Else Marie Iversens. Slægtsforskning. Del 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Else Marie Iversens. Slægtsforskning. Del 1"

Transkript

1 Else Marie Iversens Slægtsforskning Del 1

2 Else Marie Iversens Slægtsforskning. Del 1. Af Else Marie Iversen. DIS-Danmark, Scannet efter samling i ringbind. Redigering: Poul Wachmann Udgivet som ebog i PDF format, 2014 Tilgængelig på DIS Arkiv & Bibliotek, bibliotek.dis-danmark.dk

3 U /> / ñ C y a n M i»- ju i f 2* 2 A 3c i / H isi S. % À " Ni Ni \ N) ± $? "O \ N Ni i V s %! S H.$ N \j N^ 'N '4 S N I?0* N,.*,*y\ N' > \ Ni v> $ Ni <, s V > N > S ^ ' S., N \ g.. - ) vd ^ N < N ^ N 'N - O» 8!. N <\ > i ^ ^ «t 'Ns 3 S k < ^ x V 'Ns s N 5$ l \ C' V» N TN t %. s> vx O x N x d 3 I N y 5 N s e \N ^ i > t N N \ Ci N ' r* <s N CN N ysx i k N A ^ ' N <N V - N <$ \ V. -, V5: «r /e cn> C O Scn tlßs d %/jc///? <, / y t / i s s c /? Í ß C C i ü 'à d c î ï ï, /m - M l d 'Tech c*' 'cri/úib> h 7 G ce/ft 7 /iû' î/jts 7 u**'7 ( û A ÿ u / ) / J t / / fio du Tah/U-i / d l Ïîù/ cl oà 7 erj /ió // /m -Ahy A)/c -A//Z /,/ l S e - /J/llPAC T e l l e n //d é - M é 3 cm> WùrJcUU/i Ai 0 / d c u r / j W à /A t /A/'ai dit/? Û//tAreá A> / M $ Û?Cr i l l S /7 / t ø ' /faé / # S*~ U /). -S J/CP r/afy /? /uéu /llé i f p ÿ t P ' ßtHHs //(A/JAA/f-SAt? ftuïtfie C/iHi The \ pcu/jíatl tød/w é ms- /9 s> U lte n A Uúr/c iv t/h /iia n / aal - l i é 2

4 Sv &/ SI Sv Sv sc SS <ftf' SV OC ow $ 7 ^ > ö \ v\ $ kj V \ %4 i x <) rio - I x k \ I 3 \ A Vi $ ^ <N V î *. % ^ ș v i o ; x & k & ^ \ - x N ^ «x I &> ' S* V *5 VC y / r$ Vs //ü/7± fu'l,cflu7? n Wunj/cT/je / C /) S Clu Síes' vv VPcui V tc utvt^ ficcäi CmCutCsät. v s / ö S c /l p c tø n VS f i ü d u t ^ c / ^ e / i s d t Vc V T 1 c w t f e t s & t M/C-/ÅW der frcvfrnsd/j / /m - r i P «i u> /2 C t w e 'UccV^datíV m / m - Á l_ j i; SS ////- /Svs / m - / &? / ' v7lu/s /2 / ôocîcî 'PtT/tíVCí'aW'- //V6~/SSC S 3 uftrtfc V sla /y/jf SuSUüVTtr _ m s - /SVv ~ MVS VSS$c~ /Stø f r f r t A û n n e M etro cs?é p -/fre> t &? /S 'fro - P / ó /

5 / c U / /Vi m / é t / s M-é / é t /te / t cj I/o / / / t u r n M e ts / / / //s- /< A ä e t è i / f r / n e / t / é 2 - 'J é î s /ê n <? r f/m a t / m

6 éu / / 6 / 90 /o o /C/ /Cl A /e* / - /c-c Æ6 /Af A: / / / / / / % % x vj S L\ s ^ Vi skl v> V 'J) \ rs x N\ -O & x'-o ' <N * \ t v I >i.. v V' ' VJt V Ki 1 v x V ^ S i \$ cs é vo s 05 g s A & 3 V) V i i \ 1 J\ I 'xi II >s i A x * x x* <? V n a> x> N J). 'xi i Yn ~0 xi xi ) O x _i ) /& OdM^rtit Jensen 7i? cj/iyd-ort. / t r / j fflc h tc ijs C tø fø 60 //an s i/cr/l/stn oz Zhihthe Zcnr/ct/Z '-art tn * '/ Lc/tr Hns>in / f / ) C ( t t C i i > / u % /cos /i,lscrt.n CUUc ^ a u u tf //// / / / / / r ///6 nfétt CUi/Zecht^em U 2//-//C 6 / i /fu/'/<d3. /M i-/#?/ //c6- /6 / / /lur?/2- //at(?su'&776/ Æ Zrf-Å9rf / ns ///o/ >2 /S 63- / / / o f/jcirtcn fi/v d /e a s /V ar7e/isc/7 m r ~ / % é -'éfé-~ / 6 b / / n - / tø rfmrfecas 'Verfeit'S e m / 2 0 ' 6 6 ^ ///cl66/2- ///dr/6 '/rc/crfscrf-7 /&? / / / / ' //r/z d '/ c r s / Z / t / / e / s t / c J / a r ' //JZC- /H '/ - /9$Q

7

8 JO 2 A)b / )2 A b ' /& ' f t? i b v A v J A # J y J ' J ú é ó / - V (-i I "') ' O rx '1 % x f u <SN 1 O y xl V) Uj Y" x; Vj «1 _? V ^ s. x> vj '1 '5? Y/J 'N I v $ x> xs ^1 \> x? V) 1 < $ % s> x > % 'tm '//änötn T? /2/átír? <C $p it? i/ïjjfÿ 9 ^ /Vc n ^'/?ú,f? > 7 92 Mú^en // tnscùùïf' /co /b /'f(j //c tm Á e n /O s Húr h OúJ. M ótr/2 /û Ô j)j Cif/ ^mscfót/or /7&~/Jr.y W.. / /6 /r?c/7 ^ens v? /??/-/<&/>. /% * ' / / / W S - 9 (jfn^fác^ / ür/?± /í 7/2p /fá -/é? 3 /W û r Z é n ù i l ô / 'â C Â t s e ^ / ' 2 ö ' / ) ~!Uo- /M CkffU-Zfei* ryo / /ñ/7s > rt t>/s e/j t e /< f W - CQ/ m -/ Í3? >z S i f i h e / / t / j / / a z fe s tø s c/tïtzc/' J ic ltt tï / / û J J ±>CÛl 7 2 /' / 2 y ~ /ê Ûô o Jfte'- M3Z /$ f i m /WôfZârz-sts? / t e 3 - / i} 2 y

9 Ac g 09 ML í ' i. 2 K M I i/ - Æ. C /o, M e A M i \ rs v rc. j.j txj <3 r>v N I ) \ ß o -o ÇN. à v V - w cs> \ N Ni Sr. Vi i K ' /O f en /OS Û?ti/til- /ti!<.stfät/i/' Cé Lh cine as ZkMÚíMt? /O? Jfo //G /? S fl u ü ' /ex ///ó innen / 'V Unna /Y/c/sätitü? i/o C /ûmù crtiùîsen /// /Ven/emäa / m - / t e / aï io / m - //tes m ó A ô~ô c u r ftílócin Sid se ////ci'on o ie f/ielsm û fâ rm C huó/a al^r /? M - /< fff / m - m i / W - / f á f /?<??-M x osen / m - /W slo t /n e /s a lle? / q jq -/<?? / ^ ffîûten û/t2r/e 1/ f t f o / i / / / / - / 9 s / />, /Varie/? /)ocf/'oûs //o//anse a-

10 W y/ f f i J M J e s 2 /? ' 2 /ù 2 / / J / r J / / 2 )0 Â S / 23J 2, J3 2 o / 2 os % s K '3 '"N É ts V) $ Ss N A 4 % n; \ 1 / N ^5 / > ty d e r / 7 ÙTx' 1 /J / /JJ fvojjùn ê o reason / m ' /JS /ict/en Ütiüttûÿ&ïfa / / / Û ôûir f i í / ñ e, ) # sr û 'h a o o t " //e n e {2/7ûl/sot&l/v /JC s /e n d /JP So, fs J /M fpedenst*7 6 / -. K lrstën /V ojens Q /dtffr 2fQ s ose*) fesses 7&ü? / J O ' *, V /ô ' & e/ife C /U /sïï/e S o v e n s e n / f f / ~ / 9 / f /, c/njtr ZbtrCno //enn/fcen / / c) o ' /9 3 2 TJ/J/J/k- J e c /tr f a o d s e n ' é 3 f a r 77 S n end sdâ Í7S? /? /P M - 3 / r d '/vc'r / / 'S c/ùt/tï' / f / e r - - / / / /

11 // f/2> //* // / / / f / r /A) MC M /M / * /z ~ / J É / S i S> H 3 J 0^ % S3 1 vf> A A \ 3 v s i VI I»$ i «'O x y1,x o*» s VI t"v SÀ4 S i>xj rs.\s.ys^ i ^ 1 y* -Ni) IS ^ U> I :^3 i I 8 * K V \ \ i V IN S S 4 <0 3 $ 4 ÎÇ vy -S» $ vi s i x Û S i \ sss. ^ \V Ä U \> ^1 VN N^S > C S I un i,,s> J * va v o l Aj >x \N 4 *> ^ 5> ó'á ft)cü>ûm> //sen ö? ideen ^ c n U Ù t fc /' / * Í S / n C ta S e n Uriff/i syetjc&ofcfá' åo f r f r P / denser} 6 / HirSffrz Ú jm ú & C Ü J fí/' / 4zrëvjJdj / Û t r i Î C 6 3 ideen ^n n d sd ø tf m r - M / / t / ) / / / / Pias müssen W - ~ /e 9 /W - / f ø - 0 u f f / S? L Ú ctfe, / ftjy Ofees ///ir /A s e n / f f A - / 9 d f f / m / W e / 3 C - AJOS I M - Æ o / m - t i t t?>c yy/á Á /r? ^ 3 / / e i d e r / e d r s C & ct T er 5 oren ^e^ffnstv/ / r ffe n C S T e O ie fflt n e S e r e n s e n # & T - /J? & / ü cf'? - / 9 á 3

12 m * 3 2 é " 2 22* 2 M * m Û- J V * * M J 3 Í - j t t f. fens. ^e^isen h f Cr fe/?s> CfcttTr Ctue { tieso ucîtt/' /Sfrili, /ÏJcis Boesen Qoeen /))úrfé6 é>eei ff/ ti fm sù -> r,, tir/ J ' j -2 6 Û 2 6 / '

13 HGS: Herstedvester Census o f Children Side 1 af 8 E S I B I Herstedvester Parish School Census, Abbreviations & Translations Four lists were compiled o f school children in Herstedvester Parish on the following dates:. 29 Dec Mar Jun Sep 1739 The first three lists give the name of the children, parents, school attendance, and church attendance. The fourth list is labeled "MandtaF [Census] and gives the age of each child and how far they had progressed in their schooling. This fourth list is the most useful for genealogical purposes and includes more names than on the earlier lists. The last two columns listing attendance at school and church can be read from left to right over the columns. Many of the children did not return to school after 1 April, probably due to helping with farm work. Much family information can be obtained by comparing these lists over the year. These lists are part of a packet in the Landsarkivet Sjælland in Copenhagen under the title. "Københavnsamt. Breve fra diverse Embedsmænd og partikulære Personer, 1739" [Copenhagen County. Documents from diverse officials and individuals, 1739], Following is a transcript of these four lists. Siden sidste Skoele visitatz d. 3 Sept, haver undertegnede af Hersted-Westers Sogns Ungdom saa Til Forsømmet Skoelen og Kirken som Følger 29 Dec. 1738, Ertmann Juel [Since the last school visitation 3 Sep the undersigned] [of Herstedvester Parish's Youth's attendance at school and church as follows] F oræ ld res N avne (P a ren t s N am es) B ørn n en es N avne (C h ild ren s N am es) Skoelens F orsøm m else og (S ch ool A ttendence and) K irkens F orsøm m else (C hurch A ttendance) H ersted -W ester, bye G aardm aend N iels P edersen B erthe N ielsdatter Stedse Forsøm t Skoelen thi hun tiener C h ristopher O ttesen N iels Jørgensen B arbara Jørgensdatter Johanne C hristophsdatter Forsøm t Skoelen 3 dager Stedse Forsøm t Skoelen fordi hun tiener O gsaa forsøm t Skoelen, form edelst Siugdom K irken 4 gang 3 gange forsøm t K irken Stedse forsøm t A nders Sørensen iviads A ndersen Forsøm t Skoelen 11 dage 6 gange K. http ://www.horlac her. org/denmark/ school/copenh/hstv htm

14 A nders O lsen K aren L innertsdatter B ente L innertsdatter Forsøm t Skolen 47 dage og I/2 dag Forsøm t Skoelen 49 dage 4 gange K. 6 gange K. A nders Jensen Lars Rasm usen Forsøm t Skoelen 13 dage 2 gange K. P eder N ielsen N iels Pedersen Forsøm t Skoelen 24 dage og Vi 7 gange K. A nders C hristensen M aren F orsøm t Skoelen 12 dage 4 gange K. H uusm æ nd R asm us N ielsen M aren R asm usdatter Forsøm t Skoelen 17 dage 2 gange K. P eder Pedersen A nne P edersdatter Forsøm t Skoelen 3 dage 1 gang K. L ars Jensen Jens Larsen B irthe L arsdatter Forsøm t Skoelen 35 Vi dage og 12 gange K. Forsøm t stedse Soelen og K irken W risløse, L ille (V ridsløselille) - G aardm æ nd L ars N ielsen Sidse K nudsdatter Forsøm t Skoelen 6 dage 8 gange K irken A nders Pedersen P eder Pedersen Forsøm t Skolen 5 dage 9 gange K irken Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen Forsøm t Skolen 5 dage 10 gange K irken M orten B entsen P eder M ortensen Forsøm t Skoelen 66 dage 12 gange K irken A nders N ielsen H uusm æ nd K aren A ndersdatter Sidse A ndersdatter Stedse Forsøm t Skoelen og K irken L igeledis Skoelen og K irken H ans Jørgensen Jørgen H ansen Forsøm t skoelen 72 dage 13 gange K irken P eder H ansen H ans Pedersen Forsøm t Skoelen 25 dage 8 gange K irken A nders Svendsen Bente A ndersdatter Forsøm t Skoelen 27 dage 6 gange K irken A lbreth Pedersen P eder A lbrethsen stedse forsøm t skoelen undtagen 14 dage stedse forsøm t K irken Jacob M ichelsen K irsten Jacobsdatter Stedse forsøm t Skoelen og K irken R usbve (R isbv), G aardm æ nd O le L arsen Lars O lsen Lisbeth O lsdatter Forsøm t Skoelen 19 dage F orsøm t Skoelen 12 dage 1 gang K irken 2 gange K irken M ads O ttesen O tte M adsen Forsøm t Skoelen 19 dage 1 gang K irken N iels L arsen Lars N ielsen K irsten N ielsdatter Forsøm t Skolen 11 dage Forsøm t Skoelen 19 dage 3 gange K irken 1 gang K irken O le A ndersen Peder Olsen B egydt at søge Skoelen d. 18 N ov siden forsøm t 1 dag Forsøm t K irken 12 gange K nud Larsen Ole K nudsen B odil K nudsdatter Forsøm t Skoelen 17 dage Forsøm t Skoelen 16 dage 7 gange K irken 8 gang K irken H uusm æ nd R asm us L arsen C athrine R asm usdatter Forsøm t Skoelen 13 dage 1 gang K irken N iels L arsen A nne N ielsdatter Forsøm t Skoelen 5 dage B ørre M adsens Enke M ads B ørresen B irthe B ørresdatter Forsøm t Skoelen 11 dage Forsøm t Skoelen 9 dage 2 gange K irken h ttp ://w w w.h o rla c h e r.o rg /d en L m a rk /sch o o l/c o p e n h /h stv h tm

15 HGS: Herstedvester Census of Children Side 3 at S N iels Sørensen Søren N ielsen E lse N ielsdatter Forsøm t Skolen 6 dage Forsøm t Skoelen 16 dage 1 gang K irken 3 gange K irken O le L arsen Inger O lsdatter Forsom t Skoelen 8 dage 1 gang K irken Jeppe Jensens Enke M ads Jensen A nne Forsøm t Skoelen 6 dage Forsøm t Skoelen 3 dage 1 gang K irken P eder S orensen P eder Pedersen A nne Pedersdatter Forsøm t Skoelen 12 dage Forsøm t Skoelen 9 dage C hristen Povelsen H ans C hristensen Johannes C hristensen M arie C hristensdatter D isse har icke søgt Skoele Foraeldres N avne (P a ren t s N am es) Siden Nye Aar Haver Undertegnede af Hersted-Westers Sogns Ungdom saa Ofte forsømmet Skoelen og Kirken som Følger 31 Martii Ertmann Juel. Skoeleholder [Since the New Year the undersigned] [of Herstec vester Parish's Youth s attendance at school and church as follows! H ersted -V ester. bye B ornnenes N avne (C h ild ren s N am es) Skoelens F orsøm m else og (School A ttendence and) K irkens F orsøm m else (C hurch A ttendance) N iels P edersen B erthe N ielsdat. Forsøm t skoelen 30 dage og 3 gange K irken C h ristopher O ttesen N iels Jørgensen Johanne C hristoph.d. A nne C hristoph.dat. Forsøm t skoelen 19 dage B egge forsøm t skoelen form edelst Siugdom og 4 gange K irken ligeledes forsøm t K irken A nders Sørensen M ads A ndersen stedse forsøm t K irken A nders O lsen B ente L inertsdat. K aren L inertsdat. Forsøm t skolen 43 dage Forsøm t skoelen 48 dage og K irken 9 gange og K irken 10 gange Svend O lsens Enke H ans Svendsen stedse forsøm t skoelen og K irken form edelst siugdom P eder N ielsen N iels Pedersen Forsøm t Skoelen 18 dage K irken 8 gange A nders C hristensen M aren Forsøm t Skoelen 42 dage K irken 7 gange H uusm æ nd R asm us N ielsen M aren R asm usd. A nne R asm.dat. B egge forsøm t stedse Skoelen form edelst siugdom ligeledis K irken R asm us Jørgensen Lars R asm usen Forsøm t Skoelen 8 1/2 dage og K irken 5 gange L ars Jensen Jens Larsen B irthe L arsdatter Forsøm t Skoelen 30 dage stedse forsøm t Skoelen og stedse forsøm t K irken ligeledis K irken W risløse, L ille Bye Lars N ielsen Sidse Stedse forsøm t skoelen og K irken A nders N ielsen K aren A ndersd. Sidse A ndersdat. B egge forsøm t stedse skoelen og K irken N iels N ielsen M aren N ielsd. Stedse forsom t skoelen og K irken P eder Y ssens Enke Peder Pedersen forsøm t skoelen 29 dage stedse fors. K irken

16 HGS: Herstedvester Census ot Children oiue h ai o Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen forsøm t skoelen 23 dage og K irken 6 gange M orten B entsen Peder forsøm t 47 dage og K irken 7 gange Huusm aend P eder H ansen H ans Pedersen Forsøm t 47 dage og K irken 6 gange A lbreth P edersen 1. P eder A lbrethsen 2. P eder A lbretsen forsøm t 30 dage ligeledes 30 dage K irken 6 gange K irken 6 gange A nders Svendsen B ente A ndersd. Forsøm t 59 dage K irken 7 gange H ans Jørgensen Jørgen H ansen Forsøm t 44 dage K irken 9 gange R usbye O le L arsen Lisbeth O lsdatter Forsøm t 33 dage K irken 5 gange N iels Larsen Lars N ielsen K irsten N ielsd. Forsøm t 13 dage ligeledes 13 dage K nud Larsen O le K nudsen B odil K nudsd. Forsøm t 31 dage stedse forsøm t skoelen K irken 6 gange og K irken Huusm aend Jeppe Jensens E nke M ads Jensen A nne Forsøm t 30 dage ligeledes 30 dage K irken 4 gange K irken 4 gange N iels Larsen A nne N ielsdat. Forsøm t 32 dage P ed er Sørensen Peder Pedersen Forsøm t 32 dage K irken 6 gange N iels Sorensen Søren N ielsen Else N ielsdat. Forsøm t 35 dage Forsøm t 37 dage K irken 7 gange K irken 8 gange B ørre M adsens Enke M ads B ørresen B irthe B ørresd. Forsøm t 47 dage Forsøm t 31 dage stedse forsøm t K irken K irken 4 gange C hristen Povelsen H ans C hristensen Johannes C hristensen M arie C hristensd. Stedse forsøm t Forsøm t K irken stedse 3. Forsom t K irken 4 gange Siden nest afvigte 1ste April haver indetegnede Ungdom i Hersted-Westers Sogns saa ofte forsømmet dend Kongl. Schole som efterfølger: 30 Jun Ertmann Juel. Skoele-holder [Since last April 1st have listed the youth] [in Herstedvester Parish, how often they missed the royal school as follows] G aardm æ ndenes N avne (F a rm ers N am es) U ngdom m ens N avne (Y ou th s N am es) Saa ofte F orsøm t Skoelen (H ow often m issed School) og K irken (and C h urch) H ersted -W ester, bye [G aardm aend] C hristopher O ttesen N iels Jørgensen B arbara Jørgensdatter Johanne C hristophsdatter A nne C hristoph.datter H aver alle forsøm t skoelen siden 1ste A pril De 2 I st fors. K irken 7 gange. D e andre stedse forsøm t

17 HGS: Herstedvester Census of Children Side 5 a f 8 A nders S ørensen M ads A ndersen A nne A ndersdatter ut Supra 5 gange A nders O lsen B ente L innertsdatter K aren L innertsdatter ut Supra Stedse forsøm t K irken, uden 2 gange. Svend O lsens Enke H ans Svendsen A nne Svendsdatter ut Supra 1.8 gange 2. 4 gange A nders C hristensen M aren ut Supra 7 gange P eder N ielsen N iels Pedersen ut Supra 8 gange H uusm æ nd R asm us N ielsen Jens R asm usen A nne R asm usdatter 13 dage forsøm t stedse forsom t Stedse forsøm t 8 gange R asm us Jørgensen L ars R asm usen stedse forsom t 8 gange Lars Jensen Jens Larsen B irthe L arsdatter B egge har stedse forsøm t skoelen og K irken N iels Pedersen P eder N ielsen forsøm t 44 dage stedse W risløse, Lille Bye - [G aardm æ nd] L ars N ielsen Sidse K nudsdatter Siden l st A pril stedse forsøm t skoelen 14 gange forsøm t K irken A nders N ielsen K aren A ndersdat. Sidse A ndersdatter B egge ut Supra 1. 8 gange gange N iels N ielsen M aren N ielsdatt. ut Supra stedse forsøm t A nders Pedersen P eder Pedersen Johanne N ielsdat. 34 dage forsøm t A pril og M aj i m aanet fors. 12 gange stedse forsøm t Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen Jørgen Jørgensen A pril og M aij m aanet har begge forsøm t 12 gange stedse forsøm t M orten B entsen P eder M ortensen stedse forsøm t skoelen og K irken, uden 3 gange H uusm æ nd P eder H ansen H ans Pedersen stedse forsøm t 8 gange A lbreth P edersen P eder A lbrethsen Peder A lbrethsen stedse forsøm t skoelen og A pril og Mij m. forsøm t K irken stedse K irken A nders Svendsen B ente A ndersd. Stedse forsøm t skoele og K irken, uden 2 gange H ans Jørgensen Jørgen H ansen A pril og M aij, forsøm t stedse K irken Jacob M ichelsen K irsten Jacobsdat. Stedse forsøm t skoelen R usbve [G aardm æ nd) O le L arsen A nne O lsdatter Ellen O lsdatter L isbeth O lsdatter A lle forsøm t skoelen siden 1ste A pril Forsøm t 7 gange 3. 9 gange N iels L arsen Lars N ielsen K irsten N ielsdatter ut Supra K nud L arsen O le K nudsen B odil K nudsdatter B egge ut Supra B egge forsøm t H uusm æ nd Jeppe Jensens Enke M ads Jensen A nnem orkisdatter Forsøm t 57 dage forsøm t 10 gang Forsøm t 56 dage 4 gange

18 n u s : nersieavesier uensus oi umiurcn j iu c u a i o N iels Larsen A nne N ielsdatter stedse forsøm t stedse forsøm t P eder Sørensen Peder Pedersen stedse forsøm t 9 gange N iels Sørensen Søren N ielsen Else N ielsdatter B egge forsøm t A pril og M aji m. B egge forsøm t 9 gang B ørre M adsens Enke M ads B ørresen B irthe B ørrisdat. B egge forsøm t I A pril og Jaji m. B egge forsøm t 5 gange C hristen Povelsen H ans C hristensen Johannes C hristensen M arie C hristensdat. D isse har og stedse hiem m eblevet fra skoelen. siden 1st A pril Mandtal Over Hersted-Wester Sogns og Kongl. Scholis tilhørende Ungdom 14 Septembr 1739 Ertmann Juel. Skoele-holder ved stædet [school teacher at the place] [Census] [Over Hersted Vester Parish and the Youth of the Royal School] F oræ ld res N avne (P a ren t s N am es) B ørnnenes N avn e. D eris A lder (C h ild ren s N am es, th eir age) H vorledis de har tiltaget i laerningen (H ow they have p rogressed in learning) G aardm æ nd i H ersted-w ester N iels P edersen B erthe N ielsdatt., 11 aar Kand L uther. O g B om em ans cat. S aa og de 7 k o n g D avids poenit. Salm. U den ad. C hristopher O ttesen A nders Sørensen A nders O lsen N iels Jørgensen. 12 aar B arbara Jørgensd., 14 aar Johanne C hristophsd., 8 aar M ads A ndersen. 8 aar A nne A ndersdatter, 12 aar B ente L innertsdat., 11 aar K aren L innertsdatt., 9 aar K and begge L uth. Cat. U den ad Læ ser inden i Luth. Cat. K and Luth. og de 7 D avids Salm. U den ad K and L uth. og B orenm ans cat. og de 7 D avids poenit. Salm. uden ad K and L uth. og de 7 D avidspoenit. Salm. udenad K and de 5 P arter uden ad a f Luth. cat. N iels Jacobsen Ole Jørgensen Kand L uth. cat. uden ad Svend O lsens Enke H ans Svendsen, 12 aar A nne Svendsdatt., 16 aar K and ickun lidet uden ad a f Luth. cat. K and Luth og noget a f B om em. forkl. uden ad Jørgen H olgersen Lars Jørgensen. 16 aar Kand Luth. og B om em ans cat. uden ad A nders C hristensen M aren L æ ser inden i cat. P ed er N ielsen N iels P edersen, 8 aar K and de 3 første P arter uden ad a f Luth. cat. H uusm æ nd R asm us N ielsen Jens R asm usen. 5 aar A nne R asm usd., 9 aar Læser A.B.C. K and Luth. cat. uden ad. R asm us Jørgensen Lars R asm usen, 8 aar Kand Luth. cat. uden ad. N iels Pedersen P eder N ielsen. 6 aar Læser i A.B.C. Lars Jensen Jens L arsen, 9 aar B irthe L arsdatter, 14 aar Disse 2de. kand icke m æ ldes om hvad de kand. siden Jeg i aar og dag icke har kæ ndet faat dem til at gaae i skoele eller kirke

19 HGS: Herstedvester Census of Children Side 7 af 8 A nders O lsen A nne A ndersdat., 5 aar L æ ser i A.B.C. R usbye, G aardm æ nd O le L arsen M ads O ttesen N iels L arsen L ars O lsen, 11 aar A nne O lsdatter, 13 aar E llen O lsdatter, 14 aar L isbeth O lsdatt.. 7 aar O tte M adsen, 12 aar K irsten M adsdat., 15 aar Lars N ielsen, 8 aar K irsten N ielsdat.. 11 aar K and L uth. og B om em. cat. m ed de 7 K ong D avids poenit. S alm er uden ad K and L uth. og noget a f B om em. cat. uden ad K and ickun lidet uden ad a f L uth. cat. L æ ser inden i Luth. cat. K and L uth og B ornem. Cat. m ed de 7 K ong D avids peoenit. Psalm. uden ad K and L uth. og de 7 D avids Psalm. uden ad O le A ndersen P eder O lsen, 14 aar K and L uth. og B om em. cat. m ed de 7 D avids Psalm. uden ad K nud L arsen H uusm æ nd C hristen Poveisen Jeppe Jensens Enke O le K nudsen, 9 aar M aren K nudsd., 16 aar B odil K nudsdatt.. 6 aar H ans C hristensen. 11 aar Johannes C hristens., 6 'A aar K irsten C hristensd.. 13 aar M arit C hristensd., 9 aar M ads Jensen, 6 'A aar A nne Sørensd., 13 aar L æ ser inden i Luth. cat. K and ickun tem m elig læ se L uth. cat. uden ad L æ ser i A.B.C. K and L uth, og B om em. cat. uden ad K and nogenledis læ se de 5 parter uden ad a f Luth. K and Luth, og B om em. cat. uden ad K and nogenledis Luth. cat. uden ad L æ ser i A.B.C. K an d nogenledis de 5 parter a f Luth. cat. uden ad P eder Sørensen P eder Pedersen, 11 aar K and Luth. cat. uden ad N iels L arsen A nne N ielsdat.. 7 aar K and Luth. cat. uden ad N iels S ørensen B ørre M adsens Enke Søren N ielsen, 9 aar Else N ielsdatter, 7 aar M ads B ørresen, 7 aar B irthe B ørresdatt., 8 aar K and de 2de P arter uden ad a f L uth. cat. K and de 5 parter uden ad a f Luth. cat. L æ ser inden i Luth. cat. O le Fransen B odil O lsdatt., 17 aar K and L uth og B om em. cat. m ed de 7 D avids poenit. Psalm. uden ad O le L arsen Inger O lsdatt., 8 'A aar K and nogenledis Luth. cat. uden ad R asm us L arsen E sther R asm usdatt., 14 'A aar C athrine R asm usd., 11 aar K and Luth, og B om em. cat. m ed de 7 K ong D avids poenitents Psalm. uden ad W risløse, L ille - G aardm æ nd L ars N ielsen Sidse K nudsdatt., 9 aar K and nogenledis de 5 part. a f Luth. cat. uden ad A nders N ielsen K aren A ndersd., 9 aar Sidse A ndersd., 8 aar K and Luth. cat. uden ad T hom as M ouritsen K aren L arsdatt., 12 aar K and Luth. og B om em. cat. uden ad A nders Pedersen N iels N ielsen P eder P edersen. 7 aar Johanne N ielsdatt, 6 aar M aren N ielsdatt., 6 aar B irthe N ielsdat.. 5 'A aar K and de 2de Første Part. a f L uth. cat. udenad L æ ser i A.B.C. K and intet ut supra Povel A ndersen Eble Povelsdatt., 14 aar K and Luth. og B ornem. cat. uden ad Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen, 7 aar Jørgen Jørgensen, 5 A aar A nne C hristensd., 13 A aar L æ ser inden i Luth. cat. L æ ser i A.B.C. K and noget uden ad a f Luth. cat

20 rtu s : nersieavester census ui lim aren J lu t V i u M orten B entsen P eder M ortensen, 10 aar K and navenledis de 5 Part. a f Luth. cat. udenad H uusm æ nd P eder H ansen H ans Pedersen. 11 aar K and Luth. cat. og de 2de første part. a f B om em ans forklaring uden ad A lbreth Pedersen P eder A lbrethsen, 9 aar K and de 5 part. uden a f a f Luth. cat. P eder Larsen K irsten Pedersd., 7 aar L æ ser A.B.C. A nders Svendsen H ans Jørgensen A nders A ndersen, 6 aar B ente A ndersd., 10 aar Jørgen H ansen, 9 aar A nne H ansdatt aar L æ ser i A.B.C. K and nogenledis de 5 part. a f L uth. cat. udenad K and de 2de. første part. a f L uth. cat. uden ad L æ ser i A.B.C. Jacob M ichelsen K irsten Jacobsd., 15 aar K and nogenledis de 5 part. a f Luth. cat. udenad Last Modified: 03 May 2003 Copyright Gary T. Horlacher horlacher.org/denmark7school/copenh/hstv3839.htm

21 HGS: School Census 1730s Project Side 7 af 8 Other Counties School census were found in the bishop s archives for Sjælland and Viborg, and in the estate archives from Odense which will be added to this site as I have time. Unfortunately I was only able to try a few specific areas, but at least you can get an idea from this. One thing I was unsuccessful in finding was the 1723 school census from Århus Bishop's archive which is referred to in Rita Jensen's Arkivhåndbog Norregjylland (.Archive handbook for Northern Jutland). If anyone knows how to find this in the archive I would very much like to add a full citation to where this can be found in the archive! I did obtain microfiche copies of the school census from Ålborg Bispearchiv for Bibliography Much information for this article came from two sources. If you are aware of additional sources that can be added to this bibliography and add to the content of this article, please let me know. "Undervisningen på Landet", pp Dagligliv i Danmark. Bind III ( ). Edited by Axel Steensberg. Published "Breve til amtmanden. Kilder til 1700-tallets lokalhistorie." (Letters to the County Officer. Sources o f 18th Century Local History. ). Fortid og Nutid Also reference and information about the location of these records in the Bishop's archives came from Anton Blaabjerg of Viborg to whom I am very grateful. An English translation of Danish terms used in these school census. Last Modified: 09 May 2003 Copyright Gary T. Horlacher

22 HCiS: Herstedøster Census ot Children 3 iu c i a i j Herstedøster School Census, Abbreviations & Translations Four lists were found for the school children in Herstedøster School: 29 Dec Mar Jun Sep 1739 The first three lists give the number of weeks and days each month that each child attended school. The fourth list includes the children's ages and academic progress. These lists are part of a packet in the Landsarkivet Sjælland in Copenhagen under the title. "Københavnsamt. Breve fra diverse Embedsmænd og partikulære Personer, 1739" [Copenhagen County. Documents from diverse officials and individuals. 1739], Following is a transcript of these four lists. Mandtal Over de Børn som haver søgt den Kongl. Herstad Øster Skole Siden dens Exellence Visiterede I Skolen. Boe M endenes N afn e B ørnenes N afne Septem ber O ctber. N ovem ber D ecem b. Jacob Iversen. 1 Søn Iver Jacobsen 3 U ger, 3 dage 3 Uge. 2 dag. 2 U ger, 1 dag 2 U ger N iels S vendsen. 2 dr. A nna M aria N ielsd. 'y 'y 2, dage M argretha N ielsdatt. 3, , 2 4 Søren E spensens daatter K aren Sørensd. 3, 1 2 _ -,7 1, 3 C hristen H ansens Søn N ieis C hristensen 3 -, 4 O daatter i K aren C hristensd. 2,5 3,2 ^ 2 3, - 1 Son H ans C hristensen 2, , 1 2, - H ans Jørgensen Fridrich Jørgensen 3.4 3,4 2, C hristen Jensen Jens C hristensen 2, _ y Lars Joesen H ans Larsen , dag Svend N ielsen N iels Svendsen L 4 2, - H ans K ieldsen, 2 Søn B endt H ansen y J, J 1, K ield H ansen 3, 3 1, 4 2 2, - http ://www. horlacher. org/ denmark/school/copenh/hsto htm

23 O le M ortensen. 2 Sonner M orten O lsen "i 1,4 -, 4 0 Johan O lsen 2, H ans Iversen. 1 daatter M ajes H ansdaatt ,3 1.4 L - H uusfolck O le N ielsen. 1 d. M argretha O lsdaatt. 3,3 3,4 1,3 0 o, - 1 Søn A nders O lsen , ,3 L ars Jørgensen A nna L arsdaatter Søren M ichelsen A nna M argretha Sørensdaatter ^ <i 0. D -, 3 M icheel Sørensen D. D A lbret Iversen M ejes A lbretsd ,4 2, Jørgen Pedersen M orten Pedersen 3, 2 3, 3 -, P eder H ansen, 1 Søn L ars Pedersen 2, 1 "9" -, 3 1, - H arrestrup L ars Sørensen K aren Larsdaatt. 0, , Søren L arsen , _ P eder L arsen Mandtal Over de Børn som icke have søgt den Kongl. Herstad Øster Skole B oe M end Søren E sbersen 1 Søn E sben Sørensen A nders Larsen 2 Sønner Jens A ndersen M atthias A ndersen Svend N ielsen 1 Søn A nders Svendsen 1 D aatter K irsten Svendsd. 1 D aatter A nna Svendsdaatter H arrestrup Jørgen N ielsen 1 D aatter K aren Jørgensdaatter Disse Tegned haver iche søgt den Kongl. skole siden dens Exellence visiterede i skolen Hersted Øster, d: 29 Decemb. Anno 1738., Joseph Pedersen Mandtal Over de Børn som haver søgt den Kongl. Herstad Øster Skole siden Nye Aar og hvor Lenge i hver Maaned

24 HGS: Herstedøster Census o f Children Side 3 at 5 Boe M en d en es N afne B ørnenes N afne Januarj Februarj M artj Jacob Iversens Søn Iver Jacobsen 3 Ug., 4 dag 2 U ger, 5 d. 1 U ge, 4 dag N iels Svendsen A nna M aria N ielsdaatt , 5 Søren E spensen. 1 daatt. K aren Sørensdatt. 3, 1 2, 4 -, 2 d. C hristen H ansen. 1 Søn N iels C hristensen , 5 1, 5 een daatter K aren C hristensdr , 5 2,3 een Søn H ans C hristensen 3.2 4, H ans Jørgensen Fridrich Jørgensen 1.4 3,4 2.4 C hristen Jensen. 1 D aatt. og Søn B ertha C hristensdr. 2, 3 2, 2 Jens C hristensen 3, - 3, 3 1,3 dage L ars Joensen, 1 Søn H ans Larsen 2.5 3, 5 2,3 Svend N ielsen, 1 Søn N iels Svendsen , H ans K ieldsen. 1 Søn G osm ar H ansen 4.- 3,5 1,4 1 Søn B endt H ansen 2^ _ 3, 5 2, - N och 1 Søn K ield H ansen 2, 3 3, 4 1,3 O le M ortensen. 1 Søn M orten O lsen 3, N och 1 Søn Johan O lsen 3.4 2, H ans Iversen, 1 d aatter M ajes H ansdaatt , - 2, - H u u sm en d en e I H erstad Ø ster O le N ielsen. 1 daatt. M argretha O lsdaatt. 3,4 4,- 3, - og een Søn A nders O lsen 3, - 1,4 2,4 L ars Jørgensen, 1 d. A nna L arsdaatter 3, 3 3, 5 2,3 Søren M ichelsen, 1 Søn M icheel Sørensen 3, A lbret Iversen, 1 d. M ej es A lbretsd. 3,4 2,4 2,4 Jørgen Pedersen, 1 Søn M orten Jørgensen 3. 2 'y -> J, J 2.3 P eder H ansen, 1 Søn L ars Pedersen 2%- 3,5 1,4 H arrestrup Lars Sørensen K aren L arsdaatt. 3, 4 3, 1 2, - 1 Søn Søren L arsen 2,4 4, N och 1 Søn P eder Larsen 2, ,. Hersted Øster, d: 31 Martij Ao. 1739, Joseph Pedersen, Skoleholder Mandtal Over de Børn som haver søgt den Kongl. Herstad Øster Skole i April qvartal

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt

Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. Folketælling 1. Februar 1801, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt Matr. 14a Varbrogaard Skagen Landevej 41 Folketælling 1787-1930 Folketælling 1. Julii 1787, Bierbÿe Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt. 5. familie: Alder Ægtestand Stilling Peder Nielsen 60 Aar gift gmd

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Kongevejen 41. Timesgård, arvefæstegård. Matrikelnummer: Kongevejen 41 Timesgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 18 Lønholt by, Grønholt sogn, nu matr. 18a Lønholt by, Grønholt sogn, som er på 11.498m2.. Afgav 15. april 1874 matr.nr. 18d Lønholt

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere