Else Marie Iversens. Slægtsforskning. Del 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Else Marie Iversens. Slægtsforskning. Del 1"

Transkript

1 Else Marie Iversens Slægtsforskning Del 1

2 Else Marie Iversens Slægtsforskning. Del 1. Af Else Marie Iversen. DIS-Danmark, Scannet efter samling i ringbind. Redigering: Poul Wachmann Udgivet som ebog i PDF format, 2014 Tilgængelig på DIS Arkiv & Bibliotek, bibliotek.dis-danmark.dk

3 U /> / ñ C y a n M i»- ju i f 2* 2 A 3c i / H isi S. % À " Ni Ni \ N) ± $? "O \ N Ni i V s %! S H.$ N \j N^ 'N '4 S N I?0* N,.*,*y\ N' > \ Ni v> $ Ni <, s V > N > S ^ ' S., N \ g.. - ) vd ^ N < N ^ N 'N - O» 8!. N <\ > i ^ ^ «t 'Ns 3 S k < ^ x V 'Ns s N 5$ l \ C' V» N TN t %. s> vx O x N x d 3 I N y 5 N s e \N ^ i > t N N \ Ci N ' r* <s N CN N ysx i k N A ^ ' N <N V - N <$ \ V. -, V5: «r /e cn> C O Scn tlßs d %/jc///? <, / y t / i s s c /? Í ß C C i ü 'à d c î ï ï, /m - M l d 'Tech c*' 'cri/úib> h 7 G ce/ft 7 /iû' î/jts 7 u**'7 ( û A ÿ u / ) / J t / / fio du Tah/U-i / d l Ïîù/ cl oà 7 erj /ió // /m -Ahy A)/c -A//Z /,/ l S e - /J/llPAC T e l l e n //d é - M é 3 cm> WùrJcUU/i Ai 0 / d c u r / j W à /A t /A/'ai dit/? Û//tAreá A> / M $ Û?Cr i l l S /7 / t ø ' /faé / # S*~ U /). -S J/CP r/afy /? /uéu /llé i f p ÿ t P ' ßtHHs //(A/JAA/f-SAt? ftuïtfie C/iHi The \ pcu/jíatl tød/w é ms- /9 s> U lte n A Uúr/c iv t/h /iia n / aal - l i é 2

4 Sv &/ SI Sv Sv sc SS <ftf' SV OC ow $ 7 ^ > ö \ v\ $ kj V \ %4 i x <) rio - I x k \ I 3 \ A Vi $ ^ <N V î *. % ^ ș v i o ; x & k & ^ \ - x N ^ «x I &> ' S* V *5 VC y / r$ Vs //ü/7± fu'l,cflu7? n Wunj/cT/je / C /) S Clu Síes' vv VPcui V tc utvt^ ficcäi CmCutCsät. v s / ö S c /l p c tø n VS f i ü d u t ^ c / ^ e / i s d t Vc V T 1 c w t f e t s & t M/C-/ÅW der frcvfrnsd/j / /m - r i P «i u> /2 C t w e 'UccV^datíV m / m - Á l_ j i; SS ////- /Svs / m - / &? / ' v7lu/s /2 / ôocîcî 'PtT/tíVCí'aW'- //V6~/SSC S 3 uftrtfc V sla /y/jf SuSUüVTtr _ m s - /SVv ~ MVS VSS$c~ /Stø f r f r t A û n n e M etro cs?é p -/fre> t &? /S 'fro - P / ó /

5 / c U / /Vi m / é t / s M-é / é t /te / t cj I/o / / / t u r n M e ts / / / //s- /< A ä e t è i / f r / n e / t / é 2 - 'J é î s /ê n <? r f/m a t / m

6 éu / / 6 / 90 /o o /C/ /Cl A /e* / - /c-c Æ6 /Af A: / / / / / / % % x vj S L\ s ^ Vi skl v> V 'J) \ rs x N\ -O & x'-o ' <N * \ t v I >i.. v V' ' VJt V Ki 1 v x V ^ S i \$ cs é vo s 05 g s A & 3 V) V i i \ 1 J\ I 'xi II >s i A x * x x* <? V n a> x> N J). 'xi i Yn ~0 xi xi ) O x _i ) /& OdM^rtit Jensen 7i? cj/iyd-ort. / t r / j fflc h tc ijs C tø fø 60 //an s i/cr/l/stn oz Zhihthe Zcnr/ct/Z '-art tn * '/ Lc/tr Hns>in / f / ) C ( t t C i i > / u % /cos /i,lscrt.n CUUc ^ a u u tf //// / / / / / r ///6 nfétt CUi/Zecht^em U 2//-//C 6 / i /fu/'/<d3. /M i-/#?/ //c6- /6 / / /lur?/2- //at(?su'&776/ Æ Zrf-Å9rf / ns ///o/ >2 /S 63- / / / o f/jcirtcn fi/v d /e a s /V ar7e/isc/7 m r ~ / % é -'éfé-~ / 6 b / / n - / tø rfmrfecas 'Verfeit'S e m / 2 0 ' 6 6 ^ ///cl66/2- ///dr/6 '/rc/crfscrf-7 /&? / / / / ' //r/z d '/ c r s / Z / t / / e / s t / c J / a r ' //JZC- /H '/ - /9$Q

7

8 JO 2 A)b / )2 A b ' /& ' f t? i b v A v J A # J y J ' J ú é ó / - V (-i I "') ' O rx '1 % x f u <SN 1 O y xl V) Uj Y" x; Vj «1 _? V ^ s. x> vj '1 '5? Y/J 'N I v $ x> xs ^1 \> x? V) 1 < $ % s> x > % 'tm '//änötn T? /2/átír? <C $p it? i/ïjjfÿ 9 ^ /Vc n ^'/?ú,f? > 7 92 Mú^en // tnscùùïf' /co /b /'f(j //c tm Á e n /O s Húr h OúJ. M ótr/2 /û Ô j)j Cif/ ^mscfót/or /7&~/Jr.y W.. / /6 /r?c/7 ^ens v? /??/-/<&/>. /% * ' / / / W S - 9 (jfn^fác^ / ür/?± /í 7/2p /fá -/é? 3 /W û r Z é n ù i l ô / 'â C Â t s e ^ / ' 2 ö ' / ) ~!Uo- /M CkffU-Zfei* ryo / /ñ/7s > rt t>/s e/j t e /< f W - CQ/ m -/ Í3? >z S i f i h e / / t / j / / a z fe s tø s c/tïtzc/' J ic ltt tï / / û J J ±>CÛl 7 2 /' / 2 y ~ /ê Ûô o Jfte'- M3Z /$ f i m /WôfZârz-sts? / t e 3 - / i} 2 y

9 Ac g 09 ML í ' i. 2 K M I i/ - Æ. C /o, M e A M i \ rs v rc. j.j txj <3 r>v N I ) \ ß o -o ÇN. à v V - w cs> \ N Ni Sr. Vi i K ' /O f en /OS Û?ti/til- /ti!<.stfät/i/' Cé Lh cine as ZkMÚíMt? /O? Jfo //G /? S fl u ü ' /ex ///ó innen / 'V Unna /Y/c/sätitü? i/o C /ûmù crtiùîsen /// /Ven/emäa / m - / t e / aï io / m - //tes m ó A ô~ô c u r ftílócin Sid se ////ci'on o ie f/ielsm û fâ rm C huó/a al^r /? M - /< fff / m - m i / W - / f á f /?<??-M x osen / m - /W slo t /n e /s a lle? / q jq -/<?? / ^ ffîûten û/t2r/e 1/ f t f o / i / / / / - / 9 s / />, /Varie/? /)ocf/'oûs //o//anse a-

10 W y/ f f i J M J e s 2 /? ' 2 /ù 2 / / J / r J / / 2 )0 Â S / 23J 2, J3 2 o / 2 os % s K '3 '"N É ts V) $ Ss N A 4 % n; \ 1 / N ^5 / > ty d e r / 7 ÙTx' 1 /J / /JJ fvojjùn ê o reason / m ' /JS /ict/en Ütiüttûÿ&ïfa / / / Û ôûir f i í / ñ e, ) # sr û 'h a o o t " //e n e {2/7ûl/sot&l/v /JC s /e n d /JP So, fs J /M fpedenst*7 6 / -. K lrstën /V ojens Q /dtffr 2fQ s ose*) fesses 7&ü? / J O ' *, V /ô ' & e/ife C /U /sïï/e S o v e n s e n / f f / ~ / 9 / f /, c/njtr ZbtrCno //enn/fcen / / c) o ' /9 3 2 TJ/J/J/k- J e c /tr f a o d s e n ' é 3 f a r 77 S n end sdâ Í7S? /? /P M - 3 / r d '/vc'r / / 'S c/ùt/tï' / f / e r - - / / / /

11 // f/2> //* // / / / f / r /A) MC M /M / * /z ~ / J É / S i S> H 3 J 0^ % S3 1 vf> A A \ 3 v s i VI I»$ i «'O x y1,x o*» s VI t"v SÀ4 S i>xj rs.\s.ys^ i ^ 1 y* -Ni) IS ^ U> I :^3 i I 8 * K V \ \ i V IN S S 4 <0 3 $ 4 ÎÇ vy -S» $ vi s i x Û S i \ sss. ^ \V Ä U \> ^1 VN N^S > C S I un i,,s> J * va v o l Aj >x \N 4 *> ^ 5> ó'á ft)cü>ûm> //sen ö? ideen ^ c n U Ù t fc /' / * Í S / n C ta S e n Uriff/i syetjc&ofcfá' åo f r f r P / denser} 6 / HirSffrz Ú jm ú & C Ü J fí/' / 4zrëvjJdj / Û t r i Î C 6 3 ideen ^n n d sd ø tf m r - M / / t / ) / / / / Pias müssen W - ~ /e 9 /W - / f ø - 0 u f f / S? L Ú ctfe, / ftjy Ofees ///ir /A s e n / f f A - / 9 d f f / m / W e / 3 C - AJOS I M - Æ o / m - t i t t?>c yy/á Á /r? ^ 3 / / e i d e r / e d r s C & ct T er 5 oren ^e^ffnstv/ / r ffe n C S T e O ie fflt n e S e r e n s e n # & T - /J? & / ü cf'? - / 9 á 3

12 m * 3 2 é " 2 22* 2 M * m Û- J V * * M J 3 Í - j t t f. fens. ^e^isen h f Cr fe/?s> CfcttTr Ctue { tieso ucîtt/' /Sfrili, /ÏJcis Boesen Qoeen /))úrfé6 é>eei ff/ ti fm sù -> r,, tir/ J ' j -2 6 Û 2 6 / '

13 HGS: Herstedvester Census o f Children Side 1 af 8 E S I B I Herstedvester Parish School Census, Abbreviations & Translations Four lists were compiled o f school children in Herstedvester Parish on the following dates:. 29 Dec Mar Jun Sep 1739 The first three lists give the name of the children, parents, school attendance, and church attendance. The fourth list is labeled "MandtaF [Census] and gives the age of each child and how far they had progressed in their schooling. This fourth list is the most useful for genealogical purposes and includes more names than on the earlier lists. The last two columns listing attendance at school and church can be read from left to right over the columns. Many of the children did not return to school after 1 April, probably due to helping with farm work. Much family information can be obtained by comparing these lists over the year. These lists are part of a packet in the Landsarkivet Sjælland in Copenhagen under the title. "Københavnsamt. Breve fra diverse Embedsmænd og partikulære Personer, 1739" [Copenhagen County. Documents from diverse officials and individuals, 1739], Following is a transcript of these four lists. Siden sidste Skoele visitatz d. 3 Sept, haver undertegnede af Hersted-Westers Sogns Ungdom saa Til Forsømmet Skoelen og Kirken som Følger 29 Dec. 1738, Ertmann Juel [Since the last school visitation 3 Sep the undersigned] [of Herstedvester Parish's Youth's attendance at school and church as follows] F oræ ld res N avne (P a ren t s N am es) B ørn n en es N avne (C h ild ren s N am es) Skoelens F orsøm m else og (S ch ool A ttendence and) K irkens F orsøm m else (C hurch A ttendance) H ersted -W ester, bye G aardm aend N iels P edersen B erthe N ielsdatter Stedse Forsøm t Skoelen thi hun tiener C h ristopher O ttesen N iels Jørgensen B arbara Jørgensdatter Johanne C hristophsdatter Forsøm t Skoelen 3 dager Stedse Forsøm t Skoelen fordi hun tiener O gsaa forsøm t Skoelen, form edelst Siugdom K irken 4 gang 3 gange forsøm t K irken Stedse forsøm t A nders Sørensen iviads A ndersen Forsøm t Skoelen 11 dage 6 gange K. http ://www.horlac her. org/denmark/ school/copenh/hstv htm

14 A nders O lsen K aren L innertsdatter B ente L innertsdatter Forsøm t Skolen 47 dage og I/2 dag Forsøm t Skoelen 49 dage 4 gange K. 6 gange K. A nders Jensen Lars Rasm usen Forsøm t Skoelen 13 dage 2 gange K. P eder N ielsen N iels Pedersen Forsøm t Skoelen 24 dage og Vi 7 gange K. A nders C hristensen M aren F orsøm t Skoelen 12 dage 4 gange K. H uusm æ nd R asm us N ielsen M aren R asm usdatter Forsøm t Skoelen 17 dage 2 gange K. P eder Pedersen A nne P edersdatter Forsøm t Skoelen 3 dage 1 gang K. L ars Jensen Jens Larsen B irthe L arsdatter Forsøm t Skoelen 35 Vi dage og 12 gange K. Forsøm t stedse Soelen og K irken W risløse, L ille (V ridsløselille) - G aardm æ nd L ars N ielsen Sidse K nudsdatter Forsøm t Skoelen 6 dage 8 gange K irken A nders Pedersen P eder Pedersen Forsøm t Skolen 5 dage 9 gange K irken Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen Forsøm t Skolen 5 dage 10 gange K irken M orten B entsen P eder M ortensen Forsøm t Skoelen 66 dage 12 gange K irken A nders N ielsen H uusm æ nd K aren A ndersdatter Sidse A ndersdatter Stedse Forsøm t Skoelen og K irken L igeledis Skoelen og K irken H ans Jørgensen Jørgen H ansen Forsøm t skoelen 72 dage 13 gange K irken P eder H ansen H ans Pedersen Forsøm t Skoelen 25 dage 8 gange K irken A nders Svendsen Bente A ndersdatter Forsøm t Skoelen 27 dage 6 gange K irken A lbreth Pedersen P eder A lbrethsen stedse forsøm t skoelen undtagen 14 dage stedse forsøm t K irken Jacob M ichelsen K irsten Jacobsdatter Stedse forsøm t Skoelen og K irken R usbve (R isbv), G aardm æ nd O le L arsen Lars O lsen Lisbeth O lsdatter Forsøm t Skoelen 19 dage F orsøm t Skoelen 12 dage 1 gang K irken 2 gange K irken M ads O ttesen O tte M adsen Forsøm t Skoelen 19 dage 1 gang K irken N iels L arsen Lars N ielsen K irsten N ielsdatter Forsøm t Skolen 11 dage Forsøm t Skoelen 19 dage 3 gange K irken 1 gang K irken O le A ndersen Peder Olsen B egydt at søge Skoelen d. 18 N ov siden forsøm t 1 dag Forsøm t K irken 12 gange K nud Larsen Ole K nudsen B odil K nudsdatter Forsøm t Skoelen 17 dage Forsøm t Skoelen 16 dage 7 gange K irken 8 gang K irken H uusm æ nd R asm us L arsen C athrine R asm usdatter Forsøm t Skoelen 13 dage 1 gang K irken N iels L arsen A nne N ielsdatter Forsøm t Skoelen 5 dage B ørre M adsens Enke M ads B ørresen B irthe B ørresdatter Forsøm t Skoelen 11 dage Forsøm t Skoelen 9 dage 2 gange K irken h ttp ://w w w.h o rla c h e r.o rg /d en L m a rk /sch o o l/c o p e n h /h stv h tm

15 HGS: Herstedvester Census of Children Side 3 at S N iels Sørensen Søren N ielsen E lse N ielsdatter Forsøm t Skolen 6 dage Forsøm t Skoelen 16 dage 1 gang K irken 3 gange K irken O le L arsen Inger O lsdatter Forsom t Skoelen 8 dage 1 gang K irken Jeppe Jensens Enke M ads Jensen A nne Forsøm t Skoelen 6 dage Forsøm t Skoelen 3 dage 1 gang K irken P eder S orensen P eder Pedersen A nne Pedersdatter Forsøm t Skoelen 12 dage Forsøm t Skoelen 9 dage C hristen Povelsen H ans C hristensen Johannes C hristensen M arie C hristensdatter D isse har icke søgt Skoele Foraeldres N avne (P a ren t s N am es) Siden Nye Aar Haver Undertegnede af Hersted-Westers Sogns Ungdom saa Ofte forsømmet Skoelen og Kirken som Følger 31 Martii Ertmann Juel. Skoeleholder [Since the New Year the undersigned] [of Herstec vester Parish's Youth s attendance at school and church as follows! H ersted -V ester. bye B ornnenes N avne (C h ild ren s N am es) Skoelens F orsøm m else og (School A ttendence and) K irkens F orsøm m else (C hurch A ttendance) N iels P edersen B erthe N ielsdat. Forsøm t skoelen 30 dage og 3 gange K irken C h ristopher O ttesen N iels Jørgensen Johanne C hristoph.d. A nne C hristoph.dat. Forsøm t skoelen 19 dage B egge forsøm t skoelen form edelst Siugdom og 4 gange K irken ligeledes forsøm t K irken A nders Sørensen M ads A ndersen stedse forsøm t K irken A nders O lsen B ente L inertsdat. K aren L inertsdat. Forsøm t skolen 43 dage Forsøm t skoelen 48 dage og K irken 9 gange og K irken 10 gange Svend O lsens Enke H ans Svendsen stedse forsøm t skoelen og K irken form edelst siugdom P eder N ielsen N iels Pedersen Forsøm t Skoelen 18 dage K irken 8 gange A nders C hristensen M aren Forsøm t Skoelen 42 dage K irken 7 gange H uusm æ nd R asm us N ielsen M aren R asm usd. A nne R asm.dat. B egge forsøm t stedse Skoelen form edelst siugdom ligeledis K irken R asm us Jørgensen Lars R asm usen Forsøm t Skoelen 8 1/2 dage og K irken 5 gange L ars Jensen Jens Larsen B irthe L arsdatter Forsøm t Skoelen 30 dage stedse forsøm t Skoelen og stedse forsøm t K irken ligeledis K irken W risløse, L ille Bye Lars N ielsen Sidse Stedse forsøm t skoelen og K irken A nders N ielsen K aren A ndersd. Sidse A ndersdat. B egge forsøm t stedse skoelen og K irken N iels N ielsen M aren N ielsd. Stedse forsom t skoelen og K irken P eder Y ssens Enke Peder Pedersen forsøm t skoelen 29 dage stedse fors. K irken

16 HGS: Herstedvester Census ot Children oiue h ai o Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen forsøm t skoelen 23 dage og K irken 6 gange M orten B entsen Peder forsøm t 47 dage og K irken 7 gange Huusm aend P eder H ansen H ans Pedersen Forsøm t 47 dage og K irken 6 gange A lbreth P edersen 1. P eder A lbrethsen 2. P eder A lbretsen forsøm t 30 dage ligeledes 30 dage K irken 6 gange K irken 6 gange A nders Svendsen B ente A ndersd. Forsøm t 59 dage K irken 7 gange H ans Jørgensen Jørgen H ansen Forsøm t 44 dage K irken 9 gange R usbye O le L arsen Lisbeth O lsdatter Forsøm t 33 dage K irken 5 gange N iels Larsen Lars N ielsen K irsten N ielsd. Forsøm t 13 dage ligeledes 13 dage K nud Larsen O le K nudsen B odil K nudsd. Forsøm t 31 dage stedse forsøm t skoelen K irken 6 gange og K irken Huusm aend Jeppe Jensens E nke M ads Jensen A nne Forsøm t 30 dage ligeledes 30 dage K irken 4 gange K irken 4 gange N iels Larsen A nne N ielsdat. Forsøm t 32 dage P ed er Sørensen Peder Pedersen Forsøm t 32 dage K irken 6 gange N iels Sorensen Søren N ielsen Else N ielsdat. Forsøm t 35 dage Forsøm t 37 dage K irken 7 gange K irken 8 gange B ørre M adsens Enke M ads B ørresen B irthe B ørresd. Forsøm t 47 dage Forsøm t 31 dage stedse forsøm t K irken K irken 4 gange C hristen Povelsen H ans C hristensen Johannes C hristensen M arie C hristensd. Stedse forsøm t Forsøm t K irken stedse 3. Forsom t K irken 4 gange Siden nest afvigte 1ste April haver indetegnede Ungdom i Hersted-Westers Sogns saa ofte forsømmet dend Kongl. Schole som efterfølger: 30 Jun Ertmann Juel. Skoele-holder [Since last April 1st have listed the youth] [in Herstedvester Parish, how often they missed the royal school as follows] G aardm æ ndenes N avne (F a rm ers N am es) U ngdom m ens N avne (Y ou th s N am es) Saa ofte F orsøm t Skoelen (H ow often m issed School) og K irken (and C h urch) H ersted -W ester, bye [G aardm aend] C hristopher O ttesen N iels Jørgensen B arbara Jørgensdatter Johanne C hristophsdatter A nne C hristoph.datter H aver alle forsøm t skoelen siden 1ste A pril De 2 I st fors. K irken 7 gange. D e andre stedse forsøm t

17 HGS: Herstedvester Census of Children Side 5 a f 8 A nders S ørensen M ads A ndersen A nne A ndersdatter ut Supra 5 gange A nders O lsen B ente L innertsdatter K aren L innertsdatter ut Supra Stedse forsøm t K irken, uden 2 gange. Svend O lsens Enke H ans Svendsen A nne Svendsdatter ut Supra 1.8 gange 2. 4 gange A nders C hristensen M aren ut Supra 7 gange P eder N ielsen N iels Pedersen ut Supra 8 gange H uusm æ nd R asm us N ielsen Jens R asm usen A nne R asm usdatter 13 dage forsøm t stedse forsom t Stedse forsøm t 8 gange R asm us Jørgensen L ars R asm usen stedse forsom t 8 gange Lars Jensen Jens Larsen B irthe L arsdatter B egge har stedse forsøm t skoelen og K irken N iels Pedersen P eder N ielsen forsøm t 44 dage stedse W risløse, Lille Bye - [G aardm æ nd] L ars N ielsen Sidse K nudsdatter Siden l st A pril stedse forsøm t skoelen 14 gange forsøm t K irken A nders N ielsen K aren A ndersdat. Sidse A ndersdatter B egge ut Supra 1. 8 gange gange N iels N ielsen M aren N ielsdatt. ut Supra stedse forsøm t A nders Pedersen P eder Pedersen Johanne N ielsdat. 34 dage forsøm t A pril og M aj i m aanet fors. 12 gange stedse forsøm t Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen Jørgen Jørgensen A pril og M aij m aanet har begge forsøm t 12 gange stedse forsøm t M orten B entsen P eder M ortensen stedse forsøm t skoelen og K irken, uden 3 gange H uusm æ nd P eder H ansen H ans Pedersen stedse forsøm t 8 gange A lbreth P edersen P eder A lbrethsen Peder A lbrethsen stedse forsøm t skoelen og A pril og Mij m. forsøm t K irken stedse K irken A nders Svendsen B ente A ndersd. Stedse forsøm t skoele og K irken, uden 2 gange H ans Jørgensen Jørgen H ansen A pril og M aij, forsøm t stedse K irken Jacob M ichelsen K irsten Jacobsdat. Stedse forsøm t skoelen R usbve [G aardm æ nd) O le L arsen A nne O lsdatter Ellen O lsdatter L isbeth O lsdatter A lle forsøm t skoelen siden 1ste A pril Forsøm t 7 gange 3. 9 gange N iels L arsen Lars N ielsen K irsten N ielsdatter ut Supra K nud L arsen O le K nudsen B odil K nudsdatter B egge ut Supra B egge forsøm t H uusm æ nd Jeppe Jensens Enke M ads Jensen A nnem orkisdatter Forsøm t 57 dage forsøm t 10 gang Forsøm t 56 dage 4 gange

18 n u s : nersieavesier uensus oi umiurcn j iu c u a i o N iels Larsen A nne N ielsdatter stedse forsøm t stedse forsøm t P eder Sørensen Peder Pedersen stedse forsøm t 9 gange N iels Sørensen Søren N ielsen Else N ielsdatter B egge forsøm t A pril og M aji m. B egge forsøm t 9 gang B ørre M adsens Enke M ads B ørresen B irthe B ørrisdat. B egge forsøm t I A pril og Jaji m. B egge forsøm t 5 gange C hristen Povelsen H ans C hristensen Johannes C hristensen M arie C hristensdat. D isse har og stedse hiem m eblevet fra skoelen. siden 1st A pril Mandtal Over Hersted-Wester Sogns og Kongl. Scholis tilhørende Ungdom 14 Septembr 1739 Ertmann Juel. Skoele-holder ved stædet [school teacher at the place] [Census] [Over Hersted Vester Parish and the Youth of the Royal School] F oræ ld res N avne (P a ren t s N am es) B ørnnenes N avn e. D eris A lder (C h ild ren s N am es, th eir age) H vorledis de har tiltaget i laerningen (H ow they have p rogressed in learning) G aardm æ nd i H ersted-w ester N iels P edersen B erthe N ielsdatt., 11 aar Kand L uther. O g B om em ans cat. S aa og de 7 k o n g D avids poenit. Salm. U den ad. C hristopher O ttesen A nders Sørensen A nders O lsen N iels Jørgensen. 12 aar B arbara Jørgensd., 14 aar Johanne C hristophsd., 8 aar M ads A ndersen. 8 aar A nne A ndersdatter, 12 aar B ente L innertsdat., 11 aar K aren L innertsdatt., 9 aar K and begge L uth. Cat. U den ad Læ ser inden i Luth. Cat. K and Luth. og de 7 D avids Salm. U den ad K and L uth. og B orenm ans cat. og de 7 D avids poenit. Salm. uden ad K and L uth. og de 7 D avidspoenit. Salm. udenad K and de 5 P arter uden ad a f Luth. cat. N iels Jacobsen Ole Jørgensen Kand L uth. cat. uden ad Svend O lsens Enke H ans Svendsen, 12 aar A nne Svendsdatt., 16 aar K and ickun lidet uden ad a f Luth. cat. K and Luth og noget a f B om em. forkl. uden ad Jørgen H olgersen Lars Jørgensen. 16 aar Kand Luth. og B om em ans cat. uden ad A nders C hristensen M aren L æ ser inden i cat. P ed er N ielsen N iels P edersen, 8 aar K and de 3 første P arter uden ad a f Luth. cat. H uusm æ nd R asm us N ielsen Jens R asm usen. 5 aar A nne R asm usd., 9 aar Læser A.B.C. K and Luth. cat. uden ad. R asm us Jørgensen Lars R asm usen, 8 aar Kand Luth. cat. uden ad. N iels Pedersen P eder N ielsen. 6 aar Læser i A.B.C. Lars Jensen Jens L arsen, 9 aar B irthe L arsdatter, 14 aar Disse 2de. kand icke m æ ldes om hvad de kand. siden Jeg i aar og dag icke har kæ ndet faat dem til at gaae i skoele eller kirke

19 HGS: Herstedvester Census of Children Side 7 af 8 A nders O lsen A nne A ndersdat., 5 aar L æ ser i A.B.C. R usbye, G aardm æ nd O le L arsen M ads O ttesen N iels L arsen L ars O lsen, 11 aar A nne O lsdatter, 13 aar E llen O lsdatter, 14 aar L isbeth O lsdatt.. 7 aar O tte M adsen, 12 aar K irsten M adsdat., 15 aar Lars N ielsen, 8 aar K irsten N ielsdat.. 11 aar K and L uth. og B om em. cat. m ed de 7 K ong D avids poenit. S alm er uden ad K and L uth. og noget a f B om em. cat. uden ad K and ickun lidet uden ad a f L uth. cat. L æ ser inden i Luth. cat. K and L uth og B ornem. Cat. m ed de 7 K ong D avids peoenit. Psalm. uden ad K and L uth. og de 7 D avids Psalm. uden ad O le A ndersen P eder O lsen, 14 aar K and L uth. og B om em. cat. m ed de 7 D avids Psalm. uden ad K nud L arsen H uusm æ nd C hristen Poveisen Jeppe Jensens Enke O le K nudsen, 9 aar M aren K nudsd., 16 aar B odil K nudsdatt.. 6 aar H ans C hristensen. 11 aar Johannes C hristens., 6 'A aar K irsten C hristensd.. 13 aar M arit C hristensd., 9 aar M ads Jensen, 6 'A aar A nne Sørensd., 13 aar L æ ser inden i Luth. cat. K and ickun tem m elig læ se L uth. cat. uden ad L æ ser i A.B.C. K and L uth, og B om em. cat. uden ad K and nogenledis læ se de 5 parter uden ad a f Luth. K and Luth, og B om em. cat. uden ad K and nogenledis Luth. cat. uden ad L æ ser i A.B.C. K an d nogenledis de 5 parter a f Luth. cat. uden ad P eder Sørensen P eder Pedersen, 11 aar K and Luth. cat. uden ad N iels L arsen A nne N ielsdat.. 7 aar K and Luth. cat. uden ad N iels S ørensen B ørre M adsens Enke Søren N ielsen, 9 aar Else N ielsdatter, 7 aar M ads B ørresen, 7 aar B irthe B ørresdatt., 8 aar K and de 2de P arter uden ad a f L uth. cat. K and de 5 parter uden ad a f Luth. cat. L æ ser inden i Luth. cat. O le Fransen B odil O lsdatt., 17 aar K and L uth og B om em. cat. m ed de 7 D avids poenit. Psalm. uden ad O le L arsen Inger O lsdatt., 8 'A aar K and nogenledis Luth. cat. uden ad R asm us L arsen E sther R asm usdatt., 14 'A aar C athrine R asm usd., 11 aar K and Luth, og B om em. cat. m ed de 7 K ong D avids poenitents Psalm. uden ad W risløse, L ille - G aardm æ nd L ars N ielsen Sidse K nudsdatt., 9 aar K and nogenledis de 5 part. a f Luth. cat. uden ad A nders N ielsen K aren A ndersd., 9 aar Sidse A ndersd., 8 aar K and Luth. cat. uden ad T hom as M ouritsen K aren L arsdatt., 12 aar K and Luth. og B om em. cat. uden ad A nders Pedersen N iels N ielsen P eder P edersen. 7 aar Johanne N ielsdatt, 6 aar M aren N ielsdatt., 6 aar B irthe N ielsdat.. 5 'A aar K and de 2de Første Part. a f L uth. cat. udenad L æ ser i A.B.C. K and intet ut supra Povel A ndersen Eble Povelsdatt., 14 aar K and Luth. og B ornem. cat. uden ad Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen, 7 aar Jørgen Jørgensen, 5 A aar A nne C hristensd., 13 A aar L æ ser inden i Luth. cat. L æ ser i A.B.C. K and noget uden ad a f Luth. cat

20 rtu s : nersieavester census ui lim aren J lu t V i u M orten B entsen P eder M ortensen, 10 aar K and navenledis de 5 Part. a f Luth. cat. udenad H uusm æ nd P eder H ansen H ans Pedersen. 11 aar K and Luth. cat. og de 2de første part. a f B om em ans forklaring uden ad A lbreth Pedersen P eder A lbrethsen, 9 aar K and de 5 part. uden a f a f Luth. cat. P eder Larsen K irsten Pedersd., 7 aar L æ ser A.B.C. A nders Svendsen H ans Jørgensen A nders A ndersen, 6 aar B ente A ndersd., 10 aar Jørgen H ansen, 9 aar A nne H ansdatt aar L æ ser i A.B.C. K and nogenledis de 5 part. a f L uth. cat. udenad K and de 2de. første part. a f L uth. cat. uden ad L æ ser i A.B.C. Jacob M ichelsen K irsten Jacobsd., 15 aar K and nogenledis de 5 part. a f Luth. cat. udenad Last Modified: 03 May 2003 Copyright Gary T. Horlacher horlacher.org/denmark7school/copenh/hstv3839.htm

21 HGS: School Census 1730s Project Side 7 af 8 Other Counties School census were found in the bishop s archives for Sjælland and Viborg, and in the estate archives from Odense which will be added to this site as I have time. Unfortunately I was only able to try a few specific areas, but at least you can get an idea from this. One thing I was unsuccessful in finding was the 1723 school census from Århus Bishop's archive which is referred to in Rita Jensen's Arkivhåndbog Norregjylland (.Archive handbook for Northern Jutland). If anyone knows how to find this in the archive I would very much like to add a full citation to where this can be found in the archive! I did obtain microfiche copies of the school census from Ålborg Bispearchiv for Bibliography Much information for this article came from two sources. If you are aware of additional sources that can be added to this bibliography and add to the content of this article, please let me know. "Undervisningen på Landet", pp Dagligliv i Danmark. Bind III ( ). Edited by Axel Steensberg. Published "Breve til amtmanden. Kilder til 1700-tallets lokalhistorie." (Letters to the County Officer. Sources o f 18th Century Local History. ). Fortid og Nutid Also reference and information about the location of these records in the Bishop's archives came from Anton Blaabjerg of Viborg to whom I am very grateful. An English translation of Danish terms used in these school census. Last Modified: 09 May 2003 Copyright Gary T. Horlacher

22 HCiS: Herstedøster Census ot Children 3 iu c i a i j Herstedøster School Census, Abbreviations & Translations Four lists were found for the school children in Herstedøster School: 29 Dec Mar Jun Sep 1739 The first three lists give the number of weeks and days each month that each child attended school. The fourth list includes the children's ages and academic progress. These lists are part of a packet in the Landsarkivet Sjælland in Copenhagen under the title. "Københavnsamt. Breve fra diverse Embedsmænd og partikulære Personer, 1739" [Copenhagen County. Documents from diverse officials and individuals. 1739], Following is a transcript of these four lists. Mandtal Over de Børn som haver søgt den Kongl. Herstad Øster Skole Siden dens Exellence Visiterede I Skolen. Boe M endenes N afn e B ørnenes N afne Septem ber O ctber. N ovem ber D ecem b. Jacob Iversen. 1 Søn Iver Jacobsen 3 U ger, 3 dage 3 Uge. 2 dag. 2 U ger, 1 dag 2 U ger N iels S vendsen. 2 dr. A nna M aria N ielsd. 'y 'y 2, dage M argretha N ielsdatt. 3, , 2 4 Søren E spensens daatter K aren Sørensd. 3, 1 2 _ -,7 1, 3 C hristen H ansens Søn N ieis C hristensen 3 -, 4 O daatter i K aren C hristensd. 2,5 3,2 ^ 2 3, - 1 Son H ans C hristensen 2, , 1 2, - H ans Jørgensen Fridrich Jørgensen 3.4 3,4 2, C hristen Jensen Jens C hristensen 2, _ y Lars Joesen H ans Larsen , dag Svend N ielsen N iels Svendsen L 4 2, - H ans K ieldsen, 2 Søn B endt H ansen y J, J 1, K ield H ansen 3, 3 1, 4 2 2, - http ://www. horlacher. org/ denmark/school/copenh/hsto htm

23 O le M ortensen. 2 Sonner M orten O lsen "i 1,4 -, 4 0 Johan O lsen 2, H ans Iversen. 1 daatter M ajes H ansdaatt ,3 1.4 L - H uusfolck O le N ielsen. 1 d. M argretha O lsdaatt. 3,3 3,4 1,3 0 o, - 1 Søn A nders O lsen , ,3 L ars Jørgensen A nna L arsdaatter Søren M ichelsen A nna M argretha Sørensdaatter ^ <i 0. D -, 3 M icheel Sørensen D. D A lbret Iversen M ejes A lbretsd ,4 2, Jørgen Pedersen M orten Pedersen 3, 2 3, 3 -, P eder H ansen, 1 Søn L ars Pedersen 2, 1 "9" -, 3 1, - H arrestrup L ars Sørensen K aren Larsdaatt. 0, , Søren L arsen , _ P eder L arsen Mandtal Over de Børn som icke have søgt den Kongl. Herstad Øster Skole B oe M end Søren E sbersen 1 Søn E sben Sørensen A nders Larsen 2 Sønner Jens A ndersen M atthias A ndersen Svend N ielsen 1 Søn A nders Svendsen 1 D aatter K irsten Svendsd. 1 D aatter A nna Svendsdaatter H arrestrup Jørgen N ielsen 1 D aatter K aren Jørgensdaatter Disse Tegned haver iche søgt den Kongl. skole siden dens Exellence visiterede i skolen Hersted Øster, d: 29 Decemb. Anno 1738., Joseph Pedersen Mandtal Over de Børn som haver søgt den Kongl. Herstad Øster Skole siden Nye Aar og hvor Lenge i hver Maaned

24 HGS: Herstedøster Census o f Children Side 3 at 5 Boe M en d en es N afne B ørnenes N afne Januarj Februarj M artj Jacob Iversens Søn Iver Jacobsen 3 Ug., 4 dag 2 U ger, 5 d. 1 U ge, 4 dag N iels Svendsen A nna M aria N ielsdaatt , 5 Søren E spensen. 1 daatt. K aren Sørensdatt. 3, 1 2, 4 -, 2 d. C hristen H ansen. 1 Søn N iels C hristensen , 5 1, 5 een daatter K aren C hristensdr , 5 2,3 een Søn H ans C hristensen 3.2 4, H ans Jørgensen Fridrich Jørgensen 1.4 3,4 2.4 C hristen Jensen. 1 D aatt. og Søn B ertha C hristensdr. 2, 3 2, 2 Jens C hristensen 3, - 3, 3 1,3 dage L ars Joensen, 1 Søn H ans Larsen 2.5 3, 5 2,3 Svend N ielsen, 1 Søn N iels Svendsen , H ans K ieldsen. 1 Søn G osm ar H ansen 4.- 3,5 1,4 1 Søn B endt H ansen 2^ _ 3, 5 2, - N och 1 Søn K ield H ansen 2, 3 3, 4 1,3 O le M ortensen. 1 Søn M orten O lsen 3, N och 1 Søn Johan O lsen 3.4 2, H ans Iversen, 1 d aatter M ajes H ansdaatt , - 2, - H u u sm en d en e I H erstad Ø ster O le N ielsen. 1 daatt. M argretha O lsdaatt. 3,4 4,- 3, - og een Søn A nders O lsen 3, - 1,4 2,4 L ars Jørgensen, 1 d. A nna L arsdaatter 3, 3 3, 5 2,3 Søren M ichelsen, 1 Søn M icheel Sørensen 3, A lbret Iversen, 1 d. M ej es A lbretsd. 3,4 2,4 2,4 Jørgen Pedersen, 1 Søn M orten Jørgensen 3. 2 'y -> J, J 2.3 P eder H ansen, 1 Søn L ars Pedersen 2%- 3,5 1,4 H arrestrup Lars Sørensen K aren L arsdaatt. 3, 4 3, 1 2, - 1 Søn Søren L arsen 2,4 4, N och 1 Søn P eder Larsen 2, ,. Hersted Øster, d: 31 Martij Ao. 1739, Joseph Pedersen, Skoleholder Mandtal Over de Børn som haver søgt den Kongl. Herstad Øster Skole i April qvartal

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Notat om udskiftningen af Farum Landsby 1775-1802

Notat om udskiftningen af Farum Landsby 1775-1802 Notat om udskiftningen af Farum Landsby 1775-1802 Alle Furesøs gårde tilhørte i 1700-tallet Københavns Rytterdistrikt, bortset fra Farumgård, som blev overdraget Vitus Bering som gave i 1675. Rytterdistriktets

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aarestrup, hvor kommer navnet fra?

Aarestrup, hvor kommer navnet fra? Indholdsfortegnelse Aarestrup, hvor kommer navnet fra?... 2 Navnemoderen Andrea Aarestrup (1837 1893)... 2 Mere om Aarestrup... 3 Fra fortid til nutid.... 6 Retssag mod skomager Anders Aarestrup... 8 Kildehenvisninger...

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere