Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk. - Afrapportering af projekt. (Juni 2009)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk. - Afrapportering af projekt. (Juni 2009)"

Transkript

1 Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk - Afrapportering af projekt (Juni 2009)

2 Formålsbeskrivelse og projektforløb Indledning Musikbranchen Musikbranchen er under store forandringer i disse år. Der konsumeres mere musik i dag end nogensinde før, men forbrugsmønstret ændrer sig fra fastformsbaseret til online-baseret konsumption. Som årsrapporterne fra pladeselskabernes brancheorganisation IFPI afslører er salget af cd er på verdensplan dramatisk faldende gennem de senere år, samtidig med at musikkonsumering på Internet er i kraftig vækst. For at bevare status som centrale formidlere af information på musikområdet er det en nødvendighed at bibliotekerne følger denne musikforbrugsudvikling fra fastformsmedie til det flydende medie (online). Biblioteksvæsenet Også i biblioteksbranchen sker der store forandringer i disse år. Der er stor fokus på fremtidens Bibliotek 2.0, og på hvordan vi markerer os i det nye såkaldte Web 2.0. En væsentlig faktor i det at markere sig i forhold til det stigende udbud af informationskilder på Internet er at der satses på en mere offensiv formidling af vores viden som søgespecialister, formidlingsspecialister og som vidensspecialister. Podcasting skaber mulighed for at nå ud til brugerne på en ny, spændende og mere effektiv måde også på musikområdet. Projektets formål Den overordnede ide bag projektet "Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk" er at integrere podcasting som en del af bibliotekernes fremtidige online-musikformidling. Podcasting af musik dækker både over traditionel audio-baseret podcast-formidling men på længere sigt også audio/visuelt baseret podcast-formidling, d.v.s. musikformidling v.h.a. videopodcasting eller vodcasting. Bag projektet har stået repræsentanter fra Musikbibliotek.dk og en række af landets større biblioteker. Formålet med projektet har været at udvikle en kvalitetsstandard for bibliotekernes produktion af musikpodcasts, udmøntet i en onlinekatalog på fællesportalen Musikbibliotek.dk, samt at introducere landets biblioteker for anvendelsen af podcasting som (musik)formidlingsværktøj. Biblioteksproducerede musikpodcasts er en slags lyd-artikler baseret på mundtlig præsentation af f.eks. musikhistoriske temaer med inddragelse af centrale musikeksempler. På nuværende tidspunkt er der godt 70 musikpodcast-udsendelser i HØRbar-portalen. BAGGRUND I januar lancerer Herlev-Bibliotekerne landets første musik-podcast Ultra FM : Transmissions Of Exploratory Music. Læs mere om musikpodcastet Ultra_FM i Bibliotekspressen (Se her: ). Hensigten med Ultra FM er at sætte fokus

3 på ukendte områder af, hovedsagligt den elektroniske musikscene. Ideen opstår da bibliotekarer fra Herlev overvejer muligheden for at formidle musik via hjemmesiden. Det viser sig at ideen er økonomisk urealistisk så længe det drejer sig om etablerede navne, d.v.s. komponister som er medlem af organisationen for Komponistrettigheder i Danmark: KODA. Dermed opstår ideen om at producere podcasts der sætter fokus på kunstnere og pladeselskaber som ikke er medlemmer af ophavsorganisationer, KODA eller tilsvarende udenlandske, og som derved ikke er vederlagsberettigede. Gevinsten ved konceptet er, at kunstnere og pladeselskaber som står uden for mediernes søgelys, får opmærksomhed via bibliotekerne. Gennem udviklingsprocessen med Ultra FM er der løbende kontakt med KODA, eftersom en række KODA-medlemmer henvender sig med ønsket om at medvirke i Ultra_FM podcast-udsendelserne. Kort efter lanceringen af Ultra FM, indleder KODA en forsøgsordning som betyder at bibliotekernes vederlagsbetaling for podcasting af KODA-beskyttet musik nedsættes med ca. 90% i forhold til normalprisen. Dermed er der skabt mulighed for at påbegynde formidling af etablerede navne. Som følge af forsøgsordningen afholdes der i juni 2007, møde mellem Herlev-Bibliotekerne og repræsentanter fra Musikbibliotek.dk om muligheden for etablere en decideret podcast-portal for biblioteksproducerede musikpodcasts på bibliotekernes fælles musikportal, Musikbibliotek.dk. Kort efter samles projektgruppen som består af følgende medlemmer: Jens Bang Petersen, Gentofte Bibliotekerne Ewan Andreasen, Vejle Bibliotekerne Frank Helenius, Aalborg Bibliotekerne Nikolaj Lind Christensen, Lyngby Taarbæk Bibliotekerne Michael Mogensen, Herning Bibliotekerne Charlotte C. Petersen, Odense Centralbibliotek Else Wang Jensen, Rudersdal Bibliotekerne Jesper Tobias Albrechtsen, Kolding Bibliotekerne Niels Mark, Herlev-Bibliotekerne Projektforløb Mødeafholdelse Projektgruppen har fortrinsvist benyttet sig af online-møder ved hjælp af internet-udbyderen Skype. Dette har været en stor fordel for os eftersom projektgruppemedlemmer er spredt over hele landet. Enkelte fysiske møder blev afholdt, men benyttelsen af online-møder var dels tidsbesparende og dels økonomisk besparende, eftersom vi sparede transportudgifter og rejsetid. Kort efter de indledende projektgruppemøder igangsættes ansøgningsprocessen til Udviklingspuljen, ligesom der arrangeres møde med repræsentanter fra KODA.

4 Aftaler med ophavsorganisationer KODA Formålet med mødet med KODA var at få fastlagt betingelser for den nedsatte vederlagspris i forsøgsordningen, samt få drøftet standardisering af musikbibliotekernes musikindberetning til KODA/NCB. På baggrund af mødet udarbejdes kort efter den formelle samarbejdsaftale mellem KODA og Musikbibliotek.dk. IFPI Under udviklingen af Ultra FM-podcastet havde Herlev-Bibliotekerne henvendt sig direkte til pladeselskaberne for at få tilladelse til at formidle de repræsenterede kunstnere. Da der i disse tilfælde var tale om ukendte pladeselskaber gik aftalerne på plads uden problem, men når der er tale om pladekoncerner som varetager interessen for en lang række pladeselskaber er der helt andre interesser involveret. Derfor har projektgruppen måttet rette henvendelse til pladeselskabernes brancheorganisation IFPI, som huser mere end 1400 pladeselskaber, for at få en aftale om podcastformidling på plads. Da podcasting reelt betyder gratis download af musik og dermed er en kontroversiel løsning i formidlingssammenhæng, og da så mange pladeinteressenter har været involveret i forbindelse med IFPI-aftalen har det været en længere varende proces at få aftalen på plads: Fra maj 2008 til februar Webdesign I perioden fra februar til maj 2008 arbejder projektgruppen på en plan over hvorledes portalen teknisk skal designes således at infrastrukturen fungerer optimalt, både internt i portalen men også i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Eksempelvis således at indberetning af antal podcastdownloads til KODA er en automatiseret proces. Inlead Media blev udvalgt til webdesign-opgaven eftersom det er dem som står for udviklingen af det øvrige Musikbibliotek.dk og dermed har indgående kendskab, overblik og indblik i systemet og dermed er i stand til at se muligheder og begrænsninger. Udviklingen af podcast-sektionen har baggrund i en række møder, der har været holdt mellem de deltagende biblioteker. Med baggrund i projektgruppens færdige rapport om forslag til web-design blev der holdt ide-udvekslingsmøder med webdesign-firmaet Inlead Media, som påbegyndte designprocessen i juni. Logodesign aftale med Mozilla Foundation Projektgruppen ønskede et logo som automatisk associerer beskueren med podcasting-teknologien. Logoet til portalen er udviklet af projektgruppen og bygger på en kombination af Musikbibliotek.dk s logo og det berømte podcast-symbol Feed Icon udviklet af Mozilla (Firefox) Foundation. Feed icon er et af de mest udbredte symboler for RSS og podcasting. Feed icon Vi har været i kontakt med Mozilla Foundation for at indhente tilladelse til at anvende logoet.

5 Valg af navn til portalen Med hensyn til navn på podcast-sektion valgte projektgruppen navnet HØRbar. Ordlyden er kort og præcis, samtidig med at der er et ordspil i det: Det refererer både til at der er tale om et hørbart produkt (mp3) og samtidig at det er en lyttelounge på Musikbibliotek.dk. Udsendelsernes struktur og form To af de fysiske møder som blev afholdt handlede om den tekniske produktion af podcastudsendelser, og var deciderede workshops hvor medlemmerne kunne blive introduceret til processen. Samtlige projektgruppemedlemmer skulle ifølge projektplan producere otte musikpodcast-udsendelser, således at der fra start var en række podcasts i portalen. Gruppen valgte at benytte samme lydredigeringsprogram, Audacity. Dels er det et godt lydredigeringsprogram, dels er det gratis. Samtidig er det selvsagt en fordel at medlemmerne anvender samme program, således at det er lettere at rådgive og vejlede hinanden ved tvivlsspørgsmål. Projektgruppen har skabt retningslinier og skabeloner for musikbibliotekernes produktion af musikpodcast-udsendelser. Der er lagt retningslinier for udsendelsesstrukturen på bibliotekernes musikpodcasts, således at der opnås en vis konsensus i udsendelsesopbygning og struktur. Strukturen i udsendelserne er først og fremmest baseret på samarbejdsaftalerne med KODA og IFPI. Dermed sikres en seriøs og journalistisk præget behandling af de musikalske temaer i de enkelte udsendelser. Musikpodcast-udsendelser kan spænde fra biografier om bands til historiske gennemgange af musikgenrer ligesom det kan være præsentationer af bands fra lokalområdet. Projektgruppen har indtil nu produceret en række af musikpodcasts der spænder fra portrætter af Bob Dylan og Joni Mitchell via historiske gennemgange af musikområder som jamaicansk Ska og obskure metalgenrer til udsendelser om lokale bands fra Randers og Aalborg. Indvielsen af portalen HØRbar Podcast-portalen HØRbar indviedes officielt den 15. april På dette tidspunkt var en endelig aftale med pladseselskabernes brancheorganisation IFPI faldet på plads, ligesom tekniske fejl i portalen var blevet fundet og rettet. Forinden den officielle åbning afholdt projektgruppen en test-åbning af portalen hvor det viste sig at siden gik ned ved for stor belastning, d.v.s. ved for megen download-trafik på én gang. Derfor måtte hele Musikbibliotek.dk-sitet lægges over på en kraftigere server. Efter omlægningen til den ny server afvikledes en stor belastningstest hvor alle bibliotekerne via den fælles musik-mailingliste Musiklisten blev opfordret til at foretage et download på præcist samme tidspunkt fastsat til fredag den 3. april, kl Dermed ville serveren gennemgå en massiv belastning. Serveren består belastningstesten, og portalen var dermed klar til officiel åbning umiddelbart efter påsken Markedsføring samt løbende opdatering Gennem hele processen har projektgruppen løbende opdateret kolleger rundt om i landet gennem bibliotekernes fælles musik-mailingliste Musiklisten. Derudover har der været afholdt såkaldte roadshow-temadage rundt omkring i landet. Roadshow-temadagene indledes med en præsentation og rundvisning i HØRbar-portalen, hvorefter publikum introduceres for hele den tekniske proces i

6 forbindelse med podcast-produktion. Under kurserne får publikum udleveret en teknisk manual, som udover præsentation af nødvendigt udstyr (hardware samt software) også vejleder, samt giver tips og råd til produktion af en udsendelse ved hjælp af lydredigeringsprogrammet Audacity. Derudover vejledes der i data-inddatering (tagging) i den færdigproducerede podcast-lydfil. Gennem projektforløbet har processen og teorien været præsenteret i forskellige sammmenhænge, blandt andet ved følgende arrangementer: - Musikbibliotekskonferencen Hjernesvingninger & hjerterytmer afholdt på Kystgården i Nyborg den oktober Biblioteket i hånden temadag med fokus på nye teknologier arrangeret i samarbejde mellem DBC, Danmarks Biblioteksforening samt Danmarks Biblioteksskole. Afholdt på Vejle Bibliotekerne, den 26. maj Diverse temadage, BIBlab-kurser, ERFA-gruppemøder samt brush-up kurser for voksenbibliotekarer afholdt på bl.a. Herning Bibliotekerne og Gentofte Bibliotek løbende gennem projektforløbet. - Evt. præsentation af HØRbar-portalen på Internet Librarian International 2009 en international konference om nye teknologier inden for biblioteks- og informationsverdenen. Afholdes i London den 15. og 16. oktober P.t. afventes svar fra arrangørerne bag konferencen. HØRbar fremtidsplaner Gennem udviklingsprocessen er der opstået nye tanker og ideer om videreudvikling af Hørbarportalen. Integration af eksternt producerede podcasts Første tiltag handler om udvidelse af indhold i portalen. Hørbar skal udvides således at portalen ikke blot indeholder biblioteksproducerede musikpodcasts men på sigt også musikpodcasts fra eksterne professionelle udbydere såvel som brugerproducerede podcast, eksempelvis podcasts fra bands der ønsker at promovere deres musik via Hørbar-portalen. Aktuelt eksempel på inklusion af eksternt producerede podcasts er samarbejdet med Dansk Artist Forbund omkring projektet Pilot : Dansk musik i radioen. Pilot : Dansk musik i radioen Der arbejdes på en aftale med Dansk Artist Forbund omkring integration af en række radioudsendelser produceret af journalister til landets lokale radiostationer. Udsendelserne er produceret i perioden under navnet Pilot : Dansk musik i radioen. Hver udsendelse består af interviews med kendte danske musikere og komponister og har bl.a. været sendt i Danmarks Radio. Der er produceret mere end 200 Pilot-udsendelser i ovennævnte periode. Vi satser på, at en aftale går på plads så pilot-udsendelser indgår i HØRbar-portalen på lige fod med de biblioteksproducerede podcasts. Inkorporation af data fra eksterne Internettjenester En anden fremtidsplan omkring udvidelse af HØRbar-portalen, er inkorporation af data fra andre Internettjenester. Internettjenester tæller både bibliotekstjenester som Bibliotek.dk og Netmusik og ikke-bibliotekstjenester som Wikipedia, Last.fm, Myspace og Allmusic. Hvis en bruger klikker på

7 eksempelvis kunstnernavn i en trackliste fra en musikpodcast-udsendelse i Hørbar, skal han henvises direkte til relevante søgninger i førnævnte tjenester. Ikke mindst inkorporation af data fra bibliotekstjenesterne Bibliotek.dk og Netmusik vil være interessant, set i forhold til de spændende perspektiverne i integration af de internetbaserede biblioteksbaser. Optagelse i nationalbibliografien Efter åbning af portalen er der indgået samarbejde mellem projektgruppen og DBC om registrering af podcast-udsendelser i nationalbibliografien. Det betyder at alle producerede udsendelser i portalen for fremtiden vil blive registrerede i nationalbibliografien og dermed vil de være søgbare i biblioteksbasen Bibliotek.dk på lige fod med øvrige informationsbærende materialer i det danske biblioteksvæsen. Evaluering af projektforløb Forsinkelser Ifølge den oprindelige tidsplan angivet i ansøgningen til Udviklingspuljen (Styrelsen For Bibliotek & Medier) skulle portalen være officielt åbnet i juni Diverse omstændigheder har betydet at tidsplanen har måttet blive rykkes flere gange undervejs i forløbet. Med åbningen af portalen i april 2009 har den officielle indvielse måttet rykkes med sammenlagt ti måneder i forhold til oprindeligt planlagt. Følgende tre faktorer har været centrale årsager til projektets forsinkelse: 1. Udskudt finanslov Forsinket aflevering af prototype fra web-design firma 3. Aftale med pladeselskabernes brancheorganisation - IFPI Udskudt finanslov 2008 Folketingsvalget i november 2007 medførte en forsinkelse af finansloven for Forsinkelsen betød at Styrelsen ikke kunne give tilsagn om midler fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker før april Selvom der blev arbejdet videre med projektet undlod gruppen at igangsætte bestillinger hos eksterne samarbejdspartnere før bevillingen fra udviklingspuljen var bekræftet. Derfor er forhandlinger med Inlead Media først iværksat i maj måned, imens den formelle ordrebestilling først er sket i juni måned. På grund af den forestående sommerferie, var Inlead Media først i stand til at afslutte ordren i september Forsinket aflevering af prototype fra web-design firma Da vi nærmer os deadline for aflevering af første udkast af web design, må Inlead Media meddele at ordren vil blive yderligere en måned forsinket. Årsagen er at en nøgleperson på projektet hos Inlead Media var blevet langtidssygemeldt. Første version af portalen modtages medio oktober måned. Umiddelbart efter, mødes projektgruppen og foretager en grundig beta-test af portalen. Som ventet finder gruppen en række ting som skal korrigeres. Inlead Media retter til og gruppen tester igen. Således fortsætter det frem til februar Det må konkluderes at selve efterkorrigeringsprocessen i forhold til web design har

8 været væsentligt længere end ventet, hvilket har været en medvirkende årsag til den senere officielle åbning. Aftale med pladeselskabernes brancheorganisation - IFPI Da pladebranchen gennem det seneste årti har kæmpet med faldende cd-salg, oftest forklaret med fildeling på Internet, er tanken om gratis podcast-formidling (og dermed gratis downloading) af musik stadig kontroversiel for større dele af musikbranchen. Derfor har udarbejdelsen af en aftale omkring bibliotekernes ret til at tilbyde deres brugere gratis downloading af musikken været en længerevarende proces. I perioden har projektgruppen været i kontakt med forskellige repræsentanter for de større pladekoncerner; derudover med marketing direktør for IFPI, Jesper Bay, samt forskellige advokater for IFPI. Forespørgslen er blevet modtaget positivt, men processen med at få udarbejdet en aftale som alle parter kan stå inden for har været længerevarende. Processen blev yderligere forsinket da, bestyrelsen for IFPI i samme periode gennemgik en større ændring i medlemssammensætning. Konklusionen på ovennævnte er at projektgruppen i perioden har erfaret at samarbejde med eksterne partnere oftest vil medføre uforudsete forsinkelser og at den oprindelige tidsplan i bagklogskabens lys dermed har været en smule optimistisk. En positiv erfaring som projektgruppen har fået gennem processen med de eksterne samarbejdspartnere, nærmere betegnet med ophavsretsorganisationerne KODA og IFPI, er at der er stor åbenhed over for nye musikalske initiativer og tiltag. Samarbejdet med begge organisationer har været præget af en åben og meget positiv dialog. KODA Samarbejdsprocessen med KODA har været kortvarig og effektiv. En væsentlig forklaring er at samarbejdet med KODA allerede var etableret i forbindelse med Herlev-Bibliotekernes procesarbejde i forbindelse med etablering af Ultra FM-podcastserien i perioden Dermed var fundamentet for en aftale allerede lagt, inden projektgruppen indledte sit arbejde, jf. tidligere nævnte KODA-forsøgsordning, som dannede baggrunden for hele ideen med HØRbarportalen. Succeskriterier Målepunkterne for projektets succeskriterier kan kort opridses som følgende: - Brugerinteresse for portalen - Integration af lyd som formidlingsform på Musikbibliotek.dk - Omtaler i dagspressen og bibliotekssektoren - Podcast-teknologien som musikformidlingsform i biblioteksvæsenet - Samarbejde med eksterne partnere (Pilotradio m.m.) Brugerinteresse for portalen Brugernes interesse for podcast-portalen anses som det vigtigste kriterium for succes. HØRbar er designet således at redaktionen kan følge det eksakte antal downloads på hver enkelte udsendelse

9 fra det øjeblik de uploades til portalen. Statistik-målinger følges nøje for at se hvor meget portalen benyttes. Målinger samles og registreres i logbog. Følgende statistik er beregnet ud fra målinger foretaget den 26. juni 2009: Antal udsendelser i HØRportalen: 74 Gennemsnitligt antal downloads pr. udsendelse: 207 Samlet antal downloads: (Ovenstående målinger er foretaget 71 dage efter portalens åbning) Projektgruppen er godt tilfreds med ovenstående statistikker. Integration af lyd som formidlingsform på Musikbibliotek.dk Det forekommer nærmest indlysende at integrationen af lyd som formidlingsform vil være en berigelse for en internet-portal, hvis formål er at formidle musik. Alligevel har etableringen af HØRbar-portalen ikke været succeskriterium nok i sig selv. Det er et væsentligt kriterium for succes at tiltaget ikke blot sidestilles med, men også allierer sig med øvrige formidlingsformer på Musikbibliotek.dk. Derfor skal alle nye podcast-udsendelser kombineres med en skreven nyhedsartikel, således at formidlingsformerne på Musikbibliotek.dk sammensmeltes. Samtidig sikrer vi os med en sådan sammensmeltning at Musikbibliotek.dk s traditionelle brugere ledes hen til podcast-portalen. Musikmag. Det kvartalsvist udkommende online-magasin Musikmag på Musikbibliotek.dk satte i april måned fokus på Spot 09-festivalen i Århus. Udover skrevne artikler inkluderede temaet om Spot 09, tre podcast-udsendelser om optrædende bands på festivalen. Omtaler i dagspressen og biblioteksverdenen Musiklisten bibliotekernes musikmailingliste Fra begyndelsen af processen fik ideen om anvendelse af podcast-teknologien som formidlingsform bevågenhed i biblioteksverdenen. En studerende sendte en forespørgsel på bibliotekernes fælles online-konference om folks holdning til brugen af podcasting som formidlingsform. Indlægget vækkede en livlig debat om bibliotekernes formål og grænser. Mens nogle indlæg plæderede for at bibliotekerne må følge den teknologiske udvikling for at være i stand til at give brugerne en optimal service, havde andre indlæg den holdning, at bibliotekerne ikke har ressourcer til sådanne nye tiltag. Dette førte til en videredebat omkring opfattelsen af biblioteket som moderne institution. Den overvejende del af indlæggene talte for at bibliotekerne naturligt måtte følge med tendensen. Efterhånden som projektgruppens arbejdsproces er fremadskreden og positive nyheder fra projektgruppen er blevet meddelt, har stemningen på Musiklisten været mere og mere positiv. Med den endelige lancering af portalen i april, var der store roser til projektgruppen fra kolleger rundt om i landet. Samtidig har en del bibliotekarer og biblioteksansatte vist interesse for at bidrage med podcast-udsendelser.

10 Dagspressen I forbindelse med lanceringen af portalen er der blevet sendt flere forskellige pressemeddelelser ud til en lang række nyhedsmedier, aviser såvel som internet-portaler. Det har resulteret i omtaler forskellige steder, bl.a. i Dagbladet Information, Børsen, 24Timer, DR og Musikmagasinet Gaffa. Derudover i en række blogs om teknologi og musik. Derudover har Bibliotekspressen bragt en artikel om HØRbar i nr. 9, Omtalerne både internt i biblioteksverdenen og eksternt i den øvrige medieverden har været positive med kommentarer, der både roser det indholdsmæssige og ideen med at anvende podcastteknologien som formidlingsform. Podcast-teknologien som musikformidlingsform i biblioteksvæsenet Som nævnt i afsnittet om Musiklisten bibliotekernes mailingliste, har en del bibliotekarer og biblioteksansatte ytret interesse for at producere podcasts til podcast-portalen. Udsendelsesserier skal motivere endnu flere biblioteker For at styrke interessen for biblioteker til at bidrage med udsendelser, vil projektgruppen arbejde på at igangsætte oprette nye landsdækkende podcast-rækker. Aktuelt arbejdes på at oprette en landsdækkende musikskole-podcastkanal i HØRbar hvor landets musikbiblioteker har mulighed for at få promoveret lokale bands fra de lokale musikskoler. Udover fordelen ved, at det lokale bibliotek med et sådant tiltag slår et slag for sit lokalområdes musikliv, vil en anden gevinst for bibliotekerne være at bibliotekerne på længere sigt vil få en ny formidlingsrolle: Som formidler af nye unge talentbands, der en dag måske ender som morgendagens populærnavne på musikscenen. Samarbejde og bidrag fra eksterne producenter Som nævnt i afsnittet HØRbar fremtidsplaner er et væsentligt fremtidsmål for podcast-portalen at få inkluderet udsendelser fra eksterne producenter. I kraft af interessen fra Dansk Artist Forbund for at inkludere Pilot-udsendelserne i HØRbar-portalen forventes dette mål også at blive nået snarest. Udover samarbejdet med Dansk Artists Forbund vil der blive taget kontakt til DR med ideen om at inkludere tidligere DR-radio-udsendelser om musik i portalen. Derudover er der som tidligere nævnt indgået samarbejde med DBC om registrering af podcastudsendelser i nationalbibliografien. Det betyder at alle producerede udsendelser i portalen vil blive registrerede i nationalbibliografien og dermed være søgbare på Bibliotek.dk på lige fod med andre informationsbærende materialer i det danske biblioteksvæsen. Eksempel på post hentet fra Netpunkt.dk: Finsk hardrock og heavy metal : fra Hanoi Rocks til Apolyptica Ellen Skall Sørensen; Gerhard Grann Fold ind Emne: rock ; heavy rock ; heavy metal ; symfonisk rock ; power metal ; vokal ; ; ; Finland Præsentation af finske rockbands, der på forskellig vis har været trend-sættere inden for hard-rock/heavy metalgenren. Med syv sange NETDOKUMENT: musikbibliotek.dk, (Finsk rock). - (HØRbar) præsenteret af Ellen Skall Sørensen og Gerhard Grann

11 Serie: Finsk rock Serie: HØRbar FAUSTNR.: Katalogkoder: DLF NET DIT DLF NET DIT Adgang via internet. - Adgang til download Se mere Projektgruppen vurderer allerede på nuværende tidspunkt at have opfyldt succeskriteriet for samarbejde med eksterne partnere. Samtidig er det vores overbevisning at de allerede etablerede samarbejder blot er begyndelsen på en række nye samarbejdspartnerskaber. Lærerige erfaringer Samarbejde med eksterne organisationer Projektgruppen har gennem hele processen oplevet en god og konstruktiv dialog med ophavretsorganisationerne. Teknologien bag podcasting er som tidligere nævnt, kontroversielt i formidlingssammenhæng eftersom podcasting er ensbetydende med fri download af musikken. Derfor har det krævet en grundig og længerevarende dialog med interessenter at få en sådan aftale på plads. Men projektet har eksemplificeret at bibliotekerne er velrespekterede for deres arbejde med kulturformidling, og at denne respekt resulterer i muligheden for at indgå samarbejde med organisationer, også om tiltag der umiddelbart anses som problematiske. Men samtidig har projektet påvist at et samarbejde om nye og ikke-udforskede områder er langtidskrævende og derfor, efter al sandsynlighed, vil medføre forsinkelse i de oprindeligt fastsatte tidsplaner. Afholdelse af virtuelle møder Projektgruppen har bestået af medlemmer fra hele landet. Dette har medført at afholdelse af fysiske møder ville være tidskrævende og dyrt, i betragtning af transporttid og transportudgifter. Derfor har internet i stor stil været anvendt i forbindelse med afholdelse af møder. Projektgruppen har benyttet Skype som mødeværktøj. Udover fordelen ved de store økonomiske og tidsmæssige besparelser i forhold til afholdelse af fysiske møder, har det også vist sig at møder afholdt gennem Skype er effektive med en høj grad af faglig koncentration eftersom det sociale aspekt ved en sådan onlinebaseret mødeform på det nærmeste er ikke-eksisterende. Derfor har der været en meget lille andel af udenomssnak på skype-møderne. Samtidig har det været en fordel at man under skype-mødet har haft direkte adgang til Internet, således at demonstrationer af computerrelaterede problematikker, eksempelvis omkring webdesign eller lign., har været let tilgængelige under de online-baserede møder. PERSPEKTIVER Med podcast-portalen HØRbar på Musikbibliotek.dk er der skabt grundlag for en udvidelse af formidlingsformen fra Musikbibliotek.dk s oprindeligt rent tekstbaserede form imod integrationen af den lyd-baserede og på længere sigt video-baserede formidlingsform. Podcast-sektionen har tilligemed skabt mulighed for et tættere samarbejde mellem Musikbibliotek.dk og de øvrige web-baserede bibliotekstjenester, ligesom der er skabt grundlag for nye tætte alliancer med eksterne web-baserede musiktjenester. Således har projektet forsøgt at skabe grundlag for at musikbibliotekerne kan bevare den centrale rolle som musikformidler i Danmark også i den onlinebaserede musik-æra.

12 Kontaktinformation Projektleder: Niels Mark Tlf.: Mail:

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

SWOT analyse af Netmusik

SWOT analyse af Netmusik S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 SWOT analyse

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Køb bananer, køb bananer, køb bananer her hos mig! Kim Larsen 172 173 Promotion og markedsføring Radio-promotion Radiomediet er et af de absolut vigtigste for musikken. At blive hørt i radioen kan gøre

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Projektplan. Målbeskrivelse.

Projektplan. Målbeskrivelse. Projektplan. Målbeskrivelse. Problemfelt. Det centrale problemfelt er, at Litteraturfestivalen Ordskælvs målgruppe er unge mellem 15 og 30 år. Denne gruppe af mennesker har det været arbejdsgruppens primære

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

LICENSER TIL MASSERNE

LICENSER TIL MASSERNE LICENSER TIL MASSERNE 01-06-2011 Afslutningsrapport Rapporten beskriver de erfaringer projektgruppen har gjort sig i forbindelse med arbejdet med Licenser til masserne. Licenser til masserne A F S L U

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet"

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET Fra anonymitet til loyalitet AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet" Projektets formål Projektet "Fra anonymitet til loyalitet" har været centreret om afprøvning af et marketingværktøj, et såkaldt Customer Relationship

Læs mere

Litteratursøgning Trin for trin

Litteratursøgning Trin for trin Litteratursøgning Trin for trin En webbaseret hjælpefunktion Rapport for udviklingsprojektet under NIL i UCSJ, sept. dec. 2008 Et samarbejde mellem fysioterapeutuddannelsen og det sundhedsfaglige bibliotek

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Godt du kom, World Usability Day, 14. november 2006

Godt du kom, World Usability Day, 14. november 2006 userminds.dk Tordenskjoldsgade 25 DK-1055 København K Tel.: 70 20 46 26 Godt du kom, World Usability Day, 14. november 2006 Hvorfor Godt du kom? Den brede erfaring Den store viden: benchmarks, tekniske

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere