Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genanvender op til 95% af varmen i din bolig"

Transkript

1 Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1

2 Hvorfor styret ventilation? Data baseret på test hos Teknologisk institut Nemmere at overholde energirammen Krav fra bygningsreglementet (BR95 om luftudskiftning 0.5 gange i timen) Genanvender op til 95% af varmen Nedbringer luftfugtigheden i boligen, dermed ingen fugt på vinduer og døre undgå skimmelsvamp o.lign. pga. fugt Husstøvmider dør pga. den lavere fugtighed lavere risiko for allergi Støvpartikler sorteres fra Forbedrer indeklimaet i boligen Renser luften for lugt af mad, vådt tøj, husdyr, tobaksrøg, mm. Flytter varmen fra eks. brændeovn og teknikrum rundt i hele huset Nedsætter radonkoncentrationen i huset 2

3 GENVEX er et boligventilationsanlæg, der sikrer et optimalt indeklima i din bolig. De fleste boliger er i dag så tætte, at de ikke kan ånde. Herved opstår der en høj luftfugtighed i boligen, som bl.a. kommer til udtryk ved dug på ruder. Høj luftfugtighed er samtidig grobund for husstøvmider samt råd og svamp. Også de ting vi omgiver os med, møbler, tekstiler, gulvtæpper, vægmaling osv., afgiver stoffer til indeluften. Kombineret med den relativt høje luftfugtighed er dette ofte årsagen til ubehag og allergiproblemer. Løsningen er luftskifte GENVEX tilfører boligen frisk tempereret luft døgnet rundt. Den brugte, fugtige luft suges ud via vådrummene, og i kraft af det effektive modstrømsaggregat genvindes op til 95% af varmen fra udsugningsluften. Varmen overføres til den friske indblæsningsluft, der herved tempereres og kan tilføres boligens opholdsrum. Bedre indeklima og varmefordeling Et godt indeklima er afgørende for fami- liens trivsel. Samtidig sikrer du din bolig en bedre varmefordeling i alle rum. Især boliger med brændeovne får en væsentlig bedre udnyttelse af den overskudsvarme der typisk opstår omkring brændeovnen. Du kan gøre det selv Du kan nemt selv installere et ventilationsanlæg i din bolig. Anlægget samt alle rørinstallationer placeres på loftet. Vi udarbejder en installationstegning, der viser, hvor du skal placere indblæsnings- eller udsugningsventiler i de forskellige rum. På loftet forbindes ventilationskanalerme med ventilerne og aggregatet. Kanalerne isoleres (min. 2 x 50 mm) for at undgå kondens. Ved friskluft- samt afkastkanaler min. 50 mm med dampspærre. Når elektrikeren har etableret el-forbindelsen, er anlægget klar til drift. Anlæggets elforbrug i et hus på 130 m² har et samlet watt-forbrug på ca. 50W pr. time. Undgå råd og skimmelsvamp Husstøvmide 3

4 1 GENVEX er nemt at installere Med GENVEX følger en udførlig monteringsvejledning, der gør det nemt for selv uøvede gør-det-selv-folk at installere anlægget. Her er et hurtigt overblik: Aggregatet anbringes på et fast og stabilt underlag (1). Mellem aggregatet og underlaget lægges en flamingoplade eller hårde pladebats. Herved undgås at støj forplanter sig til husets konstruktion. Husk at der skal være min. 60 cm. fri plads ud fra hele aggregatets front for at der kan laves service og vedligeholdelse. Fra anlæggets kondensstuds føres en 15 mm plastslange til afløb i f.eks. bryggers. Husk: der skal laves en lufttæt vandlås på kondensafløb: (enten kobberrør eller armeret plastslange). Monter alle indblæsnings- og udsugningsventiler i lofterne (2). Indblæsningsventilerne anbringes i midten af rummet eller minimum 1 m fra ydervægge (3). Udsugningsventilerne monteres i badeværelset direkte ved bruseniche og i køkke net tæt på ovn/kogeplader. I bryggerset monteres ventilen i midten af rummet. Prøvekør anlægget inden isolering påbegyndes (7). Afkortning af rør foretages let med en vinkelsliber (4). For at undgå varmetab og kondens skal alle rørene isoleres. Isolering foregår ved hjælp af isoleringsbats (min. 100 mm) der pakkes omkring rørerne som vist på fig. (8). Som afslutning kan det anbefales at lægge nogle lægter over de øverste bats (A) for at holde dem på plads og gøre isoleringen tæt. Alle samlinger låses med en selvborende skrue (5). Forhindringer passeres let ved brug af flexrør (6). 7 8

5 F7 Posefilter ( Pollenfilter) på friskluftindtaget (Ekstra udstyr) G4 planfilter på udsugningssiden 1. Betjening Genvex leveres med en fabriksindstilling, som gør, at anlægget kan sættes i drift, uden at man først skal indstille anlæggets driftsmenu. Fabriksindstillingen er kun en grundindstilling, som kan ændres til de driftsmæssige ønsker og krav, man har til sin bolig, og derved få optimal drift og udnyttelse af anlægget. 1.1 Betjening Brugermenu På denne trykknap kan man skifte hastigheden mellem lav, mellem og høj (Trin 1, Trin 2, Trin 3) samt stoppe anlægget ved at holde knappen inde i ca. 3-4 sekunder, indtil alle trin er slukket. Varmeflader vil stoppe, mens ventilatorerne vil køre i ca. 2 minutter, så varmefladerne når at blive kølet af. Infomenu Modstrømsveksler med op til 95% varmegenvinding (Energibesparende EC ventilatorer) På denne trykknap kan man ændre den ønskede rumtemperatur. Ventilationsaggregater med modstrømsvarmeveksler kan leveres med forvarmeplader og eftervarmeplader samt tilsluttes ekstra køleanlæg. På denne trykknap kan man give signal til, at disse varmeflader og evt. køleanlæg kan koble ind, såfremt der er et behov. På denne trykknap kan man se alle temperaturerne på anlægget og ved at trykke på pil ned, kan man se, hvilke relæer, der er i drift. Derved har man mulighed for hurtigt at se, hvorledes anlægget kører. Man kan i infomenuen se følgende temperaturer og relæfunktioner. Relæerne er ON, når der står 1 i displayet 5

6 Produktbeskrivelse Energy opfylder de nye energikrav iht. BE06. Energy aggregaterne er opbygget med en effektiv modstrømsvarmeveksler og ventilatorer med bagudkrummede skovle, der trækkes af nye energibesparende EC-motorer. Energy I leveres som standard med: - Modstrømsveksler i søvandsbestandig aluminium - Energioptimerende bagudkrummede skovle - EC-energispare-motorer - Planfilter G4 (grovfilter) på indblæsning og udsugning - Komplet OPTIMA 250 automatisk er standard - Brugervenligt OPTIMA-betjeningspanel Energy I kan leveres med følgende tilbehør: - Posefilter F7 (pollenfilter) på indblæsning - Modulerende fuldautomatisk by-pass (frikøling) Typer Energy I kan spejlvendes ved at bytte bagplade og frontlåge. Anvendelse Energy anvendes til boliger, hvor der ønskes balanceret ventilation (samme luftmængde ind og ud af huset). Samtidig genvindes op til 95% af varmen fra udsugningsluften, og dette tilføres indblæsningsluften, alt sammen ved lavest mulige energiforbrug. Energy I anvendes normalt i boliger med et areal fra 100 til 180 m², (op til 2 badeværelser) ved større areal anvendes Genvex Energy II. Målskitse GE Energy I Mål i mm 1: Friskluft (udeluft) 2: Afkast 3: Udsugning 4: Indblæsning 5: Modstrømsveksler 6: Indblæsningsventilator 7: Udsugningsventilator 8: Friskluftfilter 9: Udsugningsfilter 10: El-klasse 11: Kondensbakke 12: Kondensafløb 15 mm Minimum afstand over aggregatet for el-tilslutning 300 mm. 6

7 Modulerende Bypass i Ventilationsaggregater: Om sommeren når det i løbet af dagen er blevet meget varmt inde i huset, primært pga. solindfald, kan det være meget behageligt at få den kølige aftenluft ind i huset, uden at den først er blevet varmet op af den varme udsugningsluft fra huset. Uden bypass - Er Frisklufttemperaturen koldere end den indstillede værdi, og Udsugningsluften vil anlægget køre uden bypass, bypass spjældet er lukket. Afkast 16 C Friskluft 15 C Modstrømsveksler Udsugning 25 C Indblæsning 24 C I sådan en situation er det et must at have monteret en bypass funktion, der reducerer/forhindrer den varmeoverføring, mellem den varme udsugningsluft fra huset og den friske indblæsningsluft udefra, man normalt forsøger at optimere i et forsøg på at genvinde mest muligt. Til en del af Genvex Ventilationsaggregater kan man derfor få modulerende bypass, som ekstra udstyr. Et modulerende Bypass fungerer på den måde at: Den måler Indblæsningstemperaturen og sammenligner den med den ønskede temperatur. Delvis bypass Er Indblæsningstemperaturen højere end den ønskede temperatur, samtidig med at Udsugningstemperaturen er højere end Frisklufttemperaturen, begynder bypass spjældet at lede en del af udsugningsluften udenom varmeveksleren. Afkast 20 C Friskluft 15 C Modstrømsveksler Udsugning 25 C Indblæsning 20 C Afkøling af afkastluft og opvarmning af friskluft skyldes primært varmetab og varmetilførsel i kanalsystem. Fuld bypass - Bypass spjældet bliver ved med at åbne, og dermed at lede en større og større mængden af Udsugningsluften udenom varmeveksleren, indtil den ønskede Indblæsningstemperatur opnås. - Er den ønskede Indblæsningstemperatur lavere end, eller lig med Frisklufttemperaturen, vil spjældet åbne helt, og lede hele Udsugningsluftmængden udenom varmeveksleren. Afkast C Friskluft 15 C Modstrømsveksler Udsugning 25 C Indblæsning C 7

8 Varenr.: Betegnelse: Antal: Varenr.: Betegnelse: Antal: 900,2 GENVEX Energy I ANLÆG 914,1 REDUKTION 160 X 125 MM 914,2 REDUKTION 200 X 160 MM 903,2 GENVEX PLADE-FILTER 935 SAMLEMUFFE 125 MM 903,3 GENVEX POSE-FILTER (pollenfilter) 930 MAGNETISK SKRUEHOLDER MS 931 SELVBORENDE SKRUER 4,2 X 13 MM SSK-S G 905 RØR 100 X 2000 MM 907 RØR 125 X 2000 MM 964 RØR 160 X 2000 MM 910 BØJNING 125 MM X BØJNING 160 MM X BØJNING 100 MM X BØJNING 125 MM X BØJNING 160 MM X T-STYKKE 125 MM 960 T-STYKKE 160 MM Ellegårdsvej 30 DK-6400 Sønderborg Telefon Telefax SAMLENIPPEL 125 MM 965 SAMLENIPPEL 160 MM 925 INDBLÆSNINGSVENTIL 100 MM 926 INDBLÆSNINGSVENTIL 125 MM 927 UDSUGNINGSVENTIL 100 MM 928 UDSUGNINGSVENTIL 125 MM 960 LYDDÆMPER 160 X 1200 MM 952 ALU.RØR FLEXIBEL 127 X 2000 MM ,1,0 SPÆNDEBÅND F/FLEXSLG MM 34,19 PATENTBÅND 2 M 382 GLIDEMIDDEL-SPRAY I DÅSE 400 ML Forhandler: 8

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk EcoVent Side 1 af 22 EcoVent Aps Rudolfgårdsvej 19 8260 Viby J Tlf.: 70 23 88 02 Fax: 70 23 21 80 Web: www.ecovent.dk John Steen Jensen startede i 1994 med at fabrikere forskellige former for ventilationsanlæg.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst 5 2.2 Bypass 5 2.3 Info 5 2.4 Boost

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere