El og sikkerhed i skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El og sikkerhed i skolen"

Transkript

1

2 El og sikkerhed i skolen Når der arbejdes med praktiske øvelser i skolen, gælder nogle specielle sikkerhedsregler, som skal overholdes. Hovedparten af reglerne er fastsat af Arbejdstilsynet. Andre offentlige myndigheder kan dog også fastsætte regler inden for særlige områder. Statens Institut for Strålehygiejne fastsætter reglerne for arbejdet med radioaktive stoffer og ioniserende stråling. Sikkerhedsstyrelsen fastsætter reglerne for gas- og elektriske installationer samt for arbejdet med elektricitet. De regler, Sikkerhedsstyrelsen fastsætter, gælder både for installationerne, lærernes uddannelse samt for, hvordan det praktiske arbejde foregår. Denne lille oversigt er til brug ved indretning af laboratorier og ved forsøg i skoler. El og sikkerhed i skolen er udarbejdet af seminarielektor Christian Petresch og Erland Andersen, konsulent for EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat. Henning Bøllehuus og Jan Sarup fra Sikkerhedsstyrelsen - har gennemlæst og kommenteret manuskriptet. Mere information Du er altid velkommen til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen samt EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Installatørernes Organisation, Dansk El-Forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet EVU Højnæsvej 71, 2610 Rødovre tlf.: fax: E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1

3 Indhold 1. Indledning 2. Lovbestemmelser. 3. Er elektricitet farligt? 4. Hvad er HPFI-afbrydere? 5. Hvad er sikringer? 6. Hvad er SELV- og PELV spændinger? 7. Hvad er et elektrisk betjeningsrum? 8. Hvem må udføre og/eller arbejde på elektriske installationer for stærkstrøm? 9. Hvilken uddannelse skal folkeskolens fysiklærere have? 10. Hvad må folkeskoleelever udføre? 11. Hvad må udføres i almindelige klasselokaler? 12. Og hvad der skal udføres i elektriske betjeningsrum (laboratorier)? 13. Hvilket materiel skal der bruges? 14. Instrumenter. 15. Hvis ulykken sker. 16. Van der Graaff E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 2

4 1. Indledning I en artikel som nedenstående med et delvist juridisk indhold er det nødvendigt nøje at præcisere, hvad de vigtigste ord og begreber betyder, idet en manglende forståelse kan medføre utilsigtede ulykker. Artiklen omhandler regler for brug af elektricitet, specielt brug af elektriske apparater. Her er begreberne elektrisk strøm og elektrisk spænding samt elektrisk effekt nøglebegreber. Ofte anvendes der desværre andre betegnelser for disse nøglebegreber: elektrisk falder tit bort, så elektrisk strøm bare betegnes med strøm. Dette kan være særdeles forvirrende, specielt for uerfarne læsere. I bilag 1 er der samlet en række af sådanne betegnelser. Ved den elektriske spænding et sted (i verden) forstås den beliggenheds-/potentielle energi pr. ladning, der er på stedet forårsaget af de elektriske kræfter, der befinder sig i verden omkring dette sted 1). Elektrisk spænding måles således i J/C ( joule pr. coulomb), der forkortes V (volt). En elektrisk ladet partikels beliggenheds-/potentielle energi et sted beregnes let ved at gange partiklens elektriske ladning med den elektriske spænding på stedet. Når man kan operere med beliggenheds-/potentiel energi, er det nødvendigt at fastsætte et sted (i verden), hvor beliggenhedsenergien/den potentielle energi er nul for at kunne beregne eller måle beliggenhedsenergien/den potentielle energi et andet sted i verden. Men valget af nulpunkt for beliggenhedsenergien/ den potentielle energi er frit. Eksempel: På et almindeligt 1,5 V brunstenselement kan man enten vælge +polen eller polen til at have den elektriske spænding 0 V. Hvis man vælger polen til at have den elektriske spænding 0 V, har +polen den elektriske spænding 1,5 V. Hvis man vælger +polen til at have den elektriske spænding 0 V, har polen den elektriske spænding 1,5 V. Eksempel: Man måler den elektriske spænding et sted, A, i et elektrisk kredsløb ved at: 1. Vælge det sted i kredsløbet, hvor den elektriske spænding er nul. Frit valg. 2. Forbinde voltmeterets COM-indgang til ovenstående nul-sted med en ledning. 3. Forbinde voltmeterets V-indgang med sted A i kredsløbet med en ledning. Den elektriske spænding på sted A kan så aflæses på voltmeteret. 1. Et elektrisk felt er konservativt, dvs. energibevarende - derfor kan feltegenskaber beskrives ved en potentiel energi. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 3

5 Forskellen i elektrisk spænding mellem to steder A og B kaldes den elektriske spændingsforskel eller oftere bare spændingsforskellen mellem A og B. Bogstavet U er i elektricitetslæren reserveret til at angive størrelsen af en elektrisk spænding eller en elektrisk spændingsforskel. Den elektriske spænding på stedet A kan f.eks. angives som U(A) eller U A, og den elektriske spændingsforskel mellem stederne A og B kan f.eks. angives som U AB = U A U B. Den elektriske spændingsforskel mellem stederne A og B er interessant, da der er en sammenhæng mellem U AB, den elektriske modstand RAB i kredsløbet mellem A og B og den elektriske strømstyrke I i kredsløbet mellem A og B udtrykt ved Ohm s lov: U AB = I x R AB I de elektriske installationer, der anvendes i samfundet, fx elektrisk energi leveret fra elværker (kraftværker), bruges spændingen på en metalstang, nedbanket i jorden, som nulpunkt. Metalstangen kaldes et jordspyd med symbolet. Mange apparater skal jordes, dvs. have en forbindelse til et jordspyd. I trefasesystemer (3 faser og nul leder) måles fasernes elektriske spændingsforskel i forhold Fase T til nul-lederen. Nul - lederen er jordet ved den transformatorstation, der leverer de 3 faser og nul-lederen. Fase S Den elektriske spænding i en faseledning varierer sinusformet mellem 325 V og -325 V 50 gange i sekundet, dvs. med en periodetid på Fase R 20 ms. De enkelte faser R, S og T er indbyrdes forskudt 20/3 ms, dvs. en tredjedel periodetid. En sinusformet vekselspændings egenskaber Nulleder kan bl.a. beskrives ved den såkaldte effektivværdi U eff. For en faselednings elektriske spænding varierende sinusformet mellem 325 V og -325 V er U eff = 325/ V = 230 V. Volt 325 V Tid V 20 ms E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 4

6 2. Lovbestemmelser Stærkstrømsloven Fastsætter bestemmelser for elforsyningsanlæg med alle tilsluttede installationer og brugsgenstande, hvor spændingen er så høj eller strømstyrken så stor, at der kan opstå fare (berørings- eller brandfare). Du kan se loven på adressen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Stærkstrømsbekendtgørelsen Her er fastsat nærmere bestemmelser, specielt Stærkstrømsbekendtgørelsens kapitel 6 omfatter bestemmelser om elektriske installationer (strømkredse), der forsynes ved nominelle spændinger til og med 1000 V vekselspænding (AC) eller 1500 V jævnspænding (DC). Du kan se loven på adressen: Spændinger over 1000 V AC og 1500 V DC er højspænding og henhører under andre afsnit af Stærkstrømsbekendelsen. Se mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: - administrerer lovgivningen. 3. Er elektricitet farligt? Ja, elektricitet er farlig, kan endda være livsfarlig. Ved berøring af to dele med forskellig spænding løber der en strøm gennem kroppen. Vekselstrøm kan forårsage forbrænding, hjerteflimmer og hjertestop og kan give krampe i musklerne, således at man ikke kan slippe det berørte. Jævnstrøm kan forårsage brandsår, og chokvirkningen kan give hjertestop. Det er den elektriske strøms virkninger, der kan være dræbende, hvis strømstyrken bliver for stor (30 ma) over længere tid. Specielt ændringer i blodets surhedsgrad på grund af elektrolyse kan forårsage meget alvorlige skader. Når der arbejdes praktisk med el, skal det sikres, at ingen ikke utilsigtet kommer til at berøre spændingsførende dele. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 5

7 4. Hvad er HPFI-afbrydere 2 og 3? Det er en Højfølsom Fejlstrømsafbryder, der ved fejl afbryder den elektriske strøm. HPFI-afbryderen måler den samlede elektriske strømstyrke, der løber ind gennem HPFI-afbryderen, og sammenligner denne med den samlede elektriske strømstyrke, der løber ud gennem HPFI- afbryderen. Er forskellen større end 30 ma, afbryder HPFI-afbryderen øjeblikkeligt kredsløbet og kan derfor være med til at redde liv. Hvis den elektriske strømstyrke ind og ud gennem HPFI-afbryderen ikke er den samme, må der være dannet et kredsløb uden om HPFI- afbryderen, og dette forårsager en såkaldt fejlstrøm. En fejlstrøm kan opstå hvis der dannes en strømvej fra en faseledning gennem en person til en radiator, der er forbundet til jord. HPFI-afbryderen fungerer både ved vekselstrøm og for pulserende jævnstrøm. HPFI-afbryderen virker ikke som personbeskyttelse, hvis der sker en samtidig berøring af både fasen og nul-lederen. HPFI-afbryderen opfatter det som en belastning, noget som indgår i kredsløbet i hjemmet, og udkobler derfor ikke! HPFI-afbryderen bør afprøves mindst én gang om året. Det gøres ved at trykke på den lille knap (prøveknappen) på HPFI-afbryderen. Når man trykker på knappen, sluttes et fejlstrømskredsløb, og HPFI-afbryderen afbryder (forhåbentligt) strømmen, og man ved, at afbryderen virker. Afbryder HPFI-afbryderen ikke strømmen, er HPFI-afbryderen defekt, og man skal tilkalde den autoriserede elinstallatør for at finde fejlen i husets installation og udskifte HPFI-afbryderen. Ældre installationer har måske ikke en HPFI-afbryder, men en HFI-afbryder. Forskellen mellem de to afbrydere er, at HPFI-afbryderen også fungerer som fejlstrømssikring ved pulserende jævnstrøm, hvad en HFI-afbryder ikke gør. Alle installationer der er ændret/udført efter 1994 skal sikres med en HFIeller en HPFI-afbryder. 2. du%20el-tjekket/er_du_el-tjekket 7.-9._klasse_/Hvad_er_en_HPFI-afbryder_.html 3. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 6

8 5. Hvad er sikringer? Sikringer anvendes i kredsløb for at beskytte ledningerne i kredsløbet mod at bliver for varme, og for at der derfor kan opstå brand i ledningerne og ledningernes omgivelser. Endvidere beskytter sikringer materialet ved kortslutning. Opvarmningen af ledningerne skyldes, at ledninger yder elektrisk modstand mod den elektriske strøm. Tynde ledninger har større modstand (pr. meter) end tykke ledninger. De sikringer, der anvendes i husinstallationer (230 V-AC) kan tåle enten 6 A, 10 A, 13 A eller 16 A. Denne strømstyrke kaldes sikringens mærkestrøm. Til højre ses en 16 A sikring selve sikringstråden af kobber eller sølv kan ses stikke ud under de to metalkapper foroven og forneden. Som omtalt ovenfor varmes sikringstråden op, når den elektriske strøm går gennem den. Temperaturen stiger, indtil varmetilførslen og afkølingen til omgivelserne er lige store. Bliver strømstyrken for stor, stiger temperaturen op over sikringstrådens smeltepunkt sikringstråden smelter på et sted. Vi siger, at sikringen er brændt over og afbryder den elektriske strøm i det kredsløb, sikringen skal beskytte. I husinstallationen afpasser den autoriserede elinstallatør sikringens mærkestrøm efter ledningstværsnittet, og det må ikke ændres. Dog er det muligt i nødstilfælde at isætte en sikring i sikringsholderen med mindre mærkestrøm end den oprindelige. Sikringsholderen og sikringerne er konstrueret, så det modsatte ikke er muligt. Brug aldrig uoriginale eller selvlavede sikringer faren for brand er stor. 6. Hvad er SELV- OG PELV spændinger 4? SELV: Safety Extra Low Voltage og PELV: Protective Extra Low Voltage er spændinger, der ikke overstiger 50 volt vekselspænding (AC) eller 120 volt jævnspænding (DC), og som derfor normalt ikke er berøringsfarlige. De kan fx komme fra en sikkerhedstransformer, der opfylder standarden EN SELV- og PELV-spændinger over 25 volt AC og over 60 volt DC kan være berøringsfarlige og skal derfor være beskyttet mod direkte berøring, fx ved at ledningerne er isolerede, at stikkene er med fast kappe m.m. I hverken SELV- eller PELV-strømkredse må stikpropper kunne isættes i stikkontakter hørende til andre spændingssystemer. Det betyder, at såfremt der i SELV- og PELV- strømkredse anvendes ledninger med bananstik, må de ikke være med uisolerede 4 mm bananstik, der kan isættes 230 V stikkontakter. Under 25 volt AC og 60 volt DC skal der anvendes ledninger med 2 mm bananstik eller bedst ledninger med isolerede bananstik med fast kappe som den gule ledning på figuren til højre. 4. aspx?id=03e3c7bf-fa1e-4d cfafc52a467 E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 7

9 7. Hvad er et elektrisk betjeningsrum? Elektriske betjeningsrum er rum eller områder, der tjener til drift og betjening af elektrisk udstyr, som kun må betjenes af sagkyndige eller instruerede personer. Udstyr, der skal betjenes under normal drift, skal være anbragt således, at der under betjeningen eller udskiftningen ikke er fare for utilsigtet berøring af spændingsførende dele. Såfremt elektriske installationer og materiel ikke opfylder de almindelige installations- og konstruktionsbestemmelser og yder komplet beskyttelse mod direkte berøring (det gør fx prøveledninger med uisolerede bananstik ikke), må de kun anvendes i elektriske betjeningsrum. SELV- og PELV-strømkredse under 25 volt DC og 60 volt AC er dog undtaget fra denne bestemmelse. Laboratorier, prøvestande og lignende henhører under elektriske betjeningsrum. I elektriske betjeningsrum er der kun adgang for elever, når der er instruerede eller sagkyndige personer til stede. 8. Hvem må udføre og/eller arbejde på elektriske installationer for stærkstrøm? Jf. Elinstallatørloven er det kun autoriserede elinstallatører, der må udføre og/eller arbejde på elektriske installationer for stærkstrøm. 9. Hvad må private og elever? Private må foretage reparation af stikkontakttilsluttede elektriske maskiner, brugsgenstande og hjælpeapparater, når de er frakoblet installationen, medens reparationen foregår. Gode råd om hjemmets elinstallationer kan findes her: Alle regler kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: For alt arbejde gælder det, at vedkommende, der udfører arbejdet, skal have fornødent kendskab til det. Herudover er der aldersbegrænsning, idet arbejde på eller nær ved elektriske installationer under spænding kun må udføres af fagfolk, der er fyldt 18 år. Betjening af prøvetavler i forbindelse med afprøvning af brugsgenstande under spænding kan udføres af personer, der er under uddannelse og er fyldt 16 år, når de er instrueret og under opsyn af en sagkyndig person. Elever i folkeskolen må ikke arbejde med prøvetavler eller elektriske installationer. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 8

10 10. Hvilken uddannelse skal folkeskolens fysik-/kemilærere have? De behøver ikke at være elektroteknikere (sagkyndige), men de skal have en uddannelse, både teoretisk og praktisk, så de er i stand til at forudse og undgå de farer, som brugen af elektricitet kan medføre. En person, fx en lærer, som har gennemgået et kursus i elsikkerhed, er en instrueret person. En linjefagsuddannelse i fysik/kemi er derfor ikke nok, med mindre der i linjefaget også indgår et elsikkerhedskursus. 11. Hvad må folkeskoleelever? Folkeskoleelever må kun udføre praktisk arbejde ved opstillinger/forsøg, hvor der optræder maksimum 25 volt vekselspænding (SELV og PELV) eller 60 volt jævnspænding. Der kan etableres 230 volt stikkontakter ved elevpladserne, hvis nedenstående regler følges nøje. Det er tilladt eleverne at sætte almindelige CE-mærkede apparater, fx elbokse, måleapparater mv. med stikprop til stikkontakter. Laboratoriets stikkontakter til 230 volt skal beskyttes med en højfølsom fejlstrømsafbryder ( HFI/HPFI ) Stikkontakterne skal være pillesikre. Netspænding 230 V-AC må ikke forekomme i åbne opstillinger. Det er IKKE tilladt at anvende 4 mm blanke/uisolerede bananstik. Bøsninger og 4 mm bananstik skal have en fast beskyttelseskrave. Generelt skal elinstallationerne opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. Det er de ansvarlige for skolen (kommunen/bestyrelsen eller lign.), der skal lave en risikovurdering af, hvordan man vil sikre sig mod de farer, der kan opstå under arbejdet med el. Denne risikovurdering kan bl.a. indeholde: - Skal der være nødstop, som afbryder 230 volt forsyningen til stikkontakterne? - Skal 230 volt forsyningen til stikkontakterne kun være tilsluttet, når nøglen sidder i hovedafbryderen? - Hvilke personer, der kan få udleveret nøglen til elforsyningens hovedafbryder? - Skal der være en advarselslampe, som kan ses overalt i lokalet, der indikerer, at 230 V forsyningen er tilsluttet stikkontakterne? - Om gamle instrumenter, indkøbt før standarden IEC 1010 blev indført, er sikre at anvende E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 9

11 Trefaset vekselspænding (400 V-AC ) er tilladt ved lærerarbejdspladserne. Normalt er 400 V-AC ikke tilladt ved elevarbejdspladserne, men det kan indgå i en risikovurdering. Generelt gælder det, at arbejdet skal tilrettelægges så hensigtsmæssigt og fornuftigt som muligt, så ulykker undgås. Derfor vil fx forlængerledninger ved praktisk laboratoriearbejde være uhensigtsmæssige og kan meget nemt udgøre en fare. I nyindrettede lokaler og ved ombygninger skal stikkontakten være forsynet med en beskyttelsesleder, jordledning. 12. Hvad må udføres i almindelige klasselokaler? I almindelige klasselokaler må der kun arbejdes med sikkerhedsspændinger (SELV- og PELV-spændinger). Hvis der skal arbejdes med el i almindelige klasselokaler, kan man anvende batterier eller godkendte strømforsyninger, der max. kan give 25 V-AC og 60 V-DC. Alt andet skal udføres i elektriske betjeningsrum (laboratorier). 13. Hvilket materiel skal der bruges? Folkeskoleelever må ikke have mulighed for at arbejde med, berøre eller komme i nærheden af forsøg eller opstillinger, som har spændingsførende dele på mere end 25 volt vekselspænding eller 60 volt jævnspænding. Til prøveledninger kan der fx anvendes 4 mm bananstik med beskyttende fast kappe. 14. Instrumenter Instrumenter indkøbt efter 2003 skal være udført i ht. standarden IEC Hvis ulykken sker? - Stands om muligt ulykken. - Rør aldrig ved den tilskadekomne, før spændingen er afbrudt. - Tryk på nødstoppet. - Såfremt der ikke er nødstop (nødafbryder), så afbryd spændingen ved stikkontakten. - Giv førstehjælp. - Tilkald hjælp. - Ved alle ulykker med 230 volt AC skal den tilskadekomne på sygehus/hospital til undersøgelse. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1 0

12 16. Van de Graaff Det er tilladt at oplade eleverne elektrisk med en Van de Graaff, hvis nedenstående nøje følges. - Van de Graaff generatoren må højest kunne afgive en elektrisk strøm på 10 mikroampere. - Eleverne må under ingen omstændigheder få et elektrisk stød. - Eleverne skal nøje instrueres om forløbet, og det er frivilligt for eleverne at deltage. - Eleven skal placeres isoleret fra gulvet, borde og andet. - Van de Graaff generatoren skal være afladt fra start. Når forsøget er færdigt, stoppes Van de Graaff generatoren. Når den er stoppet helt, skal eleven aflades på følgende måde: - Læreren og eleven holder i hver sin ende af en mindst 1 m lang trælineal eller lignende dårlig elektrisk leder. - Lærerens hånd flyttes nu langsomt hen mod elevens hånd, og når afstanden mellem elevens og lærerens hånd er mellem 5 og 10 cm, holdes hænderne stille, og læreren iagttager elevens hår. - Når håret er normalt, kan elevens og lærerens hånd røre ved hinanden uden fare for at trække en gnist, hvorefter eleven er afladt og kan træde ned på gulvet. Det er under ingen omstændigheder tilladt at give elever eller andre elektriske stød. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1 1

13 Herunder er der en række eksempler på tilladt - og forbudt laboratorieudstyr til el Laboratorieledning med beskyttelseskappe er tilladt at anvende i et laboratorie. Japanerledninger er tilladte, når de sætttes ind i SELV eller PELV kredse hvis spændingen ikke overstiger 25 AC eller 60 V DC. Krokodillenæb skal være isolerede, hvis spændingen er over 25 V AC eller 60 V DC. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1 2

14 Ledninger med almindelige bananstik må IKKE anvendes i et laboratorie Stikkene skal være enten være 2 mm eller udformet så de ikke kan sættes i en stikkontakt. Laboratorieledninger med beskyttelseskappe er tilladte. Bøsninger skal være udformet som sikkerhedsbøsninger. Man må ikke kunne berøre spændingsførende dele. E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1 3

15 Orientering om ledningsfarver De ledningsfarver der anvendes ved elinstallationer har skiftet gennem tiderne. Tidligere var den sorte 0. I dag er det den lyseblå. Fra venstre mod højre er ledningsfarverne: Brun Sort Sort med hvid stribe Lyseblå Gul/grøn Fase Fase Fase 0 Beskyttelsesledning E L O G S I K K E R H E D I S K O L E N 1 4

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande I forbindelse med udskiftning af en gaskedel kom skadelidte smedelærling i berøring med spændingsførende dele. Der var ikke blevet afbrudt for spændingen

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

INSTRUKTIONSLISTE HVID+

INSTRUKTIONSLISTE HVID+ INSTRUKTIONSLISTE Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed PRODUKTIONSMEDARBEJDERE DER ER SÆRLIGT INSTRUERET I FORHOLD TIL AT LØSE SPECIFIKKE PROBLEMER

Læs mere

ER DU EL-TJEKKET? SPÆNDING, BRAND OG GEAR TJEK DIN VIDEN OM EL 7._9.

ER DU EL-TJEKKET? SPÆNDING, BRAND OG GEAR TJEK DIN VIDEN OM EL 7._9. ER DU EL-TJEKKET? SPÆNDING, BRAND OG GEAR TJEK DIN VIDEN OM EL 7._9. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd

Hvordan kan ulykker undgås 10 gode råd din LoKaLE afdeling af dansk EL-FoRbUnd EL-ULYKKER nul spænding det er dit liv Kun 2,5 % af alle elektrikere har aldrig fået elektrisk stød i deres arbejdsliv. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som Dansk El-Forbund har fået lavet i 2010.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER for ejendommen Sælger Anita andersen (Boet efter cob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER Adresse Sallvej 180 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 27.05.2015 Udløbsdato 27.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning om redningsberedskabets indsats i forbindelse

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen for ejendommen Sælger Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen Adresse Ringebæk Søvej 17 Postnr. og by 2660 Brøndby Strand Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg

Vejledning. Indsats i forbindelse med solcelleanlæg Vejledning Indsats i forbindelse med solcelleanlæg 2014 Vejledning om indsats i forbindelse med solcelleanlæg Indhold Indsats i forbindelse med solcelleanlæg... 3 Hvad er et solcelleanlæg... 3 Hvordan

Læs mere

fakta Elektriske anlæg

fakta Elektriske anlæg 42 De fleste er en smule bange for at kaste sig ud i den elektriske verden. Det er selvfølgelig naturligt nok, idet det jo kan være forbundet med livsfare, hvis det foregår på den forkerte måde. Indsigt

Læs mere

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da

Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC. Article Number: 167013. Languages: da Instruction manual (M) Brugervejledning TRUCK PAC Article Number: 167013 Languages: da BERNER_Instruction_manual_(M)_Brugervejledning_TRUCK_PAC_63337[PDF]_da.pdf 2015-05-06 BRUGERVEJLEDNING TRUCK PAC Artikelnr.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere