Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang."

Transkript

1 Region Fyn TEMADAG 23. marts deltagere drøftede 6 forskellige emner gennem dagen. Formanden for Region Fyn Palle Christensen bød velkommen og efter nogle praktiske bemærkninger og kaffe med rundstykker var man klar til at gå i gang. Deltagerne blev opdelt i 4 grupper, der ved hvert sit bord, blev bedt om at drøfte de forudbestemte emner. Opdelingen blev foretaget således at ingen fra samme vandværk sad ved samme bord. Dette referat er en sammenfatning af de forskellige gruppers svar. Emne nr. 1 Hvor er dit vandværk om 10 år? De fleste vandværker vil bestå, men kun dem med vilje til at samarbejde (ikke sammenlægning) vil have optimale chancer for at overleve. Fornyelse i bestyrelsen og sænkning af gennemsnitsalderen i bestyrelserne vil være af afgørende betydning. Især driftssiden er et oplagt emne til fysisk samarbejde men også administrationsområdet vil være noget der skal bearbejdes ud fra samme ønske - minimering af omkostninger og mulighed for at overleve. Den decentrale vandforsyning får det svært med de mange nye bestemmelser. Det er medvirkende årsag til en vis "træthed" i bestyrelserne det gælder ikke konsekvent i alle vandværker men det ses især i de små vandværker. Måske skal man højne opmærksomheden for den private vandsektor ved annoncering om vores tilstedeværelse og kvaliteten af vandet. Der kan hentes meget ved at aktivere bestyrelsernes medlemmer ved at uddelegere specifikke opgaver som f.eks. visioner for de næste år. Bruge tid på at formidle resultaterne til ejerne af vandværket (andelshaverne). Økonomien vil spille en væsentlig rolle i forbindelse med ønsket om at bevare den decentrale vandforsyning i årene der kommer. Det gælder ikke kun investeringsbehovene men også områder som lønninger til ansatte, honorarer til bestyrelsesmedlemmer o.s.v..

2 Emne nr. 2 Samarbejder (udveksling af erfaringer f.eks.) I på tværs i Jeres lokalområder? Det emne overlapper selvsagt emne nr. 1. Samarbejde i lokalområderne kræver åbenhed og maksimal fjernelse af holdningen "vi er os selv nok" - hvis vandrådene skal være katalysatorer i dette område kræver det en eller anden form for grunduddannelse af vandrådene. Et gennemgående træk i alle grupper var opmærksomhed på fællesskab omkring nødforbindelser. Administrationen er i en del områder også et sted der samarbejdes meget til stor lettelse for kassererne i vandværkerne og resulterer også i mindre revisionsomkostninger. Erfaringsudvekslinger er ikke sat i egentlige systemer. Det kunne være en god opgave for de lokale vandråd at arbejde systematisk på at drive erfaringsudvekslinger igennem til fælles bedste ved at indkalde til specifikke møder med nogle emner, der kan være nyttige at drage hinandens erfaring ud af. Her blev den fælles vandværkspasser også nævnt rigtigt mange gange. Fælles beredskabsøvelser eller overværelse af samme kan være en "døråbner" for et tættere samarbejde. Erfaringsudveksling på specifikke aktuelle områder - f.eks. meddelelser vis SMS. Emne nr. 3 Deltager I aktivt i vandrådet nu og fremover? Nogle steder er der stor tilslutning andre steder fungerer det kun meget sporadisk. Hvor der er stor opbakning er nytteværdien meget stor og karakteristisk er samarbejdet med kommunerne her også velfungerende. Repræsentantskabsmøder med temaer motiverer medlemmerne.

3 Enkelte vandråd har endnu ikke fundet ud af hvad opgaverne for vandrådet er. Her holdes generalforsamlingen eller som nogen ynder at kalde det repræsentantskabsmødet kun for "et syns" skyld hvor man så foretager de nødvendige ting iflg. bestemmelserne og så måske har inviteret en foredragsholder ind for at fylde resten af tiden ud. Kursusvirksomhed på området er meget lidt brugt - regionen afholder kursus i håndbog 2 (Vandrådsarbejde) den 13. november Der er ikke sket opdatering af håndbogen siden Der arbejdes med fælles regulativer og takstbladsskabeloner i flere af vandrådene. Der blev nævnt eksempler med fællesaftaler om priser på analyser og andet som egner sig til sådanne tiltag. Emne nr. 4 Deltagelse i regionskurser for at dygtiggøre Jer? Hvis ikke hvorfor ikke? Der var ingen direkte løsninger eller svar på hvorfor så få deltager i kurserne kun 33% af de fynske vandværker har deltaget i kurser. Prisen kan være en hæmsko for deltagelse. Der mangler fornyelse i form og indhold. Hvorfor er håndbøgerne ikke udgivet på en DVD? Deltagelse i kurser giver nye impulser som kan anvendes i bestyrelsens arbejde med vandforsyning, men en del af bestyrelsesmedlemmerne finder ikke det er nødvendigt at de deltager. Kursernes afvikling og indhold trænger til fornyelse med f.eks. aktivering af deltagerne i stedet for den anvendte envejskommunikation. Ekstrakurser tværfaglige skal være tilladt for regionerne at afholde - gerne under et andet navn f.eks. temaaftener med specifikke aktuelle emner som f.eks. nye love og bekendtgørelser, nye metoder, nye kommunale tiltag. Temaet kunne være med deltagelse af kommunale medarbejdere m.h.t. planlægning, tilsyn, indvindingstilladelser o.s.v..

4 Mund til mund reklamer for kurser kunne være en mulighed for at højne deltagerantallet - kursusvirksomhed bør nævnes på alle større møder med vandværkerne. Direkte henvendelse til dem der ikke møder op skal forsøges via regionen. Materialer hertil vil blive udarbejdet hen over sommeren. Vandposten burde sendes til alle og indeholdt i kontingentet her igennem kunne der udføres maksimal reklamer for kurserne og forklaring på hvorfor de er så nødvendige. Emne nr. 5 Har I gavn af medlemskabet af FVD eller savner I noget? Holdningerne svingede fra at man nok ikke kunne undvære FVD til at den eneste grund til man var medlem var de billige forsikringer! Nogen havde den opfattelse at FVD havde glemt at foreningen er til for medlemmerne og ikke omvendt. Der var generelt utilfredshed med svartider på spørgsmål stillet pr. mail, svært at få svar her og nu ved telefoniske henvendelser. Andre havde en anden opfattelse men holdningen til FVD's funktioner overfor medlemmerne var ikke præget af den store begejstring. Alt for meget juristeri og for lidt teknisk viden til hjælp for vandværkerne. Man mangler simpelthen en "Hans Nørgaard". Positive tilbagemeldinger på andre områder både med hjælpsomhed og ikke mindst m.h.t. hjemmesiden der blev fremhævet som en god løsning i form af opslagsværk. Der savnes oplysende artikler om andet end Vandsektorloven - positive historier fra det virkelige liv, "helt ned på jorden" artikler der fortæller hvorfor den decentrale vandforsyning fungerer så godt. Helt ind til benet beretninger hvordan det helt lille vandværk kæmper med forsyningspligten i hverdagen. Vandposten anses for at være et lødigt fagblad der burde være mere udbredt end tilfældet er med de eksemplarer der udgives.

5 Emne nr. 6 Har I gjort Jer tanker om kvalitetssikring af vandværker og de lovbefalede kurser? Udmeldingerne her var for langt de fleste deltagere ret entydige - alt for voldsomt overfor de små vandværker - der bliver skudt spurve med kanoner. FVD skal holde sig til lovens krav og ikke gå ud over det! Kursusvirksomheden opfattes som prestige for FVD på medlemmernes bekostning der burde ikke være den hektiske aktivitet før man kender de eksakte krav og regler. FVD overreagerer i en grad der skræmmer de små vandværker som jo langt den overvejende part af vore medlemmer henregnes til. FVD's eksamenskrav er skræmmende og anses for at være kimen til en stor frustration omfattende såvel indhold som afvikling. Vi bruger tid på opslag eller anden søgning ved manglende viden - vi baserer ikke løsninger på så væsentlige problemstillinger baseret på paratviden. Udstedelse af kursusbeviser for deltagelse i HB 4, 5 og 6 anser man som værende helt tilstrækkeligt - som det blev nævnt af flere deltagere er vores viden eller gæt ligeså godt som FVD's. Driftskurset anses for fremragende for nybegyndere i branchen men stadig med store betænkeligheder for længe, pris og omfang. Hygiejnekurset fik ikke mange roser med på vejen tværtimod. KONKLUSION En rigtig god dag blandt gode kolleger - en dag som fortjener at blive gentaget med forhåbentligt lige så livlige og snakkesaglige deltagere. En dag hvor kollegerne blev blandet godt og grundigt og mange fik nyttige impulser og kontakter med hjem. Tak for Jeres medvirken på gensyn en anden gang. Ref. Palle Christensen

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere