Sæt præg på fremtiden VIA University College. Studerende i praktik. Viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt præg på fremtiden VIA University College. Studerende i praktik. Viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!"

Transkript

1 Sæt præg på fremtiden VIA Erhverv Career Service Centre Studerende i praktik Viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!

2

3

4 KOLOFON Redaktion: Career Service Centre Design: 1508 A/S NS, Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Fotografer: Ole Mortensen Anker Bak

5 3 Indhold Information 04 Privatrettede uddannelser 05 Tæt på erhvervslivet 06 Hvad får din virksomhed ud af det? 07 Hvad kræver det af din virksomhed? 08 Internationale kompetencer 13 Fakta om uddannelserne VIA Engineering 14 Bygningsingeniør / Civil Engineering 16 Maskiningeniør / Mechanical Engineering 18 Forsyningsingeniør / Supply Engineering 20 Global Business Engineering 22 ICT Engineering 24 Materials Science & Product Design 26 Produktionsteknolog 28 Produktudvikling & Teknisk Integration VIA Byggeri 30 Bygningskonstruktør / Architectural Technology & Construction Management 32 Byggetekniker / Construction Technology 34 Kort- og Landmålingstekniker VIA Business 36 International Sales & Marketing Management 38 Markedsføringsøkonom / Marketing Management 40 Value Chain Management VIA Design 42 Beklædningshåndværker 44 Designteknolog/ Design, Technology & Business 48 Design & Business/ Design & Business (UK) 52 Tekstildesign, Håndværk & Formidling VIA Film og Animation 54 Multiplatform Storytelling & Production 56 VIA Animation Workshop 58 Career Service Centre

6 INFORMATION Privatrettede uddannelser Som en del af VIA University College danner VIA Erhverv rammen om VIAs privatrettede uddannelser inden for business, ingeniørfaget og byggeri samt de kreative fag design, film og animation. samler en lang række professionsbachelor-uddannelser i Region Midtjylland og er landets største professionshøjskole. Formålet med at samle uddannelserne er at imødekomme erhvervslivets ønsker om at få medarbejdere, der forstår at tænke kreativt uden at miste fokus på den praktiske faglighed. Dimittenderne bliver rustet til, at de fra dag 1 i virksomhederne skal bidrage til forretningen. har i alt ca studerende fordelt på de 42 uddannelser. 30 af VIAs uddannelser med i alt studerende er målrettet det private erhvervsliv. Uddannelserne bliver udbudt på VIAs campuser i Herning, Holstebro, Horsens, Viborg og Aarhus. FOKUS PÅ ERHVERVSLIVETS BEHOV VIAs uddannelser bliver løbende udviklet i samarbejde med erhvervslivet. For kun på den måde, kan uddannelserne sikre sig, at dimittenderne er på forkant med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Dimittenderne får en stærk faglighed med sig, samtidig med at de har evnen til at arbejde og tænke tværfagligt og innovativt. MEDSPILLER PÅ DEN INTERNATIONALE UDDANNELSESSCENE VIA Erhverv er en betydelig aktør på den internationale uddannelsesscene. Næsten halvdelen af de studerende i VIA Erhverv er internationale studerende fra mere end 50 forskellige lande - som læser på VIAs engelsksprogede uddannelser. Det giver virksomhederne en unik mulighed for, gennem de studerende, at få en ekstra ressource, der har et godt kendskab til internationale markeder.

7 5 Tæt på erhvervslivet VIA Erhvervs uddannelser er udviklet i tæt samarbejde med det erhvervsliv, som skal aftage de studerende som færdiguddannede. VIA uddanner de studerende til job i en global verden, hvor omstillingsparathed og evnen til at samarbejde på tværs af fagligheder og kompetencer er afgørende. Innovation og tværfaglige projekter er derfor en fast del af studiet, ligesom en stigende del af uddannelserne udbydes på engelsk. Uddannelserne i VIA Erhverv er altid interesserede i at indgå samarbejde med erhvervsvirksomheder, der ønsker at ansætte studerende i praktikforløb, studiejob eller indgå i et projektsamarbejde. VIA ENGINEERING VIA BYGGERI VIA BUSINESS VIA DESIGN Bygningsingeniør / Civil Engineering Maskiningeniør / Mechanical Engineering Forsyningsingeniør / Supply Engineering Global Business Engineering ICT Engineering Materials Science & Product Design Produktionsteknolog Produktudvikling & Teknisk Integration Bygningskonstruktør / Architectural Technology & Construction Management Byggetekniker / Construction Technology Kort-og Landmålingstekniker International Sales & Marketing Management Markedsføringsøkonom / Marketing Management Value Chain Management Beklædningshåndværker Designteknolog / Design, Technology & Business Design & Business / Design & Business (UK) Tekstildesign, Håndværk & Formidling VIA FILM OG ANIMATION Multiplatform Storytelling & Production VIA Animation Workshop

8 INFORMATION Hvad får din virksomhed ud af det? Der er flere måder, hvorpå en praktikant kan bidrage til din virksomhed. De studerende kommer med den nyeste viden inden for deres felt og kan hjælpe med at se på virksomheden med andre øjne. Din virksomhed giver til gengæld den studerende store professionelle og personlige udfordringer. De studerende fra VIA Erhverv kommer med en solid teoretisk ballast, som de glæder sig til at prøve af i praksis. Praktikken er placeret relativt langt henne i uddannelsen, så de studerende har oparbejdet en lang række kompetencer og derfor kan tilbyde din virksomhed kvalificeret hjælp. Der er flere måder, hvorpå en praktikant kan bidrage til din virksomhed. De studerende kommer med den nyeste viden inden for deres felt og kan hjælpe med at se på virksomheden med andre øjne. Din virksomhed giver til gengæld den studerende store professionelle og personlige udfordringer. At have en praktikant er en god mulighed for virksomheden til at se fremtidige medarbejdere an. HVAD KOSTER DET VIRKSOMHEDEN Som udgangspunkt stilles der ingen krav til aflønning af praktikanter på diplomingeniør-, teknologi-, design- og businessuddannelserne i VIA. Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, om de vil aflønne praktikanten. Dog anbefaler Ingeniørforeningen en vejledende løn til alle ingeniørpraktikanter. Se mere på eller kontakt Career Service Centre på. Hvis der er stor geografisk afstand mellem virksomhed og praktikant, vælger nogle virksomheder at yde finansiel støtte til transport/ophold.

9

10

11 9 Hvad kræver det af din virksomhed? Arbejdsopgaverne fastlægges i fællesskab mellem praktikvirksomheden, den studerende og en praktikvejleder fra. For at sikre den studerende et udbytterigt praktikforløb skal arbejdsopgaverne i hovedtræk være fastlagt inden praktikforløbets start og være godkendt af skolens praktikvejleder. Virksomheder, der ansætter praktikanter, skal sikre, at den studerende er underlagt de arbejdsmiljø-, forsikrings- og sikkerhedsforhold, som er gældende for virksomhedens øvrige ansatte. Derudover skal praktikvirksomheden stille nødvendige faciliteter og informationer til rådighed, for at den studerende kan løse de aftalte opgaver. De studerende skal under opholdet erhverve en praktisk og teoretisk erfaring, der indebærer en udvikling i forhold til de fag, de hidtil har haft på uddannelsen. Den udvikling gennemgår de studerende ved at få indsigt i, hvordan virksomhederne agerer i virkelighedens verden. Det betyder, at den studerende under sit praktikophold kræver en vis støtte fra en eller flere personer i virksomheden. Som ansvarlig for en praktikant skal man med andre ord være indstillet på at lære fra sig. På flere af uddannelserne bliver praktikopholdet evalueret enten på baggrund af løbende samtaler mellem praktikvirksomheden, den studerende og praktikvejlederen og-/eller en slutrapport skrevet af den studerende og en udtalelse fra virksomheden om praktikantens arbejdsindsats under praktikopholdet. På flere af uddannelserne bliver praktikopholdet evalueret enten på baggrund af løbende samtaler mellem praktikvirksomheden, den studerende og praktikvejlederen og-/eller en slutrapport skrevet af den studerende og en udtalelse fra virksomheden om praktikantens arbejdsindsats under praktikopholdet.

12 INFORMATION Internationale kompetencer Hvis I ønsker at få en international studerende tilknyttet jeres virksomhed, gælder de samme betingelser som for danske studerende. Det kan være særligt oplagt at vælge en international studerende, hvis I ønsker at bygge bro til udenlandske markeder, eller hvis virksomheden står foran opgaver, der har med fremmedsprog at gøre. Det kan også være, at I ønsker at internationalisere virksomheden og at få ny viden omkring andre kulturer og erhvervsmæssige forskelle. Uanset hvilke opgaver I står overfor, kan en international studerende være en væsentlig ressource for virksomheder, som ønsker at arbejde globalt. Det er muligt at få internationale praktikanter fra følgende uddannelser: Civil Engineering Mechanical Engineering Supply Engineering Global Business Engineering ICT Engineering Materials Science & Product Design Architectural Technology & Construction Management Construction Technology International Sales & Marketing Management Marketing Management Value Chain Management Design, Technology & Business Design & Business Character Animation Computer Graphic Arts Graphic Storytelling Multiplatform Storytelling & Production Næste side: I forbindelse med praktikforløbet på VIA Value Chain Management, fik Henrik Berg Jepsen praktikplads hos LEGO System A/S.

13 11 Henrik blev tilknyttet en erfaren produktionsleder i praktikperioden. I samarbejde med produktionslederen er der formuleret et projekt, som er relevant for LEGO System A/S og som sikrer, at Henrik får mulighed for at arbejde selvstændigt og anvende nogle af de teorier, han har lært på studiet. Som virksomhed får vi dermed den seneste viden ind fra uddannelsesinstitutionerne, og vi får lejlighed til at lære Henrik at kende, som person og fra den professionelle side, og vi kan dermed vurdere om en ansættelse efter færdiggjort studie er en mulighed. I Henriks projekt har vi fået løst en opgave, vi gennem nogen tid har ønsket at fokusere på, men har ikke haft ressourcerne. Nu er opgaven løst, og det har givet os de forventede forbedringer, og vi fornemmer også helt klart, at Henrik er modnet med opgaven, og at han har fået et solidt realistisk indtryk af den verden, han vil møde, når han er færdig med studiet. Chresten Bruun Senior Director LEGO System A/S

14

15 13 Fakta om uddannelserne VIA Engineering Bygningsingeniør / Civil Engineering Maskiningeniør / Mechanical Engineering Forsyningsingeniør / Supply Engineering Global Business Engineering ICT Engineering Materials Science & Product Design Produktionsteknolog Produktudvikling & Teknisk Integration VIA Byggeri Bygningskonstruktør / Architectural Technology & Construction Management Byggetekniker / Construction Technology Kort- & Landmålingstekniker VIA Business International Sales & Marketing Management Markedsføringsøkonom / Marketing Management Value Chain Management VIA Design Beklædningshåndværker Designteknolog / Design, Technology & Business Design & Business / Design & Business (UK) Tekstildesign, Håndværk & Formidling VIA Film og Animation Multiplatform Storytelling & Production VIA Animation Workshop

16 VIA ENGINEERING Bygningsingeniør/ Civil Engineering Bygningsingeniør er en 3½ årig diplomingeniøruddannelse, der inkluderer en fem måneders praktikperiode på 5. semester. Uddannelsen er meget projektorienteret, og den studerende får gennem uddannelsen opbygget en god forståelse for bygge- og anlægsbranchen og for alle dele i byggeprocessen, såvel de tekniske som de økonomiske og juridiske. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/ bygningsingenioer Listen nedenfor indeholder eksempler på opgaver som en Bygningsingeniør/Civil Engineering studerende kan være med til at løse under et praktikophold: Udføre modellering og computeranalyse af konstruktioner Beregne konstruktioner i træ, stål og beton Udføre skitsering og detaljering af konstruktionsdetaljer Udføre energirammeberegninger Gennemgå og kontrollere statiske beregninger Deltage i udarbejdelse af risikovurdering i forhold til jord, grundvand og indeklima Udarbejde historik på eventuelt forurenede ejendomme Deltage i planlægning og udførelse af bygge- og anlægsprojekter Deltage i planlægning og gennemførelse af forurenings undersøgelser, afværgeforanstaltninger og kloakrenoveringsprojekter Deltage i dimensionering af kloakledninger samt modellering af kloaknet Opmåle og registrere udførte opgaver på arbejdspladsen Registrere og gennemføre kvalitetssikring Udføre opmålingsarbejde for at tilvejebringe grunddata Udarbejde oplæg til ændringer i aftalegrundlaget Deltage i løbende tilrettelæggelse af kommende aktiviteter på arbejdspladsen Medprojektere mindre opgaver inden for vejbygning Udføre afsætningsopgaver i marken Medhjælpe ved strækningsregistrering. Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

17 15 Alene det at være i en afdeling sammen med 10 andre ingeniører gav mig meget. Og jeg kunne tage en masse viden med mig, når de erfarne ingeniører diskuterede forskellige problemstillinger. Jeg lærte også, hvor vigtigt det er, at forskellige afdelinger forstår at arbejde sammen. Men jeg skulle nu lige vænne mig til at sige min mening, når jeg var sammen med andre, der havde mere rutine, end jeg havde. Både fagligt og personligt oplevede jeg, at jeg voksede med det ansvar og den tillid, firmaet viste mig. Det var godt for min selvtillid. Lotte Lassen Dimittend Bygningsingeniøruddannelsen

18 VIA ENGINEERING Maskiningeniør/ Mechanical Engineering Maskiningeniør er en 3½ årig diplomingeniøruddannelse, der ruster den studerende til at anvende kreative og ingeniørmæssige færdigheder i alle aspekter af udviklingen, fra den første idé til det endelige produkt. Den studerende kan efter praktikperioden specialisere sig inden for Bæredygtig Energi, Innovation og Produktdesign eller Intelligent Mekanik. Uddannelsen inkluderer en fem måneders praktikperiode på 5. semester. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/maskin Studerende på maskiningeniør uddannelsen følger de første to semestre på dansk, herefter foregår resten af uddannelsen på engelsk. Studerende på Mechanical Engineering følger hele uddannelsen på engelsk. Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en Maskiningeniør/Mechanical Engineering studerende kan være med til at løse under et praktikophold: Definere, planlægge og gennemføre projekter Udføre analysearbejde og testkørsler - herunder dokumentation af test Udarbejde prototyper og demonstrationsmodeller Designe og dimensionere produkter, maskiner og anlæg f.eks. energianlæg Udføre idégenerering, konstruktions- og beregningsopgaver f.eks. vha. tegning i 2D/3D og FEM-beregnings analyser Udføre automatiseringsopgaver f.eks. vha. styrings - og robotteknologi Udarbejde en økonomi- og miljøvurdering fra vugge til grav analyser Indgå i arbejdet med vedligehold, opdatering og kontrol af produkter og produktionsanlæg Indgå i implementeringsarbejdet af nye maskiner i produktionen herunder udformning af krav, indkøring og opfølgning Udarbejde tilbud, foretage indkøb etc. Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

19 17 Det at være på en arbejdsplads giver i sig selv meget erfaring. Jeg fik indblik i hvilke opgaver virksomheden prioriterede højt i et projekt, og hvilke opgaver de brugte mindre tid på. Jeg arbejdede på flere projekter, bl.a. et hvor jeg både nåede at være med til at idégenerere på en maskine, tegne den, beregne den og nåede at se den bygget færdig. Mange af de teoretiske basisredskaber, som jeg havde med mig fra VIA, kunne jeg bruge. Det gjorde det samtidig lettere for mig at bygge ovenpå med den praktiske viden, som praktikopholdet gav mig. Emil Ewald Hesel Dimittend Maskiningeniøruddannelsen

20 VIA ENGINEERING Forsyningsingeniør/ Supply Engineering VIA Forsyningsingeniør er en 3½ årig diplomingeniøruddannelse, der inkluderer en fem måneders praktikperiode på 5. semester. Uddannelsen er direkte rettet mod vand-, spildevands- og fjernvarmesektoren. Uddannelsen er projektorienteret, og den studerende lærer gennem studiet at reflektere og forholde sig kritisk til gængse teorier, metoder og praksis og derved kunne vurdere deres egnethed i løsningen af forskellige projekter, opgaver og problemstillinger. På semester arbejdes overvejende med ledningsanlæg, men de studerende opnår også basiskendskab til forsyningsbranchen som helhed, organisering og tekniske anlæg på vandværker, renseanlæg og varmeværker. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/forsyningsingenioer Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver som en Forsyningsingeniør-/Supply Engineering- studerende kan være med til at løse under et praktikophold: Planlægge og projektere ledninger i jord under hensyntagen til økonomi i projektet Projektere føringsveje for vand, spildevands- og fjernvarmeledninger under hensyntagen til pladsbehov og afstandskrav Beregne hydrauliske forhold i ledningsnet indenfor vand, spildevand og fjernvarme Foretage et fagligt og økonomisk begrundet valg af materialer i forbindelse med udbud af forsyningsledninger Vurdere løsninger i forhold til klimaforandringer Arbejde i GIS Anvende IT-værktøjer til registrering, analyse og modellering af forsyningsledninger Analysere og anvende data indhentet fra praktiske øvelser, beregninger m.v. Udarbejde VVM-screeninger i forbindelse med mindre anlægsprojekter Beregne nøgletal til benchmarking Anvende regler og lovgivning i forbindelse med forsyningsområdet Gennemføre kvalitetssikring Udarbejde tids-, aktivitets- og ressourceplaner Udarbejde præsentationsmateriale til beslutningsgrundlag Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

21 19 Virksomheder, der stiller en praktikplads til rådighed, får på den måde mulighed for at profilere sig overfor kommende forsyningsingeniører. Praktikken ligger på 5. semester og de studerende kommer derfor med en solid teoretisk baggrund, men også med erfaring i at arbejde projektorienteret. De studerende kommer med nyeste viden og med stor lyst til at afprøve deres færdigheder i praksis. Karin Larsen Underviser Forsyningsingeniør/Supply Engineering

22 VIA ENGINEERING Global Business Engineering Global Business Engineering er en 4½-årig international diplomingeniøruddannelse, der inkluderer 5 måneders praktik på 7. semester. Uddannelsen kombinerer naturvidenskab og teknik med sprog, kultur, økonomi og markedsføring med et internationalt fokus. Uddannelsen foregår på engelsk og ruster derved de studerende til en international karriere. Den studerendes færdigheder afhænger dels af, hvilke valgfag den studerende har valgt under studiet og dels af, hvilken specialeretning den studerende har valgt. Se mere om uddannelsens indhold her: viauc.com/global Studerende på Global Business Engineering specialiserer sig enten indenfor Mechanical Engineering eller ICT Engineering. I praktikperioden kan studerende varetage opgaver inden for den specialeretning, de har valgt og typisk løse opgaver som nævnt nedenfor. Arbejde som supporter for Product Managers Udarbejde og gennemføre markedsanalyser (desk and field research) Udføre idégenerering, analysearbejde og testkørsler herunder dokumentation af test etc. Deltage i planlægning og gennemførelse af projekter (eksempelvis udvikling, indkøb, procurement eller R&D) Udarbejde markedssegmentering Planlægge og gennemføre markedsføringskampagner Supportere forretningsudviklingsprojekter Varetage tekniske salgsopgaver Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester 9. semester

23 21 Min praktikperiode hos Siemens har været med til at udvikle mig meget. Jeg fik hurtigt ansvar for mine egne arbejdsopgaver, og jeg lærte, hvad det vil sige at arbejde i en stor organisation. Det har fået mig til at vokse som person, og jeg har fundet ud af, at jeg kan bidrage med mange ting på en arbejdsplads. Mange af de ting, jeg har lært på min uddannelse, kunne jeg bruge i praksis. Efter praktikperioden har jeg fået studenterarbejde hos Siemens, og jeg håber, at jeg kan få fast arbejde, når jeg er færdig med min uddannelse. Ruxandra Rafa Dimittend Global Business Engineering

24 VIA ENGINEERING ICT Engineering ICT Engineering er en 3½årig, engelsksproget diplomingeniøruddannelse inden for IT. Uddannelsen ruster den studerende til at varetage erhvervsfunktioner inden for Cross Media, Business Information Systems og Embedded Engineering. Disse områder udbydes som specialiseringer, der vælges på 2. semester og igangsættes allerede på 3. semester. Praktikperioden er af fem måneders varighed og ligger på 5. semester. Studerende på ICT Engineering har inden praktikperioden tilegnet sig kompetencer inden for programmering i både høj- og lav-niveausprog, de har kendskab til strukturerede og agile systemudviklingsmetoder og de har arbejdet projektorienteret gennem studiet. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/ict Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en ICT Engineering studerende kan bidrage til at løse under et praktikophold: Analyse, design og implementering af ordinære computersystemer, bl.a. ved hjælp af objektorienterede metoder og designmønstre Programmering i flere sprog (Java, C#, C) Design og implementering af databaser vha. SQL Design og implementering af netværksløsninger, client/ server-systemer og distribuerede systemer Analyse, design og brug af komplekse algoritmer og datastrukturer Analyse, design og implementering af realtidssystemer Forstå og regne på simple elektroniske kredsløb samt læse komponenters datablade Bygge og programmere kredsløb med microcontrollere Kalibrere og bruge forskelligt måleudstyr, debugging og fejlsøgning Designe og implementere webløsninger (JSP, CSS, XHMTL) Konfigurere og administrere netværk Deltage i projekter, projektplanlægning og projektstyring, bl.a. ved brug af SCRUM Være behjælpelig med at dokumentere systemudviklingsprocesser og produkter Studerende på Embedded-linjen kan tilligemed designe og implementere små embeddede systemer. Praktik Bachelor Specialisering 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

25 23 Gennem mit praktikforløb fik jeg et stort indblik i den praktiske anvendelse af den teori som jeg har lært på studiet. Det var en fed følelse, at se ens hårde arbejde faktisk udmøntede sig i noget, som bliver brugt i virkeligheden. Derudover fik jeg et godt professionelt netværk, som jeg ikke er i tvivl om, kommer til at hjælpe mig i fremtiden. Jesper Kehlet Bangsholt Dimittend ICT Engineering-uddannelsen

26 VIA ENGINEERING Engineering in Materials Science & Product Design Bachelor of Engineering in Materials Science & Product Design er en 3½ årig engelsksproget diplomingeniøruddannelse. Uddannelsen ruster den studerende til at kunne analysere materialer og vurdere materialevalg ud fra et kvalitativt og forretningsmæssigt perspektiv. Materialer er et vigtigt element i udviklingen af nye produkter. Uddannelsen har fokus på produktudvikling og fremstillingsprocessen af selve materialet og om samspillet mellem de to områder. Samtidig lærer den studerende at lede og styre processer og projekter, der kan sikre en optimering af materiale- og produktudviklingen, men også af designprocessen. Uddannelsen i Materials Science & Product Design har fokus på materialer til tekstil- og beklædningsbranchen samt møbelbranchen. Fra 4. semester specialiserer den studerende sig i et af følgende områder: Tekstilspecialet henvender sig til tekstil- og beklædningsindustrien, og den studerende får en grundlæggende og teoretisk viden om tekstilmaterialer, samt teknologisk udvikling inden for tekstile materialer. Den studerende lærer at analysere og vurdere materialernes egenskaber og kvalitetsniveau og deres mulige anvendelsesområder. Møbelspecialet henvender sig til møbelbranchen, og den studerende får en teoretisk viden om de materialer, som bliver brugt til møbelproduktion, fx træ, metal, plast, glas og kompositter samt om fremtidens materialer. Den studerende opnår viden om forarbejdningsmetoder, der kan bruges på de forskellige materialer. På 5. semester er der indlagt ½ års praktik i uddannelsen, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet. Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en studerende fra Materials Science and Product Design kan være med til at løse under et praktikophold: Deltage i projektarbejde Materialeanalyse Materiale test og dokumentation Produktudviklingsopgaver Opstille specifikationer Research på nye materialer Sparring omkring materiale- og procesvalg Tekniske indkøbsopgaver Som færdiguddannet vil materialeingeniøren kunne arbejde med bl.a. produktudvikling, udvikling og research af nye materialer, indkøb, rådgivning om materiale- og procesvalg. Se mere om uddannelsens indhold her: viauc.com/materials-science Praktik Bachelorprojekt Specialisering 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

27 25 JBS ansætter praktikanter, fordi vi ønsker at støtte op omkring branchens faglighed, og vi mener, at vi har en forpligtigelse til at bidrage til de studerendes udvikling. Hos JBS kalder vi forløbet en læreplads. Praktikanterne bliver placeret i organisationen, hvor de fra den første dag får ansvar og faste opgaver. I den nuværende periode har vi to praktikanter. En praktikant sidder i vores indkøbsafdeling, og en anden sidder i vores produktionsafdeling. Emma, som sidder i indkøb, har til opgave at servicere en af vores kinesiske leverandører. Alt fra fremsendelse af materiale til produktion, opfølgning, godkendelse samt hjemtræk af varer. Mia, som sidder i produktionen, er inde over produktionsstyring, og hun er ansvarlig for at alt materiale er klar til vores produktion i Litauen. Jan Christensen Business Developer CBDO JBS Textile Group

28 VIA ENGINEERING Produktionsteknolog Uddannelsen til Produktionsteknolog varer 2 år og inkluderer et praktikophold på 4. semester. Den studerende tilegner sig evner til bredt at løse opgaver inden for driftsteknisk ledelse og konstruktion i erhvervsvirksomheder. Derudover arbejder den studerende med optimering af værdistrømme i virksomheder ved hjælp af LEAN værktøjerne. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/produktion Den studerendes færdigheder afhænger til dels af, hvilket speciale den enkelte studerende har valgt under studiet, men nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en Produktionsteknolog studerende kan være med til at løse under et praktikophold. Studerende med speciale i produktionsog procesoptimering kan deltage i: Kvalitetsstyring: ISO 9001 og 14001, kvalitetshåndbog, procedurer og instruktioner Fabriksplanlægning: materiale- og informations flow, layout, lagerstyring, investerings- og udskiftningskalkulationer LEAN: 5S, Kaizen, OEE, SMED, MUDA ERP: forberedelse og implementering Organisation: kort- og omlægning Forandringsledelse og implementering af projekter Studerende med speciale i produktudvikling kan deltage i: Udarbejdelse af dokumentation, eksempelvis tegningsmateriale i 2D og 3D Udarbejdelse af dokumentation til CE-mærkning. Tilbudsgivning Produktionsmodning af produkter Udarbejdelsen af løsningsforslag til re-design af eksisterende produkter Udvikling af nye produkter Prototype-test med tilhørende korrektioner Udvikling af hjælpeværktøjer til produktion Udvikling af løsninger indenfor automatisering Praktik + hovedopgave 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

29 27 Da jeg kom i praktik på Eltronics A/S, fandt jeg ret hurtigt ud af, at jeg i praksis kunne bruge mange af de ting, jeg havde lært på VIA. Jeg hjalp bl.a. virksomheden med kvalitetssikring, kvalitetsprocedure og med at definere arbejdsgange og arbejdsprocesser. Praktikopholdet blev et springbræt til job, for jeg fik arbejde hos Eltronic lige efter den sidste eksamen. Lige nu arbejder jeg som Procurement Coordinator og har meget med Kina at gøre, for der ligger virksomhedens produktion. Jesper Rantala Uddannet produktionsteknolog

30 VIA ENGINEERING Produktudvikling & Teknisk integration Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 1 ½ år og inkluderer et praktikophold på 3. semester. Studerende på uddannelsen har typisk en baggrund som produktionsteknolog, installatør, IT- teknolog, energiteknolog eller automationsteknolog. Som færdiguddannet kan de studerende arbejde med opgaver inden for private og offentlige virksomheder. Brancher er mangfoldige og behøver derfor ikke alene at være produktionsvirksomheder. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/ produktudvikling Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en studerende på Produktudvikling & Teknisk integrationsuddannelsen kan være med til at løse under et praktikophold: Reflektere over praksis i virksomheder på baggrund af viden om teknologi som et samspil mellem teknik, viden, organisation og produkt Anvende metoder og redskaber til produktudvikling, konstruktion/teknisk projektering samt teknisk integration Udvikle egne færdigheder inden for konstruktion/teknisk projektering og udvikling af produkter samt komplekse tekniske løsninger i relation til professionsretningen Inddrage energi- miljø- og bæredygtighedsproblemstillinger i udvikling af produkter og tekniske løsninger Opsamle relevant viden i publikationer inden for forskning og udvikling til belysning af praktiske problemstillinger inden for produktudvikling og teknisk integration Formidle tekniske problemstillinger, løsningsmuligheder til kolleger i virksomhedens organisation Identificere egne læringsbehov inden for viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af praktikopholdet samt udarbejde en strategi/plan for dækning af behovet Selvstændigt indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger på tværs af virksomhedens organisation. Praktik 1. semester 2. semester 3. semester

31 29 Inden jeg sluttede bacheloren af med specialet, var jeg i praktik hos Bactoforce International i Silkeborg, en virksomhed, der arbejder med fødevaresikkerhed. Under praktikken arbejdede jeg med udviklingen af et nyt kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 17020, der skulle forene kvalitetssystemerne i hele Europa. Det Bactoforce fik ud af at have mig i praktik, tror jeg, var at de fik muligheden for at få friske øjne på deres metoder, og fik en person til at stille spørgsmålet: Hvorfor gør I som I gør? Efter jeg var færdig med praktikforløbet, fik jeg job som projektleder i virksomheden. Lars Fløjgaard Boller Dimittend Produktudvikling & Teknisk integration

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK Vi er meget glade for de friske input, praktikanterne giver os. De er ofte rigtig gode til at vinkle helt anderledes eller sige til, hvis den måde, man har gjort tingene på længe, er dybt uhensigtsmæssig.

Læs mere

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION TAG EN UDDANNELSE INDEN FOR TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION UDDANNELSESMAGASIN TEKNISK LANDSFORBUND // KREATIVE SPECIALISTER 02-03 indhold Uddannelsesbeskrivelse med jobprofiler TEKNISK LANDSFORBUND Nørre

Læs mere

STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 1 STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 3 LÆS MERE OM DE ENKELTE UDDANNELSER FRA SIDE 20 EN VIFTE AF UDDANNELSER STUDIER

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College

Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014. VIA University College Træf det rette valg VIA Uddannelsesguide 2014 2 Find din vej 2014 Kolofon Redaktion: Kommunikationsafdelingen Lisbeth Katborg Bjerre (ansv.) Design: 1508 A/S Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Oplag: 20.000

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084

RAPPORT. FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet. Projektnummer: 122084 RAPPORT FoU-projekt om partnerskaber med erhvervslivet Projektnummer: 122084 Projektets titel: Optimering af lokalt skole-/virksomhedssamarbejde gennem partnerskabsaftaler Projektansvarlig: Nationalt Center

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT I SNEDKERUDDANNELSERNE MELLEM 3. & 4. SKOLEPERIODE

DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT I SNEDKERUDDANNELSERNE MELLEM 3. & 4. SKOLEPERIODE DET INNOVATIVE PRAKTIKPROJEKT I SNEDKERUDDANNELSERNE MELLEM 3. & 4. SKOLEPERIODE IDÉKATALOG & VEJLEDNING SNEDKERNES UDDANNELSER: BYGNINGSSNEDKER / MASKINSNEDKER / MØBELSNEDKER / ORGELBYGGER Vejledning

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Multimediedesigner Danske studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har

Læs mere

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Professionsbachelor i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisationer

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere