Gruppe 21 - Geist. side 1 af 28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe 21 - Geist. side 1 af 28"

Transkript

1 side 1 af 28

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og idé 3 Problemformulering 4 Virksomhedsbeskrivelse og analyse 4 - Kort om geist 4 - Virksomhedens værdier 6 - Image 6 - Vision, mission og strategi 7 - Interessenter 8 - Fokusgruppediskussion 9 - SWOT-analyse 11 - Delkonklusion 12 Kommunikationsplan 15 - Sitets formål og effekt 15 - Budskab 15 - Målgruppe 16 - Kommunikationsmiljø 17 - Brugerprofil, brugerscenario 18 - Medieelementer 18 - Websitets udformning og teknik 19 - Fortælling 19 - Delkonklusion 20 Konklusion 21 Kildefortegnelse 23 Bilag 24 side 2 af 28

3 Rapport The Corporate Heartbeat of Storytelling Gruppe 21 Geist INDLEDNING OG IDÉ Indledning I 1855 skrev en af de største historiefortællere, verden har set: Man gaaer først saa gruelig meget ondt igjennem, og saa bliver man berømt. 1 Det er ofte vanskeligt for en organisation at få deres budskab og historie ud til den tiltænkte modtager. Mange virksomheder kæmper år efter år for at få netop deres målgruppe til at genkende firmaets logo, slogan og særkende i det hele taget og i sidste ende til at købe virksomhedens produkter. Der er sikkert mange store firmaer, der i dag kan skrive under på, at det både har krævet blod, sved og tårer at blive berømte og succesfulde. Et reklamebureau er vant til at fortælle andres historier men hvordan fortæller man deres? Denne problemstilling har vi valgt at tage op, da vi mener, at den er udfordrende og særdeles lærerig. Denne rapport består af en virksomhedsbeskrivelse og analyse samt en kommunikationsplan. Hvert af de to hovedafsnit er fulgt op af en delkonklusion, hvor vi analyserer og tager stilling til de mere objektive og faktuelle dele af rapporten. Afslutningsvis opsummerer og konkluderer vi på den samlede rapport. Idé Vores idé er at fremstille et website, der harmonerer med reklamebureauet Geists værdier og særkende. 1 Citat H. C. Andersen side 3 af 28

4 PROBLEMFORMULERING Problemformulering Geist giver udtryk for at være et utraditionelt reklamebureau. Vi vil undersøge og komme med bud på følgende: - hvad er det, der gør virksomheden utraditionel - og er den overhovedet det? - hvilke fordele og ulemper medfører dette? - hvordan udtrykker vi bedst organisationens værdier, budskab og særkende gennem en fortælling på websitet? VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE OG ANALYSE Kort om Geist Anpartsselskabet Geist er et relativt nyt reklamebureau, udelukkende bestående af folk med branche-erfaring. Geist blev grundlagt i sommeren 2002, da fem tidligere ansatte fra Paradox, et nu konkurslukket reklamebureau, gik sammen om at skabe et nyt og anderledes bureau. Gejst er et full-service reklamebureau d.v.s. de er leveringsdygtige i reklame inden for alle medier herunder trykte annoncer, outdoor, radio, film o.s.v. Som bureauet ser ud i dag, er der seks fastansatte fordelt på tre hovedområder: Newbizz og networking, Planning og projektstyring, samt en kreativ afdeling. Organisationsformen i Geist er svær at beskrive ved hjælp af de gængse principper kendt fra de metodiske lærebøgerne. Det princip, der ligner bedst, er: selvstyrende grupper i en organisation. Princippet er karakteriseret ved: [at] et mindre antal medarbejdere får ansvar for nogle afgrænsede opgaver og har frihed til selv at bestemme, hvordan disse udføres inden for på forhånd aftalte mål for præstationer og anvendte ressourcer. 2 2 Organisation, 3. udgave, forlaget Trojka, s. 89, side 4 af 28

5 Dette arbejdsprincip skildrer udmærket arbejdsgangen på Geist, hvor opgaverne uddeles til de ansatte, som så afleverer et færdigt produkt til en given deadline. Alligevel forklarer princippet selvstyrende grupper intet om selve organisationsstrukturen. Denne beskrives bedst som en slags palette-model, hvor man til fulde udnytter de ansattes kompetencer og viden til specifikke opgaver. Princippet kan sammenlignes med en malers palet, hvorpå han har grundfarverne rød, blå og gul. Ud fra disse kan han teoretisk set fremstille næsten alle farver. På samme måde kan man, med de rigtige ansatte, løse de allerfleste opgaver i en virksomhed, der er organiseret efter palette-princippet. Ud fra opgavens art udvælger lederne de ansatte, og beslutter, hvordan man vil udnytte deres kompetencer og viden. Da opgaverne for den ansatte er af særdeles varierende karakter er der også en stor læringsdel ved denne struktur. På grund af den overlappende organisationsstruktur får de ansatte større indsigt i hinandens arbejdsopgaver og udvikler derigennem deres kunnen. Fig.1 (Palette-princippet opstillet grafisk) side 5 af 28

6 Virksomhedens værdier Virksomhedens værdier er det, man står tilbage med, når der skæres ind til benet i virksomheden. Værdierne er de indre kvaliteter, som karakteriserer virksomheden, organisationsformen og medarbejderne. Geist har formuleret seks sætninger, som udgør virksomhedens værdigrundlag: - reklame udspringer af kreativitet ikke af videnskab - kreativitet og tillid er lige vigtigt for at vinde kunderne - mennesker trives bedst med frihed under ansvar - mennesker trives bedst i et arbejdsmiljø, hvor alle kender alle og respekterer hinanden - anerkendelse og respekt er fundamentet for succes - nære relationer skaber tillid 3 Det fremgår af ovenstående, at Geists primært bygger værdigrundlaget på tre ting. På bureauet stræbes der efter at sætte kreativiteten i højsæde. Det er netop dette image, Geist gerne vil opbygge. Derudover lægges der stor vægt på at skabe et godt arbejdsmiljø på bureauet. Geist er af den opfattelse, at et godt arbejdsmiljø, hvor alle trives, resulterer i en øget arbejdsmoral og generelt i en god stemning på bureauet. Desuden er man på Geist opmærksom på, at en kundes tillid vindes gennem nære relationer. Tilliden mellem kunden og Geist er lige så vigtig som kreativiteten. Image Geist vil gerne signalere et image, der afspejler en virksomhed, som adskiller sig fra det gængse reklamebureau. Tendensen blandt moderne reklamebureauer er, at bureauet udfører omfattende forhåndsanalyser for hver enkelt kunde - inden den kreative proces kan begynde. Geist, derimod, mener at dette i mange tilfælde ikke er nødvendigt, da ikke alle kunder har behov for tilbundsgående analyser for at få skabt en god reklamekampagne. I stedet for at udføre tunge analyser tager bureauet udgangspunkt i kunden og dennes behov. Her er altså tale om en mere intuitiv fremgangsmåde. Der er dog visse kunder, der selv kræver analysedelen, og her adskiller Geist sig også fra mængden. I stedet for at bruge tid på analyser, har Geist outsourcet denne fase til et fast net- 3 Bilag 1 Geist trossætninger side 6 af 28

7 værk af specialister. Dette gør, at bureauet tidligere kan komme i gang med den kreative konceptudvikling, og at kunden hurtigere kan få leveret det færdige produkt. Denne arbejdsmetode resulterer i et bureau med omdrejningspunkt i kreativ reklame. Geist ønsker altså at opbygge et image, der får virksomheden til at fremstå som et kreativt, anderledes bureau med hurtig leveringstid. Vision At være blandt de 10 mest kendte reklamebureauer i Danmark inden for 5 år. 4 Mission I og med at Geist er et forholdsvis nyt firma, mener de, at deres opgave her og nu er at etablere sig og gøre Geist kendt udadtil. Strategi Geist satser primært på såkaldte A-kunder 5. Det er en type af kunder, der giver bureauet kreativ frihed, og hvis indgangsvinkel til reklame stemmer overens med Geists egen. A-kunderne giver Geist gode muligheder for at vise deres kreative evner, og Geist har dermed lettere ved at profilere sig. A-kunder er dog på nuværende tidspunkt ikke nødvendigvis de økonomisk mest indbringende. Over en længere tidshorisont håber Geist dog, at A-kunderne også bliver de økonomisk mest attraktive. Geist mener med andre ord, at A-kunde-strategien er en væsentlig faktor for at nå visionen og missionen. Derudover går bureauet efter at opnå nomineringer til prestigefyldte awards som f.eks. Årets Dagbladsannonce, Guldkorn, DM-prisen og lignende. En nominering, eller sågar en award, er i reklamebranchen en blåstempling af virksomheden. Det en god hjælp til at opbygge firmaets renommé og resulterer ofte i flere kundehenvendelser. Ved hjælp af A-kunder håber Geist at opnå mindst 5 nomineringer inden for de første 3 år. Skulle en kunde tvivle på virksomhedens evner, er det en fordel at kunne henvise til en nominering eller en award. 4 Bilag 2 Geists vision 5 Bilag 3 Kundetyper side 7 af 28

8 Interessenter - Ejere En af de absolut vigtigste interessenter er ejerne af virksomheden, idet deres interesse for virksomheden er altafgørende for dens eksistens. Ikke mindst i opstartsfasen, hvor der er mange ekstra arbejdsopgaver i form af kundepleje og opsøgende arbejde, der ikke i samme omfang ville være nødvendige i en allerede etableret virksomhed. Heldigvis er det lykkedes Geist at føre nogle af kunderne fra det tidligere Paradox med over, og Geist har derfor allerede nu en mindre fast kundekreds. - Kunder En anden meget vigtig interessent er Geists kunder både de nuværende, men også de fremtidige. Kunderne er virksomhedens eksistensgrundlag. Som nystartet virksomhed skal Geist have opbygget sig en kundekreds, hvis værdigrundlag stemmer overens med virksomhedens egne. Derfor er det vigtigt, at deres website fortæller virksomhedens historie og udtrykker dens budskab. Da det reelt ikke er muligt udelukkende at have kunder med samme værdigrundlag som en selv, har Geist (som tidligere nævnt) inddelt kunderne i A-, B- og C-kunder. 6 - Potentielle medarbejdere Desuden er potentielle medarbejderes indtryk af Geist vigtig. Nogle af reklamebranchens folk holder sikkert et vågent øje med det nystartede, kreative bureau. Hvis det går bureauet så godt, at det senere skal ekspandere, er det vigtigt, at kommende medarbejdere har et godt indtryk af virksomheden. - Långiver Ud over kunderne er også långiveren, som virksomheden lånte opstartskapitalen af, interesseret i, at det går virksomheden godt da långiver derved er bedre stillet med hensyn til tilbagebetaling af lånet. - Konkurrenter Nogle kunder holder sig til det samme reklamebureau i mange år, mens andre browser markedet og prøver forskellige muligheder af. Derfor er også konkurrenterne en stor del af virksomhedens nærmiljø på godt og ondt. 6 Bilag 3 - Kundetyper side 8 af 28

9 Desuden er reklamebranchen som så mange andre, præget af samfundets konjunkturer. Dette mærkede Geist bl.a. i opstartsfasen, hvor branchen bar præg af efterdønninger fra 11. september Denne hændelse resulterede i lavkonjunktur, og øgede derfor konkurrencen bureauerne imellem. Fokusgruppediskussion - Mål Det overordnede mål med vores fokusgruppediskussion var at finde ud af, hvilke fordele og ulemper der kunne være i forbindelse med at vælge et kreativt bureau som Geist. Vi ville også undersøge, hvilke faktorer der spiller ind, når en kunde bliver stillet overfor valget mellem et kreativt og et mere analytisk bureau. - Diskussion opbygning Fokusgruppen bestod af 4 deltagere i aldersgruppen år. Det var dog kun to ud af de fire, der havde direkte erfaring med reklamebranchen. På trods af det kom der mange spændende og brugbare informationer ud af diskussionen. Deltagerne blev først introduceret til Geist og deres principper, arbejdsmetoder m.m. Vi forklarede så objektivt så muligt forskellen på Geist og på den mere klassiske analysemetode som de fleste andre bureauer benytter. Dernæst bad vi deltagerne om at forstille sig, hvordan et website for Geist kunne se ud, og hvilke elementer det skulle indeholde. - Resultat (deltagernes betragtninger) Fordele ved Geist: Den anderledes indgangsvinkel Geist har, tiltalte mange af deltagerne. De mente, at bureauet ville kunne få sider frem, som virksomhederne ikke engang selv viste de besad. Ved hjælp af Geists nytænkning, kreativitet og vildskab vil man som kunde få en spændende og hurtig reklamekampagne. side 9 af 28

10 Ulemper ved Geist: På trods af det ellers positive indtryk mente deltagerne, at der også var en risiko forbundet med at vælge Geist. En af deres bekymringer gik på, at de var usikre på om Geist uden brug af analyser ville være i stand til ramme den rigtige målgruppe. Sagt med andre ord: om bureauets fornemmelse vil være tilstrækkelig. Website: Deltagerne forventede at et website for Geist skulle være: kreativt, dynamisk, entusiastisk, farverigt og ikke så tekstbaseret. Af elementer på sitet nævnte gruppen: slogans, grafik, referencer til tidlige produktioner. Generelt: Geist skal være sikker på at ramme den helt rigtige målgruppe, da det ikke er alle, der vil falde for bureauets anderledes arbejdsmetoder. Deltagerne mente, at Geist ville få svært ved at tiltrække en bestemt type af kunder så som medicinalfirmaer og banker. Denne type virksomheder skal ofte udtrykke sikkerhed og tillid og benytter sig tit af mere klassiske reklamebureauer med samme arbejdsfilosofi som deres. side 10 af 28

11 SWOT-analyse Strengths Weaknesses Kreativitet i højsæde modsætning til andre bureauer For mange beslutninger tages med maven ikke med hovedet Højt ambitionsniveau Hurtig levering Kompetente ansatte med erfaring Få ansatte kan ikke håndtere de store kunder Kun enkelte specialister inden for hvert hovedområde Ansatte arbejder godt sammen kender hinanden fra Paradox Geist rammer måske ikke målgruppen p.g.a. manglende analyser Kan levere produktet billigere end andre bureauer Opportunities Threats Awards og A-kunder fører til større anderkendelse Ikke plads på markedet på længere sigt p.g.a. den store konkurrence Kunderne får øjnene op for Geist og Kunderne vælger det sikre - deres måde at lave reklame på analyser ønskes som grundlag for reklame Højkonjunktur større beskæftigelse flere kunder Dårligt tidspunkt at starte en virksomhed på p.g.a. efterdønninger fra 11. september side 11 af 28

12 Delkonklusion Som lille nystartet virksomhed i en branche, der for tiden er hårdt plaget af fyringer og lukninger, har Geist ikke de bedste odds. Geist har fornuftigt nok valgt at profilere sig som et markant alternativ til de eksisterende bureauer, idet Geists omdrejningspunkt er kreativ reklame, hvor mange andre bureauer baserer deres reklameløsninger på analyser. Geist kan opfattes som et nichebureau i reklamebranchen, hvor mange bureauer ligner hinanden med hensyn til arbejdsmetoder. Man kan frygte, at Geists eksistens er truet af nedgangstiderne, som er fulgt i kølvandet på 11. september 2001, og som måske betyder at kunderne ikke er så risikovillige, som de ellers ville være. Hvis dette er tilfældet, kan Geist blive nødt til at lægge strategien om for bare at kunne overleve. Alt dette er gisninger, som kun fremtiden kan bevise rigtigheden af. Palette-modellen, Geist er organiseret efter, giver plads til virksomhedens projekt-orienterede arbejde. På denne måde kan man trække på de ansattes viden og kompetencer i det omfang det er nødvendigt. Organisationsmodellen er på den måde meget fleksibel, og bureauet kan lettere tilpasse sig opgaverne rent organisatorisk. Man er ikke, som i eksempelvis linie- og stabsprincippet tilknyttet en overordnet for hver afdeling, der skal godkende medarbejderens arbejde. Dette giver de ansatte en stor frihed, hvilket harmonerer godt med Geist værdier (jf. afsnittet Virksomhedens værdier). Man kan selvfølgelig også argumentere for, at en virksomhed med seks ansatte naturligvis ikke kan organisere sig med ledere i alle afdelinger, og derfor må ty til andre organisationsformer end de klassiske. En ulempe ved organisationen på Geist kunne være, at de ansattes arbejdsområder indimellem flyder sammen, og man derved kan risikere, at to ansatte udfører det samme stykke arbejde. Derfor er det vigtigt jævnligt at holde møder for at sikre en optimal arbejdsgang i en virksomhed, der er organiseret efter Palette-princippet. Dette gælder for så vidt alle organisationsformer, hvor de ansatte i udstrakt grad har stor frihed i forbindelse med arbejdsgangen. På Geist er man opmærksom på dette og holder dagligt møder i de enkelte afdelinger og tre gange ugentligt et samlet møde. Geist er yderligere meget opmærksom på, at kundernes tillid til bureauet er afgørende for dets fremtid. Derfor har Geist organiseret sig med en Newbizz og networking-del, hvor de ansatte bl.a. tager sig af kundepleje og opsøgende salgsarbejde. Det er altafgørende, at kunden føler sig tryg hos bureauet uanset om det foretager analyser eller ej. Med et image hvor kreativiteten er i centrum, adskiller Geist sig fra andre bureauer. Derfor er det meget vigtigt med kunder, der har samme filosofi som Geist. side 12 af 28

13 Geists strategi med A-, B- og C-kunder virker fornuftig, da man hermed viser, at man er bevidst om, at nogle kunder i etableringsfasen vil være ren håndtering. Nogle kunders valg af Geist som reklamebureau er primært ikke baseret på ensartet filosofi, men derimod økonomi og leveringstid. Ud over større kreativitet mener Geist også, at de kan levere hurtigere til samme pris, hvis ikke lavere. Dette kan, alt andet lige, kun lade sig gøre, fordi analysedelen er skåret væk. Da Geist også ønsker at konkurrere på pris, kan de risikere, at nogle kunders valg af Geist ikke er baseret på en tilsvarende filosofi omkring reklame, men derimod på lavere pris og kortere leveringstid. For mange af denne type kunder vil ikke bringe Geist tættere på visionen og missionen. Hvis kunderne ønsker det, tilbyder Geist analyser udarbejdet af freelance medarbejdere. På denne måde kan de sikre sig kunder, som er vant til at basere deres markedsføring på analyser og derfor ellers ikke ville vælge Geist. Ved denne outsourcing er det afgørende, at de tilknyttede freelancere kommunikerer godt med Geist. Er dette ikke tilfældet, risikerer man at ende med en ubrugelig analyse. Som det fremgår af vores fokusgruppediskussion er det nødvendigt, at Geist henvender sig til den rigtige målgruppe. Faktisk svarer bureauets A-kunde-beskrivelse godt til den type kunder, som deltagerne mente ville være interesseret i et firma som Geist. Geist kan dog få svært ved at forsikre kunderne om, at bureauets mere intuitive fremgangsmåder er værd at satse på. Her lærte vi, at det er vigtigt at få kunderne overbevist om, at bureauets metoder kan skabe en reklame, som skiller sig ud fra mængden, og derved opnå omtale og forhåbentlig et øget salg. Med hensyn til websitet fik vi nogle brugbare og interessante informationer. Vi havde f.eks. selv tænkt på, at sitet skulle indeholde en form for slogan. Denne idé blev bekræftet, da fokusgruppen nævnte et slogan som en af de ting, de forventede at finde. Derudover regnede gruppen med, at sitet ville have et kreativt layout, der skiller sig ud fra mængden. Der er dog ingen garanti for, at der er sammenhæng mellem deltagernes holdninger i gruppen og det, de ville fortage sig i praksis. Men det kan give virksomheden, og i dette tilfælde os, et godt praj om, hvilke midler der skal bruges for at ramme målgruppen. side 13 af 28

14 I SWOT-analysen tegnes der et billede af virksomhedens styrker og svagheder både internt og eksternt. Det fremgår af SWOT-analysen, at Geists interne styrker ligger i kreativiteten og i et godt arbejdsmiljø. Kreativiteten er selvfølgelig et centralt element i reklameverdenen ikke mindst på et bureau med kreativiteten i højsæde. Arbejdsmiljøet er også uhyre væsentligt, da det er vigtigt at de ansatte trives på deres arbejdsplads. Hvis arbejdsmiljøet er godt, og der er en god stemning på virksomheden, vil det forplante sig til medarbejderne og øge disses incitament til at yde deres bedste hver dag. I forhold til kunderne ligger Geists største fordel i deres fokus på kreativiteten og den hurtige levering. Dette er omdrejningspunktet i filosofien på bureauet, men det kan også gå hen og blive virksomhedens akilleshæl. Hvis kunderne af forskellige årsager vælger at satse på sikker reklame frem for den type Geist tilbyder, kan bureauet blive tvunget til enten at skifte strategi eller i sidste ende at dreje nøglen om. Når dette er sagt, er det nødvendigt at pointere, at det også kan gå den stik modsatte vej. Her er to scenarier, som kunne påvirke Geist i en positiv retning: Internt: - Geist får profileret sig godt, og får etableret sig i kundernes bevidsthed. Dette gøres f.eks. gennem nomineringer til awards og/eller ved at lave i øjenfaldende reklamer for store A-kunder, som i kraft af deres markedsposition kan gøre Geist kendte. Eksternt: - Reklamekøberne kører fast med deres analytisk anlagte reklamebureauer og søger noget nytænkende og anderledes. Hvis Geist her er dygtige nok til at lande og holde fast på sådanne kunder, vil der utvivlsomt følge flere af de gode kunder med i kølvandet. side 14 af 28

15 KOMMUNIKATIONSPLAN Sitets formål og effekt Da Geist er en nystartet virksomhed, er sitets primære formål at få opbygget den rette identitet omkring bureauet, så folk ved, hvilke værdier Geist repræsenterer. Dernæst er det vigtigt at få eksponeret virksomheden overfor potentielle kunder, kommende medarbejdere samt samarbejdspartnere. Det er vitalt at sitet kommunikerer essensen i virksomheden, eller gejsten om man vil. Sitet skal fungere som virksomhedens forlængede arm og klart signalere de værdier, Geist bygger på. Her er det dog vigtigt kun at kommunikere de mest centrale af disse, så modtageren ikke druknes i alt for mange budskaber. Kun de budskaber, som rammer målgrupperne, skal fremhæves på sitet. I dette tilfælde er det budskaber som høje kreative kompetencer og hurtig levering, der er centrale. Man kan sige, at hensigten med websitet er at hjælpe virksomheden til at nå missionen. Effekten af et gennemarbejdet og harmonisk site skal: - opbygge den rette identitet omkring Geist, og profilere virksomheden som et seriøst reklamebureau, med høje kreative kompetencer - øge antallet af kunder, herunder specielt A-kunder - øge branchens kendskab til Geist - yde information og support til eksisterende kunder side 15 af 28

16 Budskab Geists budskab kan formuleres i én sætning: Geist leverer reklame med et højt kreativt indhold hurtigere og mindre besværligt end andre reklamebureauer. 7 Man kan sige, at budskabet er en påstand, som virksomheden skal vise rigtigheden af. Geist skal altså leve op til at være et bureau, der har kreativiteten i højsædet og det endda med en hurtigere leveringstid. Sætningen beskriver de værdier og det image, Geist gerne vil kommunikere, og er derfor velegnet til at præsentere budskabet. Målgruppe Det site, vi har udviklet for Geist, er et kommercielt website, der primært henvender sig til virksomhedens kunder. Sekundært henvender sitet sig til potentielle medarbejdere og potentielle samarbejdspartnere. Kunderne, både nuværende og fremtidige kunder, er af Geist selv beskrevet som: - Administrerende direktører og marketingschefer i små og mellemstore danske virksomheder. Det er mennesker, der har en uddannelse på kandidatniveau, og som er velfunderede i moderne marketingog managementteorier. Eller det er (måske i højere grad) selvstændige, karismatiske mennesker af entrepreneur-typen med et udsædvanligt højt drive og en stor tro på sig selv og sine egne evner 8 Den primære målgruppe er delt op i to hovedkategorier. Den første omfatter de mere teoretisk anlagte ledere, mens den anden gruppe omfatter de meget energiske ledere. Geist mener selv, at det er den sidstnævnte type ledere, hvis indstilling passer bedst til deres, men udelukker ikke samarbejde med de teoretiske ledere. Gennem de energiske ledere får kreativiteten lettere frit løb, idet Geist ikke bliver fastlåst af for meget teori. Det fremgår, at Geist satser på små og mellemstore danske virksomheder, og altså ikke på udenlandske kunder. Geists størrelse taget i betragtning er dette en fornuftig disponering, da det ville blive en uoverkommelig opgave for et lille reklamebureau at lave kampagner for eksempelvis Coca Cola eller Carlsberg world-wide. 7 Bilag 4 - Budskab 8 Bilag 5 Kundebeskrivelse 1 side 16 af 28

17 Den sekundære målgruppe bliver af Geist beskrevet således: - Potentielle medarbejdere: Projektledere, Art Directors og tekstforfattere der brænder for kreativitet. - Potentielle samarbejdspartnere: Media-rådgivere, plannere, webdesignere og programmører, grafiske designere, pr-rådgivere ect. 9 Den sekundære målgruppe for sitet er også inddelt i to kategorier: potentielle medarbejdere og potentielle samarbejdspartnere. Nøgleordet for begge kategorier i den sekundære målgruppe er kreativitet. Den primære målgruppe og den sekundære målgruppe har forskellige formål ved besøg på Geists site. Hvor den primære målgruppe besøger sitet i forretningssammenhæng, besøger den sekundære målgruppe sitet i forbindelse med jobsøgning o. lign. Der er i den sekundære målgruppe generelt set tale om mere kreativt uddannede og -tænkende personer end i den primære målgruppe, der i højere grad lægger vægt på fakta, da mange herfra besidder lederstillinger o.lign. Som nævnt tidligere er disse ledere udadvendte og energiske, men har også en forretning at skulle tage hensyn til. Det er nødvendigt at tænke kreativt og virke entusiastisk, da alle folk med ovenstående beskæftigelser er vant til at arbejde med folk i reklamebranchen, og derfor forventer sig meget af et besøg på en hjemmeside for et anderledes, kreativt reklamebureau som Geist. Fælles for begge målgrupper er, at de skal tilgodeses på sitet. Hvordan dette løses, beskrives bl.a. i afsnittet Websitets udformning og teknik. Kommunikationsmiljø Da sitet primært skal bruges i kundeøjemed, vil det oftest blive benyttet af folk i arbejdssituationer. Derfor er det vigtigt, at sitet er overskueligt, så det ikke giver kunderne et dårligt og ustruktureret indtryk af Geist. Sitet skal køre hurtigt, og informationerne skal være let tilgængelige for ikke at forsinke arbejdsprocessen hos kunderne. I arbejdssituationer har man sjældent tid til at undersøge et site, men har brug for information her og nu. 9 Bilag 6 Kundebeskrivelse 2 side 17 af 28

18 Dernæst er det vigtigt, at sitet har flere lag, så potentielle medarbejdere og samarbejdspartnere kan dykke dybere ned i virksomheden og finde den information, der skal til, for at de vælger netop Geist som deres fremtidige arbejdsplads/samarbejdspartner. Denne type informationssøgning vil ofte ske hjemmefra, hvor der er bedre tid til fordybelse i sitet. Der skal derfor være mere detaljerede oplysninger i denne del af sitet. Brugerprofil Jens er 36 år og administrerende direktør for et transportfirma i København. Han bor på Vesterbro med sin kone og deres to børn på 3 og 4 år. Jens firma er 6 år gammelt og består nu af 35 fastansatte. Jens er god til at motivere sine medarbejdere og tror fuld og fast på de beslutninger han tager. I firmaet uddelegerer han opgaver efter frihed under ansvar princippet. Brugerscenario Efter nogle år med stigende kundeantal og dermed større indkomst er kurven desværre for nedadgående for Jens firma. Han har måtte sande, at samarbejdet med det nuværende reklamebureau ikke har båret frugt de seneste år. Jens vurderer mulighederne for at skifte bureau og er på trods af den nedafgående kurve ikke bleg for at prøve noget anderledes og alternativt i forhold til deres tidligere, mere klassiske reklamekampagner. Alt dette med forventning om et stigende salg. Efter et møde med ledelsen beslutter virksomheden sig for at handle omgående. Den pågældende eftermiddag sidder Jens på kontoret og søger efter reklamebureauer på Internettet. Han er inde på flere sites hvor han får indtryk af, at arbejdsprocessen virker lidt tung og omfattende. Han falder nu over en side for et nystartet firma, der hedder Geist. Bureauets kreative arbejdsfilosofi, og den hurtige leveringstid tiltaler ham. Efter et kvalitetstjek under Geists reference-liste beslutter han sig for at kontakte bureauet. Medieelementer Til at underbygge udtrykket på sitet har vi benyttet os af billeder, animationer og audio-klip. Det er almindelig kendt, at det første øjet opfanger på et site er levende billeder og farvefotos. Blandt andet derfor har vi valgt at lave en animation, der toner over i et farvebillede. Mottoet toner ligeledes ind, så brugeren forhåbentlig også bliver opmærksom på dette. For at gøre undersiden arbejdsproces personlig og mere forståeligt har vi lagt et audio-interview af en Geist-medarbejder ind. I interviewet uddybes og forklares teksten til venstre på sitet. side 18 af 28

19 Websitets udformning og teknik Som omtalt i afsnittet Kommunikationsmiljø vil sitet primært blive brugt af folk med branche-erfaring. Derfor er det væsentligt, at sitet signalerer troværdighed, men også den kreativitet Geist gerne vil forbindes med. Vi har udarbejdet sitet i ét enkelt program for at undgå programkonflikter o.lign. - desuden letter det programmeringsprocessen. Vi har valgt Flash p.g.a. de kreative muligheder programmet indeholder. Derudover egner programmet sig særdeles godt til Internetbrug. Flash gør det bl.a. muligt at opnå dynamik gennem animationer på sitet, hvilket kan være med til at underbygge det kreative. Endvidere gør animationerne i Flash det muligt at vise virksomhedens fortælling v.h.a. billeder i bevægelse, hvilket øger antallet af kreative udtryksmuligheder. På trods af animationsmulighederne er det meget vigtigt at holde sitet simpelt og i en ren stil, så brugeren ikke forvirres af for mange informationer og indtryk. Der er tale om et kommercielt website, og det er, som nævnt i afsnittet Kommunikationsmiljø, nødvendigt at gøre informationerne let tilgængelige og sitet overskueligt. Dog er vi opmærksomme på at brugeren for at kunne se vores site skal have et flash 6 plug-in installeret. Men da målgrupperne til sitet er vant til at søge information på internettet er de sandsynligvis allerede i besiddelse af dette plug-in. Da målgrupperne tilhører folk, der følger med i den teknologiske udvikling er der sandsynligvis ingen fare for at disse ikke vil installere plug-in et. Desuden har vi valgt at lave sitet på dansk, da målgruppen udelukkende omfatter danske virksomheder. Fortælling Geists fortælling har vi valgt at illustrere gennem en animation og et billede på sitets hovedside. Disse elementer bliver understøttet af en tilhørende tekst som understøtter og udbygger fortællingen. Teksten, som også fungerer som et slags slogan, lyder således: Tager du springet......tilbyder Geist nytænkende og kreative reklameløsninger. Fortællingens budskab er, at hvis man tør prøve noget nyt, bliver man belønnet med noget anderledes og måske bedre end man er vant til. side 19 af 28

20 Alene ordet spring, som indgår i første del af billedteksten, fortæller meget om virksomheden. Når man springer, om det er bogstavelig talt eller i overført betydning, går man fra et punkt til et andet. Det punkt man kommer til vil ofte være nyt og anderledes. Man siger jo også: nu springer jeg til noget andet (nyt). Der bliver altså allerede fortalt om en virksomhed der skiller sig ud. Endvidere ligger det i teksten, at hvis man tør tage springet, udløser det en belønning. Her fortælles om en virksomhed der er nytænkende. Ordet nytænkende er synonym med alternativ og anderledes, og siger noget om Geists arbejdsfilosofi. Fortællingen afrundes med at sikre at brugeren (læseren) er klar over at det et reklamebureau historien omhandler. Et bureau der udfører kreative (skabende) reklameløsninger. Delkonklusion Som nævnt i afsnittet Formål og effekt er sitets primære formål at hjælpe virksomheden med at opbygge den rette identitet. Dette gøres via et gennemarbejdet og velovervejet site, hvor bureauet får mulighed for at præsentere sig selv og sine styrker For at opnå dette skal sitet signalere virksomhedens image klart og tydeligt. Dette er særdeles vigtigt for at nå målgruppen og vække deres interesse for bureauet. Ud over image skal også budskabet fremhæves og tydeliggøres på sitet. Dette er vitalt, da virksomhedens image sammen med budskabet giver et godt billede af, hvilken type virksomhed der er tale om. Geists målgruppe er, som beskrevet i afsnittet af samme navn, delt op i to (primær og sekundær målgruppe). Derfor er der også to forskellige typer brugere af sitet: Kunder og Potentielle medarbejdere og Potentielle samarbejdspartnere. Det er klart at disse to målgrupper ikke lægger vægt på det samme ved et besøg på sitet. Derfor har vi valgt opbygge det i flere lag. Et andet argument, der understøtter denne opbygning er, at mange vil besøge Geists website i arbejdssammenhæng. Her er der som oftest ikke tid til at gå i dybden og udforske sitet. Derfor er det vigtigt at lave et site, der både ved et hurtigt besøg, men også ved en mere grundig gennemgang efterlader brugeren med en god fornemmelse af, hvem Geist er, og hvad de står for. side 20 af 28

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Hvad vil I med jeres hjemmeside?

Hvad vil I med jeres hjemmeside? Hvad vil I med jeres hjemmeside? God historiefortælling på hjemmesiden kræver, at I først har tænkt grundigt igennem, hvad I egentlig vil fortælle og hvorfor. De historier, I vælger at fortælle på hjemmesiden,

Læs mere

Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014

Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014 Professionsbachelor Optagelsesprøve Forår 2014 Communication & Media Strategy Praktiske informationer Optagelsesopgaven skal afleveres digitalt. Derfor skal du indscanne dit materiale, samle det i ét PDF-dokument

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Hvorfor betale for ressourcer, du ikke bruger? Hvorfor tænke småt, når du kan tænke i ubegrænset kapacitet?

Hvorfor betale for ressourcer, du ikke bruger? Hvorfor tænke småt, når du kan tænke i ubegrænset kapacitet? Mantra goes Cloud Hvorfor betale for ressourcer, du ikke bruger? Hvorfor tænke småt, når du kan tænke i ubegrænset kapacitet? Hvorfor vælge en tung løsning, når du kan få samme energi ud af en let? Rigtig

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED. En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen

DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED. En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen SIDE 1 Er alt politik? Jean Luc Nancy, fransk filosof DEN POLITISEREDE VIRKSOMHED NY TID, NY KOMMUNIKATION

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere