Indholdsfortegnelse. SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD 15..CSV-Århus, Skolen i Nørre Allé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD 15..CSV-Århus, Skolen i Nørre Allé"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1.. Indholdsfortegnelse 3.. Århus Kommune, Socialforvaltningen, Driftsområdet for Socialpsykiatri 4... Lokalpsykiatrierne i Århus Kommune DAGTILBUD 5.. Fontæne Huset 5.. Appetitten 6.. Rejsecaféen 6.. Netværkets gruppetilbud 7.. Netværkets ungetilbud 7.. Idræt på Banen 8.. Industriværkstedet Skovkanten 8.. Aktivitetscenter Katrinebjerg 9.. Aktivitetscenter Annagade 10. Aktivitetscenter Biffen 10. Aktivitetscenter Nørre Allé KONTAKTSTEDER 11. Centrum: Kontaktsted Annagade 12. Vest: Kontaktsted Biffen 13. Syd: Kultur- og Kontaktsted Kragelund 14. Nord: KontaktNORD - Fristedet SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD 15..CSV-Århus, Skolen i Nørre Allé BOTILBUD 16. Haslekollegiet 16. Bofællesskabet Søndervangen 17. Korsagergården 17. Botilbudet Kragelund 18. Windsor 18. Tuesten Huse 19. AtriumHuset AKUT- OG OPSØGENDE TILBUD 20. Støtte- og Kontaktpersonerne (SKP) 20. MidtByen 21. Lokalpsykiatriens Udrykningsteam (LUT) 21. Lokalpsykiatriens Akutteam (LAT) 22. Netværksfamilier for psykiatribrugere 22. Sletten 23. Flexbo (også dagtilbud) Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 1 af 42

2 ØVRIGE TILBUD I ÅRHUS KOMMUNE 24. De Splittergale 24. Atelier Imago 25. Teater Billedspor 25. Bazen 26. Aktivitets- og værestedet Ungezonen 26. Dalgas Skolen 27. Café Husrum (tidl. Café Lytten) 27. Café Smilet 28. Gallo Huset 28. Gallojob 29. Gallo Gartneri 29. Gallo Kriserådgivning 30. Galleri Gallo 30. Gallo Gården Skærlund 31. Gallo Idrætsforening 31. Gallo Forlaget 32. Gallo Genbrugsbutik 32. Gallo Skolen 33. PsykInfo 33. Bruger Kiosken 34. Museum Ovartaci (tidl. muséet Århus Universitetshospital, Risskov 34. Samtalegrupper for børn af forældre med en sindslidelse 35. Museumsværkstederne, Århus Universitetshospital, Risskov 35. MuseumsCaféen, Århus Universitetshospital, Risskov 36. Projekt Ung i Fokus 36. Mandagsklubben Vejlby Vest 37. Værestedet Holmstrup 37. Skiftesporet Midtbyen 38. Lisbjerghus 38. Proremus 39. Tossekassen BRUGER- OG PÅRØRENDEFORENINGER SAMT INTERESSEORGANISATIONER 40. Bruger- og Pårørendeforeninger samt Intereseorganisationer Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 2 af 42

3 Århus Kommune - Socialforvaltningen Socialpsykiatrien i Århus Kommune er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Psykiatriindsatsen i Socialforvaltningen varetages af de 4 lokalpsykiatrier samt Driftsområdet for Socialpsykiatri. Århus Kommune - Driftsområdet for Socialpsykiatri Tilbudene i socialpsykiatrien skal sikre, at borgeren og dennes familie i så høj grad som muligt kan leve en selvstændig tilværelse - med vægt på høj livskvalitet - og for så vidt mulig kan blive i egen bolig. Tilbudene skal styrke borgernes personlige og sociale udvikling samt give tryghed i akut opståede situationer. Socialpsykiatrien varetager alle tilbud - fra mindre indgribende til specialiserede tilbud - for borgere i Århus Kommune med psykiatriske problemstillinger og beskæftiger ca. 500 medarbejdere. Der samarbejdes bl.a. med den regionale behandlingspsykiatri, Forsorg og Misbrug, Voksne Handicap, Sundhed og Omsorg samt Beskæftigelsesforvaltningen. I området vægtes det, at samspillet med bruger- og pårørendeforeninger, interesseorganisationerne samt frivillige og private organisationer fortsat styrkes og udbygges. Søjlechef Niels Schwartz Tlf Mobil Konstitueret souschef Mette Svarre Tlf Mobil Centerleder Boområdet Preben Bøgelund Nørre Allé 31, 2. sal 8000 Århus C Tlf Mobil Centerleder Akut- og opsøgendeområdet Mette Grandjean Nørre Allé 31, 3. sal 8000 Århus C Tlf Mobil Centerleder Dagområdet Ole Røge Nørre Allé 31, st Århus C Tlf Mobil Centerleder Specialundervisning for Voksne Helle Horn Nørre Allé 31, st Århus C Tlf Mobil Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 3 af 42

4 Lokalpsykiatrierne i Århus Kommune Lokalpsykiatrierne er et samarbejde mellem kommune og region, hvor regionens medarbejdere udfører ambulant psykiatrisk behandling, og kommunens medarbejdere udfører en specialiseret social indsats. De 4 lokalpsykiatrier dækker hver et distrikt - svarende til socialcentrenes opdeling. Formål: Formålet med lokalpsykiatrien er at yde en lokal og samlet socialpsykiatrisk indsats, samt udvikle og udbygge samarbejdet i lokalområdet - herunder det opsøgende arbejde. Lokalpsykiatrien yder bostøtte til beboere i eget hjem og i kommunalt bofællesskab. : n er psykisk syge, der er psykotiske eller psykosenære eller svært personlighedsforstyrrede over 18 år. Bofællesskaber: Bofællesskaberne er etableret bredt i kommunen - fra centralt i midtbyen til landlige omgivelser. En bofællesskabsbolig er beboerens private bolig. Der er forskellige typer af bofællesskaber. Lokalpsykiatri Syd Skanderborgvej 156, 8260 Viby J Tlf Åbningstid: Man-, tirs-, ons-, tors , fre Lokalpsykiatri Vest Hermodsvej 5B, 8230 Åbyhøj Tlf Åbningstid: Man-, tirs-, ons-, tors , fre Lokalpsykiatri Centrum Kannikegade 12, 8000 Århus C Tlf Åbningstid: Man-, tirs-, ons-, tors , fre Lokalpsykiatri Nord Børglumvej 5, 8240 Risskov Tlf Åbningstid: Man-, tirs-, ons-, tors , fre Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 4 af 42

5 Dagtilbud under Driftsområdet for Socialpsykiatri Tilbudets navn Fontæne Huset Adresse Kirketoften 6 Postnr./by 8260 Viby J Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Bente Helweg-Mikkelsen Mobil Tilbudets art Beskæftigelse Støtte/bo Info/undervisning /vejledning Fritid Andet Voksne over 18 år med en længerevarende sindslidelse. Åbningstider Man-, tors , tirs-, ons , fre Fontæne Huset er et tilbud til mennesker, der gerne vil have en arbejdsstrukturet dag og indgå i et fællesskab. Man kan udføre meningsfyldt arbejde, alt efter ønsker og ressourcer. Medbestemmelse og indflydelse vægtes højt, således foregår arbejdet i huset i et samspil mellem medarbejdere og medlemmer. I Huset varetager udvalg og arbejdsgrupper beslutninger og opgaver omkring husets drift. Som medlem kan man, ud over at deltage i den almindelige arbejdsdag, tage del i sociale aktiviteter. Der arrangeres ligeledes miniferie, deltagelse i konferencer og temadage. Køkken- og Caféenheden: Står for al forberedelse af mad. Der skal laves morgenmad - kaffe, te m.v. til pausen om formiddagen - varmt mad til middag og arrangeres til eftermiddagspausen. Derudover står enheden for servering til møder i huset, at passe kasse i café og kantine, ligesom rengøring og vask hører til arbejdsopgaverne. Kontorenheden: Ordner post og udgiver blade, samt rengøring af kontorets områder. Pedelenheden: Varetager alt med bygningernes drift og vedligehold, passer haven, har rengøringsopgaver m.v. Jobgrupppen: Gruppe på tværs af enhederne, der mødes en gang om ugen og forholder sig til de arbejdsmæssige tiltag, der foregår i huset. Hvor kan man finde et job?- Hvad skal der til for at få et job? - Er der nye love på området m.v. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Tilbudets navn Appetitten Adresse Olof Palmes Allé 35 Postnr./by 8200 Århus N. Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Hanne Weckesser Mobil Beskæftigelse for sindslidende på pension. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors-, fre Appetitten er en arbejdsplads, der driver kantiner tre forskellige steder i Århus. Vi driver kantinen på Social og Sundhedsskolen som dagligt laver mad til skolens 700 elever og 100 lærere. og der er ansat 14 medarbejdere heraf 9 i skånejob og 2 i fleksjob. Herudover driver Appetitten to mindre arbejdspladskantiner i Lokalpsykiatri Syd og Lokalpsykiatri Nord. I begge kantiner er der ansat tre medarbejdere i skånejob. Arbejdet tilrettelægges så den enkelte medarbejder får mulighed for at udvide sine personlige, faglige og sociale kompetencer. Det er en gennemgående ambition at være en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig og der skal være plads til forskelligheden samtidig med at produktionen skal være færdig til tiden. Desuden laver vi afklarende praktikforløb for dem der har behov for det. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 5 af 42

6 Tilbudets navn Rejsecaféen Adresse Museumsgade 2, st. th. Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Vibeke Hulemose Mobil Unge med psykiske og sociale vanskeligheder, der har et ønske om at komme ud på arbejdsmarkedet. Åbningstider Café: Mandag til fredag / Medarbejdere: Mandag til fredag Rejsecaféen en almindelig café, hvor det er muligt at nyde sin mad og kaffe i hyggelige omgivelser. Forskellen er blot, at Rejsecaféen også fungerer som et arbejdsmarkedsrettet tilbud for unge mennesker med psykiske problemstillinger, der ønsker en afklaring af deres personlige og arbejdsmæssige ressourcer. Idéen er at skabe et miljø med de vilkår, som eksisterer på det ordinære arbejdsmarked, f.eks. demokrati, produktivitet og afsætning. Der bliver endvidere givet en intensiv støtte i overgangen fra Rejsecaféen til beskæftigelse/uddannelse. Anerkendelse, tid, håb, ressourcer og recovery, er nøgleord for Rejsecaféen. Rejsecaféen er også et mødested, hvor der er mulighed for at iværksætte aktiviteter ud fra gæsternes ønsker. Vi har f.eks besøgt Aros, den gamle by, været på fisketur og meget mere. Rejsecaféen arrangerer desuden rejser for mennesker, der har behov for at rejse under trygge og beskyttede rammer. Caféen fungerer også som mødested for mennesker med tilknytning til psykiatrien. Rejsecaféen fungerer sammen med Aktivitetscenter Nr. Allé. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104 Tilbudets navn Netværkets gruppetilbud Adresse Fiskergade 66,1 Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Annalene Eskerod Mobil Netværket bistår jobcentrene med forløb for personer med psykiske vanskeligheder og afklaringsbehov. Åbningstider Varierende, men bemanding dgl. mellem kl Gruppetilbud : Arbejdsmetoden er socialt gruppearbejde hvor deltagerne mødes i grupper af 5-8 deltagere og med 1-2 gruppeledere én gang om ugen i 2 timer. Et gruppeforløb varer 16 uger forår eller efterår. Der kan deltages i et eller flere forløb efter behov. Deltagerne skal have ønske om job, uddannelse eller behov for afklaring af fremtidsmuligheder. Målet er, at den enkelte deltager tager ansvar for eget liv, handlinger og forsørgelse, og derigennem bliver afklaret i forhold til, hvorvidt man er i stand til at planlægge og gennemføre et revaliderings/arbejds/- eller uddannelsesforløb. Pensionister er ikke omfattet af tilbuddet. I Netværket er der fire slags Netværksgrupper: Start, I gang, Studie og Fleksjobgrupper. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 6 af 42

7 Tilbudets navn Netværkets ungetilbud Adresse Fiskergade 66, 1. Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Annalene Eskerod Mobil Unge mellem år, som på grund af psykiske vanskeligheder ikke er kommet i gang med arbejde eller uddannelse. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors Formålet med tilbudet er at afklare den unge i forhold til job eller uddannelse og at ruste dem til et ungdomsliv. De forskellige aktiviteter har til formål at hjælpe den unge med at udvikle færdigheder indenfor de områder som spænder ben i hverdagen. Tilbuddet er tilrettelagt som et gruppeforløb. Gruppen har stor indflydelse på indholdet i dagtilbudet, men overordnet er aktiviteterne bygget op over fire temaer: relation og samvær, krop, kost og bevægelse, vidensdeling eller undervisning samt praktisk arbejde. Ungetilbudet kræver visitation. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Tilbudets navn Idræt på banen Adresse Aktivitetscenter & Kontaktsted Annagade, Skt. Annagade Telefon Fax www Mail Idrætskonsulent Niels Iversen Mobil Sindslidende i Århus. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors , fre Formål: At motivere og engagere sindslidende til idræt for således at kunne højne livskvaliteten for den enkelte deltager. Idræt på Banen tilbyder idrætstilbud fysisk placeret ved forskellige idrætsanlæg, eller andre steder hvor sindslidende mødes i Århus. Idræt på Banen arrangerer/er medarrangør af forskellige idrætsstævner, turneringer, events og ferie-/aktivitetsrejser. Idræt på banens tilbud bygger på idrættens regler og rammer og samarbejder tæt sammen med lokalpsykiatrien samt socialpsykiatrien i Århus. Idræt på banen er fysisk administrativt placeret ved Aktivitetscenter & Kontaktsted Annagade. Der er ansat en idrætskonsulent samt et antal idrætstrænere/instruktører. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 7 af 42

8 Tilbudets navn Industriværkstedet Skovkanten Adresse Skovagervej 2 Postnr./by 8240 Risskov Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Jesper Dideriksen Mobil Sindslidende, der har behov for støtte og til at få en hverdag præget af arbejdsliv. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors , fre Målsætning: At brugerne via arbejde og samvær oplever indhold og mening i dagligdagen. At brugernes oplevelse af tryghed og stabilitet i hverdagen kan give psykisk overskud til at tage nye udfordringer op. Aktiviteter: Industriel produktion som underleverandør til eksterne firmaer. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Tilbudets navn Aktivitetscenter Katrinebjerg Adresse Katrinebjergvej 81 Postnr./by 8200 Århus N Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Dorrit Uhrenholt Mobil Tilbudets art Beskæftigels Støtte/bo Info/undervisning /vejledning Fritid Andet e Mennesker over 18 år, som har psykiske og sociale vanskeligheder. Højskolen er et tilbud for yngre mennesker. Åbningstider Man-, tirs-, tors , ons , fre Beskrivelse af kulturen på Aktivitets- og Udviklingscenter Katrinebjerg: Vi har et åbent og rummeligt miljø, hvor der er mulighed for at opbygge relationer og skabe sig et socialt netværk gennem aktiviteter med andre. Vi arbejder ud fra den enkeltes ønsker, interesser og mål. Arbejdsforberedende: Vi tilrettelægger individuelle træningsforløb, hvor der arbejdes på at opbygge færdigheder, som kan styrke den enkeltes muligheder for job eller uddannelse. Kreativitet, fysisk udfoldelse og personlig udvikling: Vi udfordrer den enkeltes kreative og fysiske kompetencer/evner gennem eksempelvis madlavning, sang og musik, maleri, forskellige former for idræt, IT, kontorarbejde, havearbejde, udeliv og snedkeri m.v. Udviklende samtaler: Vi tilbyder individuelle samtaler og samtalegrupper. Det kan være livshistoriefortælling, mandegrupper og kvindegrupper m.v. Tværgående aktiviteter og traditioner: Vi har forskellige temagrupper, som etableres og afvikles efter behov og interesse. Der er faste traditioner hen over året, hvor brugere, pårørende og medarbejdere mødes. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 8 af 42

9 Tilbudets navn Aktivitetscenter Annagade Adresse Skt. Annagade Skole Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Lisbeth Thorgaard Mobil x x Mennesker over 18 år med psykiatriske problemstillinger. Mandag,onsdag og torsdag kl til Åbningstider (onsdag i samarbejde med bostøtter fra lokalpsykiatri Centrum fra klokken 15.30) Fredag: Kl Idræt på banen:kontakt Niels Iversen på for oplysning og aftaler. Aktivitetscenter Annagade Idræt på skaber banen:kontakt trygge rammer Niels for Iversen socialt på samvær både for i aktiviteterne oplysning og og aftaler. i kontaktstedet.vi arbejder recoveryorienteret og ud fra en viden om, at grundlaget for udvikling er, at der på dele af brugernes livsområder er ro og tryghed,og at udvikling sker over tid og ved hjælp af individuelle mestringsstrategier. Vi har mange forskellige aktiviteter, og man kan deltage på en måde, som passer ind i den enkelte brugers liv, og som tager hensyn til den enkelte brugers ønsker for eget liv og til de problemer, som de psykiske vanskeligheder giver i hverdagen. Aktiviterne er i øjeblikket: Computergruppe, servicegruppe, sygruppe, produktionsgruppe, et bedre liv som er et tilbud til psykisk syge med misbrug, kreativgruppe, strikkeklub, filmklub, internetadgang, bordfodbold, bordtennis, spil, Wii-spil. Udover disse aktiviterer er der mulighed for støtte i akut tilspidsede situationer, rådgivning og vejledning. Idræt på banen tilbyder forskellige idrætsaktiviteter.der er fri adgang til aktiviteterne. Nogle af aktiviteterne foregår på Annagade Aktivitetetscenter:mandag,onsdag - har eget styrketræningslokale og - eller torsdag startes fra fra 8.00 Annagade, til Fredag og andre 8.00 aktiviteter til er fysisk placeret ved forskellige idrætsfaciliteter. Tilbudet drives i henhold til lov om Social Service & Tirsdag Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 9 af 42

10 Tilbudets navn Aktivitetscenter Biffen Adresse Silkeborgvej 620 Postnr./by 8220 Brabrand Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Karen Alder Sørensen Mobil Borgere over 18 år med sindslidelser og psykosociale vanskeligheder med behov for særlig støtte og aktivering i hverdagen Åbningstider Man-, tirs-, ons- 8-16, tors- 8-15, fre Biffen har 52 heltidsplader, der også kan benyttes som deltidspladser. Disse pladser kræver visitation. Aktiviteter: Silkeborgvej 620: Køkken/café, Redaktion/administration, Idræt J.P. Larsensvej 9: Service-/pedel, Sy/kreativt værksted Rørdrumvej 9: Autoværksted, Cykelværksted Der er et tæt samarbejde med 2 projekter i Biffen. Det ene er kvindeprojektet (i et samarbejde med CSV), som henvender sig til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk på kontanthjælp, der har behov for undervisning i dansk og samfundsfag samt socialpædagogisk støtte i gruppe eller individuelt, som led i en afklaring af fremtidsmuligheder. Det andet er Mødestedet, som yder socialpædagogisk støtte til - fortrinsvis - mænd med anden etnisk baggrund end dansk (åbent mandag og onsdag kl ). Målsætningen: Gennem samvær og aktivering at bidrage til en meningsfuld tilværelse og at styrke den personlige, sociale og /eller arbejdsmæssige udvikling. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Tilbudets navn Aktivitetscenter Nørre Allé Adresse Nørre Allé 31, st. Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Vibeke Hulemose Mobil Sindslidende med ønske om daglig beskæftigelse. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors- 9-14, fre Aktivitetscenter Nørre Allé er et arbejds- og aktivitetstilbud til 22 sindslidende. Der arbejdes indenfor 3 områder: Catering/Kantine: Varetager kantinefunktion for huset Nr. Allé 31 samt bestillingsopgaver. Tekstil/Service: Sy-/tekstilopgaver m.v. for virksomheder, institutioner og private. Desuden forskellige servicefunktioner i huset. IT/Grafisk værksted: En lang række forskellige opgaver for virksomheder og private indenfor DTP og lettere grafisk produktion. Desuden computerreparation og webdesign m.v. En del af centrets arbejde retter sig mod deltagernes mulige deltagelse på arbejdsmarkedet. Der forudsættes interesse for arbejdet og stabilt fremmøde. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 10 af 42

11 Kontaktsteder under Driftsområdet for Socialpsykiati og lokalpsykiatrierne Centrum Tilbudets navn Kontaktsted Annagade Adresse Skt. Annagade Skole Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Lisbeth Thorgaard Mobil x x Mennesker over 18 år med psykiatriske problemstillinger. Mandag,onsdag og torsdag kl til Åbningstider (onsdag i samarbejde med bostøtter fra lokalpsykiatri Centrum fra klokken 15.30) Fredag: Kl Idræt på banen:kontakt Niels Iversen på for oplysning og aftaler. Kontaktsted Annagade Idræt skaber på banen:kontakt trygge rammer Niels for socialt Iversen samvær på både i aktiviteterne for oplysning og og i kontaktstedet.vi aftaler. arbejder recoveryorienteret og ud fra en viden om, at grundlaget for udvikling er, at der på dele af brugernes livsområder er ro og tryghed,og at udvikling sker over tid og ved hjælp af individuelle mestringsstrategier. Vi har mange forskellige aktiviteter, og man kan deltage på en måde, som passer ind i den enkelte brugers liv, og som tager hensyn til den enkelte brugers ønsker for eget liv og til de problemer, som de psykiske vanskeligheder giver i hverdagen. Vi har et åbent kontaktsted uden visitation, hvor fokus er på samvær med mulighed for kontakt og støtte og udvikling af netværk.brugerne styrer selv graden af kontakten, og der er rum og mulighed for bare at være. Brugerne kan blive introduceret til aktiviteterne i huset. Aktiviterne er i øjeblikket: Computergruppe, servicegruppe, sygruppe, produktionsgruppe, et bedre liv som er et tilbud til psykisk syge med misbrug, kreativgruppe, strikkeklub, filmklub, internetadgang, bordfodbold, bordtennis, spil, Wii-spil. Aktivitetetscenter:mandag,onsdag og torsdag fra 8.00 til Fredag 8.00 til Udover disse aktiviterer er der mulighed for støtte i akut tilspidsede situationer, rådgivning og vejledning. Tilbudet drives i henhold til lov om Social Service & Tirsdag Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 11 af 42

12 Vest Tilbudets navn Kontaktsted Biffen Adresse Silkeborgvej 620 Postnr./by 8220 Brabrand Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Karen Alder Sørensen Mobil Borgere over 18 år med sindslidelser og psykosociale vanskeligheder, herunder posttraumatisk stress Åbningstider Mandag og onsdag kl Kontaktsted Biffen er et åbent tilbud uden visitation, hvor man kan mødes og skabe netværk over en kop kaffe og et billigt måltid mad. Der er mulighed for at få råd og vejledning af socialpsykiatriske medarbejdere fra Biffen både mandag og onsdag er én af medarbejderne en arabisk talende to-kulturel medarbejder. Der foregår forskellige aktiviteter, såsom spil, avislæsning og tv/debat kombineret med hverdags-dansksamtale, madlavning, Wii-spil, film. Ideer til aktiviteter er velkomne. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 12 af 42

13 Syd Tilbudets navn Kultur- og Kontaktsted Kragelund Adresse Dybrovej 21 Postnr./by 8270 Højbjerg Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Svend Hamann Petersen Mobil Voksne over 18 år med psykiatriske problemstillinger. Åbningstider Man tirs.onds.tors fredag Søndag Kultur- og Kontaktsted Kragelund har til huse i det gamle Hotel Kragelund, der ligger placeret i Højbjerg tæt på skov og strand. Kontaktstedets ambition er at skabe et trygt og åbent værestedsmiljø uden visitation og et dynamisk kultur- og aktivitetshus, hvor den enkelte kan indgå på egne præmisser. Der er mulighed for i kontaktstedet at blive introduceret til husets faciliteter, aktiviteter og kulturelle tilbud. Der arbejdes ud fra inklusionsbegrebet og stedet tilstræber at være åbne overfor det omgivende samfund, f.eks. i form af frivillige medarbejdere og partnerskaber med lokale tilbud. Tilbuddet giver mulighed for at danne sociale netværk og vil være et åbent og tilgængeligt sted for brugerne, hvor det er muligt at søge rådgivning og vejledning. De arbejdsrelaterede, kreative og kulturelle tilbud er i øjeblikket service, café, køkken, kontor, idræt, syning, male-værksted og musik. Der arrangeres jævnligt åbne arrangementer teater, koncerter, udstillinger mv. Udover ovenstående aktiviteter tilbydes: Musikterapi, kognitive samtaleforløb, juridisk og social vejledning og individuelle samtaler efter behov. Lokalpsykiatri Syd deltager via deres bostøttemedarbejdere i driften af kontaktstedet, endvidere har kulturelle tilbud som Billedspor, De Splittergale og Imago deres lokaler og aktiviteter på Kragelund. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 13 af 42

14 Nord Tilbudets navn KontaktNORD - Fristedet Adresse Katrinebjergvej 81 Postnr./by 8200 Århus N Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Dorrit Uhrenholt Mobil Tilbudets art Beskæftigelse Støtte/bo Info/undervisning /vejledning Fritid Andet Åbningstider Nuværende og tidligere psykiatriske patienter og andre med psykiske vanskeligheder. Man-, tirs-, ons-, tors-, fre , lør-, søn-, helligdage KontaktNORD - Fristedet henvender sig til mennesker, som enten er eller har været brugere af de øvrige psykiatriske eller socialpsykiatriske tilbud. Fristedet er et visitationsfrit fritidstilbud. Målsætning Fristedet tilbyder dig muligheden for at få kontakt med både professionelle i socialpsykiatrien og ligesindede. På Fristedet vil du endvidere kunne få kontakt til den øvrige psykiatri og blive hjulpet til at få styrket dit tilhør til lokalsamfundet. Aktiviteter Fristedet tilbyder socialt samvær, fællesspisning, samtale og rådgivning, brugerindflydelse, gymnastik, sangaften, fremstilling af blomsterdekorationer, syning og strikning, keramik og edb. Fristedet er integreret i Aktivitets- og Udviklingscenter Katrinebjerg. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 14 af 42

15 Specialundervisningstilbud under Driftsområdet for Socialpsykiatri Tilbudets navn CSV-Århus, Skolen i Nørre Allé Adresse Nørre Allé 31 Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Helle Horn Mobil Tilbudets art Beskæftigelse Støtte/bo Info/undervisning /vejledning Fritid Andet Mennesker med psykisk sårbarhed samt særligt udsatte borgere. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors-, fre Center for Specialundervisning for Voksne er Århus kommunes specialskole for voksne mennesker med psykisk sårbarhed samt særligt udsatte borgere. Undervisningen skal give hver enkelt kursist redskaber, færdigheder og viden, som kan være en hjælp til at mestre de problemer, der følger af kursistens vanskeligheder, kan gøre det lettere og sjovere at være sammen med andre mennekser og kan åbne muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet. Inden man bliver kursist på skolen, kommer man til en individuel samtale af ca. 1 times varighed. Her findes der ud af, hvad der er målet for undervisningen, og i hvilke forløb kursisten bedst kan arbejde med at nå dette mål. Som kursist på skolen kan man følge et eller flere forløb inden for skolens hovedområder: Sundhed, livsduelighed og recovery, grundlæggende skolefærdigheder, kreative fag og IT. Tilbudet drives i henhold til Lov om kompenserende specialundervisning for voksne. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 15 af 42

16 Botilbud under Driftsområdet for Socialpsykiatri Tilbudets navn Haslekollegiet Adresse Provstebakken 30 Postnr./by 8210 Århus V Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Bodil Svenstrup Mobil Åbningstider Unge mellem 18 og 35 år, som vurderes at kunne flytte til en permanent bolig efter en psykosocial rehabiliteringsindsats på 1-2 år. Døgntilbud Tilbudet består af et psykosocialt rehabiliteringsforløb. Der tages afsæt i hverdagslivet på kollegiet såvel som i den enkeltes nære omverden. Der er fokus på at fremme en proces, som skaber indsigt, sammenhæng og erfaringer i forhold til at leve med og komme sig af en sindslidelse. Der er fokus på at skabe et trygt fællesskab, som udfordrer til deltagelse, ansvarsforvaltning og anvendelse og udvikling af personlige kompetencer. Der er fokus på netværk, beskæftigelse og uddannelse. Kollegiet er opdelt i 2 bogrupper med 7 beboere i hver. Beboeren har eget værelse med bad og toilet. Hver bogruppe har fælleskøkken og stue. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 107. Tilbudets navn Bofællesskabet Søndervangen Adresse Søndervangen 90 Postnr./by 8260 Viby J Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Conny Lauritsen Mobil Åbningstider Personer over 18 år med svære sindslidelser, der efter et tidsafgrænset ophold kan flytte til et permanent botilbud med passende støtte. Døgntilbud Søndervangen er et bofællesskab for 21 beboere med svære sindslidelser. Medarbejderne og beboerne samarbejder om at styrke den enkelte beboers recovery proces. Alle beboere skriver før indflytning under på en almindelig lejekontrakt. Den enkelte beboer har selvstændig 2 værelses lejlighed på ca 43 kvadratmeter og med adgang til fællesrum incl. fælles køkken. Man kan være helt eller delvist med i madordningen, og der medfølger både pligter og fælles goder. Vi ser relationsarbejde som en af vores fornemmeste opgaver. Og vi giver gerne den enkelte beboer den fornødne støtte til at klare hverdagen - herunder støtte til medicinering og behandlersamtaler.alle årets dage er stedet bemandet af 11 medarbejdere, vikarer og en leder i tidsrummet kl Vi arbejder med beboerindflydelse, åben kommunikation og livshistoriefortællinger. Det vægtes at tage på fælles ture ud af huset til skov, strand eller byens mange kulturelle begivenheder. Vi arbejder på at have et godt samarbejde med venner, naboer og pårørende. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 85. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 16 af 42

17 Tilbudets navn Korsagergården Adresse Korsagervej 45 Postnr./by 8230 Åbyhøj Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Kontakt Preben Bøgelund Mobil Åbningstider Psykisk syge med behov for et mere varigt døgntilbud med omsorg og pleje. Døgntilbud Der er ikke forventninger eller krav om, at den enkelte beboer indgår i et egentligt rehabiliteringsforløb. Tilbuddet bygger på individuelle valg og den enkelte beboer vælger selv, hvor meget vedkommende vil indgå i fællesaktiviteter. Personalet går hjem kl hver dag og kommer igen næste morgen kl Den enkelte beboer kan tage kontakt til skadestuen på Psykiatrisk Hospital, hvis der er behov for hjælp i nattetimerne. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 108. Tilbudets navn Botilbuddet Kragelund Adresse Dybrovej 19 Postnr./by 8270 Højbjerg Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Sune Kragelund Mobil Åbningstider Personer med svære sindslidelser og sociale vanskeligheder. Botilbuddet har også plads til sindslidende med et misbrug. Døgntilbud Botilbuddet arbejder med udgangspunkt i beboernes behov og ressourcer. Botilbuddets mål er at sikre træning, udvikling og afklaring af beboernes personlige og sociale kompetencer, afklaring af beboernes fremtidige boform samt være et dynamisk udviklingsted, hvor beboerne er en aktiv del af hverdagens beslutninger. Målet med indsatsen er, at beboeren i høj grad selv kan blive ansvarlig for egne sociale rettigheder og dermed egen livskvalitet. Hovedstenene i indsatsen er brugerindflydelse, ligeværdige mellemmenneskelige relationer, liv i fokus, eget hjem, kultur samt psykosocial rehabilitering. Der er tæt til skov og strand, og der er indkøbsmuligheder i gåafstand fra botilbuddet. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 107. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 17 af 42

18 Tilbudets navn Windsor Adresse Skolebakken 17 Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Kell Pedersen Mobil Åbningstider Beskrivelse Voksne mennesker med en sindslidelse, der efterspøger et rehabiliteringsforløb, som er skønnet ikke at kunnet etableres i egen bolig. Døgntilbud Windsor er et botilbud bestående af 15 mindre lejligheder beliggende i et tidligere hotel i Århus midtby. Alle lejligheder er udstyret med eget bad og toilet samt mindre køkken. Der arbejdes med individuelle handleplaner. Hver bruger har sit eget behandlerteam omkring sig, der er styrende for hele rehabiliteringsforløbet. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 107. Tilbudets navn Tuesten Huse Adresse Tuestensvej 2 Postnr./by 8381 Mundelstrup Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Kontakt Preben Bøgelund Mobil Åbningstider Personer med svær psykisk sygdom og sociale kontaktvanskeligheder. Døgntilbud Målsætning: Et længerevarende botilbud, hvor psykiatrisk rehabilitering er nøgleordet. At det enkelte menneske bevarer og/eller udvikler sine evner, færdigheder og selvstændighed på trods af sindslidelsen, således at en mindre indgribende boform kan blive en mulighed. Der er ikke krav om beskæftigelse udenfor institutionen. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 108. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 18 af 42

19 Tilbudets navn AtriumHuset Adresse Gøteborg Allé 8 Postnr./by 8200 Århus N Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Karen Thyrsting Mobil Åbningstider Personer med en psykisk lidelse og forbrug af rusmidler. Døgntilbud Målsætning: Et botilbud, hvor beboerne får en fornuftig døgnrytme og en sundere livsstil, kontakt til andre mennesker og flere sociale kompetencer med henblik på at flytte videre til et andet botilbud med mindre støtte. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 108. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 19 af 42

20 Akut og opsøgende tilbud under Driftsområdet for Socialpsykiatri Tilbudets navn Støtte- og Kontaktpersonerne (SKP) Adresse Nørre Allé 31, 3. sal 8000 Århus C Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Jakob Storm Elner Mobil Socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse i Århus, som ikke gør brug af, eller kan gøre brug af allerede etablerede tilbud. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors-, fre Støtte- og Kontaktpersonerne er et tilbud efter servicelovens 99. Formålet er at etablere kontakt, støtte og omsorg og være et supplement til de øvrige tilbud til målgruppen. Indsatsen er opsøgende, og der søges etableret kontakt til sindslidende i hjemmet og/eller på gadeplan, væresteder m.m. Tilbudet er gratis og anonymt, og alle kan henvende sig. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 99. Tilbudets navn MidtByen Adresse Nørre Allé 31, 3. sal Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Jakob Storm Elner Mobil Vanskeligt stillede sindslidende med misbrug og massive boligsociale problemer. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors-, fre Midtbyen er et forsorgstilbud efter servicelovens 110. Forsorgstilbudet Midtbyens målgrupper er vanskeligt stillede sindslidende med et misbrug, der desuden karakteriseres ved, at de er boligløse eller ikke magter at opretholde den bolig de har og ofte isolerer sig og har svært ved at indgå i forpligtende sociale kontakter. Forsorgstilbudet midtbyens overordnede målsætning er, via en midlertidig afklarende indsats, at skabe grobund for, at borgerne kan drage nytte af længerevarende bo- og behandlingstilbud udenfor forsorgsregi. Ved siden af det opsøgende arbejde, drives 3 boenheder; et bofællesskab med plads til 6, samt 2 forsorgsenheder med plads til i alt 8. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 110. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 20 af 42

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG

Kirkens Korshær i Aarhus NÆRVÆR VARME OMSORG TRE EGE, Kirkens Korshær, er et midlertidigt botilbud for hjemløse. Tre Ege har en række pladser på Forsorg og Natherberg i Brabrand samt pladser på forskellige adresser i byen. De er alle et tilbud til

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem efter Lov om Social Service 85 Socialpsykiatrisk Center Herning FEB 2014 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. side 3 2. Værdigrundlag for støtte

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev

Hjernecenter Syd. Velkommen til Aktivitetscentret. Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter Syd Velkommen til Aktivitetscentret Støtte og vedligeholdende dagsrehabilitering Mads Clausens Vej 130, 6360 Tinglev Velkommen Aktivitetscentret under Hjernecenter Syd er et rehabiliteringstilbud

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Servicedeklaration for værestedsområdet

Servicedeklaration for værestedsområdet Servicedeklaration for værestedsområdet Udarbejdet oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse Formålet med servicedeklaration.... 3 Lovgrundlag:... 3 Præsentation af Faxe Kommunes Væresteder... 4 Værestedernes

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere