MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER"

Transkript

1 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 8 OKTOBER 2008 GENERAL- FOR- SAMLING 2008 KOM TIL GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 30. OKTOBER KL I FAGFORENINGEN LÆS BERETNINGER, DAGSORDEN, IDEER OG MEGET MERE PÅ SIDERNE 7-18 Gennemtænkt med tekniske hjælpemidler Side 6-7

2 2 TIB 9 NYT NR. 8 OKTOBER 2008 Velkommen til nye (og gamle) ansigter i a-kassen Tillykke til nye tømrersvende Janni Peitersen er et kendt ansigt for flere. Hun har nemlig vikarieret i a-kassen i en længere periode, men er aldrig blevet budt velkommen i bladets spalter. Det råder vi hermed bod på. Jacob Lund er pr. 1. oktober ansat i a-kassen foreløbig frem til 1. december. Det er op til generalforsamlingen i næste måned at afgøre om a-kassen skal have en fast opnormering. Læs mere om situationen i a-kassen på side 5. Tillykke Jette Gottlieb Fredag den 19. september fik 69 nybagte svende overrakt deres svendebrev. 25 bestod med ros og to med bronze. Det er et forholdsvis lille kuld tømrere, der blev udlært denne gang. Det skyldes formentlig, at skolepraktikordningen er blevet fjernet. De sidste fire år er der - med enkelte undtagelser - blevet udlært over 100 svende hver gang. Opgaven denne gang var at bygge en karnap med skrå front. Prøven gik i det store hele godt, på trods af at lærlingene fik stjålet 13 værktøjskasser henover weekenden. -lott Opgaven ved denne svendeprøve gik ud på at lave en karnap med skrå front. Tømrer anno 1810 står der på det indrammede broderi, ophængt på svendestykket. Venner, familie og kolleger stimler sammen for at følge overrækkelsen af svendebrevene. Jette Gottlieb, kasserer i afd. 9, fyldte 60 år den 23. september. Hun valgte ikke markere dagen i fagforeningen. Men fra kolleger og medlemmer skal der hermed ønskes til lykke alligevel. www. ungi9.dk Hjemmeside for TIB-ungdom i Storkøbenhavn Debat og læserbreve FARC bygger bibliotek for danske penge I december sidste år besluttede Den Faglige Klub i TIB- København at give kr. til Raul Reyes. Raul Reyes var tidligere formand for Nestlé-arbejderne i Colombia, men gik efter dødstrusler under jorden og ind i guerillabevægelsen FARC, hvor han siden blev ledende medlem. Den Faglige Klub er ikke en fagforening, men en diskussionsklub bestående af venstreorienterede tømrere, snedkere, sadelmagere og andre medlemmer af fagforbundet TIBs afd. 9 (København). Vi har gennem årene hovedsagelig beskæftiget os med at udvikle vores egen fagforening i mere aktiv og demokratisk retning. Men vi har også den holdning, at arbejderklassens kamp for en bedre tilværelse er både tværfaglig og international. Derfor engagerer vi os også i andre forhold end vores egen fagforenings rent interne. I slutningen af august fik vi et brev fra FARC, hvor de takker for de penge, vi har givet dem. I mellemtiden er Raul Reyes imidlertid blevet likvideret af Colombias hær ved et angreb på ecuadoriansk territorium. FARC meddeler derfor, at pengene efter Raul Reyes død bliver administreret af Ivan Marquez. Ivan Marquez er tidligere lærer og var også fagligt aktiv, men blev ligesom Raul Reyes tvunget under jorden og ind i FARC, hvor han i dag er medlem af sekretariatet. FARC fortæller i brevet, at pengene er blevet bestemt til byggeri af og udstyr til et bibliotek på en af deres skoler. De sender også et billede med af Ivan Marquez, stående på den byggeplads, der senere skal blive bibliotek. Vi har ikke stillet nogen betingelser til FARC for brugen af vores penge. Vi er af den opfattelse, at det er fuldstændigt legalt at føre væbnet kamp i et land, hvor man risikerer fængsling, tortur og drab for at være i opposition til det siddende regime. Ifølge det internationale LO, (ITUC, hvor både LO, FTF og AC er medlem), er der alene i år blevet dræbt 38 fagforeningsaktivister i Colombia. I august blev fagforeningsmanden Luis Prada myrdet den 8., Manuel Melendez (næstformand for landarbejderne i Putumayo) den 13. og Omar Martinez (formand for lotteri-arbejderne) den 23. (www.ituc-csi.org). I den situation er der ikke noget hverken forkert eller mærkeligt i, at mange vælger at gå i bjergene og kæmpe med våben i hånd. Alligevel glæder det os, at FARC har valgt at bruge pengene til så forholdsvis fredelig en aktivitet som opbygning af et bibliotek. Det kan måske være med til at nuancere den debat, der for øjeblikket er i Danmark i kølvandet på sigtelsen mod Fighters+Lovers for at have gjort det samme, som vi har gjort: Nemlig givet penge til organisationer, der pga. de for øjeblikket herskende politiske magtforhold står på EU's terrorliste. Vi siger ikke, at FARC er fejlfrie - det er der vist ingen organisationer, der er, og slet ikke i krig - men vi siger, at deres kamp er legitim, og at vi anser det for vores demokratiske ret at støtte dem. For Den Faglige Klub Viggo Toften-Jørgensen Læserbreve kan sendes til TIB-Nyt, Mølle Allé 26, 2500 Valby. Gerne på mail til: Læserbreve må fylde 300 ord

3 NR. 8 OKTOBER 2008 TIB 9 NYT 3 Faglig sejr på Mønten Tirsdag den 30. september kunne blokaden mod byggepladsen Mønten på Amager ophæves. Fire ugers massiv faglig aktivitet og blokader fik bygherren Keflar Invest til at forpligte sig til at sørge for, at alt arbejdet på pladsen bliver omfattet af overenskomst. Årsagen til konflikten var det polske firma Uslugi Budowalne Jacek Gidokeit, som ikke ville indgå overenskomst. Det har nu ført til at Gidokeit er ude af pladsen og nye firmaer er kommet til: Hovedstadens Entreprise skal stå for det udvendige arbejde, mens et polsk firma, Uslugi Ogulnobudowlani, skal stå for det indvendige tømrerarbejde. Det polske firma er med lynets hast blevet meldt i Dansk Byggeri. Lyn-optagelse i Dansk Byggeri Jacob Scavenius, faglig sekretær i BJMF, finder det lidt pudsigt at optagelsen i Dansk Byggeri er gået så hurtigt. Det tager normalt et par måneder, siger han til 3Fs nyhedsbrev. Vi er natuligvis glade for, at virksomheden er blevet optaget og dermed omfattes af overenskomst, og vi håber at Dansk Byggeri vil hjælpe virksomheden med at forstå og overholder overenskomsten, siger han. 21 mio. kr. sparet på billige polakker Det er kommet frem, at bygherren har sparet mere end 21. mio kr. på de billige polakker, der gik til mellem 50 og 70 kr. i timen. Det er 3F Trekronergade, der er kommet frem til tallene. Det er ligeledes højst usandsansynligt, at der er blevet afregnet skat af lønomkostningerne, som under normale forhold ville have været på 27 millioner kroner, mener fagforeningen. Det siger noget om de enorme besparelser og profitter, der er forbudnet ved at undergrave de danske overenskomster, siger Jacob Scavenius. Massivt pres virkede Byggefagenes Samvirke er helt overbeviste om, at sejren på Mønten ikke er kommet af sig selv. Det skyldes alene det pres som de københavnske bygfagsfagforeninger i fællesskab har lagt på Keflar Invest. Også mange af TIB afd. 9s medlemmer har deltaget i blokaden. Tak for hjælpen og deltagelsen i det massive pres, der var med til at få Gidokeit smidt ud af pladsen. Godt gået, siger Claus von Elling, faglig sekretær i afdelingen. lott Fra demonstrationen foran Mønten den 16. september. Det lykkedes nogle af deltagerne at få hejst fagforeningsfanen over byggepladsen. Få dage efter blev blokaden ophævet efter at bygherren havde entreret med et firma, der er medlem af Dansk Byggeri. Foto: Mark Knudsen/Monsun TIB-kongres: Afdelingens kandidat ikke valgt Anders Olesen tabte til Johnny Skovengaard i kampen om formandsposten i forbundet TIB afd. 9 deltog på forbundets kongres, det blev afholdt i Aalborg den sidste uge i september. Med sig havde de 19 delegerede seks forslag og en kandidat til formandsposten. Tre af forslagene kom igennem, men afdelingen fik ikke sin kandidat valgt til formandsposten. På trods af det vendte delegationen hjem med godt humør. Afdelingen havde stillet sin egen formand, Anders Olesen, op som kandidat til formandposten i TIB-forbundet. Men det var forbundets næstfomand, Johnny Skovengaard, der løb af med sejren. Kongressen valgte det sikre: En med 25 års erfaring i forbundshuset. Jeg fik ca. en tredjedel af stemmerne, og det er et godt udgangspunkt for den videre debat, siger Anders Olesen, der fortsætter i forbundets hovedbestyrelse. Han mener, at det var det hele værd at stille op. Det, at jeg stillede op, og at jeg sammen med Johhny Skovengaard deltog i medlemsmøder over hele landet, har sat sit præg på debatten både forud for og på selve kongressen. Der har været skarp fokus på organisering af medlemmer, og på nye metoder i arbejdet. Der er grund til at være optimistisk, mener han. Delegation fremme i skoene De delegrede fra afd. 9 var meget aktive. De var på talerstolen, satte gang i debatterne og i snakken i pauserne. Selv om flere af de forslag, som afdelingen havde med hjemmefra blev stemt ned, satte det præg på kongressen, mener Anders Olesen. Forslaget om urafstemning ved Hjemme igen og i godt humør. Det var meldingen fra Anders Olesen og de øvrige fra TIB afd. 9 der havde været til kongres i Aalborg. valg af forbundsformand faldt. Men det gav mulighed for at diskutere, hvordan medlemmerne bliver inddraget mest muligt - og det er noget som afdelingen vil arbejde videre med frem til næste kongres, ifølge Anders Olesen. Det samme kan man sige om forslaget om konfliktberedskabet. For os er det af principiel betydning, at forbundets almindelige drift og vores konfliktberedskab er fuldstændig adskilt med vandtætte skotter. Det vil vi også arbejde videre med frem til næste kongres. HB-forslag nedstemt Kongressen afviste markant et af hovedsbestyrelsens forslag, der handlede om en sundheds- og sygeforsikringsordning. Jeg er glad for at kongressen fik slået fast, at vores forbund er en faglig organisation og ikke et forsikringselskab, siger Anders Olesen. Gennemsigtig lønmodel Kongressen vedtog, at valgte i både afdelinger og forbund i forbindelse med fratrædelse fremover skal følge funktionærloven. Anders Olesen er godt tilfreds vedtagelse, fordi det er den sidste rest af lønpamperi, der dermed forsvinder. Med den beslutning har vi nu en hel åben og gennemsigtig lønmodel, som kun de færreste forbund har. Kongressen besluttede ligeledes at forbundets daglige ledelse fremover vil få lønforhøjelser i Støtte til de columbianske bygningsarbejdere kroner og ører i forhold til medlemmernes lønudvikling. Det betyder, at får medlemmer to kroner mere i timen, så får daglige også to kroner. Gabet mellem vores medlemmers og de forbundsvalgtes løn var langt større for ti år siden. Med den nye regulering vil gabet over år blive mindre, siger Anders Olesen. De forbundsvalgte får kr. om måneden. Tidligere fik de kompensation for weekendarbejde, men det er nu afskaffet og i stedet er der ingen øvre arbejdstid. Hør og se meget om kongressen på: TIB afd. 9 havde stillet forslag til kongressen om at støtte de columbianske bygningsarbejderes faglige organisationer. Forslaget blev imidlertid trukket, fordi hovedbestyrelsen i den mellemliggende periode, fra forslaget blev indsendt til kongres blev afholdt, allerede havde truffet beslutning om en sådan støtte.

4 4 TIB 9 NYT NR. 8 OKTOBER 2008 Byggegigant går til industrien MT Højgaard, der er landets største entreprenørvirksomhed, har forladt byggeriets arbejdsgiverorganisation, Dansk Byggeri, og meldt sig ind i Dansk Industri. Virksomhedens administrerende direktør Kristian May har til Ritzaus Bureau forklaret at, MT Højgaard er "i gang med en udvikling, som gør, at vores interesser og behov varetages bedre af DI i fremtiden - blandt andet i forhold til erhvervspolitiske emner og på udlandsområdet". Måske er en medvirkende årsag til skiftet, at MT Højgaard sammen med FLSmidth satser stort på at få kontrakter på sammenlagt fem mia. kr. med et canadisk mineselskab. De vil bygge en mine med tilhørende vej, havn og lufthavn i Grønland. Rystede og bekymrede Dansk Byggeri har til 3Fs nyhedsbrev udtalt, at de er rystede over udmeldelsen, der også vil økonomiske konsekvenser for organisationen. Formand for byggegruppen i 3F, John Larsen er forundret over, at en decideret byggevirksomhed, og endda landets største, melder sig ud af byggeriets arbejdsgiverorganisation. En sådan splittelse hos arbejdsgiverne giver anledning til bekymring. Vi har gennem Dansk Byggeri et godt og tæt samarbejde om for eksempel arbejdsmiljø og uddannelse, og jeg kan da være bekymret for, hvorledes det vil udvikle sig, siger han til Nyhedsbrevet. Udmeldelsen får ingen u- middelbare konsekvenser for overenskomsterne mellem byggefagsforbundene og Dansk Byggeri. De fortsætter uforandret i hvert fald frem til næste overenskomst. TIB har godt 175 medlemmer ansat i MTHøjgaard. lott MTHøjgaard går til industrien. Her kunne ligge en masse dejlige tikronesedler eller hundredekrone-do, men i stærk mangel af dette stof, så må du nøjes med en hilsen fra tømrerne Bengt Bengtson og Harry Gregorius Viggo Toften-Jørgensen slår til lyd for at lægge tømrerbeskeder som den på billedet dog lidt mere avanceret. Læg et eksemplar af dagens avis og det sidste byggemødereferat sammen med en seddel, der fortæller hvem der arbejdede på renoveringen, hvornår, entreprisesummen, lønnen, prisen på øl og rugbrød. En lille historie fra det virkelige liv: Stridens hjelme (II) Af Viggo Toften-Jørgensen Tømrersvend Anden og sidste del af historien om Stridens hjelme, hvori vi møder bl.a. en rådden bundrem, en vrangvillig konduktør og et par blikkenslagere med faglige traditioner Vores forhold til kollegerne nede på etagerne var i starten ikke så godt. Vores tilgang til arbejdet var meget forskellig. Et symptom på det var vores forskellige holdning til timeløn og akkord. Men også andre ting havde vi heftige diskussioner om. Således viste det sig, at den ene ikke var medlem af fagforeningen. Det var ikke uvilje fra hans side, men rod i privatlivet havde fået ham til at blive uhjælpeligt bagud med kontingentet. De andre var tilbøjelige til at se gennem fingre med det, men det ville mig og min makker ikke. Som sædvanlig var der ingen ende på rækken af undskyldninger: banken, posthuset, telefonen, fagforeningens tåbelige åbningstider osv. Til sidst gav vi ham et ultimatum: Han kom ikke ind på pladsen igen, før han kunne vise en kvittering for betalt kontingent. Fagforeningen havde åbent, så et par timer efter kom han tilbage med en kvittering sværere var det trods alt ikke. Siden har han været et endog temmelig aktivt medlem af fagforeningen, så det tyder på, at han heller ikke selv har været så utilfreds med det skub, vi gav ham dengang. Gynger og karruseller Som sagt ville vi arbejde på akkord, men prisforhandlingerne gik overordentligt trægt. På et tidspunkt gik de helt i stå, og vi meddelte firmaet, at nu stoppede vi altså. Det lå nemlig sådan, at vi havde ikke mindre end to andre sikre jobs på hånden. Så mens den ene af os ringede for at undersøge de to jobs nærmere og finde ud af, hvilket af dem vi skulle starte på, gik den anden op for at samle værktøj sammen, smide målelægter ud osv. Ved nærmere eftersyn viste det sig imidlertid, at de to sikre jobs slet ikke var der. Altså måtte vi fiske målelægterne op af containeren igen. Gæt lige hvem, der var til grin? Det, der i sidste ende reddede vores akkord var, at der var en rådden bundrem ud mod gaden, der skulle skiftes. Firmaet havde ingen anelse om, hvordan det skulle ske, så de havde sat en fantasipris på opgaven. Ærlig talt havde vi heller ingen idé om, hvordan opgaven skulle løses, men en fantasipris kunne vi godt acceptere. Det viste sig, at opgaven kunne løses forholdsvis enkelt, så vi vandt på gyngerne, hvad vi havde tabt på karrusellen. Vejene til rigtige løsninger er mange Som det fremgår af de foregående afsnit, stod der nu 1-1 i striden om, hvem af os der var idioter: Os på taget eller dem nede på etagerne. Gudskelov viste der sig en fælles vilje til ikke at hænge sig i gammelt nag, og det endte såmænd med at stemningen blev helt gemytlig. Vores konduktør var ikke kun vanskelig at forhandle priser med, han var vanskelig at overbevise om noget overhovedet. Senere skulle vi på en anden plads lave nyt saddeltag på nogle kviste og bestilte i den forbindelse gesimslister fra værkstedet: Så og så mange til fronterne, så og så mange til siderne. Det forstod han ikke, hvorfor to slags? Jo, fordi: Foran sidder de mod en lige tagflade og på siderne mod en skrå. Om vi skulle komme og lære en gammel maskinsnedker noget om lister? Ja, åbenbart. Vi tegnede og fortalte, men han var ikke til at overbevise. Det endte med, at vi dagen efter tog vores lærebøger fra Teknisk Skole med og viste ham. Stillet overfor så overvældende bevismateriale måtte han selvfølgelig give os ret. Det sjove var bare, at vores lærebøger der var af forskellig årgang havde to vidt forskellige måder at snøre listerne op på. Resultatet var naturligvis det samme, men hvis der skal være en morale på den her historie og den slags er jeg som bekendt tilhænger af må det være, at det godt kan være, at der kun er én rigtig løsning på et problem, men der kan godt være flere veje til den rigtige løsning. Husk prisen på rugbrød Arbejdet var faktisk interessant. Det var et københavnertag med diverse udspring og forskellige taghældninger, der mødtes i bunden af gården med et rundt tag komplet med et lille spir - over hovedtrappen. Tegningerne var som sædvanligt ikke meget bevendt, men vi fik et udmærket forhold til arkitekten, som vore kolleger nede på etagerne ellers brugte meget energi på at svine til. Engang tilkaldte vi ham for at få godkendt en lægtegang, der ikke var som tegnet. Det kunne den heller ikke blive, for lægtegangen på to flader var tegnet ens, selvom hældningen på tagfladerne var forskellig. Da arkitekten kom, måtte han indrømme, at han heller ikke rigtigt havde kunnet få tegningerne til at passe, men han foreslog selv, at vi fremover bare lavede det rigtigt og derpå tilkaldte ham. Så ville han kunne lave tegninger, der passede. Den var vi helt med på. Det hjalp også, at vi havde et glimrende samarbejde med de to dygtige blikkenslagere, der lavede skifer og zink på bygningen. Deres overmontør sørgede i øvrigt for noget, jeg gerne her vil slå til lyd for, (og også senere selv har praktiseret): Da det lille spir skulle skiftes, blev der i det nye lagt et eksemplar af dagens avis og det sidste byggemødereferat sammen med en seddel, der fortalte, hvem der arbejdede på renoveringen, hvornår, entreprisesummen, lønnen, prisen på øl og rugbrød o.lign. Alt sammen til glæde for dem, der skal renovere huset engang, når vi alle sammen er døde og borte.

5 NR. 8 OKTOBER 2008 TIB 9 NYT 5 A-kassen og de ledige tvunget til at spilde tiden Regeringen har indført et regime af kontrol og internettyranni Fisketure på Øresund Det er tid til at få fiskegrejet bragt i orden og spidset pirkene. Snedkerstiftelsen har booket to ture med rederiet Skjold. Af Lotte Ott Det tager ca. tre timer før et arbejdsløst medlem er blevet korrekt registreret i a-kassen. Den ledige bruger ca. en lille time på at udfylde papirer, tilmelde til cv på nettet og lignende ofte i samarbejde med en a-kassemedarbejder. Bagefter bruger a-kassemedarbejderen ca. to timer på at få hele papirgangen bragt i orden. Det er synd for arbejdsmarkedet Når det tager så lang tid, skyldes det hverken, at a-kassen er talentløs eller langsom. Det skyldes alene det enorme kontroltyranni, som regeringen udsætter de ledige for, og som a-kasserne tvinges til at administrere. Der er simpelthen synd for arbejdsmarkedet, siger Trine Andreasen, en af de i alt syv ansatte i a-kassen. Trine er i gang med det daglige arbejde: hjælpe medlemmer der skal melde sig ledige. Hun har forladt sin faste plads bag skranken, har en trådløs telefon i øret og er i gang med at instruere og forklare hver enkelt, hvordan de skal udfylde papirer, komme rundt på internettet, tage kopier og printe. Ind i mellem besvarer hun telefonopkald. De øvrige a-kassefolk sidder ved deres skriveborde med øjnene skiftevis rettede mod computerskærmen og de medlemmer, der sidder overfor dem. Baggrund Internet-tyranniet får ikke de ledige i arbejde, viser erfaringerne fra både TIBs a-kasse og en undersøgelse, som 3F og 3Fs a-kasse har lavet. Baggrunden for undersøgelse er at 3F og 3FA er af den opfattelse, at indsatsen over for de ledige i virkeligheden svækkes af den overdrevne kontrol og af det bureaukrati, beskæftigelsesministeren repræsenterer. Derfor iværksatte forbundet og a-kassen i februar/- marts 2008 en række undersøgelser af effekterne af den nuværende indsats over for de ledige: En CV-undersøgelse, hvor ledige 3F ere har besvaret et spørgeskema om effekten af CV-banken og om deres øvrige jobsøgningsmønster. En undersøgelse af arbejdsgivernes brug af Jobnet og CV-banken. Her har de gennemført en stikprøve blandt 51 typiske 3F-virksomheder. En undersøgelse af Jobnets administrationsportal (HAJ), som er det redskab, staten stiller til rådighed for a-kassernes jobformidling. Her har undersøgelsen afdækket, hvor mange af de opslåede job der er reelle, og hvor mange der er forældede, vikarjob eller tilskudsjob osv. Svært at tage alvorligt Trine Andreasen og de øvrige i a- kassen tager medlemmerne alvorligt. Til gengæld får de sværere og sværere ved at tage deres eget arbejde alvorligt. Det giver ingen mening, at udsætte de ledige for de mange kontrolforanstaltninger, synes de. Det er simpelthen spild af tid og ressourcer, for det skaffer ingen i arbejde. Den holdning bakkes op af en undersøgelse, som 3F fik lavet i foråret om effekterne af nuværende indsats for ledige: Konklusionen er, at der bruges uforholdsmæssigt mange ressourcer på at kontrollere medlemmernes rådighed i stedet for at bruge kræfterne fremadrettet på vejledning og jobformidling, så de ledige kommer i job. Videre i rapporten hedder det: For mange ledige virker CV et og tvangssøgningen af job bl.a. via Jobnet udelukkende som en kontrolmekanisme, der ikke reelt fremmer deres muligheder for at komme i arbejde. Der er grænser! Selv om TIB ikke har lavet en tilsvarende undersøgelse, er det a- kassens vurdering, at det, der skaffer medlemmerne i arbejde ikke er Jobnet og CV, men derimod fagforeningens egen jobformidling, fagforeningens jobklubber, samt medlemmernes egne netværk og kontakter. Selv om vi opfatter det som helt naturligt, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge, er der grænser for hvor mange regler for de arbejdsløse, vi kan leve med samtidig med, at der ikke er nogen som helst pligter for arbejdsgiverne, siger Jette Gottlieb, leder af a- kassen i TIB afd. 9 Som faglig a-kasse må vi hele tiden overveje, hvor længe vi kan stå model til stramningerne, og om det i det lange løb er det bedste for medlemmerne, at vi er med til at administrere systemet, siger hun. Hos medarbejderne i a-kassen vokser frustrationerne over den uendelige mængde arbejde, der aldrig får ende. Selvom ledigheden er lav omend stigende, så har a-kassen aldrig tidligere været udsat for et sådant permanent arbejdspres. Som en akut hjælp til a-kassen og de ledige har bestyrelsen i TIB afd. 9 netop besluttet at ansætte endnu en medarbejder, foreløbig frem til 1. december. Det er op til generalforsamlingen at træffe beslutning om en evt. opnormering af a-kassen. Pris pr. tur: 75 kr. Billetter købes hos Frank Andersen, tlf.: Tur 1: Lørdag den 25. oktober, kl fra Vedbæk Havn Tur 2: Lørdag den 22. november, kl fra Vedbæk Havn. Kom i god tid, da vi sejler præcis kl Med venlig hilsen og knæk og bræk Benny Theiltoft Computere i fagforeningen Skal dit cv opdateres eller har du brug for computer til jobsøgning er du velkommen til at bruge fagforeningens PCere, der er opstillet i forlandet til medlemmerne. Laver du andet end at gå på arbejde? Og vil du dele det med bladets læsere? Eller kender du en, der har en historie om sit liv efter fyraften, som du synes skal i bladets spalter? Så kontakt Lotte Ott, tlf.:

6 6 TIB 9 NYT NR. 8 OKTOBER 2008 Gennemtænkt med tekniske hjælpemidler - planlægning, sikkerhed og arbejdsmiljø går hånd i hånd Lotte Ott I Lipkesgade på Østerbro er en hjørneejendom under renovering. Der er overdækket stillads hele vejen rundt og over taget. To steder på det lange stillads rager to brede stilladstårne ud. Det ligner elevatortårne, men her er ingen elevatorer hverken til materialer eller mennesker. Til gengæld er stilladstrappen bred og behagelig at gå på selv op til taget, hvor der går 10 svende fra PWJ og arbejder. Og her kommer så forklaringen på de to tårne: Stilladstårnenes dæk er lavet for give plads til de materialer, der bliver hejst ind. Der er hejs på begge tårne og de rummelige reposer ud for hver etageadskillelse gør det enkelt at få materialer ind og affald ud. Og ifølge svendene virker det selvom de også kan se plads til forbedringer. Viden der virker Det er PWJ, der har tømrerentreprisen på pladsen. En måneds tid før pladsen startede blev et par af tømrerne, bl.a. tømrerformand Martin Drejer, inddraget i projektetgranskningen og var med til at vurdere de planer der var, komme med forslag og ændringer. Ideen har været at planlægge et byggeprojekt, der sikrede at arbejde, materialer, affald og mennesker kunne komme frem i den rigtige rækkefølge, uden lange ventetider og uden tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Firmaet har gennem nogle år haft fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. I 2005 startede firmaet Projekt Mønsterarbejdsplads, som bl.a. har betydet,at der bliver gennemført sikkerhedsrunderinger på byggepladserne jævnligt. I 2007 gennemførte virksomheden sammen med Forebyggelsesfonden projektet Viden der virker, der satte fokus på de ansattes viden og indsigt i tunge løft. Formålet var at bringe den viden frem, der var i svendegruppen og dele den med alle i firmaet, og omsætte den til praksis. Byggeprojektet har derfor forsøgt at tage højde for alle disse ting. Og de ti svende på taget er godt tilfredse. Gennemsyrer hele dagen Logistikken er blevet meget bedre, og det gennemsyrer hele arbejdsdagen. Vi får materialerne hurtigt ind og affaldet væk uden Martin Drejer, formand for tømrersjakket, synes at der er fundet gode løsninger på byggepladsen i Lip kesgade. de lange ventetider, der plejer at være problemet, fortæller Martin Drejer. Han forklarer, hvordan ladetårnene, som han kalder dem, fungerer: Alle materialer bliver hejst op og trukket ind på ladetårnet. Vi har sikkerhedsliner på, når vi åbner lugen for at tage imod materialerne. Vi bruger rigtig mange plader 1200 m2. Vi har fået trælasthandlen til at dele pakkerne op i to sendinger, ellers bliver det for tungt i forhold til dækket. PWJ-sjakket i Lipkesgade. De ville gerne stille op til fotografering, men var ligeglade med at få deres navne med.

7 NR. 8 OKTOBER 2008 TIB 9 NYT 19 Større affald bliver lagt i big-bag og hejst ned. De to ladetårne i Lipkesgade på Østerbro. Pladerne bliver hejst ned på den elektriske arvidvogn vi har fået. Det gør det meget nemt at køre pladerne ind på taget og derhen hvor de skal bruges. Vi får værktøjskasserne op på samme måde. Martin Drejer fremhæver affaldssystemet: Det store affald bliver hejst ned i big-bags, som er store sække med stropper. Det mindre kommer ned gennem affaldsrøret. Både stillads og hejsekrogen er blevet godkendt til formålet. Stilladset er et klasse 4-stillads, så det kan klare den store belastning. Og krogen, eller schenklen, som Martin kalder den, er godkendt med et system, hvor remmene går ned under krogen. Både Martin og de andre vender flere gange tilbage til arvidvognen, som er en stor hjælp. Plads til forbedringer Der er også nogle ting, der kunne være bedre, mener sjakket. F.eks. skulle trappen i stilladset have været anbragt på siden af stilladset og ikke i selve ladetårnets dæk. Det tager dels plads og det skaber et hul i dækket. De ville også gerne have haft en elevator til persontransport, men det fik de ikke, bl.a. fordi alt værktøjet bliver kranet op, så de har kun sig selv at slæbe op til mere end femte sal. Det havde også været bedre, mener sjakket, om konsoldækkene havde været 90 cm i stedet for de nuværende 60 cm, der giver for lidt plads. Men firmaet har en rimelig sikkerhedsprofil uden at det fungerer fuldstændigt. Der er bl.a. ansat en sikkerhedskoordinator, siger Martin. Vi har en god kommunikation. Vi får selvfølgelig ikke alt hvad vi beder om, men der bliver lyttet til os. Hverken den elektriske arvidvogn eller nogle af de andre hjælpemidler er gået ud over akkordens indtjening. Måske tværtimod. Det er god akkord, som giver rimeligt, siger svendene og mere får TIB-Nyt ikke ud af dem, her en uges tid før arbejdet skal afleveres. I ladetårnene er affaldsrør til mindre affald. Forebyggelsesfonden Det overordnede mål med fonden er at støtte projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning. Der kan gives midler til projekter inden for følgende tre hovedformål: Projekter, der forbedrer arbejdsmiljøet inden for nedslidningstruede brancher og jobgrupper. Projekter, der forbedrer genoptræning og rehabilitering. Projekter, der øger bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. Der er gået mange plader til arbejdet 1200 m2. Men arbejdet er blevet gjort lettere med bl.a. den elektriske arvid-vogn og en god logistik. Læs mere: Den godkendte hejsekrog med særlige stropper til tungt læs.

8 20 TIB 9 NYT NR. 8 OKTOBER 2008 Rigtige mænd går til læge, ik? Eller hvordan er det egentlig med mænd og lægebesøg? Her kunne være tilføjet oplysninger om hvilke firmaer, der arbejder på pladsen, sådan som Byggefagenes Samvirke har foreslået. Men det blevet pure afvist af Dansk Byggeri, som ikke vil stille krav til sine medlemmer. Nu har malerfagets parter besluttet at indføre et ID-kort, der fortæller hvem de ansatte er og for hvilket firma, de arbejder. Dette er Dansk Byggeri også imod. Dansk Byggeri er imod ID-kort Malerfaget vil lave IDkort til alle professionelle malere. Dansk Byggeri kalder det en jødestjerne. Malernes Fagforening Storkøbenhavn og Københavns Malerlaug har indgået en aftale om, at malermestre udstyrer deres ansatte med ID-kort, der oplyser den ansattes navn, firmaets navn og adresse, samt hvem der skal kontaktes i tilfælde af ulykker. Aftalen er kommet i stand ud fra et ønske om at forstærke det professionelle organiserede malerfag mod uorganiserede virksomheder. Parterne er enige om at faget i øjeblikket oplever et stort pres fra uorganiserede virksomheder, der ikke er bundet af det danske fagretlige system, og som truer såvel den danske model som virksomhedernes konkurrenceevne. Derudover har erfaringerne vist at de underminerer det gode arbejdsmiljø. Ordningen forventes at være klar til marts Dansk Byggeri imod Dansk Byggeri har reageret negativt på malerfagets initiativ. Direktør i Dansk Byggeri, Børge Elgaard, har til DR udtalt: Det er jo jødestjernen om igen. Det er jo nærmest synlig reklame for, at her er der tale om en skruebrækker for at bruge fagforeningsudtryk, og det synes jeg ærlig talt ikke, er særlig sympatisk. Også i organisationens malersektion er tanken om et id-kort blevet mødt med modstand. Formand for sektionen, Jørn Johansen, siger i en pressemeddelelse bl.a.: Udstedelse af id-kort forebygger ikke snyd, men hænger de malersvende ud, der måske ikke syntes, at de vil være medlem af Malerforbundet. Det er den forkerte vej at gå, og det ville klæde malernes fagforening i stedet at gøre noget for de udenlandske malersvende, der arbejder i Danmark. Som det er nu, ser det ud som om, at de i stedet forsøger at skræmme dem væk. Det er ikke første gang, Dansk Byggeri, modsætter sig initiativer, der kan være med til at løse situationen med de mange underbetalte og uorganiserede udenlanske arbejdere. Det er snarere reglen end undtagelsen. Børge Elgaard har i et læserbrev i Byggefagenes Nyhedsbrev sagt at Dansk Byggeri hverken kan eller vil tvinge nogen til at sikre organiserede forhold på byggepladserne. Han skrev bl.a.: Dansk Byggeri (DB) værner om Den danske Model (DDM), det skal der ikke herske tvivl om. Men hvis DDM fremover også skal medføre, at arbejdsgiverorganisationer skal jagte og med trusler og magtmidler tvinge nyetablerede virksomheder ind i medlemskredsen, og hvis det indebærer en garanti for, at medlemmerne til evig tid overholder alle gældende regler og aftaler i Danmark, så tror jeg, at alle er bedre tjent med at få lovgivning på det område, som vi nu i mere end 100 år selv har forvaltet. Af Anne Mette Dinesen socialrådgiver Forleden mødte et medlem op og ville anmelde en arbejdsskade. Ugen i forvejen havde han løftet en tung rulle og da han sætter sig ind i bilen, har han smerter i ryggen. Han klager sig lidt og mester foreslår vores medlem, at han går til en kiropraktor, som mester kender. Vores medlem går til kiropraktor, får taget røngtenbilleder, bliver knækket og får af vide han skal komme igen. For egen regning vel at mærke. Da jeg møder ham, spørger jeg ham om han har været ved læge, jeg kender næsten svaret på forhånd, nej han har ikke været hos læge.... Det går nok over Mit gæt er at opstår der smerter i ryg, arme, knæ osv i forbindelse løft eller brug af værktøj kontaktes lægen ikke, fordi: Det går nok over Man piver ikke på en mandearbejdsplads Kollegaer foreslår alternative behandlingsmuligheder ud fra hvad de selv har prøvet eller hørt om, fx kiropraktor, akupunktør, zoneterapeuter osv. Det er besværligt at komme igennem til lægen og endnu sværere at få en aftale efter arbejdstid Der er sikkert mange andre grunde. Min pointe er: kommer du ud for en hændelse på arbejdet som giver dig smerter, der ikke går over i løbet af et par dage, så gå til lægen. Få den først ledige tid. Mød op og forklar hvor det godt ondt, lad være med selv at stille diagnosen, men overlad dette til lægen. Fortæl lægen at det er sket i forbindelse med dit arbejde og bed lægen om at notere det i din journal. Lægenotatet har stor betydning, hvis der senere hen skal rejses en erstatningssag om arbejdsskade. KURSUS I TYPEHUSE TIB afdeling 8 (Sjælland), 9 (København) og 10 (Nordøstsjælland) afholder kursus om: LOKALE PRISER PRISLISTEN ARBEJDSMILJØ Vi udveksler priser og måler op: tag, snedkerarbejde, jern m.m. Mandag den 17. november og tirsdag den 18. november, kl Sted: Et sted på Sjælland. Du får nærmere besked. Tilmelding til din egen afdeling: Afd. 8: Bodil Jensen ; , Afd. 9: Jette Nordentoft: , Afd 10:Keld Walsted: , opgiv FIU nummer: ved tilmeldingen Du bliver frikøbt til kursussatsen, som er: 1570,- kr/dagen, inkl. feriepenge, pension og SH-betaling. Medbring opdateret prisliste, lokale priser og eventuelt bærbare computere. Lægen kan: Undersøge dig og give et bud på om du skal holde dig i ro eller være særligt aktiv Give dig noget smertestillende, særligt hvis det er vigtigt at du er aktiv Henvise dig til en specialist, fysioterapeut eller anden behandling. Når lægen henviser er du sikret tilskud fra sygesikringen. PS! Vidste du, at danske kvinder tilsammen har aflagt ca. 9. mio flere besøg hos lægen end danske mænd i Det får du for kontingentet: Overenskomst, der sikrer løn, arbejdstid, akkorder, ferie og søgnehelligdagsbetaling, pension, genetillæg, løn under sygdom og barsel, feriefridage m.m. Fagretlig sagsbehandling af ueningheder om og brud på overenskomsten. Hjælp til at sikre skur- og velfærdsforhold, sikkerhed og arbejdsmiljø. En a-kasse, der er din egen og som formidler arbejde. Socialrådgivning, der bl.a. kan hjælpe i arbejdsskadesager. Hjælp til uddannelse.

9 NR. 8 OKTOBER 2008 TIB 9 NYT 21 FAGLIGE SAGER Af Palle Bisgaard, fmd. for bygningsgruppen Firma Jørgensen og sønner A/S, Ringsted Organisation Dansk Byggeri Efter at en lærling havde været i ovenstående firma i en periode, henvendte han sig i afdelingen, idet han mente, at han ikke have fået korrekt betaling. Der manglede korrekte satser for løn, pension, løn under fridage samt søgnehelligdage m.v. Der blev afholdt mægling i sagen den 9. september, hvor sagen blev afsluttet med en efterbetaling på i alt kr ,56. Firma JR Constriction/ Dansk Byg og VVS Aps, Kbh. N Organisation Dansk Byggeri To svende blev bortvist fra ovenstående virksomhed fredag den 15. august om morgenen med en begrundelse som ikke var i overensstemmelse med sandheden. Det viste sig samtidig, at firmaet havde brugt månedsløn, samt at lønsedler for den foregående måned stadig ikke var fremsendt til svendene. Efter en kort snak med virksomheden begærede afdelingen mægling, som blev afholdt den KORTE REFERATER 26. august over telefon. Her blev firmaet pålagt: at udstede fyresedler i overensstemmelse med sandheden, at betale fuld løn for fredag den 15. september, samt for mandag og tirsdag den 18. og 19. september, at opgøre og udbetale SH-overskuddet, at ændre lønudbetalingerne i fremtiden til 14-dages løn, samt at udsende lønsedler for juli måned øjeblikkeligt. Firma NSA, Kastrup Organisation Dansk Byggeri I forbindelse med at to svende blev opsagt, manglede der at blive betalt løn for den sidste dag, løn for opsigelsesvarsel, G- dage samt udbetaling af SHoverskud og indbetaling af pension. I alt for de to svende ca ,- kr. Der blev derfor afholdt mæglingsmøde den 3. september hvor virksomheden havde betalt alle krav. Firma CA Byg Aps, Frederiksberg Organisation Dansk Byggeri Da en svend blev opsagt, fik han først sin skriftlige fyreseddel senere, og manglede dermed løn for opsigelsesdage. Endvidere manglede firmaet, at betale G-dage og at opgøre og udbetale SH kontoen. Der blev afholdt mægling den 18. september hvor svenden fik efterbetalt 4.930,- kr. i opsigelsesvarsel samt 3 G-dage. Derudover blev firmaet pålagt at dokumentere, at den SH-opsparing, som de påstod var udbetalt, også var det, samt at ændre lønudbetalingen i firmaet fra månedsløn til 14-dages løn. Firma JBJ Byg, Herlev Organisation Tiltrædelse til Dansk Byggeri I forbindelse med at en svend var blevet afskediget fra ovenstående virksomhed, henvendte han sig i afdelingen, hvor vi kunne konstatere, at han manglede i alt 7.709,09 kr. i G-dage, SH-konto samt opsigelsesvarsel. Efter en lokalforhandling med firmaet den 23. september blev der enighed om, at firmaet skulle udbetale beløbet. Firma Lux huse, Rødovre Organisation Tiltrædelse til Dansk Byggeri Arbejdsplads Blågårdsgade, Kbh. N Torsdag den 7. august om morgenen blev to svende bortvist fra ovenstående firma, angiveligt fordi de var gået ti minutter før arbejdstids ophør dagen før. Efter en længere diskussion med virksomheden indkaldte afdelingen til mægling, idet opsigelsen var i strid med overenskomstens regler for opsigelse. Mæglingsmødet var begæret til afholdelse den 22. august, men her dukkede firmaet ikke op. I stedet fremsendte virksomheden opsigelser til de to svende, i henhold til overenskomsten. Efterfølgende blev der enighed med virksomheden om, at der skulle betales fuld løn for torsdag den 7., fredag den 8. og mandag den 11. august, samt tre G-dage for de følgende dage. PRISER OVERENSKOMSTER RETTIGHEDER KURSUS I PRIS- SÆTNING Start torsdag den 23. oktober og de seks efterfølgende torsdage (borset fra den 29. oktober, der er en onsdag) kl på Mølle Allé 26, Valby Målgruppe Kurset henvender sig til medlemmer af TIB inden for bygningsområdet svende og lærlinge, der ikke tidligere har været på prissætningskursus. Indhold på kurset Gennemgang af prisliste, overenskomst og fagretlige regler. Øvelser i prissætning og opmåling. Øvelser i forhandling og konfliktløsning. Formål Formålet med kurset er at gøre den enkelte i stand til at overskue mulighederne for prissætning. Krav til deltagerne Der er ingen krav udover medlemskab af TIB. Undervisere Ivan Busch, tømrer, ansat i fagforeningen. Arbejder til daglig med bl.a. opmåling og faglige sager. Jesper Palmelund tømrer, ansat i fagforeningen. Arbejder til daglig med bl.a. opmåling og faglige sager. Tidspunkt Start torsdag den 23. oktober, kl og de seks efterfølgende torsdage undtagen den 29. oktober, der er en onsdag, således at sidste kursusdag bliver torsdag den 4. december. Mad og drikke Der er spisning kl , samt kaffe, vand og øl. Tilmeldingsgebyr Det er en forudsætning for at blive optaget på kurset, at du indbetaler 100 kr. inden kurset starter. Beløbet bliver refunderet efter afsluttet kursusforløb. Tilmelding og yderligere oplysninger: Tilmelding og betaling senest den 16. oktober til Jette Nordentoft, tlf.: JEG VIL MED PÅ PRISSÆTNINGSKURSUS! Fra den 23. oktober til den 4. december 2008 BILLEDPRISLISTE - KURSUS Mandag den 24. og tirsdag den 25. november, kl til 15.00, på Mølle Allé 26, 2500 Valby Få en gennemgang af Billedprislisten og en introduktion af prislisten med de generelle bestemmelser CPR-Nr.: Navn: Gade: By: Tlf.: OVERENSKOMSTER Underviser: Jesper Palmelund, faglig sekretær i afdelingen Der er begrænset deltagerplads! Medbring meget gerne din egen bærbare PC! Frikøb til kursussatsen, som er: 1570,- kr/dagen, inkl. feriepenge, pension og SH-betaling. Tilmeldning senest torsdag den 13. november til: Jette, tlf.: , eller Susanne, tlf.: , Husk at opgive FIU-nummer Evt. Evt. firma: Afleveres/sendes til bygningsgruppen, TIB afd. 9, Mølle Alle 26, 2500 Valby BLOKEREDE Blokeret den Zimmerei Multipart GMBH Dorfstrasse 24, Selpin, Tyskland Se nr: Blokeret den GKW Inwestor SP. Z.O.O Ul. Krakowska 7, Myslowice, Polen Se nr.: Blokeret den Mancom ApS Reberbansgade 16 B 9000 Aalborg Se/cvr nr.: Blokeret den Johnny Hjemsted Gadgaard Turebyholmvej 12, 4682 Tureby Se/cvr nr.: Blokeret den Daca Construction ApS Roskildevej 303 B 2610 Rødovre Se/cvr nr.: Blokeret den Ole Sloth Skovgærdet 12 A 2840 Holte Se/cvr nr.: SIDEN SIDST

10 22 TIB 9 NYT NR. 8 OKTOBER 2008 Projektsvendeprøver ligner virkeligheden Næstformand for det Faglige Udvalg på Københavns Tekniske Skole mener, ser muligheder i projekt-svendeprøver Jeg tror, at man skal gøre projektsvendeprøverne obligatoriske, siger formanden for Det faglige Udvalg på Københavns Tekniske Skole, Michael Parbst. Han mener, at det er en naturlig afslutning på skoleforløbene, som er meget projektorienterede. Desuden ligner det den virkelighed, som de nyudlærte skal ud i. Og så er han overbevist om at lærlingene er glade for det. Når lærlingene kommer til trappeforløbet som er et projekt forløb. bliver de vildt begejstrede. Der er et trappehul, og så skal de selv designe resten. De har julelys i øjnene, og er ikke til at drive hjem fra værkstedet, siger han. I Michael Parbst øjne ligner det egentlig også virkeligheden meget: Der kommer en kunde og bestiller en dør i bestemte mål, eller et køkken i skæve vinkler. Og sådan kunne projektsvendeprøverne også tilrettelægges, mener han. Samtidig er der også udviklingsmuligheder i det. Det nye bygningsreglement stille nogle helt andre krav til f.eks. vinduer, der skal opfylde energirammer. En del af projektsvendeprøven kunne derfor være at beskrive hvilke energiovervejelser, der ligger i projektet. Vi må forholde os til virkeligheden, men også holde fast i vo- Michael Parbst er fortaler for projektsvendeprøverne. res historie. Der er jo en grund til at et vindue ser ud, som det gør. Projekterne kunne være med til at lærlingene begyndte at tænke tanker og binde virkeligheden, f.eks. det nye bygningsreglement sammen med byggetraditionerne. Det kan der komme helt nye ting ud af. Nye krav Både lærere og medlemmerne af Det faglige Udvalg har brug for at få efteruddannelse, mener Michael Parbst. Som eksempel peger han på computertegning, som vinder større og større plads i uddannelserne. Det er jo fint, at lærlingene lærer at tegne på computer, men der er vist ingen i det Faglige Udvalg, der selv er i stand til det. Jeg troede i starten, at computertegninger ville give bedre tegninger. Men nu kan jeg se, at faldgruberne er de samme. Derfor er det nødvendigt, at vi som udvalg kommer på kursus, ikke for selv at kunne lave tegninger, men for at forstå hvor langt de enkelte er inde i tegneprogrammet. Kan vi så få læreren på kursus i virkeligheden, i sikkerhed, i bygningsreglementet, i energirammeberegninger, og meget andet som mangler, så vil skolerne kommer på forkant med virkeligheden, og vil kunne tilbyde relevante efteruddannelseskurser og så er projektformen den rigtige vej, siger Michael Parbst lott Projektsvendestykke, der opfylder alle de faglige krav til et svendestykke men måske ikke til funktionaliteten. Foto: Leo Harms Brian Frederiksens projektsvendestykke. Et skab i ask og eg. Foto: Leo Harms Projektsvendeprøver En kanon mulighed men det kræver flere ressourcer af skolerne siger to, der lige har prøvet det Af Lotte Ott Yassin Askar og Brian Frederiksen blev udlært i august som henholdsvis møbelsnedker og bygningssnedker. De valgte - lige som en stor del af de øvrige på deres forløb - at gå til projektsvendeprøve. Og det var de meget tilfredse med. Projektsvendeprøver betyder, at lærlingen selv udarbejder et projekt, tegner det, beskriver det og udfører det. Det skal indeholde nogle forskellige discipliner, som f.eks. hængsling, skuffegang, passing (lås) mv. Men ellers er der frie tøjler. Træt af dør og skab Tidligere var svendeprøven en bunden opgave. Bygningssnedkerne skulle lave en dør og et skab. For møbelsnedkerne en skrive pult og serviceskab. Det er for så vidt stadig rammen, men der er frie tøjler til at designe. Jeg lavede et skrivebord med læseklap, fordi det var noget jeg kunne bruge. Jeg syntes, det var interessant at tage udgangspunkt i mit eget behov, siger Yassin Askar, der har en drøm at gå videre og blive møbeldesigner. Det var de samme årsager, der gjorde, at jeg valgte projektsvendeprøven, siger Brian Frederiksen, der lavedw et skab til sig selv og en terassedør til sin fars hus. Bedre mulighed for leg De er begge tilfredse med muligheden for projektsvendeprøverne, men især Yassin kan næsten ikke få armene ned af begejstring: Det er vigtigt for hele faget, fordi det udvikler tingene, siger han og mener umiddelbart, at selvvalgte projekter skal være obligatorisk. Hele møbelsnedkeruddannelsen lægger op til, at man udvikler sit eget. Det skal man kunne, når man er nået så langt, siger han, og tror på at det giver bedre håndværkere. Brian er ikke helt enig. Jeg tror ikke, at det giver bedre håndværkere. Ordinære svende kan være lige så dygtige, men man opnår måske nogle andre kompetencer end det håndværksmæssige, siger han. Han peger deruover på nogle forskelle på de to fag. Jeg tror, at møbelsnedkerne har flere muligheder for at lege end vi har som bygningssnedkere. Groft sagt synes jeg, at systemet holder det kreative nede især for bygningssnedkerne. Mit Yassin Askar nyudlært møbelsnedker og Brian Frederiksen, bygningssnedker. De blev begge udlært i august og valgte at lave deres eget projekt til svendeprøven. En mulighed, de varmt anbefaler. Foto: Eric Erichsen indtryk er, at det endnu mere udpræget på tømrerområdet, siger han. Jeg synes, at projektsvendeprøverne skal være en valgmulighed, siger han. Snakken går videre frem og tilbage om forskellen på de to fag og på hvem, der søger ind på uddannelserne. Jeg tror, at alle på mit forløb havde en eller anden gymnasiel uddannelse og generelt var lidt ældre. Dvs. de har prøvet flere ting. Det gør måske også at de er mere parat til projektsvendeprøver, siger Yassin og bløder lidt op på ideen om at det skal være obligatorisk. Yassin Askars projektsvendestykke: Skrivebord med læseklap. Foto: Leo Harms Ressourcer nok? Både Yassin og Brian er i tvivl om hvorvidt skolen overhovedet har ressourcer nok til at alle vælger projektsvendeprøver. Jeg tror ikke, at der lærere nok, og nogle af dem, der er, kører måske lidt for meget på rutinen. De er klædt godt nok på til det og de er dygtige, men rammerne er ikke gode nok, siger Brian. Yassin er enig og tilføjer, at der f.eks. har været problemer med at stå i kø ved maskinerne, fordi der også er andre hold på skolen, der skal bruge dem. Det har også været problemer med at printe tegningerne ud. Det er nemlig ikke muligt at printe i A2-format, og for bygningssnedkere er det ikke tilladt at få dem printet uden for skolen, mens møbelsnedkerne gerne må. Det synes de begge to, er uretfærdigt og ikke helt til at forstå. Rustne skuemestre? Projektsvendeprøverne giver andre udfordringer for skuemestrene end de ordinære prøver. Hvert eneste projektsvendestykke er jo forskelligt. Både Yassin og Brian har en fornemmelse af, at skuemestrene ikke er helt med på ideen. Jeg tror, der skal flere skuemestre til. Det er et stort arbejde at læse selve projektbeskrivelsen igennem.

11 NR. 8 OKTOBER 2008 TIB 9 NYT 23 Seniorklubben Telefon og mail Ledige Møder og arrangementer Seniorklubbens program Oktober Onsdag den 15., kl : Sangdag Onsdag den 22., kl : Buffet med lotteri. Kaffe med hjemmebagte småkager. Onsdag den 29., kl. 9.30: Besøg i Det nye Skuespilhus. Max. 30 personer. Pris: 85,00 kr. November Onsdag den 5., kl : Banko Onsdag den 12., kl : Kammeratdag Onsdag den 19., kl : Besøg på Medicinsk Historisk Museum. Max. 30 personer. Pris: 50 kr. Mødested: Bredgade 62. Onsdag den 22., kl : Buffet med lotteri. Kaffe med hjemmebagte småkager. Onsdag den 26., kl. 9.15: Besøg i Det nye Skuespilhus. Max. 30 personer. Pris: 85,00 kr. Mødested: Sankt Annæ Plads 26. Tlf.: Kontortid: Mandage ml. kl Seniororkesteret Spillemænd m/k søges Vi har brug for tilgang for at holde liv i de gode gamle melodier fra vores vilde ungdom: Tag dit instrument under armen og besøg os mandage kl i fagforeningen, så du kan finde ud af, om det er noget for dig. Klubberne Linoleumspålæggernes pensionister og efterlønsmodtagere Sammenkomst den anden tirsdag i hver måned kl i kælderen på Nattergalevej 22, (beboerlokalet). Venlig hilsen Henning Jørgensen, tlf.: Poul-Erik Næs, tlf.: Bygningssnedkernes og glarmestrenes pensionister Nærmere oplysninger: Walter Larsen, tlf: , Birger Olsen, tlf.: Tømrernes pensionistog efterlønsklub Generalforsamling Torsdag den 23. oktober, kl Dagsorden ifølge lovene. Mødedage: Den anden og fjerde torsdag i måneden. P.B.V Arne Hansen, tlf.: Hovednummer: A-KASSE Jette Gottlieb, leder af a-kassen: Mariane Rennick, lønbogholder: Lillian Würtz, bogholder: Frank Andersen: Susanne Mansfeld: Edith Kreutzfeldt: Margit Mørck: Per Persson: Henrik Sten Jensen: Trine A. Andreasen: , BYGNINGSGRUPPE Palle Bisgaard, formand for bygningsgruppen: , Jette Nordentoft: , Susanne L. Mortensen: , Ivan Salling Busch: , Jesper Palmelund: , Freddy Ridderhaugen: , Anders Lange: , Claus von Elling: , INDUSTRIGRUPPE Jan Juul, formand for industrigruppen: , Dan Christiansen: , Vibeke Pedersen: , UNGDOM & UDDANNELSESGRUPPE Keld M. Kristensen: , Claus Hassing: , Leo Harms: , FORMANDSGRUPPE Anders Olesen, formand for TIB afd. 9: , Bjarne Petersen, næstformand for TIB afd. 9: Nina Drews: , Lotte Ott, journalist: , Kjeld Pedersen: , Anne Mette Dinesen, socialrådgiver: SERVICEGRUPPEN Houria Idrissi: , Eric Erichsen: , Janja Tufekovic: , POLSK KONTAKT: Robert Olejnik , BYGGEFAGENES NYHEDSBREV: Mads Bruun Pedersen, journalist: , FAXNUMRE: A-kassen og stuen: Faglig afdeling og 1. sal: Kolofon TIB-9-Nyt er medlemsblad for Træ-Industri-Byg, Afd. 9, København, Mølle Allé 26, 2500 Valby Tilrettelæggelse og produktion: Lotte Ott (DJ). tlf.: Redaktionsudvalg: Anders Olesen, (ansvarshavende), Viggo Toften-Jørgensen og Brian Westermann. Næste nummer: Bladmøde om TIB-9-Nyt nr. 9, 2008 afholdes den 21. oktober. Deadline: Samme dato som bladmøde. Blad nr. 9 er hos medlemmerne senest den 28. november. Alle medlemmer er velkomne til at deltage på bladmøderne, med forslag, ideer, læserbreve, ris og ros, m.v. Dette nummer: Blad nr. 8 udkommer den 17. august. Afleveret til Citymail 14. oktober. Tryk: Trykcentralen. Viby J. Oplag: Ledighed uge 36: 2,8% Fag: Antal Ledige Pct. Alutømrere Byggeteknikere ,7 Bygningssnedkere ,8 Glarmestersvende ,3 Linoleum/gulvlæggere Maskinsnedkere ,4 Møbel/industrisnedkere ,6 Modelsnedkere Orgelbyggere Ortopædister Portefølgemagere Sadelmagere Skibssnedkere Tækkemænd Tapetserere ,1 Tømrer/snedkere ,2 Tømrere ,8 Træindustriarbejdere ,6 I alt ,8 Ledige fordelt på køn: Mænd ,8 Kvinder ,7 Ledige fordelt på alder Alder antal ledige pct år , år , år , år , år , år , år , år , år , år ,0 Ikke længere medlem Tømrere/snedkere: Lucas Undall Nielsen, 2900 Hellerup, født 1987 Nick Frey Halling, 2200 Kbh. N, født 1986 Johnny Boye Hansen, 2500 Valby, født 1985 Johan Keite, 2200 Kbh. N, født 1981 Nikolaj L.S.L. Bajare, 2400 Kbh. NV, født 1968 Claus Frank Mortensen, 2770 Kastrup, født 1986 Peter Motzfeldt, 2200 Kbh. N, født 1977 Kim Kaarsberg, 2500 Valby, født 1987 Josef Andreasen, 2500 Valby, født 1977 Mads Ørskov Hansen, 2450 Kbh. SV, født 1975 Rolf Heide Rasmussen, 2200 Kbh. N, født 1986 Brian Lynggaard Pedersen, 8381 Tilst, født 1982 Jamal El Khattouti, 2200 Kbh. N, født 1976 Nikolaj Nis Nielsen, 2610 Rødovre, født 1979 Troels Münster, 2450 Kbh. SV, født 1984 Brian Ankerbøl, 2620 Albertslund, født 1967 Allan Ankerbøl, 2620 Albertslund, født 1967 Kasper Pawrup, 2000 Frd.berg, født 1985 Jonas Nils Holmgreen Fridh, 1606 Kbh. V, født 1985 Lars Henrik Inderberg, 2300 Kbh. S, født 1972 David Schnegell, 2400 Kbh. NV, født 1986 Tømrere Thomas Raft, 2200 Kbh. N, født 1963 Sune Nørgård Pedersen, 6780 Skærbæk, født 1974 Tillærte tømrere Kenneth Jan Rose, 2730 Herlev, født 1970 Martin Svendsen, 1674 Kbh. N, født 1963 Glarmestersvend Ricky Nick Pedersen, 2300 Kbh. S, født 1969 Hvor ikke andet er nævnt, foregår arrangementerne i fagforeningen Oktober 16. kl : Tegnekursus for lærlinge 20. kl : Bestyrelsesmøde i ST- Brancheklubben 21. kl : Bestyrelsesmøde i afd kl : Bladmøde 23. kl : Møde i Glasbrancheklubben 23. kl : Prissætningskursus nr kl : Tegnekursus for lærlinge 29. kl : Prissætningskursus nr kl : Generalforsamling i TIB kl : Tegnekursus for lærlinge November 6. kl : Tegnekursus for lærlinge 13. kl : Møde i Glasbrancheklubben 13. kl : Tegnekursus for lærlinge 17. kl. 7.00: Kursus om typehuse 18. kl. 7.00: Kursus om typehuse 19. kl : Miljøudvalgsmøde 20. kl : Tegnekursus for lærlinge 27. kl : Tegnekursus for lærlinge December 2. kl : Bladmøde 4. kl : Møde i Glasbrancheklubben 4. kl : Tegnekursus for lærlinge 10. kl : Miljøudvalgsmøde 11. kl. 8.00: Bestyrelsesmøde i afd kl : Tegnekursus for lærlinge 18. kl : Tegnekursus for lærlinge 22. kl. 8.00: Fagforeningen holder lukket 23. kl. 8.00: Fagforeningen holder lukket 29. kl. 8.00: Fagforeningen holder lukket 30. kl. 8.00: Fagforeningen holder lukket NB! Alle møder i bestyrelser og udvalg er åbne for medlemmer! Medlemmerne i tal Pr. 26. september 2008 * Andet Ialt Medlemmer i alt 3916 (4013) Forbundsmedlemmer 3007 (3120) - dertil lærlinge 643 (659) A-kasse-medlemmer 2978 (3143) - heraf selvstændige 121 (106) * Tallene i parantes er til sammenligning fra samme dag sidste år. Tegning for lærlinge Hver torsdag kl Tilmelding ikke nødvendig. Vi har tegnebrædder og opgaver. Men du skal selv medbringe: Lineal, blyant, viskelæder, passer, og hvad der ellers skal bruges. Yderligere oplysninger: Leo Harms, tlf.: eller Mail:

12 Se de nye tømrersvende side 2 TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TIB AFD. 9 NR. 8 OKTOBER 2008 TIB 9 til kongres Afdelingen fik ikke valgt sin kandidat, Anders Olesen, til forbundsformand. Læs hvad han selv siger om kongressen. Side 3 Tvunet til at spilde tiden Regeringen har pålagt a-kasse og de ledige et regime af kontrol og internet-tyrani - men der kommer ikke flere job af den grund. Side 5 Projektsvendeprøver Det er en rigtig god idé, mener to, der lige har prøvet det. De bakkes op af næstformanden i det lokale uddannelsesudvalg på teknisk skole. Side 10 Al henvendelse vedrørende bladet: TIB afd. 9 Tlf.: Spænder til afdelingens medlemmer Spænder til alle afdelingens medlemmer - høje, lave, tykke, tynde, unge, gamle, mænd og kvinder. TIB afd. 9 har startet en bælteproduktion Ideen til at sætte en bælteproduktion i gang startede egentligt i TIBU for flere år siden. TIBU gerne ville give sådan et bælte til de nyudlærte tømrersvende og dermed erstatte de tinkrus, der har været svendegaven i årevis. Det var der imidlertid ikke stemning for i det faglige udvalg. Derfor besluttede TIB afd. 9 selv at sætte dem i produktion, og forære de nyudlærte svende et bælte, når de har betalt deres første kontingent. Traditionelt bliver alle nyudlærte inviteret til middag i afdelingen, og her vil bælterne blive udleveret. Det er dog også muligt selv at komme i afdelingen og hente et. Bælter til alle Andre medlemmer har også mulighed for at få et bælte. Det kan nemlig købes for 200 kr. Selve bæltet er i sort kraftig læder. Spænderne er lavet i en massiv messing og motivet er det gamle tømrerlaugs logo tilføjet forbundets navn: træ-industribyg. Alle bæltespænder er nummereret. (Nummer 1 er allerede solgt.) Bælterne kan købes hos Frank Andersen i kassen. lott Nyudlærte får et bælte, når de har betalt deres første kontingent som svend. Alle andre medlemmer kan købe bælte for 200 kr. hos Frank Andersen i afdelingen.

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

TIB 9 NYT. Gulvskolen i Herlev Læs side 6 7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 3 APRIL 2009. Foto: TIB-Nyt

TIB 9 NYT. Gulvskolen i Herlev Læs side 6 7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 3 APRIL 2009. Foto: TIB-Nyt TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 3 APRIL 2009 Gulvskolen i Herlev Læs side 6 7 Foto: TIB-Nyt 2 TIB 9 NYT NR. 3 APRIL 2009 1. MAJ BØRNEPROGRAM Alle aktiviteter for børn

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere