Sæt præg på fremtiden VIA University College. Studerende i praktik. Viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt præg på fremtiden VIA University College. Studerende i praktik. Viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!"

Transkript

1 Sæt præg på fremtiden VIA Erhverv Career Service Centre Studerende i praktik Viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!

2

3

4 KOLOFON Redaktion: Career Service Centre Design: 1508 A/S NS, Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Fotografer: Ole Mortensen Anker Bak

5 3 Indhold Information 04 Privatrettede uddannelser 05 Tæt på erhvervslivet 06 Hvad får din virksomhed ud af det? 07 Hvad kræver det af din virksomhed? 08 Internationale kompetencer 13 Fakta om uddannelserne VIA Engineering 14 Bygningsingeniør / Civil Engineering 16 Maskiningeniør / Mechanical Engineering 18 Forsyningsingeniør / Supply Engineering 20 Global Business Engineering 22 ICT Engineering 24 Materials Science & Product Design 26 Produktionsteknolog 28 Produktudvikling & Teknisk Integration VIA Byggeri 30 Bygningskonstruktør / Architectural Technology & Construction Management 32 Byggetekniker / Construction Technology 34 Kort- og Landmålingstekniker VIA Business 36 International Sales & Marketing Management 38 Markedsføringsøkonom / Marketing Management 40 Value Chain Management VIA Design 42 Beklædningshåndværker 44 Designteknolog/ Design, Technology & Business 48 Design & Business/ Design & Business (UK) 52 Tekstildesign, Håndværk & Formidling VIA Film og Animation 54 Multiplatform Storytelling & Production 56 VIA Animation Workshop 58 Career Service Centre

6 INFORMATION Privatrettede uddannelser Som en del af VIA University College danner VIA Erhverv rammen om VIAs privatrettede uddannelser inden for business, ingeniørfaget og byggeri samt de kreative fag design, film og animation. samler en lang række professionsbachelor-uddannelser i Region Midtjylland og er landets største professionshøjskole. Formålet med at samle uddannelserne er at imødekomme erhvervslivets ønsker om at få medarbejdere, der forstår at tænke kreativt uden at miste fokus på den praktiske faglighed. Dimittenderne bliver rustet til, at de fra dag 1 i virksomhederne skal bidrage til forretningen. har i alt ca studerende fordelt på de 42 uddannelser. 30 af VIAs uddannelser med i alt studerende er målrettet det private erhvervsliv. Uddannelserne bliver udbudt på VIAs campuser i Herning, Holstebro, Horsens, Viborg og Aarhus. FOKUS PÅ ERHVERVSLIVETS BEHOV VIAs uddannelser bliver løbende udviklet i samarbejde med erhvervslivet. For kun på den måde, kan uddannelserne sikre sig, at dimittenderne er på forkant med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Dimittenderne får en stærk faglighed med sig, samtidig med at de har evnen til at arbejde og tænke tværfagligt og innovativt. MEDSPILLER PÅ DEN INTERNATIONALE UDDANNELSESSCENE VIA Erhverv er en betydelig aktør på den internationale uddannelsesscene. Næsten halvdelen af de studerende i VIA Erhverv er internationale studerende fra mere end 50 forskellige lande - som læser på VIAs engelsksprogede uddannelser. Det giver virksomhederne en unik mulighed for, gennem de studerende, at få en ekstra ressource, der har et godt kendskab til internationale markeder.

7 5 Tæt på erhvervslivet VIA Erhvervs uddannelser er udviklet i tæt samarbejde med det erhvervsliv, som skal aftage de studerende som færdiguddannede. VIA uddanner de studerende til job i en global verden, hvor omstillingsparathed og evnen til at samarbejde på tværs af fagligheder og kompetencer er afgørende. Innovation og tværfaglige projekter er derfor en fast del af studiet, ligesom en stigende del af uddannelserne udbydes på engelsk. Uddannelserne i VIA Erhverv er altid interesserede i at indgå samarbejde med erhvervsvirksomheder, der ønsker at ansætte studerende i praktikforløb, studiejob eller indgå i et projektsamarbejde. VIA ENGINEERING VIA BYGGERI VIA BUSINESS VIA DESIGN Bygningsingeniør / Civil Engineering Maskiningeniør / Mechanical Engineering Forsyningsingeniør / Supply Engineering Global Business Engineering ICT Engineering Materials Science & Product Design Produktionsteknolog Produktudvikling & Teknisk Integration Bygningskonstruktør / Architectural Technology & Construction Management Byggetekniker / Construction Technology Kort-og Landmålingstekniker International Sales & Marketing Management Markedsføringsøkonom / Marketing Management Value Chain Management Beklædningshåndværker Designteknolog / Design, Technology & Business Design & Business / Design & Business (UK) Tekstildesign, Håndværk & Formidling VIA FILM OG ANIMATION Multiplatform Storytelling & Production VIA Animation Workshop

8 INFORMATION Hvad får din virksomhed ud af det? Der er flere måder, hvorpå en praktikant kan bidrage til din virksomhed. De studerende kommer med den nyeste viden inden for deres felt og kan hjælpe med at se på virksomheden med andre øjne. Din virksomhed giver til gengæld den studerende store professionelle og personlige udfordringer. De studerende fra VIA Erhverv kommer med en solid teoretisk ballast, som de glæder sig til at prøve af i praksis. Praktikken er placeret relativt langt henne i uddannelsen, så de studerende har oparbejdet en lang række kompetencer og derfor kan tilbyde din virksomhed kvalificeret hjælp. Der er flere måder, hvorpå en praktikant kan bidrage til din virksomhed. De studerende kommer med den nyeste viden inden for deres felt og kan hjælpe med at se på virksomheden med andre øjne. Din virksomhed giver til gengæld den studerende store professionelle og personlige udfordringer. At have en praktikant er en god mulighed for virksomheden til at se fremtidige medarbejdere an. HVAD KOSTER DET VIRKSOMHEDEN Som udgangspunkt stilles der ingen krav til aflønning af praktikanter på diplomingeniør-, teknologi-, design- og businessuddannelserne i VIA. Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, om de vil aflønne praktikanten. Dog anbefaler Ingeniørforeningen en vejledende løn til alle ingeniørpraktikanter. Se mere på eller kontakt Career Service Centre på. Hvis der er stor geografisk afstand mellem virksomhed og praktikant, vælger nogle virksomheder at yde finansiel støtte til transport/ophold.

9

10

11 9 Hvad kræver det af din virksomhed? Arbejdsopgaverne fastlægges i fællesskab mellem praktikvirksomheden, den studerende og en praktikvejleder fra. For at sikre den studerende et udbytterigt praktikforløb skal arbejdsopgaverne i hovedtræk være fastlagt inden praktikforløbets start og være godkendt af skolens praktikvejleder. Virksomheder, der ansætter praktikanter, skal sikre, at den studerende er underlagt de arbejdsmiljø-, forsikrings- og sikkerhedsforhold, som er gældende for virksomhedens øvrige ansatte. Derudover skal praktikvirksomheden stille nødvendige faciliteter og informationer til rådighed, for at den studerende kan løse de aftalte opgaver. De studerende skal under opholdet erhverve en praktisk og teoretisk erfaring, der indebærer en udvikling i forhold til de fag, de hidtil har haft på uddannelsen. Den udvikling gennemgår de studerende ved at få indsigt i, hvordan virksomhederne agerer i virkelighedens verden. Det betyder, at den studerende under sit praktikophold kræver en vis støtte fra en eller flere personer i virksomheden. Som ansvarlig for en praktikant skal man med andre ord være indstillet på at lære fra sig. På flere af uddannelserne bliver praktikopholdet evalueret enten på baggrund af løbende samtaler mellem praktikvirksomheden, den studerende og praktikvejlederen og-/eller en slutrapport skrevet af den studerende og en udtalelse fra virksomheden om praktikantens arbejdsindsats under praktikopholdet. På flere af uddannelserne bliver praktikopholdet evalueret enten på baggrund af løbende samtaler mellem praktikvirksomheden, den studerende og praktikvejlederen og-/eller en slutrapport skrevet af den studerende og en udtalelse fra virksomheden om praktikantens arbejdsindsats under praktikopholdet.

12 INFORMATION Internationale kompetencer Hvis I ønsker at få en international studerende tilknyttet jeres virksomhed, gælder de samme betingelser som for danske studerende. Det kan være særligt oplagt at vælge en international studerende, hvis I ønsker at bygge bro til udenlandske markeder, eller hvis virksomheden står foran opgaver, der har med fremmedsprog at gøre. Det kan også være, at I ønsker at internationalisere virksomheden og at få ny viden omkring andre kulturer og erhvervsmæssige forskelle. Uanset hvilke opgaver I står overfor, kan en international studerende være en væsentlig ressource for virksomheder, som ønsker at arbejde globalt. Det er muligt at få internationale praktikanter fra følgende uddannelser: Civil Engineering Mechanical Engineering Supply Engineering Global Business Engineering ICT Engineering Materials Science & Product Design Architectural Technology & Construction Management Construction Technology International Sales & Marketing Management Marketing Management Value Chain Management Design, Technology & Business Design & Business Character Animation Computer Graphic Arts Graphic Storytelling Multiplatform Storytelling & Production Næste side: I forbindelse med praktikforløbet på VIA Value Chain Management, fik Henrik Berg Jepsen praktikplads hos LEGO System A/S.

13 11 Henrik blev tilknyttet en erfaren produktionsleder i praktikperioden. I samarbejde med produktionslederen er der formuleret et projekt, som er relevant for LEGO System A/S og som sikrer, at Henrik får mulighed for at arbejde selvstændigt og anvende nogle af de teorier, han har lært på studiet. Som virksomhed får vi dermed den seneste viden ind fra uddannelsesinstitutionerne, og vi får lejlighed til at lære Henrik at kende, som person og fra den professionelle side, og vi kan dermed vurdere om en ansættelse efter færdiggjort studie er en mulighed. I Henriks projekt har vi fået løst en opgave, vi gennem nogen tid har ønsket at fokusere på, men har ikke haft ressourcerne. Nu er opgaven løst, og det har givet os de forventede forbedringer, og vi fornemmer også helt klart, at Henrik er modnet med opgaven, og at han har fået et solidt realistisk indtryk af den verden, han vil møde, når han er færdig med studiet. Chresten Bruun Senior Director LEGO System A/S

14

15 13 Fakta om uddannelserne VIA Engineering Bygningsingeniør / Civil Engineering Maskiningeniør / Mechanical Engineering Forsyningsingeniør / Supply Engineering Global Business Engineering ICT Engineering Materials Science & Product Design Produktionsteknolog Produktudvikling & Teknisk Integration VIA Byggeri Bygningskonstruktør / Architectural Technology & Construction Management Byggetekniker / Construction Technology Kort- & Landmålingstekniker VIA Business International Sales & Marketing Management Markedsføringsøkonom / Marketing Management Value Chain Management VIA Design Beklædningshåndværker Designteknolog / Design, Technology & Business Design & Business / Design & Business (UK) Tekstildesign, Håndværk & Formidling VIA Film og Animation Multiplatform Storytelling & Production VIA Animation Workshop

16 VIA ENGINEERING Bygningsingeniør/ Civil Engineering Bygningsingeniør er en 3½ årig diplomingeniøruddannelse, der inkluderer en fem måneders praktikperiode på 5. semester. Uddannelsen er meget projektorienteret, og den studerende får gennem uddannelsen opbygget en god forståelse for bygge- og anlægsbranchen og for alle dele i byggeprocessen, såvel de tekniske som de økonomiske og juridiske. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/ bygningsingenioer Listen nedenfor indeholder eksempler på opgaver som en Bygningsingeniør/Civil Engineering studerende kan være med til at løse under et praktikophold: Udføre modellering og computeranalyse af konstruktioner Beregne konstruktioner i træ, stål og beton Udføre skitsering og detaljering af konstruktionsdetaljer Udføre energirammeberegninger Gennemgå og kontrollere statiske beregninger Deltage i udarbejdelse af risikovurdering i forhold til jord, grundvand og indeklima Udarbejde historik på eventuelt forurenede ejendomme Deltage i planlægning og udførelse af bygge- og anlægsprojekter Deltage i planlægning og gennemførelse af forurenings undersøgelser, afværgeforanstaltninger og kloakrenoveringsprojekter Deltage i dimensionering af kloakledninger samt modellering af kloaknet Opmåle og registrere udførte opgaver på arbejdspladsen Registrere og gennemføre kvalitetssikring Udføre opmålingsarbejde for at tilvejebringe grunddata Udarbejde oplæg til ændringer i aftalegrundlaget Deltage i løbende tilrettelæggelse af kommende aktiviteter på arbejdspladsen Medprojektere mindre opgaver inden for vejbygning Udføre afsætningsopgaver i marken Medhjælpe ved strækningsregistrering. Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

17 15 Alene det at være i en afdeling sammen med 10 andre ingeniører gav mig meget. Og jeg kunne tage en masse viden med mig, når de erfarne ingeniører diskuterede forskellige problemstillinger. Jeg lærte også, hvor vigtigt det er, at forskellige afdelinger forstår at arbejde sammen. Men jeg skulle nu lige vænne mig til at sige min mening, når jeg var sammen med andre, der havde mere rutine, end jeg havde. Både fagligt og personligt oplevede jeg, at jeg voksede med det ansvar og den tillid, firmaet viste mig. Det var godt for min selvtillid. Lotte Lassen Dimittend Bygningsingeniøruddannelsen

18 VIA ENGINEERING Maskiningeniør/ Mechanical Engineering Maskiningeniør er en 3½ årig diplomingeniøruddannelse, der ruster den studerende til at anvende kreative og ingeniørmæssige færdigheder i alle aspekter af udviklingen, fra den første idé til det endelige produkt. Den studerende kan efter praktikperioden specialisere sig inden for Bæredygtig Energi, Innovation og Produktdesign eller Intelligent Mekanik. Uddannelsen inkluderer en fem måneders praktikperiode på 5. semester. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/maskin Studerende på maskiningeniør uddannelsen følger de første to semestre på dansk, herefter foregår resten af uddannelsen på engelsk. Studerende på Mechanical Engineering følger hele uddannelsen på engelsk. Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en Maskiningeniør/Mechanical Engineering studerende kan være med til at løse under et praktikophold: Definere, planlægge og gennemføre projekter Udføre analysearbejde og testkørsler - herunder dokumentation af test Udarbejde prototyper og demonstrationsmodeller Designe og dimensionere produkter, maskiner og anlæg f.eks. energianlæg Udføre idégenerering, konstruktions- og beregningsopgaver f.eks. vha. tegning i 2D/3D og FEM-beregnings analyser Udføre automatiseringsopgaver f.eks. vha. styrings - og robotteknologi Udarbejde en økonomi- og miljøvurdering fra vugge til grav analyser Indgå i arbejdet med vedligehold, opdatering og kontrol af produkter og produktionsanlæg Indgå i implementeringsarbejdet af nye maskiner i produktionen herunder udformning af krav, indkøring og opfølgning Udarbejde tilbud, foretage indkøb etc. Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

19 17 Det at være på en arbejdsplads giver i sig selv meget erfaring. Jeg fik indblik i hvilke opgaver virksomheden prioriterede højt i et projekt, og hvilke opgaver de brugte mindre tid på. Jeg arbejdede på flere projekter, bl.a. et hvor jeg både nåede at være med til at idégenerere på en maskine, tegne den, beregne den og nåede at se den bygget færdig. Mange af de teoretiske basisredskaber, som jeg havde med mig fra VIA, kunne jeg bruge. Det gjorde det samtidig lettere for mig at bygge ovenpå med den praktiske viden, som praktikopholdet gav mig. Emil Ewald Hesel Dimittend Maskiningeniøruddannelsen

20 VIA ENGINEERING Forsyningsingeniør/ Supply Engineering VIA Forsyningsingeniør er en 3½ årig diplomingeniøruddannelse, der inkluderer en fem måneders praktikperiode på 5. semester. Uddannelsen er direkte rettet mod vand-, spildevands- og fjernvarmesektoren. Uddannelsen er projektorienteret, og den studerende lærer gennem studiet at reflektere og forholde sig kritisk til gængse teorier, metoder og praksis og derved kunne vurdere deres egnethed i løsningen af forskellige projekter, opgaver og problemstillinger. På semester arbejdes overvejende med ledningsanlæg, men de studerende opnår også basiskendskab til forsyningsbranchen som helhed, organisering og tekniske anlæg på vandværker, renseanlæg og varmeværker. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/forsyningsingenioer Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver som en Forsyningsingeniør-/Supply Engineering- studerende kan være med til at løse under et praktikophold: Planlægge og projektere ledninger i jord under hensyntagen til økonomi i projektet Projektere føringsveje for vand, spildevands- og fjernvarmeledninger under hensyntagen til pladsbehov og afstandskrav Beregne hydrauliske forhold i ledningsnet indenfor vand, spildevand og fjernvarme Foretage et fagligt og økonomisk begrundet valg af materialer i forbindelse med udbud af forsyningsledninger Vurdere løsninger i forhold til klimaforandringer Arbejde i GIS Anvende IT-værktøjer til registrering, analyse og modellering af forsyningsledninger Analysere og anvende data indhentet fra praktiske øvelser, beregninger m.v. Udarbejde VVM-screeninger i forbindelse med mindre anlægsprojekter Beregne nøgletal til benchmarking Anvende regler og lovgivning i forbindelse med forsyningsområdet Gennemføre kvalitetssikring Udarbejde tids-, aktivitets- og ressourceplaner Udarbejde præsentationsmateriale til beslutningsgrundlag Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

21 19 Virksomheder, der stiller en praktikplads til rådighed, får på den måde mulighed for at profilere sig overfor kommende forsyningsingeniører. Praktikken ligger på 5. semester og de studerende kommer derfor med en solid teoretisk baggrund, men også med erfaring i at arbejde projektorienteret. De studerende kommer med nyeste viden og med stor lyst til at afprøve deres færdigheder i praksis. Karin Larsen Underviser Forsyningsingeniør/Supply Engineering

22 VIA ENGINEERING Global Business Engineering Global Business Engineering er en 4½-årig international diplomingeniøruddannelse, der inkluderer 5 måneders praktik på 7. semester. Uddannelsen kombinerer naturvidenskab og teknik med sprog, kultur, økonomi og markedsføring med et internationalt fokus. Uddannelsen foregår på engelsk og ruster derved de studerende til en international karriere. Den studerendes færdigheder afhænger dels af, hvilke valgfag den studerende har valgt under studiet og dels af, hvilken specialeretning den studerende har valgt. Se mere om uddannelsens indhold her: viauc.com/global Studerende på Global Business Engineering specialiserer sig enten indenfor Mechanical Engineering eller ICT Engineering. I praktikperioden kan studerende varetage opgaver inden for den specialeretning, de har valgt og typisk løse opgaver som nævnt nedenfor. Arbejde som supporter for Product Managers Udarbejde og gennemføre markedsanalyser (desk and field research) Udføre idégenerering, analysearbejde og testkørsler herunder dokumentation af test etc. Deltage i planlægning og gennemførelse af projekter (eksempelvis udvikling, indkøb, procurement eller R&D) Udarbejde markedssegmentering Planlægge og gennemføre markedsføringskampagner Supportere forretningsudviklingsprojekter Varetage tekniske salgsopgaver Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester 9. semester

23 21 Min praktikperiode hos Siemens har været med til at udvikle mig meget. Jeg fik hurtigt ansvar for mine egne arbejdsopgaver, og jeg lærte, hvad det vil sige at arbejde i en stor organisation. Det har fået mig til at vokse som person, og jeg har fundet ud af, at jeg kan bidrage med mange ting på en arbejdsplads. Mange af de ting, jeg har lært på min uddannelse, kunne jeg bruge i praksis. Efter praktikperioden har jeg fået studenterarbejde hos Siemens, og jeg håber, at jeg kan få fast arbejde, når jeg er færdig med min uddannelse. Ruxandra Rafa Dimittend Global Business Engineering

24 VIA ENGINEERING ICT Engineering ICT Engineering er en 3½årig, engelsksproget diplomingeniøruddannelse inden for IT. Uddannelsen ruster den studerende til at varetage erhvervsfunktioner inden for Cross Media, Business Information Systems og Embedded Engineering. Disse områder udbydes som specialiseringer, der vælges på 2. semester og igangsættes allerede på 3. semester. Praktikperioden er af fem måneders varighed og ligger på 5. semester. Studerende på ICT Engineering har inden praktikperioden tilegnet sig kompetencer inden for programmering i både høj- og lav-niveausprog, de har kendskab til strukturerede og agile systemudviklingsmetoder og de har arbejdet projektorienteret gennem studiet. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/ict Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en ICT Engineering studerende kan bidrage til at løse under et praktikophold: Analyse, design og implementering af ordinære computersystemer, bl.a. ved hjælp af objektorienterede metoder og designmønstre Programmering i flere sprog (Java, C#, C) Design og implementering af databaser vha. SQL Design og implementering af netværksløsninger, client/ server-systemer og distribuerede systemer Analyse, design og brug af komplekse algoritmer og datastrukturer Analyse, design og implementering af realtidssystemer Forstå og regne på simple elektroniske kredsløb samt læse komponenters datablade Bygge og programmere kredsløb med microcontrollere Kalibrere og bruge forskelligt måleudstyr, debugging og fejlsøgning Designe og implementere webløsninger (JSP, CSS, XHMTL) Konfigurere og administrere netværk Deltage i projekter, projektplanlægning og projektstyring, bl.a. ved brug af SCRUM Være behjælpelig med at dokumentere systemudviklingsprocesser og produkter Studerende på Embedded-linjen kan tilligemed designe og implementere små embeddede systemer. Praktik Bachelor Specialisering 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

25 23 Gennem mit praktikforløb fik jeg et stort indblik i den praktiske anvendelse af den teori som jeg har lært på studiet. Det var en fed følelse, at se ens hårde arbejde faktisk udmøntede sig i noget, som bliver brugt i virkeligheden. Derudover fik jeg et godt professionelt netværk, som jeg ikke er i tvivl om, kommer til at hjælpe mig i fremtiden. Jesper Kehlet Bangsholt Dimittend ICT Engineering-uddannelsen

26 VIA ENGINEERING Engineering in Materials Science & Product Design Bachelor of Engineering in Materials Science & Product Design er en 3½ årig engelsksproget diplomingeniøruddannelse. Uddannelsen ruster den studerende til at kunne analysere materialer og vurdere materialevalg ud fra et kvalitativt og forretningsmæssigt perspektiv. Materialer er et vigtigt element i udviklingen af nye produkter. Uddannelsen har fokus på produktudvikling og fremstillingsprocessen af selve materialet og om samspillet mellem de to områder. Samtidig lærer den studerende at lede og styre processer og projekter, der kan sikre en optimering af materiale- og produktudviklingen, men også af designprocessen. Uddannelsen i Materials Science & Product Design har fokus på materialer til tekstil- og beklædningsbranchen samt møbelbranchen. Fra 4. semester specialiserer den studerende sig i et af følgende områder: Tekstilspecialet henvender sig til tekstil- og beklædningsindustrien, og den studerende får en grundlæggende og teoretisk viden om tekstilmaterialer, samt teknologisk udvikling inden for tekstile materialer. Den studerende lærer at analysere og vurdere materialernes egenskaber og kvalitetsniveau og deres mulige anvendelsesområder. Møbelspecialet henvender sig til møbelbranchen, og den studerende får en teoretisk viden om de materialer, som bliver brugt til møbelproduktion, fx træ, metal, plast, glas og kompositter samt om fremtidens materialer. Den studerende opnår viden om forarbejdningsmetoder, der kan bruges på de forskellige materialer. På 5. semester er der indlagt ½ års praktik i uddannelsen, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet. Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en studerende fra Materials Science and Product Design kan være med til at løse under et praktikophold: Deltage i projektarbejde Materialeanalyse Materiale test og dokumentation Produktudviklingsopgaver Opstille specifikationer Research på nye materialer Sparring omkring materiale- og procesvalg Tekniske indkøbsopgaver Som færdiguddannet vil materialeingeniøren kunne arbejde med bl.a. produktudvikling, udvikling og research af nye materialer, indkøb, rådgivning om materiale- og procesvalg. Se mere om uddannelsens indhold her: viauc.com/materials-science Praktik Bachelorprojekt Specialisering 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

27 25 JBS ansætter praktikanter, fordi vi ønsker at støtte op omkring branchens faglighed, og vi mener, at vi har en forpligtigelse til at bidrage til de studerendes udvikling. Hos JBS kalder vi forløbet en læreplads. Praktikanterne bliver placeret i organisationen, hvor de fra den første dag får ansvar og faste opgaver. I den nuværende periode har vi to praktikanter. En praktikant sidder i vores indkøbsafdeling, og en anden sidder i vores produktionsafdeling. Emma, som sidder i indkøb, har til opgave at servicere en af vores kinesiske leverandører. Alt fra fremsendelse af materiale til produktion, opfølgning, godkendelse samt hjemtræk af varer. Mia, som sidder i produktionen, er inde over produktionsstyring, og hun er ansvarlig for at alt materiale er klar til vores produktion i Litauen. Jan Christensen Business Developer CBDO JBS Textile Group

28 VIA ENGINEERING Produktionsteknolog Uddannelsen til Produktionsteknolog varer 2 år og inkluderer et praktikophold på 4. semester. Den studerende tilegner sig evner til bredt at løse opgaver inden for driftsteknisk ledelse og konstruktion i erhvervsvirksomheder. Derudover arbejder den studerende med optimering af værdistrømme i virksomheder ved hjælp af LEAN værktøjerne. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/produktion Den studerendes færdigheder afhænger til dels af, hvilket speciale den enkelte studerende har valgt under studiet, men nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en Produktionsteknolog studerende kan være med til at løse under et praktikophold. Studerende med speciale i produktionsog procesoptimering kan deltage i: Kvalitetsstyring: ISO 9001 og 14001, kvalitetshåndbog, procedurer og instruktioner Fabriksplanlægning: materiale- og informations flow, layout, lagerstyring, investerings- og udskiftningskalkulationer LEAN: 5S, Kaizen, OEE, SMED, MUDA ERP: forberedelse og implementering Organisation: kort- og omlægning Forandringsledelse og implementering af projekter Studerende med speciale i produktudvikling kan deltage i: Udarbejdelse af dokumentation, eksempelvis tegningsmateriale i 2D og 3D Udarbejdelse af dokumentation til CE-mærkning. Tilbudsgivning Produktionsmodning af produkter Udarbejdelsen af løsningsforslag til re-design af eksisterende produkter Udvikling af nye produkter Prototype-test med tilhørende korrektioner Udvikling af hjælpeværktøjer til produktion Udvikling af løsninger indenfor automatisering Praktik + hovedopgave 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

29 27 Da jeg kom i praktik på Eltronics A/S, fandt jeg ret hurtigt ud af, at jeg i praksis kunne bruge mange af de ting, jeg havde lært på VIA. Jeg hjalp bl.a. virksomheden med kvalitetssikring, kvalitetsprocedure og med at definere arbejdsgange og arbejdsprocesser. Praktikopholdet blev et springbræt til job, for jeg fik arbejde hos Eltronic lige efter den sidste eksamen. Lige nu arbejder jeg som Procurement Coordinator og har meget med Kina at gøre, for der ligger virksomhedens produktion. Jesper Rantala Uddannet produktionsteknolog

30 VIA ENGINEERING Produktudvikling & Teknisk integration Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 1 ½ år og inkluderer et praktikophold på 3. semester. Studerende på uddannelsen har typisk en baggrund som produktionsteknolog, installatør, IT- teknolog, energiteknolog eller automationsteknolog. Som færdiguddannet kan de studerende arbejde med opgaver inden for private og offentlige virksomheder. Brancher er mangfoldige og behøver derfor ikke alene at være produktionsvirksomheder. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/ produktudvikling Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en studerende på Produktudvikling & Teknisk integrationsuddannelsen kan være med til at løse under et praktikophold: Reflektere over praksis i virksomheder på baggrund af viden om teknologi som et samspil mellem teknik, viden, organisation og produkt Anvende metoder og redskaber til produktudvikling, konstruktion/teknisk projektering samt teknisk integration Udvikle egne færdigheder inden for konstruktion/teknisk projektering og udvikling af produkter samt komplekse tekniske løsninger i relation til professionsretningen Inddrage energi- miljø- og bæredygtighedsproblemstillinger i udvikling af produkter og tekniske løsninger Opsamle relevant viden i publikationer inden for forskning og udvikling til belysning af praktiske problemstillinger inden for produktudvikling og teknisk integration Formidle tekniske problemstillinger, løsningsmuligheder til kolleger i virksomhedens organisation Identificere egne læringsbehov inden for viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af praktikopholdet samt udarbejde en strategi/plan for dækning af behovet Selvstændigt indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger på tværs af virksomhedens organisation. Praktik 1. semester 2. semester 3. semester

31 29 Inden jeg sluttede bacheloren af med specialet, var jeg i praktik hos Bactoforce International i Silkeborg, en virksomhed, der arbejder med fødevaresikkerhed. Under praktikken arbejdede jeg med udviklingen af et nyt kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 17020, der skulle forene kvalitetssystemerne i hele Europa. Det Bactoforce fik ud af at have mig i praktik, tror jeg, var at de fik muligheden for at få friske øjne på deres metoder, og fik en person til at stille spørgsmålet: Hvorfor gør I som I gør? Efter jeg var færdig med praktikforløbet, fik jeg job som projektleder i virksomheden. Lars Fløjgaard Boller Dimittend Produktudvikling & Teknisk integration

studerende i praktik viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!

studerende i praktik viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed! studerende i praktik viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed! information diplomingeniør Indhold 03 04 05 06 07 09 10 12 15 Diplomingeniør, teknologi- og businessuddannelserne VIA University

Læs mere

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK Vi er meget glade for de friske input, praktikanterne giver os. De er ofte rigtig gode til at vinkle helt anderledes eller sige til, hvis den måde, man har gjort tingene på længe, er dybt uhensigtsmæssig.

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende , status pr. 31. december 2014. r af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund Studiestart 2009/2010 Studiestart 2010/2011 Lærer (4 år) Aarhus 407 107 26 447 110 25 439 114 26 Silkeborg 155 55 35 215

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt)

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Administrationsbachelor... 1 AP Degree in Marketing Management... 1 Architectural Technology and Construction Management...

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Personlige data Navn: Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Adresse: Kochsgade 26., 1.sal, 5000 Odense C. Mobil: 3136 7540 E-mail: jasmin.methe@gmail.com Fødselsdag: 1. juni

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Camilla Lind. Curriculum vitae

Camilla Lind. Curriculum vitae Camilla Lind Curriculum vitae PROFIL Camilla Lind Sørensen Fennen 19, 9490 Pandrup [9000 Aalborg til maj] Født. 31.08.1989 Tlf.: 40 89 35 85 designbylind@gmail.com De dyrebare afsløringer ERFARING Sonsor

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ...

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ... AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1............................................. GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Der skal til Væksthuset i Botanisk Have laves folie til opklæbning på

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Vi bygger løsninger til

Vi bygger løsninger til InCom Tværfaglige brancheløsninger Vi bygger løsninger til Boligadministrationer InCom IT Group BRANCHELØSNINGER SKABT AF TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER InCom IT Group er en innovativ leverandør af Software,

Læs mere

D E S I G N C O N S U LTA N C Y. Industrial Designer. Designing solutions that create value, makes you hungry for more & sticks forever.

D E S I G N C O N S U LTA N C Y. Industrial Designer. Designing solutions that create value, makes you hungry for more & sticks forever. Industrial Designer Designing solutions that create value, makes you hungry for more & sticks forever. Denne præsentation beskriver de forskellige tjenester og services, som tilbydes hos inspired. pbj

Læs mere

REFERAT. VIA University College

REFERAT. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelserne samt Produktionsteknologuddannelsen og overbygningen Produktudvikling og Teknisk integration samt tilknyttede efter- og videreuddannelser

Læs mere