Produkter og priser 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produkter og priser 2013"

Transkript

1 Produkter og priser 2013

2 Estate Media er det fælles navn for Nordens største mediehus med fokus på ejendomsbranchen. I Danmark udgiver Estate Media 9 gange om året ejendomsbranchens største uafhængige magasin, Estate Magasin. Estate Media står også bag en omfattende nyhedstjeneste og konferencedel. Estate Media blev en realitet efter fusionen mellem danske SP Business Media og det norsk-svenske Estate Media. I foråret 2012 lancerede mediehuset det engelsksprogede ipad-magasin Estate Nordic Magazine, som henvender sig til internationale investorer med interesse i det nordiske ejendomsmarked. Estate Media er repræsenteret med i alt 36 medarbejdere fordelt på tre kontorer i Danmark, Norge og Sverige. Omsætningen er på cirka 50 mio. kr. om året. Med fusionen kan Estate Media tilbyde komplette løsninger, der efterkommer ejendomsbranchens stigende efterspørgsel efter både nyheder, reklame og kommunikation samt konferencer og events på tværs af landegrænserne i Norden. Estate Nordic Magazine Udkommer 4 gange om året på ipad, tablet og web Estate Nordic Magazine bliver udgivet på engelsk og dækker hele det nordiske ejendomsmarked. Vi tager læseren under overfladen til det nordiske ejendomsmarked med eksklusive interviews, insiderviden fra branchen og analyser. Download seneste udgave til din Ipad eller tablet, helt gratis på App Store eller Web. Estate Nordic Magazine bliver udgivet 4 gange om året og kan downloades til Ipad eller læses på web. ipad formatet giver mulighed for kreative annonceformater som f.eks. links, video, billedvisning, scrollområder, bred/højformat og undersider. Ved annoncering i magasinet tilbyder Estate Reklame at udarbejde annoncemateriale til brug i magasinet. Estate Nordic Magazine udgives bla. i marts måned, hvor det er tilgængeligt på den danske stand på Mipim. Oktober udgaven af magasinet udgives i forbindelse med EXPO REAL messen i München, hvor magasinet også præsenteres. Estate Media samarbejder med internationale organisationer, der internationalt udbreder Estate Nordic Magazine i deres organisationer. Udgave Udgivelsesdato Deadline for annoncemateriale Deadline for indlæg Nr marts 21. feb. 1. feb. Nr juni 23. maj 6. maj Nr sept. 19. sept. 9. sept. Nr dec. 21. nov. 11. nov. Download til ipad og computer på 1/1 side i 4 udgivelser kr ,- 1/1 side i 1 udgivelse kr ,-

3 SIDE 16 ESTATE MAGASIN # 08 OKTOBER 2012 a Helle Thorning-Schmidt blev statsminister flyttede adskillige medarbejdere også arbejdsplads. Sådan opstod blandt andet den nye Bygningsstyrelsen, som er en samling af Slots- og Ejendomsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen. Hele den statslige lokaleforsyning til ministerier, universiteter, politi og domstole er nu samlet i Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Styrelsen ejer cirka 3 millioner kvm. og indlejer yderligere 1,2 millioner kvm. med et samlet driftsbudget på 3 milliarder kr. Eksemplet med den nye Bygningsstyrelsen betød, at nogle hundrede medarbejdere skiftede arbejdsplads organisatorisk og nu også fysisk. Og det tager lokalerne i de gamle, fine bygninger i den indre by ikke højde for. Det ultimative ville være, at have en ejendom som Pentagon i Washington D.C., verdens største kontorbygning. På den måde kan man blot flytte rundt på navneskiltene, når ministerier og styrelser nedlægges og oprettes som ved regeringsskiftet, siger specialkonsulent Peter Torp Madsen, der sidder i en udviklingsenhed direkte under direktionen med SIDE 56 ESTATE MAGASIN # Estate Magasin ser på trends og tendenser i På de følgende sider har vi samlet et overblik over ejendomsmarkedet her og nu inden for segmenterne kontor, butik, industri og hotel har i vid udstrækning medført en stabilisering i ejendomsmarkedet på et lidt højere aktivitetsniveau. Der er altså ikke udsigt til de store udsving i markedet i 2013, men efter en række turbulente år er der også mange i branchen, der vil være taknemmelige for en rolig og stabil Af Kamilla udvikling Sevel med forhåbninger om en lille økonomisk vækst, der kan give en markedsbedring på sigt. Af Kamilla Sevel er er kommet gang i udlejningen af kontorlokaler i både flyttet fra Tuborg Nord til henholdsvis treprenørfirmaet NCC, der begge er København og Aarhus i Flintholm og Gladsaxe. Men som man kan se på tomgangen, der ligger på over 9 procent, har - Der er ikke umiddelbart noget, det ikke givet et fald i ledigheden i der tyder på en væsentlig bedring kontormassen. Virksomhederne flytter internt, og det skaber den øgede efter danske forhold relativt høj, og i markedet i Ledigheden er efterspørgsel, men efterlader andre så længe der ikke sker en vækst i lokaler tomme. beskæftigelsen, vil vi heller ikke se en øget efterspørgsel, siger partner Nogle vælger at flytte til bedre lokaler, og statsaut. ejendomsmægler Mikkel mens der er gode handler at gøre, som Andersen, Nybolig Erhverv. >> man har kunnet se i blandt andet Københavns Sydhavn, mens andre vælger at relokalisere fra 5-10 år gamle lokaler for i stedet at søge til helt nye ejendomme med en lavere kvm. pris, som man har set det i forbindelse med ejendomsvirksomheden Deas og en- - Vi ser en stigende professionalisering, når det gælder udsøgningen af lejemål med eksterne rådgivere, og det tror vi vil blive yderligere forstærket i 2013, siger adm. direktør Henrik Lyngskjold, DTZ Egeskov & Lindquist. Prime segmentet er stadig det mest efterspurgte segment som her i det indre København. SIDE 18 ESTATE MAGASIN # # ESTATE MAGASIN SIDE 19 ansvar for Statens fremtidige strategi for lokalisering. Når nu man ikke har det, så forsøger Staten i stedet at optimere videst muligt. Derfor flyttede Bygningstyrelsen selv til Carl Jacobsens Vej 39 i Valby tidligere på året. Her har styrelsen indrettet kontorer, der kan flekses alt efter, hvor mange ansatte, der er tilknyttet. Samme sted ligger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og snart støder også Søfartsstyrelsen til. Der er statslige institutioner, der kun kan ligge på Slotsholmen, fordi de supporterer Christiansborg. Men >> Fokuspunkter på kontorområdet Statens mål i de kommende års lejekontrakter: Huslejeoptimering (lavere bruttohusleje pr. kvm.) Arealoptimering (færre kvm. pr. medarbejder) Energioptimering Reducere transaktionsomkostninger Høste stordriftsfordele Nye højesteretsdomme om markedsregulering. Thomas Stampe, advokat og partner Advokatfirmaet Rønne & Lundgren et fremgår af erhvervslejelovens paragraf 13, at en Udlejeren varslede lejeforhøjelse, men lejeren gjorde indsigelse udlejer kan kræve lejeforhøjelse, hvis den aftalte leje og anførte, at det ikke var aftalt, at der var adgang til markedslejeforhøjelse. Højesteret fastslog ligesom Landsretten er væsentligt lavere end markedslejen. Der gælder imidlertid en udstrakt grad af aftalefrihed inden for erhvervslejeretten, og parterne kan derfor frit aftale, at lejen er fredet, at kræve markedslejeforhøjelse. I domspræmisserne hed det at lejekontrakten ikke indrømmede adgang for udlejeren til og at der ikke skal være adgang til markedslejeregulering. blandt andet, at Den fravigelige bestemmelse i erhvervslejelovens 13 om markedslejeregulering finder efter lovens 4 En situation, som har givet anledning til et utal af retssager, er anvendelse, medmindre andet er aftalt. I lejekontrakten.aftalte lejeforhold, hvor parternes lejekontrakt indeholder vilkår om parterne en årlig regulering af lejen på grundlag af nettoprisindeks. Der er ikke holdepunkter for at forstå parternes aftale indeksregulering af lejen, men hvor der ikke samtidig er anført noget om, hvorvidt der derudover også kan ske markedslejeregulering. Det, som konkret har været spørgsmålet i disse sager efter erhvervslejelovens 13. således, at der tillige skal kunne ske regulering til markedslejen er, om vilkåret om indeksregulering uden et samtidigt forbehold Kontakt: Henrik Dahl Jeppesen, Adm. direktør Web: DEAS tilbyder ejendomsadministration, bygherrerådgivning, udlejning samt Facility Services af alle typer ejendomme. DEAS er landsdækkende med kontorer i København, Aalborg, Aarhus og Kolding. DATEA Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: Kontakt: Flemming B. Engelhardt, Adm. direktør Web: Vi kan administration, regnskab, butikscentre, udlejning, projektstyring og teknik. kunne kræve markedslejeregulering, når kontrakten i øvrigt er tavs om dette spørgsmål. Er lejekontrakten indgået før 1975, (hvor der i lejelovgivningen blev indført adgang for udlejer til at kræve lejeregulering til det lejedes værdi), må retstilstanden være, at vilkåret om indeksregulering ikke i sig selv et udtryk for, at parterne har aftalt, at der ikke er adgang til markedslejeregulering. Dette følger af Brillehandlerdommen. Er den til grund liggende lejeaftale indgået før 1975, skal der således andet og mere til end et vilkår om indeksregulering, for at kunne statuere, at parterne har aftalt, at der ikke er adgang til at kræve markedslejeforhøjelse. Er lejeaftalen indgået efter 1975 må det derimod følge af Isenkræmmerdommen, at et aftalt vilkår om indeksregulering som udgangspunkt BRANCHEGUIDE må opfattes som en aftale om, at udlejer dermed har afskåret sig fra at kræve markedslejeregulering. I Isenkræmmersagen var lejeaftalen som nævnt var indgået i Bygningsstyrelsen har som en helt central statslig ejer, lejer og bygherre indflydelse på, hvad mange aktører i bygge- og ejendomsbranchen kommer til at arbejde med i de kommende år. Specialkonsulenterne Peter Torp ved afgørelsen tillagde det væsentlig betydning, at lejekontrakten var indgået på et tidspunkt, hvor lejelovgivningen ikke Madsen og Casper Rævsgaard Hansen (th) er begge dele af den udviklings- og analyseenhed i Bygningsstyrelsen indeholdt under regler direktionen, om regulering der står for til det arbejdet. lejedes værdi eller til markedsleje, som nemlig først blev indført i På den baggrund konkluderede Højesteret, at vilkåret om indeksregulering ikke samtidig kunne opfattes som en aftale om, at der ikke kan ske markedslejeregulering. Dom nr. 3: Ålborg-sagen Højesterets dom af 10. september 2012 Det seneste højesteretsskud på stammen er en dugfrisk afgørelse fra september i år, som endnu ikke har fundet vej til Ugeskrift for Retsvæsen eller andre trykte publikationer. I denne sag varslede udlejer lejeforhøjelse overfor lejer, der - ligesom i de to førstnævnte sager - gjorde gældende, at lejekontrakten ikke gav mulighed for markedslejeregulering Lejemålet var i denne sag baseret på en lejekontrakt indgået i Der var i aftalen indeholdt et vilkår om indeksregulering af lejen. I lejeaftalens almindelige bestemmelser var det endvidere anført, at lejen kunne ændres efter den til enhver tid gældende lovgivning, og at den aftalte uopsigelighed Focus ikke Advokater var til hinder P/S for gennemførelse af lejeforhøjelser efter Englandsgade lejelovgivningens 25 almindelige regler Odense Tlf.: Ikke overraskende nåede både Landsretten Kontakt: og Merete Højesteret Vangsøe til, Simonsen, at lejekontrakten gav mulighed for, at udlejer Advokat kunne kræve (L), Partner lejen markedslejereguleret, eftersom det jo fremgik direkte af lejeaftalens almindelige bestemmelser, Web: at der var adgang til lejeregulering. Efter den praksis Højesteret har haft siden 1990, er et sådant forbehold tilstrækkeligt til, at der vil kunne kræves markedslejeregulering. Det interessante erhvervslejeret ved Højesteretsdommen er snarere, at Højesteret i sine præmisser til dommen og entrepriseret. anfø- om adgang til markedslejeregulering, a DMInISTraTOrEr skal forstås således, at Dom nr. 2: Brilleforretningen i København parterne dermed har aftalt, at udlejeren har givet afkald på at Højesterets dom af 5. december 2011 Difko Administration A/S Tilbage står så Højesterets seneste afgørelse, som synes meget kunne markedslejeforhøje. CEJ Højesteret Ejendomsadministration har indenfor det seneste A/S I denne sag varslede udlejer i 2008 markedslejeforhøjelse. Sønderlandsgade 44 svær at forene med især Isenkræmmerdommen. I modsætning års tid haft lejlighed til at Meldahlsgade tage stilling til 5, denne 1613 København problematik V Den gældende lejeaftale var helt tilbage fra begyndelsen 7500 af Holstebro til resultatet i denne sag, udtaler Højesteret i Ålborg-dommen hele tre gange senest ved Tlf.: en endnu utrykt dom, afsagt den 1950erne, hvor lejelovgivningen ikke indeholdt regler Tlf.: om, at jo, at et vilkår om indeksregulering ikke i sig selv udelukker 10. september Temaet Kontakt: for denne Anne Marie artikel Oksen, er derfor Administrerende at belyse, hvad der på baggrund en direktør udlejer kunne kræve lejeforhøjelse til det lejedes værdi Kontakt: Thomas Birkedal, IR Manager adgang til markedslejeregulering? af seneste Højesteretspraksis i dag er eller til markedsleje Naturligt nok indeholdt lejekontrakten retsstillingen på dette område. Web: Situationer, hvor lejekontrakten derfor heller ikke nogen bestemmelse herom. Der var anført Web: Det vil gå for vidt på dette sted at underkaste den seneste Højesteretsdom en nærmere analyse, men det er imidlertid denne er indgået fra 1992 til 2000, Individuel hvor erhvervslejereguleringsloven administration af alle typer ejendomme i kontrakten, inkl. teknisk at lejen kunne forhøjes ved skatte- og afgiftsstigninger, ligesom der var aftalt et vilkår om uopsigelighed. ring. I Vi yder fokuseret rådgivning inden forfatters erhvervsjuraen opfattelse, at og der har ikke med denne dom kan være Professionel administration af ejendomme baseret på 35 års erfa- fandt anvendelse, berøres og ikke juridisk i artiklen. rådgivning. tilknytning hertil var det anført, at uopsigeligheden skal dog bl.a. stor erfaring med køb og salg tilsigtet af erhvervsejendomme, nogen ændring af bolig-/ retspraksis i forhold til de to tidligere Dom nr. 1: Isenkræmmeren fra Vordingborg ikke være til hinder for, at udlejeren opnår sådan lejeforhøjelse, Højesteretsdomme - eller for den sags skyld tidligere Højesteretspraksis helt tilbage fra Bortset fra situationer, hvor Højesterets dom af Colliers 26. september Ejendomsadministration 2011 som A/S uden opsigelse kunne være opnået. Kristensen Properties A/S DEn DIrEKTE VEJ TIL BranchEnS I 2002 indgik en udlejer Prismet, og en lejer Silkeborgvej en lejekontrakt 2 om et Vesterbro 18 rer følgende: Højesteret finder, at aftalen om pristalsregulering lejekontrakten er fra før 1975 (se ovenfor) må retstilstanden FIrMaEr OG nøglepersoner erhvervslejemål i Vordingborg I Aarhus lejekontrakten C var indeholdt en Der var senere, i 1978, oprettet et tillæg til lejekontrakten, 9000 Aalborg ikke i sig selv giver grundlag for at antage, at DRACHMANN udlejer samtidig derfor fortsat være den, at hvis der er aftalt indeksregulering, bestemmelse om, at lejen Tlf.: var underlagt indeksregulering, og at hvorefter lejen fremover skulle reguleres på grundlag af Tlf.: det gav afkald på at kræve lejeforhøjelse i medfør ADVOKATER af..erhvervslejelovens 13 Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør jeregulering, må markedslejeregulering som hovedregel være og lejekontrakten i øvrigt er tavs om adgangen til markedsle- Estate Magasins brancheguide giver dig en oversigt udlejeren over kunne kræve lejen Kontakt: reguleret Michael for stigning Salling, Direktør i ejendommens byggelønregulerede pristal. Kontakt: Kent Hoeg Sørensen, CEO virksomheder, organisationer og foreninger i den danske skatter og afgifter som nærmere fastsat i erhvervslejelovens 10, 11 og 12. Der var ikke i lejekontrakten nogen I modsætning til byretten og landsretten konkluderede Når man sammenholder de tre afgørelser, Tlf.: udelukket. Web: Web: og ejendomsbranche på tværs af de sædvanlige brancheskel. Kontakt: som Anders når til Drachmann, forskellige resultater, af ejendoms- kan man med rette spørge, advokat (H), partner bestemmelse om, at der herudover Fra vores kontorer var adgang i København til at kræve og Aarhus løser Højesteret, vi alle typer at lejekontrakten ikke gav hjemmel til markedslejeregulering. Af dommens præmisser fremgår, at Højesteret porteføljer i Tyskland, Storbritannien, Danmark et vilkår og skandina-viske om indeksregulering har for Seriøs og transparent Fund & Asset Management hvilken betydning Der er næppe tvivl om, at den seneste Højesteretsdom vil give Det unikke ved guiden er, at du nemt og hurtigt kan markedslejeregulering. orientere af administrationsopgaver overalt i Danmark. Web: udlejers mulighed for at anledning til endnu flere sager om dette spørgsmål. dig om, hvem de relevante kontaktpersoner er. lande. Advokatfirmaets filosofi er at tilbyde en rådgivning på et højt fagligt niveau. Dansk Administrations Center A/S Brancheguiden udkommer som en del af Estate SIDE Magasin 56 ESTATE MAGASIN advokater # # ESTATE MAGASIN Skovbrynet 10, 8000 Aarhus C SIDE 57 6 gange om året. Via brancheguiden er der også mulighed for Tlf.: Accura Gangsted-Rasmussen at komme med i det digitale nordiske magasin Estate Nordic Kontakt: Michael Sommer, Direktør & advokat Tuborg Boulevard 1 Gammeltorv 6, 1457 København K Magazine Hellerup Tlf.: Web: Tlf.: Kontakt: Christian Gangsted-Rasmussen, Advokat (L), partner Brancheguiden er også tilgængelig 24/7 på Tilbyder administration af ejendomme i hele landet, juridisk, Web: hvor du også altid kan se, teknisk og finansiel rådgivning. Web: Et førende advokatfirma inden for fast ejendom. hvordan du kommer med. Juridisk/kommerciel specialistrådgivning indenfor alle områder af fast ejendom. Du kan skrive til Michael Mortensen på DEAS Ejendomsadministration Bech-Bruun eller ringe på Dirch Passers Allé 76 Langelinie Alle Frederiksberg tlf og få mere at vide om optagelse i 2100 København Ø Gorrissen Federspiel Tlf.: brancheguiden. Tlf.: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V Kontakt: Torben Schøn, Advokat (L) Tlf.: Kontakt: Merete Larsen, Advokat, Partner Web: Web: Bech-Bruun rådgiver inden for alle områder, der vedrører fast ejendom og entreprise. Danders & More Lautrupsgade 7, 2100 København Ø Tlf.: Kontakt: Tobias Vieth, Advokat Web: Danders & More yder rådgivning om fast ejendom, entreprise samt finansiering heraf. Rådgivning om alle aspekter af fast ejendom, finansiering, udbud, projekter m.v. Horten Advokatpartnerselskab Philip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Kontakt: Michael Neumann, advokat, partner Web: Horten tilbyder målrettet rådgivning inden for fast ejendom, erhvervslejeret og entrepriseret. # ESTATE MAGASIN SIDE 57 MOD 2013 Estate Magasin Din vej til viden i bygge- og ejendomsbranchen EKSKLUSIV distributionsliste på ca kontakter. ESTATE MAGASIN Nr årgang Sådan bliver 2013 for investorerne - læs interviewet på side 10 Rådgivere skal tænke grønnere Læs side 38 Ordet er dit: Læs om markedsleje og offentlige lejere Side 56 Årsnummer 2013 Kontormarkedet halter Færre butikker på bedre beliggenheder Hotelboom stilner af Mod 2013 Læs fra side 18 Stabil ledighed lægger dæmper på kontormarkedet Udlejningsmarkedet er svagt ovenpå krisen. Eneste lyspunkt er måske, at der fortsat bliver bygget meget få kvm., og udbuddet dermed på sigt vil falde. ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr årgang Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin Estate Magasin er bygge- og ejendomsbranchens uafhængige journalistiske magasin i Danmark. Magasinet udkommer 9 gange årligt med de vigtigste nyheder og går i baggrundsartikler og analyser bagom beslutninger, begivenheder, virksomheder og personer. Eksklusiv distributionsliste: Estate Magasin disribueres til direktion og ledelsesniveau i førende virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen, ud fra en eksklusiv distributionsliste, udarbejdet med baggrund i et dybtgående kendskab til branchen. Estate Magasin distribueres desuden til alle kommuner og til alle medlemmer af Byggesocietetet, samt sælges i abonnementform og løssalg fra forlaget. Estate Magasin distribueres i et oplag på Magasinet har mere end læsere i de danske bygge- og ejendomsvirksomheder, investerings- og finansieringsselskaber samt kommuner og regioner. overblik D Hvordan bliver 2013? 800 lejekontrakter og lejemål skal strømlines Da den seneste regering kom til, skete der en væsentlig flytning af medarbejdere fra ministerium til ministerium. Det tager gamle bygninger i centrum af København ikke højde for, og derfor flytter statslige organisationer ud af byen. Estate Magasin går tæt på, hvad kravene er for at huse staten, der lejer eller ejer 4,2 millioner kvm. og har et driftsbudget på 3 milliarder kr. ordet er dit D Isenkram og briller D BranchE GuIDE FoTo: DTZ EGESkov & LINDqUIST. 1/8 side B 112 x H 70 mm* kr ,- 1/4 side B 112 x H 143 mm* kr ,- 1/2 side bred B 230 x H 143 mm* kr ,- 1/2 side høj B 112 x H 290 mm* kr ,- 1/1 side B 230 x H 290 mm* kr ,- Bagsiden B 230 x H 230 mm* kr ,- Målgruppe Asset Managers Ejendomsselskaber Brancheforeninger Materialeproducenter Mediebureauer Bygherrerådgivere Projektudviklere Rådgivende ingeniører Kreditforeninger Tekniske direktører Konsulenter Arkitektfirmaer Investorer Rådgivere Advokater Banker Ministerier Regioner Erhvervsejendomsmæglere Kommunaldirektører Administrationsselskaber Entreprenører Byggefirmaer Revisorer Styrelser Borgmestre Opslag B 460 x H 290 mm* kr ,- *) Tekster i annoncer max 7 mm fra skærekant Kreative annonceformater i Estate Magasin Estate Magasin giver dig mulighed for at få dit budskab ud til vores læsere med mange forskellige midler. Ud over almindelige annoncer, kan vi tilbyde en lang række af andre muligheder. Nedenfor finder du et udsnit, og du er velkommen til at kontakte os og høre mere. Omslag udenpå magasinet i forskellige formater Folder/årsrapport i magasinet Folder udsendt folieret med magasinet tekst min. 7 mm væk fra midten på hver side af midten Ring for pris Ring for pris Ring for pris

4 Investeringsejendomme et tillæg til Estate Magasin 2 gange om året Medie for overblik og formidling af investeringsejendomme og ydelser til ejendomsbesiddere. Investeringstillægget indeholder artikler, data og annoncer, alt med fokus på investeringsejendomme i Danmark. Tillægget er en unik mulighed for at annoncere investeringsejendomme til salg, efterspørge ejendomme eller annoncere service- og rådgivningsydelser direkte til ejere af ejendomme. 1/4 side B 112 x H 143 mm kr ,- 1/2 side bred B 230 x H 143 mm kr ,- 1/1 side B 230 x H 290 mm kr ,- Opslag B 460 x H 290 mm kr ,- tekst min. 7 mm væk fra midten på hver side af midten *) Tekster i annoncer max 7 mm fra skærekant Nyheder på nettet besøgende pr. måned Estatemedia.dk er nyheds- og vidensportalen for ejendomsbranchen, der giver det bedste overblik. Du finder data, nyheder, brancheguide og meget mere på portalen. Nyhederne opdateres løbende dagen igennem, så du altid kan føle dig velinformeret om sidste nyt fra byggeog ejendomsbranchen. Hver måned har vi gennemsnitlig besøgende på hjemmesiden og besøgstallet er stigende. Megaboard B 930 x H 180 pixel pr. uge kr ,- Leadboard B 728 x H 90 pixel pr. uge kr ,- Sidebanner B 140 x H 190 pixel pr. uge kr. 895,- Jobmarked B 140 x H 60 pixel pr. måned kr. 995,- Brancheguide B 268 x H 200 pixel pr. år kr ,-

5 Nyhedsmail Over abonnenter i bygge- og ejendomsbranchen Nyhedsmailen er den daglige vej til nyheder i bygge- og ejendomsbranchen. Vores redaktion udvælger hver dag de mest relevante nyheder, og sikrer troværdigheden og relevansen. I sammenhæng med nyhederne i mailen, er det også muligt at annoncere. Dermed får man direkte adgang til de modtagere, der hver dag har valgt at få nyhedsmailen direkte i deres indboks. Annonceringsmulighederne inkluderer både større og mindre bannere, ligesom Estate Medias jobmarked og brancheguide er inkluderet i mailen dagligt. Topmailbanner B 590 x H 115 pixel pr. uge kr ,- Standardmailbanner B 620 x H 90 pixel pr. uge kr ,- Konferencer Vidensformidling af høj kvalitet og netværk for ejendomsbranchen Estate Konference henvender sig til ledende medarbejdere i bygge- og ejendomsbranchen og den offentlige sektor. Konferencernes indhold tilrettelægges af redaktionen på Estate Magasin gennem journalistisk research af emnet og faglig sparring med indlægsholderne. Indlæg og debat: Estate Konference leverer altid relevante indlæg fra spændende talere, kombineret med debatpaneler og panelinterviews. Det gør, at du på vores konferencer både får konkrete informationer og samtidig får belyst emnet fra flere vinkler. Vores konferencer henvender sig til ledere og andre med beslutningsansvar og deltagerne repræsenterer typisk virksomheder i branchens top 100. Vi indlægger altid en række pauser, der giver dig mulighed for at netværke med deltagere og talere. Vores konferencer og netværksarrangementer afholdes alle i samarbejde med Byggesocietetet og medlemmer får rabat på deltagergebyret. Vi holder mange forskellige arrangementer fra halvdagskonferencer om aktuelle lokale emner, til flerdags konferencer med internationalt fokus. Besøg estatemedia.dk/konference og se det aktuelle program.

6 Konferencesponsorater Effektiv branding og direkte kontakt til beslutningstagere Estate Media giver dig mulighed for at blive sponsor på en eller flere af vores konferencer. Som sponsor får du en unik branding i vores forskellige medier og direkte adgang til konferencens deltagere, under og efter konferencen. Vi tilbyder forskellige sponsorpakker, eks.: Bronze - kontakt os for indhold - kr Sølv - kontakt os for indhold - kr Guld - kontakt os for indhold - kr Konferencevært - ring for pris Vi sammensætter gerne en sponsorpakke ud fra jeres ønsker og budget. kontakt os og hør mere om mulighederne på tlf Sponsorpakker kan bla. indeholde: Sponsorlogo på annoncer for konferencen i Estate Magasin med læsere. Sponsorlogo på annoncer for konferencen i Erhvervsmarkedet med læsere. Sponsorlogo på bannerannoncer for konferencen på estatemedia.dk med besøgende om måneden. Sponsorlogo på annoncer for konferencen i nyhedsmails som udsendes til ca personer pr. gang. Sponsorlogo på mapper og materiale der uddeles til deltagerne. Sponsorlogo på PowerPoint præsentationer til selve konferencen. Mulighed for at vedlægge markedsføringsmateriale i deltagermapper. Mulighed for opsætning af roll-ups til selve konferencen. Mulighed for bord/stand til præsentationsmateriale. Udsendelse af marketingmateriale til konferencedeltagere. Estate Reklame Din grafiske partner med speciale i bygge- og ejendomsbranchen Estate Reklame er vores fullservice reklamebureau med speciale i ejendomsbranchen. Estate Reklame har 8 ansatte og tilbyder alle former for ydelser fra enkelte pressemeddelelser til store kampagner, webdesign og magasinproduktion. Vores unikke kendskab til produkter, kunder og værdier i ejendomsbrancen, gør det muligt at formidle budskaber og skabe effektiv målrettet markedsføring og grafisk arbejde til konkurencedygtige priser. Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan løse jeres opgaver inden for kommunikation, markedsføring og grafisk produktion. Som et stort nordisk mediehus, samarbejder vi med internationale leverandører af tryksager, og kan tilbyde høj kvalitet til meget konkurrencedygtige priser. Vores forskellige specialister kan løse alle grafiske opgaver som: Annoncer til print Årsrapporter Lejerblade Personaleblade Ejendomsprospekter PowerPointpræsentationer Bannerannoncer Brevpapir, kuverter og visitkort Reklameartikler Displays, roll-ups, beachflag Udendørs reklame Hjemmesider ipad magasiner App s til iphone og Android Kontakt os og få et tilbud på din næste grafiske opgave fra branchens eget bureau på tlf

7 Udgivelse, deadline og temaer Udgivelse Deadline for materiale Indblik Branchetema Sektor fokus Fokus på regionerne Nr januar 11. januar Sikring af ejendomme Administrationsbranchen Bolig København Nr marts 15. februar Parkering, anlæg, udstyr og administration Rådgiverbranchen ingeniører og bygherrerådgivning Kontor Århus Nr april 20. marts Facility management og ejendomsservice Juridisk og finansiel rådgivning Industri Odense Nr. 4 * 13. maj 26. april Alternative ejendomsinvesteringer Asset management Butik Aalborg Nr juni 31. maj Kommunernes erhvervsarealer Entreprenører, status, aktører og udvikling Bolig Esbjerg Nr august 9. august Arkitekt i ejendomsbranchen Indretning af kontorejendomme og kontorer Kontor København Nr. 7 * 30. september 13. september Asset management Rådgivende ingeniører Industri Århus Nr november 18. oktober Grønne tiltag i ejendomme ventilation og indeklima Advokater i bygge- og ejendomsbranchen Butik Odense Nr december 22. november Året der gik det opnåede vi Landinspektører, status, aktører og udvikling Bolig Aalborg *Tillæg: Investering i og drift af investeringsejendomme. Kontakt os Nikolaj Pfeiffer CEO Nordic, Partner Mobil: (+45) Betina Blaagran Salgschef Mobil: (+45) Michael Mortensen Mediekonsulent Direkte: (+45) Mobil: (+45) Emil Blomsterberg Salgs- og marketingassistent Direkte: (+45) Mobil: (+45) Vi tager forbehold for fejl og forbeholder os ret til ændringer i priser, produkter og tidsrammer uden varsel. Alle priser er eks. moms og vores alm. salgs og leveringsbetingelser er gældende. Estate Media 2012.

8 Estate Magasin Estate nyheder Estate konference Estate reklame Estate kommunikation Estate tv Estate event Norge Danmark sverige Stengade Helsingør Tlf.: estatemedia.dk

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18

Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet. Konstruktive dage i Cannes. Læs side 18 Magasinet Ejendom Medieplan 2012 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 3 marts 2012 5. årgang Konstruktive dage i Cannes Læs side 18 Kreative finansieringsløsninger

Læs mere

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28 Industriens Pension sender 5 mia. kr. ud i ejendom Jan Østergaard forklarer hvordan på side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 september

Læs mere

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin

ESTATE MAGASIN. staten som lejer. Magasinet Ejendom har skiftet navn til. Estate Magasin Dansk realkredit finansierer Nordens største ejendom Læs indblik side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 8 oktober 2012 5. årgang

Læs mere

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 9 november 2010 3. årgang 9,8 milliarder kroner til investeringer i København Mæglernes skæbneår Gennembrud for ESCO

Læs mere

Nu skal der købes ejendomme i udlandet Læs indblik på side 14

Nu skal der købes ejendomme i udlandet Læs indblik på side 14 MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 01 2014 7. årgang I 2013 FORMIDLEDE VI OVER 100 ERHVERVSLEJEMÅL & EJENDOMME I KØBENHAVN. - BESTIL EN SALGS- & LEJEVURDERING

Læs mere

ESTATE MAGASIN. investerer milliarder i Lyngby. investeringsejendomme. høje til boligmarkedet Læs hvorfor

ESTATE MAGASIN. investerer milliarder i Lyngby. investeringsejendomme. høje til boligmarkedet Læs hvorfor ESTATE MAGASIN investeringsejendomme Tillæg til Estate Magasin Nr. 04 2013 Pensionskasse investerer milliarder i Lyngby Sammenlign med Sverige: - sådan blev investeringerne i 2012 Forventninger fortsat

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

Mit år i ejendomsbranchen Læs interviewet med en af branchens vigtigste profiler. Årsnummer 2013: De internationale ejendomsmarkeder

Mit år i ejendomsbranchen Læs interviewet med en af branchens vigtigste profiler. Årsnummer 2013: De internationale ejendomsmarkeder ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 09 2013 6. årgang Årsnummer 2013: DE STØRSTE NYHEDER Boligmarkedet blev rødglødende 10 TIPS TIL 2014

Læs mere

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 april 2011 4. årgang Eksklusivt indblik: Banker sender porteføljeforvaltning tilbage i branchen Entreprenører i

Læs mere

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne:

Øresundsregionen. Kraftig vækst i crossborder. Modulbyggeri er blevet stuerent. Stor Mipim-reportage: Køberne var tilbage Fokus på regionerne: MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 3 marts 2011 4. årgang Kraftig vækst i crossborder investering Modulbyggeri er blevet stuerent Stor Mipim-reportage:

Læs mere

Slut med egoistprojekter

Slut med egoistprojekter Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 april 2012 5. årgang Slut med egoistprojekter Læs side 10 Amager Bakke: Læs om kampen om prestigeprojektet Læs

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Asset management ESTATE MAGASIN. Høje-TAAstrup tiltrækker flere nye virksomheder. 80.000 kvm. ny generation af aktører myldrer frem

Asset management ESTATE MAGASIN. Høje-TAAstrup tiltrækker flere nye virksomheder. 80.000 kvm. ny generation af aktører myldrer frem ESTATE MAGASIN Høje-TAAstrup tiltrækker flere nye virksomheder Læs side 40 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 04 2013 6. årgang Eksklusivt i Estate:

Læs mere

I spidsen for mæglernes nye fremstød ESTATE MEDIA BOTSWANA ER FREMTIDEN. Steen & Strøm del af megafusion. TEMA: RÅDGIVNING Svært at få armene ned

I spidsen for mæglernes nye fremstød ESTATE MEDIA BOTSWANA ER FREMTIDEN. Steen & Strøm del af megafusion. TEMA: RÅDGIVNING Svært at få armene ned MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 05 2014 7. årgang BOTSWANA ER FREMTIDEN Læs hvorfor på side 44 Steen & Strøm del af megafusion Få indblikket på side

Læs mere

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet

International investor: På detailopkøb i hele Danmark ESTATE MEDIA. - Grundsalget vokser i flere kommuner. Affredning rammer hele landet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 03 2014 7. årgang TEMA: UDVIKLING OG INVESTERING I DE STORE DANSKE BYER - Grundsalget vokser i flere kommuner Læs

Læs mere

Udfordringen i nye byområder

Udfordringen i nye byområder MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Udfordringen i nye byområder Nr. 7 september 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- kommuneguide: Her er Danmarks billigste erhvervsjord

Læs mere

Ny udbudsform på spekulativt byggeri

Ny udbudsform på spekulativt byggeri MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 9 oktober 2011 4. årgang Fokus på regionerne: NORDJYLLAND Aalborgs stabile kontormarked Små advokatfirmaer stor specialisering

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien Nr. 6 august 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Stort tema om renovering: Milliardpotentiale

Læs mere

Tilbud gælder så længe lager haves!

Tilbud gælder så længe lager haves! Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 07 Nr. 07 2013 6. årgang 2013 6. årgang Industri, lager, værksted og logistik! - Søg det på www.dal.dk ESTATE MAGASIN

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

Driften skal spinde guldet

Driften skal spinde guldet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- Asset management: Driften skal spinde guldet København skal have nyt navn Tæt

Læs mere

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165.

Skævt marked retter sig. kvm. på vej. Sikkerhedsbranchen i vækst. Bliv klar til Mipim. 350 fik energi til nytårskur. Fokus på regionerne: 165. MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2011 4. årgang Fokus på regionerne: 165.000 kvm. på vej HOTEL: Skævt marked retter sig Sikkerhedsbranchen

Læs mere

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage

Branchens glemte helte SJÆLLAND. Få sandheden. Eksklusivt interview: Derfor købte MGPA Illum. Blandede bolsjer. Se den store Expo Real reportage MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 10 november 2011 4. årgang Fokus på regionerne: SEGMENTERING PÅ SJÆLLAND Få sandheden om det blå hotel Eksklusivt

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

SJÆLLAND. Kunderne i kongestol. FN driver udvikling af ny bydel. Vejen til Kina går gennem klynger. Fokus på regionerne: Helsingør & Roskilde

SJÆLLAND. Kunderne i kongestol. FN driver udvikling af ny bydel. Vejen til Kina går gennem klynger. Fokus på regionerne: Helsingør & Roskilde MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 5 juni 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Kunderne i kongestol FN driver udvikling af ny bydel Vejen til Kina går gennem

Læs mere

Porteføljer i kikkerten

Porteføljer i kikkerten MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- Mæglere gør klar: Porteføljer i kikkerten Arkitekttegnede bondegårde giver

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere