Gruppe 21 - Geist. side 1 af 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe 21 - Geist. side 1 af 28"

Transkript

1 side 1 af 28

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og idé 3 Problemformulering 4 Virksomhedsbeskrivelse og analyse 4 - Kort om geist 4 - Virksomhedens værdier 6 - Image 6 - Vision, mission og strategi 7 - Interessenter 8 - Fokusgruppediskussion 9 - SWOT-analyse 11 - Delkonklusion 12 Kommunikationsplan 15 - Sitets formål og effekt 15 - Budskab 15 - Målgruppe 16 - Kommunikationsmiljø 17 - Brugerprofil, brugerscenario 18 - Medieelementer 18 - Websitets udformning og teknik 19 - Fortælling 19 - Delkonklusion 20 Konklusion 21 Kildefortegnelse 23 Bilag 24 side 2 af 28

3 Rapport The Corporate Heartbeat of Storytelling Gruppe 21 Geist INDLEDNING OG IDÉ Indledning I 1855 skrev en af de største historiefortællere, verden har set: Man gaaer først saa gruelig meget ondt igjennem, og saa bliver man berømt. 1 Det er ofte vanskeligt for en organisation at få deres budskab og historie ud til den tiltænkte modtager. Mange virksomheder kæmper år efter år for at få netop deres målgruppe til at genkende firmaets logo, slogan og særkende i det hele taget og i sidste ende til at købe virksomhedens produkter. Der er sikkert mange store firmaer, der i dag kan skrive under på, at det både har krævet blod, sved og tårer at blive berømte og succesfulde. Et reklamebureau er vant til at fortælle andres historier men hvordan fortæller man deres? Denne problemstilling har vi valgt at tage op, da vi mener, at den er udfordrende og særdeles lærerig. Denne rapport består af en virksomhedsbeskrivelse og analyse samt en kommunikationsplan. Hvert af de to hovedafsnit er fulgt op af en delkonklusion, hvor vi analyserer og tager stilling til de mere objektive og faktuelle dele af rapporten. Afslutningsvis opsummerer og konkluderer vi på den samlede rapport. Idé Vores idé er at fremstille et website, der harmonerer med reklamebureauet Geists værdier og særkende. 1 Citat H. C. Andersen side 3 af 28

4 PROBLEMFORMULERING Problemformulering Geist giver udtryk for at være et utraditionelt reklamebureau. Vi vil undersøge og komme med bud på følgende: - hvad er det, der gør virksomheden utraditionel - og er den overhovedet det? - hvilke fordele og ulemper medfører dette? - hvordan udtrykker vi bedst organisationens værdier, budskab og særkende gennem en fortælling på websitet? VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE OG ANALYSE Kort om Geist Anpartsselskabet Geist er et relativt nyt reklamebureau, udelukkende bestående af folk med branche-erfaring. Geist blev grundlagt i sommeren 2002, da fem tidligere ansatte fra Paradox, et nu konkurslukket reklamebureau, gik sammen om at skabe et nyt og anderledes bureau. Gejst er et full-service reklamebureau d.v.s. de er leveringsdygtige i reklame inden for alle medier herunder trykte annoncer, outdoor, radio, film o.s.v. Som bureauet ser ud i dag, er der seks fastansatte fordelt på tre hovedområder: Newbizz og networking, Planning og projektstyring, samt en kreativ afdeling. Organisationsformen i Geist er svær at beskrive ved hjælp af de gængse principper kendt fra de metodiske lærebøgerne. Det princip, der ligner bedst, er: selvstyrende grupper i en organisation. Princippet er karakteriseret ved: [at] et mindre antal medarbejdere får ansvar for nogle afgrænsede opgaver og har frihed til selv at bestemme, hvordan disse udføres inden for på forhånd aftalte mål for præstationer og anvendte ressourcer. 2 2 Organisation, 3. udgave, forlaget Trojka, s. 89, side 4 af 28

5 Dette arbejdsprincip skildrer udmærket arbejdsgangen på Geist, hvor opgaverne uddeles til de ansatte, som så afleverer et færdigt produkt til en given deadline. Alligevel forklarer princippet selvstyrende grupper intet om selve organisationsstrukturen. Denne beskrives bedst som en slags palette-model, hvor man til fulde udnytter de ansattes kompetencer og viden til specifikke opgaver. Princippet kan sammenlignes med en malers palet, hvorpå han har grundfarverne rød, blå og gul. Ud fra disse kan han teoretisk set fremstille næsten alle farver. På samme måde kan man, med de rigtige ansatte, løse de allerfleste opgaver i en virksomhed, der er organiseret efter palette-princippet. Ud fra opgavens art udvælger lederne de ansatte, og beslutter, hvordan man vil udnytte deres kompetencer og viden. Da opgaverne for den ansatte er af særdeles varierende karakter er der også en stor læringsdel ved denne struktur. På grund af den overlappende organisationsstruktur får de ansatte større indsigt i hinandens arbejdsopgaver og udvikler derigennem deres kunnen. Fig.1 (Palette-princippet opstillet grafisk) side 5 af 28

6 Virksomhedens værdier Virksomhedens værdier er det, man står tilbage med, når der skæres ind til benet i virksomheden. Værdierne er de indre kvaliteter, som karakteriserer virksomheden, organisationsformen og medarbejderne. Geist har formuleret seks sætninger, som udgør virksomhedens værdigrundlag: - reklame udspringer af kreativitet ikke af videnskab - kreativitet og tillid er lige vigtigt for at vinde kunderne - mennesker trives bedst med frihed under ansvar - mennesker trives bedst i et arbejdsmiljø, hvor alle kender alle og respekterer hinanden - anerkendelse og respekt er fundamentet for succes - nære relationer skaber tillid 3 Det fremgår af ovenstående, at Geists primært bygger værdigrundlaget på tre ting. På bureauet stræbes der efter at sætte kreativiteten i højsæde. Det er netop dette image, Geist gerne vil opbygge. Derudover lægges der stor vægt på at skabe et godt arbejdsmiljø på bureauet. Geist er af den opfattelse, at et godt arbejdsmiljø, hvor alle trives, resulterer i en øget arbejdsmoral og generelt i en god stemning på bureauet. Desuden er man på Geist opmærksom på, at en kundes tillid vindes gennem nære relationer. Tilliden mellem kunden og Geist er lige så vigtig som kreativiteten. Image Geist vil gerne signalere et image, der afspejler en virksomhed, som adskiller sig fra det gængse reklamebureau. Tendensen blandt moderne reklamebureauer er, at bureauet udfører omfattende forhåndsanalyser for hver enkelt kunde - inden den kreative proces kan begynde. Geist, derimod, mener at dette i mange tilfælde ikke er nødvendigt, da ikke alle kunder har behov for tilbundsgående analyser for at få skabt en god reklamekampagne. I stedet for at udføre tunge analyser tager bureauet udgangspunkt i kunden og dennes behov. Her er altså tale om en mere intuitiv fremgangsmåde. Der er dog visse kunder, der selv kræver analysedelen, og her adskiller Geist sig også fra mængden. I stedet for at bruge tid på analyser, har Geist outsourcet denne fase til et fast net- 3 Bilag 1 Geist trossætninger side 6 af 28

7 værk af specialister. Dette gør, at bureauet tidligere kan komme i gang med den kreative konceptudvikling, og at kunden hurtigere kan få leveret det færdige produkt. Denne arbejdsmetode resulterer i et bureau med omdrejningspunkt i kreativ reklame. Geist ønsker altså at opbygge et image, der får virksomheden til at fremstå som et kreativt, anderledes bureau med hurtig leveringstid. Vision At være blandt de 10 mest kendte reklamebureauer i Danmark inden for 5 år. 4 Mission I og med at Geist er et forholdsvis nyt firma, mener de, at deres opgave her og nu er at etablere sig og gøre Geist kendt udadtil. Strategi Geist satser primært på såkaldte A-kunder 5. Det er en type af kunder, der giver bureauet kreativ frihed, og hvis indgangsvinkel til reklame stemmer overens med Geists egen. A-kunderne giver Geist gode muligheder for at vise deres kreative evner, og Geist har dermed lettere ved at profilere sig. A-kunder er dog på nuværende tidspunkt ikke nødvendigvis de økonomisk mest indbringende. Over en længere tidshorisont håber Geist dog, at A-kunderne også bliver de økonomisk mest attraktive. Geist mener med andre ord, at A-kunde-strategien er en væsentlig faktor for at nå visionen og missionen. Derudover går bureauet efter at opnå nomineringer til prestigefyldte awards som f.eks. Årets Dagbladsannonce, Guldkorn, DM-prisen og lignende. En nominering, eller sågar en award, er i reklamebranchen en blåstempling af virksomheden. Det en god hjælp til at opbygge firmaets renommé og resulterer ofte i flere kundehenvendelser. Ved hjælp af A-kunder håber Geist at opnå mindst 5 nomineringer inden for de første 3 år. Skulle en kunde tvivle på virksomhedens evner, er det en fordel at kunne henvise til en nominering eller en award. 4 Bilag 2 Geists vision 5 Bilag 3 Kundetyper side 7 af 28

8 Interessenter - Ejere En af de absolut vigtigste interessenter er ejerne af virksomheden, idet deres interesse for virksomheden er altafgørende for dens eksistens. Ikke mindst i opstartsfasen, hvor der er mange ekstra arbejdsopgaver i form af kundepleje og opsøgende arbejde, der ikke i samme omfang ville være nødvendige i en allerede etableret virksomhed. Heldigvis er det lykkedes Geist at føre nogle af kunderne fra det tidligere Paradox med over, og Geist har derfor allerede nu en mindre fast kundekreds. - Kunder En anden meget vigtig interessent er Geists kunder både de nuværende, men også de fremtidige. Kunderne er virksomhedens eksistensgrundlag. Som nystartet virksomhed skal Geist have opbygget sig en kundekreds, hvis værdigrundlag stemmer overens med virksomhedens egne. Derfor er det vigtigt, at deres website fortæller virksomhedens historie og udtrykker dens budskab. Da det reelt ikke er muligt udelukkende at have kunder med samme værdigrundlag som en selv, har Geist (som tidligere nævnt) inddelt kunderne i A-, B- og C-kunder. 6 - Potentielle medarbejdere Desuden er potentielle medarbejderes indtryk af Geist vigtig. Nogle af reklamebranchens folk holder sikkert et vågent øje med det nystartede, kreative bureau. Hvis det går bureauet så godt, at det senere skal ekspandere, er det vigtigt, at kommende medarbejdere har et godt indtryk af virksomheden. - Långiver Ud over kunderne er også långiveren, som virksomheden lånte opstartskapitalen af, interesseret i, at det går virksomheden godt da långiver derved er bedre stillet med hensyn til tilbagebetaling af lånet. - Konkurrenter Nogle kunder holder sig til det samme reklamebureau i mange år, mens andre browser markedet og prøver forskellige muligheder af. Derfor er også konkurrenterne en stor del af virksomhedens nærmiljø på godt og ondt. 6 Bilag 3 - Kundetyper side 8 af 28

9 Desuden er reklamebranchen som så mange andre, præget af samfundets konjunkturer. Dette mærkede Geist bl.a. i opstartsfasen, hvor branchen bar præg af efterdønninger fra 11. september Denne hændelse resulterede i lavkonjunktur, og øgede derfor konkurrencen bureauerne imellem. Fokusgruppediskussion - Mål Det overordnede mål med vores fokusgruppediskussion var at finde ud af, hvilke fordele og ulemper der kunne være i forbindelse med at vælge et kreativt bureau som Geist. Vi ville også undersøge, hvilke faktorer der spiller ind, når en kunde bliver stillet overfor valget mellem et kreativt og et mere analytisk bureau. - Diskussion opbygning Fokusgruppen bestod af 4 deltagere i aldersgruppen år. Det var dog kun to ud af de fire, der havde direkte erfaring med reklamebranchen. På trods af det kom der mange spændende og brugbare informationer ud af diskussionen. Deltagerne blev først introduceret til Geist og deres principper, arbejdsmetoder m.m. Vi forklarede så objektivt så muligt forskellen på Geist og på den mere klassiske analysemetode som de fleste andre bureauer benytter. Dernæst bad vi deltagerne om at forstille sig, hvordan et website for Geist kunne se ud, og hvilke elementer det skulle indeholde. - Resultat (deltagernes betragtninger) Fordele ved Geist: Den anderledes indgangsvinkel Geist har, tiltalte mange af deltagerne. De mente, at bureauet ville kunne få sider frem, som virksomhederne ikke engang selv viste de besad. Ved hjælp af Geists nytænkning, kreativitet og vildskab vil man som kunde få en spændende og hurtig reklamekampagne. side 9 af 28

10 Ulemper ved Geist: På trods af det ellers positive indtryk mente deltagerne, at der også var en risiko forbundet med at vælge Geist. En af deres bekymringer gik på, at de var usikre på om Geist uden brug af analyser ville være i stand til ramme den rigtige målgruppe. Sagt med andre ord: om bureauets fornemmelse vil være tilstrækkelig. Website: Deltagerne forventede at et website for Geist skulle være: kreativt, dynamisk, entusiastisk, farverigt og ikke så tekstbaseret. Af elementer på sitet nævnte gruppen: slogans, grafik, referencer til tidlige produktioner. Generelt: Geist skal være sikker på at ramme den helt rigtige målgruppe, da det ikke er alle, der vil falde for bureauets anderledes arbejdsmetoder. Deltagerne mente, at Geist ville få svært ved at tiltrække en bestemt type af kunder så som medicinalfirmaer og banker. Denne type virksomheder skal ofte udtrykke sikkerhed og tillid og benytter sig tit af mere klassiske reklamebureauer med samme arbejdsfilosofi som deres. side 10 af 28

11 SWOT-analyse Strengths Weaknesses Kreativitet i højsæde modsætning til andre bureauer For mange beslutninger tages med maven ikke med hovedet Højt ambitionsniveau Hurtig levering Kompetente ansatte med erfaring Få ansatte kan ikke håndtere de store kunder Kun enkelte specialister inden for hvert hovedområde Ansatte arbejder godt sammen kender hinanden fra Paradox Geist rammer måske ikke målgruppen p.g.a. manglende analyser Kan levere produktet billigere end andre bureauer Opportunities Threats Awards og A-kunder fører til større anderkendelse Ikke plads på markedet på længere sigt p.g.a. den store konkurrence Kunderne får øjnene op for Geist og Kunderne vælger det sikre - deres måde at lave reklame på analyser ønskes som grundlag for reklame Højkonjunktur større beskæftigelse flere kunder Dårligt tidspunkt at starte en virksomhed på p.g.a. efterdønninger fra 11. september side 11 af 28

12 Delkonklusion Som lille nystartet virksomhed i en branche, der for tiden er hårdt plaget af fyringer og lukninger, har Geist ikke de bedste odds. Geist har fornuftigt nok valgt at profilere sig som et markant alternativ til de eksisterende bureauer, idet Geists omdrejningspunkt er kreativ reklame, hvor mange andre bureauer baserer deres reklameløsninger på analyser. Geist kan opfattes som et nichebureau i reklamebranchen, hvor mange bureauer ligner hinanden med hensyn til arbejdsmetoder. Man kan frygte, at Geists eksistens er truet af nedgangstiderne, som er fulgt i kølvandet på 11. september 2001, og som måske betyder at kunderne ikke er så risikovillige, som de ellers ville være. Hvis dette er tilfældet, kan Geist blive nødt til at lægge strategien om for bare at kunne overleve. Alt dette er gisninger, som kun fremtiden kan bevise rigtigheden af. Palette-modellen, Geist er organiseret efter, giver plads til virksomhedens projekt-orienterede arbejde. På denne måde kan man trække på de ansattes viden og kompetencer i det omfang det er nødvendigt. Organisationsmodellen er på den måde meget fleksibel, og bureauet kan lettere tilpasse sig opgaverne rent organisatorisk. Man er ikke, som i eksempelvis linie- og stabsprincippet tilknyttet en overordnet for hver afdeling, der skal godkende medarbejderens arbejde. Dette giver de ansatte en stor frihed, hvilket harmonerer godt med Geist værdier (jf. afsnittet Virksomhedens værdier). Man kan selvfølgelig også argumentere for, at en virksomhed med seks ansatte naturligvis ikke kan organisere sig med ledere i alle afdelinger, og derfor må ty til andre organisationsformer end de klassiske. En ulempe ved organisationen på Geist kunne være, at de ansattes arbejdsområder indimellem flyder sammen, og man derved kan risikere, at to ansatte udfører det samme stykke arbejde. Derfor er det vigtigt jævnligt at holde møder for at sikre en optimal arbejdsgang i en virksomhed, der er organiseret efter Palette-princippet. Dette gælder for så vidt alle organisationsformer, hvor de ansatte i udstrakt grad har stor frihed i forbindelse med arbejdsgangen. På Geist er man opmærksom på dette og holder dagligt møder i de enkelte afdelinger og tre gange ugentligt et samlet møde. Geist er yderligere meget opmærksom på, at kundernes tillid til bureauet er afgørende for dets fremtid. Derfor har Geist organiseret sig med en Newbizz og networking-del, hvor de ansatte bl.a. tager sig af kundepleje og opsøgende salgsarbejde. Det er altafgørende, at kunden føler sig tryg hos bureauet uanset om det foretager analyser eller ej. Med et image hvor kreativiteten er i centrum, adskiller Geist sig fra andre bureauer. Derfor er det meget vigtigt med kunder, der har samme filosofi som Geist. side 12 af 28

13 Geists strategi med A-, B- og C-kunder virker fornuftig, da man hermed viser, at man er bevidst om, at nogle kunder i etableringsfasen vil være ren håndtering. Nogle kunders valg af Geist som reklamebureau er primært ikke baseret på ensartet filosofi, men derimod økonomi og leveringstid. Ud over større kreativitet mener Geist også, at de kan levere hurtigere til samme pris, hvis ikke lavere. Dette kan, alt andet lige, kun lade sig gøre, fordi analysedelen er skåret væk. Da Geist også ønsker at konkurrere på pris, kan de risikere, at nogle kunders valg af Geist ikke er baseret på en tilsvarende filosofi omkring reklame, men derimod på lavere pris og kortere leveringstid. For mange af denne type kunder vil ikke bringe Geist tættere på visionen og missionen. Hvis kunderne ønsker det, tilbyder Geist analyser udarbejdet af freelance medarbejdere. På denne måde kan de sikre sig kunder, som er vant til at basere deres markedsføring på analyser og derfor ellers ikke ville vælge Geist. Ved denne outsourcing er det afgørende, at de tilknyttede freelancere kommunikerer godt med Geist. Er dette ikke tilfældet, risikerer man at ende med en ubrugelig analyse. Som det fremgår af vores fokusgruppediskussion er det nødvendigt, at Geist henvender sig til den rigtige målgruppe. Faktisk svarer bureauets A-kunde-beskrivelse godt til den type kunder, som deltagerne mente ville være interesseret i et firma som Geist. Geist kan dog få svært ved at forsikre kunderne om, at bureauets mere intuitive fremgangsmåder er værd at satse på. Her lærte vi, at det er vigtigt at få kunderne overbevist om, at bureauets metoder kan skabe en reklame, som skiller sig ud fra mængden, og derved opnå omtale og forhåbentlig et øget salg. Med hensyn til websitet fik vi nogle brugbare og interessante informationer. Vi havde f.eks. selv tænkt på, at sitet skulle indeholde en form for slogan. Denne idé blev bekræftet, da fokusgruppen nævnte et slogan som en af de ting, de forventede at finde. Derudover regnede gruppen med, at sitet ville have et kreativt layout, der skiller sig ud fra mængden. Der er dog ingen garanti for, at der er sammenhæng mellem deltagernes holdninger i gruppen og det, de ville fortage sig i praksis. Men det kan give virksomheden, og i dette tilfælde os, et godt praj om, hvilke midler der skal bruges for at ramme målgruppen. side 13 af 28

14 I SWOT-analysen tegnes der et billede af virksomhedens styrker og svagheder både internt og eksternt. Det fremgår af SWOT-analysen, at Geists interne styrker ligger i kreativiteten og i et godt arbejdsmiljø. Kreativiteten er selvfølgelig et centralt element i reklameverdenen ikke mindst på et bureau med kreativiteten i højsæde. Arbejdsmiljøet er også uhyre væsentligt, da det er vigtigt at de ansatte trives på deres arbejdsplads. Hvis arbejdsmiljøet er godt, og der er en god stemning på virksomheden, vil det forplante sig til medarbejderne og øge disses incitament til at yde deres bedste hver dag. I forhold til kunderne ligger Geists største fordel i deres fokus på kreativiteten og den hurtige levering. Dette er omdrejningspunktet i filosofien på bureauet, men det kan også gå hen og blive virksomhedens akilleshæl. Hvis kunderne af forskellige årsager vælger at satse på sikker reklame frem for den type Geist tilbyder, kan bureauet blive tvunget til enten at skifte strategi eller i sidste ende at dreje nøglen om. Når dette er sagt, er det nødvendigt at pointere, at det også kan gå den stik modsatte vej. Her er to scenarier, som kunne påvirke Geist i en positiv retning: Internt: - Geist får profileret sig godt, og får etableret sig i kundernes bevidsthed. Dette gøres f.eks. gennem nomineringer til awards og/eller ved at lave i øjenfaldende reklamer for store A-kunder, som i kraft af deres markedsposition kan gøre Geist kendte. Eksternt: - Reklamekøberne kører fast med deres analytisk anlagte reklamebureauer og søger noget nytænkende og anderledes. Hvis Geist her er dygtige nok til at lande og holde fast på sådanne kunder, vil der utvivlsomt følge flere af de gode kunder med i kølvandet. side 14 af 28

15 KOMMUNIKATIONSPLAN Sitets formål og effekt Da Geist er en nystartet virksomhed, er sitets primære formål at få opbygget den rette identitet omkring bureauet, så folk ved, hvilke værdier Geist repræsenterer. Dernæst er det vigtigt at få eksponeret virksomheden overfor potentielle kunder, kommende medarbejdere samt samarbejdspartnere. Det er vitalt at sitet kommunikerer essensen i virksomheden, eller gejsten om man vil. Sitet skal fungere som virksomhedens forlængede arm og klart signalere de værdier, Geist bygger på. Her er det dog vigtigt kun at kommunikere de mest centrale af disse, så modtageren ikke druknes i alt for mange budskaber. Kun de budskaber, som rammer målgrupperne, skal fremhæves på sitet. I dette tilfælde er det budskaber som høje kreative kompetencer og hurtig levering, der er centrale. Man kan sige, at hensigten med websitet er at hjælpe virksomheden til at nå missionen. Effekten af et gennemarbejdet og harmonisk site skal: - opbygge den rette identitet omkring Geist, og profilere virksomheden som et seriøst reklamebureau, med høje kreative kompetencer - øge antallet af kunder, herunder specielt A-kunder - øge branchens kendskab til Geist - yde information og support til eksisterende kunder side 15 af 28

16 Budskab Geists budskab kan formuleres i én sætning: Geist leverer reklame med et højt kreativt indhold hurtigere og mindre besværligt end andre reklamebureauer. 7 Man kan sige, at budskabet er en påstand, som virksomheden skal vise rigtigheden af. Geist skal altså leve op til at være et bureau, der har kreativiteten i højsædet og det endda med en hurtigere leveringstid. Sætningen beskriver de værdier og det image, Geist gerne vil kommunikere, og er derfor velegnet til at præsentere budskabet. Målgruppe Det site, vi har udviklet for Geist, er et kommercielt website, der primært henvender sig til virksomhedens kunder. Sekundært henvender sitet sig til potentielle medarbejdere og potentielle samarbejdspartnere. Kunderne, både nuværende og fremtidige kunder, er af Geist selv beskrevet som: - Administrerende direktører og marketingschefer i små og mellemstore danske virksomheder. Det er mennesker, der har en uddannelse på kandidatniveau, og som er velfunderede i moderne marketingog managementteorier. Eller det er (måske i højere grad) selvstændige, karismatiske mennesker af entrepreneur-typen med et udsædvanligt højt drive og en stor tro på sig selv og sine egne evner 8 Den primære målgruppe er delt op i to hovedkategorier. Den første omfatter de mere teoretisk anlagte ledere, mens den anden gruppe omfatter de meget energiske ledere. Geist mener selv, at det er den sidstnævnte type ledere, hvis indstilling passer bedst til deres, men udelukker ikke samarbejde med de teoretiske ledere. Gennem de energiske ledere får kreativiteten lettere frit løb, idet Geist ikke bliver fastlåst af for meget teori. Det fremgår, at Geist satser på små og mellemstore danske virksomheder, og altså ikke på udenlandske kunder. Geists størrelse taget i betragtning er dette en fornuftig disponering, da det ville blive en uoverkommelig opgave for et lille reklamebureau at lave kampagner for eksempelvis Coca Cola eller Carlsberg world-wide. 7 Bilag 4 - Budskab 8 Bilag 5 Kundebeskrivelse 1 side 16 af 28

17 Den sekundære målgruppe bliver af Geist beskrevet således: - Potentielle medarbejdere: Projektledere, Art Directors og tekstforfattere der brænder for kreativitet. - Potentielle samarbejdspartnere: Media-rådgivere, plannere, webdesignere og programmører, grafiske designere, pr-rådgivere ect. 9 Den sekundære målgruppe for sitet er også inddelt i to kategorier: potentielle medarbejdere og potentielle samarbejdspartnere. Nøgleordet for begge kategorier i den sekundære målgruppe er kreativitet. Den primære målgruppe og den sekundære målgruppe har forskellige formål ved besøg på Geists site. Hvor den primære målgruppe besøger sitet i forretningssammenhæng, besøger den sekundære målgruppe sitet i forbindelse med jobsøgning o. lign. Der er i den sekundære målgruppe generelt set tale om mere kreativt uddannede og -tænkende personer end i den primære målgruppe, der i højere grad lægger vægt på fakta, da mange herfra besidder lederstillinger o.lign. Som nævnt tidligere er disse ledere udadvendte og energiske, men har også en forretning at skulle tage hensyn til. Det er nødvendigt at tænke kreativt og virke entusiastisk, da alle folk med ovenstående beskæftigelser er vant til at arbejde med folk i reklamebranchen, og derfor forventer sig meget af et besøg på en hjemmeside for et anderledes, kreativt reklamebureau som Geist. Fælles for begge målgrupper er, at de skal tilgodeses på sitet. Hvordan dette løses, beskrives bl.a. i afsnittet Websitets udformning og teknik. Kommunikationsmiljø Da sitet primært skal bruges i kundeøjemed, vil det oftest blive benyttet af folk i arbejdssituationer. Derfor er det vigtigt, at sitet er overskueligt, så det ikke giver kunderne et dårligt og ustruktureret indtryk af Geist. Sitet skal køre hurtigt, og informationerne skal være let tilgængelige for ikke at forsinke arbejdsprocessen hos kunderne. I arbejdssituationer har man sjældent tid til at undersøge et site, men har brug for information her og nu. 9 Bilag 6 Kundebeskrivelse 2 side 17 af 28

18 Dernæst er det vigtigt, at sitet har flere lag, så potentielle medarbejdere og samarbejdspartnere kan dykke dybere ned i virksomheden og finde den information, der skal til, for at de vælger netop Geist som deres fremtidige arbejdsplads/samarbejdspartner. Denne type informationssøgning vil ofte ske hjemmefra, hvor der er bedre tid til fordybelse i sitet. Der skal derfor være mere detaljerede oplysninger i denne del af sitet. Brugerprofil Jens er 36 år og administrerende direktør for et transportfirma i København. Han bor på Vesterbro med sin kone og deres to børn på 3 og 4 år. Jens firma er 6 år gammelt og består nu af 35 fastansatte. Jens er god til at motivere sine medarbejdere og tror fuld og fast på de beslutninger han tager. I firmaet uddelegerer han opgaver efter frihed under ansvar princippet. Brugerscenario Efter nogle år med stigende kundeantal og dermed større indkomst er kurven desværre for nedadgående for Jens firma. Han har måtte sande, at samarbejdet med det nuværende reklamebureau ikke har båret frugt de seneste år. Jens vurderer mulighederne for at skifte bureau og er på trods af den nedafgående kurve ikke bleg for at prøve noget anderledes og alternativt i forhold til deres tidligere, mere klassiske reklamekampagner. Alt dette med forventning om et stigende salg. Efter et møde med ledelsen beslutter virksomheden sig for at handle omgående. Den pågældende eftermiddag sidder Jens på kontoret og søger efter reklamebureauer på Internettet. Han er inde på flere sites hvor han får indtryk af, at arbejdsprocessen virker lidt tung og omfattende. Han falder nu over en side for et nystartet firma, der hedder Geist. Bureauets kreative arbejdsfilosofi, og den hurtige leveringstid tiltaler ham. Efter et kvalitetstjek under Geists reference-liste beslutter han sig for at kontakte bureauet. Medieelementer Til at underbygge udtrykket på sitet har vi benyttet os af billeder, animationer og audio-klip. Det er almindelig kendt, at det første øjet opfanger på et site er levende billeder og farvefotos. Blandt andet derfor har vi valgt at lave en animation, der toner over i et farvebillede. Mottoet toner ligeledes ind, så brugeren forhåbentlig også bliver opmærksom på dette. For at gøre undersiden arbejdsproces personlig og mere forståeligt har vi lagt et audio-interview af en Geist-medarbejder ind. I interviewet uddybes og forklares teksten til venstre på sitet. side 18 af 28

19 Websitets udformning og teknik Som omtalt i afsnittet Kommunikationsmiljø vil sitet primært blive brugt af folk med branche-erfaring. Derfor er det væsentligt, at sitet signalerer troværdighed, men også den kreativitet Geist gerne vil forbindes med. Vi har udarbejdet sitet i ét enkelt program for at undgå programkonflikter o.lign. - desuden letter det programmeringsprocessen. Vi har valgt Flash p.g.a. de kreative muligheder programmet indeholder. Derudover egner programmet sig særdeles godt til Internetbrug. Flash gør det bl.a. muligt at opnå dynamik gennem animationer på sitet, hvilket kan være med til at underbygge det kreative. Endvidere gør animationerne i Flash det muligt at vise virksomhedens fortælling v.h.a. billeder i bevægelse, hvilket øger antallet af kreative udtryksmuligheder. På trods af animationsmulighederne er det meget vigtigt at holde sitet simpelt og i en ren stil, så brugeren ikke forvirres af for mange informationer og indtryk. Der er tale om et kommercielt website, og det er, som nævnt i afsnittet Kommunikationsmiljø, nødvendigt at gøre informationerne let tilgængelige og sitet overskueligt. Dog er vi opmærksomme på at brugeren for at kunne se vores site skal have et flash 6 plug-in installeret. Men da målgrupperne til sitet er vant til at søge information på internettet er de sandsynligvis allerede i besiddelse af dette plug-in. Da målgrupperne tilhører folk, der følger med i den teknologiske udvikling er der sandsynligvis ingen fare for at disse ikke vil installere plug-in et. Desuden har vi valgt at lave sitet på dansk, da målgruppen udelukkende omfatter danske virksomheder. Fortælling Geists fortælling har vi valgt at illustrere gennem en animation og et billede på sitets hovedside. Disse elementer bliver understøttet af en tilhørende tekst som understøtter og udbygger fortællingen. Teksten, som også fungerer som et slags slogan, lyder således: Tager du springet......tilbyder Geist nytænkende og kreative reklameløsninger. Fortællingens budskab er, at hvis man tør prøve noget nyt, bliver man belønnet med noget anderledes og måske bedre end man er vant til. side 19 af 28

20 Alene ordet spring, som indgår i første del af billedteksten, fortæller meget om virksomheden. Når man springer, om det er bogstavelig talt eller i overført betydning, går man fra et punkt til et andet. Det punkt man kommer til vil ofte være nyt og anderledes. Man siger jo også: nu springer jeg til noget andet (nyt). Der bliver altså allerede fortalt om en virksomhed der skiller sig ud. Endvidere ligger det i teksten, at hvis man tør tage springet, udløser det en belønning. Her fortælles om en virksomhed der er nytænkende. Ordet nytænkende er synonym med alternativ og anderledes, og siger noget om Geists arbejdsfilosofi. Fortællingen afrundes med at sikre at brugeren (læseren) er klar over at det et reklamebureau historien omhandler. Et bureau der udfører kreative (skabende) reklameløsninger. Delkonklusion Som nævnt i afsnittet Formål og effekt er sitets primære formål at hjælpe virksomheden med at opbygge den rette identitet. Dette gøres via et gennemarbejdet og velovervejet site, hvor bureauet får mulighed for at præsentere sig selv og sine styrker For at opnå dette skal sitet signalere virksomhedens image klart og tydeligt. Dette er særdeles vigtigt for at nå målgruppen og vække deres interesse for bureauet. Ud over image skal også budskabet fremhæves og tydeliggøres på sitet. Dette er vitalt, da virksomhedens image sammen med budskabet giver et godt billede af, hvilken type virksomhed der er tale om. Geists målgruppe er, som beskrevet i afsnittet af samme navn, delt op i to (primær og sekundær målgruppe). Derfor er der også to forskellige typer brugere af sitet: Kunder og Potentielle medarbejdere og Potentielle samarbejdspartnere. Det er klart at disse to målgrupper ikke lægger vægt på det samme ved et besøg på sitet. Derfor har vi valgt opbygge det i flere lag. Et andet argument, der understøtter denne opbygning er, at mange vil besøge Geists website i arbejdssammenhæng. Her er der som oftest ikke tid til at gå i dybden og udforske sitet. Derfor er det vigtigt at lave et site, der både ved et hurtigt besøg, men også ved en mere grundig gennemgang efterlader brugeren med en god fornemmelse af, hvem Geist er, og hvad de står for. side 20 af 28

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt.

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Velkommen til Sats & Tegn Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Med mere end 20 års erfaring, engagement og god service står vi klar til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER Krøllede idéer Store budskaber...men ingen klar kommunikation Indsigt Instinkt Handling Simpelt koncept og stærk tiltrækning af de helt rigtige kunder VI SÆLGER ET GODT

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

5 gode råd om storytelling & branding. wort.dk / Lasse Juhl Nielsen

5 gode råd om storytelling & branding. wort.dk / Lasse Juhl Nielsen 5 gode råd om storytelling & branding wort.dk / Lasse Juhl Nielsen wort.dk / Lasse Juhl Nielsen 5 gode råd om storytelling & branding Jeg er humanist cand. mag. i litteraturhistorie, og på mange måder

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

BHJ - MISSION - VISION - VÆRDIER. - when you are looking for real value

BHJ - MISSION - VISION - VÆRDIER. - when you are looking for real value BHJ - MISSION - VISION - VÆRDIER - when you are looking for real value BHJ - din foretrukne partner BHJ er førende inden for vores kerneforretningsområder. Og det er ikke uden grund. Vores kultur spiller

Læs mere

Goal Marketing System Marketing tjek. Goal Marketing

Goal Marketing System Marketing tjek. Goal Marketing Goal Marketing System Marketing tjek Goal Marketing 1 Introduktion Goal Marketing lærer enkeltmandsvirksomheder med at udnytte deres tid og evner til at skabe en mere profitabel virksomhed ved at udnytte

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030

Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 Fremtidsvision for offentlig ledelse anno 2030 3. plads i prisopgaven unge på en ungdomsuddannelse Hannah Engmose Johansen Borupgaard Gymnasium Offentlige ledere i 2030 skal tage højde for fem forhold

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk

Løber du panden mod en mur? Dialog med sko ole og institution, venner og familie Sensitiv familie.dk Løber du panden mod en mur? Dialog med skole og institution, venner og familief e Inspiration og forslag til forældre med særligt sensitive børn fra Sensitiv familie.dk 1 Dialog med skole og institution,

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

GRAFISK - DESIGN HJEMMESIDER TIL IME FONDEN

GRAFISK - DESIGN HJEMMESIDER TIL IME FONDEN GRAFISK - DESIGN HJEMMESIDER TIL IME FONDEN Dokumentation OPGAVEN Opgaven står i af få redesignet IME fondens online profil og dertil hørende kampagner samt tilbud de kører online. IME s hovedside skal

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Alt du behøver at vide som Maker på Crate

Alt du behøver at vide som Maker på Crate Alt du behøver at vide som Maker på Crate København, april 2015 Crate er dit sted! Det er dine produkter og det er din butik. Vi er vildt begejstrede for at have dig med ombord og vi er sikre på, at vi

Læs mere

Halsstrækkende grafisk design

Halsstrækkende grafisk design Halsstrækkende grafisk design Fokuser på de signaler, din grafiske identitet udsender til eksisterende og potentielle kunder. Generelt om Stormes Grafisk Stormes Grafisk er en lille og nærværende grafisk

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Graphic Pro ApS er et firma der beskæftiger sig med outsourcing opgaver inden for bl.a. billedbehandling.

Graphic Pro ApS er et firma der beskæftiger sig med outsourcing opgaver inden for bl.a. billedbehandling. Virksomhedsbeskrivelse Graphic Pro ApS er et firma der beskæftiger sig med outsourcing opgaver inden for bl.a. billedbehandling. Virksomheden startede op i sommeren 2010 og vores kernekompetence er billedbehandling

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

Holdninger, værdier og frivillige

Holdninger, værdier og frivillige Holdninger, værdier og frivillige Rie Skårhøj Sociolog, selvstændig, forfatter, mor, kristen, frivillig Frivillighed i dag Der er mange foreninger (ca 100.000) Man er med i en periode Der skal være kort

Læs mere