Udarbejdet af Torben Bill-Jessen. Helsingør Kommunes Museer Side 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af Torben Bill-Jessen. Helsingør Kommunes Museer 2003. Side 7"

Transkript

1 Optegnelse paa folketallet i Helsingør købstad i Kronborg Herred under Frederiksborg Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Februar 1801 tillige med forklaring om enhver persons alder, stand, embede og næringsvej m. v. Udarbejdet af Torben Bill-Jessen Helsingør Kommunes Museer 2003 Side 7

2 Side 8

3 Folketælling 1801 For Helsingør Købstad Med ejendommenes ejere og dens anvendelse fra Brandtaksationsprotokollen 1801 Udarbejdet af Torben Bill-Jessen for Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer 2003 Side 9

4 Side 10

5 Om folketællingen 1801 for Helsingør Købstad: Folketællingen 1801 er den anden egentlige folketælling i Danmark. Den første, officielle folketælling fandt sted i 1769 og omfattede Danmark og hertugdømmerne Slesvig og Holsten. For Helsingørs vedkommende omfatter denne tælling, der ligger i Landsarkivet, desværre kun en del af byen, nemlig 2. og 3. fjerding. I samme pakke i Landsarkivet (Helsingør Raadstue, lb.nr. 1483) findes også en tælling fra 1753, ligesom en tælling fra 1762 omfatter samtlige fire fjerdinger, omend den udviser visse mangler. Da disse første lokalt udarbejdede folketællinger var præget af myndighedernes ringe erfaring på det område og derfor meget mangelfulde, er det den landsdækkende folketælling fra 1787, man regner som den første, og den efterfulgtes af folketællingen 1. februar 1801 efter samme koncept og med omtrent samme indhold. I 1834 kom den næste folketælling, der blev efterfulgt af nye tællinger i 1840, 45, 50, 55 og 60 og derefter med 10 års mellemrum frem til Herefter med ca. 5 års mellemrum indtil 1974, hvor denne form blev afløst af registertællinger ved etableringen af det centrale personregister (CPR). Helsingør købstad var for 200 år siden inddelt i fjerdedele; de såkaldte fjerdinger. Hver fjerding havde fået tildelt sin egen kvartérmand, som ved borgerligt ombud fik pålagt forskellige opgaver, og en af opgaverne kunne være folketællingen, hvor kvartérmændene skulle besøge husstandene i deres tildelte fjerding med et fortrykt skema, der skulle udfyldes. De skulle således udspørge beboerne om navn, stilling i husstanden, personens alder, om vedkommende var ugift eller gift, og hvor ofte de havde været i ægtestand eller enkestand, personens titel eller erhverv. Man kan ved studier af folketællingen tydeligt se, hvilken vej man har gået i de enkelte områder. Første fjerding, hvori der dengang boede personer, lå længst op mod Kronborg fra Sankt Annagade og ud mod Sundet. Det var i denne fjerding byens bedre borgerskab havde til huse. Den var som område tildelt Christopher Schultz, der til daglig var handskemager i Stjernegade 6. Ansvaret for Anden Fjerding, der lå mellem Sankt Annagade og Bjergegade var lagt i hænderne på Terckel Jensen Slott, som i Strandgade 37 havde herberge for søfolk. Han opgjorde antallet af personer til stykker. Tredie fjerding var byens mindste fjerding, her boede som i Anden fjerding byens middelklasse. Den lå mellem Bjergegade og Stjernegade og bestod i følge folketællingen af 814 personer. Fjerde fjerding bestod af personer, og den blev varetaget af Magnus Svendsen, der som handskemager havde slået sig ned i Stengade 28. Den var langt den største og omfattede hele området fra Stjernegade og ud til Svingelport, samt landområderne uden for den tæt bebyggede by. Hele folketællingen angav tilsammen personer i Helsingør købstad. Hertil kan så lægges Kronborg Slots 173 militærfolk, samt de indsatte straffefanger, hvoraf der var 46, omfattende såkaldte ærlige og uærlige slaver. Folketællingen fra 1801, som foreligger her, er udskrevet fra den originale folketælling, men er redigeret væsentligt under hensyntagen til materialets fortsatte værdi som primær kilde. Det er redaktionens erfaring, at oplysninger om ejendommens ejerforhold samt anvendelse ofte efterlyses hos vort arkivs brugere. Således kunne det jo være interessant at vide, om den i huset boende snedkermester også har haft sit værksted i ejendommen. Derfor er der fra de i Landsarkivet beroende brandtaksationsprotokoller i dette tilfælde taksationen fra 1801 hentet de heri naturligt indførte oplysninger om ejerforhold og ejendommens indretning. Disse oplysninger er anført umidelbart under gadenavn og husnummer. Ligeledes har brandtaksationsprotokollen bidraget med oplysninger om de ejendomme, som var pakhuse, ubeboede bygninger eller tomme grunde og derfor naturligvis ikke anført i den oprindelige folketælling. Side 11

6 For at gøre den her foreliggende udgave af folketællingen for 1801 mere søgevenlig, er ejendommene søgt opstillet efter de nuværende gadenavne og husnumre og ikke efter datidens brandtaksationsnumre eller ældre gadenavne som Bøddelgade (Lundegade) eller Brøndstræde (St. Olai gade). Stavningen af gadenavnene er søgt tilpasset Nationalmuseets registrant over historiske huse i Helsingør (1977), da denne ofte bruges af slægtsforskerne som supplement til folketællingen. Hvor det er skønnet nødvendigt for forståelsen, ex. ved en adresse, der ikke længere findes, er supplerende oplysninger indføjet i parantes. Men når det er sagt, er det vort ønske, at denne folketælling kan være med til at udvide kendskabet til vores by Helsingør. Lars Bjørn Madsen Helsingør den 28. februar 2003 Torben Bill-Jessen Side 12

7 Del af Akseltorvet Ejer: Bendix M. Siøvang, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, vognremise, stald, lo og lade, port til Bjergegade Bjergegade, Brandtaksations nr.284, fjerding nr.3, familie nr.51 Peter Poul Guldberg husbonde 59 aar gift 1. gang bogholder ved kuugcassen? Anne Christensdatter hans kone 60 aar gift 2. gange Marte Elisabeth Guldberg hendes datter 31 aar ugift Brandtaksations nr.284, fjerding nr.3, familie nr.52 Joh. Par Guldberg husbonde 30 aar ugift bogbinder Del af Akseltorvet Ejer: Lemvig, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, krambod og stald Sudergade, Brandtaksations nr.309, fjerding nr.3, familie nr.93 Inger Maria salig Lemwigh madame 49 aar enke gift 1. gang købmand Jens Borck hendes broder 42 aar ugift fuldmægtig Christian Unger tjener 22 aar ugift købmandsvend Nicolai Ostenfeldt tjener 17 aar ugift købmandsdreng Peter Bistrup tjener 16 aar ugift købmandsdreng Frideriche Fallentin jomfru 34 aar ugift husholderske Sidse Sterck tjener 26 aar ugift kælderpige Birte Kirstine tjener 24 aar ugift kokkepige efternavn mangler i kilden Niels Aagesen tjener 40 aar ugift bryggerkarl Anders Thomsen tjener 22 aar ugift kusk Del af Akseltorvet Ejer: Bendix Madsen Siøvang Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Lejeværelser til gaden Sudergade, Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.94 Bendix Siøwang husbonde 44 aar gift 1. gang brændevinsmand Bodil Hansdatter hans kone 42 aar gift 1. gang Elisabeth Catrine Larsdatter hendes datter 11 aar ugift Anne Siøwangsdatter deres datter 6 aar ugift Ole Nielsen tjener 24 aar ugift kusk Ole Nielsen tjener 30 aar ugift bryggerkarl Poul Pedersen tjener 34 aar ugift bryggerkarl Magnus Pedersen tjener 18 aar ugift gaardskarl Kirstine Pansen Hagen tjener 24 aar ugift stuepige Anne Jensdatter tjener 19 aar ugift kokkepige Bendix Clausen indkvarterede 35 aar ugift oberjæger Bent Bentzen indkvarterede 26 aar ugift underjæger Niels Sørensen Tofte indkvarterede 27 aar ugift underjæger Hans Andersen Winge indkvarterede 36 aar ugift underjæger Hans Nielsen Kynbye indkvarterede 23 aar ugift underjæger Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.95 Gregorius Olson tjener 43 aar gift 1. gang kusk til oberjæger Clausen Anne Margrethe Jensdatter hans kone 43 aar gift 1. gang Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.96 Daniel Ludewig Landberg husbonde 59 aar gift 1. gang politibetjent Kirstine Steensdatter hans kone 32 aar gift 1. gang Brandtaksations nr.310, fjerding nr.3, familie nr.97 Side 13

8 Johan Daniel Margaurt husbonde 38 aar gift 1. gang konsumptionsbetjent Ingeborg Rascksdatter hans kone 32 aar gift 1. gang Johan Jørgen Margaurt deres søn 2 aar ugift Allegade nr.9-21 Ejer: Thomas Ellah Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Have med stort lysthus Brandtaksations nr.100, fjerding nr.1 (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Allegade nr Ejer: Thomas Ellah Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Fabrik med pakkældre, i gaarden lo, lade og stald, i haven er et drivhus Paa Sanden, Brandtaksations nr.101 & 102, fjerding nr.1, familie nr.131 Henrich Michael Mentz husbonde 48 aar gift 1. gang stivelsesfabrikant og tømmerhandler Ane Sophie Fugl hans kone 46 aar gift 1. gang Henrich Michael Mentz deres søn 19 aar ugift Ane Cathrine Mentz deres datter 11 aar ugift Niels Kieldsen tjenestefolk 28 aar ugift Mogens Pedersen tjenestefolk 28 aar ugift Hans Lundgreen tjenestefolk 40 aar ugift gartner Casper Hechtor tjenestefolk 46 aar ugift gartner Dorothea Petersen tjenestefolk 32 aar ugift husholderske Bendte Haagensen tjenestefolk 44 aar ugift Allegade nr (26) (Allegaarden) Ejer: Nægler, kaptajn og vagtmester Paa Sanden, Brandtaksations nr.103, fjerding nr.1, familie nr.132 Søren Meinertz husbonde 56 aar gift 1. gang gartner Kirsten Mathisen hans kone 39 aar gift 1. gang Peter Meinertz deres søn 5 aar ugift Søren Meinertz deres søn 3 aar ugift Anna Queensstræde nr.1 Ejer: Mogens Nielsen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus med sæde og maltloft Brandtaksations nr.401, fjerding nr.4, familie nr.71 Niels Pedersen Holm husbonde 51 aar gift 1. gang værtshusholder Magrethe Christine Mørck hans kone 40 aar gift 1. gang Mogens Nielsen deres søn 9 aar ugift Ellen Marie (Nielsdatter) deres datter 6 aar ugift efternavn mangler i kilden Peter Nielsen Holm deres søn 4 aar ugift Berthe Christiansdatter tjenestefolk 21 aar ugift tjenestepige Ped. Andersen tjenestefolk 30 aar ugift tjenestekarl Anna Queensstræde nr.3 Ejer: Ole Christophersen Side 14

9 Brandtaksations nr.400, fjerding nr.4, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Anna Queensstræde nr.5 Ejer: Jens Olsen Bue Brandtaksations nr.398, fjerding nr.4, familie nr.70 Jens Olsen Bue (Buck?) husbonde 38 aar gift 1. gang færgemand Anne Catherine hans kone 66 aar gift 2. gange efternavn mangler i kilden Jørgen Børgesen tjener 22 aar ugift færgekarl Anna Queensstræde nr.7 Ejer: Børge Petersen Brandtaksations nr.397, fjerding nr.4, familie nr.69 Niels Andersen husbonde 40 aar gift 2. gange lods Anne Cathrine Wilhelms hans kone 25 aar gift 1. gang Marthe Nielsdatter hans datter 6 aar ugift Anna Queensstræde nr.7 Ejer: Johannes Christophersen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterbarak Brandtaksations nr.399, fjerding nr.4, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.3 Ejer: Daniel Lundsteen, smedemester Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Smedie og smedeværksted Brandtaksations nr.272, fjerding nr.3, familie nr.40 Daniel Lundsteen husbonde 38 aar gift 2. gange smedemester Anne Kirsrstine Ripper hans kone 30 aar gift 1. gang Johan Samuel Lundsteen deres søn 11 aar ugift Daniel Lundsteen deres søn 9 aar ugift Erick Lundsteen deres søn 7 aar ugift Christopher Lundsteen deres søn 3 aar ugift Christian Friderich Lundsteen deres søn 1 aar ugift Peter Hagelberg tjener 29 aar ugift smedesvend Søren Peter Nott tjener 27 aar ugift smedesvend Peter Holmberg tjener 29 aar ugift smedesvend Christian Høgstrøm tjener 19 aar ugift læredreng Abraham Swendsen tjener 19 aar ugift læredreng Magnus Johansen tjener 19 aar ugift læredreng Jacob Nielsen tjener 22 aar ugift læredreng Johan Johansen tjener 16 aar ugift læredreng Marie Franck tjener 23 aar ugift kokkepige Ans Catrine Malmberg tjener 31 aar ugift 1. gang stuepige Andreas Lindblad indkvarterede 62 aar gift 1. gang underofficer ved grenadérne Bjergegade nr.4 Ejer: Anders Østergreen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Drejerværksted Side 15

10 Brandtaksations nr.236, fjerding nr.2, familie nr.191 Cathrine Hansen husmoder 30 aar ugift holder syskole Andreas Østergreen logerende 23 aar ugift drejersvend Sidse Marie tjenestepige 24 aar ugift efternavn mangler i kilden Bjergegade nr.5 Ejer: Amon Olsen Lunds enke Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Felbereder værksted Brandtaksations nr.273, fjerding nr.3, familie nr.41 Kirstine Lunds husmoder 68 aar enke gift 1. gang lever af felbereder haandværket, felbereder Lunds efterlever? Johanne Lundsdatter hendes datter 38 aar ugift Alexander Lewin indkvarterede 40 aar ugift oberjæger Bjergegade nr.5 Ejer: Stephen Hansen, bødker Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bødkerværksted, tidligere bryghus Brandtaksations nr.274, fjerding nr.3, familie nr.42 Stephen Hansen husbonde 43 aar gift 1. gang bødkermester Kirstine Pedersdatter hans kone 47 aar gift 1. gang Hans Stephensen deres søn 18 aar ugift læredreng Jørgen Stephensen deres søn 10 aar ugift Peter Stephensen deres søn 7 aar ugift Mathias Smidt tjener 54 aar gift 1. gang bødkersvend Andreas Cronberg tjener 28 aar ugift bødkersvend Søren Fransen tjener 17 aar ugift læredreng Carl Rosenfeedt tjener 16 aar ugift læredreng Hans Olsen tjener 11 aar ugift læredreng Elisabeth Møller tjener 26 aar ugift kokkepige Nicolay Ackerman indkvarterede 36 aar ugift underofficer ved Frederichs Regiment Bjergegade nr.6 Ejer: Peter Rasmussen, brygger Brandtaksations nr.234, fjerding nr.2, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.6 Ejer: Peatie, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterbarak Brandtaksations nr.235, fjerding nr.2, familie nr.190 Charlotte Peatie husmoder 52 aar enke gift 1. gang værtshusholder Cathrine Salton hendes søstersdatter 8 aar ugift Niels Salton hendes søsterssøn 12 aar ugift Sophie Møller tjenestepige 14 aar ugift Christian Fester logerende 15 aar ugift skolediscipel Bjergegade nr.7 Ejer: Thomas Bryan, lysestøber Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Lysestøberi, sæbesyderi og stald Side 16

11 Brandtaksations nr.275, fjerding nr.3, familie nr.43 Thomas Bryan husbonde 41 aar gift 1. gang lysestøber Fanny hans kone 39 aar gift 1. gang efternavn mangler i kilden Georggina Bryan deres datter 13 aar ugift Carl Bryan deres søn 11 aar ugift Maren Henrichsdatter tjener 29 aar ugift kokkepige Chatrine Hein tjener 24 aar ugift stuepige Per Andersen tjener 24 aar ugift gaardskarl Bjergegade nr.8/sankt Olaigade nr.32 Ejer: Peter Rasmussen, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, maltloft, heste og kostald, lo og lade Brandtaksations nr.232 og 233, fjerding nr.2, familie nr.189 Peer Rasmussen husbonde 40 aar gift 2. gange brygger Ane Marie Schmidt hans kone 35 aar gift 1. gang Cornelius Rasmussen hans søn 14 aar ugift Gudman Rasmussen hans søn 11 aar ugift Ane Kirstine Rasmussen deres datter 4 aar ugift Carl Carlsen tjenestefolk 30 aar ugift Niels Nielsen tjenestefolk 30 aar ugift Peer Bentzen tjenestefolk 37 aar ugift Peer Peersen tjenestefolk 30 aar ugift Boel Kirstine Peersdatter tjenestefolk 27 aar ugift Ane Cathrine tjenestefolk 26 aar ugift efternavn mangler i kilden Johanes Rosenberg logerende 36 aar ugift musikus ved det Svenske Teater Peer Nielsen indkvarterede 23 aar ugift musketer ved Kongens Regiment Jørgen Peersen indkvarterede 21 aar ugift musketer ved Kongens Regiment Hans Marcusen indkvarterede 21 aar ugift musketer ved Kongens Regiment Bjergegade nr.9/sankt Olaigade nr.30 Ejer: Martin Kirck, spækhøker Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Spækhøkerbutik i forhus, soldaterkamre i sidehus Brandtaksations nr.276, fjerding nr.3, familie nr.44 Martin Kirck husbonde 32 aar gift 1. gang spækhøker Sidse Borcksdatter hans kone 36 aar gift 1. gang Lars Friderich Kirck deres søn 7 aar ugift Christian Kirck deres søn 5 aar ugift Elisabeth Cathrine Kirck deres datter 3 aar ugift Karen Borcksdatter konens søster 18 aar ugift Ellen Svendsdatter tjener 22 aar ugift kokkepige Bjergegade nr.9/sankt Olaigade nr.30 Ejer: Købmand v. Mehrens enke Brandtaksations nr.276b, fjerding nr.3 (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.10/sankt Olaigade nr.33 Ejer: Lorentz Borup, bagermester (NB! muligvis fejl, se nabohuset) Brandtaksations nr.231a, fjerding nr.2, familie nr.186 Egidius Johannes Beyer husbonde 46 aar enkemand gift 1. gang prokurator Carl Andreas Nicolay Beyer hans søn 4 aar ugift Side 17

12 Friderica Sophie Kudsk tjenestefolk 26 aar ugift husholderske manden er færgekarl Bjergegade nr.11/sankt Olaigade nr.31 Ejer: Leerbeck, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Pakhus Brandtaksations nr.277, fjerding nr.3, familie nr.45 Jens Leerbeck husbonde 62 aar gift 1. gang købmand Johanne Sophie hans kone 60 aar gift 1. gang efternavn mangler i kilden Hans Christian Leerbeck deres søn 31 aar ugift Erich Leerbeck deres søn 28 aar ugift Magrethe Leerbeck deres datter 29 aar ugift Sophie Helwig tjener 22 aar ugift kokkepige Bjergegade nr.11 Ejer: Johan Christiansen Brandtaksations nr.278, fjerding nr.3, familie nr.46 Johan Christiansen husbonde 39 aar gift 2. gange skomagermester Sidse Hansdatter hans kone 49 aar gift 1. gang Jacob Broeberg tjener 23 aar ugift skomagersvend Lars Johngreen tjener 22 aar ugift skomagersvend Jens Nielsen Henrichsen tjener 17 aar ugift skomagersvend Christian Schultz tjener 14 aar ugift Dawid Lundberg logerende 48 aar enkemand gift 1. gang skomager Jens Lundberg hans søn 13 aar ugift Bjergegade nr.12 Ejer: Beyer, prokurator (NB! muligvis fejl, se nabohuset) Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bageri til Bjergegade Brandtaksations nr.231b, fjerding nr.2, familie nr.187 Lorentz Borup husbonde 59 aar gift 2. gange bagermester Kirstine Weyle hans kone 59 aar gift 1. gang Birthe Kirstine Wist hendes søstersdatter 16 aar ugift Brandtaksations nr.231b, fjerding nr.2, familie nr.188 Poul Erichsen husbonde 47 aar gift 2. gange høker Ane Margrethe Dawidsen hans kone 28 aar gift 1. gang Erich Erichsen deres søn 9 aar ugift Ane Marie Erichsen deres datter 6 aar ugift Johan Jacob Erichsen deres søn 4 aar ugift Gotlib Ernst Erichsen deres søn 1 aar ugift Karen Svendsdatter tjenestepige 21 aar ugift Bjergegade nr.13 Ejer: Mathias Hass Brandtaksations nr.279, fjerding nr.3, familie nr.47 Mathias Hass husbonde 52 aar gift 1. gang spisevært for søfolk Sara Hendrichsdatter hans kone 47 aar gift Ellen Kirstine Henrichsdatter konens søster 50 aar ugift Juliane Rødersdatter tjener 22 aar ugift kokkepige Michael Colding logerende 31 aar ugift vintappersvend Side 18

13 Hans Dyrhues logerende 18 aar ugift skolediscipel i den Latinske skole Bjergegade nr.14 Ejer: Jacob Nielsen, slagter Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Slagterhus i sidehus, stald i gaarden Brandtaksations nr.230, fjerding nr.2, familie nr.185 Jacob Nielsen husbonde 35 aar gift 1. gang slagtermester Ane Dorthea Hartmann hans kone 34 aar gift 1. gang Ane Marie Nielsen deres datter 6 aar ugift Niels Hartmann Nielsen deres søn 4 aar ugift Christopher Nielsen deres søn 2 aar ugift Friderich Willing plejebarn 6 aar ugift Christine Peersdatter tjenestefolk 48 aar ugift Jens Peersen tjenestefolk 32 aar ugift slagtersvend Jens Pedersen tjenestefolk 16 aar ugift slagterdreng Christian Hartmann konens broder 37 aar ugift Bjergegade nr.15 Ejer: Johan Ertman Frøde, garvermester Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Barkmølle i nr.280, garveri i nr.281 med kar nedgravet i jorden Brandtaksations nr.280 og 281, fjerding nr.3, familie nr.48 Johan Ertman Frøde husbonde 40 aar gift 1. gang garver Anne Margrethe Petersen hans kone 37 aar gift 1. gang Anne Sophie Frøde deres datter 16 aar ugift Johan Peter Frøde deres søn 13 aar ugift Marie Hedewig Frøde deres datter 11 aar ugift Ellen Sophie Petersen plejebarn 16 aar ugift af konens familie Hendrich Schultz plejebarn 8 aar ugift af deres familie Mathias Stikkes tjener 30 aar ugift garversvend Andreas Saivrehausen tjener 31 aar ugift garversvend Peder Olsen tjener 36 aar ugift kusk Kirstine Hansdatter tjener 24 aar ugift kokkepige Bjergegade nr.16/sudergade nr.28 Ejer: Lemvig, madame Brandtaksations nr.229, fjerding nr.2, familie nr.184 Jens Lynge husbonde 39 aar gift 1. gang spisevært Oline Steemann hans kone 38 aar gift Lotte tjenestefolk 18 aar ugift efternavn mangler i kilden Helene tjenestefolk 18 aar ugift efternavn mangler i kilden Andreas tjenestefolk 18 aar ugift efternavn mangler i kilden Marie Steemann konens søster 56 aar enke gift 1. gang Bjergegade nr.17 Ejer: Carl Wilhelm Gronneman Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Stald Brandtaksations nr.282, fjerding nr.3, familie nr.49 Carl Wilhelm Groneman husbonde 51 aar enkemand gift 1. gang stadsmusikant Carl Ulrick Groneman hans søn 23 aar ugift musikantsvend Christine Marie Groneman hans datter 18 aar ugift Side 19

14 Sophie Magdalene Groneman hans datter 15 aar ugift Johan Jørgen Groneman hans søn 13 aar ugift Friderich Christian Groneman hans søn 10 aar ugift Christian Kurop tjener 23 aar ugift musikantsvend Juliane Marie Petersen tjener 36 aar ugift husholderske Eliar Lorengreen tjener 18 aar ugift musikantdreng Lars Olsen Eilstrup indkvarterede 22 aar ugift grenadér ved Jægerkorpset Poul Lyngbye indkvarterede 23 aar ugift grenadér ved Jægerkorpset Bjergegade nr.18/sudergade nr.27 Ejer: Karen Kiærup, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryg og brændevinsværk til Sudergade, stald, lo og lade Brandtaksations nr.228, fjerding nr.2, familie nr.183 Karen Kiærup husmoder 63 aar enke gift 2. gange brygger og brændevinsbrænder Bendt Mogensen tjenestefolk 36 aar gift 1. gang Inger Hansdatter tjenestefolk 46 aar ugift Jens Peersen tjenestefolk 35 aar ugift Bjergegade nr.19/sudergade nr.24 Ejer: Daag, købmand Brandtaksations nr.283, fjerding nr.3, familie nr.50 Ole Andersen Daag husbonde 42 aar gift 1. gang købmand Johanne Marie Washard hans kone 47 aar gift 1. gang Sophie Margrethe Arbeyden tjener 27 aar ugift kokkepige Anne Kirstine Løwgreen tjener 15 aar ugift stuepige Bjergegade nr.20 Ejer: Peder Andersen, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterbarak, bryghus, hestestald, korn og maltloft Brandtaksations nr.227, fjerding nr.2, familie nr.182 Peter Andersen husbonde 45 aar gift 1. gang brygger og brændevinsbrænder Ane Christine Caspersen hans kone 44 aar gift 3. gange Johane Christine Smith hendes datter 20 aar ugift Casper Andersen deres søn 8 aar ugift Christine Andersen deres datter 6 aar ugift Christian Andersen deres søn 4 aar ugift Peer Jørgensen tjenestefolk 40 aar ugift bryggerkarl Paul Paulsen tjenestefolk 41 aar ugift bryggerkarl Jens Jøregnsen tjenestefolk 28 aar ugift bryggerkarl Peer Johnsen tjenestefolk 30 aar ugift friemand af Kronprinsens Regiment Sophie Pough tjenestefolk 20 aar ugift Ellen Rasmussen tjenestefolk 22 aar ugift Anders Jensen indkvarterede 23 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Christen Larsen indkvarterede 21 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Jørgen Sørensen indkvarterede 21 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Anders Petersen indkvarterede 21 aar ugift underjæger ved Jægerkorpset Bjergegade nr.22 Ejer: Peder Andersen, brygger Brandtaksations nr.226, fjerding nr.2, familie nr.181 Side 20

15 Johan Hendrick Stephani husbonde 52 aar enkemand gift 1. gang skoleholder Ane Cathrine Hansen tjenestefolk 32 aar ugift Cathrine Amalia tjenestefolk 20 aar ugift efternavn mangler i kilden Bjergegade nr Ejer: Thue Jensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Indhegnet have Brandtaksations nr.225, fjerding nr.2, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.24 Ejer: Thue Jensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Spækhøkerbod til gaden, pakhus i baghuset Brandtaksations nr.224, fjerding nr.2, familie nr.180 Thue Jensen husbonde 45 aar guft 1. gang høker Borine Rosenberg hans kone 43 aar gift 2. gange Maria Jensdatter tjenestepige 16 aar ugift Bjergegade nr.26/groskenstræde nr.2 Ejer: Magnus Petersen, bagermester Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bageri ud til Groskenstræde Brandtaksations nr.223, fjerding nr.2, familie nr.179 Magnus Petersen husbonde 32 aar gift 1. gang bagermester Margrethe Schersin hans kone 23 aar gift 1. gang Christian Petersen deres søn 1 aar ugift Johan Kasse tjenestefolk 22 aar ugift bagersvend Johan Salomon tjenestefolk 19 aar ugift bagerdreng Bjergegade nr.27/kampergade nr.7-9 Ejer: Gottberg, kammerherre Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Hestestald og vognremise Brandtaksations nr.285, fjerding nr.3, familie nr.53 Hans Balser von Gottberg husbonde 70 aar gift 2. gange kammerherre, kongelig (jniusdeios) og oberst af (jusaa)teriet, staaer paa vartpenge og gage Wilhelmine Dorthe von Gottberg hans kone 47 aar gift 1. gang Christiane Conradine von Gottberg deres datter 24 aar ugift Bodil Kirstine tjener 25 aar ugift kokkepige efternavn mangler i kilden Carl Deretxi Hoffman logerende 46 aar ugift russisk konsul Bjergegade nr.28/groskenstræde nr.3 Ejer: John Good, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Butik til gaden, bødkerværksted i baghus Brandtaksations nr.221, fjerding nr.2, familie nr.177 Peter Lundgreen husbonde 55 aar gift 1. gang gørtler Cecilie Knuph hans kone 48 aar gift 1. gang Rebekka tjenestepige 14 aar ugift efternavn mangler i kilden Brandtaksations nr.221, fjerding nr.2, familie nr.178 Hans Andersen husbonde 38 aar gift 1. gang bødkermester Marie Andreasen hans kone 40 aar gift 1. gang Side 21

16 Peter Christ. Andresen deres søn 12 aar ugift Johanes Andresen deres søn 8 aar ugift Ane Cathrine Andresen deres datter 7 aar ugift Christine Andresen deres datter 5 aar ugift Bjergegade nr.28/groskenstræde nr.3 Ejer: John Goodt Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Indhegnet aaben plads Brandtaksations nr.222, fjerding nr.2, (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Bjergegade nr.29 Ejer: Carstensen, madame Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, stald og pakhus Brandtaksations nr.286, fjerding nr.3, familie nr.54 Anne Poulsdatter tjener 46 aar gift 1. gang Bjergegade nr.30 Ejer: Rasmus Eriksen, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: I gaarden er en stald Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.173 Christopher Lønborg husbonde 48 aar gift 1. gang kaptajn ved Jægerkorpset Cecilie Paludan hans kone 39 aar gift 1. gang Fridericha Lønborg deres datter 16 aar ugift Lowise Lønborg deres datter 14 aa rugift Hans Lønborg deres søn 12 aar ugift Friderich Lønborg deres søn 10 aar ugift Caroline Lønborg deres datter 8 aar ugift Amalia Lønborg deres datter 6 aar ugift Peter Lønborg deres søn 1 aar ugift Christine Larsdatter tjenestepige 23 aar ugift Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.174 Ane Margrethe Kleist husmoder 48 aar enke gift 1. gang enkefrue efter købmand Kleist og har 100 Rd aarlig pension Friderich Kleist hendes søn 26 aar ugift sekundløjtnant ved Jægerkorpset Carl Gottlieb Kleist hendes søn 24 aar ugift fænrik ved Jægerkorpset Juliane Kleist hendes datter 19 aar ugift Henriette Kleist hendes datter 7 aar ugift Bendte Holmberg tjenestepige 28 aar ugift Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.175 Henning Gether husbonde 37 aar gift 1. gang fuldmægtig ved Øresunds Toldkammer Charlotte Lund hans kone 24 aar gift 1. gang Magdalene Lund deres datter 3 aar ugift Inger Petersen tjenestepige 32 aar ugift Marie Steenberg tjenestepige 19 aar ugift Brandtaksations nr.220, fjerding nr.2, familie nr.176 Ole Andersen husbonde 32 aar ugift købmand Johan Schiødt tjenestefolk 19 aar ugift købmandsdreng Søren Bigandt tjenestefolk 11 aar ugift købmandsdreng Bjergegade nr.31/kongensgade nr.4 Side 22

17 Ejer: Stæhling, brygger Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus, pakhus Brandtaksations nr.287, fjerding nr.3, familie nr.55 Johan Georg Stæhling husbonde 43 aar gift 1. gang brygger og brændevinsbrænder Karen Nielsdatter hans kone 33 aar gift 1. gang Susanne Kirstine Stæhling deres datter 7 aar ugift Anne Kirstine Stæhling deres datter 5 aar ugift Marie Elisabeth Stæhling deres datter 3 aar ugift Birte Maria Stæhling deres datter 1 aar ugift Lars Mortensen tjener 46 aar ugift kusk Joh Nielsen tjener 35 aar ugift gaardskarl Marie Jensdatter tjener 25 aar ugift kokkepige Anne Kirstine Jensdatter tjener 23 aar ugift kokkepige Christian Backe indkvarterede 33 aar ugift valdhornist ved Jægerkorpset Jacob Køhn indkvarterede 71 aar ugift grenadér Lorentz Thomsen indkvarterede 27 aar ugift grenadér Ludewig Steenhart indkvarterede 52 aar ugift grenadér Johan Nivand indkvarterede 32 aar ugift grenadér Ulrik Larsen indkvarterede 58 aar ugift grenadér Gottlieb Kaller indkvarterede 54 aar ugift grenadér Friderich Becker indkvarterede 35 aar ugift grenadér Johan Jørgen Krager indkvarterede 25 aar ugift grenadér Otto Mudel indkvarterede 60 aar ugift grenadér Peter Larsen Ugelsøe indkvarterede 36 aar ugift grenadér Bjergegade nr.32 Ejer: Rasmus Eriksen, købmand Brandtaksations nr.219, fjerding nr.2, familie nr.170 Jens Berggreen husbonde 49 aar gift 1. gang tømrersvend Ane Aagesdatter hans kone 52 aar gift 1. gang Svend Berggreen deres søn 10 aar ugift Ulwig Berggreen deres datter 8 aar ugift Brandtaksations nr.219, fjerding nr.2, familie nr.171 Peer Børgesen husbonde 39 aar gift 1. gang vægter Ellen Larsdatter hans kone 38 aar gift 1. gang Børre Børgesen deres søn 11 aar ugift i kilden Børresen Kirstine Børgesen deres datter 6 aar ugift i kilden Børresen Peter Børgesen deres søn 2 aar ugift i kilden Børresen Brandtaksations nr.219, fjerding nr.2, familie nr.172 Johanes Transbeyer husbonde 32 aar gift 1. gang underjæger ved Jægerkorpset Kirstine Nielsen hans kone 34 aar gift 1. gang Christian Rudolph Transbeyer deres søn 1 aar ugift August Gwant indkvarterede 44 aar ugift grenadér ved Jægerkorpset Bjergegade nr.34/kongensgade nr.8 Ejer: Stæhling Brandtaksations nr.218, fjerding nr.2, familie nr.167 Anders Peersen husbonde 33 aar gift 1. gang kusk ved Reberbanen Sidse Olsdatter hans kone 46 aar gift 1. gang Ole Peersen deres søn 4 aar ugift Brandtaksations nr.218, fjerding nr.2, familie nr.168 Peer Olsen Bue husbonde 43 aar gift 1. gang færgemand Side 23

18 Inger Peersdatter hans kone 45 aar gift 1. gang Ane Petersen tjenestepige 22 aar ugift Ane Bendtsdatter logerende 26 aar ugift spinder for folk Brandtaksations nr.218, fjerding nr.2, familie nr.169 Lars Lund husbonde 59 aar gift 1. gang afskediget husar, modtager 12 Rd aarlig pension Karen Nielsdatter hans kone 56 aar gift 1. gang Caroline Lund deres datter 23 aar ugift Grethe Lund deres datter 15 aar ugift Fridericha plejebarn 2 aar ugift efternavn mangler i kilden Brostræde nr.3 Ejer: Belfour, købmand Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Nedrevet Brandtaksations nr.141, fjerding nr.2 (bygningen ikke nævnt i folketællingen) Esrumvej nr.1 (Hannes Mindes Mølle) Ejer: Frantz Christensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Brandtaksation nr.524: Lo, lade og stald. Brandtaksation nr.525: Vejrmølle i længden 8 alen og i bredden 7 alen. Brandtaksation nr.526: Udgaaet Ud til Landevejen, Brandtaksations nr.524 til 526, fjerding nr.4, familie nr.289 Frantz Christensen husbonde 59 aar enkemand gift 1. gang møller Hendrich Frantzen hans søn 22 aar ugift Hans Frantzen hans søn 11 aar ugift Anne Dorethea (Frantzen) hans datter 10 aar ugift efternavn mangler i kilden Christen Frantzen hans søn 6 aar ugift Henricke Lowise tjenestefolk 38 aar ugift tjenestepige efternavn mangler i kilden Didrich Johansen tjenestefolk 37 aar ugift møllersvend Fiolgade nr.3 Ejer: Christian Jacobsen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryg og brændevinsværk, stald, lo og lade Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 463, fjerding nr.4, familie nr.165 Christian Jacobsen husbonde 50 aar gift 1. gang brygger og brændevinsbrænder Sophie Heider hans kone 63 aar gift 1. gang Anne Kirstine tjener 23 aar ugift tjenestepige efternavn mangler i kilden Christian Madsen logerende 53 aar ugift daglejer Hermann Christian logerende 19 aar ugift tømrersvend efternavn mangler i kilden Christen Olsen indkvarterede 17 aar ugift jæger Søren Olstrup indkvarterede 24 aar ugift jæger Fiolgade nr.5 Ejer: Lars Lunds enke Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 462, fjerding nr.4, familie nr.163 Anne Christine husmoder 56 aar enke gift 1. gang lever af sine huslejere efternavn mangler i kilden Lars Olsen indkvarterede 26 aar ugift jæger Henr. Elingsen indkvarterede 26 aar ugift jæger Anne Cathrine logerende 24 aar ugift efternavn mangler i kilden Fredrich Christian hendes søn 1 aar ugift efternavn mangler i kilden Side 24

19 Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 462, fjerding nr.4, familie nr.164 Anne Cathrine husmoder 57 aar enke gift 1. gang efternavn mangler i kilden Johan Friderich hendes dattersøn 5 aar ugift efternavn mangler i kilden Anne Bang husmoder 62 aar ugift færgekone Fiolgade nr.6 Ejer: Dohse, snedker Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 451, fjerding nr.4, familie nr.148 (Frederik) Ernst Bohse husbonde 36 aar gift 1. gang skorstensfejer Johanne Koch hans kone 37 aar gift 1. gang Elisabeth (Bohse) deres barn 13 aar ugift efternavn mangler i kilden Carl (Bohse) deres barn 11 aar ugift efternavn mangler i kilden Mathilte (Bohse) deres barn 9 aar ugift efternavn mangler i kilden Fridericke (Bohse) deres barn 6 aar ugift efternavn mangler i kilden Karoline (Bohse) deres barn 2 aar ugift efternavn mangler i kilden Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 451, fjerding nr.4, familie nr.149 Reynertz Anolthus husbonde 33 aar gift 1. gang færgemand Kierstine Moryn hans kone 37 aar gift 1. gang Hans Peter (Anolthus) deres søn 3 aar ugift efternavn mangler i kilden Gundel Lowise tjener 10 aar ugift tjenestepige efternavn mangler i kilden Fiolgade nr.7/munkegade nr.10 Ejer: Anders Johnsen, spækhøker Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Soldaterkamre og stald Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 461, fjerding nr.4, familie nr.161 John Andersen husbonde 43 aar gift 1. gang spækhøker Anne Nielsdatter hans kone 31 aar gift 1. gang Maren Andersdatter deres datter 7 aar ugift Fredrich Andersen deres søn 6 aar ugift Sophia Andersdatter deres datter 1 aar ugift Johanne Dahls(datter) tjener 49 aar ugift tjenestepige Sømie Swendsen logerende 59 aar ugift løsgænger Frederich Høyer indkvarterede 35 aar fraskilt gift 1. gang Jægerkorpset Peder indkvarterede 27 aar ugift soldat ved Sjællandske Regiment efternavn mangler i kilden Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 461, fjerding nr.4, familie nr.162 Hendrich Seiesmann husbonde 61 aar gift 1. gang commandérsergent Karen Lemeke hans kone 58 aar gift 2. gange Fiolgade nr.8 Ejer: Ole Jensen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Brændevinsværk Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 452, fjerding nr.4, familie nr.150 Ole Jensen husbonde 63 aar enkemand gift 1. gang brændevinsmand Gierthrue Sophie hans datter 20 aar ugift efternavn mangler i kilden Christian Sander logerende 39 aar ugift tømrersvend Rudolph Møller indkvarterede 56 aar ugift underjæger Jens Jensen Thorup indkvarterede 25 aar ugift underjæger Hans Hansen indkvarterede 32 aar ugift underjæger Elisabeth Edberg logerende 38 aar enke gift 1. gang vaskekone Johanne Pedersdatter hendes datter 4 aar ugift Side 25

20 Fiolgade nr.9 Ejer: Nicolai Willadss enke Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.154 Dorthea Cathrine Willas husmoder 85 aar enke gift 1. gang pensionist lever af sine midler Grethe Swensen tjener 50 aar enke gift 1. gang tjenestepige Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.155 Christian Erentze husbonde 54 aar gift 1. gang styrmand Dorthe Dechmann hans kone 37 aar gift 1. gang Peter Gustaw (Erentze) deres søn 7 aar ugift efternavn mangler i kilden Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.156 Christian Heidemann husbonde 24 aar gift 1. gang smedesvend Kirstine Hansdatter hans kone 29 aar gift 1. gang Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.157 Anne Magrethe husmoder 50 aar enke gift 1. gang sykone efternavn mangler i kilden Lars Hansen hendes søn 25 aar ugift murersvend Marie Lisbeth hendes datter 20 aar ugift efternavn mangler i kilden Nelle Krusedatter logerende 68 aar enke gift 1. gang Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.158 Jens Roesengreen husbonde 48 aar gift 1. gang tømrersvend Kierstine Nielsdatter hans kone 45 aar gift 1. gang Poul Johansen deres søn 11 aar ugift Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.159 Schiønfelt husbonde 71 aar gift 1. gang pensionist afskediget soldat med 12 Rd i pension Christiane Rasmus(datter) hans kone 45 aar gift 1. gang Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 460, fjerding nr.4, familie nr.160 Lars Humle husbonde 39 aar gift 1. gang linned væver Kirstine Wieberg hans kone 36 aar gift 1. gang Ole Lawis (Humle) deres barn 5 aar ugift efternavn mangler i kilden Juliane (Humle) deres barn 4 aar ugift efternavn mangler i kilden Christian (Humle) deres barn 2 aar ugift efternavn mangler i kilden Johann Dorst tjener 34 aar ugift linned væversvend Johann Rocack indkvarterede 58 aar ugift underjæger Sara Becksdatter tjener 34 aar ugift tjenestepige Anders Madsen tjener 16 aar ugift læredreng Kiersten Sørensdatter logerende 57 aar enke gift 1. gang vaskekone paa hospitalet Peter Hansen hendes søn 16 aar ugift Fiolgade nr.11 Ejer: Olle Petersen Ejendommens anvendelse udover til beboelse: Bryghus i sidehus, soldaterkamre, stald, lo og lade Fiolstrædet, Brandtaksation nr. 459, fjerding nr.4, familie nr.153 Ole Peersen husbonde 50 aar gift 3. gange brygger og brændevinsbrænder Anne hans kone 43 aar gift 1. gang efternavn mangler i kilden Jens Peter (Olesen) deres søn 7 aar ugift efternavn mangler i kilden Jens Jensen husbondens svoger 77 aar enkemand gift 2. gange arbejdsmand Niels Nielsen tjenestefolk 28 aar ugift vognmandskarl Pernille Holmberg tjenestefolk 22 aar ugift tjenestepige Johan Hermann Hinsch indkvarterede 25 aar ugift underjæger Johan Friderich Solwer indkvarterede 28 aar ugift underjæger Adam Meybom indkvarterede 42 aar ugift underjæger Side 26

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen KB Haslev (Sorø) 1773 op 129 Hans Friderichsen Bøgvad døbt 8/8 Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Mad me

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation

Christian (Dugge) Duch Side 1. Første Generation Christian (Dugge) Duch Side 1 Første Generation 1. Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Indholdsfortegnelse..............af..Elias Efterkommere.... Ebbesen......................................................1.. 1... generation......................................................................1..

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Slægtsbog for. Gustav Nilsson

Slægtsbog for. Gustav Nilsson Slægtsbog for Gustav Nilsson (1925-2002) Et ufuldendt studie Jan Løve Østerbye februar 2009 1 Forord For en del år siden lavede jeg et lille forstudie på en del af min svigerindes svigerfamilie. Dette

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793.

UDSKIFTNINGS ACT for Åndrup, Skads Sogn udi Riberhus Amt begyndt og sluttet den 29' Oktober 1793. sognearkiv Side 1 af 121 Udskrift af folketællinger, tingbøger, vejviser mm Mennesker i sogn og deres boliger Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen.

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen. 1. Rigmor Juul Nielsen, * 30.04.1909 i Brønderslev, 28.11.1978. Vendelboarkivet fødselsdagsomtale 60 år Vendelboarkivet dødsannonce elskede Rigmor underskrevet Betty og Agathon, Lilli og Bent, Mogens og

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Opbygning. Ane-kriterium

Opbygning. Ane-kriterium Indhold Forord... 2 Opbygning... 3 Ane-kriterium... 3 Anenumre... 4 Mine forældres aner... 4 Far's aner... 5 Mor's aner... 5 Min far... 6 Min mor... 7 Statistik... 8 Anetavle - 5 generationer i halvcirkel...

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere