brtegnelse er 'xmstvcerkerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brtegnelse er 'xmstvcerkerne"

Transkript

1 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 /

2

3 f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer. POUL S. CHRISTIANSEN. * Dante og Beatrice i Paradis »Her skal Du se begge Paradisets Hære. Den ene i den Dragt, Du skal se dem i paa Dommedag.«Dame Alighieri's»Guddommeligt Komedie«Paradiset. 30te Sang. H. 70 B. 60. TRYKT HOSJ- JØRGENSEN & Go. ( M. A.. HANNOVER). KJOBBNHAVN.

4 G. CLEMENT. 2. *En gammel Landsbypræst, i 894. H. 20 B Portræt af en ung Maler Tilh. Hr. Direktør Hansen. H. 19 B *Kopi efter Lorenzo di Credi: Venus, (Uffizierne) H. 54 B *San Domenico. Siena H. 12 B *Græske Anetnoner. Studie *Amor og Psyke H. 10 B. 14. H. 25 B Tegning H. 13 B. 11. CARL FRYDENSBERG. 10. *Portræt H. 19 B. 13. MALTHE E NGELSTED. 6. * Abraham og Isak H. 19 B. 25.

5 EDMA FRØLICH. II. *San Sebastian. Kopi efter Tizian (Vaticanet) H. 79 B. 31. VILHELM HAMMERSHØJ. 14. Portræt Tilh. Hr. Alfred Bramsen. H. 49 B *Interiør H. 48 B. 30. SVEND HAMMERSHØJ. 12. * Landskab *Landskab H. 40 B. 48. H. 32 B. 28. AUGUST JERNDORFF. 16. General Olaf Rye i Slaget ved Fredericia. Situationen tænkt umiddelbart før hans Fald. Billedet er som Gave fra Land og By bestemt for Nationalmuseet paa Frederiksborg H. 117 B. 73.

6 17- Portræt af Pastor Georg Schepelern Tilh. Hr. Pastor Schepelern; senere Trinitatis Kirke. H. 24 B Portræt af Hr. Blikkenslager Maribo Tilh. Hr. Maribo. 19. Portræt af Fru Maribo. Hr. Maribo. H. 24 B Tilh. H. 24 B *Svaner i Mølledammen H. 14 B Maager Tilh. Fru Karen Frederiksen. H. 16 B Efteraar Tilh. Hr. Hofjægermester Neergaard, Gyldenholm. H. 17 B Portræt af Ida Bruun. Hr. Bryggeriejer Bruun Tilh. H. 14 B. 17. ELISE KONSTANTIN-HANSEN. 25. Portræt JOHANNE KREBS. H. 36 B * Landevej ved Dons H. 11 B Portræt Tilh. Kaptain K. H. 20 B. 14.

7 27. Portræt Tilh. Hr. Organist Laub. H. 15 B * Søndag Eftermiddag H. 24 B *Det gamle Skab Portræt. Pastel H. 2 2 B. 18. H. 14 B Ved Frokosten Tilh. Hr. Otto Benzon. H. 15 B Michael Ancher Tilh. Hr. Heinrich Hirschsprung. H. 19 B. 13: 35. Rud. Bergh. Buste i Bronce Tilh. Professor Rud. Bergh. 31. * Interiør H. 11 B Dobbelt-Portræt. Kultegning Tilh. Dr. S. Schandorph. H. 18 B. 23. P. S. KRØYER. 32. Kopi efter Velasques: Portræt af Aless. Borro H. 78 B. 46.

8 JOHANNES LARSEN. 37. *Tulipaner H. 18 B *Interiør H. 23 B *Tulipaner H. 18 B * Kastanieblomster * Portræt * Oktober * Vinterbillede H. 16 B. 16. H. 27 B. 18. H. 18 B. 23. H. 21 B *Køer, der vandes H. 30 B. 51. JULIUS PAULSEN. 45. * Gruppe af Træer paa en Mark. Egnen ved Horneby i Nordsjælland H. 39 B * En enligt liggende Gaard. Aften. Egnen ved Horneby H. 23 B *Maaneskin. Egnen ved Horneby H. 22 B Bondegaard i Solskin. Egnen ved Horneby Tilh. Kunstforeningen i Kjøbenhavn. H. 20 B. 24.

9 49- *En enligt liggende Gaard. Ved Solnedgang. Egnen ved Horneby H. 16 B *Bag Bondegaarden. Égnen ved Horneby H. 11 B *Skyfuld Sommerdag. Egnen ved Horneby H. 9 B * Skumring. Egnen ved Horneby H. 10 B To Drengeportræter Tilh. Hr. Vexelerer Rubin. H. 11 B. 24. THOROLF PEDERSEN. 55. *»Brede Sejl over Nordsjø gaar« Bjørnstjeme Bjørnson. H. 44 B I en Dagligstue. Aften (Elektrisk Lys) Tilh. Fru L.J. H. 21 B * Strandbillede fra Vesterhavet H. 16 B * Solopgang over Havet H, 8 B * Eftermiddagssol paa Sandet H. 14 B * Sommerdag. Egnen ved Holte H. 12 B * Marine H. 7 B. 11.

10 VIGGO PEDERSEN. 61. *Flugten til Ægypten H. 24 B * Ved en Melledam. Septemberaften H. 18 B *Høstlandskab H. 25 B Portræt af en ung Dame H. 15 B *Kasta)iier H. 16 B. 21. TH. PHILIPSEN. 67. *En Malkeplads H. 22 B *Fra Soldaten paa Saltholmen H. 43 B *Et Par Drøvtyggere H. 11 B * Kostald. Studie H. 25 B * Vejen langs Pilene H. 15 B. 16. JOHAN ROHDE. 71. *Lithographi efter J. F. Millet: Døden og Brændehuggeren H. 18 B. 22.

11 72. * Lithographi efter Vilhelm Hammershøj: %En ung Dame, der syer« H. 12 B * Interiør * Studie H. 22 B. 16. H. 18 B »Kammermusik 1.. Kulkarton Tilh. Hr. Stamhusbesidder H. Møller. H. 53 B. 41. GEORG SELIGMANN. 73. *Junkeren H. 35 B »Mustapha« Tilh. Hr. Aage Heymann. H. 42 B * Fra Frederiksborg Slot. Aften H. 30 B. 23. JOAKIM SKOVGAARD. 79. Kristus i de Dødes Rige Tilh. Hr. Kaptajn Hagedorn. H. 29 B. 40.

12 8o. Portræt af en Dreng H. IT B. 10. AGNES SLOTT-MØLLER. 84. * Egetræer ved Stranden H. 16 B. 52. NIELS K. SKOVGAARD. 81. * Bjerreroser ved Nørrebavn H. 24 B. 3<- 82. * Traner i Klitterne H. 18 B Farvetegning til en Gadeplakat H. 34 B. 24. HARALD SLOTT-MØLLER. 85. * Sommeraften * Ved Solnedgang *Sommernat H. 32 B. 41. H. 15 B. 27. H. 14 B. 26.

13 FRITS SYBERG. 88. * Ved Nadverbordet H. 24 B * Interiør H. 26 B *nnaar Sneen smelter* H. 16 B * Sovekammer-Interiør. Tegning H. 13 B *Efter Stormen. Tegning H. 11 B *Interiør H. 22 B *Stynede Popler. Tegning H. 10 B * Snedækt Landevej i Solskin H. 24 B *Graa Vinterdag nærved Fjorden H. 20 B *Solklar Vinterdag i Svanninge Bakker H. 16 B * Vintermorgen H. 16 B. 18. & J. F. WILLUMSEN. 99. *... Skyerne dreve bort, og jeg befandt mig ved Randen af en Afgrund og saa ud over et bjærgfuldt Landskab i det høje Nord, alvorligt og brutalt dækket

14 med evig Is og Sne, eti Verden, ubeboelig for Mennesker. Under Indtryk af denne Stemning af Alvor formede sig Sind-Billederne i Relieffet. Figurerne paa Relieffet tilvenstre repræsenterer dem, der med fast Vilje suge ved Lærdom og Forstand at finde Forbindelsen mellem det uendeligt Store og det uendeligt Smaa. Det uendeligt Store er fremstillet ved en Stjemetaage, det uendeligt Smaa ved nogle Mikrober. Figuren forneden er under Inspiration; Figuren foroven fe ler sig overbevist om det rigtige Resultat af sin Forskning. Relieffet tilhøjre repræsenterer en Modsætning til Relieffet tilvenstre: det hensigtsløse; forneden to Mænd, af hvilke den ene fletter et Fletværk, som den anden løser ligesaa hurtigt op; i Midten en Gruppe Indifferente; foroven en Figur, som forestiller den kimæriske Drøm. Rammen bærer øverst en dekorativ Fremstilling af en Bjærgkjæde, udført i Emalje paa Kobber H. 59 B *Den smukke Otero, spansk Danserinde. Tegning H. 21 B. 24. IQI. *To Frøer. Fajance H. 9 B * Kamp imellem en Mand og en Slange. Fajance-Vase H. 15 B *Fajance-Vase med en Kvinde H. 13.

15 104. * Fajance- Vase. (Tilfældigt Resultat af Forbrænding) H * Sorte Lustre paa Porcellæn H * Rød Lustreprøve. Fajance H Nyfødt Drengebarn. Fajance. Tilh. Fru J. F. Willumsen H Tegninger til Billedet»Montagnes russes«. Tilh. Hr. kgl. Kapelmusikus Fritz Bendix H. 14 B Fra Jotunheim. Aquarel. Forstudie til Maleriet Nr Tilh. Hr. Emil Hannover. H. 19 B. 31. II. Fra Jotunheim. Aquarel Forstudie til Maleriet Nr. 99. Tilh. Hr Figurmaler R. Christiansen. H. 19 B. 3I Fra Jotunheim. Aquareller. Forstudie til Maleriet Nr. 99. Tilh. Frk. Louise Silfversparre. H. 19 B Fra Jotunheim. Aquarel Forstudie til Maleriet Nr. 99. Tilh. Fru Sigrid af Klercker. H. 19 B *Fra Jotunheim. Aquareller. Forstudie til Maleriet Nr H. 19 B. 2i * Fra Næs i Hallingdalen. Aquareller H. 19 B. 2i *Fra Lofoten. Aquareller H. 19 B. 21.

16 36. En Gjed. Relief i Gibs Tilh. Hr. Figurmaler R. Christiansen. H. 15 B * Solskin i en Fyrreskov H. 22 B *Saltsumpe paa Øen Oléron H. 12 B * Soliaage H. 12 B. 16. KRISTIAN ZAHRTMANN. 37. * Udkanten af en Pinjeskov ved la Rochelle H. 33" B * Herren aabenbarede sig for de forsamlede Disciple. Da det var sildig paa denne første Dag i Ugen, og Dørene, nvor Diciplene var forsamlede, var lukkede af Frygt for Jøderne, kom Jesus, stod midt iblandt dem og sagde til dem: Fred med Eder! og da han havde sagt dette, viste han dem sine Hænder og sin Side. Diciplene bleve da glade, da de saa Herren Johannes Evang. 20 Kap Vers. H. 26 B */ et Værelse i Lissabon H. 14 B *En ung Pige *Haveparti H. 16 B. 12. H. 16 B * Udsigt over Lissabon H. 12 B 16.

17 LORENZ FRØLICH. f Den her foranstaltede Udstilling af Lorenz Frølichs Arbejder er tilvejebragt med det Formaal at give et Begreb om denne Kunstners Betydning for dansk Kunst og om hans kunst neriske Udvikling Der er derfor medtaget en Del Arbejder, som tidligere har været udstillede. Hovedvægten er ved Samlingens Tilvejebringelse lagt paa Frølichs Virksomhed som Tegner og Illustrator, medens en enkelt Side af hans kunstneriske Virksomhed, Historiemaleriet, af praktiske Grunde fordi hans Historiebilleder saagodtsom alle er indlemmede i offentlige Samlinger eller knyttede til offentlige Institutioner kun er repræsenteret ved Studier og Udkast. Arbejderne ere saavidt muligt ordnede saaledes i Rammerne, at de vise Frølichs forskjellige Udviklingstrin: hans Ungdom i Hjemmet (indtil 1840), hans Ophold i Tyskland og Italien (1840 S 1 ) g Paris ( ) og endelig Opholdet i Danmark efter Tidsbestemmelsen er ofte kun omtrentlig, da det ikke har været Etatsraad Frølich muligt i alle Tilfælde at meddele Oplysninger desangaaende Selvportræt, c Rødkridtstegning. Tilh. Frk. E. Frølich. H. 5 B Studiehoved. c Tilh. Frk. E. Frølich. H. 7 B o Landskabsstudier, c Landskabsstudie Landskabsstudie Landskabsstudie H. 5 B. 9. H. 9 B. 11. H. 9 B. 11. H. 13 B Hjorte i Dyrehaven. Konkurrencearbejde til den Neuhausenske Præmie H. 33 B Ramme med Tegninger (fra ).

18 155- Legende Børn. Portrættegning H. 10 B To Studiehoveder. c Dresden. H. 13 B Modelstudie. Dresden H. 16 B Ramme med to Modelfigurer. Blyantstegninger. Dresden Portrcettegning Tilh. Frk. J. Tutein. H. 8 B De to Kirketaarne. Ramme med Raderinger, udgivne af Kunstforeningen i Kjøbenhavn Dresden Studie af en Kalv Danmark. H. 8 B Landskabsstudie Danmark. H. 8 B. o Angantyr, Ørvarodd og Hjalmar Tilh. Hr. Maler V. Kyhn Ramme med Tegninger fra Tyskland Tre Rammer med Studiehoveder fra Italien. Blyant og Kridt Ramme med Blyants- og Vandfarvetegninger fra Italien Ramme med Modelstudier fra Italien. Rødkridtstegninger Landskab fra Capri. Vandfarve. c H. 11 B Ramme med Kompositioner i Pen og Vandfarve. Italien

19 Sex Rammer med Landskabskompositioner og Tegninger efter Naturen f ra Danmark og Italien Landskabsstudie fra Capri H. 10 B Studiehoved. Italien H. 12 B Italiensk Genrebillede, c H. 4 B. 5. 1S1. KainogAbel. Vandfarvetegning. c H. 8 B Ramme med Tegninger til Nordens Historie. Paris Ramme med humoristiske Tegninger Ramme med Udkast til to store Malerier, malte til Raadhuset i Flensborg: Valdemar d. 2den giver jydske Lov og Frederik den 5te modtager Slesvigernes Hylding. c Høstscene. Paris, c H. 8 B Tegning Idyl S kimer paa Rejse H. 8 B. 12. H. 13 B. 20. H. 13 B Landsskabsstudie. Flensborg, c H. 10 B Vinterbillede. Danmark H. 10 B Fire Rammer med Tegninger til

20 Kartoner, hvoraf to findes paa Kjøbenhavns Børs. c Genrebillede. Paris H. 6 B Genrebillede. Paris. c H. 12 B To Rammer med Kompositioner. Tegninger og Vandfarve. Paris Genrebillede. Paris. H. 7 B Studiehoved. Paris. c H. 15 B. i Dyrestudie. Paris. c H. 6 B Nature morte. Fontainebleau H. 10 B Interiør med Portrætstudie. Fontainebleau H. 13 B To Landskabsstudier. Fontainebleau H. 9 B Landskab med Dyr. Danmark H. 14 B Ti malede Kompositioner. Paris Sejlads. Italien, c Tilh. Hr. Axel Læssoe. H. 24 B. 3c Dagen efter den Lilles Fødsel H. 13 B Julenat. Vandfarvetegning. c H. 10 B. 11.

21 220. [Ftansk Bondepige H. io B Sex Rammer med Portræthoveder To Rammer med Børnetegninger En Ramme med Dyretegninger En Ramme med dekorative Tegninger Tre Rammer med Raderinger og Tegninger til Amor og Psyche. Paris Sex Rammer med Tegninger til»hero og Leander«og andre græske Digtninge. Paris. c Tre Rammer med Raderinger til Visen om Dronning Dagmar (udgivet af Kunstforeningen i Kjøbenhavn) Landskabsstudie fra Frankrig H. 12 B Et Fad. Brændt Ler To Rammer med Tegninger og Raderitiger af Gjøgleriet i Utgard (udgivet af Kunstforeningen i Kjøbenhavn). Paris Ti Rammer med Tegninger til»nordens Guder«. Kjøbenhavn Tre Rammer med Raderinger af»nordens Gudert. Kjøbenhavn

22 2<5O. Lamck og hans to Hustruer. Tegning c H. 6 B Beowulf. Vandfarvetegning H. 19 B Malet Udkast til et Monument over Viktor Emanuel H, 22 B Udkast til»gefion«, Loftsmaleri i Frederiksborg H. 12 B Forarbejde til Maleriet»Herkules og Satyren«. Efter et Digt af V. Hugo. Kjøbenhavn H. 14 B »Satyren synger for Guderne«; efter et Digt af V. Hugo. Kjøbenhavn H, 14 B Tre Rammer med Vandfarvetegninger til Frisen paa Frederiksborg, forestillende»englandstoget« Valkyrien og Vikingen. Tapetmaleri, Forstudie til Friserne paa Frederiksborg H. 35 B Kristus og de spedalske, c H. 7 B Kristus og den rige Yngling, c H. 13 B Nornerne. Vandfarvetegning H. 24 B Rammer med Tegninger til Gjellerups Oversættelse af Eddaen Kain og Guds Øje. Efter et Digt af V. Hugo H. 36 B Tegninger til Egils Saga Tilh. Hr. Xylograf Hendrichsen.

23 Tre Kartoner til Gravmæler. ) 293. Tegninger til Tæpper til Deres Majestæters Guldbryllup f 294. En Seng. Tilh. Frk. E. Frølich f 295. Et Bord. Tilh. Frk. E. Frølich f 296. Stort Skab til Tegninger f 297. Lille malet Bord. Tilh. Fru. Ben. Frølich. c En Malkestol. Tilh. Fru Henr. Lose Lille Bord med forgyldte Udskjæringer. Tilh. Fru. Fr. Treschou, f. Brøndsted De med f betegnede Gjenstande kunne erholdes i Gjentagelser (se den ved Indgangen fremlagte Prisfortegnelse). f 300. En Tegnepult t 301. Linned og Klædeskab. Tilh. Frk. E. Frølich f 302. Skab med Skrivepult. Frølich f 303. En Malerkasse Bogbind til Eddaen Tilh. Gunnar 305. Bind til en Bibel og en Salmebog Tilh. Eigil Frølich Bind til en Bibel og en Psalmebog Tilh. Gunnar Frølich Børnebøger.

24 TILLÆG P. S. KRØYER. * Hoved af en Fisker. Lithographi H. 17 B. 13. AUGUST JERNDORFF *En Byge. Motiv fra Egnen ved Båstad H. 40 B *Laholmsbugten ved Båstad H. 11 B * Udsigt over Laholmsbugten H. 15 B Nørreliungås paa Kullen H. 8 B. 13. VIGGO PEDERSEN *Fritstaaende Eg H. 18 B * Aften i April H. 21 B. 16.

25 JOHAN ROHDE * Ved Issefjorden H. 19 B. 24. PARTHAVERNE I DEN FRIE UDSTILLING. KRISTIAN ZAHRTMANN *Et Herreværelse H. 17 B *Caritas og Justitia. Motiv fra Raadhusgaarden i la Rochelle H. 17 B. 23. NIELS BJERRE, Nørrelund, Engbjerg pr. Lemvig. A. MARIE CARL-NIELSEN, Frederiksgadej. G. CLEMENT, Fiolstræde 19. MALTHE ENGELSTED, Vestervoldgade 90, 3. EDMA FRØLICH, Vestervoldgade 109, St. VILHELM HAMMERSHØJ, Rahbeks Allé 26, 1. AUGUST JERNDORFF, Professor. GI. Karlsbergvej 2 A, Valby. ELISE KONSTANTIN-HANSEN, (p.t. i Grækenland). Amalievej 6. JOHANNE KREBS, Amaliegade 50. MARIE KRØYER, Vestre Boulevard 33. JOHANNES LARSEN, Kjerteminde. CHR. MOURIER-PETERSEN, Carit Etlars Vej 8. PETER HANSEN, Kolbjørnsensgade 10, 1. VIGGO PEDERSEN, Antoinettes M inde pr. M erkøv. KARL JENSEN, Strandvejen. Hellerup. THOROLF PEDERSEN, RosendalsTværgade 8, 3 (Haveh.).

26 TH. PHILIPSEN, Kastrup Værk. Amager. JOHAN ROHDE, Nyhavn 22. GEORG SELIGMANN, Østerbrogade 7 B, 3. JOAKIM SKOVGAARD, Rosenvængets Hovedvej 27. NIELS K. SKOVGAARD, (p. T. i Grækenland). Rosenvængets Hovedvej 27. SUSETTE C. HOLTEN, f. SKOVGAARD, Gefionsgade 13. AGNES SLOTT-MØLLER, N yvestergade 13. HARALD SLOTT-MØLLER, N y Vestergade 13. FRITZ SYBERG, Svanninge M ark pr. F aaborg. J. F. WILLUMSEN, Valdemarsgade 26. Omslagstegningen og Slutningsvignetten af Niels K. Skovgaard, de øvrige Tegninger af Harald Slott-Møller. KRISTIAN ZAHRTMANN Amaliegade 14. INDBUDTE. POUL CHRISTIANSEN, Østerfarimagsgade 91. CARL FRYDENSBERG, Østerbrogade 28. LORENZ FRØLICH, Etatsraad. R. p p. Vestervoldgade 109, St. SVEND HAMMERSHØJ, Falkonerallé 1. P. S. KRØYER, Vestre Boulevard 33. JUL. PAULSEN, GI. Kongevej 13 A.

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI. CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN. UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN'

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«af Hans Bohr Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«2 Så langt jeg kan huske tilbage er det minder fra Tisvilde, der dukker op. Mine forældre havde lejet hus

Læs mere

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen på Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet. LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Introduktion To

Læs mere

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg

Læs mere

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse

EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse Michael Ancher (1849-1927): En barnedåb, 1883-1888. Ribe Kunstmuseum Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael

Læs mere

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL

S ALIC ATH'S KUNSTHANDEL ..xtkwv. ( p f f ^ p ^ F - R ^ - D HfesT'^'JSjønJ^ ^ p i ^ ' E ^ I^O'F'éo^ljX^'EI^ 'B^ed^DE 3-5" Vort store Lager af inden- og udenlandsk Litteratur anbefales, hvad ikke haves paa Lager forskrives hurtigst.

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

Wilbachs kunsterleksikon http://www.rosekamp.dk/weilweb/j.htm#jerichau Jens_Adolf

Wilbachs kunsterleksikon http://www.rosekamp.dk/weilweb/j.htm#jerichau Jens_Adolf Wilbachs kunsterleksikon http://www.rosekamp.dk/weilweb/j.htm#jerichau Jens_Adolf Jerichau, Nicolai Harald Adolph, 185178, Maler. F. 18. Aug. 1851 i Kbh., d. 6. Marts 1878 i Rom, begr. sst. (Prot. Kgd.).

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb.

Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb. Siegfred Neuhaus Optegnelser om mit levnedsløb. Kapitel 1: Barndom og opvækst i Vejle. Forældrene og familien. Harald Kidde og dennes familie. Hos kæmner Birch. Hos Kiddes i København. Kunstakademiet.

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Univers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/levnedbr03bran

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Univers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/levnedbr03bran ]lå Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Univers ity of Toronto http://www.archive.org/details/levnedbr03bran GEORG BRANDES LEVNED GEORG BRANDES LEVNED SNEVRINGER OG HORIZONTER

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Nu titte til hinanden

Nu titte til hinanden Nu titte til hinanden B. S. Ingemanns salmer i Dronningens Asyl Fortolkende fortællinger Indskolingen Lærervejledning Fælles Mål 2009 Materialet er lavet for at opfylde følgende trinmål: Kristendomskundskab,

Læs mere

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen

Victor Petersens Willumsen-samling. gennem 40 år. Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009. Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Red. Gerda Rump Christensen Victor Petersens Willumsen-samling Gennem 40 år Ribe 1969-1989 Odden 1989-2009 Fonde efter år

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby Peter - en dreng fra Vejby»Man kunde næsten fristes til at spørge: Kunne I male et dansk Bøgetræ, I danske Landskabsmalere? - Ja, et grågrønt, et brungrønt, et møllersk, et hardersk, et thømingsk o.s.v.,

Læs mere

KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015

KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015 KUNST OMKRING TROLDEN NR.1, 23. ÅRGANG, FEBRUAR 2015 KOT NR. 1, 23 ÅRGANG 23 K.O.T. - Kunst omkring Trolden udgives i samarbejde mellem Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn og Vejen Kunstmuseum.

Læs mere

L E M V I G K I R K E G Å R D

L E M V I G K I R K E G Å R D L E M V I G K I R K E G Å R D 2 0 0 Å R S J U B I L Æ U M Lyde og linjer er faldet til ro i de dødes have. Planterne samler sig trygt om at gro på de kæres grave. Mennesker standser, fordybet i afsked

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

H. C. Andersen og Thisted. J. P. Jacobsen og Bent Haller. Og lidt Charles Darwin. Det begynder alt sammen en julidag 1859 på kajen i Thisted Havn.

H. C. Andersen og Thisted. J. P. Jacobsen og Bent Haller. Og lidt Charles Darwin. Det begynder alt sammen en julidag 1859 på kajen i Thisted Havn. Fire linjer og et»leve«i Thisted af Flemming Skipper H. C. Andersen og Thisted. J. P. Jacobsen og Bent Haller. Og lidt Charles Darwin. Det begynder alt sammen en julidag 1859 på kajen i Thisted Havn. 2005

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere