Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metadata i danske netpublikationer. Brugervejledning. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen"

Transkript

1 1

2 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen København

3 Metadata i danske netpublikationer Brugervejledning Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen 3 Udarbejdet udgivet i 1999 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Vejledningen er tilgængelig på Biblioteksstyrelsens hjemmeside Tryk: Luna Tryk, København Oplag: 900 ISSN: ISBN:

4 Indhold Forord Indledning Introduktion til Dublin Core Redskaber til at skabe metadata De 15 elementer Titel Forfatter eller ophav Emne nøgleord Beskrivelse Udgiver Anden bidragyder Dato Ressourcetype Format Identifikator Kilde (originalt værk) Spr Relationer Dækning Rettigheder Opmærksomheden henledes på

5 Forord Denne vejlednings formål er at øge tilgængeligheden af information på den danske del af Internettet. Det skal ske med berigelse af websider med struktureret information - metadata - således at indholdet af hjemmesiderne bliver lettere tilgængeligt. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvilke metadata, der bør tilføjes netpublikationer samt nle anbefalinger til, hvordan det kan ske. Der er tidligere i år udgivet Metadata i danske netpublikationer. Teknisk beskrivelse med vejledning til webdesignere m.v. i de tekniske aspekter af metadata. Vejledningen er resultatet af et samarbejde benævnt "blanketudvalget" mellem de institutioner, som er involveret i elektronisk pligtaflevering registrering af netpublikationer: Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Det Administrative Bibliotek, Biblioteksstyrelsen, Dansk BiblioteksCenter Statens Information. Vejledningen er udarbejdet af Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen Susanne Thorborg, Dansk BiblioteksCenter. Jens Thorhauge 5

6 1. Indledning Biblioteksstyrelsens overordnede politik er, at internetdokumenter skal indeholde struktureret information om indholdet i form af metadata som en del af selve dokumentet. Det giver bedre mere kvalificerede muligheder for at finde information på nettet - dels som et kvalitetsløft i forhold til søgemaskinerne dels i form af registrering af internetdokumenter i bibliotekernes kataler. Informationer tilgængelige på Internettet kan have mange forskellige former. Derfor anvendes der mange forskellige betegnelser, som i større eller mindre grad er overlappende. I denne vejledning er valgt at anvende ordet ressource til at dække alle former for dokumenter på Internettet. Udgangspunktet for denne vejledning er at fremme tilgængeligheden af egentlige publikationer på Internettet, men vejledningen kan anvendes bredere. Også personlige hjemmesider kan få et kvalitetsløft blive lettere at finde ved brugen af metadata. Der findes ikke en formel standard for metadata indbygget som en del af Internet-ressourcer, men blandt flere forskellige har Dublin Core Element Set haft den største gennemslagskraft den er derfor blevet en de facto standard. Der arbejdes både i den europæiske standardiseringsorganisation CEN i den internationale standardiseringsorganisation ISO med at få gjort Dublin Core til en international standard. På denne baggrund har Biblioteksstyrelsen valgt at satse på Dublin Core, dels i internationale fora dels ved nationale tiltag. I Danmark har vi taget forskud på den forventede udvikling, idet Biblioteksstyrelsen, Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket, Dansk BiblioteksCenter, Det Administrative Bibliotek Statens Information har samarbejdet om at smidiggøre anmeldelse af elektroniske publikationer ved hjælp af metadata i Dublin Core formatet. Institutionerne har defineret en fælles norm for hvilke oplysninger om en ressource, der skal indgå i indberetningsblanketten dermed så en norm for, hvad der bør ligge som metadata i ressourcerne. Hvis der i en ressource findes metadata som beskrevet i denne publikation, skal man ved anmeldelsen ikke genindtaste disse oplysninger, idet de hentes fra ressourcen indsættes i indberetningsblanketten. 2. Introduktion til Dublin Core Dublin Core metadata standard er et sæt af elementer, der beskriver ressourcer. Et styrende princip har været at gøre sættet så enkelt som muligt. Dublin Core er begrænset forenklet så meget som muligt for at gøre det nemt for ikke-specialister at udarbejde enkle beskrivelser af ressourcer på Internettet. Dublin Core kan hjælpe den forudsætningsløse netsurfer til at finde vej ved at tilbyde en terminoli, som kan bruges universelt. Dublin Core standard består af 15 elementer, der er fastlagt efter diskussioner i en international, tværdisciplinær gruppe af fagfolk fra biblioteker, edb-verdenen, tekstkodningsfaget, museer andre beslægtede områder. Yderligere oplysninger om international anvendelse af Dublin Core kan ses på Dublin Core s hjemmeside: Dublin Core Metadata Initiative [http://purl.org/dc]. 6

7 Denne vejledning beskæftiger sig med dansk anbefalet brug af Dublin Core, hvilket stort set svarer til Dublin Core uden kvalifikatorer. Udgangspunktet har været, at der ikke skulle anvendes mere end de 15 hovedelementer, medmindre det var strengt nødvendigt. Derfor er der kun anvendt underelementer i fire tilfælde (jf ). De enkelte elementer i Dublin Core sættet er beskrevet i kapitel 4. Hvert element er valgfrit kan gentages. Hvert element har et begrænset sæt kvalifikatorer, der kan anvendes til at præcisere - men ikke udbygge - elementets mening. Den valgte delmængde af Dublin Core afspejler en afvejning af, hvad der er nødvendigt af hensyn til pligtafleveringen nationalbiblirafisk registrering, hvad der er nødvendigt for at understøtte tilgængeligheden af Internet-ressourcer. Til beskrivelse af danske ressourcer kan alle de 15 elementer i Dublin Core anvendes: Dansk navn Label Se afsnit Titel DC.Title 4.1 Forfatter eller ophav DC.Creator 4.2 Emne nøgleord DC.Subject 4.3 Beskrivelse DC.Description 4.4 Udgiver DC.Publisher 4.5 Anden bidragyder DC.Contributor 4.6 Dato DC.Date 4.7 Ressourcetype DC.Type 4.8 Format DC.Format 4.9 Identifikator DC.Identifier 4.10 Kilde (originalt værk) DC.Source 4.11 Spr DC.Language 4.12 Relationer DC.Relation 4.13 Dækning DC.Coverage 4.14 Rettigheder RC.Rights 4.15 Endvidere kan følgende underelementer anvendes: Udgave DC.Title.Release 4.1 Filfortegnelse DC.Relation.HasPart 4.13 Parallel trykt udgave DC.Relation.IsVersionOf 4.13 Prrammel forudsat DC.Relation.Requires 4.13 Det afgørende for forståelsen er navnet definitionen (se nedenfor) på et element - f.eks. Forfatter eller ophav. Labelen DC.Creator er alene en teknisk afmærkning. I blot lidt avancerede værktøjer vil label ikke blive vist for den almindelige bruger - det afgørende er, at vedkommende indtaster det korrekte indhold af Forfatter eller ophav. Formålet med en label som DC.Creator er, at den skal være entydigt læsbar af maskiner. Nle informationer kan se ud til at høre under mere end ét metadata element. Der vil normalt være ét element, der er klart at foretrække frem for andre, men der kan være overlapning mellem to eller flere elementer. Det vigtige er, at brugeren træffer et valg - helst på samme måde hver gang. 7

8 Oversigt over de 15 elementer Titel: Navnet på ressourcen, som regel givet af Ophav eller Udgiver. Som en del af titlen angives evt. udgave. Forfatter eller ophav: Den person eller organisation, der primært er ansvarlig for det intellektuelle indhold i ressourcen. Det kan f.eks. være forfattere af skrevne dokumenter eller kunstnere, fotrafer eller illustratorer, når det drejer sig om visuelle ressourcer. Emne nøgleord: Ressourcens emne. Emnet vil typisk være udtrykt i stikord eller sætninger, der beskriver emnet eller indholdet af ressourcen. Det er muligt at bruge kontrollerede formelle klassifikationssystemer. Beskrivelse: En beskrivelse af ressourcens indhold. Beskrivelsen kan omfatte uddrag af teksten i tilfælde af dokumentlignende materiale eller indholdsbeskrivelse i tilfælde af visuelle ressourcer. Udgiver: Den enhed, der er ansvarlig for at stille ressourcen til rådighed i dens aktuelle form. Det kan være et forlag, et universitetsinstitut, et firma, en forening eller en offentlig institution. Anden bidragyder: En person eller organisation, der ikke er specificeret i Forfatter eller ophav, som har bidraget intellektuelt til ressourcen, men hvor bidraget er sekundært i forhold til personer eller organisationer nævnt i Forfatter eller ophav. Det kan være redaktør, oversætter eller en illustrator. Personer, hvis indsats alene er teknisk, men som ikke bidrager til indholdet, skal ikke registreres. Dato: Udgivelsestidspunktet: dato for oprettelse eller tilgængeliggørelse af ressourcen. Ressourcetype: Ressourcens indhold. Elementet anvendes til at beskrive ressourcens generelle indholdsmæssige karakteristika, såsom tekst, billede, lydoptagelse, software m.v. Format: Ressourcens dataformat; anvendes til at identificere software, eventuelt hardware, som måtte være nødvendigt for at fremvise eller håndtere ressourcen. Information om ressourcens størrelse kan medtages i elementet. Identifikator: En tekststreng eller et tal, der bruges til unik identifikation af ressourcen. Dette element kan så anvendes til lokale identifikatorer (f.eks. ID-numre eller kaldenr.), tildelt af ophavsmanden til ressourcen, som gælder en bestemt enhed. System for anvendt identifikationsnummer kan angives. Kilde (originalt værk): Henvisning til det originale værk, hvorfra den nuværende ressource stammer. Til oplysninger om evt. parallel udgivelse af en trykt version eller andre relaterede versioner af ressourcen anvendes Relationer. Spr: Spret i ressourcens intellektuelle indhold. Relationer: Identifikation af en relateret ressource dens forbindelse med den aktuelle ressource. Følgende relationstyper anvendes: Angivelse af parallel trykt udgave Fortegnelse over filer i ressourcen 8

9 Fortegnelse over det/de prram(mer), som er nødvendige for at anvende den pågældende ressource. Dækning: Gerafisk /eller tidsmæssig dækning af det intellektuelle indhold i ressourcen. Gerafisk dækning refererer til det gerafiske område eller sted, ressourcen omhandler. Tidsmæssig dækning refererer ligeledes til indholdet i ressourcen ikke til, hvornår den blev skabt eller blev gjort tilgængelig. Rettigheder: En rettighedsmanagement (copyright) erklæring, der evt. kan kombineres med et link til en service, der giver information om rettighedsmanagement i forbindelse med ressourcen. 9

10 3. Redskaber til at skabe metadata Metadata kan skabes på forskellige måder: Udfra et dokument udledes informationerne om dokumentet, disse indtastes særskilt (eller klippe-klistres via klipboard) Benytte en metadatagenerator på Internettet Som led i fremstillingen af dokumentet skabes metadata integreret i skabelsen af selve dokumentet Efter skabelsen af dokumentet, trækkes alle metadata automatisk ud af dokumentet vises i skemaform til manuel efterbehandling. Den enkelte institution det enkelte firma må vælge den model, som passer bedst i det konkrete tilfælde. Metadatageneratorer på nettet Der findes forskellige metadatageneratorer tilgængelige på Internettet. Her skal blot nævnes Dansk BiblioteksCenters metadatablanket på [http://www.purl.dk/metadata/meta_lang.htm]. Her er det ved indtastning i en simpel blanket muligt at få genereret metadata, der lever op til specifikationerne i denne vejledning. De genererede metadata kan så nemt klippe-klistres ind i ressourcen. På [http://www.lub.lu.se/cgi-bin/nmdc.pl] findes den beslægtede Dublin Core Metadata Template, der er udviklet som et led i et nordisk metadataprojekt, med henblik på indberetning af metadata til Nordisk Web-indeks. Kombineret generering af data Mange institutioner firmaer fremstiller dokumenter - ressourcer - efter en standardmodel, hvor f.eks. titel forfattere skal placeres på en bestemt måde først i teksten. Dette kan ske med f.eks. HTML-redigeringsværktøjer, men kan så være med hjælp af makroer i Word. Det er indlysende, at de samme informationer ikke skal tastes mere end én gang. En del af den information, som indgår i metadata, er så en del af selve dokumentet, som det vises på skærmen. Det er derfor oplagt at disse skabes i én proces. De dele af selve ressourcens tekst, som kan skabes integreret med metadata, vil ofte være fremhævet have en for udgiveren standardiseret typoli. Det er oplagt kun at skulle indtaste titlen én gang - så lade HTML-redigeringsværktøjet placere informationen både som en del af den egentlige tekst, som overskrift på vindue (feltet TITLE) som metadata (DC.Title). Brugeren bør kun taste den samme information én gang. Generering af metadata ud fra HTML-dokument I nle sammenhænge sker skabelse af ressourcer på en sådan måde, at en integreret skabelse af tekst metadata ikke er mulig eller ønskelig. Her kan metadata trækkes ud af dokumenter mere eller mindre automatisk, evt. ved hjælp af makroer. 10

11 Eksempel på metagenereringsblanket: 11

12 12

13 4. De 15 elementer I dette kapitel præsenteres hvert enkelt Dublin Core element med fulde navn label. For hvert element er der en elementbeskrivelse, der er retningslinier for indhold. Hvert element er valgfrit kan gentages. Eksemplerne er i HTML 4.0. Alfabetisk indgang til de 15 elementer Anden bidragyder 4.6 DC.Contributor Beskrivelse 4.4 DC.Description Bidragyder 4.6 DC.Contributor Copyright 4.15 DC.Rights Dataformat 4.9 DC.Format Dato 4.7 DC.Date Dækning 4.14 DC.Coverage Emne 4.3 DC.Subject Filfortegnelse 4.13 DC.Relation.HasPart Forfatter 4.2 DC.Creator Forlag 4.5 DC.Publisher Format 4.9 DC.Format Identifikator 4.10 DC.Identifier Indhold 4.4 DC.Description Kilde 4.11 DC.Source Medforfatter 4.6 DC.Contributor Nummer 4.10 DC.Identifier Nøgleord 4.3 DC.Subject Ophavsmand 4.2 DC.Creator Originalt værk 4.11 DC.Source Parallel trykt udgave 4.13 DC.Relation.IsVersionOf Prrammel forudsat 4.13 DC.Relation.Requires Redaktør 4.6 DC.Contributor Relationer 4.13 DC.Relation Release 4.1 DC.Title.Release Ressourcetype 4.8 DC.Type Rettigheder 4.15 DC.Rights Spr 4.12 DC.Language Stikord 4.3 DC.Subject Tid sted 4.14 DC.Coverage Titel 4.1 DC.Title Udgave 4.1 DC.Title.Release Udgiver 4.5 DC.Publisher 13

14 4.1. Titel Label: DC.Title Elementbeskrivelse: Navnet på ressourcen, som regel givet af Ophav eller Udgiver. Som en del af titlen angives evt. udgave eller releasebetegnelse i DC.Title.Release. Hvis der er både titel undertitel, placeres begge i samme element. Hvis man er i tvivl om, hvad der udgør titlen, gentages Titelelementet, man anvender varianter i efterfølgende gentagelser af titlen. Hvis ressourcen er i HTML, bør man undersøge kildedokumentet for at sikre sig, at den titel, der er nævnt i TITLE, så er med som DC.Title. Eksempler: <META NAME="DC.Title" CONTENT="Hvad er det nu de hedder?"> <META NAME="DC.Title" CONTENT="Avancerede materialer, komponenter systemer i optiske kommunikationsnet"> <META NAME="DC.Title" CONTENT="Fortegnelse over danske forvaltningsbiblioteker"> <META NAME="DC.Title" CONTENT="Betaling for data i offentlige registre"> <META NAME="DC.Title.Release" CONTENT="2. udgave"> <META NAME="DC.Title.Release" CONTENT="3.2"> 4.2. Forfatter eller ophav Label: DC.Creator Elementbeskrivelse: Den person eller organisation, der primært er ansvarlig for det intellektuelle indhold i ressourcen. Det kan f.eks. være forfattere af skrevne dokumenter eller kunstnere, fotrafer eller illustratorer, når det drejer sig om visuelle ressourcer. Ophavsmænd anføres i hvert sit DC.Creator-element i samme orden, som de forekommer i publikationen. Personnavne skrives med efternavn først, efterfulgt af fornavn med komma imellem. I tvivlsspørgsmål angives navnet som det fremstår - man bør ikke invertere i disse tilfælde. Eksempler: 14

15 <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Winther-Hansen, Martin"> <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Lykke Sørensen, Ulla"> <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Maimonides"> MEN: <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Mao Zedong"> Ved organisationer, hvoraf et hierarki klart fremgår, listes de individuelle niveauer i nedadgående rækkefølge, adskilt med et punktum. Eksempler: META NAME="DC.Creator" CONTENT="Erhvervsministeriet. Forbrugerstyrelsen" > <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Bonnier Corporate Information" > <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Miljø- Energiministeriet. Landsplanafdelingen"> I det sidste eksempel skal CONTENT således ikke skrives: "Landsplanafdelingen under Miljø- Energiministeriet". Hvis det ikke klart fremgår, at der er tale om et hierarki, eller hvis rækkefølgen er uklar, angives navnet som det fremstår i ressourcen. <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Lokalhistorisk Arkiv for Gram Omegn"> <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Nordjyllands Amts Tjenerforening"> <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Sammenslutningen af Vandværker i Jylland Region Midt"> Hvis DC.Creator udgiver er den samme, gentages navnet ikke i DC.Publisher. Hvis ansvarsforholdet er uklart, anbefales det at anvende DC.Publisher for organisationer DC.Creator for enkeltpersoner. I tilfælde af begrænset ansvar anvendes bidragyder Emne nøgleord Label: DC.Subject Elementbeskrivelse: Ressourcens emne. Emnet vil typisk være udtrykt i stikord eller sætninger, der beskriver emnet eller indholdet af ressourcen. Det er muligt at bruge kontrollerede formelle klassifikationssystemer. 15

16 Vælg emneord der beskriver hvad ressourcen handler om. Hvis emnet er en person eller en organisation, anvendes den samme navneform som hvis personen eller organisationen var et ophav, men navnet skal ikke gentages i DC.Creator. Vælg de mest betydningsfulde specifikke emneord undgå de mere generelle til at beskrive en bestemt ressource. Eksempler: <META NAME="DC.Subject" CONTENT="Miljøbeskyttelse"> <META NAME="DC.Subject" CONTENT="Heste" <META NAME="DC.Subject" CONTENT="Privatøkonomi" <META NAME="DC.Subject" CONTENT="Nielsen, Asta" 4.4. Beskrivelse Label: DC.Description Elementbeskrivelse: En beskrivelse af ressourcens indhold. Beskrivelsen kan omfatte uddrag af teksten i tilfælde af dokumentlignende materiale eller indholdsbeskrivelse i tilfælde af visuelle ressourcer. Eftersom beskrivelsesfeltet er en potentielt værdifuld kilde til indeksering i søgerobotter, anbefales det at dette element anvendes. Visse metadata indeholder indholdsbeskrivelser (f.eks. spektral analyse af en visuel ressource), som ikke kan indlejres i nuværende netværkssystemer. I det tilfælde kan man forsyne posten med et link til en sådan beskrivelse, i stedet for selve beskrivelsen. Beskrivende information kan tages fra selve ressourcen, hvis der ikke findes et resumé eller anden struktureret beskrivelse. Hvis der ikke i forvejen findes en beskrivelse forrest i publikationen eller i de indledende afsnit, bør metadata producenten selv udarbejde en kort beskrivelse. Normalt anbefales det at begrænse beskrivelsen til nle få sætninger. Men findes der et resumé i forvejen, kan dette anvendes. Det kan være på engelsk uanset om ressourcen er på dansk - det er bedre at have et resumé på engelsk end ingen beskrivelse. Der kan så være et resumé på engelsk en beskrivelse på dansk. Eksempel: <META NAME="DC.Description" CONTENT="Beskriver hesteavlsforbundet Dansk Varmblod, dets formål aktiviteter. Også beskrivelse af regionale afdelinger arrangementer samt specielle arrangementer for unge. Desuden mange oplysninger om konkurrencer, konkurrenceresultater, hesteavl, avleruddannelse, hestesalg m.m."> 16

17 4.5. Udgiver Label: DC.Publisher Elementbeskrivelse: Den enhed, der er ansvarlig for at stille ressourcen til rådighed i dens aktuelle form. Det kan være et forlag, et universitetsinstitut, et firma, en forening eller en offentlig institution. Hensigten med at specificere dette felt er at identificere den enhed, der giver adgang til ressourcen. Hvis Ophav Udgiver er den samme, gentages navnet ikke i udgiverfeltet. Hvis ansvarsforholdet er uklart, anbefales det at bruge DC.Publisher for organisationer DC.Creator for enkeltpersoner. I tilfælde af begrænset ansvar anvendes DC.Contributor. Eksempler: <META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Analyseinstitut for Forskning"> <META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Fiskeri, Strukturdirektoratet" > <META NAME="DC.Publisher" CONTENT="SCA Hygiejne Products" > 4.6. Anden bidragyder Label: DC.Contributor Elementbeskrivelse: En person eller organisation, der ikke er specificeret i DC.Creator, som har bidraget intellektuelt til ressourcen, men hvor bidraget er sekundært i forhold til personer eller organisationer nævnt i DC.Creator Det kan være redaktør, oversætter eller en illustrator. Personer, hvis indsats alene er teknisk, men som ikke bidrager til indholdet, skal ikke registreres. Der gælder samme retningslinier for anvendelse af navne på personer eller organisationer som i DC.Creator. Eksempler: <META NAME="DC.Contributor" CONTENT="Liebaut, Fabrice"> <META NAME="DC.Contributor." CONTENT="Forskningsministeriet"> 17

18 4.7. Dato Label: DC.Date Elementbeskrivelse: Udgivelsestidspunktet: dato for oprettelse eller tilgængeliggørelse af ressourcen. En sådan dato bør ikke forveksles med en, der vedrører ressourcens emnemæssige afgrænsning som kun ville være tilknyttet ressourcen, hvis det intellektuelle indhold på en eller anden måde omfatter denne dato. En udgave af den danske grundlov skal således ikke dateres hverken 1849 eller 1953, men den dato, som den er lagt på nettet. Anbefalet praksis er formen ÅÅÅÅ-MM-DD, således som defineret i: Date and Time Formats (based on ISO 8601), W3C Technical Note [http://www.w3.org/tr/note-datetime]. Det betyder, at datoen 15. november 1950 skrives således: Hvis den fulde dato ikke kendes, kan måned år (ÅÅÅÅ-MM) eller kun år (ÅÅÅÅ) anvendes. Der kan anvendes mange andre former, men de kan være svære at "læse" for såvel brugere som software. Eksempel: <META NAME="DC.Date" CONTENT=" "> <META NAME="DC.Date" CONTENT=" "> <META NAME="DC.Date" CONTENT="1998"> 4.8. Ressourcetype Label: DC.Type Elementbeskrivelse: Ressourcens indhold. Elementet anvendes til at beskive ressourcens generelle indholdsmæssige karakteristika, såsom tekst, billede, lydoptagelse, software m.v. Af hensyn til ensartethed genkendelighed i beskrivelsen af ressourcen, bør ressourcetypen angives med betegnelser, valgt fra nedenstående liste over mulige typer. Det anbefales at kun følgende typebetegnelser anvendes til beskrivelse af ressourcen: text image sound dataset software 18

19 interactive De anvendes på følgende måde: text image sound dataset software interactive ressourcer, hvis indhold hovedsageligt består af tekst til læsning - f.eks. bøger, breve, disputatser, digte, aviser, mailing list arkiver indholdet er primært visuelt i to dimensioner er ikke tekst - f.eks. billeder, malerier, animationer, diagrammer indholdet er primært lyd - f.eks. musik, tale, lydoptagelser information indkodet i lister, skemaer, databaser, etc., som oftest i et format, der er klar til direkte maskinel viderebehandling - f. eks. regneark, databaser, GIS data edb-prrammer (original eller kompileret form), der kan installeres på en anden maskine ressourcer, der kræver interaktion fra brugeren for at kunne forstås, udføres eller opleves - f.eks. formularer på hjemmesider, applets, multimedie læremidler Eksempel: <META NAME="DC.Type" CONTENT="text"> 4.9. Format Label: DC.Format Elementbeskrivelse: Ressourcens dataformat; anvendes til at identificere software, eventuelt hardware, som måtte være nødvendigt for at fremvise eller håndtere ressourcen. Information om ressourcens størrelse kan medtages i elementet. Af hensyn til ensartethed genkendelighed i beskrivelsen af ressourcen, bør dataformatet angives med betegnelser, valgt fra nedenstående liste over mulige termer. Det anbefales at følgende formatangivelser om muligt anvendes til beskrivelse af ressourcen: text/plain text/html multipart application/postscript application/rtf application/pdf application/zip application/msword application/sgml 19

20 image/jpeg image/gif image/tiff audio video/mpeg video/quicktime Listen indeholder de mest almindeligt anvendte formater, fra "Internet Media Types (MIME types). [http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-types] Der henvises hertil for andre koder. Eksempler: <META NAME="DC.Format" CONTENT="image/gif"> <META NAME="DC.Format" CONTENT="application/msword"> <META NAME="DC.Format" CONTENT="text/html"> Identifikator Label: DC.Identifier Elementbeskrivelse: En streng eller et tal der bruges til unik identifikation af ressourcen. Dette element kan så anvendes til lokale identifikatorer (f.eks. ID-numre eller kaldenr.), tildelt af ophavsmanden til ressourcen, som gælder en bestemt enhed. System for anvendt identifikationsnummer kan angives ved hjælp af SCHEME. Der er mulighed for at anvende identifikationsnumre efter følgende systemer, hvor URL er standardværdi. URL angives uden SCHEME. Efter hver af disse følger en henvisning til yderligere oplysninger. ISBN ISSN ISRC ISRN ISMN DOI URN International Standard Book Numbers [http://www.iso.ch/cate/d6898.html] International Standard Serial Numbers [http://www.issn.org/] International Standard Recording Code [http://www.disctronics.co.uk/cdref/isrc.htm] International Standard Technical Report Number [http://www.iso.ch/cate/d18506.html] International Standard Music Number [http://www.nlc-bnc.ca/services/e1-ismn.htm] Digital Object Identifier [http://www.doi.org/] Uniform Resource Names [http://www.ietf.org/html.charters/urn-charter.html] 20

21 URL Uniform Resource Locator [http://www.ncsa.uiuc.edu/demoweb/url-primer.html] Eksempler: <META NAME="DC.Identifier" CONTENT="http://linnea.helsinki.fi/meta/nmfinal.htm"> <META NAME="DC.Identifier" SCHEME="ISBN" CONTENT=" "> <META NAME="DC.Identifier" SCHEME="URN" CONTENT="URN:ISBN: "> Det sidste eksempel viser, hvordan Uniform Resource Names (URN) understøtter brug af den biblirafiske identifikator ISBN. Bemærk at de to sidste eksempler i HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som CONTENT="(SCHEME=URN)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="URN" CONTENT= Kilde (originalt værk) Label: DC.Source Elementbeskrivelse: Henvisning til det originale værk, hvorfra den nuværende ressource stammer. Til oplysninger om evt. parallel udgivelse af en trykt version eller andre relaterede versioner af ressourcen anvendes DC.Relation. Elementet kan indeholde dato, format, identifikator eller andre metadata om den originale ressource, hvis det skønnes at være nødvendigt til fremfinding af denne. Eksempel: <META NAME="DC.Source" CONTENT=" H. C. Andersen: Improvisatoren Original Roman i to Dele. (1835)"> hvor den aktuelle ressource er en elektronisk gengivelse af H.C. Andersens roman: "Improvisatoren" Spr Label: DC.Language Elementbeskrivelse: Spret i ressourcens intellektuelle indhold. 21

22 Kodet eller tekstlig information kan anbringes her. Hvis indholdet er på mere end et spr, kan elementet gentages. Eksempler: <META NAME="DC.Language" CONTENT="eng"> <META NAME="DC.Language" CONTENT="fre"> <META NAME="DC.Language" CONTENT="dan"> Det er muligt at anvende flere sprkoder i et META tag (f.eks. eng;fre ) eller en sætning, som beskriver omfanget af de anvendte spr. Men disse muligheder anbefales ikke. Det anbefales at sprkoder angives efter Library of Congress/USMARC kodeliste De mest anvendte er: dan (dansk) eng (engelsk) nor (norsk) swe (svensk) ger ( (tysk) fre (fransk) En fuldstændig liste over sprkoder er tilgængelig via: Ved brug af sprkoder efter andre standarder bør det ved hjælp af SCHEME angives hvilken standard, der er anvendt. Eksempel: <META NAME="DC.Language" SCHEME="ISO639-1" CONTENT="en"> Bemærk at eksemplet med HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som CONTENT="(SCHEME=ISO639-1)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="ISO639-1" CON- TENT= Relationer Label: DC.Relation Elementbeskrivelse: Identifikation af en relateret ressource dens forbindelse med den aktuelle ressource. 22

23 Dette element tillader, at forbindelser mellem relaterede ressourcer ressourcebeskrivelser kan angives. Følgende relationstyper (kvalifikatorer) anvendes: IsVersionOf HasPart Requires Angivelse af parallel trykt udgave Fortegnelse over filer i ressourcen (filliste) Fortegnelse over det/de prram(mer), som er nødvendige for at anvende den pågældende ressource. Angivelse af parallel trykt udgave: Hvis standardnumre anvendes til identifikation af den relaterede ressource, kan dette angives ved anvendelse af SCHEME (se eksempel nedenfor). Fortegnelse over filer i ressourcen: En listning af tilhørende filer. Ved automatisk indeksering af ressourcen eller Det Kongelige Biblioteks kopiering af en anmeldt ressource bruges listen for at sikre, at alle dele af det samlede dokument medtages. Fortegnelse over nødvendige prrammer: Udfyldes ikke, hvis DC.Format indeholder angivelse af prram. Eksempler: Angivelse af parallel trykt udgave: <META NAME="DC.Relation.IsVersionOf" SCHEME="ISBN" CONTENT=" "> Hvor relationselementet i dette tilfælde angiver ISBN på en parallel trykt udgivelse af den aktuelle ressource. Bemærk, at eksemplet med HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som CONTENT="(SCHEME=ISBN)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="ISBN" CONTENT=... Fortegnelse over filer i ressourcen: <META NAME="DC.Relation.HasPart" CONTENT="index.htm, kap1.htm, kap3.htm, kap4.htm, kap5.htm, kap6.htm, kap7.htm, kap8.htm, kap9.htm, kap10.htm, kap11.htm, bilag.htm"> Fortegnelse over det/de prram(mer): <META NAME="DC.Relation.Requires" CONTENT="MSWord" Dækning Label: DC.Coverage Elementbeskrivelse: Gerafisk /eller tidsmæssig dækning af det intellektuelle indhold i ressourcen. 23

24 Gerafisk dækning refererer til det gerafiske område eller sted ressourcen omhandler. Tidsmæssig dækning refererer ligeledes til indholdet i ressourcen ikke til, hvornår den blev skabt eller blev gjort tilgængelig (sidstnævnte hører ind under datoelementet). Der er endnu ikke internationalt nle faste regler for, hvordan indholdet i dette element bør udformes. Man bør bestræbe sig på at angive konsekvent enkel information, som brugeren kan tolke. Eksempler: <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Skandinavien"> <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="Middelalderen"> <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="1997"> <META NAME="DC.Coverage" CONTENT="1950'erne"> Rettigheder Label: DC.Rights Elementbeskrivelse: En rettighedsmanagement (copyright) erklæring, der evt. kan kombineres med et link til en service, der giver information om rettighedsmanagement i forbindelse med ressourcen. Der er ingen faste regler for, hvordan indholdet i dette element bør udformes. Man bør bestræbe sig på at angive konsekvent information, som brugeren kan tolke. Henvisninger til en generel copyrightnote bør anvendes med varsomhed, da det indebærer en vedligeholdelse. Eksempler: <META NAME="DC.Rights" CONTENT="Public domain"> <META NAME="DC.Rights" CONTENT="Må benyttes med kildeangivelse"> <META NAME="DC.Rights" SCHEME="URL" CONTENT="http://www.someplace.se/copyright.html"> Bemærk at det sidste eksempel med HTML 2.0/3.2 formateres CONTENT som CONTENT="(SCHEME=URL)... i stedet for HTML 4.0's SCHEME="URL" CONTENT=... 24

Metadata i danske netpublikationer. Teknisk beskrivelse. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen

Metadata i danske netpublikationer. Teknisk beskrivelse. Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 1 Metadata i danske netpublikationer Teknisk beskrivelse Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2 3 København 1999 Metadata i danske netpublikationer Teknisk beskrivelse Vejledninger fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Profil for udveksling af ABM-data Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering:

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien.

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien. Hvor står hvad i bogen? Om betydningen af informationernes placering i bogen Udgiver: Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk Hjemmeside:

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker I medfør af 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 og under hensyn til Europa-Parlamentets

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2011-09-12 Status : Gældende ABM-specifikation Redaktør Publicering: Leif Andresen

Læs mere

Brugervejledning til oprettelse af metadata

Brugervejledning til oprettelse af metadata Brugervejledning til oprettelse af metadata Når man vælger opret metadata og har valgt template kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1. Layout: Når der skal oprettes metadata

Læs mere

Dansk udvekslingsformat for metadata: DC/AC formatet

Dansk udvekslingsformat for metadata: DC/AC formatet Dansk udvekslingsformat for metadata: DC/AC formatet Dansk udvekslingsformat for metadata: DC/AC formatet Af Susanne Thorborg og Leif Andresen Udgivet i 2003 af Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET Nye regler for net-publikationers tilgængelighed Net-publikationer skal være tilgængelige Mere end 600.000 danskere har ét eller flere handicap,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

Brugervejledning til Bogportalen.dk

Brugervejledning til Bogportalen.dk Brugervejledning til Bogportalen.dk - oprettelse og ajourføring af produktinformationer Side 1 af 16 Indhold 1. Hvad anvendes bogportalen til?... 3 2. Hvem har adgang til at oprette produkter?... 3 3.

Læs mere

Webside score bugs.eclipse.org

Webside score bugs.eclipse.org Webside score bugs.eclipse.org Genereret August 06 2016 16:58 PM Scoren er 40/100 SEO Indhold Titel Bugzilla Main Page Længde : 18 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse Længde

Læs mere

Vejledning i skabelse og test af metadata

Vejledning i skabelse og test af metadata Side 1 af 5 Tilbage til statslige vejledninger Tilbage til vejledninger for kommunale myndigheder Vejledning i skabelse og test af metadata Indhold på denne side: 1. Om metadata 1.1 Opmærkning 2. Skabelse

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale:

En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale: BILAG 1-3 BILAG 1 DRIFTSBETINGELSER En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale: 1. Ingen offentliggørelse på

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Kort introduktion til Google.

Kort introduktion til Google. Google Side 1 af 10 Kort introduktion til Google.... 2 Tilpas din søgning... 2 Generelle Tips... 2 Udelukkelse af ord... 2 Brug af *... 3 Sætningssøgninger... 3 Jeg Føler Mig Heldig... 3 Avanceret søgning...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend

Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Iserasuaat.gl Vejledning til redigering via iserasuaat.gl/typo3 - både frontend og backend Indhold Om kategorier en central del af Iserasuaat... 2 Frontend redigering... 3 Fanen Generelt... 4 Linke til

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk

Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk Vejledning til upload af e-bog via web-formular på www.pubhub.dk For at kunne foretage en dataleverance/upload, skal du have den pågældende e-bog klar i formatet PDF eller epub. Ligeledes skal du have

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste Da det behandlede område indeholder mange nye termer, som ikke nødvendigvis alle kender, og da disse termer opfattes forskelligt, har vi udarbejdet denne ordliste,

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Webside score dictionary.com

Webside score dictionary.com Webside score dictionary.com Genereret September 09 2016 21:42 PM Scoren er 33/100 SEO Indhold Titel Dictionary.com Meanings and Definitions of Words at Dictionary.com Længde : 68 Perfekt, din titel indeholder

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester

Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester Generelt Når man vælger opret metadata og har valgt templaten til tjenester kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1.

Læs mere

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense

Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk. Kurt Bilde kub@sdu.dk. Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense PDS og PU:RE Hvem er vi? Dorte Warberg Wittus - dw@bib.sdu.dk Bibliotekar på Syddansk Universitets Bibliotek, Odense Kurt Bilde kub@sdu.dk Fuldmægtig i projektafdeling Hvorfor? Øget krav fra bevillingsgivere

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Netpublikationer. Statens standard for elektronisk publicering. Version 2.0 September 1999. IT- og Telestyrelsen

Netpublikationer. Statens standard for elektronisk publicering. Version 2.0 September 1999. IT- og Telestyrelsen Netpublikationer Statens standard for elektronisk publicering Version 2.0 September 1999 IT- og Telestyrelsen 1 Forord I sommeren 1997 udgav Forskningsministeriet Netpublikationer. Statens standard for

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Metadatakataloger. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger

Metadatakataloger. Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger Metadatakataloger Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Arbejdsgruppen vedrørende Metadatakataloger Rapporter fra Biblioteksstyrelsen 5 Redaktion Vibeke Cranfield Udgivet i 2003 af Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Rejselitteratur; Friluftsliv; 610 631 <META NAME="SB.UkSubject" CONTENT=""> klatreture, overlevelsesture, børnebøger;

Rejselitteratur; Friluftsliv; 610 631 <META NAME=SB.UkSubject CONTENT=> klatreture, overlevelsesture, børnebøger; Forslag til Dublin Core metadata til Silkeborg Biblioteks hjemmeside Metadata udviklet med henblik på indeksering til Summa, således at bibliotekets hjemmesider vises som en del af det bibliografiske søgesæt.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer

Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Dansk Strategi for registrering og formidling af Internetressourcer Rapport udarbejdet for Nationalbibliografisk Udvalg Af en arbejdsgruppe bestående af Birte Christensen-Dalsgaard (Statsbiblioteket),

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Gå til zotero.org klik Download Now

Gå til zotero.org klik Download Now INSTALLÉR ZOTERO: 1. Gå til zotero.org klik Download Now Vælg mellem: 2. Download + installér. Luk din browser ned og åbn igen. A: Zotero til Firefox (vælg denne hvis du bruger Firefox B: Zotero Standalone

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Vejledning til Spot-It-eksempel.

Vejledning til Spot-It-eksempel. Vejledning til Spot-It-eksempel. Dette er en vejledning til det specifikke Spot-It-eksempel, du kan se et skærmbillede af nedenfor. Se hele eksemplet på http://www.luftark.net/formidling/indeks.html. For

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

Vejledning til ShowItList-eksempel.

Vejledning til ShowItList-eksempel. Vejledning til ShowItList-eksempel. Dette er en vejledning til det specifikke ShowItList-eksempel, du kan se et skærmbillede af nedenfor. Se hele eksemplet på http://www.luftark.net/formidling/indeks.html.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

http://sonderborg.planvis.dk/search

http://sonderborg.planvis.dk/search Vejledning til søgning i digital byggesagssagsarkiv, Sønderborg Kommune http://sonderborg.planvis.dk/search Er hjemmeside portal for tilgængeliggørelse af digitaliserede byggesager fra Sønderborg Kommune

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Webside score x-fund.info

Webside score x-fund.info Webside score x-fund.info Genereret December 01 2016 16:39 PM Scoren er 38/100 SEO Indhold Titel x-fund creativ studio» Portfolio x-fund global ag, 2013 Længde : 64 Perfekt, din titel indeholder mellem

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Webside score theimblog.net

Webside score theimblog.net Webside score theimblog.net Genereret August 21 2015 02:33 AM Scoren er 53/100 SEO Indhold Titel et Marketing Blog - Great Tips And Advice Længde : 47 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver.

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Webside score ezee2shop.com

Webside score ezee2shop.com Webside score ezee2shop.com Genereret Oktober 03 2015 11:03 AM Scoren er 40/100 SEO Indhold Titel Home Længde : 4 Kan optimeres; Optimalt bør din titel indeholde mellem 10 og 70 karakterer (med mellemrum)

Læs mere