet til Skibet siden det 26/IO 77 afgik fra Skelskø-r til Newcastle og det antages derfor totalt forlist og Mandskabet,ialt 6' Mand,druknet. Casco assureret for I4OOO Kr. HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

8 Navn "Ida", før 1363 "Kielsine Marghrete" Pejø pr. Bandholm?, før 1863: Påborg Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver R G P Q. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) I Palsled 1852 af B.Nielsen ibd. iflg. bilbrev dt. 5/ Omb. og forlænget i Skelskør af C.Rasmussen ibd iflg. skibbvgningsattest dt. Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Middelfyldig bov, glat stævn For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 40'3 (5V5) Bredde 12'3 (12? 8) Dybde ( 5 '9) Drægtighed 22,25 tons (30,57) Førere: C,W.Rasmussen,Fe ø,borgerbrev dt. Maribo 19/ n g endnu 1871' Redere: Ovennvt. skibsfører C.W.Rasmussen, Pejø pr. Bandholm er: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv AnmærkningerMlr.br. dt. København 24/7 1862: 12J Lstr, Seneste registrering dt. 2/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

9 w Ida"' r Nyborg, fra 1878: Odense Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygnlng3Qttes cn I Nyborg 1868/69 af P. Petersen ibd. if bilbrev dt. Nyborg 27/ På Kravel af Rg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Hækbygget med flad' spejl Beskrivelse af Forskibet Med Kvindelig gallionsfigur R C P P Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Længde 98'7 Bredde 22'7 Dybde 11'9 201,17 tons J. Johansen, Borg.br. Nyborg 13/ Ådoloh Poul Albert Ericksen, Borg.br. Østerflakkebjerg herre«22/ (6/7 78) 1878: 1869: Skibsbygmester P. Petersen, Nyborg Købm. og konsul W. Kruuse, " -J- A/S "Odense Sklbsfartsselskab"% stiftet 12/6 1873, hvis bestyr relse, der har sit sæde i Odense, er følgendæ: Sparekassedir. H. I. Helveg, Købm. Wilh. R. Maegaard, do A Boe= sen, Skolelærer Kl. Berntsen og Gårdejer J. Chr. Olsen, alle af Odense. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Købesum i Juni 1878: kr. Iflg. rederiets anm. dt. 4/ er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 16/ afsejlede fra Lagas til Cana= len SO med en ladning palmekærner, hvorfor det m\ anses for totalt forlist og mandskabet omkommet. Casco assureret for kr. fragten for kr. Slettet af reg. 9/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

10 St SY CY SYi SY k»-» m Ci -fi IC S 7 CY SY SY rsi st ST St St TV T T> l"~* St SI "Ida" Ærøskøbing Skonnert kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) R R Y S I Fåborg 1870/71 af R. Dyreborg ibd. bilbrev dt. Påborg 7/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med krølle. Bygget på: Kravel af eg. 1876/77: 1887: Hoved-Dimensioner Længde: 6 9'8 Bredde: 19 f 2 Dybde: 9! 0 Drægtighed: 86,19 t ons. Hans Christian Petersen, borgerbrev Ærøskøbing 12/ (Nævnes enévidere 1873, 6/4 81, 28/4 82, 27/4 83 og 7/4 84). 3.H. Halmøe, borgerbrev Ærøskøbing 7/ (??? og 24/10 73) Andreas Pedersen,.. " " 16/ (18/12 74). Lauritz Åndersen Ihærø, " " 16/ (27/8 81). R.N. Caspersen, " " 17/ (7/11 82 og 8/9 83). P.W. Larsen, " " 25/ (21/10 86). Oplysningerne for perioden 6/ til 24/ er meget sparsomme i protokollen og må tages med forbehold* 1871: Ovnnvt. fører Hans Christian Pedersen bestyrende reder med 2/6, skibsfører Peter Buglslaus Goldmann 2/6, konsul og mægler Claus Philip G-oldmann 1/6, skibsf. Peter Andreas Petersen 1/6, alle af Ærøskøbing. P.A. Petersen! s 1/6 og P.B. Goldmann's 2/6 til H.Chr. Pedersen, 5/6 H.Chr. Pedersen er stadig bestyrende reder med 5/6, C.P. Goldmann's enke, Anna Goldmann har 1/12 og skibsreder N.H. Goldmann's enke, Marie Dorthea Goldmann, Ærøskøbing har 1/12. Hoved-skibsregistrerings-protoko! Iflg. førerens anm. dt. Ærøskøbing 12/ er dette skib på rejse fra København til Island forlist ved Kobberskær på Islands nordkyst d. 27/9 s.å. p.gr.a. pålandsstorm. Af besætningen på 5 mand reddedes de 4 i storbåden. Casco kr. assureret for kr. Ladningen 400 tdr. rug, 100 halvsække mel og diverse urtekramvarer, 150 tdr. kul og 5 tdr. petroleum på dækket, hvis værdi og assurance ikke kendes; vraget solgt for 43 kr. til islændere. Slettet af reg. 15/

11 Skibets Navn Bagenkop pr Rudkøbing, fra 1874: Nakskov, fra 1892 Rudkøbing. Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygni ogsåttesten) I Marstal af H. Glæser ibd, iflg. bilbrev dt. 2 5/ (Bortkommet). På kravel af eg Dækkenes Antal 1 Masternes Anta) 1 Agterskibets Form Fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat stævn. N B!\> I For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 35! 4 Bredde 10'6 Dybde 4'3 Drægtighed 12 f 26 tons CC. Rasmussen. Rasmus Petersen af Nakskov. Erik Gunnersen " " (Naksokv indbg, R. Olsen af Rifbjerg (1892). 2/5 77) 1874: 1877: 1892: 1870: Skipper R.H. Rasmussen's enke, A.C. Rasmussen, Bagenkop. Ovnnvt. fører CC. Rasmussen, der med det samme sælger til " " Rasmus- Petersen 3 Nakskov. Skipper Pre&erik Perdinand Jørgensen, Nakskov, der igen sælger til ovnnvt. fører Erik Gunnersen, Nakskov. Osnnvt. fører Rasmus Olsen, Rifbjerg pr Rudkøbing. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 3-H5 Mlr.br. dt. Bandholm 1/9 1865: 6J- Lstr. Købesum i marts 1892: 450 kr., som er seneste registrering.

12 Skibets Navn? Ida'\ fra 1883: '"Preia 1 " Thisted, fra 1883: Svendborg Skonnertbrig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller SkibsbygnlngaattcsCcn) I Ålborg 1868/69 af C T. Vang ibd. if} gbilbrev dt. Ålborg 1/ N C Q G For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På Kravel af Rg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibets Form Halvrund hæk Beskrivelse af Forskibet Almindelig stæv7 Gallionsfigur: kr ølle i» Hoved-Dimensioner Længde 97'6 Bredde 21'9 Dybde 10' 7 Drægtighed 175^ 52 tons C. V. Nielsen, Borgerbr. Ålborg 13/ C. A. Prederiksen, " Sunds-Gudme herred ^8/2 188' 1869: Ejerforholdet delt op i 4^-dele, hvoraf Lærer?. H. Helles ejer 5, Gross. C. Jakobsen 4,Jernst. V. Bonne 4, Skibsf. C. V. Nielsen 4, Slag= ter C. Balhansen 4, Skovrider V. Larsen 2, Puldm. P. Lindholm 1, Postf. L. Car= stensen 1, Propr. A. Dessauer 2 7 do P. Hagensen 2,Gårdej. J. Mikkelsen 2, do P. Overgaard 2,do N. C. Klemmensen 1, do P. Klemmensen 1, alle Thisted, Skibsbg C. T. Vang 4, Puldm. G. Vallentin 2, Potogr. H. Tønnies 2, og kobbersm, Hvilsom 1, alle Ålborg. ^. T. Vang 1 s 4/42 overtages af: L. Carstensen, J. E. He Iles, P. Lindholm og Havnefoged J. Kløvberg, alle Thisted, hver 1/ : Skibsf. E. Iversen, best reder med 4/12, do?. Prederiksen ovnnvt. fører C. A. Prederiksen 5/1^? alle Skaarupøer, samt Snedker R. x ;xx Vaarø pr Tåsinge l/l2 Redere: 2/li, Nielsen, Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Seneste registrering ved navneskifte og overflytning ti! Svendborg dt. 9/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

13 IT ixtttfctcto gt gi Cl glt TY k Ti HT Cl Ti. M Y 7 C< TY T? ~ Ti ST T» gt Tfc.T Tt gt st SI Ida Prederikshavn Piskekutter N W M L (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Prederikshavn 1888 af H.V. Buhl ifl. bilbrev dt. Frederikshavn 17. april Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: rundgat t e t. Beskrivelse af forskibet: skarpt. Bygget på: klink af eg. Hoved-Bimensioner Længde: Bredde: 45' 13 ( 5 4 Dybde: 6' 5 Drægtighed: 25,22 tons. R. Chr. Sørensen Bødker med borgerbrev dt. Skagen 21. april april 1888 tilhørende: P. Schou, bst.rd., købmand, Prederikshavn, Hiels Sørensen Bødker, Johan Jakobsen, Chr. Sørensen Bødker, Simon S. Bødker, Hiels Jensen, Jens N. Klarup, R. Vestergaard, skipper, fisker, do. do. do. do. købmand, 4. maj 1888 sælger P. Schou til: Hoved-skibsregistrerings-protokol: Skagen, do. do. do. do. do. Løkken, (vend) 10/30 part 3/30-3/30-3/30-3/ /30-3/30-2/30 - FN 35 Udslettet.

14 REDERE (fortsat): 4. maj 1888 sælger P. Schou til: Carl C. Møller, købmand, Julius Mørk, sagfører, Firmaet Cloas & Lorentzen, Margrethe Fibiger, frøken, Sæby, do. do. København, 2/30 part 2/30-2/30-2/30 - lo. juni I893 sælger Cloas og Lorentzen deres part til: Carl Sophus Cloas, fiskehandler, Sæby, 2/30 part P. Schou ejer stadig 2/30 part og er vedblivende bestyrende reder.

15 Ida Æ'røskøbing Skonnertbrig Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) R W R G bil Kan ikke oplyses, da intet brev haves. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: bov med skæg. middelfyldig Bygget på: kravel af fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 84 7 Bredde: 20' 7 Dybde: 11' 7, 10' 2 Drægtighed: 149,54 t., 133,08 t. H.C. Petersen af Ærøskøbing med borgæxbrev dt. Ærøskøbing 12. januar P.W. Larsen af Ærøskøbing med borgerbrev dt. Ærøskøbing 21. marts september 1888 tilhørende: H.C. Petersen, bst.rd., skibsfører, J.M. Jensen, fhv. skibsfører, Ærøskøbing, 5/6 part, do. 1/6 part. 27. august 1890 sælger H.C. Petersen 1/12 part til medejeren, så ejendomsforholdet herefter bliver: H.C. Petersen, bst.rd., skibsfører, Ærøskøbing, 3/4 part, J.M. Jensen, fhv. skibsfører do. 1/4 part. Hoved-skibsregistrerings-protokol: indført fra Archangel i september 1888 under navnet "Polarnaje Swesda", der efter ejerens begæring er forandret til "Ida", som solgt ved offentlig auktion i København den 31. august Indførselstolden er ifl. kvittering dt. Københavns Toldkammer betalt med 120 kr 60 øre, som er 2/0 af købesummen 6030 kr.målt efter regel II på grund af indeholdt ladning og ballast. Ved erklæring dt. Ærøskøbing 8~9~88 har medrederen J.M. Jensen påtaget sig forpligtelser efter reg. cirk. no. 5- Ommålt efter regel I ifl. Ærøskøbings målingsbevis dt , hvorefter nyt certifikat er udstedt 23-H-88. Ifl. den bestyrende reders anmeldelse af 15- ds. er dette skib den 19. september d.a. på rejse fra København til Island forlist i Rudefjord, idet ankerkæaerne sprang under en storm, og skibet drev i land. Mandskabet - 6 mand - reddet. Skibets værdi var kr, assurancesum kr. Vraget solgt for 1500 kr. Ladningen, stykgods og trælast, hvis værdi (vend) st SY ci SY SY k tr» nrr rni«"itn SY SY T st sr -et st. ikt T> st ir» gi

16 AHMÆRKNIH&ER (fortsat): og assurancesum ikke kendes, er bjerget, den beskadigede del solgt ved auktion for 62 kr 60 øre. Certifikatet afleveret. Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet den ,

17 "Ida" 1 København Slup Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar byggel Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygolngsattcstcn] I København 1848 af K. Jørgensen ibd. iflg. bilbrev dt. København 31/ På kravel afeg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Eundt spejl Beskrivelse af Forskibet Glat stævn R R G R For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted 58 ( 1 18'6 70, 77 tons Dirch ITIelsen Steffensen, Sorgerbr. Prederikshavn 30/ A.A. H.C. Gottlieb, " København 28/ (19/10 75) og endnu 1869: ''Interessenterne i Bjergnings-Pnterprisen i København'* som er: E.Z. Svitser, gross. 5/16? skibsreder C.P. Sta= ge 5/16, skibsfører Jul. Andersen 4/16, alle København, og fhv. marinekapt. G. Gjode sen, Helsingør 2/16. Pt A/S, bestående af: Grosserer J.D.S. Adolph, etatsr. C.A. Broberg gross. Alf. P. Hansen, etatsr. M. Levy og do C.P. Tietgen med ~~. Z. Svitser som forretningsfører, alle København. J.D.S. Adolph afløses i bestyrelsen af etatsr. Moritz G. Melchior. Ved Melchior^s død indtræder etatsr. L.P.Holmblad I bestyrelsen. Ved C.A. Broberg's død indtræder kaptain Pduard Suenson. Porretningsfører er nu gross. H.P.J. Lyngbye, P/A Pm.Z. Pvitser. 1893: Ved L.P. Holmblad og V. Revy * s død indtræder gross. Jacob Holmblad og do Peter Karberg, begge København i bestyrelsen. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Mlr.br. dt. København 6/ : 37-r Lstr Seneste registrering dt. 1/ * HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

18 TVT rts T? T c rtén cai:* DTC TIOT? vnnxi "Ida" fra I889: "Julie" : Hyborg, fra 1889: Nibe Skonnert ^»»su.u-bogstaver: R D L P (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Carentau (Prankrig) 1844 Intet bilbrev Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Gal. u. fig. Bygget på: På kravel af eg og fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 69' 5 Bredde: 20! 9 Dybde: 9 S 8 Drægtighed: 113,35 tons Førere:oie Rasmussen, borgerbr. Ærøskøbing Johan Henrik Wassmann, borgerbr. Hyborg Laurita Christian Lund, borgerbr. Hyborg 13.I.I88O Ovnnvt. J.H.Wassmann, ( ) L.C.Lund, ( ) Jørgen Chr.Petersen, borgerbr. Hibe ( ) Hiels Peter Pedersen, borgerbr. Hibe 25.1*1889 (8.IO.I890) Ovnnvt. J.C.Petersen, (25.2.I89I) Jens Pedersen, borgerbr. Hibe ( ) 1874; 1889: 1890: : Skibsfører Christen Jørgensen Boye, Hyborg, 1/2 Mægler Hans Priis, Hyborg, 1/2 - - eneejer Fabrikant J.S.Wibroe, Hibe, (best. red.), 1/2 Ovnnvt. fører Jørgen Chr.Petersen, Hibe, 1/2 1/2 Ovnnvt. fører Jens Pedersen, Hibe, (best. red.), 1/4 Rebslager Anders Jensen Poldager, Hibe, 1/4 Ovnnvt. fører J.C.Petersen, Hibe, 1/3 H.P.Pedersen, -, 1/3 Jens Pedersen, Hibe, (best. red.), 1/3 Hoved-skibsregistrerings-protokol: 3~l8 c,-'- Skonnerten tidligere ført som fremmed ejendom under navnet "Margaret" Tilkøbt i London. Told: I3.IO.O, som er 3 pet af købesummen: 450. Int.nat. certifikat dt. Set. danske Konsulat i London 8.I.I87O: 109,16 reg.tons. Købesum i januar 1889: 3500 kr. Ommåling på grund af mindre ombygning Seneste reg

19 M T>. SY T Ci gy gi Ci SY. SY t st CiT\mS7CiSYSYTi T> i ST Ti gy TfcT Ti gt TT* SY "Ida" Rønne Brig R L W R (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Kristinestad, Pinland, 1859 af 0. Granskog iflg. bilbrev dt. Kristinestad rådhus 19/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt, skæg m. krølle Bygget på: Kravel af fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 101'7 Bredde: 23'6 Dybde: 14 ' 6 Drægtighed: 284,08 tons (276,01) Hans Peter Lund,... borgerbrev Rønne 30/ Hans Peter Åndersen, " " 8/l 1879 (17/1 79). H.P. Hielsen, " " 20/ (30/8 86). 1875: 1877: 1879: 1883: 1887: 1874: Købmand Chr. Hay, Rønne, eneejer. Chr. Hay er nu bestyrende reder med 4/24, købm. M. Christiansen har 3/24, ovnnvt. fører H.P. Lund 3/24, købm. M.J. Ipsen 2/24, particulier H. Riis 2/24, bødkerm. Pernstrøm's enke Marie 2/24, dampskibsf. J.P. Thorsen 1/24? bagerm. L. Punck 1/24? købm. J. Riis 1/24, do Å.P. Ellebye l/24, do A.P. Schor 1/24, snedkerm. Joh. Hansen 1/24? alle Rønne, gross. Åd. Rasch, København 2/24. J.P. Thorsen's 1/24 "til H.P. Lund, nu 4/24? men denne sælger til ovnnvt. fører H.P. Åndersen, Rønne 4/24. C. Hay's 4/24 ved arv til sagfører H.C.H. Wimmer, Rønne. M. Christiansen bestyrende red. J. Riis's 1/24 til købmand J.P. Hintze, Rønne. 1884: Ad. Rasch's 2/24 til bogtrykker P.W. Tryde, Rønne. 1887: H.P. Åndersen's 4/24 til ovnnvt. fører Hans Peter Hielsen, Rønne. Å.P. Schor f s 1/24 til købm. Chr. Peter Bentzen og do Carl Mathias Schor? Rønne, l/48 hv. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Pinland aug med mlr.br. som fremmed ejendom dt. København 22/9 1873: 272,74 reg.tons., købesum Rd. dansk rm., told 2/> Rd. Mindre ombygning Iflg. rederiets anm. dt. Rønne 28/ er dette skib, formentlig under stormen 28/8 s.å., på rejse fra Kronstadt til Grangemouth med 120 stand planker kæntret i den finske bugt. Skibet blev fundet i søen og af et i Reval hjemmehørende skib, "Pranchen", indbragt til Helsingfors, hvor det solgtes ved auktion for 550 finske mark. Skibet var assureret for 7/8 casco = kr. Pa der ingen efterretninger er om besætningen, 8 mand ialt, må den antages at være omkommet. Slettet af reg. 10/

20 TY k 71.7 TY TT? T Cl gt gi C gx TT? k Ti HT C ' T C P F T fr Tt st XT fy g~\ Ti gi "Id> Kirstine" Stege, frp København, fra 1879 Lragør, fra 1890 Samsø Jagt Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: H M Y W. (Efter bilbrevet eller skibsbygningsaltesten) I Rudkøbing 1854 af S.E.Boas iflg. bilbrev dt. Rudkøbing 3/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: l Agterskibets form: Platgettet Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt med glat stævn. Bygget på: Kr-vel pf eg. Længde: 35'4 Bredde: 11*5 Dybde: 5? 0 Drægtighed: tons Førere: Jørgen Hansen,København, borgerbrev dt. Stege 18/ Morten Hans Christensen,København,borgerbrev dt. København 7/5-78(23/5-78) Jens H.MeglebyejPragør,borgerbrev dt. Købehavn 19/3 1851(31/ ). Morten Jensen,borgerbrev dt. Samsø birkskontor 27/ (13/ ). lere: 1867 og endnu 1875: Skibsfører Jørgen Hansen 1878: Skibsreder M.Christensen 1879: Skibsfører Jens H.Maglebye 1890: Skibsfører Morten Jensen Køb.onhavn København Dragør Besser på Samsø Hoved-skibsregistrerings-protokol: 7-230, : Mlr.br. dt. Svendborg 14/4 1866: 7i Istr. Købesum i ppril 1878 = 1200 kr. Købesum i 1890= 1250 kr. Seneste registrering dt. 17/

21 Navn "Ida Marie" fra 1872 "Patrikur" Hykøbing Sjælland, fra 1872: Patrikfjord Handelssted Jagt (Isafjord). Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver HDTW(LBDG) Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsnttcstco) I Kiel 1840 af P.J.Prahm ibd. bilbr. dt. Kiel iflg. For Dampskibe; Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Dækkenes Antal 1 Masternes Antai 1 Agterskibets Form På kravel af Platgattet. eg. Beskrivelse af Forskibet Middelfyldig bov m. glat stævn. Hoved-Dimensioner Længde 36 ' 1 Bredde 11 1 Dybde 6' 0 Drægtighed 17,02 tons. Førere: Lars Pedersen, borgerbr. dt. Holbæk Hans Jacob Hansen, borgerbr. København : Ovnnvt. fører Lars Pedersen, Hakke pr. Hykøbing Sjælland. 1872: Islandsk købmand S.Bachmann, Patriksfjord Handelssted. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Mlr,br. dt. København : 9 lstr. Iflg. skrivelse fra Landshøvdingen over Island af er dette fartøj for mange år siden ophugget og derfor udslettet af det islandske skibsregister. Slettet af reg

22 TkT TTV SY T CY St SY CY SYi T? k St T Cl Tk IC Y 7 Cl TY YY St k TT Ti St T*T st st tr» SY "Ida Ho 19 A " : St. Carlsminde pr. Prederiksværk Læksbåd, fra 1892: Kvase R P V I (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Slesvig 1861, (intet bilbr.) Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Spidsgattet Beskrivelse af forskibet:middelfyldigt m. glat stævn Bygget på: Klink af eg og fyr : Lars Jørgen Larsen, St. Carlsminde Hoved-Bimensioner Længde: Bredde: 10! 0 Dybde: 2*7 Drægtighed: 4,15 tons. Redere: 1876: Ovnnvt. fører L.J.Larsen, St. Carlsminde Hoved-skibsregistrerings-protokol: 8-70 Skibet indført fra Slesvig i juni Told 4 Rd. 48 sk. Mlr.br. dt. Prederiksværk ?: If lstr. Overført til Åfd. II bind II s. 395 P& ejerens begæring dt Predefiksværk 3i.lO.l892. Ombygget til kvase i Prederiksværk med mlr.br. dt. 9/9 I892 5*94 tons.

23 " Ida Vilhelmine' 1 Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) Antagelig i Vordingborg, når og kan ikke oplyses, da intet bilbr. af h ln r em ave s. R C D P For Dampskibe: Maskin ernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted På Kravel sf Pg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn Hoved-Dimensioner Længde 34? 1 Bredde 10 T 9 Dybde 5 f l Drægtighed 1<',^6 tons Anders Nielsen Hansen,. Borg.br Ærøskøbing 11/ og en&nu 1869: Skibstømrer Philip Philipsen Lresmann, Marstal Positioner: Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv 2-87 er rar.br. dt. Marstal 16/2 1859: 7 Lstr. Iflg. erkl. fra Marstal told er dette skib ophugget og derfor slettet af reg. 28/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

24 rir 1 -m.t ir-» S Ci St SI CY SYL SY k St TY Cl Ti IW T T CY SY TY Ti Ti ft Ti st TYT Ti gt Ti gi Idog Århus skonnert R B H G (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Wenersborg 1866 af Å. Eliasson ifl bilbrev dt. Wenersborg 25. juni Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med flad spejl. Beskrivelse af forskibet: middelfyldigt uden gallion. Bygget på: kravel af fyr og eg. Bredde: e: 68' 6 21* 4 8' 9 104,90 tons Phillip Pettersson af Ålborg med borgerbrev dt. Ålborg 4. april juni I889 tilhørende; Knud Knudsen, detaillist, Århus. Hoved-skibsregistrermgs-protokol: Indført fra G-oteborg i juni Indførselstolden er ifl. Generaldirektoratets skrivelse af indbetalt med 102 kr, som er 31 ai " købesummen 3400 kr. Skibet var forsynet med interims nationalitets-certifikat dt. Kgl. dansk G-eneralkonsulat i G-oteborg lydende på 97*77 tons. Skibet var forsynet meé målebevis dt. København 8. oktober I867 lydende på 100,95 tons.for skibet som "svensk ejendom". Udslettet.

25 I. D. S. Adolph København 2 mst. fiskekutter H Q S (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Ry Kalkbrænderi ved København 1892/93 af Å. I. Rosenfeldt Iflg. bilbrev dat 21. marts Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækb./fl. spejl Beskrivelse af forskibet: middelf,/glat stævn Bygget på: kravel af eg og bøg Hove d-dimensi oner Længde: 54'6 Bredde: 15' 2 Dybde: 7*7 Drægtighed: 53,34 t. Elias Mink af København med borgerbrev dat København 7. aug marts 1893 tilhørende: Kiels Chr. G-rsm islandsk købmand København Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,342 Overført til nyt register bind I, fol. 199 den 19/2-94

26 TTTT k TWTTTV gt SI CYSY T?kTi~CiTkltrYTCIfYT?~- TT* gt \7 Ti gt Ti SY "I.P. Erichsen", fra 1877: "Ingeborg" København Skonnertbrig HBIP (H R B E ) (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I København 1868 af C.W. Popp & P.C.T. Michelsen iflg. bilbrev dt. København 28/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: G-alionsfieur en krølle, get på: Kravel af eg og fyr. Johan Prederik Lohmann af København. Hove d-dimensioner Længde: 107'0 Bredde: 21'7 Dybde: 11'4 191,14 tons (206,67). 1869' 1877: 1868: G-rosserer C.Å. Erichsen, København 6/16. Skibsbygmestrene Popp & Michelsen, København 4/16, samt 5 andre. Popp & Michelsen sælger senere samme år deres part til C.Å. Erichsen. G-rosserer C.Å. Broberg, P/Å Chr. Broberg & Søn, køber - - part af C.Å. Erichsen for Ed., men udtræder af selskabet, senere på året. En række salg af de mindre lodder finder sted. P/Å Beatus Petersen & Co-, København ejer nu -_r part, og senere samme år nævnes C. Hoepfner, formodentlig som eneejer. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Samtidig med salg til Hoepfner 1877 (18. juni) navneforandring til "Ingeborg" samt ny signalbogstaver. Overført til hovedregistret bind VIII, fol. 334.

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892.

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892. Prøven Thistec Slup (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Christianssand i 1851;.nærmer; ubekendt. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl. Beskrivelse af

Læs mere

"Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Herman Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted "Herman" Skelskør 3/mastet skonnert N i\. P 0 (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten) På Erholma værft pr Bjørneborg 1872 iflg. bilbrev dt. Bjørneborg 24/8 187 1. Dækkenes antal: 1 Masternes antal:

Læs mere

"Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D

Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D "Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Troense 1839-40 af H.P.Hansen ibd. Iflg. bilbr. dt. Troense 31-3.1840. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets

Læs mere

Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert.

Skibefs Navn Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygtxlngsattcstcn) I Sandvig

Læs mere

I Brske 1855. Intet bilbrev.

I Brske 1855. Intet bilbrev. Skibets Navn "Liberta" Holbæk Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G W P. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygningsnttcaten) I Brske 1855.

Læs mere

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted Verdånde : Nordby på Fanø 3 mst. skonnert N V F R (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Nordby på Fanø 1883/84 af S Abrahamsen, ifgl. bilbrev dt. Fanø 15 juni 1884- Dækkenes antal: 1 Masternes

Læs mere

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi Stockholm emsted: København : skruedampskib ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi. IT P C T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) Matala mekaniska versted, Horrkøping l85o ved J G Olsen, ifgl.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

DGI, Badminton. Program for

DGI, Badminton. Program for Program for UDTAGELSESSTÆVNE TIL LM. FOR U15 BCD & U17 BC UdtagelsesstævnetUdtagelsesstævnet UuDTfor U15 BCD udta& U17BCUD for U15 BCD & U17BC 18. januar 2015 i Birkelsehallen stævnestart søndag kl. 09.00

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Korup Stævne 2009 U17 & U19

Korup Stævne 2009 U17 & U19 Korup Stævne 2009 Program U17 & U19 Lørdag 24/1: U17M indledende, U17A, U17B, U17C Søndag 25/1: U19 og U17M semifinaler og finaler. I Korup Hallen Spillested: Korup Hallen, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb.

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Odense Cyklebane Søndag den 30. november 2014 DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Børne omnium for U11 U 13 U 15. 1. 12.30 tidskørsel - 4000 meter holdforfølgelsesløb

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status

Løb 2, 4x200 holdmedley Mix, Finaler 0 år og ældre Plac.Navn Født Klub 100m 200m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Langdistancestævne Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Perdersen Stævneleder: René Lorenzen Løb 2,

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere