er nødvendigt med en folkeafstemning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "er nødvendigt med en folkeafstemning."

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 1 Januar 2012 Eurofrit Danmark 2012 bliver året, hvor danskerne skal forhindre vi ryger med i et Euro-sammenbrud n Det tysk-franske krav om en ny finanspagt-traktat indeholder ikke nogen form for indgreb mod finanskapitalen, der er hovedårsagen til krisen. Derimod sætter traktaten landenes muligheder for selvstændige initiativer, for at gøre noget ved den ødelæggende arbejdsløshed, ud af spil. Ingen tror på, at hverken pagten eller traktaten vil kunne redde Euroen. Derimod ligger det klart, at den vil betyde yderligere nedskæringer for befolkningerne og yderligere udgifter for EU landene. Ja-nej England har sagt fra, også til at skulle betale milliarder til den såkaldte redningsfond, der skal sikre at finansverdenen bliver dækket ind. Også Sverige har sagt fra. Det gjorde de allerede til Euro + pagten. Af uforståelige grunde ser det ud til at regeringspartierne er indstillet på, at Danmark skal tilslutte sig. De forsøger endda at gøre det til et juridisk spørgsmål, om det er nødvendigt med en folkeafstemning. Ingen kickstart Om den nye traktat/pagt siger EU-ekspert Søren Dosenrude, at en tiltrædelse kan betyde, at det bliver sværere at sparke gang i væksten, når man ikke må gældsætte landet med mere end 0,5% af BNP mod tidligere 3%. På spørgsmålet om de 10 lande udenfor Euroen selv kan vælge, hvilke dele af pagten de vil være med til, hvis de tiltræder, svarer han at det formentlig ikke kan lade sig gøre. Danskerne har to gange stemt nej til Euroen, derfor har Danmark overhovedet intet at gøre i Euroselskabet. Markedet Hele problemet med gældskrise og eksplosiv arbejdsløshed er udløst af, at det er markedet, det vil sige børser og andre spekulanter, der styrer politikken og ikke omvendt. Investorerne er umættelige og kortsigtede. Derfor kan nok så mange nedskæringstraktater ikke løse de grundlæggende problemer, kun forstærke dem. Nej Det er ikke et juridisk problem, om det danske folk skal høres ved en folkeafstemning om yderligere suverænitetsafgivelse. Det er et demokratisk problem. Meningsmålingerne siger klart nej til mere EU-styring. Hvis regeringen vil undgå en folkeafstemning har de kun eet at gøre, at sende et klart nej til EU. bfc Den, der graver en grav for andre... Stop for spekulanter og krigsmagere For social retfærdighed, fred og demokrati Solidaritet er bærekraften Socialisme er fremtiden Godt nytår Kommunistisk Parti i Danmark Bladet KOMMUNIST Demokratiet spundet ind i spin Nyskabelsen med spindoktorer, der skulle hjælpe ministre til at kommunikere med offentligheden, har udviklet sig til pressemæssige skandale-skabere mod partipolitiske modstandere. Partiet Venstre kan stå over for en rigsretssag for magtmisbrug ved brud på myndighedernes tavshedspligt om personlige forhold og statshemmeligheder. Partiets arrogance under regeringsperioden var velkendt. At samme parti understøttes af en række borgerlige medier er ligeledes velkendt, men at skattebetalte spindoktorer bruges til magtmisbrug og valgpropaganda i samarbejde med pressen er uacceptabelt og må sættes på plads af rigsretten.

2 Side 2 Nr Neuropa I forsøget på at redde det kuldsejlede Europrojekt har især Tyskland forlangt en ny traktat om en finansunion på grundlag af konkurrenceevnepagten, som fik navnet Euro+ pagten. De 17 lande med den fælles valuta er tvunget ind i den. Hvad Danmark skal der, har hverken statsministeren eller superliberalisterne kunnet give et fornuftigt svar på. Dertil kommer, at det kræver en religiøs tro på den fælles valuta, hvis man tror den kan overleve med de store forskelle der er i Eurolandenes økonomi, og de omkostninger den har for befolkningerne og beskæftigelsen. Både pagten og traktaten er udtryk for særlige interesser der skal dyrkes. Tabere og vindere Europrojektet har kostet Sydeuropa dyrt, og det slår ekstra igennem på baggrund af krisen. Det har også kostet Danmark dyrt, fordi det blev besluttet at binde Kronen til Euroen. Det har spærret for handlemuligheder som f.eks. devaluering. At Tyskland er så engageret i at få gennemført plus-pagten og en ekstra traktat, der sætter den natio nale økonomiske selvstændighed ud af spil, er forståeligt. Tyskland har scoret fordelene ved Euroen på bekostning af bl.a. Sydeuropa, der med Euroen fik deres konkurrence muligheder kraftigt forringet. Tyskland derimod har forøget deres konkurrenceevne ved at Eurokursen sættes som et gennemsnit for Eurolandene, hvorved de har undgået en kraftig valutastigning for den tidligere tyske Mark. Tyskland har tjent styrtende på euroen og langt mere end de midler, som landet siden har investeret i EU s hjælpefond. Intet under at de vil redde projektet. Ingen redning Men det vigtigste i både den nye traktat og pagten er indholdet, der giver EU kommissionen ret til at styre landenes økonomi, så det sikres at det er befolkningernes velfærd, beskæftigelsesmuligheder og arbejdsvilkår der skal betale gildet. Ikke et ord om Finanskapitalen og dens tøjlesløse spekulation. Den vil fortsat tømme statskasserne og belaste befolkningerne. At gøre millioner af europæere fattige på grund af arbejdsløshed og fattigere på grund af lønnedgang og offentlige nedskæringer forstærker blot kapitalismens krise. Den centralt styrede nedskæringspolitik levner heller ikke landene mulighed for en nok så omtalt og nødvendig kickstart. Euroen reddes ikke, men befolkningen taber. Så meget står klart. Dansk nej ILO forventer såkaldt social uro, men det behøvede man ingen rapport for at kunne forudse. I Danmark udtaler en udsendt journalist med begejstring at Danmark ikke behøver en folkeafstemning, da vi med vores undtagelser ikke vil blive pålagt bøder, hvis vi ikke følger EU s henstillinger til finanslovene. Nu har skiftende danske regeringer desværre tradition for at være duksene i EU med hensyn til henstil linger. Men sagen er den enkle, at Danmark ikke behøver at tiltræde hverken Euro + pagten eller dens særlige traktat netop qua vores Euro undtagelse. Og sagen er også, at det var ØMU en danskerne stemte nej til. Ikke kun Euro valutaen, men netop den politik der lå bag den fælles Euro valuta den Økonomisk Monetære Union. Derfor vil det være et klart brud på det nej danskerne gav, at tilslutte sig noget som helst der vedrører ØMU politikken. Hvis regeringen og folketingsflertallet ikke afviser deltagelse i det tyske diktat, skal sagen anstændigvis til folkeafstemning uanset hvad statens dertil indrettede jurister finder på af bortforklaringer. Det handler om respekt for befolkningen. Fattige lovligt bytte året rundt n Folketingsvalget i september handlede for mange mennesker om at få en ny politik for arbejdsløse, både dem på dagpenge og de mange, som får kontanthjælp. Glæden var stor, da statsministeren både skiftede navn og partifarve. Nu få måneder efter, står en masse vælgere med en flov smag i munden. Den ny politik betød for det meste bare samme sang, som VKO har sunget i 10 år. Sangen om, at alle skal arbejde, og at pisk er det bedste redskab mod de dovne, som vælger at nasse på de hårdtarbejdende skatteydere. Debatten røg helt af sporet, da Liberal Alliances kuglestøder udtalte, at der ikke findes rigtig fattige i Danmark. Der var engang i tidernes morgen, hvor socialpolitik gik ud på at forhindre social deroute og fattigdom, eftersom mennesker, som skal bruge for mange ressourcer på bare at overleve, vil blive svære at få tilbage i uddannelse eller arbejde. Men det var det gamle socialdemokrati. Det moderne parti har adopteret det liberale synspunkt, at presses mennesker tilstrækkeligt på livsgrundlaget, vil de blive mere ivrige for at tage selv underbetalt arbejde (til glæde for arbejdsgiverne). Men undersøgelser tilbage viser disse teser. Jo mere fattig et menneske er, des sværere er det at forbedre tilværelsen. Der er større chance for, at de fattigramte bliver kriminelle eller tiggere, end at de får job. 21. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. Når man ser på pressens behandling af kontanthjælpsmodtagerne, kunne man godt ønske, at nogen fik spørgsmålet, om de ville bytte. Hvem kunne ønske at leve på kontanthjælp som enlig med barn eller børn? Tænk på, at katastrofen hele tiden lurer lige om hjørnet. Efterregninger for vand, varme eller el kan presse familien fra boligen. Ved siden af oplever kontanthjælpsmodtageren at blive presset til aktivering for kontanthjælpen uden rettigheder, at blive truet på eksistensen, fordi det er meget nemt at miste ret til kontanthjælp for kortere eller længere tid. Behandlingen af mennesker på kontanthjælp ligner en form for raffineret tortur, hvor man ikke ved, hvilke nye tiltag der skabes, for at presse dem ud på et arbejdsmarked, som ikke ønsker dem og som ikke eksisterer. Det pinlige er, at frygten for arbejdskraftmangel viser sig at være århundredets myte. Sandheden er, at Danmark mister arbejdspladser, som ikke kommer tilbage, selv om krisen ophører. Og med en fremtid med flere ældre på arbejde, bliver chancen for at unge og mennesker på kontanthjælp kommer ud på arbejdsmarkedet, yderligere forringet. Den førte socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik bringer almindelige Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. menneskers tilværelse på evig katastrofekurs. Med en udvidet arbejdskraftreserve og svækket fagforening, ser fremtiden dyster ud for især mennesker uden eller med kortere uddannelse. Det er på tide at kræve en fattigdomsgrænse, men også en undersøgelse om, hvilke behov socialpolitikken bør tilfredsstille, for at forhindre at mennesker kommer til at tilbringe år på kontanthjælp. Vi bør kræve, at førtidspension ydes til de medmennesker, som har så store sociale, psykiske og/eller fysiske problemer, at det er udsigtsløst at forvente at de kommer ud på arbejdsmarkedet. Som det er nu, er det næsten umuligt at få førtidspension, især hvis man er under 40 år. Vi må også kræve, at aktiverede kontantshjælps- og dagpenge-modtagere sikres samme rettigheder på aktiveringsstedet, som andre har på deres arbejde. Som det er nu, lever rigtig mange mennesker uden de mest basale rettigheder med hensyn til arbejdstid, sygdom, ferie og pensionsopsparing! Redigering af januarnumme ret er afsluttet 19. december. Afleveret til Post væsenet: 21. december. Deadline kommende numre: Februar januar 2012 Marts februar Kommende numre afleveres til Postvæsenet: Februar januar 2012 Marts februar Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 I imperialismens tjeneste Manipulationer og propaganda er en vigtig del af kampen om råstoffer, herredømme og kapitalismens overlevelseskamp Af Betty Frydensbjerg Carlsson Kommunistisk Parti i Danmark n Overalt i verden ser vi nu folk rejse sig i protest og konfrontation mod storkapitalens hærgen. Millioner af folk har overtaget gader, parker og pladser og kræver social retfærdighed, arbejde og demokrati. Oprøret er endnu svagt i Danmark, men meningsmålingerne om danskernes holdning til EU s diktatur giver et klart billede af danskernes modstand mod den krisepolitik, der lader arbejderklassen betale for spekulanternes krise. Forår for hvem Normalt hører man ikke positive reaktioner på folkelige demonstrationer, og en og anden har nok også undret sig over den velvilje de folkelige demonstrationer i Tunesien og Egypten blev mødt med. Det arabiske forår blev det kaldt, med psykologisk henvisning til det, man kaldte det tjekkoslovakiske forår. Oprøret blev tiljublet, og de upopulære statsledere blev væltet men så gik der en rum tid hvor militæret holdt fast i roen, mens der blev arbejdet hektisk i de imperialistiske kulisser. I Libyen blev demonstrationerne lynhurtigt til væbnet oprør med lige så lynhurtig støtte fra Nato. I Bahrain, hvor der jo ligger en USA base, fik foråret ikke lov til at komme igennem med noget. Basen skulle sikres, og det kapitalstærke Saudi Arabien sendte sit militær ind for at hjælpe diktator-kongen, og foråret sidder nu fængslet. Det tales der ikke mere om blandt den vestlige verdens politiske ledere, i sikkerhedsrådet eller i medierne. I Jor dan var styret smart nok til at imødekomme kravene fra demonstrationerne om mere demokrati, med et hurtigt løfte om ændring af grundloven. I Yemen vil der komme et regeringsskift, men der er lige noget der skal på plads først, så det kommende valg går som det skal Tyrkiet som mellemled Når vi vender blikket mod Nato-landet Tyrkiet, blev statsministeren genvalgt. Det er her, Det Muslimske Broderskab har sit hovedsæde. Tyrkiet har en central rolle som mellemled for de imperialistiske stater og Mellemøsten og Nordafrika, som har været en torn i øjet på imperialismen. Krigen mod Irak mislykkedes, USA er upopulær, og der er nu brug for andre metoder end den verdensomspændende kampagne mod muslimer. Bin Laden er blevet myrdet, lejemorderne og deres bagmænd/kvinder er behørigt hyldet. Slut med det. Ordet moderate muslimer US baser i Mellemøsten mv. begyndte at dukke op. Det Muslimske Broderskab er kapitalstærkt, og en integreret del af den internationale kapitalmagt og dets allierede i Saudi Arabien og Emiraterne. De har arbejdet ihærdigt med at skabe sig en social profil overfor befolkningerne i tiden fra de første demonstrationer. Ved valgene i Tunesien og Egypten har de da også vundet afgørende indflydelse i de nye parlamenter. USA baser i disse områder ser ud til at være sikret, men endnu mangler nogle lande, før hele Middelhavet og Golfen er sikret: Iran, Syrien, Libanon og nu har Palæstina fået foden indenfor i FN, og får stadig voksende støtte fra verden. Imperialismens strategier Ser man tilbage på den imperialistiske strategi overfor genstridige stater, lykkedes de såkaldte orange revolutioner i første omgang, men de blev stoppet i Hviderusland, og strategien blev ændret. Krigene i Irak og Afghanistan har været katastrofer. I Egypten og Tunesien fik folk lov til at stemme, men det med den sociale retfærdighed lider en stille død. I Libyen kom der våben i brug, og demonstrationerne blev til væbnet oprør, og denne strategi ser ud til at brede sig. Alliancerne Det sekulære og antiimperialistiske Syrien står nu for tur. De mange kontrademonstranter, som nedgøres af medierne, protesterer mod indblandingen fra Det Muslimske Broderskab og CIA, der med snigskytter og våbenføre oprørere vender billedet ud mod verden på hovedet. De seneste nyheder med afsløringerne af, at et stigende antal CIA agenter kommer til Libanon, øger bekymringerne for nye konfrontationer med tab af menneskeliv til følge i denne nye strategi. Alliancen mellem US-imperialismen, storkapitalen i den arabiske liga og Det muslimske Broderskab med Tyrkiet som formidler er indgået. Dette er også kapitalismens krisepolitik. Kampen om herredømme, råstoffer og markeder, underbygget af strategisk beliggende militære baser. Et brændende nytårsønske kan kun være, at venstrefløjen ikke igen hopper på verdens stærkeste propaganda maskine, men går mere i dybden, inden de igen kaster sig med ind i en imperialistisk krig.

4 Side 4 Nr Erhvervslivet skal betale for uddannelse Af Martin Jensen n Vi praler af at vi har et videnssamfund. At grundlaget for vores velfærdssamfund bygger på undervisning og forskning. Men forskning og undervisning er et samfundsanliggende, hvor alle bidrager til finansieringen over skattebilletten. Har efterladt et fallitbo Mange års misligholdelse af uddannelsessystemet og institutionerne, har efterladt et fallitbo som det bliver svært at rette op på. Forskningen har også haft ringe vilkår, hvor man har skelet til erhvervslivets interesser, i stedet for at se på helheden. Med den nye regering blev der tændt et håb om at nu ville det blive bedre. Og der er da også sket forbedringer i den nye finanslov. Klassekvotienterne blev fastsat til 28, så nu er der håb om at der er plads til alle eleverne i klasserne, og at de oven i købet får borde og stole. Situationen forbedret, men Eleverne på de erhvervsfaglige uddannelser har fået forbedret deres økonomiske situation. I det hele taget er de uddannelsessøgendes situation blevet forbedret. Men der mangler meget endnu, og det var der åbenbart ikke plads til i den nye finanslov. Det har fået fagforeninger og de uddannelsessøgende til at komme med desperate forslag. Fuldt offentligt finansieret Formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Magnus Pedersen, siger til Information: Vi så helst, at uddannelsen blev fuldt offentligt finansieret, men der er enorme problemer i at sikre midler til undervisning. Derfor foreslår vi, sammen med Dansk Magisterforening, at lovgivningen ændres, så de virksomheder og fonde, der bidrager til forskning på universitetet, også skal give en del af pengene til undervisning. Formanden for Dansk Magisterforening, Ingrid Stage er enig: Det er det private erhvervsmarked, der får gavn af kandidaternes forskningsbaserede uddannelse, så de har selv interesse i, at forskning og uddannelse ikke skilles ad, fordi de dygtige forskere frikøbes helt fra undervisningen. Universitetsuddannelserne er i forvejen på mange områder underfinansieret. 3F forventer stigning i ledigheden Arbejdsløsheden voksede med 500 personer i oktober. Ledigheden vil fortsat vokse i 2012, og op imod flere ledige er ikke urealistisk, mener 3F s cheføkonom. Med en stigning på 500 personer røg ledigheden i oktober op på personer. Det var ikke nok til at ændre ledighedsprocenten - den er uændret på 6,2. 3F s cheføkonom Anita Vium er positivt overrasket. Alene i 3F voksede ledigheden i oktober med 1.000, så derfor var det ventet, at den samlede ledighed ville vokse endnu mere. - Forklaringen er formentlig, at vores tal dykkede ekstra meget i september, men i oktober røg op igen på et mere normalt niveau, mener hun. Tallene bobler Det seneste halve års tid har den samlede ledighed ligget og boblet omkring 6-6,4 procent. I 3F ligger den tilsvarende på knap 12 procent. De fleste økonomer forventer, at ledigheden vil fortsætte med at vokse i 2012, om end ikke voldsomt. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd regner med, at der i gennemsnit vil være flere ledige næste år. Senest viste tal fra Danmarks statistik, at Danmark havde negativ vækst i tredje kvartal. 3F. FRA ARBEJDSMARKEDET Fælles krav Enhedslisten har udsendt en opfordring til fagbevægelsen om at fremføre fælles krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Enhedslistens forslag er, at man koncentrerer sig om nogle få, men væsentlige krav. Sikring af reallønnen og et kraftigt løft til de lavest lønnede. Yderligere værn mod social dumping ved trepartsforpligtigelse og kædeansvar. Afskaffelse af 50 procent reglen på HK s område. Tryghed i ansættelsen bl.a. i form af bedre uddannelsesrettigheder, både før og efter opsigelse. Arbejdsgiverne skal bidrage til vedligeholdelse af overenskomstsystemet. Enhedslisten opfordrer forbundene til at markere deres sammenhold som arbejdsgiverne gør det. Millionbod De kommunalt ansatte pædagoger i København skal betale en bod på en million kroner efter overenskomststridige strejker i Dommerne i Arbejdsretten mente ikke, at LFS gjorde hvad en organisation i henhold til Hovedaftalen altid skal: At bruge alle rimelige midler for at stoppe de overenskomststridige strejker, som opstod i kølvandet af en række besparelser i Kommunernes Landsforening glæder sig over dommen, mens LFS raser: Ingen repræsentanter fra LFS har nogensinde opfordret til overenskomststridige strejker eller forældreblokader, hedder det i en pressemeddelelse fra LFS. Stigning i ledigheden Med en stigning på 500 personer røg ledigheden i oktober op på Ledigheden er på 6,2 procent. Det seneste halve år har den samlede ledighed ligget og boblet omkring 6 til 6,4 procent. De fleste økonomer forventer at ledigheden vil fortsætte med at vokse i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd regner med, at der i gennemsnit vil være flere ledige næste år. Seneste tal fra Danmarks Statistik viser at Danmark havde negativ vækst i tredje kvartal. Det skriver Fagbladet 3F. SKAT godkender snyd Alene i år slipper 344 udenlandske virksomheder for at betale deres momsregning i Danmark. Staten har opgivet at inddrive gælden. Skatteministeren lover strammere kurs over for udenlandske platugler. Det er Ugebrevet A4 der har taget fat i denne sag. I årevis har håndværksmestre og fagbevægelsen advaret om, at udenlandske byggefirmaer har alt for nemt ved at slippe for at betale moms. Alene i år har SKAT måttet opgive at inddrive ubetalt moms fra 344 udenlandske virksomheder, og statskassen er dermed gået glip af 27,5 millioner kroner eller mere. Det er mig ubegribeligt, at man ikke for længst har øget indsatsen mod de udenlandske virksomheders moms snyd i Danmark. De menige skattemedarbejdere ved jo meget om, at der snydes på vægten og vil gerne gribe ind, siger Gunde Odgaard, sekretariatsleder i Bygge-, anlægs- og trækartellet (BAT). Kommunerne opgiver Avisen DK skriver om det store problem, at kommunerne hvert år opgiver at hjælpe tusindvis af kontanthjælpsmodtagere i arbejde. I stedet bliver de parkeret på samfundets bund. I årets første otte måne der blev kontant hjælpsmodtagere flyttet fra den såkaldte Matchgruppe 2 til Matchgruppe3. Matchgruppe 3 er for de ledige på kontant- og starthjælp, der er så langt fra arbejdsmarkedet, at aktivering og jobtilbud ikke nytter noget. De har nemlig andre problemer som for eksempel sygdom, sociale forhold eller misbrug, der skal løses før, der har nogen chancer for at passe et arbejde. I samme periode blev blot flyttet fra gruppe 2 til gruppe 1. Det er mennesker, der uden problemer kan komme ind på arbejdsmarkedet. Thomas Bredgaard, der er lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning i Aalborg siger til Avisen.dk:

5 Nr Side 5 L TRANSPORT SEKRETARIATET Der er ikke så meget træk i skorstenen, så når man ommatcher i jobcentrene bliver det oftere nedad. Førhen da der manglede arbejdskraft, matchede man mere opad. I august måned 2011 var der danskere på kontant- og starthjælp. Hjælp til ledige Regeringen og Enhedslisten har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven aftalt at investere massivt i arbejdsløses kompetencer for at hjælpe dem i job. Aftalen koster i alt 750 millioner kroner de næste to år. Ledige med en forældet uddannelse får adgang til at tage samtlige AMU-kurser som led i seks ugers slvvalgt uddannelse. Tidligere var loftet fire uger. Prisloftet fjernes, så arbejds løse nu igen frit kan tage truckcertifikat og buskørekort. HOVEDSTADEN Vi vil ønske alle vore medlemmer og venner et rigtigt godt nytår med tak for det samarbejde vi har haft igennem det år, der igen er løbet. Vort arbejde vil også i 2012 bestå i at være med til at sikre bedre løn og arbejdsforhold for vore medlemmer, herunder vil vi være med i alt arbejde, der kan støtte op om at sikre fuld beskæftigelse, på vore overenskomster, vi vil deltage aktivt kampen imod social dumping. Vi vil også i samarbejde med andre i det kommende år arbejde for udvikling af demokratiet samt få lagt pres på den nye regering og samtidig støtte regeringen i at sætte aktiviteter i gang der giver rigtige job. GODT NYTÅR. P.B.V. Jan Rasmussen BJMF ønsker alle medlemmer og faglige / politiske venner et godt nytår. Stop den sociale dumping. For en ordentlig beskæftigelsespolitik, med reelt arbejde. Bevarelse af vores velfærd. Nej til yderlige skattelettelser til de rige. p.b.v. Henrik Lippert Der afsættes flere penge til jobrotation. Kommunerne skal ikke længere tvinges til at overdrage ledige akademikere til private aktører. Kommunerne får også friere rammer, så de i højere grad kan tilpasse indsatsen til den enkelte arbejdsløse. Det skal undersøges, om arbejdsløse i løntilskud og praktik skubber andre ud af arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagere får nu ret til fem ugers ferie, hvor de ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. For alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i andet halvår af 2012, er der enighed om at forlænge dagpengeperioden med et halvt år, dog således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige fire år. Overgangsordningen koster 328 millioner kroner i 2012 og 172 millioner kroner i Redigeret af Martin Jensen Satspuljen Satspuljeforhandlingerne har ikke fået Socialpædagogerne til at hæve armene. Det er stort set umuligt at finde noget i aftalen, der bygger på regeringsgrundlagets løfter om initiativer, der grundlæggende fokuserer på det specialiserede sociale område. I regeringsgrundlaget blev der f.eks. lagt op til en gennemgribende analyse af området, der blandt andet skulle se på organiseringen og finansieringen af både børne- og ungeområdet og hele voksen-handikap-området, siger Benny Andersen fra Socialpædagogerne. Der er en del udmærkede initiativer. Alligevel mener jeg, det er skuffende, at det langt fra lever op til regeringsgrundlaget, slutter han. ØKONOMI Rigdom og overflod Af Bo Møller I denne søde juletid skal det hele ikke handle om fattigdom, sult og nød. Ifølge Credit Suisse s forskningsinstitut i Schweiz findes der på kloden ca personer, der har en personlig nettoformue på mere end 100 mill. dollars eller ca. 550 mill. kr. og det er da meget pænt sidst på måneden! Ca af dem har en formue på over 500 mill. dollars eller omkring 2,7 milliarder kr. I alt har omkring 30 millioner personer en formue på mindst 1 mill. dollars dvs. de er dollarmillionærer. 34 pct. af dollarmillionærerne er amerikanere, og 1 pct. er danske. Knap så godt ser det ud i den anden ende, hvor godt 3 milliarder voksne personer har en formue under dollars langt de fleste endda meget langt under. Ud over de voksne er der milliarder af børn, der lever under usle forhold. De knap 10 pct. af jordens befolkning, der har en formue på mindst dollars, råder i alt over 82 pct. af verdens samlede formue, mens fattigrøvene med højst dollars i formue nok udgør 68 pct. af den samlede befolkning, men kun råder over 3,3 pct. af verdens formue. Blandt de personer, der har en formue på mindst dollars, bor 21 pct. i USA og 16 pct. i Japan. 7-8 pct. bor i henholdsvis England, Tyskland og Italien, mens 6 pct. af disse ganske rige bor i Kina og andre 6 pct. i Frankrig. En anden måde at belyse fordelingen af formue i verden er at se på, hvor stor en procentdel af verdens samlede personligt ejede formue, der findes i forskellige verdensdele. Europa tegner sig for 34 pct. af den samlede formue efterfulgt af Nordamerika med 28 pct. og Asien og Australien uden Kina og Indien med 22 pct. Kina alene tegner sig for 9 pct. af verdens formue og Indien for 2 pct. Latinamerika har i alt 4 pct. af verdens formue, mens kun 1 pct. af formuen tilhører afrikanere. I følge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes er der 30 amerikanere, der ejer mere end 10 milliarder dollars med Bill Gates fra Microsoft i spidsen med 59 milliarder. På verdensplan må Bill Gates dog lide den tort at se sig overhalet af mexicaneren Carlos Slim Helu, der har en personlig formue på 63 milliarder dollars, der hovedsagelig er tjent på televirksomhed. Denne formue svarer til 345 milliarder kr. Det kan måske være lidt svært at forholde sig til et sådant tal, men til sammenligning kan det nævnes, at det offentlige i Danmark i 2012 i alt bruger stort set det samme beløb på sundhed, uddannelse, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og kontanthjælp. Blandt de 10 absolut rigeste i verden er der 4 amerikanere, 2 indere, og hvert af landene Mexico, Frankrig, Spanien og Brasilien har 1 person på verdens top-10. Vores egen Dyne-Larsen er for første gang kommet med på top-400-listen med en plads som nr. 304 med en formue på 19 milliarder kr. Han gemmer nok ikke dem alle under hovedpuden! Der findes desværre ikke tilsvarende opgørelser fra Danmark. Mærsk McKinney Møller ligger i spidsen i den analyse, som er foretaget af Berlingske Nyhedsmagasin. Møller råder over godt 84 milliarder kr. men det er ikke hele beløbet, der er Hr. Møllers private ejendom, idet en stor del af pengene formelt ejes af nogle fonde, som Hr. Møller så kan styre efter forgodtbefindende. Der er et godt stykke ned til nummer 2 på listen, familien Kirk Kristiansen (Lego), der kun råder over en formue på 45 milliarder kr. Indtil nu har vi kun set på de rige privatpersoners situation. Ser vi i stedet på selskaberne, så bliver tallene en del større. Forbes har opgjort, at den største koncern i verden er det amerikanske ExxonMobil, der driver olievirksomhed. Dette firma har en handelsværdi på godt milliarder kr. Det er et pænt stykke over Danmarks samlede bruttonationalprodukt på milliarder kr. Så det er ikke alle, der har grund til at klynke! Nu er det sådan, at de mange millioner og milliarder, der er nævnt, ikke er kommet af sig selv. Tværtimod er de et resultat af, at milliarder af mennesker voksne og børn i Danmark og over hele verden har måttet knokle for langt mindre beløb for at skaffe profitter til de rige og til de allerrigeste. Det skal der laves om på! Økonomen ønsker alle læsere et godt nytår. Socialismen er fremtiden.

6 Side 6 Nr Gambia et liberalistisk helvede Præsidentvalg i turistparadis under trusler om kup Af Lilli Rodeck n Gambia the smiling coast er Afrikas mindste stat. Den lever fint op til de liberale ideer om vækst, med stadig flere nye store luksushuse langs kysten. Men bag kystens luksus ser livet anerledes ud. Gambia blev selvstændigt i Eng lænderne fjernede alt fra landet, som så stod uden civiladministration og hær. I mange år blev landet ledet af en præsident, som var venlig, men svag. Der var udbredt korruption i landet. Ofte stod markederne i byerne uden ris, mens havnen havde tusinder af sække liggende til rottefoder. Hæren blev først skabt i Før da havde Gambia en samarbejdsaftale med Senegal. Militærkup I 1994 skete et militærkup. Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung Jammeh, en oberst uddannet i USA, tog magten. Han var da en ung mand uden midler, men med militæret som opbakning. Hurtigt fik han fjernet det meste af korruptionen, og befolkningen var tilfreds og troede nu på en bedre fremtid. I 1996 blev han valgt til præsident. Præsident Jammeh har siden da styret landet med jernhånd. Hans forbillede var Præsident Yahya Abdul-Aziz Jemus Junkung Jammeh Gadaffi. Og lige som sit forbillede, startede han med at opbygge noget godt, men har også opbygget en formidabel formue på befolkningens bekostning. At være i opposition til denne mand er ikke ufarligt. Valget Til præsidentvalget i år var oppositionen besluttet på at ville vinde valget. De havde opbygget en fælles front. Men den siddende præsident havde ingen intentioner om at tabe et såkaldt demokratisk valg. Gennem presse og plakater lod præsidenten tydeligt skinne igennem, at skulle han tabe ville han lave et nyt kup. Både politiet (som stadig er lige så korrupte, som før 1994) og hæren støttede op omkring en valgkamp, som må siges at være uretfærdig og ensidig. Valgresultatet blev, som frygtet og forventet, at præsident Jammeh vandt med 72%. Turisme og fattigdom Gambia er et fattigt land. Befolkningen oplever tydeligt, at deres levestandard er faldet betydeligt. Turismen, som er hovederhvervet er i tilbagegang på grund af den kapitalistiske krise. Færre mennesker har råd til at rejse så langt. Arbejdsløshed og frygt for fremtiden holder mennesker hjemme. Turistindustrien har fået mange mennesker til at forlade landområderne, for at bosætte sig i de store byer. De fleste ansatte på hoteller er uddannet på en hotelskole, men de kan ikke leve af den løn de får. En dygtig bartender, tjener eller kasserer tjener mellem 950 og 1050 dalasi. Hus lejen i Serrekunda, Gambias næststørste by, ligger for 2 rum på mellem 1000 og 2000 dalasi. En sæk ris, som kan føde en familie én måned, koster 950 til 1000 dalasi. Skolegang koster mellem 1000 og 5000 dalasi om året. Maden (uden ris) koster mellem 30 og 50 dalasi om dagen. Bliver man syg, skal man betale for læge og medicin. Behand ling for tandbyld koster hos den billigste Pharmaci 375 dalasi. Er man uddannet lærer tjener man lidt mere, nemlig dalasi. Et hurtigt regnestykke fortæller, at løn og leveomkostninger ikke hænger sammen. Det er ganske almindeligt, at mange familier må leve af ét måltid om dagen. Er man uden arbejde venter gæld og sult forude. Mange er afhængige af penge fra udlandet, enten via familie, som lever legalt eller illegalt i Europa, eller fra turister, som har opbygget venskaber. Udenlandske ejere En smart forretningsmand kan starte en forretning op med ganske få midler. Mange restauranter ejes af englændere, som lever et behageligt liv på det, den underbetalte arbejdskraft tjener ind. For at sætte ting mere i perspektiv, bor mange turister på hoteller med aircondition og andre goder, som de ansatte på de selvsamme hoteller kun kan drømme om. Mange turister tror, at de ansatte på hotellerne får en god løn. Det kan ofte medføre ubehagelige episoder. F.eks. kom en bartender (som jo kun tjener 1050 dalasi om måneden) til at servere en for gammel øl for en gæst (som betalte 200 euro pr. dag). Bartenderen undskyldte og fandt en anden øl, godt nok fra en anden fabrikant, som gæsten fik gratis. Gæsten gik til hotelledelsen og klagede. Bartenderen blev fyret. 1 euro = 7,50 kr. 5,30 dalasi = 1 kr. 4 år, men har ikke vokset meget siden hun var 2 år. Hjørnet af en Nursery School på kanten til mangrovesump og losseplads! Valgkamp. Præsidenten er helt i hvidt og bruger militærpersonen som usagt trussel!

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2011 Det sorte guld Skiftende danske regeringer har forgyldt olieselskaber Den nye regering har nu bebudet et servicetjek af de famøse aftaler. Det

Læs mere

Dyr dansk gave til Euro

Dyr dansk gave til Euro Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 5 Maj 2012 Dyr dansk gave til Euro Regeringen er kommet i gavehumør men ikke til danskerne n Der skæres og skæres på alle de skattebetalte velfærdsrettigheder.

Læs mere

For døve LO øren I LO erkender cheføkono-

For døve LO øren I LO erkender cheføkono- Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2014 Danmark er bagud Både i løn- og jobudvikling halter Danmark bagud for Norge og Sverige n Den politiske debat i Danmark handler meget om konkurrenceevne

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

Ole og Pia giver fælles julegaver

Ole og Pia giver fælles julegaver Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 1 Januar 2011 Ole og Pia giver fælles julegaver Det er utrolig vigtigt, at vi i Danmark får mere at vide om marxismens ugerninger, siger Peter Skaarup, næstformand

Læs mere

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop.

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 4 April 2012 Regeringen på afveje Regeringen er i gang med at gøre krisen endnu værre for befolkningen Af Betty F. Carlsson Giv agt! Reformer på vejen n Efter

Læs mere

indregner udgiften til A-kassekontingent og er man end ikke berettiget til kontanthjælp, er der slet ingen mulighed for at kunne betale kontingentet.

indregner udgiften til A-kassekontingent og er man end ikke berettiget til kontanthjælp, er der slet ingen mulighed for at kunne betale kontingentet. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 11 November 2012 Dagpengeskandalen Fagforeningerne og kommunerne må træde til og hjælpe n Når de første af de mange arbejdsløse fra 1. januar begynder at miste

Læs mere

Stop krigen nu. Afvis gælden. Nr. 2 Februar 2011. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark. Tyve år med NATO krige skal stoppes nu

Stop krigen nu. Afvis gælden. Nr. 2 Februar 2011. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark. Tyve år med NATO krige skal stoppes nu Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 2 Februar 2011 Stop krigen nu Tyve år med NATO krige skal stoppes nu n Mens der skæres ned på alt hvad der har med et godt liv at gøre, strømmer pengene til militæret

Læs mere

Arbejdsklausuler for EU-domstolen

Arbejdsklausuler for EU-domstolen Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2014 Arbejdsklausuler for EU-domstolen EU domstolen skal nu afgøre, om kommuners brug af arbejdsklausuler er i strid med EU retten n Det er nu op til

Læs mere

DA i offensiven for løndumping

DA i offensiven for løndumping Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2013 DA i offensiven for løndumping Kalder sociale klausuler og kædeansvar dyrt, dårligt og dumt Af Allan Nielsen n Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Læs mere

Massefald for dagpengeforbedringer

Massefald for dagpengeforbedringer Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2012 Massefald for dagpengeforbedringer n På initiativ af Københavnske tillidsrepræsentanters netværk samledes en større gruppe mennesker på Københavns

Læs mere

Derfor gælder det om at styrke Enhedslisten indenfor Blokken.

Derfor gælder det om at styrke Enhedslisten indenfor Blokken. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2011 Vælt regeringen Nu skal VKO stilles til regnskab for deres ødelæggelser n Valgkampen er i fuld gang, og på trods af de Radikales sædvanlige forsøg

Læs mere

Euro diktatur. Fakta. Nr. 3 Marts 2011. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark. EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig

Euro diktatur. Fakta. Nr. 3 Marts 2011. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark. EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 3 Marts 2011 Euro diktatur EU pagten for konkurrenceevne er livsfarlig n Det er bestemt ikke i dansk interesse, hvis afstanden mellem Eurolande og ikke-eurolande

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 6-7 Juni-juli 2011 PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget n I begejstringen over det borgerlige forlig med den sociale massakre frem

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2012 Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Olie og gasforekomster er baggrunden for gentagne militærøvelser i området n Gennem det seneste

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Klart nej til privatisering

Klart nej til privatisering Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 3 Marts 2014 Klart nej til privatisering Stort flertal af danskerne imod brandudsalget af offentlige værker n En Gallup undersøgelse viser, at 66% af danskerne

Læs mere

Sikkerhedsnettet røget

Sikkerhedsnettet røget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2011 Sikkerhedsnettet røget De borgerlige forlig har cementeret uligheden i Danmark n Efterlønsreformen, der blev aftalt mellem regeringspartierne, Dansk

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5.

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5. kampagneavis mod ulighed og racisme [Nummer 346 14. juli, 2015] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Gør som grækerne www.socialister.dk Løkke skal væltes! Den nye regering er en svag regering - men venstrefløjen

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Carlos Latuff, Brasilien. Bidrag til den iranske karikaturkonkurrence. HOLOCAUST I DAG Nr. 17 10. årg. 2006 15. september - 28. september Støttepris 12 kr. TEMA: KARIKATURER Kapitalisme

Læs mere

De har brugt vores penge

De har brugt vores penge Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2011 De har brugt vores penge 32 milliarder indbetalt til efterløn er væk hvad med dagpengene? n De borgerliges tilbagetrækningsreform har sat fokus

Læs mere

FYRET GI DEM FYRESEDLERNE TILBAGE. Krisen er for alvor kommet til Danmark SU EN UNDER ANGREB FESTLIG HENRETTELSE ANTIKAPITALISME OG REVOLUTION GAZA

FYRET GI DEM FYRESEDLERNE TILBAGE. Krisen er for alvor kommet til Danmark SU EN UNDER ANGREB FESTLIG HENRETTELSE ANTIKAPITALISME OG REVOLUTION GAZA [Nummer 286. 12. februar, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK FYRET SU EN UNDER ANGREB Tusinder af studerende protesterer mod forslaget til ny skattereform. Hundredvis har deltaget

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

Kr. 29,75. Læs inde i bladet: DKP s 33. kongres side 3-9 Hviderusland side 10-13 Demokratisk centralisme side 19-24

Kr. 29,75. Læs inde i bladet: DKP s 33. kongres side 3-9 Hviderusland side 10-13 Demokratisk centralisme side 19-24 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 3 August 2012 Læs inde i bladet: DKP s 33. kongres side 3-9 Hviderusland side 10-13 Demokratisk centralisme side 19-24 Side 2 Indholdsfortegnelse Leder side

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere