Udarbejdet af Torben Bill-Jessen. Helsingør Kommunes Museer Side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Torben Bill-Jessen. Helsingør Kommunes Museer 2003. Side 7"

Transkript

1 Optegnelse paa folketallet i Helsingør købstad i Kronborg Herred under Frederiksborg Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Februar 1801 tillige med forklaring om enhver persons alder, stand, embede og næringsvej m. v. Udarbejdet af Torben Bill-Jessen Helsingør Kommunes Museer 2003 Side 7

2 Side 8

3 Folketælling 1801 For Helsingør Købstad Med ejendommenes ejere og dens anvendelse fra Brandtaksationsprotokollen 1801 Udarbejdet af Torben Bill-Jessen for Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer 2003 Side 9

4 Side 10

5 Om folketællingen 1801 for Helsingør Købstad: Folketællingen 1801 er den anden egentlige folketælling i Danmark. Den første, officielle folketælling fandt sted i 1769 og omfattede Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten. For Helsingørs vedkommende omfatter denne tælling, der ligger i Landsarkivet, desværre kun en del af byen, nemlig 2. og 3. fjerding. I samme pakke i Landsarkivet (Helsingør Raadstue, lb.nr. 1483) findes også en tælling fra 1753, ligesom en tælling fra 1762 omfatter samtlige fire fjerdinger, omend den udviser visse mangler. Da disse første lokalt udarbejdede folketællinger var præget af myndighedernes ringe erfaring på det område og derfor meget mangelfulde, er det den landsdækkende folketælling fra 1787, man regner som den første, og den efterfulgtes af folketællingen 1. februar 1801 efter samme koncept og med omtrent samme indhold. I 1834 kom den næste folketælling, der blev efterfulgt af nye tællinger i 1840, 45, 50, 55 og 60 og derefter med 10 års mellemrum frem til Herefter med ca. 5 års mellemrum indtil 1974, hvor denne form blev afløst af registertællinger ved etableringen af det centrale personregister (CPR). Helsingør købstad var for 200 år siden inddelt i fjerdedele; de såkaldte fjerdinger. Hver fjerding havde fået tildelt sin egen kvartérmand, som ved borgerligt ombud fik pålagt forskellige opgaver, og en af opgaverne kunne være folketællingen, hvor kvartérmændene skulle besøge husstandene i deres tildelte fjerding med et fortrykt skema, der skulle udfyldes. De skulle således udspørge beboerne om navn, stilling i husstanden, personens alder, om vedkommende var ugift eller gift, og hvor ofte de havde været i ægtestand eller enkestand, personens titel eller erhverv. Man kan ved studier af folketællingen tydeligt se, hvilken vej man har gået i de enkelte områder. Første fjerding, hvori der dengang boede personer, lå længst op mod Kronborg fra Sankt Annagade og ud mod Sundet. Det var i denne fjerding byens bedre borgerskab havde til huse. Den var som område tildelt Christopher Schultz, der til daglig var handskemager i Stjernegade 6. Ansvaret for Anden Fjerding, der lå mellem Sankt Annagade og Bjergegade var lagt i hænderne på Terckel Jensen Slott, som i Strandgade 37 havde herberge for søfolk. Han opgjorde antallet af personer til stykker. Tredie fjerding var byens mindste fjerding, her boede som i Anden fjerding byens middelklasse. Den lå mellem Bjergegade og Stjernegade og bestod i følge folketællingen af 814 personer. Fjerde fjerding bestod af personer, og den blev varetaget af Magnus Svendsen, der som handskemager havde slået sig ned i Stengade 28. Den var langt den største og omfattede hele området fra Stjernegade og ud til Svingelport, samt landområderne uden for den tæt bebyggede by. Hele folketællingen angav tilsammen personer i Helsingør købstad. Hertil kan så lægges Kronborg Slots 173 militærfolk, samt de indsatte straffefanger, hvoraf der var 46, omfattende såkaldte ærlige og uærlige slaver. Folketællingen fra 1801, som foreligger her, er udskrevet fra den originale folketælling, men er redigeret væsentligt under hensyntagen til materialets fortsatte værdi som primær kilde. Det er redaktionens erfaring, at oplysninger om ejendommens ejerforhold samt anvendelse ofte efterlyses hos vort arkivs brugere. Således kunne det jo være interessant at vide, om den i huset boende snedkermester også har haft sit værksted i ejendommen. Derfor er der fra de i Landsarkivet beroende brandtaksationsprotokoller i dette tilfælde taksationen fra 1801 hentet de heri naturligt indførte oplysninger om ejerforhold og ejendommens indretning. Disse oplysninger er anført umidelbart under gadenavn og husnummer. Ligeledes har brandtaksationsprotokollen bidraget med oplysninger om de ejendomme, som var pakhuse, ubeboede bygninger eller tomme grunde og derfor naturligvis ikke anført i den oprindelige folketælling. Side 11

6 For at gøre den her foreliggende udgave af folketællingen for 1801 mere søgevenlig, er ejendommene søgt opstillet efter de nuværende gadenavne og husnumre og ikke efter datidens brandtaksationsnumre eller ældre gadenavne som Bøddelgade (Lundegade) eller Brøndstræde (St. Olai gade). Stavningen af gadenavnene er søgt tilpasset Nationalmuseets registrant over historiske huse i Helsingør (1977), da denne ofte bruges af slægtsforskerne som supplement til folketællingen. Hvor det er skønnet nødvendigt for forståelsen, ex. ved en adresse, der ikke længere findes, er supplerende oplysninger indføjet i parantes. Men når det er sagt, er det vort ønske, at denne folketælling kan være med til at udvide kendskabet til vores by Helsingør. Lars Bjørn Madsen Helsingør den 28. februar 2003 Torben Bill-Jessen Side 12

7 Del af Akseltorvet Ejer: Bendix M. Siøvang, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, vognremise, stald, lo og lade, port til Bjergegade Bjergegade, Brandtaksations nr.284, fjerding nr.3, familie nr.51 Peter Poul Guldberg husbonde 59 aar gift 1. gang bogholder ved kuugcassen? Anne Christensdatter hans kone 60 aar gift 2. gange Marte Elisabeth Guldberg hendes datter 31 aar ugift Brandtaksations nr.284, fjerding nr.3, familie nr.52 Joh. Par Guldberg husbonde 30 aar ugift bogbinder Del af Akseltorvet Ejer: Lemvig, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, krambod og stald Sudergade, Brandtaksations nr.309, fjerding nr.3, familie nr.93 Inger Maria salig Lemwigh madame 49 aar enke gift 1. gang købmand Jens Borck hendes broder 42 aar ugift fuldmægtig Christian Unger tjener 22 aar ugift købmandsvend Nicolai Ostenfeldt tjener 17 aar ugift købmandsdreng Peter Bistrup tjener 16 aar ugift købmandsdreng Frideriche Fallentin jomfru 34 aar ugift husholderske Sidse Sterck tjener 26 aar ugift kælderpige Birte Kirstine tjener 24 aar ugift kokkepige efternavn mangler i kilden Niels Aagesen tjener 40 aar ugift bryggerkarl Anders Thomsen tjener 22 aar ugift kusk Del af Akseltorvet Ejer: Bendix Madsen Siøvang Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Lejeværelser til gaden Sudergade, Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.94 Bendix Siøwang husbonde 44 aar gift 1. gang brændevinsmand Bodil Hansdatter hans kone 42 aar gift 1. gang Elisabeth Catrine Larsdatter hendes datter 11 aar ugift Anne Siøwangsdatter deres datter 6 aar ugift Ole Nielsen tjener 24 aar ugift kusk Ole Nielsen tjener 30 aar ugift bryggerkarl Poul Pedersen tjener 34 aar ugift bryggerkarl Magnus Pedersen tjener 18 aar ugift gaardskarl Kirstine Pansen Hagen tjener 24 aar ugift stuepige Anne Jensdatter tjener 19 aar ugift kokkepige Bendix Clausen indkvarterede 35 aar ugift oberjæger Bent Bentzen indkvarterede 26 aar ugift underjæger Niels Sørensen Tofte indkvarterede 27 aar ugift underjæger Hans Andersen Winge indkvarterede 36 aar ugift underjæger Hans Nielsen Kynbye indkvarterede 23 aar ugift underjæger Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.95 Gregorius Olson tjener 43 aar gift 1. gang kusk til oberjæger Clausen Anne Margrethe Jensdatter hans kone 43 aar gift 1. gang Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.96 Daniel Ludewig Landberg husbonde 59 aar gift 1. gang politibetjent Kirstine Steensdatter hans kone 32 aar gift 1. gang Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.97 Side 13

8 Johan Daniel Margaurt husbonde 38 aar gift 1. gang konsumptionsbetjent Ingeborg Rascksdatter hans kone 32 aar gift 1. gang Johan Jørgen Margaurt deres søn 2 aar ugift Allegade nr.9-21 Ejer: Thomas Ellah Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Have med stort lysthus Brandtaksations nr.100, fjerding nr.1 (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Allegade nr Ejer: Thomas Ellah Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Fabrik med pakkældre, i gaarden lo, lade og stald, i haven er et drivhus Paa Sanden, Brandtaksations nr.101 & 102, fjerding nr.1, familie nr.131 Henrich Michael Mentz husbonde 48 aar gift 1. gang stivelsesfabrikant og tømmerhandler Ane Sophie Fugl hans kone 46 aar gift 1. gang Henrich Michael Mentz deres søn 19 aar ugift Ane Cathrine Mentz deres datter 11 aar ugift Niels Kieldsen tjenestefolk 28 aar ugift Mogens Pedersen tjenestefolk 28 aar ugift Hans Lundgreen tjenestefolk 40 aar ugift gartner Casper Hechtor tjenestefolk 46 aar ugift gartner Dorothea Petersen tjenestefolk 32 aar ugift husholderske Bendte Haagensen tjenestefolk 44 aar ugift Allegade nr (26) (Allegaarden) Ejer: Nægler, kaptajn og vagtmester Paa Sanden, Brandtaksations nr.103, fjerding nr.1, familie nr.132 Søren Meinertz husbonde 56 aar gift 1. gang gartner Kirsten Mathisen hans kone 39 aar gift 1. gang Peter Meinertz deres søn 5 aar ugift Søren Meinertz deres søn 3 aar ugift Anna Queensstræde nr.1 Ejer: Mogens Nielsen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus med sæde og maltloft Brandtaksations nr.401, fjerding nr.4, familie nr.71 Niels Pedersen Holm husbonde 51 aar gift 1. gang værtshusholder Magrethe Christine Mørck hans kone 40 aar gift 1. gang Mogens Nielsen deres søn 9 aar ugift Ellen Marie (Nielsdatter) deres datter 6 aar ugift efternavn mangler i kilden Peter Nielsen Holm deres søn 4 aar ugift Berthe Christiansdatter tjenestefolk 21 aar ugift tjenestepige Ped. Andersen tjenestefolk 30 aar ugift tjenestekarl Anna Queensstræde nr.3 Ejer: Ole Christophersen Side 14

9 Brandtaksations nr.400, fjerding nr.4, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Anna Queensstræde nr.5 Ejer: Jens Olsen Bue Brandtaksations nr.398, fjerding nr.4, familie nr.70 Jens Olsen Bue (Buck?) husbonde 38 aar gift 1. gang færgemand Anne Catherine hans kone 66 aar gift 2. gange efternavn mangler i kilden Jørgen Børgesen tjener 22 aar ugift færgekarl Anna Queensstræde nr.7 Ejer: Børge Petersen Brandtaksations nr.397, fjerding nr.4, familie nr.69 Niels Andersen husbonde 40 aar gift 2. gange lods Anne Cathrine Wilhelms hans kone 25 aar gift 1. gang Marthe Nielsdatter hans datter 6 aar ugift Anna Queensstræde nr.7 Ejer: Johannes Christophersen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterbarak Brandtaksations nr.399, fjerding nr.4, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.3 Ejer: Daniel Lundsteen, smedemester Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Smedie og smedeværksted Brandtaksations nr.272, fjerding nr.3, familie nr.40 Daniel Lundsteen husbonde 38 aar gift 2. gange smedemester Anne Kirsrstine Ripper hans kone 30 aar gift 1. gang Johan Samuel Lundsteen deres søn 11 aar ugift Daniel Lundsteen deres søn 9 aar ugift Erick Lundsteen deres søn 7 aar ugift Christopher Lundsteen deres søn 3 aar ugift Christian Friderich Lundsteen deres søn 1 aar ugift Peter Hagelberg tjener 29 aar ugift smedesvend Søren Peter Nott tjener 27 aar ugift smedesvend Peter Holmberg tjener 29 aar ugift smedesvend Christian Høgstrøm tjener 19 aar ugift læredreng Abraham Swendsen tjener 19 aar ugift læredreng Magnus Johansen tjener 19 aar ugift læredreng Jacob Nielsen tjener 22 aar ugift læredreng Johan Johansen tjener 16 aar ugift læredreng Marie Franck tjener 23 aar ugift kokkepige Ans Catrine Malmberg tjener 31 aar ugift 1. gang stuepige Andreas Lindblad indkvarterede 62 aar gift 1. gang underofficer ved grenadérne Bjergegade nr.4 Ejer: Anders Østergreen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Drejerværksted Side 15

10 Brandtaksations nr.236, fjerding nr.2, familie nr.191 Cathrine Hansen husmoder 30 aar ugift holder syskole Andreas Østergreen logerende 23 aar ugift drejersvend Sidse Marie tjenestepige 24 aar ugift efternavn mangler i kilden Bjergegade nr.5 Ejer: Amon Olsen Lunds enke Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Felbereder værksted Brandtaksations nr.273, fjerding nr.3, familie nr.41 Kirstine Lunds husmoder 68 aar enke gift 1. gang lever af felbereder haandværket, felbereder Lunds efterlever? Johanne Lundsdatter hendes datter 38 aar ugift Alexander Lewin indkvarterede 40 aar ugift oberjæger Bjergegade nr.5 Ejer: Stephen Hansen, bødker Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bødkerværksted, tidligere bryghus Brandtaksations nr.274, fjerding nr.3, familie nr.42 Stephen Hansen husbonde 43 aar gift 1. gang bødkermester Kirstine Pedersdatter hans kone 47 aar gift 1. gang Hans Stephensen deres søn 18 aar ugift læredreng Jørgen Stephensen deres søn 10 aar ugift Peter Stephensen deres søn 7 aar ugift Mathias Smidt tjener 54 aar gift 1. gang bødkersvend Andreas Cronberg tjener 28 aar ugift bødkersvend Søren Fransen tjener 17 aar ugift læredreng Carl Rosenfeedt tjener 16 aar ugift læredreng Hans Olsen tjener 11 aar ugift læredreng Elisabeth Møller tjener 26 aar ugift kokkepige Nicolay Ackerman indkvarterede 36 aar ugift underofficer ved Frederichs Regiment Bjergegade nr.6 Ejer: Peter Rasmussen, brygger Brandtaksations nr.234, fjerding nr.2, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.6 Ejer: Peatie, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterbarak Brandtaksations nr.235, fjerding nr.2, familie nr.190 Charlotte Peatie husmoder 52 aar enke gift 1. gang værtshusholder Cathrine Salton hendes søstersdatter 8 aar ugift Niels Salton hendes søsterssøn 12 aar ugift Sophie Møller tjenestepige 14 aar ugift Christian Fester logerende 15 aar ugift skolediscipel Bjergegade nr.7 Ejer: Thomas Bryan, lysestøber Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Lysestøberi, sæbesyderi og stald Side 16

11 Brandtaksations nr.275, fjerding nr.3, familie nr.43 Thomas Bryan husbonde 41 aar gift 1. gang lysestøber Fanny hans kone 39 aar gift 1. gang efternavn mangler i kilden Georggina Bryan deres datter 13 aar ugift Carl Bryan deres søn 11 aar ugift Maren Henrichsdatter tjener 29 aar ugift kokkepige Chatrine Hein tjener 24 aar ugift stuepige Per Andersen tjener 24 aar ugift gaardskarl Bjergegade nr.8/sankt Olaigade nr.32 Ejer: Peter Rasmussen, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, maltloft, heste og kostald, lo og lade Brandtaksations nr.232 og 233, fjerding nr.2, familie nr.189 Peer Rasmussen husbonde 40 aar gift 2. gange brygger Ane Marie Schmidt hans kone 35 aar gift 1. gang Cornelius Rasmussen hans søn 14 aar ugift Gudman Rasmussen hans søn 11 aar ugift Ane Kirstine Rasmussen deres datter 4 aar ugift Carl Carlsen tjenestefolk 30 aar ugift Niels Nielsen tjenestefolk 30 aar ugift Peer Bentzen tjenestefolk 37 aar ugift Peer Peersen tjenestefolk 30 aar ugift Boel Kirstine Peersdatter tjenestefolk 27 aar ugift Ane Cathrine tjenestefolk 26 aar ugift efternavn mangler i kilden Johanes Rosenberg logerende 36 aar ugift musikus ved det Svenske Teater Peer Nielsen indkvarterede 23 aar ugift musketer ved Kongens Regiment Jørgen Peersen indkvarterede 21 aar ugift musketer ved Kongens Regiment Hans Marcusen indkvarterede 21 aar ugift musketer ved Kongens Regiment Bjergegade nr.9/sankt Olaigade nr.30 Ejer: Martin Kirck, spækhøker Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Spækhøkerbutik i forhus, soldaterkamre i sidehus Brandtaksations nr.276, fjerding nr.3, familie nr.44 Martin Kirck husbonde 32 aar gift 1. gang spækhøker Sidse Borcksdatter hans kone 36 aar gift 1. gang Lars Friderich Kirck deres søn 7 aar ugift Christian Kirck deres søn 5 aar ugift Elisabeth Cathrine Kirck deres datter 3 aar ugift Karen Borcksdatter konens søster 18 aar ugift Ellen Svendsdatter tjener 22 aar ugift kokkepige Bjergegade nr.9/sankt Olaigade nr.30 Ejer: Købmand v. Mehrens enke Brandtaksations nr.276b, fjerding nr.3 (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.10/sankt Olaigade nr.33 Ejer: Lorentz Borup, bagermester (NB! muligvis fejl, se nabohuset) Brandtaksations nr.231a, fjerding nr.2, familie nr.186 Egidius Johannes Beyer husbonde 46 aar enkemand gift 1. gang prokurator Carl Andreas Nicolay Beyer hans søn 4 aar ugift Side 17

12 Friderica Sophie Kudsk tjenestefolk 26 aar ugift husholderske manden er færgekarl Bjergegade nr.11/sankt Olaigade nr.31 Ejer: Leerbeck, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Pakhus Brandtaksations nr.277, fjerding nr.3, familie nr.45 Jens Leerbeck husbonde 62 aar gift 1. gang købmand Johanne Sophie hans kone 60 aar gift 1. gang efternavn mangler i kilden Hans Christian Leerbeck deres søn 31 aar ugift Erich Leerbeck deres søn 28 aar ugift Magrethe Leerbeck deres datter 29 aar ugift Sophie Helwig tjener 22 aar ugift kokkepige Bjergegade nr.11 Ejer: Johan Christiansen Brandtaksations nr.278, fjerding nr.3, familie nr.46 Johan Christiansen husbonde 39 aar gift 2. gange skomagermester Sidse Hansdatter hans kone 49 aar gift 1. gang Jacob Broeberg tjener 23 aar ugift skomagersvend Lars Johngreen tjener 22 aar ugift skomagersvend Jens Nielsen Henrichsen tjener 17 aar ugift skomagersvend Christian Schultz tjener 14 aar ugift Dawid Lundberg logerende 48 aar enkemand gift 1. gang skomager Jens Lundberg hans søn 13 aar ugift Bjergegade nr.12 Ejer: Beyer, prokurator (NB! muligvis fejl, se nabohuset) Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bageri til Bjergegade Brandtaksations nr.231b, fjerding nr.2, familie nr.187 Lorentz Borup husbonde 59 aar gift 2. gange bagermester Kirstine Weyle hans kone 59 aar gift 1. gang Birthe Kirstine Wist hendes søstersdatter 16 aar ugift Brandtaksations nr.231b, fjerding nr.2, familie nr.188 Poul Erichsen husbonde 47 aar gift 2. gange høker Ane Margrethe Dawidsen hans kone 28 aar gift 1. gang Erich Erichsen deres søn 9 aar ugift Ane Marie Erichsen deres datter 6 aar ugift Johan Jacob Erichsen deres søn 4 aar ugift Gotlib Ernst Erichsen deres søn 1 aar ugift Karen Svendsdatter tjenestepige 21 aar ugift Bjergegade nr.13 Ejer: Mathias Hass Brandtaksations nr.279, fjerding nr.3, familie nr.47 Mathias Hass husbonde 52 aar gift 1. gang spisevært for søfolk Sara Hendrichsdatter hans kone 47 aar gift Ellen Kirstine Henrichsdatter konens søster 50 aar ugift Juliane Rødersdatter tjener 22 aar ugift kokkepige Michael Colding logerende 31 aar ugift vintappersvend Side 18

13 Hans Dyrhues logerende 18 aar ugift skolediscipel i den Latinske skole Bjergegade nr.14 Ejer: Jacob Nielsen, slagter Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Slagterhus i sidehus, stald i gaarden Brandtaksations nr.230, fjerding nr.2, familie nr.185 Jacob Nielsen husbonde 35 aar gift 1. gang slagtermester Ane Dorthea Hartmann hans kone 34 aar gift 1. gang Ane Marie Nielsen deres datter 6 aar ugift Niels Hartmann Nielsen deres søn 4 aar ugift Christopher Nielsen deres søn 2 aar ugift Friderich Willing plejebarn 6 aar ugift Christine Peersdatter tjenestefolk 48 aar ugift Jens Peersen tjenestefolk 32 aar ugift slagtersvend Jens Pedersen tjenestefolk 16 aar ugift slagterdreng Christian Hartmann konens broder 37 aar ugift Bjergegade nr.15 Ejer: Johan Ertman Frøde, garvermester Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Barkmølle i nr.280, garveri i nr.281 med kar nedgravet i jorden Brandtaksations nr.280 og 281, fjerding nr.3, familie nr.48 Johan Ertman Frøde husbonde 40 aar gift 1. gang garver Anne Margrethe Petersen hans kone 37 aar gift 1. gang Anne Sophie Frøde deres datter 16 aar ugift Johan Peter Frøde deres søn 13 aar ugift Marie Hedewig Frøde deres datter 11 aar ugift Ellen Sophie Petersen plejebarn 16 aar ugift af konens familie Hendrich Schultz plejebarn 8 aar ugift af deres familie Mathias Stikkes tjener 30 aar ugift garversvend Andreas Saivrehausen tjener 31 aar ugift garversvend Peder Olsen tjener 36 aar ugift kusk Kirstine Hansdatter tjener 24 aar ugift kokkepige Bjergegade nr.16/sudergade nr.28 Ejer: Lemvig, madame Brandtaksations nr.229, fjerding nr.2, familie nr.184 Jens Lynge husbonde 39 aar gift 1. gang spisevært Oline Steemann hans kone 38 aar gift Lotte tjenestefolk 18 aar ugift efternavn mangler i kilden Helene tjenestefolk 18 aar ugift efternavn mangler i kilden Andreas tjenestefolk 18 aar ugift efternavn mangler i kilden Marie Steemann konens søster 56 aar enke gift 1. gang Bjergegade nr.17 Ejer: Carl Wilhelm Gronneman Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Stald Brandtaksations nr.282, fjerding nr.3, familie nr.49 Carl Wilhelm Groneman husbonde 51 aar enkemand gift 1. gang stadsmusikant Carl Ulrick Groneman hans søn 23 aar ugift musikantsvend Christine Marie Groneman hans datter 18 aar ugift Side 19

14 Sophie Magdalene Groneman hans datter 15 aar ugift Johan Jørgen Groneman hans søn 13 aar ugift Friderich Christian Groneman hans søn 10 aar ugift Christian Kurop tjener 23 aar ugift musikantsvend Juliane Marie Petersen tjener 36 aar ugift husholderske Eliar Lorengreen tjener 18 aar ugift musikantdreng Lars Olsen Eilstrup indkvarterede 22 aar ugift grenadér ved Jægerkorpset Poul Lyngbye indkvarterede 23 aar ugift grenadér ved Jægerkorpset Bjergegade nr.18/sudergade nr.27 Ejer: Karen Kiærup, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryg og brændevinsværk til Sudergade, stald, lo og lade Brandtaksations nr.228, fjerding nr.2, familie nr.183 Karen Kiærup husmoder 63 aar enke gift 2. gange brygger og brændevinsbrænder Bendt Mogensen tjenestefolk 36 aar gift 1. gang Inger Hansdatter tjenestefolk 46 aar ugift Jens Peersen tjenestefolk 35 aar ugift Bjergegade nr.19/sudergade nr.24 Ejer: Daag, købmand Brandtaksations nr.283, fjerding nr.3, familie nr.50 Ole Andersen Daag husbonde 42 aar gift 1. gang købmand Johanne Marie Washard hans kone 47 aar gift 1. gang Sophie Margrethe Arbeyden tjener 27 aar ugift kokkepige Anne Kirstine Løwgreen tjener 15 aar ugift stuepige Bjergegade nr.20 Ejer: Peder Andersen, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterbarak, bryghus, hestestald, korn og maltloft Brandtaksations nr.227, fjerding nr.2, familie nr.182 Peter Andersen husbonde 45 aar gift 1. gang brygger og brændevinsbrænder Ane Christine Caspersen hans kone 44 aar gift 3. gange Johane Christine Smith hendes datter 20 aar ugift Casper Andersen deres søn 8 aar ugift Christine Andersen deres datter 6 aar ugift Christian Andersen deres søn 4 aar ugift Peer Jørgensen tjenestefolk 40 aar ugift bryggerkarl Paul Paulsen tjenestefolk 41 aar ugift bryggerkarl Jens Jøregnsen tjenestefolk 28 aar ugift bryggerkarl Peer Johnsen tjenestefolk 30 aar ugift friemand af Kronprinsens Regiment Sophie Pough tjenestefolk 20 aar ugift Ellen Rasmussen tjenestefolk 22 aar ugift Anders Jensen indkvarterede 23 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Christen Larsen indkvarterede 21 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Jørgen Sørensen indkvarterede 21 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Anders Petersen indkvarterede 21 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Bjergegade nr.22 Ejer: Peder Andersen, brygger Brandtaksations nr.226, fjerding nr.2, familie nr.181 Side 20

15 Johan Hendrick Stephani husbonde 52 aar enkemand gift 1. gang skoleholder Ane Cathrine Hansen tjenestefolk 32 aar ugift Cathrine Amalia tjenestefolk 20 aar ugift efternavn mangler i kilden Bjergegade nr Ejer: Thue Jensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Indhegnet have Brandtaksations nr.225, fjerding nr.2, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.24 Ejer: Thue Jensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Spækhøkerbod til gaden, pakhus i baghuset Brandtaksations nr.224, fjerding nr.2, familie nr.180 Thue Jensen husbonde 45 aar guft 1. gang høker Borine Rosenberg hans kone 43 aar gift 2. gange Maria Jensdatter tjenestepige 16 aar ugift Bjergegade nr.26/groskenstræde nr.2 Ejer: Magnus Petersen, bagermester Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bageri ud til Groskenstræde Brandtaksations nr.223, fjerding nr.2, familie nr.179 Magnus Petersen husbonde 32 aar gift 1. gang bagermester Margrethe Schersin hans kone 23 aar gift 1. gang Christian Petersen deres søn 1 aar ugift Johan Kasse tjenestefolk 22 aar ugift bagersvend Johan Salomon tjenestefolk 19 aar ugift bagerdreng Bjergegade nr.27/kampergade nr.7-9 Ejer: Gottberg, kammerherre Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Hestestald og vognremise Brandtaksations nr.285, fjerding nr.3, familie nr.53 Hans Balser von Gottberg husbonde 70 aar gift 2. gange kammerherre, kongelig (jniusdeios) og oberst af (jusaa)teriet, staaer paa vartpenge og gage Wilhelmine Dorthe von Gottberg hans kone 47 aar gift 1. gang Christiane Conradine von Gottberg deres datter 24 aar ugift Bodil Kirstine tjener 25 aar ugift kokkepige efternavn mangler i kilden Carl Deretxi Hoffman logerende 46 aar ugift russisk konsul Bjergegade nr.28/groskenstræde nr.3 Ejer: John Good, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Butik til gaden, bødkerværksted i baghus Brandtaksations nr.221, fjerding nr.2, familie nr.177 Peter Lundgreen husbonde 55 aar gift 1. gang gørtler Cecilie Knuph hans kone 48 aar gift 1. gang Rebekka tjenestepige 14 aar ugift efternavn mangler i kilden Brandtaksations nr.221, fjerding nr.2, familie nr.178 Hans Andersen husbonde 38 aar gift 1. gang bødkermester Marie Andreasen hans kone 40 aar gift 1. gang Side 21

16 Peter Christ. Andresen deres søn 12 aar ugift Johanes Andresen deres søn 8 aar ugift Ane Cathrine Andresen deres datter 7 aar ugift Christine Andresen deres datter 5 aar ugift Bjergegade nr.28/groskenstræde nr.3 Ejer: John Goodt Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Indhegnet aaben plads Brandtaksations nr.222, fjerding nr.2, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.29 Ejer: Carstensen, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, stald og pakhus Brandtaksations nr.286, fjerding nr.3, familie nr.54 Anne Poulsdatter tjener 46 aar gift 1. gang Bjergegade nr.30 Ejer: Rasmus Eriksen, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: I gaarden er en stald Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.173 Christopher Lønborg husbonde 48 aar gift 1. gang kaptajn ved Jægerkorpset Cecilie Paludan hans kone 39 aar gift 1. gang Fridericha Lønborg deres datter 16 aar ugift Lowise Lønborg deres datter 14 aa rugift Hans Lønborg deres søn 12 aar ugift Friderich Lønborg deres søn 10 aar ugift Caroline Lønborg deres datter 8 aar ugift Amalia Lønborg deres datter 6 aar ugift Peter Lønborg deres søn 1 aar ugift Christine Larsdatter tjenestepige 23 aar ugift Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.174 Ane Margrethe Kleist husmoder 48 aar enke gift 1. gang enkefrue efter købmand Kleist og har 100 Rd aarlig pension Friderich Kleist hendes søn 26 aar ugift sekundløjtnant ved Jægerkorpset Carl Gottlieb Kleist hendes søn 24 aar ugift fænrik ved Jægerkorpset Juliane Kleist hendes datter 19 aar ugift Henriette Kleist hendes datter 7 aar ugift Bendte Holmberg tjenestepige 28 aar ugift Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.175 Henning Gether husbonde 37 aar gift 1. gang fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer Charlotte Lund hans kone 24 aar gift 1. gang Magdalene Lund deres datter 3 aar ugift Inger Petersen tjenestepige 32 aar ugift Marie Steenberg tjenestepige 19 aar ugift Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.176 Ole Andersen husbonde 32 aar ugift købmand Johan Schiødt tjenestefolk 19 aar ugift købmandsdreng Søren Bigandt tjenestefolk 11 aar ugift købmandsdreng Bjergegade nr.31/kongensgade nr.4 Side 22

17 Ejer: Stæhling, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, pakhus Brandtaksations nr.287, fjerding nr.3, familie nr.55 Johan Georg Stæhling husbonde 43 aar gift 1. gang brygger og brændevinsbrænder Karen Nielsdatter hans kone 33 aar gift 1. gang Susanne Kirstine Stæhling deres datter 7 aar ugift Anne Kirstine Stæhling deres datter 5 aar ugift Marie Elisabeth Stæhling deres datter 3 aar ugift Birte Maria Stæhling deres datter 1 aar ugift Lars Mortensen tjener 46 aar ugift kusk Joh Nielsen tjener 35 aar ugift gaardskarl Marie Jensdatter tjener 25 aar ugift kokkepige Anne Kirstine Jensdatter tjener 23 aar ugift kokkepige Christian Backe indkvarterede 33 aar ugift valdhornist ved Jægerkorpset Jacob Køhn indkvarterede 71 aar ugift grenadér Lorentz Thomsen indkvarterede 27 aar ugift grenadér Ludewig Steenhart indkvarterede 52 aar ugift grenadér Johan Nivand indkvarterede 32 aar ugift grenadér Ulrik Larsen indkvarterede 58 aar ugift grenadér Gottlieb Kaller indkvarterede 54 aar ugift grenadér Friderich Becker indkvarterede 35 aar ugift grenadér Johan Jørgen Krager indkvarterede 25 aar ugift grenadér Otto Mudel indkvarterede 60 aar ugift grenadér Peter Larsen Ugelsøe indkvarterede 36 aar ugift grenadér Bjergegade nr.32 Ejer: Rasmus Eriksen, købmand Brandtaksations nr.219, fjerding nr.2, familie nr.170 Jens Berggreen husbonde 49 aar gift 1. gang tømrersvend Ane Aagesdatter hans kone 52 aar gift 1. gang Svend Berggreen deres søn 10 aar ugift Ulwig Berggreen deres datter 8 aar ugift Brandtaksations nr.219, fjerding nr.2, familie nr.171 Peer Børgesen husbonde 39 aar gift 1. gang vægter Ellen Larsdatter hans kone 38 aar gift 1. gang Børre Børgesen deres søn 11 aar ugift i kilden Børresen Kirstine Børgesen deres datter 6 aar ugift i kilden Børresen Peter Børgesen deres søn 2 aar ugift i kilden Børresen Brandtaksations nr.219, fjerding nr.2, familie nr.172 Johanes Transbeyer husbonde 32 aar gift 1. gang underjæger ved Jægerkorpset Kirstine Nielsen hans kone 34 aar gift 1. gang Christian Rudolph Transbeyer deres søn 1 aar ugift August Gwant indkvarterede 44 aar ugift grenadér ved Jægerkorpset Bjergegade nr.34/kongensgade nr.8 Ejer: Stæhling Brandtaksations nr.218, fjerding nr.2, familie nr.167 Anders Peersen husbonde 33 aar gift 1. gang kusk ved Reberbanen Sidse Olsdatter hans kone 46 aar gift 1. gang Ole Peersen deres søn 4 aar ugift Brandtaksations nr.218, fjerding nr.2, familie nr.168 Peer Olsen Bue husbonde 43 aar gift 1. gang færgemand Side 23

18 Inger Peersdatter hans kone 45 aar gift 1. gang Ane Petersen tjenestepige 22 aar ugift Ane Bendtsdatter logerende 26 aar ugift spinder for folk Brandtaksations nr.218, fjerding nr.2, familie nr.169 Lars Lund husbonde 59 aar gift 1. gang afskediget husar, modtager 12 Rd aarlig pension Karen Nielsdatter hans kone 56 aar gift 1. gang Caroline Lund deres datter 23 aar ugift Grethe Lund deres datter 15 aar ugift Fridericha plejebarn 2 aar ugift efternavn mangler i kilden Brostræde nr.3 Ejer: Belfour, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Nedrevet Brandtaksations nr.141, fjerding nr.2 (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Esrumvej nr.1 (Hannes Mindes Mølle) Ejer: Frantz Christensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Brandtaksation nr.524: Lo, lade og stald. Brandtaksation nr.525: Vejrmølle i længden 8 alen og i bredden 7 alen. Brandtaksation nr.526: Udgaaet Ud til Landevejen, Brandtaksations nr.524 til 526, fjerding nr.4, familie nr.289 Frantz Christensen husbonde 59 aar enkemand gift 1. gang møller Hendrich Frantzen hans søn 22 aar ugift Hans Frantzen hans søn 11 aar ugift Anne Dorethea (Frantzen) hans datter 10 aar ugift efternavn mangler i kilden Christen Frantzen hans søn 6 aar ugift Henricke Lowise tjenestefolk 38 aar ugift tjenestepige efternavn mangler i kilden Didrich Johansen tjenestefolk 37 aar ugift møllersvend Fiolgade nr.3 Ejer: Christian Jacobsen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryg og brændevinsværk, stald, lo og lade Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 463, fjerding nr.4, familie nr.165 Christian Jacobsen husbonde 50 aar gift 1. gang brygger og brændevinsbrænder Sophie Heider hans kone 63 aar gift 1. gang Anne Kirstine tjener 23 aar ugift tjenestepige efternavn mangler i kilden Christian Madsen logerende 53 aar ugift daglejer Hermann Christian logerende 19 aar ugift tømrersvend efternavn mangler i kilden Christen Olsen indkvarterede 17 aar ugift jæger Søren Olstrup indkvarterede 24 aar ugift jæger Fiolgade nr.5 Ejer: Lars Lunds enke Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 462, fjerding nr.4, familie nr.163 Anne Christine husmoder 56 aar enke gift 1. gang lever af sine huslejere efternavn mangler i kilden Lars Olsen indkvarterede 26 aar ugift jæger Henr. Elingsen indkvarterede 26 aar ugift jæger Anne Cathrine logerende 24 aar ugift efternavn mangler i kilden Fredrich Christian hendes søn 1 aar ugift efternavn mangler i kilden Side 24

19 Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 462, fjerding nr.4, familie nr.164 Anne Cathrine husmoder 57 aar enke gift 1. gang efternavn mangler i kilden Johan Friderich hendes dattersøn 5 aar ugift efternavn mangler i kilden Anne Bang husmoder 62 aar ugift færgekone Fiolgade nr.6 Ejer: Dohse, snedker Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 451, fjerding nr.4, familie nr.148 (Frederik) Ernst Bohse husbonde 36 aar gift 1. gang skorstensfejer Johanne Koch hans kone 37 aar gift 1. gang Elisabeth (Bohse) deres barn 13 aar ugift efternavn mangler i kilden Carl (Bohse) deres barn 11 aar ugift efternavn mangler i kilden Mathilte (Bohse) deres barn 9 aar ugift efternavn mangler i kilden Fridericke (Bohse) deres barn 6 aar ugift efternavn mangler i kilden Karoline (Bohse) deres barn 2 aar ugift efternavn mangler i kilden Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 451, fjerding nr.4, familie nr.149 Reynertz Anolthus husbonde 33 aar gift 1. gang færgemand Kierstine Moryn hans kone 37 aar gift 1. gang Hans Peter (Anolthus) deres søn 3 aar ugift efternavn mangler i kilden Gundel Lowise tjener 10 aar ugift tjenestepige efternavn mangler i kilden Fiolgade nr.7/munkegade nr.10 Ejer: Anders Johnsen, spækhøker Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterkamre og stald Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 461, fjerding nr.4, familie nr.161 John Andersen husbonde 43 aar gift 1. gang spækhøker Anne Nielsdatter hans kone 31 aar gift 1. gang Maren Andersdatter deres datter 7 aar ugift Fredrich Andersen deres søn 6 aar ugift Sophia Andersdatter deres datter 1 aar ugift Johanne Dahls(datter) tjener 49 aar ugift tjenestepige Sømie Swendsen logerende 59 aar ugift løsgænger Frederich Høyer indkvarterede 35 aar fraskilt gift 1. gang Jægerkorpset Peder indkvarterede 27 aar ugift soldat ved Sjællandske Regiment efternavn mangler i kilden Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 461, fjerding nr.4, familie nr.162 Hendrich Seiesmann husbonde 61 aar gift 1. gang commandérsergent Karen Lemeke hans kone 58 aar gift 2. gange Fiolgade nr.8 Ejer: Ole Jensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Brændevinsværk Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 452, fjerding nr.4, familie nr.150 Ole Jensen husbonde 63 aar enkemand gift 1. gang brændevinsmand Gierthrue Sophie hans datter 20 aar ugift efternavn mangler i kilden Christian Sander logerende 39 aar ugift tømrersvend Rudolph Møller indkvarterede 56 aar ugift underjæger Jens Jensen Thorup indkvarterede 25 aar ugift underjæger Hans Hansen indkvarterede 32 aar ugift underjæger Elisabeth Edberg logerende 38 aar enke gift 1. gang vaskekone Johanne Pedersdatter hendes datter 4 aar ugift Side 25

20 Fiolgade nr.9 Ejer: Nicolai Willadss enke Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.154 Dorthea Cathrine Willas husmoder 85 aar enke gift 1. gang pensionist lever af sine midler Grethe Swensen tjener 50 aar enke gift 1. gang tjenestepige Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.155 Christian Erentze husbonde 54 aar gift 1. gang styrmand Dorthe Dechmann hans kone 37 aar gift 1. gang Peter Gustaw (Erentze) deres søn 7 aar ugift efternavn mangler i kilden Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.156 Christian Heidemann husbonde 24 aar gift 1. gang smedesvend Kirstine Hansdatter hans kone 29 aar gift 1. gang Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.157 Anne Magrethe husmoder 50 aar enke gift 1. gang sykone efternavn mangler i kilden Lars Hansen hendes søn 25 aar ugift murersvend Marie Lisbeth hendes datter 20 aar ugift efternavn mangler i kilden Nelle Krusedatter logerende 68 aar enke gift 1. gang Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.158 Jens Roesengreen husbonde 48 aar gift 1. gang tømrersvend Kierstine Nielsdatter hans kone 45 aar gift 1. gang Poul Johansen deres søn 11 aar ugift Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.159 Schiønfelt husbonde 71 aar gift 1. gang pensionist afskediget soldat med 12 Rd i pension Christiane Rasmus(datter) hans kone 45 aar gift 1. gang Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.160 Lars Humle husbonde 39 aar gift 1. gang linned væver Kirstine Wieberg hans kone 36 aar gift 1. gang Ole Lawis (Humle) deres barn 5 aar ugift efternavn mangler i kilden Juliane (Humle) deres barn 4 aar ugift efternavn mangler i kilden Christian (Humle) deres barn 2 aar ugift efternavn mangler i kilden Johann Dorst tjener 34 aar ugift linned væversvend Johann Rocack indkvarterede 58 aar ugift underjæger Sara Becksdatter tjener 34 aar ugift tjenestepige Anders Madsen tjener 16 aar ugift læredreng Kiersten Sørensdatter logerende 57 aar enke gift 1. gang vaskekone paa hospitalet Peter Hansen hendes søn 16 aar ugift Fiolgade nr.11 Ejer: Olle Petersen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus i sidehus, soldaterkamre, stald, lo og lade Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 459, fjerding nr.4, familie nr.153 Ole Peersen husbonde 50 aar gift 3. gange brygger og brændevinsbrænder Anne hans kone 43 aar gift 1. gang efternavn mangler i kilden Jens Peter (Olesen) deres søn 7 aar ugift efternavn mangler i kilden Jens Jensen husbondens svoger 77 aar enkemand gift 2. gange arbejdsmand Niels Nielsen tjenestefolk 28 aar ugift vognmandskarl Pernille Holmberg tjenestefolk 22 aar ugift tjenestepige Johan Hermann Hinsch indkvarterede 25 aar ugift underjæger Johan Friderich Solwer indkvarterede 28 aar ugift underjæger Adam Meybom indkvarterede 42 aar ugift underjæger Side 26

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt

Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt Thurø ved Svendborg Optegnelse Paa Folketallet i Thurø Sogn under Svendborg Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Febr. 1801, tilligemed Forklaring om enhver Persons Stand, embede og Næringsvei

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4 BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1730 1851 BIND 1-4 Hans Christensen, Lakkendrup, 22.12.1730, I-3 ~.. Hans Christophersen, Gudbjerg Mølle, 07.06.1731, I-3 ~.. Inger Andersdatter, Vormark,

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Folketælling 1860. Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Gaardmand Langaa Svendborg Maren Justesen 61 Gift Hans

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. Nr. 1 Side 1. 1835. 14. Maj. Peder Nielsen Møller, slagter og borger, Nexø. Nr. 2. Side 1. 1835. 21. Maj. Cathrine Kirstine

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere