Den Regionale Visitation i Region Syddanmark de første 4 år. regionsyddanmark.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Regionale Visitation i Region Syddanmark de første 4 år. regionsyddanmark.dk"

Transkript

1 Den Regionale Visitation i Region Syddanmark de første 4 år regionsyddanmark.dk

2 Indhold Forord Baggrund Opgaver Medarbejdere Samarbejdsrelationer Tekniske hjælpemidler Henvendelser 2007 til 2010 Økonomi Telefonstatistik Tanker om fremtiden Sundhedsloven kapitel 19, 20 og 23 Diagram over antal patienter til udvidet frit valg og specialaftaler Nyttige oplysninger Udgivet af: Region Syddanmark Damhaven Vejle Telefon

3 Forord I Region Syddanmark er der etableret en central visitationsfunktion, Den Regionale Visitation, der kan hjælpe patienter med at finde hurtige tider til undersøgelse og behandling på somatiske sygehuse. Den Regionale Visitation er samlet ét sted i regionen bl.a. for at sikre ens praksis, når det skal afgøres, om patienten har ret til udvidet frit sygehusvalg dvs. ret til at vælge et privathospital. Den Regionale Visitation blev etableret 1. januar 2007 og har nu eksisteret i fire år. Tiden synes inde til at gøre status, og derfor er nærværende skrift over de første fire leveår udarbejdet. Der har i løbet af de senere år været begivenheder i sundhedsvæsenet, der har haft stor betydning for patienternes muligheder for behandling på sygehusene. Eksempelvis reduktion af ventetidsrettigheder fra to måneder til en måned, strejke på sundhedsområdet og suspension af det udvidede frie sygehusvalg. Lovændringer på området mærkes umiddelbart i Den Regionale Visitation. Antallet af henvendelser har været meget skiftende, og mulighederne for patienterne ændrer sig hele tiden. Dette skrift belyser nærmere, hvordan vilkårene for og udviklingen i opgaveløsningen i Den Regionale Visitation har været. 3

4 Baggrund Udvisitering af patienter til privathospitaler forekommer som følge af sundhedslovens bestemmelse om behandlingsfrist. Har regionen ikke mulighed for at tilbyde undersøgelse og behandling inden for en måned efter, at sygehuset har modtaget patientens henvisning, så har patienten krav på at modtage et tilbud om undersøgelse og behandling på et privat aftalehospital. I sundhedsloven benævnes dette som udvidet frit sygehusvalg. Da Folketinget vedtog dette lovforslag juli 2002, var behandlingsfristen på to måneder. Måden hvorpå man håndterede denne patientrettighed, og hvordan man havde organiseret sig var forskellig i de fire gamle amter. 1 Som en del af forberedelserne til grundlæggelsen af Region Syddanmark, besluttede Forberedelsesudvalget i juni 2006 at indføre fælles regional visitation pr. 1. januar Ved fælles regional visitation forstås, at patienter viderehenvises af en central enhed i de tilfælde, hvor patienten ønsker at gøre brug af sin ret til udvidet frit sygehusvalg. Formålet med den fælles regionale visitation er: At sikre patientens rettigheder i forhold til udvidet frit sygehusvalg At sikre et ens grundlag for afgørelse af patientens ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg At sikre, at regionens egen kapacitet bliver udnyttet, inden der henvises til private aftalesygehuse At spotte kapacitets-flaskehalse i offentligt regi At opbygge en central specialistfunktion med høj viden om: Patienters ret til sygehusydelser efter sundhedslovens kapitel Ventetider, kapacitet, specialisering m.v. på regionens sygehuse Regionens aftaler med private samarbejdssygehuse Danske Regioners standardaftale for private sygehuse, klinikker, mv. Mest muligt sundhedsvæsen for pengene. For at sikre en optimal udnyttelse af regionens egen kapacitet, blev følgende principper for prioritering vedtaget: 1. Offentligt nærsygehus i regionen 2. Andet offentligt sygehus i regionen/offentlige samarbejdssygehuse i andre regioner 3. Private samarbejdssygehuse private sygehuse, som Region Syddanmark har indgået specialaftale med 4. Private aftalesygehuse, klinikker, mv., der har indgået aftale med Danske Regioner. Når kapaciteten på regionens egne sygehuse, offentlige samarbejdssygehuse og private samarbejdssygehuse er opbrugt, kan omvisitering til privat aftalesygehus være en mulighed. 1. Vejle, Ribe, Sønderjylland og Fyns amter. 4 DEN REGIONALE VISITATION

5 Det Almindelige Frie sygehusvalg - DAF Patienten har frit valg til alle offentlige sygehuse i Danmark. Det Udvidede Frie sygehusvalg DUF = private aftalesygehuse Hvis patienten skal vente længere end en måned på undersøgelse og behandling (en måneds ventetidsrettighed), så udvides patientens muligheder. Patienten kan benytte det udvidede frie sygehusvalg til undersøgelse/behandling på privathospi - taler, som har en aftale med Danske Regioner om den behandling, som patienten skal have foretaget. Patienten kan dog kun vælge et af disse private aftalesyge huse, hvis de kan tilbyde behandlingen hurtigere, end Region Syddanmark kan. Offentlige samarbejdssygehuse Region Syddanmark samarbejder med flere offentlige sygehuse i andre regioner. Dette samarbejde giver patienterne flere valgmuligheder for undersøgelse og behandling. Private samarbejdssygehuse specialaftaler Private samarbejdssygehuse er privathospitaler, som Region Syddanmark har indgået en særlig samarbejdsaftale med inden for udvalgte behandlingsområder. Herved køber Region Syddanmark kapacitet på privathospitalet. Med denne udvidelse af kapaciteten kan regionen, inden for det pågældende behandlingsområde, tilbyde patienter undersøgelse og behandling inden for en måneds ventetidsrettighederne. DEN REGIONALE VISITATION 5

6 Opgaver Den Regionale Visitation vejleder borgerne i Region Syddanmark om patientrettigheder i forhold til almindeligt frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg. Visitatorerne informerer patienterne om deres rettigheder og muligheder i forhold til deres aktuelle ventetid på undersøgelse og behandling på sygehusene. Den Regionale Visitation afklarer og afgør, om betingelserne for at få behandling på et privathospital, betalt af regionen, er opfyldt. Den Regionale Visitation bestiller undersøgelser og behandling og sørger for, at der bliver formidlet oplysninger om patienten fra den offentlige sygehusafdeling til den private. Omvisiteringer i % af alle patienthenvendelser Til udvidet frit sygehusvalg DUF 26,3 36,1 32,6 40,2 Til private samarbejdssygehuse specialaftaler 3,1 17,3 18,7 18,3 Til almindeligt frit sygehusvalg DAF 42,4 18,5 15,5 20,9 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Omvisiteringer i % DUF Specialaftale DAF 6 DEN REGIONALE VISITATION

7 Personalet vejleder desuden patienter om, hvilke behandlinger der foretages på sygehusene, og de oplyser om ventetider på forskellige behandlinger og om regler i forbindelse med transport til og fra sygehusene. Den Regionale Visitation kan også hjælpe patienter med udredning af patientforløb, når det kan være svært at overskue. De offentlige sygehuse anvender ens brevskabeloner, når patienter skal indkaldes til undersøgelse og behandling. Den Regionale Visitation reviderer brevskabeloner til indkaldelsesbreve, når der sker ændringer i lovgivningen. I den forbindelse afholder Den Regionale Visitation informationsmøder på regionens sygehuse og tilbyder opfølgende besøg på afdelingsniveau, hvis det ønskes. Det er af stor betydning, at relevant personale på sygehusene har kendskab til, hvilke regler der er gældende og dermed kan medvirke til, at patienten får den korrekte information. Derfor er der udarbejdet materiale, som personalet kan bruge i forbindelse med visitation af henvisninger og valg af indkaldelsesbreve. Oversigt over patienters muligheder for sygehusvalg: 1. Patient henvist til offentligt sygehus 2. Modtager indkaldelsesbrev 3. Patienten ringer til Den Regionale Visitation for vejledning om muligheder, hvis ventetiden overstiger 1 måned Patienten har alm. frit sygehusvalg og kan vælge et andet offentligt sygehus Der er et andet offentligt sygehus i Region Syddanmark eller et offentligt samarbejdssygehus, der kan tilbyde undersøgelse og/eller behandling inden for 1 måned fra sygehuset har modtaget henvisningen NEJ Patienten kan vælge Specialaftale privat samarbejdssygehus Region Syddanmark har indgået en specialaftale med et privat samarbejdssygehus på den behandling, som patienten venter på. Samarbejdssygehuset garanterer undersøgelse og/eller behandling inden for 1 måned fra det offentlige sygehus har modtaget henvisningen NEJ Patienten har udvidet frit sygehusvalg og kan vælge et privat aftalesygehus Ingen offentlige sygehuse, offentlige samarbejdssygehuse eller private samarbejdssygehuse kan tilbyde undersøgelse og/eller behandling inden for 1 måned fra det offentlige sygehus har modtaget henvisningen DEN REGIONALE VISITATION 7

8

9 Eksempel på patient der benytter sin ret til almindeligt frit sygehusvalg: 20-årig mand med ondt i knæet. MR-skanning har vist skade på menisken. Henvist til ortopædkirurgisk afd., Haderslev Sygehus tid til forundersøgelse om 10 uger. Svendborg Sygehus kan behandle inden for 3 uger. Dette tilbud ønsker patienten at tage imod. Han ringer selv til Haderslev sygehus og beder sekretæren sende henvisningen til Svendborg Sygehus. Eksempel på patient der benytter mulighed for behandling på privat samarbejdssygehus: 48-årig kvinde med diskusprolaps i lænderyggen. Har fået tid til forundersøgelse om 6 mdr. på Rygcenter Syddanmark, kirurgisk afdeling. Der er ingen offentlige sygehuse i regionen eller offentlige samarbejdssygehuse i anden region, der kan behandle patienten inden for en måned. Friklinikken i Give, der er det offentlige sygehus i regionen der har kortest ventetid, har 7 uger til operation. Regionen har en specialaftale med et privat samarbejdssygehus, som patienten kan benytte. Den Regionale Visitation sørger for at flytte henvisningen. Eksempel på patient der benytter sin ret til udvidet frit sygehusvalg: 54-årig mand med galdesten. Han er forundersøgt og ultralydsscannet på Sydvestjysk Sygehus, og er nu skrevet op til en laparoskopisk operation hvortil der er 2 måneders ventetid. Patienten vil gerne opereres hurtigst muligt. Der er ingen offentlige sygehuse i regionen eller offentlige samarbejdssygehuse i anden region, der kan tilbyde behandling inden for en måned. Regionen har ingen specialaftale på denne behandling. Den Regionale Visitation vejleder patienten om muligheden for behandling på et privat aftalesygehus og sørger for bestilling af behandling. DEN REGIONALE VISITATION 9

10 Medarbejdere Den Regionale Visitation blev oprettet som en central enhed 1. januar Enheden er organisatorisk placeret i sundhedsstabens interne ledelsessekretariat og geografisk placeret i regionshuset i Vejle. Funktionen var i starten bemandet med fire personer fra de tidligere amter. I løbet af det første år blev bemandingen fordoblet til otte personer bl.a. for at imødekomme stigende aktivitet, da de lovbestemte ventetidsrettigheder fra oktober 2007 blev sat ned til en måned. I foråret 2008 udbrød der strejke på sundhedsområdet. Som følge deraf blev der ansat yderligere to personer for at nedbringe de lange ekspeditionstider og holde et passende serviceniveau over for patienterne. Der er ved udgangen af 2010 ansat 9 medarbejdere i Den Regionale Visitation. Medarbejderne kaldes for visitatorer. Funktionen forudsætter viden om mange forskellige sygdomme, behandlingsformer og forløb på sygehuset. Af den grund har alle ansatte i Den Regionale Visitation en sundhedsfaglig baggrund, primært som sygeplejersker. Den enkelte visitator har bemyndigelse til at afgøre, om patienten kan benytte det udvidede frie sygehusvalg. Visitatorerne: Anette Madsen, Anne Mette Beenfeldt, Britt Larsen, Jannie Halberg Lassen (ikke tilstede), Lena Christiansen, Lene Bøttger, Liselotte Muus, Pia Gaasvig, Tina Overgaard Lundsgaard.

11 Samarbejdsrelationer Den Regionale Visitation har et bredt samarbejde med sygehuse, privathospitaler, Danske Regioner og interne afdelinger i regionshuset. I forhold til sygehusene er der tæt dialog med personalet om den enkelte patients sag. Den Regionale Visitation samarbejder desuden med personalet på de enkelte afdelinger om implementering af indkaldelsesbreve. Sygehusafdelingerne udveksler erfaringer med Den Regionale Visitation om der er Sundhedsstyrelsens hjemmeside om ventetider for udvalgte undersøgelser og behandlinger på offentlige og private sygehuse. Hjemmesiden er en hjælp til patienterne i forhold til at vælge sygehus. Den Regionale Visitation samarbejder med privathospitalerne i forbindelse med patientsager. Det kan dreje sig om udveksling af journaloplysninger mellem det offentlige sygehus og privathospitalet, anmodninger fra privathospitalerne om ændring af behandling eller lignende og vejledning i forhold til fortolkning af Kontrakt mellem Danske Regioner og privathospitalerne. Samarbejdet med privathospitaler foregår desuden via et regionalt samarbejdsudvalg med Sammenslutningen af privathospitaler og privatklinikker i Danmark. Den Regionale Visitation er repræsenteret ved udvalgsmøderne, hvor man gensidigt orienterer hinanden om, hvad der rører sig. Danske Regioner har indgået kontrakt med privathospitalerne om udvidet frit sygehusvalg for patienter med somatiske lidelser. I den forbindelse beder de om indsigt i de erfaringer, som Den Regionale Visitation har gjort sig i forhold til sagsbehandling og vilkår i kontrakten og i forhold til konkrete patientforløb og deres sagsgang på det enkelte privathospital. Der er også et samarbejde om Danske Regioners hjemmeside Her kan man søge oplysninger om, hvilke behandlinger det enkelte privathospital har indgået aftale om. DEN REGIONALE VISITATION 11

12 De Vestdanske Friklinikker i Give og Brædstrup: Friklinikkerne er offentlige klinikker, hvis formål er at behandle patienter fra Region Syddanmark og Region Midtjylland inden for ventetidsrettig - hederne jf. reglerne om det udvidede frie sygehusvalg. Klinikkerne arbejder behovsorienteret. Det vil sige, at der kan skrues op eller ned for akti vi - teten afhængig af, hvilke behandlingstyper der er ventetid på. Internt i regionshuset samarbejder Den Regionale Visitation bl.a. med Kapacitetsteamet og Patientkontoret: Kapacitetsteamet arbejder med at spotte kapacitetsproblemer og skabe økonomisk forsvarlige løsningsforslag, så regionen kan overholde ventetidsrettighederne. Gruppen er sammensat af repræsentanter fra Planlægnings-, og Udviklingsafdelingen 2, Praksisafdelingen 3 samt Den Regionale Visitation. Den Regionale Visitation bidrager bl.a. med viden om ledig kapacitet på de offentlige sygehuse en viden, som visitatorerne har opnået via deres samarbejde med personalet i ambulatorier og sekretariater på sygehusene. En måde at løse kapacitetsproblemer på og skabe økonomisk forsvarlige løsninger er eksempelvis etableringen af De Vestdanske Friklinikker, som drives i et samarbejde mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland. Samarbejdet med Patientkontoret foregår via månedlige møder, hvor der er mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Visitatorerne deltager også årligt i patientvejlederseminarer, der er arrangeret af Patientkontorerne i regionerne på skift. Den Regionale Visitation samarbejder desuden med Regnskab og Finans 4 om at sikre, at fakturering sker korrekt. Friklinikkerne kan dermed være med til at mindske antallet af patienter til privathospitalerne. 2. Planlægnings- og Udviklingsafdelingen er en del af sundhedsstaben, der arbejder med en bred vifte af planlægnings- og udviklingsopgaver i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. 3. Praksisafdelingen er placeret i sundhedsstaben og varetager opgaver i forbindelse med regionens administration og samarbejde med praktiserende læger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, tandlæger, fodterapeuter og apoteker. 4. Regnskab og Finans er en af fem afdelinger i økonomistaben. En af deres hovedopgaver er at vejlede og servicere regionens sygehuse, institutioner samt regionshusets afdelinger i regnskabsmæssige spørgsmål. 12 DEN REGIONALE VISITATION

13 Tekniske hjælpemidler Den Regionale Visitation råder i dag over en række tekniske hjælpemidler til informationssøgning, dokumentation, service og kvalitetssikring. Patienterne henvender sig primært telefonisk og langt de fleste henvendelser bliver registreret. I starten skete registrering af henvendelser i en simpel database, men i september 2008 fik Den Regionale Visitation en webbaseret database, der er koblet på cpr-registerets oplysninger. Denne kaldes VISPA. Fordelene ved VISPA er bl.a. en lettere og mere sikker arbejdsgang og forbedret mulighed for at levere data til kvalitetsforbedring. Visitatorerne har i dag adgang til oplysninger i patientens journal via de Patient Administrative Systemer (PAS) på samtlige sygehuse i regionen. Denne adgang betyder, at visitatorerne kan give patienterne en god service, idet let adgang til journaloplysninger gør sagsgangen hurtigere. Desuden betyder det færre forstyrrelser af personalet på sygehusene. På er aftalerne mellem Danske Regioner og privathospitalerne tilgængelige. Telefonsystemet er udskiftet, så der i dag kan tilbydes bedre service fx ved at kunne informere om åbningstider og evt. telefonkø. Patienterne har desuden siden slutningen af 2009 haft mulighed for at kontakte Den Regionale Visitation via en sikker adgang kontaktformular på regionens hjemmeside. I 2010 har i alt 306 patienter henvendt sig på denne måde. Fra VISPA og telefonsystemet kan der trækkes data til statistik. Disse data fortæller bl.a. om antal henvendelser og udspecificerer, hvad henvendelserne drejer sig om. Oplysningerne er med til at belyse kapaciteten i Region Syddanmarks sundhedsvæsen og anvendes af ledelsessystemet. Når visitatorerne vejleder patienter, har de brug for opda teret viden om ventetid på udredning og behandling. Denne viden får de fra Hvis en patient skal behandles på et privathospital, undersøger visitatorerne, hvilke privathospitaler der har indgået aftale med Danske Regioner om at udføre netop den behandling, som patienten er indstillet til. DEN REGIONALE VISITATION 13

14 Henvendelser 2007 til 2010 I løbet af regionens første 4 år har antallet af henvendelser til Den Regionale Visitation været svingende. Den politiske dagsorden påvirker i høj grad antallet af henvendelser fra patienter, og begivenheder som strejken på sundhedsområdet i 2008 øgede antallet betydeligt. I det følgende vil hvert af de fire år blive nærmere beskrevet I 2007 har Den Regionale Visitation i alt henvendelser. Fra oktober og året ud ses en generel stigning af henvendelser samt en markant stigning af omvisiterede patienter til udvidet frit sygehusvalg. Det skyldes, at ventetidsrettighederne den 1. oktober ændres fra to måneder til en måned. Udvisitering af patienter til privathospitaler forekommer også uden for regi af udvidet frit sygehusvalg. Det beror på, at regionen har indgået specialaftaler med en række private samarbejdssygehuse inden for behandlingsområder, hvor der savnes kapacitet i regionen. I 2007 bliver der videreført en aftale med et privat samarbejdssygehus for patienter henvist med rygproblemer. Sidst på året bliver der ligeledes indgået en aftale med et privat samarbejdssygehus om operation af overvægtspatienter. 14 DEN REGIONALE VISITATION

15 2007 Alle henvendelser 2007 Henvendelser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total % DUF ,3 Specialaftale ,1 DAF ,2 Transport ,3 Andet ,1 I alt oktober 2007 indføres retten til udvidet frit sygehusvalg efter en måneds ventetid Ordforklaring DUF Det Udvidede Frie sygehusvalg Omfatter det antal patienter, der benytter et privat aftalesygehus i henhold til ventetidsrettighederne. Specialaftaler Omfatter det antal patienter, der benytter en af de private samarbejdsaftaler i henhold til ventetidsrettighederne. DAF Det Almindelige Frie sygehusvalg Omfatter det antal patienter, der benytter et af regionens øvrige sygehuse eller offentlige samarbejdssygehuse i henhold til ventetidsrettighederne. Transport Omfatter antal henvendelser angående transport, hvor der ikke tidligere har været kontakt med vedkommende. Andet Omfatter de henvendelser, der ikke er dækket af de ovennævnte kategorier. Det kan fx være henvendelser om problematiske patientforløb, hvor patienten er kørt fast, spørgsmål fra sundhedspersonalet, vejledning om sundhedssystemets muligheder for undersøgelse og behandling, vejledning om almindeligt frit sygehusvalg m.m. DEN REGIONALE VISITATION 15

16 2008 I foråret 2008 udbryder der strejke på sygehusområdet på baggrund af uoverensstemmelser om overenskomsten for plejepersonalet. Strejken varer fra 16. april til 13. juni 2008 og resulterer i rigtig mange aflysninger og deraf følgende stor usikkerhed for patienterne om, hvornår deres undersøgelser og behandlinger kan finde sted. Ventetidsrettighederne på en måned er fortsat gældende, selvom der er strejke. I strejkeperioden stiger antallet af henvendelser til Den Regionale Visitation dramatisk, og der er ofte meget lang ventetid på at komme igennem på telefonen. Graduerede ventetidsrettigheder i Region Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark mener, at borgerne i suspensionsperioden stadig har krav på vished om, hvornår de kan blive behandlet. Som en særlig syddansk model vælger man at indføre regionale ventetidsrettigheder på henholdsvis en og tre måneder. Udgangspunktet er, at ingen patienter skal vente mere end tre måneder, og at de mest syge patienter vil blive behandlet inden for en måned. Det er lægerne i regionens forskellige specialeråd, der fastlægger kriterierne for, hvilke grupper af patienter der skal behandles inden for henholdsvis en og tre måneder. For at imødekomme de mange henvendelser og lette presset på telefonen bliver der oprettet en mailadresse, så patienterne kan henvende sig elektronisk. Suspension af udvidet frit sygehusvalg Fra en periode med korte ventetider på de syddanske sygehuse resulterer forårets strejke på sundhedsområdet i mange aflyste undersøgelser og behandlinger. Ved strejkens afslutning er det derfor en stor udfordring at leve op til ventetidsrettighederne på en måned. På baggrund af situationen, vedtager Folketinget at suspendere det udvidede frie sygehusvalg med virkning fra 7. november 2008 frem til 1. juli Suspensionen giver regionerne mulighed for at afvikle ventelister så hurtigt som muligt og på en økonomisk ansvarlig måde. Den Regionale Visitation har i 2008 i alt henvendelser med en voldsom stigning i april, maj og juni pga. strejken. Der er desuden en stigning i antallet af henvendelser i august, september og oktober. Det skyldes lange vente tider som følge af strejken og nedsat aktivitet i sommer ferieperioden. Desuden benytter flere patienter sig af udvidet frit sygehusvalg, inden suspensionen træder i kraft i november I oktober, november og december kommer der nye termer i statistikken pga. de regionale ventetidsrettigheder på en og tre måneder. Indkaldelsesbreve I suspensionsperioden oplever Den Regionale Visitation og Patientkontoret, at et stigende antal patienter beretter om forhold, hvor de lovmæssige krav om oplysning 6 ikke er overholdt. For eksempel kan der mangle en konkret dato for, hvornår patienten skal møde, eller hvor patienten skal henvende sig for at få vejledning om muligheder og rettigheder. 6. Sundhedsloven DEN REGIONALE VISITATION

17 2008 Forudsætningen for at patienterne kan benytte deres ventetidsrettigheder er, at sygehusene sender information til patienten ud fra ovenstående. Den Regionale Visitation har derfor i en periode særligt fokus på sygehusenes indkaldelsesbreve. Alle henvendelser 2008 Henvendelser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total % 1 mdr ,1 3 mdr ,2 DUF ,8 Specialaftale ,3 DAF ,5 Transport ,4 Andet ,7 I alt Strejke på sundhedsområdet 16. april 13. juni 2008 Suspension af udvidet frit sygehusvalg 7. november juni Region Syddanmark indfører graduerede ventetidsrettigheder. Ordforklaring 1 mdr. Region Syddanmarks ventetidsrettighed på en måned 3 mdr. Region Syddanmarks ventetidsrettighed på tre måneder DEN REGIONALE VISITATION 17

18 2009 Region Syddanmark har gode erfaringer med graduerede ventetidsrettigheder. Det er imidlertid ikke muligt at videreføre denne model, da en måneds ventetidsrettigheder automatisk bliver genindført 1. juli Med genindførelsen af udvidet frit sygehusvalg sker der samtidig en ændring i lovgivningen, der betyder, at patienter, der får ændret datoen for kirurgisk behandling, automatisk får ret til at vælge behandling på et privathospital, også selv om den nye tid ligger inden for en måned. Med denne lovændring følger også en redigering af indkaldelsesbrevene og efterfølgende introduktion på sygehusene. Der forventes en kraftig vækst i antallet af patienter, der vil benytte sig af udvidet frit sygehusvalg. Region Syddanmark sætter fokus på to områder: Bagstopperafdelinger og specialaftaler. Bagstopperafdelinger I Region Syddanmark ønsker man, at patienterne bliver hurtigt forundersøgt på regionens offentlige sygehuse. Hurtig forundersøgelse er inden for max. 14 dage, efter henvisningen er modtaget på sygehuset. Begrebet bagstopperafdelinger indføres. Bagstopperafdelinger tilbyder hurtig afklaring af patienternes situation og deres behov for behandling. Erfaringen viser, at patienterne opfatter hurtig forundersøgelse som en rigtig god service. Mange patienter vælger dog at flytte hele deres forløb til et privathospital for at få et samlet forløb. Bagstopperafdelingerne kan nemlig ikke nødvendigvis garantere behandling inden for en måned kun hurtig forundersøgelse. Der er desuden kun bagstopperafdelinger på få specialer organkirurgi (med brok- og galdestensoperationer), gynækologi, og øre-, næse-, halssygdomme. Dette kan forklare det lille antal patienter, der har benyttet sig af bagstopperfunktionen. Private samarbejdssygehuse specialaftaler Region Syddanmark indgår aftaler med enkelte privathospitaler på udvalgte områder efter udbud. Via specialaftalerne sikres patienterne behandling inden for ventetidsrettighederne, og privathospitalerne opfattes som en del af kapaciteten på regionens sygehuse. Specialaftalerne med de private sygehuse er et tilbud til patienterne, hvor bl.a. reglerne for transport er de samme, som hvis man er henvist til et offentligt sygehus. I perioden har der været specialaftaler på følgende områder: Overvægtskirurgi, MR skanninger, nakkediskusoperationer, koloskopier, mammografier, ortopædkirurgi, gynækologi, rygoperationer og søvnapnø behandling. Via regionens hjemmeside, kan man finde en opdateret liste over de gældende specialaftaler. Det er desuden en fordel, at patienternes behandlingsbehov er afklaret, hvis de senere skal omvisiteres til behandling på et privathospital. På den måde bliver der skabt større sikkerhed for anvendelse af samme kriterier for behandling i offentligt og privat regi. 18 DEN REGIONALE VISITATION

19 2009 Alle henvendelser 2009 Henvendelser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total % 1 mdr ,5 3 mdr ,6 Aflyst operation DUF Aflyst operation spec , ,09 DUF ,2 Specialaftale ,6 DAF ,5 Bagstopper FU ,03 Transport ,6 Andet ,5 I alt Suspension af udvidet frit sygehusvalg 7. november juni 2009 Graduerede ventetidsrettigheder i Region Syddanmark indtil 30. juni 2009 Genindførelse af udvidet frit sygehusvalg på en måned 1. juli 2009 Indførelse af ny ret til behandling på privathospital, hvis sygehuset ændrer dato for kirurgisk behandling Ordforklaring Aflyst operation DUF Lovændring indført pr. 1.juli 2009, hvorved patienter får mulighed for at få behandlingen på et privathospital, hvis sygehuset ændrer datoen for kirurgisk behandling Aflyst operation Spec. Patienten vælger specialaftale, hvis sygehuset ændrer datoen for kirurgisk behandling Bagstopper FU Sygehusafdelinger der har indgået aftale med regionen om hurtige forundersøgelsestider inden for udvalgte områder Af rent administrative årsager registreres stadig henvendelser under de regionale ventetids rettigheder "1 mdr." og "3 mdr." efter genindførelsen af DUF 1. juli DEN REGIONALE VISITATION 19

20 2010 I starten af 2010 bliver brevskabelonerne til regionens indkaldelsesbreve justeret. Der er krav om, at patienternes rettigheder fremgår tydeligere af indkaldelsesbrevene. I den anledning er det oplagt at give brevene en mere generel opdatering. I samarbejde med afdelingen for Sundhedsdokumentation bliver der i forbindelse med revision af brevene skabt mulighed for at monitorere, hvor mange og hvilke indkaldelsesbreve, hver enkelt sygehusafdeling sender ud. Sygehusafdelingerne udpeger kontaktpersoner og Den Regionale Visitation tager på tur rundt til disse kontaktpersoner for at informere om de ændrede breve. Et af formålene med Den Regionale Visitation er at optimere udnyttelsen af kapaciteten på de offentlige sygehuse og begrænse nødvendigheden af det udvidede frie sygehusvalg. For at dette kan lade sig gøre er det bl.a. vigtigt at patienterne hurtigt modtager indkaldelsesbrev med information om deres rettigheder. Jo hurtigere patienten får denne information og reagerer herpå jo større mulighed er der for at visitatorerne kan finde en tid til patienten på et offentligt sygehus. Den Regionale Visitation bistår afdelingerne med at integrere indkaldelsesbrevene på en effektiv måde i deres arbejdsgange. I ledelsessystemet er der interesse for at følge med i antallet af patienter, der via det udvidede frie sygehusvalg flytter deres undersøgelse og behandling til privathospitaler. Den Regionale Visitation leverer baggrundsmateriale til brug ved ledelsesmøder. Materialet beskriver bl.a., hvilke typer behandlinger der flyttes og fra hvilke offentlige sygehuse det primært sker. Sundhedsstyrelsen udarbejder i 2010 en specialeplanlægning for sygehuse og afdelinger. Specialeplanen fastlægger, hvilke sygehuse og afdelinger der godkendes til at varetage hvilke behandlinger og funktioner. For at visitatorerne kan informere patienterne bedst muligt om valg af behandlingssted, er der behov for at de sætter sig grundigt ind i specialeplanen. I slutningen af året forbereder Den Regionale Visitation sig på en ny opgave, som følge af oprettelsen af en ny klageinstans Patientombuddet. Hvis en patient efter 1. januar 2011 klager til Patientombuddet over sundhedsfaglig behandling, så skal patienten have tilbud om en lokal dialog. I de tilfælde hvor klagen vedrører behandling på privathospital (betalt af regionen), har Den Regionale Visitation fået til opgave at være sagsbehandler i forhold til dialogtilbuddet. Opgaven indebærer bl.a. planlægning og afholdelse af dialog samt kommunikation og samarbejde med Patientombuddet. Den Regionale Visitation har fokus på den service, som medarbejderne leverer til patienterne. Den Regionale Visitation arbejder med servicemål i forhold til sagsbehandlingen og åbningstider på telefonen. Medarbejderne arbejder også med en beskrivelse af, hvad patienterne kan forvente, når de henvender sig i Den Regionale Visitation. 20 DEN REGIONALE VISITATION

21 2010 Alle henvendelser 2010 Henvendelser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total % 3 mdr ,3 Aflyst operation DUF Aflyst operation spec , ,2 DUF ,1 Specialaftale ,1 DAF ,2 Bagstopper FU ,7 Transport ,1 Andet ,6 I alt Antallet af henvendelser til Den Regionale Visitation falder støt hen over året. I slutningen af 2010 har antallet af henvendelser nået samme niveau som ved Den Regionale Visitations etablering i Visitatorerne oplever generelt kortere ventetid på regionens sygehuse, hvilket giver øget mulighed for at flytte patienter til andet offentligt sygehus, så patienterne kan blive behandlet inden for ventetidsrettighederne. DEN REGIONALE VISITATION 21

22

23

24

25 Økonomi Beløb i mio. kr (afrundet) og ekskl. moms, årets priser Udvidet frit sygehusvalg (inklusiv udgifter i perioden hvor det udvidede frie sygehusvalg er suspenderet og regionen har egne ventetidsrettigheder) Private samarbejdssygehuse (de aftaler der, via udbud, er lavet med enkelte privathospitaler på udvalgte behandlinger) Strukturelle samarbejdsaftaler (gamle aftaler fra amternes tid, som Region Syddanmark har overtaget) I alt Udgifter til regionens somatiske sygehuse, i alt Andel 1,13% 1,64% 1,26% 1,52% DEN REGIONALE VISITATION 25

26

27 Den Regionale Visitation har et servicemål, der siger, at opkald skal besvares inden for 15 minutter. Dette er i 2009 opfyldt i 90,22 % af alle opkald og i 2010 er 94,16 % af alle opkald besvaret inden for 15 min. I 2009 er den gennemsnitlige ventetid på telefonen 6,22 min. og i 2010 er den på 4,57 min Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Antal opkald Antal besvarede Telefonstatistik 2010 nov sep Besvarede Opkald juli maj mar jan DEN REGIONALE VISITATION 27

28 Tanker om fremtiden Den Regionale Visitation har i løbet af de sidste 4 år etableret sig. It-værktøjer og andre tekniske hjælpemidler er udviklet og på plads, hvilket giver mulighed for at servi cere borgerne på bedste vis. Den Regionale Visitation ønsker at medvirke til højt serviceniveau, hvor patienterne oplever faglig kvalificeret vejledning, som de er tilfredse med. Der bliver i den kommende tid sat fokus på følgende områder: Tilgængelighed Den Regionale Visitation er til for patienterne, og tilgængelighed er af afgørende betydning for servicen. For at sikre en god service arbejdes der med udvidelse af åbningstider og sikker mail-adgang. Udbrede viden om patientrettigheder En af de store opgaver er at tilbyde personalet på sygehusene undervisning og vejledning i ventetidsrettigheder. Dette er en kontinuerlig proces med behov for dialog mellem de to parter. Efteruddannelse Visitatorerne sagsbehandler inden for forvaltningslovens rammer. Alle visitatorer har en sundhedsfaglig baggrund, og der er et stort behov for at dygtiggøre sig inden for sagsbehandling, som ikke naturligt ligger inden for sygeplejefaget. Øgede kompetencer inden for sagsbehandling er med til at sikre et ens grundlag for afgørelse af patienters ret til udvidet frit sygehusvalg. Kommunikation I den daglige kontakt med patienter vil Den Regionale Visitation gerne blive endnu bedre til at kommunikere. I sagsbehandlingen oplever visitatorerne af og til, at der kan være uoverensstemmelse mellem patientens ønske til behandlingssted og de reelle muligheder. Til at håndtere vejledningssituationen vil visitatorerne fortsat udvikle kompetencer i at kommunikere. Kvalitetsudvikling Den Regionale Visitation har i dag mulighed for at trække mange informationer fra it-systemerne. Disse data anvendes til en fremadrettet indsats i kvalitetsudviklingen af funktionen. Tværregionalt samarbejde Den Regionale Visitation arbejder desuden på at etablere et tværregionalt samarbejde med andre regioners visitatorer. Formålet med samarbejdet er på sigt at udveksle erfaringer og at lære af hinanden. 28 DEN REGIONALE VISITATION

29 Sundhedsloven kapitel 19, 20 og 23 Kapitel 19 Frit sygehusvalg 86. En person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen. Stk. 2. Et sygehus kan afvise at modtage personer fra andre regioner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager, og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i regionen ellers vil blive tilsidesat. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler herom. Stk. 3. For psykiatriske patienter kan adgangen til at vælge efter stk. 1 begrænses, hvis hensynet til den pågældende taler herfor. Adgangen til at vælge, hvor en diagnostisk undersøgelse, jf. 79, stk. 1, 2. pkt., skal foretages, kan dog ikke begrænses, jf. dog stk. 2. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter forhandling med justitsministeren og velfærdsministeren fastsætte regler om, at personer ikke har ret til selv at vælge sygehus i henhold til stk. 1 og 3, når 1) de er optaget i Kriminalforsorgens institutioner, 2) de er anbragt i institution i henhold til retsplejeloven, kapitel 11 i lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien eller straffeloven, 3) de er anbragt på sikret afdeling i henhold til lov om social service, eller 4) de er frihedsberøvet, eller deres handlefrihed i øvrigt er undergivet begrænsninger i henhold til udlændingeloven. Kapitel 20 Udvidet frit sygehusvalg 87. En person, som er henvist til sygehusbehandling, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 5 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke, inden 1 måned efter at henvisningen er modtaget, kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter. Stk. 2. I opgørelsen af tidsfristen efter stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor personen gennemgår et forundersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse i tidsfristen. Stk. 3. En person, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet ændrer datoen. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om afgrænsning af og vilkår for behandling, der er omfattet af stk. 1 og 3, og kan herunder undtage bestemte behandlingsformer. Endvidere fastsætter ministeren regler om regionsrådenes forpligtelser til at oplyse om denne behandling. Stk. 5. Regionsrådene i forening indgår aftale med de privatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse m.v. i udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af patienter efter stk. 1 og 3. Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om krav til dokumentation m.v. fra de privatejede sygehuse, klinikker m.v., der indgår aftale efter stk. 5. Kapitel 23 Oplysningspligt 90. Regionsrådet skal, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten 1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling, 2) om patienten inden for 1 måned kan tilbydes en diagnostisk undersøgelse, jf. 79, stk. 1, 2. pkt., eller behandling efter reglerne i 87, stk. 1, henholdsvis inden for 2 måneder kan tilbydes behandling efter reglerne i 87 a, 87 b, 87 e og 87 f, 3) om retten til at vælge sygehus efter b, 87 e og 87 f, 4) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de i 79, stk. 2, nævnte private specialsygehuse m.fl., 5) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på de i nr. 4 nævnte sygehuse, og 6) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter b, 87 e og 87 f. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om regionsrådenes oplysningspligt. DEN REGIONALE VISITATION 29

30

31 Diagram over antal patienter til udvidet frit valg og specialaftaler Konflikt måneder ventetidsrettigheder Udvidet frit valg genindføres jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Udvidet frit valg suspenderes måneds ventetidsrettigheder DEN REGIONALE VISITATION 31

32 Region Syddanmark Damhaven Vejle regionsyddanmark.dk Region Syddanmark Nyttige oplysninger Den Regionale Visitation Damhaven Vejle Tlf Mandag til torsdag kl , fredag kl Mail via kontaktformular på Oversigt over private og offentlige samarbejdssygehuse vælg sundhed fagfolk Læs i øvrigt om patienters ventetidsrettigheder på vælg sundhed borger

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007.

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007. N O T A T Regionernes henvisninger til det udvidede frie sygehusvalg Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Notat Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til aktivitetsgrundlag for hjertecentre vedtog regionsrådet den 31. maj 2010 at hjemtage hjertekirurgi

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900253 Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2012 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1.... Indledning 2....Patientkontorets funktion og opgaver 3....Patientkontorets organisation 4....Særligt om år 2012 i Patientkontoret

Læs mere

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk Patientkontoret i Region Syddanmark Årsberetning 2010 regionsyddanmark.dk Indhold Om patientkontoret....3 Tilgængelighed... 5 Patientvejledere... 5 Fokusområder i 2010...6 Information til praktiserende

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2013

Patientkontorets årsberetning 2013 Patientkontorets årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg InfoRM Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver. 1.2 1. november 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsdataenheden Yderligere oplysninger

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Orientering om udvidet frit valg 2011

Orientering om udvidet frit valg 2011 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Orientering om udvidet frit valg 2011 Udgiften til privathospitaler vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) I sundhedsloven,

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMCVA Sagsnr.: 1503977 Dok. nr.: 1837814 Dato: 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning

Læs mere

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1. Indledning...4 2. Patientkontorets funktion og opgaver...4 3. Om Patientkontoret...5 4. Særligt om år 2014 i Patientkontoret...6

Læs mere

Patientsikkerhed en introduktion til området

Patientsikkerhed en introduktion til området Område: Sundhedsområdet Journal nr.: 12/22788 Dato: 6. november 2012 Udarbejdet af: Maria Frank og Inge Pedersen E mail: Maria.Frank@regionsyddanmark.dk Inge.Pedersen@refgionsyddanmark.dk Notat Patientsikkerhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar. Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk 25. januar 2016 Sag nr. 16/206 Dok. Nr. 3328/16 Høringssvar fra Danske Regioner Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2007

Patientkontorets årsberetning 2007 Patientkontorets årsberetning 2007 Region Midtjylland Patientkontoret Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virk somhed. Årsberetningen skal indsendes til ministeren

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Patientsikkerhed i Region Nordjylland. Regional risikomanager Anne Munk Kristiansen

Patientsikkerhed i Region Nordjylland. Regional risikomanager Anne Munk Kristiansen Patientsikkerhed i Region Nordjylland Regional risikomanager Anne Munk Kristiansen Lov om patientsikkerhed 2004 Sundhedsloven Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Transport til og fra sygehuset

Transport til og fra sygehuset Transport til og fra sygehuset regionsyddanmark.dk/transport Transport til og fra sygehuset Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2015/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin. Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 87 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 87 Folketinget Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2013-14 Fremsat den 28. november 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Forslag. til

2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Forslag. til 2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 28. november 2013 af ministeren

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering

Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering Arbejdsgange i RSYD med formuleret behov for digitalisering Målet med præsentationen: Overblik over behov, ejerskab og løsninger Udveksling af idéer: tænk, jeg har da egentlig et behov, der ligner hvis

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4.

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4. Region Midtjylland Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 11 Fælles servicemål på sundhedsområdet i Region

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen)

Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) Du er blevet indkaldt til undersøgelse/behandling i Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen og give dig nogle praktiske

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet 24. februar 2010 Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

2007/2 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 27. marts 2008 af ministeren

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere