brtegnelse er 'xmstvcerkerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brtegnelse er 'xmstvcerkerne"

Transkript

1 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 /

2

3 f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer. POUL S. CHRISTIANSEN. * Dante og Beatrice i Paradis »Her skal Du se begge Paradisets Hære. Den ene i den Dragt, Du skal se dem i paa Dommedag.«Dame Alighieri's»Guddommeligt Komedie«Paradiset. 30te Sang. H. 70 B. 60. TRYKT HOSJ- JØRGENSEN & Go. ( M. A.. HANNOVER). KJOBBNHAVN.

4 G. CLEMENT. 2. *En gammel Landsbypræst, i 894. H. 20 B Portræt af en ung Maler Tilh. Hr. Direktør Hansen. H. 19 B *Kopi efter Lorenzo di Credi: Venus, (Uffizierne) H. 54 B *San Domenico. Siena H. 12 B *Græske Anetnoner. Studie *Amor og Psyke H. 10 B. 14. H. 25 B Tegning H. 13 B. 11. CARL FRYDENSBERG. 10. *Portræt H. 19 B. 13. MALTHE E NGELSTED. 6. * Abraham og Isak H. 19 B. 25.

5 EDMA FRØLICH. II. *San Sebastian. Kopi efter Tizian (Vaticanet) H. 79 B. 31. VILHELM HAMMERSHØJ. 14. Portræt Tilh. Hr. Alfred Bramsen. H. 49 B *Interiør H. 48 B. 30. SVEND HAMMERSHØJ. 12. * Landskab *Landskab H. 40 B. 48. H. 32 B. 28. AUGUST JERNDORFF. 16. General Olaf Rye i Slaget ved Fredericia. Situationen tænkt umiddelbart før hans Fald. Billedet er som Gave fra Land og By bestemt for Nationalmuseet paa Frederiksborg H. 117 B. 73.

6 17- Portræt af Pastor Georg Schepelern Tilh. Hr. Pastor Schepelern; senere Trinitatis Kirke. H. 24 B Portræt af Hr. Blikkenslager Maribo Tilh. Hr. Maribo. 19. Portræt af Fru Maribo. Hr. Maribo. H. 24 B Tilh. H. 24 B *Svaner i Mølledammen H. 14 B Maager Tilh. Fru Karen Frederiksen. H. 16 B Efteraar Tilh. Hr. Hofjægermester Neergaard, Gyldenholm. H. 17 B Portræt af Ida Bruun. Hr. Bryggeriejer Bruun Tilh. H. 14 B. 17. ELISE KONSTANTIN-HANSEN. 25. Portræt JOHANNE KREBS. H. 36 B * Landevej ved Dons H. 11 B Portræt Tilh. Kaptain K. H. 20 B. 14.

7 27. Portræt Tilh. Hr. Organist Laub. H. 15 B * Søndag Eftermiddag H. 24 B *Det gamle Skab Portræt. Pastel H. 2 2 B. 18. H. 14 B Ved Frokosten Tilh. Hr. Otto Benzon. H. 15 B Michael Ancher Tilh. Hr. Heinrich Hirschsprung. H. 19 B. 13: 35. Rud. Bergh. Buste i Bronce Tilh. Professor Rud. Bergh. 31. * Interiør H. 11 B Dobbelt-Portræt. Kultegning Tilh. Dr. S. Schandorph. H. 18 B. 23. P. S. KRØYER. 32. Kopi efter Velasques: Portræt af Aless. Borro H. 78 B. 46.

8 JOHANNES LARSEN. 37. *Tulipaner H. 18 B *Interiør H. 23 B *Tulipaner H. 18 B * Kastanieblomster * Portræt * Oktober * Vinterbillede H. 16 B. 16. H. 27 B. 18. H. 18 B. 23. H. 21 B *Køer, der vandes H. 30 B. 51. JULIUS PAULSEN. 45. * Gruppe af Træer paa en Mark. Egnen ved Horneby i Nordsjælland H. 39 B * En enligt liggende Gaard. Aften. Egnen ved Horneby H. 23 B *Maaneskin. Egnen ved Horneby H. 22 B Bondegaard i Solskin. Egnen ved Horneby Tilh. Kunstforeningen i Kjøbenhavn. H. 20 B. 24.

9 49- *En enligt liggende Gaard. Ved Solnedgang. Egnen ved Horneby H. 16 B *Bag Bondegaarden. Égnen ved Horneby H. 11 B *Skyfuld Sommerdag. Egnen ved Horneby H. 9 B * Skumring. Egnen ved Horneby H. 10 B To Drengeportræter Tilh. Hr. Vexelerer Rubin. H. 11 B. 24. THOROLF PEDERSEN. 55. *»Brede Sejl over Nordsjø gaar« Bjørnstjeme Bjørnson. H. 44 B I en Dagligstue. Aften (Elektrisk Lys) Tilh. Fru L.J. H. 21 B * Strandbillede fra Vesterhavet H. 16 B * Solopgang over Havet H, 8 B * Eftermiddagssol paa Sandet H. 14 B * Sommerdag. Egnen ved Holte H. 12 B * Marine H. 7 B. 11.

10 VIGGO PEDERSEN. 61. *Flugten til Ægypten H. 24 B * Ved en Melledam. Septemberaften H. 18 B *Høstlandskab H. 25 B Portræt af en ung Dame H. 15 B *Kasta)iier H. 16 B. 21. TH. PHILIPSEN. 67. *En Malkeplads H. 22 B *Fra Soldaten paa Saltholmen H. 43 B *Et Par Drøvtyggere H. 11 B * Kostald. Studie H. 25 B * Vejen langs Pilene H. 15 B. 16. JOHAN ROHDE. 71. *Lithographi efter J. F. Millet: Døden og Brændehuggeren H. 18 B. 22.

11 72. * Lithographi efter Vilhelm Hammershøj: %En ung Dame, der syer« H. 12 B * Interiør * Studie H. 22 B. 16. H. 18 B »Kammermusik 1.. Kulkarton Tilh. Hr. Stamhusbesidder H. Møller. H. 53 B. 41. GEORG SELIGMANN. 73. *Junkeren H. 35 B »Mustapha« Tilh. Hr. Aage Heymann. H. 42 B * Fra Frederiksborg Slot. Aften H. 30 B. 23. JOAKIM SKOVGAARD. 79. Kristus i de Dødes Rige Tilh. Hr. Kaptajn Hagedorn. H. 29 B. 40.

12 8o. Portræt af en Dreng H. IT B. 10. AGNES SLOTT-MØLLER. 84. * Egetræer ved Stranden H. 16 B. 52. NIELS K. SKOVGAARD. 81. * Bjerreroser ved Nørrebavn H. 24 B. 3<- 82. * Traner i Klitterne H. 18 B Farvetegning til en Gadeplakat H. 34 B. 24. HARALD SLOTT-MØLLER. 85. * Sommeraften * Ved Solnedgang *Sommernat H. 32 B. 41. H. 15 B. 27. H. 14 B. 26.

13 FRITS SYBERG. 88. * Ved Nadverbordet H. 24 B * Interiør H. 26 B *nnaar Sneen smelter* H. 16 B * Sovekammer-Interiør. Tegning H. 13 B *Efter Stormen. Tegning H. 11 B *Interiør H. 22 B *Stynede Popler. Tegning H. 10 B * Snedækt Landevej i Solskin H. 24 B *Graa Vinterdag nærved Fjorden H. 20 B *Solklar Vinterdag i Svanninge Bakker H. 16 B * Vintermorgen H. 16 B. 18. & J. F. WILLUMSEN. 99. *... Skyerne dreve bort, og jeg befandt mig ved Randen af en Afgrund og saa ud over et bjærgfuldt Landskab i det høje Nord, alvorligt og brutalt dækket

14 med evig Is og Sne, eti Verden, ubeboelig for Mennesker. Under Indtryk af denne Stemning af Alvor formede sig Sind-Billederne i Relieffet. Figurerne paa Relieffet tilvenstre repræsenterer dem, der med fast Vilje suge ved Lærdom og Forstand at finde Forbindelsen mellem det uendeligt Store og det uendeligt Smaa. Det uendeligt Store er fremstillet ved en Stjemetaage, det uendeligt Smaa ved nogle Mikrober. Figuren forneden er under Inspiration; Figuren foroven fe ler sig overbevist om det rigtige Resultat af sin Forskning. Relieffet tilhøjre repræsenterer en Modsætning til Relieffet tilvenstre: det hensigtsløse; forneden to Mænd, af hvilke den ene fletter et Fletværk, som den anden løser ligesaa hurtigt op; i Midten en Gruppe Indifferente; foroven en Figur, som forestiller den kimæriske Drøm. Rammen bærer øverst en dekorativ Fremstilling af en Bjærgkjæde, udført i Emalje paa Kobber H. 59 B *Den smukke Otero, spansk Danserinde. Tegning H. 21 B. 24. IQI. *To Frøer. Fajance H. 9 B * Kamp imellem en Mand og en Slange. Fajance-Vase H. 15 B *Fajance-Vase med en Kvinde H. 13.

15 104. * Fajance- Vase. (Tilfældigt Resultat af Forbrænding) H * Sorte Lustre paa Porcellæn H * Rød Lustreprøve. Fajance H Nyfødt Drengebarn. Fajance. Tilh. Fru J. F. Willumsen H Tegninger til Billedet»Montagnes russes«. Tilh. Hr. kgl. Kapelmusikus Fritz Bendix H. 14 B Fra Jotunheim. Aquarel. Forstudie til Maleriet Nr Tilh. Hr. Emil Hannover. H. 19 B. 31. II. Fra Jotunheim. Aquarel Forstudie til Maleriet Nr. 99. Tilh. Hr Figurmaler R. Christiansen. H. 19 B. 3I Fra Jotunheim. Aquareller. Forstudie til Maleriet Nr. 99. Tilh. Frk. Louise Silfversparre. H. 19 B Fra Jotunheim. Aquarel Forstudie til Maleriet Nr. 99. Tilh. Fru Sigrid af Klercker. H. 19 B *Fra Jotunheim. Aquareller. Forstudie til Maleriet Nr H. 19 B. 2i * Fra Næs i Hallingdalen. Aquareller H. 19 B. 2i *Fra Lofoten. Aquareller H. 19 B. 21.

16 36. En Gjed. Relief i Gibs Tilh. Hr. Figurmaler R. Christiansen. H. 15 B * Solskin i en Fyrreskov H. 22 B *Saltsumpe paa Øen Oléron H. 12 B * Soliaage H. 12 B. 16. KRISTIAN ZAHRTMANN. 37. * Udkanten af en Pinjeskov ved la Rochelle H. 33" B * Herren aabenbarede sig for de forsamlede Disciple. Da det var sildig paa denne første Dag i Ugen, og Dørene, nvor Diciplene var forsamlede, var lukkede af Frygt for Jøderne, kom Jesus, stod midt iblandt dem og sagde til dem: Fred med Eder! og da han havde sagt dette, viste han dem sine Hænder og sin Side. Diciplene bleve da glade, da de saa Herren Johannes Evang. 20 Kap Vers. H. 26 B */ et Værelse i Lissabon H. 14 B *En ung Pige *Haveparti H. 16 B. 12. H. 16 B * Udsigt over Lissabon H. 12 B 16.

17 LORENZ FRØLICH. f Den her foranstaltede Udstilling af Lorenz Frølichs Arbejder er tilvejebragt med det Formaal at give et Begreb om denne Kunstners Betydning for dansk Kunst og om hans kunst neriske Udvikling Der er derfor medtaget en Del Arbejder, som tidligere har været udstillede. Hovedvægten er ved Samlingens Tilvejebringelse lagt paa Frølichs Virksomhed som Tegner og Illustrator, medens en enkelt Side af hans kunstneriske Virksomhed, Historiemaleriet, af praktiske Grunde fordi hans Historiebilleder saagodtsom alle er indlemmede i offentlige Samlinger eller knyttede til offentlige Institutioner kun er repræsenteret ved Studier og Udkast. Arbejderne ere saavidt muligt ordnede saaledes i Rammerne, at de vise Frølichs forskjellige Udviklingstrin: hans Ungdom i Hjemmet (indtil 1840), hans Ophold i Tyskland og Italien (1840 S 1 ) g Paris ( ) og endelig Opholdet i Danmark efter Tidsbestemmelsen er ofte kun omtrentlig, da det ikke har været Etatsraad Frølich muligt i alle Tilfælde at meddele Oplysninger desangaaende Selvportræt, c Rødkridtstegning. Tilh. Frk. E. Frølich. H. 5 B Studiehoved. c Tilh. Frk. E. Frølich. H. 7 B o Landskabsstudier, c Landskabsstudie Landskabsstudie Landskabsstudie H. 5 B. 9. H. 9 B. 11. H. 9 B. 11. H. 13 B Hjorte i Dyrehaven. Konkurrencearbejde til den Neuhausenske Præmie H. 33 B Ramme med Tegninger (fra ).

18 155- Legende Børn. Portrættegning H. 10 B To Studiehoveder. c Dresden. H. 13 B Modelstudie. Dresden H. 16 B Ramme med to Modelfigurer. Blyantstegninger. Dresden Portrcettegning Tilh. Frk. J. Tutein. H. 8 B De to Kirketaarne. Ramme med Raderinger, udgivne af Kunstforeningen i Kjøbenhavn Dresden Studie af en Kalv Danmark. H. 8 B Landskabsstudie Danmark. H. 8 B. o Angantyr, Ørvarodd og Hjalmar Tilh. Hr. Maler V. Kyhn Ramme med Tegninger fra Tyskland Tre Rammer med Studiehoveder fra Italien. Blyant og Kridt Ramme med Blyants- og Vandfarvetegninger fra Italien Ramme med Modelstudier fra Italien. Rødkridtstegninger Landskab fra Capri. Vandfarve. c H. 11 B Ramme med Kompositioner i Pen og Vandfarve. Italien

19 Sex Rammer med Landskabskompositioner og Tegninger efter Naturen f ra Danmark og Italien Landskabsstudie fra Capri H. 10 B Studiehoved. Italien H. 12 B Italiensk Genrebillede, c H. 4 B. 5. 1S1. KainogAbel. Vandfarvetegning. c H. 8 B Ramme med Tegninger til Nordens Historie. Paris Ramme med humoristiske Tegninger Ramme med Udkast til to store Malerier, malte til Raadhuset i Flensborg: Valdemar d. 2den giver jydske Lov og Frederik den 5te modtager Slesvigernes Hylding. c Høstscene. Paris, c H. 8 B Tegning Idyl S kimer paa Rejse H. 8 B. 12. H. 13 B. 20. H. 13 B Landsskabsstudie. Flensborg, c H. 10 B Vinterbillede. Danmark H. 10 B Fire Rammer med Tegninger til

20 Kartoner, hvoraf to findes paa Kjøbenhavns Børs. c Genrebillede. Paris H. 6 B Genrebillede. Paris. c H. 12 B To Rammer med Kompositioner. Tegninger og Vandfarve. Paris Genrebillede. Paris. H. 7 B Studiehoved. Paris. c H. 15 B. i Dyrestudie. Paris. c H. 6 B Nature morte. Fontainebleau H. 10 B Interiør med Portrætstudie. Fontainebleau H. 13 B To Landskabsstudier. Fontainebleau H. 9 B Landskab med Dyr. Danmark H. 14 B Ti malede Kompositioner. Paris Sejlads. Italien, c Tilh. Hr. Axel Læssoe. H. 24 B. 3c Dagen efter den Lilles Fødsel H. 13 B Julenat. Vandfarvetegning. c H. 10 B. 11.

21 220. [Ftansk Bondepige H. io B Sex Rammer med Portræthoveder To Rammer med Børnetegninger En Ramme med Dyretegninger En Ramme med dekorative Tegninger Tre Rammer med Raderinger og Tegninger til Amor og Psyche. Paris Sex Rammer med Tegninger til»hero og Leander«og andre græske Digtninge. Paris. c Tre Rammer med Raderinger til Visen om Dronning Dagmar (udgivet af Kunstforeningen i Kjøbenhavn) Landskabsstudie fra Frankrig H. 12 B Et Fad. Brændt Ler To Rammer med Tegninger og Raderitiger af Gjøgleriet i Utgard (udgivet af Kunstforeningen i Kjøbenhavn). Paris Ti Rammer med Tegninger til»nordens Guder«. Kjøbenhavn Tre Rammer med Raderinger af»nordens Gudert. Kjøbenhavn

22 2<5O. Lamck og hans to Hustruer. Tegning c H. 6 B Beowulf. Vandfarvetegning H. 19 B Malet Udkast til et Monument over Viktor Emanuel H, 22 B Udkast til»gefion«, Loftsmaleri i Frederiksborg H. 12 B Forarbejde til Maleriet»Herkules og Satyren«. Efter et Digt af V. Hugo. Kjøbenhavn H. 14 B »Satyren synger for Guderne«; efter et Digt af V. Hugo. Kjøbenhavn H, 14 B Tre Rammer med Vandfarvetegninger til Frisen paa Frederiksborg, forestillende»englandstoget« Valkyrien og Vikingen. Tapetmaleri, Forstudie til Friserne paa Frederiksborg H. 35 B Kristus og de spedalske, c H. 7 B Kristus og den rige Yngling, c H. 13 B Nornerne. Vandfarvetegning H. 24 B Rammer med Tegninger til Gjellerups Oversættelse af Eddaen Kain og Guds Øje. Efter et Digt af V. Hugo H. 36 B Tegninger til Egils Saga Tilh. Hr. Xylograf Hendrichsen.

23 Tre Kartoner til Gravmæler. ) 293. Tegninger til Tæpper til Deres Majestæters Guldbryllup f 294. En Seng. Tilh. Frk. E. Frølich f 295. Et Bord. Tilh. Frk. E. Frølich f 296. Stort Skab til Tegninger f 297. Lille malet Bord. Tilh. Fru. Ben. Frølich. c En Malkestol. Tilh. Fru Henr. Lose Lille Bord med forgyldte Udskjæringer. Tilh. Fru. Fr. Treschou, f. Brøndsted De med f betegnede Gjenstande kunne erholdes i Gjentagelser (se den ved Indgangen fremlagte Prisfortegnelse). f 300. En Tegnepult t 301. Linned og Klædeskab. Tilh. Frk. E. Frølich f 302. Skab med Skrivepult. Frølich f 303. En Malerkasse Bogbind til Eddaen Tilh. Gunnar 305. Bind til en Bibel og en Salmebog Tilh. Eigil Frølich Bind til en Bibel og en Psalmebog Tilh. Gunnar Frølich Børnebøger.

24 TILLÆG P. S. KRØYER. * Hoved af en Fisker. Lithographi H. 17 B. 13. AUGUST JERNDORFF *En Byge. Motiv fra Egnen ved Båstad H. 40 B *Laholmsbugten ved Båstad H. 11 B * Udsigt over Laholmsbugten H. 15 B Nørreliungås paa Kullen H. 8 B. 13. VIGGO PEDERSEN *Fritstaaende Eg H. 18 B * Aften i April H. 21 B. 16.

25 JOHAN ROHDE * Ved Issefjorden H. 19 B. 24. PARTHAVERNE I DEN FRIE UDSTILLING. KRISTIAN ZAHRTMANN *Et Herreværelse H. 17 B *Caritas og Justitia. Motiv fra Raadhusgaarden i la Rochelle H. 17 B. 23. NIELS BJERRE, Nørrelund, Engbjerg pr. Lemvig. A. MARIE CARL-NIELSEN, Frederiksgadej. G. CLEMENT, Fiolstræde 19. MALTHE ENGELSTED, Vestervoldgade 90, 3. EDMA FRØLICH, Vestervoldgade 109, St. VILHELM HAMMERSHØJ, Rahbeks Allé 26, 1. AUGUST JERNDORFF, Professor. GI. Karlsbergvej 2 A, Valby. ELISE KONSTANTIN-HANSEN, (p.t. i Grækenland). Amalievej 6. JOHANNE KREBS, Amaliegade 50. MARIE KRØYER, Vestre Boulevard 33. JOHANNES LARSEN, Kjerteminde. CHR. MOURIER-PETERSEN, Carit Etlars Vej 8. PETER HANSEN, Kolbjørnsensgade 10, 1. VIGGO PEDERSEN, Antoinettes M inde pr. M erkøv. KARL JENSEN, Strandvejen. Hellerup. THOROLF PEDERSEN, RosendalsTværgade 8, 3 (Haveh.).

26 TH. PHILIPSEN, Kastrup Værk. Amager. JOHAN ROHDE, Nyhavn 22. GEORG SELIGMANN, Østerbrogade 7 B, 3. JOAKIM SKOVGAARD, Rosenvængets Hovedvej 27. NIELS K. SKOVGAARD, (p. T. i Grækenland). Rosenvængets Hovedvej 27. SUSETTE C. HOLTEN, f. SKOVGAARD, Gefionsgade 13. AGNES SLOTT-MØLLER, N yvestergade 13. HARALD SLOTT-MØLLER, N y Vestergade 13. FRITZ SYBERG, Svanninge M ark pr. F aaborg. J. F. WILLUMSEN, Valdemarsgade 26. Omslagstegningen og Slutningsvignetten af Niels K. Skovgaard, de øvrige Tegninger af Harald Slott-Møller. KRISTIAN ZAHRTMANN Amaliegade 14. INDBUDTE. POUL CHRISTIANSEN, Østerfarimagsgade 91. CARL FRYDENSBERG, Østerbrogade 28. LORENZ FRØLICH, Etatsraad. R. p p. Vestervoldgade 109, St. SVEND HAMMERSHØJ, Falkonerallé 1. P. S. KRØYER, Vestre Boulevard 33. JUL. PAULSEN, GI. Kongevej 13 A.

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

021. G. A. Clemens. Efterladte Arbejder. Charlottenborg. 10. 24. December 1918

021. G. A. Clemens. Efterladte Arbejder. Charlottenborg. 10. 24. December 1918 021. G. A. Clemens Efterladte Arbejder Charlottenborg 10. 24. December 1918 i JSfc. * *' v

Læs mere

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. ? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1. OMSLAG TIL RADERFORENINGENS MEDLEMS BLADE. Originaltegningen.

Læs mere

UDSTILLING UNG DANSK KUNST

UDSTILLING UNG DANSK KUNST 24 5 UDSTILLING = AF = = = = = UNG DANSK KUNST DECEMBER 1910 p p p m. 1g m g g g p i. "pr-- V - -- '-./ '. S : ;- UDSTILLING AF UNG DANSK KUNST $ DECEMBER 1910 CHR. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN FORTEGNELSE

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ^llli OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919

ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 ft3 KATALOG NR 34 EDITH WILLUMSENS J. F.WILLUMSENS UDSTILLING 22. FEBRUAR 9. MARTS 1919 UDSTILLING AF SKULPTUR - KERAMIK LITOGRAFIER RADERINGER EDITH WILLUMSEN - J. F. WILLUMSEN 22. FEBEUAR-9. MARTS 1919

Læs mere

VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN UDARBEJDET AF GRÆ BES B OGTRYKKERI

VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN UDARBEJDET AF GRÆ BES B OGTRYKKERI VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE UDARBEJDET AF ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN GRÆ BES B OGTRYKKERI 1900. signerede. V,ih. Hammershøis Arbejder er, naar ganske enkelte undtages, ikke De opgivne Maal er

Læs mere

KUNSTNERNES STUDIESKOLE

KUNSTNERNES STUDIESKOLE FORTEGNELSE OVER DEN AF KUNSTNERNES STUDIESKOLE FORANSTALTEDE UDSTILLING A F ARBEJDER 1 UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG. KJØBENHAVN. THIELES B OGTRYKKERI 1896. Samtlige Maal ere i Tommer. SrøBSTAtøÅDEM!

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING KATALOG Ns. 24 0 5 3. s " HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING f 7.-20. NOVEMBER HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING 7.-20. NOVEMBER DANSK KUNSTHANDEL NIKOLAJPLADS VINGAARDSTRÆDE 21 KATALOG NR. 24 De med * mærkede

Læs mere

FORTEGNELSE VALD. ANDERSEN SS^HARALD MOLTKE

FORTEGNELSE VALD. ANDERSEN SS^HARALD MOLTKE FORTEGNELSE VALD. ANDERSEN SS^HARALD MOLTKE De med * betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. VALD. ANDERSEN. 1. Portræt. Kridttegning. 2. *Frederiksberg

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

& '" HK/ $ 592. FORENINGEN DYREHAVENS MALERES UDSTILLING OKTOBER 1920. » d. 17. 31. incl.

& ' HK/ $ 592. FORENINGEN DYREHAVENS MALERES UDSTILLING OKTOBER 1920. » d. 17. 31. incl. & '" HK/ $ 592. ^ T FORENINGEN DYREHAVENS MALERES UDSTILLING 1. 9 * 2 * 0 OKTOBER 1920» d. 17. 31. incl. &3S >5 ^ L E f & DEN FRIE UDSTILLING OKTOBER 1920 * STATENS ^ kunst::.",tokiske F UToGU Al t. SAMLir.

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg.

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL NEUMANN udstillede i Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. Billeder og Studier. 1. Fra Skagen. Studie. 1854. Tilh. Hr. Grosserer C. A. Buch. 2.

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL.

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 204. RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING 1919 AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 9 6.: - v "I r ; RUDOLPH TEGNER SKULPTURER M A L E

Læs mere

289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. 289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ( MAALENE ERE ANGIVNE I CENTIMETER, HØJDEN FØRST L P T BETYDER

Læs mere

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF ELLEN HOFMAN-BANG UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 DE MED STJERNE BETEGNEDE ARBEJDER ER TIL SALG PRISLISTE LIGGER HOS OPSYNET GENREBILLEDER. 1. Frederik

Læs mere

UDSTILLING MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

UDSTILLING MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING UDSTILLING AF MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917 ca. 1888. 1. LANDSKAB FRA STEVNS Olie. Tilh. Afdelingschef 1889. 2. PORTRÆT AF

Læs mere

rtegnelse er^ xmstveerfcerne en" rie dslillingf

rtegnelse er^ xmstveerfcerne en rie dslillingf rtegnelse er^ xmstveerfcerne a a en" rie dslillingf 894 792. ' fs/diwtw a %/t/ms/ufi? (3 De med * betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til U dstillingen. Samtlige

Læs mere

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj (M) Katalog over Kunstauctionen som afholdes i -3 alen Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj I. Indrammede Kobberstik og Raderinger. Louis Jensen. 1. Ved Kinderdijk i Holland. N.

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

rrr .J OfWMNES C.BJERG. MALERI MUSIK .CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW).

rrr .J OfWMNES C.BJERG. MALERI MUSIK .CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW). D E M F W E U D S T I L L 1 N G. F R A 5-2 1 J A N W 9 rrr.j OfWMNES C.BJERG. MALERI. H A M L D O I E R S l N C t. MUSIK.CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW). p i MUSIK CHRISTIAN CHRISTIANSEN CARL NIELSEN AAGE

Læs mere

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF 30 5bo$ FORTEGNELSE OVER BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF Frk. BERTHA WEGMANN, hvilke Kunstnerinden lader sælge ved Auktion, som afholdes i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, Mandag1den 23de Februar

Læs mere

MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER

MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER O : 0 2 8. KATALOG NR. 72 SEPTEMBER 1918 /f/f FORTEGNELSE OVER MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER A F MARGRETE DREJER MARY ELISA HAVNING F. BONFILS ERNESTINE NYROP UDSTILLEDE HOS KUNSTHANDLER CHR. LARSEN

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2.

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2. 336. FORTEGNELSE OVER EN FORTRINLIG SAMLING MALERIEROGSTUDIER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS W.WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL APRIL 1907 BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

Mandag den 18, og Tirsdag den 19. Februar 1889 Formiddag Kl. 11 præcis

Mandag den 18, og Tirsdag den 19. Februar 1889 Formiddag Kl. 11 præcis 2>/9/, 3831. fotografisamlingeb I afdøde Professor Niels Simonsens efterladte M alerier og S tudier samt A kvareller og Tegninger (fra Felten 1848 50, fra Algier, fra Italien og fra Sverrig) hvilke bortsælges

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

EDITH WILLUMSENS * OG J. F. WILLUMSENS ATELIER UDSTILLING STRANDAGERVEJ 28 VED TUBORG. 16. Septbr 16. Oktbr. igio

EDITH WILLUMSENS * OG J. F. WILLUMSENS ATELIER UDSTILLING STRANDAGERVEJ 28 VED TUBORG. 16. Septbr 16. Oktbr. igio EDITH WILLUMSENS * OG J. F. WILLUMSENS ATELIER UDSTILLING STRANDAGERVEJ 28 VED TUBORG 16. Septbr 16. Oktbr. igio ARBEJDER AF J. F. WILLUMSEN. i. Børn paa Stranden. 1902-3-4-5-6-7-8-9-1910. 20.000 Kr. 2.

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet.

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Billeder, Studier, Skitzer og Tegninger. 1. Studie til»karreheste udenfor en Vinknejpe i Paris«, 1866. 2. Kjæmpende Centaurer, Skitze, 1867. 3. Notre-Dame, Vintermorgen,

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 1 KANAL VED TERRACINA. 1902. Tilh. Kunsthdlr. Anton Hansen. 2 STRANDBRED. TERRACINA.

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

en ie^ dslilling 8?2.

en ie^ dslilling 8?2. 790. ortegnelse TRYKT HOSJ. JØRGENSEN & C o, (M.A. HANNOVER). 'unstvcerkerne cict^ en ie^ dslilling 8?2. De med * betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen.

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Om dokumentet Dette dokument indeholder en liste over Sigurd Swanes malerier på danske (og skandinaviske) museer. Listen er baseret på den

Læs mere

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal.

c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. c w. / / 3845. Emil Wennerwaid. Onsdag den 18. November 1908, Fm. Kl. 111,. Østergade Nr 15, 1. Sal. Fotograflsamllngen CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF EMIL WENNERWALD HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION,

Læs mere

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1910 K KØBENHAVN P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) MCMX FRITS THAULOW

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2!

AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! AUKTIONS N r 3 KATALOG TIL KUNSTAUKTIONEN I DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING VINGAARDSTRÆDE 21 2. SAL TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1918 KL. I2! * » I * - KUNSTAUKTION i DANSK KUNSTHANDEL AUKTIONSAFDELING

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

ortegnelse er imstvcerkerrte et«en ri& dstilling

ortegnelse er imstvcerkerrte et«en ri& dstilling ortegnelse er imstvcerkerrte et«en ri& dstilling 900 798. De med * betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal er i Tommer. De med + betegnede

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

AXEL BREDSDORFF UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER. (Billedfortegnelsen er ordnet kronologisk).

AXEL BREDSDORFF UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER. (Billedfortegnelsen er ordnet kronologisk). AXEL BREDSDORFF UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER (Billedfortegnelsen er ordnet kronologisk). AABENT FRA 1. TIL 13. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 H m m h ^ ^ m m

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek D 27.774 t i Kunstakademiets Bibliotek Arg. 1923 300000091069 D E 4 KLINGENS UDSTILLING 1923 I» D E N F R I E «S L O K A L E R ( O V E R F O R Ø S T B A N E N ) A A B E N 26. J A N U A R 7. F E B R U

Læs mere

LORENS FRØLICH UDSTILLINGEN

LORENS FRØLICH UDSTILLINGEN 822. LORENS FRØLICH UDSTILLINGEN Kunstakademiets Bibliotek 300000043765 SEPTEMBER 1909 DEN FRIE UDSTILLING. KØBENHAVN FØDT 25. OKTOBER 1820 - I)OD 25. OKTOBER 1908 MALERIER, TEGNINGER RADERINGER OG DEKORATIVE

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER

MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER o., m1 1 332. - i* -' :.--'r -. -. -. -- -? F A,, S «. # : A.. F - E- S - - -..aa..-. - r.: - «.-.» - - -- -. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING v^-;: i"' ; '1. ' 1 MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER AF AFD.

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I 5 f$8 087. Kunstakademiets Bibliotek^ I I II II II II 1 II II I II 300000249282 * FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER AF LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER AF LUDOVICA KABELL-ROSENØRN

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907 775. prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet i* en rie dslilling, 907 a otm/r De med betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal er i Tommer.

Læs mere

Chr. C.ati«, København

Chr. C.ati«, København fvv7 D S3-Z+ I i3s - Chr. C.ati«, København ALBERT NÅUR OG KAJ N IELSEN FORAARSUDSTILLING 1918 I IK LOKALER - NICOLAJ PLADS ALBERT NAUR OLIE 1. To Søstre. 1916. 2. Zeus og Danae. 1914. Privafeje. 3. Zeus

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer

Sigurd Swanes malerier på danske museer Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Indhold Sigurd Swanes malerier på danske museer... 1 Om dokumentet... 1 Sigurd Swanes malerier på danske museer... 2 Om dokumentet Dette

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 & KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852

Side 1 af 7. Christen Dalsgaard. Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 1 af 7 Christen Dalsgaard Ung jysk bondepige skriver vennens navn på den duggede rude Christen Dalsgaard 1852 Side 2 af 7 Christen Dalsgaard Christen Dalsgaard: En ung pige beder landsbyens gamle

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

Fælleskons.: Udstillingshistorie: Nordjyllands Kunstmuseum nr , stempel øverst blændrammen

Fælleskons.: Udstillingshistorie: Nordjyllands Kunstmuseum nr , stempel øverst blændrammen Registrant Liste over samlingen på Jens Søndergaard Museet Udarbejdet maj 1998/ED Data tilføjet februar 1999/ED, HK, MI Listen bygger på en fortegnelse, dateret 6.juli 1957 og udarbejdet i forbindelse

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM.

MflbERl-flUKTlONEN. ffvr KATA LO Q GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. ffvr KATA LO Q OVER MflbERl-flUKTlONEN PAA GL. KONGEVEJ 143 (INDGANG FRA AMICISVEJ) TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR 1911 KL. l l l 2 FORM. EFTERSYN PAA AUKTIONSSTEDET SØNDAG OG MANDAG FRA 11 4 KOMMISSIONER MODTAGES

Læs mere

KATALOG - -xi f i l >. ' ; - ;V V ".. s' OVER AFDØDE. OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVlGSON s EFTERLADTE MALERISAMLING TEGNINGER : RADERINGER

KATALOG - -xi f i l >. ' ; - ;V V .. s' OVER AFDØDE. OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVlGSON s EFTERLADTE MALERISAMLING TEGNINGER : RADERINGER KATALOG - -xi f i l >. ' ; - ;V V ".. s' OVER AFDØDE OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVlGSON s EFTERLADTE MALERISAMLING TEGNINGER : RADERINGER KATALOG -OVER AFDØDE OVERRETSSAGFØRER IVAN HARTVIGSON s EFTERLADTE

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 (({ City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Tef. 9774 (Hjørnet af Citygade). FREDAG DEN 16. MAJ 1913 KL. 12 OG FØLG. DAGE AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere