Højspændt Globalisering? Internationale ejerskabsstrukturer i den elektriske installationsbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højspændt Globalisering? Internationale ejerskabsstrukturer i den elektriske installationsbranche"

Transkript

1 Højspændt Globalisering? Internationale ejerskabsstrukturer i den elektriske installationsbranche

2 En kort introduktion Globalisering påvirker alle, men spørgsmålet er hvordan og hvor meget. Elinstallationsvirksomhed er en branche der, på sin vis, virker isoleret fra udenlandsk indblanding, i hvert tilfælde sammenlignet med andre brancher. Selvom vi i denne rapport kan bekræfte, at elektriske installationsvirksomheder på mange måder stadig opererer indenfor, frem for imellem lande, tilføjes nogle vigtige nuancer til dette billede. 1. Virksomheder der udfører elinstallation køber sjældent andre lignende virksomheder i andre lande. Men virksomheder der udfører elinstallationer opkøbes ofte af andre typer af udenlandske virksomheder, specielt fremstillings- eller ingeniørvirksomheder. 2. Vi kan dokumentere eksistensen af en håndfuld store multinationale virksomheder, som ejer mange elektriske installationsvirksomheder i forskellige lande. 3. Der er yderligere en gruppe holdingselskaber, som kun eksisterer for at eje elektriske installationsvirksomheder, af og til på tværs af lande. 4.: Elektriske installationsvirksomheders handlinger i deres hjemland ser også ud til at være påvirket af globalisering. Specielt i Europa, hvor elektriske installationsvirksomheder opkøber deres lokale konkurrenter meget oftere. Det samme er tilfældet for byggefirmaer mere generelt. Elektriske installationsvirksomheder opkøber ikke hinanden, men bliver ofte opkøbt. Hovedpunkterne for denne rapport er opsummeret i figuren. Figuren viser, at elektrikere ofte bliver en del af multinationale virksomheder, men dette sker, så at sige, hovedsagligt ved et tilfælde. Tabellen analyserer internationale sammenlægninger og opkøb: En virksomhed opkøber en andet virksomhed i et andet land og mindst en af virksomhederne foretager elinstallationer i et eller andet omfang. Begge virksomheder placeres i en af tre kategorier: 1) Den primære aktivitet er elinstallation, eller 2) de foretager elinstallation som en sekundær aktivitet, hvor deres primære aktivitet måske er fremstilling eller konstruktion, eller 3) de har ingen elektrikere ansat ( ingen ), men har simpelthen opkøbt (eller blev opkøbt af) en virksomhed der foretager elinstallationer. 2

3 FIGUR 1: INTERNATIONALE OPKØB DER INVOLVERER ELEKTRIKERE For virksomheden der opkøbes er elinstallation For virksomheden der opkøber, er elinstallation Primær Primær Sekundær Ingen Sekundær Ingen Tabellen tæller alle erhvervelser mellem to virksomheder i to forskellige lande, hvor enten virksomheden der opkøbes eller virksomheden der opkøber, har elinstallation som primær eller sekundær aktivitet ( Ingen benævner virsomheder der ikke udfører elinstallation, men opkøber en virksomhed der gør). Den afdækkede tidsperiode er januar 1997 til juni 2012 (se appendiks for detaljer). Figuren viser derpå, hvor hyppigt kombinationer af disse tre typer af virksomheder opkøber hinanden. Fire pointer kan udledes: 1. Det er ikke usædvanligt for elektrikere at blive en del af multinationale virksomheder. Siden 1997 har der været 925 tilfælde i verden (summen af alle tallene i tabellen). 2. Men multinationale virksomheder er kun meget sjældent skabt ved at elektrikere opkøber udenlandske elektrikere. Kun i 80 tilfælde har virksomheder med elinstallation som primær eller sekundær aktivitet opkøbt hinanden siden I de fleste tilfælde (617, eller 67 pct.) ser elektrikerne kun til: En virksomhed hvor elinstallation er sekundær aktivitet opkøber en udenlandsk virksomhed uden elektrikere. Eller omvendt. 4. Ikke desto mindre er der 199 tilfælde, hvor en elinstallationsvirksomhed er blevet opkøbt af udlændinge, hvilket ses på summen af tallene i den første kolonne. I tre ud af fire tilfælde foretog den udenlandske virksomhed ikke elinstallation forud for opkøbet (når ingen opkøber primær ). Det virker tydeligvis til, at elinstallationsvirksomheder ikke har et ønske om at blive globale, da de kun sjældent opkøber udenlandske konkurrenter. I stedet ser det ud som om, at elinstallation er noget som virksomheder i andre brancher engang imellem har brug for, og at disse virksomheder derpå beslutter sig for at blive internationale. Inden vi undersøger disse andre virksomheder, der interagerer med elektriske installationsfirmaer, er det nyttigt at sammenligne med indenlandske opkøb. Det vil sige, hvordan virksomheder opkøber hinanden inden for et lands grænser. 3

4 FIGUR 2: INDENLANDSKE OPKØB DER INVOLVERER ELEKTRIKERE For virksomheden der opkøbes er elinstallation For virksomheden der opkøber er elinstallation Primær Primær Sekundær Ingen Sekundær Ingen Tabellen tæller erhvervelser mellem to virksomheder i samme land, hvor enten virksomheden der opkøbes eller virksomheden der opkøber, har elinstallation som primær eller sekundær aktivitet ( Ingen benævner virksomheder, der ikke udfører elinstallation, men opkøber en virksomhed der gør). De indenlandske og internationale opkøb følger et lignende mønster, men de indenlandske i figur 2 har tydelige kendetegn: 1) Der er mere end fire gange så mange indenlandske opkøb (3901), som der er internationale (925). Dette gør internationale opkøb mindre hyppige for virksomheder, der foretager elinstallationer. For andre typer af virksomheder er der lidt mindre end tre gange så mange indenlandske handler som international. 2) Det er meget mere normalt for elektrikere at opkøbe andre elektrikere i det samme land end i udlandet. Der er 312 indenlandske tilfælde, hvor virksomheder med elinstallation som primær aktivitet køber hinanden. Elektriske installationsvirksomheder opkøber også flere virksomheder uden elektrikere i deres hjemland. 3) Det overordnede mønster i figur 1 og 2 er dog stadig det samme: Elektrikere bliver hovedsagligt opkøbt af virksomheder, der ikke har elektrikere, både ved indenlandske og internationale opkøb. Det virker dermed umiddelbart som om, at elektrikere i nogen grad er afskærmet fra udenlandske opkøb, men dette gælder i mindre grad, hvis de er en del af en virksomhed, hvor elinstallation ikke er hovedaktiviteten. Et naturligt sted at starte er derfor at undersøge, hvilke typer af virksomheder der udfører elinstallationer, foruden regulære elinstallationsvirksomheder. Hovedsektorer der foretager elinstallationer Figur 3 oplister de sektorer, hvor virksomheder udfører elinstallationer ved siden af deres hovedaktivitet. Figuren inkluderer de virksomheder, der foretog elinstallationer som sekundær aktivitet forinden de blev opkøbt af en anden virksomhed. Det inkluderer f.eks. byggefirmaer der har hyret elektrikere og er begyndt selv at foretage elinstallationer. 4

5 FIGUR 3: ELINSTALLATION SOM SEKUNDÆR AKTIVITET, FORDELT PÅ SEKTOR Tekniske services, udlejning og vikarer Byggeri Industri Telekom, medier, software Engros og detail, transport, lager, hotel El, gas, reparation Sikkerhed, rengøring, omsorg, øvr. Services Finans og ejendomme Figuren viser: Ud af alle virksomheder der har elinstallation som sekundær aktivitet, hvilken andel af virksomheden er i en given sektor? Det er muligt at finde alle slags virksomheder, der har elinstallation som sekundær aktivitet; der er eksempler på finansielle firmaer, sikkerhedsfirmaer og detailhandlere, men hovedsektorerne er teknisk service, byggefirmaer og producenter. 1 Teknisk service, udlejning og vikarbureauer Teknisk service, udlejning og vikarbureauer er en bred sektor, men elektrikerne er primært beskæftiget i én underbranche: Ingeniør aktivitet og relateret teknisk rådgivning (NACE 7112). Forsknings- og udviklingsvirksomheder udfører også ofte elinstallationer. Det ser ud til, at elektrikere ofte er beskæftiget i vidensintensive virksomheder. FIGUR 3.1: TEKNISKE SERVICEVIRKSOMHEDER DER UDFØRER ELINSTALLATIONER Ingenører og lignende tekniske konsulenter Anden forskning og udvikling i naturvidenskab og ingeniørarbejde Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Andre brancher i tekniske services Figuren viser: Ud af alle virksomheder der har elinstallation som sekundær aktivitet, hvilken andel af virksomheden er i en given sektor? 1 Klassifikationen af brancher ud på sektorniveau i figur 3 er opbygget ud fra 4-digit NACE, men strukturen i figuren er ikke standard. Fordi der f.eks. ikke er nogle virksomheder i undervisningssektoren, der foretager elinstallationer, er mange sektorer blevet lagt sammen. Det er vigtigt at påpege, at frekvenserne vist i figur 3, og de følgende figurer, er frekvenser for virksomheder der er involveret i et opkøb. Samplen er ikke nødvendigvis repræsentativ for populationen af alle typer virksomheder, idet der er tendens til en overvægt af store virksomheder og sektorer, hvor virksomheder bliver købt og solgt mest. 5

6 Elinstallation som en del af en byggeripakke Figur 3.2 viser, at mange byggefirmaer tilbyder elinstallation som en del af byggeprojekterne eller som en del af andre installationer, f.eks. rørlægning, varme eller klimaanlæg. FIGUR 3.2: BYGGEFIRMAER DER FORETAGER ELINSTALLATIONER Opførelse af bygninger (boliger og andre) Anden anlægsvirksomhed VVS- og blikkenslagerforretninger Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Anden bygningsinstallationsvirksomhed Andre brancher i bygge-anlæg Figuren viser: Ud af alle virksomheder der har elinstallation som sekundær aktivitet, hvilken andel af virksomheden er i en given specifik industri? Fra et salgsperspektiv giver det mening at inkludere elinstallationer som en del af en pakke. Det måske mest overraskende fund i figur 3.2 og 3.1 er, at det er mere normalt for elektrikere at gå sammen med en ingeniørvirksomhed end virksomheder der bygger huse. Fremstilling af elektronik og elektronisk udstyr Mange typer af producenter udfører elinstallation. Figur 3.3 oplister de mest almindelige specifikke brancher, men som figuren viser, er de fleste elinstallationer spredt ud over andre brancher. Den største enkeltbranche er dog kommunikationsudstyr. Elektrisk udstyr og elektriske komponenter kommer henholdsvis ind som nummer to og tre. 6

7 FIGUR 3.3: PRODUCENTER DER FORTAGER ELINSTALLATION Kommunikationsudstyr Andet elektrisk udstyr Elektroniske komponenter og plader Elektriske belysningsartikler Andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler Øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. Andre brancher i industrien Figuren viser: Ud af alle virksomheder der har elinstallation som sekundær aktivitet, hvilken andel af virksomheden er i en given specifik industri? Selvom mange producenter udfører elinstallation, falder mange af disse virksomheder indenfor de bredere kategorier produktion af computere, elektroniske og optiske produkter (41 pct.) og produktion af elektronisk udstyr (37 pct.). 2 Elektrikere i andre brancher Sektoren Telekommunikation, medie og software har 12 pct. af virksomhederne der foretager elinstallation som sekundær aktivitet (figur 3). De fleste af disse findes indenfor andre kommunikationsaktiviteter. At dømme ud fra navnene på disse virksomheder, ser det ud til, at elektrikerne hovedsagligt arbejder for internetudbydere. Virksomhederne indenfor sektorerne ITkonsultations aktiviteter og Computer-programmør aktiviteter foretager også ofte elinstallationer. Engros- og detailhandlere foretager også engang imellem elinstallationer, hvor hovedtyperne er Engroshandle med elektronik- og telekommunikationsudstyr og dele og detailsalg af telekommunikationsudstyr i specialforretninger. 3 Måske lidt overraskende, er der kun få virksomheder i elproduktion- og distributionsindustrien, der foretager elinstallationer. Endelig er der også en del sikkerhedsfirmaer ( sikkerhedssystemer og service aktiviteter ) der foretager elinstallationer, formodentligt ved installation af alarmsystemer. 2 For industrien er vores kriterier for at inkludere virksomheder vigtige. Vi tæller kun virksomheder med, hvis elinstallation er en af deres oplistede aktiviteter. Elektrikere kan muligvis være beskæftiget i industrien af andre grunde, måske grundet specialiserede montage opgaver. Disse virksomheder er ikke medregnet her. 3 En engroshandel er en virksomhed der køber varer fra producenterne og sælger dem til andre virksomheder. En detailhandel er en virksomhed der køber varer fra producenter (eller engroshandlere) og sælger dem til kunder. 7

8 Som vi kan se bliver elinstallationer foretaget af en meget forskelligartet gruppe af virksomheder. Nogle af disse virksomheder er måske væsentligt mere udsatte for udenlandske overtagelser end andre. I det følgende vil vi undersøge hvilke af disse grupper af virksomheder der er mest påvirket af globaliseringen. Udenlandske opkøbere er fremstillings- og ingeniørvirksomheder Lad os først undersøge hvem der køber elektrikere direkte; hvilke typer af virksomheder opkøber virksomheder der har elinstallation som deres primære aktivitet. Figur 4 viser den primære aktivitet hos disse købere, (svarende til opkøbene vist i den første kolonne i figur 1 og 2). FIGUR 4: KØBERE AF ELINSTALLATION (PRIMÆR) Udenlandske købere Indenlandske købere Industri 47 Industri 136 Tekniske services, udlejning og vikarer 34 Tekniske services, udlejning og vikarer 98 Finans og ejendomme 21 Finans og ejendomme 132 Elinstallation 19 Elinstallation 294 Bygge-anlæg 15 Bygge-anlæg 140 Telekom, medier, software 14 Telekom, medier, software 59 El, gas, reparation 9 El, gas, reparation 53 Sikkerhed, rengøring, omsorg, øvr. Services 7 Sikkerhed, rengøring, omsorg, øvr. Services 76 Engros og detail, transport, lager, hotel 2 Engros og detail, transport, lager, hotel 51 Figurerne optæller, hvordan virksomheder med elinstallation som primær aktivitet bliver opkøbt, ud fra den opkøbende virksomheds sektor, og om den opkøbende virksomhed er udenlandsk eller ej. Den første ting at lægge mærke til, når de to grafer i figur 4 sammenlignes, er den store forskel i tallenes størrelse. For at man bedre kan se de udenlandske købere, er de to grafer ikke i samme skala, men i hver kategori er der er mindst tre gange så mange indenlandske opkøb. Som vi allerede så i figur 1 og 2, er det meget mere sandsynligt, at elinstallationsvirksomheder bliver opkøbt af indenlandske virksomheder end udenlandske. Mønstrene i de to grafer er også ret forskellige: På det indenlandske marked bliver elinstallationsvirksomheder hovedsagligt opkøbt af andre elinstallationsvirksomheder (294). Den andenstørste gruppe af købere er byggefirmaer (140). Disse to typer af opkøb er meget usædvanlige på tværs af grænser (henholdsvis 19 og 15 tilfælde). De udenlandske virksomheder der opkøber elinstallationsvirksomheder er hovedsagligt i industrien; de producenter af kommunikationsudstyr, elektronik og elektrisk udstyr som vi så i tabel 2.2. Industrivirksomheder køber engang imellem elektriske installationsvirksomheder i 8

9 udlandet (kun 47 opkøb i verden siden 1997), men der er næsten tre gange så stor sandsynlighed for, at de køber dem i eget land. Et lignende billede kan findes ved teknisk service: Disse virksomheder (næsten altid ingeniørvirksomheder) køber af og til elektriske installationsvirksomheder i udlandet (34 gange), men det er mere sandsynligt, at de gør det i hjemlandet (98 gange). Telekommunikationsvirksomheder foretager en lidt større del af deres opkøb i udlandet, men der er kun tale om 14 opkøb af udenlandske elektriske installationsvirksomheder. For alle de tilbageværende sektorer i figur 4 er det også meget mere sandsynligt at der opkøbes en indenlandsk elinstallationsvirksomhed. Og selvom mange typer af virksomheder køber elinstallationsvirksomheder, så køber de sjældent udenlandske. Producenter og ingeniører igen Som vi så i figur 1 er det mere almindeligt for elektrikere at blive en del af en global virksomhed, hvis de er beskæftiget i en virksomhed, der har en anden branche som dens hovedaktivitet. Figur 5 viser alle de hyppigste globale opkøb der involverer elektrikere (i orange) og sammenligner dem med indenlandske opkøb (i gråt). I modsætning til figur 4 kigger vi her både på de virksomheder, som har elinstallation som primær og sekundær aktivitet. Ved alle opkøbene i figur 5 foretager mindst en af de to virksomheder elinstallation, som enten primær eller sekundær aktivitet. FIGUR 5: HANDLER DER INVOLVERER ELINSTALLATION (PRIMÆR ELLER SEKUNDÆR) Industri Industri Tekniske services Ondustri Industri Elinstallation International Indenlandsk Tekniske services Elinstallation Finans Bygge-anlæg Telekom Telekom Bygge-anlæg Bygge-anlæg Finans Elinstallation Elinstallation Elinstallation Bygge-anlæg Elinstallation Elinstallation Bygge-anlæg Figuren viser hvordan virksomheder med elinstallation som enten primær eller sekundær aktivitet bliver opkøbt. Antallet af opkøb er oplistet som: Købers sektor opkøbtes sektor. De mest almindelige internationale virksomheder med elektrikere er resultatet af en industrivirksomhed der opkøber en anden industrivirksomhed, hvor en (men sjældent begge) af virksomhederne også foretager elinstallationer. Indenlandske opkøb er stadig mest almindelige for 9

10 to industrivirksomheder (155 vs. 92 tilfælde). De brancher i industrien, der beskæftiger elektrikere, virker til at være mere indenlandsk-orienteret end typiske industrivirksomheder. Tekniske servicevirksomheder opkøber også industrivirksomheder og dette er den anden mest almindelig måde, hvorpå elektrikere bliver en del af en global virksomhed. Interessant nok er denne form for opkøb mere udbredt på tværs af end inden for grænser. Halvdelen af industrivirksomhederne er lokaliseret i vækstlande (hovedsagligt Kina, Rusland og Kasakhstan), hvorfor mange af opkøbene formentligt er en del af en generel outsourcing af produktionen. Som vi allerede så i figur 4 køber industri- og teknisk servicevirksomheder også primære elektriske installationsvirksomheder direkte, hvorfor en del elektrikere bliver en del af globale virksomheder på denne måde. De tekniske servicevirksomheder der opkøber elektriske installationsvirksomheder, har typisk ikke nogen industrivirksomhed (kun i 12 pct. af tiden). Opkøb fra industri eller teknisk service er derfor ikke del af den samme pakke, de er to uafhængige kilder til internationalisering. Der er 33 tilfælde, hvor et byggefirma opkøbes af et udenlandsk finansfirma. Det er mere sjældent at udenlandske finansfirmaer opkøber elektriske installationsvirksomheder direkte. (Udenlandske finansfirmaer opkøber også i enkelte tilfælde produktions- og teknisk servicevirksomheder med elektrikere. Disse handler er ikke vist i figuren.) Telekommunikationsbranchen er meget indenlandsk-orienteret; I hvert tilfælde de underbrancher, der også foretager elinstallationer ( Andre telekommunikations aktiviteter, Computer programmerings aktiviteter og Computer konsulentaktiviteter ). Indenlandske opkøb er meget almindelige, men udenlandske opkøb er sjældne. Måske mindre overraskende er det samme gældende for byggefirmaer: Der er mange indenlandske og få udenlandske opkøb. Byggefirmaer og elektriske installationsvirksomheder opkøber heller ikke hinanden på tværs af grænser. Byggeriet er afskærmet fra udlændinge, og elinstallation i endnu højere grad Det overordnede billede der fremstår, er, at elektrikerne er afskærmet fra udenlandske opkøb med undtagelse af dem der er beskæftiget i produktion og teknisk service. En del af forklaringen er, at hele byggebranchen er meget indenlandsk-orienteret: Det kræver viden om lokal smag, traditioner og regulativer at udføre et byggeprojekt, og muligvis også gode kontakter til lokale politikere. Men elinstallationer er måske endnu mere beskyttet end byggeriet generelt: Standarder og regulativer omkring elinstallation og udstyr varierer på tværs af lande, krav til uddannelse og sikkerhed varierer måske osv. Det kan f.eks. være svært for et britisk firma at bruge sin ekspertise i Sverige. Telekommunikationsvirksomhederne, der også foretager elinstallation, virker heller ikke synderligt orienterede imod udenlandske markeder. Dette kan dog ændre sig. De underbrancher; internetudbydere, computer programmering, og computer konsultation, er forholdsvis nye og det er muligt, at vi vil se flere internationale opkøb i takt med at industrierne modnes. Globalisering eller bare Europa? Elektrikere bliver en del af internationale virksomheder gennem opkøb enten af producenter eller tekniske servicevirksomheder. Men hvor globale er disse opkøb og i hvilke lande foregår de? 10

11 FIGUR 6: INTERNATIONALE HANDLER UD FRA LANDE Europa Europa Nordamerika Europa Nordamerika Asien Europa Nordamerika Nordamerika Nordamerika Asien Asien Europa Asien Nordamerika Oceanien Asien Europa Andre kontinent-par Acquisitions of electrical installation firms Acquisitions of construction firms Other acquisitions involving electricians Figuren optæller hvordan virksomheder med elinstallationer som enten primær eller sekundær aktivitet bliver opkøbt international. Antallet af opkøb er listet som: Købers kontinent Opkøbtes kontinent. Internationaliseringen af virksomheder der foretager elinstallationer er stærkest i Europa: 45 pct. af alle opkøb sker mellem to europæiske firmaer. De europæiske opkøb er ikke bare større i antal, de er også kvalitativt anderledes: Bygge- og elinstallationsvirksomheder udgør 41 pct. af de opkøbte virksomheder i europæiske handler, hvilket er dobbelt så meget som resten af verden. Som forventet er opkøb imellem nabolande mest hyppige, men de er ikke den eneste slags. Amerikanske virksomheder opkøbte 31 britiske virksomheder, hvilket er det højeste antal for noget par af lande; og Nordeuropæiske virksomheder opkøber Sydeuropæiske bygge- og elinstallationsvirksomheder, disse opkøb fandt sted under boligboblen. Vi så i figur 4, at den mest almindelige måde at skabe en international virksomhed i elinstallation er ved, at produktions- eller teknisk servicevirksomheder opkøber en producent. Disse handler er også de mest globale, idet de finder sted mellem alle kontinenter og ikke kun inden for Europa. En klar majoritet af internationale opkøb foretaget af elektriske installationsvirksomheder foregår mellem to europæiske lande (elektrikere har foretaget omkring 100 opkøb, se første række i figur 1). Lokale opkøb imellem elektrikere Det overordnede branchemønster for indenlandske handler er ret ens på tværs af lande. Handler hvor elektriske installationsvirksomheder og byggevirksomheder opkøber hinanden er mere almindelige inden for rige lande. Der er dog en pudsig variation i tendensen for elektriske installationsvirksomheders opkøb af hinanden, vist i figur 7. 11

12 FIGUR 7: INDENLANDSKE HANDLER, TO ELEKTRISKE INSTALLATIONSVIRKSOMHEDER Holland USA Finland Frankrig Storbritannien Sverige Schweiz Japan Danmark Norge Canada Belgien Spanien Østrig Tyskland Polen Rusland Tjekkiet Italien Uruguay Antallet af handler indenfor hvert land mellem to virksomheder der begge har elinstallation som primær aktivitet. Generelt er der ikke noget klart mønster i figur 7. Store lande har flere virksomheder, hvilket betyder flere virksomheder der potentielt kan opkøbe hinanden, men Holland topper listen foran USA; Finland og Sverige har flere opkøb end Japan, og på 15 år har der kun foregået fem opkøb mellem tyske elinstallationsvirksomheder. I Holland er mange af opkøbene foretaget af et enkelt firma, Imtech N.V. Derudover kan opkøb imellem ensartede virksomheder være selvforstærkende: Hvis en virksomhed opkøber en konkurrent, kan andre virksomheder blive nødsaget til at slå sig sammen for at kunne konkurrere. Et indledende opkøb kan derfor starte en hel bølge. Mange af opkøbene i de givne lande er koncentrerede i det samme år, hvilket indikerer en pludselig konsolidering. Bølgerne ser ud til mest at forekomme i europæiske lande. Byggefirmaer viser det samme mønster: Tre ud af fire opkøb imellem byggefirmaer foregår i europæiske lande. Det samme er gældende for byggefirmaer der køber indenlandske elektriske installationsvirksomheder. De lande der oplever disse opkøbsbølger er dog ikke de samme for den elektriske installationsbranche og for byggebranchen. Elektrikere er også påvirket af privatiseringen af de europæiske elproduktion- og distributionsbrancher og de efterfølgende opkøbsbølger. Der er 78 indenlandske opkøb mellem strøm genererings- og distributionsvirksomheder i Europa, men kun 12 i resten af verden. Men ikke alle opkøb er mere hyppige i Europa. Europæiske telekommunikationsvirksomheder virker langt mindre aggressive i deres indenlandske opkøb. I Nordamerika og Asien er det langt mere sandsynligt, at virksomhederne køber andre indenlandske telekommunikations- eller endda industrivirksomheder. 12

13 Trenden og svingninger i økonomien Fordi de europæiske og nordamerikanske opkøb er registreret i vores database fra en tidligere dato, er det nødvendigt at undersøge dem separat for at se, hvordan verdens opkøb udvikler sig over tid. Figur 9 har derfor tre grafer: Den første starter i 1997 og viser, hvordan handler hvor mindst en af de to virksomheder er europæiske. Den anden går tilbage til 2000 og viser handler, hvor ingen af virksomhederne er europæiske, men mindst en er nordamerikansk. Den tredje begynder i 2003 og viser data fra resten af verden, hvor ingen af virksomhederne er europæiske eller nordamerikanske. FIGUR 8: INDENLANDSKE HANDLER, TO ELEKTRISKE INSTALLATIONSVIRKSOMHEDER Europa Indenlandsk Nordamerika Resten af verden international Europa : Antal årlige handler, hvor mindst en virksomhed er europæisk. Nordamerika : Antal årlige handler, hvor ingen virksomhed er europæisk og mindst en er nordamerikansk. Resten af verden : Alle andre handler. Fordi data stopper 30. Juni 2012 tæller diamantmarkøren antallet af handler i første halvdel af 2012 seperat. Antallet af indenlandske internationale opkøb er tydeligt voksende i hele verden, specielt for handler der involvere europæiske virksomheder. Men de fleste af graferne peaker i 2007, og de nordamerikanske handler falder mellem (observationen i 2000 er sandsynligvis overdrevet, da den måske også medtager handler foretaget før 2000). Udviklingen er ikke specifik for virksomheder der udfører elinstallation. Opkøb mellem virksomheder generelt har været støt stigende så langt tilbage som data rækker. Herudover svinger antallet af opkøb voldsomt mellem økonomiske op- og nedture: Boom-årene i midten af 00 erne følges af en stor forøgelse i både indenlandske og udenlandske opkøb, hvilket så kollapser sammen med det finansielle/bolig krak i De nordamerikanske handler følger også IT-boblens boom og kollaps. Så selvom antallet af opkøb er stigende for virksomheder med elinstallation som enten deres primære eller sekundære aktivitet, virker denne stigning til blot at være en del af en global trend der påvirker alle virksomhedstyper. Sammenlægninger og opkøb er mangedoblet i alle industrier, faktisk især indenfor landegrænser, og er også bremset siden Nedgangen efter 2007 virker en anelse større for handler der involvere elektrikere, hvilket muligvis afspejler, at byggebranchen er blevet særligt hårdt ramt af krisen i mange lande. Der ser ikke ud til at være et særligt pres på at gøre elektriske installationsvirksomheder mere globale. I stedet er det klart, at globalisering påvirker alle typer af virksomheder, inklusiv virksomheder der beskæftiger elektrikere. Elektrikere opkøber hinanden Selvom elektrikere hovedsagligt synes fanget i bølgen, hvor alle typer af firmaer opkøber hinanden mere hyppigt, så har opkøb, hvor en elinstallationsvirksomhed opkøber en anden elinstallationsvirksomhed, en lidt anderledes udvikling. Figur 9 viser, hvordan antallet af elektriske 13

14 installationsvirksomheder der opkøber hinanden indenfor et land udvikler sig i Europa, Nordamerika og resten af verden. FIGUR 9: HANDLER MELLEM TO ELEKTRISKE INSTALLATIONSVIRKSOMHEDER Europa Nordamerika 0 Resten af verden Figuren viser antallet af handler mellem to virksomheder i det samme land som begge har elinstallation som primær eller sekundær aktivitet. Fordi data stopper 30. Juni 2012 tæller diamantmarkøren antallet af handler i første halvdel af 2012 separat. Som allerede påpeget er det næsten kun europæiske elektriske installationsvirksomheder der opkøber hinanden. Opkøbene viser en pludselig stigning i 2006, hvor antallet af opkøb stiger til mere end det dobbelte af sidste peak i 2003 (31 vs 12). Selvom opkøbene falder med krisen i 2007 virker de til at have stabiliseret sig på et meget højere niveau (18 pr. år). Der er en anden stigning i 2011, men data fra Januar til Juni i 2012 (grå firkant) signalerer at antallet vil falde tilbage til 21 pr. år. Europæiske elektriske installationsvirksomheder synes at købe lokale konkurrenter langt oftere end de plejede. Men som figur 7 viste er trenden afhængig af lokale forhold og er ikke tydelig i alle europæiske lande. Hvem ejer i sidste ende elektriske installationsvirksomheder? I tilknytning til observationen af, hvornår en virksomhed opkøber en anden, kan vi også se på om en af virksomhederne allerede er ejet af en tredje virksomhed. Tabel 1 tæller hvor mange virksomheder der har tredjeparts ejerskab og hvem disse er, hvad end disse ejere er indenlandske eller udenlandske. 14

15 Tabe1 1: Tredjeparts ejerskab af virksomheder med elinstallation som primær aktivitet Ejer af virksomhed Indenlandsk Udenlandsk Ingen Antal af udenlandske og indenlandske ejere: Type af ejer: Industrielt eller finansielt firma Individer eller familier 84 4 Fælles & Pensions Fonde 75 5 Fonde/Forskningsinstitutter 27 Offentlig myndighed, Stat, Regering 24 2 Privat aktiefond 5 12 Medarbejdere/Ledere/Direktører 8 Bank 4 1 Ingen inkluderer også virksomheder, hvor information om ejeren mangler. Lidt under halvdelen af alle virksomheder har tredjeparts ejerskab og ud af disse, har en ud af syv en udenlandsk ejer. Ejeren er næsten altid en anden virksomhed. Virksomheder der har elinstallation som sekundær aktivitet har 26 pct. større sandsynlighed for at have indenlandsk tredjepartsejerskab, men har ikke større sandsynlighed for at have udenlandsk tredjeparts ejerskab. Typerne af tredjeparts ejere ser ud til at være de samme som i tabel 5, hvor industrielle eller finansielle virksomheder dominerer. Ingeniørvirksomheder og strøm genererings- og distributionsvirksomheder har signifikant mindre sandsynlighed for at være ejet af udlændinge. De største og mest aggressive globale ejere Tabel 2 oplister navne og oprindelsesland på de ti største tredjepartsejere, målt på hvor mange ansatte de har. Det er tydeligt at disse er meget store virksomheder, G4S har hele medarbejdere over hele verden. Men det har kun opkøbt én elinstallationsvirksomhed (på trods af at beskæftige mange elektrikere som del af deres sikkerhedsaktiviteter). Tabe1 2: De tredjeparts ejere, som har flest ansatte Medarbejdere (i tusinde) Lande Antal opkøbte elinstallationsvirksomheder Virksomhed er købt Primær Sekundær G4s Plc, England Siemens Ag, Tyskland Open Joint Stock Company Gazprom, Rusland Panasonic Corporation, Japan General Electric Company, USA Securitas AB, Sverige Veolia Environnement, Frankrig

16 Lowe's Companies, Inc., USA GDF Suez, Frankrig United Technologies Corporation, USA Det samme er tilfældet med mange af de andre virksomheder på listen: General Electric har opkøbt 124 virksomheder, men kun fire af disse har noget at gøre med elinstallation. På den anden side er det altid vigtigt at være opmærksom på virksomheder af denne størrelse, hvorfor det er vigtigt at vide, at de er involveret i elinstallationer også selvom det kun er marginalt. Desuden er nogle af disse virksomheder stærkt repræsenteret på markedet for elinstallation: Siemens, GDF Suez, Véolia og United Technology Corporation En anden måde at finde de vigtigste tredjeparts ejerskab, er ved at se på de virksomheder der opkøber flest elektriske installationsvirksomheder, hvilket gøres i tabel 3. Dette giver en fuldstændig anderledes liste af virksomheder, hvor kun United Technologies Corporation er genganger. Tabel 3: Tredjeparts ejerne der opkøber flest elektriske installationsvirksomheder Medarbejdere (i tusinde) Lande Opkøbte elektriske installationsvirksomheder Virksomheder opkøbt Primær Sekundær Black Box Corp, USA Vinci, Frankrig YIT OYJ, Finland Imtech N.V., Holland Eiffage, Frankrig Mitie Group Plc, Storbritannien United Technologies Corporation, USA Batenburg Techniek N.V., Holland T Clarke Public Limited Company, Storbritannien Alpiq Holding Ag, Schweiz Black Box Corp er en producent af kommunikationsudstyr. Den har opkøbt 27 elektriske installationsvirksomheder i USA, men også i Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Singapore, sammen med computer-konsulentfirmaer i flere europæiske lande. Det franske byggefirma Vinci er verdens største målt i omsætning. YIT er et finsk byggefirma der opererer i Skandinavien, Estland og Østrig. Imtech er et hollandsk ingeniør-konsulentfirma. Eiffage er et byggefirma. Det er forholdsvis svært at præcisere hovedaktiviteten hos Mitie gruppen, idet den virker til at opkøbe en bred vifte af virksomheder inden for energi, byggeri og sikkerhed. United Technologies Corporation er producent i en bred gruppe af brancher. Batenburg Techniek og T Clarke er ingeniørvirksomheder. Alpiq Holding ser ud til at være en energivirksomhed, men ejer også industrivirksomheder. Slutteligt skal det påpeges, at tredjeparts ejere kan være betydende på markedet for elinstallation, hvis de ejer mange virksomheder med elinstallation som sekundær aktivitet. De ti vigtigste af disse virksomheder er oplistet i tabel 4. Der er en del virksomheder der går igen på begge lister, men flere nye spillere står også frem. Den store franske virksomhed Alstom er en tog- og 16

17 elektricitetsproducent, hvilket giver virksomheden flere indirekte indgangsmuligheder til markedet for elinstallation. Tabel 4: Tredjeparts ejere der opkøber flest virksomheder med elinstallation som sekundær aktivitet Opkøbte elektriske Medarbejdere (i tusinde) Lande installationsvirksomheder Virksomheder opkøbt Primær Sekundær Black Box Corp, USA Imtech N.V., Holland Alstom S.A., Frankrig Olympus Corp., Japan Yit Oyj, Finland Bouygues Sa, Frankrig Siemens Ag, Tyskland Fmr Llc, USA GDF Suez, Frankrig Hitachi, Ltd., Japan Olympus er måske bedst kendt for deres kameraer, men de har opkøbt mange detailbutikker med telekommunikationsudstyr som også udfører elinstallationer. Den franske virksomhed Bouygues er til stede i mange former for erhverv: Energi (de ejer 47 pct. af Alstom), Telekommunikation og medier (de ejer bl.a. Frankrigs største Tv-kanal TF1 og Eurosport), byggeri og ejendomme. FMR LLC (Fidelity Management and Research) er et finansielt ledelsesfirma. Hitachi er en fransk energivirksomhed. Men det er også muligt at eje flere elinstallationsvirksomheder uden selv at være en rigtig virksomhed. Det er normalt at placere ejerskaber i et holdingselskab eller en anden juridisk struktur. Tabel 5 på næste side oplister alle disse holdingselskaber der ejer mere end to elektriske installationsvirksomheder. Metoden til at identificere disse selskaber er ikke perfekt og visse på listen er muligvis regulære virksomheder eller andre institutioner (fx den franske regering): Et selskab/firma er inkluderet, hvis det står listet som enten ikke at have nogle ansatte eller hvis antallet af ansatte mangler. Med denne rapport følger en database. I den database er alle tredjepartsejere oplistet sammen med de virksomheder de ejer og de lande og brancher, de opererer i. Der er også en sektion med virksomheder ejet af holdingselskaber. 17

18 Tabel 5: Liste over alle tredjeparts ejere, der kan tænkes at være holdingselskaber og som ejer mindst tre elektriske installationsvirksomheder Lande Elektriske installationsvirksomheder Antal virksomheder Primær Sekundær Spie SA, Frankrig Scandinavian Installation Holding Ab, Sverige Burkhalter Holding Ag, Schweiz Elajo Invest Ab (Publ), Sverige Storm Ii B.V., Holland Cilantro Luxembourg Sarl, Luxemborg Mannerheim Invest Ab, Sverige Peltonen Erkki Ilmari, Finland Fs Invest Sarl, Luxemborg Petrocorp Group Inc., Canada Agder Energi As, Norge Emc Talotekniikka Oy, Finland NRGI A.M.B.A, Danmark Real Estate Development, Belgien Insight Home Solutions Corp, Canada Hastie Group Limited, Australien Multiband Corporation, USA Stichting Tbi, Holland Lifestyle Innovations Inc, USA Societe Financiere De Cours, Frankrig Tontine Capital Partners, L.P., USA Stichting Administratiekantoor Aandelen van den Pol Groep B.V, Holland Fcpr, Frankrig Eip - Sociedade Gestora De Participa?Oes, Portugal Programmed Maintenance Services Limited, Australien Schindler And Bonnard Families, Schweiz Managed Support Services Plc, Storbritannien Robert Bosch Industrietreuhand Kommanditgesellschaft, Tyskland Alinda Capital Partners Llc, USA Stichting Administratiekantoor Centric, Holland Churchill Corporation, Canada Claus JøRgen SøGaard Poulsen, Danmark George Scarr-Hall Investments Ltd, Storbritannien Acro Energy Technologies Llc, USA Aro Yhti?T Oy, Finland Korea Electric Power Corporation, Korea Stichting Administratiekantoor Hemna Holding, Holland Swisspro Group Ag, Schweiz Baak B.V., Holland Hackett Security Incorporated, USA Ilola Ismo, Finland Robertson Bright Inc, Canada

19 Konklusion: Fire udviklinger at holde øje med Den typiske årsag til at en virksomhed opkøber en udenlandsk virksomhed er for at få adgang til et andet marked eller eliminere en udenlandsk konkurrent. I bygge- og anlægsvirsomheder er disse to motivationer svage: Regulering, standarder og traditioner der varier mellem hvert land, betyder at fordelene ved at et byggefirma opererer i flere lande er små. Formodentlig er denne beskyttelse endnu større for elektriske installationsvirksomheder og de virksomheder med elinstallation som enten primær eller sekundær aktivitet opkøber sjældent hinanden. Elektrikere kan dog stadig blive en del af en international virksomhed. Elinstallationsvirksomheder kan blive opkøbt af andre typer af virksomheder, hovedsagligt fra industrien (elektronik eller elektrisk udstyr) eller ingeniørvirksomheder. Eller de kan allerede være en del af en industri- eller ingeniørvirksomhed som opkøbes af en anden virksomhed. Globaliseringen af elektrikerarbejdet har fulgt den generelle stigning i antallet af multinationale virksomheder, hvilket hovedsagligt skyldes disse opkøb fra virksomheder med andre hovedaktiviteter. Der har været et accelererende antal opkøb i midten af 00 erne og et efterfølgende fald som følge af den globale økonomiske krise. Markedet for elektrikere ændrer sig også på en anden måde, selvom det indtil videre hovedsagligt sker i Europa: Elinstallationsvirksomheder er begyndt at opkøbe hinanden indenfor lande, det samme er byggefirmaer. Mønstret er forholdsvisuregelmæssig: Det virker til, at en bølge af opkøb kan starte i et land, hvis ét vigtigt opkøb tvinger en andre virksomheder til også at foretage opkøb. Halvdelen af elektriske installationsvirksomheder er ejet af andre virksomheder og disse ejere er af og til udenlandske. Disse ejer-virksomheder kan være meget store, ofte med mere end ansatte. Ud over disse store multinationale virksomheder, er der også en gruppe holdingselskaber, som kun eksisterer for at eje elektriske installationsvirksomheder. Der er fire nøgleindsigter at huske: 1. Opkøb foretaget af udenlandske industrivirksomheder (elektrisk-og telekommunikationsudstyr) eller ingeniørvirksomheder bliver vigtigere som en del af en generel stigning i antallet af opkøb. 2. Store multinationale virksomheder ejer i visse tilfælde elektrikere og i mindst en håndfuld af disse virksomheder, ser elektrikere ud til at være en del af den globale strategi: Black Box Corp, USA; Vinci, Frankrig; YIT OYJ, Finland; Imtech N.V., Holland; Eiffage, Frankrig; Mitie Group Plc, Storbritannien; United Technologies Corporation, USA; Batenburg Techniek N.V., Holland; T Clarke Public Limited Company, Storbritannien; Alpiq Holding Ag, Schweiz. 3. Oveni dette ejer holdingselskaber ofte elektriske installationsvirksomheder i flere lande. 4. Indenlandske opkøb mellem elektriske installationsvirksomheder og med byggevirksomheder generelt bliver mere udbredt, specielt i Europa. 19

20 Teknisk appendiks Data brugt i denne analyse er fra et udtræk af Zephyr databasen på globale fusioner og opkøb udgivet af Bureau van Dijk. Databasen sigter mod at samle alle verdens sammenlægninger og opkøb, både inden for og mellem lande. Dataudbyderne registrerer alle opkøb (eller handler ) med en værdi af mindst 1 million GBP. Data begynder i 1997, men indeholder kun handler hvor mindst en af virksomhederne er europæiske. I 2000 blev handler, hvor mindst en af virksomhederne er Nordamerikanske tilføjet og fra 2003 dækker databasen hele verden. Når der foretages en handel giver databasen information omkring den købende virksomhed ( opkøber ) og virksomheden der bliver købt ( målet ): Adresse, land, branche, antal ansatte, global ejerskab osv. Hvis der er en tredjepart, en sælger, der sælger målvirksomheden til opkøberen, så giver databasen tilsvarende information om det firma. Brancher er registreret med NACE kode, det europæiske klassifikationssystem for brancher. Virksomheder er inkluderet i dette studie, hvis de er en del af en handel hvor enten målet, opkøber eller sælger har branchekoden NACE 4321 Electrical installation som primær eller sekundær aktivitet. Samplen er ikke repræsentativ for hele verdens population af virksomheder, da virksomhederne kun observeres når de køber eller sælger hinanden. Denne mangel på repræsentivitet har nogle implikationer for vores analyse. 1. Sektorerne med elinstallation som sekundær aktivitet (figur 3 og ) repræsenterer ikke den elektriske installation i hele økonomien. Virksomheder der køber eller opkøbes ofte, hovedsagligt produktions- og teknisk servicevirksomheder, vil være overrepræsenterede. 2. Hvad angår ejerne af virksomhederne, er det billede vi kan tegne af det globale netværk af datterselskaber ukomplet af to grunde: a. Vi observerer kun datterselskaber der er blevet købt eller solgt siden 2003 (1997). Hvis virksomheden har foretaget opkøb før det kan vi ikke se dem. b. Virksomheder kan også ekspandere ved at starte nye virksomheder selv, i stedet for at opkøbe eksisterende virksomheder. Siemens har opbygget Siemens Frankrig fra bunden. Vi observerer kun udvidelser gennem opkøb. Databasen tilbyder derfor kun en del af det globale netværk af ejere. På den anden side foretager næsten alle store virksomheder opkøb over en 20 årig periode, hvorfor vi kan være rimelig sikre på, at vi har fundet næsten alle de store spillere på det globale marked for elinstallation. 20

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

M&A analyse. 4. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 4. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 4. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Danske virksomheder er i stigende grad på opkøb i Antal transaktioner i 2014 er 4% lavere i forhold til det

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere