Indholdsfortegnelse. SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD 15..CSV-Århus, Skolen i Nørre Allé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD 15..CSV-Århus, Skolen i Nørre Allé"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1.. Indholdsfortegnelse 3.. Århus Kommune, Socialforvaltningen, Driftsområdet for Socialpsykiatri 4... Lokalpsykiatrierne i Århus Kommune DAGTILBUD 5.. Fontæne Huset 5.. Appetitten 6.. Rejsecaféen 6.. Netværkets gruppetilbud 7.. Netværkets ungetilbud 7.. Idræt på Banen 8.. Industriværkstedet Skovkanten 8.. Aktivitetscenter Katrinebjerg 9.. Aktivitetscenter Annagade 10. Aktivitetscenter Biffen 10. Aktivitetscenter Nørre Allé KONTAKTSTEDER 11. Centrum: Kontaktsted Annagade 12. Vest: Kontaktsted Biffen 13. Syd: Kultur- og Kontaktsted Kragelund 14. Nord: KontaktNORD - Fristedet SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD 15..CSV-Århus, Skolen i Nørre Allé BOTILBUD 16. Haslekollegiet 16. Bofællesskabet Søndervangen 17. Korsagergården 17. Botilbudet Kragelund 18. Windsor 18. Tuesten Huse 19. AtriumHuset AKUT- OG OPSØGENDE TILBUD 20. Støtte- og Kontaktpersonerne (SKP) 20. MidtByen 21. Lokalpsykiatriens Udrykningsteam (LUT) 21. Lokalpsykiatriens Akutteam (LAT) 22. Netværksfamilier for psykiatribrugere 22. Sletten 23. Flexbo (også dagtilbud) Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 1 af 42

2 ØVRIGE TILBUD I ÅRHUS KOMMUNE 24. De Splittergale 24. Atelier Imago 25. Teater Billedspor 25. Bazen 26. Aktivitets- og værestedet Ungezonen 26. Dalgas Skolen 27. Café Husrum (tidl. Café Lytten) 27. Café Smilet 28. Gallo Huset 28. Gallojob 29. Gallo Gartneri 29. Gallo Kriserådgivning 30. Galleri Gallo 30. Gallo Gården Skærlund 31. Gallo Idrætsforening 31. Gallo Forlaget 32. Gallo Genbrugsbutik 32. Gallo Skolen 33. PsykInfo 33. Bruger Kiosken 34. Museum Ovartaci (tidl. muséet Århus Universitetshospital, Risskov 34. Samtalegrupper for børn af forældre med en sindslidelse 35. Museumsværkstederne, Århus Universitetshospital, Risskov 35. MuseumsCaféen, Århus Universitetshospital, Risskov 36. Projekt Ung i Fokus 36. Mandagsklubben Vejlby Vest 37. Værestedet Holmstrup 37. Skiftesporet Midtbyen 38. Lisbjerghus 38. Proremus 39. Tossekassen BRUGER- OG PÅRØRENDEFORENINGER SAMT INTERESSEORGANISATIONER 40. Bruger- og Pårørendeforeninger samt Intereseorganisationer Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 2 af 42

3 Århus Kommune - Socialforvaltningen Socialpsykiatrien i Århus Kommune er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Psykiatriindsatsen i Socialforvaltningen varetages af de 4 lokalpsykiatrier samt Driftsområdet for Socialpsykiatri. Århus Kommune - Driftsområdet for Socialpsykiatri Tilbudene i socialpsykiatrien skal sikre, at borgeren og dennes familie i så høj grad som muligt kan leve en selvstændig tilværelse - med vægt på høj livskvalitet - og for så vidt mulig kan blive i egen bolig. Tilbudene skal styrke borgernes personlige og sociale udvikling samt give tryghed i akut opståede situationer. Socialpsykiatrien varetager alle tilbud - fra mindre indgribende til specialiserede tilbud - for borgere i Århus Kommune med psykiatriske problemstillinger og beskæftiger ca. 500 medarbejdere. Der samarbejdes bl.a. med den regionale behandlingspsykiatri, Forsorg og Misbrug, Voksne Handicap, Sundhed og Omsorg samt Beskæftigelsesforvaltningen. I området vægtes det, at samspillet med bruger- og pårørendeforeninger, interesseorganisationerne samt frivillige og private organisationer fortsat styrkes og udbygges. Søjlechef Niels Schwartz Tlf Mobil Konstitueret souschef Mette Svarre Tlf Mobil Centerleder Boområdet Preben Bøgelund Nørre Allé 31, 2. sal 8000 Århus C Tlf Mobil Centerleder Akut- og opsøgendeområdet Mette Grandjean Nørre Allé 31, 3. sal 8000 Århus C Tlf Mobil Centerleder Dagområdet Ole Røge Nørre Allé 31, st Århus C Tlf Mobil Centerleder Specialundervisning for Voksne Helle Horn Nørre Allé 31, st Århus C Tlf Mobil Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 3 af 42

4 Lokalpsykiatrierne i Århus Kommune Lokalpsykiatrierne er et samarbejde mellem kommune og region, hvor regionens medarbejdere udfører ambulant psykiatrisk behandling, og kommunens medarbejdere udfører en specialiseret social indsats. De 4 lokalpsykiatrier dækker hver et distrikt - svarende til socialcentrenes opdeling. Formål: Formålet med lokalpsykiatrien er at yde en lokal og samlet socialpsykiatrisk indsats, samt udvikle og udbygge samarbejdet i lokalområdet - herunder det opsøgende arbejde. Lokalpsykiatrien yder bostøtte til beboere i eget hjem og i kommunalt bofællesskab. : n er psykisk syge, der er psykotiske eller psykosenære eller svært personlighedsforstyrrede over 18 år. Bofællesskaber: Bofællesskaberne er etableret bredt i kommunen - fra centralt i midtbyen til landlige omgivelser. En bofællesskabsbolig er beboerens private bolig. Der er forskellige typer af bofællesskaber. Lokalpsykiatri Syd Skanderborgvej 156, 8260 Viby J Tlf Åbningstid: Man-, tirs-, ons-, tors , fre Lokalpsykiatri Vest Hermodsvej 5B, 8230 Åbyhøj Tlf Åbningstid: Man-, tirs-, ons-, tors , fre Lokalpsykiatri Centrum Kannikegade 12, 8000 Århus C Tlf Åbningstid: Man-, tirs-, ons-, tors , fre Lokalpsykiatri Nord Børglumvej 5, 8240 Risskov Tlf Åbningstid: Man-, tirs-, ons-, tors , fre Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 4 af 42

5 Dagtilbud under Driftsområdet for Socialpsykiatri Tilbudets navn Fontæne Huset Adresse Kirketoften 6 Postnr./by 8260 Viby J Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Bente Helweg-Mikkelsen Mobil Tilbudets art Beskæftigelse Støtte/bo Info/undervisning /vejledning Fritid Andet Voksne over 18 år med en længerevarende sindslidelse. Åbningstider Man-, tors , tirs-, ons , fre Fontæne Huset er et tilbud til mennesker, der gerne vil have en arbejdsstrukturet dag og indgå i et fællesskab. Man kan udføre meningsfyldt arbejde, alt efter ønsker og ressourcer. Medbestemmelse og indflydelse vægtes højt, således foregår arbejdet i huset i et samspil mellem medarbejdere og medlemmer. I Huset varetager udvalg og arbejdsgrupper beslutninger og opgaver omkring husets drift. Som medlem kan man, ud over at deltage i den almindelige arbejdsdag, tage del i sociale aktiviteter. Der arrangeres ligeledes miniferie, deltagelse i konferencer og temadage. Køkken- og Caféenheden: Står for al forberedelse af mad. Der skal laves morgenmad - kaffe, te m.v. til pausen om formiddagen - varmt mad til middag og arrangeres til eftermiddagspausen. Derudover står enheden for servering til møder i huset, at passe kasse i café og kantine, ligesom rengøring og vask hører til arbejdsopgaverne. Kontorenheden: Ordner post og udgiver blade, samt rengøring af kontorets områder. Pedelenheden: Varetager alt med bygningernes drift og vedligehold, passer haven, har rengøringsopgaver m.v. Jobgrupppen: Gruppe på tværs af enhederne, der mødes en gang om ugen og forholder sig til de arbejdsmæssige tiltag, der foregår i huset. Hvor kan man finde et job?- Hvad skal der til for at få et job? - Er der nye love på området m.v. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Tilbudets navn Appetitten Adresse Olof Palmes Allé 35 Postnr./by 8200 Århus N. Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Hanne Weckesser Mobil Beskæftigelse for sindslidende på pension. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors-, fre Appetitten er en arbejdsplads, der driver kantiner tre forskellige steder i Århus. Vi driver kantinen på Social og Sundhedsskolen som dagligt laver mad til skolens 700 elever og 100 lærere. og der er ansat 14 medarbejdere heraf 9 i skånejob og 2 i fleksjob. Herudover driver Appetitten to mindre arbejdspladskantiner i Lokalpsykiatri Syd og Lokalpsykiatri Nord. I begge kantiner er der ansat tre medarbejdere i skånejob. Arbejdet tilrettelægges så den enkelte medarbejder får mulighed for at udvide sine personlige, faglige og sociale kompetencer. Det er en gennemgående ambition at være en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig og der skal være plads til forskelligheden samtidig med at produktionen skal være færdig til tiden. Desuden laver vi afklarende praktikforløb for dem der har behov for det. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 5 af 42

6 Tilbudets navn Rejsecaféen Adresse Museumsgade 2, st. th. Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Vibeke Hulemose Mobil Unge med psykiske og sociale vanskeligheder, der har et ønske om at komme ud på arbejdsmarkedet. Åbningstider Café: Mandag til fredag / Medarbejdere: Mandag til fredag Rejsecaféen en almindelig café, hvor det er muligt at nyde sin mad og kaffe i hyggelige omgivelser. Forskellen er blot, at Rejsecaféen også fungerer som et arbejdsmarkedsrettet tilbud for unge mennesker med psykiske problemstillinger, der ønsker en afklaring af deres personlige og arbejdsmæssige ressourcer. Idéen er at skabe et miljø med de vilkår, som eksisterer på det ordinære arbejdsmarked, f.eks. demokrati, produktivitet og afsætning. Der bliver endvidere givet en intensiv støtte i overgangen fra Rejsecaféen til beskæftigelse/uddannelse. Anerkendelse, tid, håb, ressourcer og recovery, er nøgleord for Rejsecaféen. Rejsecaféen er også et mødested, hvor der er mulighed for at iværksætte aktiviteter ud fra gæsternes ønsker. Vi har f.eks besøgt Aros, den gamle by, været på fisketur og meget mere. Rejsecaféen arrangerer desuden rejser for mennesker, der har behov for at rejse under trygge og beskyttede rammer. Caféen fungerer også som mødested for mennesker med tilknytning til psykiatrien. Rejsecaféen fungerer sammen med Aktivitetscenter Nr. Allé. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104 Tilbudets navn Netværkets gruppetilbud Adresse Fiskergade 66,1 Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Annalene Eskerod Mobil Netværket bistår jobcentrene med forløb for personer med psykiske vanskeligheder og afklaringsbehov. Åbningstider Varierende, men bemanding dgl. mellem kl Gruppetilbud : Arbejdsmetoden er socialt gruppearbejde hvor deltagerne mødes i grupper af 5-8 deltagere og med 1-2 gruppeledere én gang om ugen i 2 timer. Et gruppeforløb varer 16 uger forår eller efterår. Der kan deltages i et eller flere forløb efter behov. Deltagerne skal have ønske om job, uddannelse eller behov for afklaring af fremtidsmuligheder. Målet er, at den enkelte deltager tager ansvar for eget liv, handlinger og forsørgelse, og derigennem bliver afklaret i forhold til, hvorvidt man er i stand til at planlægge og gennemføre et revaliderings/arbejds/- eller uddannelsesforløb. Pensionister er ikke omfattet af tilbuddet. I Netværket er der fire slags Netværksgrupper: Start, I gang, Studie og Fleksjobgrupper. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 6 af 42

7 Tilbudets navn Netværkets ungetilbud Adresse Fiskergade 66, 1. Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Annalene Eskerod Mobil Unge mellem år, som på grund af psykiske vanskeligheder ikke er kommet i gang med arbejde eller uddannelse. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors Formålet med tilbudet er at afklare den unge i forhold til job eller uddannelse og at ruste dem til et ungdomsliv. De forskellige aktiviteter har til formål at hjælpe den unge med at udvikle færdigheder indenfor de områder som spænder ben i hverdagen. Tilbuddet er tilrettelagt som et gruppeforløb. Gruppen har stor indflydelse på indholdet i dagtilbudet, men overordnet er aktiviteterne bygget op over fire temaer: relation og samvær, krop, kost og bevægelse, vidensdeling eller undervisning samt praktisk arbejde. Ungetilbudet kræver visitation. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Tilbudets navn Idræt på banen Adresse Aktivitetscenter & Kontaktsted Annagade, Skt. Annagade Telefon Fax www Mail Idrætskonsulent Niels Iversen Mobil Sindslidende i Århus. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors , fre Formål: At motivere og engagere sindslidende til idræt for således at kunne højne livskvaliteten for den enkelte deltager. Idræt på Banen tilbyder idrætstilbud fysisk placeret ved forskellige idrætsanlæg, eller andre steder hvor sindslidende mødes i Århus. Idræt på Banen arrangerer/er medarrangør af forskellige idrætsstævner, turneringer, events og ferie-/aktivitetsrejser. Idræt på banens tilbud bygger på idrættens regler og rammer og samarbejder tæt sammen med lokalpsykiatrien samt socialpsykiatrien i Århus. Idræt på banen er fysisk administrativt placeret ved Aktivitetscenter & Kontaktsted Annagade. Der er ansat en idrætskonsulent samt et antal idrætstrænere/instruktører. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 7 af 42

8 Tilbudets navn Industriværkstedet Skovkanten Adresse Skovagervej 2 Postnr./by 8240 Risskov Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Jesper Dideriksen Mobil Sindslidende, der har behov for støtte og til at få en hverdag præget af arbejdsliv. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors , fre Målsætning: At brugerne via arbejde og samvær oplever indhold og mening i dagligdagen. At brugernes oplevelse af tryghed og stabilitet i hverdagen kan give psykisk overskud til at tage nye udfordringer op. Aktiviteter: Industriel produktion som underleverandør til eksterne firmaer. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Tilbudets navn Aktivitetscenter Katrinebjerg Adresse Katrinebjergvej 81 Postnr./by 8200 Århus N Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Dorrit Uhrenholt Mobil Tilbudets art Beskæftigels Støtte/bo Info/undervisning /vejledning Fritid Andet e Mennesker over 18 år, som har psykiske og sociale vanskeligheder. Højskolen er et tilbud for yngre mennesker. Åbningstider Man-, tirs-, tors , ons , fre Beskrivelse af kulturen på Aktivitets- og Udviklingscenter Katrinebjerg: Vi har et åbent og rummeligt miljø, hvor der er mulighed for at opbygge relationer og skabe sig et socialt netværk gennem aktiviteter med andre. Vi arbejder ud fra den enkeltes ønsker, interesser og mål. Arbejdsforberedende: Vi tilrettelægger individuelle træningsforløb, hvor der arbejdes på at opbygge færdigheder, som kan styrke den enkeltes muligheder for job eller uddannelse. Kreativitet, fysisk udfoldelse og personlig udvikling: Vi udfordrer den enkeltes kreative og fysiske kompetencer/evner gennem eksempelvis madlavning, sang og musik, maleri, forskellige former for idræt, IT, kontorarbejde, havearbejde, udeliv og snedkeri m.v. Udviklende samtaler: Vi tilbyder individuelle samtaler og samtalegrupper. Det kan være livshistoriefortælling, mandegrupper og kvindegrupper m.v. Tværgående aktiviteter og traditioner: Vi har forskellige temagrupper, som etableres og afvikles efter behov og interesse. Der er faste traditioner hen over året, hvor brugere, pårørende og medarbejdere mødes. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 8 af 42

9 Tilbudets navn Aktivitetscenter Annagade Adresse Skt. Annagade Skole Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Lisbeth Thorgaard Mobil x x Mennesker over 18 år med psykiatriske problemstillinger. Mandag,onsdag og torsdag kl til Åbningstider (onsdag i samarbejde med bostøtter fra lokalpsykiatri Centrum fra klokken 15.30) Fredag: Kl Idræt på banen:kontakt Niels Iversen på for oplysning og aftaler. Aktivitetscenter Annagade Idræt på skaber banen:kontakt trygge rammer Niels for Iversen socialt på samvær både for i aktiviteterne oplysning og og aftaler. i kontaktstedet.vi arbejder recoveryorienteret og ud fra en viden om, at grundlaget for udvikling er, at der på dele af brugernes livsområder er ro og tryghed,og at udvikling sker over tid og ved hjælp af individuelle mestringsstrategier. Vi har mange forskellige aktiviteter, og man kan deltage på en måde, som passer ind i den enkelte brugers liv, og som tager hensyn til den enkelte brugers ønsker for eget liv og til de problemer, som de psykiske vanskeligheder giver i hverdagen. Aktiviterne er i øjeblikket: Computergruppe, servicegruppe, sygruppe, produktionsgruppe, et bedre liv som er et tilbud til psykisk syge med misbrug, kreativgruppe, strikkeklub, filmklub, internetadgang, bordfodbold, bordtennis, spil, Wii-spil. Udover disse aktiviterer er der mulighed for støtte i akut tilspidsede situationer, rådgivning og vejledning. Idræt på banen tilbyder forskellige idrætsaktiviteter.der er fri adgang til aktiviteterne. Nogle af aktiviteterne foregår på Annagade Aktivitetetscenter:mandag,onsdag - har eget styrketræningslokale og - eller torsdag startes fra fra 8.00 Annagade, til Fredag og andre 8.00 aktiviteter til er fysisk placeret ved forskellige idrætsfaciliteter. Tilbudet drives i henhold til lov om Social Service & Tirsdag Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 9 af 42

10 Tilbudets navn Aktivitetscenter Biffen Adresse Silkeborgvej 620 Postnr./by 8220 Brabrand Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Karen Alder Sørensen Mobil Borgere over 18 år med sindslidelser og psykosociale vanskeligheder med behov for særlig støtte og aktivering i hverdagen Åbningstider Man-, tirs-, ons- 8-16, tors- 8-15, fre Biffen har 52 heltidsplader, der også kan benyttes som deltidspladser. Disse pladser kræver visitation. Aktiviteter: Silkeborgvej 620: Køkken/café, Redaktion/administration, Idræt J.P. Larsensvej 9: Service-/pedel, Sy/kreativt værksted Rørdrumvej 9: Autoværksted, Cykelværksted Der er et tæt samarbejde med 2 projekter i Biffen. Det ene er kvindeprojektet (i et samarbejde med CSV), som henvender sig til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk på kontanthjælp, der har behov for undervisning i dansk og samfundsfag samt socialpædagogisk støtte i gruppe eller individuelt, som led i en afklaring af fremtidsmuligheder. Det andet er Mødestedet, som yder socialpædagogisk støtte til - fortrinsvis - mænd med anden etnisk baggrund end dansk (åbent mandag og onsdag kl ). Målsætningen: Gennem samvær og aktivering at bidrage til en meningsfuld tilværelse og at styrke den personlige, sociale og /eller arbejdsmæssige udvikling. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Tilbudets navn Aktivitetscenter Nørre Allé Adresse Nørre Allé 31, st. Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Vibeke Hulemose Mobil Sindslidende med ønske om daglig beskæftigelse. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors- 9-14, fre Aktivitetscenter Nørre Allé er et arbejds- og aktivitetstilbud til 22 sindslidende. Der arbejdes indenfor 3 områder: Catering/Kantine: Varetager kantinefunktion for huset Nr. Allé 31 samt bestillingsopgaver. Tekstil/Service: Sy-/tekstilopgaver m.v. for virksomheder, institutioner og private. Desuden forskellige servicefunktioner i huset. IT/Grafisk værksted: En lang række forskellige opgaver for virksomheder og private indenfor DTP og lettere grafisk produktion. Desuden computerreparation og webdesign m.v. En del af centrets arbejde retter sig mod deltagernes mulige deltagelse på arbejdsmarkedet. Der forudsættes interesse for arbejdet og stabilt fremmøde. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 10 af 42

11 Kontaktsteder under Driftsområdet for Socialpsykiati og lokalpsykiatrierne Centrum Tilbudets navn Kontaktsted Annagade Adresse Skt. Annagade Skole Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Lisbeth Thorgaard Mobil x x Mennesker over 18 år med psykiatriske problemstillinger. Mandag,onsdag og torsdag kl til Åbningstider (onsdag i samarbejde med bostøtter fra lokalpsykiatri Centrum fra klokken 15.30) Fredag: Kl Idræt på banen:kontakt Niels Iversen på for oplysning og aftaler. Kontaktsted Annagade Idræt skaber på banen:kontakt trygge rammer Niels for socialt Iversen samvær på både i aktiviteterne for oplysning og og i kontaktstedet.vi aftaler. arbejder recoveryorienteret og ud fra en viden om, at grundlaget for udvikling er, at der på dele af brugernes livsområder er ro og tryghed,og at udvikling sker over tid og ved hjælp af individuelle mestringsstrategier. Vi har mange forskellige aktiviteter, og man kan deltage på en måde, som passer ind i den enkelte brugers liv, og som tager hensyn til den enkelte brugers ønsker for eget liv og til de problemer, som de psykiske vanskeligheder giver i hverdagen. Vi har et åbent kontaktsted uden visitation, hvor fokus er på samvær med mulighed for kontakt og støtte og udvikling af netværk.brugerne styrer selv graden af kontakten, og der er rum og mulighed for bare at være. Brugerne kan blive introduceret til aktiviteterne i huset. Aktiviterne er i øjeblikket: Computergruppe, servicegruppe, sygruppe, produktionsgruppe, et bedre liv som er et tilbud til psykisk syge med misbrug, kreativgruppe, strikkeklub, filmklub, internetadgang, bordfodbold, bordtennis, spil, Wii-spil. Aktivitetetscenter:mandag,onsdag og torsdag fra 8.00 til Fredag 8.00 til Udover disse aktiviterer er der mulighed for støtte i akut tilspidsede situationer, rådgivning og vejledning. Tilbudet drives i henhold til lov om Social Service & Tirsdag Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 11 af 42

12 Vest Tilbudets navn Kontaktsted Biffen Adresse Silkeborgvej 620 Postnr./by 8220 Brabrand Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Karen Alder Sørensen Mobil Borgere over 18 år med sindslidelser og psykosociale vanskeligheder, herunder posttraumatisk stress Åbningstider Mandag og onsdag kl Kontaktsted Biffen er et åbent tilbud uden visitation, hvor man kan mødes og skabe netværk over en kop kaffe og et billigt måltid mad. Der er mulighed for at få råd og vejledning af socialpsykiatriske medarbejdere fra Biffen både mandag og onsdag er én af medarbejderne en arabisk talende to-kulturel medarbejder. Der foregår forskellige aktiviteter, såsom spil, avislæsning og tv/debat kombineret med hverdags-dansksamtale, madlavning, Wii-spil, film. Ideer til aktiviteter er velkomne. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 12 af 42

13 Syd Tilbudets navn Kultur- og Kontaktsted Kragelund Adresse Dybrovej 21 Postnr./by 8270 Højbjerg Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Svend Hamann Petersen Mobil Voksne over 18 år med psykiatriske problemstillinger. Åbningstider Man tirs.onds.tors fredag Søndag Kultur- og Kontaktsted Kragelund har til huse i det gamle Hotel Kragelund, der ligger placeret i Højbjerg tæt på skov og strand. Kontaktstedets ambition er at skabe et trygt og åbent værestedsmiljø uden visitation og et dynamisk kultur- og aktivitetshus, hvor den enkelte kan indgå på egne præmisser. Der er mulighed for i kontaktstedet at blive introduceret til husets faciliteter, aktiviteter og kulturelle tilbud. Der arbejdes ud fra inklusionsbegrebet og stedet tilstræber at være åbne overfor det omgivende samfund, f.eks. i form af frivillige medarbejdere og partnerskaber med lokale tilbud. Tilbuddet giver mulighed for at danne sociale netværk og vil være et åbent og tilgængeligt sted for brugerne, hvor det er muligt at søge rådgivning og vejledning. De arbejdsrelaterede, kreative og kulturelle tilbud er i øjeblikket service, café, køkken, kontor, idræt, syning, male-værksted og musik. Der arrangeres jævnligt åbne arrangementer teater, koncerter, udstillinger mv. Udover ovenstående aktiviteter tilbydes: Musikterapi, kognitive samtaleforløb, juridisk og social vejledning og individuelle samtaler efter behov. Lokalpsykiatri Syd deltager via deres bostøttemedarbejdere i driften af kontaktstedet, endvidere har kulturelle tilbud som Billedspor, De Splittergale og Imago deres lokaler og aktiviteter på Kragelund. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 13 af 42

14 Nord Tilbudets navn KontaktNORD - Fristedet Adresse Katrinebjergvej 81 Postnr./by 8200 Århus N Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Dorrit Uhrenholt Mobil Tilbudets art Beskæftigelse Støtte/bo Info/undervisning /vejledning Fritid Andet Åbningstider Nuværende og tidligere psykiatriske patienter og andre med psykiske vanskeligheder. Man-, tirs-, ons-, tors-, fre , lør-, søn-, helligdage KontaktNORD - Fristedet henvender sig til mennesker, som enten er eller har været brugere af de øvrige psykiatriske eller socialpsykiatriske tilbud. Fristedet er et visitationsfrit fritidstilbud. Målsætning Fristedet tilbyder dig muligheden for at få kontakt med både professionelle i socialpsykiatrien og ligesindede. På Fristedet vil du endvidere kunne få kontakt til den øvrige psykiatri og blive hjulpet til at få styrket dit tilhør til lokalsamfundet. Aktiviteter Fristedet tilbyder socialt samvær, fællesspisning, samtale og rådgivning, brugerindflydelse, gymnastik, sangaften, fremstilling af blomsterdekorationer, syning og strikning, keramik og edb. Fristedet er integreret i Aktivitets- og Udviklingscenter Katrinebjerg. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 104. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 14 af 42

15 Specialundervisningstilbud under Driftsområdet for Socialpsykiatri Tilbudets navn CSV-Århus, Skolen i Nørre Allé Adresse Nørre Allé 31 Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Helle Horn Mobil Tilbudets art Beskæftigelse Støtte/bo Info/undervisning /vejledning Fritid Andet Mennesker med psykisk sårbarhed samt særligt udsatte borgere. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors-, fre Center for Specialundervisning for Voksne er Århus kommunes specialskole for voksne mennesker med psykisk sårbarhed samt særligt udsatte borgere. Undervisningen skal give hver enkelt kursist redskaber, færdigheder og viden, som kan være en hjælp til at mestre de problemer, der følger af kursistens vanskeligheder, kan gøre det lettere og sjovere at være sammen med andre mennekser og kan åbne muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet. Inden man bliver kursist på skolen, kommer man til en individuel samtale af ca. 1 times varighed. Her findes der ud af, hvad der er målet for undervisningen, og i hvilke forløb kursisten bedst kan arbejde med at nå dette mål. Som kursist på skolen kan man følge et eller flere forløb inden for skolens hovedområder: Sundhed, livsduelighed og recovery, grundlæggende skolefærdigheder, kreative fag og IT. Tilbudet drives i henhold til Lov om kompenserende specialundervisning for voksne. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 15 af 42

16 Botilbud under Driftsområdet for Socialpsykiatri Tilbudets navn Haslekollegiet Adresse Provstebakken 30 Postnr./by 8210 Århus V Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Bodil Svenstrup Mobil Åbningstider Unge mellem 18 og 35 år, som vurderes at kunne flytte til en permanent bolig efter en psykosocial rehabiliteringsindsats på 1-2 år. Døgntilbud Tilbudet består af et psykosocialt rehabiliteringsforløb. Der tages afsæt i hverdagslivet på kollegiet såvel som i den enkeltes nære omverden. Der er fokus på at fremme en proces, som skaber indsigt, sammenhæng og erfaringer i forhold til at leve med og komme sig af en sindslidelse. Der er fokus på at skabe et trygt fællesskab, som udfordrer til deltagelse, ansvarsforvaltning og anvendelse og udvikling af personlige kompetencer. Der er fokus på netværk, beskæftigelse og uddannelse. Kollegiet er opdelt i 2 bogrupper med 7 beboere i hver. Beboeren har eget værelse med bad og toilet. Hver bogruppe har fælleskøkken og stue. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 107. Tilbudets navn Bofællesskabet Søndervangen Adresse Søndervangen 90 Postnr./by 8260 Viby J Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Conny Lauritsen Mobil Åbningstider Personer over 18 år med svære sindslidelser, der efter et tidsafgrænset ophold kan flytte til et permanent botilbud med passende støtte. Døgntilbud Søndervangen er et bofællesskab for 21 beboere med svære sindslidelser. Medarbejderne og beboerne samarbejder om at styrke den enkelte beboers recovery proces. Alle beboere skriver før indflytning under på en almindelig lejekontrakt. Den enkelte beboer har selvstændig 2 værelses lejlighed på ca 43 kvadratmeter og med adgang til fællesrum incl. fælles køkken. Man kan være helt eller delvist med i madordningen, og der medfølger både pligter og fælles goder. Vi ser relationsarbejde som en af vores fornemmeste opgaver. Og vi giver gerne den enkelte beboer den fornødne støtte til at klare hverdagen - herunder støtte til medicinering og behandlersamtaler.alle årets dage er stedet bemandet af 11 medarbejdere, vikarer og en leder i tidsrummet kl Vi arbejder med beboerindflydelse, åben kommunikation og livshistoriefortællinger. Det vægtes at tage på fælles ture ud af huset til skov, strand eller byens mange kulturelle begivenheder. Vi arbejder på at have et godt samarbejde med venner, naboer og pårørende. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 85. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 16 af 42

17 Tilbudets navn Korsagergården Adresse Korsagervej 45 Postnr./by 8230 Åbyhøj Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Kontakt Preben Bøgelund Mobil Åbningstider Psykisk syge med behov for et mere varigt døgntilbud med omsorg og pleje. Døgntilbud Der er ikke forventninger eller krav om, at den enkelte beboer indgår i et egentligt rehabiliteringsforløb. Tilbuddet bygger på individuelle valg og den enkelte beboer vælger selv, hvor meget vedkommende vil indgå i fællesaktiviteter. Personalet går hjem kl hver dag og kommer igen næste morgen kl Den enkelte beboer kan tage kontakt til skadestuen på Psykiatrisk Hospital, hvis der er behov for hjælp i nattetimerne. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 108. Tilbudets navn Botilbuddet Kragelund Adresse Dybrovej 19 Postnr./by 8270 Højbjerg Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Sune Kragelund Mobil Åbningstider Personer med svære sindslidelser og sociale vanskeligheder. Botilbuddet har også plads til sindslidende med et misbrug. Døgntilbud Botilbuddet arbejder med udgangspunkt i beboernes behov og ressourcer. Botilbuddets mål er at sikre træning, udvikling og afklaring af beboernes personlige og sociale kompetencer, afklaring af beboernes fremtidige boform samt være et dynamisk udviklingsted, hvor beboerne er en aktiv del af hverdagens beslutninger. Målet med indsatsen er, at beboeren i høj grad selv kan blive ansvarlig for egne sociale rettigheder og dermed egen livskvalitet. Hovedstenene i indsatsen er brugerindflydelse, ligeværdige mellemmenneskelige relationer, liv i fokus, eget hjem, kultur samt psykosocial rehabilitering. Der er tæt til skov og strand, og der er indkøbsmuligheder i gåafstand fra botilbuddet. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 107. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 17 af 42

18 Tilbudets navn Windsor Adresse Skolebakken 17 Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Kell Pedersen Mobil Åbningstider Beskrivelse Voksne mennesker med en sindslidelse, der efterspøger et rehabiliteringsforløb, som er skønnet ikke at kunnet etableres i egen bolig. Døgntilbud Windsor er et botilbud bestående af 15 mindre lejligheder beliggende i et tidligere hotel i Århus midtby. Alle lejligheder er udstyret med eget bad og toilet samt mindre køkken. Der arbejdes med individuelle handleplaner. Hver bruger har sit eget behandlerteam omkring sig, der er styrende for hele rehabiliteringsforløbet. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 107. Tilbudets navn Tuesten Huse Adresse Tuestensvej 2 Postnr./by 8381 Mundelstrup Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Kontakt Preben Bøgelund Mobil Åbningstider Personer med svær psykisk sygdom og sociale kontaktvanskeligheder. Døgntilbud Målsætning: Et længerevarende botilbud, hvor psykiatrisk rehabilitering er nøgleordet. At det enkelte menneske bevarer og/eller udvikler sine evner, færdigheder og selvstændighed på trods af sindslidelsen, således at en mindre indgribende boform kan blive en mulighed. Der er ikke krav om beskæftigelse udenfor institutionen. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 108. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 18 af 42

19 Tilbudets navn AtriumHuset Adresse Gøteborg Allé 8 Postnr./by 8200 Århus N Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Karen Thyrsting Mobil Åbningstider Personer med en psykisk lidelse og forbrug af rusmidler. Døgntilbud Målsætning: Et botilbud, hvor beboerne får en fornuftig døgnrytme og en sundere livsstil, kontakt til andre mennesker og flere sociale kompetencer med henblik på at flytte videre til et andet botilbud med mindre støtte. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 108. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 19 af 42

20 Akut og opsøgende tilbud under Driftsområdet for Socialpsykiatri Tilbudets navn Støtte- og Kontaktpersonerne (SKP) Adresse Nørre Allé 31, 3. sal 8000 Århus C Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Jakob Storm Elner Mobil Socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse i Århus, som ikke gør brug af, eller kan gøre brug af allerede etablerede tilbud. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors-, fre Støtte- og Kontaktpersonerne er et tilbud efter servicelovens 99. Formålet er at etablere kontakt, støtte og omsorg og være et supplement til de øvrige tilbud til målgruppen. Indsatsen er opsøgende, og der søges etableret kontakt til sindslidende i hjemmet og/eller på gadeplan, væresteder m.m. Tilbudet er gratis og anonymt, og alle kan henvende sig. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 99. Tilbudets navn MidtByen Adresse Nørre Allé 31, 3. sal Telefon Fax www Mail Afdelingsleder Jakob Storm Elner Mobil Vanskeligt stillede sindslidende med misbrug og massive boligsociale problemer. Åbningstider Man-, tirs-, ons-, tors-, fre Midtbyen er et forsorgstilbud efter servicelovens 110. Forsorgstilbudet Midtbyens målgrupper er vanskeligt stillede sindslidende med et misbrug, der desuden karakteriseres ved, at de er boligløse eller ikke magter at opretholde den bolig de har og ofte isolerer sig og har svært ved at indgå i forpligtende sociale kontakter. Forsorgstilbudet midtbyens overordnede målsætning er, via en midlertidig afklarende indsats, at skabe grobund for, at borgerne kan drage nytte af længerevarende bo- og behandlingstilbud udenfor forsorgsregi. Ved siden af det opsøgende arbejde, drives 3 boenheder; et bofællesskab med plads til 6, samt 2 forsorgsenheder med plads til i alt 8. Tilbudet drives i henhold til Lov om Social Service 110. Socialpsykiatri i Århus april 2010 Side 20 af 42

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR)

TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE UNGE (18 30 ÅR) 4. udgave - 2015 Center for Voksne Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige tilbud, der

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Revideret oktober 2014 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)... 70 10 12 24 Alarm (Politi/Falck)...

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Omsorgsudvalgets. rapport 2009

Omsorgsudvalgets. rapport 2009 Omsorgsudvalgets rapport 2009 + tilføjelser Udvalg nedsat af Menighedsrådet ved Sct. Pauls kirke i Århus 2 Indhold Side Forord 3 Sognets nuværende befolkningssammensætning 4 Statistiske udviklinger vedrørende

Læs mere

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1

Revideret oktober 2012 Helsingør kommunes praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1 Center for Omsorg og Ældre Uddannelsesenheden Praktikstedsbeskrivelse Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Praktik 2 (psykiatriområdet) Praktik 3 (det primærkommunale område)

Læs mere

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud.

Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA. Samværs- og aktivitetstilbud. Udviklingsplan 2011 og 2012 PINTA Samværs- og aktivitetstilbud. 1 PINTA Samværs- og Aktivitetstilbud, Skjulhøj Allé 2, 2720 Vanløse Samarbejdspartnere...5 Fysiske rammer...5 Målgruppe...5 Politikker...6

Læs mere

I VIBY SYD Institutioner Foreninger Aktiviteter

I VIBY SYD Institutioner Foreninger Aktiviteter I VIBY SYD Institutioner Foreninger Aktiviteter i dit lokalområde Viby Syd Håndbog 2012 Udarbejdet af Nabohuset i Viby Syd Redaktion: Merete Fjord O Neill Foto: Jan Rüzs Gunni Seidelin Petersen Merete

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr.

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr. Nyhedsbrev Nr. 16 August 2006 kreative udtryksformer som terapi TEMA: Indlæg i dette nummer: Kunstterapi 6 Kunstterapi: Discovery 10 Psykodrama 13 Musikterapi 15 SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning

Læs mere

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002

GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 GADERUMMET Projektbeskrivelse December 2002 1 INDLEDNING Gaderummet tænkes fremover som et hus, der indeholder tre funktioner - en værestedsfunktion med en bo- og en rådgivningsfunktion. Indledningsvis

Læs mere

DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri

DE9 INFO. Temaer: FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND. Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri DE9 INFO DE9 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Nr. 3 August 2008 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Temaer: Spis dig til et bedre liv - Kost og psykiatri Skabende

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010

Jysk børneforsorg Fredehjem. Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg Fredehjem Årsskrift 2010 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2010 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Lars Bundgaard (ansv. redaktør) Bent Ulrikkeholm Journalist

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere