ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET"

Transkript

1 ERIKSMINDE KABEL- OG FIBERNET ANLÆGSPLAN: KABEL- OG FIBERNETTET ER INDDELT I SEGMENTER - SOM VI KALDER ØER. Eriksminde kabel- og fibernet dækker hele Eriksmindekvarteret. Der er tilslutningsstandere placeret således, at alle boliger kan blive sluttet til gennem at føre et kabel frem på egen grund til en af foreningens tilslutningsstandere (se illustration 2). Vi foretager til stadighed ø-opdelinger. Det gør vi, fordi netkapaciteten er en delt kapacitet og for at sikre, at en tilfældig fejl rammer så få som muligt. Opdelingen sker ved at der føres en selvstændig forbindelse fra hovedstationen ud til et knudepunkt eller et tilslutningspunkt for øen ude i området. Dette punkt kaldes også en node, fra den engelske netværksjargon for en knude. Pr Januar 2015 består nettet af 19 øer. Hver ø har et knudepunkt, og til 3 af øerne har vi kabel fra hovedstationen frem til knudepunktet og til 16 af øerne har vi fiber frem til knudepunktet. Fra knudepunktet og frem til de tilslutningsstandere, som medlemmer er koblet op til, er der kabel. Når vi graver ligger vi udover det nye kabel og rør for senere at kunne få fiber frem. Opdelingen er nødvendig, fordi forbruget i øjeblikket er under hastig forandring fra flow-tv til streaming mv. over nettet, og dette kræver en voldsom løbende behov for at øge kapaciteten. Dette opnås ved at vi med ø-opdelingen opdeler antallet af medlemmer, der deles om kapaciteten på den enkelte ø --- husk på, at alle brugere på en ø deler dennes kapacitet. Det drejer sig altså ikke om at øge den enkeltes kapacitet, men om at stadigt færre deler den samme kapacitet. Herved sikrer vi, at også fremtidens forbrugsmønster til stadighed kan fungere fejlfrit. Og samtidigt at indkredsning af fejl påvirker stadigt færre, og kan gøres stedse mere præcist og hurtigt. Pr Januar 2015 er Eriksminde kabel- og fibernet af hensyn til Internet ændret fra 2 til 8 Internet-øer. Dvs. hver af disse Internet-øer er således en samling af 1-4 fysiske øer, således der er omkring 100 medlemmer på hver af de 8 øer. Det betyder ligeledes at opstår der problemer på en Internet-ø er det kun medlemmer tilknyttet denne som bliver ramt. Hele nettet overvåges løbende af 2 systemer, dels et system der overvåger hver fysisk ø for sig og dels et system der overvåger hver Internet-ø.

2 KORT OVER ERIKSMINDEKVARTERET

3 GENERELT OM STIKLEDNINGEN Husk med din stikledning: Alt, hvad du laver på din egen grund, er du selv ansvarlig for. Din undergrund er ikke jomfruelig jord; der er allerede en mængde andre ledninger, telefon, gas, el, vand, kloak osv. Så det er ikke bare lige at gå i gang med spaden. Stikledningen skal ned og ligge i mindst 45 cm dybde under færdigt terræn, i fint grus uden skarpe sten. Ellers kan du ikke forsikre den. Du skal overholde respektafstand til andre installationer, herunder elektriske ledninger. Og nedlagdes stikledningen klos op ad stærkstrøm, kunne du for øvrigt godt glemme alt om at få Internet igennem. Så altså: Respektafstand Stikledningskablet må maksimalt have en længde på 30 meter, regnet fra tilslutningspunkt i stander- /fordelerskab til kabelafleveringspunkt hos abonnenten. Skal stikledningskablet være længere end 30 m skal benyttes kraftigere dimensioneret kabel, f.eks. til en koteletgrund. Det er fornuftigt at trække den i føringsrør eller flexslange, så den senere nemt kan skiftes. Husk træktråd når røret lægges. Der skal lægges et indikationsbånd i et spadestiks dybde - 20 cm lodret ovenover. Altså 25 cm nede. Det er et orange markeringsbånd med påtrykket "GIV AGT! HERUNDER ANTENNEKABEL". Stikledningskabel er specielt solidt kabel, beregnet til formålet. Alm. antennekabel duer slet ikke. Den må lige som alle andre coax-kabler ikke bukkes skarpt. Mindste bøjningsradius for standard stikledning ca 5 cm. En tykkere stikledning kræver større radius. Det er fornuftigt at lægge en ekstra meters kabel i en sløjfe i jorden uden for huset, til brug for senere reparationer ved eventuelle skader tæt på husets sokkel. Hvor stikledningen føres op ad udvendig mur, skal den beskyttes mod mekanisk overlast, f.eks. af aluminiumsrør, fra 45 cm under færdigt terræn til 190 cm over terræn. Det er indenfor samme private beboelseshusstand tilladt at føre signalet videre fra kabelafleveringspunktet til flere modtagere, såfremt signalet er afsluttet i en TV/FM tilslutningsdåse med indbygget 65 MHz højpasfilter (multimediadåse) eller via et fast monteret 65 MHz højpasfilter til én eller flere TV/FM antennedåser. Dette højpasfilter kan være integreret i en dedikeret lokalforstærker eller i et dataafgreningsfilter. Stikledning må kun tilsluttes (connecteres) i begge ender af vores installatør ikke af dig selv. Du må ikke selv gå i fordelerskabet. Gældende vilkår, forskrifter og anvisninger (som altså ikke står her) skal følges.

4 TV VIA ANTENNEKABLET Siden foråret 2014 sendes alene digitalt tv på Eriksminde kabel- og fibernet. I perioden 2008 til 2014 har der været sendt både analogt og digitalt tv. Før 2008 blev der alene sendt analogt tv. Med digitalt tv menes digitalt transmitteret tv. Det vil sige tv-programmer (film, video m.m.), der overføres fra en sender til et modtagerapparat, som begge benytter digital teknik til at sende og modtage signalerne. Der sendes 4-7 programmer, samt forskellige informationsdata, på én sendefrekvens. Elektronisk programguide - EPG har været tilgængelig i Eriksminde siden Kabel-tv sendes med anvendelse af standarden DVB-C (DVB-C2). DVB-C er en international standard for digitale signaler i kabelnet. Det skal også nævnes at digitalt TV kræver en god kvalitet af kablerne, og det gælder såvel foreningens kabler frem til tilslutningsstanderne, men ikke mindst også tilslutningskabler og komponenterne i husinstallationen. Vi er gået fra billedrørs-tv til større og større fladskærme, og heldigvis har vi også samtidigt fået en bedre billedopløsning/kvalitet med HDTV. Mens HDTV efterhånden er ved at være temmelig udbredt, både i forhold til antal kanaler der findes i HD, og det antal seere der har udstyret til at se det, så går udviklingen nu for alvor mod den næste milepæl nemlig Ultra HD TV. I første omgang er det med en billedopløsning på 3840 x 2160 pixels. Man har altså valgt at fordoble den gamle HDTV 1080p standard (1920 x 1080) både i forhold både vandrette og lodrette pixels, så der nu er 4 gange flere pixels. Man kunne således også omtale 4K Ultra HD som 4 x Full HD eller 2160p. Ude i horisonten ligger også 8K Ultra HD..

5 Udviklingen på fladskærmens billedside stiller løbende større krav til kabelnettet, tilslutningsledningen og husinstallationen.

6 ANTENNEINSTALLATIONEN I HUSET. Der er udarbejdet en generel branchevejledning til husinstallationer. Indendørskabler skal være dobbeltskærmede (alu-folie og tråde i skærm): Kabler i gamle husinstallationer eller velmenende gør-det-selv installationer mangler ofte folien under trådene uden på midter-isolationsstykket (det hvide). Denne folie er her vist som kobber, men kan også udmærket være aluminium. Uden på trådene er her vist en tynd plastfilm, der holder på trådene indenfor selve den her sorte kappe. Denne film er ikke obligatorisk. men det er af afgørende betydning, at der er folie i skærmen. Kvaliteten af folien og antallet af tråde i skærmen afgør til sammen hvor godt kablet er skærmet mod indstråling udefra, af f.eks. elektriske impulser fra andre systemet, lysnet, hus-lys-automatik mv. Coaxialkabler købt i byggemarkeder er typisk for ringe på netop dette punkt. Det er helt misforstået at spare på dette punkt, for netop her (i dårlig afskærmning og ustabil og løs konnektering) ligger en meget vigtig årsag til blips og udfald og små ryk i digitale tv-billeder. DIsse ryk skyldes datatab, der opstår ved indstråling af støjimpulser udefra. Samtidigt er det også uhyre vigtigt ikke at bukke kablet (for) skarpt. En typisk mindste bukningradius er 3,5-5 cm. Hvis man bukker kablet skarpere, så deformeres det hvide midterisolator, og inderlederen skubbes ud i nærheden af skærmlederen, hvorved den elektriske karakteristik for kablet helt ødelægges og nogle kanaler overføres meget dårligt, der kommer ekkovirkninger af signalerne i kablet mm. Af samme grund må man heller ikke bruge stramme klamper eller kramper til fastgørelse af kablet (f.eks. op ad fodpaneler), men skal bruge nogen der ikke det mindste deformerer eller trykker på kablet. Beklager, men dette må man ikke tage let på. Endelig er det vigtigt at kablet ikke ligger lige op ad varmerør, for så vil isolationen omkring inderlederen blive blød pga. varmen, og den deformeres med samme kedelige resultat som ved for skarp bukning. Til sidst: Husk: Antennekablet må ikke fremføres i kanaler direkte sammen med 230 volt kabler!

7 Disse stik med plastik kappe må ikke bruges fordi de "lukker" ikke nok af for de støjkilder vi i dag har i vores hjem. Stik med metal hus anbefales da det kan lukke af for de omkring liggende støjkilder der kan give dårlige billeder f.eks. striber på et analog billede eller udfald på et digital signal. Et stik i metal kan se således ud, dette kan dog godt med tiden give dårligere billeder da fugten i luften kan få stikket til at ire og give dårlig kontakt. Krimbet stik og f-connectoren som er bedst, fordi det er trykket sammen og luft tomt, derved opnås fuld kontakt og INGEN fugt der kan give dårlig kontakt med tiden.

8 Denne samlingsmetode, f-connectoren, må anbefales især, hvor der er fugtighed, på lofter, i vådrum og udendørs. Men er selvfølgelig også en anbefaling til indendørsbrug da der ikke kommer bræk på ledningen. Hvis du mener at din husinstallation er i orden, og du oplever nogle af de ovennævnte problemer, bør du have besøg af en tekniker. Eriksminde Medienet skal levere et korrekt signal med tilstrækkelig signalstyrke til den første antennedåse i din bolig. Vores aftale med foreningens servicefirma dækker signalet helt frem til dig (tilslutningsstander ved skel), og du kan rekvirere en tekniker uden omkostninger for dig. Hvis teknikeren finder at der er noget galt med din interne installation (tilslutningskabel og husinstallation), kan han give dig et tilbud på udbedring af denne.

9 INTERNET VIA ANTENNEKABLET Der opsættes et kabelmodem, som i vort tilfælde faktisk også er en router datanetmæssigt set fra Cisco eller fra andre, i hjemmet. Den hedder EPC3925, EPC3928 eller Motorola Men vi starter allerede ude i vejen, ved din stander. Standeren er lukket med en specialnøgle, og det er ikke meningen, at du selv skal pille i den. Det forbyder vi faktisk idet det er alene foreningen teknikere som må gribe ind i tilslutningsstandere. Standeren er det sted, hvor det tykke fødekabel er forbundet med kablet ind til din husstand. Det sker via en fordeler, som kan have tilslutninger til flere huse og den indeholder tillige en tilpasning af tekniske værdier af væsentlig betydning for signalniveau, sådan at det signal, der sendes ind i huset er det samme, uanset hvor i kæden på fødekablet, standeren er placeret. I den anden ende af din stikledning inde i huset, findes der i dag normalt en fordelingsdåse evt. med forstærker med efterfølgende fordeler til flere antennekabler internt i huset. Her skal der brydes ind og placerer en forgrening - et såkaldt datafilter. Denne forgrening indsættes før første antennedåse og før en eventuel lokal antenneforstærker der måttevære sat op. Datafilter har 2 udgange - den ene er til TV - signalerne og til denne kobles den bestående kabelinstallation for TV - den anden er til Internet, hvorfor der skal føres et nyt kabel fra datafilter frem til det sted hvor Internet kabelmodem skal placeres. På denne måde tillades kun returtrafik fra kabelmodemet. Det er helt afgørende for succes, at dette filter spærrer effektivt, og at lednings-, stik- og forbindelseskvaliteter er i top hele vejen igennem. Gammelt ukurant kabel må ikke bruges, hvis det ikke er af bedste kvalitet og helt tæt overfor støj. Samlinger af antennekabler skal kun udføres med den bedste kvalitet samleled og i form af F- connectors, altså helt tætte og med gevind, så det er tæt forseglet. Sådanne samlinger findes både til inden- og udendørs montage. Og dernæst skal der sikres adgangs- og arbejdsforhold og miljø, så teknikere kan foretage selve tilslutningen. Hvis de skal op på loftet, nytter det ikke, at der skal først lige skal flyttes 5 flyttekasser og en kommode, før vi kan komme til.

10

11 CISCO EPC3925/28 og 3940 HAR FØLGENDE HOVEDTRÆK: Kabelmodem med indtil 8 downstream-kanaler og 4 upstream-kanaler, der kan bundtes. Router / Home Gateway med DHCP USB2-forbindelse til én enhed, såsom en netværksprinter, maks. 480 Mbips Indbygget 4 port ethernet switch, maks. 1 Gbps Indbygget 2 analoge telefonporte (embedded Media Terminal Adapter, emta) Kan køre DOCSIS 3.0 og EuroDOCSIS 3.0 (sidstnævnte bruges i Eriksminde). Trådløst accesspoint efter standarden b/g/n for op til 300 Megabits trådløst lokalnet i dit hus. UPNP - Universal Plug and Play (samme som DLNA) Med EuroDOCSIS kan køres med maks. hastighed down / up: 350 / 80 Mbps

12

13 TIL GØR DET SELV FOLKET På hjemmesiden er der gode råd og vejledninger til gør-det-selv folket, men andre kan også have fornøjelse af at se hvilke materialetyper der anbefales at anvende for at få en optimal billedkvalitet på fladskærmen og udnytte bredbåndsforbindelsen optimalt. Komponenter kan købes hos foreningens antennetekniker. Der er flere vejledninger på nedenstående hjemmeside.

14 BILAG: Vejledende tekniske retningslinier 10.1 februar 2012 AFO vejledning kabel-tv husinstallationer Nye signaler truer dit TV 10 gode råd om sikkerhed (Internet) Godt signal kræver korrekt installation Husinstallationer Eksempel på rørføring i huse Historien om Eriksminde Antenneforening

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2007. GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2007 GVD - TV, radio og Internet tæt på dig - lokalt og digitalt Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Trandersvej 16 9210

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Installations vejledning

Installations vejledning Installations vejledning VELKOMMEN Tillykke med din nye fiberbredbåndsforbindelse. Du kan se frem til at få adgang til en verden af muligheder både nu og i fremtiden. Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Digitalt og analogt TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Denne medlemsinformation er udsendt til alle husstande i Eriksminde. Der kan findes mere information

Læs mere

Trådløs på nettet, nemt og

Trådløs på nettet, nemt og HER ER ALLE DE TIPS DU HAR BRUG FOR: Trådløs på nettet, nemt og 0 DK9 C_TRAADLOES.indd 0 KOMPUTER FOR ALLE /006 9/06/06 ::5 Gå på opdagelse på nettet med den bærbare overalt i huset, på terrassen eller

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) En Rapport for IT & Telestyrelsen Åbning for adgang til bredbånd via kabel-tv infrastrukturen på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 11/06 2009 Engagement: 222702310 IT & Telestyrelsen

Læs mere

.Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere

.Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere .Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere lyder som et meget rimeligt tal. "Det er dog forbundet med meget stor usikkerhed og kan godt vise sig bare at være 10 pct. eller måske så højt som 50 pct.,"

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer

SÅDAN GØR DU. Installationsvejledninger til privatkunder. Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer SÅDAN GØR DU Installationsvejledninger til privatkunder Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledninger til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning Actassi Håndbog Schneider-Electrics fabrik i Ringsted lagde lokaler til, da el-teknikere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark kæmpede om titlen som den hurtigste montør af datakonnektoren Actassi S1.

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Det rigtige antennegrej

Det rigtige antennegrej Det rigtige antennegrej Denne guide har til formål at gennemgå det rigtige antennegrej, som kan forbedre din nuværende antenneinstallation. Alt efter hvordan din antenneinstallation er lavet, er der i

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere