SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt anmeldte overtrædelser af straffeloven, en stigning på knapt 5 pct. i forhold til Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser har haft en faldende tendens siden midten af 1990-erne og primært indenfor ejendomsforbrydelser. I 2007 steg antallet af anmeldte ejendomsforbrydelser (specielt indbrud og tyveri), mens anmeldte sædelighedsforbrydelser faldt og anmeldte voldsforbrydelser var uændret. Antallet af anmeldte særlovsovertrædelser faldt i 2007, og herunder bl.a. overtrædelser af lov om euforiserende stoffer og politiloven. Antallet af anmeldte unge under 15 år lå i 2007 på mod i Kort om statistikken: Statistikken omfatter de politianmeldte overtrædelser af straffeloven og særlovene, men omfatter ikke overtrædelser af færdselsloven. Statistikken udarbejdes på baggrund af data fra politiets centrale anmeldelsesregister. Anmeldte straffelovsovertrædelser Stigning i antal anmeldte straffelovsovertrædelser I 2007 blev der i alt anmeldt straffelovsovertrædelser, hvilket er flere end i 2006 en stigning på 4,7 pct. Af oversigtstabel 1 fremgår det, at stigningen lå under anmeldte ejendomsforbrydelser, hvor antallet af anmeldelser steg med 5,3 pct. Derimod var antallet af anmeldte voldsforbrydelser stort set uændret med et fald på 0,7 pct., mens anmeldte sædeligheds- og andre straffelovsforbrydelser viste et fald på med hhv. 1,9 pct. og 7,9 pct. Anmeldte straffelovsovertrædelser Tusinde færre anmeldelser siden 1997 Færre anmeldte sædelighedsforbrydelser Udviklingen i antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser har overvejende været faldende indenfor de seneste år. I 2007 lå antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser således anmeldelser under antallet i 1997, jf. ovenstående figur. I 2007 faldt antallet af anmeldte sædelighedsforbrydelser til fra i 2006, svarende til et fald på 1,9 pct. Antallet af anmeldte sædelighedsforbrydelser lå i 2005 på 2.799, i 2004 på Det samlede antal anmeldte sædelighedsforbrydelser svin-

2 2 2008:2 ger noget fra år til år, men har siden 1997 ligget i intervallet anmeldelser årligt. Stigning i anmeldte voldtægter Oversigtstabel 1. Antallet af anmeldte voldtægter steg med 7,4 pct. fra 527 i 2006 til 566 i Voldtægter udgør lidt over en femtedel af de anmeldte sædelighedsforbrydelser, mens knapt halvdelen udgøres af blufærdighedskrænkelser. Således var der i 2007 tale om anmeldelser mod i 2006, svarende til et fald på 10,6 pct. I 2005 lå anmeldelsestallet på og i 2004 på Så antallet af anmeldte blufærdighedskrænkelser har været faldende i de seneste år. Anmeldelser og sigtelser vedr. straffelovsovertrædelser Ændring i antal Anmeldelser i alt Heraf med sigtelse Anmeldelser i alt Heraf med sigtelse anmeldelser pct. pct. pct. Straffelovsovertrædelser i alt , ,7 4,7 Sædelighedsforbrydelser i alt , ,5-1,9 Voldtægt og lignende , ,6 7,4 Blufærdighedskrænkelse , ,2-10,6 Voldsforbrydelser i alt , ,3-0,7 Vold e.l. mod off. myndighed , ,8 5,8 Drab og forsøg herpå , ,0 48,7 Vold mod privat person , ,9 0,1 Heraf: Grov vold , ,7 9,4 Trusler , ,1-10,6 Ejendomsforbrydelser i alt , ,1 5,3 Dokumentfalsk , ,6-20,9 Indbrud i alt , ,9 10,1 Banker, forretninger mv , ,8 5,4 Villaer, lejligheder mv , ,8 16,5 Fritidshuse, garager mv , ,5 4,5 Tyveri , ,1 5,7 Butikstyverier mv , ,8-1,7 Bedrageri , ,4 8,7 Hæleri , ,7-17,5 Røveri , ,3 13,0 Hærværk , ,5-0,2 Brugstyveri af indregistreret køretøj , ,7 6,2 Brugstyveri af cykel , ,8 1,6 Andre forbrydelser i alt , ,1-7,9 Salg af narkotika , ,3-16,0 Smugling af narkotika , ,1 29,7 Uændret antal anmeldte voldsforbrydelser Manddrab og forsøg på manddrab I 2007 blev der i alt anmeldt voldsforbrydelser til politiet mod i 2006, svarende til et lille fald på 0,7 pct. eller næsten uændret i forhold til Siden 2000 er anmeldelsestallet steget fra Og siden først i 1980-erne er det årlige anmeldelsestal for voldsforbrydelse mere end fordoblet - fra under anmeldelser først i 1980-erne til op i mod anmeldelser i Antallet af anmeldte drab lå i 2007 på 45 mod Drabstallet for 2006 var u- sædvanligt lavt, idet der almindeligvis er tale om drab årligt. Anmeldte forsøg på manddrab lå i 2007 på 187 mod 127 i Samlet har antallet af drab eller forsøg på drab siden 1990 ligget på mellem anmeldelser. En undtagelse er dog 1997 med 274 anmeldelser, hvoraf 88 var manddrab, idet en enkelt sag indgik med mere end 20 anmeldelser for drab.

3 2008:2 3 Vold mod privatperson er 85 pct. simpel vold Simpel og alvorligere vold stigende, mens særlig alvorlig vold faldende Vold mod offentlig myndighed stigende Flere anmeldte trusler Flere anmeldte ejendomsforbrydelser Flere anmeldte indbrud og tyverier Stigning i tyverier af bil Flere røverier Færre anmeldte ejendomsforbrydelser siden midt i 1980 erne Andre straffelovsforbrydelser Vold mod privatperson omfattede anmeldelser i 2007, hvilket er (stort set) uændret i forhold til 2006 med anmeldelser. Simpel vold udgjorde med i alt anmeldelser i 2007 hovedparten (85 pct.) af vold mod privat person, mens resten omfatter alvorlig og særlig alvorlig vold. Siden 2000 har den simple vold været stigende, fra anmeldelser til i Tilsvarende er alvorlig vold steget i perioden, fra i 2000 til i 2007, mens særlig alvorlig vold er faldet fra 43 anmeldelser i 2000 til 34 i Andelen af alvorligere vold under vold mod privatperson, er steget fra en andel på 12,4 pct. i 2000 til en andel på 14,5 pct. i Vold eller lignende mod offentlig myndighed steg i 2007 til 3.276, en stigning på 5,8 pct. i forhold til 2006, Antallet af anmeldt vold mod offentlig myndighed har været jævnt stigende i de senere år. Fra i alt anmeldelser i 2000 til i 2007, svarende til en stigning på 74 pct. Antallet af anmeldte trusler faldt i 2007 til fra i 2006, svarende til et fald på 10,6 pct. Anmeldelsestallet for trusler har ellers været jævnt stigende fra anmeldelser i 2000 til hhv i 2006 og i Ejendomsforbrydelserne udgør den største gruppe under straffelovsovertrædelserne med over 90 pct. af samtlige anmeldelser. I 2007 blev der i alt anmeldt ejendomsforbrydelser mod i En stigning på 5,3 pct. eller flere anmeldelser. Stigningen viser sig specielt inden for indbrud, tyveri og brugstyverier af indregistrerede køretøjer og cykler. Antallet af anmeldte indbrud steg til anmeldelser i 2007 fra i 2006 en stigning på 10,1 pct. Ligeledes steg antallet af anmeldte tyverier til anmeldelser i 2007 fra i 2006, en stigning på 5,7 pct. Siden 2000 er antallet af indbrud faldet fra anmeldelser og antallet af tyverier faldet fra anmeldelser. Antallet af brugstyverier af indregistrerede køretøjer steg til i 2007 fra i Herunder udgjorde tyveri af bil i alt anmeldelser i 2007 mod i 2006, en stigning på 5,5 pct. Tyveri af bil har gennem flere år været faldende. Endvidere steg antallet af anmeldte brugstyverier af cykler 1,6 pct. fra i alt anmeldelser i 2006 til i Der blev anmeldt 13 pct flere røverier i 2007, idet antallet steg til fra i I årene har der været en periode med fald i antallet af anmeldte røverier. Røverier har ellers været jævnt stigende fra lidt over anmeldelser i 1995 til i Anmeldelsestallet for ejendomsforbrydelser har generelt i de senere år været faldende. Fra årligt at ligge på over anmeldelser siden midt i 1980'erne og frem til 1997, er anmeldelsestallet siden faldet med mere end anmeldelser til nu at ligge omkring Primært anmeldte indbrud og tyverier har været faldende. Andre straffelovsforbrydelser omfatter en række forskelligartede overtrædelser, som fx salg el. smugling af narkotika, falsk anklage, falsk vidneforklaring m.v. I 2007 var der i alt anmeldelser mod i 2006, et fald på 7,9 pct. Under andre straffelovsforbrydelser faldt anmeldelsestallet for salg af narkotika med 16,0 pct. fra anmeldelser i 2006 til 848 i Derimod steg smugling af narkotika i 2007 med 29,7 pct. fra 101 anmeldelser i 2006 til 131 i 2007.

4 4 2008:2 Oversigtstabel 2. Anmeldte straffelovsovertrædelser pr indbyggere Straffelov i alt Sædelighedsforbrydelser Voldsforbrydelser Ejendomsforbrydelser Andre straffelovsforbrydelser Anm. Opgjort pr indbyggere i alderen 15 år og derover. Kriminalitet pr indbyggere stigende Voldsforbrydelser stigende De anmeldte straffelovsovertædelser i 2007 er i oversigtstabel 2 opgjort pr indbyggere i alderen 15 år og derover. I 2007 var der anmeldelser pr indbyggere for hele landet mod i Hyppigheden er igen stigende, fra have været faldende i de seneste år, jvf. oversigtstabel 2. I perioden lå antallet på over pr indbyggere med et anmeldelsestal på over Hyppigheden pr indbyggere har været faldende for sædelighedsforbrydelse og andre straffelovsforbrydelser i perioden Mens voldsforbrydelser har vist en stigning fra 385 pr indbyggere i 2002 til 442 i 2006 og 437 i Anmeldte straffelovsovertrædelser med sigtelse Under en femtedel sigtes Flere sigtelser overfor alvorlige forbrydelser I alt 16,4 pct. eller under en femtedel af de i alt anmeldelte straffelovsovertrædelser i 2007 fik rejst en sigtelse. Et fald i forhold til 2006, hvor den udgjorde 17,7 pct. og 18,6 pct. i Faldet i 2007 angik hhv. ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser, mens der var tale om en stigning for hhv. sædeligheds- og voldsforbrydelser, jf. oversigtstabel 1. Sigtelsesprocenten varierer en del efter arten af den anmeldte overtrædelser, fx er sigtelsesprocenten som hovedregel høj for volds- og sædelighedsforbrydelser men lav for ejendomsforbrydelser. Sigtelsesprocenten var således 69,9 pct. for sædelighedsforbrydelser og 78,8 pct. for voldsforbrydelser, mens ejendomsforbrydelser lå væsentligt lavere med 12,1 pct., jf. oversigtstabel 1. Anmeldte særlovsovertrædelser Særlovsovertrædelser Flere overtrædelser af lov om euforiserende stoffer I 2007 blev der i alt anmeldt overtrædelser af de forskellige særlove, mod i 2006, svarende til et fald på 15,2 pct. eller færre anmeldelser i Antallet af anmeldte overtrædelser af lov om euforiserende faldt i 2007 til anmeldelser fra i Antallet af anmeldte overtrædelser af lov om euforisende stoffer har ellers været stigende siden 2002, hvor anmeldelsestallet lå på Antallet af anmeldte overtrædelser af udlændingeloven faldt til i 2007 fra i 2006, og har været faldende siden 2001, hvor anmeldelsestallet lå på Endelig faldt antallet af anmeldte overtrædelser af våbenloven til i 2007 fra anmeldelser i 2006, ligesom antallet af overtrædelser af politiloven (tidl. politivedtægten) faldt fra i 2006 til i 2007, jf. tabel 2. Anmeldelser vedr. unge under 15 år Unge under 15 år Anmeldelsesstatistikken indeholder kun personoplysninger, hvor (den formodede) gerningsmand er under 15 år. I følge straffelovens 15 kan der ikke rejses sigtelse eller afsiges en strafferetlig afgørelse mod personer under 15 år. I 2007 vedrørte i alt anmeldelser unge under 15 år, svarende til under 1 pct. (0,7 pct.) af de i alt anmeldelser i I opgørelsen er hovedvægten lagt på de årige i

5 2008:2 5 lighed med Justitsministeriets opgørelse. De årige udgør 99 pct. af de anmeldte under 15 år i alt 48 var under 10 år i Knapt 1 pct. under 15 år Flest butikstyverier Oversigtstabel 3. I 2007, vedrørte anmeldelser unge mellem år, knapt 6 pct. færre end i Tre fjerdedel eller af de årige var drenge og piger. De med anmeldelse svarede til en andel på 9,9 pr indbyggere af de årige i 2007, og andelen har siden 2002 svinget mellem 8,9 og 12,4, jf. oversigtstabel 3 og tabel 3. I 2007 lå hovedparten eller tre fjerdedel af de unges straffelovsovertrædelser indenfor ejendomsforbrydelser med i alt anmeldte, og heraf var tyverier, 278 brugstyverier (køretøjer mv.), 210 indbrud og 465 hærværk. Af de tyverier udgjorde butikstyverier med i alt anmeldelser den største enkeltgruppe af overtrædelser, jf. tabel 3. Anmeldelser vedr. unge i alderen år Anmeldelser i alt Straffelov i alt Sædelighedsforbr. i alt Voldsforbr. i alt Ejendomsforbr. i alt Andre straffelovsforbr. i alt Særlove i alt pr personer Andel af årige 9,9 10,5 11,7 12,4 9,2 8,9 Vold- og sædelighedsforbrydelser stiger Flere overtrædelser af våbenloven I alt 546 unge eller 16 pct. af straffelovsovertrædelserne i 2007 var voldsforbrydelser og heraf var 77 pct. vold mod privatperson (straffeloven ). Siden 2001 er antallet af unge anmeldt for vold fordoblet fra 256 i 2001 til 546 i Antallet af unge anmeldt for sædelighedsforbrydelser lå i 2007 på 50 mod 43 i Antallet har været svagt stigende fra 23 anmeldelser i 2003, men lå i 2001 på 37 anmeldelser, jf. tabel 3. Endelige var der 139 overtrædelser af særlove, hvor 64 vedrørte overtrædelse af våbenloven, mod 124 i Endvidere 46 overtrædelser af lov om euforiserende og 14 overtrædelser af politiloven, jf. tabel 3. Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse Yderligere oplysninger om anmeldte straffe- og særlovsovertrædelser bringes årligt i publikationen Kriminalitet. Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2006 udkom 22. marts 2007 i serien Social forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger). Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2008 udkommer 28. marts 2009 i serien Social forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger). Ebbe Frørup, tlf , Vibeke Nordrum, tlf , Kilder og metoder Læs mere i varedeklarationer På er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder.

6 6 2008:2 Kilde Kun anmeldte forbrydelser Bearbejdning Opgørelsen af anmeldte straffe- og særlovsovertrædelser foretages på grundlag af udtræk fra Rigspolitiets anmeldelsesregister. På baggrund af politianmeldelsen af begåede forbrydelser, foretager politiet en registrering af lovovertrædelsen (forholdet) i rigspolitiets anmeldelsesregister. Statistikken opgør således alene antallet af politi-anmeldte lovovertrædelser, og rummer ikke oplysninger om eventuel skjult kriminalitet (mørketallet). En lovovertrædelse, der begås af flere personer i forening registreres som én anmeldelse. Da der løbende i forbindelse med efterforskningen sker korrektioner af anmeldelser i politiets register, vil der være mindre forskelle mellem årets og de kvartalsvise offentliggørelse, jf. oversigtstabel 4. Denne korrektion af anmeldelsen kan ske på to måder: Den enkelte politikreds kan indgive meddelelse om annullering af eller ændring i gerningskodeindholdet i anmeldelsesregisteret, idet fx efterforskningen har vist, at overtrædelsen var en anden end oprindeligt antaget. Sigtelsen i politiets kriminalregister kommer til at lyde på en anden lovovertrædelse end den, der fremgår af den oprindelige anmeldelse, hvorved der sker en automatisk korrektion i anmeldelsesregisteret. Det er de korrigerede anmeldelser, der er optalt i årsstatistikken. Oversigtstabel 4. Indberettede anmeldelser kvartalsvis og årligt 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. i alt Års indb. Difference Anm. i alt Straffelov Sædelighf Voldsforbr Ejendomsf A. straffel Særlove Anmeldelser og sigtelser Rejste sigtelser Den kriminelle lavalder Yderligere detaljering i tabellerne 1-4 Anmeldelsen af en lovovertrædelse til politiet kan resultere i, at der rejses sigtelse mod én eller flere personer. At der rejses en sigtelse er ikke ensbetydende med at sagen er opklaret. En opklaring forudsætter, at politiets opklaringsarbejde er afsluttet og at der er rejst tiltale i sagen. Hovedparten af de rejste sigtelser over for straffelovsovertrædelser rejses i det kalenderår, hvor anmeldelsen er indgået. For at sikre at flest mulige sigtelser kommer med i opgørelsen også anmeldelser indgivet sidst i kalenderåret - har man siden 1993 også medtaget sigtelser, der er rejst i de første uger af det efterfølgende kalenderår. I følge straffelovens 15 kan børn under 15 år ikke straffes, og der rejses ikke sigtelse mod dem. I de tilfælde, hvor politiets efterforskning viser, at gerningspersonen er under 15 år, vil anmeldelsen alligevel indgå blandt de sigtede, idet der udfyldes en sigtelsesdato. Endvidere angives oplysninger om henholdsvis køn og fødselsår for de unge under 15 år, hvilket danner grundlag for opgørelsen af overtrædelse og alder. En mere detaljeret fordeling af de anmeldte forbrydelser vises i tabel 1-5, hvor bl.a. tabel 1 viser opdeling på paragraffer og kapitler i straffeloven, tabel 2 særlove og tabel 3 antallet af anmeldelser vedr. personer i alderen

7 2008:2 7 Tabel 1. Anmeldelser og sigtelser vedr. overtrædelser af straffeloven Anmeldte straffelovsovertrædelser Anmeldelser i alt Med sigtelser Sigtelsesprocent Straffelov i alt ,4 Sædelighedsforbrydelser i alt ,9 Blodskam m.v. ( 210, 223 stk. 1, 224 jf. 223 stk. 1) ,0 Voldtægt ( 216, 217, 221, 224 jf. 216, 217, 221) ,4 Heteroseksuelle sædelighedsforbrydelser mod børn under 12 år ( 222, stk. 2, 224 jf. 222 stk. 2, 226 jf. 222 stk. 2) ,0 Heteroseksuelle sædelighedsforbrydelser i øvrigt ( 222 stk. 2, 224 jf. 222 stk. 2, 226 jf. 222 stk. 2) ,4 Homoseksuelle sædelighedsforbrydelser mod børn under 12 år ( 225) ,0 Homoseksuelle sædelighedsforbrydelser i øvrigt (225) ,4 Blufærdighedskrænkelse ved beføling ( 232) ,8 Blufærdighedskrænkelse ved blotteri ( 232) ,7 Blufærdighedskrænkelse i øvrigt ( 232) ,7 Utugt mv. ( , ) ,2 Voldsforbrydelser i alt ,8 Vold og lign. mod offentlig myndighed ( ) ,3 Opløb/forstyrrelse af offentlig orden ( 133, 134a/b) ,6 Manddrab ( 237 og 238) ,1 Forsøg på manddrab ( 237 jf. 21) ,8 Simpel vold ( 244) ,4 Alvorligere vold ( 245) ,2 Særlig alvorlig vold ( 246) ,2 Uagtsomt manddrab eller legemsbeskadigelse ( 241, 249) ,7 Forbrydelse mod liv og legeme (Kap. 25 i øvrigt) ,1 Forbrydelse mod den personlige frihed (Kap. 26) ,5 Trusler ( 123, 266 og 266a) ,4 Ejendomsforbrydelser i alt ,1 Dokumentfalsk ( 171) ,3 Dokumentfalsk med check ( 171) ,6 Brandstiftelse ( ) ,3 Indbrud i bank, forretninger mv. ( 276) ,5 Indbrud i villaer, lejligheder mv. ( 276) ,5 Indbrud i fritidshuse, garager mv. ( 276) ,5 Tyveri fra bil, båd mv. ( 276) ,8 Butikstyverier mv. ( 276) ,6 Andre tyverier ( 276) ,8 Tyveri/brugstyveri af indregistreret køretøj ( 276, 293a og 293 stk. 1) ,7 Tyveri/brugstyveri af knallert ( 276, 293 stk. 1) ,5 Tyveri/brugstyveri af cykel ( 276, 293 stk. 1) ,6 Tyveri/brugstyveri af andet ( 276, 293 stk. 1) ,4 Ulovlig omgang med hittegods ( 277) ,2 Underslæb ( 278) ,9 Bedrageri ( 279, 279a) ,2 Checkbedrageri ( 279) ,9 Mandatsvig ( 280) ,1 Afpresning og åger ( 281) ,9 Skyldnersvig ( 283) ,7 Hæleri ( 290) ,8 Røveri ( 288) ,0 Grov skattesvig ( 289 pkt. 1, 289a, 289 stk. 2) ,3 Hærværk ( 291) ,2 Uagtsomt hæleri ( 303) ,8 Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse (Kap. 28 og 29 i øvrigt) ,5 Anm.: Antal anmeldelser og sigtelser vedr. manddrab ( 237 og 238) omfatter ikke rigspolitiets afsluttende korrektion.

8 8 2008:2 Tabel 1 (fortsat). Anmeldelser og sigtelser vedr. overtrædelser af straffeloven Anmeldte straffelovsovertrædelser Anmeldelser i alt Med sigtelser Sigtelsesprocent Andre forbrydelser i alt ,6 Forbrydelser mod offentlig myndighed mv. (Kap ) ,7 Forbrydelse i offentlig tjeneste (Kap. 16) ,7 Falsk forklaring for retten ( ) ,1 Falsk anklage mv. (Kap. 17 i øvrigt) ,0 Forbrydelser vedr. penge og bevismateriale (Kap. 18 og 19 i øvrigt) ,9 Salg af narkotika mv. ( 191 stk. 1) ,0 Smugling mv. af narkotika ( 191 stk. 2) ,8 Almenskadelige forbrydelser mv. (Kap. 20 og 21 i øvrigt) ,0 Ulovligt erhverv mv. (Kap. 22) ,7 Forbrydelser i familieforhold ( 208, ) ,0 Uagtsomt manddrab mv. i forbindelse med færdselsuheld ( 241) ,4 Overtrædelse af tilhold el. advarsler ( 265) ,1 Freds- og ærekrænkelser (Kap. 27 i øvrigt) ,5 Tabel 2. Anmeldte overtrædelser af særlove I alt Lov om euforiserende stoffer Udlændingeloven Våbenloven Politiloven Skatte- og afgiftslove m.v Andre strafferetlige særlove Sundheds- og sociallove Bygge- og boliglove Miljølove Love vedr. dyr, jagt m.v Love vedr. arbejde og transport m.v Selskabs- og firmalovgivning m.v Love vedr. forsvaret og lign Love vedr. off. forsyninger Love vedr. spil, bevilling, næring Særlovgivning i øvrigt

9 2008:2 9 Tabel 3. Anmeldte lovovertrædelser vedr. unge i alderen år Anmeldelser i alt Straffelov i alt Sædelighedsforbrydelser i alt Voldsforbrydelser i alt Vold og lign. mod offentlig myndighed Manddrab og forsøg på manddrab Vold m. privatperson i alt Simpel vold Alvorligere vold Trusler Ejendomsforbrydelser i alt Brandstiftelse Indbrud i alt Indbrud i bank, forretning mv Indbrud i beboelser Indbrud i ubeboet bebyggelse Tyveri i alt Butikstyveri Brugstyveri i alt Tyveri af indreg. køretøj Tyveri af knallert Tyveri af cykler Røveri Hærværk Andre straffelovsforbrydelser i alt Særlove i alt Lov om euforiserende stoffer Våbenloven Politiloven (tidl. politivedtægten) pr personer Andel af årige 9,9 10,5 11,7 12,4 9,2 8,9 9,6

10 :2 Tabel 4. Anmeldte straffe- og særlovsovertrædelser Straffeloven: Anmeldelser Straffelovsovertrædelser i alt Sædelighedsforbrydelser i alt Voldtægt og lignende Blufærdighedskrænkelse Voldsforbrydelser i alt Vold e.l. mod off. myndighed Drab og forsøg herpå Vold mod privat person Heraf: Grov vold Trusler Ejendomsforbrydelser i alt Dokumentfalsk Indbrud i alt Banker, forretninger mv Villaer, lejligheder mv Fritidshuse, garager mv Tyveri Bedrageri Røveri Brugstyveri af indregistreret køretøj Brugstyveri af cykel Brandstiftelse Andre forbrydelser i alt Salg af narkotika Smugling af narkotika Særloven: Særlovsovertrædelser i alt Lov om euforiserende stoffer Udlændingeloven Våbenloven Politiloven (tidl. politivedtægten) SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 Statistiske Efterretninger ISSN, Salg: Tlf (hele døgnet), Abonnement for 2008: 440 kr. som pdf. Løssalg: 52 kr. Ekspeditionsgebyr: 15 kr. indland, 15 kr. udland Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009

Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf KRIMINALITET 2009 Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø KRIMINALITET 2009 Danmarks Statistik kriminalitet 2009.indd 1 28-09-2010 16:04:07 Kriminalitet

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Kriminalitet Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom Fejlene er nu rettet og markeret rødt.

Kriminalitet Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom Fejlene er nu rettet og markeret rødt. KRIMINALITET 2008 Kriminalitet 2008 Criminality 2008 18. aug. 2011: Der var desværre fejl i den oprindelige udgivelse, der udkom 22.12.2009 Fejlene er nu rettet og markeret rødt. Det er på siderne 13,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o

Kriminalitet Denne udgivelse behandler følgende områder: Anmeldelsesstatistik o o Kriminalitet Kriminalitet 2011-2015 Indledning Grønlands Statistik genopstarter nu statistik over kriminalitet. Dette gøres med denne udgivelse, der beskriver udviklingen af kriminalitet i tidsperioden

Læs mere

Kriminalitet 2010 Criminality 2010

Kriminalitet 2010 Criminality 2010 KRIMINALITET 2010 Kriminalitet 2010 Criminality 2010 Kriminalitet 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 14. Dec. 2011 69. gang Oplag: 220 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: ScanPix Trykt udgave:

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Kriminalitet 2015 Criminality 2015

Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Kriminalitet 2015 Criminality 2015 Kriminalitet 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2016 74. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Kriminalitet 2012 Criminality 2012

Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 71. gang Oplag: 215 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: Imageselect Trykt

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi

Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 Grønlands Politi Årsstatistik 2016 side 1 af 36 Indhold side Forord 3 1.0 Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 10 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi

Årsstatistik 2013 Grønlands Politi Årsstatistik 213 Grønlands Politi Årsstatistik 213 side 1 af 33 Indhold side Forord 3 1. Kriminalloven Forbrydelser mod liv og legeme Forbrydelser mod kønssædeligheden Berigelseskriminalitet 2. Særlove

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 12 juni 2 Oplysninger fra politiets årsberetninger -. Indledning Denne statistik er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal ÅRHUS KOMMUNE Lokalråd for SSP-indsatsen i Århus Årsrapport 2009 Afrapportering af kriminalitetstal 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10-17 årige i Århus Kommune

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Borgervendt kriminalitet Kriminalitetsart Indhold Paragraf Hærværk Hærværk Strfl.s. 291, stk.

Læs mere

Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi Horsens, den 7. Januar Kære Redaktioner. Så er endnu et år gået og anmeldelsesstatistikken for kreds er nu tilgængelig for pressen. Anmeldelsesstatistikken baserer sig på helårstal og kan således sammenlignes

Læs mere

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord)

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Til ØU Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget

Læs mere

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016

Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 Nøgletal 1. kvartal 2016 (1) Rigspolitiet April 2016 INDHOLD Anmeldelser og sigtelser 2016 - antal og sigtelsesprocent Anmeldelser og sigtelser 2015 - antal og sigtelsesprocent Sagsbehandlingstider 2016

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik 2011. Forord... 2. 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Sagsområder. Sagsområder fordelt på indhold, paragraf og gerningskode

Sagsområder. Sagsområder fordelt på indhold, paragraf og gerningskode Drab mv. Højforræderi Strfl.s. 98 Drab mv. Krigsanstiftelse Strfl.s. 99 Drab mv. Farevoldende offentlige udtalelser Strfl.s. 100 Drab mv. Femte kolonnevirksomhed Strfl.s. 101 Drab mv. Bistand til fjenden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers

Spritbilister Poul Henning Larsen. Drunken drivers Spritbilister 1979-1994 Poul Henning Larsen Drunken drivers 1979-1994 Spritbilister 1979-1994 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 1997 ISBN 87-501-0981-2 Pris: 132,00 kr. inkl. 25 pct. moms Oplag: 800 Danmarks

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %.

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer: 15.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Dommervagten Årene

Dommervagten Årene Dommervagten Årene 2007-2009 Udgivet af Københavns Politi, OPA (Operativ Planlægning og Analyse) ved Viggo Billstrøm INDHOLD FREMSTILLEDE I ALT side Væsentlige punkter. Kendelser.. Sigtelser Herkomst..

Læs mere

Dommervagten Årene

Dommervagten Årene Dommervagten Årene 2007-2010 Udgivet af Københavns Politi, OPA (Operativ Planlægning og Analyse) ved Viggo Billstrøm INDHOLD FREMSTILLEDE I ALT side Væsentlige punkter. Kendelser.. Sigtelser Herkomst..

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer:.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser , 1. halvår

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser , 1. halvår Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2013, 1. halvår August 2013 Anmeldelser Kriminalitetsområde 1. halvår 2007 1. halvår 2008 1. halvår 2009 1. halvår 2010 1. halvår 2011 ift. Hele straffeloven

Læs mere

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3

Politiet i Grønland - Årsstatistik Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 Indhold Forord... 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling... 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område... 4 1.3. Drab... 5 1.4. Vold... 6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...

Læs mere

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF

BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF Bilag 1 Oversigt over gerningskoder, med tilhørende paragraffer Kriminallov BESKRIVELSE GERNINGSKODE PARAGRAF LANDSFORRÆDERI 97212 23 SPIONAGE 97124 24 LANDSSKADELIG VIRKSOMHED 97128 25 OPRØR MOD STATSFORFATNINGEN

Læs mere

Politiet i Grønland - Arsstatistik Forord Drab Vold Sædelighedsforbrydelser Ejendomskriminalitet 8

Politiet i Grønland - Arsstatistik Forord Drab Vold Sædelighedsforbrydelser Ejendomskriminalitet 8 Politiet i Grønland - Arsstatistik 2012 Indhold Forord 2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling 3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område 4 1.3. Drab 5 1.4. Vold 6 1.5.

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Politiets Årstabel 2005

Politiets Årstabel 2005 Politiets Årstabel 2005 Klik på "bogmærker" for direkte link til tabellerne Online ISSN: 1601-2674 Personalefordeling Tabel 1 Side 1.0 enes areal, indbyggertal samt politi- og kontorpersonalets fordeling

Læs mere

Knud Waaben Strafferettens specielle del

Knud Waaben Strafferettens specielle del Knud Waaben Strafferettens specielle del 6. reviderede udgave v/lars Bo Langsted Knud Waaben Strafferettens specielle del 6. udgave/1. oplag v/lars Bo Langsted C Karnov Group Denmark A/S, København 2014

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab...

Forord Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling Den seneste udvikling på kriminallovens område Drab... Forord...2 1.1. Kriminalloven og den hidtidige kriminalitetsudvikling...3 1.2. Den seneste udvikling på kriminallovens område...4 1.3. Drab...5 1.4. Vold...6 1.5. Sædelighedsforbrydelser...7 1.6. Ejendomskriminalitet...8

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal

Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport Afrapportering af kriminalitetstal Lokalråd for SSP-indsatsen i Aarhus Årsrapport 2011 Afrapportering af kriminalitetstal SSP Aarhus, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J. Telefon: 89 40 47 90. ssp@mbu.aarhus.dk FORORD Årsrapporten

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

BØDEUNDERSØGELSEN 2000-2001

BØDEUNDERSØGELSEN 2000-2001 BØDEUNDERSØGELSEN -2001 Undersøgelsen sigter på at belyse størrelsen af dag- og sumbøder, herunder sammenhængen mellem antallet af dagbøder og størrelsen af den enkelte dagbod samt sammenhængen mellem

Læs mere

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO Faktapapir om hæleri 6. november 2015 1.0 Hvad er hæleri, og hvordan straffes det? Hæleri er en kriminel handling, som knytter sig til salg, køb, modtagelse, transport og opbevaring af genstande, der stammer

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm Januar 2016 INDHOLD Anmeldelser Sigtelser

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere