er nødvendigt med en folkeafstemning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "er nødvendigt med en folkeafstemning."

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 1 Januar 2012 Eurofrit Danmark 2012 bliver året, hvor danskerne skal forhindre vi ryger med i et Euro-sammenbrud n Det tysk-franske krav om en ny finanspagt-traktat indeholder ikke nogen form for indgreb mod finanskapitalen, der er hovedårsagen til krisen. Derimod sætter traktaten landenes muligheder for selvstændige initiativer, for at gøre noget ved den ødelæggende arbejdsløshed, ud af spil. Ingen tror på, at hverken pagten eller traktaten vil kunne redde Euroen. Derimod ligger det klart, at den vil betyde yderligere nedskæringer for befolkningerne og yderligere udgifter for EU landene. Ja-nej England har sagt fra, også til at skulle betale milliarder til den såkaldte redningsfond, der skal sikre at finansverdenen bliver dækket ind. Også Sverige har sagt fra. Det gjorde de allerede til Euro + pagten. Af uforståelige grunde ser det ud til at regeringspartierne er indstillet på, at Danmark skal tilslutte sig. De forsøger endda at gøre det til et juridisk spørgsmål, om det er nødvendigt med en folkeafstemning. Ingen kickstart Om den nye traktat/pagt siger EU-ekspert Søren Dosenrude, at en tiltrædelse kan betyde, at det bliver sværere at sparke gang i væksten, når man ikke må gældsætte landet med mere end 0,5% af BNP mod tidligere 3%. På spørgsmålet om de 10 lande udenfor Euroen selv kan vælge, hvilke dele af pagten de vil være med til, hvis de tiltræder, svarer han at det formentlig ikke kan lade sig gøre. Danskerne har to gange stemt nej til Euroen, derfor har Danmark overhovedet intet at gøre i Euroselskabet. Markedet Hele problemet med gældskrise og eksplosiv arbejdsløshed er udløst af, at det er markedet, det vil sige børser og andre spekulanter, der styrer politikken og ikke omvendt. Investorerne er umættelige og kortsigtede. Derfor kan nok så mange nedskæringstraktater ikke løse de grundlæggende problemer, kun forstærke dem. Nej Det er ikke et juridisk problem, om det danske folk skal høres ved en folkeafstemning om yderligere suverænitetsafgivelse. Det er et demokratisk problem. Meningsmålingerne siger klart nej til mere EU-styring. Hvis regeringen vil undgå en folkeafstemning har de kun eet at gøre, at sende et klart nej til EU. bfc Den, der graver en grav for andre... Stop for spekulanter og krigsmagere For social retfærdighed, fred og demokrati Solidaritet er bærekraften Socialisme er fremtiden Godt nytår Kommunistisk Parti i Danmark Bladet KOMMUNIST Demokratiet spundet ind i spin Nyskabelsen med spindoktorer, der skulle hjælpe ministre til at kommunikere med offentligheden, har udviklet sig til pressemæssige skandale-skabere mod partipolitiske modstandere. Partiet Venstre kan stå over for en rigsretssag for magtmisbrug ved brud på myndighedernes tavshedspligt om personlige forhold og statshemmeligheder. Partiets arrogance under regeringsperioden var velkendt. At samme parti understøttes af en række borgerlige medier er ligeledes velkendt, men at skattebetalte spindoktorer bruges til magtmisbrug og valgpropaganda i samarbejde med pressen er uacceptabelt og må sættes på plads af rigsretten.

2 Side 2 Nr Neuropa I forsøget på at redde det kuldsejlede Europrojekt har især Tyskland forlangt en ny traktat om en finansunion på grundlag af konkurrenceevnepagten, som fik navnet Euro+ pagten. De 17 lande med den fælles valuta er tvunget ind i den. Hvad Danmark skal der, har hverken statsministeren eller superliberalisterne kunnet give et fornuftigt svar på. Dertil kommer, at det kræver en religiøs tro på den fælles valuta, hvis man tror den kan overleve med de store forskelle der er i Eurolandenes økonomi, og de omkostninger den har for befolkningerne og beskæftigelsen. Både pagten og traktaten er udtryk for særlige interesser der skal dyrkes. Tabere og vindere Europrojektet har kostet Sydeuropa dyrt, og det slår ekstra igennem på baggrund af krisen. Det har også kostet Danmark dyrt, fordi det blev besluttet at binde Kronen til Euroen. Det har spærret for handlemuligheder som f.eks. devaluering. At Tyskland er så engageret i at få gennemført plus-pagten og en ekstra traktat, der sætter den natio nale økonomiske selvstændighed ud af spil, er forståeligt. Tyskland har scoret fordelene ved Euroen på bekostning af bl.a. Sydeuropa, der med Euroen fik deres konkurrence muligheder kraftigt forringet. Tyskland derimod har forøget deres konkurrenceevne ved at Eurokursen sættes som et gennemsnit for Eurolandene, hvorved de har undgået en kraftig valutastigning for den tidligere tyske Mark. Tyskland har tjent styrtende på euroen og langt mere end de midler, som landet siden har investeret i EU s hjælpefond. Intet under at de vil redde projektet. Ingen redning Men det vigtigste i både den nye traktat og pagten er indholdet, der giver EU kommissionen ret til at styre landenes økonomi, så det sikres at det er befolkningernes velfærd, beskæftigelsesmuligheder og arbejdsvilkår der skal betale gildet. Ikke et ord om Finanskapitalen og dens tøjlesløse spekulation. Den vil fortsat tømme statskasserne og belaste befolkningerne. At gøre millioner af europæere fattige på grund af arbejdsløshed og fattigere på grund af lønnedgang og offentlige nedskæringer forstærker blot kapitalismens krise. Den centralt styrede nedskæringspolitik levner heller ikke landene mulighed for en nok så omtalt og nødvendig kickstart. Euroen reddes ikke, men befolkningen taber. Så meget står klart. Dansk nej ILO forventer såkaldt social uro, men det behøvede man ingen rapport for at kunne forudse. I Danmark udtaler en udsendt journalist med begejstring at Danmark ikke behøver en folkeafstemning, da vi med vores undtagelser ikke vil blive pålagt bøder, hvis vi ikke følger EU s henstillinger til finanslovene. Nu har skiftende danske regeringer desværre tradition for at være duksene i EU med hensyn til henstil linger. Men sagen er den enkle, at Danmark ikke behøver at tiltræde hverken Euro + pagten eller dens særlige traktat netop qua vores Euro undtagelse. Og sagen er også, at det var ØMU en danskerne stemte nej til. Ikke kun Euro valutaen, men netop den politik der lå bag den fælles Euro valuta den Økonomisk Monetære Union. Derfor vil det være et klart brud på det nej danskerne gav, at tilslutte sig noget som helst der vedrører ØMU politikken. Hvis regeringen og folketingsflertallet ikke afviser deltagelse i det tyske diktat, skal sagen anstændigvis til folkeafstemning uanset hvad statens dertil indrettede jurister finder på af bortforklaringer. Det handler om respekt for befolkningen. Fattige lovligt bytte året rundt n Folketingsvalget i september handlede for mange mennesker om at få en ny politik for arbejdsløse, både dem på dagpenge og de mange, som får kontanthjælp. Glæden var stor, da statsministeren både skiftede navn og partifarve. Nu få måneder efter, står en masse vælgere med en flov smag i munden. Den ny politik betød for det meste bare samme sang, som VKO har sunget i 10 år. Sangen om, at alle skal arbejde, og at pisk er det bedste redskab mod de dovne, som vælger at nasse på de hårdtarbejdende skatteydere. Debatten røg helt af sporet, da Liberal Alliances kuglestøder udtalte, at der ikke findes rigtig fattige i Danmark. Der var engang i tidernes morgen, hvor socialpolitik gik ud på at forhindre social deroute og fattigdom, eftersom mennesker, som skal bruge for mange ressourcer på bare at overleve, vil blive svære at få tilbage i uddannelse eller arbejde. Men det var det gamle socialdemokrati. Det moderne parti har adopteret det liberale synspunkt, at presses mennesker tilstrækkeligt på livsgrundlaget, vil de blive mere ivrige for at tage selv underbetalt arbejde (til glæde for arbejdsgiverne). Men undersøgelser tilbage viser disse teser. Jo mere fattig et menneske er, des sværere er det at forbedre tilværelsen. Der er større chance for, at de fattigramte bliver kriminelle eller tiggere, end at de får job. 21. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. Når man ser på pressens behandling af kontanthjælpsmodtagerne, kunne man godt ønske, at nogen fik spørgsmålet, om de ville bytte. Hvem kunne ønske at leve på kontanthjælp som enlig med barn eller børn? Tænk på, at katastrofen hele tiden lurer lige om hjørnet. Efterregninger for vand, varme eller el kan presse familien fra boligen. Ved siden af oplever kontanthjælpsmodtageren at blive presset til aktivering for kontanthjælpen uden rettigheder, at blive truet på eksistensen, fordi det er meget nemt at miste ret til kontanthjælp for kortere eller længere tid. Behandlingen af mennesker på kontanthjælp ligner en form for raffineret tortur, hvor man ikke ved, hvilke nye tiltag der skabes, for at presse dem ud på et arbejdsmarked, som ikke ønsker dem og som ikke eksisterer. Det pinlige er, at frygten for arbejdskraftmangel viser sig at være århundredets myte. Sandheden er, at Danmark mister arbejdspladser, som ikke kommer tilbage, selv om krisen ophører. Og med en fremtid med flere ældre på arbejde, bliver chancen for at unge og mennesker på kontanthjælp kommer ud på arbejdsmarkedet, yderligere forringet. Den førte socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik bringer almindelige Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. menneskers tilværelse på evig katastrofekurs. Med en udvidet arbejdskraftreserve og svækket fagforening, ser fremtiden dyster ud for især mennesker uden eller med kortere uddannelse. Det er på tide at kræve en fattigdomsgrænse, men også en undersøgelse om, hvilke behov socialpolitikken bør tilfredsstille, for at forhindre at mennesker kommer til at tilbringe år på kontanthjælp. Vi bør kræve, at førtidspension ydes til de medmennesker, som har så store sociale, psykiske og/eller fysiske problemer, at det er udsigtsløst at forvente at de kommer ud på arbejdsmarkedet. Som det er nu, er det næsten umuligt at få førtidspension, især hvis man er under 40 år. Vi må også kræve, at aktiverede kontantshjælps- og dagpenge-modtagere sikres samme rettigheder på aktiveringsstedet, som andre har på deres arbejde. Som det er nu, lever rigtig mange mennesker uden de mest basale rettigheder med hensyn til arbejdstid, sygdom, ferie og pensionsopsparing! Redigering af januarnumme ret er afsluttet 19. december. Afleveret til Post væsenet: 21. december. Deadline kommende numre: Februar januar 2012 Marts februar Kommende numre afleveres til Postvæsenet: Februar januar 2012 Marts februar Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 I imperialismens tjeneste Manipulationer og propaganda er en vigtig del af kampen om råstoffer, herredømme og kapitalismens overlevelseskamp Af Betty Frydensbjerg Carlsson Kommunistisk Parti i Danmark n Overalt i verden ser vi nu folk rejse sig i protest og konfrontation mod storkapitalens hærgen. Millioner af folk har overtaget gader, parker og pladser og kræver social retfærdighed, arbejde og demokrati. Oprøret er endnu svagt i Danmark, men meningsmålingerne om danskernes holdning til EU s diktatur giver et klart billede af danskernes modstand mod den krisepolitik, der lader arbejderklassen betale for spekulanternes krise. Forår for hvem Normalt hører man ikke positive reaktioner på folkelige demonstrationer, og en og anden har nok også undret sig over den velvilje de folkelige demonstrationer i Tunesien og Egypten blev mødt med. Det arabiske forår blev det kaldt, med psykologisk henvisning til det, man kaldte det tjekkoslovakiske forår. Oprøret blev tiljublet, og de upopulære statsledere blev væltet men så gik der en rum tid hvor militæret holdt fast i roen, mens der blev arbejdet hektisk i de imperialistiske kulisser. I Libyen blev demonstrationerne lynhurtigt til væbnet oprør med lige så lynhurtig støtte fra Nato. I Bahrain, hvor der jo ligger en USA base, fik foråret ikke lov til at komme igennem med noget. Basen skulle sikres, og det kapitalstærke Saudi Arabien sendte sit militær ind for at hjælpe diktator-kongen, og foråret sidder nu fængslet. Det tales der ikke mere om blandt den vestlige verdens politiske ledere, i sikkerhedsrådet eller i medierne. I Jor dan var styret smart nok til at imødekomme kravene fra demonstrationerne om mere demokrati, med et hurtigt løfte om ændring af grundloven. I Yemen vil der komme et regeringsskift, men der er lige noget der skal på plads først, så det kommende valg går som det skal Tyrkiet som mellemled Når vi vender blikket mod Nato-landet Tyrkiet, blev statsministeren genvalgt. Det er her, Det Muslimske Broderskab har sit hovedsæde. Tyrkiet har en central rolle som mellemled for de imperialistiske stater og Mellemøsten og Nordafrika, som har været en torn i øjet på imperialismen. Krigen mod Irak mislykkedes, USA er upopulær, og der er nu brug for andre metoder end den verdensomspændende kampagne mod muslimer. Bin Laden er blevet myrdet, lejemorderne og deres bagmænd/kvinder er behørigt hyldet. Slut med det. Ordet moderate muslimer US baser i Mellemøsten mv. begyndte at dukke op. Det Muslimske Broderskab er kapitalstærkt, og en integreret del af den internationale kapitalmagt og dets allierede i Saudi Arabien og Emiraterne. De har arbejdet ihærdigt med at skabe sig en social profil overfor befolkningerne i tiden fra de første demonstrationer. Ved valgene i Tunesien og Egypten har de da også vundet afgørende indflydelse i de nye parlamenter. USA baser i disse områder ser ud til at være sikret, men endnu mangler nogle lande, før hele Middelhavet og Golfen er sikret: Iran, Syrien, Libanon og nu har Palæstina fået foden indenfor i FN, og får stadig voksende støtte fra verden. Imperialismens strategier Ser man tilbage på den imperialistiske strategi overfor genstridige stater, lykkedes de såkaldte orange revolutioner i første omgang, men de blev stoppet i Hviderusland, og strategien blev ændret. Krigene i Irak og Afghanistan har været katastrofer. I Egypten og Tunesien fik folk lov til at stemme, men det med den sociale retfærdighed lider en stille død. I Libyen kom der våben i brug, og demonstrationerne blev til væbnet oprør, og denne strategi ser ud til at brede sig. Alliancerne Det sekulære og antiimperialistiske Syrien står nu for tur. De mange kontrademonstranter, som nedgøres af medierne, protesterer mod indblandingen fra Det Muslimske Broderskab og CIA, der med snigskytter og våbenføre oprørere vender billedet ud mod verden på hovedet. De seneste nyheder med afsløringerne af, at et stigende antal CIA agenter kommer til Libanon, øger bekymringerne for nye konfrontationer med tab af menneskeliv til følge i denne nye strategi. Alliancen mellem US-imperialismen, storkapitalen i den arabiske liga og Det muslimske Broderskab med Tyrkiet som formidler er indgået. Dette er også kapitalismens krisepolitik. Kampen om herredømme, råstoffer og markeder, underbygget af strategisk beliggende militære baser. Et brændende nytårsønske kan kun være, at venstrefløjen ikke igen hopper på verdens stærkeste propaganda maskine, men går mere i dybden, inden de igen kaster sig med ind i en imperialistisk krig.

4 Side 4 Nr Erhvervslivet skal betale for uddannelse Af Martin Jensen n Vi praler af at vi har et videnssamfund. At grundlaget for vores velfærdssamfund bygger på undervisning og forskning. Men forskning og undervisning er et samfundsanliggende, hvor alle bidrager til finansieringen over skattebilletten. Har efterladt et fallitbo Mange års misligholdelse af uddannelsessystemet og institutionerne, har efterladt et fallitbo som det bliver svært at rette op på. Forskningen har også haft ringe vilkår, hvor man har skelet til erhvervslivets interesser, i stedet for at se på helheden. Med den nye regering blev der tændt et håb om at nu ville det blive bedre. Og der er da også sket forbedringer i den nye finanslov. Klassekvotienterne blev fastsat til 28, så nu er der håb om at der er plads til alle eleverne i klasserne, og at de oven i købet får borde og stole. Situationen forbedret, men Eleverne på de erhvervsfaglige uddannelser har fået forbedret deres økonomiske situation. I det hele taget er de uddannelsessøgendes situation blevet forbedret. Men der mangler meget endnu, og det var der åbenbart ikke plads til i den nye finanslov. Det har fået fagforeninger og de uddannelsessøgende til at komme med desperate forslag. Fuldt offentligt finansieret Formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Magnus Pedersen, siger til Information: Vi så helst, at uddannelsen blev fuldt offentligt finansieret, men der er enorme problemer i at sikre midler til undervisning. Derfor foreslår vi, sammen med Dansk Magisterforening, at lovgivningen ændres, så de virksomheder og fonde, der bidrager til forskning på universitetet, også skal give en del af pengene til undervisning. Formanden for Dansk Magisterforening, Ingrid Stage er enig: Det er det private erhvervsmarked, der får gavn af kandidaternes forskningsbaserede uddannelse, så de har selv interesse i, at forskning og uddannelse ikke skilles ad, fordi de dygtige forskere frikøbes helt fra undervisningen. Universitetsuddannelserne er i forvejen på mange områder underfinansieret. 3F forventer stigning i ledigheden Arbejdsløsheden voksede med 500 personer i oktober. Ledigheden vil fortsat vokse i 2012, og op imod flere ledige er ikke urealistisk, mener 3F s cheføkonom. Med en stigning på 500 personer røg ledigheden i oktober op på personer. Det var ikke nok til at ændre ledighedsprocenten - den er uændret på 6,2. 3F s cheføkonom Anita Vium er positivt overrasket. Alene i 3F voksede ledigheden i oktober med 1.000, så derfor var det ventet, at den samlede ledighed ville vokse endnu mere. - Forklaringen er formentlig, at vores tal dykkede ekstra meget i september, men i oktober røg op igen på et mere normalt niveau, mener hun. Tallene bobler Det seneste halve års tid har den samlede ledighed ligget og boblet omkring 6-6,4 procent. I 3F ligger den tilsvarende på knap 12 procent. De fleste økonomer forventer, at ledigheden vil fortsætte med at vokse i 2012, om end ikke voldsomt. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd regner med, at der i gennemsnit vil være flere ledige næste år. Senest viste tal fra Danmarks statistik, at Danmark havde negativ vækst i tredje kvartal. 3F. FRA ARBEJDSMARKEDET Fælles krav Enhedslisten har udsendt en opfordring til fagbevægelsen om at fremføre fælles krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Enhedslistens forslag er, at man koncentrerer sig om nogle få, men væsentlige krav. Sikring af reallønnen og et kraftigt løft til de lavest lønnede. Yderligere værn mod social dumping ved trepartsforpligtigelse og kædeansvar. Afskaffelse af 50 procent reglen på HK s område. Tryghed i ansættelsen bl.a. i form af bedre uddannelsesrettigheder, både før og efter opsigelse. Arbejdsgiverne skal bidrage til vedligeholdelse af overenskomstsystemet. Enhedslisten opfordrer forbundene til at markere deres sammenhold som arbejdsgiverne gør det. Millionbod De kommunalt ansatte pædagoger i København skal betale en bod på en million kroner efter overenskomststridige strejker i Dommerne i Arbejdsretten mente ikke, at LFS gjorde hvad en organisation i henhold til Hovedaftalen altid skal: At bruge alle rimelige midler for at stoppe de overenskomststridige strejker, som opstod i kølvandet af en række besparelser i Kommunernes Landsforening glæder sig over dommen, mens LFS raser: Ingen repræsentanter fra LFS har nogensinde opfordret til overenskomststridige strejker eller forældreblokader, hedder det i en pressemeddelelse fra LFS. Stigning i ledigheden Med en stigning på 500 personer røg ledigheden i oktober op på Ledigheden er på 6,2 procent. Det seneste halve år har den samlede ledighed ligget og boblet omkring 6 til 6,4 procent. De fleste økonomer forventer at ledigheden vil fortsætte med at vokse i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd regner med, at der i gennemsnit vil være flere ledige næste år. Seneste tal fra Danmarks Statistik viser at Danmark havde negativ vækst i tredje kvartal. Det skriver Fagbladet 3F. SKAT godkender snyd Alene i år slipper 344 udenlandske virksomheder for at betale deres momsregning i Danmark. Staten har opgivet at inddrive gælden. Skatteministeren lover strammere kurs over for udenlandske platugler. Det er Ugebrevet A4 der har taget fat i denne sag. I årevis har håndværksmestre og fagbevægelsen advaret om, at udenlandske byggefirmaer har alt for nemt ved at slippe for at betale moms. Alene i år har SKAT måttet opgive at inddrive ubetalt moms fra 344 udenlandske virksomheder, og statskassen er dermed gået glip af 27,5 millioner kroner eller mere. Det er mig ubegribeligt, at man ikke for længst har øget indsatsen mod de udenlandske virksomheders moms snyd i Danmark. De menige skattemedarbejdere ved jo meget om, at der snydes på vægten og vil gerne gribe ind, siger Gunde Odgaard, sekretariatsleder i Bygge-, anlægs- og trækartellet (BAT). Kommunerne opgiver Avisen DK skriver om det store problem, at kommunerne hvert år opgiver at hjælpe tusindvis af kontanthjælpsmodtagere i arbejde. I stedet bliver de parkeret på samfundets bund. I årets første otte måne der blev kontant hjælpsmodtagere flyttet fra den såkaldte Matchgruppe 2 til Matchgruppe3. Matchgruppe 3 er for de ledige på kontant- og starthjælp, der er så langt fra arbejdsmarkedet, at aktivering og jobtilbud ikke nytter noget. De har nemlig andre problemer som for eksempel sygdom, sociale forhold eller misbrug, der skal løses før, der har nogen chancer for at passe et arbejde. I samme periode blev blot flyttet fra gruppe 2 til gruppe 1. Det er mennesker, der uden problemer kan komme ind på arbejdsmarkedet. Thomas Bredgaard, der er lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning i Aalborg siger til Avisen.dk:

5 Nr Side 5 L TRANSPORT SEKRETARIATET Der er ikke så meget træk i skorstenen, så når man ommatcher i jobcentrene bliver det oftere nedad. Førhen da der manglede arbejdskraft, matchede man mere opad. I august måned 2011 var der danskere på kontant- og starthjælp. Hjælp til ledige Regeringen og Enhedslisten har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven aftalt at investere massivt i arbejdsløses kompetencer for at hjælpe dem i job. Aftalen koster i alt 750 millioner kroner de næste to år. Ledige med en forældet uddannelse får adgang til at tage samtlige AMU-kurser som led i seks ugers slvvalgt uddannelse. Tidligere var loftet fire uger. Prisloftet fjernes, så arbejds løse nu igen frit kan tage truckcertifikat og buskørekort. HOVEDSTADEN Vi vil ønske alle vore medlemmer og venner et rigtigt godt nytår med tak for det samarbejde vi har haft igennem det år, der igen er løbet. Vort arbejde vil også i 2012 bestå i at være med til at sikre bedre løn og arbejdsforhold for vore medlemmer, herunder vil vi være med i alt arbejde, der kan støtte op om at sikre fuld beskæftigelse, på vore overenskomster, vi vil deltage aktivt kampen imod social dumping. Vi vil også i samarbejde med andre i det kommende år arbejde for udvikling af demokratiet samt få lagt pres på den nye regering og samtidig støtte regeringen i at sætte aktiviteter i gang der giver rigtige job. GODT NYTÅR. P.B.V. Jan Rasmussen BJMF ønsker alle medlemmer og faglige / politiske venner et godt nytår. Stop den sociale dumping. For en ordentlig beskæftigelsespolitik, med reelt arbejde. Bevarelse af vores velfærd. Nej til yderlige skattelettelser til de rige. p.b.v. Henrik Lippert Der afsættes flere penge til jobrotation. Kommunerne skal ikke længere tvinges til at overdrage ledige akademikere til private aktører. Kommunerne får også friere rammer, så de i højere grad kan tilpasse indsatsen til den enkelte arbejdsløse. Det skal undersøges, om arbejdsløse i løntilskud og praktik skubber andre ud af arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere får nu ret til fem ugers ferie, hvor de ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. For alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012, er der enighed om at forlænge dagpengeperioden med et halvt år, dog således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige fire år. Overgangsordningen koster 328 millioner kroner i 2012 og 172 millioner kroner i Redigeret af Martin Jensen Satspuljen Satspuljeforhandlingerne har ikke fået Socialpædagogerne til at hæve armene. Det er stort set umuligt at finde noget i aftalen, der bygger på regeringsgrundlagets løfter om initiativer, der grundlæggende fokuserer på det specialiserede sociale område. I regeringsgrundlaget blev der f.eks. lagt op til en gennemgribende analyse af området, der blandt andet skulle se på organiseringen og finansieringen af både børne- og ungeområdet og hele voksen-handikap-området, siger Benny Andersen fra Socialpædagogerne. Der er en del udmærkede initiativer. Alligevel mener jeg, det er skuffende, at det langt fra lever op til regeringsgrundlaget, slutter han. ØKONOMI Rigdom og overflod Af Bo Møller I denne søde juletid skal det hele ikke handle om fattigdom, sult og nød. Ifølge Credit Suisse s forskningsinstitut i Schweiz findes der på kloden ca personer, der har en personlig nettoformue på mere end 100 mill. dollars eller ca. 550 mill. kr. og det er da meget pænt sidst på måneden! Ca af dem har en formue på over 500 mill. dollars eller omkring 2,7 milliarder kr. I alt har omkring 30 millioner personer en formue på mindst 1 mill. dollars dvs. de er dollarmillionærer. 34 pct. af dollarmillionærerne er amerikanere, og 1 pct. er danske. Knap så godt ser det ud i den anden ende, hvor godt 3 milliarder voksne personer har en formue under dollars langt de fleste endda meget langt under. Ud over de voksne er der milliarder af børn, der lever under usle forhold. De knap 10 pct. af jordens befolkning, der har en formue på mindst dollars, råder i alt over 82 pct. af verdens samlede formue, mens fattigrøvene med højst dollars i formue nok udgør 68 pct. af den samlede befolkning, men kun råder over 3,3 pct. af verdens formue. Blandt de personer, der har en formue på mindst dollars, bor 21 pct. i USA og 16 pct. i Japan. 7-8 pct. bor i henholdsvis England, Tyskland og Italien, mens 6 pct. af disse ganske rige bor i Kina og andre 6 pct. i Frankrig. En anden måde at belyse fordelingen af formue i verden er at se på, hvor stor en procentdel af verdens samlede personligt ejede formue, der findes i forskellige verdensdele. Europa tegner sig for 34 pct. af den samlede formue efterfulgt af Nordamerika med 28 pct. og Asien og Australien uden Kina og Indien med 22 pct. Kina alene tegner sig for 9 pct. af verdens formue og Indien for 2 pct. Latinamerika har i alt 4 pct. af verdens formue, mens kun 1 pct. af formuen tilhører afrikanere. I følge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes er der 30 amerikanere, der ejer mere end 10 milliarder dollars med Bill Gates fra Microsoft i spidsen med 59 milliarder. På verdensplan må Bill Gates dog lide den tort at se sig overhalet af mexicaneren Carlos Slim Helu, der har en personlig formue på 63 milliarder dollars, der hovedsagelig er tjent på televirksomhed. Denne formue svarer til 345 milliarder kr. Det kan måske være lidt svært at forholde sig til et sådant tal, men til sammenligning kan det nævnes, at det offentlige i Danmark i 2012 i alt bruger stort set det samme beløb på sundhed, uddannelse, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og kontanthjælp. Blandt de 10 absolut rigeste i verden er der 4 amerikanere, 2 indere, og hvert af landene Mexico, Frankrig, Spanien og Brasilien har 1 person på verdens top-10. Vores egen Dyne-Larsen er for første gang kommet med på top-400-listen med en plads som nr. 304 med en formue på 19 milliarder kr. Han gemmer nok ikke dem alle under hovedpuden! Der findes desværre ikke tilsvarende opgørelser fra Danmark. Mærsk McKinney Møller ligger i spidsen i den analyse, som er foretaget af Berlingske Nyhedsmagasin. Møller råder over godt 84 milliarder kr. men det er ikke hele beløbet, der er Hr. Møllers private ejendom, idet en stor del af pengene formelt ejes af nogle fonde, som Hr. Møller så kan styre efter forgodtbefindende. Der er et godt stykke ned til nummer 2 på listen, familien Kirk Kristiansen (Lego), der kun råder over en formue på 45 milliarder kr. Indtil nu har vi kun set på de rige privatpersoners situation. Ser vi i stedet på selskaberne, så bliver tallene en del større. Forbes har opgjort, at den største koncern i verden er det amerikanske ExxonMobil, der driver olievirksomhed. Dette firma har en handelsværdi på godt milliarder kr. Det er et pænt stykke over Danmarks samlede bruttonationalprodukt på milliarder kr. Så det er ikke alle, der har grund til at klynke! Nu er det sådan, at de mange millioner og milliarder, der er nævnt, ikke er kommet af sig selv. Tværtimod er de et resultat af, at milliarder af mennesker voksne og børn i Danmark og over hele verden har måttet knokle for langt mindre beløb for at skaffe profitter til de rige og til de allerrigeste. Det skal der laves om på! Økonomen ønsker alle læsere et godt nytår. Socialismen er fremtiden.

6 Side 6 Nr Gambia et liberalistisk helvede Præsidentvalg i turistparadis under trusler om kup Af Lilli Rodeck n Gambia the smiling coast er Afrikas mindste stat. Den lever fint op til de liberale ideer om vækst, med stadig flere nye store luksushuse langs kysten. Men bag kystens luksus ser livet anerledes ud. Gambia blev selvstændigt i Eng lænderne fjernede alt fra landet, som så stod uden civiladministration og hær. I mange år blev landet ledet af en præsident, som var venlig, men svag. Der var udbredt korruption i landet. Ofte stod markederne i byerne uden ris, mens havnen havde tusinder af sække liggende til rottefoder. Hæren blev først skabt i Før da havde Gambia en samarbejdsaftale med Senegal. Militærkup I 1994 skete et militærkup. Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung Jammeh, en oberst uddannet i USA, tog magten. Han var da en ung mand uden midler, men med militæret som opbakning. Hurtigt fik han fjernet det meste af korruptionen, og befolkningen var tilfreds og troede nu på en bedre fremtid. I 1996 blev han valgt til præsident. Præsident Jammeh har siden da styret landet med jernhånd. Hans forbillede var Præsident Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung Jammeh Gadaffi. Og lige som sit forbillede, startede han med at opbygge noget godt, men har også opbygget en formidabel formue på befolkningens bekostning. At være i opposition til denne mand er ikke ufarligt. Valget Til præsidentvalget i år var oppositionen besluttet på at ville vinde valget. De havde opbygget en fælles front. Men den siddende præsident havde ingen intentioner om at tabe et såkaldt demokratisk valg. Gennem presse og plakater lod præsidenten tydeligt skinne igennem, at skulle han tabe ville han lave et nyt kup. Både politiet (som stadig er lige så korrupte, som før 1994) og hæren støttede op omkring en valgkamp, som må siges at være uretfærdig og ensidig. Valgresultatet blev, som frygtet og forventet, at præsident Jammeh vandt med 72%. Turisme og fattigdom Gambia er et fattigt land. Befolkningen oplever tydeligt, at deres levestandard er faldet betydeligt. Turismen, som er hovederhvervet er i tilbagegang på grund af den kapitalistiske krise. Færre mennesker har råd til at rejse så langt. Arbejdsløshed og frygt for fremtiden holder mennesker hjemme. Turistindustrien har fået mange mennesker til at forlade landområderne, for at bosætte sig i de store byer. De fleste ansatte på hoteller er uddannet på en hotelskole, men de kan ikke leve af den løn de får. En dygtig bartender, tjener eller kasserer tjener mellem 950 og 1050 dalasi. Hus lejen i Serrekunda, Gambias næststørste by, ligger for 2 rum på mellem 1000 og 2000 dalasi. En sæk ris, som kan føde en familie én måned, koster 950 til 1000 dalasi. Skolegang koster mellem 1000 og 5000 dalasi om året. Maden (uden ris) koster mellem 30 og 50 dalasi om dagen. Bliver man syg, skal man betale for læge og medicin. Behand ling for tandbyld koster hos den billigste Pharmaci 375 dalasi. Er man uddannet lærer tjener man lidt mere, nemlig dalasi. Et hurtigt regnestykke fortæller, at løn og leveomkostninger ikke hænger sammen. Det er ganske almindeligt, at mange familier må leve af ét måltid om dagen. Er man uden arbejde venter gæld og sult forude. Mange er afhængige af penge fra udlandet, enten via familie, som lever legalt eller illegalt i Europa, eller fra turister, som har opbygget venskaber. Udenlandske ejere En smart forretningsmand kan starte en forretning op med ganske få midler. Mange restauranter ejes af englændere, som lever et behageligt liv på det, den underbetalte arbejdskraft tjener ind. For at sætte ting mere i perspektiv, bor mange turister på hoteller med aircondition og andre goder, som de ansatte på de selvsamme hoteller kun kan drømme om. Mange turister tror, at de ansatte på hotellerne får en god løn. Det kan ofte medføre ubehagelige episoder. F.eks. kom en bartender (som jo kun tjener 1050 dalasi om måneden) til at servere en for gammel øl for en gæst (som betalte 200 euro pr. dag). Bartenderen undskyldte og fandt en anden øl, godt nok fra en anden fabrikant, som gæsten fik gratis. Gæsten gik til hotelledelsen og klagede. Bartenderen blev fyret. 1 euro = 7,50 kr. 5,30 dalasi = 1 kr. 4 år, men har ikke vokset meget siden hun var 2 år. Hjørnet af en Nursery School på kanten til mangrovesump og losseplads! Valgkamp. Præsidenten er helt i hvidt og bruger militærpersonen som usagt trussel!

7 Nr Side 7 Hjemme igen... Uddrag af Anton Nielsens tale ved hjemkomsten fra Horserød den 3. december n Tak til jer alle for den store solidaritet, der er blevet udvist over for Horserød-Stutthof Foreningen, den sag vi kæmper for og også for min person. Fantastisk solidaritet Mange tusinder har udtrykt deres solidaritet (ca. 3500) man kan blive helt rundtosset af glæde. Al den menneskelige varme, som strømmer en i møde. Vi har fået så mange nye venner, som erklærer sig enige med os i vor kamp mod de kriminelle terrorlove, for et bedre samfund et retfærdigt, et nyt samfund. Et PET-frit samfund. Kammeraterne i Horserød Stutthof Foreningen og jeg selv takker jer alle varmt. Det har været overvældende. Sammen fortsætter vi kampen. Hilsner fra hele landet Fra de store og mellemstore byer og fra landsbyer, som jeg dårligt kendte eksistensen af. Først efter at have set på poststemplet, lod de sig nogenlunde lokalisere. Fra de tre kommunistiske partier og fra deres partiafdelinger over hele landet. Og fra deres presse. Inden jeg går videre, vil jeg gerne takke Dagbladet Arbejderen, Bladet Kommunist, Modkraft og vores uopslidelige skrivere på nettet, for jeres indsats. Den borgerlige presse bragte stort set intet, så uden jer, var vi aldrig nået så langt ud som tilfældet blev! Og lad mig så fortsætte: Fra Gedser til Skagen strømmede hilsnerne ind. Men dér sluttede det ikke også Grønland og Færøerne lod høre fra sig. Mange har meldt sig under fanerne klar til at tage fat. Det lover godt for den videre kamp!! Udenlandsk solidaritet Det strømmede ind med solidaritetshilsener fra Socialistiske og kommunistiske partier, fra arbejderpartier, solidaritets-organisationer, fagforeninger og fra kæmpende frihedsbevægelser. Den første tanke, som meldte sig hos mig i fængslet var: Jeg er ikke alene. Det er rart at vide, at der er nogen, der tænker på en. Og det var der naturligvis. Fredsforkæmpere, antimilitarister, menneskerets-aktivister, miljøaktivister, antifascister, frihedskæmpere, revolutionære alle mennesker af god vilje tager hånd om hinanden i en vanskelig tid. Ingen bliver overladt til sig selv. Ingen bliver glemt. Det er den internationale solidaritets styrke. Solidariteten kommer ikke blot til udtryk mellem mennesker i det enkelte land. Den er universel. Det har støtten til den sidste tids begivenheder her hos os selv, været et levende bevis på. Skønt vor Horserød-Stutthof Foreningen ønsker alle medlemmer, støtter og aktive i kampen mod terrorlovene en god jul og et godt nytår. Kampen fortsætter, og Antons fængselsophold har ikke skræmt os! HUSK: Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt! sag i international målestok er yderst beskeden. Det er ingen tilfældighed at Internationale synges på alle jordens tungemål. Det giver styrke til de kommende kampe, at vide at vi har søstre, brødre, kammerater, kampfæller ligesindede i alle lande. Så der er ikke noget mærkeligt i, at det er den internationale solidaritet, man vil til livs med sine forbud. I og med vedtagelsen af de usle, kriminelle terrorlove, kan mennesker her til lands nu fængsles, hvis de opfylder deres internationale forpligtigelser og kommer andre mennesker til hjælp. De håbede formentlig da de puttede mig i spjældet at de dermed havde sat en stopper i hvert fald for en tid for humanitær støtte og modstanden mod overvågnings- og politistaten. Der er sket det modsatte. Solidariteten er vokset fra dag til dag. De burde egentlig vide det. For det er ikke første gang i historien, man forsøger at knægte politiske modstandere. Det forsøgte man også i årene mellem Dengang lykkedes det som bekendt heller ikke. International klassekamp Vi har hver især vort frontafsnit i den internationale klassekamp i kampen mod udbytning for frihed og ret, mod imperialismen, undertrykkerne, de hæmningsløse profitjægere og de gale krigsmagere, som truer med at rive hele menneskeheden med sig i deres fald. Vi vedkender os vore pligter i solidaritetens navn. Vi rækker hånden ud til alle, som kæmper for frihed. Vi vil støtte med alle de midler, der står til vores rådighed. Som vi støttede det græske folk mod juntaen, som vi støttede og fortsat støtter det cubanske folk i kampen mod USA s blokade, som vi støttede det vietnamesiske folk mod USA s beskidte krig, som vi støttede det chilenske folk mod Pinochet, og som de unge gik ind i kampen mod apartheidstyret i Sydafrika, og som vi nu gør det med støtten til det palæstinensiske folk, som kæmper for deres frihed mod den israelske besættelsesmagt. Den internationale solidaritet er vort hjerteblod. Så vi stopper ikke, om de så smider os nok så mange gange i fængsel. Kamp begynder i Danmark Herfra vor verden går, som der står i sangen. Vi er et led i den solidaritetens og frihedens kæde, som omslynger vor klode. Det gælder vort folks fremtid det gælder vor frihed som mennesker og nation! Vi er klar til at tage vort ansvar i denne kamp og opfordre andre til at slutte op. Men vi har ikke megen tid det haster. Den kapitalistiske krise bliver stadig dybere og mere omfattende. Det kapitalistiske samfund degenererer og begynder at smuldre, og bliver i takt hermed samtidigt mere voldeligt. Mod andre folk og nationer, som vi ser det dagligt i disse tider og mod deres egne befolkninger. Krigen mod terror er et eksempel herpå, som har et dobbelt formål: At holde verden hen i bestandig frygt for en ukendt fjende. Man kan til enhver tid male fanden terroristen på væggen. Man sår angst, og angst er handlingslammende. Det gør det nemmere at sætte de sidste rester af demokratiet ud af spillet, og stoppe tilløb til modstand mod magthaverne. Det er i hvert fald deres håb. Lad os skuffe dem! Storkapitalen vil med alle midler søge at fastholde deres magt og privilegier om de så skal kaste verden ud i en altødelæggende krig. Efter os syndfloden kan det ikke være andet. Men i takt hermed forstærkes modstanden mod et samfund, som end ikke kan tage vare på borgernes mest elementære rettigheder, men i stedet har erklæret social krig mod samfundets svageste. En krig som i disse dage føres fra Bryssel, og som sender hele befolkninger ned i den sociale massegrav. Vi kan stå for tur, før vi aner det. Socialismen Derfor er det på tide at sætte socialismen på dagsordenen! I den sammenhæng gør den nye blåskimlede regering hverken fra eller til. De klapper også hælene sammen og står ret, når ordrerne kommer fra EU, Verdensbanken, IMF, Nato og USA. Danmark har, såvel militært, politisk og økonomisk som lovgivningsmæssigt, ja på enhver måde udviklet sig til en lydstat: Tilbage er det skindemokrati, vi allerede kender i dag, hvor mennesker kan dømmes og straffes for at opføre sig menneskeligt. Men tryk avler som bekendt modtryk. Og modstanden mod det kapitalistiske systems skalten og valten med klodens og menneskehedens fremtid tager til. Man vil ikke længere finde sig i det. Fra land til land rejses oprørets fane. Der er en anden vej den eneste mulige vej kampens vej! Magthavernes opførsel er ikke et udtryk for styrke men for desperation. Og netop i den situationen er menneskene i øget omfang begyndt at tage deres skæbne i egne hænder. Det er godt og nødvendigt! Deri ser jeg håbet for fremtiden. Der er på trods af alt grund til optimisme. Verden er i opbrud fremtiden er vor. Men vi får den ikke forærende vi må selv tage den. Hele talen kommer på www. kommunisterne.dk

8 Side 8 Nr Socialismen er fremtiden Der var pause i de store demonstrationer i Athen, men deltagerne blev hilst velkommen med store bannere overalt i byen n Under parolen Socialismen er fremtiden afholdtes det 13. årlige internationale møde i den kommunistiske bevægelse i december måned i Athen. 78 partier fra alle kontinenter mødtes for at diskutere den internationale situation og de opgaver, der ligger for at videreudvikle klassekampen under kapitalismens krise frem mod opbyggelsen af socialisme. Erfaringerne i de folkelige oprør, strejker og protester, som ruller hen over verden fra land til land i protest mod kapitalismens brutale anti sociale fremfærd og dens imperialistiske krige og krigstrusler blev grundigt debatteret. Strejke Mødet hilste de tiltagende folkelige kampe velkommen, og udtalte, at de udløser et stort frigørende potentiale mod imperialisme og mod kapitalistisk udbytning og undertrykkelse til gavn for verdens arbejderes sociale og faglige rettigheder og ret til social tryghed. I løbet af det tre dage lange møde fik deltagerne da også mulighed for at hilse de godt 400 strejkende stålarbejdere, der som de første er blevet mødt med krav fra deres arbejdsgiver om nedsat arbejdstid og 40% lønnedgang, samtidig med at 34 kolleger blev fyret. De har nu strejket i mere end en måned. Virksomheden har truet med at yderligere 180 vil blive fyret hvis de ikke bøjer nakken. Det gør de ikke, og der var stor opbakning fra arbejdere i hele byen, der kom ud til stålværket med mad og drikke til de demonstrerende strejkende og med julegaver til deres børn. I kan intet uden os vi behøver ingen boss sådan kan man oversætte de paroler, der med jævne mellemrum blev råbt af de strejkende, der regner med at skulle holde jul foran fabrikken. Formanden for KPiD i debatten foran mødets logo Kampen skal udvikles Mødets konklusioner blev udmundet i en udtalelse, hvor det blandt andet hedder, at den dybe og vedvarende kapitalistiske krise fortsat dominerer den internationale situation, og krisen ledsages af en optrapning i imperialismens aggression, sådan som det blev udtrykt på Lissabontopmødet om den nye NATOstrategi. Dette understreger nødvendigheden af at udvikle den folkelige kamp og foretage større forandringer i samordningen af kræfterne på globalt plan. Denne virkelighed bekræfter de analyser, der blev opridset i erklæringerne fra det 10., 11. og 12. Internationale Møde, holdt i São Paolo i 2008, New Delhi 2009 og Tshwane Systemkrise Det bliver stadig mere tydeligt for millioner af arbejdende mennesker, at krisen er systemets krise. Det er ikke sådan, at der er fejl i systemet; det er selve systemet, der er forkert og derfor fremkalder regelmæssige periodiske kriser. Krisen er resultatet af skærpelsen af kapitalismens hovedmodsætning mellem produktionens samfundsmæssige karakter og tilegnelsens privatkapitalistiske form; den er ikke en følge af en særlig version af systemets styringspolitik, af vildskud fremkaldt af bankierers og andre kapitalisters grådighed, eller af manglen på effektive reguleringsmekanismer. Den understreger kapitalismens historiske grænser, behovet for at styrke de antimonopolistiske og antikapitalistiske mål i kampen, og nødvendigheden af at omstyrte kapitalismen gennem revolution. Deltagerne i det internationale møde besøgte de strejkende stålarbejdere i Athen Videregiver regningen I USA, Japan, EU og mere generelt i de stærke kapitalistiske økonomier i hele den kapitalistiske verden fører den restriktive politiske linje på den ene side til en vedvarende og dyb afmatning. På den anden side yder den ekspansionistiske politiske ledelse store statslige støttepakker til monopolgrupperne, finanskapitalen og bankerne og forstærker dermed oppumpningen af statsgælden. Kapitalismen overfører virksomhedernes manglende betalingsevne til landenes regeringer. Kapitalismen har intet andet svar på krisen end masseødelæggelse af produktivkræfter og ressourcer, masseafskedigelser, fabrikslukninger og bredt anlagte angreb på arbejderes og fagforeningers rettigheder, på lønninger, pensioner og sociale tryghedsydelser, altså nedskæringer af menneskers

9 Nr Side 9 Efter lørdagens møde afholdt Grækenlands Kommunistiske Ungdomsforbund solidaritetskoncert, som sluttede med at synge Internationale indkomster og en uhyre stigning i arbejdsløshed og fattigdom. Offensiven mod folket vokser i styrke, og det kommer særlig stærkt til udtryk i visse regioner. Koncentrationen og centraliseringen af kapital skærper den økonomiske og politiske magts reaktionære karakter. Man fremmer kapitalistiske omstruktureringer og privatiseringer med sigte på at øge konkurrenceevnen og maksimere kapitalens profit ved at sikre billigere arbejdskraft og skrue sociale og arbejdstagermæssige rettigheder årtier tilbage. Rivalisering og krig Krisens styrke, det faktum, at den rammer hele kloden samtidig, og den ringe udsigt til en bedring gør det vanskeligere for de borgerlige kræfter at styre krisen. Disse faktorer fører til en skærpelse af modsætningerne og rivaliseringen mellem de imperialistiske aktører og øger risikoen for imperialistiske krige. Den imperialistiske aggression forstærkes. I adskillige regioner i Mellemøsten, Asien og Afrika er der allerede flere steder spændte forhold eller krige, og antallet stiger. Hertil kommer de nynazistiske og fremmedfjendske kræfters fremvækst i Europa og de flervinklede indgreb, trusler og angreb mod folkelige bevægelser og progressive politiske kræfter i Sydamerika. Militarise ringen forstærkes. Risikoen for en generel storbrand på regionalt plan bliver endnu større. På den baggrund er det af grundlæggende betydning at udvide og styrke den anti-imperialistiske sociale og politiske front og kampen for fred med henblik på at udrydde årsagerne til imperialistiske krige. Klassekampen Vi står ved en historisk korsvej, og folket kan følge to veje: Den kapitalistiske vej med udbytning af folkene og store farer for freden, arbejdernes og folkenes ret og de demokratiske rettigheder, og frihedens vej med enorme muligheder for at fremme arbejdernes og folkenes interesser og at sikre fremskridt, social retfærdighed, folkenes selvbestemmelse og fred: den vej, hvor arbejdernes og folkenes kamp stræber mod antikapitalistiske mål, og som fører til opbygningen af socialisme og kommunisme, som en historisk nødvendighed. Vi hilser arbejdernes og folkenes kampe velkommen og understreger behovet for at styrke dem. Omstændighederne kræver en intensivering af klassekampen, folkemassernes ideologiske politiske kamp, for at bremse de antifolkelige tiltag og fremme de kampmål, der tjener moderne menneskers behov; der er behov for et organiseret modangreb fra arbejderside, for antimonopolistisk og anti-imperialistisk modstand og for omstyrtelse af kapitalismen og afskaffelse af menneskers udbytning af hinanden. Aktionsenhed I dag har omstændighederne formet sig sådan, at der kan opbygges vidtstrakte samfundsmæssige antimonopolistiske og anti-imperialistiske forbund, der er i stand til at overvinde imperialismens mangesidige angreb og aggression, og som kan kæmpe for at få magt og fremhjælpe dybtgående, progressive, radikale og revolutionære forandringer. Arbejderklassens enhed og organisering og fagbevægelsens klasseorientering er grundlæggende faktorer, når der skal sikres en opbygning af effektive samfundsmæssige forbund med bønderne, byernes mellemlag, kvindebevægelsen og ungdomsbevægelsen. Ideologisk kamp Den kommunistiske bevægelses ideologiske kamp er af livsvigtig betydning for at kunne forsvare og udvikle den videnskabelige socialisme, for at afvise tidens antikommunisme, for at træde op imod den borgerlige ideologi og de uvidenskabelige teorier og opportunistiske strømninger, der afviser klassekampen, og for at bekæmpe de socialdemokratiske kræfter, der forsvarer og iværksætter antifolkelige og pro-imperialistiske politiske tiltag ved at støtte kapitalens og imperialismens strategi. Hvis mennesker skal forstå behovet for enhed i kampen for social, national og klassemæssig frigørelse og for det socialistiske alternativ, er det nødvendigt, at den kommunistiske bevægelse iværksætter en ideologisk modoffensiv. Socialisme Omstyrtelsen af kapitalismen og opbygningen af socialismen udgør en påtrængende nødvendighed for folkene. I lyset af den kapitalistiske krise og dens følgevirkninger beviser erfaringerne fra den socialistiske opbygning socialismens overlegenhed. Vi understreger vores solidaritet med de folk, der kæmper for socialisme. Kun socialismen kan skabe betingelserne for at få udryddet krige, arbejdsløshed, sult, elendighed, analfabetisme, usikkerhed hos hundreder af millioner mennesker og ødelæggelse af miljøet. Kun socialismen kan skabe betingelser for udvikling i overensstemmelse med arbejdernes behov i nutiden. Arbejdere, bønder, arbejdere i by og på land, kvinder og unge vi kalder jer til at kæmpe sammen med os for at få gjort ende på dette kapitalistiske barbari. Der er et håb, og der er en udsigt. Fremtiden tilhører os. Fremtiden er socialisme Socialismen er fremtiden! Hele udtalelsen kan læses på Mødet vedtog derudover en række solidaritetsudtalelser og en plan for fælles aktioner i det kommende år. n I mødet deltog fra Kommunistisk Parti i Danmark formand Betty Frydensbjerg Carlsson og international sekretær Bo Møller.

10 Side 10 Nr fra videnskabens verden Af Martin Jensen Rumsonde på kollisionskurs Den russiske rumsonde Phobos-Grunt, der er strandet i kredsløb om jorden, ventes at styrte ned i starten af Sondens opgave var at undersøge Mars største måne, Phobos. Det var meningen, at den skulle lande på Phobos i februar 2013, indsamle prøver og sende dem hjem i en kapsel til jorden. Men alle forsøg på at få den sendt ud af Jordens tyngdekraft er mislykkedes. Den reagerer ikke på kommandoer sendt fra et antenneanlæg i Perth i Australien, så sonden vil langsomt men sikkert indtræde i Jordens atmosfære og delvist brænde op. Med rakettrin og brændstof vil der være tale om ca. 13 tons, der vender tilbage til Jorden. Størsteparten herunder det giftige brændstof vil formentlig brænde op i atmosfæren. Ostefedt sundere end smør Et forskerhold fra Københavns Universitet har påvist at fedt fra ost sænker indholdet af LDL-kolestorol i blodet, sammenlignet med den samme mængde fedt fra smør. Samtidig kunne man konstatere, at ost i større mængder heller ikke påvirker kolesteroltallet i forhold til forsøgspersonernes almindelige kost. Så det er ikke al animalsk fedt der er skadeligt. Fri leg bedre end idræt Danske børn bevæger sig for lidt, det har fået mange forældre til at melde dem ind i idrætsforeninger. Det er naturligvis godt, men det ville være bedre at stimulere ungerne til at bevæge sig i skolegården og på fritidshjemmet. Langt det meste af børnenes fysiske aktivitet foregår som selvorganiseret aktivitet, hvor intensiteten er lige så høj som i fritids- og skoleidræt. Idrætsforeningernes fællesskaber kan være svære at blive en del af, hvis forældrene ikke selv har erfaring med idræt, eller hvis de ikke har de økonomiske ressourcer til kontingent, transport og udstyr. Der er et enormt potentiale i frikvartererne og fritidshjem, hvis der er nogle gode udendørs faciliteter for fysisk aktivitet. Tykt eller tyndt vand Hvad er lettest, at svømme i almindeligt vand eller i sirup? Et af menneskehedens store spørgsmål, der har naget kemiprofessor Edward Cussler i mere end 30 år. Han satte sig for at undersøge dette vigtige spørgsmål. Han brugte derfor to swimmingpools á 25 meter, 16 sportssvømmere og 300 kilo fortykningsmiddel og et stopur. Forsøget var en ubetinget succes. De 16 svømmere boltrede sig først i almindeligt vand og dernæst i siruppen. Konklusionen blev, at det ikke er vanskeligere at svømme i sirup end almindeligt vand. Modstanden er ganske vist større i sirup, men det opvejes af, at svømmeren kan støde kraftigere fra med arme og ben. Hermed er dette vigtige spørgsmål afklaret. Mad tømmermænd Hele december har vi spist os gennem bjerge af flæskesteg, brune kartofler, konfekt og risalamande. Vi ved at for mange øl og snaps kan give tømmermænd. Men kan for meget mad give madtømmermænd? Normale tømmermænd i hovedet skyldes dehydrering, fordi alkohol er vanddrivende og trækker vand ud af cellerne, hvilket blandt andet giver hovedpine. Man kan dog godt få andre ubehagelige fysiske symptomer af at spise for meget, især hvis overspisningen står på flere dage i træk. Når man får en stor mængde mad ned i mavesækken og stadig har fyldte tarme efter julefrokosten dagen forinden, kan der ske det, at maden begynder at trænge tilbage op i spiserøret, fordi der ikke er plads til den, og det kan gøre ondt. Fortynder man den fede mad, er det godt for maven. Man kan for eksempel sætte grove grøntsager på bordet sammen med kødet, så er der større sandsynlighed for at man slipper for madtømmermændene. Mere til skolepraktikanter Af Martin Jensen n Der er noget at rette op på efter den tidligere regerings mishandling af de uddannelsessøgendes vilkår. Regeringen og Enhedslisten har indgået en uddannelsesaftale, der sikrer at besparelserne fra Genopretningspakken på skolepraktikanternes løn bliver rullet tilbage. Mere i løn I Genopretningspakken blev lønnen for hjemmeboende skolepraktikanter over 18 år skåret med 46 procent. Den besparelse er nu rullet tilbage, og formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, Christian Treholt er tilfreds: Vi er rigtig glade for at regeringen og Enhedslisten ruller besparelsen på skolepraktikanternes løn tilbage. Det var en uhørt svinestreg, at voksne mennesker skulle gå til omkring 20 kroner i timen. Det er godt at der nu er rådet bod på den uretfærdighed. Taxameterpenge De penge der går til undervisning uddannelsestaxametret bliver tilført yderligere 70 millioner kroner. Det er en stor sejr for eleverne, at vi får et regulært løft af uddannelseskvaliteten. Det vil gøre uddannelserne bedre og mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. 70 millioner kroner er selvfølgelig kun en start, men det er en god start. Vi håber, at det blot er første skridt mod en genopretning af kvaliteten på erhvervsuddannelserne, siger Christian Treholt. Jeg vil gerne tegne abonnement på n 1/1 år (275 kr.) n 1/2 år (165 kr.) n Unge under uddannelse: 50 kr. for et halvt år n Jeg vil gerne være medlem af Kommunistisk Parti i Danmark Navn: Adresse: Postnr./by: Slagterlærlinge i skolepraktik Fleksibelt loft På de gymnasiale uddannelser er regeringen og Enhedslisten blevet enige om et fleksibelt loft over klassestørrelserne på 28 elever. Loftet er gjort fleksibelt, det vil sige at der højst må være 28 elever i gennemsnit pr. årgang, i klasserne. Problemet med de alt for store klasser, er noget man kender fra næsten alle de gymnasiale uddannelser. Det forringer undervisningen når eleverne skal sidde stuvet sammen. Det øgede tilskud til uddannelsestaxametret på erhvervsuddannelserne koster 70 millioner kroner. Den øgede løn til skolepraktikanterne koster 50 millioner kroner og loftet over klassestørrelserne koster 130 millioner kroner. I alt er der sat 250 millioner kroner af. Sendes til: Kommunistisk Parti i Danmark, Frederikssundsvej 82 st., 2400 Kbh. NV Hjemmeside:

11 Nr Side 11 Godt nytår 2012 Godt nytår 2012 Til kamp mod Monopolkapitalismen Til kamp for socialismen Godt Nytår Til alle kammerater og venner KPiD Indre by afdeling KPiD Fredericia og omegn ønsker kammeraterne et Godt Nytår Kapitalismen er problemet Socialismen er løsningen KPiD Nordvest Godt Nytår Fasthold undtagelserne Befolkningen skal ikke betale kapitalens krise KPiD Amagerland KPiD Vesthimmerland ønsker alle kammerater, venner og sympatiserende et Godt Nytår med kraftige visioner og nye kræfter KPiD Amager ønsker kammerater og venner et godt Nytår En ny politik er påkrævet Lad os indføre socialismen KPiD Esbjerg For en renere Nordsø For Fred og socialisme Kammerater, venner og sympatisører ønskes alle et godt nytår EN BEDRE VERDEN ER MULIG Frigiv de 5 cubanere! Midtvestjylland afdeling KPiD Storstrøm afd Ønsker alle et godt nytår i håb om mange nye læsere til vores blad og fremgang for vort parti Skive og omegn Godt Nytår! Med kommunisterne ind i fremtiden Forsvar Freden Træk Danmark ud af krigene Hilsener til familie, venner og kammerater i hele verden KPiD Århus afdeling KPiD Nordjylland Ønsker alle kammerater og læsere et rigtigt godt Nytår! Stands merkozy s hærgen over Europa Ædelt er mennesket jorden er rig. Findes her sult og nød skyldes det svig. Styrk Kommunistisk Parti i Danmark Godt Nytår Afdeling Vest Et rigtigt Godt Nytår Og et godt, socialistisk Nytår Pensionisternes Hobbyklub af 1965 KPiD Vestegnen ønsker alle medlemmer og venner et godt nytår. Lad os sammen styrke KPiD i det nye år! Kapitalismen er problemet socialismen er løsningen! KPiD Nordsjælland Kampen går videre: Alle medlemmer og sympatiserende ønskes en god jul og et godt nytår. Bestyrelsen Venner og kammerater ønskes et godt nytår! Styrk partiet Kapitalismen er problemet Socialismen er løsningen! Harald Rasmussen Dragør ønsker alle sine medlemmer og læsere et godt og fremgangsrigt NYTÅR Når uret bliver ret er modstand en pligt. KPiD-fraktionen i BJMF Ønsker alle partikammerater og venner Et GODT RØDT NYTÅR Vi kræver en folkepension vi kan leve af Fjern forringelserne af efterlønnen Vi har betalt God jul og godt nytår JBF Efterløns- og pensionistklub i BJMF FIR ønsker alle medlemmer, venner og medkæmpere et godt og lykkebringende nytår For bestyrelsen Allan Christiansen Nej til EU s finanspagt Ja til arbejde, uddannelse og velfærd For socialisme Kommunistisk Parti Landsledelsen DKP Storkøbenhavn Alle kammeraterne i DKP og KPiD ønskes et Godt Nytår! Tak for et rigtig godt samarbejde i det forgangne år. Fælles i kampen for en socialistisk fremtid DKP Landsledelsen Flere annoncer på side 5 og 14...

12 Side 12 Nr Stort romanprojekt om det 20. århundrede Af Margit Andersen n Overgangen fra 1900 til 2000-tallet har inspireret flere forfattere til fremragende værker, bl.a. hollandske Geert Mak og norske Gunnar Staalesen, og nu også svenske Jan Guillou, der går i store sko og har planlagt en serie på ikke mindre end ti bind om det forgangne århundrede, der var præget af samfundsmæssige store ændringer og tekniske landvindinger og af to frygtelige verdenskrige. Første bind, Brobyggerne, dækker perioden fra 1901 til 1920 og begynder i Norge, hvor tre fiskerdrenge mister deres far på havet. I stedet for at blive sendt ud som arbejdsdrenge ender de ved hjælp af deres gode hoveder og formuende borgere med at blive uddannet til ingeniører på den tids bedste tekniske universitet, der lå i Dresden. Herefter var planen, at de sammen skulle tilbage til Norge for at afbetale deres skolepenge, men sådan skulle det ikke gå. Sverre rejser til England med sin kæreste, der uheldigvis er en mand, og dermed forsvinder han ud af historien i dette bind. Oscar bedrages af en kvinde og flygter fra sin skam og sorg til Tysk Østafrika, i dag Tanzania, og kun den artige Lauritz tager hjem for at forestå det krævende arbejde med at anlægge Bergensbanen fra Bergen til Oslo over højfjeldet Hardangervidda. Jernbanen var en fantastisk opfindelse, som nu gjorde det muligt at tilbagelægge store afstande på meget kortere tid, og ved at sprænge sig igennem bjerge og bygge broer over slugter at forcere tidligere ufarbare områder. I Afrika kommer Oscar også til at anlægge jernbaner, og vi følger de to brødres arbejde i hver sin del af verden under vidt forskellige forhold. Guillou er ikke den, der sidder og finpudser adjektiverne og ej heller den store karakterskildrer, men han kan skrue en historie sammen, så den fængsler og underholder uden at være en sidevender. I et roligt tempo og meget detaljeret beskriver han ingeniørernes og brobissernes vanskelige og ofte farlige arbejde, uanset om det foregår i den nordlige isvinter eller under sydens sol med sultne løver luskende rundt i krattet. I en del år går det rigtigt godt for de to brødre, der kommer til både penge og ære. De er et par sande Guillou-helte, som kan klare det hele og holder moralen højt. Men så udbryder Første Verdenskrig og vender op og ned på alting, og her er det et genialt træk af Guillou, at han har anbragt Oscar i Afrika, for vi får nu skildret en for de fleste mere ukendt side af denne krig, nemlig kampen mellem koloni magterne set fra tysk side med Oscars øjne, for godt nok er han nordmand, men via sin uddannelse i Dresden og års arbejde blandt tyskere er han selv blevet lidt af en tysker. Vi har hørt meget om, hvordan soldaterne i Europa meningsløst og hensynsløst blev ofret i et uhørt antal i skyttegravene, men ikke så meget om, hvordan englænderne f.eks. transporterede den ene skibslast efter den anden af indere til Afrika for at lade dem, der havde overlevet transporten, dø af underernæring, tropesygdomme eller som kanonføde. Norge var som bekendt ikke med i krigen, men mærkede den ved at mange søfolk og fiskere mistede livet ved angreb af tyske ubåde, hvad der skabte et stærkt tyskerhad. Det rammer Lauritz familie, da han er gift med en tysk kvinde, og den ser sig nødsaget til at forlade landet. Guillou kommer vidt omkring geografisk og politisk og tager centrale temaer i tiden op som racisme, kolonialisme, arbejderbevægelsens fremvækst og kvindefrigørelse. Hans holdninger er ikke til at tage fejl af, men hans verdensbillede er ikke sort-hvidt. Efter de godt 500 sider er man ikke mæt, men parat til at gå i gang med næste bind, så snart det dukker op. Jan Guillou: Brobyggerne Oversat af Anders Johansen Modtryk. 548 sider. 299 kroner Krigens rædsler Af John Poulsen n Det er påfaldende, at de pressefotos, som vinder ved diverse konkurrencer, næsten altid viser mennesker i ekstreme situationer, ude på tilværelsens yderste kant. De er forfærdelige at se på, men det forfærdelige har sin tiltrækning, vel at mærke for betragteren. Det vidste den spanske maler Goya ( ), der som en avisreporter i tegninger og grafik skildrede sit land og sin tid på en måde, der ikke lader nutiden noget efter, hvad angår stærke effekter, der var beregnet på at få beskueren til at gyse frydefuldt, men også til at forholde sig til de omgivende rædsler, uretfærdigheder og dumheder. Hans mest berømte grafiske serie er Krigens rædsler bestående af 80 blade, hvor han har skildret krigens afskyelighed og barbari på en så almengyldig måde, at billederne virkning er lige så stærk i dag som for 200 år siden. Udgangspunktet var Frankrigs besættelse af Spanien i 1808 under Napoleonskrigene, og han arbejdede på dem fra 1810 til I værk nr. 30 Krigens ødelæggelser vises følgerne af franskmændenes bombning af civile mål. Med sit kaos af forvredne menneskekroppe, murbrokker og diverse flyvende inventar leder den tanken hen på Picassos Guernica. Krigsraderingerne publiceredes først i 1863, en menneskealder efter hans død. Goya vovede ikke selv at gøre det mens han levede, fordi det var politisk sprængstof. Den eneste grafiske serie som han turde sælge var den uskyldige tyrefægterserie. Det er nu muligt at se raderingerne på Malmø Konsthall frem til 26. februar. I samme periode kan ses arbejder af Gerhard Nordström, som i årenes løb er blevet inspireret af Krigens rædsler. Malmö Konsthall: Goya Krigens rædsler frem til 26. februar Goya: Med eller uden fornuft ( )

13 Nr Side 13 Børge Thing modig og uselvisk frihedskæmper Af John Poulsen n I 2009 udgav historikeren Morten Thing bogen Min mors historie. Den bliver nu fulgt op af SABOTØREN Min fars historie, om den legendariske leder af BOPA, Børge Thing ( ), som havde dæknavnet Brandt. Naturligvis er der en række gentagelser fra Min mors historie, men det tænker man ikke så meget over, når man først er blevet fanget af den interessante bog. Børge Thing blev født i 1917 i en arbejderfamilie, som var meget religiøs, og det satte sit præg på familiens hverdag. Tidligt kom han ind i spejderbevægelsen FDF, men der blev også plads til at spille fodbold og dyrke brydning. Som 14-årig kom han i lære som blikkenslager og blev medlem af fagforeningen og DsU. Efter endt læretid tog han på valsen rundt i Europa og endte som arbejdsløs i København i 1936, hvor han begyndte at gå på Borups Højskole. Der mødte han Dora, hans senere kone, der var ungkommunist, og det varede ikke længe, før han brød med DsU og meldte sig ind i DKU og senere partiet. Han var meget aktiv i sin fagforening og i den kommunistiske fraktion. Da han ikke var kendt af politiet, blev han ikke arresteret den 22. juni 1941, men kunne indgå i det illegale arbejde på Bispebjerg. På et tidspunkt i 1942 blev han opfordret til at indtræde i en gruppe, der skulle lave sabotage og som blev en del af KOPA (Kommunistiske Partisaner), det senere BOPA. Langsomt blev han inddraget i flere og flere sabotageopgaver, og i 1944 fik han af partiet overdraget opgaven at lede BOPA efter Ejgil Larsen. Selv om det var en kommunist, der stod i spidsen for organisationen, og den fik sine opgaver gennem partiet, så var flertallet ikke kommunister, hvilket var ganske bevidst fra partiets side. Mange af medlemmerne var arbejdere, og gennem partiets mange kontakter til arbejds pladserne kunne man gennemføre nogle af de største og dristigste sabotageaktioner uden de store tab. Desværre lykkedes det for tyskerne ved hjælp af stikkere at arrestere en del af medlemmerne, som endte i tyske koncentrationslejre. I bogen gives skildringer af BOPAs mange aktioner. Der fortælles også om de store problemer, gruppen havde med at fremskaffe sprængstof og våben. Den mærkede tydeligt den skæve våbenfordeling, som skyldtes kommunistangst, og det var kun pga. den grundige planlægning af aktionerne, at de manglende våben ikke kostede flere liv. Efter befrielsen blev Børge Thing medlem af DKU s hovedbestyrelse og redaktør af Ungdommens Røst. Allerede i 1944 havde han i bladet gjort sig til talsmand for, at hæren efter krigen skulle demokratiseres og blive en folkehær, hvori modstandsfolkene skulle spille en rolle. Sammen med 500 andre modstandsfolk blev han ansat i hæren, men de fleste blev hurtigt chikaneret og frosset ud af de gamle officerer, som ikke ønskede at almindelige arbejdere blev officerer. Børge Thing blev udnævnt til kaptajn, men fordi han var kommunist avancerede han ikke, og i 1954 forlod han hæren pga. sygdom, men også på grund af den behandling han var blevet udsat for. Han skulle finde en ny karriere, og det blev i det private erhvervsliv. I 1958 forlod han og Dora DKP og fulgte med Aksel Larsen over i SF. I 1971 døde han af kræft som følge af, at han 30 år før var blevet udsat for den farlige kontrastvæske thorotrast. I en nekrolog i Land og Folk skrev man at Børge Thing var i de senere år ikke medlem af vort parti, men han vil altid blive husket for sin modige og inspirerende indsats i kampen for Danmarks frihed Måske er han og hans uselviske indsats glemt af det officielle Danmark, men hans kammerater og våbenfæller fra dengang vil huske ham som en kammerat, der ikke kun var leder, men selv deltog aktivt i forreste kamplinje, et eksempel til efterfølgelse. Morten Thing: Sabotøren Min fars historie. Nemos bibliotek. 384 s. 299 kr. Det bogløse bibliotek Af John Poulsen n I sidste nummer af Kommunist fortalte vi om, at der i Faxe kommune var oprettet såkaldte micro-biblioteker, som i realiteten ikke har noget med biblioteker at gøre. På Frederiksberg, hvor der skal spares 4 mill. kr. i perioden frem til 2014, har man nu planer om, at biblioteket på Danasvej skal indskrænkes til en etage mod tidligere to og tømmes for bøger, for i stedet kun at være avislæsesal. For at sælge denne ide har kommunen formuleret det på denne floromvundne måde: Stuetagen på biblioteket på Danasvej understøtter en anden form for dialog, nemlig den der foregår på avislæsesalen, hvor læserne dagligt er i dialog med samfundsudviklingen. Det er en tradition, der går tilbage til oplysningstidens kaffehuse i England, der blev arnestedet for den demokratiske debat. Biblioteket på Danasvej understøtter denne demokratitradition ved at være aviscafe med bred åbningstid fra tidlig morgen til sen aften og evt. med en café drevet af en samarbejdspartner. Om man har inddraget brugerne i en demokratisk proces vides ikke, men det tyder det ikke på ud fra de mange læserbreve i lokalpressen. Borgerne på Frederiksberg frygter, at den samlede plan for biblioteksvæsenet i kommunen ender med at der kun bliver et rigtigt bibliotek, nemlig hovedbiblioteket. Situationen i Høje Tåstrup ser endnu værre ud. Her nedlægger man tre ud af seks filialer, nemlig i Fløng, Sengeløse og Reerslev. Men det er åbenbart ikke gået op for biblioteksledelsen for på hjemmesiden stod helt frem til lukningen af filialerne, at der findes 6 biblioteker i Høje Tåstrup Kommune. De er fordelt over hele kommunen, så der aldrig er langt til det nærmeste bibliotek, men det bliver der nu. På Lolland er man mere ærlige. Her står der på fem ud af kommunens otte filialer, at de lukker den 22. december. Det bliver en sorgens dag i de mindre byer, og øen bliver kulturelt fattigere. To af filialerne befinder sig på Femø og Fejø og har kun åbent en dag om ugen i to timer, mens de øvrige tre i Hornby, Hobelev og Søllerød hver har åbent ialt 10 timer fordelt på tre dage om ugen. Før i tiden havde hver af de syv kommuner, som Lolland består af, sit eget bibliotek, men nu er der kun tre tilbage, og det i et område hvor der er mange arbejdsløse og ældre, som ikke har de store muligheder for at komme henholdsvis til Maribo, Nakskov og Rødby Havn. Undersøgelser viser, at når afstanden til et bibliotek bliver mere end fem kilometer, så besøger man det sjældnere. På Lolland vil der for nogle blive meget langt til et bibliotek. I Middelfart fik man for nog le år siden et nyt og flot bibliotek, og de større udgifter til driften af dette får nu konsekvenser for filialen i Strib. Her havde man først forberedt et åbent bibliotek, men under budgetforhandlingerne vedtog man at lukke det. Det medførte indsamling af underskrifter, og kommunen bad om forslag fra borgerne. Hvis borgernes forslag gennemføres, vil der blive tale om en form for indirekte brugerbetaling, fordi det foreslås, at der indsamles kr. til bl.a. indkøb af bøger og aviser og it-licens. Dertil kommer, at frivillige skal tage sig af det. Det eneste kommunen gør er at stille lokalerne til rådighed. I Randers blev et forsøg på brugerbetaling standset i marts. Om denne kamuflerede brugerbetaling tillades vil vise sig, når der har været forhandlinger mellem Striboniterne og kommunen.

14 Side 14 Nr Mindeord I mindet om en nær gammel ven og kammerat Jørgen Jønsson Birte Møholm spalten Kammerater Tak for en dejlig dag den 19. november! Jeg fik det jeg ønskede mig, en god fest og flotte gaver. Kan man forlange mere? Kongres i KPiD Godt Nytår! Sonja Landsledelsen i Kommunistisk Parti i Danmark har vedtaget at indkalde den 10. kongres til afholdelse i pinsen Det er i dagene maj. Som forberedelse til kongressens beslutninger udsender landsledelsen umiddelbart efter nytår et diskussionsoplæg til brug for afdelingernes diskussioner og eventuelle forslag til kongressen. Diskussionsoplægget indeholder partiets analyse af den aktuelle politiske situation og konsekvenserne af kapitalismens krise. Dertil en analyse af partiets arbejde og fremtidige opgaver. Sammen med diskussionsoplægget udsendes meddelelse om terminer og valg af delegerede m.v. Som en del af diskussionerne indgår forslag om en genforening af DKP og KPiD, med afholdelse af fælles medlemsmøder mellem de to partiers medlemmer. Et fælles diskussionsoplæg til dette udsendes ligeledes lige efter nytår. jt Dansk Cubansk Forening Hermed de af Notarius Publicus udtrukne numre i Dansk- Cubansk Forenings Solidaritetslotteri: En rejse for 2 til Cuba: fl. Havana Club: Havana Cigarer: Che T-shirt: Gavekort på 150 kr. til DCF s butik: Bogen José Martí Liv og Værk: Bladfond 2011 Afdelinger 22/11 19/12 Nordsjælland 500,00 Nordvest 35,00 Esbjerg 100,00 Storstrøm 150,00 Vestegnen 335,00 Århus 50,00 Bladfond i alt 1.170,00 Godt nytår 2012 Dansk-Cubansk Forening ønsker alle et godt nytår med tak for solidaritet og samarbejde i Foreningen Venner af de Internationale Brigader, Spanien Hellere dø stående, end leve på knæene (Pasionaria) Foreningen ønsker alle medlemmer, venner, kammerater og medkæmpere et godt og fremgangsrigt nytår For bestyrelsen Allan Christiansen GODT NYTÅR USA ud af Korea For fred og genforening i Korea Støt den socialistiske opbygning i DDF Korea Styrk den internationale solidaritet Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea M.k.h. Anders Kristensen, formand Besøg kommunisternes nye hjemmeside: kulturliv Film værd at se Brøndgraverens datter Huden jeg bor i Jane Eyre Oslo, 31. august Samme dag næste år Scherfig og Carlsberg I 2008 standsede Carlsberg al produktion på den gamle grund i Valby og flyttede den til Fredericia. Hermed var en 150 år gammel æra slut, og flere hundrede bryggeriarbejdere mistede deres arbejde. Samtidig gik man i gang med at planlægge, hvad den 33 hektar store grund og de mange bygninger skulle bruges til i fremtiden. En af de bygninger, der er planer om at nedrive, er den gamle børnehave. I den forbindelse kom det frem, at Carlsberg ikke ville ofre de kr., som det ville koste at redde de to vægmalerier, som Hans Scherfig malede i De mente, at det ville koste mere at redde dem, end de var værd, og derfor ville de ikke ofre penge på at bevare et af Scherfigs væsentligste arbejder, selvom de, når grund og bygninger er solgt, vil kunne score en gevinst på mange hundrede millioner. Heldigvis har Ny Carlsberg Fondet, der oprindeligt finansierede vægmalerierne, meddelt at vi må hellere betale Scherfigs udsmykning. Fondets formand, Hans Edvard Nørregård- Nielsen skriver i slutningen af sin kommentar i Politiken, at vi ville ikke kunne se vores grundlægger i øjnene, uden hermed, nødig og dog gerne, at erklære os villige til at betale for en forsvarlig nedtagelse af Scherfigs udsmykning med henblik på anvendelse et andet sted. Men det kan Carlsberg A/S åbenbart godt. Børnenes Arbejdermuseum Arbejdermuseet åbnede i slutningen af november et Børnenes Arbejdermuseum i stueetagen, hvor ABA tidligere havde lokaler. Her kan børnene bl.a. opleve en typisk arbejderbolig fra 30 erne med lokum i gården, og der er også indrettet et fagforeningskontor. I disse lokaler har Stauning haft sit kontor, og her fortælles om hans liv, og man kan blive fotograferet sammen med ham i den berømte plakat fra 1935 Stauning eller Kaos. I modsætning til andre børnemuseer er Arbejdermuseets et sted, hvor børn og voksne kan have det sjovt og lære noget sammen. FUNCHS VINSTUE ØNSKER GÆSTER OG VENNER EN GOD JULOG GODT NYTÅR Funchs vinstue Nørre Farimagsgade 55 København K ACREATION v/ Joan og Preben Fogelstrøm FOR FRED OG SOCIALISME KUNST OG INDRAMNING Vendersgade 3 kld.1362 K Telefon

15 Nr Side 15 Tillykke med sejren, Vietnam Det er i år 40 år siden det heltemodige vietnamesiske folk vandt sin frihed fra USAs besættelse gennem en lang og hård kamp n Danmark var et af de lande, der først etablerede diplomatisk forbindelse med det befriede Vietnam, selvom det officielle Danmark på sædvanlig vis havde lænet sig op ad den imperialistiske storebror. Det var det vietnamesiske folk, der vandt krigen gennem en kamp, der kostede utrolige ofre og lidelser, men også viste, at et frihedselskende folk aldrig kan underkues af en fremmed magt. Uden for Vietnams grænser var millioner af mennesker forenet i solidaritet med Vietnam, herunder også i Danmark, hvor råbene Ho, Ho, Ho Chi Min lød fra talrige og store demonstrationer. En af de danskere, der var med til at holde solidariteten ved lige var tegneren og leninprisvinderen Herluf Bidstrup. Med sin skarpe streg spiddede han USA-imperialismen og dens lakajer i Sydvietnam I anledning af 40-året for Vietnams befrielse har vi valgt at bringe nogle af hans mange tegninger fra perioden under krigen. De taler alle deres tydelige sprog. j. Noget for noget. Tak, kære statsminister, for Deres herlige FN-tale, vi mener heller ikke, at vi betingelsesløst kan stoppe bombningerne af Nordvietnam! Nej, Nordvietnam må til gengæld stoppe bombningerne af Nordamerika! Hele verden mod Onkel Sam. Den amerikanske komité The Vietnam Day Committee har opfordret til, at dagene 15. og 16. oktober bliver gjort til verdensomspændende protestdage mod USAs krig i Vietnam. Atlantiske krokodilletårer. Udenrigsminister Per Hækkerup har udtrykt Danmarks beklagelse over, at USA har genoptaget bombetogterne over Nordvietnam, og beklagelse over at tilbuddet om forhandlinger ikke var modtaget af Nordvietnam. Præsident Johnson: Jeg beklager også! Ikke mindst at verden nu ved bedre, hvem der gerne vil have fred, og hvem der insisterer på angreb. Sejrrige nederlag i Vietnam. Hurtigt, tilbage i helikopteren. I morgen kan vi læse om vor sejrrige storoperation i alverdens aviser! Det lysner i vest. USAs udenrigsministerium har genoptaget våbenleverancerne til Israel. Præsident Johnson: Det er skrækkeligt, så mange der kræver, at vi stopper krigen i Vietnam! McNamara: Ja, men vi kan da trøste os med, at vi kan gøre os håb om en ny krig i Mellemøsten! Der kom en tiger i tanken. 30 partisaner sprængte Da-Nang-Basens benzinlager til de amerikanske bombefly i luften. Forbryderens tilståelse. En fredelig løsning i Vietnam forhindres af bevidste aggressorer, der nærer foragt for menneskehedens mening og vilje. (Præsident Johnson i anledning af FNs 20 års dag).

16 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Ånden lever Gelsted Kirk Scherfig fonden Nr. 1. Januar 2012 Pris kr. 10,- Kommunist, Frederikssundsvej 82, 2400 København NV Køb og læs Kommunist Abonnement: 1 år 275,- kr. 1/2 år 165,- kr. Her ses de fire prismodtagere: Jørgen Buch, Mikael K, Søren Krogh og Margrethe Koytu. Foto: Barbara Af Rikke G.F. Carlsson n Igen i år blev der uddelt flotte priser. I år til kunstnere, som har turdet sætte sig op mod tidens trend, vovet der hvor andre ikke turde, husket hvor der blev glemt, støttet hvor der blev sået. Dette skete ved et festarrangement 11. december kl i Krudttønden på Østerbro. DKP s Gelsted-Kirk- Scherfig Fond valgte i år at give skuespilleren Margrethe Koytu den første ud af eftermiddagens fire priser. Margrethe overtog formandsposten i Kunstnere for fred, efter nu afdøde Jesper Klein. Men det er selvfølgelig også hendes væsen og virke som skuespiller og aktivist i gennem et langt liv, hendes rødder og bevarede værdier i arbejderklassen, som velfortjent gav hende prisen. Margrethe Koytu er fra Nord Vest i København, og hendes barndoms veninde Lisbet Dahl fortalte om hendes kamp for at komme ind i skuespillerfaget og hendes lange karriere. Anden pris gik til billedkunstneren Jørgen Buch. Mange kender ham fra kunstnergruppen Maj93. Hans smukke portrætter, eller folkemængder som både er varme og menneskelige, men også hans kontroversielle og klare politiske budskaber, som ligger i mange af hans malerier. Her motiveret flot, fagligt og inderligt af oversætter og redaktør Hans Henrik Brockdorff. Dejligt at se en billedkunstner af hans kaliber få prisen. Musikeren Søren Krogh som mange kender fra K- festivalerne, har med sine fortolkninger af den nordjyske forfatter Knut Becker og senest Jeppe Aakjær bevist, at han kan løfte arven frem til vores tid, både musikalsk og fornyende. Hans egne sange er også et finurligt tidsbillede på os almindelige danskeres virke og drømme. Søren Krogh modtog prisen sammen med kollegaen Mikael Rybjerg Kristensen (også kendt fra bandet Klondyke). Mikael har rødder tilbage fra børnemagtbevægelsens mange børnebands. Spillede også på årets K-festival, og mange andre festivaler i landet. Hans sange rummer de skæve, de glemte, outsidereksistenserne, fra værtshusene på Vesterbro til udkants-danmarks landbrugsmedhjælpere. Begge musikere turnerer sammen, rundt i landet. Kollegaen Allan Olsen motiverede prisen. n De tre gamle nisser Otto Gelsted, Hans Kirk og Hans Scherfig vil have nydt denne skønne eftermiddag og valget af årets prismodtagere. Tilsammen rummede de essensen, nemlig: Humor, højt kunstnerisk niveau, lidt udkants-danmark (Nordjylland), almuens stemme, historiens vigtighed og håbet for fremtiden. Redaktionen ønsker alle læsere Et rigtig godt nytår 2012

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Generalforsamling i den konservative

Generalforsamling i den konservative 1 Generalforsamling i den konservative vælgerforening 26-1 2009 Indledning: Tak for velkomst tak for at måtte være her og tak for samværet i det forløbne år. Finanskrise. Vil jeg ikke sige meget om, men

Læs mere

Interessen for frie markedskræfter stiger med

Interessen for frie markedskræfter stiger med KLASSEKAMP Opbakningen til den danske model skrider blandt de velstillede Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. maj 2015, 05:00 Del: Sagen om Ryanair har placeret den danske model i valgkampen.

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

OK14. Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27.

OK14. Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27. OK14 Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27. februar 2014 Indledning Foråret 2014 byder på overenskomstforhandlinger

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Martin Paldam Om mig se: http://www.martin.paldam.dk 1 Ud fra den nye bog: Oplysningens Verden. Aarhus Universitetsforlag. Den skulle I alle have!

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1 Dokumenter Fra Kommunistisk Partis 4. kongres Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1 Indhold: Side 3: Arbejdsprogram Side 7: National udtalelse Side 10: Ungdomspolitisk udtalelse Side 17: International

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

NYHEDSBREV juni 2013

NYHEDSBREV juni 2013 NYHEDSBREV juni 2013 Nyhedsbrevet denne gang har følgende indhold: Referat af generalforsamlingen i marts. Omtale af arrangementer siden marts og kalender for sommeren. Vor årlige generalforsamling blev

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden

Læs mere