2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) *******

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011-BUDGETPROCEDUREN 4: (4) ******* 24.09.2010"

Transkript

1 2011-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - SEKTION III (KOMMISSIONEN) HELGA TRÜPEL - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til ændring forelagt til Budgetudvalgets møde den 28, 29, 30 september 2010 DA DA

2 2

3 Forslag til ændring 591 === VERT/7341 === af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Pilotprojekt En kodeks for god praksis i forbindelse med anvendelse af partnerskabsprincippet Formålet med dette pilotprojekt er at iværksætte aktioner som foreslået af EØSU med særlig vægt på en adfærdskodeks/vejledning og et netværk af regioner, der udmærker sig på partnerskabsområdet. Kommissionen bør sammen med repræsentanter for de partnerkategorier, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 1083/2006, udvikle en kodeks for god praksis i forbindelse med anvendelse af partnerskabsprincippet. Pilotprojektet tager endvidere sigte på at give regioner, der ønsker at dele deres erfaringer med andre og udbrede god praksis, mulighed for at oprette et netværk af»regioner, der udmærker sig på partnerskabsområdet«. Der vil blive taget særligt hensyn til de erfaringer, der er opnået af de økonomiske partnere og arbejdsmarkedets partnere, og andre organer, der repræsenterer civilsamfundet, miljøpartnere, ikkestatslige organisationer og organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Retsgrundlag: Pilotprojekt som omhandlet i artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1). Selv om der er gjort en stor indsats for at styrke partnerskabsprincippet, vil det stadig være formålstjenligt at supplere de hidtil iværksatte foranstaltninger med en kodeks for god praksis i forbindelse med anvendelse af partnerskabsprincippet og et netværk af»regioner, der udmærker sig på partnerskabsområdet«. Forslag til ændring 377 === REGI/6663 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt

4 Tekst: Pilotprojekt vedrørende en regional samarbejdsmekanisme for unge i Central- og Sydøsteuropa Projektets generelle vision er: 1) Styrkelse af den regionale integrationsproces for kandidatlande og mulige kandidatlande til EU via etablering af partnerskaber og fremme unges deltagelse 2) Oprettelse af en permanent regional borgerinstitution for samarbejde og udveksling af unge på det vestlige Balkan og i de sydøsteuropæiske lande såvel som i centraleuropæiske EU-medlemsstater 3) Gennemførelse af fælles projekter inden for videnskab, uddannelse, menneskerettigheder, sprog, kultur og sport med henblik på at etablere stærke netværk i de pågældende regioner 4) Institutionalisering af grænseoverskridende initiativer i regionen med deltagelse af unge. Fordelen ved at opfylde disse tre vigtige aspekter: Indgående gensidig forståelse i de samfund, der er berørt af EU's udvidelse og integrationsproces Forberedelse af strategisk samarbejde inden for fælles EU-politikker, der skal gennemføres i tæt fremtidigt samarbejde Udarbejdelse af en konkret regional dagsorden for offentlige inddragelse af europæiske unge i EU's integrationsproces Nøgleord EU's regionalpolitik, ungdomspolitik, offentlig deltagelse, EU's udvidelse, regional og økonomisk udvikling, forenet i mangfoldighed Det er nødvendigt at styrke den regionale integrationsproces for kandidatlande og mulige kandidatlande til EU via etablering af partnerskaber og fremme af unges deltagelse. Forslag til ændring 529 === EPP//7568 === af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater) Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Forberedende foranstaltning vedrørende partnerskab for bæredygtig udvikling i byer og landdistrikter Rurban Formålet med denne forberedende foranstaltning er at udvikle en partnerskabsmodel/modeller for mindre og større byer og de omkringliggende landdistrikter for at etablere et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører i forbindelse med udvikling og gennemførelse af fælles initiativer for byer og landdistrikter på basis af en integreret strategi. Denne model/modellerne kunne anvendes i næste programmeringsperiode i forbindelse med udviklingsprojekter for byer og landdistrikter, som er 4

5 medfinansieret af EU. Den forberedende foranstaltning bør mere specifikt tage sigte på at: identificere de fælles udfordringer og potentialet i byer og landdistrikter se nærmere på allerede eksisterende partnerskaber mellem byer og landdistrikter i EU's medlemsstater, finde frem til samarbejdsområder og lokale/regionale aktører (offentlige, private, ngo'er osv.) finde frem til eksempler på innovativ god praksis inden for samarbejde mellem byer og landdistrikter i allerede eksisterende partnerskaber udvikle en model/modeller for et partnerskab mellem by og landdistrikt og udarbejde en vejledning for et sådant partnerskab, der eventuelt kan anvendes i Kommissionens strategiske retningslinjer om samhørighed for den næste programmeringsperiode efter Den forberedende foranstaltning bør gennemføres i perioden Lissabontraktaten føjer en tredje territorial dimension til Den Europæiske Unions mål om at fremme økonomisk og social samhørighed. EU's mål om at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer kan bl.a. nås ved at sikre en afbalanceret udvikling mellem byer og landdistrikter. Forslag til ændring 390 === REGI/6686 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Forberedende foranstaltning vedrørende partnerskab for bæredygtig udvikling i byer og landdistrikter Rurban Lissabontraktaten føjer en tredje territorial dimension til Den Europæiske Unions mål om at fremme økonomisk og social samhørighed. EU's mål om at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer kan bl.a. nås ved at sikre en afbalanceret udvikling mellem byer og landdistrikter. Den forberedende foranstaltning bør mere specifikt tage sigte på at: identificere de fælles udfordringer og potentialet i byer og landdistrikter se nærmere på allerede eksisterende partnerskaber mellem byer og landdistrikter i EU's medlemsstater, finde frem til samarbejdsområder og lokale/regionale aktører (offentlige, private, ngo'er osv.) finde frem til eksempler på innovativ god praksis inden for samarbejde mellem byer og landdistrikter i allerede eksisterende partnerskaber udvikle en model for et partnerskab mellem by og landdistrikt og udarbejde en vejledning for et sådant partnerskab, der eventuelt kan anvendes i Kommissionens strategiske retningslinjer om samhørighed for den næste programmeringsperiode efter

6 Den forberedende foranstaltning bør gennemføres i perioden Formålet med denne forberedende foranstaltning er at udvikle en partnerskabsmodel for mindre og større byer og de omkringliggende landdistrikter for at etablere et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører i forbindelse med udvikling og gennemførelse af fælles initiativer for byer og landdistrikter på basis af en integreret strategi. Denne model kunne anvendes i næste programmeringsperiode i forbindelse med udviklingsprojekter for byer og landdistrikter, som er medfinansieret af EU. Kompromisændringsforslag på grundlag af REGI/6670. Forslag til ændring 386 === REGI/6681 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Forberedende foranstaltning vedrørende styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved at fremme EU's regionalpolitik på globalt plan Den forberedende foranstaltning sigter mod fortsat at udvikle en bred strategi, der skal fremme kendskabet til og udbrede erfaringerne fra EU's regionalpolitik i tredjelande på grundlag af en positiv gennemførelse af tidligere EU-pilotprojekter. Denne strategi bør omfatte organisering af internationale arrangementer, oplysningsaktiviteter, opbygning af netværk mellem regionale og lokale aktører, udvikling af fælles projekter og nye regionale partnerskaber samt udveksling af god praksis mellem regioner. Ved at fremme modellen for EU's samhørighedspolitik som en succeshistorie gennem regionale dialoger kan EU bruge disse aktiviteter til at vise eksempler på og udbrede EU's værdier, grundlæggende principper, organisationsstrukturer og politikker på globalt plan. Det ville i denne forbindelse være overordentlig hensigtsmæssigt at samarbejde med internationale organisationer (FOGAR, UCLG), der er aktive på dette område. Retsgrundlag: Forberedende foranstaltning som omhandlet i artikel 49, stk. 6, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af , s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af , s. 9). Samhørighedspolitikkens internationale dimension har udviklet sig betydeligt på det sidste hovedsagelig som følge af pilotprojektet vedrørende styrkelse af det regionale og lokale samarbejde ved at fremme EU s regionalpolitik på globalt plan. Denne forberedende foranstaltning sigter mod at fortsætte disse bestræbelser, der fokuserer på regional styring, uddannelsesprogrammer for lokal politikudformning og strategisk planlægning og på de proceduremæssige aspekter af kontrolmekanismerne og forsvarlig økonomisk forvaltning. 6

7 Forslag til ændring 387 === REGI/6682 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Forberedende foranstaltning vedrørende fastlæggelse af en styringsmodel for EU- Donauregionen bedre og effektiv koordinering Projektets startdato: Projektets slutdato: Det Europæiske Råd anmodede officielt den 19. juni 2009 Kommissionen om at forelægge en EU-strategi for Donauregionen inden udgangen af Strategien vil blive iværksat under det ungarske formandskab for Den Europæiske Union i begyndelsen af 2011, og vil blive ledsaget af en handlingsplan, som løbende vil blive udviklet og ajourført for at tage hensyn til medlemsstaternes forslag. Artikel 3 i Lissabontraktaten forbedrer EU's muligheder for at fremme den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og solidariteten mellem medlemsstaterne. Det er nødvendigt med denne forberedende foranstaltning for at udvikle den nødvendige kapacitetsopbygning og fremskynde koordineringen med henblik på at sikre den rigtige styringsmodel for gennemførelsen af EU's strategi for Donauregionen. Donauregionen har stor erfaring med netværk og samarbejde inden for mange politikområder. Strategien og handlingsplanen giver mulighed for at gå fra ord til handling og skabe reelle fordele for regionen som helhed. Der er behov for en fælles strategisk vision for at styre den fremtidige territoriale udvikling i Donauregionen. Det er klart, at der ikke er nogen, der alene kan anvende den række af foranstaltninger, der er nødvendige for at imødegå udfordringerne og udnytte mulighederne i regionen. En strategi for Donauregionen bestående af detaljerede og konsekvente aktioner med en passende finansiel støtte er vigtig for udviklingen af Donauregionen og den fulde udnyttelse af regionens muligheder. Donaufloden forbinder ti europæiske lande Tyskland, Østrig, Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumænien, Bulgarien, Moldova og Ukraine hvoraf seks er EU-medlemsstater, samt at regionen i en bredere geografisk sammenhæng også omfatter Den Tjekkiske Republik, Slovenien, Bosnien- Hercegovina og Montenegro. Donauregionen er et vigtigt krydsfelt mellem EU's programmer under samhørighedspolitikken og programmerne for lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og potentielle tiltrædelseskandidater, og at den derfor repræsenterer et område, hvor der kan udvikles øgede synergier mellem forskellige EU-politikker: samhørighed, transport, turisme, landbrug, fiskeri, økonomisk og social udvikling, energi, miljøpolitikker, udvidelse og naboskabspolitik, og der skal udarbejdes en EU-strategi for Donauregionen inden for følgende samarbejdsområder: social udvikling og beskyttelse, bæredygtig økonomisk udvikling, transport- og energiinfrastruktur, miljøbeskyttelse, kultur og uddannelse. EU's strategi for Donauregionen bør gennemføres ved at gøre brug af alle finansieringsmidler fra Den Europæiske Union, dens medlemsstater og andre lande, der grænser op til floden, og fra internationale finansielle institutioner såvel som privat kapital. Fokus bør være omkring forbedrede, mere effektive måder at koordinere forskellige finansieringsinstrumenter og de foreslåede særaktioner på. Vi forventer, at EU's Donaustrategien gennem bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og lande, der grænser op til Donau, vil fremme den sociale og økonomiske udvikling i regionen. Dette vil skabe nye 7

8 forretningsmuligheder, fremme udviklingen af bæredygtige, mere effektive og intermodale transportsystemer samt bæredygtig transport og turisme og forbedre livskvaliteten for alle borgere i Donauområdet under fuld hensyntagen til miljøet. Den forberedende foranstaltning skal således fremme/fastlægge en styringsmodel, der skal anvendes inden for specifikke områder vedrørende Donauregionen. Støtten skal finansiere aktiviteter i tilknytning til fastlæggelsen af den styringsmodel, der er nødvendig for udviklingen og gennemførelsen af EU's strategi for Donauregionen. Styringsmodellen forbedrer samarbejdet mellem alle deltagerlande og regioner omkring et fælles flagskibsprojekt inden for: miljøvenlig brug af Donau til indlandssejlads, intermodalitet med andre transportformer langs Donau gennem en forbedring af al infrastruktur (fortrinsvis gennem bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur) og etablering af et multimodalt transportsystem langs hele floden, miljøvenlig brug af vandkraft langs Donau, opretholdelse og forbedring af flodens vandkvalitet i overensstemmelse med vandrammedirektivet, strenge sikkerhedskrav til fartøjer miljøvenlig turisme: økoturisme, udvikling af cykelruter langs næsten hele Donau, udvikling af konventionel massekulturturisme, turisme i byer og landdistrikter, erhvervs- og krydstogtsturisme, sportsturisme fællesprojekter (der skal fremmes og gennemføres) for at øge samarbejdet på energiområdet, navnlig hvad angår energieffektivitet og vedvarende energikilder, i lyset af regionens potentiale som bioenergikilde, og fremme anvendelsen af biomasse, vind- og vandkraft fremme af forskningsinfrastruktur, der er skræddersyet til regionernes og specifikke ekspertisecentres styrker med henblik på produktinnovation og markedsføring et fælles forsknings- og udviklingsprogram i/for Donauregionen, der sigter mod støtte til videnskabelig udvikling og innovation via samarbejde mellem Donaustaterne inden for miljøforskning, fiskeri, landbrug, infrastruktur (herunder energi), transport, uddannelse og mobilitet for forskere og socioøkonomiske aspekter universitetsudvekslingsprogrammer inden for regionen og universitetsnetværk for at fremme ekspertisecentre, der kan konkurrere på internationalt plan og styrke Donaus identitet gennem uddannelse og forbedring af styringen, livslang læring sikring af regionens sikkerhed. EU-strategien for Donauregionen ikke kun en strategi Det drejer sig om handling konkret synlig handling for at overvinde de udfordringer, regionen står over for. I sin handlingsplan bør Kommissionen insistere på, at medlemsstaterne og andre interessenter tage ansvar som ledende partnere for specifikke prioriterede områder og flagskibsprojekter, for eksempel ved at udvikle en specifik og integreret styring i overensstemmelse med en fælles og integreret tilgang til EU's Donaustrategi, som vil blive vedtaget af Europa-Kommissionen inden udgangen af Kommissionen vil opfylde behovet for et uafhængigt, multisektororgan/tilgang, der kan garantere den nødvendige koordinering, overvågnings og opfølgning af handlingsplanen, samt en regelmæssig ajourføring af planen og strategien efter behov. Kommissionen forslår ikke yderligere bevillinger eller andre ressourcer på nuværende tidspunkt. Visse af de specifikke foranstaltninger og projekter kræver dog finansiel støtte. De strukturfondsmidler, der er disponible i regionen, er en større kilde, og de fleste programmer giver allerede mulighed for at gennemføre de foranstaltninger, der foreslås i strategien. Programmyndighederne kan revidere tildelingskriterierne og fremme udvælgelsen af projekter, der er på linje med strategien. Endvidere undersøger medlemsstaterne mulighederne for at støtte projekter, der er på linje med de prioriterede områder i strategien, med egne midler. Den Europæiske Investeringsbank og andre internationale og regionale finansvirksomheder kunne også bidrage. Der bør gøres en ekstra indsats gennem handlingsplanen i snævert samarbejde med tilsvarende igangværende udviklinger (særlig nye forordninger), herunder på EU-plan for at sikre sammenhæng og effektivitet. Den aktuelle økonomiske krise medfører et mindre gunstigt klima for investeringer, hvilket generelt rammer både den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Dette gør det så meget mere vigtigt, at EU's 8

9 strategi for Donauregionen giver partnerne i regionen mulighed for at se på et længere perspektiv i erkendelse af, at når denne krise er overstået, vil de regioner, der er bedst forberedt, være dem, der er bedst rustet til at drage fordel af de nye muligheder og innovationer. Europa-Parlamentet har ret til at foreslå forberedende foranstaltninger og pilotprojekter. Det foreliggende forslag til forberedende foranstaltning har en løbetid på 3 år fra januar 2011 til december 2013, og der skal tildeles en bevilling på EUR pr. år. Ovenstående projekter kræver tidsintensive forberedelser i forhold til de berørte medlemsstater og de berørte myndigheder i tredjelande. Den første udbetaling sker i Konklusion På grundlag af det eksisterende retsgrundlag opfylder forslaget formålet med ændringsforslaget, og giver løsningsmodeller for et bæredygtigt samarbejde mellem EU-medlemsstater og andre flodstater. Det er et konkret udtryk for udviklingen af EU-strategien for Donauregionen og dennes integration i EU's generelle politik. Da der går omfattende forhandlinger med tredjelande forud for den finansielle afgørelse, anmodes budgetmyndigheden om at frigive reserven, så de tilsvarende forpligtelsesbevillinger står til rådighed på de respektive budgetposter i rette tid. Donauregionen er et vigtigt krydsfelt mellem forskellige EU-politikker og -programmer. Styringsmodellen vil forbedre samarbejdet mellem alle deltagere, herunder nabolande til fælles projekter inden for miljøvenlig udnyttelse af Donau, bæredygtig turisme, fælles forskning og udvikling, regional universitetsudveksling og netværksaktiviteter, energisikkerhed, bæredygtig økonomisk og social udvikling, transport og energiinfrastruktur og kultur og uddannelse. Forslag til ændring 530 === EPP//7569 === af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater) Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Pilotprojekt vedrørende en fælles regional identitet for og forening af nationerne og økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform i Donaumakroregionen Bevillingen vil blive anvendt til at tilrettelægge og/eller udvikle: (1) uddannelsesprogrammer og seminarer for unge med henblik på at understrege den fælles regionale identitet for de nationer, der befinder sig i Donau-makroregionen. Der skal i programmerne lægges vægt på undervisning i medborgerskab og muligheder for kulturel udveksling, der kan bidrage til at give sameksistensen i Europa en progressiv, bæredygtig og fremtidsorienteret dimension, (2)en fælles platform for at give adgang til regionale kompetencer, (3) forbedring og udvikling af nye løsninger til behandlingskompetencer og projektinformation og etablering af netværk. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især 9

10 aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. Dette bør skabe et bæredygtigt grundlag for en fælles platform, der giver adgang til regionale kompetencer og øger det regionale samarbejde, og bør endvidere give mulighed for at udnytte erfaringerne fra en makroregional strategi. Projektet skal omfatte Donau-makroregionen og de omgivende lande i lighed med den europæiske naboskabspolitik. Programmer skal for at være støtteberettiget have deltagere fra mindst tre medlemsstater i regionen. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. Forslag til ændring 388 === REGI/6684 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Hen imod en fælles regional identitet for og forening af nationerne samt økonomisk og socialt samarbejde, herunder en paneuropæisk kompetence- og ekspertplatform, i Donaumakroregionen Bevillingen vil blive anvendt til at tilrettelægge eller udvikle: (1) uddannelsesprogrammer og seminarer for unge med henblik på at understrege den fælles regionale identitet for de nationer, der befinder sig i Donau-makroregionen; Der skal i programmerne lægges vægt på undervisning i medborgerskab og muligheder for kulturel udveksling, der kan bidrage til at give sameksistensen i Europa en progressiv, bæredygtig og fremtidsorienteret dimension (2) en fælles platform for at give adgang til regionale kompetencer (3) forbedring og udvikling af nye løsninger til håndtering af kompetencer og projektinformation samt til etablering af netværk. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt samarbejde. Dette bør skabe et bæredygtigt grundlag for en fælles platform, der giver adgang til regionale kompetencer og øger det regionale samarbejde, og det bør endvidere give mulighed for at udnytte erfaringerne fra en makroregional strategi. Projektet skal omfatte Donau-makroregionen og de omgivende lande i lighed med den europæiske naboskabspolitik. Programmer skal for at være støtteberettiget have deltagere fra mindst tre medlemsstater i regionen. Pilotprojektet skal således fremme social og økonomisk stabilitet i de berørte regioner, herunder især aktioner til fremme af samhørighed mellem samfundsgrupper, og fremhæve merværdien ved transnationalt 10

11 samarbejde. Forslag til ændring 389 === REGI/6685 === af Regionaludviklingsudvalget Der oprettes følgende: Budget 2010 Forskel Nyt beløb Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger I alt Tekst: Artikel Nomenklatur: Teknisk bistand og udbredelse af oplysninger om EU-strategien for Østersøområdet samt øget viden om den makroregionale strategi Formålet med den opførte bevilling er at sikre (1) en ordentlig informationsudveksling gennem nyhedsbreve (herunder online), rapporter og konferencer og i særdeleshed et årligt forum (2) tilrettelæggelse af arrangementer i området for at gøre alle interesserede europæiske regioner bekendt med Østersøtilgangen og principperne for makroregioner (3) en vellykket forvaltning af strategien ved hjælp af det decentraliserede system, der er indført, og især systemet af forbindelsesorganer til de prioriterede aktionsområder og de ledende partnere til flagskibsprojekter. For at sikre, at EU-strategien for Østersøområdet bliver en succes, er det nødvendigt at fremme forvaltningen og gennemførelsen i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse (KOM(2009)0248). Forslag til ændring 4250 === BUDG/4250 === af Balzani Francesca, Cozzolino Andrea, Budgetudvalget Artikel Samhørighedsfonden afslutning af tidligere projekter (før 2007) p.m. I alt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. 275 p.m. BF genopføres. Afslutningen af programmerne for perioden forventes at fortsætte i 2011, hvilket kræver endelige betalinger, men også frigør nogle ressourcer til yderligere fremskyndelse af gennemførelsen af programmer for perioden

12 Forslag til ændring 373 === REGI/6652 === af Regionaludviklingsudvalget Artikel Samhørighedsfonden afslutning af tidligere projekter (før 2007) p.m. I alt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. 275 p.m Forslag til ændring 657 === S&D//7011 === af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Artikel Samhørighedsfonden afslutning af tidligere projekter (før 2007) p.m. I alt p.m p.m. p.m p.m. p.m p.m. 275 p.m. I betragtning af at niveauet for betalinger har været lavt i de seneste år, og forskellen mellem forpligtelsesog betalingsbevillinger i udgiftsområde 1b er blevet større, og i betragtning af at de seneste revisioner af den generelle forordning om strukturfondene for , der er rettet mod en forenkling af forvaltningen af fondene med det formål at gøre det muligt for medlemsstaterne at håndtere følgerne af den økonomiske krise, sandsynligvis vil have en indvirkning på niveauet for betalinger i de kommende år, bør det niveau for betalinger, som Kommissionen har foreslået, genopføres Forslag til ændring 4355 === BUDG/4355 === af Haglund Carl, Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, Färm Göran Artikel Samhørighedsfonden Anmærkningerne ændres som følger:

13 I alt Før afsnittet: Foranstaltningerne til bekæmpelse af svig finansieres over artikel Teksten ændres som følger: Denne bevilling skal dække finansieringen af Samhørighedsfondens forpligtelser for programmeringsperioden En del af bevillingerne skal anvendes til at støtte gennemførelsen af store projekter fra EU's makroregionale strategier. Det fremgår af handlingsplanen for EU-strategien for Østersøområdet, at de foreslåede foranstaltninger i videst mulig omfang bør finansieres med eksisterende midler, herunder med midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden. Ifølge Rådets konklusioner om SBSR er strategien baseret på en mere effektiv anvendelse af eksisterende EU-instrumenter og fonde såvel af andre eksisterende midler og finansielle instrumenter Forslag til ændring 505 === EFD//8227 === af Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati Artikel Samhørighedsfonden I alt Begrænsning af forhøjelsen til 3 % sammenlignet med sidste år er allerede generøst for et område med så mange problemer i forbindelse med revisioner, hvilket vi ser fra år til år, når Den Europæiske Revisionsret forelægger sin årsberetning i november Forslag til ændring 339 === AFET/5015 === af Udenrigsudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt

14 Forslag til ændring 4147 === BUDG/4147 === af Hartong Lucas, Budgetudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling p.m. p.m. I alt p.m. p.m. Enhver politik inden for dette område er et anliggende for medlemsstaterne, men ikke for EU. Disse budgetposter bør derfor udgå hurtigst muligt. Saldoen bør tilbageføres til medlemsstaterne. Regionalpolitikken og de dermed forbundne fonde, såsom Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Samhørighedsfonden og Solidaritetsfonden, er fuldstændig ineffektive og ubrugelige. Forslag til ændring 4289 === BUDG/4289 === af Surján László, Budgetudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt Forslag til ændring 375 === REGI/6654 === af Regionaludviklingsudvalget Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt

15 Genopførelse af budgetforslaget (BF). Nedskæringerne i forpligtelsesbevillingerne er i fuld modstrid med den flerårige vejledende finansieringsplan. Kandidatlandene har investeret i udarbejdelsen af flerårige programmer, institutionel kapacitet og en tilsvarende forberedelse af projekterne i den tro, at disse forpligtelser vil blive overholdt. De foreslåede nedskæringer gør det umuligt på korrekt vis at forberede landene til den flerårige budgettering og programmering, som er grundlaget for strukturfondene. Forslag til ændring 673 === S&D//7027 === af Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt Nedskæringerne i forpligtelsesbevillingerne er i klar modstrid med den flerårige vejledende finansieringsplan. Kandidatlandene har investeret i udarbejdelsen af flerårige programmer, institutionel kapacitet og en tilsvarende forberedelse af projekterne i den tro, at disse forpligtelser vil blive overholdt. De foreslåede nedskæringer gør det umuligt på korrekt vis at forberede landene til den flerårige budgettering og programmering, som er grundlaget for strukturfondene. Forslag til ændring 592 === VERT/7342 === af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Artikel Instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) komponent til regional udvikling I alt EU bør leve op til de politiske forpligtelser, det har påtaget sig over for ansøgerlande og potentielle ansøgerlande. De af Rådet foreslåede nedskæringer vil bringe disse forpligtelser i farezonen. Desuden vil nedskæringerne straffe landene som svar på deres tilsagn om at indføre komplekse forvaltnings- og kontrolsystemer med henblik på deltagelse i EU s flerårige operationelle programmer og hindre gennemførelsen af igangværende Ipa-programmer. Forslag til ændring 383 === REGI/6672 === 15

16 af Regionaludviklingsudvalget Konto Grænseoverskridende samarbejde bidrag fra underudgiftsområde 1 b) tallene og anmærkningerne ændres som følger: I alt Efter afsnittet: Denne bevilling skal dække finansieringen af bidraget... henblik på støttens gennemførelse i medlemsstaterne. Bevillingen er ligeledes beregnet til at støtte og fremme miljøvenlig turisme ved samfinansiering af cykelruter på tværs af grænserne, som f.eks. EuroVelo- og jerntæpperuten. I grænseregioner (i nabomedlemsstater) vil støtte til regionale og lokale radio- og tv-selskaber eller medieselskaber, som investerer i programmer om en naboregion, bidrage til at overskride de nationale grænser og dermed udvikle unionsborgerskabet. Sådanne aktiviteter bør udvikles under målet om europæisk territorialt samarbejde. Forslag til ændring 381 === REGI/6669 === af Regionaludviklingsudvalget Konto Grænseoverskridende samarbejde bidrag fra udgiftsområde I alt Forslag til ændring 4738 === BUDG/4738 === af Ehrenhauser Martin Artikel Udgifter til tjenstgørende personale inden for politikområdet beskatning og toldunion

17 I alt På grund af den aktuelle finansielle krise og de omfattende besparelser i medlemsstaterne, der frem for alt rammer almindelige borgere, bør bevillingerne til denne budgetpost ikke forhøjes i forhold til foregående regnskabsår. Forslag til ændring 4596 === BUDG/4596 === af Ehrenhauser Martin Konto Andre administrationsudgifter I alt For at spare på skatteydernes penge bør der holdes igen med andre administrationsudgifter. Forslag til ændring 4541 === BUDG/4541 === af Ehrenhauser Martin Artikel Udgifter til udstyr, inventar og tjenester til støtte for politikområdet beskatning og toldunion I alt For at spare på skatteydernes penge bør der holdes igen med udgifterne til udstyr, inventar og tjenesteydelser inden for dette politikområde. Forslag til ændring 4684 === BUDG/4684 === af Ehrenhauser Martin Konto Gennemførelse og udvikling af det indre marked udgifter til den administrative forvaltning 17

18 I alt For at spare på skatteydernes penge bør der holdes igen med udgifter til den administrative forvaltning. Forslag til ændring 38 === IMCO/6755 === af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Konto Gennemførelse og udvikling af det indre marked udgifter til den administrative forvaltning I alt Udgifterne til undersøgelser, ekspertmøder, information og publikationer er meget vigtige for at kunne nå målene i Told 2013-programmet. Forslag til ændring 4683 === BUDG/4683 === af Ehrenhauser Martin Konto Told 2013 og Fiscalis 2013 udgifter til den administrative forvaltning I alt For at spare på skatteydernes penge bør der holdes igen med udgifter til den administrative forvaltning. Forslag til ændring 39 === IMCO/6756 === af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Artikel Gennemførelse og udvikling af det indre marked 18

19 I alt BF genopføres. Ordføreren understreger vigtigheden af udgifter til uddannelsesmateriale til uddannelse af nationale toldere, som er afgørende for at nå målene i Told 2013-programmet. Forslag til ændring 325 === ECON/6610 === af Økonomi- og Valutaudvalget Artikel Ny budgetpost: God forvaltningspraksis på skatteområdet p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m I alt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Efter den finansielle krise er behovet for, at medlemsstaterne sikrer deres skatteindtægter, mere presserende end nogen sinde. Med dette formål for øje er en vigtig foranstaltning at intensivere det grænseoverskridende samarbejde om god forvaltningspraksis på beskatningsområdet. Øget gennemsigtighed og udveksling af oplysninger såvel som bekæmpelse af svig og skatteunddragelse vil resultere i øgede indtægter og mere stabile offentlige finanser. Følgelig vil det være særdeles hensigtsmæssigt at afsætte flere EU-midler til dette område. Forslag til ændring 549 === EPP//7753 === af Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige demokrater) Artikel Told I alt Under behørig hensyntagen til de nuværende budgetmæssige begrænsninger i EU's medlemsstater kan en yderligere nedskæring af betalingsbevillingerne være berettiget på grundlag af den nuværende gennemførelsesgrad og de akkumulerede uindfriede forpligtelser (RAL) for dette program. Forslag til ændring 326 === ECON/6611 === 19

20 af Økonomi- og Valutaudvalget Artikel Fiscalis 2013 tallene og anmærkningerne ændres som følger: I alt Efter afsnittet: Bevillingen dækker bl.a.: Teksten ændres som følger: udgifter til indkøb, udvikling, installering, vedligeholdelse og daglig drift af fællesskabselementerne i kommunikations- og informationsudvekslingssystemerne, som omfatter Det Fælles Kommunikationsnet/Den Fælles Systemgrænse fladesystemgrænseflade (CCN/CSI), momsinformationsudvekslingssystemet (VIES), punktafgiftssystemer, systemet til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EMCS) og ethvert nyt skatterelateret kommunikations- og informationsudvekslingssystem, der er oprettet i henhold til EU- eller fællesskabslovgivningen og omhandlet i arbejdsprogrammet udgifter vedrørende forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som er direkte nødvendige for forvaltningen af programmet og opfyldelsen af dets målsætninger, herunder især undersøgelser, møder, informations- og publikationsaktioner, samt udgifter i tilknytning til it-net, der fokuserer på udveksling af informationer rejse- og opholdsudgifter for tjenestemænd fra deltagerlandene vedrørende benchmarking-aktiviteter, arbejdsbesøg, seminarer, projektgrupper udgifter i forbindelse med afholdelse af seminarer, workshopper og andre lignende møder rejse- og opholdsudgifter for ad hoc-eksperter og deltagere udgifter til anskaffelse, udvikling, installering og vedligeholdelse af uddannelsessystemer og -moduler, for så vidt som de er fælles for alle deltagende lande udgifter i forbindelse med enhver anden aktivitet, der er nødvendig for at opfylde programmets målsætninger. En forbedring af beskatningssystemerne i det indre marked gennem styrkelse af den grænseoverskridende koordinering er særdeles vigtig i en situation, hvor mange medlemsstater har problemer med de offentlige finanser. EU's indsats inden for informationsudveksling på dette område bør udvides for at effektivisere skatteopkrævningen og intensivere bekæmpelse af svig og skatteunddragelse. Dette vil resultere i højere skatteindtægter og bedre finanser. Forslag til ændring 283 === CULT/5828 === af Kultur- og Uddannelsesudvalget 20

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 29.6.2010

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 29.6.2010 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Regionaludviklingsudvalget 29.6.2010 ARBEJDSDOKUMENT om Parlamentets holdning til budgetforslaget for 2011 som ændret af Rådet Sektion III Kommissionen Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2012 COM(2012) 581 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET INSTRUMENTET FOR FØRTILTRÆDELSESBISTAND (IPA) DEN REVIDEREDE FLERÅRIGE VEJLEDENDE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 27.1.2011 2010/2124(INI) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udenrigsudvalget om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de grundlæggende

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) 8.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-14 Helga Trüpel (PE404.769v01-00) 2009-budgettet: Første overvejelser vedrørende mandatet til samrådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om Erasmus+ EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 16.10.2013 ARBEJDSDOKUMENT om Erasmus+ det nye flerårige program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt Kultur- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-9. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2205(DEC) 23.1.2013. Udkast til udtalelse Georgios Papanikolaou (PE500.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-9. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2205(DEC) 23.1.2013. Udkast til udtalelse Georgios Papanikolaou (PE500. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 23.1.2013 2012/2205(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Georgios Papanikolaou (PE500.644v01-00) om decharge for gennemførelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C10 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - DEC 24/2017.

Hermed følger til delegationerne dokument - DEC 24/2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2017 (OR. en) 13251/17 FIN 618 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. oktober 2017 til: Günther OETTINGER, medlem af Europa-Kommissionen Märt KIVINE,

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 14. december 2010 P7_TA-PROV(2010)12-14 FORELØBIG UDGAVE PE 453.923 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/2002(BUD) 4.5.2010 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Budgetudvalget om 2011-budgettet:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

2015-BUDGETPROCEDUREN

2015-BUDGETPROCEDUREN 2015-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (1) ******* 24.09.2014 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL - SEKTION III (KOMMISSIONEN) MONIKA HOHLMEIER - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere