Højspændt Globalisering? Internationale ejerskabsstrukturer i den elektriske installationsbranche

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højspændt Globalisering? Internationale ejerskabsstrukturer i den elektriske installationsbranche"

Transkript

1 Højspændt Globalisering? Internationale ejerskabsstrukturer i den elektriske installationsbranche

2 En kort introduktion Globalisering påvirker alle, men spørgsmålet er hvordan og hvor meget. Elinstallationsvirksomhed er en branche der, på sin vis, virker isoleret fra udenlandsk indblanding, i hvert tilfælde sammenlignet med andre brancher. Selvom vi i denne rapport kan bekræfte, at elektriske installationsvirksomheder på mange måder stadig opererer indenfor, frem for imellem lande, tilføjes nogle vigtige nuancer til dette billede. 1. Virksomheder der udfører elinstallation køber sjældent andre lignende virksomheder i andre lande. Men virksomheder der udfører elinstallationer opkøbes ofte af andre typer af udenlandske virksomheder, specielt fremstillings- eller ingeniørvirksomheder. 2. Vi kan dokumentere eksistensen af en håndfuld store multinationale virksomheder, som ejer mange elektriske installationsvirksomheder i forskellige lande. 3. Der er yderligere en gruppe holdingselskaber, som kun eksisterer for at eje elektriske installationsvirksomheder, af og til på tværs af lande. 4.: Elektriske installationsvirksomheders handlinger i deres hjemland ser også ud til at være påvirket af globalisering. Specielt i Europa, hvor elektriske installationsvirksomheder opkøber deres lokale konkurrenter meget oftere. Det samme er tilfældet for byggefirmaer mere generelt. Elektriske installationsvirksomheder opkøber ikke hinanden, men bliver ofte opkøbt. Hovedpunkterne for denne rapport er opsummeret i figuren. Figuren viser, at elektrikere ofte bliver en del af multinationale virksomheder, men dette sker, så at sige, hovedsagligt ved et tilfælde. Tabellen analyserer internationale sammenlægninger og opkøb: En virksomhed opkøber en andet virksomhed i et andet land og mindst en af virksomhederne foretager elinstallationer i et eller andet omfang. Begge virksomheder placeres i en af tre kategorier: 1) Den primære aktivitet er elinstallation, eller 2) de foretager elinstallation som en sekundær aktivitet, hvor deres primære aktivitet måske er fremstilling eller konstruktion, eller 3) de har ingen elektrikere ansat ( ingen ), men har simpelthen opkøbt (eller blev opkøbt af) en virksomhed der foretager elinstallationer. 2

3 FIGUR 1: INTERNATIONALE OPKØB DER INVOLVERER ELEKTRIKERE For virksomheden der opkøbes er elinstallation For virksomheden der opkøber, er elinstallation Primær Primær Sekundær Ingen Sekundær Ingen Tabellen tæller alle erhvervelser mellem to virksomheder i to forskellige lande, hvor enten virksomheden der opkøbes eller virksomheden der opkøber, har elinstallation som primær eller sekundær aktivitet ( Ingen benævner virsomheder der ikke udfører elinstallation, men opkøber en virksomhed der gør). Den afdækkede tidsperiode er januar 1997 til juni 2012 (se appendiks for detaljer). Figuren viser derpå, hvor hyppigt kombinationer af disse tre typer af virksomheder opkøber hinanden. Fire pointer kan udledes: 1. Det er ikke usædvanligt for elektrikere at blive en del af multinationale virksomheder. Siden 1997 har der været 925 tilfælde i verden (summen af alle tallene i tabellen). 2. Men multinationale virksomheder er kun meget sjældent skabt ved at elektrikere opkøber udenlandske elektrikere. Kun i 80 tilfælde har virksomheder med elinstallation som primær eller sekundær aktivitet opkøbt hinanden siden I de fleste tilfælde (617, eller 67 pct.) ser elektrikerne kun til: En virksomhed hvor elinstallation er sekundær aktivitet opkøber en udenlandsk virksomhed uden elektrikere. Eller omvendt. 4. Ikke desto mindre er der 199 tilfælde, hvor en elinstallationsvirksomhed er blevet opkøbt af udlændinge, hvilket ses på summen af tallene i den første kolonne. I tre ud af fire tilfælde foretog den udenlandske virksomhed ikke elinstallation forud for opkøbet (når ingen opkøber primær ). Det virker tydeligvis til, at elinstallationsvirksomheder ikke har et ønske om at blive globale, da de kun sjældent opkøber udenlandske konkurrenter. I stedet ser det ud som om, at elinstallation er noget som virksomheder i andre brancher engang imellem har brug for, og at disse virksomheder derpå beslutter sig for at blive internationale. Inden vi undersøger disse andre virksomheder, der interagerer med elektriske installationsfirmaer, er det nyttigt at sammenligne med indenlandske opkøb. Det vil sige, hvordan virksomheder opkøber hinanden inden for et lands grænser. 3

4 FIGUR 2: INDENLANDSKE OPKØB DER INVOLVERER ELEKTRIKERE For virksomheden der opkøbes er elinstallation For virksomheden der opkøber er elinstallation Primær Primær Sekundær Ingen Sekundær Ingen Tabellen tæller erhvervelser mellem to virksomheder i samme land, hvor enten virksomheden der opkøbes eller virksomheden der opkøber, har elinstallation som primær eller sekundær aktivitet ( Ingen benævner virksomheder, der ikke udfører elinstallation, men opkøber en virksomhed der gør). De indenlandske og internationale opkøb følger et lignende mønster, men de indenlandske i figur 2 har tydelige kendetegn: 1) Der er mere end fire gange så mange indenlandske opkøb (3901), som der er internationale (925). Dette gør internationale opkøb mindre hyppige for virksomheder, der foretager elinstallationer. For andre typer af virksomheder er der lidt mindre end tre gange så mange indenlandske handler som international. 2) Det er meget mere normalt for elektrikere at opkøbe andre elektrikere i det samme land end i udlandet. Der er 312 indenlandske tilfælde, hvor virksomheder med elinstallation som primær aktivitet køber hinanden. Elektriske installationsvirksomheder opkøber også flere virksomheder uden elektrikere i deres hjemland. 3) Det overordnede mønster i figur 1 og 2 er dog stadig det samme: Elektrikere bliver hovedsagligt opkøbt af virksomheder, der ikke har elektrikere, både ved indenlandske og internationale opkøb. Det virker dermed umiddelbart som om, at elektrikere i nogen grad er afskærmet fra udenlandske opkøb, men dette gælder i mindre grad, hvis de er en del af en virksomhed, hvor elinstallation ikke er hovedaktiviteten. Et naturligt sted at starte er derfor at undersøge, hvilke typer af virksomheder der udfører elinstallationer, foruden regulære elinstallationsvirksomheder. Hovedsektorer der foretager elinstallationer Figur 3 oplister de sektorer, hvor virksomheder udfører elinstallationer ved siden af deres hovedaktivitet. Figuren inkluderer de virksomheder, der foretog elinstallationer som sekundær aktivitet forinden de blev opkøbt af en anden virksomhed. Det inkluderer f.eks. byggefirmaer der har hyret elektrikere og er begyndt selv at foretage elinstallationer. 4

5 FIGUR 3: ELINSTALLATION SOM SEKUNDÆR AKTIVITET, FORDELT PÅ SEKTOR Tekniske services, udlejning og vikarer Byggeri Industri Telekom, medier, software Engros og detail, transport, lager, hotel El, gas, reparation Sikkerhed, rengøring, omsorg, øvr. Services Finans og ejendomme Figuren viser: Ud af alle virksomheder der har elinstallation som sekundær aktivitet, hvilken andel af virksomheden er i en given sektor? Det er muligt at finde alle slags virksomheder, der har elinstallation som sekundær aktivitet; der er eksempler på finansielle firmaer, sikkerhedsfirmaer og detailhandlere, men hovedsektorerne er teknisk service, byggefirmaer og producenter. 1 Teknisk service, udlejning og vikarbureauer Teknisk service, udlejning og vikarbureauer er en bred sektor, men elektrikerne er primært beskæftiget i én underbranche: Ingeniør aktivitet og relateret teknisk rådgivning (NACE 7112). Forsknings- og udviklingsvirksomheder udfører også ofte elinstallationer. Det ser ud til, at elektrikere ofte er beskæftiget i vidensintensive virksomheder. FIGUR 3.1: TEKNISKE SERVICEVIRKSOMHEDER DER UDFØRER ELINSTALLATIONER Ingenører og lignende tekniske konsulenter Anden forskning og udvikling i naturvidenskab og ingeniørarbejde Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Andre brancher i tekniske services Figuren viser: Ud af alle virksomheder der har elinstallation som sekundær aktivitet, hvilken andel af virksomheden er i en given sektor? 1 Klassifikationen af brancher ud på sektorniveau i figur 3 er opbygget ud fra 4-digit NACE, men strukturen i figuren er ikke standard. Fordi der f.eks. ikke er nogle virksomheder i undervisningssektoren, der foretager elinstallationer, er mange sektorer blevet lagt sammen. Det er vigtigt at påpege, at frekvenserne vist i figur 3, og de følgende figurer, er frekvenser for virksomheder der er involveret i et opkøb. Samplen er ikke nødvendigvis repræsentativ for populationen af alle typer virksomheder, idet der er tendens til en overvægt af store virksomheder og sektorer, hvor virksomheder bliver købt og solgt mest. 5

6 Elinstallation som en del af en byggeripakke Figur 3.2 viser, at mange byggefirmaer tilbyder elinstallation som en del af byggeprojekterne eller som en del af andre installationer, f.eks. rørlægning, varme eller klimaanlæg. FIGUR 3.2: BYGGEFIRMAER DER FORETAGER ELINSTALLATIONER Opførelse af bygninger (boliger og andre) Anden anlægsvirksomhed VVS- og blikkenslagerforretninger Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Anden bygningsinstallationsvirksomhed Andre brancher i bygge-anlæg Figuren viser: Ud af alle virksomheder der har elinstallation som sekundær aktivitet, hvilken andel af virksomheden er i en given specifik industri? Fra et salgsperspektiv giver det mening at inkludere elinstallationer som en del af en pakke. Det måske mest overraskende fund i figur 3.2 og 3.1 er, at det er mere normalt for elektrikere at gå sammen med en ingeniørvirksomhed end virksomheder der bygger huse. Fremstilling af elektronik og elektronisk udstyr Mange typer af producenter udfører elinstallation. Figur 3.3 oplister de mest almindelige specifikke brancher, men som figuren viser, er de fleste elinstallationer spredt ud over andre brancher. Den største enkeltbranche er dog kommunikationsudstyr. Elektrisk udstyr og elektriske komponenter kommer henholdsvis ind som nummer to og tre. 6

7 FIGUR 3.3: PRODUCENTER DER FORTAGER ELINSTALLATION Kommunikationsudstyr Andet elektrisk udstyr Elektroniske komponenter og plader Elektriske belysningsartikler Andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler Øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. Andre brancher i industrien Figuren viser: Ud af alle virksomheder der har elinstallation som sekundær aktivitet, hvilken andel af virksomheden er i en given specifik industri? Selvom mange producenter udfører elinstallation, falder mange af disse virksomheder indenfor de bredere kategorier produktion af computere, elektroniske og optiske produkter (41 pct.) og produktion af elektronisk udstyr (37 pct.). 2 Elektrikere i andre brancher Sektoren Telekommunikation, medie og software har 12 pct. af virksomhederne der foretager elinstallation som sekundær aktivitet (figur 3). De fleste af disse findes indenfor andre kommunikationsaktiviteter. At dømme ud fra navnene på disse virksomheder, ser det ud til, at elektrikerne hovedsagligt arbejder for internetudbydere. Virksomhederne indenfor sektorerne ITkonsultations aktiviteter og Computer-programmør aktiviteter foretager også ofte elinstallationer. Engros- og detailhandlere foretager også engang imellem elinstallationer, hvor hovedtyperne er Engroshandle med elektronik- og telekommunikationsudstyr og dele og detailsalg af telekommunikationsudstyr i specialforretninger. 3 Måske lidt overraskende, er der kun få virksomheder i elproduktion- og distributionsindustrien, der foretager elinstallationer. Endelig er der også en del sikkerhedsfirmaer ( sikkerhedssystemer og service aktiviteter ) der foretager elinstallationer, formodentligt ved installation af alarmsystemer. 2 For industrien er vores kriterier for at inkludere virksomheder vigtige. Vi tæller kun virksomheder med, hvis elinstallation er en af deres oplistede aktiviteter. Elektrikere kan muligvis være beskæftiget i industrien af andre grunde, måske grundet specialiserede montage opgaver. Disse virksomheder er ikke medregnet her. 3 En engroshandel er en virksomhed der køber varer fra producenterne og sælger dem til andre virksomheder. En detailhandel er en virksomhed der køber varer fra producenter (eller engroshandlere) og sælger dem til kunder. 7

8 Som vi kan se bliver elinstallationer foretaget af en meget forskelligartet gruppe af virksomheder. Nogle af disse virksomheder er måske væsentligt mere udsatte for udenlandske overtagelser end andre. I det følgende vil vi undersøge hvilke af disse grupper af virksomheder der er mest påvirket af globaliseringen. Udenlandske opkøbere er fremstillings- og ingeniørvirksomheder Lad os først undersøge hvem der køber elektrikere direkte; hvilke typer af virksomheder opkøber virksomheder der har elinstallation som deres primære aktivitet. Figur 4 viser den primære aktivitet hos disse købere, (svarende til opkøbene vist i den første kolonne i figur 1 og 2). FIGUR 4: KØBERE AF ELINSTALLATION (PRIMÆR) Udenlandske købere Indenlandske købere Industri 47 Industri 136 Tekniske services, udlejning og vikarer 34 Tekniske services, udlejning og vikarer 98 Finans og ejendomme 21 Finans og ejendomme 132 Elinstallation 19 Elinstallation 294 Bygge-anlæg 15 Bygge-anlæg 140 Telekom, medier, software 14 Telekom, medier, software 59 El, gas, reparation 9 El, gas, reparation 53 Sikkerhed, rengøring, omsorg, øvr. Services 7 Sikkerhed, rengøring, omsorg, øvr. Services 76 Engros og detail, transport, lager, hotel 2 Engros og detail, transport, lager, hotel 51 Figurerne optæller, hvordan virksomheder med elinstallation som primær aktivitet bliver opkøbt, ud fra den opkøbende virksomheds sektor, og om den opkøbende virksomhed er udenlandsk eller ej. Den første ting at lægge mærke til, når de to grafer i figur 4 sammenlignes, er den store forskel i tallenes størrelse. For at man bedre kan se de udenlandske købere, er de to grafer ikke i samme skala, men i hver kategori er der er mindst tre gange så mange indenlandske opkøb. Som vi allerede så i figur 1 og 2, er det meget mere sandsynligt, at elinstallationsvirksomheder bliver opkøbt af indenlandske virksomheder end udenlandske. Mønstrene i de to grafer er også ret forskellige: På det indenlandske marked bliver elinstallationsvirksomheder hovedsagligt opkøbt af andre elinstallationsvirksomheder (294). Den andenstørste gruppe af købere er byggefirmaer (140). Disse to typer af opkøb er meget usædvanlige på tværs af grænser (henholdsvis 19 og 15 tilfælde). De udenlandske virksomheder der opkøber elinstallationsvirksomheder er hovedsagligt i industrien; de producenter af kommunikationsudstyr, elektronik og elektrisk udstyr som vi så i tabel 2.2. Industrivirksomheder køber engang imellem elektriske installationsvirksomheder i 8

9 udlandet (kun 47 opkøb i verden siden 1997), men der er næsten tre gange så stor sandsynlighed for, at de køber dem i eget land. Et lignende billede kan findes ved teknisk service: Disse virksomheder (næsten altid ingeniørvirksomheder) køber af og til elektriske installationsvirksomheder i udlandet (34 gange), men det er mere sandsynligt, at de gør det i hjemlandet (98 gange). Telekommunikationsvirksomheder foretager en lidt større del af deres opkøb i udlandet, men der er kun tale om 14 opkøb af udenlandske elektriske installationsvirksomheder. For alle de tilbageværende sektorer i figur 4 er det også meget mere sandsynligt at der opkøbes en indenlandsk elinstallationsvirksomhed. Og selvom mange typer af virksomheder køber elinstallationsvirksomheder, så køber de sjældent udenlandske. Producenter og ingeniører igen Som vi så i figur 1 er det mere almindeligt for elektrikere at blive en del af en global virksomhed, hvis de er beskæftiget i en virksomhed, der har en anden branche som dens hovedaktivitet. Figur 5 viser alle de hyppigste globale opkøb der involverer elektrikere (i orange) og sammenligner dem med indenlandske opkøb (i gråt). I modsætning til figur 4 kigger vi her både på de virksomheder, som har elinstallation som primær og sekundær aktivitet. Ved alle opkøbene i figur 5 foretager mindst en af de to virksomheder elinstallation, som enten primær eller sekundær aktivitet. FIGUR 5: HANDLER DER INVOLVERER ELINSTALLATION (PRIMÆR ELLER SEKUNDÆR) Industri Industri Tekniske services Ondustri Industri Elinstallation International Indenlandsk Tekniske services Elinstallation Finans Bygge-anlæg Telekom Telekom Bygge-anlæg Bygge-anlæg Finans Elinstallation Elinstallation Elinstallation Bygge-anlæg Elinstallation Elinstallation Bygge-anlæg Figuren viser hvordan virksomheder med elinstallation som enten primær eller sekundær aktivitet bliver opkøbt. Antallet af opkøb er oplistet som: Købers sektor opkøbtes sektor. De mest almindelige internationale virksomheder med elektrikere er resultatet af en industrivirksomhed der opkøber en anden industrivirksomhed, hvor en (men sjældent begge) af virksomhederne også foretager elinstallationer. Indenlandske opkøb er stadig mest almindelige for 9

10 to industrivirksomheder (155 vs. 92 tilfælde). De brancher i industrien, der beskæftiger elektrikere, virker til at være mere indenlandsk-orienteret end typiske industrivirksomheder. Tekniske servicevirksomheder opkøber også industrivirksomheder og dette er den anden mest almindelig måde, hvorpå elektrikere bliver en del af en global virksomhed. Interessant nok er denne form for opkøb mere udbredt på tværs af end inden for grænser. Halvdelen af industrivirksomhederne er lokaliseret i vækstlande (hovedsagligt Kina, Rusland og Kasakhstan), hvorfor mange af opkøbene formentligt er en del af en generel outsourcing af produktionen. Som vi allerede så i figur 4 køber industri- og teknisk servicevirksomheder også primære elektriske installationsvirksomheder direkte, hvorfor en del elektrikere bliver en del af globale virksomheder på denne måde. De tekniske servicevirksomheder der opkøber elektriske installationsvirksomheder, har typisk ikke nogen industrivirksomhed (kun i 12 pct. af tiden). Opkøb fra industri eller teknisk service er derfor ikke del af den samme pakke, de er to uafhængige kilder til internationalisering. Der er 33 tilfælde, hvor et byggefirma opkøbes af et udenlandsk finansfirma. Det er mere sjældent at udenlandske finansfirmaer opkøber elektriske installationsvirksomheder direkte. (Udenlandske finansfirmaer opkøber også i enkelte tilfælde produktions- og teknisk servicevirksomheder med elektrikere. Disse handler er ikke vist i figuren.) Telekommunikationsbranchen er meget indenlandsk-orienteret; I hvert tilfælde de underbrancher, der også foretager elinstallationer ( Andre telekommunikations aktiviteter, Computer programmerings aktiviteter og Computer konsulentaktiviteter ). Indenlandske opkøb er meget almindelige, men udenlandske opkøb er sjældne. Måske mindre overraskende er det samme gældende for byggefirmaer: Der er mange indenlandske og få udenlandske opkøb. Byggefirmaer og elektriske installationsvirksomheder opkøber heller ikke hinanden på tværs af grænser. Byggeriet er afskærmet fra udlændinge, og elinstallation i endnu højere grad Det overordnede billede der fremstår, er, at elektrikerne er afskærmet fra udenlandske opkøb med undtagelse af dem der er beskæftiget i produktion og teknisk service. En del af forklaringen er, at hele byggebranchen er meget indenlandsk-orienteret: Det kræver viden om lokal smag, traditioner og regulativer at udføre et byggeprojekt, og muligvis også gode kontakter til lokale politikere. Men elinstallationer er måske endnu mere beskyttet end byggeriet generelt: Standarder og regulativer omkring elinstallation og udstyr varierer på tværs af lande, krav til uddannelse og sikkerhed varierer måske osv. Det kan f.eks. være svært for et britisk firma at bruge sin ekspertise i Sverige. Telekommunikationsvirksomhederne, der også foretager elinstallation, virker heller ikke synderligt orienterede imod udenlandske markeder. Dette kan dog ændre sig. De underbrancher; internetudbydere, computer programmering, og computer konsultation, er forholdsvis nye og det er muligt, at vi vil se flere internationale opkøb i takt med at industrierne modnes. Globalisering eller bare Europa? Elektrikere bliver en del af internationale virksomheder gennem opkøb enten af producenter eller tekniske servicevirksomheder. Men hvor globale er disse opkøb og i hvilke lande foregår de? 10

11 FIGUR 6: INTERNATIONALE HANDLER UD FRA LANDE Europa Europa Nordamerika Europa Nordamerika Asien Europa Nordamerika Nordamerika Nordamerika Asien Asien Europa Asien Nordamerika Oceanien Asien Europa Andre kontinent-par Acquisitions of electrical installation firms Acquisitions of construction firms Other acquisitions involving electricians Figuren optæller hvordan virksomheder med elinstallationer som enten primær eller sekundær aktivitet bliver opkøbt international. Antallet af opkøb er listet som: Købers kontinent Opkøbtes kontinent. Internationaliseringen af virksomheder der foretager elinstallationer er stærkest i Europa: 45 pct. af alle opkøb sker mellem to europæiske firmaer. De europæiske opkøb er ikke bare større i antal, de er også kvalitativt anderledes: Bygge- og elinstallationsvirksomheder udgør 41 pct. af de opkøbte virksomheder i europæiske handler, hvilket er dobbelt så meget som resten af verden. Som forventet er opkøb imellem nabolande mest hyppige, men de er ikke den eneste slags. Amerikanske virksomheder opkøbte 31 britiske virksomheder, hvilket er det højeste antal for noget par af lande; og Nordeuropæiske virksomheder opkøber Sydeuropæiske bygge- og elinstallationsvirksomheder, disse opkøb fandt sted under boligboblen. Vi så i figur 4, at den mest almindelige måde at skabe en international virksomhed i elinstallation er ved, at produktions- eller teknisk servicevirksomheder opkøber en producent. Disse handler er også de mest globale, idet de finder sted mellem alle kontinenter og ikke kun inden for Europa. En klar majoritet af internationale opkøb foretaget af elektriske installationsvirksomheder foregår mellem to europæiske lande (elektrikere har foretaget omkring 100 opkøb, se første række i figur 1). Lokale opkøb imellem elektrikere Det overordnede branchemønster for indenlandske handler er ret ens på tværs af lande. Handler hvor elektriske installationsvirksomheder og byggevirksomheder opkøber hinanden er mere almindelige inden for rige lande. Der er dog en pudsig variation i tendensen for elektriske installationsvirksomheders opkøb af hinanden, vist i figur 7. 11

12 FIGUR 7: INDENLANDSKE HANDLER, TO ELEKTRISKE INSTALLATIONSVIRKSOMHEDER Holland USA Finland Frankrig Storbritannien Sverige Schweiz Japan Danmark Norge Canada Belgien Spanien Østrig Tyskland Polen Rusland Tjekkiet Italien Uruguay Antallet af handler indenfor hvert land mellem to virksomheder der begge har elinstallation som primær aktivitet. Generelt er der ikke noget klart mønster i figur 7. Store lande har flere virksomheder, hvilket betyder flere virksomheder der potentielt kan opkøbe hinanden, men Holland topper listen foran USA; Finland og Sverige har flere opkøb end Japan, og på 15 år har der kun foregået fem opkøb mellem tyske elinstallationsvirksomheder. I Holland er mange af opkøbene foretaget af et enkelt firma, Imtech N.V. Derudover kan opkøb imellem ensartede virksomheder være selvforstærkende: Hvis en virksomhed opkøber en konkurrent, kan andre virksomheder blive nødsaget til at slå sig sammen for at kunne konkurrere. Et indledende opkøb kan derfor starte en hel bølge. Mange af opkøbene i de givne lande er koncentrerede i det samme år, hvilket indikerer en pludselig konsolidering. Bølgerne ser ud til mest at forekomme i europæiske lande. Byggefirmaer viser det samme mønster: Tre ud af fire opkøb imellem byggefirmaer foregår i europæiske lande. Det samme er gældende for byggefirmaer der køber indenlandske elektriske installationsvirksomheder. De lande der oplever disse opkøbsbølger er dog ikke de samme for den elektriske installationsbranche og for byggebranchen. Elektrikere er også påvirket af privatiseringen af de europæiske elproduktion- og distributionsbrancher og de efterfølgende opkøbsbølger. Der er 78 indenlandske opkøb mellem strøm genererings- og distributionsvirksomheder i Europa, men kun 12 i resten af verden. Men ikke alle opkøb er mere hyppige i Europa. Europæiske telekommunikationsvirksomheder virker langt mindre aggressive i deres indenlandske opkøb. I Nordamerika og Asien er det langt mere sandsynligt, at virksomhederne køber andre indenlandske telekommunikations- eller endda industrivirksomheder. 12

13 Trenden og svingninger i økonomien Fordi de europæiske og nordamerikanske opkøb er registreret i vores database fra en tidligere dato, er det nødvendigt at undersøge dem separat for at se, hvordan verdens opkøb udvikler sig over tid. Figur 9 har derfor tre grafer: Den første starter i 1997 og viser, hvordan handler hvor mindst en af de to virksomheder er europæiske. Den anden går tilbage til 2000 og viser handler, hvor ingen af virksomhederne er europæiske, men mindst en er nordamerikansk. Den tredje begynder i 2003 og viser data fra resten af verden, hvor ingen af virksomhederne er europæiske eller nordamerikanske. FIGUR 8: INDENLANDSKE HANDLER, TO ELEKTRISKE INSTALLATIONSVIRKSOMHEDER Europa Indenlandsk Nordamerika Resten af verden international Europa : Antal årlige handler, hvor mindst en virksomhed er europæisk. Nordamerika : Antal årlige handler, hvor ingen virksomhed er europæisk og mindst en er nordamerikansk. Resten af verden : Alle andre handler. Fordi data stopper 30. Juni 2012 tæller diamantmarkøren antallet af handler i første halvdel af 2012 seperat. Antallet af indenlandske internationale opkøb er tydeligt voksende i hele verden, specielt for handler der involvere europæiske virksomheder. Men de fleste af graferne peaker i 2007, og de nordamerikanske handler falder mellem (observationen i 2000 er sandsynligvis overdrevet, da den måske også medtager handler foretaget før 2000). Udviklingen er ikke specifik for virksomheder der udfører elinstallation. Opkøb mellem virksomheder generelt har været støt stigende så langt tilbage som data rækker. Herudover svinger antallet af opkøb voldsomt mellem økonomiske op- og nedture: Boom-årene i midten af 00 erne følges af en stor forøgelse i både indenlandske og udenlandske opkøb, hvilket så kollapser sammen med det finansielle/bolig krak i De nordamerikanske handler følger også IT-boblens boom og kollaps. Så selvom antallet af opkøb er stigende for virksomheder med elinstallation som enten deres primære eller sekundære aktivitet, virker denne stigning til blot at være en del af en global trend der påvirker alle virksomhedstyper. Sammenlægninger og opkøb er mangedoblet i alle industrier, faktisk især indenfor landegrænser, og er også bremset siden Nedgangen efter 2007 virker en anelse større for handler der involvere elektrikere, hvilket muligvis afspejler, at byggebranchen er blevet særligt hårdt ramt af krisen i mange lande. Der ser ikke ud til at være et særligt pres på at gøre elektriske installationsvirksomheder mere globale. I stedet er det klart, at globalisering påvirker alle typer af virksomheder, inklusiv virksomheder der beskæftiger elektrikere. Elektrikere opkøber hinanden Selvom elektrikere hovedsagligt synes fanget i bølgen, hvor alle typer af firmaer opkøber hinanden mere hyppigt, så har opkøb, hvor en elinstallationsvirksomhed opkøber en anden elinstallationsvirksomhed, en lidt anderledes udvikling. Figur 9 viser, hvordan antallet af elektriske 13

14 installationsvirksomheder der opkøber hinanden indenfor et land udvikler sig i Europa, Nordamerika og resten af verden. FIGUR 9: HANDLER MELLEM TO ELEKTRISKE INSTALLATIONSVIRKSOMHEDER Europa Nordamerika 0 Resten af verden Figuren viser antallet af handler mellem to virksomheder i det samme land som begge har elinstallation som primær eller sekundær aktivitet. Fordi data stopper 30. Juni 2012 tæller diamantmarkøren antallet af handler i første halvdel af 2012 separat. Som allerede påpeget er det næsten kun europæiske elektriske installationsvirksomheder der opkøber hinanden. Opkøbene viser en pludselig stigning i 2006, hvor antallet af opkøb stiger til mere end det dobbelte af sidste peak i 2003 (31 vs 12). Selvom opkøbene falder med krisen i 2007 virker de til at have stabiliseret sig på et meget højere niveau (18 pr. år). Der er en anden stigning i 2011, men data fra Januar til Juni i 2012 (grå firkant) signalerer at antallet vil falde tilbage til 21 pr. år. Europæiske elektriske installationsvirksomheder synes at købe lokale konkurrenter langt oftere end de plejede. Men som figur 7 viste er trenden afhængig af lokale forhold og er ikke tydelig i alle europæiske lande. Hvem ejer i sidste ende elektriske installationsvirksomheder? I tilknytning til observationen af, hvornår en virksomhed opkøber en anden, kan vi også se på om en af virksomhederne allerede er ejet af en tredje virksomhed. Tabel 1 tæller hvor mange virksomheder der har tredjeparts ejerskab og hvem disse er, hvad end disse ejere er indenlandske eller udenlandske. 14

15 Tabe1 1: Tredjeparts ejerskab af virksomheder med elinstallation som primær aktivitet Ejer af virksomhed Indenlandsk Udenlandsk Ingen Antal af udenlandske og indenlandske ejere: Type af ejer: Industrielt eller finansielt firma Individer eller familier 84 4 Fælles & Pensions Fonde 75 5 Fonde/Forskningsinstitutter 27 Offentlig myndighed, Stat, Regering 24 2 Privat aktiefond 5 12 Medarbejdere/Ledere/Direktører 8 Bank 4 1 Ingen inkluderer også virksomheder, hvor information om ejeren mangler. Lidt under halvdelen af alle virksomheder har tredjeparts ejerskab og ud af disse, har en ud af syv en udenlandsk ejer. Ejeren er næsten altid en anden virksomhed. Virksomheder der har elinstallation som sekundær aktivitet har 26 pct. større sandsynlighed for at have indenlandsk tredjepartsejerskab, men har ikke større sandsynlighed for at have udenlandsk tredjeparts ejerskab. Typerne af tredjeparts ejere ser ud til at være de samme som i tabel 5, hvor industrielle eller finansielle virksomheder dominerer. Ingeniørvirksomheder og strøm genererings- og distributionsvirksomheder har signifikant mindre sandsynlighed for at være ejet af udlændinge. De største og mest aggressive globale ejere Tabel 2 oplister navne og oprindelsesland på de ti største tredjepartsejere, målt på hvor mange ansatte de har. Det er tydeligt at disse er meget store virksomheder, G4S har hele medarbejdere over hele verden. Men det har kun opkøbt én elinstallationsvirksomhed (på trods af at beskæftige mange elektrikere som del af deres sikkerhedsaktiviteter). Tabe1 2: De tredjeparts ejere, som har flest ansatte Medarbejdere (i tusinde) Lande Antal opkøbte elinstallationsvirksomheder Virksomhed er købt Primær Sekundær G4s Plc, England Siemens Ag, Tyskland Open Joint Stock Company Gazprom, Rusland Panasonic Corporation, Japan General Electric Company, USA Securitas AB, Sverige Veolia Environnement, Frankrig

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles undersøgelse vedrørende omstrukturering i EU15 Fase et Danmark Nationalt dossier Forfatter til dossierudkastet: Gennemgået

Læs mere

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling Energistyrelsen Deloitte Consulting 14. maj 213 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Private equity i Danmark

Private equity i Danmark Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Præliminær version Juni 2008 Private equity i Danmark Morten Bennedsen, Steen

Læs mere

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF).

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen November 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne

Læs mere

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder 099 Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder en kvalitativ undersøgelse af fem virksomheder Steen E. Navrbjerg og Maria T.T. Strand Januar 2009 ISBN 978-87-91833-38-0 Employment Relations

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Patenter og varemærker

Patenter og varemærker Patenter og varemærker 7 Patenter og varemærker - 7 Udgivet af Danmarks Statistik December 8 Oplag: Printet hos PrinfoParitas Trykt udgave: Pris: 6, kr. inkl. pct. moms Kan købes på www.dst.dk/boghandel

Læs mere

E-handlen i Norden 2013

E-handlen i Norden 2013 E-handlen i Norden 2013 Indhold Om rapporten 2 Forord: Et nordisk marked i stærk vækst 3 Eksperterne: Norden, en interessant region på det globale e-handelskort 4 Norden 6-15 Stadig flere forbrugere i

Læs mere

Virksomhedssystemer i Danmark. Indholdsfortegnelse

Virksomhedssystemer i Danmark. Indholdsfortegnelse Virksomhedssystemer i Danmark En analyse af de 500 største danske virksomheders ERP systemer Charles Møller, Pernille Kræmmergaard & Matilde Rotbøl Institut for Informationsbehandling, Handelshøjskolen

Læs mere