Velkommen til Attendo+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Attendo+"

Transkript

1 plus Ansøg senest den 31. august. Velkommen til Attendo+ Omsorg på din måde AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+ 1

2 INDHOLD Adm. dir. har ordet... 3 Formålet med Attendo Sådan fungerer det... 4 Godt at vide om Attendo Skat Insiderstatus Risici Om Attendo Yderligere oplysninger Hvad sker der nu? Attendo+ i korte træk AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+

3 En unik mulighed for jer, der arbejder i Attendo Hos Attendo tilstræber vi hver dag at opfylde vores vision At styrke den enkelte. Vores arbejde er baseret på vores værdier: Kompetence, Engagement og Omtanke. Det er en vigtig forudsætning for, at vi skal nå en fælles succes, at alle vi medarbejdere føler stort engagement for vores brugere og for Attendo. I de 30 år, Attendo har eksisteret, har vi været ledende med hensyn til at opfordre til et bredt delejerskab blandt medarbejderne. Formålet er at øge delagtigheden. I dag er der mere end 1000 medarbejder, der er delejere. Som børsnoteret virksomhed giver vi nu alle medarbejdere en fordelagtig mulighed for at blive delejere. Vi lancerer Attendo+, det bredeste aktieopsparingsprogram, som nogen omsorgsvirksomhed hidtil har kunnet tilbyde. Programmet bygger på, at du som medarbejder sparer en del af din løn op for at købe aktier i Attendo. Hvis du bliver og er med til at udvikle Attendo i mindst tre år, vil du få flere aktier som et personalegode fra virksomheden. Jeg håber, du læser denne brochure og sætter dig ind i tilbuddet. Mit håb er, at vi bliver mange flere, der vil deltage i Attendos udvikling. Jeg ser positivt på Attendos udvikling, men beslutningen om at deltage er selvfølgelig helt op til dig. Henrik Borelius Adm.dir. Attendo AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+ 3

4 Formålet med Attendo+ Siden Attendos start i 1985 er medarbejdere og ledere blevet opfordret til at blive delvise ejere i virksomheden. Formålet har været at skabe større delagtighed i virksomheden og øge viljen hos medarbejderne til at udvikle sig inden for Attendo. Med Attendo+ tilbydes medarbejdere en fordelagtig måde at spare op på i Attendo-aktier og derved blive delvise ejere af virksomheden. Programmet har til formål at udnytte det engagement, der findes blandt medarbejderne på alle niveauer i Attendo, og opfordre dem, der arbejder længe i Attendo, til at dele resultatet af det arbejde, vi gør i fællesskab. Sådan fungerer det Medarbejdere i Attendo indbydes til at deltage i aktieopsparingsprogrammet Attendo+. Opsparingerne løber over et år. Deltagerne får efter tre år en medarbejderbonus fra virksomheden. Reglerne er enkle. I det første år trækkes der et beløb fra din beskattede løn hver måned. Pengene anvendes til fire gange at købe aktier i Attendo for din regning. Hvis du beholder aktierne i tre år, får du uden ekstra omkostninger flere aktier af Attendo som et personalegode. Tidslinje ÅR 1 ÅR 2 Opsparingsperiode Opsparingsbeløbet trækkes fra månedslønnen og investeres kvartalsvis Kvalifikationsperiode Værdien af investeringen følger aktiens kursudvikling 4 AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+

5 Din stilling hos Attendo er afgørende for, hvor meget du kan spare op, og hvor mange aktier du kan få som personalegode. Du vælger selv, hvor stort et beløb du vil spare, inden for de rammer, der gælder for din stilling. Der findes tre grundlæggende betingelser for Attendo+: 1. Du skal have arbejdet mindst seks måneder sammenhængende i Attendo for at kunne deltage. 2. I opsparingsperioden skal du have en månedsløn fra Attendo, som overstiger det beløb, du vil spare op. 3. Du er kun berettiget til dette personalegode, hvis du har beholdt dine aktier og stadig er ansat i Attendo efter tre år. Du kan når som helst afbryde din opsparing eller sælge dine aktier. Husk på: Hvis du sælger dine aktier, før personalegodet udbetales, går du glip af personalegodet. Personalegodet er skattepligtigt og beskattes som løn. Du skal også betale skat af eventuelt aktieudbytte, eller hvis du sælger aktierne med gevinst. ÅR 3 ÅR 4 Kvalifikationsperiode Værdien af investeringen følger aktiens kursudvikling Matchningsperiode Attendo uddeler matchningsaktier kvartalsvis AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+ 5

6 6 AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+

7 Godt at vide om Attendo+ Aktie En aktie betyder en ejerandel i en virksomhed. Den giver ejeren ret til at stemme ved generalforsamlinger og at få andel i virksomhedens overskud. Ejerne kontrollerer virksomheden via bestyrelsen, som vælges af ejerne ved den årlige generalforsamling. En aktie betyder også en økonomisk risiko. Hvis virksomheden får økonomiske problemer, er det aktionærerne, der må bære den største omkostning. I værste fald kan hele aktiens værdi forsvinde. Fordelen ved aktier i forhold til en traditionel opsparing er, at de normalt giver et højere afkast med tiden. Aktier kan gå både op og ned i værdi af forskellige grunde. Der er altid risiko for at tabe penge, hvis virksomheden går dårligere, end markedet forventer. Opsparingsbeløb Hvis du bestemmer dig for at deltage i Attendo+, kan du hver måned spare op til det maksimale investeringsbeløb for den kategori af medarbejdere, du tilhører. * Opsparingen trækkes fra din nettoløn (efter skat og andre fradrag). Opsparingsperiode Det opsparingsbeløb, du har valgt, trækkes månedsvis fra din nettoløn i opsparingsperioden. Skulle din nettoløn være mindre end opsparingsbeløbet, forekommer der ingen opsparing den måned. Opsparingen ophører, hvis du forlader Attendo eller går på pension. Hvis du vil afslutte din opsparing, kan du gøre det når som helst, men du kan ikke genoptage opsparingen. * Det maksimale opsparingsbeløb per kategori kan blive nedjusteret, hvis interessen er stor. AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+ 7

8 Opsparingsaktie Din månedsopsparing investeres ad fire købsomgange i Attendoaktier for din regning. Disse aktier kaldes i Attendo+ for opsparingsaktier og købes på børsen til den aktuelle kurs. Hele beløbet investeres, hvilket betyder, at du vil få både hele aktier og dele af aktier, hvis beløbet ikke er lige deleligt med den gældende aktiekurs. Kvalifikationsperiode Ved hver købslejlighed starter en treårig kvalifikationsperiode. I denne periode skal du beholde dine købte opsparingsaktier og være ansat i Attendo for at få andel i personalegoderne i Attendo+. Du kan også fortsætte med at deltage, hvis du går på pension eller forlader Attendo på grund af ændrede arbejdsforhold, forudsat at du beholder dine opsparingsaktier. Læs mere om dette i afsnittet Ændrede arbejdsforhold nedenfor. Matchningsaktier Hvis du opfylder betingelserne i kvalifikationsperioden, vil Attendo give dig en hel eller dele af en aktie såkaldte matchningsaktier for hver aktie, du har købt i opsparingsperioden. Det betyder, at du får matchningsaktier fire gange, tre år efter at opsparingsaktierne blev købt. Hvis du har fået dele af aktier, da opsparingsaktierne blev købt, får du også dele af matchningsaktier. Du får aktierne af Attendo uden ekstra omkostninger, men du vil blive beskattet af fordelsværdien. Læs mere i afsnittet om beskatning. Hvis du har forladt Attendo på eget initiativ, eller hvis du har solgt hele eller dele af dine opsparingsaktiebeholdning i kvalifikationsperioden, får du ingen matchningsaktier. 8 AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+

9 Når aktieopsparingsprogrammet udløber Hver omgang af Attendo+ afsluttes, når de sidste matchningsaktier er uddelt. Hvis du ikke deltager i nogen af de efterfølgende programmer, skal du inden for tre måneder efter programmet afslutning flytte dine aktier til et depot i din bank eller sælge dem. AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+ 9

10 Sælge eller flytte aktier Du kan når som helst sælge dine opsparingsaktier eller flytte dem til dit eget depot (medmindre du har insiderstatus, se særskilt afsnit om dette). Du står selv for eventuelle afgifter, der måtte opstå i forbindelse med en sådan transaktion. Hvis du sælger dine aktier inden matchningstidspunktet, får du ingen matchningsaktier. Hvis du ejer dele af aktier og ønsker at sælge dem, får du kontant betaling i henhold til gældende markedspris på salgstidspunktet. Derimod kan du ikke flytte en del af en aktie til dit eget depot, du kan kun flytte hele aktier. I de fleste lande, inklusive Danmark, skal du betale kapitalskat, hvis du har en fortjeneste på at sælge aktierne. 10 AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+

11 Aktieudbytte og deltagelse i generalforsamlingen Opsparingsaktier og matchningsaktier er almindelige Attendoaktier. Det betyder, at du har ret til at stemme på Attendos generalforsamling og deltage i eventuel udbyttedeling, præcis som alle andre aktionærer. Det udbytte, du får af dine aktier, geninvesteres automatisk i flere Attendoaktier efter fradrag af skat og investeringsafgift. De aktier, der købes for udbyttet, berettiger ikke til matchningsaktier. Ændrede arbejdsforhold Hvis du skifter stilling inden for Attendo, mens aktieopsparingsprogrammet løber, påvirker det normalt ikke din deltagelse i Attendo+. Hvis du skifter ansættelse, skal du informere lønkontoret, så de kan sikre, at fradraget bliver korrekt. Hvis du beslutter dig til at forlade Attendo eller bliver sagt op af anden årsag end mangel på arbejde eller sygdom, skal du enten flytte dine aktier til dit eget depot eller sælge dem. Du står selv for eventuelle omkostninger og er i så fald ikke berettiget til matchningsaktier. Hvis du i løbet af opsparingsperioden går på pension eller må forlade Attendo på grund af mangel på arbejde eller sygdom, ophører din opsparing efter din sidste lønudbetaling. Du er dog stadig berettiget til matchningsaktier. Hvis du har forældreorlov, er sygemeldt eller har fået bevilget anden tjenesteledighed i opsparingsperioden, kan du fortsætte med din opsparing, og du er berettiget til matchningsaktier. Bemærk dog, at opsparing kun sker i de måneder, hvor du får løn fra Attendo. Du får med andre ord ikke nogen nye opsparingsaktier eller ret til matchningsaktier i de måneder, hvor du ikke har fået nogen løn. AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+ 11

12 Skat Der er ingen skattemæssige fordele ved at deltage i Attendo+. Du skal betale skat ud fra de regler, der findes i det land, hvor du bor. Reglerne kan variere fra land til land, men generelt gælder følgende: Når du får tildelt matchningsaktier, vil værdien af dem blive beskattet som et personalegode, dvs. med almindelig indkomstbeskatning. Hvis du sælger dine aktier (opsparings- og/eller matchningsaktier), vil gevinsten blive beskattet som indkomst af kapital (kapitaloverskud). Eventuelt tab (kapitaltab) skal modregnes mod andre kapitalindkomster. Eventuelt udbytte af dine aktier (opsparings- og/eller matchningsaktier), beskattes som indkomst af kapital. Den resterende del, efter en mindre afgift, geninvesteres i Attendoaktier. Det er vigtigt, at du kender indholdet af de love og regler omkring beskatning, der gælder for dig. Se gerne afsnittet Yderligere oplysninger om hvordan du finder oplysninger om, hvad der gælder for dig. Hvis du er usikker på de skattemæssige konsekvenser af at deltage i aktieopsparingsprogrammet, kan det være en god idé at tale med Skat eller søge rådgivning hos en uafhængig skatterådgiver. Du skal selv betale eventuelle omkostninger til dette. Insiderstatus Hvis du har adgang til insiderinformation om Attendo (ikke offentliggjorte oplysninger, som kan påvirke kursen på Attendos aktier), kan det være, at du ikke har ret til at købe eller sælge Attendoaktier, før oplysningerne er offentliggjort, eller før oplysningerne ikke længere anses som insiderinformation. Yderligere oplysninger findes i aftalebetingelserne for Attendo+, på Attendos hjemmeside og på Mødestedet. 12 AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+

13 Risici Attendo+ formål er at øge delagtigheden i virksomhedens udvikling på både kort og langt sigt blandt de medarbejdere, der deltager. Eftersom programmet bygger på delvist ejerskab, vil de, der deltager, få andel i udviklingen i Attendo, både når det går godt, og når det går mindre godt. Dette skal du tænke på, før du går med i Attendo+ For at investere i aktier bør man altid forvente et positivt udfald af sin investering. Der er ingen garanti for, at opsparingen ved slutningen af programmet vil være mere værd end det opsparede beløb. Sandsynligheden for en dårlig forretning mindskes, når du får tildelt matchningsaktier. Attendo+ løber over i alt fire år. Investér ikke penge, som du tror, du vil få brug for i den nærmeste fremtid. I opsparingsinvesteringsperioden købes aktier til markedspris. Det betyder, at du kan få et forskelligt antal aktier for din opsparing ved hver enkelt investering. Værdien af opsparingen afhænger af Attendoaktiens kursudvikling. Den kan udvikle sig både positivt og negativt gennem hele programmet. Attendos aktiekurs afhænger i vidt omfang af, hvordan virksomheden udvikles økonomisk, men den påvirkes også af flere andre faktorer. Eksempel på faktorer, som kan påvirke Attendos aktiekurs, er den økonomiske udvikling, renteudviklingen, forholdet mellem værdien af forskellige valutaer, inflation og politiske forandringer. Hvis du får din løn i en anden valuta end svenske kroner, tager du også en valutarisiko, hvis du deltager i aktieopsparingsprogrammet, eftersom Attendos aktie er noteret i Sverige og handles i svenske kroner. Hvis du får din løn i svenske kroner, påvirkes du ikke af dette. AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+ 13

14 Om Attendo Attendo er den førende private leverandør af offentligt finansierede omsorgs- og plejeserviceydelser i Norden. Virksomheden er grundlagt i 1985 og var de første i Sverige til at levere ældreomsorg i entreprise. Ud over ældreomsorg tilbyder Attendo i dag omsorg for personer med funktionsnedsættelse, individ- og familieomsorg samt i Finland sundheds-, syge- og tandpleje. Attendo har medarbejdere og er lokalt forankret med 510 virksomheder i mere end 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge og Danmark. I 2015 omsatte Attendo for 9,8 milliarder SEK og havde et overskud efter skat og finansielle omkostninger på 286 millioner SEK. I november 2015 blev Attendos aktier noteret på Nasdaq Stockholmsbørsen. Læs mere om den aktuelle børskurs og Attendos finansielle resultat på ATTENDOS AKTIEKURS SEK Nov -15 Jan -16 Feb -16 Mar -16 Apr -16 Maj -16 Jun AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+

15 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om aktieopsparingsprogrammet Attendo+ kan du få ved at: Læse aftaler og generelle betingelser, der vil være tilgængelige på Computershares hjemmeside (www.computershare.com/ attendo) i tilslutning til når du registrerer dig til deltagelse. Gå in på Attendo+ side på Mødestedet eller Attendos hjemmeside (www.attendo.com/plus). Der finder du mere detaljerede oplysninger, almindelige spørgsmål og svar, kortfattede præsentationer, brev fra direktøren, kontaktoplysninger med mere. Lønafdelingen kan svare på spørgsmål omkring fradrag i din løn. Hvad sker der nu? Læs denne brochure og andre tilgængelige oplysninger på Attendos hjemmeside og på Mødestedet. Tag stilling til de risici, som aktieopsparingsprogrammet medfører for dig. Beregn hvordan månedsopsparingen og skattevirkningerne påvirker din økonomi. Skaf dig yderligere oplysninger, hvis du mener, det er nødvendigt. Hvis du har bestemt dig for at deltage, så tilmeld dig programmet senest den 31. august. Velkommen som aktionær i Attendo! AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+ 15

16 plus Attendo+ i korte træk Medarbejdere i Attendo indbydes til at deltage i aktieopsparingsprogrammet Attendo+. Opsparingerne løber over et år. Deltagerne kan efter tre år få en medarbejderbonus fra virksomheden. Reglerne er enkle. I et år trækkes der et beløb fra din beskattede løn hver måned. Pengene anvendes til fire gange at købe aktier i Attendo for din regning. Hvis du beholder aktierne i tre år, får du uden ekstra omkostninger flere aktier af Attendo som et personalegode. Din stilling hos Attendo er afgørende for, hvor meget du kan spare op, og hvor mange aktier du kan få som personalegode. Du vælger selv, hvor stort et beløb du vil spare, inden for de rammer, der gælder for din stilling. Personalegodet er skattepligtigt og beskattes som løn. Du skal også betale skat af eventuelt aktieudbytte, eller hvis du sælger aktierne med gevinst. 16 AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+

Aktieopsparingsprogrammet Attendo+ Attendo AB

Aktieopsparingsprogrammet Attendo+ Attendo AB Aktieopsparingsprogrammet Attendo+ Attendo AB Indhold Baggrund Oplæg & betingelser Praktiske detaljer Øvrige oplysninger Baggrund Gennem sine godt 30 år som privat virksomhed har Attendo en stolt tradition

Læs mere

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 INTERNATIONAL 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDS PUNKT STRIKESKURS 2.9635 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 TILLYKKE.. DE OPTIONER, SOM DU HAR IFØLGE MEDARBEJDER SHARESAVE

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Attendo+ Spørgsmål og svar

Attendo+ Spørgsmål og svar Side 1 af 17 1. Baggrund I august 2016 lancerede Attendo et aktieopsparingsprogram, Attendo+, med det formål at opmuntre flere medarbejdere til at blive aktionærer i Attendo. Et bredt delejerskab blandt

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Aktier 2017 Prospekt til ansatte i Danmark

Aktier 2017 Prospekt til ansatte i Danmark Aktier 2017 Prospekt til ansatte i Danmark Vilkår Veidekke ASA ønsker at tilbyde ansatte at købe aktier i Veidekke. Aktietilbuddet er et led i selskabets mål om at knytte medarbejderne endnu stærkere til

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere