Produkter og priser 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produkter og priser 2013"

Transkript

1 Produkter og priser 2013

2 Estate Media er det fælles navn for Nordens største mediehus med fokus på ejendomsbranchen. I Danmark udgiver Estate Media 9 gange om året ejendomsbranchens største uafhængige magasin, Estate Magasin. Estate Media står også bag en omfattende nyhedstjeneste og konferencedel. Estate Media blev en realitet efter fusionen mellem danske SP Business Media og det norsk-svenske Estate Media. I foråret 2012 lancerede mediehuset det engelsksprogede ipad-magasin Estate Nordic Magazine, som henvender sig til internationale investorer med interesse i det nordiske ejendomsmarked. Estate Media er repræsenteret med i alt 36 medarbejdere fordelt på tre kontorer i Danmark, Norge og Sverige. Omsætningen er på cirka 50 mio. kr. om året. Med fusionen kan Estate Media tilbyde komplette løsninger, der efterkommer ejendomsbranchens stigende efterspørgsel efter både nyheder, reklame og kommunikation samt konferencer og events på tværs af landegrænserne i Norden. Estate Nordic Magazine Udkommer 4 gange om året på ipad, tablet og web Estate Nordic Magazine bliver udgivet på engelsk og dækker hele det nordiske ejendomsmarked. Vi tager læseren under overfladen til det nordiske ejendomsmarked med eksklusive interviews, insiderviden fra branchen og analyser. Download seneste udgave til din Ipad eller tablet, helt gratis på App Store eller Web. Estate Nordic Magazine bliver udgivet 4 gange om året og kan downloades til Ipad eller læses på web. ipad formatet giver mulighed for kreative annonceformater som f.eks. links, video, billedvisning, scrollområder, bred/højformat og undersider. Ved annoncering i magasinet tilbyder Estate Reklame at udarbejde annoncemateriale til brug i magasinet. Estate Nordic Magazine udgives bla. i marts måned, hvor det er tilgængeligt på den danske stand på Mipim. Oktober udgaven af magasinet udgives i forbindelse med EXPO REAL messen i München, hvor magasinet også præsenteres. Estate Media samarbejder med internationale organisationer, der internationalt udbreder Estate Nordic Magazine i deres organisationer. Udgave Udgivelsesdato Deadline for annoncemateriale Deadline for indlæg Nr marts 21. feb. 1. feb. Nr juni 23. maj 6. maj Nr sept. 19. sept. 9. sept. Nr dec. 21. nov. 11. nov. Download til ipad og computer på 1/1 side i 4 udgivelser kr ,- 1/1 side i 1 udgivelse kr ,-

3 SIDE 16 ESTATE MAGASIN # 08 OKTOBER 2012 a Helle Thorning-Schmidt blev statsminister flyttede adskillige medarbejdere også arbejdsplads. Sådan opstod blandt andet den nye Bygningsstyrelsen, som er en samling af Slots- og Ejendomsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen. Hele den statslige lokaleforsyning til ministerier, universiteter, politi og domstole er nu samlet i Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Styrelsen ejer cirka 3 millioner kvm. og indlejer yderligere 1,2 millioner kvm. med et samlet driftsbudget på 3 milliarder kr. Eksemplet med den nye Bygningsstyrelsen betød, at nogle hundrede medarbejdere skiftede arbejdsplads organisatorisk og nu også fysisk. Og det tager lokalerne i de gamle, fine bygninger i den indre by ikke højde for. Det ultimative ville være, at have en ejendom som Pentagon i Washington D.C., verdens største kontorbygning. På den måde kan man blot flytte rundt på navneskiltene, når ministerier og styrelser nedlægges og oprettes som ved regeringsskiftet, siger specialkonsulent Peter Torp Madsen, der sidder i en udviklingsenhed direkte under direktionen med SIDE 56 ESTATE MAGASIN # Estate Magasin ser på trends og tendenser i På de følgende sider har vi samlet et overblik over ejendomsmarkedet her og nu inden for segmenterne kontor, butik, industri og hotel har i vid udstrækning medført en stabilisering i ejendomsmarkedet på et lidt højere aktivitetsniveau. Der er altså ikke udsigt til de store udsving i markedet i 2013, men efter en række turbulente år er der også mange i branchen, der vil være taknemmelige for en rolig og stabil Af Kamilla udvikling Sevel med forhåbninger om en lille økonomisk vækst, der kan give en markedsbedring på sigt. Af Kamilla Sevel er er kommet gang i udlejningen af kontorlokaler i både flyttet fra Tuborg Nord til henholdsvis treprenørfirmaet NCC, der begge er København og Aarhus i Flintholm og Gladsaxe. Men som man kan se på tomgangen, der ligger på over 9 procent, har - Der er ikke umiddelbart noget, det ikke givet et fald i ledigheden i der tyder på en væsentlig bedring kontormassen. Virksomhederne flytter internt, og det skaber den øgede efter danske forhold relativt høj, og i markedet i Ledigheden er efterspørgsel, men efterlader andre så længe der ikke sker en vækst i lokaler tomme. beskæftigelsen, vil vi heller ikke se en øget efterspørgsel, siger partner Nogle vælger at flytte til bedre lokaler, og statsaut. ejendomsmægler Mikkel mens der er gode handler at gøre, som Andersen, Nybolig Erhverv. >> man har kunnet se i blandt andet Københavns Sydhavn, mens andre vælger at relokalisere fra 5-10 år gamle lokaler for i stedet at søge til helt nye ejendomme med en lavere kvm. pris, som man har set det i forbindelse med ejendomsvirksomheden Deas og en- - Vi ser en stigende professionalisering, når det gælder udsøgningen af lejemål med eksterne rådgivere, og det tror vi vil blive yderligere forstærket i 2013, siger adm. direktør Henrik Lyngskjold, DTZ Egeskov & Lindquist. Prime segmentet er stadig det mest efterspurgte segment som her i det indre København. SIDE 18 ESTATE MAGASIN # # ESTATE MAGASIN SIDE 19 ansvar for Statens fremtidige strategi for lokalisering. Når nu man ikke har det, så forsøger Staten i stedet at optimere videst muligt. Derfor flyttede Bygningstyrelsen selv til Carl Jacobsens Vej 39 i Valby tidligere på året. Her har styrelsen indrettet kontorer, der kan flekses alt efter, hvor mange ansatte, der er tilknyttet. Samme sted ligger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og snart støder også Søfartsstyrelsen til. Der er statslige institutioner, der kun kan ligge på Slotsholmen, fordi de supporterer Christiansborg. Men >> Fokuspunkter på kontorområdet Statens mål i de kommende års lejekontrakter: Huslejeoptimering (lavere bruttohusleje pr. kvm.) Arealoptimering (færre kvm. pr. medarbejder) Energioptimering Reducere transaktionsomkostninger Høste stordriftsfordele Nye højesteretsdomme om markedsregulering. Thomas Stampe, advokat og partner Advokatfirmaet Rønne & Lundgren et fremgår af erhvervslejelovens paragraf 13, at en Udlejeren varslede lejeforhøjelse, men lejeren gjorde indsigelse udlejer kan kræve lejeforhøjelse, hvis den aftalte leje og anførte, at det ikke var aftalt, at der var adgang til markedslejeforhøjelse. Højesteret fastslog ligesom Landsretten er væsentligt lavere end markedslejen. Der gælder imidlertid en udstrakt grad af aftalefrihed inden for erhvervslejeretten, og parterne kan derfor frit aftale, at lejen er fredet, at kræve markedslejeforhøjelse. I domspræmisserne hed det at lejekontrakten ikke indrømmede adgang for udlejeren til og at der ikke skal være adgang til markedslejeregulering. blandt andet, at Den fravigelige bestemmelse i erhvervslejelovens 13 om markedslejeregulering finder efter lovens 4 En situation, som har givet anledning til et utal af retssager, er anvendelse, medmindre andet er aftalt. I lejekontrakten.aftalte lejeforhold, hvor parternes lejekontrakt indeholder vilkår om parterne en årlig regulering af lejen på grundlag af nettoprisindeks. Der er ikke holdepunkter for at forstå parternes aftale indeksregulering af lejen, men hvor der ikke samtidig er anført noget om, hvorvidt der derudover også kan ske markedslejeregulering. Det, som konkret har været spørgsmålet i disse sager efter erhvervslejelovens 13. således, at der tillige skal kunne ske regulering til markedslejen er, om vilkåret om indeksregulering uden et samtidigt forbehold Kontakt: Henrik Dahl Jeppesen, Adm. direktør Web: DEAS tilbyder ejendomsadministration, bygherrerådgivning, udlejning samt Facility Services af alle typer ejendomme. DEAS er landsdækkende med kontorer i København, Aalborg, Aarhus og Kolding. DATEA Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: Kontakt: Flemming B. Engelhardt, Adm. direktør Web: Vi kan administration, regnskab, butikscentre, udlejning, projektstyring og teknik. kunne kræve markedslejeregulering, når kontrakten i øvrigt er tavs om dette spørgsmål. Er lejekontrakten indgået før 1975, (hvor der i lejelovgivningen blev indført adgang for udlejer til at kræve lejeregulering til det lejedes værdi), må retstilstanden være, at vilkåret om indeksregulering ikke i sig selv et udtryk for, at parterne har aftalt, at der ikke er adgang til markedslejeregulering. Dette følger af Brillehandlerdommen. Er den til grund liggende lejeaftale indgået før 1975, skal der således andet og mere til end et vilkår om indeksregulering, for at kunne statuere, at parterne har aftalt, at der ikke er adgang til at kræve markedslejeforhøjelse. Er lejeaftalen indgået efter 1975 må det derimod følge af Isenkræmmerdommen, at et aftalt vilkår om indeksregulering som udgangspunkt BRANCHEGUIDE må opfattes som en aftale om, at udlejer dermed har afskåret sig fra at kræve markedslejeregulering. I Isenkræmmersagen var lejeaftalen som nævnt var indgået i Bygningsstyrelsen har som en helt central statslig ejer, lejer og bygherre indflydelse på, hvad mange aktører i bygge- og ejendomsbranchen kommer til at arbejde med i de kommende år. Specialkonsulenterne Peter Torp ved afgørelsen tillagde det væsentlig betydning, at lejekontrakten var indgået på et tidspunkt, hvor lejelovgivningen ikke Madsen og Casper Rævsgaard Hansen (th) er begge dele af den udviklings- og analyseenhed i Bygningsstyrelsen indeholdt under regler direktionen, om regulering der står for til det arbejdet. lejedes værdi eller til markedsleje, som nemlig først blev indført i På den baggrund konkluderede Højesteret, at vilkåret om indeksregulering ikke samtidig kunne opfattes som en aftale om, at der ikke kan ske markedslejeregulering. Dom nr. 3: Ålborg-sagen Højesterets dom af 10. september 2012 Det seneste højesteretsskud på stammen er en dugfrisk afgørelse fra september i år, som endnu ikke har fundet vej til Ugeskrift for Retsvæsen eller andre trykte publikationer. I denne sag varslede udlejer lejeforhøjelse overfor lejer, der - ligesom i de to førstnævnte sager - gjorde gældende, at lejekontrakten ikke gav mulighed for markedslejeregulering Lejemålet var i denne sag baseret på en lejekontrakt indgået i Der var i aftalen indeholdt et vilkår om indeksregulering af lejen. I lejeaftalens almindelige bestemmelser var det endvidere anført, at lejen kunne ændres efter den til enhver tid gældende lovgivning, og at den aftalte uopsigelighed Focus ikke Advokater var til hinder P/S for gennemførelse af lejeforhøjelser efter Englandsgade lejelovgivningens 25 almindelige regler Odense Tlf.: Ikke overraskende nåede både Landsretten Kontakt: og Merete Højesteret Vangsøe til, Simonsen, at lejekontrakten gav mulighed for, at udlejer Advokat kunne kræve (L), Partner lejen markedslejereguleret, eftersom det jo fremgik direkte af lejeaftalens almindelige bestemmelser, Web: at der var adgang til lejeregulering. Efter den praksis Højesteret har haft siden 1990, er et sådant forbehold tilstrækkeligt til, at der vil kunne kræves markedslejeregulering. Det interessante erhvervslejeret ved Højesteretsdommen er snarere, at Højesteret i sine præmisser til dommen og entrepriseret. anfø- om adgang til markedslejeregulering, a DMInISTraTOrEr skal forstås således, at Dom nr. 2: Brilleforretningen i København parterne dermed har aftalt, at udlejeren har givet afkald på at Højesterets dom af 5. december 2011 Difko Administration A/S Tilbage står så Højesterets seneste afgørelse, som synes meget kunne markedslejeforhøje. CEJ Højesteret Ejendomsadministration har indenfor det seneste A/S I denne sag varslede udlejer i 2008 markedslejeforhøjelse. Sønderlandsgade 44 svær at forene med især Isenkræmmerdommen. I modsætning års tid haft lejlighed til at Meldahlsgade tage stilling til 5, denne 1613 København problematik V Den gældende lejeaftale var helt tilbage fra begyndelsen 7500 af Holstebro til resultatet i denne sag, udtaler Højesteret i Ålborg-dommen hele tre gange senest ved Tlf.: en endnu utrykt dom, afsagt den 1950erne, hvor lejelovgivningen ikke indeholdt regler Tlf.: om, at jo, at et vilkår om indeksregulering ikke i sig selv udelukker 10. september Temaet Kontakt: for denne Anne Marie artikel Oksen, er derfor Administrerende at belyse, hvad der på baggrund en direktør udlejer kunne kræve lejeforhøjelse til det lejedes værdi Kontakt: Thomas Birkedal, IR Manager adgang til markedslejeregulering? af seneste Højesteretspraksis i dag er eller til markedsleje Naturligt nok indeholdt lejekontrakten retsstillingen på dette område. Web: Situationer, hvor lejekontrakten derfor heller ikke nogen bestemmelse herom. Der var anført Web: Det vil gå for vidt på dette sted at underkaste den seneste Højesteretsdom en nærmere analyse, men det er imidlertid denne er indgået fra 1992 til 2000, Individuel hvor erhvervslejereguleringsloven administration af alle typer ejendomme i kontrakten, inkl. teknisk at lejen kunne forhøjes ved skatte- og afgiftsstigninger, ligesom der var aftalt et vilkår om uopsigelighed. ring. I Vi yder fokuseret rådgivning inden forfatters erhvervsjuraen opfattelse, at og der har ikke med denne dom kan være Professionel administration af ejendomme baseret på 35 års erfa- fandt anvendelse, berøres og ikke juridisk i artiklen. rådgivning. tilknytning hertil var det anført, at uopsigeligheden skal dog bl.a. stor erfaring med køb og salg tilsigtet af erhvervsejendomme, nogen ændring af bolig-/ retspraksis i forhold til de to tidligere Dom nr. 1: Isenkræmmeren fra Vordingborg ikke være til hinder for, at udlejeren opnår sådan lejeforhøjelse, Højesteretsdomme - eller for den sags skyld tidligere Højesteretspraksis helt tilbage fra Bortset fra situationer, hvor Højesterets dom af Colliers 26. september Ejendomsadministration 2011 som A/S uden opsigelse kunne være opnået. Kristensen Properties A/S DEn DIrEKTE VEJ TIL BranchEnS I 2002 indgik en udlejer Prismet, og en lejer Silkeborgvej en lejekontrakt 2 om et Vesterbro 18 rer følgende: Højesteret finder, at aftalen om pristalsregulering lejekontrakten er fra før 1975 (se ovenfor) må retstilstanden FIrMaEr OG nøglepersoner erhvervslejemål i Vordingborg I Aarhus lejekontrakten C var indeholdt en Der var senere, i 1978, oprettet et tillæg til lejekontrakten, 9000 Aalborg ikke i sig selv giver grundlag for at antage, at DRACHMANN udlejer samtidig derfor fortsat være den, at hvis der er aftalt indeksregulering, bestemmelse om, at lejen Tlf.: var underlagt indeksregulering, og at hvorefter lejen fremover skulle reguleres på grundlag af Tlf.: det gav afkald på at kræve lejeforhøjelse i medfør ADVOKATER af..erhvervslejelovens 13 Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør jeregulering, må markedslejeregulering som hovedregel være og lejekontrakten i øvrigt er tavs om adgangen til markedsle- Estate Magasins brancheguide giver dig en oversigt udlejeren over kunne kræve lejen Kontakt: reguleret Michael for stigning Salling, Direktør i ejendommens byggelønregulerede pristal. Kontakt: Kent Hoeg Sørensen, CEO virksomheder, organisationer og foreninger i den danske skatter og afgifter som nærmere fastsat i erhvervslejelovens 10, 11 og 12. Der var ikke i lejekontrakten nogen I modsætning til byretten og landsretten konkluderede Når man sammenholder de tre afgørelser, Tlf.: udelukket. Web: Web: og ejendomsbranche på tværs af de sædvanlige brancheskel. Kontakt: som Anders når til Drachmann, forskellige resultater, af ejendoms- kan man med rette spørge, advokat (H), partner bestemmelse om, at der herudover Fra vores kontorer var adgang i København til at kræve og Aarhus løser Højesteret, vi alle typer at lejekontrakten ikke gav hjemmel til markedslejeregulering. Af dommens præmisser fremgår, at Højesteret porteføljer i Tyskland, Storbritannien, Danmark et vilkår og skandina-viske om indeksregulering har for Seriøs og transparent Fund & Asset Management hvilken betydning Der er næppe tvivl om, at den seneste Højesteretsdom vil give Det unikke ved guiden er, at du nemt og hurtigt kan markedslejeregulering. orientere af administrationsopgaver overalt i Danmark. Web: udlejers mulighed for at anledning til endnu flere sager om dette spørgsmål. dig om, hvem de relevante kontaktpersoner er. lande. Advokatfirmaets filosofi er at tilbyde en rådgivning på et højt fagligt niveau. Dansk Administrations Center A/S Brancheguiden udkommer som en del af Estate SIDE Magasin 56 ESTATE MAGASIN advokater # # ESTATE MAGASIN Skovbrynet 10, 8000 Aarhus C SIDE 57 6 gange om året. Via brancheguiden er der også mulighed for Tlf.: Accura Gangsted-Rasmussen at komme med i det digitale nordiske magasin Estate Nordic Kontakt: Michael Sommer, Direktør & advokat Tuborg Boulevard 1 Gammeltorv 6, 1457 København K Magazine Hellerup Tlf.: Web: Tlf.: Kontakt: Christian Gangsted-Rasmussen, Advokat (L), partner Brancheguiden er også tilgængelig 24/7 på Tilbyder administration af ejendomme i hele landet, juridisk, Web: hvor du også altid kan se, teknisk og finansiel rådgivning. Web: Et førende advokatfirma inden for fast ejendom. hvordan du kommer med. Juridisk/kommerciel specialistrådgivning indenfor alle områder af fast ejendom. Du kan skrive til Michael Mortensen på DEAS Ejendomsadministration Bech-Bruun eller ringe på Dirch Passers Allé 76 Langelinie Alle Frederiksberg tlf og få mere at vide om optagelse i 2100 København Ø Gorrissen Federspiel Tlf.: brancheguiden. Tlf.: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V Kontakt: Torben Schøn, Advokat (L) Tlf.: Kontakt: Merete Larsen, Advokat, Partner Web: Web: Bech-Bruun rådgiver inden for alle områder, der vedrører fast ejendom og entreprise. Danders & More Lautrupsgade 7, 2100 København Ø Tlf.: Kontakt: Tobias Vieth, Advokat Web: Danders & More yder rådgivning om fast ejendom, entreprise samt finansiering heraf. Rådgivning om alle aspekter af fast ejendom, finansiering, udbud, projekter m.v. Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Kontakt: Michael Neumann, advokat, partner Web: Horten tilbyder målrettet rådgivning inden for fast ejendom, erhvervslejeret og entrepriseret. # ESTATE MAGASIN SIDE 57 MOD 2013 Estate Magasin Din vej til viden i bygge- og ejendomsbranchen EKSKLUSIV distributionsliste på ca kontakter. ESTATE MAGASIN Nr årgang Sådan bliver 2013 for investorerne - læs interviewet på side 10 Rådgivere skal tænke grønnere Læs side 38 Ordet er dit: Læs om markedsleje og offentlige lejere Side 56 Årsnummer 2013 Kontormarkedet halter Færre butikker på bedre beliggenheder Hotelboom stilner af Mod 2013 Læs fra side 18 Stabil ledighed lægger dæmper på kontormarkedet Udlejningsmarkedet er svagt ovenpå krisen. Eneste lyspunkt er måske, at der fortsat bliver bygget meget få kvm., og udbuddet dermed på sigt vil falde. ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr årgang Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin Estate Magasin er bygge- og ejendomsbranchens uafhængige journalistiske magasin i Danmark. Magasinet udkommer 9 gange årligt med de vigtigste nyheder og går i baggrundsartikler og analyser bagom beslutninger, begivenheder, virksomheder og personer. Eksklusiv distributionsliste: Estate Magasin disribueres til direktion og ledelsesniveau i førende virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen, ud fra en eksklusiv distributionsliste, udarbejdet med baggrund i et dybtgående kendskab til branchen. Estate Magasin distribueres desuden til alle kommuner og til alle medlemmer af Byggesocietetet, samt sælges i abonnementform og løssalg fra forlaget. Estate Magasin distribueres i et oplag på Magasinet har mere end læsere i de danske bygge- og ejendomsvirksomheder, investerings- og finansieringsselskaber samt kommuner og regioner. overblik D Hvordan bliver 2013? 800 lejekontrakter og lejemål skal strømlines Da den seneste regering kom til, skete der en væsentlig flytning af medarbejdere fra ministerium til ministerium. Det tager gamle bygninger i centrum af København ikke højde for, og derfor flytter statslige organisationer ud af byen. Estate Magasin går tæt på, hvad kravene er for at huse staten, der lejer eller ejer 4,2 millioner kvm. og har et driftsbudget på 3 milliarder kr. ordet er dit D Isenkram og briller D BranchE GuIDE FoTo: DTZ EGESkov & LINDqUIST. 1/8 side B 112 x H 70 mm* kr ,- 1/4 side B 112 x H 143 mm* kr ,- 1/2 side bred B 230 x H 143 mm* kr ,- 1/2 side høj B 112 x H 290 mm* kr ,- 1/1 side B 230 x H 290 mm* kr ,- Bagsiden B 230 x H 230 mm* kr ,- Målgruppe Asset Managers Ejendomsselskaber Brancheforeninger Materialeproducenter Mediebureauer Bygherrerådgivere Projektudviklere Rådgivende ingeniører Kreditforeninger Tekniske direktører Konsulenter Arkitektfirmaer Investorer Rådgivere Advokater Banker Ministerier Regioner Erhvervsejendomsmæglere Kommunaldirektører Administrationsselskaber Entreprenører Byggefirmaer Revisorer Styrelser Borgmestre Opslag B 460 x H 290 mm* kr ,- *) Tekster i annoncer max 7 mm fra skærekant Kreative annonceformater i Estate Magasin Estate Magasin giver dig mulighed for at få dit budskab ud til vores læsere med mange forskellige midler. Ud over almindelige annoncer, kan vi tilbyde en lang række af andre muligheder. Nedenfor finder du et udsnit, og du er velkommen til at kontakte os og høre mere. Omslag udenpå magasinet i forskellige formater Folder/årsrapport i magasinet Folder udsendt folieret med magasinet tekst min. 7 mm væk fra midten på hver side af midten Ring for pris Ring for pris Ring for pris

4 Investeringsejendomme et tillæg til Estate Magasin 2 gange om året Medie for overblik og formidling af investeringsejendomme og ydelser til ejendomsbesiddere. Investeringstillægget indeholder artikler, data og annoncer, alt med fokus på investeringsejendomme i Danmark. Tillægget er en unik mulighed for at annoncere investeringsejendomme til salg, efterspørge ejendomme eller annoncere service- og rådgivningsydelser direkte til ejere af ejendomme. 1/4 side B 112 x H 143 mm kr ,- 1/2 side bred B 230 x H 143 mm kr ,- 1/1 side B 230 x H 290 mm kr ,- Opslag B 460 x H 290 mm kr ,- tekst min. 7 mm væk fra midten på hver side af midten *) Tekster i annoncer max 7 mm fra skærekant Nyheder på nettet besøgende pr. måned Estatemedia.dk er nyheds- og vidensportalen for ejendomsbranchen, der giver det bedste overblik. Du finder data, nyheder, brancheguide og meget mere på portalen. Nyhederne opdateres løbende dagen igennem, så du altid kan føle dig velinformeret om sidste nyt fra byggeog ejendomsbranchen. Hver måned har vi gennemsnitlig besøgende på hjemmesiden og besøgstallet er stigende. Megaboard B 930 x H 180 pixel pr. uge kr ,- Leadboard B 728 x H 90 pixel pr. uge kr ,- Sidebanner B 140 x H 190 pixel pr. uge kr. 895,- Jobmarked B 140 x H 60 pixel pr. måned kr. 995,- Brancheguide B 268 x H 200 pixel pr. år kr ,-

5 Nyhedsmail Over abonnenter i bygge- og ejendomsbranchen Nyhedsmailen er den daglige vej til nyheder i bygge- og ejendomsbranchen. Vores redaktion udvælger hver dag de mest relevante nyheder, og sikrer troværdigheden og relevansen. I sammenhæng med nyhederne i mailen, er det også muligt at annoncere. Dermed får man direkte adgang til de modtagere, der hver dag har valgt at få nyhedsmailen direkte i deres indboks. Annonceringsmulighederne inkluderer både større og mindre bannere, ligesom Estate Medias jobmarked og brancheguide er inkluderet i mailen dagligt. Topmailbanner B 590 x H 115 pixel pr. uge kr ,- Standardmailbanner B 620 x H 90 pixel pr. uge kr ,- Konferencer Vidensformidling af høj kvalitet og netværk for ejendomsbranchen Estate Konference henvender sig til ledende medarbejdere i bygge- og ejendomsbranchen og den offentlige sektor. Konferencernes indhold tilrettelægges af redaktionen på Estate Magasin gennem journalistisk research af emnet og faglig sparring med indlægsholderne. Indlæg og debat: Estate Konference leverer altid relevante indlæg fra spændende talere, kombineret med debatpaneler og panelinterviews. Det gør, at du på vores konferencer både får konkrete informationer og samtidig får belyst emnet fra flere vinkler. Vores konferencer henvender sig til ledere og andre med beslutningsansvar og deltagerne repræsenterer typisk virksomheder i branchens top 100. Vi indlægger altid en række pauser, der giver dig mulighed for at netværke med deltagere og talere. Vores konferencer og netværksarrangementer afholdes alle i samarbejde med Byggesocietetet og medlemmer får rabat på deltagergebyret. Vi holder mange forskellige arrangementer fra halvdagskonferencer om aktuelle lokale emner, til flerdags konferencer med internationalt fokus. Besøg estatemedia.dk/konference og se det aktuelle program.

6 Konferencesponsorater Effektiv branding og direkte kontakt til beslutningstagere Estate Media giver dig mulighed for at blive sponsor på en eller flere af vores konferencer. Som sponsor får du en unik branding i vores forskellige medier og direkte adgang til konferencens deltagere, under og efter konferencen. Vi tilbyder forskellige sponsorpakker, eks.: Bronze - kontakt os for indhold - kr Sølv - kontakt os for indhold - kr Guld - kontakt os for indhold - kr Konferencevært - ring for pris Vi sammensætter gerne en sponsorpakke ud fra jeres ønsker og budget. kontakt os og hør mere om mulighederne på tlf Sponsorpakker kan bla. indeholde: Sponsorlogo på annoncer for konferencen i Estate Magasin med læsere. Sponsorlogo på annoncer for konferencen i Erhvervsmarkedet med læsere. Sponsorlogo på bannerannoncer for konferencen på estatemedia.dk med besøgende om måneden. Sponsorlogo på annoncer for konferencen i nyhedsmails som udsendes til ca personer pr. gang. Sponsorlogo på mapper og materiale der uddeles til deltagerne. Sponsorlogo på PowerPoint præsentationer til selve konferencen. Mulighed for at vedlægge markedsføringsmateriale i deltagermapper. Mulighed for opsætning af roll-ups til selve konferencen. Mulighed for bord/stand til præsentationsmateriale. Udsendelse af marketingmateriale til konferencedeltagere. Estate Reklame Din grafiske partner med speciale i bygge- og ejendomsbranchen Estate Reklame er vores fullservice reklamebureau med speciale i ejendomsbranchen. Estate Reklame har 8 ansatte og tilbyder alle former for ydelser fra enkelte pressemeddelelser til store kampagner, webdesign og magasinproduktion. Vores unikke kendskab til produkter, kunder og værdier i ejendomsbrancen, gør det muligt at formidle budskaber og skabe effektiv målrettet markedsføring og grafisk arbejde til konkurencedygtige priser. Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan løse jeres opgaver inden for kommunikation, markedsføring og grafisk produktion. Som et stort nordisk mediehus, samarbejder vi med internationale leverandører af tryksager, og kan tilbyde høj kvalitet til meget konkurrencedygtige priser. Vores forskellige specialister kan løse alle grafiske opgaver som: Annoncer til print Årsrapporter Lejerblade Personaleblade Ejendomsprospekter PowerPointpræsentationer Bannerannoncer Brevpapir, kuverter og visitkort Reklameartikler Displays, roll-ups, beachflag Udendørs reklame Hjemmesider ipad magasiner App s til iphone og Android Kontakt os og få et tilbud på din næste grafiske opgave fra branchens eget bureau på tlf

7 Udgivelse, deadline og temaer Udgivelse Deadline for materiale Indblik Branchetema Sektor fokus Fokus på regionerne Nr januar 11. januar Sikring af ejendomme Administrationsbranchen Bolig København Nr marts 15. februar Parkering, anlæg, udstyr og administration Rådgiverbranchen ingeniører og bygherrerådgivning Kontor Århus Nr april 20. marts Facility management og ejendomsservice Juridisk og finansiel rådgivning Industri Odense Nr. 4 * 13. maj 26. april Alternative ejendomsinvesteringer Asset management Butik Aalborg Nr juni 31. maj Kommunernes erhvervsarealer Entreprenører, status, aktører og udvikling Bolig Esbjerg Nr august 9. august Arkitekt i ejendomsbranchen Indretning af kontorejendomme og kontorer Kontor København Nr. 7 * 30. september 13. september Asset management Rådgivende ingeniører Industri Århus Nr november 18. oktober Grønne tiltag i ejendomme ventilation og indeklima Advokater i bygge- og ejendomsbranchen Butik Odense Nr december 22. november Året der gik det opnåede vi Landinspektører, status, aktører og udvikling Bolig Aalborg *Tillæg: Investering i og drift af investeringsejendomme. Kontakt os Nikolaj Pfeiffer CEO Nordic, Partner Mobil: (+45) Betina Blaagran Salgschef Mobil: (+45) Michael Mortensen Mediekonsulent Direkte: (+45) Mobil: (+45) Emil Blomsterberg Salgs- og marketingassistent Direkte: (+45) Mobil: (+45) Vi tager forbehold for fejl og forbeholder os ret til ændringer i priser, produkter og tidsrammer uden varsel. Alle priser er eks. moms og vores alm. salgs og leveringsbetingelser er gældende. Estate Media 2012.

8 Estate Magasin Estate nyheder Estate konference Estate reklame Estate kommunikation Estate tv Estate event Norge Danmark sverige Stengade Helsingør Tlf.: estatemedia.dk

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18 Magasinet Ejendom Medieplan 2012 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 3 marts 2012 5. årgang Konstruktive dage i Cannes Læs side 18 Kreative finansieringsløsninger

Læs mere

16år. Medieplan. Estate Magasin tager gennem hele året aktuelle temaer op for at øge din indsigt i brancher, som du ønsker en bredere viden omkring.

16år. Medieplan. Estate Magasin tager gennem hele året aktuelle temaer op for at øge din indsigt i brancher, som du ønsker en bredere viden omkring. Medieplan 2016 Er du ejendomsbesidder, erhvervsmægler, rådgiver eller leverandør er Estate Media din komplette partner i forbindelse med kommunikation og markedsføring. Vi har de rette kanaler som gør,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Medieplan ESTATE MEDIA

Medieplan ESTATE MEDIA Medieplan 2017 ESTATE MEDIA MÅLGRUPPE Hvadenten du er ejendomsinvestor, erhvervsmægler, rådgiver, ejendomsadvokat eller for eksempel leverandør til bygge- og ejendomsbranchen, så har Estate Media platformen

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg Nybolig Erhverv Aalborg - vi skaber resultater

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017

Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017 Erhvervs- og boligmarkedet i København mod 2017 - udviklingsområder og nye projektmuligheder Baggrund Københavns vækst fortsætter. Nye boligområder skyder op mange steder i byen, og nye bydelscentre vokser

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg An International Associate of Savills Nybolig

Læs mere

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002

Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg. DFM konference 31. - 1. februar 2002 Strategi for ejendomsforvaltning v/ Jesper Friisberg DFM konference 31. - 1. februar 2002 Om DATEA Forvaltningsportefølje: * 1.100 ejendomme * 2 mio. m 2 erhverv * 17.000 boliger * 330 andelsbolig- og

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 www.pejgruppen.dk Vision 365DESIGN er et bredt favnende brancheunivers med alt lige fra trendinspiration, nyheder og seminarer til helt nye medieplatforme både på print og online.

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 FASHION & BUSINESS TRENDS www.pejgruppen.dk TØJs redaktionelle profil er skarp og præcis! Læserne kræver hurtig og selekteret information, perspektiv og holdninger fra en uafhængig

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2016

MEDIEINFORMATION 2016 MEDIEINFORMATION 2016 FASHION & BUSINESS TRENDS pejgruppen.com TØJs redaktionelle profil er skarp og præcis! Læserne kræver hurtig og selekteret information, perspektiv og holdninger fra en uafhængig kilde

Læs mere

Introduktion til Nybolig Erhverv Nordsjælland. Nybolig Erhverv København. Hillerød

Introduktion til Nybolig Erhverv Nordsjælland. Nybolig Erhverv København. Hillerød Introduktion til Nybolig Erhverv Nordsjælland Nybolig Erhverv København Hillerød Søndre Jernbanevej 4E, 2. 3400 Hillerød 3401@nybolig.dk Tlf. 3364 6500 nyboligerhverv.dk/hilleroed København V Vester Farigmagsgade

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejemålet Amaliegade 16A, kld. 1256 København K Sagsnr. 7-21.570 Pænt og hyggeligt showroom/kontor Attraktiv placering nær Amalienborg

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2016

MEDIEINFORMATION 2016 MEDIEINFORMATION 2016 pejgruppen.com Vision 365DESIGN er et bredt favnende brancheunivers med alt lige fra trendinspiration, nyheder og seminarer til helt nye medieplatforme både offline og online. Universet

Læs mere

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse.

PRODUKT KATALOG REGNSKAB OG RAPPORTERING. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Værdiansættelse af ejendomme side 1. Ejendomsanalyse. REGNSKAB OG RAPPORTERING PRODUKT KATALOG Indhold Værdiansættelse af ejendomme side 1 Ejendomsanalyse. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 16A, st. 1256 København K Sagsnr. 1064-2 Unikt og stemningsfuldt lejemål Attraktiv placering nær Amalienborg i rolige

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 4.246

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen?

VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? VIL DU HAVE EKSKLUSIV INDSIGT I HR-branchen? Så er et DANSK HR Partnerskab noget for dig Eksklusiv viden om HR-branchen Nyeste HR-trends Fagligt sparringsrum Kommuniker med DANSK HR-medlemmer Stærk markedsføring

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2017

MEDIEINFORMATION 2017 MEDIEINFORMATION 2017 FASHION & BUSINESS TRENDS PEJGRUPPEN.COM Vision Læserne kræver hurtig og selekteret information, perspektiv og holdninger fra en uafhængig kilde med stor indsigt i og erfaring med

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet

Lejeopstilling for lejemålet Lejeopstilling for lejemålet GRENÅVEJ 719, st., LØGTEN, 8541 SKØDSTRUP Lejemålet Grenåvej 719, st., Løgten 8541 Skødstrup Sagsnr. 12-211-3301-2 Synlig beliggenhed på trafikeret gennemfartsvej Pæn og velholdt

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejemålet Vesterbro 21A 1. 9000 Aalborg Sagsnr. 11-349-2-8 Attraktivt beliggende kontorlejemål Charmerende og velordnet ejendom Velindrettede

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012

Colliers STATUS. Lav økonomisk vækst 4. KVARTAL 2012 Colliers STATUS. KVARTAL Lav økonomisk vækst ØKONOMI >. KVARTAL Den økonomiske aktivitet i Danmark er stagneret det seneste halvandet år. BNP faldt med, pct. i. kvartal efter en stigning på, pct. i kvartalet

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejemålet Nygade 5, 2. sal 1164 København K Sagsnr. 7-21-487 Charmerende lejemål til alle former for mindre virksomheder Gode offentlige

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Fremtidens kontor FREMTIDENS KONTOR. - Udvikling, tendenser og værdisikring af kontorejendomme

Fremtidens kontor FREMTIDENS KONTOR. - Udvikling, tendenser og værdisikring af kontorejendomme Fremtidens kontor - Udvikling, tendenser og værdisikring af kontorejendomme Indhold På denne konference ser vi på en række af de nye tendenser i kontormarkedet og den måde de bliver omsat på i praksis.

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st. 8200 Aarhus N Sagsnr. 11-790-17-2 Attraktiv placering Pæn og velordnet ejendom Stor reklameværdi

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

JOIN BADMINTON DANMARK

JOIN BADMINTON DANMARK JOIN BADMINTON DANMARK MEDIEINFORMATION ANNONCERING ONLINE På badminton.dk og på den engelske side badmintondenmark.com bestræber vi os på at holde læseren opdateret med de seneste nyheder fra badmintonverdenen.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejemålet Lille Borgergade 19, 1. 9400 Nørresundby Sagsnr. 7-21.482 Attraktiv placering tæt på Aalborgs centrum Pæn og velvedligeholdt

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv.

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. 1123 København K Sagsnr. 61-282-1050-4 226,7 m² lys og velindrettet kontor og/eller klinik i Gothersgade Beliggende

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2014

MEDIEINFORMATION 2014 MEDIEINFORMATION 2014 www.pejgruppen.dk Vision 365DESIGN er et bredt favnende brancheunivers med alt lige fra trendinspiration, nyheder og seminarer til helt nye medieplatforme både på print og online.

Læs mere

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11.

Medieinformation: NetPosten.dk er det tredje største medie i Danmark målt på andelen brugere med en personlig indkomst over kr. 600.000,-: ( 11. Introduktion til NetPosten.dk NetPosten.dk er et førende dansk finansmedie og en oplagt samarbejdspartner, for enhver virksomhed der ønsker kontakt med brugere, der har mere end almindelig Interesse for

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Ejendomsmæglerpakken

Ejendomsmæglerpakken Ejendomsmæglerpakken Derfor ejendomsmæglerpakken Vores sortiment dækker alt det, I skal bruge, til at markedsføre jeres sager Missionen er både at vise de gode priser, men også at inspirere til nye skiltnings-

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Forebyggelse og forsikring. - den gode ejendom

ESTATE KONFERENCE. Forebyggelse og forsikring. - den gode ejendom Forebyggelse og forsikring - den gode ejendom Indhold På denne konference ser vi på, hvad der gør, at man kan sove godt om natten som ejendomsbesidder, hvad enten der er tale om offentlige eller private

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens

Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens Lejemålet Rådhustorvet 13-19 8700 Horsens Sagsnr. 11-390-1002-4 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom med gode

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejemålet Østergade 4, 1.th. 7500 Holstebro Sagsnr. 12-208-2052-10 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom Gode

Læs mere

Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER

Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER DEN GODE EJENDOMSHANDEL STARTER MED, AT DE RIGTIGE MENNESKER MØDES OG LIDT TIL Hos Nybolig Erhverv Odense tager vi rollen som mægler alvorligt. For det

Læs mere

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene Tømrer- og snedkerfirma tiltalt for at betale konkurrenter for at komme med højere tilbud i forbindelse med licitation. Domea opsiger sin aftale med den uroplagede boligorganisation ASBO. Juli/August 2014

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

SEMINAR OM VÆRDIANSÆTTELSE OG MOMS PÅ GRUNDE OG PROJEKTEJENDOMME

SEMINAR OM VÆRDIANSÆTTELSE OG MOMS PÅ GRUNDE OG PROJEKTEJENDOMME SEMINAR OM VÆRDIANSÆTTELSE OG MOMS PÅ GRUNDE OG PROJEKTEJENDOMME Dagens program 9:00 Velkomst og introduktion Michael Nyboe, partner MOMENTUM R&D, bestyrelsesmedlem RICS Danmark 9:10 Residualværdi-modellen

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

Åboulevarden Aarhus C

Åboulevarden Aarhus C Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Åboulevarden 70 8000 Aarhus C Lyst lejemål med masser af muligheder God beliggenhed - direkte ved åen

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

LOTTENBORGHUS KGS. LYNGBY

LOTTENBORGHUS KGS. LYNGBY TIL LEJE LOTTENBORGHUS KGS. LYNGBY Nyåbnet flerbrugerhus i Lyngby også for mindre virksomheder Fælles personalerestaurant med professionel forpagter Fælles mødecenter med stort konferencelokale og mindre

Læs mere

It for professionelle

It for professionelle It for professionelle Version2 Version2.dk er et seriøst nyhedssite for it-professionelle. Sitet henvender sig til it-chefer softwareudviklere, itkonsulenter og projektledere. Sitet kan læses på både pc,

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2017

MEDIEINFORMATION 2017 MEDIEINFORMATION 2017 PEJGRUPPEN.COM Vision 365DESIGN er et bredt favnende brancheunivers med alt lige fra trendinspiration, nyheder og seminarer til helt nye medieplatforme både offline og online. Universet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse.

Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse. Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse. Lejemålet Jernbanegade 2b 4200 Slagelse Sagsnr. 11-224-200-4 Super velbeliggende butikslejemål Velegnet for den mindre butiksdrivende 2 Indhold

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere