Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr november 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 30. november 2002"

Transkript

1 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr november 2002 Formandens dragehale Birkeholms minde Kassererens spalte Væddemålsfesten Min første femtimers Termik-Ligaen Sæsondebriefing Kursusaktiviteter Vintervedligeholdelse Bestyrelsesmøder Kaldrednyt Udlandsnyt Kalender

2 Postadresse (værksted): Polyteknisk Flyvegruppe Klubhus (flyveplads): PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU bygn. 237, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Bankkonto: reg.nr.: 1671 kontonr.: vedr betalingsforhold: Polyteknisk Flyvegruppe EKKL Eskebjergvej 88B 4593 Eskebjerg Tlf Fax Pladsfrekvenser: 122,5 MHz og 123,42 MHz Kalundborg Flyveklub; telefon Formand: Jørgen Bachmann Tlf (dag), mob. Klubhusformand: Knud T. Andersen Tlf (dag), (priv.) Næstformand: Bo Beltoft Madsen Tlf priv. Flyvechef: Morten H. Bennick Tlf (dag) (priv.) Kasserer: Axel Morgenstjerne Tlf priv., mob. PR-chef: Kristoffer Dragsbæk Raun Sekretær: Marianne W. Thomsen Christian Krog-Madsen; Claus B. Johansen; Best.medlem: Erik Trudsø Jespersen Tlf priv. PFG-nyt udgivelsesterminer 2003 Årsudsendelse i midten af februar. Derefter i slutningen af månederne marts, juni, september og november Ansvarshavende er formanden: Jørgen Bachmann Forsidebilledet: Kaldred stemningsbillede indfanget af Marianne W. Thomsen 2002 blev rekordår for skoleflyet K-13 - læs mere s. 5. Tryk: DTU Tryk Oplag: 250 eksemplarer Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU institutter mm. 2

3 Formandens dragehale Vi ser nu tilbage på en vel overstået sæson, der på trods af vejrmæssig middelmådighed har vist en flyvemæssig meget positiv udvikling i både elev og strækflyvning, og for første gang i adskillige år har vi hermed skabt basis for at gennemføre såvel radio- som teorikursus i vinterhalvåret. Efter en vel overstået væddemålsfest, som er muntert beskrevet andetsteds i bladet, samt en livlig sæsondebriefing der afspejlede ikke udelt tilfredshed med flydisponeringen under et par større arrangementer, er forberedelserne til sæsonen 2003 i fuld sving: værkstedet er fyldt op med fly og det nuværende aktivitetsniveau lover godt for månederne indtil sæsonstart den sidste weekend i marts, dagen hvor urene atter stilles frem til sommertid! Som det fremgår af kalenderen på bagsiden af bladet, fejrer PFG næste år 60 års jubilæum og forberedelserne hertil er allerede i fuld gang. Vores historiske udvalg er ved at lægge sidste hånd på et større værk om flyvegruppens historie, som udover mange flyvehistorier bliver krydret med Ove's fantastiske billedlige beskrivelser af medlemmernes mere eller mindre heldige bedrifter. Med dette nummer af PFG-nyt er første årgang af bladet komplet, og i al sin beskedenhed har det opfyldt ønsket om på enkel vis at formidle nyheder og meddelelser af interesse for vores medlemmer. I samspil med andre tiltag, såsom udbygning og modernisering af vores hjemmeside samt en effektivisering af regnskabførelsen, har det vist sig at være et effektivt middel til at strukturere flyvegruppen både organisatorisk og aktivitetsmæssigt. Endvidere har vi ved samme lejlighed opnået at blive mere synliggjorte på landsplan og dermed skabe mulighed for at udbrede det kendskab til PFG, som er en nødvendighed for at kunne fastholde en medlemstilgang fra gruppen af svæveflyveinteresserede, som vi skal bygge vores fremtid på. Jørgen Bachmann 3

4 Birkeholms minde I gamle dage havde flyvegruppen et helt unikt medlem, der hed Mogens Birkeholm. Han var ikke aktivt flyvende i de senere år, men en ildsjæl i ethvert flyvegruppe arrangement og et socialt samlingspunkt uden lige. Desuden gav han beskæfigelse til talrige trængende polytter, studerende såvel som kandidater i sit patentbureau. Han var utrolig gæstfri med en kæmpe omgangskreds, der mødtes til hans berømte åbent hus grill arrangementer hver torsdag. Da han alt for tidligt døde i 1994, i en alder af kun 58 år, var det da også en af de mest gribende begravelser, med det største følge jeg nogensinde har oplevet. Birkeholm har betydet så meget, at mange jævnligt slår et slag forbi hans gravsted på Herlev Kirkegård. Det gjorde Anita også for nylig og konstaterede til sin forfærdelse at stenen og beplantningen var fjernet. Det forholdt sig i følge kirkegårdskontoret således at Birkeholms søster, ikke ønskede at betale for vedligeholdelsen længere og havde beordret graven ryddet. Det blev Anita og mange andre der erfarede det forarget over. Vi besluttede at Birkeholm fortjente en ny sten og graven en ny beplantning. Den blev behørigt indviet på Birkeholms 8 års dødsdag 30/10 af en snes mennesker med lys og to musikere, der spillede Just a closer walk. Det var meget flot, og bagefter var der gravøl m.m. Stenen afbildet herover er forsynet med navn, årstal og flyvegruppens logo i fræset metal. Det har selvfølgeligt ikke været gratis at sætte den op, få graven beplantet og sikret vedligeholdelsen mange år frem. Anita har derfor oprettet en konto BIRKEHOLMS MINDE, hvor de af Birkeholms venner, der ønsker at bidrage kan indsætte midler. Konto nummeret er Nordea Knu Andersen 4

5 Flyvestatistik 2002: Kassererens spalte September blev den bedste i mands minde. Der blev fløjet 127:27 på klubfly, heraf 46 timer i P2. De gamle september-rekorder var i 1991 med 105 timer og i 1979 med 117 timer. Hermed bliver flyvestatistikken for 2002 helt hæderlig med ialt 639 flyvetimer på klubfly. Fordelingen på årets måneder for klubflyene ser således ud: Tallene i parantes er gennemsnittet i de foregående 10 år ( ). Marts: 22 timer. (9) Total spilstarter i året: 1316 (1133) April: 49 timer. (68) Total Polyt 5 slæb i året: 146 (158) Maj: 70 timer. (119) Total andre starter i året: 42 (94) Juni: 127 timer. (82) Juli: 160 timer. (232) Starter i alt: 1504 (1385) August: 60 timer. (97) September: 127 timer. (44) Året i alt: 639 timer. (685) Oktober: 23 timer. (21) Øvrige måneder: (13)* *(skyldes mest Øye s flyvning i P6 ved VM i New Zealand 1994/95) Fordelingen på klubflyene ser således ud: DuoDiscus (P2): 180 (203)* *(i 2001) K-21 (L9): (121)* *(gennemsnit ) ASK-13 (A3): 143 (99) Discus CS (P6): 117 (160)* *(gennemsnit ) Astir CS (W7): 100 (85) Junior (P4): 51 (61)* *(gennemsnit ) Ka-8B (BXD): 47 (57) DuoDiscus P2 er suverænt vores mest populære fly nogensinde, tæt fulgt af Discus P6. Retfærdigvis skal dog nævnes, at K-21 eren fløj 182 timer i 1989, som var dens rekordår. For K-13 er 2002 blevet et rekordår med 143 timer som akkurat overgik 1992 på 139 timer, og som er tæt på den gamle K-7 rekord fra 1985 på 151 timer. Under alle omstændigheder er det glædeligt med den store skolingsaktivitet vi har haft i år det er jo 17 år vi skal tilbage for at finde noget tilsvarende! Aktiviteten på Discus/P6, kunne bestemt godt være højere end de 117 timer vi fløj i dette, vores bedste 1- sædede fly, i år. Til gennemsnittet af årene på 160 timer skal dog nævnes, at P6 fløj 124 timer til VM i New Zealand i 1994/95. Gennemsnittet for P6 i årene er noget lavere: 134 timer. Til gengæld er W7 kommet lidt til ære og værdighed med de 100 timer i år, ca. det dobbelte af hvad den fløj i hvert af de foregående 4 år! Junioren og K-8 eren kunne også begge flyve en del mere, men med alle de 1-sædede elever og nye S-piloter vi forventer næste år, bliver der sikkert rettet op på det i Flyvestatistik for private fly 2002: Hermed mindes samtlige privatejere om, at vi skal have opgørelse af hvert flys flyvetid (svævetid, motortid, akkumuleret tid totalt), starter (spil, flyslæb, selvstarter, akkumuleret antal starter totalt), strækflyvning (antal, km, marklandinger) og rejseflyvning m/motor (antal, km), så vi kan indberette tallene til DSvU. Ved samme lejlighed bedes privatejerne kontrollere, at I er blevet korrekt debiteret de spilstarter, der er foretaget. Ifølge regnskabet er der lavet 148 spilstarter for private og besøgende fly i år. Medlemsstatistik november 2002: 58 aktive medlemmer, heraf 10 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 6 udlandsmedlemmer og 93 passive medlemmer, heraf 4 livstidsmedlemmer. Ialt 157 medlemmer. Axel Morgenstjerne 5

6 Væddemålsfesten i PFG 2002 Det var den sidste lørdag i oktober. Stedet var det sagnomspunde Kaldred og festen var den berygtede væddemålsfest. Hvert år, når solen er taget syd på, sidder de garvede svæveflyvere, samlet til en overdådig festmiddag, kokkereret af de fantastiske gourmérer, Knu' og Bachmann samt deres flittige hjælpere. Mellem retterne, gumlende med mad i munden, bliver forsamlingen stille, mens selveste flyvechefen bringer aftenens vigtigste samlingspunkt frem i skæret fra stearinlysene: Årets væddemål. Et efter et bliver alle væddemålene remset op, hver mand og hver kvinde bliver nævnt. Vinderne hædret og taberne opmuntret. Også i år blev nye væddemål skriblet op og ned mens forsamlingen prøvede at blive enige om, hvor stor en udfordring hvert individ skulle underlægges. Når folket sagde: "Vi holder afstemning," sagde flyvechef Morten: "Gu' gør vi ej, jeg bestemmer!" Sådan blev det også næsten. Iver havde en mening om et væddemål, hvorhen og hvor langt, men så skar Morten igennem: "Iver, du ved ikke engang hvordan Jyderup ser ud fra oven!" Michael Krogh var en af dette særlige års mange vindere. At vinde væddemål er uhørt og klubben ville se blod: Svendstrup: "Han skal have en diamant." Morten: "Han har alle tre!" Svendstrup: "Jamen, så en fjerde da!" Trods klubbens hævntørst, gik man dog med til den nemme opgave af 350 km #. Dog mente Finn Passov, at hvis man nu har to fly, så skal man også flyve væddemålet to gange! For at undgå indavl i PFG, var der denne strålende aften besøg fra den anden side. Bl.a. Gitte fra KF, som skulle straffes for at have hugget jordmanden Jeppe. Bastet og bundet måtte hun til sidst give op. Modvilligt fortalte hun, at hun have fløjet omkring 60 timer og 300 starter i sin tid som svæveflyver. I PFG anses det for mere end rigeligt til at flyve sin første 500 km FAI. Alligevel blev Morten barmhjertig over det stakkels menneske og fik forsamlingen overtalt til at ændre kravet til resterende sølv. Men Gitte var ikke den eneste ikke-pfg'er til denne fortrinlige middag. Nogle af ekspeditionsdeltagerne fra forrige års "Sondering af fremmed terræn" fra Vejrstation Flyveløse var også tilstede denne herrens aften. Hans: "For ikke at udvikle mig til en serie-taber, anmoder jeg om dispensation fra start på Kaldred." Dette blev dog straks nægtet af forsamlingen. Ikke engang flyvechefen ville bøje sig. Og så var der taberne, der end ikke mødte op til at se deres nederlag i øjnene. Det første offer var Lars Videkam. Optimistisk som han var, mente Morten at en gentagelse af sidste års væddemål, 350 km FAI kun var rimeligt. Men Erik, talsmand for forsamlingen i denne sammenhæng talte med realismens klare stemme: "Hva' med om han fik sit fly klar til sæsonstart?" Da det sidste væddemål skulle indfries, havde festen fået et godt tag i selv den standhaftige flyvechef: "Anders har S plus sssllølv... prøver ingen. Anders har S pus flsøv jeg gider ikke mere!" Det var så en elegant afslutning på det årlige væddemåls hellige ritual. Og de festede lige til den lyse m... øh regnvåde morgen. Da der igen blev liv i lokalerne, sådan omkring middag, havde folket fået talegaverne tilbage og snakken gik lystigt! Peter Fischer: "Hvis man skal sige noget om nogen, så skal man sige det til alle, ikke også Morten?" (Det hele handlede vist om nogle ølkaplser der aldrig var betalt og en udlånt splinterny termik-bør der aldrig var forsvundet en halv time efter landing.) Morten: "Axel, kan du overføre det her beløb til ølkassen?" Knu': "Nå, så fik han dårlig samvittighed alligevel. Ikke meget hukommelse, men samvittighed." Morten: "Det er fan'me ikke mange venner man har her!" Bachmann: "Bekendte Morten, bekendte!" Morten: (Sarkastisk) "Nå, kan i have det godt alle sammen!" Alle: (overbærende) "Ja Morten, kom godt hjem." Morten: "I får flyveforbud alle sammen!!!!" Og så var der Axel, godt træt af at høre alle de dårlige vittigheder om hans lidt tunge fod på gaspedalen når han kører: "Jeg kan godt køre langsomt! så vidt jeg husker..." Disse huskepligtige* replikker fra Væddemålsfesten 2002 blev fanget af Luise's skarpe hørelse og kvikke hjerne! Og ristet i samarbejde med Marianne. *) formodes synonymt med det danske ord mindeværdige. 6

7 Væddemål for 2003 Alle væddemål er med start fra Kaldred, og i ensædet fly, hvis ikke andet er nævnt. Niels Madsen EKKL-Vordingborg-EKKL-Kongsted-EKKL Knu 300 km FAI Bo B Madsen 200 km FAI Claus B Johansen Solo + 1 Sølv Erik Trudsø Jespersen 100 km FAI Stefano S + Sølv Jeppe Nicolaisen S + Sølv Peter Fisher Jensen 200 km FAI Lars Sverre 310 km FAI John Heebøl 200 km # Poul Gregert Jensen 200 km FAI i en ASW20 Thomas Bucha Christensen 130 km FAI Benny Strand 200 km # Peter Siboni 100 km FAI Morten Hugo Bennick 370 km # og placering i den bedste halvdel til DM Torben Kristensen 300 km op til 3 vendepunkter (må godt være i Duo en) Marianne Thomsen Solo + 2 sølv. Kaptajnen 170 km distance EKKL-EKKL, med 1 vendepunkt Bo Leth Andersen 200 km # Finn Passov 250 km # Michael Krogh 350 km # Stig Øye Fuldføre 470 km af en 500 km FAI Jørgen Bachmann 300 km FAI Axel Morgenstjerne 300 km FAI på Sjælland, evt. med sikkerhedspilot Luise Hemmingsen Resterende sølv km FAI Hans Hemmingsen Resterende sølv Kristoffer Raun 300 km FAI Lars H, Videkam 330 km # Iver Christophersen 351 km # Torben Simonsen 300 km # Jesper Schmalz-Jørgensen 230 km # + hytten skal være færdig. Jens Rytter Pedersen 150 km # Eva Hemmingsen 10 middage + 2½ times flyvning Svendstrup Deltage i en 100 km, i Duo en Kim Zambrano Solo + 2 Sølv Christian Krog Madsen Solo + 1 Sølv Gitte Resterende sølv Niels Christian Nielsen 150 km FAI Anders B. Christensen S + Sølv Indgået på EKKL den 26. oktober i det Herrens år 2002, Morten H. Bennick flyvechef / Marianne W. Thomsen 7

8 Min første femtimers - skrevet som var det fra Jorden Der var engang en pige, der ville flyve 5 timer i sit hvide himmellyn. Før hende startede en gut som den første den dag. Han fik straks fat og steg op mod bunden af lammeskyerne. Han fløj LS4, Alpha Whiskey og hun ASW-19, India Lima. Luise, som den fagre ungmø hed, da hun stadig var mø, og for resten stadig hedder selvom hun nu kun er fager og ung, tænkte "lad mig gøre ligeså." Men... Det var ikke helt let, for mens gutten bare forsvandt i højden, måtte pigen hage sig fast med det yderste af neglene. Hun bed tænderne sammen og tænkte: "Jeg skal vise ham!" Så fik hun fat, og med et bredt smil om hendes yndige mund med rosenrøde læber steg hun op til basen under de svulmende hvide lammeskyer. Således gik 1ste time, mens hun nynnede og fløjtede så det var en lyst. Anden time begyndte godt for denne fagre målbevidste unge pige, som også var klog og sexet. I starten af 2.time blev den unge fagre pige lokket ud på et farligt eventyr. Gutten i Alpha Whiskey syntes at Luise skulle med ud mod Tissø, en sø langt ude og væk. Men Luise var ikke sådan at narre, og prøvede kun forsigtigt. Med råd fra hendes vise far, som sagde at denne rejse var helt op til Luise selv at tage, rejste hun kun halvvejen. Hun anede fare forude i det blå, og vendte sit hvide himmellyn tilbage mod det kendte og vante Kaldred. Gutten selv, som var modig og måske lidt kort for hovedet, havde styret sit eget hvide lyn mod denne dunkle og usikre rejse. Hans hovmod blev straffet hårdt, og det var lige før han ikke var kommet hjem fra denne farefulde færd ud i den blå, blå ørken. Han var nødsaget til at forespørge den unge pige om hjælp for at komme hjem, da det nu var ham der knugede sig fast med det yderste af neglene, inden han til sidst atter fik kæmpet sig op til bunden af de kridhvide lammeskyer. Således forløb anden time for den unge pige i sit trofaste hvide himmellyn. Hun var stadig ved godt mod, og fløj ufortrødent ind i tredje time af hendes lange rejse. Den unge gut, som nu var blevet mere forsigtig startede tredje time med at drage ud i verden igen, dog denne gang i følgeskab af en af de ældre og mere erfarende himmelberidere. Luise var nu efterladt tilbage 8

9 alene i luften, og havde fri lejlighed for at afprøve sit hvide himmellyn og sine egne færdigheder... Små totter af skyer voksede op under de andre lidt større vattotter, og Luise kunne mærke sit himmellyn trækkede i hende hen mod skyerne. Hun lod det hvide himmellyn strække sine vinger helt ud, mens de fløj ud mod totterne under lammeskyerne. Hendes himmellyn udnyttede sin fart, og løb lige igennem den gennemsigtige sky. Luise havde aldrig prøvet noget lignende og var henrykt. Hun kunne næsten mærke skyerne kæle over hendes kind. Således forløb tredje time for den fagre unge pige. Der var gået over halvdelen af tiden, og selvom hun havde fløjet dette hvide himmellyn før, følte hun at de var blevet endnu tættere knyttet. Fjerde time begyndte. Nu var der ikke langt igen. Luise følte sig endnu mere i harmoni med sit næsten kridhvide himmellyn. Næsten, fordi den havde en farvet plet på snuden, vingespidserne og på halen. Der blev holdt en stor fest på pladsen hvor himmellynene og deres piloter drog ud fra. Festen var til ære for de himmellyn der havde afsluttet en uge lang og farlig rejse, der havde bragt dem fra den ene ende af landet til den anden. De fleste havde klaret turen, men få var faldet ærefuldt. Luise lå nu oppe under de hvide skyer i sit himmellyn, og så på imens mange fremmede, store og små himmellyn, i alle regnbuens farver ankom til pladsen. Der var røde, gule, orange, hvide med blå og grønne striber. Midt i al virvaret kom gutten tilbage fra sin rejse sammen med de mere erfarne himmelberidere. Det var nu midt i fjerde time, og Luise kunne mærke hvordan hendes yndefulde krop var begyndt give efter for tiden. Hendes ben begyndte langsomt at blive tunge, så hun strakte sin ryg og lod sig rette op i det bløde, men ensformige sæde. Hun mødtes med fremmede himmellyn under kæmpe store skyer af håb, hvor hun også atter fløj sammen med gutten i Alpha Whiskey. Og så gik fjerde time. Hun fløj glad og lystigt videre på trods af hendes nu næsten sovende fødder, mens hun øjner triumfen nærme sig minut for minut... Hendes hjerte banker, åh, bare endnu en time... Femte og sidste time begyndte, uden tegn på problemer. Hendes hvide himmellyn fløj ubesværet rundt under de hvide lammeskyer, der på trods af den sene tid på dagen, under ingen omstændigheder viste tegn på træthed. De blomstrede om end endnu mere kraftigt end nogensinde. Det var ved at gå op for Luise at denne dag kunne blive husket som årets bedste på Kaldred. Ja, årets bedste i hele Danmark. Til sin rædsel opdagede Luise at hendes tidstæller i himmellynet var gået i stå i slutningen af fjerde time, og hun vidste ikke hvor længe hun havde tilbage af de sagnomspundne 5 timer. Derfor måtte hun rådføre sig med sin kloge far, der gav hende råd. Hun og gutten havde været de første til at komme op under lammeskyerne denne utrolige dag. Men da der var fyrretyve minutter tilbage... Den unge pige tænkte ved sig selv: "Åh nej, jeg skal kunne holde mig." På trods af naturens luner, var Luise meget bestemt og ville under ingen omstændigheder bøje sig i støvet. Ikke når hun var så tæt på målet. Hun fik kæmpet sig gennem femte time med møje og besvær. Hun ville ikke have kunnet klare det hvis det ikke havde været for hendes far og denne unge fyr som havde tilbragt disse utrolige timer sammen med hende, højt oppe over almindelige dødelige. Da der var gået et minut over tiden, på trods af hendes store trang, lod hun India Lima lege fem minutter mere for at være på den sikre side. Langt om længe stod hun til sidst næsten nede ved vandets højde, hoppede elegant ud af det hvide himmellyn og fik afløb for sine trængsler. Om aftenen, da de fleste himmellyn var lagt til at sove, nogle i deres vogne, andre under den stjerneklare himmel, blev der festet. Man festede sammen med de fremmede himmelberidere der ikke længere var fremmede. Man snakkede om nye og gamle dage, om nye og gamle erindringer. Alt imens stjernerne kiggede ned på dem. Fløjet en dag på Kaldred, skrevet af Luise Hemmingsen. 9

10 Arne Boye-Møller beretter på bl.a. følgende: 1. division blev til en gyser og en stor overraskelse. I de første 6 måneder af vores 7 måneder lange sæson havde Herning som sædvanligt fået møvet sig ind på 1.pladsen med en såre komfortabel margin til de øvrige i 1.division. Men da vi i september (og jeg skulle partout på arbejde) løb ind i 4-5 dage med det flotteste strækvejr var sjællænderne ikke sene til at slå til og få fløjet nogle herregode stræk. I mellemtiden skvulpede jyderne jamrende rundt over heden og kunne ikke pine hverken fart eller distance i hatteæskerne. Det var fatalt for Herning. Østsjælland og Midsjælland tog téten og så sig aldrig tilbage medens de fordelte 1. og 2. pladsen imellem sig. De følgende dage blev alle Herningenske reserver hentet ud til pladsen, alt disponibelt materiel slæbt i luften og store streger blev slået på kortene. Men ligefedt hjalp det og i undertegnedes klub, Vestjysk, steg nervøsiteten over hvad Aviator, Aalborg og Billund kunne finde på for vi var ved at have løbet tør for gode strækpoints. Heldigvis holdt vi dem stangen og blev nr. 4.. I 3. division præger sjællændernes nyvundne selvtillid sig og både Nordsjælland og vores traditionsrige Polyteknisk har med stor styrke annonceret deres indtog i 2. division med points omkring de De to klubber bliver skarpt forfulgt af Tølløse og Værløse som med sine hhv, ,2 og ,8 points viser solid flyvning. Tendenser: Det mest forfriskende i år har helt klart været sjællændernes revanche i 1. og 3. division efter et par år med lidt statiske tilstande i specielt 1.division. Indtil september i år var det nok den almindelige opfattelse af Herning, at de havde taget patent på 1.pladsen i 1.division. At sjællænderne så massivt går frem i år kan vi først og fremmest takke piloterne for men også nogle ildsjæle som har taget en ordenligt tørn med at engagere klubkammeraterne i vores turnering. Uden deres og alle andre konkurrencelederes indsats var der givetvis mange rigtigt gode opgaver vi aldrig havde hørt om selvom indsatsen med at planlægge og registrere opgaver er blevet forbedret og forenklet væsentligt de sidste par år. Når vi sammenligner DSvUs officielle statistik for antal strækopgaver og antal fløjne opgaver registreret i flyenes journaler set i forhold til TERMIK-Ligaens registrering er der meget høj korrelation/ sammenlignelighed. Det ser umiddelbart ud til, at TERMIK-Ligaen får registreret nær 2/3 af alle fløjne stræk hvilket vi selv betragter som en meget stor og sigende andel. Sigende i den forstand, at bureaukratiet med at registrere opgaver til TERMIK-Ligaen og beregne resultater ikke længere udgør den største forhindring - prøv også at se nedenstående citat sakset fra vore venner på Gørløse: I Termikligaen nåede vi målet nemlig oprykning til 2. division, hvilket er sikret ved en flot 1.plads i 3.division, med det højeste antal point hidtil, i hård konkurrence med Polyteknisk Flyvegruppe. Da resultater fra DM og andre danske konkurrencer tæller med, deltager vi med stærke DM-resultater. Samtidig er der også blevet lavet mange varighed/højdevinding flyvninger fra gruppen af piloter under 150 timer som har givet os uundværlige point. Et kollektivt skulderklap til alle deltagere i termikligaen. Næste sæson skal vi så prøve at vinde 2. division DERFOR HAR KLUBBEN OGSÅ BRUG FOR DIN STRÆKFLYVNING. Noget helt tilsvarende kan vi skrive i PFG, for Nordsjælland tager naturligvis fejl i håbet om at vinde 2. division næste år det bliver jo os der kommer til det! Men alligevel tillykke til Nordsjælland, som ved rent held og en hverdagsflyvning torsdag den 19. september i Nimbus 4D (Gørløse Kaldred Skånes Fagerhult Kronborg Gilleleje Ølsted Skibby Gørløse, ialt 377,1 km med 78,3 km/t) slog os. Uden denne flyvning ville Nordsjælland kun have haft 20158,8 points, så det havde været nærmest dødt løb. Faktisk havde vi på det tidspunkt (15/9) noteret flere points, men så blev beregningen på FAI-trekanter ændret så de alle tabte 1% point. Der var nemlig givet 10% á 2 gange=21% i bonus, men det blev ændret til 20%! Vi ser frem til en fortsat ædel kappestrid. 10

11 Udelandingsmuligheder Som svæveflyver er det jo en god vane når man drager rundt i landskabet altid at holde udgik efter velegnede udelandingsmuligheder Som det fremgår af kortet har det også været en disciplin der har været dyrket indenfor Generalstaben for de sovjetiske væbnede styrker under den kolde krigs tidsalder i dette tilfælde er det Dyrehavegårs jorder på østsiden af motorvejen ved DTU der er vurderet egnet som aerodrom. Bemærk i øvrigt at vores værkstedsbygning ikke er kommet med på kortet, men i øvrigt er detailrigdommen ganske forbløffende. Udeblivelse fra vintervedligeholdelse, med den undskyldning at dette kort er brugt til at (forsøge) finde vej, er derfor ikke nogen gangbar undskyldning. Nok kan man narre fjenden men her går det ikke! 2cm kortet (målestok 1:50.000) er ajourført sidste gang i Tak til Benny Strand for bidraget. Glögg- og lysbilledeaften Kom og se billeder fra årets (og tidligere års) flyveoplevelser, og bidrag med dine egne pletskud. Stedet er som vanligt vores værksted, bygning 237 på Nordvej, DTU. Og tidspunktet fastlagt til: Onsdag d. 11. december 2002 kl. 19:30 Traditionen tro vil der blive serveret æbleskiver, småkager og glögg i anledning af den tilstundende højtid. Feddersen har doneret et nyt komfur til værkstedet, så i år skal glöggen nok blive varm! 11

12 Sæsondebriefing Sæsonstart 2003 Weekenden Marts 2003 Konkurrencer 2003 (arrangere og/eller deltage)? (Forslag om at afholde eksempelvis 1. del af SM på EKKL som optakt til PFG's jubilæum) I klub-regi deltager vi atter i Termik-Ligaen, men konkurrence-deltagelse i øvrigt vil være op til de enkelte piloter, der som vanligt kan ansøge klubben om at låne fly til formålet. Samme år som jubilæum og Frankrigstur vil det være for stor en mundfuld også at arrangere en større konkurrence fra EKKL. Måske i 2004, men ikke i (Slaglille skal have besked herom). Der var også diskussion om muligheden for at kombinere spilstart og flyslæb i forbindelse med afholdelse af f.eks SM, hvor det ikke er givet at alle deltagere har flyslæbstilladelse, men hvor vejret på EKKL kan gøre det besværligt/umuligt for hele feltet at få fat fra en spilstart. Anvendelse/Udlån af fly (f.eks. Duo-Discus) til div. arrangementer Old-Boys-dagen: Der blev stillet forslag om at P2 i forbindelse med Old-Boys dagen o.lign. kan anvendes til gæsteflyvning før klokken 12 og efter klokken 16, men at den reserveres til strækflyvning med aktive betalende medlemmer mellem klokken 12 og 16. Lerchenborg: Generel utilfredshed med arrangementet, og den pris vi fik for det. Som enkeltstående begivenhed kan det være OK hvis prisen er i orden, men det skal og må ikke blive noget tilbagevendende. IMACON-arrangementet: En "smutter". Arrangementer som dette er OK på hverdage (som Knu og Mortens for FLSmidth), men ellers ikke. Sommerlejr/Frankrigs-tur: Uanset hvornår fly forlader EKKL skal der gives besked i god tid til klubbens øvrige medlemmer (specielt m.h.t. den sidste weekend i sommerlejren). Eksisterende retningslinier for udlån blev repeteret og almindeligt accepteret (én pilot pr flysæde pr weekend borte fra EKKL). Konsekvenser for normal flyvning: Hvis normal flyvning og/eller skole-flyvning kan forventes berørt (begrænset eller evt. aflyst) som følge af arrangementer i stil med Old-Boys eller Lerchenborg, skal medlemmerne have besked i god tid. Feedback fra kassereren Papir-arbejdet på EKKL: Generelt ros for god føring af startlister og høj standard for journalføring. Et enkelt klagepunkt i forbindelse med 2-sædet flyvning; Ved "atypisk" fordeling af regningen skal det fremgå af både startliste og fly-journal, hvem der betaler. Forslag om at afskaffe klubhusafgift og i stedet hæve kontingentet lidt. Generelt positiv holdning til forslaget blandt de tilstedeværende. Startafvikling mv. på EKKL Der er et stik til headset på spillets radio, men ikke noget headset. Det har vi til næste sæson. Hændelser omkring "spændende" starter/landinger med motorfly bør rapporteres via Egon. Morten nævnte behovet for god udkig ifm. starter og landinger. Der kunne også laves en lille en-sides brochure om svæveflyvning på EKKL og uddele denne på f.eks. Roskilde og Holbæk. De tilstedeværende betvivlede at det ville have nogen nævneværdig effekt. Luftrum mv. på Sjælland Repræsentanter fra Slaglille, Kongsted og Tølløse har et "kaffemøde" med flyvelederne fra Roskilde i nær fremtid, og vi er velkomne til at komme med input Området Nord for RK3, Vest for RT2 og Syd for VT6 Det behøver ikke være et "officielt" svæveflyveområde, men det vil være en stor hjælp hvis vi og Roskilde kunne blive enige om hvad vi skal kalde det hvis/når vi spørger om tilladelse til at flyve der.hvis vi ikke må flyve igennem dette område er VT6 og hele Hornsherred reelt uden for rækkevide fordi vi tvinges ud over Sejerøbugten eller Isefjorden, hvor der ikke er termik. 12

13 RT2: Den østlige grænse ligger for langt mod vest, så vi klemmes ud mod Holbæk Fjord i områder, hvor der oftest ikke er nogen termik. RK3, RK4, RK5 (og RK6?): I forhold til tidligere år virker det som om man holder fast ved individuel tildeling væsentlig længere inden områderne åbnes generelt. Man kunne evt. overveje at åbne generelt op til f.eks fod, og så lave individuel tildeling højere oppe. Kvadrantsystemet i RK3 og RK4 fungerer ofte vældig godt! Loftet På hverdage opereres ofte med et loft på 3000 fod tilsyneladende uden grund, og man vil ikke hæve loftet til Der har i år været eksempler på at loftet er blevet hævet til 3500 fod og bare de 500 fod ekstra gør en stor forskel; -Tak for det. Skydeområder EK R15 & EK R16 i Sejerøbugten Nok uden for Roskildes rækkevidde, men hvor længe skal de opretholdes? -Der foregår aldrig noget! ICAO-kort: Mere en sag for DSvU end Roskilde: For Kongsted, Slaglille, Tølløse o.s.v. er det markeret på ICAO-kortet at der foregår svæveflyvning. Dette er ikke tilfældet for EKKL, og da det er markeret for øvrige pladser kan det forlede tilrejsende motorflyvere til at tro at der ikke foregår svæveflyvning på EKKL. Dette udgør en sikkerhedsrisiko! (Referat af sæsondebriefing d. 13. november 2002 på værkstedet udarbejdet af Bo B. Madsen) Kursusaktiviteter i vinteren 02/03 Grundet det glædeligt store antal elever vi har haft i sommerens løb, kan vi allerede på dette tidspunkt fastslå at vi holder S-teorikursus i vinterens løb; dvs. efter den sædvanlige plan med 2 aftener om ugen, tirsdag og torsdag, i perioden fra slutningen af januar til prøven onsdag d. 2. april. Desuden vil vi søge at få gennemført et VHF-radiokursus (N-BEG) evt. i samarbejde med naboklubber. Interesserede såvel PFG ere som fra andre klubber bedes snarest henvende sig, enten pr. brev til klubbens adresse eller via en til Marianne W. Thomsen er koordinator. Medlemmer der er interesserede i at medvirke som lærere må stadig meget gerne give sig til kende snarest muligt! Adgangen til de beskyttede web-sider, bl.a. medlemslisten, er i ændret til følgende: Bruger-id: info, løsen: dtu237 Flyvegruppens flittige IT-specialister har sat et diskussionsforum op på vores hjemmeside Meld dig til og følg med i de pulserende debatter om alt fra (simulator)flyvning, vejrsonder og væddemål til kursusplanlægning, vinteroverhaling og takstdiskussioner. Kom med et indlæg om hvad du måtte have på hjertet! Tilmelding sker under punktet Register. Din tilmelding skal være identificerbar alle felter med navn og skal udfyldes, og du skal godkendes, men det gør vi hurtigt det kan dog tage en dag eller to! Forummet benyttes til at lufte nye ideer og vende revolutionerende tanker i, ligesom man også kan finde små beretninger fra flyvedage på Kaldred og den specificerede væddemålsliste her.. Axel Morgenstjerne 13

14 OY-BXD, Ka-8b: Vedligeholdelsesarbejde i PFG, Vinteren 2002/2003 December 2002 (1/12 4/1) Peter Fischer Jensen, Kim Cecilia Zambrano, Poul Bredesgaard, Sten Lottrup Knudsen OY-PKX (P4), SZD-51 Junior: Januar 2003 (5/1 1/2) Anders B. Christensen, Torben Simonsen, Jørgen Blom OY-PJX (A3), ASK-13: Januar + Februar 2003 (5/1 1/3) Niels F. Madsen, Niels-Erik Kaiser, Aksel Feddersen, Christian Krog Madsen, Marianne Watz Thomsen Luise Bruen Hemmingsen OY-PXF (P2), Duo-Discus T: Februar 2003 (2/2 1/3) Morten H. Bennick, Michael Krogh, Kristoffer D. Raun, Thomas Havsager Andersen Morten Ødegaard Nielsen OY-XHA (W7), Astir CS: Marts 2003 (2/3 29/3) John Heebøl, Finn Passov, Jørgen Søe Westergaard, Erik Trudsø Jespersen OY-PFX (P6), Discus CS: Marts 2003 (2/3 29/3) Felipe Cvitanich, Finn Beldring Junior-vogn: Mogens Møller, Bo Beltoft Madsen, Peter Fischer Jensen, Michael Krogh, Poul Gregert Jensen Jordmateriel (excl. spil): (Serviceres på EKKL) Jeppe T. Nicolaisen, Peter Siboni Rasmussen Klubhus: Bo Leth Andersen, Bo Beltoft Madsen Bygning 237, DTU: Frank Chr. Jensen, Stefano Fazzi Jordradioer: Torben Kristensen, Erik T. Jespersen Flyradioer: Benny Strand Barografer & Loggere: Thomas Bucka-Christensen Faldskærme: Poul Gregert Jensen 14

15 PFG arbejdstimeordning Generelt Flyvegruppens materiel vedligeholdes hovedsagelig af medlemmerne selv. Derfor findes en arbejdstimeordning, som forpligter alle aktive medlemmer til at bruge et antal arbejdstimer til gavn for klubben. Arbejdstimer optjenes ved flyvning i flyvegruppens fly og/eller anvendelse af klubbens startmateriel. De afvikles typisk i forbindelse med vintervedligeholdelse af fly og andet materiel, men eksempelvis spil- eller instruktørvagter tæller også. Alle aktive medlemmer, der har fløjet i løbet af en sæson, optjener minimum 10 og maksimum 80 arbejdstimer, som skal være afviklet inden man starter på næste sæson. Optjening af arbejdstimer For den første start i en sæson optjenes 10 timer, uanset hvornår i sæsonen den finder sted. For hver start med flyvegruppens fly og/eller startmateriel optjenes ½ time. Dette gælder også privatejede fly. For hver flyvning i flyvegruppens fly optjenes arbejdstimer svarende til flyvningens varighed. For ekspeditioner beregnes 2 arbejdstimer pr. hold pr. dag. Der kan maksimalt optjenes 80 arbejdstimer pr. sæson. Afvikling af arbejdstimer De arbejdstimer, der optjenes i løbet af en flyvesæson, skal afvikles inden den efterfølgende sæsonstart. Et medlem, der afvikler flere arbejdstimer end der er optjent, kan overføre de overskydende timer til næste vinters arbejdstimeregnskab. Er der tale om mere end 20 timer må de overførte timer dog højst udgøre halvdelen af en sæsons arbejdstimer, mens den anden halvdel skal afvikles på normal vis. Eksempel: Et medlem har optjent 50 timer i løbet af en sæson, og har 30 timer i overskud fra vinteren før: Kun 25 af disse kan overføres. Instruktører, spilvagter og slæbepiloter godskrives 5 arbejdstimer pr. dag. Arbejdstimekravet kan ikke nedsættes mod pengebetaling. Det er en betingelse for deltagelse i flyvningen efter vinterperioden, at man er ajour med arbejdstimerne. Medlemmer, der ikke har opfyldt denne betingelse kan kun i ganske særlige tilfælde træffe en aftale med værkstedsledelsen om en afviklingsordning. Generalforsamling Som det også fremgår af kalenderen på bagsiden, afholdes flyvegruppens generalforsamling det sædvanlige sted i auditorium 51, bygning 208 på DTU Onsdag d. 12. marts 2003 kl. 19:30 Den endelige indkaldelse forventes udsendt sammen med årsberetning og regnskab i form af PFG-nyt nr. 1/2003 ca. 15. februar. 15

16 Referat af bestyrelsesmøde 19/9 Tid og sted Deltagere 19. September 2002 kl hos Bo. Bo B. Madsen, Axel Morgenstjerne, Marianne W. Thomsen, Jørgen Bachmann og Erik Trudsø. 1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde 14. august godkendt. 2.Administration Post ind Post ud Medlemmer Ændret status: Uddannelse Medlemsmøder PR-arbejde Invitation til klublederuddannelse. brev fra forsikringsselskabet om løsøre forsikring, brev om at Tyskland har ændret deres forsikrings regler efter 11. september, så vores ansvarsforsikring skal ændres hvis vi skal flyve i Tyskland med klubfly. Kalundborg Kommune: Udkast til lejeaftale Kalundborg Flyveplads Kaldred. Brev til Kalundborg kommune angående lejeaftale. 11 kontoudtog udsendt. Udmeldinger: Kurt Mørch (Passiv), A.I Bergstrand-Poulsen (Passiv), Henning Hjelm Hansen (Passiv), Paul A. Bruun (Passiv). Per Bredesgaard Passiv (fra Aktiv). Steffen Kjær Johansen Udlandsmedlem (fra Aktiv). Bachmann kontakter Lars Sverre ang. ansøgning til amtet. (penge til instruktør kursus) Note i bladet om undervisere og elever til teori kursus i vinter. iab. PR arrangement afholdes d.27/9-02 i S-huset. Morten Bennick har holdt foredrag for Heebøll s studerende.18/ Økonomi Næsten alle aktive og de fleste passive medlemmer er nu på PBS. Axel følger op på mellemværende med Tølløse og Frederiksund. 4.Materiel Fly Hjullem til P2 er blevet lavet, den står på værkstedet. Polyt 5 iab. Spil Wire værktøj, de to flyvechefer sættes på opgaven. Wirehentere/traktorer iab. Startvogn Virker ikke tilfredsstillende. Generelt Forfang er ikke optimalt, sprængstykkers placering? 5.EKKL Flyveplads Instruktører påpeger situationer hvor græsset er for højt. Afventer nedsættelse af flyvepladsudvalget. Regner med afklaring inden næste sæson. Nedskæring af træer og siv i vestenden. Klubhus Trappen er kommet, den skal sættes op. Vestre kammer er færdigt. 6.Værksted Vinterens øvrige arbejder er under forberedelse. Vinduerne til værkstedet er betalt. Vi har modtaget en sponsorgave på 2000 kr. til værkstedet. Der er blevet malet sternkanter. 7. Flyvning Aktivitet Der har været afholdt en god sensommerlejr i uge 36. Vi fører 3.division i termik-ligaen. Der har været afholdt hverdagsflyvning. Instruktørmøde blev afholdt d.11/9-02 Ansøgninger fra medlemmer: iab 8.Langsigtet planl. iab. 9.Uds. til medl. 10.Eventuelt PFG-nyt udsendes ultimo september. Nyt webdesign på vej, det er næsten færdigt. Ny procedure for ansøgning fra medlemmerne når flyene tages væk fra Kaldred. 16

17 Referat af bestyrelsesmøde 22/10 Tid og sted 22. Oktober 2002 kl hos Axel. Deltagere Bo B. Madsen, Axel Morgenstjerne, Marianne W. Thomsen, Jørgen Bachmann og Erik Trudsø. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde 19. September godkendt. Post ind Klubmeddelelse 35 fra unionen med teori pensum. Klubmeddelelse 36 fra unionen ang. Pr. Seminar. Opfordring fra faldskærmspakkere P.S Danmarks idrætsforbund medlemsregistrering. Meddelse om at der lukkes for det kolde vand på værkstedet d /11-02 Codan forsikrings police på Astir. Henrik H. Vinther rykker for svar på forespørgsen vedr. taget på værkstedet. Post ud 4 rykkere sendt til 4 passive medlemmer. Skades opgørelse sendt til forsikringen, vedr. PXF (P2) Medlemmer Nye medlemmer: Morten Ødegaard Nielsen (Aktiv), Peter Bernth (Aktiv) fra prøve, Elsebeth Warnich-Hansen (Passiv) fra prøve. 2 nye prøvemedlemmer. Uddannelse Marianne arbejder på teori kursus. Ansøgning til amtet skal koordineres med Værløse. (instruktør og materielkontrollant kurser) Medlemsmøder iab. PR-arbejde Arrangementet i S-huset d. 27/9-02 gik godt, der var stor interesse. 3.Økonomi Mellemværende med Tølløse og Frederiksund er afklaret. 4.Materiel Fly iab. Polyt 5 iab. Spil kardanled er knækket. Wirehentere/traktorer iab. Startvogn Kører og radioen virker. Generelt Håndradio batterier skal have nye celler. (Erik) Husk kalibrerings attester på barografer. 5.EKKL Flyveplads iab. Klubhus Trappen er udskudt til november. Der mangler gardin på HP s kammer. Trådløst internet forventes klart til foråret. 6.Værksted Oprydnings dag arrangeres, helst i starten af november. Der mangler nu kun at blive skiftet to vinduer. Arrangere møde med Autogruppen om forhold omkring bygningen o.s.v. 7. Flyvning Aktivitet Vi blev nr. 2 i Termik-Ligaen 3.div. og rykker op i 2. div. Der blev fløjet 127½ time i september. Instruktørmøder iab. Ansøgn. fra medl. ingen 8. Langsigtet planlægning iab. 9.Uds. til medlemmerne PFG-nyt udsendes slut november. 10.Eventuelt Aftal sæsonstart med KF 12. Næste møde Afholdes Mandag d. 18/11 kl på værkstedet. og næste gang igen 17/12 kl på værkstedet. Marianne W. Thomsen 17

18 Kaldrednyt En oktober-weekend Weekenden d oktober bød på overraskende godt og krystalklart vejr med knap 60 starter ialt, heraf en del på ca. 1 time og en enkelt på over 2 timer. Det eneste fly, der ikke blev luftet var P6 - skammeligt men sandt. En del nye ansigter troppede op for at få fornemmelse af svæveflyvningens glæder, og det resulterede bl.a. i 2 nye prøvemedlemmer. Vi har nu fået ialt 3 nye medlemmer + de 2 på prøve i efteråret, men håber naturligvis at flere af efterårets øvrige gæster viser sig igen til foråret. Startvognen er atter kommet i drift, men havde lidt kvaler med radioen til spillet. Det fik Øye rettet op på det var bare mikrofonen der ikke virkede. Der var et pænt skolehold, og det lykkedes Jeppe Nicolaisen at få sin lokalflyvetilladelse, på trods af at han åbentbart trak så hårdt i pinden med K-8'eren at der knak et kardanled på spillet. Heldigvis skete det først, da vi næsten var færdige med lørdagens flyvninger og solen så småt skulle til at synke ned under horisonten. Søndag blev derfor flyslæbsdag, og det gik strygende - selv de tre slæbepiloter nåede at få sig en god svæveflyvetur hver. Skybasis var lidt lav først på dagen, men nåede efterhånden op i 900m. Marianne øvede spin, og Jeppe blev omskolet til flyslæb. Polyt 5 bød dog på en lille koket overraskelse - men den skal jeg undlade at komme nærmere ind på her. Axel Morgenstjerne Hyttenyt Et par af de gode dage i september blev udnyttet til andet end flyvning. Knu Andersen havde bestilt en ny hytte opført, og grunden skulle ryddes. Det foregik som det fremgår, bl.a. med motorsav.. Bålet brændte i flere døgn med resterne. Resultatat er naturligvis blevet en overvældende flot ny hytte på tomten. Måske breder denne kondemneringstendens sig i omegnen. September bød foruden Knu s nybyggeri også på en helt ny hytte, idet Jesper Schmalz-Jørgensen og Mette fik deres præfabrikerede byggeri på plads. Af folkeviddet straks navngivet Kukuret hvorvidt denne benævnelse er retmæssig må læserne selv tage stilling til på stedet. Flyvegruppens hytteområde på EKKL omfatter nu i alt 14 enheder. 18

19 Udlandsnyt Nice, Frankrig Steffen Kjær Johansen, der nu har slået sig ned i Nice (heldige asen) skriver: Det hele kører såmænd fornuftigt hernede! Jeg deler en lejlighed med en gut fra Tjekkiet. Ikke så luksuriøs, men til gengæld er det billigt. Arbejdet på universitetet her er også fornuftigt selvom den sidste måned er gået med forsvar af Ph.d. (Det lykkedes!). Jeg mangler bare at få fat i en lille bil, og så er jeg ellers off til Sisteron! Det ligger ikke så langt herfra. Steffen fløj iøvrigt sin 5-timers og en 1300m højdevinding i sommerlejren samme dag som Luise og Lasse. Dagen efter fløj Steffen en tur med Vinther og fik sit S-certifikat i hus. Efter at DSvU fik oplyst hans nye adresse har han nu endelig modtaget godkendelsen af sølvbetingelserne. Vi ønsker 4 x tillykke med S+2 sølv+ph.d.! Hemet-Ryan Airport, Orange County, California Cristina og Galen blev gift den 19. oktober - på deres flyveplads, som det sømmer sig for et ægte svæveflyverpar. Vi havde senest fornøjelsen af at møde dem begge, da Cristina sammen med broder Felipe holdt en fælles fødselsdagsfest på Kaldred den 3. august. Flyvegruppen ønsker tillykke med brylluppet. San Diego, California Simon Züricho er blevet udstationeret for sit firma Nokia i USA, og er sammen med Charlotte flyttet til vestkysten. Vi ser frem til en beretning om tilværelsen over there. Asien Claus Pedersen, der arbejder for DHI i Malaysia, og bor på Borneo, har i årets løb deltaget i endnu en lille fodtur i junglen, denne gang Raid Gauloises i Vietnam der var et non-stop adventure race over 1008 km for 5-mands hold. Jeg var sammen med en tysker, et par lokale park-rangers fra Mt. Kinabalu her på Borneo samt en lokal ironlady triathlet. Det tog os 9 dage at gennemføre de 1008 km hvoraf ca. 400 km var til fods, 300 km på mountain bike og 300 km i kano, kajak og bambus flåde. Deruover var der lidt caving, traverse af floder på reb, etc. Det var fantastisk flotte landskaber vi kom igennem, men når man kun sover 1-2 timer per døgn var det somme tider svært at nyde omgivelserne. Vi var hold nummer 8: Team Geologistics, og vi endte på en 14. plads. Vi havde alle vabler og fodproblemer Det var dog under alle omstændigheder en stor oplevelse. Claus vil gerne dele ud af erfaringerne hvis nogen har lyst til at prøve år 2003 konkurrencen i Kyrgyzystan, 2004 i Peru og eller 2005 i Etiopien. Lidt træning skal der nok til; for distancen er sat op til 1300 km. men tiden skal stadig holdes indenfor 10 dage. 19

20 Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby Bladnr Kalender 2002/2003 Hvornår Hvad Hvor 2002 Ons. 11. december Glögg- og lysbilledeaften B Løbende Vintervedligeholdelse af fly mv. B237 Ultimo januar Ons. 12. februar Lør. 22. februar Ons. 12. marts Lør. 29. marts Ons. 2. april Tor. 29. maj 8. juni Lør. 7. juni Ons. 11. juni 28. juni 13. juli Lør. 5. juli 14. juli 3. aug. Medlemsmøde om strækflyvning (MHB) Sæsonplanlægningsmøde DSvU repræsentantskabsmøde Generalforsamling Sæsonstart S-teoriprøve I Danmarksmesterskaber 60 års jubilæum og old-boys dag S-teoriprøve II Sommerlejr Kofest Frankrigstur annonceres B237 Århus B208 aud. 51 EKKL B208 aud. 51 Arnborg EKKL? EKKL EKKL LFNS 20

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 17. december 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 17. december 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 5 17. december 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte Gulddrenge GF 2004 Vinteroverhaling Glider motion display Vinterens virtuelle oplevelse Foredrag

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe

www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe Nr. 3 25. juni 2002 Postadresse (værksted): PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU bygn. 237, 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 87 59 14 BG Bank girokonto nr. 1199-1086855 Danske Bank konto nr. 3113-4360162966 Email vedr

Læs mere

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035 Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 11.6.2016.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB

PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB PFT. TEORI 2016 HERNING SVÆVEFLYVEKLUB NAVN: PILOT NR.: DATO: SIDSTE 3 MDR. SIDSTE 12 MDR. TOTAL STARTER TIMER INDSÆT DIN TRÆNINGSTILSTAND I BAROMTERET PFT. TEORI OK INSTRUKTØR: I- NUMMER: PFT Spørgsmål!

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 25. juni 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte Sommerlejr DM på Arnborg Jubilæum Generalforsamlingsreferat Bestyrelsesmøder Medlemsstatistik Udlandsnyt

Læs mere

AVIATOR Forhandlingsprotokol (referat) Dokument nr. 182 Aalborg svæveflyveklub

AVIATOR Forhandlingsprotokol (referat) Dokument nr. 182 Aalborg svæveflyveklub Side 1 af 5 Afbud : ingen 1. Kommentarer til dagsorden Rettet 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder Venter til næste bestyrelsesmøde 3. Formanden - Formandsmøde. JBK og MKR har været

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 10. maj 2004 Formandens dragehale Kassererens spalte Indbydelse til old-boys dag PFGs PR roadshow Takstregulativ 2004 Sommerlejren Bestyrelsesmøder Generalforsamling

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 30. september 2002

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 30. september 2002 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 30. september 2002 Postadresse (værksted): www.pfg.dk Polyteknisk Flyvegruppe Klubhus (flyveplads): PFG Polyteknisk Flyvegruppe DTU bygn. 237, 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 06. juni 2006

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 06. juni 2006 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 06. juni 2006 Formandens dragehale Kassererens spalte Referat fra GF i PFG Tøsetræf DM 2006 Påsken 2006 K-13 Velkommen og tillykke Arnborg lejr 2006 SM 2006

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 20. december 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Mellem Kaldred og Himmelen Vintervedligeholdelsesplan Investeringer Bestyrelsesmøder Sæsondebriefing

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 15. oktober 2004 Formandens dragehale Jørgen Bachmann Værkstedet Vejen til S Medlemsfordeling En flyvedag med min far TERMIK-Ligaen Skygader Velkommen og tillykke

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 1. april 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 1. april 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 1. april 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte En tur til Sverige 60 års jubilæum Et par ord fra flyvechefen Klubtrænerens forårsfornemmelser Åbent

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvordan bliver jeg pilot?

Hvordan bliver jeg pilot? ? Måske er du en af de mange, der tit har tænkt på, at det ville være vidunderligt at dyrke en flyves Hvem kan lære at svæveflyve? Stort set alle, der kan lære at køre bil, kan også lære at svæveflyve.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 22. februar 2003 Indkaldelse til generalforsamling Årsberetning for 2002 Revideret årsregnskab for 2002 Forslag til budget 2003 Forslag til takstregulativ

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2/2002 25.april 2002

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2/2002 25.april 2002 PFG-nyt Formandens dragehale Kassererens spalte Generalforsamling Takstregulativ Flyvechefens klumme Bestyrelsesmøde Sjællandsmøde Old boys dag Udlandsnyt Kalender Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1/2002-15. februar 2002

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1/2002-15. februar 2002 PFG-nyt Formandens dragehale Indkaldelse til Generalforsamling Sæsondebriefing Referat fra bestyrelsesmøde 10.1 Simulatorprojekt og PR Sjællandske klubbers fællesmøde Væddemålsfesten Danske vinger Kalender

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag!

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Hvordan kan det blive mere perfekt? Her kommer historien - for dem der har lidt tid. Jeg har i mange år forsøgt at slå rekorden for den største

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 02 Vedr. Instruktørkurser 2015. DATO: 12.01.15 Hermed fremsender

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Indkaldelse til GF 2014 Årsberetning 2013 Takstregulativ 2014 Årsregnskab 2013 Budget 2014 Kalender

Indkaldelse til GF 2014 Årsberetning 2013 Takstregulativ 2014 Årsregnskab 2013 Budget 2014 Kalender Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 marts 2014 Indkaldelse til GF 2014 Årsberetning 2013 Takstregulativ 2014 Årsregnskab 2013 Budget 2014 Kalender Polyteknisk Flyvegruppe Postadresse og værksted:

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 30. Maj 2008 Formandens dragehale Kassererens spalte Familie rum Prøv en anderledes sommerferie Fuldstændigt takstregulativ SM. 1. afdeling 2008 Referat fra

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 26. februar 2007 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2006 Revideret årsregnskab for 2006 Forslag til budget for 2007 Forslag til

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 15. februar 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 15. februar 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 15. februar 2005 Indkaldelse til generalforsamling Årsberetning for 2004 Skal klubben købe en Rotax-Falke? Revideret årsregnskab for 2004 Orientering om luftrum

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 25. februar 2004

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 25. februar 2004 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 25. februar 2004 Indkaldelse til generalforsamling Årsberetning for 2003 Revideret årsregnskab for 2003 Forslag til budget 2004 Forslag til takstregulativ

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat nr. 3. Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016

Referat nr. 3. Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016 Arnborg Bestyrelsen Fasterholtvej 10 7410 Herning Den, 27. april 2016 Referat nr. 3 Møde i Arnborg Bestyrelsen den 26. April 2016 Tilstede: Jens Degner JD Ove Dahl Jørgensen OD Bertel Knudsen BK Ib Overgaard

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 7. marts 2006

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 7. marts 2006 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 1 7. marts 2006 Indkaldelse til generalforsamling Sæsonstart Årsberetning for 2005 Revideret årsregnskab for 2005 Forslag til budget for 2006 Forslag til takstregulativ

Læs mere

AVIATOR Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 192 Aalborg svæveflyveklub

AVIATOR Forhandlingsprotokol (dagsorden) Dokument nr. 192 Aalborg svæveflyveklub Side 1 af 6 Afbud: Michael Rønaa 1. Kommentarer til dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møder Godkendt og underskrevet 3. Formanden Besøg af Lars Agesen-Pagh for at høre om klubbens

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 15. oktober 2003

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 15. oktober 2003 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 4 15. oktober 2003 Formandens dragehale Kassererens spalte Sisteron 2003 Mindeord Termik-Ligaen Op og ned ad skygaden Værkstedsprojekter Bestyrelsesmøder Donationer

Læs mere

Flyvereglement for. Aarhus Svæveflyveklub. Instruktørgruppen. Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014

Flyvereglement for. Aarhus Svæveflyveklub. Instruktørgruppen. Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014 2014 Flyvereglement for Aarhus Svæveflyveklub Instruktørgruppen Aarhus Svæveflyveklub 01-01- 2014 Klubbens flyvereglement er reglerne for hvad medlemmerne må og ikke må i forhold til den daglige gang i

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 22. September 2006

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 22. September 2006 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 3 22. September 2006 Formandens dragehale Kassererens spalte DM 2006 En hjælper til DM Knud Toni Andersen Sommerlejr 2006 Tøsetræf Væddemålsfest Bestyrelsesmøder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005

Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Meddelelser fra Polyteknisk Flyvegruppe nr. 2 23. maj 2005 Formandens dragehale Kassererens spalte Old-boys dag Velkommen og tillykke SM Sommerlejr på Kaldred Referat fra generalforsamlingen Vedtaget takstregulativ

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

BREAKING NEWS vedr. Tipskonkurrencen

BREAKING NEWS vedr. Tipskonkurrencen BREAKING NEWS vedr. Tipskonkurrencen Bemærk! - Omvendt siderækkefølge så nyeste info er øverst. INDEX Info nr. 14 's Tipskonkurrence af afgjort og VM er slut! Side 7-8 Info nr. 13 Der kæmpes stadig om

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Nyhedsbrev. DM 10-ball for juniorer. Den Danske Billard Union

Nyhedsbrev. DM 10-ball for juniorer. Den Danske Billard Union Den Danske Billard Union Nummer 9 November DM 10-ball for juniorer Guld til Andreas Madsen, sølv til Christoffer Lentz, Bronze til Andreas Bønnelykke og Jeppe Thyde Nyt fra DDBU "Billardens dag i Danmark"

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere