Udarbejdet af Torben Bill-Jessen. Helsingør Kommunes Museer Side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Torben Bill-Jessen. Helsingør Kommunes Museer 2003. Side 7"

Transkript

1 Optegnelse paa folketallet i Helsingør købstad i Kronborg Herred under Frederiksborg Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Februar 1801 tillige med forklaring om enhver persons alder, stand, embede og næringsvej m. v. Udarbejdet af Torben Bill-Jessen Helsingør Kommunes Museer 2003 Side 7

2 Side 8

3 Folketælling 1801 For Helsingør Købstad Med ejendommenes ejere og dens anvendelse fra Brandtaksationsprotokollen 1801 Udarbejdet af Torben Bill-Jessen for Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer 2003 Side 9

4 Side 10

5 Om folketællingen 1801 for Helsingør Købstad: Folketællingen 1801 er den anden egentlige folketælling i Danmark. Den første, officielle folketælling fandt sted i 1769 og omfattede Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten. For Helsingørs vedkommende omfatter denne tælling, der ligger i Landsarkivet, desværre kun en del af byen, nemlig 2. og 3. fjerding. I samme pakke i Landsarkivet (Helsingør Raadstue, lb.nr. 1483) findes også en tælling fra 1753, ligesom en tælling fra 1762 omfatter samtlige fire fjerdinger, omend den udviser visse mangler. Da disse første lokalt udarbejdede folketællinger var præget af myndighedernes ringe erfaring på det område og derfor meget mangelfulde, er det den landsdækkende folketælling fra 1787, man regner som den første, og den efterfulgtes af folketællingen 1. februar 1801 efter samme koncept og med omtrent samme indhold. I 1834 kom den næste folketælling, der blev efterfulgt af nye tællinger i 1840, 45, 50, 55 og 60 og derefter med 10 års mellemrum frem til Herefter med ca. 5 års mellemrum indtil 1974, hvor denne form blev afløst af registertællinger ved etableringen af det centrale personregister (CPR). Helsingør købstad var for 200 år siden inddelt i fjerdedele; de såkaldte fjerdinger. Hver fjerding havde fået tildelt sin egen kvartérmand, som ved borgerligt ombud fik pålagt forskellige opgaver, og en af opgaverne kunne være folketællingen, hvor kvartérmændene skulle besøge husstandene i deres tildelte fjerding med et fortrykt skema, der skulle udfyldes. De skulle således udspørge beboerne om navn, stilling i husstanden, personens alder, om vedkommende var ugift eller gift, og hvor ofte de havde været i ægtestand eller enkestand, personens titel eller erhverv. Man kan ved studier af folketællingen tydeligt se, hvilken vej man har gået i de enkelte områder. Første fjerding, hvori der dengang boede personer, lå længst op mod Kronborg fra Sankt Annagade og ud mod Sundet. Det var i denne fjerding byens bedre borgerskab havde til huse. Den var som område tildelt Christopher Schultz, der til daglig var handskemager i Stjernegade 6. Ansvaret for Anden Fjerding, der lå mellem Sankt Annagade og Bjergegade var lagt i hænderne på Terckel Jensen Slott, som i Strandgade 37 havde herberge for søfolk. Han opgjorde antallet af personer til stykker. Tredie fjerding var byens mindste fjerding, her boede som i Anden fjerding byens middelklasse. Den lå mellem Bjergegade og Stjernegade og bestod i følge folketællingen af 814 personer. Fjerde fjerding bestod af personer, og den blev varetaget af Magnus Svendsen, der som handskemager havde slået sig ned i Stengade 28. Den var langt den største og omfattede hele området fra Stjernegade og ud til Svingelport, samt landområderne uden for den tæt bebyggede by. Hele folketællingen angav tilsammen personer i Helsingør købstad. Hertil kan så lægges Kronborg Slots 173 militærfolk, samt de indsatte straffefanger, hvoraf der var 46, omfattende såkaldte ærlige og uærlige slaver. Folketællingen fra 1801, som foreligger her, er udskrevet fra den originale folketælling, men er redigeret væsentligt under hensyntagen til materialets fortsatte værdi som primær kilde. Det er redaktionens erfaring, at oplysninger om ejendommens ejerforhold samt anvendelse ofte efterlyses hos vort arkivs brugere. Således kunne det jo være interessant at vide, om den i huset boende snedkermester også har haft sit værksted i ejendommen. Derfor er der fra de i Landsarkivet beroende brandtaksationsprotokoller i dette tilfælde taksationen fra 1801 hentet de heri naturligt indførte oplysninger om ejerforhold og ejendommens indretning. Disse oplysninger er anført umidelbart under gadenavn og husnummer. Ligeledes har brandtaksationsprotokollen bidraget med oplysninger om de ejendomme, som var pakhuse, ubeboede bygninger eller tomme grunde og derfor naturligvis ikke anført i den oprindelige folketælling. Side 11

6 For at gøre den her foreliggende udgave af folketællingen for 1801 mere søgevenlig, er ejendommene søgt opstillet efter de nuværende gadenavne og husnumre og ikke efter datidens brandtaksationsnumre eller ældre gadenavne som Bøddelgade (Lundegade) eller Brøndstræde (St. Olai gade). Stavningen af gadenavnene er søgt tilpasset Nationalmuseets registrant over historiske huse i Helsingør (1977), da denne ofte bruges af slægtsforskerne som supplement til folketællingen. Hvor det er skønnet nødvendigt for forståelsen, ex. ved en adresse, der ikke længere findes, er supplerende oplysninger indføjet i parantes. Men når det er sagt, er det vort ønske, at denne folketælling kan være med til at udvide kendskabet til vores by Helsingør. Lars Bjørn Madsen Helsingør den 28. februar 2003 Torben Bill-Jessen Side 12

7 Del af Akseltorvet Ejer: Bendix M. Siøvang, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, vognremise, stald, lo og lade, port til Bjergegade Bjergegade, Brandtaksations nr.284, fjerding nr.3, familie nr.51 Peter Poul Guldberg husbonde 59 aar gift 1. gang bogholder ved kuugcassen? Anne Christensdatter hans kone 60 aar gift 2. gange Marte Elisabeth Guldberg hendes datter 31 aar ugift Brandtaksations nr.284, fjerding nr.3, familie nr.52 Joh. Par Guldberg husbonde 30 aar ugift bogbinder Del af Akseltorvet Ejer: Lemvig, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, krambod og stald Sudergade, Brandtaksations nr.309, fjerding nr.3, familie nr.93 Inger Maria salig Lemwigh madame 49 aar enke gift 1. gang købmand Jens Borck hendes broder 42 aar ugift fuldmægtig Christian Unger tjener 22 aar ugift købmandsvend Nicolai Ostenfeldt tjener 17 aar ugift købmandsdreng Peter Bistrup tjener 16 aar ugift købmandsdreng Frideriche Fallentin jomfru 34 aar ugift husholderske Sidse Sterck tjener 26 aar ugift kælderpige Birte Kirstine tjener 24 aar ugift kokkepige efternavn mangler i kilden Niels Aagesen tjener 40 aar ugift bryggerkarl Anders Thomsen tjener 22 aar ugift kusk Del af Akseltorvet Ejer: Bendix Madsen Siøvang Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Lejeværelser til gaden Sudergade, Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.94 Bendix Siøwang husbonde 44 aar gift 1. gang brændevinsmand Bodil Hansdatter hans kone 42 aar gift 1. gang Elisabeth Catrine Larsdatter hendes datter 11 aar ugift Anne Siøwangsdatter deres datter 6 aar ugift Ole Nielsen tjener 24 aar ugift kusk Ole Nielsen tjener 30 aar ugift bryggerkarl Poul Pedersen tjener 34 aar ugift bryggerkarl Magnus Pedersen tjener 18 aar ugift gaardskarl Kirstine Pansen Hagen tjener 24 aar ugift stuepige Anne Jensdatter tjener 19 aar ugift kokkepige Bendix Clausen indkvarterede 35 aar ugift oberjæger Bent Bentzen indkvarterede 26 aar ugift underjæger Niels Sørensen Tofte indkvarterede 27 aar ugift underjæger Hans Andersen Winge indkvarterede 36 aar ugift underjæger Hans Nielsen Kynbye indkvarterede 23 aar ugift underjæger Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.95 Gregorius Olson tjener 43 aar gift 1. gang kusk til oberjæger Clausen Anne Margrethe Jensdatter hans kone 43 aar gift 1. gang Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.96 Daniel Ludewig Landberg husbonde 59 aar gift 1. gang politibetjent Kirstine Steensdatter hans kone 32 aar gift 1. gang Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.97 Side 13

8 Johan Daniel Margaurt husbonde 38 aar gift 1. gang konsumptionsbetjent Ingeborg Rascksdatter hans kone 32 aar gift 1. gang Johan Jørgen Margaurt deres søn 2 aar ugift Allegade nr.9-21 Ejer: Thomas Ellah Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Have med stort lysthus Brandtaksations nr.100, fjerding nr.1 (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Allegade nr Ejer: Thomas Ellah Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Fabrik med pakkældre, i gaarden lo, lade og stald, i haven er et drivhus Paa Sanden, Brandtaksations nr.101 & 102, fjerding nr.1, familie nr.131 Henrich Michael Mentz husbonde 48 aar gift 1. gang stivelsesfabrikant og tømmerhandler Ane Sophie Fugl hans kone 46 aar gift 1. gang Henrich Michael Mentz deres søn 19 aar ugift Ane Cathrine Mentz deres datter 11 aar ugift Niels Kieldsen tjenestefolk 28 aar ugift Mogens Pedersen tjenestefolk 28 aar ugift Hans Lundgreen tjenestefolk 40 aar ugift gartner Casper Hechtor tjenestefolk 46 aar ugift gartner Dorothea Petersen tjenestefolk 32 aar ugift husholderske Bendte Haagensen tjenestefolk 44 aar ugift Allegade nr (26) (Allegaarden) Ejer: Nægler, kaptajn og vagtmester Paa Sanden, Brandtaksations nr.103, fjerding nr.1, familie nr.132 Søren Meinertz husbonde 56 aar gift 1. gang gartner Kirsten Mathisen hans kone 39 aar gift 1. gang Peter Meinertz deres søn 5 aar ugift Søren Meinertz deres søn 3 aar ugift Anna Queensstræde nr.1 Ejer: Mogens Nielsen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus med sæde og maltloft Brandtaksations nr.401, fjerding nr.4, familie nr.71 Niels Pedersen Holm husbonde 51 aar gift 1. gang værtshusholder Magrethe Christine Mørck hans kone 40 aar gift 1. gang Mogens Nielsen deres søn 9 aar ugift Ellen Marie (Nielsdatter) deres datter 6 aar ugift efternavn mangler i kilden Peter Nielsen Holm deres søn 4 aar ugift Berthe Christiansdatter tjenestefolk 21 aar ugift tjenestepige Ped. Andersen tjenestefolk 30 aar ugift tjenestekarl Anna Queensstræde nr.3 Ejer: Ole Christophersen Side 14

9 Brandtaksations nr.400, fjerding nr.4, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Anna Queensstræde nr.5 Ejer: Jens Olsen Bue Brandtaksations nr.398, fjerding nr.4, familie nr.70 Jens Olsen Bue (Buck?) husbonde 38 aar gift 1. gang færgemand Anne Catherine hans kone 66 aar gift 2. gange efternavn mangler i kilden Jørgen Børgesen tjener 22 aar ugift færgekarl Anna Queensstræde nr.7 Ejer: Børge Petersen Brandtaksations nr.397, fjerding nr.4, familie nr.69 Niels Andersen husbonde 40 aar gift 2. gange lods Anne Cathrine Wilhelms hans kone 25 aar gift 1. gang Marthe Nielsdatter hans datter 6 aar ugift Anna Queensstræde nr.7 Ejer: Johannes Christophersen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterbarak Brandtaksations nr.399, fjerding nr.4, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.3 Ejer: Daniel Lundsteen, smedemester Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Smedie og smedeværksted Brandtaksations nr.272, fjerding nr.3, familie nr.40 Daniel Lundsteen husbonde 38 aar gift 2. gange smedemester Anne Kirsrstine Ripper hans kone 30 aar gift 1. gang Johan Samuel Lundsteen deres søn 11 aar ugift Daniel Lundsteen deres søn 9 aar ugift Erick Lundsteen deres søn 7 aar ugift Christopher Lundsteen deres søn 3 aar ugift Christian Friderich Lundsteen deres søn 1 aar ugift Peter Hagelberg tjener 29 aar ugift smedesvend Søren Peter Nott tjener 27 aar ugift smedesvend Peter Holmberg tjener 29 aar ugift smedesvend Christian Høgstrøm tjener 19 aar ugift læredreng Abraham Swendsen tjener 19 aar ugift læredreng Magnus Johansen tjener 19 aar ugift læredreng Jacob Nielsen tjener 22 aar ugift læredreng Johan Johansen tjener 16 aar ugift læredreng Marie Franck tjener 23 aar ugift kokkepige Ans Catrine Malmberg tjener 31 aar ugift 1. gang stuepige Andreas Lindblad indkvarterede 62 aar gift 1. gang underofficer ved grenadérne Bjergegade nr.4 Ejer: Anders Østergreen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Drejerværksted Side 15

10 Brandtaksations nr.236, fjerding nr.2, familie nr.191 Cathrine Hansen husmoder 30 aar ugift holder syskole Andreas Østergreen logerende 23 aar ugift drejersvend Sidse Marie tjenestepige 24 aar ugift efternavn mangler i kilden Bjergegade nr.5 Ejer: Amon Olsen Lunds enke Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Felbereder værksted Brandtaksations nr.273, fjerding nr.3, familie nr.41 Kirstine Lunds husmoder 68 aar enke gift 1. gang lever af felbereder haandværket, felbereder Lunds efterlever? Johanne Lundsdatter hendes datter 38 aar ugift Alexander Lewin indkvarterede 40 aar ugift oberjæger Bjergegade nr.5 Ejer: Stephen Hansen, bødker Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bødkerværksted, tidligere bryghus Brandtaksations nr.274, fjerding nr.3, familie nr.42 Stephen Hansen husbonde 43 aar gift 1. gang bødkermester Kirstine Pedersdatter hans kone 47 aar gift 1. gang Hans Stephensen deres søn 18 aar ugift læredreng Jørgen Stephensen deres søn 10 aar ugift Peter Stephensen deres søn 7 aar ugift Mathias Smidt tjener 54 aar gift 1. gang bødkersvend Andreas Cronberg tjener 28 aar ugift bødkersvend Søren Fransen tjener 17 aar ugift læredreng Carl Rosenfeedt tjener 16 aar ugift læredreng Hans Olsen tjener 11 aar ugift læredreng Elisabeth Møller tjener 26 aar ugift kokkepige Nicolay Ackerman indkvarterede 36 aar ugift underofficer ved Frederichs Regiment Bjergegade nr.6 Ejer: Peter Rasmussen, brygger Brandtaksations nr.234, fjerding nr.2, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.6 Ejer: Peatie, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterbarak Brandtaksations nr.235, fjerding nr.2, familie nr.190 Charlotte Peatie husmoder 52 aar enke gift 1. gang værtshusholder Cathrine Salton hendes søstersdatter 8 aar ugift Niels Salton hendes søsterssøn 12 aar ugift Sophie Møller tjenestepige 14 aar ugift Christian Fester logerende 15 aar ugift skolediscipel Bjergegade nr.7 Ejer: Thomas Bryan, lysestøber Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Lysestøberi, sæbesyderi og stald Side 16

11 Brandtaksations nr.275, fjerding nr.3, familie nr.43 Thomas Bryan husbonde 41 aar gift 1. gang lysestøber Fanny hans kone 39 aar gift 1. gang efternavn mangler i kilden Georggina Bryan deres datter 13 aar ugift Carl Bryan deres søn 11 aar ugift Maren Henrichsdatter tjener 29 aar ugift kokkepige Chatrine Hein tjener 24 aar ugift stuepige Per Andersen tjener 24 aar ugift gaardskarl Bjergegade nr.8/sankt Olaigade nr.32 Ejer: Peter Rasmussen, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, maltloft, heste og kostald, lo og lade Brandtaksations nr.232 og 233, fjerding nr.2, familie nr.189 Peer Rasmussen husbonde 40 aar gift 2. gange brygger Ane Marie Schmidt hans kone 35 aar gift 1. gang Cornelius Rasmussen hans søn 14 aar ugift Gudman Rasmussen hans søn 11 aar ugift Ane Kirstine Rasmussen deres datter 4 aar ugift Carl Carlsen tjenestefolk 30 aar ugift Niels Nielsen tjenestefolk 30 aar ugift Peer Bentzen tjenestefolk 37 aar ugift Peer Peersen tjenestefolk 30 aar ugift Boel Kirstine Peersdatter tjenestefolk 27 aar ugift Ane Cathrine tjenestefolk 26 aar ugift efternavn mangler i kilden Johanes Rosenberg logerende 36 aar ugift musikus ved det Svenske Teater Peer Nielsen indkvarterede 23 aar ugift musketer ved Kongens Regiment Jørgen Peersen indkvarterede 21 aar ugift musketer ved Kongens Regiment Hans Marcusen indkvarterede 21 aar ugift musketer ved Kongens Regiment Bjergegade nr.9/sankt Olaigade nr.30 Ejer: Martin Kirck, spækhøker Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Spækhøkerbutik i forhus, soldaterkamre i sidehus Brandtaksations nr.276, fjerding nr.3, familie nr.44 Martin Kirck husbonde 32 aar gift 1. gang spækhøker Sidse Borcksdatter hans kone 36 aar gift 1. gang Lars Friderich Kirck deres søn 7 aar ugift Christian Kirck deres søn 5 aar ugift Elisabeth Cathrine Kirck deres datter 3 aar ugift Karen Borcksdatter konens søster 18 aar ugift Ellen Svendsdatter tjener 22 aar ugift kokkepige Bjergegade nr.9/sankt Olaigade nr.30 Ejer: Købmand v. Mehrens enke Brandtaksations nr.276b, fjerding nr.3 (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.10/sankt Olaigade nr.33 Ejer: Lorentz Borup, bagermester (NB! muligvis fejl, se nabohuset) Brandtaksations nr.231a, fjerding nr.2, familie nr.186 Egidius Johannes Beyer husbonde 46 aar enkemand gift 1. gang prokurator Carl Andreas Nicolay Beyer hans søn 4 aar ugift Side 17

12 Friderica Sophie Kudsk tjenestefolk 26 aar ugift husholderske manden er færgekarl Bjergegade nr.11/sankt Olaigade nr.31 Ejer: Leerbeck, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Pakhus Brandtaksations nr.277, fjerding nr.3, familie nr.45 Jens Leerbeck husbonde 62 aar gift 1. gang købmand Johanne Sophie hans kone 60 aar gift 1. gang efternavn mangler i kilden Hans Christian Leerbeck deres søn 31 aar ugift Erich Leerbeck deres søn 28 aar ugift Magrethe Leerbeck deres datter 29 aar ugift Sophie Helwig tjener 22 aar ugift kokkepige Bjergegade nr.11 Ejer: Johan Christiansen Brandtaksations nr.278, fjerding nr.3, familie nr.46 Johan Christiansen husbonde 39 aar gift 2. gange skomagermester Sidse Hansdatter hans kone 49 aar gift 1. gang Jacob Broeberg tjener 23 aar ugift skomagersvend Lars Johngreen tjener 22 aar ugift skomagersvend Jens Nielsen Henrichsen tjener 17 aar ugift skomagersvend Christian Schultz tjener 14 aar ugift Dawid Lundberg logerende 48 aar enkemand gift 1. gang skomager Jens Lundberg hans søn 13 aar ugift Bjergegade nr.12 Ejer: Beyer, prokurator (NB! muligvis fejl, se nabohuset) Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bageri til Bjergegade Brandtaksations nr.231b, fjerding nr.2, familie nr.187 Lorentz Borup husbonde 59 aar gift 2. gange bagermester Kirstine Weyle hans kone 59 aar gift 1. gang Birthe Kirstine Wist hendes søstersdatter 16 aar ugift Brandtaksations nr.231b, fjerding nr.2, familie nr.188 Poul Erichsen husbonde 47 aar gift 2. gange høker Ane Margrethe Dawidsen hans kone 28 aar gift 1. gang Erich Erichsen deres søn 9 aar ugift Ane Marie Erichsen deres datter 6 aar ugift Johan Jacob Erichsen deres søn 4 aar ugift Gotlib Ernst Erichsen deres søn 1 aar ugift Karen Svendsdatter tjenestepige 21 aar ugift Bjergegade nr.13 Ejer: Mathias Hass Brandtaksations nr.279, fjerding nr.3, familie nr.47 Mathias Hass husbonde 52 aar gift 1. gang spisevært for søfolk Sara Hendrichsdatter hans kone 47 aar gift Ellen Kirstine Henrichsdatter konens søster 50 aar ugift Juliane Rødersdatter tjener 22 aar ugift kokkepige Michael Colding logerende 31 aar ugift vintappersvend Side 18

13 Hans Dyrhues logerende 18 aar ugift skolediscipel i den Latinske skole Bjergegade nr.14 Ejer: Jacob Nielsen, slagter Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Slagterhus i sidehus, stald i gaarden Brandtaksations nr.230, fjerding nr.2, familie nr.185 Jacob Nielsen husbonde 35 aar gift 1. gang slagtermester Ane Dorthea Hartmann hans kone 34 aar gift 1. gang Ane Marie Nielsen deres datter 6 aar ugift Niels Hartmann Nielsen deres søn 4 aar ugift Christopher Nielsen deres søn 2 aar ugift Friderich Willing plejebarn 6 aar ugift Christine Peersdatter tjenestefolk 48 aar ugift Jens Peersen tjenestefolk 32 aar ugift slagtersvend Jens Pedersen tjenestefolk 16 aar ugift slagterdreng Christian Hartmann konens broder 37 aar ugift Bjergegade nr.15 Ejer: Johan Ertman Frøde, garvermester Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Barkmølle i nr.280, garveri i nr.281 med kar nedgravet i jorden Brandtaksations nr.280 og 281, fjerding nr.3, familie nr.48 Johan Ertman Frøde husbonde 40 aar gift 1. gang garver Anne Margrethe Petersen hans kone 37 aar gift 1. gang Anne Sophie Frøde deres datter 16 aar ugift Johan Peter Frøde deres søn 13 aar ugift Marie Hedewig Frøde deres datter 11 aar ugift Ellen Sophie Petersen plejebarn 16 aar ugift af konens familie Hendrich Schultz plejebarn 8 aar ugift af deres familie Mathias Stikkes tjener 30 aar ugift garversvend Andreas Saivrehausen tjener 31 aar ugift garversvend Peder Olsen tjener 36 aar ugift kusk Kirstine Hansdatter tjener 24 aar ugift kokkepige Bjergegade nr.16/sudergade nr.28 Ejer: Lemvig, madame Brandtaksations nr.229, fjerding nr.2, familie nr.184 Jens Lynge husbonde 39 aar gift 1. gang spisevært Oline Steemann hans kone 38 aar gift Lotte tjenestefolk 18 aar ugift efternavn mangler i kilden Helene tjenestefolk 18 aar ugift efternavn mangler i kilden Andreas tjenestefolk 18 aar ugift efternavn mangler i kilden Marie Steemann konens søster 56 aar enke gift 1. gang Bjergegade nr.17 Ejer: Carl Wilhelm Gronneman Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Stald Brandtaksations nr.282, fjerding nr.3, familie nr.49 Carl Wilhelm Groneman husbonde 51 aar enkemand gift 1. gang stadsmusikant Carl Ulrick Groneman hans søn 23 aar ugift musikantsvend Christine Marie Groneman hans datter 18 aar ugift Side 19

14 Sophie Magdalene Groneman hans datter 15 aar ugift Johan Jørgen Groneman hans søn 13 aar ugift Friderich Christian Groneman hans søn 10 aar ugift Christian Kurop tjener 23 aar ugift musikantsvend Juliane Marie Petersen tjener 36 aar ugift husholderske Eliar Lorengreen tjener 18 aar ugift musikantdreng Lars Olsen Eilstrup indkvarterede 22 aar ugift grenadér ved Jægerkorpset Poul Lyngbye indkvarterede 23 aar ugift grenadér ved Jægerkorpset Bjergegade nr.18/sudergade nr.27 Ejer: Karen Kiærup, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryg og brændevinsværk til Sudergade, stald, lo og lade Brandtaksations nr.228, fjerding nr.2, familie nr.183 Karen Kiærup husmoder 63 aar enke gift 2. gange brygger og brændevinsbrænder Bendt Mogensen tjenestefolk 36 aar gift 1. gang Inger Hansdatter tjenestefolk 46 aar ugift Jens Peersen tjenestefolk 35 aar ugift Bjergegade nr.19/sudergade nr.24 Ejer: Daag, købmand Brandtaksations nr.283, fjerding nr.3, familie nr.50 Ole Andersen Daag husbonde 42 aar gift 1. gang købmand Johanne Marie Washard hans kone 47 aar gift 1. gang Sophie Margrethe Arbeyden tjener 27 aar ugift kokkepige Anne Kirstine Løwgreen tjener 15 aar ugift stuepige Bjergegade nr.20 Ejer: Peder Andersen, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterbarak, bryghus, hestestald, korn og maltloft Brandtaksations nr.227, fjerding nr.2, familie nr.182 Peter Andersen husbonde 45 aar gift 1. gang brygger og brændevinsbrænder Ane Christine Caspersen hans kone 44 aar gift 3. gange Johane Christine Smith hendes datter 20 aar ugift Casper Andersen deres søn 8 aar ugift Christine Andersen deres datter 6 aar ugift Christian Andersen deres søn 4 aar ugift Peer Jørgensen tjenestefolk 40 aar ugift bryggerkarl Paul Paulsen tjenestefolk 41 aar ugift bryggerkarl Jens Jøregnsen tjenestefolk 28 aar ugift bryggerkarl Peer Johnsen tjenestefolk 30 aar ugift friemand af Kronprinsens Regiment Sophie Pough tjenestefolk 20 aar ugift Ellen Rasmussen tjenestefolk 22 aar ugift Anders Jensen indkvarterede 23 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Christen Larsen indkvarterede 21 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Jørgen Sørensen indkvarterede 21 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Anders Petersen indkvarterede 21 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Bjergegade nr.22 Ejer: Peder Andersen, brygger Brandtaksations nr.226, fjerding nr.2, familie nr.181 Side 20

15 Johan Hendrick Stephani husbonde 52 aar enkemand gift 1. gang skoleholder Ane Cathrine Hansen tjenestefolk 32 aar ugift Cathrine Amalia tjenestefolk 20 aar ugift efternavn mangler i kilden Bjergegade nr Ejer: Thue Jensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Indhegnet have Brandtaksations nr.225, fjerding nr.2, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.24 Ejer: Thue Jensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Spækhøkerbod til gaden, pakhus i baghuset Brandtaksations nr.224, fjerding nr.2, familie nr.180 Thue Jensen husbonde 45 aar guft 1. gang høker Borine Rosenberg hans kone 43 aar gift 2. gange Maria Jensdatter tjenestepige 16 aar ugift Bjergegade nr.26/groskenstræde nr.2 Ejer: Magnus Petersen, bagermester Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bageri ud til Groskenstræde Brandtaksations nr.223, fjerding nr.2, familie nr.179 Magnus Petersen husbonde 32 aar gift 1. gang bagermester Margrethe Schersin hans kone 23 aar gift 1. gang Christian Petersen deres søn 1 aar ugift Johan Kasse tjenestefolk 22 aar ugift bagersvend Johan Salomon tjenestefolk 19 aar ugift bagerdreng Bjergegade nr.27/kampergade nr.7-9 Ejer: Gottberg, kammerherre Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Hestestald og vognremise Brandtaksations nr.285, fjerding nr.3, familie nr.53 Hans Balser von Gottberg husbonde 70 aar gift 2. gange kammerherre, kongelig (jniusdeios) og oberst af (jusaa)teriet, staaer paa vartpenge og gage Wilhelmine Dorthe von Gottberg hans kone 47 aar gift 1. gang Christiane Conradine von Gottberg deres datter 24 aar ugift Bodil Kirstine tjener 25 aar ugift kokkepige efternavn mangler i kilden Carl Deretxi Hoffman logerende 46 aar ugift russisk konsul Bjergegade nr.28/groskenstræde nr.3 Ejer: John Good, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Butik til gaden, bødkerværksted i baghus Brandtaksations nr.221, fjerding nr.2, familie nr.177 Peter Lundgreen husbonde 55 aar gift 1. gang gørtler Cecilie Knuph hans kone 48 aar gift 1. gang Rebekka tjenestepige 14 aar ugift efternavn mangler i kilden Brandtaksations nr.221, fjerding nr.2, familie nr.178 Hans Andersen husbonde 38 aar gift 1. gang bødkermester Marie Andreasen hans kone 40 aar gift 1. gang Side 21

16 Peter Christ. Andresen deres søn 12 aar ugift Johanes Andresen deres søn 8 aar ugift Ane Cathrine Andresen deres datter 7 aar ugift Christine Andresen deres datter 5 aar ugift Bjergegade nr.28/groskenstræde nr.3 Ejer: John Goodt Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Indhegnet aaben plads Brandtaksations nr.222, fjerding nr.2, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.29 Ejer: Carstensen, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, stald og pakhus Brandtaksations nr.286, fjerding nr.3, familie nr.54 Anne Poulsdatter tjener 46 aar gift 1. gang Bjergegade nr.30 Ejer: Rasmus Eriksen, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: I gaarden er en stald Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.173 Christopher Lønborg husbonde 48 aar gift 1. gang kaptajn ved Jægerkorpset Cecilie Paludan hans kone 39 aar gift 1. gang Fridericha Lønborg deres datter 16 aar ugift Lowise Lønborg deres datter 14 aa rugift Hans Lønborg deres søn 12 aar ugift Friderich Lønborg deres søn 10 aar ugift Caroline Lønborg deres datter 8 aar ugift Amalia Lønborg deres datter 6 aar ugift Peter Lønborg deres søn 1 aar ugift Christine Larsdatter tjenestepige 23 aar ugift Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.174 Ane Margrethe Kleist husmoder 48 aar enke gift 1. gang enkefrue efter købmand Kleist og har 100 Rd aarlig pension Friderich Kleist hendes søn 26 aar ugift sekundløjtnant ved Jægerkorpset Carl Gottlieb Kleist hendes søn 24 aar ugift fænrik ved Jægerkorpset Juliane Kleist hendes datter 19 aar ugift Henriette Kleist hendes datter 7 aar ugift Bendte Holmberg tjenestepige 28 aar ugift Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.175 Henning Gether husbonde 37 aar gift 1. gang fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer Charlotte Lund hans kone 24 aar gift 1. gang Magdalene Lund deres datter 3 aar ugift Inger Petersen tjenestepige 32 aar ugift Marie Steenberg tjenestepige 19 aar ugift Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.176 Ole Andersen husbonde 32 aar ugift købmand Johan Schiødt tjenestefolk 19 aar ugift købmandsdreng Søren Bigandt tjenestefolk 11 aar ugift købmandsdreng Bjergegade nr.31/kongensgade nr.4 Side 22

17 Ejer: Stæhling, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, pakhus Brandtaksations nr.287, fjerding nr.3, familie nr.55 Johan Georg Stæhling husbonde 43 aar gift 1. gang brygger og brændevinsbrænder Karen Nielsdatter hans kone 33 aar gift 1. gang Susanne Kirstine Stæhling deres datter 7 aar ugift Anne Kirstine Stæhling deres datter 5 aar ugift Marie Elisabeth Stæhling deres datter 3 aar ugift Birte Maria Stæhling deres datter 1 aar ugift Lars Mortensen tjener 46 aar ugift kusk Joh Nielsen tjener 35 aar ugift gaardskarl Marie Jensdatter tjener 25 aar ugift kokkepige Anne Kirstine Jensdatter tjener 23 aar ugift kokkepige Christian Backe indkvarterede 33 aar ugift valdhornist ved Jægerkorpset Jacob Køhn indkvarterede 71 aar ugift grenadér Lorentz Thomsen indkvarterede 27 aar ugift grenadér Ludewig Steenhart indkvarterede 52 aar ugift grenadér Johan Nivand indkvarterede 32 aar ugift grenadér Ulrik Larsen indkvarterede 58 aar ugift grenadér Gottlieb Kaller indkvarterede 54 aar ugift grenadér Friderich Becker indkvarterede 35 aar ugift grenadér Johan Jørgen Krager indkvarterede 25 aar ugift grenadér Otto Mudel indkvarterede 60 aar ugift grenadér Peter Larsen Ugelsøe indkvarterede 36 aar ugift grenadér Bjergegade nr.32 Ejer: Rasmus Eriksen, købmand Brandtaksations nr.219, fjerding nr.2, familie nr.170 Jens Berggreen husbonde 49 aar gift 1. gang tømrersvend Ane Aagesdatter hans kone 52 aar gift 1. gang Svend Berggreen deres søn 10 aar ugift Ulwig Berggreen deres datter 8 aar ugift Brandtaksations nr.219, fjerding nr.2, familie nr.171 Peer Børgesen husbonde 39 aar gift 1. gang vægter Ellen Larsdatter hans kone 38 aar gift 1. gang Børre Børgesen deres søn 11 aar ugift i kilden Børresen Kirstine Børgesen deres datter 6 aar ugift i kilden Børresen Peter Børgesen deres søn 2 aar ugift i kilden Børresen Brandtaksations nr.219, fjerding nr.2, familie nr.172 Johanes Transbeyer husbonde 32 aar gift 1. gang underjæger ved Jægerkorpset Kirstine Nielsen hans kone 34 aar gift 1. gang Christian Rudolph Transbeyer deres søn 1 aar ugift August Gwant indkvarterede 44 aar ugift grenadér ved Jægerkorpset Bjergegade nr.34/kongensgade nr.8 Ejer: Stæhling Brandtaksations nr.218, fjerding nr.2, familie nr.167 Anders Peersen husbonde 33 aar gift 1. gang kusk ved Reberbanen Sidse Olsdatter hans kone 46 aar gift 1. gang Ole Peersen deres søn 4 aar ugift Brandtaksations nr.218, fjerding nr.2, familie nr.168 Peer Olsen Bue husbonde 43 aar gift 1. gang færgemand Side 23

18 Inger Peersdatter hans kone 45 aar gift 1. gang Ane Petersen tjenestepige 22 aar ugift Ane Bendtsdatter logerende 26 aar ugift spinder for folk Brandtaksations nr.218, fjerding nr.2, familie nr.169 Lars Lund husbonde 59 aar gift 1. gang afskediget husar, modtager 12 Rd aarlig pension Karen Nielsdatter hans kone 56 aar gift 1. gang Caroline Lund deres datter 23 aar ugift Grethe Lund deres datter 15 aar ugift Fridericha plejebarn 2 aar ugift efternavn mangler i kilden Brostræde nr.3 Ejer: Belfour, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Nedrevet Brandtaksations nr.141, fjerding nr.2 (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Esrumvej nr.1 (Hannes Mindes Mølle) Ejer: Frantz Christensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Brandtaksation nr.524: Lo, lade og stald. Brandtaksation nr.525: Vejrmølle i længden 8 alen og i bredden 7 alen. Brandtaksation nr.526: Udgaaet Ud til Landevejen, Brandtaksations nr.524 til 526, fjerding nr.4, familie nr.289 Frantz Christensen husbonde 59 aar enkemand gift 1. gang møller Hendrich Frantzen hans søn 22 aar ugift Hans Frantzen hans søn 11 aar ugift Anne Dorethea (Frantzen) hans datter 10 aar ugift efternavn mangler i kilden Christen Frantzen hans søn 6 aar ugift Henricke Lowise tjenestefolk 38 aar ugift tjenestepige efternavn mangler i kilden Didrich Johansen tjenestefolk 37 aar ugift møllersvend Fiolgade nr.3 Ejer: Christian Jacobsen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryg og brændevinsværk, stald, lo og lade Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 463, fjerding nr.4, familie nr.165 Christian Jacobsen husbonde 50 aar gift 1. gang brygger og brændevinsbrænder Sophie Heider hans kone 63 aar gift 1. gang Anne Kirstine tjener 23 aar ugift tjenestepige efternavn mangler i kilden Christian Madsen logerende 53 aar ugift daglejer Hermann Christian logerende 19 aar ugift tømrersvend efternavn mangler i kilden Christen Olsen indkvarterede 17 aar ugift jæger Søren Olstrup indkvarterede 24 aar ugift jæger Fiolgade nr.5 Ejer: Lars Lunds enke Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 462, fjerding nr.4, familie nr.163 Anne Christine husmoder 56 aar enke gift 1. gang lever af sine huslejere efternavn mangler i kilden Lars Olsen indkvarterede 26 aar ugift jæger Henr. Elingsen indkvarterede 26 aar ugift jæger Anne Cathrine logerende 24 aar ugift efternavn mangler i kilden Fredrich Christian hendes søn 1 aar ugift efternavn mangler i kilden Side 24

19 Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 462, fjerding nr.4, familie nr.164 Anne Cathrine husmoder 57 aar enke gift 1. gang efternavn mangler i kilden Johan Friderich hendes dattersøn 5 aar ugift efternavn mangler i kilden Anne Bang husmoder 62 aar ugift færgekone Fiolgade nr.6 Ejer: Dohse, snedker Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 451, fjerding nr.4, familie nr.148 (Frederik) Ernst Bohse husbonde 36 aar gift 1. gang skorstensfejer Johanne Koch hans kone 37 aar gift 1. gang Elisabeth (Bohse) deres barn 13 aar ugift efternavn mangler i kilden Carl (Bohse) deres barn 11 aar ugift efternavn mangler i kilden Mathilte (Bohse) deres barn 9 aar ugift efternavn mangler i kilden Fridericke (Bohse) deres barn 6 aar ugift efternavn mangler i kilden Karoline (Bohse) deres barn 2 aar ugift efternavn mangler i kilden Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 451, fjerding nr.4, familie nr.149 Reynertz Anolthus husbonde 33 aar gift 1. gang færgemand Kierstine Moryn hans kone 37 aar gift 1. gang Hans Peter (Anolthus) deres søn 3 aar ugift efternavn mangler i kilden Gundel Lowise tjener 10 aar ugift tjenestepige efternavn mangler i kilden Fiolgade nr.7/munkegade nr.10 Ejer: Anders Johnsen, spækhøker Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterkamre og stald Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 461, fjerding nr.4, familie nr.161 John Andersen husbonde 43 aar gift 1. gang spækhøker Anne Nielsdatter hans kone 31 aar gift 1. gang Maren Andersdatter deres datter 7 aar ugift Fredrich Andersen deres søn 6 aar ugift Sophia Andersdatter deres datter 1 aar ugift Johanne Dahls(datter) tjener 49 aar ugift tjenestepige Sømie Swendsen logerende 59 aar ugift løsgænger Frederich Høyer indkvarterede 35 aar fraskilt gift 1. gang Jægerkorpset Peder indkvarterede 27 aar ugift soldat ved Sjællandske Regiment efternavn mangler i kilden Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 461, fjerding nr.4, familie nr.162 Hendrich Seiesmann husbonde 61 aar gift 1. gang commandérsergent Karen Lemeke hans kone 58 aar gift 2. gange Fiolgade nr.8 Ejer: Ole Jensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Brændevinsværk Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 452, fjerding nr.4, familie nr.150 Ole Jensen husbonde 63 aar enkemand gift 1. gang brændevinsmand Gierthrue Sophie hans datter 20 aar ugift efternavn mangler i kilden Christian Sander logerende 39 aar ugift tømrersvend Rudolph Møller indkvarterede 56 aar ugift underjæger Jens Jensen Thorup indkvarterede 25 aar ugift underjæger Hans Hansen indkvarterede 32 aar ugift underjæger Elisabeth Edberg logerende 38 aar enke gift 1. gang vaskekone Johanne Pedersdatter hendes datter 4 aar ugift Side 25

20 Fiolgade nr.9 Ejer: Nicolai Willadss enke Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.154 Dorthea Cathrine Willas husmoder 85 aar enke gift 1. gang pensionist lever af sine midler Grethe Swensen tjener 50 aar enke gift 1. gang tjenestepige Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.155 Christian Erentze husbonde 54 aar gift 1. gang styrmand Dorthe Dechmann hans kone 37 aar gift 1. gang Peter Gustaw (Erentze) deres søn 7 aar ugift efternavn mangler i kilden Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.156 Christian Heidemann husbonde 24 aar gift 1. gang smedesvend Kirstine Hansdatter hans kone 29 aar gift 1. gang Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.157 Anne Magrethe husmoder 50 aar enke gift 1. gang sykone efternavn mangler i kilden Lars Hansen hendes søn 25 aar ugift murersvend Marie Lisbeth hendes datter 20 aar ugift efternavn mangler i kilden Nelle Krusedatter logerende 68 aar enke gift 1. gang Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.158 Jens Roesengreen husbonde 48 aar gift 1. gang tømrersvend Kierstine Nielsdatter hans kone 45 aar gift 1. gang Poul Johansen deres søn 11 aar ugift Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.159 Schiønfelt husbonde 71 aar gift 1. gang pensionist afskediget soldat med 12 Rd i pension Christiane Rasmus(datter) hans kone 45 aar gift 1. gang Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.160 Lars Humle husbonde 39 aar gift 1. gang linned væver Kirstine Wieberg hans kone 36 aar gift 1. gang Ole Lawis (Humle) deres barn 5 aar ugift efternavn mangler i kilden Juliane (Humle) deres barn 4 aar ugift efternavn mangler i kilden Christian (Humle) deres barn 2 aar ugift efternavn mangler i kilden Johann Dorst tjener 34 aar ugift linned væversvend Johann Rocack indkvarterede 58 aar ugift underjæger Sara Becksdatter tjener 34 aar ugift tjenestepige Anders Madsen tjener 16 aar ugift læredreng Kiersten Sørensdatter logerende 57 aar enke gift 1. gang vaskekone paa hospitalet Peter Hansen hendes søn 16 aar ugift Fiolgade nr.11 Ejer: Olle Petersen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus i sidehus, soldaterkamre, stald, lo og lade Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 459, fjerding nr.4, familie nr.153 Ole Peersen husbonde 50 aar gift 3. gange brygger og brændevinsbrænder Anne hans kone 43 aar gift 1. gang efternavn mangler i kilden Jens Peter (Olesen) deres søn 7 aar ugift efternavn mangler i kilden Jens Jensen husbondens svoger 77 aar enkemand gift 2. gange arbejdsmand Niels Nielsen tjenestefolk 28 aar ugift vognmandskarl Pernille Holmberg tjenestefolk 22 aar ugift tjenestepige Johan Hermann Hinsch indkvarterede 25 aar ugift underjæger Johan Friderich Solwer indkvarterede 28 aar ugift underjæger Adam Meybom indkvarterede 42 aar ugift underjæger Side 26

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868 Fortegnelse over beboerne Fortegnelse over Antallet af beboerne i den. november Udarbejdet af overbetjent H. Christensen, hovedstationen,. afdeling. Nr. Bygning Etage Beboere Alder Bemærkninger Forhus

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel

Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel Ketting Kirkebog 1735-1894 Alfabetisk fortegnelse, rettet og tilført borgelige vielser af Ditlev Duus Guderup Efternavn Fornavne Bopæl Fødsel Konfirmation Borgerlig Viet Død - Anna Maria Juliana Aabenraa

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1890. Hejnsvig sogn. Fiskerhuse, Søgård, Tejlgård, Refshøj, Fiskerhuse. 6. Frederik Lauridsen, M, 73, G, Ansager, Aftægtsmand Marie Lauridsen, K, 67, G, Hemmet, Aftægtskone Mette Elisabeth Nielsen, K, 29, U, Hejnsvig G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Slægten Erichsen. 1. generation

Slægten Erichsen. 1. generation Slægten Erichsen 1. generation 1. Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift den 18 december 1746 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller. 1,2 Maren blev gift den 27

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1

Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Register til Hundstrup kirkebøger 1765-1891 -1 Agerup se Jespersen, Anders Jørgen: søn Niels *13.12.1868 Anders Andersen Degn, 37, gdm., Møllegård ~ Anne Marie Andersdatter, 24, 28.05.1830 Anders Andersen,

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 1. Kai Anton Jensen, 1 * 9 apr 1914 i Vrå, døbt 4 nov 1914 i Vrå. Vrå kirkebog født og døbt Kai Anton Jensen han har en søn der er skolelærer og en datter der er hospitalslaborant.

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Fyn Hvem forsker hvad? I skemaet medtages kun direkte aner (ikke børn m.fl.). Skemaet er fremstillet i Tabel og hvis man selv indskriver

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere