r TER alrieb IK TFIE\r * Nr.33 Septernber 1985 Doppel *Sport -2 lrqt Darskffiisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r * @ TER alrieb IK TFIE\r * Nr.33 Septernber 1985 Doppel *Sport -2 lrqt Darskffiisk Selskab"

Transkript

1 r TER alrieb IK TFIE\r * I ; Nr.33 Septernber 1985 : I \ Doppel *Sport -2 lrqt Darskffiisk Selskab

2

3 1 Dansk Fotohlstorisk Selskab. Stif tet L9'15. Generalforsamling og LandsmØde. z AUKTIONSLISTE MED PRISER. MØDERÆKKEN OG MØpennFERAT. 4 6 Præsident: Vlcepræsident: 01e Schelde Plantagevej o Birkerød Bestyrelsesmedlem: o2 81 2o 2o RedaktØr: Flemming Berendt. Teglgaardsvej 649 3o5o Humlebæk Kasserer: Andreas Trier Mørcfr, Sortedam Dossering 95 A 21oo København ø o1 26 oo 2I o Niels Resdahl Jensen. Rygårds Alle 33 A 29oo Hellerup ol 62 o9 62 Giro konto: L 5o Steen Nielsen. Violvej 16 35oo Vær]øse o L 2 X LOPPEMARKED! "HABAROT" Martinus petersen. 1() Udstitling på Aalholm slot. Alex Steinbach. 14 BEGYNDELSEN... O BIade af luftfotograferingens historie. Flemming Berendt. 20 BALLON-TRIP I89o t FØrste luftfotografi af Flemming Berendt. 26 Dynamittens fader, kamerateknisk pioner. Alfred NobeI. Bengt-Arne Falk. 40 THE KODAK MUSEUM. Et museum bliver til og forsvinder??? Per Ask NieIsen. 47 "PUPTLLE" - et kameras historie. F. Berendt. 55 Eduard Liesegang. Elberfeld. Et kamera-firmas historie. Ved Arne Hansen. Odense. 57 lz Jylland: Copyrlght D.F.S. ISSN olo'l Erik Sundahl. Eggersvej 18 29oo Hellerup ol Jan Klinksgaard. Ved Skellet, 3o 64oo Sønderborg o D. F. S. MØDELOKALER: østerbro MEDBORGERHUS. ÅnHUSGADE ro3 KØBENHAVN ø. MøDET IDS PUNKT KL. 19:3o HU S KH U S KHU S KHUS KHUS KHUS KHUS KHUS K KONTINGENTET ER UÆNDRET - FOR MED- LEMMER BOENDE PÅ SJÆLLAND-AMAGER, Kr. ]75.oo ØvnIGE Kr. l25.oo.

4 2 GENERALFORSAMLING ll-tz MAJ I. Valg af dirigent. DAGSORDEN. ( f føige vedtægter ) 2. Præsidenten aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Afstemning om indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse. Den siddende bestyrelse har erklæret sig villig til at modtage genvalg. 6. VaIg af to revisorer. 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen fores1år UÆNDRET kontingent fdr den kommende SæS ON. B. Eventuelt. ad. 1 ad. 2 Hansen valgtes. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var Iovligt varslet og beslutningsdygtig. Efter at Præsidenten havde gjort rede for den forgangne sæsons aktiviteter, efterlyste han foredragsholdere til kommende mødeaftener, især kniber det med, åt titgodese de tekniske emner. Der har fra flere sider været Ønsker fremme omkring en kombineret hygge, snakke og samleraften i løbet af sæsonen. Endnu engang vil bestyrelsen forsøge at arrangere en tur ti1 Malmøs Tekniske Museum. Ligeledes muligheden for gennemførelsen af en fælles tur til KØln i foråret også tanker omkring en ekstra auktion med loppemarked til efteråret fremkom, præsidentens beretning blev taget til efterretning. ad. 3 ad. 4 ad. 5 ad. 6 ad. 7 ad. I Kasserens reviderede regnskab godkentes. kassebeholdningen er i perioder stadig meget lav. Ingen indkomne skriftlige Bestyrelsen blev genvalgt. Revisorerne blev genvalgt. forslag. Efter debat blev det vedtaget (L2 mod lo stemmer), at bibeholde det nuværende kontingent. Der blev fra flere fremmødte medlemmer fremsatte Ønsker om en stramning af kontingentopkrævningen. Herved kunne en bedre likviditet opnås. Ole Schelde foreslog en auktion ti1 fordel for Selskabet. Det blev påpeget, at medlemmerne, åltid kan sende ting ti1 'auktionerne og Iade beløbet tilf alde.f oreningen.

5 Et festudvalg omkring Selskabets lo 3o. november I985, kom foreløbig til Flemming Anhol_m. Hans /stberg Hansen Resdahl Jensen. Kurt petersen og 01e Der blev ytret Ønske om oplysninger pemarkedet i Hamburg. års jubilæum den at bestå af f/lgende:. Mogens von Haven. Niels Sche lde. i objektiv omkring lop- I Andreas T ' MØrch/ra""., J. s. Niersen rlaj 1984 Juni Jull August Septenber 0ktober Noveurber Decenber Januar 1985 Februar Marts Aprll Indtægternes ford.elingt Kontlngenter SaLær ved auktloner Renter Annoncer I ObJektlv løssalg af Objektiv Busudlæg retur Udglfternes ford.ellng: Porto og kuverter Trykning af ObJektiv Repro Telefonannonce Telefon og andre urtg. tll Gaver tll. foredragsholdere Dlverse Lokaleleje 1 Øbrohus Club Daguerre Bestyrels esmøder -ir rejseudg. Daguerrekamera FB. Kassebeholdnlng pr.3o/ 4 I9B5: Bankbog Oiro Kontant Dansk Fmohistæisk Selskab Regnskab for perioden L/5 GI. kassebeh. Ny -r ,5O 4OL2, rl , OO 51o, oo t00fg,10 2O9L9,5, 1046,7, za< )e/tvv nn to15,oo 11 5J,00 782,60 550,oo 157,7' 442,rO 118,QO, , L24r,87 906, O5 we+-lo/ q lndtæet 4520;50 400,00 675,oo 200, o0 712Q,0O 54lo, oo 4910, o0 5992, ,r, 2237,50 ]450,00 to25,oo 401f5, , ,60 Ud.cif t ;g,0 0 2L34,40 oa7 lat Jv I t /v 7751,25 22t1,QO 8279 r40 r4o4,1, 154, ,1O tg1ol,5, Hellerup *.9/r)975,r/å/ 7?.1ø,.rsign.Niels h.jågen sign,ole s{ryor{gren srgn.lø6.uagnussen Ka s s erer Revi,sor Revlsor <4<"' - - Z-z;*ut 4z Z2o"*''- Auktionen må betegnes som middef, omsætningen var rimelig (Io.ooo), men på bekostning af et begrænset udvafg af,'gode varer,,. 42 medtemmer deltog. Generalforsamlingen var præget af mathed, 'dette beroede nok,af mange1 på kontroversielle problemer - her vat 27 medlemmer tilstede.

6 4 Nr. T-t1st. Ilin.kr.i harrrr(. 1: Ihagee 6x1o,5 klap. Iriplex 1:5,8 12 cn A/B loo i bil-leder l-ox{l cn, dariske postvogne ca. 189o D i5o '. : t, 12 riiaposlti;;; eix1å s/ir. E'nåelske-krigesklbå B 5o?o 4: riorrei exe, t*,5?5 nro, n. Iaske, def.lukker c l7o 5. KIap 5x9 m. P.odenstock 1:415 1or5 cm. Conpur C ; loo 7.,lgfa roxg n. Ige tar, n, taske D 9,r; 8. Påroramabillecle s/h, Århus 19o9 q 7, 9. Seirette K nooel fi BlC 7o 1o. Ap:fa klap camera 6x9 ca n. taske --4-1C3. --3o ].'2. X6Aax no. 2-A iolcllng autographlc Brownle 5*xLl 5o l-t. Kodak no. fol:ing Oarridge llawk-$e 6x9 nodel B C Do f.;: Kodak no. 2 fcldin[ arrtografhic 5x9 - c i ao l-5. Aqfa Sitette 24xe5 D I {5 't6, Stereobctragter, sl.æde roangler I Pfadekancra 9xL2, dob.udtr. Steinhell I'.4r5 l-1r5 cm, BT' n'n 3/C 5oo i Noe 18. Ica pladekamera tx1 2, I'ieyer Veraplan 1:6'8 15r 5 cn B loo {oo ' 19. Ernena:ur 6x9 pladekameta, 1:11 1or5 cm DatskJ-i'e q f oo I tlo å.''. iono rlllc 2all5 n.-i'igdårmotor., incust?f 1.:3,6 4 cn (Rus.) A1B?5o - lfoo lnni tåckre og norilysb).. 2oo 23o 22, Fuseir (,laukar lz4r5 I5r5 <:n i lbsor'lukker 15o Å3o 21. Conlafl.ex 24x16. Tessar L:2,8 45 mm B loo '?A.!-oitz.i-k klap. ltoinar t3r5 75 rnn, fornat 6x5 C :' U,--:a:.t[-:9-5,.6!!ap. lal-d4ar 1:Z.q eo mnj'!ro!s.er,rb..4-.n. I l5.r =?6, Rollei.tix s';a',ivsnaplils ( også til liasselblad) l1;o \ore 27, Roiie j.-pa.ncrn:rahoved.. - B loo 4'r 2tl. 2 s tk. conl: ij:l-.r- t.oui. 6xS 'uil a rrxq n planf l1n 15o 32ri 29. Row: beiye:llnesur, 1-6o eel:. A 2oo K ir). tar;ke. Sog.:r C.cf. udsl:!1'tc Ii.14 io. 2 st):. l.odak Box, -52-o_96-5-!I:-Z: I.{e_ JI, Koddit lgiinn Iå, oprr;æk dcf. D - 1 loo i2. 1o slk. g::mlc stercobilleder B {o ir3, I,iiiici:t,,: ij itur i,'lrr\v3r rn. Ising filrrrspj.ejser C i!o i4. f:,:o,1 'l)<'uol'')'.:5r 25oll la-np", Iii.lr.* tzli5 B zs ii. I ia',.-1q4!f:..i.r'r:r 'J't. B"- '.. s Lx. ro<icl;assa. ':,rr-rri-r Er.n. l.o i7. lotos't,:.i, liv:r, btuicit ured 5 stk. D t8o 7t../r5t'lr lrrr, o1,tå,1i,r cr;,1,:ngj.ver B 2co ' j), -"j;,''l'irr: Jliarl':c ior:saisl.inser', vidvin)lc1-'le'le-:'rrpro. A loo.it:. l()vor.il,::.b.,'].r,'i,j.j],o';oj-1t:x;'.,r1:lirlosr.,r:rti].liz'l!o lrt, rilf..:: nl-r, 'l'iio;.rl::n f ii:r) 50 $:t, t 4, :: n -: I 'f 'i.i, ;1 J,-', ' p;,1 Lo :å_jji =:,r_. ',:irrl)-' l :,?, tl. lir':-1:cr d.'f. bo -46. Canron TV Zc,orn optilr lio 47, Koci.:,k Åutographic no.a 118 l?o 48. llov.lscop Slurt vier'rer, lrot'lp1c'i lzo 49. Ag1':r l'iot'r ltapld C I o. l{ecl;-errii f o:< ( l'ra::cc') 6>: 8ol' o:.:1u r Polaroid rønt;en c" JP4l (l! 53. Balda 1o4 k.uucl'a 54. Godl;eposr: r':e'd di velce ti:rg 55. God'tepost roe(l diverl,c t j-i:/t 56. Dlvclse fotobø6er'. -.._ 57. Dlverse fotobøger. llo 58. Divelse fotobøger. Ito i )9. Diverse fotobøger. l80 6o. Norki: ilaroera Ico o _ti 1. Lettz pro; ek1.c'r'tjlrlllo 5cso t't. 2 cpf.ili Y/ C 5oo -19!-"- c.. I 62. Ile jsckatrla (træ) l:;x] fl m. Voi.1 tllincler: ColLlr,ca.r II.l 1:?r7 sa.nt def. iøs ).ukher, J stk. karct ber Tocr t5o (,,). 2 stl',. legetc jsxcngit,'cre 15 n.n seci fj Lrn /.+D joct locs I Aoo 64,?--øjet spejlrcfj-ei<s, US Caruer';r Cor'1r. rn. t;rsl;e i.! '5oo ?--ci.\-r--El,:i.t.q- ilg-,il Sup('r'. derr n{) del'. 1rlr) i 1lo lt, I 7a O- 66;--eo,sr',11 Slii'.,,'r lynntrlltr ]l r 35 6'1. I'ai"Ic 9,5 trin oltescr i sort udforelse 68. Clt:!:1cx J S,I f' u,r optr.:ger 59. Colonet Midrct 1.6 n'rrr o B J] lr, ll B B A lo tlo l8o 115 lls -l 1r:-- \ro \af loo )So 16 1tn! dl1qeq B t5u t_58o , Rcdckasse nc'd cliver'sc. 50 7'.t. ) st):. box ciul)era.et' I 5lo 74. trrrretqa:rn 9xl 2 placlel'.i:..:ti.rrir, Dobi:el obi. ;er'..t1, B 15o i,tto 75. Oerto 9:i12 Str j ohe1ll l)obbel an(tsti8uat!rr,4 C I Åbo 77. Xocta.lc Junior 1A klap rr. grlf.cei C ' 3f 78. Xodd< no. 2 Folding 6x9 rr. gr'i.ffei B.to 79. KodaJ< iioirdon til 6f 6 fi.lm " A, '('lo 8o. X.oC;ilr Junior 6x9 A /B, åf 81. Kodd,, Vest locr.et mod. 3 u. gr:i-ffel - C 9o 82. Kodak J. Serie 3 no,118 n. griffel, tasire og stativ 3 I tlo Br. Zeis lkon 0ocanette, 1:11. A/B 84. Zels lkon Contessa llettel- 7.:613 rr ttr 85. Arf;r liecorci 6x9 l-z'i.7 fi Qn Voj-gti.linder!essa l. : tri Orion 'rierk klan C'x9 L'ns.igrr 42o, klap 6x9, Blrsi l.orr lz4 r5 ZinT,Io Sutrita 6x6 rc. taske Pla.deka-rnera 6x9 neci kasettel R l) n r'l /n L B ij B R R/C?r.a go 5o l( o 5o 5{o f'ortegnelse oyer d af roedlennerne udbudte fotograflka ved auktlonen ]ørdas. den 11. nal l-985.

7 5 Reimanns kamera pa scenen. Poul Riisager J. A. Hans n. Bogtryk0ffset Ertng Larsen, Jette Ludvigsen Tine Bertelsen / Krisser Jørgensen Danrk Fotohictorisk S bkab v/ F. Berendt John von Daler Her ses der dobbelt Disse medl-emmer kommer til at se dobbelt! Teaterforestillingen " Amagertorv 4" blev desværre aflyst i sidste jeblik, på grund af sygdom. Det Øverste billeder viser lidt af det genopbyggede atelier på Amagernogen torv 4 en opbygning der fik megen ros af teateranmelderne. Dagen afsluttedes med middag hos "PAPPAS" på Kultorvet, fter entetid, KØbenhavns serveringsstress og pladsnød lykkedes det dog at få en hyggelig aften i hinandens selskab. F.B.

8 6 \IØDER'EKKEN TORSDAG DEN I9. SEPTEMBER: på opfordring starter vi efterårssæsonen med "HYGGE-AFTEN". Medlemmerne bedes medtage "SOMMERENS FUND" - så alle kan se og føle. Medbring kuriositeter - billeder kort sagt ting vi kan glæde os over i fællesskab. Niels Resdahl Jensen, vil fortælle os om sine indtryk af en rejse til det tekniske museum i PRAG. TORSDAG DEN L7. OKTOBER: STEREO-AFTEN. Peter RandLØv, mangeårigt medlem af Selskabet vit vise os en serie stereo-bilj-eder, f remvist så vi alle ser dobbelt. Medlemmer der overværede Peter RandlØvs foredragsaften i marts L979, har aldrig glemt den aften. De ser stadig dobbelt. Mød op gå ikke glip af denne aftent!! TORSDAG DEN 2L. NOVEMBER: DirektØren for Museet for Danmarks Frihedskamp L94o-1945, Barfod indleder aftenen med et foredrag (dias) om fotografering og filmoptagelser under besættelsen. Derefter vit museet få overrakt den "nyfundne" 16 m/m fitm optaget i dagene omkring 4-5 maj L945 i KØbenhavn. Filmen er "genfunden" af Flemming Berendt og gives som gave fra Dansk Fotohistorisk Selskab. Originalfilmen beror i D.R. filmarkiv og en anden kopi er givet til Danmarks Fotomuseum i Herning. På museet blev den vist 4. maj TiI sidst vises OIe Schetdes f antasti'ske DIASHOW: "RADIOEN DER FORSVANDT I MADUM Sø". Omtalt i Objektiv Nr. 31. Side 33. Historien om denne radio er så blændende fortalt og beskrevet i billeder, at man tror den " optaget " under besættelsen. TORSDAG DEN L2. DECEMBER: JULEMøDET. Her er ingen FISKERIKONTROL, atter har alle bundgarn og ruser været i brug for at skabe årets AUKTION! HUSK - mærkning af alt "isenkram,'. Julebag oq gløg vii blive serveret. Endeligt program idecember nummeret af Objektiv.

9 Møderefe rat 7 Marts mødet: Ole Brage var inviteret i anledning af 4o års dagen for Danmarks bef riel-se den 5. ma j 1945 " Ole Brage, l-eder af T. V. s byens f ilmhistoriske arkiv, havde valgt en film, soffi det var lykkedes ham, åt erhverve ved en byttehandel i London. Det drejede sig om den originale og uforkortede film optaget under angrebet på Shellhuset i- begyndel-sen af L945. Filmen blev ledsaget af et kyndigt foredrag, desuden så vi nogle tyske ugerevyer, de såkaldte "Wochen Schau" et lærerigt indbtik i hvad propagandaf ilm kan bruges ell-er rettere misbruges til. Interessant af ten. Få sekunder efter, at dette billede blev optaget faldt et par vildfarne bomber ned i den Øverste etage af reknologisk Institut, hvor Dansk Fotografisk Forenings fagskole havde tii huse og her gik den første store fotografiske samling tabt. TRYI($AGER TIt DENE$ FlINMft I I I t\ iønssons bogtrykkeri V borgbysård all kartrup - telelon A nnonce

10 8 ApriI mødet: Kurt Petersen, kendt af enhver, som Selskabets "Kino-apparat og fifmekspert" - havde fyldt sin bi-l op med "isenkram" - s]æbte det hele v[, ^^ ^q pe r 1 r.qr -^ r vv ^- ouwu ^!^r Som en anden "grønthandler" og beskrev sj"ne varer. Stor kyndighed og varm interesse for sin samling udmyntede sig i en spændende fortæffing om kino-apparaternes historie. Spørgsmålene var mange, men Kurt var manden der kendte svaret. Ved mødets afslutning havde alle fået en udtømmende lektion indenfor kino-området. På grund af mødets sene afrslutning,,'glemte,' man den fæffes klapsalve. Med disse ord er der rådet bod på dette. Tak til Kurt. tldstillinger I BELYSNlNGSVÆSNETS IDRÆTSFoRENINGS '' FoTo-AFDELING '' markerer sit 5o års jubilæum. D.F.S. er blevet opfordret tif at vise en,'fotohisto- RISK KAVALKADE" - af fotografisk udstyr. ARNE REIMANN (Fotoservice) har udvalgt nogle spændende apparater fra hans samling, bl.a. et DAGUERREOTYPI af H.C. ørsteds kone fremstillet i UDSTILLINGEN kan ses i FOTO-KLUBBENS lokaler fra den 2-1o NoVEMBER I985. NYBoRGGADE I3. KøBENHAVN ø. VELKoMMENT HOLGER DUSEBERG, har arrangeret eri udstilling af russr-ske og østeuropæiske fotoapparater - Zenit, Horisont og zorki samt diverse tilbehør Desuden vises et udvalg af Exakta og Edixa apparater. 3 stk. russiskbyggede Leica-efterligninger - deriblandt et sjæident militærkamera. UDSTILLINGEN Kan ses i HERLEV MIDTPUNKTS FRITIDSCENTER. DeT CT åbcnt: Mandag ti1 torsdag K1. 1o:oo-22:3o. Fredag ti.f KI.21:oo. Samt lørdag Kl. 1o:oo-I5:30. UDSTILLINGEN er åben fra den 7-I9. oktober ooså her er man velkommen: Alex Steinbachs veltilrettelagt og Aalholm sl-ot i hele sommerhalvåret sidste nummer af Objektiv dette vet informeret pr. telefon til et selv rede for sin store indsats på tak for den store indsats og held ter fremover. fint opstillede udstilling på burde have været omtalt i det beklages herved. Men der er blestort antal medlemmer.' Alex gør s ide hertil er kun at. sige og lykke med de nye arrangemen-

11 I TILLYKKE IOOO F. Berendt Når man holder rund fødselsdag er det almindeligt at gøte status og se bagud. Dette har vort ærede medlem JQrgen Gregersen gjort på sin helt egen facon De af vore medlemmer som har haft mulighed for at se den fine udstilting på Lyngby Stadsbibliotek af indsamlede portrætbitleder, gik sandelig ikke forgæves. Portræfotografier fra perioden IB Et begrænset udsnit af en samling på over 3ooo styk kunne her nydes. Billederne var elegant sammensat og viste et bredt udsnit af fotograf-kunsten i sin glansperiode. I nogle montre kunne ses gamle fotoalbum, enkelte apparater samt et nummer af Objektiv omhandlende samme emne. Tak til Gregersen for denne indsats til glæde for D. F. S. og Danmarks Fotomuseum idet hele samlingen vii blive overdraget museet efter yderligere nogle ophængninger i hovedstadsområdet. Dansk Fotohistorisk Selskabs medlemmer siger tillykke med de 1o LYNGBY: Sd erfotograf ogfotohandler Jørgen Gregersens portrætfotosarnling dbnet pd Stadsbiblioteket i Lyngby. En kreds at særligt indbudte overværede dbningen. Der blev kigget meget grundigt. Det er spændende og meget indholdsrigefotos, der udgør en helt enestdende samling. Borgemster OIe Harkiær lykønskede Jørgen Gregersen med initiativet og udtalte, at det var godt der var initiativrige personer og borgere af Gregersens tyry, sd en sddan vcerdifuld portræ(fotoudstilling var kommet op at std. Den var virkelig et kig værd. Flemming Anholm studerer de fine portrætter. T] HOVEDGADEN 47, 28OO LYNGBY. LY N G BV '/rløtg* tl/. atwercen TLF.O v ' v

12 to.loppemarkedo DEN ZS.SEPTEMBER DANSK FOTOHISTORISK SELSKAB BYDER ATTER VELKOMMEN TIL ET RIGTIGT KøBENHAVNS LOPPEMARKED. TøM HYLDER OG SKUFFER KOM OG KøB NOGET NYT GAMMELT SAMTIDIG MED AT DU KOMMER AF MED DET GAMLE FOR NOGET NYT!!!!! MEDLEMMER DER VIL SÆLGE '''MØOSR OP KLOKKEN l4: oo - GRATIS BORDPLADS. præcis KLOKKEN l4:3o ÅeNgs DøREN IND TIL "MEKKA" som SÆDVANLIG FRALÆGGER FOENINGEN SIG ETHVERT ANSVAR! GOD FORNøJELSE OG VELKOMMEN. MEDBORGERHUSET KLOKKEN Ca. 1 7 : oo PAKKES DER ÅnHuscADE 1o3 KØnnNHAVN SAMMEN' ø. OLOPPEMARKEDO IO ARS LøRDAG DEN 30. NOVEMBER DANSK FoToHISTORISK SELSKAB AFHOLDER STN STORE FøDSELSDAGSFEST I KøBENHAVN. BEVINGEDE ORD, FESTLIG UNDERHOLDNING OG DIVERSE ARRANGEMENTER. BENEFICE_AUKT]ON AFHOLDES TIL GAVN FOR SELSKABET OG OBJEKTIV. MEDLEMMER (OC DEM ER DER MANGE AF) DER ønsker AT DONERE "GODE SA- GER'' _ BøR ALLEREDE NU, FINDE DISSE FREM FRA GEMMERNE!!! HELE DET INDKoMNE BELøB cån UBESÅNNT TIL SELSKABETS VE OG VEL! FESTUDVALGET ARBEJDER INTENS PÅ AT FREMSKAFFE BILLIG OVERNATNINGS- MULIGHEDER T HO''IEDSTADEN. SÆRLIG.::.-IL': -)l OM RETTE TID OG STED VIL BLIVE FREMSENDT CTRKA I uånno FøR. DEI\I FoTOHISTORISKE DAG. 'JtlBIL 'EIJMSFEST' o

13

14 t2.habarot. I Objektivs april-nummer side 2L, kunne man ldde, åt Egon Larsen Hadsund Engsmuseum, havde fået ca. 1o. ooo glasplader ti1 gennemsyn fra Det Kgl. Bibliotek. ( deponering. ) Formålet var, åt om det er muligt, åt identificere nulevende personer, men også for evt. at finde fotografiske optagelser af "mesterens " håndgjorte fotografiapparater. Og sandelig, ofl ikke der var en optagelse af det længe og aldrig sete panoramakamera bygget engang i slutningen af 194o erne eller begyndelsen af 5o erne. Håndfaste vidners udsagn angiver, åt det er havnet i Odense. Jagten er nu for alvor gået ind, efter at "spøgelset" nu er blevet ti1 et håndgribeligt fotografi. Blandt glasplader var også en del fra M.p.s forgænger N.C. Jensen, hos hvem familien Hans Kirk har fået dette dejlige f ami 1ie-gruppebi I- lede optaget. Billedet er blevet overrakt Ib Rønne Kejtbo, Det Kgf. Bibliotek, da denne holdt sit spændende foredrag i foreningen. Forfatteren Hans Kirk ( ) blev født i Hadsund og tilbragte en stor del af sin barndom i denne by. Som realistisk socialforfatter er H.K. bedst kendt for sine bøger ke mindst VREDENS SøN der handler FISKERNE, DAGLEJERNE, SLAVEN og ikom Jesus, som soci al oprører.

15 13 ffi Hans Kirk, med sin mor Anna Johanne samt oldemor og mormor. Ca. 1899,

16 t4 GAI{LE FOTOAPPARATER VAR ARETS SPECIALUDSTILLIT{G PA MLHOLI{ SLOT AIex steinbach r efteråret 1984 var der en artiker i den rokare avis, omhanau-ende baronen på aalholm, baronen havde rige haft fødsersdag, på bilredet der var med til artiklen, så man baronen med et gammelt fotoapparat, i teksten kunne man læse. at de søgte gamle fotoapparater, der skulle være næste års specialudstilling. Jeg gik fænge og viste ikke om jeg skulle ringe eller ej, men efter f måned tog jeg mig sammen og"rfik ringet til Aalho]m slot, der fik je fat i sekretæren som venligst spurgte mig om hvilket apparat leg hav_ de, ieg kom lidt i vildrede, for hvad svarer man når der er ca. 35o stk. på hylderne derhjemme. Jo, svarede jeg, det måtte hun selv om 'for der var 35o stk, at vælge ime11em, der brev dyb tavshed i terefonen, efter et øjebrik kom der igen 1iv i sekretæren, som så medderte at jeg nok herlere måtte tare med baronessen selv. Der gi-k et par dage så ringede baronessen, vi aftalte.at mødes på Aa1 holm slot den næste l.ørdag. Jeg var fantastisk spændt på hvad det var for noget jeg nu havde rodet mig ind i. Lørdgaen kom, konen os jes tog af sted, det var en mærkelig fornemmel se, at køre op af alle6n, om bag ved sfottet, og ind af den pravate port. Der stod vi så midt i et goo årigt gammelt slot, et af de æfd_ ste beboede sl.tte i verden, påbegyndt i det g. århundrede, der var e fantastisk masse gamle ting og sager, ens tænder 1øb i vand, nå, men vi blev modtaget. af baronessen, som førte os op tif deres private fløj her sad vi et par tj.mer, og tafte om den fotoudstilling der skulle l-a ves, baronessen fortalte at der kun havde været lo-12 opringnrnger, og det kunne der jo ikke laves megen uiistilling af. vi brev enige om at min samling, skurfe danne baggrund for udstirlinqen. se]'ve rummet hvor udstirlingen skuffe være, var desværre i-kke det vi havde håbet på, rummet var delt midt over af en gfasvæg, der var ingen glaskabe så den eneste mulighed var at stifle apparaterne op på en lang række, det var, ikke den bedste føsning, men efter prøveopstilling hjemme, så gik det al_ligevef.- Udstillingen sluttede l. september, den er blevt besøgt af 33.ooo gæs_ ter' Da jeg tarte med guideren, som viser rundt på srottet, 'fortarte de at a1le besøgende, havde været meget begejstrede for fotoudstillin-

17 15 AIex Steinbach beundrer her sin opstilling af "fotografica" - Der er brugt mange timer og megen fritid på sådan en udstilling. Der er megen glæde ved at vise sine ting frem. Denne lille historie jeg her har fortalt, kan måske give grobund til at andre i foreningen, der også samler på gamle fotoapparater, eller billeder, må se at komme igang med selv at finde på steder de evt. kan udstille. Det sjove er nemliq, åt man ikke behøver, åt have unike ting, det kan man nemlig se på et museum, NEJ, folk er tige så glade for at se ting som de kan genkende fra deres oldefar, farfar eller fra deres egen barndom. En udstillingsmutighed er blandt andet de lokale banker. Det har jeg selv prøvet i Handelsbanken her i NykØbing F. i I98o, her i efteråret prøver jeg at få en ny udstilling op at stå, i anledning af Dansk Fotohistorisk Setskabs lo års jubilæum. En hilsen fra F. ALEX STEfNBACH. DENNE GODE IDE VIL BESTYRELSEN GERNE TILSLUTTE SIG. SKRIFTLIGT MA- TERIALE BEDES SENDT TIL OBJEKTIVS REDAKTION FOR PUBLICERING I BLA- DET. RÅD OG VEJLEDNING SAMT REKLAMEMATERIALE FoR VoRT SELSKAB KAN REKVIRERES OG FORMIDLES FRA REDAKTIONEN.

18 16 DAIJIVARKS FOTOMTISE,L]M.H.C. Andersello Den 3. september åbnede ikke mindre end 2 spec i aludsti I linger i Danmarks Fotomuseum. Den ene viser fotografier taget af vores allesammens H.c. Andersen. Han bfev fotograferet omkring 16o gange. Det fremgår af en registrering som den mangeårige leder af det KgI. Biblioteks bitledsamling, mag art. Bjørn ochsner foretog i I95o erne. med andre. Mange af titttffi dige tryk, bi. a. er iffi *' fotografier med H. C. alene og dels sammen billederne er samtider flere af Israel B. tagelser på fotogra- Oplysningerne om de ter sig på B)Ørn ochsi L957 udkom i bogform ANDERSEN". Ved nærmedelse med udstillinte det sig, åt der i samling var 2 fotograi Ochsners bog. "knæstykke" af H.C.A. pebillede, hvor han er Melchiors stereo opf ens originale kartorr. tfl enkelte bifleder støt-il iii ners registrering, derliu ri';iir "FOTOGRAFIER AF H.C. iirli ffi re studium i forbin- 'r li!:i',il gens etablering, vismuseets H. C. Andersen fier der IKKE var med Det drejer sig om et alene, samt et grupsammen med andre gæster på J-andstedet RoLIGHED. "H.C. ANDERSEN HOS FOToGRAFEN" - vil være ophængt foreløbig til efter JUL! S. L. +IASSfLBLAD "HASSELBLAD loo ÅR." Speciåfudstilling fra den 3 til 29 september 85. Her vises GAMLE og NYE Has selb] ad-kamearaer, samt specielle rum-model-- 1er. Ligeledes vises der billeder taget med HASSELBLAD, bl.a. også et HAS SELBLAD-DI ASHOW. Hvis der er interesse for at arrangere gruppe besøg udenfor åbningstid - specielt på aftener midt i ugen - kan dette aftales med Løvstad på museets telefon. Fotografi. Fototeknik. Fotohistorie o Fotogalleri Åbent B.n (Mandag lukket) Omvisning udenfor åbningstid efter aftale Museumsgode 3 Herning. TeA

19 POLITIITEN 17 Kanonf otogr:af på Raadhuspladsen ca. L92o Pol-itikens forlag har udsendt en serie fotografiske postkort optaget af bladets første pressefotograf Holger Damgaard (187of945 ) Postkortserien kan anbefales som den flneste gesandt for fotch'istor:-'i-sl<e motiver. Kan købes i fcrfagets udsatg i Vestergade. *'"*ffim FOTOREGISTRERING Det kriminalpræventive Råd rfior(ædell ilrruforo NJAL$ffiÅEE KBH. S. - (01)

20 18 Spalte lukkeren Loppemarkedl HAMBURG FoTo-LoPPEMARKED. HAMBURG HAUS EIMBUTTEL. lønoec DEN L4/ Kl. L2z3o. rqøonrro ca. 11:3o-12zoo. NÆRMERE OPLYSNINGER. Jan Klinksgaard LZ 43. TEKNTSK MUSEUM r HELSTNGøR - har fået ny direktør fra april K.O.B.,Jørgensen er blevet afiøst af kemiingeniør JENS BREINEGAARD (39) - hvis store hobby er ganle fotograf i apparater. STRANDSBERGS FORLAG har meddelt, at to nye bøger kommer på markedet i oktober måned. Titlerne er: cibirkerød-hørsholm og GREVE STRAND. SÆTTERNISSEN BEKLAGER, at der i Objektivs april nummer side 6o var faldet en linie ud. A11e ved jo, at Jørgen cregersen har lavet en bog om Kgs. Lyngby og IKKE om ISHøJ, som skrevet står. ÅRHUS TEKNISKE skole (FoTo) har i sinde at konstruere et DAGUERREo- TYPIKAMERA - og har anmodet D.F.S. om bistand med deres indhøstede erfaringer ved F. Berendt. rntet NYT! - PREUS FoToMUsEUM er lukket indtit videre. ole MTKKELSEN. (vor bibliotekar) gør opmærksom på. at susan Sontags bog: On Photography L977, er oversat til svensk i 1981.Kan lånes på hovedbibf ioteket. Kultorvet KBH. oversættelse af "HERREGAARDSLIV 1,887-19oo" til tysk er ved at være afsluttet. Bilfederne vii blive tilbudt europæiske T.v, stationer i håb om nogle "fede" honorarer ti1 DANMARKS FoTOMUSEUM. DET KONGELIGE BIBLIOTEK vil vise over 2ooo bi.ileder fra sin unike samling på CHARLoTTENBoRG tit foråret I986. DANMARKS FoToMUSEUM (F.8.) vil forsøge, at vise STIRN-BILLEDERNE i hovedstaden samtidigt! FLERE TEKNISKE BESKRMLSER af gamle kameraer er ved at være færdige. Materiale der savnes af flere medlemmer. Men det er et område hvor kildematerialet er vanskeligt tilgængeligt. HJÆLP - medlemmer der måtte ligge inde med billeder (hvor dårlige de end måtte være) en god historie, gode ideer o.s.v. fra DE GODE GAMLE DAGE - i D.F.S. - da vi var indkvarteret i Skodsborq hos P.B.S.. redaktøren venter dit opkald. EFTERLYSNING: camle fotografiske postkort med julemotiver ti1 affotografering. Desuden oplysninger af enhver art omkring GAMMELT JAPANSK FoToGRAFICA. EIler information om hvor tingene kan ses, Iånes eller affotograferes. o MEDDELSE: Det IokaIe bagerj. fortæiier, at JULE-SMÅKAGERNE er ved at blive kreeret. GERDA - ANNONCE: stereoskoprsk FoTocRAFrcA søces. s tereoskopbetr agtere samt billeder købes. Kun velholdte og rigtig gamle ting har interesse. oi John Philip. HUSK: Tidligt indbetalt KONTINGENT er ti1 stor fryd for kassereren - de ubetalte regninger i mente! PENGE: KoNTINGENTET ER STADIG FoR MEDLEMMER BoENDE PÅ S.IÆLLAND og AMAGER Kr. 175.oo - øvrige Kr. 125.oo.

21 19 Rasmus Reeh: Fotografilovens historie og andre essays. l5o sider. Som advokat for bladudgiversiden har forfatteren erhvervet sig megen viden på dette område. Hovedspørgsmålet omkring lovens paragraf L2, hvis indhold tilsigter, åt retten til at bestil- Ie billeder tilkommer bestilleren. Ellers har fotografen rettighederne. Ved at læse bogen får man et godt indblik i hvordan juristeriet kan fortolkes pro et contra som debatbog og måske tit brug for praktiske Løsninger er bogen af stor værdi. F. B. Bibliografi i "Dansk fotol ittæratur 1839-lW" - Niels Dejgaard har ærdl bjekbiv føigende kqlrentar til Ole Mikkelsens arneldelse af bogen: l) Ole Mikkelæn fbder, at "Dansk fotol itteraun lb39-lw" før 1959 ikke rd<ker ud over H, Konætiæ Bibl io't ks systamtiske katalog nr. 20, og at nnn for perioden er godt dd<ket ind red dette katalog. Til disse $stande vil jeg blot anføre, at olrenfor rwnte katalog nr. 2o ikke nedhger fotografiske bi I ledræker, ikke inletplder oplysnirqer cm forl4 og engl ig er katalogen ikke kmsekwrs m.h.t. oplysnirger cm, hvowidt, et \Erk er i I lustrerct eller ej. I "Dansk fotol itteratur " er alle di æ oplysnirper ælvføigelig redtngel, og bibliografien inddnlgr adskilliæ ræker, sqn ikke er regislreret i katalog nr. 2o. 2) Ole Mikkelæn treyær endvigre, at katalogen i bwform (katalog nr. 20) dprte i I }59 "fordi rnan gik oær til kartotekskort, son jo ikke uden videre IaGr sig kopiere", At kartot kskort ikke er så lette at kopiere er da rigtigt rnk, nen Ole Mikkelsen glømer, at rnn fra 1959 og fren blot kan kopiere gruppe 75.7 (fotografi ) i Dansk Bogfort grelse. fftppe 75.7 (fotngrafi ) nedtager imidlertid kun ganske få billedvaker, så nnn er, son ned katalog nr. 2o, krm halvl hjulpet. 3) Ole Mikkelsen gør 9san Vejlsgaard "bibliotekar led Det KøEeliæ Bibliotek" til nedarbejgr rred bibliografien. fusan Vej lsgaard har intet haft at gøre ned bibliografiens indfpld. Oersætter og korrekfurlæser er ikke det same scm rcdarbejgr. I mire Øjne insinuerer Ole Mikkelsen ned cnrenstående oplys-!ing, at jeg har haft specielt fa\orable vilkår at arbej& uder på Det lctæliæ Bibliot k. 4) Ole Mikkelsen rævrpr at bibliografien inddnlder "knap 5oo titler". Bibl iografisr inddrllgr 5o7 tit- Ier, d.v.s. ffit 5oo titler. 5) Ole Mikkelsens oplysnirger cm at Kylle Topps "Dergarp i frenæ" fra lsl hnde ha\e \6et nedtnæt i bibl iografio viser, at han ikke har forstået den forskel der I igger i at in&ksere dele af tøger o9 så at registrere hele lsker. Kylle Topps bæ er ikke en fotobog, nen derinnd en beskriletse (prirnst i tekst) af I ivet døeare i frense. Bi I ledmterialet kun pct. af hele bogen. 6) lvbd forrulerirgen "bibliografiens rirge fej lprocent tseer nøje sanen fled den føje standard son Dansk Bqfortegrelse har" anlyder ole Mikkelsen, at "Dansk fotol itteratrr 1839-lW" blot er afskrift af gnppe 75.7 (fotog^afi ) i Ca. 3o pct. af de redhgre ysker "DAnsk fotol itteratur " er ikke placeret i gruwe 75.7 i Dansk Bogfortegrelse. Herelt glder det, at fotografiske bil- Iedræker bliler placeret uder srnet og ikke i gruppe 75.7 (fotngrafi ). [H' er Grfor ikke ruligt, hvad Ole Mikkelsen tror,æ søge systemtisk på dene t14e vuker H sanb gæigr for biograf ier cm fotografer. Niels Dejgaard skriver til sidst i sit indlæg, at han selv har fundet ca. lo læker son ilrde have \Eret rredt4et i bibl iografien. Ole Mikkelæn har ændt os føigende svar: Min arreldelse hvi ler på en reget gnndig genurgang af din bibliografi. DirE "kstr ntarer" forslår jeg ikkel Ole Mikkelsen.

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011

Søren Jessen. Mallebuh. Søren Jessen. Kobberdragen. 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3. Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Søren Jessen Søren Jessen Kobberdragen 1. e-bogs udgave 2011 ISBN 978-87-92805-00-3 Søren Jessen og forlaget Mallebuh 2011 Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

Rejsen til AnyWhere. Tiger Camera 2012

Rejsen til AnyWhere. Tiger Camera 2012 Rejsen til AnyWhere Tiger Camera 2012 PriceWinner Tigers Fotokonkurrence 2012 Et stærkt billede med stor aktualitet, et generationsportræt med humor og bid. Billedet af en bevægelse, men det er ikke ungdommen,

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere