Dansk Sportsdykker Forbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sportsdykker Forbund"

Transkript

1 Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde juni 2009 Telefonmøde kl Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger fra møde Beslutninger fra møde Beslutninger fra møde Beslutninger fra møde Beslutninger fra møde Økonomiske beslutninger 4.1. Regnskabsopgørelse ISO/EUF Møde. Ansøgning om ekstrabevilling VM i Fridykning. Ansøgning om reklamebanner VM I Fridykning CMAS i Århus. Michael fremlægger forslaget. 5. Anmeldte sager 6. Eventuelt 5.1. Godkendelse af medlem til Ungdomsudvalget 5.2. Logo, brevpapir m.m Forbundsmateriel 5.4. Politik Profiltøj. Michael fremsender bilaget Power Point til foreningsbesøg (ingen bilag) Deltagere: Michael A.S. Hansen Kirsten Klaaborg Stig Lyngby Christian Hemmingsen Maria Kaspersen Søren Arnvig Pia Borneland Ingelise Knudsen Afbud: Jan Rasmussen Bestyrelsesmøde Side 1

2 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra møde Godkendt 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger fra møde DIF. Fordeling af kollektiv forsikring Andel til alle forbund er 4,23 pr. medlem, herefter bliver der reguleret efter hvor meget erstatning der bliver udbetalt. DSF andel i 2009 er 6,30. Det har ikke været muligt at få en orientering fra DIF i hvilket omfang forsikringen bliver brugt af os. Beslutning: Bestyrelsen kontakter DIF for bedre information. Stig Lyngby Beslutning møde Udsat til møde Beslutning møde Beslutning møde Stig har aftalt møde med DIF Stig Lyngby har haft møde med Willy Rasmussen fra DIF og forsikringen Willis. De lovede at vi muligvis kunne få nogle papirer på hvor meget klubberne brugte ansvarsforsikringen. Steg forespurgte om hvordan DSF er dækket gennem DIF til VW i fridykning. Stig afventer krav fra AIDA og CMAS med hensyn til forsikring. Falck. DIF undersøger en klausul om 10 timers reglen. Hvis DIF har samme dækning som Falck vil Falck blive sagt op. Vi ligger i den billige ende hos DIF med hensyn til brug af DIF kollektive ansvarsforsikring. DIF kollektive ansvarsforsikring dækker ikke idrætsudøvere. Sagen er afsluttet. Bestyrelsesmøde Side 2

3 3.2. Beslutninger fra møde Status fra WEB gruppen, WEB redaktør Stig orienterede om nyhedsbrevet. Artikler skal forankres i de udvalg der skal producere dem. Der skal sondres mellem nyhed og information. Stig vil foreslå at arbejdet med nyhedsbrevet kommer til at ligge i Redaktionsudvalget. Beslutning: Opgaven forelægges Henrik Pontoppidan. Stig kontakter Henrik Pontoppidan. Beslutning møde Beslutning møde Udvalget arbejder videre Sagen er overdraget til Kommunikationsudvalget Maria Livbjerg Eriksen Der er endnu ikke fundet en WEB redaktør. WEB arbejdet kommer i gang igen snarest, det har væres sat i stå grundet sygdom. Der arbejdes med at finde en WEB redaktør. Eventuelle emner henvises til Henrik Pontoppidan. Sagen afsluttet Beslutninger fra møde VM-UV-Rugby 2009 CMAS har bedt Danmark om at holde VM i Undervandsrugby. Bestyrelsen er indforstået i det omfang det kan lade sig gøre. Michael A.S.Hansen og Søren Neubert arbejder på sagen med at rejse penge og finde et sted hvor det kan afholdes. Beslutning møde Der arbejdes på at Danmark afholder VM Michael A.S. Hansen Bestyrelsen tager ansvaret for at arrangere VM i Undervandsrugby UV-Rugby i CMAS har besluttet at det skal holdes i Spanien. UV-Rugbyudvalget orienteres om at bestyrelsen overdrager ansvaret til dem. Kirsten Klaaborg Slut med support til UV-Rugby fra Michael A. S. Hansen. Atleterne i DSF ville gerne have at det blev i Danmark, men det blev ikke accepteret af UV-Rugby i CMAS. Sagen afsluttet Bestyrelsesmøde Side 3

4 3.4. Beslutninger fra møde Kommunikationsudvalget. Forretningsplan. Formål: Kommunikationsudvalget har til formål at formidle for DSF relevant information internt såvel som eksternt. Staben skal sikre, at der til stadighed formidles information internt i forbundet, således at bestyrelse, klubber, udvalg og kontor løbende holdes informeret. Forretningsplanen revideres og fremsendes til bestyrelsen Jan Rasmussen Der samles op på forslag til ændringer som tages med på næste bestyrelsesmøde. Henrik får besked om det videre forløb. Maria Livbjerg Eriksen Ændringsforslag sendes til Sekretariatet deadline den De konkrete ændringer skrives ind i forretningsplanen med anden farve. Tages op på næste bestyrelsesmøde Beslutninger fra møde WEB-DSF-forum.dk Kort beskrivelse og begrundelse: DFS-foum er oprettet eksternt i forhold til med anvendelse af DSF logo med videre uden forudgående aftale med DSF bestyrelse og webudvalg. Foraet fremstår som et af DSF drevet klubforum. DSF webansvarlige har ingen adgang til administration af siden. Der foreligger for DSF ingen kendt politik for eller beskrivelse af formål og anvendelse af siden. Oprettelse af endnu en ekstern side er uhensigtsmæssig idet en af webudvalget opgaver er at komme eksterne hjemmesider til livs og inkludere alt under Indstilling: Bestyrelse bedes diskutere og tage stilling til foraets eksistens og fremtid i sin nuværende form. Et diskussionsforum er teknisk muligt, men WEB gruppen har ingen intention om at prioriterer et forum lige nu. DSF logo må ikke bruges på eksterne sider. Kirsten orienterede om WEB gruppens arbejde. WEB gruppen anbefaler ikke et diskussionsforum, det organisatoriske skal være på plads først. Fordele og ulemper skal defineres. Der bliver oprettet en FAQ (ofte stillede spørgsmål). Søren Arnvig kontaktes angående oprettet debatforum. Michael A. S. Hansen Sagen er afsluttet. Bestyrelsesmøde Side 4

5 4. Økonomiske beslutninger 4.1. Regnskabsopgørelse. Finnesvømmerudvalget, ingen aktiviteter. Fridykkerudvalget, Århus Kommune har indbetalt til VM. Arkæologiudvalget, ingen aktiviteter. Teknisk Udvalg, aflyst/flyttet 2* snorkelinstruktørkursus. Biologiudvalget, overtræk på undervisningsmaterialer, overtræk Vedbæk. Sportsdykkeren, blad nr. 1 og 2 har et samlet overtræk på Der er ikke afregnet fra mediebureauet for nr. 2. Der mangler opgørelse for blad nr. 3. Kommunikationsudvalget. Mangler budget fra udvalget. Administration Trykning af årsberetninger steget meget derfor et overtræk på Ekstrabevillinger bliver ført i udvalgsregnskaber, men de bliver også skrevet som orientering på sidste side i regnskabsopgørelsen. Kirsten Klaaborg følger op på Finnesvømmerudvalgets aktiviteter og drift. Stig Lyngby følger op på betalinger fra mediebureauet vedr. annonceindtægter. Taget til efterretning ISO/EUF Møde. Ansøgning om ekstrabevilling. Efter at alle har meldt tilbage at de kommer til det planlagte møde kan udgiften desværre ikke holde, så der ansøges hermed om en ekstrabevilling på Der er ca. 10 år til næste gang vi skal afholde et ISO møde. Pengene er bevilget, men vi skal være bedre til at budgettere når Danmark holder et arrangement i den størrelse. Michael A. S. Hansen 4.3. VM i Fridykning. Ansøgning om reklamebanner. I henhold til aftale med Kurt Lykke fremsendes hermed ansøgning om indkøb af reklamebanner til opsætning i svømmehal. Der er ikke indhentet tilbud eller arbejdet videre med det før der ligger en beslutning. Banneret skal være ca. 5 x 10 m så det kan ses alle steder fra i svømmehallen. Henrik Pontoppidan kontaktes og indhenter et tilbud som sendes til bestyrelsen, som herefter beslutter det. Kirsten Klaaborg 4.4. VM I Fridykning CMAS i Århus. Michael fremlægger forslaget. CMAS holder VM i fridykning samtidig med AIDA. Det er først besluttet i 2009 så derfor kunne der ikke budgetteres med udgiften. Vedtaget anslået omkostning budget fremsendes. Michael A. S. Hansen Bestyrelsesmøde Side 5

6 5. Anmeldte sager 5.1. Godkendelse af medlem til Ungdomsudvalget Pia E. Andersen Pilegårds Vænge 185 A 2635 Ishøj Telefon: Frømandsklubben NIKON Godkendt Christian Hemmingsen 5.2. Logo, brevpapir m.m. Et uddrag af forskellige DSF og udvalgslogoer var fremsendt. Kommunikationsudvalget bedes komme med et forslag til logoer og brevpapir til næste bestyrelsesmøde. Kirsten Klaaborg 5.3. Forbundsmateriel Bestyrelsen bør tage stilling til om en oversigt over forbundsudstyr til udlån og regler for udlån skal lægges på hjemmesiden. Medlemmer har efterspurgt oversigt over udstyr og regler for udlån. Liste over materiel, som kan lånes af klubberne, udarbejdes og lægges på hjemmesiden sammen med en revideret politik. Søren Arnvig 5.4. Politik Profiltøj. Næste møde. Michael A. S. Hansen 5.5. Power Point til foreningsbesøg (ingen bilag) Der skal indkaldes noget fra udvalgene Maria Kaspersen 6. Eventuelt Maria Livbjerg er trådt ud af bestyrelsen. Søren Arnvig er konstitueret til næste repræsentantskabsmøde. Søren Arnvig er kontaktperson til kommunikationsudvalget. Bestyrelsesmøde Side 6

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde 03-2013 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 13.06.2013/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2013 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden Bestyrelsesmøde 03-2011 11.12. marts 2011 Danhostel Korsør Vandrerhjem Svenstrupgaard Kursuscenter Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2.

Læs mere

Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby

Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby Medlem af: CMAS Confederation Mondiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Forbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Telefon 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sportsdykning.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. marts 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat af møde i bestyrelsen søndag den 30. juni 2002 kl. 1930 telefonkonference På mødet deltog: Jan Ivar Pinndal formand (JIP) Michael A. S. Hansen næstformand (MASH) Stig

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-04-13, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere