Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk. - Afrapportering af projekt. (Juni 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk. - Afrapportering af projekt. (Juni 2009)"

Transkript

1 Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk - Afrapportering af projekt (Juni 2009)

2 Formålsbeskrivelse og projektforløb Indledning Musikbranchen Musikbranchen er under store forandringer i disse år. Der konsumeres mere musik i dag end nogensinde før, men forbrugsmønstret ændrer sig fra fastformsbaseret til online-baseret konsumption. Som årsrapporterne fra pladeselskabernes brancheorganisation IFPI afslører er salget af cd er på verdensplan dramatisk faldende gennem de senere år, samtidig med at musikkonsumering på Internet er i kraftig vækst. For at bevare status som centrale formidlere af information på musikområdet er det en nødvendighed at bibliotekerne følger denne musikforbrugsudvikling fra fastformsmedie til det flydende medie (online). Biblioteksvæsenet Også i biblioteksbranchen sker der store forandringer i disse år. Der er stor fokus på fremtidens Bibliotek 2.0, og på hvordan vi markerer os i det nye såkaldte Web 2.0. En væsentlig faktor i det at markere sig i forhold til det stigende udbud af informationskilder på Internet er at der satses på en mere offensiv formidling af vores viden som søgespecialister, formidlingsspecialister og som vidensspecialister. Podcasting skaber mulighed for at nå ud til brugerne på en ny, spændende og mere effektiv måde også på musikområdet. Projektets formål Den overordnede ide bag projektet "Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk" er at integrere podcasting som en del af bibliotekernes fremtidige online-musikformidling. Podcasting af musik dækker både over traditionel audio-baseret podcast-formidling men på længere sigt også audio/visuelt baseret podcast-formidling, d.v.s. musikformidling v.h.a. videopodcasting eller vodcasting. Bag projektet har stået repræsentanter fra Musikbibliotek.dk og en række af landets større biblioteker. Formålet med projektet har været at udvikle en kvalitetsstandard for bibliotekernes produktion af musikpodcasts, udmøntet i en onlinekatalog på fællesportalen Musikbibliotek.dk, samt at introducere landets biblioteker for anvendelsen af podcasting som (musik)formidlingsværktøj. Biblioteksproducerede musikpodcasts er en slags lyd-artikler baseret på mundtlig præsentation af f.eks. musikhistoriske temaer med inddragelse af centrale musikeksempler. På nuværende tidspunkt er der godt 70 musikpodcast-udsendelser i HØRbar-portalen. BAGGRUND I januar lancerer Herlev-Bibliotekerne landets første musik-podcast Ultra FM : Transmissions Of Exploratory Music. Læs mere om musikpodcastet Ultra_FM i Bibliotekspressen (Se her: ). Hensigten med Ultra FM er at sætte fokus

3 på ukendte områder af, hovedsagligt den elektroniske musikscene. Ideen opstår da bibliotekarer fra Herlev overvejer muligheden for at formidle musik via hjemmesiden. Det viser sig at ideen er økonomisk urealistisk så længe det drejer sig om etablerede navne, d.v.s. komponister som er medlem af organisationen for Komponistrettigheder i Danmark: KODA. Dermed opstår ideen om at producere podcasts der sætter fokus på kunstnere og pladeselskaber som ikke er medlemmer af ophavsorganisationer, KODA eller tilsvarende udenlandske, og som derved ikke er vederlagsberettigede. Gevinsten ved konceptet er, at kunstnere og pladeselskaber som står uden for mediernes søgelys, får opmærksomhed via bibliotekerne. Gennem udviklingsprocessen med Ultra FM er der løbende kontakt med KODA, eftersom en række KODA-medlemmer henvender sig med ønsket om at medvirke i Ultra_FM podcast-udsendelserne. Kort efter lanceringen af Ultra FM, indleder KODA en forsøgsordning som betyder at bibliotekernes vederlagsbetaling for podcasting af KODA-beskyttet musik nedsættes med ca. 90% i forhold til normalprisen. Dermed er der skabt mulighed for at påbegynde formidling af etablerede navne. Som følge af forsøgsordningen afholdes der i juni 2007, møde mellem Herlev-Bibliotekerne og repræsentanter fra Musikbibliotek.dk om muligheden for etablere en decideret podcast-portal for biblioteksproducerede musikpodcasts på bibliotekernes fælles musikportal, Musikbibliotek.dk. Kort efter samles projektgruppen som består af følgende medlemmer: Jens Bang Petersen, Gentofte Bibliotekerne Ewan Andreasen, Vejle Bibliotekerne Frank Helenius, Aalborg Bibliotekerne Nikolaj Lind Christensen, Lyngby Taarbæk Bibliotekerne Michael Mogensen, Herning Bibliotekerne Charlotte C. Petersen, Odense Centralbibliotek Else Wang Jensen, Rudersdal Bibliotekerne Jesper Tobias Albrechtsen, Kolding Bibliotekerne Niels Mark, Herlev-Bibliotekerne Projektforløb Mødeafholdelse Projektgruppen har fortrinsvist benyttet sig af online-møder ved hjælp af internet-udbyderen Skype. Dette har været en stor fordel for os eftersom projektgruppemedlemmer er spredt over hele landet. Enkelte fysiske møder blev afholdt, men benyttelsen af online-møder var dels tidsbesparende og dels økonomisk besparende, eftersom vi sparede transportudgifter og rejsetid. Kort efter de indledende projektgruppemøder igangsættes ansøgningsprocessen til Udviklingspuljen, ligesom der arrangeres møde med repræsentanter fra KODA.

4 Aftaler med ophavsorganisationer KODA Formålet med mødet med KODA var at få fastlagt betingelser for den nedsatte vederlagspris i forsøgsordningen, samt få drøftet standardisering af musikbibliotekernes musikindberetning til KODA/NCB. På baggrund af mødet udarbejdes kort efter den formelle samarbejdsaftale mellem KODA og Musikbibliotek.dk. IFPI Under udviklingen af Ultra FM-podcastet havde Herlev-Bibliotekerne henvendt sig direkte til pladeselskaberne for at få tilladelse til at formidle de repræsenterede kunstnere. Da der i disse tilfælde var tale om ukendte pladeselskaber gik aftalerne på plads uden problem, men når der er tale om pladekoncerner som varetager interessen for en lang række pladeselskaber er der helt andre interesser involveret. Derfor har projektgruppen måttet rette henvendelse til pladeselskabernes brancheorganisation IFPI, som huser mere end 1400 pladeselskaber, for at få en aftale om podcastformidling på plads. Da podcasting reelt betyder gratis download af musik og dermed er en kontroversiel løsning i formidlingssammenhæng, og da så mange pladeinteressenter har været involveret i forbindelse med IFPI-aftalen har det været en længere varende proces at få aftalen på plads: Fra maj 2008 til februar Webdesign I perioden fra februar til maj 2008 arbejder projektgruppen på en plan over hvorledes portalen teknisk skal designes således at infrastrukturen fungerer optimalt, både internt i portalen men også i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Eksempelvis således at indberetning af antal podcastdownloads til KODA er en automatiseret proces. Inlead Media blev udvalgt til webdesign-opgaven eftersom det er dem som står for udviklingen af det øvrige Musikbibliotek.dk og dermed har indgående kendskab, overblik og indblik i systemet og dermed er i stand til at se muligheder og begrænsninger. Udviklingen af podcast-sektionen har baggrund i en række møder, der har været holdt mellem de deltagende biblioteker. Med baggrund i projektgruppens færdige rapport om forslag til web-design blev der holdt ide-udvekslingsmøder med webdesign-firmaet Inlead Media, som påbegyndte designprocessen i juni. Logodesign aftale med Mozilla Foundation Projektgruppen ønskede et logo som automatisk associerer beskueren med podcasting-teknologien. Logoet til portalen er udviklet af projektgruppen og bygger på en kombination af Musikbibliotek.dk s logo og det berømte podcast-symbol Feed Icon udviklet af Mozilla (Firefox) Foundation. Feed icon er et af de mest udbredte symboler for RSS og podcasting. Feed icon Vi har været i kontakt med Mozilla Foundation for at indhente tilladelse til at anvende logoet.

5 Valg af navn til portalen Med hensyn til navn på podcast-sektion valgte projektgruppen navnet HØRbar. Ordlyden er kort og præcis, samtidig med at der er et ordspil i det: Det refererer både til at der er tale om et hørbart produkt (mp3) og samtidig at det er en lyttelounge på Musikbibliotek.dk. Udsendelsernes struktur og form To af de fysiske møder som blev afholdt handlede om den tekniske produktion af podcastudsendelser, og var deciderede workshops hvor medlemmerne kunne blive introduceret til processen. Samtlige projektgruppemedlemmer skulle ifølge projektplan producere otte musikpodcast-udsendelser, således at der fra start var en række podcasts i portalen. Gruppen valgte at benytte samme lydredigeringsprogram, Audacity. Dels er det et godt lydredigeringsprogram, dels er det gratis. Samtidig er det selvsagt en fordel at medlemmerne anvender samme program, således at det er lettere at rådgive og vejlede hinanden ved tvivlsspørgsmål. Projektgruppen har skabt retningslinier og skabeloner for musikbibliotekernes produktion af musikpodcast-udsendelser. Der er lagt retningslinier for udsendelsesstrukturen på bibliotekernes musikpodcasts, således at der opnås en vis konsensus i udsendelsesopbygning og struktur. Strukturen i udsendelserne er først og fremmest baseret på samarbejdsaftalerne med KODA og IFPI. Dermed sikres en seriøs og journalistisk præget behandling af de musikalske temaer i de enkelte udsendelser. Musikpodcast-udsendelser kan spænde fra biografier om bands til historiske gennemgange af musikgenrer ligesom det kan være præsentationer af bands fra lokalområdet. Projektgruppen har indtil nu produceret en række af musikpodcasts der spænder fra portrætter af Bob Dylan og Joni Mitchell via historiske gennemgange af musikområder som jamaicansk Ska og obskure metalgenrer til udsendelser om lokale bands fra Randers og Aalborg. Indvielsen af portalen HØRbar Podcast-portalen HØRbar indviedes officielt den 15. april På dette tidspunkt var en endelig aftale med pladseselskabernes brancheorganisation IFPI faldet på plads, ligesom tekniske fejl i portalen var blevet fundet og rettet. Forinden den officielle åbning afholdt projektgruppen en test-åbning af portalen hvor det viste sig at siden gik ned ved for stor belastning, d.v.s. ved for megen download-trafik på én gang. Derfor måtte hele Musikbibliotek.dk-sitet lægges over på en kraftigere server. Efter omlægningen til den ny server afvikledes en stor belastningstest hvor alle bibliotekerne via den fælles musik-mailingliste Musiklisten blev opfordret til at foretage et download på præcist samme tidspunkt fastsat til fredag den 3. april, kl Dermed ville serveren gennemgå en massiv belastning. Serveren består belastningstesten, og portalen var dermed klar til officiel åbning umiddelbart efter påsken Markedsføring samt løbende opdatering Gennem hele processen har projektgruppen løbende opdateret kolleger rundt om i landet gennem bibliotekernes fælles musik-mailingliste Musiklisten. Derudover har der været afholdt såkaldte roadshow-temadage rundt omkring i landet. Roadshow-temadagene indledes med en præsentation og rundvisning i HØRbar-portalen, hvorefter publikum introduceres for hele den tekniske proces i

6 forbindelse med podcast-produktion. Under kurserne får publikum udleveret en teknisk manual, som udover præsentation af nødvendigt udstyr (hardware samt software) også vejleder, samt giver tips og råd til produktion af en udsendelse ved hjælp af lydredigeringsprogrammet Audacity. Derudover vejledes der i data-inddatering (tagging) i den færdigproducerede podcast-lydfil. Gennem projektforløbet har processen og teorien været præsenteret i forskellige sammmenhænge, blandt andet ved følgende arrangementer: - Musikbibliotekskonferencen Hjernesvingninger & hjerterytmer afholdt på Kystgården i Nyborg den oktober Biblioteket i hånden temadag med fokus på nye teknologier arrangeret i samarbejde mellem DBC, Danmarks Biblioteksforening samt Danmarks Biblioteksskole. Afholdt på Vejle Bibliotekerne, den 26. maj Diverse temadage, BIBlab-kurser, ERFA-gruppemøder samt brush-up kurser for voksenbibliotekarer afholdt på bl.a. Herning Bibliotekerne og Gentofte Bibliotek løbende gennem projektforløbet. - Evt. præsentation af HØRbar-portalen på Internet Librarian International 2009 en international konference om nye teknologier inden for biblioteks- og informationsverdenen. Afholdes i London den 15. og 16. oktober P.t. afventes svar fra arrangørerne bag konferencen. HØRbar fremtidsplaner Gennem udviklingsprocessen er der opstået nye tanker og ideer om videreudvikling af Hørbarportalen. Integration af eksternt producerede podcasts Første tiltag handler om udvidelse af indhold i portalen. Hørbar skal udvides således at portalen ikke blot indeholder biblioteksproducerede musikpodcasts men på sigt også musikpodcasts fra eksterne professionelle udbydere såvel som brugerproducerede podcast, eksempelvis podcasts fra bands der ønsker at promovere deres musik via Hørbar-portalen. Aktuelt eksempel på inklusion af eksternt producerede podcasts er samarbejdet med Dansk Artist Forbund omkring projektet Pilot : Dansk musik i radioen. Pilot : Dansk musik i radioen Der arbejdes på en aftale med Dansk Artist Forbund omkring integration af en række radioudsendelser produceret af journalister til landets lokale radiostationer. Udsendelserne er produceret i perioden under navnet Pilot : Dansk musik i radioen. Hver udsendelse består af interviews med kendte danske musikere og komponister og har bl.a. været sendt i Danmarks Radio. Der er produceret mere end 200 Pilot-udsendelser i ovennævnte periode. Vi satser på, at en aftale går på plads så pilot-udsendelser indgår i HØRbar-portalen på lige fod med de biblioteksproducerede podcasts. Inkorporation af data fra eksterne Internettjenester En anden fremtidsplan omkring udvidelse af HØRbar-portalen, er inkorporation af data fra andre Internettjenester. Internettjenester tæller både bibliotekstjenester som Bibliotek.dk og Netmusik og ikke-bibliotekstjenester som Wikipedia, Last.fm, Myspace og Allmusic. Hvis en bruger klikker på

7 eksempelvis kunstnernavn i en trackliste fra en musikpodcast-udsendelse i Hørbar, skal han henvises direkte til relevante søgninger i førnævnte tjenester. Ikke mindst inkorporation af data fra bibliotekstjenesterne Bibliotek.dk og Netmusik vil være interessant, set i forhold til de spændende perspektiverne i integration af de internetbaserede biblioteksbaser. Optagelse i nationalbibliografien Efter åbning af portalen er der indgået samarbejde mellem projektgruppen og DBC om registrering af podcast-udsendelser i nationalbibliografien. Det betyder at alle producerede udsendelser i portalen for fremtiden vil blive registrerede i nationalbibliografien og dermed vil de være søgbare i biblioteksbasen Bibliotek.dk på lige fod med øvrige informationsbærende materialer i det danske biblioteksvæsen. Evaluering af projektforløb Forsinkelser Ifølge den oprindelige tidsplan angivet i ansøgningen til Udviklingspuljen (Styrelsen For Bibliotek & Medier) skulle portalen være officielt åbnet i juni Diverse omstændigheder har betydet at tidsplanen har måttet blive rykkes flere gange undervejs i forløbet. Med åbningen af portalen i april 2009 har den officielle indvielse måttet rykkes med sammenlagt ti måneder i forhold til oprindeligt planlagt. Følgende tre faktorer har været centrale årsager til projektets forsinkelse: 1. Udskudt finanslov Forsinket aflevering af prototype fra web-design firma 3. Aftale med pladeselskabernes brancheorganisation - IFPI Udskudt finanslov 2008 Folketingsvalget i november 2007 medførte en forsinkelse af finansloven for Forsinkelsen betød at Styrelsen ikke kunne give tilsagn om midler fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker før april Selvom der blev arbejdet videre med projektet undlod gruppen at igangsætte bestillinger hos eksterne samarbejdspartnere før bevillingen fra udviklingspuljen var bekræftet. Derfor er forhandlinger med Inlead Media først iværksat i maj måned, imens den formelle ordrebestilling først er sket i juni måned. På grund af den forestående sommerferie, var Inlead Media først i stand til at afslutte ordren i september Forsinket aflevering af prototype fra web-design firma Da vi nærmer os deadline for aflevering af første udkast af web design, må Inlead Media meddele at ordren vil blive yderligere en måned forsinket. Årsagen er at en nøgleperson på projektet hos Inlead Media var blevet langtidssygemeldt. Første version af portalen modtages medio oktober måned. Umiddelbart efter, mødes projektgruppen og foretager en grundig beta-test af portalen. Som ventet finder gruppen en række ting som skal korrigeres. Inlead Media retter til og gruppen tester igen. Således fortsætter det frem til februar Det må konkluderes at selve efterkorrigeringsprocessen i forhold til web design har

8 været væsentligt længere end ventet, hvilket har været en medvirkende årsag til den senere officielle åbning. Aftale med pladeselskabernes brancheorganisation - IFPI Da pladebranchen gennem det seneste årti har kæmpet med faldende cd-salg, oftest forklaret med fildeling på Internet, er tanken om gratis podcast-formidling (og dermed gratis downloading) af musik stadig kontroversiel for større dele af musikbranchen. Derfor har udarbejdelsen af en aftale omkring bibliotekernes ret til at tilbyde deres brugere gratis downloading af musikken været en længerevarende proces. I perioden har projektgruppen været i kontakt med forskellige repræsentanter for de større pladekoncerner; derudover med marketing direktør for IFPI, Jesper Bay, samt forskellige advokater for IFPI. Forespørgslen er blevet modtaget positivt, men processen med at få udarbejdet en aftale som alle parter kan stå inden for har været længerevarende. Processen blev yderligere forsinket da, bestyrelsen for IFPI i samme periode gennemgik en større ændring i medlemssammensætning. Konklusionen på ovennævnte er at projektgruppen i perioden har erfaret at samarbejde med eksterne partnere oftest vil medføre uforudsete forsinkelser og at den oprindelige tidsplan i bagklogskabens lys dermed har været en smule optimistisk. En positiv erfaring som projektgruppen har fået gennem processen med de eksterne samarbejdspartnere, nærmere betegnet med ophavsretsorganisationerne KODA og IFPI, er at der er stor åbenhed over for nye musikalske initiativer og tiltag. Samarbejdet med begge organisationer har været præget af en åben og meget positiv dialog. KODA Samarbejdsprocessen med KODA har været kortvarig og effektiv. En væsentlig forklaring er at samarbejdet med KODA allerede var etableret i forbindelse med Herlev-Bibliotekernes procesarbejde i forbindelse med etablering af Ultra FM-podcastserien i perioden Dermed var fundamentet for en aftale allerede lagt, inden projektgruppen indledte sit arbejde, jf. tidligere nævnte KODA-forsøgsordning, som dannede baggrunden for hele ideen med HØRbarportalen. Succeskriterier Målepunkterne for projektets succeskriterier kan kort opridses som følgende: - Brugerinteresse for portalen - Integration af lyd som formidlingsform på Musikbibliotek.dk - Omtaler i dagspressen og bibliotekssektoren - Podcast-teknologien som musikformidlingsform i biblioteksvæsenet - Samarbejde med eksterne partnere (Pilotradio m.m.) Brugerinteresse for portalen Brugernes interesse for podcast-portalen anses som det vigtigste kriterium for succes. HØRbar er designet således at redaktionen kan følge det eksakte antal downloads på hver enkelte udsendelse

9 fra det øjeblik de uploades til portalen. Statistik-målinger følges nøje for at se hvor meget portalen benyttes. Målinger samles og registreres i logbog. Følgende statistik er beregnet ud fra målinger foretaget den 26. juni 2009: Antal udsendelser i HØRportalen: 74 Gennemsnitligt antal downloads pr. udsendelse: 207 Samlet antal downloads: (Ovenstående målinger er foretaget 71 dage efter portalens åbning) Projektgruppen er godt tilfreds med ovenstående statistikker. Integration af lyd som formidlingsform på Musikbibliotek.dk Det forekommer nærmest indlysende at integrationen af lyd som formidlingsform vil være en berigelse for en internet-portal, hvis formål er at formidle musik. Alligevel har etableringen af HØRbar-portalen ikke været succeskriterium nok i sig selv. Det er et væsentligt kriterium for succes at tiltaget ikke blot sidestilles med, men også allierer sig med øvrige formidlingsformer på Musikbibliotek.dk. Derfor skal alle nye podcast-udsendelser kombineres med en skreven nyhedsartikel, således at formidlingsformerne på Musikbibliotek.dk sammensmeltes. Samtidig sikrer vi os med en sådan sammensmeltning at Musikbibliotek.dk s traditionelle brugere ledes hen til podcast-portalen. Musikmag. Det kvartalsvist udkommende online-magasin Musikmag på Musikbibliotek.dk satte i april måned fokus på Spot 09-festivalen i Århus. Udover skrevne artikler inkluderede temaet om Spot 09, tre podcast-udsendelser om optrædende bands på festivalen. Omtaler i dagspressen og biblioteksverdenen Musiklisten bibliotekernes musikmailingliste Fra begyndelsen af processen fik ideen om anvendelse af podcast-teknologien som formidlingsform bevågenhed i biblioteksverdenen. En studerende sendte en forespørgsel på bibliotekernes fælles online-konference om folks holdning til brugen af podcasting som formidlingsform. Indlægget vækkede en livlig debat om bibliotekernes formål og grænser. Mens nogle indlæg plæderede for at bibliotekerne må følge den teknologiske udvikling for at være i stand til at give brugerne en optimal service, havde andre indlæg den holdning, at bibliotekerne ikke har ressourcer til sådanne nye tiltag. Dette førte til en videredebat omkring opfattelsen af biblioteket som moderne institution. Den overvejende del af indlæggene talte for at bibliotekerne naturligt måtte følge med tendensen. Efterhånden som projektgruppens arbejdsproces er fremadskreden og positive nyheder fra projektgruppen er blevet meddelt, har stemningen på Musiklisten været mere og mere positiv. Med den endelige lancering af portalen i april, var der store roser til projektgruppen fra kolleger rundt om i landet. Samtidig har en del bibliotekarer og biblioteksansatte vist interesse for at bidrage med podcast-udsendelser.

10 Dagspressen I forbindelse med lanceringen af portalen er der blevet sendt flere forskellige pressemeddelelser ud til en lang række nyhedsmedier, aviser såvel som internet-portaler. Det har resulteret i omtaler forskellige steder, bl.a. i Dagbladet Information, Børsen, 24Timer, DR og Musikmagasinet Gaffa. Derudover i en række blogs om teknologi og musik. Derudover har Bibliotekspressen bragt en artikel om HØRbar i nr. 9, Omtalerne både internt i biblioteksverdenen og eksternt i den øvrige medieverden har været positive med kommentarer, der både roser det indholdsmæssige og ideen med at anvende podcastteknologien som formidlingsform. Podcast-teknologien som musikformidlingsform i biblioteksvæsenet Som nævnt i afsnittet om Musiklisten bibliotekernes mailingliste, har en del bibliotekarer og biblioteksansatte ytret interesse for at producere podcasts til podcast-portalen. Udsendelsesserier skal motivere endnu flere biblioteker For at styrke interessen for biblioteker til at bidrage med udsendelser, vil projektgruppen arbejde på at igangsætte oprette nye landsdækkende podcast-rækker. Aktuelt arbejdes på at oprette en landsdækkende musikskole-podcastkanal i HØRbar hvor landets musikbiblioteker har mulighed for at få promoveret lokale bands fra de lokale musikskoler. Udover fordelen ved, at det lokale bibliotek med et sådant tiltag slår et slag for sit lokalområdes musikliv, vil en anden gevinst for bibliotekerne være at bibliotekerne på længere sigt vil få en ny formidlingsrolle: Som formidler af nye unge talentbands, der en dag måske ender som morgendagens populærnavne på musikscenen. Samarbejde og bidrag fra eksterne producenter Som nævnt i afsnittet HØRbar fremtidsplaner er et væsentligt fremtidsmål for podcast-portalen at få inkluderet udsendelser fra eksterne producenter. I kraft af interessen fra Dansk Artist Forbund for at inkludere Pilot-udsendelserne i HØRbar-portalen forventes dette mål også at blive nået snarest. Udover samarbejdet med Dansk Artists Forbund vil der blive taget kontakt til DR med ideen om at inkludere tidligere DR-radio-udsendelser om musik i portalen. Derudover er der som tidligere nævnt indgået samarbejde med DBC om registrering af podcastudsendelser i nationalbibliografien. Det betyder at alle producerede udsendelser i portalen vil blive registrerede i nationalbibliografien og dermed være søgbare på Bibliotek.dk på lige fod med andre informationsbærende materialer i det danske biblioteksvæsen. Eksempel på post hentet fra Netpunkt.dk: Finsk hardrock og heavy metal : fra Hanoi Rocks til Apolyptica Ellen Skall Sørensen; Gerhard Grann Fold ind Emne: rock ; heavy rock ; heavy metal ; symfonisk rock ; power metal ; vokal ; ; ; Finland Præsentation af finske rockbands, der på forskellig vis har været trend-sættere inden for hard-rock/heavy metalgenren. Med syv sange NETDOKUMENT: musikbibliotek.dk, (Finsk rock). - (HØRbar) præsenteret af Ellen Skall Sørensen og Gerhard Grann

11 Serie: Finsk rock Serie: HØRbar FAUSTNR.: Katalogkoder: DLF NET DIT DLF NET DIT Adgang via internet. - Adgang til download Se mere Projektgruppen vurderer allerede på nuværende tidspunkt at have opfyldt succeskriteriet for samarbejde med eksterne partnere. Samtidig er det vores overbevisning at de allerede etablerede samarbejder blot er begyndelsen på en række nye samarbejdspartnerskaber. Lærerige erfaringer Samarbejde med eksterne organisationer Projektgruppen har gennem hele processen oplevet en god og konstruktiv dialog med ophavretsorganisationerne. Teknologien bag podcasting er som tidligere nævnt, kontroversielt i formidlingssammenhæng eftersom podcasting er ensbetydende med fri download af musikken. Derfor har det krævet en grundig og længerevarende dialog med interessenter at få en sådan aftale på plads. Men projektet har eksemplificeret at bibliotekerne er velrespekterede for deres arbejde med kulturformidling, og at denne respekt resulterer i muligheden for at indgå samarbejde med organisationer, også om tiltag der umiddelbart anses som problematiske. Men samtidig har projektet påvist at et samarbejde om nye og ikke-udforskede områder er langtidskrævende og derfor, efter al sandsynlighed, vil medføre forsinkelse i de oprindeligt fastsatte tidsplaner. Afholdelse af virtuelle møder Projektgruppen har bestået af medlemmer fra hele landet. Dette har medført at afholdelse af fysiske møder ville være tidskrævende og dyrt, i betragtning af transporttid og transportudgifter. Derfor har internet i stor stil været anvendt i forbindelse med afholdelse af møder. Projektgruppen har benyttet Skype som mødeværktøj. Udover fordelen ved de store økonomiske og tidsmæssige besparelser i forhold til afholdelse af fysiske møder, har det også vist sig at møder afholdt gennem Skype er effektive med en høj grad af faglig koncentration eftersom det sociale aspekt ved en sådan onlinebaseret mødeform på det nærmeste er ikke-eksisterende. Derfor har der været en meget lille andel af udenomssnak på skype-møderne. Samtidig har det været en fordel at man under skype-mødet har haft direkte adgang til Internet, således at demonstrationer af computerrelaterede problematikker, eksempelvis omkring webdesign eller lign., har været let tilgængelige under de online-baserede møder. PERSPEKTIVER Med podcast-portalen HØRbar på Musikbibliotek.dk er der skabt grundlag for en udvidelse af formidlingsformen fra Musikbibliotek.dk s oprindeligt rent tekstbaserede form imod integrationen af den lyd-baserede og på længere sigt video-baserede formidlingsform. Podcast-sektionen har tilligemed skabt mulighed for et tættere samarbejde mellem Musikbibliotek.dk og de øvrige web-baserede bibliotekstjenester, ligesom der er skabt grundlag for nye tætte alliancer med eksterne web-baserede musiktjenester. Således har projektet forsøgt at skabe grundlag for at musikbibliotekerne kan bevare den centrale rolle som musikformidler i Danmark også i den onlinebaserede musik-æra.

12 Kontaktinformation Projektleder: Niels Mark Tlf.: Mail:

Program. Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen

Program. Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen Musik-podcasting Program Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen Musikbranchen & Internet Årsomsætning på

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Forhistorie Traditionelt brugerpanel ryger ud 2009 Ny model for borgerinddragelse skal udvikles Pilotprojekter påb&u og musikområdet Det hedder BORGERnetværk...

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG Statsbiblioteket Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Aabenraa Bibliotekerne Biblioteket Sønderborg Silkeborg Bibliotekerne Frederiksberg Biblioteket DET

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Tilmeld dig på www.spotfestival.dk/bibtemadag

Tilmeld dig på www.spotfestival.dk/bibtemadag Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.30 16.30 Sted: Godsbanen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus C lige bag ved Musikhuset Aarhus Pris for at deltage: 700 kr. (+ gebyr 25 kr). Prisen inkluderer deltagelse i konferencen

Læs mere

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Program: Præsentation af streamingtjenester Hvordan virker de? fordele & ulemper Streaming & bibliotekerne?

Læs mere

SWOT analyse af Netmusik

SWOT analyse af Netmusik S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 SWOT analyse

Læs mere

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND

Musikportal NOTAT. Projektgrundlag. 14. april 2005 BAGGRUND NOTAT 14. april 2005 Musikportal Projektgrundlag BAGGRUND Kunststyrelsens resultatkontrakt 2005-08 udmøntes i årlige handlingsplaner. Planen for 2005 omfatter intensivering af Kunststyrelsens internationale

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt Kick Off - Spark liv i dit bibliotek (tidligere Formidlingens ABC)

Afsluttende rapport for projekt Kick Off - Spark liv i dit bibliotek (tidligere Formidlingens ABC) Afsluttende rapport for projekt Kick Off - Spark liv i dit bibliotek (tidligere Formidlingens ABC) *Læses sammen med bogen Kick Off - Spark liv i dit Bibliotek * Projektdeltagere: Brønshøj Bibliotek, Herning

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Projektplan. Målbeskrivelse.

Projektplan. Målbeskrivelse. Projektplan. Målbeskrivelse. Problemfelt. Det centrale problemfelt er, at Litteraturfestivalen Ordskælvs målgruppe er unge mellem 15 og 30 år. Denne gruppe af mennesker har det været arbejdsgruppens primære

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen. 7. september billedtekst placeres her.

Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen. 7. september billedtekst placeres her. Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen 7. september 2017 billedtekst placeres her. Dagens program 10.00-10:30 Ankomst og morgenmad 10:30-10:45 Velkomst og præsentation

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

Dine nyheder til de rette personer

Dine nyheder til de rette personer Dine nyheder til de rette personer En velskrevet nyhed kan have stor betydning din virksomhed. Derfor har vi på INSTALLATOR.dk skabt en platform som fører dit indhold sammen med dit rigtige mennesker.

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen 172 173 Promotion og markedsføring Radio-promotion Radiomediet er et af de absolut vigtigste for musikken. At blive hørt i radioen kan gøre

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING

ØVELSESSSKORT PROTOTYPEUDVIKLING ØVELSESSSKORT 45+ min PROTOTYPEUDVIKLING VEJLEDNING: I skal nu bruge jeres første udkast til jeres problemformulering (fra tema 2) og finde frem til, hvilken prototype I vil lave som en del af jeres samlede

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet.

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 328 Offentligt representing the worldwide Til Folketingets medlemmer af Kulturudvalget København K, 28/08 2009 Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Kort projektbeskrivelse formål, succeskriterier

Kort projektbeskrivelse formål, succeskriterier Udkast: Projektplan LARM WP 3 Digitalisering af de hvide programmer Kort projektbeskrivelse formål, succeskriterier Målet for WP3 er at frembringe datagrundlaget for en national bibliografi for radioprogrammer,

Læs mere

Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne

Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne / Jakob Heide Petersen Københavns biblioteker 28. november 2016 Indhold Baggrund Biblioteksloven Medieudviklingen Formålet med musikindsatsen Baggrund for

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET LØSNINGER - med fokus på MENNESKET Prænominering til Innovationsprisen 2012 Advokatfirmaet Johansen & Bliddal søger med projektet LØS- NINGER - med fokus på MENNESKET prænominering til Innovationsprisen

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Udvikling i vidensorganisation indenfor musik, herunder folksonomier nu deler vi alting

Udvikling i vidensorganisation indenfor musik, herunder folksonomier nu deler vi alting Udvikling i vidensorganisation indenfor musik, herunder folksonomier nu deler vi alting Temadag d. 10. april 2008, Danmarks Biblioteksskole, København Ole Bisbjerg Statsbiblioteket Programmet Vidensorganiserende

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Karrierevalg: Netjournalist

Karrierevalg: Netjournalist Karrierevalg: Netjournalist Lars K Jensen Ekstra Bladet Net / Nationen Del 1: Netjournalistik generelt Del 2: Nationen og mit arbejde Hvorfor netjournalist? 2003: Optaget på Danmarks Journalisthøjskole

Læs mere

OPGAVER. Opgave 1 er obligatorisk Den skal alle lave. 2. Markedsføring 25 point 3. Budget 25 point

OPGAVER. Opgave 1 er obligatorisk Den skal alle lave. 2. Markedsføring 25 point 3. Budget 25 point Dokumentationsopgave Informationsteknologi & Dansk Der skal særskilt udarbejdes dokumentation, der indgår i den mundtlige afsluttende prøve.. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat..de

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

to go Miniguide og huskeseddel til dit biblioteks markedsføring af BibZoom.dk BibZoom.dk

to go Miniguide og huskeseddel til dit biblioteks markedsføring af BibZoom.dk BibZoom.dk PR to go Miniguide og huskeseddel til dit biblioteks markedsføring af BibZoom.dk BibZoom.dk Din markedsføring! Dit bibliotek har investeret i BibZoom.dk som digital service til bibliotekets brugere. Nu

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER FEBRUAR 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER FEBRUAR 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER FEBRUAR 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere