Else Marie Iversens. Slægtsforskning. Del 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Else Marie Iversens. Slægtsforskning. Del 1"

Transkript

1 Else Marie Iversens Slægtsforskning Del 1

2 Else Marie Iversens Slægtsforskning. Del 1. Af Else Marie Iversen. DIS-Danmark, Scannet efter samling i ringbind. Redigering: Poul Wachmann Udgivet som ebog i PDF format, 2014 Tilgængelig på DIS Arkiv & Bibliotek, bibliotek.dis-danmark.dk

3 U /> / ñ C y a n M i»- ju i f 2* 2 A 3c i / H isi S. % À " Ni Ni \ N) ± $? "O \ N Ni i V s %! S H.$ N \j N^ 'N '4 S N I?0* N,.*,*y\ N' > \ Ni v> $ Ni <, s V > N > S ^ ' S., N \ g.. - ) vd ^ N < N ^ N 'N - O» 8!. N <\ > i ^ ^ «t 'Ns 3 S k < ^ x V 'Ns s N 5$ l \ C' V» N TN t %. s> vx O x N x d 3 I N y 5 N s e \N ^ i > t N N \ Ci N ' r* <s N CN N ysx i k N A ^ ' N <N V - N <$ \ V. -, V5: «r /e cn> C O Scn tlßs d %/jc///? <, / y t / i s s c /? Í ß C C i ü 'à d c î ï ï, /m - M l d 'Tech c*' 'cri/úib> h 7 G ce/ft 7 /iû' î/jts 7 u**'7 ( û A ÿ u / ) / J t / / fio du Tah/U-i / d l Ïîù/ cl oà 7 erj /ió // /m -Ahy A)/c -A//Z /,/ l S e - /J/llPAC T e l l e n //d é - M é 3 cm> WùrJcUU/i Ai 0 / d c u r / j W à /A t /A/'ai dit/? Û//tAreá A> / M $ Û?Cr i l l S /7 / t ø ' /faé / # S*~ U /). -S J/CP r/afy /? /uéu /llé i f p ÿ t P ' ßtHHs //(A/JAA/f-SAt? ftuïtfie C/iHi The \ pcu/jíatl tød/w é ms- /9 s> U lte n A Uúr/c iv t/h /iia n / aal - l i é 2

4 Sv &/ SI Sv Sv sc SS <ftf' SV OC ow $ 7 ^ > ö \ v\ $ kj V \ %4 i x <) rio - I x k \ I 3 \ A Vi $ ^ <N V î *. % ^ ș v i o ; x & k & ^ \ - x N ^ «x I &> ' S* V *5 VC y / r$ Vs //ü/7± fu'l,cflu7? n Wunj/cT/je / C /) S Clu Síes' vv VPcui V tc utvt^ ficcäi CmCutCsät. v s / ö S c /l p c tø n VS f i ü d u t ^ c / ^ e / i s d t Vc V T 1 c w t f e t s & t M/C-/ÅW der frcvfrnsd/j / /m - r i P «i u> /2 C t w e 'UccV^datíV m / m - Á l_ j i; SS ////- /Svs / m - / &? / ' v7lu/s /2 / ôocîcî 'PtT/tíVCí'aW'- //V6~/SSC S 3 uftrtfc V sla /y/jf SuSUüVTtr _ m s - /SVv ~ MVS VSS$c~ /Stø f r f r t A û n n e M etro cs?é p -/fre> t &? /S 'fro - P / ó /

5 / c U / /Vi m / é t / s M-é / é t /te / t cj I/o / / / t u r n M e ts / / / //s- /< A ä e t è i / f r / n e / t / é 2 - 'J é î s /ê n <? r f/m a t / m

6 éu / / 6 / 90 /o o /C/ /Cl A /e* / - /c-c Æ6 /Af A: / / / / / / % % x vj S L\ s ^ Vi skl v> V 'J) \ rs x N\ -O & x'-o ' <N * \ t v I >i.. v V' ' VJt V Ki 1 v x V ^ S i \$ cs é vo s 05 g s A & 3 V) V i i \ 1 J\ I 'xi II >s i A x * x x* <? V n a> x> N J). 'xi i Yn ~0 xi xi ) O x _i ) /& OdM^rtit Jensen 7i? cj/iyd-ort. / t r / j fflc h tc ijs C tø fø 60 //an s i/cr/l/stn oz Zhihthe Zcnr/ct/Z '-art tn * '/ Lc/tr Hns>in / f / ) C ( t t C i i > / u % /cos /i,lscrt.n CUUc ^ a u u tf //// / / / / / r ///6 nfétt CUi/Zecht^em U 2//-//C 6 / i /fu/'/<d3. /M i-/#?/ //c6- /6 / / /lur?/2- //at(?su'&776/ Æ Zrf-Å9rf / ns ///o/ >2 /S 63- / / / o f/jcirtcn fi/v d /e a s /V ar7e/isc/7 m r ~ / % é -'éfé-~ / 6 b / / n - / tø rfmrfecas 'Verfeit'S e m / 2 0 ' 6 6 ^ ///cl66/2- ///dr/6 '/rc/crfscrf-7 /&? / / / / ' //r/z d '/ c r s / Z / t / / e / s t / c J / a r ' //JZC- /H '/ - /9$Q

7

8 JO 2 A)b / )2 A b ' /& ' f t? i b v A v J A # J y J ' J ú é ó / - V (-i I "') ' O rx '1 % x f u <SN 1 O y xl V) Uj Y" x; Vj «1 _? V ^ s. x> vj '1 '5? Y/J 'N I v $ x> xs ^1 \> x? V) 1 < $ % s> x > % 'tm '//änötn T? /2/átír? <C $p it? i/ïjjfÿ 9 ^ /Vc n ^'/?ú,f? > 7 92 Mú^en // tnscùùïf' /co /b /'f(j //c tm Á e n /O s Húr h OúJ. M ótr/2 /û Ô j)j Cif/ ^mscfót/or /7&~/Jr.y W.. / /6 /r?c/7 ^ens v? /??/-/<&/>. /% * ' / / / W S - 9 (jfn^fác^ / ür/?± /í 7/2p /fá -/é? 3 /W û r Z é n ù i l ô / 'â C Â t s e ^ / ' 2 ö ' / ) ~!Uo- /M CkffU-Zfei* ryo / /ñ/7s > rt t>/s e/j t e /< f W - CQ/ m -/ Í3? >z S i f i h e / / t / j / / a z fe s tø s c/tïtzc/' J ic ltt tï / / û J J ±>CÛl 7 2 /' / 2 y ~ /ê Ûô o Jfte'- M3Z /$ f i m /WôfZârz-sts? / t e 3 - / i} 2 y

9 Ac g 09 ML í ' i. 2 K M I i/ - Æ. C /o, M e A M i \ rs v rc. j.j txj <3 r>v N I ) \ ß o -o ÇN. à v V - w cs> \ N Ni Sr. Vi i K ' /O f en /OS Û?ti/til- /ti!<.stfät/i/' Cé Lh cine as ZkMÚíMt? /O? Jfo //G /? S fl u ü ' /ex ///ó innen / 'V Unna /Y/c/sätitü? i/o C /ûmù crtiùîsen /// /Ven/emäa / m - / t e / aï io / m - //tes m ó A ô~ô c u r ftílócin Sid se ////ci'on o ie f/ielsm û fâ rm C huó/a al^r /? M - /< fff / m - m i / W - / f á f /?<??-M x osen / m - /W slo t /n e /s a lle? / q jq -/<?? / ^ ffîûten û/t2r/e 1/ f t f o / i / / / / - / 9 s / />, /Varie/? /)ocf/'oûs //o//anse a-

10 W y/ f f i J M J e s 2 /? ' 2 /ù 2 / / J / r J / / 2 )0 Â S / 23J 2, J3 2 o / 2 os % s K '3 '"N É ts V) $ Ss N A 4 % n; \ 1 / N ^5 / > ty d e r / 7 ÙTx' 1 /J / /JJ fvojjùn ê o reason / m ' /JS /ict/en Ütiüttûÿ&ïfa / / / Û ôûir f i í / ñ e, ) # sr û 'h a o o t " //e n e {2/7ûl/sot&l/v /JC s /e n d /JP So, fs J /M fpedenst*7 6 / -. K lrstën /V ojens Q /dtffr 2fQ s ose*) fesses 7&ü? / J O ' *, V /ô ' & e/ife C /U /sïï/e S o v e n s e n / f f / ~ / 9 / f /, c/njtr ZbtrCno //enn/fcen / / c) o ' /9 3 2 TJ/J/J/k- J e c /tr f a o d s e n ' é 3 f a r 77 S n end sdâ Í7S? /? /P M - 3 / r d '/vc'r / / 'S c/ùt/tï' / f / e r - - / / / /

11 // f/2> //* // / / / f / r /A) MC M /M / * /z ~ / J É / S i S> H 3 J 0^ % S3 1 vf> A A \ 3 v s i VI I»$ i «'O x y1,x o*» s VI t"v SÀ4 S i>xj rs.\s.ys^ i ^ 1 y* -Ni) IS ^ U> I :^3 i I 8 * K V \ \ i V IN S S 4 <0 3 $ 4 ÎÇ vy -S» $ vi s i x Û S i \ sss. ^ \V Ä U \> ^1 VN N^S > C S I un i,,s> J * va v o l Aj >x \N 4 *> ^ 5> ó'á ft)cü>ûm> //sen ö? ideen ^ c n U Ù t fc /' / * Í S / n C ta S e n Uriff/i syetjc&ofcfá' åo f r f r P / denser} 6 / HirSffrz Ú jm ú & C Ü J fí/' / 4zrëvjJdj / Û t r i Î C 6 3 ideen ^n n d sd ø tf m r - M / / t / ) / / / / Pias müssen W - ~ /e 9 /W - / f ø - 0 u f f / S? L Ú ctfe, / ftjy Ofees ///ir /A s e n / f f A - / 9 d f f / m / W e / 3 C - AJOS I M - Æ o / m - t i t t?>c yy/á Á /r? ^ 3 / / e i d e r / e d r s C & ct T er 5 oren ^e^ffnstv/ / r ffe n C S T e O ie fflt n e S e r e n s e n # & T - /J? & / ü cf'? - / 9 á 3

12 m * 3 2 é " 2 22* 2 M * m Û- J V * * M J 3 Í - j t t f. fens. ^e^isen h f Cr fe/?s> CfcttTr Ctue { tieso ucîtt/' /Sfrili, /ÏJcis Boesen Qoeen /))úrfé6 é>eei ff/ ti fm sù -> r,, tir/ J ' j -2 6 Û 2 6 / '

13 HGS: Herstedvester Census o f Children Side 1 af 8 E S I B I Herstedvester Parish School Census, Abbreviations & Translations Four lists were compiled o f school children in Herstedvester Parish on the following dates:. 29 Dec Mar Jun Sep 1739 The first three lists give the name of the children, parents, school attendance, and church attendance. The fourth list is labeled "MandtaF [Census] and gives the age of each child and how far they had progressed in their schooling. This fourth list is the most useful for genealogical purposes and includes more names than on the earlier lists. The last two columns listing attendance at school and church can be read from left to right over the columns. Many of the children did not return to school after 1 April, probably due to helping with farm work. Much family information can be obtained by comparing these lists over the year. These lists are part of a packet in the Landsarkivet Sjælland in Copenhagen under the title. "Københavnsamt. Breve fra diverse Embedsmænd og partikulære Personer, 1739" [Copenhagen County. Documents from diverse officials and individuals, 1739], Following is a transcript of these four lists. Siden sidste Skoele visitatz d. 3 Sept, haver undertegnede af Hersted-Westers Sogns Ungdom saa Til Forsømmet Skoelen og Kirken som Følger 29 Dec. 1738, Ertmann Juel [Since the last school visitation 3 Sep the undersigned] [of Herstedvester Parish's Youth's attendance at school and church as follows] F oræ ld res N avne (P a ren t s N am es) B ørn n en es N avne (C h ild ren s N am es) Skoelens F orsøm m else og (S ch ool A ttendence and) K irkens F orsøm m else (C hurch A ttendance) H ersted -W ester, bye G aardm aend N iels P edersen B erthe N ielsdatter Stedse Forsøm t Skoelen thi hun tiener C h ristopher O ttesen N iels Jørgensen B arbara Jørgensdatter Johanne C hristophsdatter Forsøm t Skoelen 3 dager Stedse Forsøm t Skoelen fordi hun tiener O gsaa forsøm t Skoelen, form edelst Siugdom K irken 4 gang 3 gange forsøm t K irken Stedse forsøm t A nders Sørensen iviads A ndersen Forsøm t Skoelen 11 dage 6 gange K. http ://www.horlac her. org/denmark/ school/copenh/hstv htm

14 A nders O lsen K aren L innertsdatter B ente L innertsdatter Forsøm t Skolen 47 dage og I/2 dag Forsøm t Skoelen 49 dage 4 gange K. 6 gange K. A nders Jensen Lars Rasm usen Forsøm t Skoelen 13 dage 2 gange K. P eder N ielsen N iels Pedersen Forsøm t Skoelen 24 dage og Vi 7 gange K. A nders C hristensen M aren F orsøm t Skoelen 12 dage 4 gange K. H uusm æ nd R asm us N ielsen M aren R asm usdatter Forsøm t Skoelen 17 dage 2 gange K. P eder Pedersen A nne P edersdatter Forsøm t Skoelen 3 dage 1 gang K. L ars Jensen Jens Larsen B irthe L arsdatter Forsøm t Skoelen 35 Vi dage og 12 gange K. Forsøm t stedse Soelen og K irken W risløse, L ille (V ridsløselille) - G aardm æ nd L ars N ielsen Sidse K nudsdatter Forsøm t Skoelen 6 dage 8 gange K irken A nders Pedersen P eder Pedersen Forsøm t Skolen 5 dage 9 gange K irken Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen Forsøm t Skolen 5 dage 10 gange K irken M orten B entsen P eder M ortensen Forsøm t Skoelen 66 dage 12 gange K irken A nders N ielsen H uusm æ nd K aren A ndersdatter Sidse A ndersdatter Stedse Forsøm t Skoelen og K irken L igeledis Skoelen og K irken H ans Jørgensen Jørgen H ansen Forsøm t skoelen 72 dage 13 gange K irken P eder H ansen H ans Pedersen Forsøm t Skoelen 25 dage 8 gange K irken A nders Svendsen Bente A ndersdatter Forsøm t Skoelen 27 dage 6 gange K irken A lbreth Pedersen P eder A lbrethsen stedse forsøm t skoelen undtagen 14 dage stedse forsøm t K irken Jacob M ichelsen K irsten Jacobsdatter Stedse forsøm t Skoelen og K irken R usbve (R isbv), G aardm æ nd O le L arsen Lars O lsen Lisbeth O lsdatter Forsøm t Skoelen 19 dage F orsøm t Skoelen 12 dage 1 gang K irken 2 gange K irken M ads O ttesen O tte M adsen Forsøm t Skoelen 19 dage 1 gang K irken N iels L arsen Lars N ielsen K irsten N ielsdatter Forsøm t Skolen 11 dage Forsøm t Skoelen 19 dage 3 gange K irken 1 gang K irken O le A ndersen Peder Olsen B egydt at søge Skoelen d. 18 N ov siden forsøm t 1 dag Forsøm t K irken 12 gange K nud Larsen Ole K nudsen B odil K nudsdatter Forsøm t Skoelen 17 dage Forsøm t Skoelen 16 dage 7 gange K irken 8 gang K irken H uusm æ nd R asm us L arsen C athrine R asm usdatter Forsøm t Skoelen 13 dage 1 gang K irken N iels L arsen A nne N ielsdatter Forsøm t Skoelen 5 dage B ørre M adsens Enke M ads B ørresen B irthe B ørresdatter Forsøm t Skoelen 11 dage Forsøm t Skoelen 9 dage 2 gange K irken h ttp ://w w w.h o rla c h e r.o rg /d en L m a rk /sch o o l/c o p e n h /h stv h tm

15 HGS: Herstedvester Census of Children Side 3 at S N iels Sørensen Søren N ielsen E lse N ielsdatter Forsøm t Skolen 6 dage Forsøm t Skoelen 16 dage 1 gang K irken 3 gange K irken O le L arsen Inger O lsdatter Forsom t Skoelen 8 dage 1 gang K irken Jeppe Jensens Enke M ads Jensen A nne Forsøm t Skoelen 6 dage Forsøm t Skoelen 3 dage 1 gang K irken P eder S orensen P eder Pedersen A nne Pedersdatter Forsøm t Skoelen 12 dage Forsøm t Skoelen 9 dage C hristen Povelsen H ans C hristensen Johannes C hristensen M arie C hristensdatter D isse har icke søgt Skoele Foraeldres N avne (P a ren t s N am es) Siden Nye Aar Haver Undertegnede af Hersted-Westers Sogns Ungdom saa Ofte forsømmet Skoelen og Kirken som Følger 31 Martii Ertmann Juel. Skoeleholder [Since the New Year the undersigned] [of Herstec vester Parish's Youth s attendance at school and church as follows! H ersted -V ester. bye B ornnenes N avne (C h ild ren s N am es) Skoelens F orsøm m else og (School A ttendence and) K irkens F orsøm m else (C hurch A ttendance) N iels P edersen B erthe N ielsdat. Forsøm t skoelen 30 dage og 3 gange K irken C h ristopher O ttesen N iels Jørgensen Johanne C hristoph.d. A nne C hristoph.dat. Forsøm t skoelen 19 dage B egge forsøm t skoelen form edelst Siugdom og 4 gange K irken ligeledes forsøm t K irken A nders Sørensen M ads A ndersen stedse forsøm t K irken A nders O lsen B ente L inertsdat. K aren L inertsdat. Forsøm t skolen 43 dage Forsøm t skoelen 48 dage og K irken 9 gange og K irken 10 gange Svend O lsens Enke H ans Svendsen stedse forsøm t skoelen og K irken form edelst siugdom P eder N ielsen N iels Pedersen Forsøm t Skoelen 18 dage K irken 8 gange A nders C hristensen M aren Forsøm t Skoelen 42 dage K irken 7 gange H uusm æ nd R asm us N ielsen M aren R asm usd. A nne R asm.dat. B egge forsøm t stedse Skoelen form edelst siugdom ligeledis K irken R asm us Jørgensen Lars R asm usen Forsøm t Skoelen 8 1/2 dage og K irken 5 gange L ars Jensen Jens Larsen B irthe L arsdatter Forsøm t Skoelen 30 dage stedse forsøm t Skoelen og stedse forsøm t K irken ligeledis K irken W risløse, L ille Bye Lars N ielsen Sidse Stedse forsøm t skoelen og K irken A nders N ielsen K aren A ndersd. Sidse A ndersdat. B egge forsøm t stedse skoelen og K irken N iels N ielsen M aren N ielsd. Stedse forsom t skoelen og K irken P eder Y ssens Enke Peder Pedersen forsøm t skoelen 29 dage stedse fors. K irken

16 HGS: Herstedvester Census ot Children oiue h ai o Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen forsøm t skoelen 23 dage og K irken 6 gange M orten B entsen Peder forsøm t 47 dage og K irken 7 gange Huusm aend P eder H ansen H ans Pedersen Forsøm t 47 dage og K irken 6 gange A lbreth P edersen 1. P eder A lbrethsen 2. P eder A lbretsen forsøm t 30 dage ligeledes 30 dage K irken 6 gange K irken 6 gange A nders Svendsen B ente A ndersd. Forsøm t 59 dage K irken 7 gange H ans Jørgensen Jørgen H ansen Forsøm t 44 dage K irken 9 gange R usbye O le L arsen Lisbeth O lsdatter Forsøm t 33 dage K irken 5 gange N iels Larsen Lars N ielsen K irsten N ielsd. Forsøm t 13 dage ligeledes 13 dage K nud Larsen O le K nudsen B odil K nudsd. Forsøm t 31 dage stedse forsøm t skoelen K irken 6 gange og K irken Huusm aend Jeppe Jensens E nke M ads Jensen A nne Forsøm t 30 dage ligeledes 30 dage K irken 4 gange K irken 4 gange N iels Larsen A nne N ielsdat. Forsøm t 32 dage P ed er Sørensen Peder Pedersen Forsøm t 32 dage K irken 6 gange N iels Sorensen Søren N ielsen Else N ielsdat. Forsøm t 35 dage Forsøm t 37 dage K irken 7 gange K irken 8 gange B ørre M adsens Enke M ads B ørresen B irthe B ørresd. Forsøm t 47 dage Forsøm t 31 dage stedse forsøm t K irken K irken 4 gange C hristen Povelsen H ans C hristensen Johannes C hristensen M arie C hristensd. Stedse forsøm t Forsøm t K irken stedse 3. Forsom t K irken 4 gange Siden nest afvigte 1ste April haver indetegnede Ungdom i Hersted-Westers Sogns saa ofte forsømmet dend Kongl. Schole som efterfølger: 30 Jun Ertmann Juel. Skoele-holder [Since last April 1st have listed the youth] [in Herstedvester Parish, how often they missed the royal school as follows] G aardm æ ndenes N avne (F a rm ers N am es) U ngdom m ens N avne (Y ou th s N am es) Saa ofte F orsøm t Skoelen (H ow often m issed School) og K irken (and C h urch) H ersted -W ester, bye [G aardm aend] C hristopher O ttesen N iels Jørgensen B arbara Jørgensdatter Johanne C hristophsdatter A nne C hristoph.datter H aver alle forsøm t skoelen siden 1ste A pril De 2 I st fors. K irken 7 gange. D e andre stedse forsøm t

17 HGS: Herstedvester Census of Children Side 5 a f 8 A nders S ørensen M ads A ndersen A nne A ndersdatter ut Supra 5 gange A nders O lsen B ente L innertsdatter K aren L innertsdatter ut Supra Stedse forsøm t K irken, uden 2 gange. Svend O lsens Enke H ans Svendsen A nne Svendsdatter ut Supra 1.8 gange 2. 4 gange A nders C hristensen M aren ut Supra 7 gange P eder N ielsen N iels Pedersen ut Supra 8 gange H uusm æ nd R asm us N ielsen Jens R asm usen A nne R asm usdatter 13 dage forsøm t stedse forsom t Stedse forsøm t 8 gange R asm us Jørgensen L ars R asm usen stedse forsom t 8 gange Lars Jensen Jens Larsen B irthe L arsdatter B egge har stedse forsøm t skoelen og K irken N iels Pedersen P eder N ielsen forsøm t 44 dage stedse W risløse, Lille Bye - [G aardm æ nd] L ars N ielsen Sidse K nudsdatter Siden l st A pril stedse forsøm t skoelen 14 gange forsøm t K irken A nders N ielsen K aren A ndersdat. Sidse A ndersdatter B egge ut Supra 1. 8 gange gange N iels N ielsen M aren N ielsdatt. ut Supra stedse forsøm t A nders Pedersen P eder Pedersen Johanne N ielsdat. 34 dage forsøm t A pril og M aj i m aanet fors. 12 gange stedse forsøm t Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen Jørgen Jørgensen A pril og M aij m aanet har begge forsøm t 12 gange stedse forsøm t M orten B entsen P eder M ortensen stedse forsøm t skoelen og K irken, uden 3 gange H uusm æ nd P eder H ansen H ans Pedersen stedse forsøm t 8 gange A lbreth P edersen P eder A lbrethsen Peder A lbrethsen stedse forsøm t skoelen og A pril og Mij m. forsøm t K irken stedse K irken A nders Svendsen B ente A ndersd. Stedse forsøm t skoele og K irken, uden 2 gange H ans Jørgensen Jørgen H ansen A pril og M aij, forsøm t stedse K irken Jacob M ichelsen K irsten Jacobsdat. Stedse forsøm t skoelen R usbve [G aardm æ nd) O le L arsen A nne O lsdatter Ellen O lsdatter L isbeth O lsdatter A lle forsøm t skoelen siden 1ste A pril Forsøm t 7 gange 3. 9 gange N iels L arsen Lars N ielsen K irsten N ielsdatter ut Supra K nud L arsen O le K nudsen B odil K nudsdatter B egge ut Supra B egge forsøm t H uusm æ nd Jeppe Jensens Enke M ads Jensen A nnem orkisdatter Forsøm t 57 dage forsøm t 10 gang Forsøm t 56 dage 4 gange

18 n u s : nersieavesier uensus oi umiurcn j iu c u a i o N iels Larsen A nne N ielsdatter stedse forsøm t stedse forsøm t P eder Sørensen Peder Pedersen stedse forsøm t 9 gange N iels Sørensen Søren N ielsen Else N ielsdatter B egge forsøm t A pril og M aji m. B egge forsøm t 9 gang B ørre M adsens Enke M ads B ørresen B irthe B ørrisdat. B egge forsøm t I A pril og Jaji m. B egge forsøm t 5 gange C hristen Povelsen H ans C hristensen Johannes C hristensen M arie C hristensdat. D isse har og stedse hiem m eblevet fra skoelen. siden 1st A pril Mandtal Over Hersted-Wester Sogns og Kongl. Scholis tilhørende Ungdom 14 Septembr 1739 Ertmann Juel. Skoele-holder ved stædet [school teacher at the place] [Census] [Over Hersted Vester Parish and the Youth of the Royal School] F oræ ld res N avne (P a ren t s N am es) B ørnnenes N avn e. D eris A lder (C h ild ren s N am es, th eir age) H vorledis de har tiltaget i laerningen (H ow they have p rogressed in learning) G aardm æ nd i H ersted-w ester N iels P edersen B erthe N ielsdatt., 11 aar Kand L uther. O g B om em ans cat. S aa og de 7 k o n g D avids poenit. Salm. U den ad. C hristopher O ttesen A nders Sørensen A nders O lsen N iels Jørgensen. 12 aar B arbara Jørgensd., 14 aar Johanne C hristophsd., 8 aar M ads A ndersen. 8 aar A nne A ndersdatter, 12 aar B ente L innertsdat., 11 aar K aren L innertsdatt., 9 aar K and begge L uth. Cat. U den ad Læ ser inden i Luth. Cat. K and Luth. og de 7 D avids Salm. U den ad K and L uth. og B orenm ans cat. og de 7 D avids poenit. Salm. uden ad K and L uth. og de 7 D avidspoenit. Salm. udenad K and de 5 P arter uden ad a f Luth. cat. N iels Jacobsen Ole Jørgensen Kand L uth. cat. uden ad Svend O lsens Enke H ans Svendsen, 12 aar A nne Svendsdatt., 16 aar K and ickun lidet uden ad a f Luth. cat. K and Luth og noget a f B om em. forkl. uden ad Jørgen H olgersen Lars Jørgensen. 16 aar Kand Luth. og B om em ans cat. uden ad A nders C hristensen M aren L æ ser inden i cat. P ed er N ielsen N iels P edersen, 8 aar K and de 3 første P arter uden ad a f Luth. cat. H uusm æ nd R asm us N ielsen Jens R asm usen. 5 aar A nne R asm usd., 9 aar Læser A.B.C. K and Luth. cat. uden ad. R asm us Jørgensen Lars R asm usen, 8 aar Kand Luth. cat. uden ad. N iels Pedersen P eder N ielsen. 6 aar Læser i A.B.C. Lars Jensen Jens L arsen, 9 aar B irthe L arsdatter, 14 aar Disse 2de. kand icke m æ ldes om hvad de kand. siden Jeg i aar og dag icke har kæ ndet faat dem til at gaae i skoele eller kirke

19 HGS: Herstedvester Census of Children Side 7 af 8 A nders O lsen A nne A ndersdat., 5 aar L æ ser i A.B.C. R usbye, G aardm æ nd O le L arsen M ads O ttesen N iels L arsen L ars O lsen, 11 aar A nne O lsdatter, 13 aar E llen O lsdatter, 14 aar L isbeth O lsdatt.. 7 aar O tte M adsen, 12 aar K irsten M adsdat., 15 aar Lars N ielsen, 8 aar K irsten N ielsdat.. 11 aar K and L uth. og B om em. cat. m ed de 7 K ong D avids poenit. S alm er uden ad K and L uth. og noget a f B om em. cat. uden ad K and ickun lidet uden ad a f L uth. cat. L æ ser inden i Luth. cat. K and L uth og B ornem. Cat. m ed de 7 K ong D avids peoenit. Psalm. uden ad K and L uth. og de 7 D avids Psalm. uden ad O le A ndersen P eder O lsen, 14 aar K and L uth. og B om em. cat. m ed de 7 D avids Psalm. uden ad K nud L arsen H uusm æ nd C hristen Poveisen Jeppe Jensens Enke O le K nudsen, 9 aar M aren K nudsd., 16 aar B odil K nudsdatt.. 6 aar H ans C hristensen. 11 aar Johannes C hristens., 6 'A aar K irsten C hristensd.. 13 aar M arit C hristensd., 9 aar M ads Jensen, 6 'A aar A nne Sørensd., 13 aar L æ ser inden i Luth. cat. K and ickun tem m elig læ se L uth. cat. uden ad L æ ser i A.B.C. K and L uth, og B om em. cat. uden ad K and nogenledis læ se de 5 parter uden ad a f Luth. K and Luth, og B om em. cat. uden ad K and nogenledis Luth. cat. uden ad L æ ser i A.B.C. K an d nogenledis de 5 parter a f Luth. cat. uden ad P eder Sørensen P eder Pedersen, 11 aar K and Luth. cat. uden ad N iels L arsen A nne N ielsdat.. 7 aar K and Luth. cat. uden ad N iels S ørensen B ørre M adsens Enke Søren N ielsen, 9 aar Else N ielsdatter, 7 aar M ads B ørresen, 7 aar B irthe B ørresdatt., 8 aar K and de 2de P arter uden ad a f L uth. cat. K and de 5 parter uden ad a f Luth. cat. L æ ser inden i Luth. cat. O le Fransen B odil O lsdatt., 17 aar K and L uth og B om em. cat. m ed de 7 D avids poenit. Psalm. uden ad O le L arsen Inger O lsdatt., 8 'A aar K and nogenledis Luth. cat. uden ad R asm us L arsen E sther R asm usdatt., 14 'A aar C athrine R asm usd., 11 aar K and Luth, og B om em. cat. m ed de 7 K ong D avids poenitents Psalm. uden ad W risløse, L ille - G aardm æ nd L ars N ielsen Sidse K nudsdatt., 9 aar K and nogenledis de 5 part. a f Luth. cat. uden ad A nders N ielsen K aren A ndersd., 9 aar Sidse A ndersd., 8 aar K and Luth. cat. uden ad T hom as M ouritsen K aren L arsdatt., 12 aar K and Luth. og B om em. cat. uden ad A nders Pedersen N iels N ielsen P eder P edersen. 7 aar Johanne N ielsdatt, 6 aar M aren N ielsdatt., 6 aar B irthe N ielsdat.. 5 'A aar K and de 2de Første Part. a f L uth. cat. udenad L æ ser i A.B.C. K and intet ut supra Povel A ndersen Eble Povelsdatt., 14 aar K and Luth. og B ornem. cat. uden ad Jørgen Jørgensen N iels Jørgensen, 7 aar Jørgen Jørgensen, 5 A aar A nne C hristensd., 13 A aar L æ ser inden i Luth. cat. L æ ser i A.B.C. K and noget uden ad a f Luth. cat

20 rtu s : nersieavester census ui lim aren J lu t V i u M orten B entsen P eder M ortensen, 10 aar K and navenledis de 5 Part. a f Luth. cat. udenad H uusm æ nd P eder H ansen H ans Pedersen. 11 aar K and Luth. cat. og de 2de første part. a f B om em ans forklaring uden ad A lbreth Pedersen P eder A lbrethsen, 9 aar K and de 5 part. uden a f a f Luth. cat. P eder Larsen K irsten Pedersd., 7 aar L æ ser A.B.C. A nders Svendsen H ans Jørgensen A nders A ndersen, 6 aar B ente A ndersd., 10 aar Jørgen H ansen, 9 aar A nne H ansdatt aar L æ ser i A.B.C. K and nogenledis de 5 part. a f L uth. cat. udenad K and de 2de. første part. a f L uth. cat. uden ad L æ ser i A.B.C. Jacob M ichelsen K irsten Jacobsd., 15 aar K and nogenledis de 5 part. a f Luth. cat. udenad Last Modified: 03 May 2003 Copyright Gary T. Horlacher horlacher.org/denmark7school/copenh/hstv3839.htm

21 HGS: School Census 1730s Project Side 7 af 8 Other Counties School census were found in the bishop s archives for Sjælland and Viborg, and in the estate archives from Odense which will be added to this site as I have time. Unfortunately I was only able to try a few specific areas, but at least you can get an idea from this. One thing I was unsuccessful in finding was the 1723 school census from Århus Bishop's archive which is referred to in Rita Jensen's Arkivhåndbog Norregjylland (.Archive handbook for Northern Jutland). If anyone knows how to find this in the archive I would very much like to add a full citation to where this can be found in the archive! I did obtain microfiche copies of the school census from Ålborg Bispearchiv for Bibliography Much information for this article came from two sources. If you are aware of additional sources that can be added to this bibliography and add to the content of this article, please let me know. "Undervisningen på Landet", pp Dagligliv i Danmark. Bind III ( ). Edited by Axel Steensberg. Published "Breve til amtmanden. Kilder til 1700-tallets lokalhistorie." (Letters to the County Officer. Sources o f 18th Century Local History. ). Fortid og Nutid Also reference and information about the location of these records in the Bishop's archives came from Anton Blaabjerg of Viborg to whom I am very grateful. An English translation of Danish terms used in these school census. Last Modified: 09 May 2003 Copyright Gary T. Horlacher

22 HCiS: Herstedøster Census ot Children 3 iu c i a i j Herstedøster School Census, Abbreviations & Translations Four lists were found for the school children in Herstedøster School: 29 Dec Mar Jun Sep 1739 The first three lists give the number of weeks and days each month that each child attended school. The fourth list includes the children's ages and academic progress. These lists are part of a packet in the Landsarkivet Sjælland in Copenhagen under the title. "Københavnsamt. Breve fra diverse Embedsmænd og partikulære Personer, 1739" [Copenhagen County. Documents from diverse officials and individuals. 1739], Following is a transcript of these four lists. Mandtal Over de Børn som haver søgt den Kongl. Herstad Øster Skole Siden dens Exellence Visiterede I Skolen. Boe M endenes N afn e B ørnenes N afne Septem ber O ctber. N ovem ber D ecem b. Jacob Iversen. 1 Søn Iver Jacobsen 3 U ger, 3 dage 3 Uge. 2 dag. 2 U ger, 1 dag 2 U ger N iels S vendsen. 2 dr. A nna M aria N ielsd. 'y 'y 2, dage M argretha N ielsdatt. 3, , 2 4 Søren E spensens daatter K aren Sørensd. 3, 1 2 _ -,7 1, 3 C hristen H ansens Søn N ieis C hristensen 3 -, 4 O daatter i K aren C hristensd. 2,5 3,2 ^ 2 3, - 1 Son H ans C hristensen 2, , 1 2, - H ans Jørgensen Fridrich Jørgensen 3.4 3,4 2, C hristen Jensen Jens C hristensen 2, _ y Lars Joesen H ans Larsen , dag Svend N ielsen N iels Svendsen L 4 2, - H ans K ieldsen, 2 Søn B endt H ansen y J, J 1, K ield H ansen 3, 3 1, 4 2 2, - http ://www. horlacher. org/ denmark/school/copenh/hsto htm

23 O le M ortensen. 2 Sonner M orten O lsen "i 1,4 -, 4 0 Johan O lsen 2, H ans Iversen. 1 daatter M ajes H ansdaatt ,3 1.4 L - H uusfolck O le N ielsen. 1 d. M argretha O lsdaatt. 3,3 3,4 1,3 0 o, - 1 Søn A nders O lsen , ,3 L ars Jørgensen A nna L arsdaatter Søren M ichelsen A nna M argretha Sørensdaatter ^ <i 0. D -, 3 M icheel Sørensen D. D A lbret Iversen M ejes A lbretsd ,4 2, Jørgen Pedersen M orten Pedersen 3, 2 3, 3 -, P eder H ansen, 1 Søn L ars Pedersen 2, 1 "9" -, 3 1, - H arrestrup L ars Sørensen K aren Larsdaatt. 0, , Søren L arsen , _ P eder L arsen Mandtal Over de Børn som icke have søgt den Kongl. Herstad Øster Skole B oe M end Søren E sbersen 1 Søn E sben Sørensen A nders Larsen 2 Sønner Jens A ndersen M atthias A ndersen Svend N ielsen 1 Søn A nders Svendsen 1 D aatter K irsten Svendsd. 1 D aatter A nna Svendsdaatter H arrestrup Jørgen N ielsen 1 D aatter K aren Jørgensdaatter Disse Tegned haver iche søgt den Kongl. skole siden dens Exellence visiterede i skolen Hersted Øster, d: 29 Decemb. Anno 1738., Joseph Pedersen Mandtal Over de Børn som haver søgt den Kongl. Herstad Øster Skole siden Nye Aar og hvor Lenge i hver Maaned

24 HGS: Herstedøster Census o f Children Side 3 at 5 Boe M en d en es N afne B ørnenes N afne Januarj Februarj M artj Jacob Iversens Søn Iver Jacobsen 3 Ug., 4 dag 2 U ger, 5 d. 1 U ge, 4 dag N iels Svendsen A nna M aria N ielsdaatt , 5 Søren E spensen. 1 daatt. K aren Sørensdatt. 3, 1 2, 4 -, 2 d. C hristen H ansen. 1 Søn N iels C hristensen , 5 1, 5 een daatter K aren C hristensdr , 5 2,3 een Søn H ans C hristensen 3.2 4, H ans Jørgensen Fridrich Jørgensen 1.4 3,4 2.4 C hristen Jensen. 1 D aatt. og Søn B ertha C hristensdr. 2, 3 2, 2 Jens C hristensen 3, - 3, 3 1,3 dage L ars Joensen, 1 Søn H ans Larsen 2.5 3, 5 2,3 Svend N ielsen, 1 Søn N iels Svendsen , H ans K ieldsen. 1 Søn G osm ar H ansen 4.- 3,5 1,4 1 Søn B endt H ansen 2^ _ 3, 5 2, - N och 1 Søn K ield H ansen 2, 3 3, 4 1,3 O le M ortensen. 1 Søn M orten O lsen 3, N och 1 Søn Johan O lsen 3.4 2, H ans Iversen, 1 d aatter M ajes H ansdaatt , - 2, - H u u sm en d en e I H erstad Ø ster O le N ielsen. 1 daatt. M argretha O lsdaatt. 3,4 4,- 3, - og een Søn A nders O lsen 3, - 1,4 2,4 L ars Jørgensen, 1 d. A nna L arsdaatter 3, 3 3, 5 2,3 Søren M ichelsen, 1 Søn M icheel Sørensen 3, A lbret Iversen, 1 d. M ej es A lbretsd. 3,4 2,4 2,4 Jørgen Pedersen, 1 Søn M orten Jørgensen 3. 2 'y -> J, J 2.3 P eder H ansen, 1 Søn L ars Pedersen 2%- 3,5 1,4 H arrestrup Lars Sørensen K aren L arsdaatt. 3, 4 3, 1 2, - 1 Søn Søren L arsen 2,4 4, N och 1 Søn P eder Larsen 2, ,. Hersted Øster, d: 31 Martij Ao. 1739, Joseph Pedersen, Skoleholder Mandtal Over de Børn som haver søgt den Kongl. Herstad Øster Skole i April qvartal

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN

Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN Oddesund Færgested Af ANDERS SØRENSEN DER BLEV HER I AARBOGEN 1949 og 1950 meddelt lidt om de to Færgesteder, der danner Bindeled mellem Mors og Thy. Der skal nu i det følgende fortælles lidt om Oddesund

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Møder, arrangementer og ture Side 20 Efterlysning Side 20

Møder, arrangementer og ture Side 20 Efterlysning Side 20 Nr. 24 Efterår 2006 Fra lyspindenes og tællepraasenes tid II Side 4 Fortsættelse af Johannes Bech s erindringer Skøde og pantevæsen tinglysning/tinglæsning Side 9 Lidt hjælp til slægtsforskere Frost i

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6.

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. HARDSYSSELS AARBOG U DG I VET AF HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT 39. BI ND K ØBEN H AVN l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. SØN 19 45 Samfundets Styrelse: Amtmand A. Karberg, Ringkøbing (Formand).

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D

S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D S L Æ G T E N S I M O N S E N F R A R U G A A R D JØRGEN FRIIS Slægten Simonsen fra Rugaard MED INDLEDNING af N IE L S F R I I S KØBENHAVN J. JØRGENSEN & CO. BOGTRYKKERI A/S 1958 F O R O R D»Slægten Simonsen

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN

HARDSYSSELS AARBOG 45. BI ND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØBENHAVN UDG IVET AF. l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN HARDSYSSELS AARBOG UDG IVET AF HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 45. BI ND KØBENHAVN l KQ,'o\MISSION H OS P. liaase G. SØN 1951 Samfundets styrelse: Amtmand A. Karberg. Ringkøbing (formand). Forf,1tteren,

Læs mere

Nordisk Numismatisk Årsskrift. Ny serie, 1 Nordic Numismatic Journal 2. series, 1

Nordisk Numismatisk Årsskrift. Ny serie, 1 Nordic Numismatic Journal 2. series, 1 Nordisk Numismatisk Årsskrift Ny serie, 1 Nordic Numismatic Journal 2. series, 1 Copyright: Nordisk Numismatisk Årsskrift 2014 Printed with grants from Advokat Axel Ernsts og frøken Alfrida Ernsts legat

Læs mere

E. Kf!JLPIN PETERSEN

E. Kf!JLPIN PETERSEN LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Forord. Greve Februar 2001. Ingrid Bonde Nielsen. Til Thomas

Forord. Greve Februar 2001. Ingrid Bonde Nielsen. Til Thomas 1 Forord Mine oplysninger, om min oldefar Christoffer Nielsen Kirkmans slægt, er fremkommet, som en følge af min nysgerrighed for at afklare, om de beretninger, jeg i min barndom fik fortalt om min slægt,

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Indholdsfortegnelse..............af..Elias Efterkommere.... Ebbesen......................................................1.. 1... generation......................................................................1..

Læs mere

å m a a t n t ' k f r a f n r s l u ' l l i i u ' U ^ iiir r n y i? l i ' i u 'r. A f Prof P. S. VIG.

å m a a t n t ' k f r a f n r s l u ' l l i i u ' U ^ iiir r n y i? l i ' i u 'r. A f Prof P. S. VIG. å m a a t n t ' k f r a f n r s l u ' l l i i u ' U ^ iiir r n y i? l i ' i u 'r. A f Prof P. S. VIG. 1. Den fo rsir DniiskiM i A m rrik a. A den spanske Æventyiridder Fernando Cortez med sine 500 Spaniere

Læs mere

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen

P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter. Halvor Petersen P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Halvor Petersen 2005 1 P. Jerndorff-Jessen - skolemand og autoriseret oversætter Copyright 2005 Halvor Petersen Ejlskovvej 2, Himmelev 4000 Roskilde

Læs mere

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880.

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. SILKEBORG 1840-1880. Med nogle Oplysninger om dens Fortid, samt 10 Billeder og Kort. En historisk-statistisk Fremstilling af V, JDRECHSEL, Kammerjunker og Birkedommer.

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere