Etiske regelsæt for udstillere på DMG s udstillinger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etiske regelsæt for udstillere på DMG s udstillinger."

Transkript

1 Regler Etiske regelsæt for udstillere på DMG s udstillinger. Dette er et regelsæt for udstillere og gæsters opførsel, så alle får en god dag på udstillingen. 1 Der forventes almindelig dannelse fra alle udstillere og gæster på udstillingen. 2 Blandt udstillere og gæster må der ikke indtages alkohol eller andre rusmidler umiddelbart op til eller under udstillingen. Møder udstillere eller gæster synligt påvirket op, vil man blive bortvist fra udstillingen. 3 Under bedømmelsen må der ikke foregå højlydt samtale udstillere imellem. 4 Udstiller må overvære egne dyrs bedømmelser, men ikke samtale med dommeren eller sekretæren om dyret, medmindre man bliver spurgt af dommeren. Stk. 2 Sekretæren kan anmode udstiller om at gå væk fra bedømmelsen på opfordring af dommeren, hvis udstiller udviser forstyrrende adfærd. 5 Når bedømmelsen af det enkelte dyr er overstået, må udstiller IKKE henvende sig til dommeren angående bedømmelsen, så længe dommeren ikke er færdig med øvrige bedømmelser. 6 Børneudstillere skal for så vidt muligt efterleve reglerne under vejledning fra forældrene. 7 Alle til stede på udstillingen skal opføre sig med respekt for hinanden. Generelle regler for udstilling Generelle regler for udstilling 1 Deltagelse Stk. 1 Alle medlemmer af foreningen kan deltage, se mere under Tilmeldingsgebyr nedenfor. Ikke-medlemmer kan deltage på én udstilling uden medlemskab. Se pris under Tilmeldingsgebyr nedenfor. Stk. 2 Dyr Alle ørkenrotter, som er fyldt 3 måneder. Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 5 uger må ikke Alle mus, som er fyldt 6 uger.

2 Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 5 uger må ikke Alle Sjældne Arter som er fyldt 7 uger. Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 4 uger må ikke 2 Udstillingsklasser Standard: Alle dyr, der lever op til den beskrevne variant, som beskrevet i kategorien. Det er udstillerens egen vurdering, om dyret lever op til standarden. Sjælden Variant: Alle mus og ørkenrotter, der lever op til den beskrevne variant, som beskrevet i kategorien. Det er udstillerens egen vurdering, om dyret lever op til standarden. Kæledyr: Alle mus, ørkenrotter og sjældne arter kan deltage Børnedyr: Alle arter som udstilles af et barn op til 14 år. 3 Aldersklasser Mus Junior: 6 indtil 12 uger Senior: Fra 12 uger Ørkenrotter Junior: 3 mdr indtil 7 mdr. Senior: Fra 7 mdr. Sjældne Arter Junior: 7 uger til 4 måneder Senior: fra 4 måneder Der opdeles i junior og senior, hvis 3 af en aldersklasse i udstillingsklasserne Mus, Ørkenrotte og Sjældne Arter. Børnedyr opdeles ikke i Junior og Senior. 4 Indbydelse Indbydelser til udstillinger på foreningens hjemmeside og på mail til foreningens medlemmer. 5 Tilmelding Stk. 1 Tilmelding foregår via online tilmeldingsblanket inden tilmeldings-fristens udløb. Dyret skal tilmeldes som det dyret er genetisk. Efteranmeldelser modtages i dét omfang tiden tillader mod en merudgift på 10 kr. pr. dyr.

3 Stk 2 Tilmeldings og tilmeldingsgebyr indbetales på foreningens konto inden for tilmeldingsfristen. Tilmeldingen er bindende. Stk. 3 Inden tilmelding skal man have undersøgt Udstillingsklasser og hvilken dyret skal tilmeldes. Dyr, hvis farve ikke er på listen Standard eller Sjælden Variant, skal stilles i Kæledyr. Noter ved tilmelding, hvis kommentar på typen ønskes på kæledyr, som ikke kan stilles op i Standard eller Sjælden Variant. 6 Opbevaring af udstillingsdyr Stk. 1 Udstillingskasser Alle udstillingsbokse skal være fri af navne, mærkater eller andet, som kan give klar genkendelighed af ejerskab eller forhindre frit udsyn til dyret. Ørkenrotte Ørkenrotterne skal befinde sig i en gennemsigtig firkantet boks, gerne en faunaboks, med mindstemål: længde: 23 cm., bredde: 15 cm., højde: 16 cm. Max. mål på boksen: 35 x 25 cm i længde og bredde. (F.eks. en 10L faunaboks). I hver boks må der maks forefinde sig 3 ørkenrotter af forskellig farve og/eller køn. Det anbefales naturligvis at anvende en boks med mål så tæt på maks. målene som muligt, når der befinder sig flere ørkenrotter i en boks. Mus Mus skal befinde sig i en gennemsigtig firkantet boks, gerne en faunaboks, med mindstemål: længde: 20 cm., bredde: 15 cm., højde: 14 cm. (En typisk SmartStore 3 boks) Max. mål på boksen: 35 x 25 cm i længde og bredde. (F.eks. en 10L faunaboks). I hver boks må der maks. forefinde sig 4 mus af forskellig farve og/eller køn. Det anbefales naturligvis at anvende en boks med mål så tæt på maks. målene som muligt, når der befinder sig flere mus i en boks. Sjældne Arter Sjældne arter skal befinde sig i en gennemsigtig firkantet boks, gerne en faunaboks, med mindstemål: længde: 23 cm., bredde: 15 cm., højde: 16 cm. Max. mål på boksen: 35 x 25 cm i længde og bredde. (F.eks. en 10L faunaboks). I hver boks må der maksimalt befinde sig tre dyr af forskellig farve og/eller køn.

4 Stk. 2 Andet indhold Der skal foruden dyr kun befinde sig følgende i boksen: Bundstrøelse som spåner, boxo, carefresh el. lign., vandholdigt foder agurk eller gulerod, lidt alm. tørt foder samt lidt til dyrene kan putte sig i. Der må være én toiletrulle u. papir på i hver kasse. Hamstervat er bandlyst. Stk. 3 Håndtering Udstillingskasserne og -dyr må ikke håndteres af andre end dommer og sekretær efter tjek ind til præmiering er slut, medmindre det er godkendt af en dommer. Stk. 4 Salg af udstillingsdyr Udstillingsdyr må ikke sælges efter dyret er tjekket ind til præmiering er afsluttet. Stk. 5 Udstillingsdyrene må ikke forlade udstillingen, før udstillingen lukker. 7 Udstillingsgebyrer Stk. 1 Udstillingsgebyrer for DMG medlemmer: Tilmeldingsgebyr for dyr, der skal bedømmes: 40,- uden stamtavler Tilmeldingsgebyr for dyr, der skal bedømmes: 25,- med DMG stamtavler Stk. 2 Udstillingsgebyrer for ikke-medlemmer: Tilmeldingsgebyr for dyr, der skal bedømmes: 40,- uanset stamtavler Stk. 3 Udenlandske udstillere i udenlandsk forening Medlemmer i udenlandske muse- og gerbilklubber udstiller på lige vilkår med DMG medlemmer: Svenska Hamsterföreningen med gerbilsektion Svenska Gerbilförening Norsk Hamsterforening med gerbilsektion Finsk Ørkenrotte forening Suomen Gerbiiliyhdistys ry Finsk Museklub Finnmouse / Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n Stk. 4 Prisen gælder uanset hvilken klasse dyret udstilles i. 8 Salgsdyr Stk. 1 Alle salgsdyr skal gennem indtjek om morgenen i samme tidsrum som udstillingsdyr, og kan afvises på lige fod med udstillingsdyr. Som udstiller og/eller dommer må man medbringe salgsdyr på udstillingen. Udstilleren sørger selv for et bur at have dyrene i. Max mål på salgs-plads er 50 x 50 cm. Stk. 2 Pris Det koster 25 kr. pr. plads, som betales sammen med tilmeldingsgebyret.

5 Stk. 3 Alder Ørkenrotteunger på 5-7 uger, må kun være på udstillingen, hvis de er i følge af enten moren og/eller faren. Unger under 5 uger må ikke være på udstillingen. Museunger under 5 uger og 25g må ikke være på udstillingen. Øvrige arter under 4 uger må ikke være på udstillingen. 9 Transitdyr og selskabsdyr Stk. 1 Indtjek Alle transit- og selskabsdyr skal gennem indtjek om morgenen i samme tidsrum som udstillingsdyrene, og kan afvises på lige fod med udstillingsdyr. Selskabsdyr må ikke håndteres af andre end dommer og sekretær efter tjek indtil præmiering er slut, medmindre det er godkendt af en dommer. Ej heller må det sælges efter dyret er tjekket ind til præmiering er afsluttet. Stk. 2 Pris Transitdyr 10,- uanset antallet af transitdyr, som enten betales med udstillingsgebyret eller i indtjek kontant eller via MobilePay. Selskabsdyr i udstillingsboks med en udstillet dyr: 10,- per dyr. 10 Indtjek Stk. 1 Indtjek foretages af personer godkendt af bestyrelsen. Stk. 2 Alle dyr skal gennem indtjek. Alle udstillingsbokse skal have påsat katalog-nr. på en hvid seddel med sort skrift, før de må sættes i udstillings-lokalet. Stk. 3 Afvisning Dyr med utøj afvises ved indtjek. Har man mere end ét dyr med, og der findes utøj på én af dem, afvises alle dyr fra samme ejer. Ligeledes afvises dyr, der viser sygdomstegn. Dyr med haleknæk afvises i indtjek. Ved smitsomme sygdomme afvises alle dyr fra samme husstand. Dyr med sår, er underernærede eller kraftigt overvægtige afvises ligeledes. Er udstillingsboksen meget snavset, er dette også afvisningsgrund. Stk. 4 Størrelse på mus I indtjek tjekkes det, om alle mus er store nok til at være på udstillingen. Dette gælder uanset om de er med til udstilling, transit, selskab eller salg. Der er sat en minimumsvægt på 25g for mus uanset alder-, udstilling-, salg-, selskab- eller transitstatus. Der kontrolvejes kun i tilfælde af, at der opstår tvivl om vægt ved indtjek. Det er kun en indtjekker udpeget af DMG, som kan afgøre om der skal kontrolvejes og udføre vejningen.

6 11 Præmiering Stk. 1 Titlers præmiering Promising Alle junior-dyr, der opnår 87, 88 eller 89 point, tildeles titlen Promising og gives et præmiebånd med titlen Promising. Titlen kan påføres stamtavlen hvis ønsket. Champion Dyr, der opnår 90 point og derover, tildeles titlen Champion og gives et præmiebånd med titlen Champion. Titlen påføres automatisk dyrets stamtavle hvis registreret. Stk 2. Andre præmieringer BIV Best in Variety Der afholdes BIV i hver variant i Standard, når mindst to i varianten. Såfremt der er mindst to i varianten i hver aldersklasse, uddeles BIV i aldersklassen i varianten. BIS Best In Show Best in Show afholdes i hver kategori: Standard, Sjælden Variant, Kæledyr Der gives BIS til Junior og Senior, såfremt der er minimum to i hver aldersklasse. Der gives en BIS på tværs af alle arter i klassen Børnedyr. Dommerfavorit Hver dommer udvælger en dommerfavorit blandt de dyr, som dommeren dømmer på dagen. Dyrets point og bedømmelse har ikke betydning for om den bliver dommerens favorit. Medlemmets Favorit Et medlem kan på en udstilling give én Medlems Favorit til et udstillet dyr. Medlemmet bestemmer selv, under hvilke kriterier præmien gives. Medlemmet skal selv udstille på den pågældende udstilling. Præmien må ikke gives til egne dyr. Medlemmet skal selv købe eller lave præmiebånd, rosette e.l.. Af præmien skal det tydeligt fremgå, hvem der giver præmien. Medlemmets Favorit kan kun uddeles på eller ved udstillingsboksen i tidsrummet fra bedømmelse starter til bedømmelse slutter. Pointjagt På årets første udstilling præmieres det dyr med flest point samlet på udstillingerne i året forinden. Der præmieres efter gældende regler for pointjagten.

7 Generelle regler for onlineudstilling 1 Deltagelse Stk. 1 Alle kan deltage, se mere under Tilmeldingsgebyr nedenfor. Stk. 2 Dyr Alle ørkenrotter, som er fyldt 3 mdr. og ikke er ældre end 3 år 6 mdr. Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 5 uger må ikke Alle mus, som er fyldt 6 uger og ikke ældre end 1 år og 6 mdr. Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 4 uger må ikke Alle Sjældne Arter som er fyldt 7 uger. Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 4 uger må ikke 2 Udstillingsklasser Mus og Ørkenrotter Standard: Alle dyr der lever op til den beskrevne variant, som beskrevet i kategorien. Det er udstillerens egen vurdering, om dyret lever op til standarden. Sjælden Variant: Alle dyr der lever op til den beskrevne variant, som beskrevet i udstillingsklassen. Det er udstillerens egen vurdering, om dyret lever op til standarden. Andre farver: Alle dyr i en farve, som ikke er i hverken Standard eller Sjælden Variant. Disse bedømmes ikke på farven. Sjældne Arter Alle andre arter end mus og almindelig ørkenrotte, kan udstilles i klassen Sjældne Arter. Standard: Alle arter, som har en særskilt udstillingsstandard til denne klasse. 3 Aldersklasser Mus Junior: 6 indtil 12 uger Senior: Fra 12 uger Ørkenrotter Junior: 3 mdr indtil 7 mdr. Senior: Fra 7 mdr.

8 Sjældne Arter Junior: 7 uger til 4 måneder Senior: fra 4 måneder Der opdeles i junior og senior, hvis mindst 5 i begge aldersklasse i hver udstillingsklasse. 4 Indbydelse Indbydelser til udstillinger på foreningens hjemmesides nyhedsblog og på mail til foreningens medlemmer. 5 Tilmelding Stk. 1 Tilmelding foregår via online tilmeldingsblanket inden tilmeldings-fristens udløb. Dyret skal tilmeldes som det dyret er genetisk. Efteranmeldelser modtages i dét omfang tiden tillader mod en merudgift på 5 kr. pr. dyr. Stk. 2 Tilmeldingsgebyr indbetales på foreningens konto inden for tilmeldingsfristen. Stk. 3 Tilmeldingen er bindende. 6 Udstillingsgebyrer Stk. 1 Udstillingsgebyrer for DMG medlemmer: Tilmeldingsgebyr: 5,- med DMG stamtavler Tilmeldingsgebyr: 10,- uden DMG stamtavler Stk. 2 Udstillingsgebyrer for ikke-medlemmer: Tilmeldingsgebyr: 10,- uanset stamtavler Stk. 3 Prisen gælder uanset hvilken klasse dyret udstilles i. 7 Præmiering Stk. 1 De deltagende dyr placeres i den tilmeldte klasse Standard, Sjælden variant eller Andre farver. Stk. 2 De placeres afhængig af deltagende dyr i klassen. Under 5 af hvert køn: Her placeres de 1-5, hvorefter der vælges en Best Opposite Sex BOX. Dvs. hvis nr. 1 er en hun, vil den bedste han blive BOX uanset ellers placering. 5 eller flere i hvert køn: Her placeres de 1-5 inden for kønnet. Stk. 3 Hvis der er flere end fem i hver aldersklasse inden for opdelte køn, placeres også 1-5 blandt Junior

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

stk 3 Udstillingsresultaterne skal være offentliggjort senest en måned efter udstillingen på kredsens/specialklubbens og DMKs hjemmeside.

stk 3 Udstillingsresultaterne skal være offentliggjort senest en måned efter udstillingen på kredsens/specialklubbens og DMKs hjemmeside. Udstillingsreglement 1. INDLEDNING Nærværende udstillings-reglement er gældende for officielle DMK-udstillinger; det vil sige åbne udstillinger afholdt af DMK, kredsen eller udstillingsteam godkendt af

Læs mere

stk 3 Udstillingsresultaterne skal være offentliggjort senest en måned efter udstillingen på kredsens/specialklubbens og DMKs hjemmeside.

stk 3 Udstillingsresultaterne skal være offentliggjort senest en måned efter udstillingen på kredsens/specialklubbens og DMKs hjemmeside. Udstillingsreglement 1. INDLEDNING Nærværende udstillings-reglement er gældende for officielle DMK-udstillinger; det vil sige åbne udstillinger afholdt af DMK, kredsen eller udstillingsteam godkendt af

Læs mere

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK Velkommen til udstillingen Velkommen til udstillingen Denne folder vil give dig en kort præsentation af hvordan tingene på en udstilling som denne foregår. Skulle du have spørgsmål eller vil du gerne vide

Læs mere

2. HVEM KAN ARRANGERE UDSTILLINGER

2. HVEM KAN ARRANGERE UDSTILLINGER Udstillingsreglement 1. INDLEDNING Nærværende udstillings-reglement er gældende for officielle DMK-udstillinger; det vil sige åbne udstillinger afholdt af DMK, kredsen eller udstillingsteam godkendt af

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn

Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn Regler for stambogsføring og brug af opdrætternavn 1. Stambogskontorets formål er at udfærdige stamtavler til marsvin opdrættet af/ejet af DMK medlemmer. Stamtavlerne registreres numerisk i en database

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Udarbejdet af Christina V. Jensen, Udstillingskoordinator, november 2011. Når man som team eller kredsbestyrelse skal arrangere en udstilling, er der mange regler

Læs mere

Hvorfor vil jeg avle?

Hvorfor vil jeg avle? Avlsvejledning Hvorfor vil jeg avle? 1. Fordi jeg vil tjene penge. Glem det. Et fedthalemus-opdræt har flere omkostninger end indtægter. Der går penge til både foder, miljøberigelse i form af div. trælegetøj,

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Udstillingsresultater fra Skanderborg d. 15. oktober 2016

Udstillingsresultater fra Skanderborg d. 15. oktober 2016 Udstillingsresultater fra Skanderborg d. 15. oktober 2016 Vi havde i lørdags endnu en dejlig udstilling, denne gang i Skanderborg. Viola fra Violas Mousery havde sørget for noget nær de perfekte omgivelser

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål.

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål. Vedtægter 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Dansk Mus & Gerbil forkortet DMG. Disse regler gælder kun for medlemmer jf. 4. Foreningens hjemsted er kasserens adresse. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Nye udstillingsregler og nye udstillingsklasser

Nye udstillingsregler og nye udstillingsklasser Nye udstillingsregler og nye udstillingsklasser I forbindelse med sidste bestyrelsesmøde d. 22. oktober er der vedtaget tilføjelser til eksisterende udstillingsklasse, tilføjelse af nye udstillingsklasser

Læs mere

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer

Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer Dansk Knivforenings regler for afholdelse af knivkonkurrencer Indholdsfortegnelse: 1 - Organisation og ledelse. 2 - Tilmelding og betaling. 3 - Generelle konkurrencevilkår 4 - Ansvar. 5 - Klasseinddeling

Læs mere

Hvorfor vil jeg avle?

Hvorfor vil jeg avle? Avlsvejledning Hvorfor vil jeg avle? 1. Fordi jeg vil tjene penge. Glem det. Et gerbilopdræt har flere omkostninger end indtægter. Der går penge til både foder, miljøberigelse i form af div. trælegetøj,

Læs mere

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat for P.R.E. heste DAMOCHA 2015 22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Sted: Aalestrup Rideklub Borgergade 59 9620 Aalestrup Danmark Dommer eksteriør: Dommer

Læs mere

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser!

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Power Weekend Marts 06 Valg af referent: Lene C Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Valg af ordstyrer:

Læs mere

JUBILÆUMS KÅRING & SHOW

JUBILÆUMS KÅRING & SHOW JUBILÆUMS KÅRING & SHOW 1964-2014 FYN D. 2. og 3. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Maj 2014 Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark inviterer hermed til JUBILÆUMS KÅRING & SHOW

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling

Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling Bedømmelsen foregår, som på en normal udstilling, med individuel kvalitetsbedømmelse og konkurrencebedømmelse i Baby-, Hvalpe-, Junior-,

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.01 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.02 Et hold består af maksimum

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2015 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Esbjerg Skøjteklub har herved

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence september 2017 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence september 2017 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence 2017 15-17. september 2017 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub har herved

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 8. Oktober 2016 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Kære kommende marsvineopdrætter Du har nu ansøgt om et opdrætternavn til din marsvineavl og vil om et par måneder kunne opkalde unger af eget opdræt

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ.

Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Klasser til TAF s Elitestævne den 21. - 23. august 2015 hos Allerupgaard, Odense SØ. Fredag den 21. august Klasse 1: Showklasse ved dommer Peter Fischer Skriv hvilken klasse, du vil ride. Du rider programmet

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

KRONBORG OPEN 2018 INVITATION marts 2018

KRONBORG OPEN 2018 INVITATION marts 2018 Velkommen Helsingør Svømmeklub har hermed fornøjelsen at invitere til det traditionsrige Kronborg Open. Facts om stævnet Stævnet holdes i Helsingør Svømmehal, Borgmester P. Christensensvej 14, 3000 Helsingør.

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

Drejebog for Indmeldelsesgebyr, kørepenge, gaver, konkurrencer m.v. Opdateret af BH. Godkendt af bestyrelsen

Drejebog for Indmeldelsesgebyr, kørepenge, gaver, konkurrencer m.v. Opdateret af BH. Godkendt af bestyrelsen Drejebog for Indmeldelsesgebyr, kørepenge, gaver, konkurrencer m.v. Opdateret 01.11.18. af BH Godkendt af bestyrelsen 04.11.18. Lagt på hjemmesiden 04.11.18. Gaver og jubilæumsnål: Der gives gaver for

Læs mere

INDBYDELSE ÅRGANGSSTÆVNE MARTS

INDBYDELSE ÅRGANGSSTÆVNE MARTS INDBYDELSE ÅRGANGSSTÆVNE 10. - 11. MARTS 2018 GTI inviterer hermed til årgangsstævne i Greve svømmehal. Stævnets løbsprogram indeholder alle de olympiske discipliner samt alle fire stilarter i 50 meter.

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2015 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence og Klubmesterskab februar 2018 i Kvik Hockey Arena, Herning

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence og Klubmesterskab februar 2018 i Kvik Hockey Arena, Herning Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence og Klubmesterskab 2018 23.-25. februar 2018 i Kvik Hockey Arena, Herning 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Herning Skøjteløberforening

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 4. Oktober 2014 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år fornøjelsen af at invitere jer til endnu

Læs mere

JYSK FYNSK MESTERSKAB JU-JITSU 2010

JYSK FYNSK MESTERSKAB JU-JITSU 2010 Dato: 10. april 2010 Sted: Fredericia idrætscenter Vestreringvej 100 7000 Fredericia Indvejning: 10. april 2010 kl. 8:00 9:00 i Fredericia idrætscenter Licens: Gyldig jiu-jitsu/ju-jutsu licens medbringes

Læs mere

Bramming Ju-Jutsu Klub og Ju-jitsu Danmark inviterer til:

Bramming Ju-Jutsu Klub og Ju-jitsu Danmark inviterer til: Bramming Ju-Jutsu Klub og Ju-jitsu Danmark inviterer til: Dato: Lørdag den 4. februar 2017 Sted: Bramming Kultur- og Fritidscenter, hal 1, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkter: Indvejning fredag aften

Læs mere

Get2Sport Taekwondo Stævne 2018

Get2Sport Taekwondo Stævne 2018 Get2Sport Taekwondo Stævne 2018 Nørrebro Taekwondo inviterer i samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund til Get2Sport stævne. Kamp og teknik i børnehøjde Elektronisk daedo-veste på alle kampbaner. Medaljer

Læs mere

Væsentlige reglementsændringer 2013

Væsentlige reglementsændringer 2013 Væsentlige reglementsændringer 2013 Fællesbestemmelser 11. SMITSOMME SYGDOMME En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale marts 2017 i Gladsaxe Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale marts 2017 i Gladsaxe Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2017 10.-12. marts 2017 i Gladsaxe Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Gladsaxe Skøjteløber-Forening

Læs mere

På kan du se flere detaljer. Klassefordeling m.m.

På   kan du se flere detaljer. Klassefordeling m.m. Formand for udstillingsudvalg: Allan Sørensen Eriksdalsvej 20 4871 Horbelev Tlf.: 28 86 54 99 E-Mail: udstilling@spidshundeklubben.dk På www.spidshundeklubben.dk kan du se flere detaljer. Klassefordeling

Læs mere

DARAK Emilsvej 38, 3650 Ølstykke 18. februar 2018 Tlf: Mail:

DARAK Emilsvej 38, 3650 Ølstykke 18. februar 2018 Tlf: Mail: DARAK Emilsvej 38, 3650 Ølstykke 18. februar 2018 Tlf: 22 60 15 02 Mail: mette.usbeck@darak.dk Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lisette Siigaard Henriksen som dirigent. Lisette Siigaard

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) januar 2017 i Aarhus Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) januar 2017 i Aarhus Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2017 13.-15. januar 2017 i Aarhus Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Aarhus Skøjteklub har herved

Læs mere

Sådan foregår en avlskåring

Sådan foregår en avlskåring Før selve avlskåringen Der bliver normalt planlagt 3 avlskåringer om året, 1 på Sjælland, 1 på Fyn og 1 i Jylland. Sidste tilmelding er altid 3 uger før, og tilmelding er bindende og beløbet skal være

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U).

1. Dansk Rugby Union arrangerer en landsdækkende turnering for børn og unge til og med 18 år (DM B&U). TURNERINGSREGLEMENT FOR BØRN OG UNGDOM DANSK RUGBY UNION Formål: Generelt: 1. Dansk Rugby Union ønsker med Danmarksturneringen for børn og unge, gennem udskrivning af turnering i henhold til rugbyspillet

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I. 2.-4. oktober 2015 på Odense Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I. 2.-4. oktober 2015 på Odense Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I 2015 2.-4. oktober 2015 på Odense Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Odense Skøjte Klub har herved fornøjelsen

Læs mere

Indbydelse til Danmarks-Cup 2019

Indbydelse til Danmarks-Cup 2019 Dansk Skøjte Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf: +45 43 26 29 10 Email: office@danskate.dk Web: www.danskate.dk Indbydelse til Danmarks-Cup 2019 11.-13. januar 2019 Vojens Skøjtehal

Læs mere

Regler for Dansk Vinskue 2015

Regler for Dansk Vinskue 2015 Regler for Dansk Vinskue 2015 Betingelser for deltagelse Vinskuet er åbent for alle danske vine som er fremstillet af druer dyrket i Danmark. Vinavlere fra Norden kan tilmelde vin og deltage som gæster

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence 2019 Samt Grand Prix-finaler. Dansk Skøjte Union marts 2019 Gentofte skøjtehal

Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence 2019 Samt Grand Prix-finaler. Dansk Skøjte Union marts 2019 Gentofte skøjtehal Dansk Skøjte Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf: +45 43 26 29 10 Email: office@danskate.dk Web: www.danskate.dk Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence 2019 Samt Grand Prix-finaler

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening

Stævne Syd og DM den 4. 6. september 2015 v. Vejleegens Fjordheste og Sønderjyllands Fjordhesteforening Side 1 af 5 Fjordhesten Danmark og Stævne Syd afvikler i samarbejde med Revsø og Omegns Rideklub og Trekantens Køreselskab Stævne Syd og DM Stævnet afholdes den 4. 6. september 2015 på Revsø Rideskole,

Læs mere

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

Indbydelse til Danmarks-Cup 2019

Indbydelse til Danmarks-Cup 2019 Dansk Skøjte Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf: +45 43 26 29 10 Email: office@danskate.dk Web: www.danskate.dk Indbydelse til Danmarks-Cup 2019 11.-13. januar 2019 Vojens Skøjtehal

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence og Grand Prix finale 2019

Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence og Grand Prix finale 2019 Dansk Skøjte Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf: +45 43 26 29 10 Email: office@danskate.dk Web: www.danskate.dk Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence og Grand Prix finale 2019 22.-24.

Læs mere

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015

DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 DM & SPORTSKLASE STÆVNE I SPEEDSKATING PÅ PARABOLSK BANE 2015 Danmarks Rulleskøjte Union indbyder til DM i Speedskating på bane i samarbejde med Slagelse In-Line Klub d.31 maj 2015 Sted: Løbs afviklingen:

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III. 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence GRAND PRIX III 2016 10.-13. december 2015 i Kastrup Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Tårnby Skøjte

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II 2015 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Hørsholm

Læs mere

Invitation til Welsh kåring den 5-6. august 2017

Invitation til Welsh kåring den 5-6. august 2017 Invitation til Welsh kåring den 5-6. august 2017 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 5-6. august 2017. Ved arrangementet vil der være mulighed for

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I september 2016 i Gentofte Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I september 2016 i Gentofte Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Efterårskonkurrence GRAND PRIX I 2016 16-18. september 2016 i Gentofte Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Gentofte Kunstskøjteløber Forening

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2018 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere.

2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. Bestyrelsesmøde 21/9-07 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Annette, Kenneth, Ole, Charlotte og Susanne. Ove logger på senere. 3. Valg af Dirigent: Kenneth er valgt. 4. Godkendelse af

Læs mere

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 LOVE for Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 1 1 Foreningens navn er : Silkeborg Fugle-og Stuekulturforening. 2 Formålet er ved alle til rådighed stående midler at skabe og fremme interessen for akvarier,

Læs mere

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: TAASTRUP TAEKWONDO TTKD.DK Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 17. maj 2013 Sidste tilmelding: Dato: 20. maj 2013 8. juni 2013 Info mail sendes

Læs mere

DEC. Sportsligt reglement 2018

DEC. Sportsligt reglement 2018 DEC Sportsligt reglement 2018 DASU Banesportsudvalget 19-01-2018 SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er Danish Endurance Championship (DEC) og tilrettelægges af promotor

Læs mere

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016 for JT All In Racing BMX Cup 2016 Dansk BMX National Cup 2016 Indholdsfortegnelse 1 Information omkring løbsserien... 3 1.1 Løbsansvarlige... 3 1.2 Baner og dato... 3 2 Regler, klasser, tilmelding og registrering...

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere