it,medie & industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "it,medie & industri 1 2011"

Transkript

1 it,medie & industri GODT ARBEJDSMILJØ PÅ NORDISK FILM TÆNK UDDANNELSE, MENS DU ER I JOB Side 4 FLEKSJOBBERE MØDER HANNE REINTOFT Side 10 Side 6

2 it, medie & industri Udgives af HK it, medie & industri Hovedstaden Artillerivej 30, 2300 København S Fax: mail: Oplag: Åbningstider i faglig afdeling og medlemsservice/kontingent Mandag/onsdag/torsdag kl Tirsdag kl Fredag kl Faglig gruppe Tlf A-kassens Jobformidling Tlf Medlemsservice/kontingent Tlf A-kassen Tlf Telefontider: Mandag - torsdag kl Fredag kl. 16 Personlig henvendelse i A-kassen Mandag/onsdag/torsdag kl Tirsdag kl Fredag kl it, medie & industri Udkommer næste gang 25. marts 2011 Deadline 24. februar 2011 Ansv.: Simon Tøgern Journalist: Ulla Nygaard Foto: Sonja Iskov Layout: Eks-Skolens Trykkeri Tryk: ColorPrint Skrift: Signa Arbejdsmiljørepræsentant på Nordisk Film Torben Schütt Smith. Foto: Sonja Iskov. Efterløn og valg Statsministeren har kaldt til kamp mod efterlønnen. Han bakkes op af den samlede borgerlighed. Deres retorik bygger på en helt særlig logik: For at forsvare velfærden er vi nødt til at skære i den! Det er tilsyneladende den samme logik, som tilsiger, at man skal skære ned på forskning og uddannelse for at forberede os på videnssamfundet, at man skal overbetale de private hospitaler for at få råd til et velfungerende sygehussystem, at man skal gøre den offentlige transport dyrere for at få flere til at benytte den, og at man skal beskære de arbejdsløses muligheder for at komme i uddannelse, fordi det vil mindske arbejdsløsheden. Der er intet galt i princippet om, at alderspensionssystemet skal afspejle den almindelige befolknings stigende levealder og bedre helbred. Det var den logik, der lå bag det såkaldte»velfærdsforlig«fra Her vedtog et meget bredt flertal i Folketinget at hæve pensionsalderen til 67 år i 2027, hvorefter den skal stige yderligere hvert femte år. Men det er åbenbart ikke nok. Regeringen henviser til hullet i statskassen >> Regeringen henviser til hullet i statskassen og til, hvordan pengene fosser ud af statskassen. Det er også alvorligt nok. Man glemmer i den forbindelse bare at nævne, at problemerne er selvskabte og til, hvordan pengene fosser ud af statskassen. Det er også alvorligt nok. Man glemmer i den forbindelse bare at nævne, at problemerne er selvskabte. Det er VKO-blokkens skattelettelser til samfundets bedst aflagte skatteborgere, som i alt væsentligt har skabt det hul, som nu skal lukkes ved, at den del af befolkningen, som i forvejen arbejder mest, skal arbejde i endnu flere år. God gammeldags asocial og borgerlig politik! Kampagnen mod efterløn blev startet samtidigt med, at Dansk Arbejdsgiverforening offentliggjorde sin lønstatistik. Den viser, at det samlet set er lykkedes for de danske lønmodtagere at fastholde deres realløn gennem de sidste par års krise. Det er sådan set meget godt gået! Det blev selvfølgelig kommenteret af DA s direktør. Han beklagede stærkt, at de danske arbejderes og funktionærers lønninger ikke var faldet. Det mente han, at der var brug for. Derfor var det ifølge ham nødvendigt at afskaffe efterlønnen for på den måde at øge arbejdsudbuddet. Han ved nemlig ligesom alle andre med kendskab til arbejdsmarkedet at alternativet til efterlønnen for langt de fleste er arbejdsløshed. Og at høj arbejdsløshed er det bedste middel til at trykke lønnen. Angrebet på efterlønnen er en del af kampen om rigdommene i vort samfund. Lykkes angrebet, vil det være et tab for alle almindelige lønmodtagere. Afskaffelsen af efterlønnen vil betyde, at det fremover kun er velhavere, der selv kan planlægge afslutningen på deres arbejdsliv. Alle andre må gå tiden ud eller med hatten i hånden håbe på, at samfundet vurderer dem som tilstrækkeligt udslidte til en eller anden form for førtidspension. Altså et mere ulige samfund. Og det er netop det, det kommende folketingsvalg kommer til at handle om mere eller mindre ulighed. Husk det! Simon Tøgern 2

3 Lønstigning på 1,9 procent i 2010 Lønnen halter efter forbrugerpriserne, og kvinderne er igen sat tilbage i løn i forhold til deres mandlige kolleger, viser lønstatistikken for 2010 i HK it, medie & industri AF ULLA NYGAARD Tallene i lønstatistikken for 2010 i HK it, medie & industri er ikke opmuntrende. Den gennemsnitlige lønfremgang fra kroner om måneden til kroner, 618 kroner, er en stigning på 1,9 procent. Den opvejer ikke stigningen i forbrugerpriserne på 2,3 procent. Store forskelle Lønstatistikken er baseret på indberetninger i oktober kvartal fra medlemmer. Lønudviklingen for identiske personer det vil sige personer, der har afleveret lønoplysninger fra samme arbejdsplads og med samme arbejdsfunktion i to år er 1,9 procent. Året før var lønstigningen for identiske personer på 2,5 procent. Der er store forskelle i lønudviklingen. For virksomheder inden for Dansk industri er den gennemsnitlige stigning på 2,2 procent. Mens virksomheder i Grafisk Arbejdsgiverforening blot har givet 1,6 procent i lønforhøjelse i It, og teleområdet har fagforeningens højeste stigning på 3,9 procent. Kontor og administration, varer og transport samt laboranterne er steget som gennemsnittet, 1,9 procent. Grupperne under gennemsnittet er medarbejdere inden for salg, indkøb og finansiering samt grafiske funktionærer med 1,8 procent, regnskab og beregningsarbejde med 1,7 procent, mens bundskraberen er de timelønnede på det grafiske område med bare 1,5 procent i gennemsnitlig lønstigning. Kvinderne sat tilbage Kvinderne i HK it, medie & industri tjener 90,5 procent af mændenes løn. Det er en stor tilbagegang i forhold til sidste år. Kvinderne er næsten tilbage på forskelsniveau fra 2007 på 90,3 procent. I 2008 og 2009 matchede kvinderne deres mandlige kolleger noget bedre med henholdsvis 92,7 procent og 93,10 procent af mandelønnen. Elever melder sig i fagforening Når HK it, medie & kommunikation ringer til elever i praktik for at tjekke lønforhold og rettigheder, vælger mange at blive medlem for kun 95 kroner om måneden. Med HK i ryggen får eleverne en stærk rådgiver AF ULLA NYGAARD Vi vil være sikre på, at eleverne får den løn og de goder, de har krav på. Derfor har vi sat kontakten i system og ringer rundt til elever inden for vores område to gange årligt, siger faglig sekretær i HK it, medie & industri Marianne Jacobsen. Den seneste kontaktrunde før jul gav flere end 60 nye elevmedlemmer til HK it, medie & industri. Elever i praktik kan blive medlem for bare 95 kroner om måneden. Kontingentet dækker også medlemskab af HK s A-kasse, og det betyder, at eleverne kan få understøttelse fra første dag, hvis de står uden job som nyuddannede. Ser mange fordele HK it, medie & industri tilbyder eleverne at gennemgå deres uddannelsesaftale for fejl. Der er faktisk fejl i halvdelen af uddannelsesaftalerne. Fagforeningen kan også hjælpe eleverne til at opnå de rigtige lønforhold og andre vilkår, som de er sikret igennem overenskomsten Eleverne får ikke altid det, som de har krav på, og det kan skyldes uvidenhed i virksomheden, siger Marianne Jacobsen, som oplyser, at alle elever har ret til goderne i overenskomsten, også selvom virksomheden står uden overenskomst. Formand for HK it, medie & industri Simon Tøgern er glad for den store tilslutning blandt elever i praktik: Vores indsats over for eleverne giver bonus. Den viser, at dér hvor vi har fokus, er systematiske og vedholdende, får vi resultater, siger formanden. Medlemskab for elever, der er fyldt 30 år, når de er færdiguddannede, er anderledes. Kontakt eventuelt Medlemsservice på tlf

4 Tænk uddannelse mens du er i job Ville du være klar til at skifte job om tre måneder? Er du opdateret inden for dit felt? Ved du, hvor du kan finde uddannelse, der er relevant for dig? Voksenvejleder for Handelsskolen København Nord, Lea Clausen kender HK ernes arbejds områder. Mit bedste råd er, at du skal tænke på efteruddan nelse, mens du er i job, siger hun AF ULLA NYGAARD FOTO: SONJA ISKOV Vores opgave i voksenvejledningen er at hjælpe virksomheder og medarbejdere til at finde præcis de kurser og den uddannelse, de har brug for, siger voksenvejleder Lea Clausen. Hun arbejder i Lyngby for handels skolen og erhvervsakademiet København Nord (K Nord). En stor opgave for voksenvejlederne er sammen med kursisterne at kortlægge deres kompetencer, når de ønsker at supplere med kurser og få papir på det, de kan. Vi skal finde frem til, om kursisterne har den viden, som svarer til det niveau, som eleverne opnår på de tilsvarende fuldtidsuddannelser. Lea Clausen arbejder inden for feltet deltidsuddannelser. Det er betegnelsen for uddannelser på handelsskolen og erhvervsakademiet, som er målrettet folk med i arbejde i modsætning til fuldtidsuddannelser for unge. Få overblik over færdigheder Når Lea Clausen skal vurdere behov og muligheder for uddannelse, beder hun kursisten indsende et udvidet cv. Det er svært for mange, hvis ikke de har prøvet det før. Men det hjælper at gøre forsøget. Vi skal bruge alle uddannelsesbeviser og kursusbeviser, og vi skal have beskrivelse af den erhvervserfaring, kursisten har. Vi beder også om en beskrivelse af anden erfaring, for eksempel fra frivilligt arbejde i organisationer eller andre steder, siger hun. Voksenvejledningen hjælper så kursisterne med kortlægningen ud fra det indsendte materiale. Lea Clausen henviser til et værktøj, som Undervisningsministeriet har udviklet som er mi nisteriets bud på, hvordan alle bør samle og opdatere deres uddannelse og arbejdserfaring gennem hele livet. Det er et godt værktøj at arbejde med. Værktøjet er netop blevet forbedret, fordi mange har haft brug for vejledning i at skelne, hvad de har viden om, og hvad de har færdigheder i. Det skal man øve sig i, siger hun. Fra ikke faglært til faglært På tekniske skoler og handelsskoler er det muligt at få hjælp til at kortlægge sine færdigheder og opdatere sin uddannelse. Ikke faglærte kan blive faglærte igennem et GVU-forløb. GVU står for grundlæggende voksenuddannelse. Hvis du er fyldt 25 år og har mindst to års erhvervserfaring, kan du tage supplerende deltidsuddannelse og afslutte med fagprøve og eksamen. Sådan bliver du faglært i et GVU-forløb, siger Lea Clausen. Forløbet starter med en kompetencevurdering og evt. med supplerende kurser, samt et fagspeciale og en fagprøve. Sammen med kursisten og virksomheden får vi afklaret de praktiske kompetencer. Hvis der er tvivl om niveauet for de teoretiske kompetencer, kan vi realkompetencevurdere. Lea Clausen siger, at der er enorme forskelle på HK ernes kompetencer. Nogle har et bredt og højt fagligt niveau, mens andre er meget specialiserede og behersker måske kun få arbejdsfunktioner. Det gælder for alle, der vil opnå faglært status, at de skal udarbejde og forsvare en fagprøve, siger hun. Stor restgruppe i 40 erne Der er flest kvinder, som vil dygtiggøre sig på deltidsuddannelse. Der er også mange kvinder over 50 år, som vil være dygtigere og opnå et højere uddannelsesniveau, siger Lea Clausen og peger på en stor udfordring. Den gruppe, som var klar til uddan- 4

5 Kurser i HK Brancheklubberne i HK it, medie & industri har tilbud om kurser og arrangementer. Se omtalerne og find tilmelding på Her finder du også HK Hovedstadens kurser i blandt andet administration, itprogrammer og personlig udvikling. De er gratis for medlemmer. Som ledig deltager du i HK Hovedstaden egne kurser til medlemmerne uden at gøre brug af din ret til seks ugers uddannelse, og uden at skulle spørge hverken A-kasse eller Jobcenter. Dog skal du fortsat stå til rådighed og kan ikke fravælge møder og andre aktiviteter, som Jobcentret sætter dig på. Kurserne foregår i HK Huset på Artillerivej på Amager. Find link til kurser på >> Som voksenvejleder hjælper Lea Clausen virksomheder og kursister med at finde de rigtige forløb, der kan opgradere til et højere uddannelsesniveau. nelse i slutningen af 1980 erne, hvor det nærmest ikke var til at opdrive praktikpladser, har store mangler. Vi har en stor gruppe på omkring 40 år, som ikke har fået nogen uddannelse, og som har klaret sig igennem på må og få. Mange af dem kommer ikke af sig selv. Ofte er det virksomhederne, der tager initiativ til uddannelse og ikke medarbejderne. Lea Clausen opfordrer både virksomheder og kommende kursister til at tage udfordringen op. Der er rigtig gode muligheder for at få papir på sine kompetencer. Min opfordring er, at man begynder at arbejde med sin supplerende uddannelse, mens man er i job. Hvis man først er blevet ledig, skal man have lov af jobcentret til at supplere sin uddannelse, men det er jo ikke sikkert, at jobcentret vil bevilge det, siger hun. Hvis man tager fire grundlæggende man kan tage en master uddan nelse på fag på erhvervsakademiet, er man merkonom. universitet. niveau med en kandidat uddannelse på Tager man desuden et specialefag og Den første egentlige it-generation et afgangsprojekt, har man en akademiuddannelse, fortæller Lea Clausen. der har haft it med hele vejen. Gene- er født i 1991 og er den første årgang, Deltidsuddannelser giver også mulighed for at tage diplomuddannelse på arbejdsmarkedet har meget brug for at rationerne før altså de fleste af os på niveau med en professionsbachelor. Eller opdatere vores viden, siger Lea Clausen. Guide til skolerne Tekniske skoler, handelsskoler og erhvervsakademier i hovedstadsområdet Få kontakt til en skole nær dig via skolens hjemmeside. Bemærk, at skolerne kan have afdelinger i flere byer: Niels Brock i København Chp i Ishøj, Københavns Erhvervsakademi, Handelsskolen København Nord Københavns Tekniske Skole, Bornholms Erhvervsskole, Erhvervsakademiet Nordsjælland i Hillerød Erhvervsskolen Nordsjælland Højere uddannelse Det er også muligt for faglærte at opnå et højere uddannelsesniveau på deltidsuddannelse. Hvis du ønsker yderligere hjælp eller rådgivning, kan du kontakte uddannelseskonsulent i HK Hovedstaden Henning Jørgensen på mail 5

6 Brænder for arbejdsmiljøet hos Nordisk Film AF ULLA NYGAARD FOTO: SONJA ISKOV Torben Schütt Smith er til de bløde værdier i arbejdslivet, og med det mener han et godt psykisk arbejdsmiljø. Han har påtaget sig opgaven som arbejdsmiljø repræsentant, fordi han kan lide at arbejde med mennesker Torben Smith er glad for sit job i Nordisk Film, hvor han gennem 11 år har arbejdet med indkøb til virksomhedens produktioner af DVD, Blu-ray, VOD m.m. Ind imellem opfattes Torben Smith som lidt for irriterende. For eksempel når han påtaler, at et mødebord er stillet op foran en branddør. Den løftede pegefinger om sikkerheden og et muligt bødeforlæg betyder, at der bliver bragt orden i tingene. Nogle ryster på hovedet, andre trækker på smilebåndet, for den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant på Nordisk Film i Valby har nemlig taget humoren med ind i opgaven. Han ønsker at synliggøre, at arbejdspladsen har en arbejdsmiljøorgani sation. Mange anede ikke, at vi har et arbejdsmiljøudvalg på Nordisk Film. Faktisk er vi ti i udvalget fra ledelse, HR og medarbejdere. Tre af os er nye, fortæller han. Torben Smith har fået fremstillet pla - kater, som viser de mange sider af arbejdsmil jøet. En af de mere iøjnefaldende viser en medarbejder, som ligger på maven og har fået hovedet i klemme i de elektriske rullereoler på lageret. Det hyppigste spørgsmål hertil er: Hvem har været model? Den historiske filmby Siden 1991 har Torben Smith været ansat i Nordisk Film. Han startede som elev og er blevet i virksomheden, kun afbrudt af afstikker til militæret. De sidste 11 år har han arbejdet med indkøb til virksomhedens produktioner af DVD, Blu-ray, VOD m.m. 6 For få år siden flyttede Torben Smith med administrationen, salg og marketings afde lin gen ud til produktions området på Mosedalsvej i Valby. Her blev hele virksom heden samlet efter opførelsen af et nyt mediehus. I alt arbejder mennesker i de historiske omgivelser på Mosedalsvej i Valby, og heraf rummer det nye mediehus 166 af medarbejderne. Det er dem, han er valgt af og skal arbejde for. Nordisk Film har haft til huse i Valby i mere end ét hundrede år. På tur med fysioterapeuten Torben Smith vil gerne have et personligt forhold til dem, han er arbejdsmiljørepræsentant for. Derfor går han med rundt blandt kollegerne, når en fysioterapeut gennemgår indretningen af arbejdspladser. Det er også for at lære noget, siger han og fortæller, at Nordisk Film for nylig fik opdateret sin APV arbejdspladsvurdering. En sådan skal gennemføres mindst hvert tredje år, og det tager man alvorligt på Nordisk Film. Fysioterapeuten har tjekket arbejdsstillinger og -indretninger dér, hvor medarbejdere har ønsket det. En del sidder forkert. Som regel sidder man for højt og kan dårligt nå gulvet med fødderne. Det bliver der lavet om på, fortæller han. Trivslen er vigtigst Opgaven tages meget seriøst, og Torben Smith vil gerne være proaktiv. Derfor er han med til at synliggøre arbejdsmiljøet og det, som arbejdsmiljøudvalget kan ud rette for medarbejderne. Vi har et godt arbejdsmiljø på Nordisk Film. Folk er generelt glade for at være med, hvor der sker noget spændende. Vi har travlt, og det kan være stressende, men stres sende på den gode måde, siger han og tilføjer, at et godt psykisk arbejdsmiljø er en del af det, han brænder for. Os tre nye i arbejdsmiljøudvalget er ved at tage grunduddannelsen og laver opgave sammen. Vi gennemfører en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, og vi overvejer at præsentere en idé for udvalget om at gentage undersøgelsen en gang om året blandt en gruppe af medarbejdere, fortæller han.

7 Trods vinterkulden er der masser af lun stemning i den gamle filmby i Valby. Naturligt at sige til Torben Smith har en forhåbning om, at trivsel og arbejdsmiljøet i øvrigt bliver så synligt, at kollegerne naturligt vil sige til, hvis de har problemer. Jeg kan forestille mig, at man måske har nemmere ved at gå til sin arbejdsmiljørepræsen tant end til HR-afdelingen, hvis man er ved at gå ned med flaget. Jeg håber, at folk vil bruge mig, og jeg er sikker på, at det, jeg ikke kan og ved, kan jeg få hjælp til af HK, siger han. 330 er med om arbejdsmiljøet HK it, medie & industri har 330 arbejdsmiljørepræsentanter, som er en del af virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation AMO Arbejdsmiljø er et samspil af relationer, påvirkninger og vilkår, som mennesker arbejder under. I Danmark sætter en ny lov fra oktober 2010 rammerne for, hvordan virksomhederne skal sikre arbejdsmiljøet. Virksomheder med ti eller flere ansatte skal have en AMO (arbejdsmiljøorganisation). Medarbejderne vælger deres ar - bejds miljørepræsentant, og virksomheden ud peger en ledelsesrepræsentant. Uddannelse Ifølge den nye lov skal arbejdsmiljøet integreres i virksomhedens drift og langsigtede planlægning, og arbejdsmiljørepræsentanterne have bedre uddannelse. Den gamle grunduddannelse på fem dage erstattes af tre dages uddannelse. Til gengæld har alle arbejdsmiljørepræsentanter både fra ledelse og medarbejdersiden ret til halvanden dags uddannelse hvert år. Netværk i fagforeningen HK it, medie & industri har et netværk for arbejdsmiljørepræsentanter. Det mødes fire gange årligt. De næste møder holdes 9. februar og 26. maj 2011 i HK-Huset, Artillerivej 30, Amager kl til ca Arbejdsmiljørepræsentanterne får direkte besked om tilmelding, forplejning og dagsorden for møderne, som også slås op på Du kan som arbejdsmiljørepræsentant tilmelde dig netværket på en mail til arbejdsmiljøsekretær Hanne Landt på Fem væsentlige ændringer af regler for dit arbejdsmiljø AF ULLA NYGAARD dringer, hvis det i forvejen kører godt hos jer. Vent til vejledningen kommer. Den Første væsentlige ændring Der skal fortsat være 10 eller flere an- Arbejds miljøkonsulent i HK Mogens Nies lader vente på sig på grund af uenighed satte, når virksomheden skal oprette en deltog i Klub-Forum i HK it, medie & indu- mellem arbejdsgivereog lønmodtagere, arbejdsmiljø organisation. Men virksom- stri kort før jul. sagde Mogens Nies. heden bestemmer fremover selv, hvor- Her fortalte han om den nye arbejdsmil- Han slog også fast, at de nye regler for dan organisationen skal se ud. Først for jølov til til lids repræsentanter og arbejds- arbejdet med arbejdsmiljøet kræver en virksomheder med 35 ansatte og flere miljø repræsen tanter. større faglig indsats på virksomhederne. skal der nedsættes et arbejdsmiljøud- Loven indeholder væsenlige ændrin- end hidtil. valg. Tidligere var det 20. ger på fem områder. Mit råd til jer er, at I Tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentan- Store virksomheder kan selv fastsætte skal vente med at tage initiativer til æn- ter skal være godt klædt på. antallet af arbejdsmiljøgrupper, og her >> 7

8 >> kan forudses uenighed mellem arbejdsgivere og medarbejdere. Anden væsentlige ændring Der skal være én årlig drøftelse af arbejdsmiljøet mod tidligere fire. Dog stilles der krav til, at der udarbejdes en plan for arbejdsmiljøarbejdet i et år frem, og det samme gælder for kursusvirksomheden. Det kan give mere struktur på indholdet, at der skal udarbejdes en årsplan, og det kan desuden sikre et mere systematisk arbejde med APV, arbejdspladsvurderingen. Husk at få lavet referater af de årlige drøftelser, sagde Mogens Nies. Stiller skarpt på HK-medlemskabet Marianne Gade Kranker er tillidsrepræsentant for de administrative medar bejdere i Novozymes, en post hun har beklædt i godt et års tid. Hun er glad for at hjælpe andre, og kender selv fra et tidligere job oplevelsen af at blive dårligt behandlet Tredje væsentlige ændring: Arbejdsmiljørepræsentanten skal have tre dages obligatorisk uddannelse (tidligere fem dage). I løbet af det første år skal arbejdsmiljørepræsentanten have yderligere to dages uddannelse. Det nye er, at arbejdsmiljørepræsentanter har ret til løbende uddannelse, nemlig 1,5 dag om året. Husk, at det er en ret, og få nu la - vet en lokal aftale om, at de 1,5 dage kan overføres til næste år og give mere samlet uddannelse, hvis det er ønsket, sagde Mogens Nies. Fjerde væsentlige ændring Den nye lov lægger op til, at der arbejdes mere strategisk med arbejdsmiljøet, og at det indgår i drøftelserne af virksomhedens øvrige udvikling. Det er ret uklart, hvad der menes her. Derfor forudser jeg, at arbejdet kommer til at kræve en stor faglig indsats. I skal være dygtige til at forhandle, ikke bare om antallet, men også om indholdet, sagde Mogens Nies. Femte væsentlige ændring Betegnelserne skifter. Sikkerhedsrepræsentant er blevet til arbejdsmiljørepræsentant. Sikkerhedsgruppe er blevet til arbejdsmiljøgruppe. Sikkerhedsudvalg er blevet til arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøorganisation hedder fortsat arbejdsmiljøorganisation. Som yngre blev Marianne Gade Kranker fyret fra sit job, fordi hun blev gravid. Det var en voldsom oplevelse, men heldigvis fik hun hjælp af sin tillidsrepræsentant og HK. Hun fik en klækkelig erstatning af virksomheden, der brød ligebehandlingsloven, fordi den ikke ønskede småbørnsmødre blandt sine medarbej dere. Da jeg blev ansat her og fandt ud af, at der ikke var en tillidsrepræsentant, var jeg interesseret i at blive det. Men arbejdsopgaverne fyldte meget, så der gik nogle år, før det blev til noget, fortæller hun. Novozymes har godt 170 administrative medarbejdere, og dem har Marianne Gade Kranker repræsenteret i virksomhedens uddannelsesudvalg i nogle år. Jeg repræsenterer alle de administrative i sager, der handler om uddannelse, og som tillidsrepræsentant forhandler jeg også løn for alle. Derfor hører jeg ind i mellem fra ikke-medlemmer, der ikke ønsker HK-medlemskab, at jeg jo forhandler lønnen, uanset om de er medlem eller ej. Det ærgrer mig. Marianne Gade Kranker har været opsat på at blive tillidsrepræsentant, siden hun startede hos Novozymes for fem år siden. Det rammer aldrig»mig«den forholdsvis nye tillidsrepræsentant på Novozymes ser som sin opgave at informere om fordelene ved at være med i HK. Jeg gør også klart, at jeg kun bistår dem, der er medlem af HK ved afskedigelser og andre forhold, der rammer personligt. Det gør jeg ikke mindst af hensyn til dem, der betaler til fællesskabet. Selv har jeg været i HK i 22 år, fortæller hun. Mariannne Gade Kranker mener, at hold ningen til fagforeningsmedlemskab er forskelligt i forskellige grupper. Både administrative og laboranter kan være med i HK, men blandt laboranterne på virksomheden er tilslutningen større end blandt de administrative. Administrative medarbejdere mener ikke alle, at de behøver være i fagforening. Det kan jeg se i de svar, jeg får. Det rammer aldrig»mig«, er holdningen til problemer som afskedigelse. Men det kan jo ramme alle. Jeg tror, det handler 8

9 Når det går galt, er man alene og svag. Det har jeg selv prøvet. Derfor er det vigtigt, at have nogen, der ser tingene i helikopterperspektiv, siger Marianne Gade Kranker. om at ville støtte eller ikke ville støtte det, som kæmper for mig, siger hun og tilføjer: Når det virkelig går galt, er man alene og svag. Det har jeg selv prøvet. Derfor er det vigtigt at have nogen, der kan stå sammen med én og se på tingene fra et helikopterperspektiv. Men for nogle er det tabubelagt at stå i fagforening. Kultur med små netværk Det ligger i kulturen at synes, om det er rigtigt at stå i fagforening eller ej. Blandt administrative kontorfunktionærer dannes mange mindre netværk, som kan være ret lukkede. I laborantgruppen er der en anderledes tradition for fællesskab, siger hun om de to forskellige kulturer i samme virksomhed. Marianne Gade Kranker oplever det som den helt store udfordring at være med til at ændre kulturen. Men det er ikke sikkert, at det kommer til at ske i min tid. Det handler jo om at træde ud af rollen som de pæne piger. At turde stå frem og give sig til kende. Sige til chefen, hvad man synes, man er værd. Men for at kunne det, skal man træde ud af den herskende kultur, og det er svært for mange. Styrke til forandring Marianne Gade Kranker har aldrig haft problemer med at stå frem og give sig til kende. Det er den egenskab, hun gerne vil have dyrket hos andre. Jeg bliver kaldt skrap, fordi jeg siger tingene, som jeg mener dem. For eksempel om en medarbejder, hvis indsats burde påskønnes mere. Men det bliver jeg kaldt, fordi jeg er kvinde og tillidsrepræsentant. Hvis jeg var mand og chef og sagde det samme, ville ingen jo kalde det skrapt, vel! Tillidsrepræsentanten håber på at finde alliancepartnere blandt HK erne og de øvrige HK-tillidsrepræsentanter på Novozymes og i Novo Nordisk: Vi skal have kulturen i spil, ryste den og få nogle flere til at træde ud af de pæne piger. Af en intern undersøgelse kan jeg se, at mange synes, at de får for lidt i bonus. Der er ikke særlig stor åbenhed omkring bonus, men hvis vi nu var en stræk og sammen tømret gruppe, så kunne vi skabe åbenhed. Så kunne vi blive lidt AF ULLA NYGAARD FOTO: SONJA ISKOV 160 tillidsrepræsentanter i HK it, medie & industri Enhver virksomhed med overenskomst kan have tillidsrepræsentant, hvis der er fem eller flere ansatte inden for overenskomstens område I HK it, medie & industri er der for tiden godt 160 tillidsrepræsentanter. De er fagforeningens repræsentanter på arbejdspladserne, altså personer, der i det daglige sørger for, at overenskomsten overholdes. I hverdagen opleves tillidsrepræsentanten ofte som hende, man går til, når der opstår problemer i jobbet. Tillidsrepræsentanten hjælper det medlem, som er i knibe, eventuelt med hjælp fra fagforeningen. HK it, medie & industri har tæt kontakt til sine tillidsrepræsentanter. Hver faglig sekretær har knyttet bestemte virksomheder til sit arbejdsområde, og kommer på den måde til at kende tillidsrepræsentanterne godt. En gang årligt inviteres tillidsrepræsentanter, klubbestyrelsesmedlemmer og arbejdsmiljøre præsentanter til Klub-Forum i fagfor eningen. Mange tillidsrepræsentanter har dannet netværk inden for deres område. Find netværk på mere modige, når vi går til chefen og fortæller, hvad vi mener, vi er værd. Marianne Gade Kranker arbejder som eventkoordinatior i No vo zymes Kommunikationsafdeling. 9

10 Lov om fleksjob foran forandring og beskæring Beskæftigelsesministeren er på vej med et lovforslag til ny lov om fleksjob. Ordningen er blevet alt for dyr, mener regeringen, som vil sende fleksjobbere delvist på dagpenge Fleksjob skal være en midlertidig løsning, kun få bevilget et nyt for de næste fem mener beskæftigelsesminister Inger Støjberg, som er på vej med et udspil til ny Mennesker over 40 år kan få bevilget år. Så skal fleksjobbet vurderes på ny. lov om fleksjob. et fleksjob for fem år, og kan efter en Fremover skal et fleksjob bevilges for vurdering få bevilget et nyt fleksjob for fem år ad gangen, hvor det i dag bevilges resten af arbejdslivet. for resten af arbejdslivet. Fleksjobordningen koster samfundet Mennesker under 40 år skal have deres 11 milliarder kroner om året, og det er for fleksjob til vurdering efter fem år, og kan dyrt, mener regeringen. Ned i lønindtægt HK har beregnet, at de fleksjobbere bidrager til samfundet med 100 milliarder kroner om året i forhold til, hvis de var på passiv, offentlig forsørgelse. Det svarer til et gennemsnitligt bidrag fra hver fleksjobber på kroner årligt i form af øgede skatter og øget forbrug. Fleksjobberne kommer til at tjene mindre, hvis regeringen får sit udspil igennem. I dag får fleksjobberne løn svarende til den overenskomstmæssige løn på områ- Fleksjobbere møder Hanne Reintoft i HK Socialrådgiver, forfatter og tidligere brevkasseredaktør Hanne Reintoft holder oplæg på et fyraftensmøde for medlemmer af Landsforeningen af Fleksjobbere og Skånejobbere, LAFS Hovedstaden. Det finder sted mandag den 7. februar i HK Hovedstaden, som har samarbejde med foreningen AF ULLA NYGAARD FOTO: SONJA ISKOV De svageste må organisere sig. Det er et af budskaberne i det oplæg, som Hanne Reintoft holder for fleksjobbere på et fyraftensmøde i HK Hovedstaden 7. februar. Hanne Reintoft vil desuden tale om den modstand, som mange mennesker oplever i jobcentrene, når de er på vej mod førtidspension eller et fleksjob. Mødet er et af de fyraftensmøder, som LAFS Hovedstaden holder for sine med- lemmer. Det starter kl med oplæg og debat, og det slutter med en bid brød til løs snak og samvær. LAFS Hovedstaden har indgået samarbejde med HK Hovedstaden, som lægger hus til lokalfore ningens arrangementer. HK s praktiske og organisatoriske tovholder på samarbejdet er faglig sekretær i HK it, medie & industri, Steen Bonde Jensen: Mon ikke, at deltagelsen igen bliver meget massiv. Hanne Reintoft er en spændende foredragsholder, som har været med i samfundsdebatten og den socialpolitiske debat i rigtig mange år. Mange vil desuden deltage på grund af den store turbulens om fleksjobbernes fremtidige vilkår. Loven skal revideres og regeringens udspil vil forringe fleksjobbernes vilkår, siger Steen Bonde Jensen. 10

11 det. Arbejdsgiveren betaler for de timer, som fleksjobberen arbejder, mens kommunen (med 65 procents refusion fra sta ten) supplerer lønnen for de timer, fleksjobberen ikke kan arbejde. Fremover skal tilskuddet ifølge lovforslaget ændres, så det højst kan udgøre et beløb svarende til den maksimale dagpengesats. Kommunerne skal tilskyndes til at få fleksjobberne over i ordinært arbejde. Det skal ske ved, at den økonomiske refusion begrænses. For det første fleksjob på fem år får kommunen 50 procent i refusion. For efterfølgende fleksjob til samme person får kommunen kun 30 procent i refusion ifølge regeringens udspil. Skal piskes rundt Faglig sekretær i HK it, medie & industri Steen Bonde Jensen betegner udspillet som en samlet straffesanktion. Det menneskelige aspekt er helt væk, når fleksjobbere skal piskes rundt i systemerne med mellemrum. Folk bliver jo heller ikke mere raske af, at kommunerne får færre penge fra staten, påpeger han. Steen Bonde Jensen er bekymret for, om en ny lov vil forhindre mennesker med nedsat erhvervsevne i at få fleksjob, og om endnu svagere mennesker, som i dag ville komme på førtidspension, skal over i fleksjob. Hvis bare man kan arbejde én time om ugen, vil det være muligt at blive sendt i fleksjob ifølge regeringens udspil. I praksis vil det betyde, at der lukkes for førtidspension, siger han. Regeringen vil gøre op med det, den betegner som misbrug af fleksjobordningen. Regeringen mener, at ordningen misbruges. Men i stedet for at straffe svage mennesker, kunne man bede kommunerne om at være mere stringente ved den årlige opfølgningssamtale. Jeg tror nu ikke, at nogen i dag uberettiget kommer igennem kommunal sagsbehandling og lægefaglig vurdering til et fleksjob, siger Steen Bonde Jensen. En ny lov om fleksjob forventes vedtaget inden sommerferien med mindre et Folketingsvalg udsætter lovbehandlingen. En stor afskedsfest runder et stykke dansk industrihistorie af. Cigaretter produceres ikke længere under danske himmelstrøg, efter British American Tobacco har drejet nøglen om i Søborg Netop som dette blad udkommer, fester flere hundrede mennesker i fabrikshallerne på Danmarks sidste tobaksfabrik i Søborg. Houce of Prince blev solgt for tre år siden til giganten British American Tobacco, som købte op, for at lukke ned. Der har været overkapacitet på det vesteuropæiske marked svarende til 50 milliarder cigaretter om året, og det kom til at koste jobbet for 462 medarbejdere i produktionen i Søborg. Produktionsapparatet er flyttet til blandt andet British American Tobaccos fabrik i Bayreuth ved Nürnberg i Tyskland, hvor den danske Prince vil blive produceret fremover. Den sidste Prince Medarbejderne i produktionen i Søborg blev orienteret om lukningen for mere end et år siden i november De første medarbejdere skulle fratræde i maj 2010 og de sidste i febuar Men så længe blev ingen tilbage i cigaretproduktionen. Den 10. november 2010 blev samtlige tilbageværende medarbejdere kaldt sammen i produktionshallen for at opleve, at den sidste Prince blev produceret på dansk jord. Kl blev maskinen slukket og resterne i anlægget renset ud og kasseret. Blandt de, der var med til at lukke og slukke i fabriksanlægget var laborant Karin Petersen, som også var tillidsrepræsentant for de 11 laboranter på fabrikken. Det var som at se en respirator blive slukket og alt liv foresvinde. Vi stod og så på, at maskinen døde ud, siger hun om oplevelsen på den sidste produktionsdag. Fabriksanlægget i Søborg blev indviet i Den gang var det også British American Tobacco, der producerede. Men fabrikken blev overdraget til Skandinavisk Tobakskompagni i 1961, hvor dette nydannede selskab var blevet skabt af tre danske tobaks fabrikanter Chr. Augustinus, CW Obel og Færchs fabrikker. Nu er fabrikken på Tobaksvejen 4 i Søborg sat til salg. 11

12 Kurser og foredrag i København første halvår 2011 Tøv ikke med at give din kreativitet et velafrettet spark fremad. Deltagelse i de nedenstående kurser, foredrag og tegnetirsdage er nemlig gratis for medlemmer af brancheklubben HK Grafisk Kommunikation. Alle aktiviter foregår i HK-Huset på Artillerivej 30 lige ved Islands Brygge Metrostation. Kommer du i bil, kan du parkere gratis i P-kælderen under HK-Huset. Læs en mere uddybende beskrivelse af vores kurser og foredrag på dk. Der er link til kursustilmelding under beskrivelsen. Inspirerende foredrag Alle foredrag starter kl Der bydes på en sandwich og en øl eller vand. GK 01 Foredrag Usability i designprocessen Torsdag den 27. januar kl Anja Thrane fra Userminds, der har 10 års erfaring med test og analyser af usability fortæller med konkrete cases om, hvordan usability i designprocessen kan skabe flottere og mere brugervenlige web-løsninger. GK 03 Foredrag Facebook i en kommunikationsstrategisk sammenhæng Mandag den 14. februar kl Mikael Lemberg fra KOMFO giver et kort indblik i, hvordan Facebook kan bruges som kampagneværktøj, og viser eksempler på effektive Facebook-kampagner. Begrænsninger, som Facebooks retningslinjer og almen jura sætter, vil også blive diskuteret. GK 04 Foredrag Kreativitet Metoder og værktøjer Torsdag den 24. marts kl Få indsigt i de 5 trin i den kreative proces og få overblik over de 10 centrale nøgler til øget kreativitet. Thomas Stack fra Brandculture vil guide dig gennem viden, metoder og værktøjer, der kan hjælpe dig med at udnytte dit kreative potentiale optimalt. GK 08 Foredrag Street Art og gadelogoer kreativ brug af byrum i en kommerciel kontekst Onsdag den 4. maj kl Street Art har massiv folkelig appel og bruges derfor i dag i uendeligt mange kommercielle sammenhænge, blandt andet til såkaldt guerilla advertising. Anne Lietzen, cand.mag. i kunsthistorie vil give en kort historisk introduktion til begrebet efterfulgt af eksempler fra hele verden og nærmere gennemgang af specifikke street art-aktivisters arbejde og kampagner. Ca 1½ times foredrag efterfulgt af ca 1½ times omvisning i Københavns levende street art- og graffitiscene. Lærerige kurser Alle kurser starter kl og slutter kl Grafisk Kommunikation betaler frokosten i HK-Husets kantine. GK 02 Kreativ anvendelse af Adobe Illustrator Onsdag den 2. til fredag den 4. februar. GK 05 Fremstilling af interaktive PDF er Mandag og tirsdag den 28. til 29. marts. GK 06 Nyhedsbreve og markedsføring med Adobe Dreamweaver CS4 Mandag og tirsdag 4. og 5. april. GK 07 Opsætning af Joomla grundlæggende CMS Tirsdag og onsdag den 26. og 27. april. GK 9 Design af skabeloner til Joomla videregående CMS Torsdag, fredag og mandag den 5., 6. og 9. maj. GK 10 Kreative teknikker til den digitale verden (Illustrator og PhotoShop) Torsdag, fredag og mandag den 12., 13. og 16. maj. GK 11 Webdesign med Adobe PhotoShop og Dreamweaver Tirsdag den 17. til torsdag den 19. maj. GK 12 Avanceret billedbehandling med Adobe Photoshop CS4 Torsdag og fredag den 26. og 27. maj. GK 13 Søgemaskineoptimering kom højere op på Google Mandag og tirsdag den 6. og 7. juni. Kreative tegnetirsdage GK 14 Tegnetirsdage Hver tirsdag kl i HK-Huset. Lokalet vil være annonceret på skærmen i receptionen. Første gang tirsdag den 8. februar, sidste gang tirsdag den 12. april. Ingen tilmelding. Temaerne er: - grundlæggende øvelser i proportionering - form/flade, komposition - gråtoner, stoflighed m.m. Undervisningen er individuel, og ved at tage udgangspunkt i den enkeltes erfaring og niveau henvender den sig til begyndere såvel som øvede. Der er fælles gennemgang af aftenens arbejde. Du medbringer selv blyant, kul pensel, papir og øvrige materialer. Nye regler: Vore kurser har ikke længere status af at være AMU-kurser. Det gør tilmeldingen meget enklere, giver ledige nemmere mulighed for at deltage,og giver os en større frihed til at udforme kurserne efter medlemmernes ønsker. Til gengæld betyder det også at VEU-godtgørelse til kursisterne eller refusion til arbejdsgiverne forsvinder. Læs mere om reglerne under aktiviterne på Læs mere og tilmeld dig på

13 Pjat og POLITIK Der er både sjov og alvor på programmet, når HK Hovedstaden markerer kvindernes internationale kampdag 8. marts Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten og socialdemokraten Yildiz Akdogan diskuterer ligestilling og politik. Lotte Thorsen og Henriette Lind fra Nynnes dagbog underholder om kvindeliv i flere afskygninger. Få signeret dit eget eksemplar af Nynnes dagbog. Program: Kl Der serveres en lækker buffet Kl Politikerne tager hul på debatten Kl Pause Kl Nynnes dagbog Tirsdag 8. marts kl.16 HK Hovedstaden Artillerivej 30 raschgrafik.dk Tilmelding: Pris: Det er gratis!

14 KURSER, MØDER, ARRANGEMENTER C.J.F. Rasch Mindelegat Bogbindere, der er overgået til folkepen sion eller førtidspension, kan søge et legat på 1000 kroner hos C.J.F. Rasch Mindelegat. Legatportioner uddeles efter ansøgning, som sendes til Hjælpeforeningen C.J.F. Rasch Mindelegat HK it, medie & industri att. Dorthe Larsen Artillerivej 30, 2300 København S. eller på mail mærket Hjælpeforeningen C.J.F. Rasch Mindelegat til Ansøgningen skal indeholde navn, adresse og cpr. samt evt. legat-nummer, hvis man tidligere har modtaget legatet. Legatmodtagere fra årene ville ikke komme i betragtning i Ansøgningsfrist 15. februar. Kun de, der tildeles et legat, får besked. Oplysning om legatet indberettes til SKAT. Et legat kan få konsekvenser for personlige tillægsydelser. Spørg evt. i din kommune, før du søger. Fyraftensmøde om barsel HK it, medie & industri holder sammen med HK Service et fyraftensmøde om barsel mandag den 28. februar 2011 kl i HK Huset, Artillerivej 30, 2300 København S For dig, der er gravid eller overvejer at blive det. Og for din partner. Få styr på dine rettigheder og pligter, på økonomien undervejs og jeres valgmuligheder. Reglerne for den anden forælders rettigheder bliver naturligvis også gennemgået. Der serveres sandwich og noget at drikke undervejs. Derfor er tilmelding nødvendigt. Deltagelse er gratis for medlemmer af HK it, medie & industri og HK Service, mens din ledsager skal betale 50 kroner ved indgangen. Så husk kontanter. Tilmeldingsfrist senest mandag den 14. februar Bekræftelse på mail sendes kort efter tilmeldingsfristen. Dette er fagforeningens første fyraftensmøde om barsel i Vi tilbyder flere i løbet af året. Evt. spørgsmål rettes til Jane Rigtrup i HK it, medie & industri, direkte tlf Tilmeld dig via link på forsiden af Afdelingens ledighedstal september/oktober 2010 Oktober 2010 Januar 2011 Funktionærer Antal Pct. Antal Pct. Kontor og administrativt arbejde (herunder sekretærer og kontorassistenter) 259 6, ,8 Regnskab og beregningsarbejde (herunder bogholdere og regnskabsassistenter) 26 4,7 20 3,7 Salg, indkøb og finansiering (herunder salgskonsulenter og sælgere) 58 5,5 58 5,6 Grafisk arbejde (herunder grafikere og dtp ere) , ,2 IT/EDB (herunder programmører og konsulenter) 49 3,8 44 3,4 Registreringsarbejde (herunder driftsassistenter og lagerekspedienter) 33 8,6 33 8,7 Laboratorier & Miljø (herunder laboranter og laboratorieteknikere) 60 2,3 66 2,5 Total funktionærer 726 6, ,8 Timelønnede Bogbindere 46 14, ,7 Grafiske trykkere 89 16, ,2 Serigrafer 19 38, ,2 Trykkeriarbejdere 19 22, ,2 Total timelønnede , ,3 Total afdelingen 899 7, ,7 14

15 KURSER, MØDER, ARRANGEMENTER Fyraftensmøder i HK Huset HK it, medie & industri holder sammen med HK Service fyraftensmøder for medlemmerne. De foregår i HK Huset på Artillerivej 30 i lille mødesal. Tilmelding via senest to uger før mødet holdes. Onsdag 16. februar 2011 kl : Funktionærloven Hvornår er man omfattet, og hvilke rettigheder og pligter følger med loven. Vi gennemgår Funktionærloven og hører blandt andet, hvad loven siger om opsigelsesvarsler, opsigelsesårsager, bortvisning, sygdom og 120 dages reglen, fratrædelsesgodtørelse, vikarer. Hvis du vil sikre dig dine rettigheder, er det nødvendigt at kende dem! Torsdag 10. marts 2011 kl : Spørg, hvis du tør! Dette fyraftensmøde giver dig mulighed for at bidrage til en bedre kommunikationskultur og et bedre arbejdsklima. En undersøgelse viser, at de mest almindelige kommunikationsproblemer skyldes: kynisme og manglende tillid (17%), dårlige kommunikationsfærdigheder (46%), fravær af kommunikation (14%), stædighed og modvillighed til at lytte til andres synspunkter (23%) Du får indblik i mulighederne for en frugtbar dialog, og du bliver i stand til at medvirke til at ændre golde, ufrugtbare diskussioner til konstruktiv og succesfuld dialog. GRAFISK TEKNIKER KLUB Bowling for bogbindere og trykkere den 19. marts 2011 hos Big Bowl i Valby Mød op kl , så vi har tid til at forme holdene og udlevere sko. Vi spiller kl Derefter spiser vi husets buffet med tilhørende fadbamser, og vi finder en vinder af pokalen. Du skal blot tilmelde dig og betale 150 kroner inden 21. februar. Netbank eller girokort. Conni Eriksen, tlf eller brnet.dk. Begrænset deltagerantal. Så tag en beslutning nu. TYPOGRAFERNES STIFTELSER Generalforsamling i Typografernes Stiftelser søndag den 6. februar kl Der bydes på morgenkaffe fra kl Generalforsamlingen holdes i Brønshøj Boldklubs lokaler, Ruten 2 - busserne 2A og 15 kører næsten til døren. Vel mødt, Styrelsen. SENIORKLUBBEN AFD. 5 APFEL Generalforsamling tirsdag den 15. marts 2011 kl i HK-Huset, Artillerivej 30 Aktivitetsudvalg for pensionster, førtidspensionister, efterlønnere og ledige. Medlemsmøder holdes den 1. og 3. onsdag i måneden, første gang den 19. januar 2011 i»kvartershuset«på Borgbjergvej 30, kl. 10,00. Indgang fra»den Røde Plads«, Gustav Bangs Gade 28. Udflugter i februar, Nationalmuseet 23. marts, Avedøre Værk 27. april, Brede Værk 25. maj, Køge Miniby 15. juni, Cykeltur Dagsorden: 1 Velkomst 2 Valg af dirigent 3 Beretning 4 Regnskab 5 Indkomne forslag 6 Valg af a 1 kasserer b 2 bestyrelsesmedlemmer c 2 bestyrelsessuppleanter d 1 revisor e 1 revisorsuppleant 7 Eventuelt. OBS. Tilmelding til udflugter, kun ved personlig fremmøde på medlemsmøderne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam lingen, skal fremsendes skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen 15

16 Bente Brogaard Johansen har modtaget sit efterlønsbevis, men hun har ikke travlt med at få det brugt. Virksomhedens stemme Hos VVS-firmaet Bent Andersens Eftf. i Fredensborg er det Bente Brogaard Johansen, der tager telefonen, når kunderne ringer. Hun er ene kontorassistent, men har mange gode kolleger i det lille firma AF ULLA NYGAARD I FOTO: SONJA ISKOV For Bente Brogaard Johansen har det aldrig været afgørende at have mange HK-kolleger. Faktisk har hun i det meste af sit arbejdsliv været eneste administrative medarbejder. I hvert fald i de seneste 30 år. Til gengæld har hun godt styr på VVS branchens varenumre, på branchens faglige uddannelse og på tilskudsreglerne til private, der ønsker energirigtige varme løsninger. Og kolleger? Dem har hun jo, synes hun, i de otte-ti øvrige medarbejdere i virksom heden. Hvis jeg skal have sparring, så henvender jeg mig til en af vores ejeres koner, som arbejder med de samme opgaver blot i en anden af deres virksomheder. Vores daglige leder er også god til at hjælpe, når der kommer nyt inden for it, siger hun. Fagligheden og sammenholdet finder Bente Brogaard Johansen i de årlige sammen komster med de andre»vvspiger«i brancheorganisationen Tekniq. Kom i butik i trods Fra skoletiden var Bente Brogaard Johansen ferm til regning, og hendes far var sikker på, at en læreplads på kontor var det rigtige til datteren. Men det skulle han altså ikke bestemme, så jeg tog til København og gik i lære i forretning, fortæller hun. Karrierevejen har også ført hende forbi bankverdenen, men da hun som nybagt mor ville på deltid og fik nej, valgte hun på ny. Det må være 38 år siden, for min datter er nu 39. Jeg startede i grossistleddet inden for VVS, og jeg har siden været i to VVS-firmaer. Det første i 11 år og nu snart 20 år her hos Bent Andersens Eftf. Bente Brogaard Johansen bor og arbejder i Fredensborg, og det passer hende rigtig godt. Jeg arbejder 30 timer om ugen, som jeg altid har gjort. Engang var det praktisk for familien, nu nyder jeg det bare, siger hun. Efterlønsbeviset er kommet ind ad brevsprækken, men Bente Brogaard Johansen har ikke travlt med at gå på efterløn. Hun bliver ved på arbejdsmarkedet, så længe det er sjovt. De unge har fyldt meget Bente Brogaard Johansens arbejdsopgaver i VVS-firmaet er mangeartede. Det passer godt til temperamentet, for ingen dage er ens. Det er alle kontoropgaver, fra løn og bogføring til fakturaer og planlægning af arbejdsopgaver for svendene. Nogle gange opstår der noget akut med et vandrør, og så handler det om at få prioriteret opgaverne om. Derfor er det rart, hvis bare en af svendene arbejder i nærheden, siger hun. Et af de områder, som har haft stor betydning i Bente Brogaard Johansens arbejdsliv, er lærlingene. Hun har fulgt unge drenge igennem deres uddannel sesforløb, har holdt snor i dem og i deres skoleperioder, feriepenge og mødetider. Det er fantastisk at se den udvikling, en ung mand gennemgår i et læreforløb. Mange har dårlige oplevelser med sig fra skolen og har haft flere skoleskift. Når de så kommer i lære og bliver taget godt hånd om, vokser de og bliver dygtige håndvær kere, siger hun.

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere