brtegnelse er 'xmstvcerkerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "brtegnelse er 'xmstvcerkerne"

Transkript

1 793. brtegnelse er 'xmstvcerkerne a a en rie dstilling : *# ; 8 9 /

2

3 f f* De med * betegnede* Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal ere i Tommer. POUL S. CHRISTIANSEN. * Dante og Beatrice i Paradis »Her skal Du se begge Paradisets Hære. Den ene i den Dragt, Du skal se dem i paa Dommedag.«Dame Alighieri's»Guddommeligt Komedie«Paradiset. 30te Sang. H. 70 B. 60. TRYKT HOSJ- JØRGENSEN & Go. ( M. A.. HANNOVER). KJOBBNHAVN.

4 G. CLEMENT. 2. *En gammel Landsbypræst, i 894. H. 20 B Portræt af en ung Maler Tilh. Hr. Direktør Hansen. H. 19 B *Kopi efter Lorenzo di Credi: Venus, (Uffizierne) H. 54 B *San Domenico. Siena H. 12 B *Græske Anetnoner. Studie *Amor og Psyke H. 10 B. 14. H. 25 B Tegning H. 13 B. 11. CARL FRYDENSBERG. 10. *Portræt H. 19 B. 13. MALTHE E NGELSTED. 6. * Abraham og Isak H. 19 B. 25.

5 EDMA FRØLICH. II. *San Sebastian. Kopi efter Tizian (Vaticanet) H. 79 B. 31. VILHELM HAMMERSHØJ. 14. Portræt Tilh. Hr. Alfred Bramsen. H. 49 B *Interiør H. 48 B. 30. SVEND HAMMERSHØJ. 12. * Landskab *Landskab H. 40 B. 48. H. 32 B. 28. AUGUST JERNDORFF. 16. General Olaf Rye i Slaget ved Fredericia. Situationen tænkt umiddelbart før hans Fald. Billedet er som Gave fra Land og By bestemt for Nationalmuseet paa Frederiksborg H. 117 B. 73.

6 17- Portræt af Pastor Georg Schepelern Tilh. Hr. Pastor Schepelern; senere Trinitatis Kirke. H. 24 B Portræt af Hr. Blikkenslager Maribo Tilh. Hr. Maribo. 19. Portræt af Fru Maribo. Hr. Maribo. H. 24 B Tilh. H. 24 B *Svaner i Mølledammen H. 14 B Maager Tilh. Fru Karen Frederiksen. H. 16 B Efteraar Tilh. Hr. Hofjægermester Neergaard, Gyldenholm. H. 17 B Portræt af Ida Bruun. Hr. Bryggeriejer Bruun Tilh. H. 14 B. 17. ELISE KONSTANTIN-HANSEN. 25. Portræt JOHANNE KREBS. H. 36 B * Landevej ved Dons H. 11 B Portræt Tilh. Kaptain K. H. 20 B. 14.

7 27. Portræt Tilh. Hr. Organist Laub. H. 15 B * Søndag Eftermiddag H. 24 B *Det gamle Skab Portræt. Pastel H. 2 2 B. 18. H. 14 B Ved Frokosten Tilh. Hr. Otto Benzon. H. 15 B Michael Ancher Tilh. Hr. Heinrich Hirschsprung. H. 19 B. 13: 35. Rud. Bergh. Buste i Bronce Tilh. Professor Rud. Bergh. 31. * Interiør H. 11 B Dobbelt-Portræt. Kultegning Tilh. Dr. S. Schandorph. H. 18 B. 23. P. S. KRØYER. 32. Kopi efter Velasques: Portræt af Aless. Borro H. 78 B. 46.

8 JOHANNES LARSEN. 37. *Tulipaner H. 18 B *Interiør H. 23 B *Tulipaner H. 18 B * Kastanieblomster * Portræt * Oktober * Vinterbillede H. 16 B. 16. H. 27 B. 18. H. 18 B. 23. H. 21 B *Køer, der vandes H. 30 B. 51. JULIUS PAULSEN. 45. * Gruppe af Træer paa en Mark. Egnen ved Horneby i Nordsjælland H. 39 B * En enligt liggende Gaard. Aften. Egnen ved Horneby H. 23 B *Maaneskin. Egnen ved Horneby H. 22 B Bondegaard i Solskin. Egnen ved Horneby Tilh. Kunstforeningen i Kjøbenhavn. H. 20 B. 24.

9 49- *En enligt liggende Gaard. Ved Solnedgang. Egnen ved Horneby H. 16 B *Bag Bondegaarden. Égnen ved Horneby H. 11 B *Skyfuld Sommerdag. Egnen ved Horneby H. 9 B * Skumring. Egnen ved Horneby H. 10 B To Drengeportræter Tilh. Hr. Vexelerer Rubin. H. 11 B. 24. THOROLF PEDERSEN. 55. *»Brede Sejl over Nordsjø gaar« Bjørnstjeme Bjørnson. H. 44 B I en Dagligstue. Aften (Elektrisk Lys) Tilh. Fru L.J. H. 21 B * Strandbillede fra Vesterhavet H. 16 B * Solopgang over Havet H, 8 B * Eftermiddagssol paa Sandet H. 14 B * Sommerdag. Egnen ved Holte H. 12 B * Marine H. 7 B. 11.

10 VIGGO PEDERSEN. 61. *Flugten til Ægypten H. 24 B * Ved en Melledam. Septemberaften H. 18 B *Høstlandskab H. 25 B Portræt af en ung Dame H. 15 B *Kasta)iier H. 16 B. 21. TH. PHILIPSEN. 67. *En Malkeplads H. 22 B *Fra Soldaten paa Saltholmen H. 43 B *Et Par Drøvtyggere H. 11 B * Kostald. Studie H. 25 B * Vejen langs Pilene H. 15 B. 16. JOHAN ROHDE. 71. *Lithographi efter J. F. Millet: Døden og Brændehuggeren H. 18 B. 22.

11 72. * Lithographi efter Vilhelm Hammershøj: %En ung Dame, der syer« H. 12 B * Interiør * Studie H. 22 B. 16. H. 18 B »Kammermusik 1.. Kulkarton Tilh. Hr. Stamhusbesidder H. Møller. H. 53 B. 41. GEORG SELIGMANN. 73. *Junkeren H. 35 B »Mustapha« Tilh. Hr. Aage Heymann. H. 42 B * Fra Frederiksborg Slot. Aften H. 30 B. 23. JOAKIM SKOVGAARD. 79. Kristus i de Dødes Rige Tilh. Hr. Kaptajn Hagedorn. H. 29 B. 40.

12 8o. Portræt af en Dreng H. IT B. 10. AGNES SLOTT-MØLLER. 84. * Egetræer ved Stranden H. 16 B. 52. NIELS K. SKOVGAARD. 81. * Bjerreroser ved Nørrebavn H. 24 B. 3<- 82. * Traner i Klitterne H. 18 B Farvetegning til en Gadeplakat H. 34 B. 24. HARALD SLOTT-MØLLER. 85. * Sommeraften * Ved Solnedgang *Sommernat H. 32 B. 41. H. 15 B. 27. H. 14 B. 26.

13 FRITS SYBERG. 88. * Ved Nadverbordet H. 24 B * Interiør H. 26 B *nnaar Sneen smelter* H. 16 B * Sovekammer-Interiør. Tegning H. 13 B *Efter Stormen. Tegning H. 11 B *Interiør H. 22 B *Stynede Popler. Tegning H. 10 B * Snedækt Landevej i Solskin H. 24 B *Graa Vinterdag nærved Fjorden H. 20 B *Solklar Vinterdag i Svanninge Bakker H. 16 B * Vintermorgen H. 16 B. 18. & J. F. WILLUMSEN. 99. *... Skyerne dreve bort, og jeg befandt mig ved Randen af en Afgrund og saa ud over et bjærgfuldt Landskab i det høje Nord, alvorligt og brutalt dækket

14 med evig Is og Sne, eti Verden, ubeboelig for Mennesker. Under Indtryk af denne Stemning af Alvor formede sig Sind-Billederne i Relieffet. Figurerne paa Relieffet tilvenstre repræsenterer dem, der med fast Vilje suge ved Lærdom og Forstand at finde Forbindelsen mellem det uendeligt Store og det uendeligt Smaa. Det uendeligt Store er fremstillet ved en Stjemetaage, det uendeligt Smaa ved nogle Mikrober. Figuren forneden er under Inspiration; Figuren foroven fe ler sig overbevist om det rigtige Resultat af sin Forskning. Relieffet tilhøjre repræsenterer en Modsætning til Relieffet tilvenstre: det hensigtsløse; forneden to Mænd, af hvilke den ene fletter et Fletværk, som den anden løser ligesaa hurtigt op; i Midten en Gruppe Indifferente; foroven en Figur, som forestiller den kimæriske Drøm. Rammen bærer øverst en dekorativ Fremstilling af en Bjærgkjæde, udført i Emalje paa Kobber H. 59 B *Den smukke Otero, spansk Danserinde. Tegning H. 21 B. 24. IQI. *To Frøer. Fajance H. 9 B * Kamp imellem en Mand og en Slange. Fajance-Vase H. 15 B *Fajance-Vase med en Kvinde H. 13.

15 104. * Fajance- Vase. (Tilfældigt Resultat af Forbrænding) H * Sorte Lustre paa Porcellæn H * Rød Lustreprøve. Fajance H Nyfødt Drengebarn. Fajance. Tilh. Fru J. F. Willumsen H Tegninger til Billedet»Montagnes russes«. Tilh. Hr. kgl. Kapelmusikus Fritz Bendix H. 14 B Fra Jotunheim. Aquarel. Forstudie til Maleriet Nr Tilh. Hr. Emil Hannover. H. 19 B. 31. II. Fra Jotunheim. Aquarel Forstudie til Maleriet Nr. 99. Tilh. Hr Figurmaler R. Christiansen. H. 19 B. 3I Fra Jotunheim. Aquareller. Forstudie til Maleriet Nr. 99. Tilh. Frk. Louise Silfversparre. H. 19 B Fra Jotunheim. Aquarel Forstudie til Maleriet Nr. 99. Tilh. Fru Sigrid af Klercker. H. 19 B *Fra Jotunheim. Aquareller. Forstudie til Maleriet Nr H. 19 B. 2i * Fra Næs i Hallingdalen. Aquareller H. 19 B. 2i *Fra Lofoten. Aquareller H. 19 B. 21.

16 36. En Gjed. Relief i Gibs Tilh. Hr. Figurmaler R. Christiansen. H. 15 B * Solskin i en Fyrreskov H. 22 B *Saltsumpe paa Øen Oléron H. 12 B * Soliaage H. 12 B. 16. KRISTIAN ZAHRTMANN. 37. * Udkanten af en Pinjeskov ved la Rochelle H. 33" B * Herren aabenbarede sig for de forsamlede Disciple. Da det var sildig paa denne første Dag i Ugen, og Dørene, nvor Diciplene var forsamlede, var lukkede af Frygt for Jøderne, kom Jesus, stod midt iblandt dem og sagde til dem: Fred med Eder! og da han havde sagt dette, viste han dem sine Hænder og sin Side. Diciplene bleve da glade, da de saa Herren Johannes Evang. 20 Kap Vers. H. 26 B */ et Værelse i Lissabon H. 14 B *En ung Pige *Haveparti H. 16 B. 12. H. 16 B * Udsigt over Lissabon H. 12 B 16.

17 LORENZ FRØLICH. f Den her foranstaltede Udstilling af Lorenz Frølichs Arbejder er tilvejebragt med det Formaal at give et Begreb om denne Kunstners Betydning for dansk Kunst og om hans kunst neriske Udvikling Der er derfor medtaget en Del Arbejder, som tidligere har været udstillede. Hovedvægten er ved Samlingens Tilvejebringelse lagt paa Frølichs Virksomhed som Tegner og Illustrator, medens en enkelt Side af hans kunstneriske Virksomhed, Historiemaleriet, af praktiske Grunde fordi hans Historiebilleder saagodtsom alle er indlemmede i offentlige Samlinger eller knyttede til offentlige Institutioner kun er repræsenteret ved Studier og Udkast. Arbejderne ere saavidt muligt ordnede saaledes i Rammerne, at de vise Frølichs forskjellige Udviklingstrin: hans Ungdom i Hjemmet (indtil 1840), hans Ophold i Tyskland og Italien (1840 S 1 ) g Paris ( ) og endelig Opholdet i Danmark efter Tidsbestemmelsen er ofte kun omtrentlig, da det ikke har været Etatsraad Frølich muligt i alle Tilfælde at meddele Oplysninger desangaaende Selvportræt, c Rødkridtstegning. Tilh. Frk. E. Frølich. H. 5 B Studiehoved. c Tilh. Frk. E. Frølich. H. 7 B o Landskabsstudier, c Landskabsstudie Landskabsstudie Landskabsstudie H. 5 B. 9. H. 9 B. 11. H. 9 B. 11. H. 13 B Hjorte i Dyrehaven. Konkurrencearbejde til den Neuhausenske Præmie H. 33 B Ramme med Tegninger (fra ).

18 155- Legende Børn. Portrættegning H. 10 B To Studiehoveder. c Dresden. H. 13 B Modelstudie. Dresden H. 16 B Ramme med to Modelfigurer. Blyantstegninger. Dresden Portrcettegning Tilh. Frk. J. Tutein. H. 8 B De to Kirketaarne. Ramme med Raderinger, udgivne af Kunstforeningen i Kjøbenhavn Dresden Studie af en Kalv Danmark. H. 8 B Landskabsstudie Danmark. H. 8 B. o Angantyr, Ørvarodd og Hjalmar Tilh. Hr. Maler V. Kyhn Ramme med Tegninger fra Tyskland Tre Rammer med Studiehoveder fra Italien. Blyant og Kridt Ramme med Blyants- og Vandfarvetegninger fra Italien Ramme med Modelstudier fra Italien. Rødkridtstegninger Landskab fra Capri. Vandfarve. c H. 11 B Ramme med Kompositioner i Pen og Vandfarve. Italien

19 Sex Rammer med Landskabskompositioner og Tegninger efter Naturen f ra Danmark og Italien Landskabsstudie fra Capri H. 10 B Studiehoved. Italien H. 12 B Italiensk Genrebillede, c H. 4 B. 5. 1S1. KainogAbel. Vandfarvetegning. c H. 8 B Ramme med Tegninger til Nordens Historie. Paris Ramme med humoristiske Tegninger Ramme med Udkast til to store Malerier, malte til Raadhuset i Flensborg: Valdemar d. 2den giver jydske Lov og Frederik den 5te modtager Slesvigernes Hylding. c Høstscene. Paris, c H. 8 B Tegning Idyl S kimer paa Rejse H. 8 B. 12. H. 13 B. 20. H. 13 B Landsskabsstudie. Flensborg, c H. 10 B Vinterbillede. Danmark H. 10 B Fire Rammer med Tegninger til

20 Kartoner, hvoraf to findes paa Kjøbenhavns Børs. c Genrebillede. Paris H. 6 B Genrebillede. Paris. c H. 12 B To Rammer med Kompositioner. Tegninger og Vandfarve. Paris Genrebillede. Paris. H. 7 B Studiehoved. Paris. c H. 15 B. i Dyrestudie. Paris. c H. 6 B Nature morte. Fontainebleau H. 10 B Interiør med Portrætstudie. Fontainebleau H. 13 B To Landskabsstudier. Fontainebleau H. 9 B Landskab med Dyr. Danmark H. 14 B Ti malede Kompositioner. Paris Sejlads. Italien, c Tilh. Hr. Axel Læssoe. H. 24 B. 3c Dagen efter den Lilles Fødsel H. 13 B Julenat. Vandfarvetegning. c H. 10 B. 11.

21 220. [Ftansk Bondepige H. io B Sex Rammer med Portræthoveder To Rammer med Børnetegninger En Ramme med Dyretegninger En Ramme med dekorative Tegninger Tre Rammer med Raderinger og Tegninger til Amor og Psyche. Paris Sex Rammer med Tegninger til»hero og Leander«og andre græske Digtninge. Paris. c Tre Rammer med Raderinger til Visen om Dronning Dagmar (udgivet af Kunstforeningen i Kjøbenhavn) Landskabsstudie fra Frankrig H. 12 B Et Fad. Brændt Ler To Rammer med Tegninger og Raderitiger af Gjøgleriet i Utgard (udgivet af Kunstforeningen i Kjøbenhavn). Paris Ti Rammer med Tegninger til»nordens Guder«. Kjøbenhavn Tre Rammer med Raderinger af»nordens Gudert. Kjøbenhavn

22 2<5O. Lamck og hans to Hustruer. Tegning c H. 6 B Beowulf. Vandfarvetegning H. 19 B Malet Udkast til et Monument over Viktor Emanuel H, 22 B Udkast til»gefion«, Loftsmaleri i Frederiksborg H. 12 B Forarbejde til Maleriet»Herkules og Satyren«. Efter et Digt af V. Hugo. Kjøbenhavn H. 14 B »Satyren synger for Guderne«; efter et Digt af V. Hugo. Kjøbenhavn H, 14 B Tre Rammer med Vandfarvetegninger til Frisen paa Frederiksborg, forestillende»englandstoget« Valkyrien og Vikingen. Tapetmaleri, Forstudie til Friserne paa Frederiksborg H. 35 B Kristus og de spedalske, c H. 7 B Kristus og den rige Yngling, c H. 13 B Nornerne. Vandfarvetegning H. 24 B Rammer med Tegninger til Gjellerups Oversættelse af Eddaen Kain og Guds Øje. Efter et Digt af V. Hugo H. 36 B Tegninger til Egils Saga Tilh. Hr. Xylograf Hendrichsen.

23 Tre Kartoner til Gravmæler. ) 293. Tegninger til Tæpper til Deres Majestæters Guldbryllup f 294. En Seng. Tilh. Frk. E. Frølich f 295. Et Bord. Tilh. Frk. E. Frølich f 296. Stort Skab til Tegninger f 297. Lille malet Bord. Tilh. Fru. Ben. Frølich. c En Malkestol. Tilh. Fru Henr. Lose Lille Bord med forgyldte Udskjæringer. Tilh. Fru. Fr. Treschou, f. Brøndsted De med f betegnede Gjenstande kunne erholdes i Gjentagelser (se den ved Indgangen fremlagte Prisfortegnelse). f 300. En Tegnepult t 301. Linned og Klædeskab. Tilh. Frk. E. Frølich f 302. Skab med Skrivepult. Frølich f 303. En Malerkasse Bogbind til Eddaen Tilh. Gunnar 305. Bind til en Bibel og en Salmebog Tilh. Eigil Frølich Bind til en Bibel og en Psalmebog Tilh. Gunnar Frølich Børnebøger.

24 TILLÆG P. S. KRØYER. * Hoved af en Fisker. Lithographi H. 17 B. 13. AUGUST JERNDORFF *En Byge. Motiv fra Egnen ved Båstad H. 40 B *Laholmsbugten ved Båstad H. 11 B * Udsigt over Laholmsbugten H. 15 B Nørreliungås paa Kullen H. 8 B. 13. VIGGO PEDERSEN *Fritstaaende Eg H. 18 B * Aften i April H. 21 B. 16.

25 JOHAN ROHDE * Ved Issefjorden H. 19 B. 24. PARTHAVERNE I DEN FRIE UDSTILLING. KRISTIAN ZAHRTMANN *Et Herreværelse H. 17 B *Caritas og Justitia. Motiv fra Raadhusgaarden i la Rochelle H. 17 B. 23. NIELS BJERRE, Nørrelund, Engbjerg pr. Lemvig. A. MARIE CARL-NIELSEN, Frederiksgadej. G. CLEMENT, Fiolstræde 19. MALTHE ENGELSTED, Vestervoldgade 90, 3. EDMA FRØLICH, Vestervoldgade 109, St. VILHELM HAMMERSHØJ, Rahbeks Allé 26, 1. AUGUST JERNDORFF, Professor. GI. Karlsbergvej 2 A, Valby. ELISE KONSTANTIN-HANSEN, (p.t. i Grækenland). Amalievej 6. JOHANNE KREBS, Amaliegade 50. MARIE KRØYER, Vestre Boulevard 33. JOHANNES LARSEN, Kjerteminde. CHR. MOURIER-PETERSEN, Carit Etlars Vej 8. PETER HANSEN, Kolbjørnsensgade 10, 1. VIGGO PEDERSEN, Antoinettes M inde pr. M erkøv. KARL JENSEN, Strandvejen. Hellerup. THOROLF PEDERSEN, RosendalsTværgade 8, 3 (Haveh.).

26 TH. PHILIPSEN, Kastrup Værk. Amager. JOHAN ROHDE, Nyhavn 22. GEORG SELIGMANN, Østerbrogade 7 B, 3. JOAKIM SKOVGAARD, Rosenvængets Hovedvej 27. NIELS K. SKOVGAARD, (p. T. i Grækenland). Rosenvængets Hovedvej 27. SUSETTE C. HOLTEN, f. SKOVGAARD, Gefionsgade 13. AGNES SLOTT-MØLLER, N yvestergade 13. HARALD SLOTT-MØLLER, N y Vestergade 13. FRITZ SYBERG, Svanninge M ark pr. F aaborg. J. F. WILLUMSEN, Valdemarsgade 26. Omslagstegningen og Slutningsvignetten af Niels K. Skovgaard, de øvrige Tegninger af Harald Slott-Møller. KRISTIAN ZAHRTMANN Amaliegade 14. INDBUDTE. POUL CHRISTIANSEN, Østerfarimagsgade 91. CARL FRYDENSBERG, Østerbrogade 28. LORENZ FRØLICH, Etatsraad. R. p p. Vestervoldgade 109, St. SVEND HAMMERSHØJ, Falkonerallé 1. P. S. KRØYER, Vestre Boulevard 33. JUL. PAULSEN, GI. Kongevej 13 A.

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907

prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet en rie dslilling, 907 775. prlegnelse er ^ iinstvcerkerne aet i* en rie dslilling, 907 a otm/r De med betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. Samtlige Maal er i Tommer.

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

LORENS FRØLICH UDSTILLINGEN

LORENS FRØLICH UDSTILLINGEN 822. LORENS FRØLICH UDSTILLINGEN Kunstakademiets Bibliotek 300000043765 SEPTEMBER 1909 DEN FRIE UDSTILLING. KØBENHAVN FØDT 25. OKTOBER 1820 - I)OD 25. OKTOBER 1908 MALERIER, TEGNINGER RADERINGER OG DEKORATIVE

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

WILHELM HANSENS SAMLING

WILHELM HANSENS SAMLING WILHELM HANSENS SAMLING WILHELM HANSENS SAMLING DANSK MALERKUNST MALERISAMLINGEN ORDRUPGAARD WILHELM HANSENS SAMLING MALERIER AKVARELLER TEGNINGER AF DANSKE KUNSTNERE TRYKT I 250 EKSEMPLARER, HVORAF DETTE

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen på Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet. LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Introduktion To

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Opgave 5: At overgive sig

Opgave 5: At overgive sig Søren Kierkegaard sagde, at det handler om at overgive sig til den kristne Gud, for hvem alt er muligt. Giv et bud på, hvad det vil sige at overgive sig til Gud? For Kierkegaard er det at tro på Gud ikke

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d.

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere