Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015"

Transkript

1 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2015 Årsberetning 2014 Invitation til Generalforsamling 2015 Assumption SD1 Minisport Årsregnskab 2014 Tanker om takster Budget 2015 Forslag til takstregulativ 2015 Væddemål 2015 Kalender

2 Postadresse og værksted: PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU, Nordvej bygn Kgs. Lyngby Tlf Bank: reg.nr.: 9090 konto: vedr. betaling: Formand: Morten Hugo Bennick Tlf Polyteknisk Flyvegruppe Klubhus (flyveplads): Polyteknisk Flyvegruppe EKKL Eskebjergvej 88B 4593 Eskebjerg Tlf Pladsfrekvens: 122,5 MHz Svæveflyvefrekvens: 123,42 MHz Kalundborg Flyveklub; tlf.: Klubhusformand: Frank Svendstrup Tlf Næstformand: Jeppe Nicolaisen Tlf Kasserer: Axel Morgenstjerne Tlf Sekretær: Martin Hangaard Hansen Tlf Bestyrelsesmedlem: Joachim Hegelund Tlf Flyvechef: Lars Sverre Rasmussen Tlf PR-chef: Martin Hangaard Hansen Tlf Christian Krog Madsen Tlf Klubtræner: Søren Zebitz Nielsen Ansvarshavende redaktør er formanden: Morten Hugo Bennick. PFG-nyt udgivelsesterminer 2015 februar, sommer og november. Deadline for næste blad: 15. juli 2015 Materiale sendes til Forsidebilledet: Svæveflyvning over Storebælt. Fotograf: Morten Hugo Bennick Tryk: Lyngby Tryk ApS, Kongevejen 392, 2840 Holte. Oplag: 240 eksemplarer Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU m.fl. 2

3 Årsberetning for PFG 2015 Indledning 2014 var et godt år for Polyteknisk Flyvegruppe med en masse aktivitet både på EKKL, i bygning 237, Sisteron, på Arnborg og andre steder. Denne årsberetning er skrevet med stor inspiration fra flyvechef, sportschef, klubhusformand, kasserer og flere har været præget af høj skolingsaktivitet med en hel del solister og nye S-piloter. PFG havde 1401 spilstarter i 2014, hvoraf 1284 var på klubfly. I 2013 var der 879 spilstarter på klubfly, så det er en fremgang på 46%. KF havde 449 spilstarter i 2014 og dermed bidrager PFG med over 75% af spilstarterne på EKKL. Flyveaktivitet. I 2014 er der foretaget 5 certifikat-prøver, hvilket er det højeste antal i mange år. De nye S-piloter er: Christian Lerche, Magnus Baastrup, Svend Therkildsen, Didac Arbones og Reuben Dayal. De nye S-piloter har været særdeles aktive gennem hele året og har givet et energimæssigt skub fremad i klubben. Vi kan kun håbe, at de fortsætter den videre uddannelse og bliver passionerede S-piloter. Det helt store trækplaster har været Motorfalken, som vi har købt sammen med KF. Den fik endelig papirer i slutningen af juni og har fløjet rigtig meget siden da. Mange er allerede omskolet til den, og må nu flyve rundt i lokalområdet for motor, enkelte også på længere ture. Vi lavede en aftale med Midtsjællands Flyveklub om brug af svæveflyveområderne. Det betyder, at vi kan blive skrevet på deres liste når vi flyver ind i områderne. Det har fungeret fint, og vi er dem en stor tak skyldig for at ville hjælpe os på denne måde. Så brug områderne, men overhold spillereglerne. En vigtig del af flyvningen er flyvepladsen. Vi har haft en god og tør flyveplads det meste af sæsonen, men det vil være nødvendigt at gøre en indsats for at holde bevoksningen nede i flyvepladsens ender samt i sydsiden af pladsen. Ligeledes skal vi bekæmpe muldvarpene og sørge for at jævne deres skud, så der ikke opstår skader på vores fly eller andet materiel. Det betyder, at vi alle må yde en indsats for at holde flyvepladsen, så vi fortsat kan afvikle flyvningen under gode og sikre forhold. I vestenden bliver vi nødt til i nær fremtid at få hævet niveauet af banen, da der ofte ligger vand i de områder vi gerne vil bruge. På undervisningsområdet har vi afviklet fælles S-teori undervisning med Nordsjælland, og Søren Zebitz har sammen med Jesper Schmaltz og Mikkel Wahlgreen undervist i NBEG/ BEG radiofraseologi. Fra januar til marts 2014 haft mange af klubbens piloter samt enkelte eksterne fået forlænget og/eller opgraderet deres sprogniveau påtegnelse på certfikatet, og bestået assessments overfor en af KDA udpeget sprogassessor. 3

4 Det blev til tre kursushold i januar, februar og marts. Samlet blev der foretaget 32 assessments og alle vore piloter bestod med topkarakteren, et 6-tal. Strækflyvning og øvrig sport Der var godt vejr på Kaldred igen i år, og mange fik mulighed for at komme ud over landskabet, både rundt på Sjælland og til de nærliggende øer og fastland. En tur skal dog fremhæves, idet Stig Øye satte Danmarksrekord den 20. juni 2014 med en flyvning på en 625 km. 3-kant. Den meget spændende flyvning gik rundt i hele kongeriget, og da vejret i Jylland kun var gennemsnitligt, betød det at det tog en rum tid, før at Stig igen meldte ankomst til Kaldred kl. 19:00 om aftenen. Søren Zebitz tog Jonathan og Svend med til Arnborg i påsken, hvilken gav en del god flyvning. Sjællandsmesterskaberne blev i 2014 afholdt på Slaglille og på Gørløse. Morten Bennick deltog i den første del, hvor der var 2 gyldige konkurrencedage. Opgaverne var dog alt for store i forhold til vejret og start kapaciteten på Slaglille, hvilket betød at næsten alle måtte lande ude begge dage. I det samlede resultat blev Morten nummer 5 ud af 30, med pauvre 806 point ialt. DM 2015 var med 6 dage et gennemsnitligt DM, Felipe Cvitanich og Stig Øye deltog. Mange chancebetonede dage, resulterede i stort antal udelandinger i alle klasser. Stig fik en enkelt dagsejr og endte totalt set på 5. pladsen i 15m klassen. Men med de mange nye piloter vi har fået, kan vi håbe at flere får lyst til at deltage i SM og DM i de kommende år. Sisteron turen var et af de store år, og det var glædeligt at se klubbens Discus bt, med 3 unge piloter, fik sig nogle fantastiske oplevelser i de franske Alper. Vejrmæssigt var det præget af meget bølgevejr og med to helt usædvanlige gode dage. Bølgevejret blev flittigt brugt til at lave guldhøjder, og på de bedste dage fik mange i klubben mulighed for at flyve ture helt til Matterhorn og retur. Hvilket er behørigt film dokumenteret med GoPro kamera! Kaldred Vores klubhus bliver til stadighed vedligeholdt og fornyet, i løbet af den forgangne vinter er det vestre anneks blevet renoveret i sådan en grad at det igen kan bruges til overnatning. El-systemet er også blevet fornyet. Således er der trukket nye kabler og de gamle sikringer er udskiftet til automatsikringer. Dette er blandt gjort for at der kan være varme på sovesalen, så piloterne ikke ligger og fryser om natten. Udgifterne til Kalundborg Flyveplads ApS er reduceret væsentligt efter at vi er gået ind i at optimere driften. De indkøringsvanskeligheder der var i starten vedrørende dette er nu overvundet, selv om det en overgang så lidt sort ud med at få det sat i system. Klubhuset har også fået repareret tagryggen. 4

5 Der er endnu ikke bygget nye vognporte til klubfly, men projektet lever stadig og planen er at opføre 5 vognporte samt et nyt jordmaterielværksted. Det skal placeres øst for svæveflyvehangaren, hvor de gamle vognporte gav efter for stormen i Vognportene tænkes finansieret over gaveordningen. Vi har fået nyt UHF-jordradiosystem på EKKL til erstatning af det gamle VHF-system. Det nye radiosystem er blevet foræret os, da de blev udfaset efter kun 3 års drift hos giveren. PFG har et meget fint samarbejde med KF på EKKL, et samarbejde som vi vil søge at styrke de næste år, så det kommer til at gavne begge klubber. Årsregnskabet 2014 Skolestartspakken har været en succes med 3 elever, der har medvirket til den livlige aktivitet på Kaldred. Desuden har PFG haft 30 prøvemedlemmer, hvoraf 9 har meldt sig ind. En ny generation unge S-piloter har skabt fremgang for P6, HY og P2, hvilket ses især på antal flyvetimer men også lidt på stræk-km. HY var således med på ekspedition til Sisteron. Det har smittet af på hele klubben og medvirket til årets flotte driftsresultat på kr. Desuden har PFG modtaget ca kr i gaver fra vores medlemmer i Flyvemæssigt blev 2014 det bedste år i PFG siden 2008, både for klubfly og privatfly. PFG har fløjet 62 timer i Motorfalken og KF 39 timer. Motorfalkens drift løber nydeligt rundt med indtægter på 400 kr/tt og udgifter på 392 kr/tt. PFG og KF har investeret tilsammen kr i 2014 for at klargøre og indregistrere Motorfalken på dansk register samt udstyre den med ny radio og FLARM. Motorfalken står nu PFG og KF ialt i små kr, og den er følgelig forsikret for i alt kr. PFGs halvdel er finansieret over gaveordningen. Polyt 5 har haft 24% af sine indtægter på slæb for PFG, 61% på slæb for andre (især DM) og 15% på privatflyvning. Det har pyntet en del på Polyt 5 økonomien at brændstofsafgifterne refunderes. Medlemmerne stiller fortsat likviditet til rådighed for PFG så vi undgår en dyr kassekredit. Dette er stærkt medvirkende at PFG var netto gældfri ved udgangen af PFG aka. DTU AirSport har også et godt samarbejde med DTU Sport, som støtter os med 1000 kr. pr. DTU-studerende medlem. DTU Sport sætter stor pris på, at både danske og uden landske studerende har attraktive, billige muligheder for at dyrke svæveflyvning hos os, også dem der bare lige ønsker at prøve det. Bygning 237 Siden generalforsamlingen i marts 2014 har der været hektisk aktivitet for at genopfriske og udbygge det gode forhold til DTU som vi jo traditionelt har haft. Vi har arbejdet meget tæt sammen med PF-Auto for at afstemme strategi for møder med DTU s repræsentanter. Denne mødeaktivitet synes at have styrket det god naboskab der skal være mellem vore klubber. Vi har bl.a. diskuteret hvorledes bygning 237 fremstår, for at bedre promovere de mange positive aktiviteter der foregår indenfor murene. 5

6 Meget konkret skal vi være opmærksomme på at der er pænt og ryddeligt omkring bygningen, at parkeringspåbud overholdes, og i det hele taget at vi signalerer en god samarbejdspartner overfor DTU, og især Campus Service, der jo færdes regelmæssigt omkring vores bygning. PF-Auto har i denne sammenhæng afholdt medlemsmøde med dette som et separat punkt på dagsordenen. Vi har sammen med PF-Auto haft møder med både rektor og med bachelordekanen, der har ansvaret for klubber og PF aktiviteter. Ved begge møder blev vi positivt modtaget, og har øjensynligt afleveret et godt indtryk af, at vore klubber er seriøse omkring opgaven med at tilbyde studerende nogle attrak tive rammer og udviklende aktiviteter. Vores oliefyr står for udskiftning, og det er jo ikke noget nyt, men nu bliver vi nødt til at gøre noget ved det, da vores olietank skal sløjfes i Vi koordinerer denne indsats med PF-Auto, og vil bruge Campus Service til sparring for en endelig beslutning. Vi ligger midt i et fjernvarme område med DTU på den ene side og Holte Fjernvarme på den anden, så vi håber der kan findes en løsning med en af parterne. Selve investeringen i udskiftning vil vi forsøge at få finansieret udenom klubbernes drift. Vores værkstedsledelse har også gjort en stor indsats for at få styr på værkstedet. Dette er meget vigtigt, både af hensyn til Trafikstyrelsens krav, men også fordi rod medfører at det tager meget længere tid at gennemfører nødvendige arbejder. Værkstedet har nu fået nyt separat træafsnit. Det er en del af opfølgningen på den audit Trafikstyrelsen foretog af værkstedet i PR Aktivitet 2014 Medlemstallet i PFG har været langsomt aftagende mellem 2011 og Tidligere års PR aktiviteter har inkluderet deltagelse i åbent hus på DTU og kom op og flyv events, som der blev reklameret for via plakater og igennem kontakter til Polyteknisk Forening. Det viste sig at kom op og flyv events medførte alt for meget arbejde og for få prøvemedlemmer. I 2014 fokuserede PR udvalget derfor kræfterne på events på værkstedet i bygning 237. Denne strategi blev indført efter overvejelser om omkostninger, i form af frivillige kræfter i forhold til antallet af nye medlemmer eller prøvemedlemmer der blev udbyttet. Den blev også indført for at fremme klubbens synlighed på campus og aktive deltagelse i studiemiljøet, som jo er hele grundlaget for klubbens eksistens. Det har simpelthen en høj prioritet i sig selv, at lokke studerende til bygning 237, også de som ikke er interesserede i at flyve. De afholdte events omfattede to aftener med introduktion til svæveflyvning og klubben, to gange deltagelse i DTU åbent hus, et arrangement med Peter Madsen om Copenhagen Suborbitals, koordineret af Morten Bennick samt deltagelse i DTU International Afternoon med opstilling af en opspændt Discus HY i grønnegården i bygning

7 I 2014 lancerede PFG også en ny, flot og meget indbydende hjemmeside og PR udvalget informerer om flyvegruppen med profiler på de sociale medier inklusiv Facebook og Twitter. Facebooksiden (www.facebook.com/polytekniskflyvegruppe) bruges til at promovere PFG udadtil og det indhold som virker allerbedst er billeder af vore svævefly sammen med glade piloter og reportager fra vor sociale arrangementer. Twitter (www.twitter.com/ DTUAirsport) bruges primært til at berette fra begivenheder såsom væddemålsfesten, hvor man kunne følge med efterhånden som væddemålene blev indgået. I år 2014 havde vi mange introducenter på flyvepladsen som følge af den nye strategi og medlemstallet steg. I 2015 forventer vi at gentage det der viste sig at virke i Introaften, deltagelse i åbent hus, deltagelse i DTU International Afternoon mm. er allerede planlagt. Konstruktionsvirksomhed Hos PFG er der konstant mange små projekter igang, men i den sidste tid er der kommet gang i et projekt der er lidt ud over det normale, idet der for første gang i mange år er gang i nykonstruktion i bygning 237. Projektet som Finn Passov og Jens Rytter Petersen står for, går ud på at bygge et lille en-sædet Ultralet motorfly. Flyet er fra firmaet SpaceK og af typen SD-1. Projektet bygges primært i vores projekt rum, men rykker ud i det store fly værksted når sæsonen er kommet i gang, og svæveflyene er tilbage i luften over Kaldred. IT Computer bliver stadig en større del af vores hverdag, og det gælder også i PFG. Priser på computer og sensorer følger Moores lov, og de bliver både billigere og hurtigere år for år. Igennem 2014 har vi kørt det første forsøg med at automatisere vores startlister, dette har givet nogle værdifulde erfaringer der kommer til at resultere i at systemet bliver endnu mere fleksibelt i Da der nu er FLARM installeret i alle klubfly og i næsten alle private, har vi installeret en flarmradar på EKKL. Det betyder at data automatisk er tilstede til at vi hurtigt og præcist kan registrere start og landingstidspunkter og dermed flyvetid direkte på startstedet. Dækningen med WiFi på EKKL bliver samtidig udvidet fra kun at dække klubhusområdet, til at omfatte hele flyvepladsen. Ii en verden hvor internet of things, wearables, cloud og webservices er kodeordene, er det vigtigt at en sådan basis infrastruktur er helt på plads. Vores nye hjemmeside har nu kørt i mere end et år og vi er blevet meget aktive på Facebook, både med notifikationer, billeder og video. Vi er også så småt begyndt med bruge Youtube og Twitter. Gennem webservices er feeds fra disse så tilgængelige direkte på vores hjemmeside. Vi har gennem de sidste par år været i gang med at flytte vores intranet/wiki over til et nyere format, både så det bliver lettere at redigere, men også for at sikre at det hele kun ligger i et system. Med i opgaven ligger også at vi flytter wikien og vores mailsystem fra en gammel PC som har kørt konstant igennem 10 år og op i skyen. Som svæveflyveklub bruger vi naturligvis fremover skyen til vores web! 7

8 Vores WebCam har nu 5 positioner på EKKL (3 i klubhuset og 2 på flyvepladskontoret), og det er en af de mest aktive funktioner på vores hjemmeside, som vil til stadighed blevet udbygget. Muligheden for live videostreaming af udsigten fra fly i luften er en af de næste muligheder der ligger for. En speciel tak til skal her gives til flyveledelsen, klubhusformanden, bygning 237 udvalget, bestyrelsen, IT-udvalget, værkstedstedsledelsen, materielkontrollanterne, instruktørene, spilførererne og alle andre som har gjort et stort og uvurderligt arbejde for PFG. En person skal dog fremhæves i år, og det er vores mangeårige kasserer Axel Morgenstjerne som takker af fra posten. Axel har gjort et kæmpe arbejde med at sørge for at klubben har en sund økonomi, blandt andet at sikret at vi nu betaler og opkræver via PBS/Nets og hver måned har sørget for at at pengene både er blevet betalt til tiden og er kommet i kassen. Hermed slutter jeg årets beretning. Lyngby, den 1. marts 2015 Morten Hugo Bennick, formand Polyteknisk Flyvegruppe 8

9 Invitation til generalforsamling i PFG Onsdag d. 18/ kl. 19:30 på Danmarks Tekniske Universitet, bygning 208, aud. 51. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af beretningen 4. Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger 5. Godkendelse af regnskabet 6. Vedtagelse af planer, budget og takstregulativ for det kommende år 7. Langsigtede handlingsplaner 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 9. Valg af 2 kritiske revisorer 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt Vedr. pkt. 1: Bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser som dirigent. Vedr. pkt 6: Se Tanker om takster på side 24. Vedr. pkt. 8: Bestyrelsen foreslår genvalg af: Morten Hugo Bennick, Jeppe Torben Nicolaisen, Martin Hangaard Hansen, Joachim Hegelund samt Jens Rytter Petersen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Mikkel Ørum Wahlgreen og Christian Lerche. Fordelingen af ovenstående kandidater til bestyrelsen og som suppleanter vil blive præsenteret til generalforsamlingen. DTU s repræsentant i bestyrelsen er Jens Nørkær Sørensen. Vedr. pkt. 9: Bestyrelsen foreslår valg af 3 kritiske revisorer: Michael Krogh, Iver Christophersen og Thomas Bucka-Christensen. Bestyrelsen i PFG 9

10 Assumption is the mother of all fuck-ups......faderen kan være lidt vanskeligere at bestemme. Citatet stammer fra min amerikanske læremester udi projektledelse og er et ordsprog der har været til stor hjælp for mig og som jeg hermed gerne vil dele. Nu er det ikke fordi der skal moraliseres, men måske kunne vi godt alle sammen gøre os nogle tanker om hvordan vi tænker og handler når vi nyder vores dejlige passion, flyvning. Ordsproget er dermed startskuddet til en lille klumme om vores adfærd på flyvepladsen. Assumption, tro eller antagelse,er modsætningen til viden. Det er noget vi tror, håber, fornemmer eller på anden måde bruger som baggrund for vores videre beslutninger. Hvis vi antager at vi kender lottotallene, kan det være vi vinder, men det er mere sandsynligt, at vi taber. Det er ikke nogen stor katastrofe. Hvis vi antager at hovedbolten er sat i (Discus) når vi starter, kan det meget vel blive en katastrofe, men det går måske godt. Der er dybest set ikke nogen forskel på de 2 eksempler, bortset fra konsekvensen, og jeg er sikker på, at vi er mindre tilbøjelige til at antage i det sidste eksempel. Antagelse er det der leder frem til, at der bliver sparket til en haledolly, at en hood uden sikring bliver sluppet, at en bagklap på en transportvogn bliver lukket hårdt og der er sikkert mange flere eksempler. Det ligger i udtrykket antagelse, at det ikke er noget, der bliver gjort forkert af ond vilje, men fordi vi tror at vi gør noget rigtigt. Jeg troede, haledolly spænderne gik meget stramt, jeg troede, at sikringen på hood en var sat på plads, jeg troede, at bagsmækken spændte. Alle disse antagelser ligger i en gråzone midt imellem de 2 eksempler; de er ikke katastrofale, men konsekvenserne er store, og resultaterne kender vi alle sammen: Nogen skulle reparere haledolly, nogen brugte omkring 30 timer på at reparere hood og nogen kommer til at bruge lang tid på at reparere sideror på HY. Ud over den tid der bruges på at udbedre skaderne, kommer vi ofte til at mangle flyet i en periode, dvs at det ikke kan opfylde formålet. Vi betaler alle og bidrager gennem vintervedligeholdsarbejdet til at vores flyflåde er luftdygtig. Når vi så antager, risikerer vi at pålægge vores kammarater arbejdsopgaver, og desuden fjerne vores dyrt betalte flyflåde fra Kaldred. Derfor dette lille opråb, og selvom der er brugt eksempler fra det virkelige liv, tror jeg vi alle kan huske situationer, hvor vi selv har lavet noget tilsvarende, og jeg er sikker på vi også godt kan huske hvilken antagelse der var forkert. Når der er noget der driller, dvs går stramt, sidder løst, opfører sig anderledes en sædvanligt, så er den eneste sikre antagelse, at der er noget galt. Hvis der er noget, der føles forkert, så check det, spørg eller undersøg det til bunds. Det er den eneste måde vi kan sikre, at vores flyflåde fungerer og det er sikkert at flyve. En af de gode instruktører der brugte en stor del af sin fritid på at lære mig og andre at flyve, sagde: Hvis du er i tvivl, er du ikke i tvivl, og det er dybest set hvad det handler om. Vi er nødt til at kunne stole på hinanden og på vores materiel, og det kan vi kun hvis alle påtager sig det ansvar at behandle vores materiel ordenligt, og jeg er sikker på at alle ved hvad ordentligt er. Assumption is the mother of all fuck-ups. Bestyrelsen /Michael Michael Østerholm Jørgensen 10

11 SD1 Minisport Byggeprojekt af ultralet fly på PFG s værksted Som nogen allerede har opdaget er vi et par stykker Jens Rytter Petersen og jeg der er gået i gang med at bygge et fly i bygning 237. Lysten til at bygge et fly selv har vi begge haft siden vi startede med at flyve. Jens har opbygget en stor erfaring med træarbejde på fly ved renoveringen af hans K6 (den røde der nu er Bloms og står i den ene vognport på Kaldred). Jeg har selv været med i projekt Dolphin version 2.0. Et projekt der gik ud på at bygge et 2-sædet svævefly med motor i bagkroppen. Projektet gik desværre i stå igen. Et hjemmekonstrueret og -bygget fly er en meget stor opgave og der er en meget stor sandsynlighed for at præstationer og teknologi er forældet længe før flyet nærmer sig færdiggørelse. Vi valgte, at skrue ambitionerne lidt ned, i håb om at finde et projekt der har en større sandsynlighed for at kunne gennemføres. Vi har valgt to genveje som reducerer arbejdet væsentligt: 1: Lad nogen andre konstruere og sørge for typegodkendelsen 2: Lad en fabrik sørge for de dele som kræver fiksturer og andre hjælpekonstruktioner for at sikre et lige fly. Tegningerne studeres i værkstedet. Fotograf ukendt. Med de to valg på plads var det bare at gå i gang med alle de øvrige. Første væsentlige valg var om det skulle være et motorfly under KZ og veteranflyklubben, et motorsvævefly eller et ultralet. 11

12 Der er meget få motorsvæveflybyggesæt og et egentligt motorfly som f.eks. en Longez - kræver både PPL og det er væsentligt dyrere i indkøb og vedligeholdelse. Vi endte derfor hurtigt med konklusionen, at et ultralet byggesæt er langt simplere både i papirgang og håndtering og desuden kan det flyves på et S-certifikat. Der er samtidig langt det største udvalg i modeller i denne kategori. Jens havde allerede skannet markedet, da jeg meldte mig ind i projektet, men vi havde alligevel mange typer op at vende. Skulle det være søfly, dobbeltdækker, trækkende eller skubbende propel, kunstflyvningsdygtig, 1- eller 2-sædet? Ville vi bygge af metal, glas eller træ osv. Valget faldt på SD1 Minisport fra Spacek i tjekkiet. Flyet er primært bygget i træ, men med glasfiberforstærkninger i de bærende dele. Det er en ensædet traditionelt konfigureret model med trækkende propel, halehjul og lavtsiddende vinger. Hvad fik os så til at vælge lige netop dette fly? Vi kan trække på Jenses store træerfaring, men samtidig få glæde af kompositmaterialer i der bærende dele. Det giver et let og stærkt fly. Med en tomvægt på ca 120 kg får vi et let håndterbart fly, med særdeles økonomiske præstartioner. Den vigtigste grund til valget var dog den simple. Vi synes flyet ser godt ud. Vi valgte et sæt der er 51% bygget fra fabrikken. Der skulle så mangle arbejdstimer før vi er flyvende. Ok, så meget om baggrunden, men hvad gør man så for at komme i gang? Først og fremmest må man melde sig ind i DULFU, ultraletflyvernes svar på DSvU. Det gør man ved at melde sig ind i en klub under DULFU. I vores tilfælde blev det Albatros i Målev. Vi startede med at møde op til et medlemsmøde, og se det hele lidt an. Det gik hurtigt op for os at en flyveklub er og bliver en flyveklub. På medlemsmødet sad en gruppe mænd i 50+ alderen og diskuterede ivrigt forskellige aspekter af flyvning uden at kunne blive enige om noget som helst. Vældig trygt og PFG-agtigt. Det siger sig selv, at Jens og jeg straks faldt til og meldte os ind. Hvis man skal bygge et ultralet fly er der nogle krav der skal være opfyldt. Flyet må i sagens natur ikke veje for meget, for en ensædet er MTOM 300 kg og flyet skal kunne flyve ned til 35 knob uden at stalle. Hvis flytypen har været godkendt i Danmark før kan DULFU udstede flyvetilladelsen, ellers skal Trafikstyrelsen godkende dokumentationen for typen. Det er langt nemmest at få godkendt et fly, hvis det har været typegodkendt i Tyskland eller et andet europæisk land Trafikstyrelsen har tillid til. Det er heldigvis tilfældet her, men der var et par detaljer som kunne være i vejen for godkendelsen. Efter lidt korrespondance med DULFU s materielchef Preben Bruhn Jensen, præsenterede han vores model for Trafikstyrelsen og fik bekræftet, at den kan godkendes. Utroligt fleksibelt og nemt for os, og en stor tak til Preben for at tackle denne del så fint. Derefter var det et spørgsmål om at få tildelt en byggekontrollant og så lige bestille et samlesæt. Med dette på plads skulle vi også have et sted at bygge flyet. Min kælder ville være meget fin til formålet, der er tilstrækkelig plads og i forvejen indrettet værksted. Eneste problem er, at det ikke ville være muligt at få flykroppen ud bagefter, ligegyldigt hvor mange vinduer jeg fjerner. 12

13 Heldigvis har PFG jo et fint værksted og en velvillig indstillet bestyrelse og værkstedschef. Efter lidt snak frem og tilbage om, hvordan vi sikrer adskillelse af DSvU-CAMU værksted og ultralet projekt, er vi endt i SimLab, hvor vi har fået fornemme betingelser. Vi holder normalt døren lukket ind til værkstedet. Det er for at undgå støv og andet, og for at adskille værkstederne fra hinanden. Det er IKKE for at holde medlemmer ude. Alle er altid velkommen til at komme og kigge. Hvis vi er der er vi altid klar til en snak om projektet, og at modtage alle de gode råd flyvegruppemedlemmerne er kendt for at øse ud af. Status på vores projekt er nu at sideroret er ved at blive bygget på værkstedet, mens resten af samlesættet er ved at blive færdiggjort i Tjekkiet. Som nævnt er det en træ/glasfiber/ kulfiber konstruktion med trækkende propel og 31 Hk 4- takts motor Kohler CH-750. Således kommer flyet til at se ud. Fotograf ukendt. Vingespænd 6 meter Længde 4,35 meter Højde 1,23 meter MTOM 240 kg Stallhastighed 63 km/t Manøvrehastighed 56 km/t Vne 210 km/t Begrænsning +4/-2 g Glidetal 13 Stigeevne 3,5 m/s Cruisespeed 75% gas 140 km/t Forbrug 75% gas 4,5 l/m Makshastighed vandret flyvning 190 km/t Startdistance til 15 meter 270 m Landingsdistance fra 15 meter 260 m Man kan følge projektet på facebookgruppen SpaceK flyprojekt hvor vi vil lægge lidt ud, når der er nyt. Yderligere oplysninger findes på Finn Mikael Passov 13

14 Årsregnskab 2014 DRIFTREGNSKAB 2014 Budget Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. Svæveflyforsikringer incl. transportvogne , Faldskærmsvedligeholdelse 4.500, Svæveflyvedligeholdelse og drift , Instrumenter 790, Svæveflyudgifter ialt , ½ OY-KXP forsikring 6.507, ½ OY-KXP eftersyn 1.780, OY-KXP vedligehold (PFG-andel 61%) 4.797, OY-KXP brændstof (PFG-flyvninger 61%) , OY-KXP Motorfalke PFGs andel kr/tt: 392, , Udgifter skolestartspakke , Udgifter prøvemedlemmer , Vedligehold transportvogne 3.172, Vægtafgifter 932, Transportsvognsudgifter i alt 4.105, OY-DHP: forsikring (og gebyr) , Hangarleje 6.000, Benzinkøb , Brændstofsafgifter retur fra SKAT , Vedligeholdelse , OY-DHP udgifter ialt , Jordradio og telefon 684, Hangar og svæveflyveplads 1.188, Telthangar 2.793, Ansvarsforsikring køretøjer 2.002, KF/PFG-fællesmateriel 6.669, Flyveplads 0,

15 Klubhus el ,77 kr/kwh Klubhus elforbrug kwh: ,23 kwh: kwh: Klubhus vand 3.161, Klubhus vandforbrug m3: 137 m3: 129 m3: 131 Drift af klubhus , Rengøring klubhus , Forsikringer 5.142, Klubhusudgifter ialt , Værkstedsudgifter 9.677, Værktøj og materialer , Forsikringer 8.358, Varme bygn. 237 (PFGs andel) , Værksted ialt , Polyt-S 0, Telefonafgifter og bredbånd 4.100, IT EKKL (WiFi, WebCam, FLARM-radar) 1.329, Internet, domæner og IT bygn , Telefon og internet netto 6.315, Kontorartikler 179, Porto og forsendelse 3.400, Tryk af PFG-nyt 4.000, Administrationsudgifter ialt 7.579, Kontingenter DSvU, KDA o.a , Instruktørkurser 9.870,00 Materielkontrollantkurser 791, N-BEG brush up 1.205,00 Øvrige kurser 500, Kurser m.m ,

16 Bankrenter og -gebyrer 57,20 0 Medlemsrenter 3.992, PBS-gebyrer 3.844, Renteudgifter og gebyrer ialt 7.894, Refusion for hjemhentning 478, PR 3.170, SM og PFG-Cup mm 0, Øvrige diverse udgifter 2.959, Diverse udgifter ialt 6.608, Ordinære udgifter , Driftoverskud, ordinært , Ekstraordinære udgifter: Værksted træafsnit 3.908, Klubhus eltavle 7.250, Klubhus tagrygning 4.955,00 Plænetraktor klubhus Tyveri EKKL (genanskaffelser, tab) Ekstraordinære udgifter ialt , Totale udgifter , Samlet driftsoverskud , Balance ,

17 DRIFTREGNSKAB 2014 Budget Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. Flyveafgifter svævefly , Turbofri friflyvning 2.241,00 Flyveafgifter OY-KXP: 61,58 tt , Indtægter svævefly og Motorfalke , Indtægter skolestartspakke 9.997, Prøvemedlemmer , DTU Sport prøvemedl. (brugt støtte) 1.600, Indtægter prøvemedlemmer , Slæb af PFG klubfly 5.219, Slæb for PFG privatejere 2.176, Slæb for KF og andre , Privatflyvning 4.810, Indtægter OY-DHP ialt , Indtægt spilstarter , Antal spilstarter Spiludgifter , kr/start 26,66 60,84 34,34 Overskud spilregnskab (PFG) 8.651, Pladsafgift privatejere 9.000, Telthangar, hangar og carport 2.600, Hytteafgifter , Flyvepladsindtægter , Overskud festkasse 4.998, Ophold og overnatning klubhus 7.491, Klubhusindtægter i alt , Flyve-Auto Fond 7.038, P-afgifter ,

18 Udleje 1.300, Værkstedsindtægter i alt , VHF og S-teori-kursus 3.788, Bankrenter 1.206, Medlemsrenter 1.570, Renteindtægter ialt 2.777, Kont. ingeniører m.fl , Kontingenter studerende , DTU Sport kontingentstøtte studerende , Kont. udlandsmedlemmer 1.587, Kontingenter passive , Kontingenter ialt , Barografkalibrering 0, Bladpuljen , SM og PFG-Cup deltagergebyr 0, Øvrige diverse 2.500, Diverse indtægter ialt 1.022, Ordinære indtægter , Jørgen Bachmanns mindefond , Fonde og gaver (2012: Corrit Fonden) Støtte fra OK 36 Brændstofsafgifter retur Forsikringserstatning, tyveri EKKL Ekstraordinære indtægter , Totale indtægter , Balance ,

19 STATUS Aktiver kr. kr. kr. kr. Indestående i ThyDirekte , Indestående i Basisbank 1.080,31 Nets periodisering (PBS) , Gaver til PFG hos DSvU , Omsætningsaktiver , Udstyr OY-PJX (A3) , OY-PXF (P2) , OY-ZWX (ZW) , OY-PKX (P4) , OY-PFX (P6) , OY-JGX (HY) , Værdi af svævefly , Værdi af OY-DHP , ½ Motor Falke OY-KXP incl. instr , Radiomateriel , Flyinstrumenter , Faldskærme , Transportvogne , PFG's andel af spil mm ,

20 PFG's andel af Suzuki 3.000, PFG's andel af Ferguson-traktorer 2.000, Værdi af hjælpemateriel , PFG's andel af telthangar , PFG's andel af benzintankanlæg , Værkstedsmateriel , Kædesav 0, Polyt-S 6.000, HD-kamera m. tilbehør 0, Vejrstation klubhus/briefingportal 0, Værdi af øvrigt materiel , Kalundborg Flyveplads ApS , Aktiver ialt ,

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003 Indkaldelse til generalforsamling Årsberetning for 2002 Revideret årsregnskab for 2002 Forslag til budget 2003 Forslag til takstregulativ

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Formandens dragehale Kassererens spalte Indbydelse til old-boys dag PFGs PR roadshow Takstregulativ 2004 Sommerlejren Bestyrelsesmøder Generalforsamling

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2006 Revideret årsregnskab for 2006 Forslag til budget for 2007 Forslag til

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 06. Februar 2009 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2008 Revideret årsregnskab for 2008 Forslag til budget for 2009 Forslag til

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Old-boys dag Velkommen og tillykke SM Sommerlejr på Kaldred Referat fra generalforsamlingen Vedtaget takstregulativ

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Formandens dragehale Kassererens spalte Familie rum Prøv en anderledes sommerferie Fuldstændigt takstregulativ SM. 1. afdeling 2008 Referat fra

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 16. Maj 2009 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra GF Bestyrelsesmøder En hjertelig tak 100m mere, tak PFG team til Spring Cup TERMIK-Liga Takstregulativ

Læs mere

Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender

Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 december 2014 Formandens dragehale Erik Nissen Referat GF 2014 FI kursus 2014 Referater bestyrelsesmøder Kurser 2015 Kassererens spalte Årets Julehjerter Kalender

Læs mere

Generalforsamlingen 2009

Generalforsamlingen 2009 Vejle Svæveflyveklub Nørremarksvej 13 7160 Tørring Klubpostadresse: Postbox 171 7100 Vejle Generalforsamlingen 2009 Resultatopgørelse 2007/2008 Balance 30. november 2008 Flydrift 2008 Budgetforudsætninger

Læs mere

www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe

www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe Nr. 3 25. juni 2002 Postadresse (værksted): PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU bygn. 237, 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 87 59 14 BG Bank girokonto nr. 1199-1086855 Danske Bank konto nr. 3113-4360162966 Email vedr

Læs mere

Regnskab 2009. Samt forslag til budget 2010. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub

Regnskab 2009. Samt forslag til budget 2010. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Side 1 af 15 Regnskab 2009 Samt forslag til budget 2010 for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Forudsætninger for budget 2010 Kontingent Medlemmer Kontingent 2009 2010 2010 Kontingent Aktiv 1 600 34 660 kr

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 19. Dec. 2011 Formandens Dragehale 10 års PFG-nyt Kassererens Spalte Referater Vintervedligehold Strækflyvningskursus Hjælpeinstruktørkursus Baby til PFG Nytår

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 31. Aug. 2011 Formandens Dragehale Kassererens Spalte ARC-sangen GF referat Væddemål 2011 Polyt 5 til DM på Arnborg TERMIK-Ligaen Bestyrelsesmøder Den Hellige

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 20. december 2009 Formandens dragehale Kassererens spalte Bestyrelsesmøder Talentprogram En sæson går på hæld Sommerlejr 2009 Væddemål Sisteron-ekspeditionen

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Mellem Kaldred og Himmelen Vintervedligeholdelsesplan Investeringer Bestyrelsesmøder Sæsondebriefing

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Regnskab 2010. Samt forslag til budget 2011. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub

Regnskab 2010. Samt forslag til budget 2011. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Side 1 af 14 Regnskab 2010 Samt forslag til budget 2011 for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Forudsætninger for budget 2011 Kontingent Medlemmer Kontingent 2010 2011 2011 Kontingent Aktiv 1 660 34 673 kr

Læs mere

Regnskab 2011. Samt forslag til budget 2012. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub

Regnskab 2011. Samt forslag til budget 2012. for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Side 1 af 15 Regnskab 2011 Samt forslag til budget 2012 for Aviator Aalborg Svæveflyveklub Forudsætninger for budget 2012 Kontingent Medlemmer Kontingent 2011 2012 2012 Kontingent Aktiv 1 673 28 692 kr

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til: Ordinær Generalforsamling Lørdag den 28. februar 2009 kl. 11:00 i klubhuset på Hammer I henhold til klubbens love $6-b indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Lørdag den 28. februar

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte Sommerlejr DM på Arnborg Jubilæum Generalforsamlingsreferat Bestyrelsesmøder Medlemsstatistik Udlandsnyt

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Formandens dragehale Jørgen Bachmann Værkstedet Vejen til S Medlemsfordeling En flyvedag med min far TERMIK-Ligaen Skygader Velkommen og tillykke

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Kristian S. Hansen (juryformand), Knud Møller Andersen, Mogens H. Larsen, HSvK

Kristian S. Hansen (juryformand), Knud Møller Andersen, Mogens H. Larsen, HSvK Spring Cup 2015 Velkommen til Spring Cup 2015. I denne informationsskrivelse finder du informationer om forskellige praktiske foranstaltninger, supplerende regler gældende specielt for Spring Cup, samt

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 23. december 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 23. december 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 23. december 2004 Formandens dragehale Kassererens spalte Mindeord Sol, sommer og Sisteron S-teori 2005 Bølger i Danmark Besøg på DMI Nytår på Kaldred Besøg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 13. Juli 2007 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra generalforsamlingen Tur retur til Blumberg Udlånte fly Bestyrelsesmøder Spring Cup 2007 Jubilæum

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 30. november 2002

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 30. november 2002 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 30. november 2002 Formandens dragehale Birkeholms minde Kassererens spalte Væddemålsfesten Min første femtimers Termik-Ligaen Sæsondebriefing Kursusaktiviteter

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere