Sæt præg på fremtiden VIA University College. Studerende i praktik. Viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sæt præg på fremtiden VIA University College. Studerende i praktik. Viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!"

Transkript

1 Sæt præg på fremtiden VIA Erhverv Career Service Centre Studerende i praktik Viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!

2

3

4 KOLOFON Redaktion: Career Service Centre Design: 1508 A/S NS, Tryk: Bording A/S Sat i: VIA Type Fotografer: Ole Mortensen Anker Bak

5 3 Indhold Information 04 Privatrettede uddannelser 05 Tæt på erhvervslivet 06 Hvad får din virksomhed ud af det? 07 Hvad kræver det af din virksomhed? 08 Internationale kompetencer 13 Fakta om uddannelserne VIA Engineering 14 Bygningsingeniør / Civil Engineering 16 Maskiningeniør / Mechanical Engineering 18 Forsyningsingeniør / Supply Engineering 20 Global Business Engineering 22 ICT Engineering 24 Materials Science & Product Design 26 Produktionsteknolog 28 Produktudvikling & Teknisk Integration VIA Byggeri 30 Bygningskonstruktør / Architectural Technology & Construction Management 32 Byggetekniker / Construction Technology 34 Kort- og Landmålingstekniker VIA Business 36 International Sales & Marketing Management 38 Markedsføringsøkonom / Marketing Management 40 Value Chain Management VIA Design 42 Beklædningshåndværker 44 Designteknolog/ Design, Technology & Business 48 Design & Business/ Design & Business (UK) 52 Tekstildesign, Håndværk & Formidling VIA Film og Animation 54 Multiplatform Storytelling & Production 56 VIA Animation Workshop 58 Career Service Centre

6 INFORMATION Privatrettede uddannelser Som en del af VIA University College danner VIA Erhverv rammen om VIAs privatrettede uddannelser inden for business, ingeniørfaget og byggeri samt de kreative fag design, film og animation. samler en lang række professionsbachelor-uddannelser i Region Midtjylland og er landets største professionshøjskole. Formålet med at samle uddannelserne er at imødekomme erhvervslivets ønsker om at få medarbejdere, der forstår at tænke kreativt uden at miste fokus på den praktiske faglighed. Dimittenderne bliver rustet til, at de fra dag 1 i virksomhederne skal bidrage til forretningen. har i alt ca studerende fordelt på de 42 uddannelser. 30 af VIAs uddannelser med i alt studerende er målrettet det private erhvervsliv. Uddannelserne bliver udbudt på VIAs campuser i Herning, Holstebro, Horsens, Viborg og Aarhus. FOKUS PÅ ERHVERVSLIVETS BEHOV VIAs uddannelser bliver løbende udviklet i samarbejde med erhvervslivet. For kun på den måde, kan uddannelserne sikre sig, at dimittenderne er på forkant med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Dimittenderne får en stærk faglighed med sig, samtidig med at de har evnen til at arbejde og tænke tværfagligt og innovativt. MEDSPILLER PÅ DEN INTERNATIONALE UDDANNELSESSCENE VIA Erhverv er en betydelig aktør på den internationale uddannelsesscene. Næsten halvdelen af de studerende i VIA Erhverv er internationale studerende fra mere end 50 forskellige lande - som læser på VIAs engelsksprogede uddannelser. Det giver virksomhederne en unik mulighed for, gennem de studerende, at få en ekstra ressource, der har et godt kendskab til internationale markeder.

7 5 Tæt på erhvervslivet VIA Erhvervs uddannelser er udviklet i tæt samarbejde med det erhvervsliv, som skal aftage de studerende som færdiguddannede. VIA uddanner de studerende til job i en global verden, hvor omstillingsparathed og evnen til at samarbejde på tværs af fagligheder og kompetencer er afgørende. Innovation og tværfaglige projekter er derfor en fast del af studiet, ligesom en stigende del af uddannelserne udbydes på engelsk. Uddannelserne i VIA Erhverv er altid interesserede i at indgå samarbejde med erhvervsvirksomheder, der ønsker at ansætte studerende i praktikforløb, studiejob eller indgå i et projektsamarbejde. VIA ENGINEERING VIA BYGGERI VIA BUSINESS VIA DESIGN Bygningsingeniør / Civil Engineering Maskiningeniør / Mechanical Engineering Forsyningsingeniør / Supply Engineering Global Business Engineering ICT Engineering Materials Science & Product Design Produktionsteknolog Produktudvikling & Teknisk Integration Bygningskonstruktør / Architectural Technology & Construction Management Byggetekniker / Construction Technology Kort-og Landmålingstekniker International Sales & Marketing Management Markedsføringsøkonom / Marketing Management Value Chain Management Beklædningshåndværker Designteknolog / Design, Technology & Business Design & Business / Design & Business (UK) Tekstildesign, Håndværk & Formidling VIA FILM OG ANIMATION Multiplatform Storytelling & Production VIA Animation Workshop

8 INFORMATION Hvad får din virksomhed ud af det? Der er flere måder, hvorpå en praktikant kan bidrage til din virksomhed. De studerende kommer med den nyeste viden inden for deres felt og kan hjælpe med at se på virksomheden med andre øjne. Din virksomhed giver til gengæld den studerende store professionelle og personlige udfordringer. De studerende fra VIA Erhverv kommer med en solid teoretisk ballast, som de glæder sig til at prøve af i praksis. Praktikken er placeret relativt langt henne i uddannelsen, så de studerende har oparbejdet en lang række kompetencer og derfor kan tilbyde din virksomhed kvalificeret hjælp. Der er flere måder, hvorpå en praktikant kan bidrage til din virksomhed. De studerende kommer med den nyeste viden inden for deres felt og kan hjælpe med at se på virksomheden med andre øjne. Din virksomhed giver til gengæld den studerende store professionelle og personlige udfordringer. At have en praktikant er en god mulighed for virksomheden til at se fremtidige medarbejdere an. HVAD KOSTER DET VIRKSOMHEDEN Som udgangspunkt stilles der ingen krav til aflønning af praktikanter på diplomingeniør-, teknologi-, design- og businessuddannelserne i VIA. Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, om de vil aflønne praktikanten. Dog anbefaler Ingeniørforeningen en vejledende løn til alle ingeniørpraktikanter. Se mere på eller kontakt Career Service Centre på. Hvis der er stor geografisk afstand mellem virksomhed og praktikant, vælger nogle virksomheder at yde finansiel støtte til transport/ophold.

9

10

11 9 Hvad kræver det af din virksomhed? Arbejdsopgaverne fastlægges i fællesskab mellem praktikvirksomheden, den studerende og en praktikvejleder fra. For at sikre den studerende et udbytterigt praktikforløb skal arbejdsopgaverne i hovedtræk være fastlagt inden praktikforløbets start og være godkendt af skolens praktikvejleder. Virksomheder, der ansætter praktikanter, skal sikre, at den studerende er underlagt de arbejdsmiljø-, forsikrings- og sikkerhedsforhold, som er gældende for virksomhedens øvrige ansatte. Derudover skal praktikvirksomheden stille nødvendige faciliteter og informationer til rådighed, for at den studerende kan løse de aftalte opgaver. De studerende skal under opholdet erhverve en praktisk og teoretisk erfaring, der indebærer en udvikling i forhold til de fag, de hidtil har haft på uddannelsen. Den udvikling gennemgår de studerende ved at få indsigt i, hvordan virksomhederne agerer i virkelighedens verden. Det betyder, at den studerende under sit praktikophold kræver en vis støtte fra en eller flere personer i virksomheden. Som ansvarlig for en praktikant skal man med andre ord være indstillet på at lære fra sig. På flere af uddannelserne bliver praktikopholdet evalueret enten på baggrund af løbende samtaler mellem praktikvirksomheden, den studerende og praktikvejlederen og-/eller en slutrapport skrevet af den studerende og en udtalelse fra virksomheden om praktikantens arbejdsindsats under praktikopholdet. På flere af uddannelserne bliver praktikopholdet evalueret enten på baggrund af løbende samtaler mellem praktikvirksomheden, den studerende og praktikvejlederen og-/eller en slutrapport skrevet af den studerende og en udtalelse fra virksomheden om praktikantens arbejdsindsats under praktikopholdet.

12 INFORMATION Internationale kompetencer Hvis I ønsker at få en international studerende tilknyttet jeres virksomhed, gælder de samme betingelser som for danske studerende. Det kan være særligt oplagt at vælge en international studerende, hvis I ønsker at bygge bro til udenlandske markeder, eller hvis virksomheden står foran opgaver, der har med fremmedsprog at gøre. Det kan også være, at I ønsker at internationalisere virksomheden og at få ny viden omkring andre kulturer og erhvervsmæssige forskelle. Uanset hvilke opgaver I står overfor, kan en international studerende være en væsentlig ressource for virksomheder, som ønsker at arbejde globalt. Det er muligt at få internationale praktikanter fra følgende uddannelser: Civil Engineering Mechanical Engineering Supply Engineering Global Business Engineering ICT Engineering Materials Science & Product Design Architectural Technology & Construction Management Construction Technology International Sales & Marketing Management Marketing Management Value Chain Management Design, Technology & Business Design & Business Character Animation Computer Graphic Arts Graphic Storytelling Multiplatform Storytelling & Production Næste side: I forbindelse med praktikforløbet på VIA Value Chain Management, fik Henrik Berg Jepsen praktikplads hos LEGO System A/S.

13 11 Henrik blev tilknyttet en erfaren produktionsleder i praktikperioden. I samarbejde med produktionslederen er der formuleret et projekt, som er relevant for LEGO System A/S og som sikrer, at Henrik får mulighed for at arbejde selvstændigt og anvende nogle af de teorier, han har lært på studiet. Som virksomhed får vi dermed den seneste viden ind fra uddannelsesinstitutionerne, og vi får lejlighed til at lære Henrik at kende, som person og fra den professionelle side, og vi kan dermed vurdere om en ansættelse efter færdiggjort studie er en mulighed. I Henriks projekt har vi fået løst en opgave, vi gennem nogen tid har ønsket at fokusere på, men har ikke haft ressourcerne. Nu er opgaven løst, og det har givet os de forventede forbedringer, og vi fornemmer også helt klart, at Henrik er modnet med opgaven, og at han har fået et solidt realistisk indtryk af den verden, han vil møde, når han er færdig med studiet. Chresten Bruun Senior Director LEGO System A/S

14

15 13 Fakta om uddannelserne VIA Engineering Bygningsingeniør / Civil Engineering Maskiningeniør / Mechanical Engineering Forsyningsingeniør / Supply Engineering Global Business Engineering ICT Engineering Materials Science & Product Design Produktionsteknolog Produktudvikling & Teknisk Integration VIA Byggeri Bygningskonstruktør / Architectural Technology & Construction Management Byggetekniker / Construction Technology Kort- & Landmålingstekniker VIA Business International Sales & Marketing Management Markedsføringsøkonom / Marketing Management Value Chain Management VIA Design Beklædningshåndværker Designteknolog / Design, Technology & Business Design & Business / Design & Business (UK) Tekstildesign, Håndværk & Formidling VIA Film og Animation Multiplatform Storytelling & Production VIA Animation Workshop

16 VIA ENGINEERING Bygningsingeniør/ Civil Engineering Bygningsingeniør er en 3½ årig diplomingeniøruddannelse, der inkluderer en fem måneders praktikperiode på 5. semester. Uddannelsen er meget projektorienteret, og den studerende får gennem uddannelsen opbygget en god forståelse for bygge- og anlægsbranchen og for alle dele i byggeprocessen, såvel de tekniske som de økonomiske og juridiske. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/ bygningsingenioer Listen nedenfor indeholder eksempler på opgaver som en Bygningsingeniør/Civil Engineering studerende kan være med til at løse under et praktikophold: Udføre modellering og computeranalyse af konstruktioner Beregne konstruktioner i træ, stål og beton Udføre skitsering og detaljering af konstruktionsdetaljer Udføre energirammeberegninger Gennemgå og kontrollere statiske beregninger Deltage i udarbejdelse af risikovurdering i forhold til jord, grundvand og indeklima Udarbejde historik på eventuelt forurenede ejendomme Deltage i planlægning og udførelse af bygge- og anlægsprojekter Deltage i planlægning og gennemførelse af forurenings undersøgelser, afværgeforanstaltninger og kloakrenoveringsprojekter Deltage i dimensionering af kloakledninger samt modellering af kloaknet Opmåle og registrere udførte opgaver på arbejdspladsen Registrere og gennemføre kvalitetssikring Udføre opmålingsarbejde for at tilvejebringe grunddata Udarbejde oplæg til ændringer i aftalegrundlaget Deltage i løbende tilrettelæggelse af kommende aktiviteter på arbejdspladsen Medprojektere mindre opgaver inden for vejbygning Udføre afsætningsopgaver i marken Medhjælpe ved strækningsregistrering. Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

17 15 Alene det at være i en afdeling sammen med 10 andre ingeniører gav mig meget. Og jeg kunne tage en masse viden med mig, når de erfarne ingeniører diskuterede forskellige problemstillinger. Jeg lærte også, hvor vigtigt det er, at forskellige afdelinger forstår at arbejde sammen. Men jeg skulle nu lige vænne mig til at sige min mening, når jeg var sammen med andre, der havde mere rutine, end jeg havde. Både fagligt og personligt oplevede jeg, at jeg voksede med det ansvar og den tillid, firmaet viste mig. Det var godt for min selvtillid. Lotte Lassen Dimittend Bygningsingeniøruddannelsen

18 VIA ENGINEERING Maskiningeniør/ Mechanical Engineering Maskiningeniør er en 3½ årig diplomingeniøruddannelse, der ruster den studerende til at anvende kreative og ingeniørmæssige færdigheder i alle aspekter af udviklingen, fra den første idé til det endelige produkt. Den studerende kan efter praktikperioden specialisere sig inden for Bæredygtig Energi, Innovation og Produktdesign eller Intelligent Mekanik. Uddannelsen inkluderer en fem måneders praktikperiode på 5. semester. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/maskin Studerende på maskiningeniør uddannelsen følger de første to semestre på dansk, herefter foregår resten af uddannelsen på engelsk. Studerende på Mechanical Engineering følger hele uddannelsen på engelsk. Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en Maskiningeniør/Mechanical Engineering studerende kan være med til at løse under et praktikophold: Definere, planlægge og gennemføre projekter Udføre analysearbejde og testkørsler - herunder dokumentation af test Udarbejde prototyper og demonstrationsmodeller Designe og dimensionere produkter, maskiner og anlæg f.eks. energianlæg Udføre idégenerering, konstruktions- og beregningsopgaver f.eks. vha. tegning i 2D/3D og FEM-beregnings analyser Udføre automatiseringsopgaver f.eks. vha. styrings - og robotteknologi Udarbejde en økonomi- og miljøvurdering fra vugge til grav analyser Indgå i arbejdet med vedligehold, opdatering og kontrol af produkter og produktionsanlæg Indgå i implementeringsarbejdet af nye maskiner i produktionen herunder udformning af krav, indkøring og opfølgning Udarbejde tilbud, foretage indkøb etc. Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

19 17 Det at være på en arbejdsplads giver i sig selv meget erfaring. Jeg fik indblik i hvilke opgaver virksomheden prioriterede højt i et projekt, og hvilke opgaver de brugte mindre tid på. Jeg arbejdede på flere projekter, bl.a. et hvor jeg både nåede at være med til at idégenerere på en maskine, tegne den, beregne den og nåede at se den bygget færdig. Mange af de teoretiske basisredskaber, som jeg havde med mig fra VIA, kunne jeg bruge. Det gjorde det samtidig lettere for mig at bygge ovenpå med den praktiske viden, som praktikopholdet gav mig. Emil Ewald Hesel Dimittend Maskiningeniøruddannelsen

20 VIA ENGINEERING Forsyningsingeniør/ Supply Engineering VIA Forsyningsingeniør er en 3½ årig diplomingeniøruddannelse, der inkluderer en fem måneders praktikperiode på 5. semester. Uddannelsen er direkte rettet mod vand-, spildevands- og fjernvarmesektoren. Uddannelsen er projektorienteret, og den studerende lærer gennem studiet at reflektere og forholde sig kritisk til gængse teorier, metoder og praksis og derved kunne vurdere deres egnethed i løsningen af forskellige projekter, opgaver og problemstillinger. På semester arbejdes overvejende med ledningsanlæg, men de studerende opnår også basiskendskab til forsyningsbranchen som helhed, organisering og tekniske anlæg på vandværker, renseanlæg og varmeværker. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/forsyningsingenioer Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver som en Forsyningsingeniør-/Supply Engineering- studerende kan være med til at løse under et praktikophold: Planlægge og projektere ledninger i jord under hensyntagen til økonomi i projektet Projektere føringsveje for vand, spildevands- og fjernvarmeledninger under hensyntagen til pladsbehov og afstandskrav Beregne hydrauliske forhold i ledningsnet indenfor vand, spildevand og fjernvarme Foretage et fagligt og økonomisk begrundet valg af materialer i forbindelse med udbud af forsyningsledninger Vurdere løsninger i forhold til klimaforandringer Arbejde i GIS Anvende IT-værktøjer til registrering, analyse og modellering af forsyningsledninger Analysere og anvende data indhentet fra praktiske øvelser, beregninger m.v. Udarbejde VVM-screeninger i forbindelse med mindre anlægsprojekter Beregne nøgletal til benchmarking Anvende regler og lovgivning i forbindelse med forsyningsområdet Gennemføre kvalitetssikring Udarbejde tids-, aktivitets- og ressourceplaner Udarbejde præsentationsmateriale til beslutningsgrundlag Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

21 19 Virksomheder, der stiller en praktikplads til rådighed, får på den måde mulighed for at profilere sig overfor kommende forsyningsingeniører. Praktikken ligger på 5. semester og de studerende kommer derfor med en solid teoretisk baggrund, men også med erfaring i at arbejde projektorienteret. De studerende kommer med nyeste viden og med stor lyst til at afprøve deres færdigheder i praksis. Karin Larsen Underviser Forsyningsingeniør/Supply Engineering

22 VIA ENGINEERING Global Business Engineering Global Business Engineering er en 4½-årig international diplomingeniøruddannelse, der inkluderer 5 måneders praktik på 7. semester. Uddannelsen kombinerer naturvidenskab og teknik med sprog, kultur, økonomi og markedsføring med et internationalt fokus. Uddannelsen foregår på engelsk og ruster derved de studerende til en international karriere. Den studerendes færdigheder afhænger dels af, hvilke valgfag den studerende har valgt under studiet og dels af, hvilken specialeretning den studerende har valgt. Se mere om uddannelsens indhold her: viauc.com/global Studerende på Global Business Engineering specialiserer sig enten indenfor Mechanical Engineering eller ICT Engineering. I praktikperioden kan studerende varetage opgaver inden for den specialeretning, de har valgt og typisk løse opgaver som nævnt nedenfor. Arbejde som supporter for Product Managers Udarbejde og gennemføre markedsanalyser (desk and field research) Udføre idégenerering, analysearbejde og testkørsler herunder dokumentation af test etc. Deltage i planlægning og gennemførelse af projekter (eksempelvis udvikling, indkøb, procurement eller R&D) Udarbejde markedssegmentering Planlægge og gennemføre markedsføringskampagner Supportere forretningsudviklingsprojekter Varetage tekniske salgsopgaver Praktik Specialisering + bachelor 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester 8. semester 9. semester

23 21 Min praktikperiode hos Siemens har været med til at udvikle mig meget. Jeg fik hurtigt ansvar for mine egne arbejdsopgaver, og jeg lærte, hvad det vil sige at arbejde i en stor organisation. Det har fået mig til at vokse som person, og jeg har fundet ud af, at jeg kan bidrage med mange ting på en arbejdsplads. Mange af de ting, jeg har lært på min uddannelse, kunne jeg bruge i praksis. Efter praktikperioden har jeg fået studenterarbejde hos Siemens, og jeg håber, at jeg kan få fast arbejde, når jeg er færdig med min uddannelse. Ruxandra Rafa Dimittend Global Business Engineering

24 VIA ENGINEERING ICT Engineering ICT Engineering er en 3½årig, engelsksproget diplomingeniøruddannelse inden for IT. Uddannelsen ruster den studerende til at varetage erhvervsfunktioner inden for Cross Media, Business Information Systems og Embedded Engineering. Disse områder udbydes som specialiseringer, der vælges på 2. semester og igangsættes allerede på 3. semester. Praktikperioden er af fem måneders varighed og ligger på 5. semester. Studerende på ICT Engineering har inden praktikperioden tilegnet sig kompetencer inden for programmering i både høj- og lav-niveausprog, de har kendskab til strukturerede og agile systemudviklingsmetoder og de har arbejdet projektorienteret gennem studiet. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/ict Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en ICT Engineering studerende kan bidrage til at løse under et praktikophold: Analyse, design og implementering af ordinære computersystemer, bl.a. ved hjælp af objektorienterede metoder og designmønstre Programmering i flere sprog (Java, C#, C) Design og implementering af databaser vha. SQL Design og implementering af netværksløsninger, client/ server-systemer og distribuerede systemer Analyse, design og brug af komplekse algoritmer og datastrukturer Analyse, design og implementering af realtidssystemer Forstå og regne på simple elektroniske kredsløb samt læse komponenters datablade Bygge og programmere kredsløb med microcontrollere Kalibrere og bruge forskelligt måleudstyr, debugging og fejlsøgning Designe og implementere webløsninger (JSP, CSS, XHMTL) Konfigurere og administrere netværk Deltage i projekter, projektplanlægning og projektstyring, bl.a. ved brug af SCRUM Være behjælpelig med at dokumentere systemudviklingsprocesser og produkter Studerende på Embedded-linjen kan tilligemed designe og implementere små embeddede systemer. Praktik Bachelor Specialisering 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

25 23 Gennem mit praktikforløb fik jeg et stort indblik i den praktiske anvendelse af den teori som jeg har lært på studiet. Det var en fed følelse, at se ens hårde arbejde faktisk udmøntede sig i noget, som bliver brugt i virkeligheden. Derudover fik jeg et godt professionelt netværk, som jeg ikke er i tvivl om, kommer til at hjælpe mig i fremtiden. Jesper Kehlet Bangsholt Dimittend ICT Engineering-uddannelsen

26 VIA ENGINEERING Engineering in Materials Science & Product Design Bachelor of Engineering in Materials Science & Product Design er en 3½ årig engelsksproget diplomingeniøruddannelse. Uddannelsen ruster den studerende til at kunne analysere materialer og vurdere materialevalg ud fra et kvalitativt og forretningsmæssigt perspektiv. Materialer er et vigtigt element i udviklingen af nye produkter. Uddannelsen har fokus på produktudvikling og fremstillingsprocessen af selve materialet og om samspillet mellem de to områder. Samtidig lærer den studerende at lede og styre processer og projekter, der kan sikre en optimering af materiale- og produktudviklingen, men også af designprocessen. Uddannelsen i Materials Science & Product Design har fokus på materialer til tekstil- og beklædningsbranchen samt møbelbranchen. Fra 4. semester specialiserer den studerende sig i et af følgende områder: Tekstilspecialet henvender sig til tekstil- og beklædningsindustrien, og den studerende får en grundlæggende og teoretisk viden om tekstilmaterialer, samt teknologisk udvikling inden for tekstile materialer. Den studerende lærer at analysere og vurdere materialernes egenskaber og kvalitetsniveau og deres mulige anvendelsesområder. Møbelspecialet henvender sig til møbelbranchen, og den studerende får en teoretisk viden om de materialer, som bliver brugt til møbelproduktion, fx træ, metal, plast, glas og kompositter samt om fremtidens materialer. Den studerende opnår viden om forarbejdningsmetoder, der kan bruges på de forskellige materialer. På 5. semester er der indlagt ½ års praktik i uddannelsen, som kan foregå enten i Danmark eller i udlandet. Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en studerende fra Materials Science and Product Design kan være med til at løse under et praktikophold: Deltage i projektarbejde Materialeanalyse Materiale test og dokumentation Produktudviklingsopgaver Opstille specifikationer Research på nye materialer Sparring omkring materiale- og procesvalg Tekniske indkøbsopgaver Som færdiguddannet vil materialeingeniøren kunne arbejde med bl.a. produktudvikling, udvikling og research af nye materialer, indkøb, rådgivning om materiale- og procesvalg. Se mere om uddannelsens indhold her: viauc.com/materials-science Praktik Bachelorprojekt Specialisering 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester

27 25 JBS ansætter praktikanter, fordi vi ønsker at støtte op omkring branchens faglighed, og vi mener, at vi har en forpligtigelse til at bidrage til de studerendes udvikling. Hos JBS kalder vi forløbet en læreplads. Praktikanterne bliver placeret i organisationen, hvor de fra den første dag får ansvar og faste opgaver. I den nuværende periode har vi to praktikanter. En praktikant sidder i vores indkøbsafdeling, og en anden sidder i vores produktionsafdeling. Emma, som sidder i indkøb, har til opgave at servicere en af vores kinesiske leverandører. Alt fra fremsendelse af materiale til produktion, opfølgning, godkendelse samt hjemtræk af varer. Mia, som sidder i produktionen, er inde over produktionsstyring, og hun er ansvarlig for at alt materiale er klar til vores produktion i Litauen. Jan Christensen Business Developer CBDO JBS Textile Group

28 VIA ENGINEERING Produktionsteknolog Uddannelsen til Produktionsteknolog varer 2 år og inkluderer et praktikophold på 4. semester. Den studerende tilegner sig evner til bredt at løse opgaver inden for driftsteknisk ledelse og konstruktion i erhvervsvirksomheder. Derudover arbejder den studerende med optimering af værdistrømme i virksomheder ved hjælp af LEAN værktøjerne. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/produktion Den studerendes færdigheder afhænger til dels af, hvilket speciale den enkelte studerende har valgt under studiet, men nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en Produktionsteknolog studerende kan være med til at løse under et praktikophold. Studerende med speciale i produktionsog procesoptimering kan deltage i: Kvalitetsstyring: ISO 9001 og 14001, kvalitetshåndbog, procedurer og instruktioner Fabriksplanlægning: materiale- og informations flow, layout, lagerstyring, investerings- og udskiftningskalkulationer LEAN: 5S, Kaizen, OEE, SMED, MUDA ERP: forberedelse og implementering Organisation: kort- og omlægning Forandringsledelse og implementering af projekter Studerende med speciale i produktudvikling kan deltage i: Udarbejdelse af dokumentation, eksempelvis tegningsmateriale i 2D og 3D Udarbejdelse af dokumentation til CE-mærkning. Tilbudsgivning Produktionsmodning af produkter Udarbejdelsen af løsningsforslag til re-design af eksisterende produkter Udvikling af nye produkter Prototype-test med tilhørende korrektioner Udvikling af hjælpeværktøjer til produktion Udvikling af løsninger indenfor automatisering Praktik + hovedopgave 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

29 27 Da jeg kom i praktik på Eltronics A/S, fandt jeg ret hurtigt ud af, at jeg i praksis kunne bruge mange af de ting, jeg havde lært på VIA. Jeg hjalp bl.a. virksomheden med kvalitetssikring, kvalitetsprocedure og med at definere arbejdsgange og arbejdsprocesser. Praktikopholdet blev et springbræt til job, for jeg fik arbejde hos Eltronic lige efter den sidste eksamen. Lige nu arbejder jeg som Procurement Coordinator og har meget med Kina at gøre, for der ligger virksomhedens produktion. Jesper Rantala Uddannet produktionsteknolog

30 VIA ENGINEERING Produktudvikling & Teknisk integration Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som varer 1 ½ år og inkluderer et praktikophold på 3. semester. Studerende på uddannelsen har typisk en baggrund som produktionsteknolog, installatør, IT- teknolog, energiteknolog eller automationsteknolog. Som færdiguddannet kan de studerende arbejde med opgaver inden for private og offentlige virksomheder. Brancher er mangfoldige og behøver derfor ikke alene at være produktionsvirksomheder. Se mere om uddannelsens indhold her: via.dk/ produktudvikling Nedenstående liste indeholder eksempler på opgaver, som en studerende på Produktudvikling & Teknisk integrationsuddannelsen kan være med til at løse under et praktikophold: Reflektere over praksis i virksomheder på baggrund af viden om teknologi som et samspil mellem teknik, viden, organisation og produkt Anvende metoder og redskaber til produktudvikling, konstruktion/teknisk projektering samt teknisk integration Udvikle egne færdigheder inden for konstruktion/teknisk projektering og udvikling af produkter samt komplekse tekniske løsninger i relation til professionsretningen Inddrage energi- miljø- og bæredygtighedsproblemstillinger i udvikling af produkter og tekniske løsninger Opsamle relevant viden i publikationer inden for forskning og udvikling til belysning af praktiske problemstillinger inden for produktudvikling og teknisk integration Formidle tekniske problemstillinger, løsningsmuligheder til kolleger i virksomhedens organisation Identificere egne læringsbehov inden for viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af praktikopholdet samt udarbejde en strategi/plan for dækning af behovet Selvstændigt indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger på tværs af virksomhedens organisation. Praktik 1. semester 2. semester 3. semester

31 29 Inden jeg sluttede bacheloren af med specialet, var jeg i praktik hos Bactoforce International i Silkeborg, en virksomhed, der arbejder med fødevaresikkerhed. Under praktikken arbejdede jeg med udviklingen af et nyt kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 17020, der skulle forene kvalitetssystemerne i hele Europa. Det Bactoforce fik ud af at have mig i praktik, tror jeg, var at de fik muligheden for at få friske øjne på deres metoder, og fik en person til at stille spørgsmålet: Hvorfor gør I som I gør? Efter jeg var færdig med praktikforløbet, fik jeg job som projektleder i virksomheden. Lars Fløjgaard Boller Dimittend Produktudvikling & Teknisk integration

studerende i praktik viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed!

studerende i praktik viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed! studerende i praktik viden, inspiration og stærke kompetencer til din virksomhed! information diplomingeniør Indhold 03 04 05 06 07 09 10 12 15 Diplomingeniør, teknologi- og businessuddannelserne VIA University

Læs mere

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK Vi er meget glade for de friske input, praktikanterne giver os. De er ofte rigtig gode til at vinkle helt anderledes eller sige til, hvis den måde, man har gjort tingene på længe, er dybt uhensigtsmæssig.

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

KARAKTERER VIA ERHVERV

KARAKTERER VIA ERHVERV Multiplatform Storytelling and Production Aarhus Midtvejsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Førsteårsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Andenårsprøve mundtlig 0 0 28 28 100% 28 9,75 Andenårsprøve skriftlig

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende , status pr. 31. december 2014. r af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund Studiestart 2009/2010 Studiestart 2010/2011 Lærer (4 år) Aarhus 407 107 26 447 110 25 439 114 26 Silkeborg 155 55 35 215

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Uddannelsesordning for Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for Beklædningshåndværker Side 1 af 22 Fag fælles for hovedforløb 23008 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt)

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Administrationsbachelor... 1 AP Degree in Marketing Management... 1 Architectural Technology and Construction Management...

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

HJERTELIG VELKOMMEN. www.viauc.dk

HJERTELIG VELKOMMEN. www.viauc.dk HJERTELIG VELKOMMEN www.viauc.dk Johan Eli Ellendersen Constructing Architect Mbf Project Manager / Int. Co-ordinator tlf.: + 45 8755 4000 / + 298 229684 e-mail : jee@viauc.dk www.viauc.dk 41 uddannelser:

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

PTI PROF. BACHELOR PRODUKT- UDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION HORSENS

PTI PROF. BACHELOR PRODUKT- UDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION HORSENS PROF. BACHELOR PTI PRODUKT- UDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION HORSENS TEKNOLOGI OG BUSINESS UDDANNELSER VIA UNIVERSITY COLLEGE CAMPUS HORSENS Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens +45 8755 4000 horsens@viauc.dk

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Byggeteknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret videregående

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Teknisk designer Du skal være teknisk designer, hvis du har lyst til at skabe banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være med

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

DESIGNER. Jeg ser frem til at høre fra jer, og vil meget gerne uddybe mine erfaringer, interesser og portefølje ved en personlig samtale.

DESIGNER. Jeg ser frem til at høre fra jer, og vil meget gerne uddybe mine erfaringer, interesser og portefølje ved en personlig samtale. DESIGNER INTRO Jeg er uddannet designer med en International Bachelor i Design og Business med speciale i design fra Via Design and Business (Teko). Jeg bestod med et 12-tal og er udvalgt til at vise min

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Konstruktion og design

Konstruktion og design Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Konstruktion og design November 2014 Fælles mål Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i konstruktion og design

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Personlige data Navn: Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Adresse: Kochsgade 26., 1.sal, 5000 Odense C. Mobil: 3136 7540 E-mail: jasmin.methe@gmail.com Fødselsdag: 1. juni

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Fremtid VIA uddannelse

Fremtid VIA uddannelse Fremtid VIA uddannelse Møde med KKR den 8. november 2011 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i 2020! 1 FAKTA OM VIA Danmarks største professionshøjskole Ca. 17.000 STÅ Ca. 2100

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Praktikpladser. Et plus for din virksomhed

Praktikpladser. Et plus for din virksomhed Praktikpladser Et plus for din virksomhed En ny lovgivning med krav om obligatorisk praktik i alle videregående professionsorienterede uddannelser er trådt i kraft, hvilket betyder, at de studerende ikke

Læs mere

FASHION MANAGEMENT FORÅR 2017

FASHION MANAGEMENT FORÅR 2017 FAG/MODUL-INFORMATION FASHION MANAGEMENT FORÅR 2017 UDDANNELSE: EA Designteknologi NIVEAU: Erhvervsakademiuddannelse svarende til niveau 5 i den danske kvalifikationsramme SEMESTER: 2. Semester SPROG:

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA TUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA Institution VIA University College Gældende fra studiestart august 2015 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN)

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN) STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA University College Nordjylland (UCN) Gældende for studiestart august 2014 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

MARKETING & COMMUNICATION DESIGN FORÅR 2017

MARKETING & COMMUNICATION DESIGN FORÅR 2017 FAG/MODUL-INFORMATION MARKETING & COMMUNICATION DESIGN FORÅR 2017 UDDANNELSE: EA Designteknologi NIVEAU: Erhvervsakademiuddannelse svarende til niveau 5 i den danske kvalifikationsramme SEMESTER: 2. Semester

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Materialer og fremstillingsprocesser FORÅR 2017

Materialer og fremstillingsprocesser FORÅR 2017 FAG/MODUL-INFORMATION Materialer og fremstillingsprocesser FORÅR 2017 UDDANNELSE: EA Produktionsteknolog NIVEAU: Erhvervsakademiuddannelse svarende til niveau 5 i den danske kvalifikationsramme SEMESTER:

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Internationale studerende i din virksomhed

Internationale studerende i din virksomhed Gør en forskel VIA University College Internationale studerende i din virksomhed indsæt billede Indhold 3 Om denne brochure 4 Din virksomheds muligheder 6 Stor succes med udenlandske studerende 10 Høj

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For Ramme for studieordninger For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser Gør tanke til handling VIA University College Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til kontakt) Administrationsbachelor... 3 Architectural Technology & Construction

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 1.1

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse. VIA University College. Svarprocent: 53% (7927/14972)

Studiemiljøundersøgelse. VIA University College. Svarprocent: 53% (7927/14972) Studiemiljøundersøgelse Svarprocent: 53% (7927/149) Indhold Indhold Introduktion 4 Udbytte og Studieengagement 5 Hvordan skaber du større Studieengagement? 10 Specifikke spørgsmål under hvert område 12

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere