Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 1. Afbud Nicoline Varberg, suppleant 2. Godkendelse af dagsordenen Dagsorden blev godkendt. 3. Godkendelse af referat fra forrige møde Referat fra møde den 3. maj 2011 blev godkendt. Det blev aftalt, at sekretæren lægger referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden, når de er godkendt af mødedeltagerne. På førstkommende bestyrelsesmøde underskrives referatet og sættes i sekretærens mappe, jf. 7B i foreningens love. 4. Nyt fra formanden - Jane (formanden) havde indhentet to tilbud på fjernelse af ukrudt, klipning af hæk mm ved hus på Slotsherrensvej, da parcellen var så tilgroet, at det var svært at passere på fortovet. Ejeren blev varslet inden rydning og fik at vide, at regningen ville blive tilsendt ham. Ejeren valgte selv at rydde beplantning. 5. Nyt fra kassereren - Beholdning. Grundejerforeningen har kr. stående på opsparingskonto i Alm. Brand Bank. Pengene er bundet i tre år til en fast rente på 3,76 procent. Resten af foreningens formue står på giro. - Restancer. 19 parceller er i restance med kontingent til grundejerforeningen. Samlet restance udgør kr. Når en grundejer ikke har betalt kontingent, får vedkommende en rykker. Hvis kontingent fortsat ikke betales, får vedkommende en anden rykker, og til sidst brev om at sagen sendes til incasso. Udgifter til advokatsalær ved incasso betales af skyldneren. - Thor (kassereren) har udarbejdet et forslag til en skabelon for et fem-årigt budget for grundejerforeningen som efterlyst på generalforsamlingen i april. Det blev

2 besluttet, at skabelon drøftes og besluttes på næste bestyrelsesmøde, og at femårigt budget fremlægges på generalforsamling i Thor (kassereren) har fået en dobbelt kunde rabat på kr. fra Alm.Brand. Det skyldes, at han som privatperson har forsikringer hos Alm.Brand, og at han som kasserer i grundejerforeningen ligeledes er registret som kunde. Det blev besluttet, at rabatten deles ligeligt mellem foreningen og kassereren, som således hæver 825 kr. til sig selv. 6. Verserende sagers stade. - Ny kautionsforsikring for kassereren. - Birthe har undersøgt foreningens nuværende kautionsforsikring hos Dansk Kaution. Den koster kr. i præmie om året og har en dækning på kr. Hvis forsikringen skulle dække foreningens reelle formue, ville den årlige præmie være ca kr. Bestyrelsen påtænker at opsige forsikringen med virkning fra 1. juli Opsigelse forudsætter imidlertid en vedtægtsændring, da det fremgår af 7C, at foreningen skal have en kautions-forsikring. Jacob undersøger alternativ til den nuværende kautionsforsikring. Bestyrelsen har fuld tillid til kassereren, men ud fra en principiel betragtning drøftede bestyrelsen, hvordan misbrug af foreningens midler fremadrettet kan forebygges. Det blev aftalt, at foreningens formue fordeles på to konti : en til opsparing og en til dækning af løbende udgifter. Den til enhver tid valgte formand og kasserer skal have prokura til foreningens opsparingskonto, hvor alle transaktioner kræver 2 underskrifter. Kassereren kan hæve på kontoen til dækning af løbende udgifter. Kassereren sørger for, at bestyrelsen får kontoudskrifter fra de to konti en gang i kvartalet. Hjemmeside opdateres Birthe har med hjælp fra Mads opdateret hjemmesiden. Velkomstfolder er lagt ud. Overfaldsværk. Jens Erik har skrevet til Københavns Energi og spurgt, om de vil forskønne området, f.eks. ved at plante hæk foran trådhegn. Svar fra KE afventes.

3 Beplantningsplan. Bestyrelsen besigtigede plænen. Bestyrelsen har efterlyst ønsker og behov fra grundejerforeningens medlemmer til brug af Plænen. Bestyrelsen har modtaget to henvendelser, som blev drøftet. Bestyrelsen besluttede - At containerplads fjernes, dvs. hæk og fliser ryddes - Borde-bænke sættes til billigt til salg, da de kun bruges af udenforstående. Salget sker med den klausul, at borde-bænkesættene skal ud på Plænen til fastelavn og sommerfest. - Plænens udtryk ønskes bevaret som et åbent, grønt område med minimal vedligeholdelse, altså ingen legeredskaber, der skal vedligeholdes. Signe og Birthe laver en beskrivelse af ønsker til langsigtet beplantningsplan med løbende udskiftning af træer. Efter godkendelse hos øvrige bestyrelsesmedlemmer indhentes forslag hos to anlægsgartnere. Vedligeholdelse af veje mm. På generalforsamlingen i 2007 blev det besluttet, at vejene skulle vedligeholdes i etaper, dvs. kantstensgenopretning, nye fortove, bagkant og ny vejbelægning med opstart i 2011, idet vedligeholdelse dog skulle times med nedgravning af luftledninger. Bestyrelsen besluttede at spørge Københavns Kommune om tidshorisont for nedgravning af luftledninger og samtidig at beskrive og indhente tilbud for vedligeholdelse af vej samt tilbud på reparation af fortove og kantsted på hjørnet af Åvendingen og Spangen. Efter godkendelse hos øvrige bestyrelsesmedlemmer indhenter Jane og Nicoline tilbud på arbejdet. Når tidshorisont og overslag over total renovering er kendt Aktivitet Ansvarlig Tid Kautionsforsikring Jacob nov Overfaldsværk. Best undersøger muligheden Jens Erik nov for at plante hæk foran trådhegn. Beplantningsplan. Forslag til / tilbud på Signe og Birthe nov langsigtet beplantningsplan indhentes. Tilbud på reparation af fortov og kantsten på hjørnet Åvendingen og Spangen indhentes. Generelt prisoverslag på Jane og Nicoline Sep. 2011

4 etapevis reparation af veje og kantstensopretning i hele grundejerforeningen. Tidshorisont på nedgravning af luftledninger. Langsigtet plan for reparation og vedligeholdelse af veje, fortove og kantstene skal indarbejdes i budget forud for generalforsamling Billeder af bestyrelsesmedlemmer til hjemmeside. Forslag til revision/modernisering af foreningens love. Birthe Sep Jane og Birthe Nov Punkter på dagsorden: - A. Beplantningsplan. Se under punkt 6. - B. Snerydningsaftale. Jane indgår snerydningsaftale for vinteren Udgangspunktet er 41 kr. pr. parcel. - C. Vejvedligeholdelse. GIS kort over foreningen. Bestyrelsen besluttede at lave link til relevante arealoplysninger på hjemmesiden. 8. Eventuelt: Mødeplan: næste møde holdes tirsdag den 22. november 2011 hos Jane, tirsdag den 7. februar hos Thor, fastelavn 19. februar, møde hos Jens Erik 17. april og generalforsamling formentlig 24. april Brøndrensning. Besluttet, at formanden sørger for, at brøndrensning fremover finder sted hvert efterår i uge 46. Referent: Birthe Ougaard Jane Skou, formand

5 Jens Erik Ditlevsen, næstformand Thorbjørn Argir, kasserer Birthe Ougaard, sekretær Signe Knattrup, bestyrelsesmedlem Jakob Helmer, suppleant

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Deltagere: Torben, Peter, Nanna, Morten og Hans Erik. Afbud: Jens og Peer. Godkendelse af referat: Referat af bestyrelsesmøde 18.10.14

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 10 AUG 2004 Side 1 Viborg den 10 AUG 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere