El og sikkerhed i skolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El og sikkerhed i skolen"

Transkript

1

2 El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige myndigheder kan dog også fastsætte regler inden for særlige områder. Statens Institut for Strålehygiejne fastsætter reglerne for arbejdet med radioaktive stoffer og ioniserende stråling. Sikkerhedsstyrelsen fastsætter reglerne for gas- og elektriske installationer samt for arbejdet med elektricitet. De regler, Sikkerhedsstyrelsen fastsætter, gælder både for installationerne, lærernes uddannelse samt for, hvordan det praktiske arbejde foregår. Denne lille oversigt er til brug ved indretning af laboratorier og ved forsøg i skoler. El og sikkerhed i skolen er udarbejdet af seminarielektor Christian Petresch og Erland Andersen, konsulent for EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat. Henning Bøllehuus og Jan Sarup fra Sikkerhedsstyrelsen - har gennemlæst og kommenteret manuskriptet. Mere information Du er altid velkommen til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen samt EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Installatørernes Organisation, Dansk El-Forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet EVU Højnæsvej 71, 2610 Rødovre tlf.: fax: E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1

3 Indhold 1. Indledning 2. Lovbestemmelser. 3. Er elektricitet farligt? 4. Hvad er HPFI-afbrydere? 5. Hvad er sikringer? 6. Hvad er SELV- og PELV spændinger? 7. Hvad er et elektrisk betjeningsrum? 8. Hvem må udføre og/eller arbejde på elektriske installationer for stærkstrøm? 9. Hvilken uddannelse skal folkeskolens fysiklærere have? 10. Hvad må folkeskoleelever udføre? 11. Hvad må udføres i almindelige klasselokaler? 12. Og hvad der skal udføres i elektriske betjeningsrum (laboratorier)? 13. Hvilket materiel skal der bruges? 14. Instrumenter. 15. Hvis ulykken sker. 16. Van der Graaff E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 2

4 1. Indledning I en artikel som nedenstående med et delvist juridisk indhold er det nødvendigt nøje at præcisere, hvad de vigtigste ord og begreber betyder, idet en manglende forståelse kan medføre utilsigtede ulykker. Artiklen omhandler regler for brug af elektricitet, specielt brug af elektriske apparater. Her er begreberne elektrisk strøm og elektrisk spænding samt elektrisk effekt nøglebegreber. Ofte anvendes der desværre andre betegnelser for disse nøglebegreber: elektrisk falder tit bort, så elektrisk strøm bare betegnes med strøm. Dette kan være særdeles forvirrende, specielt for uerfarne læsere. I bilag 1 er der samlet en række af sådanne betegnelser. Ved den elektriske spænding et sted (i verden) forstås den beliggenheds-/potentielle energi pr. ladning, der er på stedet forårsaget af de elektriske kræfter, der befinder sig i verden omkring dette sted 1). Elektrisk spænding måles således i J/C ( joule pr. coulomb), der forkortes V (volt). En elektrisk ladet partikels beliggenheds-/potentielle energi et sted beregnes let ved at gange partiklens elektriske ladning med den elektriske spænding på stedet. Når man kan operere med beliggenheds-/potentiel energi, er det nødvendigt at fastsætte et sted (i verden), hvor beliggenhedsenergien/den potentielle energi er nul for at kunne beregne eller måle beliggenhedsenergien/den potentielle energi et andet sted i verden. Men valget af nulpunkt for beliggenhedsenergien/ den potentielle energi er frit. Eksempel: På et almindeligt 1,5 V brunstenselement kan man enten vælge +polen eller polen til at have den elektriske spænding 0 V. Hvis man vælger polen til at have den elektriske spænding 0 V, har +polen den elektriske spænding 1,5 V. Hvis man vælger +polen til at have den elektriske spænding 0 V, har polen den elektriske spænding 1,5 V. Eksempel: Man måler den elektriske spænding et sted, A, i et elektrisk kredsløb ved at: 1. Vælge det sted i kredsløbet, hvor den elektriske spænding er nul. Frit valg. 2. Forbinde voltmeterets COM-indgang til ovenstående nul-sted med en ledning. 3. Forbinde voltmeterets V-indgang med sted A i kredsløbet med en ledning. Den elektriske spænding på sted A kan så aflæses på voltmeteret. 1. Et elektrisk felt er konservativt, dvs. energibevarende - derfor kan feltegenskaber beskrives ved en potentiel energi. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 3

5 Forskellen i elektrisk spænding mellem to steder A og B kaldes den elektriske spændingsforskel eller oftere bare spændingsforskellen mellem A og B. Bogstavet U er i elektricitetslæren reserveret til at angive størrelsen af en elektrisk spænding eller en elektrisk spændingsforskel. Den elektriske spænding på stedet A kan f.eks. angives som U(A) eller U A, og den elektriske spændingsforskel mellem stederne A og B kan f.eks. angives som U AB = U A U B. Den elektriske spændingsforskel mellem stederne A og B er interessant, da der er en sammenhæng mellem U AB, den elektriske modstand RAB i kredsløbet mellem A og B og den elektriske strømstyrke I i kredsløbet mellem A og B udtrykt ved Ohm s lov: U AB = I x R AB I de elektriske installationer, der anvendes i samfundet, fx elektrisk energi leveret fra elværker (kraftværker), bruges spændingen på en metalstang, nedbanket i jorden, som nulpunkt. Metalstangen kaldes et jordspyd med symbolet. Mange apparater skal jordes, dvs. have en forbindelse til et jordspyd. I trefasesystemer (3 faser og nul leder) måles fasernes elektriske spændingsforskel i forhold Fase T til nul-lederen. Nul - lederen er jordet ved den transformatorstation, der leverer de 3 faser og nul-lederen. Fase S Den elektriske spænding i en faseledning varierer sinusformet mellem 325 V og -325 V 50 gange i sekundet, dvs. med en periodetid på Fase R 20 ms. De enkelte faser R, S og T er indbyrdes forskudt 20/3 ms, dvs. en tredjedel periodetid. En sinusformet vekselspændings egenskaber Nulleder kan bl.a. beskrives ved den såkaldte effektivværdi U eff. For en faselednings elektriske spænding varierende sinusformet mellem 325 V og -325 V er U eff = 325/ V = 230 V. Volt 325 V Tid V 20 ms E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 4

6 2. Lovbestemmelser Stærkstrømsloven Fastsætter bestemmelser for elforsyningsanlæg med alle tilsluttede installationer og brugsgenstande, hvor spændingen er så høj eller strømstyrken så stor, at der kan opstå fare (berørings- eller brandfare). Du kan se loven på adressen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Stærkstrømsbekendtgørelsen Her er fastsat nærmere bestemmelser, specielt Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 6 omfatter bestemmelser om elektriske installationer (strømkredse), der forsynes ved nominelle spændinger til og med 1000 V vekselspænding (AC) eller 1500 V jævnspænding (DC). Du kan se loven på adressen: Spændinger over 1000 V AC og 1500 V DC er højspænding og henhører under andre afsnit af Stærkstrømsbekendelsen. Se mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: - administrerer lovgivningen. 3. Er elektricitet farligt? Ja, elektricitet er farlig, kan endda være livsfarlig. Ved berøring af to dele med forskellig spænding løber der en strøm gennem kroppen. Vekselstrøm kan forårsage forbrænding, hjerteflimmer og hjertestop og kan give krampe i musklerne, således at man ikke kan slippe det berørte. Jævnstrøm kan forårsage brandsår, og chokvirkningen kan give hjertestop. Det er den elektriske strøms virkninger, der kan være dræbende, hvis strømstyrken bliver for stor (30 ma) over længere tid. Specielt ændringer i blodets surhedsgrad på grund af elektrolyse kan forårsage meget alvorlige skader. Når der arbejdes praktisk med el, skal det sikres, at ingen ikke utilsigtet kommer til at berøre spændingsførende dele. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 5

7 4. Hvad er HPFI-afbrydere 2 og 3? Det er en Højfølsom Fejlstrømsafbryder, der ved fejl afbryder den elektriske strøm. HPFI-afbryderen måler den samlede elektriske strømstyrke, der løber ind gennem HPFI-afbryderen, og sammenligner denne med den samlede elektriske strømstyrke, der løber ud gennem HPFI- afbryderen. Er forskellen større end 30 ma, afbryder HPFI-afbryderen øjeblikkeligt kredsløbet og kan derfor være med til at redde liv. Hvis den elektriske strømstyrke ind og ud gennem HPFI-afbryderen ikke er den samme, må der være dannet et kredsløb uden om HPFI- afbryderen, og dette forårsager en såkaldt fejlstrøm. En fejlstrøm kan opstå hvis der dannes en strømvej fra en faseledning gennem en person til en radiator, der er forbundet til jord. HPFI-afbryderen fungerer både ved vekselstrøm og for pulserende jævnstrøm. HPFI-afbryderen virker ikke som personbeskyttelse, hvis der sker en samtidig berøring af både fasen og nul-lederen. HPFI-afbryderen opfatter det som en belastning, noget som indgår i kredsløbet i hjemmet, og udkobler derfor ikke! HPFI-afbryderen bør afprøves mindst én gang om året. Det gøres ved at trykke på den lille knap (prøveknappen) på HPFI-afbryderen. Når man trykker på knappen, sluttes et fejlstrømskredsløb, og HPFI-afbryderen afbryder (forhåbentligt) strømmen, og man ved, at afbryderen virker. Afbryder HPFI-afbryderen ikke strømmen, er HPFI-afbryderen defekt, og man skal tilkalde den autoriserede elinstallatør for at finde fejlen i husets installation og udskifte HPFI-afbryderen. Ældre installationer har måske ikke en HPFI-afbryder, men en HFI-afbryder. Forskellen mellem de to afbrydere er, at HPFI-afbryderen også fungerer som fejlstrømssikring ved pulserende jævnstrøm, hvad en HFI-afbryder ikke gør. Alle installationer der er ændret/udført efter 1994 skal sikres med en HFIeller en HPFI-afbryder. 2. du%20el-tjekket/er_du_el-tjekket 7.-9._klasse_/Hvad_er_en_HPFI-afbryder_.html 3. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 6

8 5. Hvad er sikringer? Sikringer anvendes i kredsløb for at beskytte ledningerne i kredsløbet mod at bliver for varme, og for at der derfor kan opstå brand i ledningerne og ledningernes omgivelser. Endvidere beskytter sikringer materialet ved kortslutning. Opvarmningen af ledningerne skyldes, at ledninger yder elektrisk modstand mod den elektriske strøm. Tynde ledninger har større modstand (pr. meter) end tykke ledninger. De sikringer, der anvendes i husinstallationer (230 V-AC) kan tåle enten 6 A, 10 A, 13 A eller 16 A. Denne strømstyrke kaldes sikringens mærkestrøm. Til højre ses en 16 A sikring selve sikringstråden af kobber eller sølv kan ses stikke ud under de to metalkapper foroven og forneden. Som omtalt ovenfor varmes sikringstråden op, når den elektriske strøm går gennem den. Temperaturen stiger, indtil varmetilførslen og afkølingen til omgivelserne er lige store. Bliver strømstyrken for stor, stiger temperaturen op over sikringstrådens smeltepunkt sikringstråden smelter på et sted. Vi siger, at sikringen er brændt over og afbryder den elektriske strøm i det kredsløb, sikringen skal beskytte. I husinstallationen afpasser den autoriserede elinstallatør sikringens mærkestrøm efter ledningstværsnittet, og det må ikke ændres. Dog er det muligt i nødstilfælde at isætte en sikring i sikringsholderen med mindre mærkestrøm end den oprindelige. Sikringsholderen og sikringerne er konstrueret, så det modsatte ikke er muligt. Brug aldrig uoriginale eller selvlavede sikringer faren for brand er stor. 6. Hvad er SELV- OG PELV spændinger 4? SELV: Safety Extra Low Voltage og PELV: Protective Extra Low Voltage er spændinger, der ikke overstiger 50 volt vekselspænding (AC) eller 120 volt jævnspænding (DC), og som derfor normalt ikke er berøringsfarlige. De kan fx komme fra en sikkerhedstransformer, der opfylder standarden EN SELV- og PELV-spændinger over 25 volt AC og over 60 volt DC kan være berøringsfarlige og skal derfor være beskyttet mod direkte berøring, fx ved at ledningerne er isolerede, at stikkene er med fast kappe m.m. I hverken SELV- eller PELV-strømkredse må stikpropper kunne isættes i stikkontakter hørende til andre spændingssystemer. Det betyder, at såfremt der i SELV- og PELV- strømkredse anvendes ledninger med bananstik, må de ikke være med uisolerede 4 mm bananstik, der kan isættes 230 V stikkontakter. Under 25 volt AC og 60 volt DC skal der anvendes ledninger med 2 mm bananstik eller bedst ledninger med isolerede bananstik med fast kappe som den gule ledning på figuren til højre. 4. aspx?id=03e3c7bf-fa1e-4d cfafc52a467 E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 7

9 7. Hvad er et elektrisk betjeningsrum? Elektriske betjeningsrum er rum eller områder, der tjener til drift og betjening af elektrisk udstyr, som kun må betjenes af sagkyndige eller instruerede personer. Udstyr, der skal betjenes under normal drift, skal være anbragt således, at der under betjeningen eller udskiftningen ikke er fare for utilsigtet berøring af spændingsførende dele. Såfremt elektriske installationer og materiel ikke opfylder de almindelige installations- og konstruktionsbestemmelser og yder komplet beskyttelse mod direkte berøring (det gør fx prøveledninger med uisolerede bananstik ikke), må de kun anvendes i elektriske betjeningsrum. SELV- og PELV-strømkredse under 25 volt DC og 60 volt AC er dog undtaget fra denne bestemmelse. Laboratorier, prøvestande og lignende henhører under elektriske betjeningsrum. I elektriske betjeningsrum er der kun adgang for elever, når der er instruerede eller sagkyndige personer til stede. 8. Hvem må udføre og/eller arbejde på elektriske installationer for stærkstrøm? Jf. Elinstallatørloven er det kun autoriserede elinstallatører, der må udføre og/eller arbejde på elektriske installationer for stærkstrøm. 9. Hvad må private og elever? Private må foretage reparation af stikkontakttilsluttede elektriske maskiner, brugsgenstande og hjælpeapparater, når de er frakoblet installationen, medens reparationen foregår. Gode råd om hjemmets elinstallationer kan findes her: Alle regler kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: For alt arbejde gælder det, at vedkommende, der udfører arbejdet, skal have fornødent kendskab til det. Herudover er der aldersbegrænsning, idet arbejde på eller nær ved elektriske installationer under spænding kun må udføres af fagfolk, der er fyldt 18 år. Betjening af prøvetavler i forbindelse med afprøvning af brugsgenstande under spænding kan udføres af personer, der er under uddannelse og er fyldt 16 år, når de er instrueret og under opsyn af en sagkyndig person. Elever i folkeskolen må ikke arbejde med prøvetavler eller elektriske installationer. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 8

10 10. Hvilken uddannelse skal folkeskolens fysik-/kemilærere have? De behøver ikke at være elektroteknikere (sagkyndige), men de skal have en uddannelse, både teoretisk og praktisk, så de er i stand til at forudse og undgå de farer, som brugen af elektricitet kan medføre. En person, fx en lærer, som har gennemgået et kursus i elsikkerhed, er en instrueret person. En linjefagsuddannelse i fysik/kemi er derfor ikke nok, med mindre der i linjefaget også indgår et elsikkerhedskursus. 11. Hvad må folkeskoleelever? Folkeskoleelever må kun udføre praktisk arbejde ved opstillinger/forsøg, hvor der optræder maksimum 25 volt vekselspænding (SELV og PELV) eller 60 volt jævnspænding. Der kan etableres 230 volt stikkontakter ved elevpladserne, hvis nedenstående regler følges nøje. Det er tilladt eleverne at sætte almindelige CE-mærkede apparater, fx elbokse, måleapparater mv. med stikprop til stikkontakter. Laboratoriets stikkontakter til 230 volt skal beskyttes med en højfølsom fejlstrømsafbryder ( HFI/HPFI ) Stikkontakterne skal være pillesikre. Netspænding 230 V-AC må ikke forekomme i åbne opstillinger. Det er IKKE tilladt at anvende 4 mm blanke/uisolerede bananstik. Bøsninger og 4 mm bananstik skal have en fast beskyttelseskrave. Generelt skal elinstallationerne opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. Det er de ansvarlige for skolen (kommunen/bestyrelsen eller lign.), der skal lave en risikovurdering af, hvordan man vil sikre sig mod de farer, der kan opstå under arbejdet med el. Denne risikovurdering kan bl.a. indeholde: - Skal der være nødstop, som afbryder 230 volt forsyningen til stikkontakterne? - Skal 230 volt forsyningen til stikkontakterne kun være tilsluttet, når nøglen sidder i hovedafbryderen? - Hvilke personer, der kan få udleveret nøglen til elforsyningens hovedafbryder? - Skal der være en advarselslampe, som kan ses overalt i lokalet, der indikerer, at 230 V forsyningen er tilsluttet stikkontakterne? - Om gamle instrumenter, indkøbt før standarden IEC 1010 blev indført, er sikre at anvende E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 9

11 Trefaset vekselspænding (400 V-AC ) er tilladt ved lærerarbejdspladserne. Normalt er 400 V-AC ikke tilladt ved elevarbejdspladserne, men det kan indgå i en risikovurdering. Generelt gælder det, at arbejdet skal tilrettelægges så hensigtsmæssigt og fornuftigt som muligt, så ulykker undgås. Derfor vil fx forlængerledninger ved praktisk laboratoriearbejde være uhensigtsmæssige og kan meget nemt udgøre en fare. I nyindrettede lokaler og ved ombygninger skal stikkontakten være forsynet med en beskyttelsesleder, jordledning. 12. Hvad må udføres i almindelige klasselokaler? I almindelige klasselokaler må der kun arbejdes med sikkerhedsspændinger (SELV- og PELV-spændinger). Hvis der skal arbejdes med el i almindelige klasselokaler, kan man anvende batterier eller godkendte strømforsyninger, der max. kan give 25 V-AC og 60 V-DC. Alt andet skal udføres i elektriske betjeningsrum (laboratorier). 13. Hvilket materiel skal der bruges? Folkeskoleelever må ikke have mulighed for at arbejde med, berøre eller komme i nærheden af forsøg eller opstillinger, som har spændingsførende dele på mere end 25 volt vekselspænding eller 60 volt jævnspænding. Til prøveledninger kan der fx anvendes 4 mm bananstik med beskyttende fast kappe. 14. Instrumenter Instrumenter indkøbt efter 2003 skal være udført i ht. standarden IEC Hvis ulykken sker? - Stands om muligt ulykken. - Rør aldrig ved den tilskadekomne, før spændingen er afbrudt. - Tryk på nødstoppet. - Såfremt der ikke er nødstop (nødafbryder), så afbryd spændingen ved stikkontakten. - Giv førstehjælp. - Tilkald hjælp. - Ved alle ulykker med 230 volt AC skal den tilskadekomne på sygehus/hospital til undersøgelse. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1 0

12 16. Van de Graaff Det er tilladt at oplade eleverne elektrisk med en Van de Graaff, hvis nedenstående nøje følges. - Van de Graaff generatoren må højest kunne afgive en elektrisk strøm på 10 mikroampere. - Eleverne må under ingen omstændigheder få et elektrisk stød. - Eleverne skal nøje instrueres om forløbet, og det er frivilligt for eleverne at deltage. - Eleven skal placeres isoleret fra gulvet, borde og andet. - Van de Graaff generatoren skal være afladt fra start. Når forsøget er færdigt, stoppes Van de Graaff generatoren. Når den er stoppet helt, skal eleven aflades på følgende måde: - Læreren og eleven holder i hver sin ende af en mindst 1 m lang trælineal eller lignende dårlig elektrisk leder. - Lærerens hånd flyttes nu langsomt hen mod elevens hånd, og når afstanden mellem elevens og lærerens hånd er mellem 5 og 10 cm, holdes hænderne stille, og læreren iagttager elevens hår. - Når håret er normalt, kan elevens og lærerens hånd røre ved hinanden uden fare for at trække en gnist, hvorefter eleven er afladt og kan træde ned på gulvet. Det er under ingen omstændigheder tilladt at give elever eller andre elektriske stød. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1 1

13 Herunder er der en række eksempler på tilladt - og forbudt laboratorieudstyr til el Laboratorieledning med beskyttelseskappe er tilladt at anvende i et laboratorie. Japanerledninger er tilladte, når de sætttes ind i SELV eller PELV kredse hvis spændingen ikke overstiger 25 AC eller 60 V DC. Krokodillenæb skal være isolerede, hvis spændingen er over 25 V AC eller 60 V DC. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1 2

14 Ledninger med almindelige bananstik må IKKE anvendes i et laboratorie Stikkene skal være enten være 2 mm eller udformet så de ikke kan sættes i en stikkontakt. Laboratorieledninger med beskyttelseskappe er tilladte. Bøsninger skal være udformet som sikkerhedsbøsninger. Man må ikke kunne berøre spændingsførende dele. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1 3

15 Orientering om ledningsfarver De ledningsfarver der anvendes ved elinstallationer har skiftet gennem tiderne. Tidligere var den sorte 0. I dag er det den lyseblå. Fra venstre mod højre er ledningsfarverne: Brun Sort Sort med hvid stribe Lyseblå Gul/grøn Fase Fase Fase 0 Beskyttelsesledning E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1 4

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

E l - Fagets Uddannelsesnævn

E l - Fagets Uddannelsesnævn E l - Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Fremstil en elektromagnet

Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet Fremstil en elektromagnet, og find dens poler. 3.1 5.6 -Femtommersøm - Isoleret kobbertråd, 0,5 mm -2 krokodillenæb - Magnetnål - Afbryder - Clips Fremstil en elektromagnet, der

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1

Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning (L-aus) Line Goul 1 Strømmens virkning Line Goul 2 Strømmens virkning Line Goul 3 Ulykkes statistik Ulykkesregisterets data dækker ca. 22 procent af alle elulykker. Line Goul 4 Ulykkes

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Lærervejledning. Vandets kredsløb

Lærervejledning. Vandets kredsløb Lærervejledning Vandets kredsløb El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen og

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Ellære Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Spænding [V] Strømstyrke [A] Modstand [W] kan bruge følgende måde til at huske hvordan i regner de forskellige værdier.

Læs mere

Tekniske installationer ved festudlejning

Tekniske installationer ved festudlejning Tekniske installationer ved festudlejning SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Brian Aagaard AMU Hoverdal Undervisningsministeriet. (december 2011). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed

Gør det rigtigt. Velkommen til tema møde omkring. Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Gør det rigtigt Velkommen til tema møde omkring Fejl og mangler Love og regler Holdninger Den el-håndværksmæssige stolthed Program for tema møde. 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen 17.15 Hvad er

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX GUDENAACENTRALEN vand - elektricitet - energi Opgaver for gymnasiet, HF og HTX ELMUSEET Forord Det følgende er en opgave om Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Værket ligger ved Tange

Læs mere

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Induktion, vekselstrøm og transformation Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Elektromagnetisme Forsøg Udfør forsøg, som viser elektromagnetiske grundregler. 1. Omkring en strømførende ledning findes et magnetfelt, Ørsteds forsøg 2. En elektromagnet består af en strømførende spole

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9014560,565,570 Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger 220Volt Varenummer: 9014560,565,570 Introduktion: Denne fluefanger

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Berøringssikkerhed ved anvendelse af elektrisk udstyr

Berøringssikkerhed ved anvendelse af elektrisk udstyr Berøringssikkerhed ved anvendelse af elektrisk udstyr Som haveejere benytter vi ofte elektrisk udstyr og elektrisk drevne maskiner i form af f.eks. hækkeklipper, kompostkværn og plæneklipper. Og vil du

Læs mere

K 6202 Apparattester. El-nr EAN.nr.:

K 6202 Apparattester. El-nr EAN.nr.: K 6202 Apparattester El-nr. 63 98 720 876 EAN.nr.: 5706445250370 Kyoritsu K6202 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 3 2. Beskyttelseslåg... 3 3. Beskrivelse / Definitioner... 4 3.1 Kort produktbeskrivelse...

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser

Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser Elsikkerhedsloven og tilhørende bekendtgørelser IDA El-teknik Lars Niemann Aftale om en Vækstpakke 2014 47. Øget anvendelse af internationale standarder mv. Stærkstrømsreglerne og standarderne for arbejdspladsbelysning

Læs mere

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen...

1 Indledning Baggrund Formål Installationen Brugen af installationen Tilsynet Omfang af kampagnen... Børnehaver Rapport om elsikkerheden i børnehaver. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2009, kørt kampagnetilsyn i børnehaver, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

10 gode råd. Senskader EL-ULYKKER. Strømskader er farlige. Årsager til strømulykker. Nervesystemet. Smerter. Syn og hørelse.

10 gode råd. Senskader EL-ULYKKER. Strømskader er farlige. Årsager til strømulykker. Nervesystemet. Smerter. Syn og hørelse. Værd at vide om EL-ULYKKER Årsager til strømulykker 10 gode råd Syn og hørelse Strømskader er farlige Senskader DET ER DIT LIV NUL SPÆNDING Nervesystemet Hjerte og blodkar Smerter Nul spænding det er dit

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande I forbindelse med udskiftning af en gaskedel kom skadelidte smedelærling i berøring med spændingsførende dele. Der var ikke blevet afbrudt for spændingen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark.

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark. SIKKERHEDSSTYRELSEN STATISTIK OVER ELULYKKER 2010 Statistik over elulykker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er en elulykke?... 4 Datagrundlag... 5 Sikkerhedsstyrelsens registreringer... 6 Omkomne

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere